Aad Verbaast

te gek voor woorden eigenlijk

Het PGB en de vraaguitval

Tijdens de APB liet Rutte het hoge woord vallen: “vraaguitval”. Letterlijk: “’We moeten nu eenmaal zorgen voor vraaguitval.” De aap kwam uit de mouw. 90% van de PGB-ers verliezen hun PGB. Ten onder gegaan aan het eigen succes van de regeling. De overheid onderzoekt niet waarom het zo’n succes was. Maar stuurt simpelweg op ontzorging dus. En verbreekt daarmee alle verkiezingsbeloftes.

135.000 mensen maken gebruik van het PGB (Persoonsgebonden Budget). Staatsecretaris Veldhuijzen van Zanten (VWS) kondigde aan dat 90% van de PGB-ers hun PGB zullen gaan verliezen en verwijst ze vervolgens door naar de ZIN (Zorg in Natura). Die dan ook nog (ander plan) deels wordt doorgeschoven naar de gemeenten.

Ze motiveerde dat op de grote protestmanifestatie in Den Haag met de metafoor: “Een luchtballon met drie keer te veel mensen in het mandje die dreigt neer te storten”. Haar ballon blijkt geen luchtballon te zijn. Met drogredeneringen en valse beloften wordt deze ordinaire bezuinigingsmaatregel er door een kamermeerderheid er binnenkort doorheengejast. Haar eigen “luchtballon” is zo lek als haar eigen mandje.

Belangrijkste knelpunten:
ZIN leveranciers kunnen de gevraagde zorg helemaal niet leveren. Respons van VvZ: dan gaan we daar voor zorgen dat ze dat wel kunnen.
ZIN leveranciers kunnen de zorg niet op de gevraagde tijden leveren. Respons van VvZ: dan gaan we daar voor zorgen dat ze dat wel kunnen.
ZIN leveranciers kunnen zorg niet op meerdere locaties leveren: respons van VvZ: dan gaan we er voor zorgen dat ze dat wel kunnen.
ZIN leveranciers heb je meestal niet voor het kiezen. Respons van VvZ: dan gaan we er voor zorgen dat dat wel kan.
ZIN leveranciers kunnen geen maatwerk leveren. Respons van VvZ: dan gaan we er voor zorgen dat ze dat wel kunnen.
Gemeenten zijn nog lang niet klaar voor de ZIN: respons van VvZ: we gaan er voor zorgen dat ze op tijd klaar zijn.

Maar dan: ZIN is veel duurder dan PGB zorg! Waar blijft dan de bezuiniging?
En dan komt het hoge woord er dan eindelijk uit: er wordt uitgegaan van het aansturen op “vraaguitval”.

Kortom, als je er voor zorgt dat de zorg eenvoudigweg niet meer geleverd kan worden, dan kost het ook niets meer is de achterliggende redenering. Hoe simpel kun je redeneren en beleid maken? Zo simpel dus.

Alle beloften ten spijt zal VvZ dus helemaal niet gaan aansturen op haar beloften de ZIN mogelijkheden passend te maken. Dat werkt immers contraproductief als bezuinigingsmaatregel. Loze beloften waarmee het kabinet zorgbehoevend Nederland een rad voor ogen en een loer draait. Ze worden het bos ingejaagd. Onder het motto: zoek het dan zelf maar uit.

Waar het kabinet de mond vol heeft dat burgers meer verantwoording moeten nemen voor de eigen regie, wordt hier (de basis van de PGB regeling) de eigen regie op het gebied van zorg ontnomen. Gelegenheidsargumentatie.

Kan er dan niet bezuinigd worden? Ja, natuurlijk kan dat. Miljarden. Niet door op vraaguitval te sturen maar het hele bouwerk van AWBZ, ZIN, PGB en WMO te optimaliseren en harmoniseren. De mogelijkheden liggen voor het oprapen. Het geld ligt op straat. Ik schreef daar al eerder een serie blogs over (zie overzicht onder deze blog). Maar ja, dat is allemaal te ingewikkeld voor hun blijkbaar.

Waar aan de ene kant miljarden verdwijnen in bodemloze putten, stuurt het kabinet simpelweg aan op ontzorgen. Afbraakpolitiek en volksverlakkerij.

 

Verder lezen:
Volledige rapport recent onderzoek knelpunten opheffen PGB.
http://www.nrc.nl/nieuws/2011/09/26/amsterdam-wil-eigen-pgb-regeling/
http://www.pgb.nl/

Ook geplaatst op nujij.nl: http://www.nujij.nl/politiek/het-pgb-en-de-vraaguitval.13921270.lynkx#axzz1ZXqzLat4
Lees ook daar de vele boeiende reacties.

Noot:
dit blog is onderdeel van de serie: ZIN, PGB, AWBZ en WMO. Zin, onzin, gebruik en misbruik. De serie:
06/04/11: GGZ. Graaiers, Gauwdieven en Zakkenvulllers
20/01/11: Mantelzorgcompliment een veeg uit de pan
04/01/11: Zin en onzin van het PGB
28/11/10: ZIN, PGB, AWBZ, en WMO. Zin, onzin, gebruik en misbruik
14/11/10: Vissen in de vijver van verpleeghuizen
15/03/10: PGB en zorgboerderijen. Misbruik van en in de zorg
12/02/10: Voltooid leven. Mag ik al alsjeblieft dood?
02/12/07: Alzheimer. Misbruik door diefstal onder volmacht

Enkele gebruikte afkortingen (verplichte kost voor de ‘beginner’):
ZIN: Zorg in Natura
PGB: Persoonsgebonden Budget
WMO: Wet Maatschappelijke Ondersteuning
AWBZ: Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten

Plaatje: Eigen foto. Dwingelerveld. Titel: dode bomen groeien niet tot in de hemel.

133 Reacties op “Het PGB en de vraaguitval

 1. Pierre Van de Kletersteeg 1 oktober 2011 om 18:42

  Hoever zij we af van min of meer gedwongen euthenasie voor bejaarden en gehandicapten?
  hoe komt het, dat als ik het kabinet over mensen hoor praten die verzorging nodig hebben, bejaard of ziek of gehandicapd, dat ik meer en meer het idee krijg in duitsland in 1937 te zitten?
  Hoe komt het dat een NL kabinet dat altijd gebukt met de broek op de knietjes voor duitsland sta,ze de duitsers in deze niet nadoen? DAAR kan een gehandicapte of zieke gewoon een verzorgster inhuren; 7/24, betaald door het ziekenfonds….

  Die ondoorzichtigheid is geschapen door een imbeciel die niet kan organiseren en nog wat overbodige ambtenaren een baantje moest geven.
  Daarnaast helpt die ‘ontzorging”-lees: euthenasie prettig gemaakt-in de hand te werken.

  Een goede zorg uitvoeren is simpel:
  –terug naar ziekenfonds systeem
  –alleen de dokters en specialisten in loondienst ziekenhuizen
  –gebouwen ziekenhuizen nationaliseren
  –premie weer als percentage van brutoinkomen voor aftrekposten
  –de mate van zorg laten bepalen door de vraag en de vraag alleen
  –bejaarden en verzorgingstehuizen uitbreiden
  –personeel uitbreiden en beter betalen

  financiering is zo simpel; stap uit het JSF project en het is al betaald.
  Als toegift: stap accuut uit de drie overtollige oorlogen
  –stap uit de NATO; warschaupact bestaat niet meer.
  –verschroot de marine; die kunnen met honderdduizenden tonnen matereaal niet een paar roeiboten aan.

  Voila–zo simpel is het.

 2. VSp 1 oktober 2011 om 18:43

  Volksverlakkerij? Dit is autocratische volksminachting. Kan zomaar dat de politieke crisis beantwoordt wordt. Een politieke volksrevolte.

 3. Aad Verbaast 1 oktober 2011 om 18:47

  @Kletersteeg: mogelijkheden genoeg om te bezuinigen inderdaad. Allemaal niet zo ingewikkeld. Maar ja voor die vermolmde breinen (Rutte: “het beste team wat we konden vinden” zegt al genoeg) veel te ingewikkeld.

 4. Aad Verbaast 1 oktober 2011 om 18:49

  @VSp: eens met de term “minachting”. Meer kan ik ook niet van maken. Maar ja, waar blijven de “barricaden”? Is het volk al helemaal murw geslagen door de overmaat aan onzin? Want laten we eerlijk zijn: waar roken de puinhopen niet?

 5. Appelvrouw 1 oktober 2011 om 20:17

  Denk je niet dat jouw oplossingen te moeilijk zijn voor politici? Die hebben niet gestudeerd om met makkelijke, en werkbare oplossingen aan te komen.

  Wel een mooie raptekst:
  “dan gaan we er voor zorgen dat dat wel kan”, naast zelf normaal doen.
  Maar het levert geen revolutie op.

 6. Aad Verbaast 1 oktober 2011 om 20:48

  @appelvrouw: ik weet wel zeker dat mijn oplossingen te ingewikkeld zijn voor die politici. Dat blijkt wel. Ze komen niet veel verder dan de olifant die door de porceleinkast dendert.
  Schandalig vind ik het. Waar blijft het ‘gezonde verstand’?

 7. Motek from Space 1 oktober 2011 om 20:54

  Als er al een balletje werd opgegooid over reanimeren en de leeftijd van 70 jaar én de leeftijd van de toekomstige AOW lees van 67 jaar lijkt ontzorgen meer op ontvolken.

  ..iets anders kan ik er echt niet van maken.

 8. Aad Verbaast 1 oktober 2011 om 20:57

  @Motek: de schijn wordt gewekt inderdaad. Maar zoals met zoveel ‘beleid’: kom er dan eerlijk als regering voor uit, en kom als overheid niet met dergelijke zwamverhalen zou ik zeggen.

 9. Motek from Space 1 oktober 2011 om 21:14

  Aad 20.57
  Alle schakels wijzen erop dat de “zwakste schakels”verder afgezwakt worden. Grondstoffen tekorten, overbevolking, geef maar een reden. Natuur, tegemn beter weten in, wordt ivm de “economische winsten, met de grond gelijk gemaakt. De weerstand is verminderd, fijnstoffen etc ( ook voeding + toegevoegde troep) en zeker niet te vergeten de anti-biotica/prednison-opmars etc zijn bekend. Graaiers worden beschermd.
  En de Voedselbank heeft een beleid wat niet overeenkomt met het beleid van de GKB. Dus ook in dát opzicht vallen mensen buiten de 2 wekelijks aanmerende boot van een doosje afgekeurde voeding.
  Eerlijkheid? van een overheid die zélf vanaf de gemeentegrond tig ballotagecommissies heeft en een doorlopend proces aanslingerde van brainwashmiddelen? Gesprekscursus, scholingscursus om te leren “debateren”;-) Om met zoveel mogelijk lulkoek zo weinig mopgelijk houvast te geven aan het goedgelovige gepeupel? 😉

  We hebben een wereld vol sekten waarin het eigenbelang en de leugen voorop staat; gelukkig dat er zo nu en dan toch nog mensen zijn die horen, zien en voelen.

 10. Aad Verbaast 1 oktober 2011 om 21:24

  @Motek: wat kan ik daar nog aa toevoegen? “Hou jij ze dom, dan hou ik ze arm” is het aloude gezegde wat bij me op komt. Niet veranderd.

 11. jan bouma 1 oktober 2011 om 21:32

  In het 8-uur Journaal (ik zag het zojuist in de herhaling) werd beweerd dat “de wijkverpleegster” weer helemaal “terug moet komen net zoals het vroeger was…” De besparing zou wel oplopen tot 100.000 euro per verpleegster… dus… mensen dispereert niet langer. De oplossing is er. (…ra ra ra hoe kan dit).

  Heb ook al eerder gehoord over de import van Tsjechische en Poolse verpleegsters die 24/7 het veel goedkoper doen.

  De echte cynische oplossing?

  Heb ooit eens een drastische besparing voorgesteld die volledig recht doet aan de hedendaagse opvattingen van “de dictatuur van de financiële sector en de besparingen”. Ik doel op de gratis verstrekking van de Drionpil en de inrichting van de ‘Centra voor humane levensbeëindiging annex crematoria’. Wel eerst even afrekenen met de belastinginspecteur want die gaat over de Drionpillen. Eigenlijk zijn we dan terug bij de Nazi-toestanden zoals Kletersteeg al memoreerde.
  “Kom, oma… we gaan effe een endje rijden; u weet wel dat mooie gebouw dat ze onlangs geopend hebben en waar je lekkere koffie krijgt…” (met die pil erin).
  Opmerking.
  (Morgen een willekeurige bladzijde uit het Boek der Boeken; stay tuned…)

 12. Motek from Space 1 oktober 2011 om 21:40

  En…Het aantal eerstehulpposten van ziekenhuizen wordt fors verminderd:
  De zorgverzekeraars willen dat de eerste sluiting volgend jaar een feit is. Volgens Zorgverzekeraars Nederland (ZN) is dat onvermijdelijk omdat al die posten niet meer te betalen zijn.

  ‘De meeste ziekenhuizen hebben zo’n voorziening. Maar is het van deze tijd dat Den Haag vijf of zes eerstehulpposten heeft en Amsterdam zeven?’ zegt Pieter Hasekamp, directeur van koepelorganisatie Zorgverzekeraars Nederland (ZN) vandaag in Trouw.
  Verzekeraars zullen in overleg met de ziekenhuizen kijken naar spreiding, bereikbaarheid en kwaliteit. ZN heeft al honderd miljoen euro gereserveerd voor de sanering. De vereniging van ziekenhuizen NVZ wijst erop dat sluiting van posten enorme gevolgen heeft voor patiënten.

  De sluiting van de eerstehulpposten is een van de gevolgen van de afspraak die ziekenhuizen en zorgverzekeraars met minister Schippers hebben gemaakt om de zorg betaalbaar te houden.

  De wijkverpleegster krijgt hoop ik gratis steunkousen ..

  Aad, ik was op het malieveld en deed wat contacten op; heb je blog ook even meegenomen naar die sectoren.

 13. Aad Verbaast 1 oktober 2011 om 21:57

  @Jan: ik zag het ook op het journaal. Laat die maar terugkomen.
  Het item over die import van verpleegsters (aan huis/intern) heb ik ook gezien. Zit wel wat in. Als ook daar weer niet de ‘makelaarsmafia’ werk van heeft gemaakt. Heb je de marges die zij verdienen gehoord?
  Drionpil: die hele discussie zit in de link onder aan deze blog. Mag onder bepaalde voorwaarden van me. Cynisch: de overheid met deze maatregelen is er de markt voor aan het klaarstomen.

  Tot morgen voor de pagina/preek gekozen door de slimme @randomgenerator.

 14. Aad Verbaast 1 oktober 2011 om 22:00

  @Motek: begin jij ook niet onderhand te braken van het argument om iets maar op te heffen: “het is niet meer te betalen”?
  De invalshoek zou moeten zijn: hoe kunnen we de noodzakelijke zorg goed (effectief) en efficient regelen.

  Zorg kan prima betaalbaar gehouden worden. De premies kunnen zelfs flink omlaag. Zie mijn eerdere betogen (links). Je zal het er mee eens zijn.
  == heb je blog ook even meegenomen naar die sectoren == Dank!

 15. Reine jRagolo 1 oktober 2011 om 22:04

  Er zal zeker nood komen maar die man die zijn 4 kinderen met een PGB betaalde om hem gezelschap te houden zal toch verdomd goed na moeten denken voor hij weer een legitieme zorgvraag heeft gevonden.

 16. jokezelf 1 oktober 2011 om 22:11

  Jaren geleden was er op de VPRO een soort van gespeelde documentaire waarin een ziektekostenverzekering. IGRIS, ten tonele werd gevoerd, die in samenwerking met de Holland Beton Groep (!) een plannetje had bedacht voor goedkopere bejaardenzorg; alle oudere verzekerden zonder kinderen en geld om extra zorg in te kopen (of met kinderen die geen tijd of geld hadden), konden op kosten van die verzekering naar Gambia. Dankzij de plaats van Gambia in de Derde Wereld zijn de kosten van basiscondities voor een zonnige oude dag dramatisch voordeliger dan die in West-Europa.
  Een mooi onderdeel van het hele plan was de gedachte dat de oudere zelf best nog het een ander zou kunnen doen. Daarmee kon hij, op vrijwillige basis, dat dan weer wel, punten (miles) verdienen voor extra zorg, excursies in het land, lekkere dingetjes uit het winkeltje, telefoongesprekjes naar huis, of een vliegreis.
  Misschien is zo’n verzorgingshuis een ideetje voor onze hedendaagse politici? (*tongue in cheeck*)

 17. VSp 1 oktober 2011 om 22:29

  Barricaden? Tijd voor Out-of-the-Box-barricaden. Uiteindelijk draait het om geld. Niet alleen in de buidel van de burger. In de Haag op het Malieveld valt weinig te halen. Net zoals bij het Capitool en het Witte Huis. Da’s symboliek waar de nostalgie vanaf druipt. In de States wordt een nieuwe trend zichtbaar. Misschien deze trend kopieren op het Beursplein, op het Frederiksplein, Schiphol Plaza en De Blaak. Genoeg plek om een BMP te faciliteren.

 18. Aad Verbaast 1 oktober 2011 om 22:57

  @Reine jRagolo: natuurlijk gaan er dingen niet goed in de PGB. Maar kan er dan niet iets anders bedacht worden door de beleidsmakers het dan maar af te schaffen. In de ZIN gaat ook heel veel mis. Ook maar afschaffen dan?
  Los dan de problemen op en laat het goede bestaan. Verbeteren dus.

 19. Aad Verbaast 1 oktober 2011 om 22:59

  @Jokezelf: Jammer dat ik dat niet gezien heb toen. Misschien kunnen we Gambia hier naar toe halen?
  Beetje meer creativiteit van de beleidsmakers mag toch wel verwacht worden. Laten ze niet zien helaas. Verkokerd en vermolmd zijn ze.

 20. Aad Verbaast 1 oktober 2011 om 23:01

  @VSp: == uiteindelijk draait het om het geld == uiteraard. Maar waarom worden er dan miljarden verspild in de zorg? Miljarden die niet worden gevonden door de plannenmakers. Ze maken er haast een hobby van om miljarden te ‘vergeten’ (Rutte..)

 21. johanhvd 1 oktober 2011 om 23:06

  Totnogtoe heb ik geen PGB nodig (gehad), maar wat niet is kan nog komen, zei mijn grootmoeder altijd.
  Stelt u zich een voor te zitten in bovenstaande foto. Het is er wel rustig om lang en veel na te denken. Daarbij staat de boom met korte takken, al klaar…

 22. Aad Verbaast 1 oktober 2011 om 23:10

  @Johanhvd: een goede voorbereiding is het halve werk.
  == Het is er wel rustig om lang en veel na te denken == er staat zelfs een lekker bankje daar. Klaar om te mijmeren. Die boswachter zorgt tenminste. Een PGB-je (Prima Gedegen Bankje)

 23. Glaswerk 2 oktober 2011 om 00:50

  In de zorg – en dan met name het gebakken lucht circuit daaromheen dat helemaal geen zorg verleent maar zich bezighoudt met “marktwerkingverbetering”, “kwaliteitscontrole”, audits, certificering en, last but not least, het lobbyen – valt zeker het een en ander te stroomlijnen en zeker wat te halen.

  Laat men daar dus eens iets aan gaan doen.

  En dan kan men in de tussentijd het “benodigde” geld uit een andere pot gaan halen: de geruchten worden namelijk steeds sterker dat de helft van de schuld van Griekenland kwijtgescholden gaat worden. Fraude en een slechte belastingmoraal lonen dus wel degelijk. Alleen jammer dat landen als Duitsland, Frankrijk en Nederland straks kunnen opdraaien voor deze kwijtschelding. En dan heb ik het niet over een paar miljard die losjes in de kontzak zit.

  De prioriteiten liggen wederom totaal verkeerd.

  PS.
  Hedgefondsen zijn inmiddels begonnen met Grieks schuldpapier op te kopen voor minder dan €0,38 per euro. Als de plannen voor een centraal Europees ingrijpen doorgaan kopen “wij” datzelfde schuldpapier weer op voor naar schatting €0,78 per euro Griekse schuld.

  Misschien dat daar eens grondig wat “vraaguitval” gecreëerd kan worden…

 24. Laila 2 oktober 2011 om 07:32

  Een duidelijk overzicht;lijkt mij.

 25. Pierre Van de Kletersteeg 2 oktober 2011 om 08:01

  Zal je even informeren over de oostblok verzorgsters.
  Zijn geen verpleegsters, maar gewne ongeschoolden.
  Uit b.v. Roemenie werken ze zwart in Duitsland, maar wel volledig vergoed door de Krankenkasse.in Oostenrijk werken ze wit.
  Netto bedragen die ik noem, voor messtal 20/7 en 1 dag vrij per maand; vaak ook niet.
  Duitsland; 850 netto Oostenrijk 950 netto England 1700 netto.
  Met kost en inwoning uiteraard; en alles volledig vergoed.
  alleen: het is een grote uitzondering als er eentje duits/engels/frans/of Nl spreekt.

  Maar zoals gezegd: het hele kabinets geouwehoer gaat richting nazitijd met opgelegde euthenasie.
  Mag lijden, dat de ouders en de familieleden van die ratten het eerst aan de beurt zijn.

 26. Pierre Van de Kletersteeg 2 oktober 2011 om 08:04

  Wat ik al zei eind van de jaren 90: een optimist koopt explosieven en vuistwapens.
  Want die denkt wat te kunnen veranderen.
  Een pessimist een pistool.

  Het wordt tijd dat de klinkers uit de straat gaan.
  Maar hoe moet dat met eenburgerij, die daarvoor eerst schriftelijk toestemming voor gaat vragen?

 27. Pierre Van de Kletersteeg 2 oktober 2011 om 08:25

  De medische stand zal zonder problemen meewerken, als het zover komt.
  In 1930 was er een speciaal dorp voor de training van een paar honderd artsen in martelen, medische experimenten en moord.
  Niemand deed zijn bek open.
  Tussen 1945 en 1990 (de zgn spontane val van de muur, die 3 jaar ervoor was opgedragen door moskou) waren er de psychiatrische inrichtingen.
  Daar werden mensen ingezet, die probeerden te ontsnappen en die bekend waren.Dan kwam er eenmaal in de zoveel tijd een bulldozer en die maakte een gat van 30x2x2 meter, en iedereen stierf plotseling.
  Die instellingen bleven open na 1990.

  En we willen het nog steeds niet weten.

 28. Pierre Van de Kletersteeg 2 oktober 2011 om 08:29

  Ik heb een voorstel.
  Euthenasie klinkt te beschaafd
  Pil van drion begrijpen de meeste mensen niet.

  Ik stel voor dit Ontvragen, ontvolken en hoe je het nog meer wilt noemen om te dopen tot
  “RUTTANISEREN”

 29. jan bouma 2 oktober 2011 om 08:36

  @Glaswerk..0:50
  Goeie analyse. Om uit de gecrëerde ellende te komen hierbij wat oplossingen….

  1. Voer één internationale nieuwe munt in voor alle landen ter wereld;
  2. Reken daarop af alle passiva en activa op basis van de Lieftinck-methode;
  3. Duizenden miljarden “crimineel geld” worden dan geëlimineerd;
  4. Stel een op integriteitsbasis gekozen wereldraad aan die de uitwassen kan tegengaan.

  zo dadelijk één enkele pagina volgens de at random generator. Het blijkt te gaan om pagina 167 uit m’n boek: http://www.villamithras.com/main.html

 30. jan bouma 2 oktober 2011 om 09:06

  Pagina 167 (de zondagochtendoverpeinzing).
  ==
  Zij, de critici, de recensenten, de belanghebbende “Intellectuelen” zullen nu niet willen.. (althans ik denk dat hun geest zo werkt, en ik speculeer daarop) dat u ze daarvan in negatieve zin kunt beschuldigen (dat zij dit boek niet zouden begrijpen) alvorens zij die verantwoordelijkheid en dat oorzakelijke verband willen ontkennen en dit boek zullen doodzwijgen. De recensenten (en de critici, politici en de ‘reli’s’) behoren immers tot “de Intelligentsia” en zij snappen dondersgoed dat hun verhullende soepjurken door de argumenten in dit boek zijn uitgetrokken; ze zijn door de mand gevallen, ontluisterd en aan de schandpaal-der-eeuwigheid genageld. De door Mithras aangedragen oplossingen, zo beseffen zij, is de enige ‘way-out’ voor de mensheid. Dus dient aan hen de vraag opnieuw gesteld te worden: “Waar staat u voor?” Niet alleen immers dienen zij hun brood te verdienen met het schrijven van slechts commentaren die gaan over “de literaire waarde” van dit of dat werk (en die schrijverij, dat commentaar van hen, ligt de dag erna in dse vuilnisbak zoals ze ook wel weten… en dat vinden ze prima want dan kunnen ze blijven schrijven..) maar van hen wordt verondersteld dat zij dit Boek, met de titel ‘May all other flags burn in hell’, kunnen plaatsen en duiden vanwege de inhoudelijke betekenis die ook afrekent met hun tekortkomingen. Hun eigen “productiviteit” en inbreng blijken namelijk nul wanneer we dat meten aan het wereldbelang waaraan zij bewijsbaar niets bijdragen of ooit hebben bijgedragen.
  Tja…, u en ik hebben nu ook “de recensenten” (en de critici) IN DIT TIJDPERK klem gezet, net als de Media en Pers, net als ‘de Politiek’, net als de (niet-deugende) ‘Religieuzen’ en ‘de intelligentsia’ want ze zitten muurvast als ze al in verweer zouden willen komen tegen de gestelde thesen. En als ze dat niet doen, snapt u dat (ook) het definitieve bewijs geleverd is dat ze een fundamentele discussie omtrent hun functioneren uit de weg gaan en zij zich daardoor impliciet en expliciet schuldig maken aan alle (blijvende) ellende op deze wereld.

  “Ach..” zult u zeggen; vertel mij wat nieuws.. En… “bij de Pers kreeg je toch ook nul op je rekest?” En… “de maakbaarheid van de wereld is een illusie…”; enfin, we zullen zien of uw cynisme kan worden doorbroken want uw en mijn verhaal is nog niet af. / (…)

  (zie desgewenst verder nog een alinea op deze pagina; voor mij zit het erop. allen een goeie zondag!)

 31. Aad Verbaast 2 oktober 2011 om 09:47

  @Glaswerk: het woord “vraaguitval” valt sinds de APB vaker en vaker. Boel Staal (de schandknaap van de Banken) gebruikte dat woord ook al bij P&W dat de vastzittende huizenmarkt een kwestie van “vraaguitval” was. Opvallende parallel: hebben ze daar ook voor gezorgd?
  Eens, ik schreef het eerder: er kunnen miljarden bespaard worden in de zorg. Op deze manier wordt daar niets aan gedaan, en enkel gehakt met een botte bijl.

  Griekenland: tja, ook al zo’n beerput van bestuurlijk onvermogen. De mond vol over “we willen ons nageslacht niet opzadelen met etc”, en ondertussen..

 32. Aad Verbaast 2 oktober 2011 om 09:48

  @Laila: dank. Vond VvZ dat ook maar.

 33. Aad Verbaast 2 oktober 2011 om 09:58

  @Kletersteeg: over de verpleegsters: de uitzending die ik er over zag baarde me zorgen om de volgende reden. Het waren Poolse verpleegsters. Niets mis mee. Ze verdienden zelf ongeveer duizend euro per maand. Maar ook in beeld kwamen wat louche uitziende tussenpersonen. Die de plaatsingen regelden. De gebruikers betaalden aan hem ongeveer 2300 euro per maand. Marge kortom een dikke duizend euro per maand. Hij had er 50 geplaatst. Bingo: inkomen 50.000 euro per maand.. Kan hij goed van leven denk ik zo. Moest verboden worden dat dit soort mensen op deze manier zo grof geld kunnen verdienen.

 34. Aad Verbaast 2 oktober 2011 om 10:01

  @Jan: dank weer. De geheel on-topic zin die de @randomgenerator heeft uitgekozen in dit fragment is natuurlijk:
  == dat ze een fundamentele discussie omtrent hun functioneren uit de weg gaan en zij zich daardoor impliciet en expliciet schuldig maken aan alle (blijvende) ellende op deze wereld. ==

  Wanneer gaan we eens zorgen voor “vraaguitval” van politici die deze onzin allemaal bedenken?

 35. Aad Verbaast 2 oktober 2011 om 10:06

  @Motek: Dank. Indrukwekkend blog dat je daar geeft. Veel onderliggend materiaal. De boodschap is zo klaar als een klontje.

 36. Pierre Van de Kletersteeg 2 oktober 2011 om 10:18

  En Ad, als je dan gaat (her)organiseren, waar kom je dan uit?
  Nou gewoon, daar waar we voor de “verbeteringen” waren.
  Alleen uitzonderingen:
  –bejaarden en verzorgingstehuizen moeten drastisch worden uitgebreid
  –evenals de gebouwen van ziekenzhuizen moeten de gebouwen genationaliseerd worden.
  –doctoren en specialisten uitsluitend in loondienst van ziekenhuizen; en 40 uurtjes maken; eventueel in ploegendienst.
  Dat ben je er wat betreft de gezondheids zorg.
  En schaf dat hypocriete woord ‘zorg” af.
  Dat is uitgevonden door een super eikel.

  Politie: hetzelfde
  herorganiseren naar vroeger; gemeente en rijkspolitie en recherche apart.
  Dan wordt er weer ruim 50% van misdrijven opgelost; nu maar 15.

  Niks geen gedonder met AOW naar 67.
  AOW voor de normale arbeiders naar 60 jaar en omhoog.
  Kan gefinancierd worden door de AOW inkomens en bezits gebonden te maken, zoals die ooit was.

  Studiebeurs
  basisbeurs opheffen.
  Weer zoals het was; naar inkomen ouders, met dat verschil: hogere normen bij lagere inkomens of oncomplete gezinnen
  De universiteite de plicht opleggen op straffe van korting op salarissen- een hoger percentage uit de laagst betaalden klasse.

  het snel afstuderen–binnen 3 jaar- mogelijk maken.
  het afstuderen van 2 richtingen belonen met vrijstelling van terugbetalen studiefinanciering.

  De studierichtingen en leerstoelen opschonen.
  de onzin van “vrouwenstudies” en meer van dat soort gelul en andere soortgelijke richtingen: opheffen accuut.

  De arbeidswet toepassen, voor alle personeel aldaar.het geeft geen pas dat hoogleraren in de tijd van de baas een boek schrijven-doen docenten ook- en dan dat verplicht op de lijst zetten en er auteursrechten voor vangen.
  Ook werken voor derden onder door de Universiteit betaalde tijd moet bestraft worden als fraude.
  Net als in de echte maatschappij
  het plaatsen van een fingerafdruk prikklok vedient warme aanbeveling.

  De marine opheffen heb ik al eens gezegd.
  Kijk eens naar die slapte.
  400 man en een x aantal schepen in gijzelijng; hebben ze duizenden tonnen matereaal en ze doen…..niks
  Daarnaast: Zweden heeft schepen fiberglas en koolstof–gaan effe 92 km per uur; hebben veel lichtere wapens, maar met zelfde effect door goede software.

  Wat mij vorige week opviel was dat er nogal wat bloggers arrogant zijn; ze vonden dat de meeste MP betere waren dan de PVV.
  beter geschoold en zo.
  Gelul in de ruimte.
  Als een medisch specialist in de werkplaats komt issie ongeschoold.
  Voor het werk wat hij moet doen geen relevante opleiding.

  De meeste MP hebben echt geen politicologie gedaan; derhalve zijn ze ongeschoold.

  Dus effedimme, effe normaal doen.

 37. Aad Verbaast 2 oktober 2011 om 10:30

  @Kletersteeg: 10:18. Het wordt hoog tijd dat je gaat plaatsnemen in een denktank. Aan creatieve ideeën geen gebrek.

  10:21: geen idee. “weer”? Ook geen idee. Er staat niets in de wacht of zo.. Ook niets verwijderd. Doe ik niet aan zoals je weet (behoudens enkele zeer specifieke uitzonderingen)

 38. Aad Verbaast 2 oktober 2011 om 10:38

  @allen: dit blog werd ook op geplaatst op nujij.nl
  http://www.nujij.nl/politiek/het-pgb-en-de-vraaguitval.13921270.lynkx#axzz1ZXqzLat4

  Ook daar veel boeiende reacties inmiddels.

 39. Pierre Van de Kletersteeg 2 oktober 2011 om 10:51

  was een foutje; verscheen niet direct.

  denktank: ironisch bedoeld neem ik aan..

 40. zelfstandigjournalistantwerpen 2 oktober 2011 om 13:23

  Het is in wezen heel simpel: zorg voor voldoende solidariteit onder werkgevers en werknemers om de gezondheidszorg op peil te houden. In België betalen beide groepen verpicht een bepaald percentage aan de sociale voorzieningen. De basisverzekering van de ziekenfondsen is hierdoor gratis voor iedere inwoner! Oké, voor duurdere ingrepen en benodigdheden is er de aanvullende verzekering, maar die kost ook veel minder dan in Nederland.

 41. Demio 2 oktober 2011 om 13:51

  Goed verhaal weer Aad. Jij bent een deskundige bij uitstek.
  ZIN (zorg in natura) is onmogelijk en daar moet je uren op wachten. Dit in tegenstelling tot ingehuurde mensen via een pgb.
  Of ze je om 7 uur of om 11 uur uit bed komen halen, ach wat maakt het uit, denkt de regering. Je mag blij zijn dat er hulp komt. Zoiets.
  Lak aan het volk, lak aan de kiezers, behalve als de verkiezingen er weer aankomen, dan beloven ze van alles.
  De rest van de tijd zorgen ze ervoor dat we zo moe worden van alle veranderingen dat we maar alles zelf gaan doen. Onze baan opzeggen om voor onze moeder te gaan zorgen. En dan heet dat mantelzorg en daarvoor krijgen we 250 euro per jaar. Maar kostenbesparend is het natuurlijk wel.

 42. Motek from Space 2 oktober 2011 om 14:19

  Het PGB en de háár-uitval dus..we komen allemaal in de DMV..en die knaapjes met valse grijnzen gaan lekker “puh” verder; http://motekfromspace.wordpress.com/2011/10/02/democratie-mijn-blote-bibs/
  Tsunami van mails zou niet verkeerd zijn 😉

  En verder..bromt er een bromvlieg tegen m’n raam, teken aan het glas; het lijkt transparant maar er zit een schot tussen. Sterft een zachte dood na de laatste stressvolle activiteiten om te ontsnappen, een DMV-vlieg dus.

  De enige gezonde tip die ik nog kan geven is eet ipv suikers geen aspartaam maar dextrose. Of probeer eens suikerloos, nóg beter. Net als die smerige hoeveelheden zout in het kant-en-klare- voer van de supers al het nodige hebben veroorzaakt veroorzaken die geldgeile ónmensen nog eens een ik-was-mijn-handen-in-onschuld-evangelie via het af laten vloeien van HUN verantwoordelijkheid.

  En hoe zat het ook alweer met dat we de aarde “lenen” van onze kinderen?

  Moge m’n laatste dagen , weken, of nog een aantal jaren, alst effe kan, in een ander land zijn met wat meer zon en verse tomaatjes zonder verdelgingsmiddelen in m’n tuintje…amén

 43. Pierre Van de Kletersteeg 2 oktober 2011 om 14:27

  @nedbelg.Zo was het jaaaaaaaaaaaren in NL.Maar dat moest “verbeterd” worden.
  Vandaar.
  Vandaar dat ze de instellingen van minder begaafden hebben leeggehaald en die politici noemen.

  Maar aan de extreme inkomens van specialisten doktoren en apotheken doen ze niks.
  Apotheek; heeft meestal een b.v.
  Staat daar op de loonlijst voor een ton of twee.
  Dan maakt die b.v. winst, en krijgt ie noge eens 2–4 ton extra
  Ja maar hij moet zoveel kennen?
  Gelul.Hij verkoopt voorverpate geneesmiddelen.
  iedereen met lagere school kan dat.

  Specialist.Alleen van universiteitsziekenhuizen staan ze in loondienst.
  de rest een soort van zelfstandigen in een ziekenhuis.
  Ze zijn de hoogst betaalden ter wereld!!!!!
  bezuinigen?
  Zet ze op 2 ton in loondienst van het ziekenhuis.

  doktoren in ziekenhuis: hetzelfde; in loondienst

  Huisartsen: in loondienst van verzekering.Of Staat.

  Ziekenhuizen; er is geen enkele rationele reden dat verblijf in een ziekenhuis meer zou moeten kosten dan 125–150 euro per dag.

  Dan: een oostblokkker sluit voor 12 Euro per maand een verzekering geldig in west europa.oostenrijks bedrijf.
  Denk daar eens over na.
  =============================
  gewoon:
  terug naar af.
  Ziekenfondsen in ere herstellen.
  premie een percentage van brutoloon VOOR belastingaftrek
  Alles zonder bijkomende kosten voor rekening ziekenfonds.
  Mensen in bijstand en bijstandnorm; premievrij.

  Je ziet: om te denken EN om redelijk te zijn EN om sociaal te zijn EN om een idee haalbaar te maken is niet zoveel nodig.
  Een IQ van 60 wel als minimum

 44. jan bouma 2 oktober 2011 om 14:50

  Op het vorige blog van @Aad schreef ik, als laatste, het navolgende comment;
  ==
  @Aad… 13:11
  Ben benieuwd naar je nieuwe blog. Als voorschot erop verwijs ik je naar een blog van je:

  https://aadverbaast.wordpress.com/2010/02/12/voltooid-leven-mag-ik-alsjeblieft-dood-2/

  Kijk! Het gaat altijd om de toe te kennen prioriteitswaarden m.b.t. een levenswaardig bestaan dat weer gekoppeld is aan het tijdvak en de verwachtingen daarvan. Over “de zorg” en de PGB heb ik je al eerder bericht vanuit een persoonlijke ervaring. Anderzijds. Indien binnen ons economische bestel de geldstromen en de omvang daarvan worden beperkt dan dicteert de financiële hegemonie de prioriteitswaarden. Daar stel ik vraagtekens bij. Bij een imploderende economie, waardoor stagflatie en deflatie optreedt (de geldsomvang wordt steeds minder) dan komt vanzelf in beeld de vraag HOE er in godsnaam vanuit “het groeimodel” nog perspectief kan zijn. De tegenstelling lijkt me duidelijk. Dr. Tinbergen gaf het antwoord.

  Enfin. So far… Tot later.
  ==
  de crux van dat verhaal is dat ik de legitimatie van “de financiële hegemonie” ter discussie stel waaronder ook begrepen moet worden de stellingname van Dr. J. Tinbergen (jaren ’60 vdve) die stelde: “zorg nou voor een evenwichtige koopkkrachtontwikkeling wereldwijd en tegelijkertijd”.
  Daaraan wordt niet voldaan. Zie verder hierboven diverse commentaren hoe het dan wel moet.

 45. Aad Verbaast 2 oktober 2011 om 17:14

  @zelfstandig journalist: we kunnen nog een hoop leren van de Belgen (op dit gebied).
  Gezondheidszorg is daar beter en goedkoper dan hier. Hier begint onderhand de term ongezondheidzorg meer van toepassing te zijn.

 46. Aad Verbaast 2 oktober 2011 om 17:15

  @Demio. dank. Ik doe wat ik kan. Ik kan me er aan kapot ergeren.
  Verder helemaal eens met wat je schrijft. Dat is toch te gek voor woorden allemaal?

 47. Aad Verbaast 2 oktober 2011 om 17:17

  @kletersteeg: even grofweg ingeschat leveren je voorstellen al gauw weer zo’n 4 miljard op. Met een hogere kwaliteit. Kom er nog maar eens om. Allemaal niet zo ingewikkeld lijkt me.

 48. Aad Verbaast 2 oktober 2011 om 17:19

  @Motek: 14:19: gelezen. Mooi lijstje met e-mails geef je daar. Ik kopieer ze even allemaal in een aparte reactie aan @allen hieronder.

  @14:57: boeven en criminelen zijn het. Op het schavot met ze!

 49. Aad Verbaast 2 oktober 2011 om 17:23

  @allen: zoals hierboven beloofd hier dan het lijstje met e-mails van alle tweede kamerleden en fracties.
  Overgenomen van het blog van Motek die ze daar (hulde) allemaal noteerde.
  http://motekfromspace.wordpress.com/2011/10/02/democratie-mijn-blote-bibs/

  m.agema@tweedekamer.nl
  n.albayrak@tweedekamer.nl
  c.aptroot@tweedekamer.nl
  k.arib@tweedekamer.nl
  m.azmani@tweedekamer.nl
  f.bashir@tweedekamer.nl
  w.vanbeek@tweedekamer.nl
  h.beertema@tweedekamer.nl
  j.vbemmel@tweedekamer.nl
  m.berndsen@tweedekamer.nl
  i.besselaar@tweedekamer.nl
  j.biskop@tweedekamer.nl
  e.blanksma@tweedekamer.nl
  s.blok@tweedekamer.nl
  b.vbochove@tweedekamer.nl
  b.dboer@tweedekamer.nl
  hvbommel@sp.nl
  h.vbommel@tweedekamer.nl
  l.bontes@tweedekamer.nl
  m.bosma@tweedekamer.nl
  a.bosman@tweedekamer.nl
  l.bouwmeester@tweedekamer.nl
  b.braakhuis@tweedekamer.nl
  h.brinkman@tweedekamer.nl
  hantenbroeke@tweedekamer.nl
  h.bruins-slot@tweedekamer.nl
  brigitte.vdburg@tweedekamer.nl
  i.dcaluwe@tweedekamer.nl
  m.celik@tweedekamer.nl
  j.cohen@tweedekamer.nl
  C.Coruz@tweedekamer.nl
  m.vdam@tweedekamer.nl
  t.vdekken@tweedekamer.nl
  i.dezentjehamming@tweedekamer.nl
  t.dibi@tweedekamer.nl
  t.vdijck@tweedekamer.nl
  jasper.vdijk@tweedekamer.nl
  jvdijk@sp.nl
  e.dijkgraaf@tweedekamer.nl
  k.dijkhoff@tweedekamer.nl
  s.dijksma@tweedekamer.nl
  p.dijkstra@tweedekamer.nl
  j.dijsselbloem@tweedekamer.nl
  s.dikkers@tweedekamer.nl
  w.dille@tweedekamer.nl
  j.driessen@tweedekamer.nl
  a.eijsink@tweedekamer.nl
  a.elfassed@tweedekamer.nl
  t.elias@tweedekamer.nl
  m.vhasselt@tweedekamer.nl
  a.elissen@tweedekamer.nl
  k.ferrier@tweedekamer.nl
  s.fritsma@tweedekamer.nl
  w.vgent@tweedekamer.nl
  k.gerbrands@tweedekamer.nl
  h.vgerven@tweedekamer.nl
  s.gesthuizen@tweedekamer.nl
  r.grashoff@tweedekamer.nl
  d.graus@tweedekamer.nl
  e.groot@tweedekamer.nl
  w.hachchi@tweedekamer.nl
  s.buma@tweedekamer.nl
  b.vham@tweedekamer.nl
  m.hamer@tweedekamer.nl
  m.harbers@tweedekamer.nl
  m.haverkamp@tweedekamer.nl
  p.heijnen@tweedekamer.nl
  l.helder@tweedekamer.nl
  j.hennis-plasschaert@tweedekamer.nl
  m.hernandez@tweedekamer.nl
  e.vhijum@tweedekamer.nl
  m.hilkens@tweedekamer.nl
  j.houwers@tweedekamer.nl
  m.huizing@tweedekamer.nl
  e.irrgang@tweedekamer.nl
  l.jacobi@tweedekamer.nl
  t.jadnanansing@tweedekamer.nl
  p.jansen@tweedekamer.nl
  leon.djong@tweedekamer.nl
  S.karabulut@tweedekamer.nl
  skarabulut@sp.nl
  j.klaver@tweedekamer.nl
  j.vklaveren@tweedekamer.nl
  j.klijnsma@tweedekamer.nl
  r.knops@tweedekamer.nl
  n.kooiman@tweedekamer.nl
  w.koolmees@tweedekamer.nl
  g.Koopmans@tweedekamer.nl
  a.koppejan@tweedekamer.nl
  w.kortenoeven@tweedekamer.nl
  f.koserkaya@tweedekamer.nl
  a.kuiken@tweedekamer.nl
  r.leegte@tweedekamer.nl
  r.leijten@tweedekamer.nl
  b.dliefde@tweedekamer.nl
  h.lodders@tweedekamer.nl
  e.lucassen@tweedekamer.nl
  a.lucas-smeerdijk@tweedekamer.nl
  a.marcouch@tweedekamer.nl
  a.vmiltenburg@tweedekamer.nl
  j.monasch@tweedekamer.nl
  r.dmos@tweedekamer.nl
  a.mulder@tweedekamer.nl
  h.nepperus@tweedekamer.nl
  c.vnieuwenhuizen@tweedekamer.nl
  pieter.omtzigt@tweedekamer.nl
  h.ormel@tweedekamer.nl
  c.ortega@tweedekamer.nl
  e.ouwehand@tweedekamer.nl
  a.pechtold@tweedekamer.nl
  m.peters@tweedekamer.nl
  r.plasterk@tweedekamer.nl
  r.vraak@tweedekamer.nl
  j.recourt@tweedekamer.nl
  e.roemer@tweedekamer.nl
  r.deroon@tweedekamer.nl
  s.derouwe@tweedekamer.nl
  d.samsom@tweedekamer.nl
  j.sap@tweedekamer.nl
  afke.schaart@tweedekamer.nl
  c.schouten@tweedekamer.nl
  g.schouw@tweedekamer.nl
  a.slob@tweedekamer.nl
  p.smeets@tweedekamer.nl
  m.Smilde@tweedekamer.nl
  m.smits@tweedekamer.nl
  j.snijder@tweedekamer.nl
  h.spekman@tweedekamer.nl
  c.vdstaaij@tweedekamer.nl
  m.sterk@tweedekamer.nl
  a.vdsteur@tweedekamer.nl
  secretariaat.vdsteur@tweedekamer.nl
  k.straus@tweedekamer.nl
  j.taverne@tweedekamer.nl
  m.thieme@tweedekamer.nl
  f.timmermans@tweedekamer.nl
  l.vtongeren@tweedekamer.nl
  sabine.uitslag@tweedekamer.nl
  p.ulenbelt@tweedekamer.nl
  e.vdveen@tweedekamer.nl
  s.vveldhoven@tweedekamer.nl
  t.venrooy-vanark@tweedekamer.nl
  g.verburg@tweedekamer.nl
  k.verhoeven@tweedekamer.nl
  r.vermeij@tweedekamer.nl
  r.vvliet@tweedekamer.nl
  j.voordewind@tweedekamer.nl
  l.voortman@tweedekamer.nl
  m.vdwerf@tweedekamer.nl
  e.wiegman@tweedekamer.nl
  g.wilders@tweedekamer.nl
  j.dewit@tweedekamer.nl
  jdewit@sp.nl
  a.wolbert@tweedekamer.nl
  e.ziengs@tweedekamer.nl
  voorzitter@tweedekamer.nl
  secretariaat@d66.nl
  vvdvoorlichting@tweedekamer.nl
  info@vvd.nl
  pvda_voorlichting@tweedekamer.nl
  info@pvda.nl
  pvv@tweedekamer.nl
  webmaster@pvv.nl
  info@pvv.nl
  cda.publieksvoorlichting@tweedekamer.nl
  kamer@sp.nl
  info@sp.nl
  sp@sp.nl
  GroenLinks@tweedekamer.nl
  D66@tweedekamer.nl
  info@d66.nl
  christenunie@tweedekamer.nl
  sgp@tweedekamer.nl
  fractie@partijvoordedieren.nl
  info@partijvoordedieren.nl
  info@tweedekamer.nl
  contact@tweedekamer.nl

  Mijn ervaring? Ze reageren niet tenzij je ze uitnodigt voor een praatje of een lintje..
  Selectief lezen, dat kunnen ze als de beste..
  Desalniettemin: laat de e-mailservers roken! Onderwerpen genoeg!

 50. Aad Verbaast 2 oktober 2011 om 17:26

  @Jan: waardevolle reactie. Wie van de ‘machtigen’ gaan daar nou eens naar luisteren.
  Had ik net (zie hierboven) over selectief lezen. Selectief horen is ook hun (politici) makken.
  Over ‘zien’ hoeven we het al helemaal niet te hebben. Blindgangers.

 51. Aad Verbaast 2 oktober 2011 om 17:35

  @allen: als we dan toch bezig zijn de kern van de problemen te benaderen kijk dan even naar deze cartoon:
  "When top level guys look down they see only shit. When bottom level guys look up they see only assholes."

  Lijkt me allemaal helemaal duidelijk.

 52. Aad Verbaast 2 oktober 2011 om 18:38

  @allen: een curieus bericht over “vraaguitval” in de gezondheidszorg:
  http://www.rtl.nl/(/actueel/rtlnieuws/)/components/actueel/rtlnieuws/2011/10_oktober/02/gezondheid/enquete_minder-zorgvraag-om-hogere-kosten.xml
  http://www.nu.nl/binnenland/2630923/minder-zorgvraag-hogere-kosten.html

  De helft overweeegt om minder naar een huisarts te gaan? Is toch ‘gratis’?
  Niet dus: steeds meer voorgeschreven geneesmiddelen worden niet meer vergoed. Eigen risico stijgt ook met sprongen.

  Ontzorgen.

 53. Pierre Van de Kletersteeg 2 oktober 2011 om 18:41

  Vroeger had ik een knop “print screen” maar dat mag niet meer.
  Hoe print ik die waslijst uit?

  Wat betreft mijn lijstje “bezuinigingen” : heb ik al 2 jaar op blogspot staan.
  maar daar zal echt geen hond naar kijken; is te logisch.

  Een goede organisatie moet logisch zijn, duidelijk overzichtelijk en simpel.

  Vroeger was dat zo met ziekenfonds.Toen begonnen ze te zieken; knaak voor geneesmiddelen, f25 voor specialist en meer van die idioterie.
  Ze hebben allemaal meer gekost dan opgebracht.
  Het verhogen van de premie met 0,1% had niemand pijn gedaan en meer opgebracht.
  ook de ziekenhuizen corrigeren zou geen kwaad kunnen.
  Er is geen enkele rationele reden waarom een ziekenhuis verblijf meer dan 150 euro per dag zou moeten kosten; inclusief een 3 sterren maaltijd.

  Als ze nou eens stoppen met het overmatig beschermen van specialisten en doktoren en apothekers.
  Zal ik de inkomens geven?
  Vooruit
  laten we zeggen maximum in loondienst 250.000
  voor specialist; 175.000 voor dokter; 100.000 voor apotheker.
  Meer dan genoeg.
  Specialist nodig/ Hoeveel? Engels sprekenden genoeg van het beste niveau die graag voor 60.000 werken…..
  geef me 4 weken en ik heb een leger van specialisten…..
  Uiteraard tegen een tarief….

 54. John Redstar 2 oktober 2011 om 18:46

  Als ik zeg ‘dit is nog maar het begin’ zullen velen zeggen’het is allang begonnen’ maar toch. Dit is nog maar het begin van de totale afbraak naar een zeer egoïstische maatschappij.
  Als de politiek maar lang genoeg blijft roepen ‘de rekening kunne nw e niet bij onze kinderen neerleggen’zullen onze kinderen meer en meer gaan denken in die richting. Alles wat onze voorouders en ouders hebben bevochten, zal weg zijn als onze kinderen groot zijn.

 55. Aad Verbaast 2 oktober 2011 om 18:55

  @Kletersteeg:
  == Hoe print ik die waslijst uit? ==
  Kopieer de lijst. Plak die in een word document, en print die uit. Makkelijkste manier.
  Nog makkelijker: sla het document op, dan kan je door op een naam aan te klikken direct een e-mail sturen. Bombarderen! 😉

  Verder: helemaal gelijk met je prijs voor een bed. Gemiddeld nu ongeveer 700 euro per dag.
  Daar kan ik voor in een 5 sterrenhotel slapen inclusief roomservice die sneller bij mijn kamer is dan welk verpleger dan ook. Ver – plegers zijn het geworden. In een ziekenhuis moet ik die kamer ook nog delen met anderen. Geen minibar, geen TV (tegen meerkosten), en de douche en wc moet worden gedeeld met anderen.

  Je suggestie voor het loonniveau: je bent nog mild.

 56. Aad Verbaast 2 oktober 2011 om 18:57

  @John: intussen worden allerlei rekeningen wel degelijk bij ” onze kinderen’ neergelegd. Is immers een argument zonder inhoud. Het leven van een politicus is zo lang als de volgende verkiezingen. En dat weten ze. Dan denken ze niet veel verder dan een jaartje of vier. Als ze al kunnen denken.

 57. Appelvrouw 2 oktober 2011 om 19:33

  Als je die docu nog wilt zien waar Jokezelf het over heeft: ouderen naar Gambia:
  Eerst een hoop geklets van de maker. Ik heb geen idee waarom we daar nooit meer iets over horen.
  Ik zou ook best wel naar een warm land willen, liefst met een pgb!

  http://www.hollanddoc.nl/kijk-luister/documentairemakers/wim-schepens.html?playurn=urn:vpro:media:program:3186763&currentPage=1

 58. Aad Verbaast 2 oktober 2011 om 19:52

  @Appelvrouw: dank voor de link. Uiteraard even bekeken. Klinkt prima. Waarom niet eigenlijk. Ik zal eens even polsen onder mijn vrienden. Gaan allemaal mee. Wie doet me wat?

 59. zelfstandigjournalistantwerpen 2 oktober 2011 om 19:54

  Ze mogen best eens komen buurten, die Nederlandse politici. Eerlijkheidshalve moet ik er wel bij vermelden dat een bezoek aan de huisarts niet helemaal gratis is en dat een ziekenhuisrekening hoog kan oplopen zonder aparte verzekering daarvoor. Maar ja, wat is nu iets van 30 euro/jaar wat dat laatste betreft?

 60. Pierre Van de Kletersteeg 2 oktober 2011 om 20:22

  Als een roemeen een verzekering sluit voor west europa, kost dat bij een oostenrijkse verzekeraar 12 euro per maand….

 61. Pierre Van de Kletersteeg 2 oktober 2011 om 20:24

  Bovendien: vrijheid van ondernemen en zo; open grenzen en zo; waarom zou ik geen verzekering in Blegie mogen sluiten?
  Ik mag toch ook energie kopen uit frankrijk?
  En waarom ben ik gedwongen om in NL een verzekering te sluiten?
  (doe ik niet, maar dat is een ander verhaal)

 62. Aad Verbaast 2 oktober 2011 om 22:11

  @Zelfstandig journalist: 30 euro/jr.. Da’s toch ook niets vergeleken met de extra pakketten die je hier kan afsluiten bij de verzekeraars om extra’s te krijgen boven de basisverzekering (die al 100 euro per maand kost). Ben je al gauw 30-40 euro per maand kwijt.

 63. Aad Verbaast 2 oktober 2011 om 22:13

  @Kletersteeg: goed punt. Inderdaad vrije markt, zelfs zover dat als er een aanbesteding gedaan moet worden dan moet die open staan voor alle europese bedrijven. In gezondsheidszorg gaan tientallen miljarden om. Mogen europese verzekeraars dar dan niet op inschrijven?
  Goed idee!

 64. Pierre Van de Kletersteeg 3 oktober 2011 om 06:47

  daar heb je een onderwerp voor blog…..en om de juridische mensen van politieke partijen te benaderen……..

 65. Pierre Van de Kletersteeg 3 oktober 2011 om 07:09

  Zie AS vandaag Ad. 2000 doden door vermijdbare medische fouten; is drie maal de verkeersdoden.
  Maarre…schadevergoeding heel moeilijk te krijgen.
  Sterker; de foute behandelingen moeten ook nog betaald worden.

  bezuinigen? Maximaal voor 3 maand mag een arts een recept uitschrijven.
  Dan weer naar dokter, assistent met havo schrijft recept uit, en jij moet de volle mep betalen….
  Niet logischer om b.v. voor hartpatienten die een keer per jaar voor controle moeten komen recepten voor 1 jaar te schrijven?
  Scheelt 3 “consults”

 66. Aad Verbaast 3 oktober 2011 om 10:20

  @Kletersteeg: economie heeft alles met de verdeling van schaarse goederen te maken (zeggen de economen). Daar zit wel wat in: de schaarste aan gezond verstand. Onkunde creëert een belangrijk deel van het BNP. Misschien is dat wel de diepere oorzaak van al die onzinnige gedachten van de beleidsmakers: dan maar groei door onnodig werk te genereren.
  Oeroud idee. De pyramiden werden ook gebouwd om het volk aan het werk te houden. Dan morren ze niet zo.

 67. jan bouma 3 oktober 2011 om 11:17

  @Aad… Zelfs de Egyptenaren lagen al mijlenver voor op onze kennis. Zie hierna het geheim van de bouw van de piramides (zie idem andere explicaties omtrent CORAL CASTLE).

  http://www.youtube.com/user/coralcastlexplained?blend=7&ob=5

  Enfin.. jij bent natuurkundige en kan misschien zelf even zorgen voor een explicatie van de bouw der piramides en Coral Castle.

 68. Motek from Space 3 oktober 2011 om 11:25

  Ook nog goed nieuws, zij het elders;
  Frankrijk gaat strijd aan met aspartaamZaterdag, 01 oktober 2011 19:51

  Een half jaar geleden werd een onthullende documentaire over aspartaam gepresenteerd in het Franse Montpellier. Hoe kan het dat deze stof ooit is goedgekeurd?

  Marie-Monique Robin toont in de docu aan welke gevaren deze kunstmatige zoetstof met zich meebrengt. De Franse minister van Arbeid en Volksgezondheid Xavier Bertrand heeft inmiddels actie ondernomen.

  Aspartaam is een kunstmatige zoetstof die 160 tot 200 maal zo zoet is als suiker en ook wel bekend staat als E951. Door deze grote zoetkracht en de lage energetische waarde voor het lichaam wordt het veel gebruikt in zoete lightproducten als frisdranken.

  Monsanto

  Aspartaam wordt ontwikkeld met behulp van genetisch gemanipuleerde bacteriën. Dit bleek reeds in 1999 na een onderzoek door de krant The Independent. Uit het onderzoek bleek dat chemiegigant Monsanto in haar Amerikaanse fabrieken vaak genetisch gemanipuleerde bacteriën gebruikt om aspartaam te produceren.

  Bij de productie van aspartaam worden de aminozuren phenylalanine en asparaginezuur gecombineerd. De stof werd voor het eerst gemaakt in 1965 en heeft bacteriën nodig om phenylalanine te kunnen produceren. Monsanto ontdekte dat phenylalanine veel sneller kan worden gemaakt door bacteriën genetisch te manipuleren.

  De nieren en de lever van muizen vertonen bij de inname van alle genetisch gemanipuleerde organismen serieuze problemen.

  Begin september heeft minister Betrand de Franse Voedsel en Waren Autoriteit opgedragen nog voor het einde van dit jaar een ‘duidelijk antwoord’ te geven op vragen over de schadelijke gevolgen van aspartaam.

  Voedingsdeskundige Dr. Laurent Chevallier vroeg zich in maart 2011 voor het Europees Parlement af of aspartaam echt noodzakelijk is, of dat het gevaarlijk is. Hij stelde dat men niet langer het bewijs van de schadelijke effecten van aspartaam en andere zoetstoffen kan negeren.

  Twee maanden later ondertekende hij in Languedoc-Roussillon samen met verloskundigen en gynaecologen een manifest dat zwangere vrouwen moet waarschuwen voor het gebruik van zoetstoffen vanwege het risico op vroegtijdige geboorte.

  Donald Rumsfeld

  Marie-Monique Robin vraagt zich af hoe het komt dat aspartaam nu al in meer dan 6.000 consumptiegoederen is verwerkt. Het antwoord vinden we bij de machtige farmaceutische industrie. James Schlatter werkte in 1965 voor de grote farmaceut G.D. Searle & Co in Skokie in de Amerikaanse staat Illinois. Aspartaam werd een groot commercieel succes voor de firma. In 1985 werd G.D. Searle & Co voor $2,7 miljard overgenomen door Monsanto. Tussen 1977 en 1985 was Donald Rumsfeld algemeen directeur van G.D. Searle. Naar verluid verdiende hij $12 miljoen aan de overname.

  Tussen september 1974 en november 1975 was Rumsfeld de zesde stafchef van het Witte Huis. Van 20 november 1975 tot 20 januari 1977 was hij de dertiende Amerikaanse minister van Defensie. Die machtspositie kwam later goed van pas. Terwijl de Amerikaanse Voedsel en Waren Autoriteit FDA in het begin van de zeventiger jaren nog moeilijk deed over de goedkeuring van aspartaam, werd de zoetstof in 1981 officieel toegelaten op het moment dat Rumsfeld directeur was van G.D. Searle.

  Dat Donald Rumsfeld uitblinkt in manipulatie en bedrog bleek al ver voor de aanslagen van 11 september. In ‘Years of Renewal’ noemt zijn bureaucratische tegenstander Henry Kissinger hem een speciaal Washington-fenomeen, een doorgewinterde full-time politicus-bureaucraat.

  Drastische maatregelen

  Er staat veel op het spel, het gaat om een markt van meer dan 200 miljoen potentiële consumenten. De FDA heeft een lijst samengesteld met meer dan 91 symptomen die worden geassocieerd met aspartaam, waaronder hoofdpijn, diarree, epilepsie, kanker en zenuwaandoeningen.

  De voedselindustrie weet dat suiker verslavend is. Daarom zit het overal in. Papillen op de tong zorgen ervoor dat de mens de verschillende smaken kan proeven. Deze kunnen de smaken zoet, bitter, umami, zout en zuur onderscheiden. Suiker blokkeert de laatste vier zodat je de negatieve aspecten van voedsel niet kunt proeven. Zo kan men zelfs hondenpoep lekker laten smaken met genoeg suiker. In essentie is dat wat de voedselindustrie in de afgelopen decennia heeft gedaan.

  Minister Bertrand zei dat hij er klaar voor is ‘om drastische maatregelen te nemen’. De farmaceutische industrie heeft intussen niet stilgezeten. Er is veel geld geïnvesteerd om het imago van aspartaam te verbeteren. Zo is de zoetstof tegenwoordig ook terug te vinden onder de naam AminoSweet.

  Bron: Midilibre.fr

 69. Aad Verbaast 3 oktober 2011 om 11:29

  @Jan: 2% gewichtsverlies.. Nou daar kan je natuurlijk wel een pyramide mee bouwen!
  Leuk dit soort theorieën. Maar ik denk toch eerder dat het een kwestie van hard zwoegen was.

 70. Aad Verbaast 3 oktober 2011 om 11:40

  @Motek: ik zie dat de namen Monsanto en Rumsveld weer opduiken.
  Over boeven en criminelen gesproken.
  Het internet staat vol met verhalen die waarschuwen tegen aspartaam.
  Je hoeft maar in google “giftige zoetstoffen” in te tikken en bingo.

  P.S. ik zi overigens net dat de website giftigezoetstoffen.nl inmiddels uit de lucht is. Merkwaardig. Wat zou daar achter zitten?

 71. jan bouma 3 oktober 2011 om 11:53

  @Aad…11:29
  Ik ga er niet over strijden. “Gepreöccupeerde standpunten” denk ik dan maar maar je explicatie voldoet niet; is dat tevens niet de oorzaak van de ontsporingen door “deskundigen”?

  Enfin.. kijk maar (of niet) naar navolgend filmpje en trek er vanaf het wat opgeblazen proza; de feiten blijven.

 72. VSp 3 oktober 2011 om 17:36

  Kunstmatig gezoete levensmiddelen zijn in diverse (NATO) luchtstrijdkrachten voor vliegend personeel ruim vóór en tijdens operaties verboden. Daarentegen wordt om overduidelijke redenen wel met EPO (derivaten) gewerkt. Ook voor vliegend personeel in de burgerluchtvaart geldt een negatief advies voor dergelijk voedsel.
  Laatstelijk meldde schreef een Duitse politicus/banker dat hij moest kotsen in de prullenbak temidden van overleg over de Euro- en Griekenlandcrisis. Waarschijnlijk een ‘Aufputschmittel’ of ‘Ausdauermittel’ gebruikt. Lichte dosis Ritalin, bijvoorbeeld.
  Wordt tijd dat ook politici en regeringsleiders aan drugstesten worden onderworpen, zoals dat voor werknemers en autobestuurders met parlementaire instemming wettelijk is geregeld in diverse EU-landen.

 73. Aad Verbaast 3 oktober 2011 om 17:47

  @Jan: de enigen die op dit nog moment nog claimen dat ze aan levitatie doen zijn Boedhistische monniken. En ook dat is nog nooit bewezen. Als ik deze twee deskundigen mag geloven moeten ze heel wat Tesla spoelen en koeling tot nabij het abosolute te vriespunt (-273 graden) onder hun billen hebben verborgen. Maar wie weet. Iedereen mag geloven wat hij wil geloven.

 74. Aad Verbaast 3 oktober 2011 om 17:50

  @VSp: Eens met de laatste opmerking. Hoog tijd voor blaas- en dopingtests voor die lui. Als je ze hoort zou je toch meteen denken dat ze zwaar aan de middelen zijn?
  Dat die politicus/bankier moest kotsen verbaast me niet. Het is toch ook allemaal “zum kotzen”?

  N.B. Toeval? Kom ik net een bijzonder bericht tegen over voedsel van soldaten in Afghanistan. Daar kun je de oorlog niet mee winnen 😉
  http://www.nytimes.com/2011/10/02/magazine/lives-diy-steaks-in-afghanistan-during-war.html?_r=1

 75. jan bouma 3 oktober 2011 om 18:26

  @Aad… “..De kaboutertjes hebben het gedaan; die zijn namelijk oersterk…” :))

  Iets anders. Maar wel on topic.
  Zouden alle voorgerekende bezuinigingen, adviezen en ideeën in dit blog niet voorgelegd kunnen worden aan de gezondheidsmaffia? Inclusief ook aan het Ministerie? Als dat niet gebeurt neem ik al die oproepen tot “noodzakelijke bezuinigingen” niet meer serieus.Het komt mij voor dat die hele 18 miljard al lang boven water is als..; juist ja, er antwoord komt..

  Nog een opmerking.
  Ik mis nog steeds een inhoudelijke reactie op mijn comment hierboven van 2 oktober 14:50 uur. De macro-economen laten het zeker afweten.

  Enfin. Dat lees ik morgen dan wel. Tenslotte schrijven we hier niet voor de kat z’n viool. Resultaten wil ik zien. Morgen..

 76. P.H.M.van de Kletersteeg 3 oktober 2011 om 18:29

  Onze soldaten krijgen hun kuch van een Zwitserse cateraar; a raison van 100 euro per man per dag.
  Waar hadden we ook al weer veldkeukentjes en vliegtuigjes voor?
  En waren we niet aan het bezuinigen of zo?

 77. Aad Verbaast 3 oktober 2011 om 18:46

  @Jan:
  == Ik mis nog steeds een inhoudelijke reactie op mijn comment hierboven van 2 oktober 14:50 uur. ==
  Onzin, wel een beetje opletten. Mijn reactie staat op 2 oktober 17:26 en die direct er na (@allen, daar hoor jij toch ook bij dacht ik zo.)

  Voorleggen aan de gezondheids maffia? Waarom dacht je dat ik al die e-mailadressen aan je gegeven had. Ik ging er toch even vanuit dat je deze blog inmiddels aan al die buitenlui had gestuurd!

  Ik schrijf toch niet voor de “kat zijn viool”? Moet ik dan alles zelf doen?
  “Resultaten wil ik zien”!

 78. Aad Verbaast 3 oktober 2011 om 18:48

  @Kletersteeg: 100 euro per man per dag? Daar kan ik voor in een restaurant met drie Michelin sterren eten (zonder drinken)!

 79. Aad Verbaast 3 oktober 2011 om 18:50

  @allen (en Jan, daar reken ik jou ook bij) : geheel on topic (100%) zie ik net het volgende bericht langskomen net:
  http://www.joop.nl/opinies/detail/artikel/bezuinigingen_schippers_kosten_miljarden/

  Je zou er toch helemaal doodziek van worden als je het al niet was.
  Wat een bende, wat een rotzooi.

 80. P.H.M.van de Kletersteeg 3 oktober 2011 om 19:10

  Een fatsoenlijk beleid kost geld maar brengt veel meer op…
  En op den duur spaart het geld.
  Maar da’s een denkertje….
  ——————-Explicatie
  Sociale onrust/onrecht KOST altijd geld.
  ontevreden burgerij is lager productief eerder geneigd tot criminaliteit en geweldadiger.
  In plaats van bezuinigen worden veel kosten alleen vooruit geschoven en escaleren de problemen die eraan ten grondslag liggen.

  Moeten we nu werkelijk in europa de SLECHTSTE
  zorg hebben? Slechter dan in oostbloklanden? Die hebben nog het excuus dat er geen geld is.

  Wij hebben als enig excuus dat de regering volkomen asociaal is.
  Zie ook het stuk van Vogel; hij heeft een duidelijk punt.

  Ware het niet dat een paar idioten het nodig vinden in de Nato te blijven en mee te doe in oevrbodige oorlogen, de uSA te betalen aan hun oorlogen via de nato en afgedankte rotzooi te kopen van de usa als vriendschapsgebaar (kruisraketten) dan was er geld genoeg.

  Wat nou geld tekort?
  Gelul
  Wordt alleen verkeerd besteed om de verkeerde redenen.

  Maar allez; zaterdag vieren ze hun verjaardag: wereld zombiedag.

 81. VSp 3 oktober 2011 om 21:18

  PHMvdK. Re 19.10. Op de 10e van de 10e is het World Mental Health Day en Thanksgiving Day. Op de 11e van de 10e debatteert de TK plenair over de begroting van o.a. de Koning en Rutte’s afdelinkje plus als toegift de Eurocrisis.
  Gun ze nu even de zaterdag om nog iets te vieren. De zondag om uit te rusten. De maandag om hun mentale en geestelijke vermogens bij elkaar te graaien, waarna ze op dinsdag weer normaal doen en verder gaan met ruzie maken hoe men het beste deelproblemen die door anderen zijn veroorzaakt kan sub-optimaliseren en te voorkomen dat wegens bezuinigingen vraaguitval naar belastinggeld onstaat.

 82. Aad Verbaast 3 oktober 2011 om 23:00

  @Kletersteeg: zijn de burgers dan toch de enige verstandigen dat ze nog geen sociale onrust ontketenen? Dat terwijl er toch alle reden voor is zou ik zeggen. Maar wie moeten dan de politici keren? Dit schiet allemaal niet op natuurlijk.

  @Vsp: het mooie weer is over. Met mooie weer spelen gaan ze proberen de boel nog een beetje te rekken.

 83. Aad Verbaast 3 oktober 2011 om 23:02

  @Marjelle: dank voor de links. Misschien plak ik ze er nog bij onder aan de blog.

 84. Aad Verbaast 4 oktober 2011 om 00:57

  @allen: eerder schreef ik al over de GGZ (zie link onder aan de blog): Graaiers, Gauwdieven en Zakkenvullers.
  80.000 werknemers, met ‘slechts’ 800.000 klanten. (10 klantjes per jaar en je inkomen is weer verzekerd). Zoveel vet icm onkunde heb ik zelden gezien in mijn leven.

  Maar toch: ze krijgen een nieuwe CAO: 3,25% erbij!!!
  http://www.rtl.nl/(/actueel/rtlnieuws/)/components/actueel/rtlnieuws/2011/10_oktober/03/gezondheid/nieuwe-cao-ggz_personeel-dichterbij.xml

  Nederland is helemaal gek geworden.

 85. P.H.M.van de Kletersteeg 4 oktober 2011 om 07:10

  Reve had ook al zoiets in de jaren 80 met maatschappelijk werk; een enkel klantje van 45 minuten per man per werkdag….dat verstoorde de competitie van paperclip buigen…

 86. VSp 4 oktober 2011 om 08:08

  Onzin, Nederland is helemaal niet gek geworden. Hoe kom je erbij. Economisch sturen op het BNP, inflatie aanjagen, geld bijdrukken, goedkopere Euro, lagere staatsschuld, daar passen exorbitante looonstijgingen bij (semi-)overheids organisaties in omdat de belastingbetaler de kosten daarvoor ophoest.
  Bovendien is deze bevolkingsgroep de backbone van de partijen die dicteren in Den Haag.

 87. Aad Verbaast 4 oktober 2011 om 09:44

  @Kletersteeg: en nergens lees ik dat er minimaal 30.000 man/vrouw uitmoeten daar. Die dan allemaal richting verpleeghuizen mogen koersen voor een stageplaats.

  @VSp: Me even proberend te verplaatsen in de gedachtengang van de gestoorden: misschien denken de Jager en Rutte misschien wel “wat Griekenland kan kunnen wij toch ook?”.

 88. P.H.M.van de Kletersteeg 4 oktober 2011 om 11:15

  En dan hebben ze ook nog een grote bek over de finnen die een onderpand willen.
  het geld naar griekenland is verloren op meerdere manieren.
  we zien nooit een cent terug; dat is zeker.
  Dan de Finnen maar lachen; die hebben dan tenminste een vliegveld een haven of een eiland….

 89. P.H.M.van de Kletersteeg 4 oktober 2011 om 11:18

  Als je me 30 jaar terug deze situatie van de (afwezigheid van) zorg had beschreven, had ik je uitgelachen en gezegd dat dat alleen nog maar in noord Korea zou kunnen.

 90. jan bouma 4 oktober 2011 om 11:42

  “..Heren..! Heren…! Rustig nou!”. Laten we beseffen dat alle vermeende werkelijkheid van staatsobligaties, schuldpapier, berekeningen van tekorten dan wel tegoeden of die voldoende zijn (niet meer dan -3% tekort in de staatsbegroting), de uitgifte van “bedrukt papier” (lees: het Eurogeld) in de praktijk niets anders voorstelt dan wat het is: “bedrukt papier”.

  Je kan er – als nuttige functie – hoogstens je reet mee afvegen. Voorbeeld. De FED in Amerika drukt er per jaar bij tenminste 2500 miljard dollar dat als “koopkrachtig betalingsmiddel” wordt uitgegeven en in de economie gepompt. Daarom bepleit de Amerikaanse minister van Financiën Geithner – zie: http://nl.wikipedia.org/wiki/Timothy_Geithner dan ook onverbloemd zijn advies aan de Euro-landen om gewoon dat geld, die bankbiljetten, erbij te drukken al is dat natuurlijk gewoon inflatoir geld want er staat geen uitbreiding van de productieomvang tegenover. Wat er wel tegenover staat is de instandhouding van onze malicieuze wereldinrichting. Dit betekent dat er geen herrangschikking komt van de beschikbare gelden t.o.v. de gewenste en noodzakelijke uitgaven. Bij lange na zitten we nog niet in de omstandigheden die golden in de jaren ’30 vdve (de Weimarrepublik).

  Dat de gehele financiële sector nu “ineens” zich in de problemen waant heeft alles te maken met de omvang van de wereldpopulatie (bijna 7 miljard) en de eisen van die populatie. Dan dient zich aan de aloude waarden van de sociaaldarwinistische survivor. E.e.a. volgens Nietzsche en Hobbes. Etc. etc. men leze mijn boek verder maar voor de antwoorden.

  Allen een goeie dag verder. De zon schijnt al wat minder en de domheid neemt blijkbaar navenant toe.

 91. VSp 4 oktober 2011 om 11:50

  Noch de Finnen, noch de andere donorlanden gaan lachen. De ‘herstelbetalingen’, die de Grieken minstens 15 jaar in gijzeling nemen, pikken ze niet op termijn. De donorlanden op hun beurt pikken het niet als ze geen ‘herstelbetalingen’ terugzien en zich meegesleurd zien worden in de gezamenlijke rampkoers die is ingezet door alle partijen. Politici en regeringsleiders realiseren zich niet, of , als ze dat wel doen dit bewust verzwijgen, met deze rampkoers regelrecht aansturen om de voowaarden voor een ‘Si vace Pacem, pare Bellum’ verder aan te scherpen. Da’s eerder gebeurd. Niet alleen in Europa.
  Diepgewortelde sentimenten zijn hardnekkiger dan geld dat niet gelukkig maakt. Al helemaal niet als dat geld ook nog eens van een ander is.
  Tel daar bij op de explosieve regio aan de zuidoostflank van Europa en de stinkende melting pot kan op bij het minst geringe vuurtje overkoken. Alle ingredienten aanwezig.

 92. jan bouma 4 oktober 2011 om 12:11

  @VSp..11:50
  Je weet dat het “Versailles-dictaat” voor Duitsland in 1919 de opmaat was voor WO II en Hitlers legitimatie. Ik wil hiermee niet beweren dat Griekenland eenzelfde koers zal varen.

  Wat ik wel wil beweren is dat een integere wereldraad alle belangen van al die 7 miljard wereldbewoners per definitie GOED moet kunnen behartigen. Zie verder m’n voorstellen hierboven ergens…

 93. Dior 4 oktober 2011 om 13:37

  ZIN levert niet de benodigde zorg. Daarom had ik een PGB. De keuze daarbij was tussen professionele oplichters en welwillende dilettanten, het geld onvoldoende om maar een fractie van de benodigde zorg “in te kunnen kopen”. ’n PGB? Nooit meer!
  Kan me niet voorstellen dat ik de enige ben. De “vraaguitval” was al geregeld.

 94. VSp 4 oktober 2011 om 14:42

  @bouma, tsja, ik zou ’t op z’n zachtst geschreven, niet leuk vinden om als burger van een land met 10.6 mijoen inwoners, waarvan 4.4 miljoen in Athene en Thessaloniki, met 1 MP, 2 VP’s, 16 ministers en 300 parlementsleden en een daverende hyperschuld, m’n handje te moeten ophouden om met geleend cashgeld de lopende kosten af te dekken en deshalve als dé paria onder de overige Euro-BV’s, -die ook vette boter op hun hoofd hebben-, zonder het vooruitzicht van diepte investeringen in deze B.V, met de nek te worden aangekeken.
  Evenzeer vind ik als burger van een donorland het niet leuk dat er zoveel geld wordt ingepompt dat nooit meer terugkomt en geen perspectieven biedt om op langere termijn het hoofd boven water te houden. Tijd is geld en geld kan tijd kopen. Van beiden is te weinig. Daar komt rotzooi van. Aan beide zijden van de scheidslijnen.
  En om on-topic te blijven, zachte heelmeesters maken stinkende wonde, maar garanderen niet dat na behandeling doorgeleefd kan worden….

 95. P.H.M.van de Kletersteeg 4 oktober 2011 om 15:22

  AHHHHHHHH!!!!!!
  Je bent negatief! Er is een SUPER BROCCOLI uitgevonden; die voorkomt hart en vaatziekte, hersenbloeding een paar types kanker en nog wat!
  Even wachten; nu in England, volgend jaar hier, en over 30 jaar in de voedselbank, en dan gebruiken we vanzelf minder pillen.
  Of omdat we dood zijn, of omdat we gezonder eten.

  Maarre…on topic.Vertaal “ontzorgen” eens. Entsorgung.Klinkt dat misschien bekend? 1940-1945 misschien?Polen?

 96. Aad Verbaast 4 oktober 2011 om 17:39

  @Dior: geen ZIN.. Geen PGB. Tja, dan val je aan alle kanten uit de boot lijkt me.

 97. Aad Verbaast 4 oktober 2011 om 17:41

  @Kletersteeg: vanavond staat broccoli weer op het menu. Ik zit weer goed. Per slot van rekening moet ik ook voor mezelf zorgen natuurlijk. Wie doet dat anders.

 98. Aad Verbaast 4 oktober 2011 om 17:43

  @Jan: die Dumbo’s zijn natuurlijk te dom om jouw boek te kunnen lezen. Daar zal het wel aan liggen.

 99. Aad Verbaast 4 oktober 2011 om 17:45

  @Kletersteeg en @jan: kennen jullie de wet van Godwin?
  http://nl.wikipedia.org/wiki/Wet_van_Godwin
  Ergens begin ik te geloven dat hij gelijk heeft gehad 😉

 100. P.H.M.van de Kletersteeg 4 oktober 2011 om 18:38

  Herakleitos heeft al gezegd: oorlog is de vader van alles.
  Dus vreemd is het niet.
  Waar is anders de term “entsorgung” gebruikt dan bij de mofjes?

  maar het is niet de gewone boccoli, maar een engelse kruising, BENEFORTE genaamd
  Die heeft een veel hoger gehalte glucoraphanin; dat wordt omgezet in je darmen tot sulphoraphane.
  Dat remt ontstekingen, stopt ongecontroleerd opdelen van cellen(kanker) stimuleert de groei van anti oxidanten beschermd tegen darm en prostaatkanker, hart en hersen infarct.
  Pvda-ers hoeven het niet te eten; hebben geen hersens.
  Is geen genetische manipulatie, maar ouderwetse kruising.

 101. Aad Verbaast 4 oktober 2011 om 18:59

  @kletersteeg: het is alsof de ducel er mee speelt.
  http://monsanto.mediaroom.com/beneforte-broccoli-offers-improved-nutrition
  De naam Monsanto duikt weer eens op. Nou, die weten alles van gezond bezig zijn!
  http://nl.wikipedia.org/wiki/Monsanto_(multinational)

  Smakelijk eten!

 102. P.H.M.van de Kletersteeg 4 oktober 2011 om 19:20

  Is mogelijk dat monsato het in productie heeft genoemen.In ieder geval jammer dat die naam eraan verbonden is.
  Maar dat maakt het product niet slechter
  Het is niet genetisch gemanipuleerd zo de kranten melden.

  Sowieso: met genetisch gemanipuleerd zou meer terughoudendheid betracht moeten worden.
  Vanwege de goede verhouding in EU wordt er genetisch gemanipuleerde mais toegestaan, terwijl dat nergens voor nodig is.
  Maar dan: hier zeggen dat ze vrij van chemicalien kweken.
  En dat dan? O, dat is insectecideEn dat Funguside en dat? herbecide dat zijn geen chemicalien? nee die komen niet in de vruchten….
  En dat krijg jij als biologisch op je bord….

 103. VSp 4 oktober 2011 om 20:56

  De Duitse Wiki over das Gesetz von Godwin biedt ietwat meer (ironische) informatie.

  Weil die globale Vernetzung steigt, geht die Wahrscheinlichkeit des Auftretens eines Nazis gegen Eins.

  Millers Paradoxon:
  Während sich ein Netzwerk entwickelt, konvergiert die Zahl von Nazivergleichen, denen nicht durch Zitat von Godwins Gesetz zuvorzukommen war, gegen Null.

  Chameus’ Korollar: Speciaal voor @Aad verbaast!!!
  Im Falle eines Hitler- und/oder Nazivergleichs in elektronisch basierten Diskussionen findet auch immer eine Diskussion über Godwins Gesetz statt.

  Quirks:
  Ausnahme Ein absichtliches Herbeirufen von Godwins Gesetz ist vergeblich bzw. ungültig.

 104. P.H.M.van de Kletersteeg 4 oktober 2011 om 21:19

  Maarre…waar ging dit blog ook al weer over????
  Trouwens-ben erachter gekomen dat het inhuren van een pro deo advocaat ook een vermogen schijnt te kosten…

 105. Aad Verbaast 4 oktober 2011 om 23:01

  @Kletersteeg: == waar ging dit blog over == Alles heeft met alles te maken toch? Blijkt maar weer eens.
  Over genetische manipulatie ga ik het later nog wel eens hebben.

 106. Aad Verbaast 4 oktober 2011 om 23:03

  @VSp: ze zijn leuk, dank.
  Geen wet of een wet-enschapper heeft er wel weer een antwoord of een vervolg op. 😉

 107. VSp 5 oktober 2011 om 09:13

  Over PGB & zo dan om een beetje on-topic te blijven: Hier een gezin, 2 jonge kinderen. Bij Pa (42, IT’er) is beginnende MS geconstateerd. Ma ZZP’ster (39), maakt medische corsetten en protheses. Ouders van Ma bijwonend in separate 2K-woning, waarvoor ze € 50.000 subsidie kregen. Voor mantelzorg ouders € 450 p/m. Geschatte verkoopwaarde huis (6 kamers, 2 BK+T, kelder, grondstuk 1500 m²) zo’n € 250K. Uitstaande hypotheek € 192K. Vaar af en toe met ze op de Rijn, hebben een Tukkervlet in Wesel.
  Moeten op zoek naar nieuwe aangepaste huisvesting voor allen. Het verschil tussen verkoop- en aankoopprijs, plus specifieke aanpassingen, verhuiskosten, etc., krijgen ze vergoed van gezamenlijk (a) zk-verzekering, (b) deelstaat, (c) bondsbijdrage. Administratieve bureaucreatieve rompslomp, inclusief bank, neemt de verzekering voor haar rekening. Daarnaast veel ‘naoberhulp’.
  Zie je ze aankomen bij het GGZ?

 108. jan bouma 5 oktober 2011 om 09:54

  @VSp…14:42 – 4 oktober.
  @Allen
  Je betoog – net zo goed als elk ander ook dat van mij – barst natuurlijk van de vooraf ingenomen veronderstellingen en “zekerheden”. Een dergelijk betoog snijdt pas hout op het moment dat dat betoog door eenieder wordt aanvaard. En wel in die zin dat eenieder het betoog voor de allesomvattende waarheid houdt en de discussie erover kan worden beëindigd.

  Wishful thinking.

  Laten we daarom – zo zeg ik praktisch – ons beperken tot wat ons bindt en niet scheidt. Dat is het compromismodel met als uitkomst de gemeenschappelijke deler die in meerderheid gedeeld wordt.

  Wat is de praktijk?

  Men schijnt de overtuiging te hebben dat het onderscheid tussen partijen en meningen in het voordeel is. Daarom zul je dus nooit politici (en hun partijen) daadwerkelijk zien samenwerken want de “partijendemocratie” staat voorop en is van groter belang dan een samenwerking. In feite is dit het verhaal voor elke partij, groep, volk, en een zich belanghebbende achtende die meent voordeel te hebben aan het onderscheid. Want, zo meent men, door het onderscheid te benadrukken zal er voordeel worden behaald. Bij een geglobaliseerde wereld is dat geen houdbaar standpunt meer. We zijn met z’n allen aangewezen op samenwerking waarbij het onderscheid van belanghebbenden ondergeschikt is aan het algemene belang. Of anders gezegd: de Socratische samenleving is te verkiezen boven die van Plato/Nietzsche/Hobbes.

  Men kan er eindeloos veel meer over opmerken maar hier laat ik het bij.

  Allen een goeie dag verder.

  ps
  Vanavond hier bij mij weer de Mithras-vrouwen studieclub ter ridiculisering van het “mannetjes-ego” met hun ritiuelen. :))

 109. Aad Verbaast 5 oktober 2011 om 10:30

  @VSp: noodzakelijke aanpassingen aan het huis worden hier ook vergoed. Via de gemeente (WMO). Duurt wel even. Voorbeeld: buurman heeft een hersenbloeding gehad. Rolstoelgebonden inmiddels. Badkamer aangepast, traplift geïnstalleerd. Werd allemaal vergoed.
  Toen er een aanvraag werd ingediend om een opgangetje (plaatje staal) aan te schaffen voor de drempel voor de voordeur en achterdeur zodat je met de rolstoel naar binnen en naar buiten kon, kwam er een man de boel opnemen en gaf aan dat ze wel even moesten kiezen tussen voordeur en achterdeur (tuin). De gemeente vergoed namelijk maar één drempel… Hoe kunnen ze het bedenken. Je krijgt het overigens niet. Je krijgt het te leen.

  Dat een verschil bij noodzakelijke verhuizing wordt vergoed is mij niet bekend hier. Volgens mij niet.

  GGZ staat hier overal buiten. Is immers (tweedelijns) geestelijke gezondheidszorg. Financiering daar van loopt ook anders: ze factureren naar de ziektekostenverzekering.

 110. Aad Verbaast 5 oktober 2011 om 10:39

  @Jan: == ons beperken tot wat ons bindt en niet scheidt == Mooi betoog wat ik wel kan onderschrijven.
  In de politiek zoals we weer hebben mogen ondervinden werkt dat zo niet. Cohen wilde ook graag binden/verbinden. Uitkomst: mag zijn wonden likken.
  Begrijp me niet verkeerd: we waren al tot de conclusie genomen dat de politiek er niets van bakt.
  Zal er alles mee te maken hebben.

 111. P.H.M.van de Kletersteeg 5 oktober 2011 om 11:03

  Duitsland, oostenrijk England; roemeensen werken daar als huishoudster, 7/24, en krijgen betaald respectievelijk netto 850, 950, 1700
  verblijven zwart, werken wit en worden volledig vergoed door ziekenfonds….

 112. VSp 5 oktober 2011 om 11:42

  @bouma. ‘We agree upon which we do not agree’ kan een basis vormen om in een geciviliseerde samenleving tenminste nog in gesprék te blijven om aanknopingspunten te vinden teneinde tegenstellingen te overbruggen. De ander botweg het mes op de keel zetten, pakt meestal verkeerd en duurder uit tijdens de nimmer aflopende evolutionaire rit.
  Voorwaarde is wel een gezond mensenverstand, wat bij politici dubieus is, omdat die al beginnen elkaar het mes op de keel te zetten.
  @Aad verbaast. Wilde met voorbeeld slechts aangeven dat instanties samenwerken en daadwerkelijk aanpakkenin het hulpverleningscircuit.

 113. Aad Verbaast 5 oktober 2011 om 12:52

  @VSP: zo had ik het ook begrepen.
  == instanties samenwerken en daadwerkelijk aanpakkenin het hulpverleningscircuit. ==
  Lijkt me een prima uitgangspunt. De praktijk (hier) is vaak anders.

  @Kletersteeg: lijkne me ook wel wat haken en ogen aan zitten.

 114. P.H.M.van de Kletersteeg 5 oktober 2011 om 13:33

  gaat zo in DE.Een roemeense moet een ziektekosten verzekering afsluiten in roemenie voor europa; kost 12 euro per maand
  Dan naar DE.In DE wordt zij ingeschreven in de burgelijke stand op dat adres.
  Officieel voor 2 maand, loopt vaak uit
  betaling is cash.
  In oostenrijk is alles wit.
  Of roemenen daar mogen werken zonder vergunniing weet ik niet
  In england en NLen belgie alleen zwart.

  In begie geeft dat niet; die zijn kleurendoof

 115. P.H.M.van de Kletersteeg 5 oktober 2011 om 14:27

  Zal je nog een bezuiniger geven, op je eigen vakgebied.
  Er is overproductie van wijn.
  Wijn komt overal vandaan; zuid afrika australie USA, zuid amerika
  OOverproductie 500 millioen hectoliter als ik het wel heb.
  Europa haalt daar de alcohol uit.
  Dat kost hetzelfde als de productiekosten van de wijn….
  Note; 1 hectare druiven brengt 6000 liter en kost 160 manuren werk, all in
  Goedkoper: zet het om in azijn.
  Geef het gratis aan de azijn industrie, en olee, alweer een paar millioen verdiend.
  ——————-
  Voeg aan die idiopte bio-ethanol wet EEN zin toe: …niet van producten die oorspronkelijk voor menselijke consumptie zijn bestemd….
  En je kan ontwikkelingshulp stoppen.
  Het aantal hongerlijders wordt verminderd met 100 millioen
  ———–
  Dan stopdie windmolen parken.
  Ontleden van water kan rendabel.
  Eeen bacterie is zo vriendelijk te helpen en de helft van de energie te besparen.
  Dus beter dan electrische auto’s….en technisch kunnen bestaande auto’s aangepast worden…

  Mijn bankrekening is…..

 116. VSp 5 oktober 2011 om 14:37

  Ziet er gezond uit, ook onze nationale verfinternational en Wijers ontbreken niet. Zie o.a. foto 12. Meen ook Don Mosko te herkennen. http://www.ad.nl/ad/nl/2831/showbizz/photoalbum/detail/2947021/306594/0/Prinses-Maxima-opent-Brasil-Festival.dhtml
  De Assad Family- http://www.weltmusikfestival-grenzenlos.de/konzert3.html -is een overigens een Braziliaanse muziekgroep met wortels in Syrie.

 117. Aad Verbaast 5 oktober 2011 om 17:37

  @Kletersteeg: wanneer start je nou eens je eigen partij? Het verkiezingsprogramma is al stevig beschreven in deze blog. Een indrukwekkende lijst met punten.
  En over je bankreking hoef je dan niet meer te klagen. Komt met bakken binnen. Partijsubsidies. Donaties etc. En als je in de kamer komt een aardig salaris en een enorme onkostenvergoeding zonder aanwezigheidsplicht. Pensioen bouwt razendsnel op trouwens. 12 jaar in de kamer en levenslang verzekerd van een goed pensioen!

 118. Aad Verbaast 5 oktober 2011 om 17:40

  @VSp: ze heeft het druk. Eerst al de beurs openen met een gongslag, en nu het Brasil festival openen.Gesponsord blijkbaar door Akzo Nobel.
  Ik krijg altijd kramp in mijn kaken als ik haar zie. Zie ook foto 6, dan weet je wat ik bedoel.
  Kunnen we haar niet terugsturen naar Argentinië?

 119. P.H.M.van de Kletersteeg 5 oktober 2011 om 17:51

  En ik heb al het mateloze genoegen, een aanvraag ingediend te hebben voor AOW, welke gehonoreerd is met een voorschot van 680 eurootjes of zo.Uiteraard zijn ze maanden over de toegestane 2 maanden heen, maar allez, zijn ambtenaren.
  Kreeg een woningaanbod, moest ik afwijzen; te laag inkomen……

 120. P.H.M.van de Kletersteeg 5 oktober 2011 om 18:02

  Ja, die griet uit argentinie mag van mij ook retour.
  Een prortier van een gemeentehuis moet van onbesproken gedrag zijn en 4 talenspreken; kennelijk zijn er voor soestdijk andere functie eisen, misschien heeft bernard dat nog effe geregeld…
  ons ken ons nietwaar?.

 121. P.H.M.van de Kletersteeg 5 oktober 2011 om 18:03

  In alle valse bescheidenheid; ik weet dat ik het beter zou doen dan de meesten aldaar.
  Niet dat daar veel voor nodig is………
  En DAT is nou net het punt….

 122. P.H.M.van de Kletersteeg 5 oktober 2011 om 18:05

  Zo; Ik ga even mijn honden voeren; die hebben integenstelling tot de kamerleden hun eten VERDIEND.

 123. VSp 5 oktober 2011 om 21:59

  @Aad verbaast. re ‘terugsturen’. Lukt niet. Ze heeft een Nederlands paspoort. Ontvoeren zou misschien een optie zijn. Hobbelt de Zoetwateradmiraal er misschien in een Fokker-28 wel achteraan terwille van de nostalgie. Die vliegende doodskisten werden per slot van rekening in haar thuisland regelmatig met een nagenoeg levensloze lading boven de kustwateren van haar thuisland gesignaleerd. Maar ontvoeren staat de wet niet toe. Da’s dus géén optie.

 124. Aad Verbaast 6 oktober 2011 om 10:03

  @Kletersteeg en @VSp: dan maar terugsturen met paspoort. Kan ze die daar aan de muur of in de wilgen hangen. Ik heb haar nooit vertrouwd. Maar ja, laten we er maar geen woorden aan vuil maken. Niet bevorderlijk voor mijn stemming.

 125. jan bouma 6 oktober 2011 om 10:42

  @Aad
  @VSp
  @Allen
  Laat ik voorop stellen dat in het geval “Maxima” zij reageert zoals elk eenander die niet tegen z’n eigen belang ageert. Daarnaast geldt natuurlijk dat “indien de Liefde regeert de ratio blind is en zal ontbreken”. Neem allemaal niet weg dat Hare Majesteit/Graaiesteit ons, het volk, de wereld, wel beloofd had dat de omstreden Zorreguieta (de vader) zich hier niet zou vertonen. Bea Bilderberg heeft daar schijt aan.

  Voor de rest past het in een wereldpolitieke beschouwing nogmaals te memoreren Bertold Brechts quote: ‘Zuerst kommt das Fressen und dann die Moral’ (hetgeen vaker door mij gesteld is als in de beoordeling mee te nemen ijkpunt).

  Aan @Kletersteeg nog een vraag. Waar woon je nu? Ik krijg af-en-toe de indruk dat je in je geliefde Roemenië woont gelet op alle expertises die je toont t.a.v. dat land.

  Wat heb ik te melden? Inzake ‘Der Prozess’ (Kafka)?

  Ik heb gisterenmiddag 38 minuten gesproken met de milieujurist van de provincie Utrecht, mr. Roy Samson, aan wie ik de vraag heb voorgelegd wanneer de provincie nu eindelijk eens die gifbelt hierachter m’n huis zal gaan melden bij het kadaster; e.e.a. het vereiste in de Wet conform Art. 55 Wbb. Dus dorre juridische kost en die toch eigenlijk niet geschikt is voor een “weblog” want dat wordt een te ingewikkeld verhaal voor de gemiddelde lezer…

  Allen maar weer een goeie dag. Zojuist alhier een extreme stortbui die doet denken aan subtropische regionen. Ongetwijfeld tengevolge van de klimaatwisselingen.

 126. Aad Verbaast 6 oktober 2011 om 11:50

  @Jan: zou je denken dat haar liefde blind was? Ik geloof er niets van. Meer berekenend. Ik voelde dat aan “mijn water”. Terwijl WA daar nou juist de specialist in beweert te zijn! Het liep hem uit de mond blijkbaar.
  Maar ja, genoeg hierover. Ik ga het maar weer eens over weer een heel anderwerp hebben. Onderwerpen genoeg immers. Geheel tegen de gewoonte zet ik die er maar eens rond de lunch op. Wat moet je immmers op zo’n regenachtige dag als deze.

  P.S. Regent het bij jou al hard genoeg dat misschien die gifbelt eens een keer spontaan wegspoelt? Scheelt een hoop ellende.

 127. P.H.M.van de Kletersteeg 6 oktober 2011 om 16:06

  Maar zij is helemaal on topic Ad! Haar familie kan in detail vertellen hoe je Ruttianisering moet uitvoeren! en zo af en toe spoelt er in Canada een schoen aan met een voet erin.Nou ja zullen wel zweetvoeten zijn geweest; die lusten de haaien niet.

  Ben hier vandaag 20 keer aangesproken waarom NL tegen roemenie was in Shengen, en wat mijn mening was.

  Ik zei: eer corruptie en criminaliteit weg.
  Zij: ja maar dat is alleen maar zigeunertuig.
  Ik: niet alleen; de skimmers zijn hoogopgeleidde blanke uebermenschen….
  en dan staan ze je stom aan te gapen….

 128. Aad Verbaast 6 oktober 2011 om 17:04

  @Kletersteeg: natuurlijk is ze on-topic.
  Maar van mij mag ze vertrekken. Ook on topic: scheiden. Mijn volgende blog die er al weer op staat.

  Kan ze misschien nog iets van leren!

 129. lisette 15 mei 2012 om 20:36

  ’We moeten nu eenmaal zorgen voor vraaguitval.” De aap kwam uit de mouw. 90% van de PGB-ers verliezen hun PGB. Ten onder gegaan aan het eigen succes van de regeling. De overheid onderzoekt niet waarom het zo’n succes was. Maar stuurt simpelweg op ontzorging dus. En verbreekt daarmee alle verkiezingsbeloftes.

  Is hier een onderzoek voor nodig van ik weet niet hoeveel miljoen?? Geef maar aan mij!!!! De overheid wist allang waarom het zo’n succes was. Ze hebben het zelf in de wereld geholpen. De PGB is in het leven geroepen om wachtlijsten in de zorg weg te werken, waardoor wij weer op nr. 1 in de wereld stonden van zorgstaat. Toen was je nog trots, maar nu schaam je ej. Het is uit de hand gelopen omdat bv het zorgen voor je moeder na een operatie er ook toe hoorde om een PGB aan te vragen en een verstandelijk gehandicapte die op een zorgboerderij al gauw 20.000 euro per jaar oplevert aan dagbesteding (indicatie). Ik heb gewerkt bij het CIZ. Gehandicapten kregen geld voor dagbesteding om bv paard te rijden. Rustgevend voor gehandicapten. Maar vind U dat dit moet vallen onder zorg??? Mijn kinderen zouden zowiezo graag op een sport gegaan zijn, maar als alleenstaande werkende moeder in de zorg was daar geen geld voor!!! Waarschijnlijk hadden die ouders genoeg geld om hun eigen bijdrage aan het CAK te betalen, want gratis is niets! Heeft u al gekeken naar die zorgboerderijen en hotels, waarvan u denkt: wat lief van die mensen. Die zijn volledig betaald door de AWBZ zorg die u en ik betalen, dus PGB want als er alleeen zorg in natura zou zijn dan zouden die instellingen op de fles gaan. Mocht de PGB afgeschaft worden, dan konden ze niet langer meer bestaan. Maar gaat het bij die instellingen nu werkelijk om de gehandicapten, of om de satus?? hebben jullie ooit zo’n prachtig mooi voor-oorlogs monumentaal pand gezien van bv. St. Philadelpia?? En wat dachten jullie van de gemeenten zelf??? Als je bijstand had en een zieke moeder die je verzorgde waardoor je niet kon werken, dan vertelden ze dat je PGB aan moest vragen (genoeg voorbeelden van de gemeente Rotterdam). Zo werden er in de jaren 2005 meer kosten voor zorg gemaakt en minder voor de sociale dienst, huhuh, allemaal bekend bij het ministerie van VWS, daar werkte ik toch onder???. Ik heb zelfs een duitse buitenlander aan de telefoon gehad die vroeg “sprechen Sie deutch?” Hij vroeg of hij ook recht had op PGB voor zijn vader die ziek was in Nederland, als hij daar voor zou zorgen. Hij (in duitsland) had nl. gehoord dat het brutobedrag voor volledig PGB en verzorging hoger lag dan werken als gastarbeider. In mijn ogen was het alleen het verplaatsen van het potje. Maar je mag niets zeggen. Ben ik nu een klokkenluider, of slapen wij allemaal… MENSEN!!! WORDT WAKKER!!! We worden gemanipuleerd tot en met. Alle grote belangen worden behartigd, en het klootjesvolk volgt. Ik voel mij nu beter, U toch ook????
  Betalen wij voor de zorginstellingen of werkelijk voor diegene die zorg nodig hebben???

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: