Aad Verbaast

te gek voor woorden eigenlijk

De inflatie manipulatie

We weten het allemaal zeker: alles wordt in rap tempo duurder. Al sinds jaar en dag. Inflatie noemen ze dat. En toch proberen alle ‘ter zake doende’ instanties ons ervan te overtuigen dat de inflatie zeer beperkt is. Rond de 2% wordt trots gemeld. Niets is minder waar. We worden belazerd. Ons zuur verdiende geld is sinds jaar en dag in realiteit hard aan het verdampen. En het zal alleen maar erger worden.

Inflatie
Ik verwijs naar de hierboven gegeven link. En ga dus niet alle bijzonderheden geven over de diverse gehanteerde definities van inflatie. Ze zijn allen bedacht om de welwillende en goedgelovige burger zand in de ogen te strooien. Rookgordijnen.

Inflatie: de burger merkt het elke dag. De kosten stijgen met de dag. Stap voor stap. Beetje bij beetje. Niet eens zo erg wordt dan gesteld. Mits de koopkracht gehandhaafd kan blijven.

En daar zit nu juist de crux. Dat is niet het geval. De werkelijke inflatie is beduidend hoger dan de officiële cijfers ons willen doen geloven. De koopkracht verdampt dan snel.

Belangen
De overheid wil graag lage inflatiecijfers laten zien. De Internationale banken (ECB etc.) hebben als belangrijkste opdracht het financiële systeem zo te sturen dat de inflatie beperkt blijft. Rond de 2%.
Het laten zien dat men in deze doelstellingen geslaagd is heeft daar uiteraard hoge prioriteit. Overheden en centrale banken zijn twee handen op één buik. Daarbij wordt de realiteit veelvuldig uit het oog verloren. De cijfers worden lustig gemanipuleerd.
Belangen? Eigen belangen. De staat bespaart jaarlijks miljarden door lagere inflatiecijfers te laten zien dan de werkelijkheid. Vele uitkeringen zijn immers gekoppeld aan de inflatiecijfers. Lage cijfers, lagere compensatie. Minder uitgaven. Kassa. Geïncasseerd uit de zakken van de goedgelovige burger. Blij gemaakt met een dooie mus.
Pensioenfondsen: uitgesteld salaris. Indexatie staat nu al onder druk. Maar dat uitgestelde salaris wordt in rap tempo minder waard als de werkelijke waarde (koopkracht er van)sneller afneemt dan de ‘geïndexeerde’ uitkering. Over 30 jaar met pensioen? De opgebouwde koopkracht met het saldo is substantieel gedaald ten opzichte van de voorgehouden formele voorspellingen. Je uitgestelde salaris is daarmee grotendeels verdwenen.

Totstandkoming inflatiecijfers
Het zogenaamde ‘mandje’ van verbruiksgoederen. Maandelijks gemeten hoeveel het in waarde is gestegen of afgenomen. Maar ja, dat mandje verandert jaarlijks. Niet zonder reden overigens. Ruime mogelijkheden tot manipulatie. Zo worden appels met peren vergeleken. Bewust. Het CBS publiceert de officiële cijfers. Tussen aanhalingstekens natuurlijk. Met statistiek kan je alles bewijzen. Onafhankelijk? Ook dat geloof je toch niet meer?
Wat te zeggen van wegingsfactoren? Wat te zeggen van de mix van producten? Wat te zeggen van regionale verschillen? Vele substantiële uitgavenposten zitten er niet eens in! En laten dat nou juist doe posten zijn die jaarlijks substantieel in prijs verhogen. Toeval? Wie gelooft dat nog.

De methodieken
De gebruikte methodieken om de inflatiecijfers te manipuleren worden met regelmaat aangepast. Redeneringen als: de biefstuk is sterk in prijs verhoogd, mensen zullen mensen wel meer hamburgers gaan kopen. Kortom: geen prijsverhoging. Of de hamburger in het mandje. Als een apparaat meer functies krijgt en dus in prijs werd verhoogd hoeft dat niet meegeteld te worden. Het nieuwe apparaat heeft immers meerwaarde. Ziektekosten: verhogingen eigen bijdrage etc. worden niet meegeteld. Vast gegeven inmiddels.Tabak, overheidskosten, huisvesting (stijgingen worden niet meegenomen), energie etc.  wordt minder gewogen dan voorheen. Allemaal kosten die sterk stijgen.  Voorbeelden te over.

De toekomst
Wat men ons ook wil doen geloven, we zijn inmiddels in een periode gekomen dat de inflatie sterk zal gaan stijgen. Basis van alle prijsstijgingen zijn immers de grondstofprijzen. Gezien de toenemende schaarste daarvan zal onvermijdelijk de prijs daarvan gaan stijgen. Dat is al tijden substantieel het geval.
Overheden zullen (zichzelf op de borst willen slaan wegens electoraal gewin) steeds harder gaan manipuleren om de officiëel gepubliceerde inflatiecijfers laag te houden. Het gat tussen de werkelijke inflatie en de bemoemde inflatie zal steeds groter worden. Nu al mag je rustig 4-7 procent bij de officiële cijfers optellen. Dat telt aan! En dat zal alleen maar meer worden. Tot ergens ook deze zeepbel barst…

De remedie
Recessie (onder andere). Klinkt misschien merkwaardig. Maar het is het enige middel om (risico’s op torenhoge) inflatie te beteugelen. Maar ja, noem me één politicus die dat zou durven voorstellen. Electorale zelfmoord. Daarmee houden we (als
stemmer) de charade mede in stand. Elk jaar snel armer wordend.

Mark Twain: er zijn drie soorten leugens: leugens, verdomde leugens, en statistieken.

 

Verder lezen:
http://www.shadowstats.com/ Site van John Williams. Die schone inflatiecijfers berekenen. Gemiddeld procentpunten
hoger dan de officiële cijfers (USA).

CBS doet er alles aan om de burger gerust te blijven stellen (zand in de ogen te strooien):
http://www.cbs.nl/nl-NL/menu/themas/prijzen/cijfers/extra/pci.htm
Site waarin wordt ‘bewezen’ dat de gevoelsinflatie dicht bij de officiële inflatie zou liggen.
http://www.cbs.nl/nl-NL/menu/themas/prijzen/publicaties/artikelen/archief/2010/2010-3223-wm.htm
Site: inflatie is maatwerk. Hier een site van de CBS waar je zelf kan uitrekenen op basis van je eigen uitgavenpatroon wat je eigen inflatie zou zijn. Opvallend: al gauw punten hoger dan de officiële cijfers.

Geldontwaarding zelf berekenen:
http://www.rentetotaal.nl/inflatieberekenen.html
Handige rekenmodule om te simuleren wat je geld over een bepaalde periode nog waard is!
Voorbeeld:
10.000 euro met 2% inflatie heeft over 10 jaar nog 8171 euro aan koopkracht.
Met 6% inflatie (dichter bij de huidige werkelijkheid) is dat slechts 5386 euro. Gehalveerd in (slechts) 10 jaar!
Met 10% (niet onrealistisch) is dat 3487. Nog maar een derde..

Lezenswaardig: http://www.uitgeverijbalans.nl/web/Boekartikel/Het-inflatiespook.htm
Met bijbehorende site:  http://www.inflatiekomteraan.nl/

102 Reacties op “De inflatie manipulatie

 1. Johan 7 juli 2011 om 16:11

  Weer een ouderwetse Aad Verbaast-blog. Je links moet ik eens in alle rust gaan bekijken.

 2. Johan 7 juli 2011 om 16:12

  Met ouderwets bedoel ik dus ouderwets goed!

 3. Aad Verbaast 7 juli 2011 om 16:15

  Dank Johan. Het werd weer eens hoog tijd inderdaad 😉

 4. lebonton 7 juli 2011 om 16:17

  goed zo, je bent er weer met een vlammend betoog.

 5. de stripman 7 juli 2011 om 16:22

  Nou ja, als mijn schulden dan ook maar minder waard worden…;o)

  Fijn dat je er weer bent, Aad !

 6. Nexus 7 juli 2011 om 16:38

  Goed stuk en vooral, WAAR!

 7. Aad Verbaast 7 juli 2011 om 16:45

  @Lebonton: het stoom kwam/komt me uit de oren. Ook een vorm van verdamping.

  @De Stripman: jij zit goed!

  @Nexus: dank.. Blijf alert!

 8. VSp 7 juli 2011 om 17:11

  Tja, de pensioenen voor de babyboomers in de westerse landen. Plus die financiele zeepbel die rond de wereld zweeft. Inflatie + deflatie = overschakelen op een oorlogseconomie om de onvermijdelijke sociale onrust de kop in te drukken.

 9. Aad Verbaast 7 juli 2011 om 17:18

  @VSp: ik betoogd eerder al eens dat pensioenen gelijk staan aan gelegaliseerde diefstal. Deze invalshoek nog niet eens meegenomen..
  https://aadverbaast.wordpress.com/2010/02/07/pensioenen-gelegaliseerde-diefstal-2/
  Wat versta jij in deze onder een “oorlogseconomie”.
  Dat het oorlog is is me al wel duidelijk.

 10. jan bouma 7 juli 2011 om 18:07

  Globaal en ruwweg kun je zeggen dat tegenover een bepaalde totale hoeveelheid van goederen en diensten een totale hoeveelheid geld staat. Als beide hoeveelheden in evenredigheid toenemen is er geen inflatie. Het probleem ontstaat wanneer sterke marktpartijen (zoals bijv. de SHELL, de Staat of de bancaire sector enz. enz.) zich onevenredige hoeveelheden geld gaan toeëigenen ten koste van de zwakke partijen die hun koopkracht zien dalen ten faveure van de sterke partijen.

  Wie kan mij bijv. uitleggen waarom een advocaat tussen 150 – 800 euro p/u zou moeten verdienen? Ziehier in a nutshell het probleem van de inflatie. En nu heb ik het nog niet eens over het verschijnsel “hyperinflatie”. Graag een r e v o l u t i e.

 11. Aad Verbaast 7 juli 2011 om 18:18

  @Jan: == ..zich onevenredige hoeveelheden geld gaan toeëigenen ten koste van de zwakke partijen .. ==
  De geldpersen draaien op volle toeren…
  Ik kan je zeker niet uitleggen waarom duurbetaalde notulisten (advocaten) dergelijke bedragen zouden moeten krijgen. Het enige wat ze nodig hebben als investering is een wetboek, telefoon, e-mail, en een bureau naast een eenvoudige korte opleiding. Het wetboek snappen ze niet, de telefoon of e-mail lezen kost je al klauwen met geld. En ze hebben slechts een inspanningsverplichting ipv van een leververplichting. Die ‘inspanning’ laten ze zichzelf dik uitbetalen. Bij het laten van een scheet terwijl ze onderwijl aan je denken resulteert al in een dikke opgeblazen rekening. Hun letterlijke invulling van stinkend rijk worden.

  Hyperinflatie: ligt op de loer.. als de zeepbel barst..

 12. Aad Verbaast 7 juli 2011 om 18:22

  @allen: blog is ook geplaatst op Nujij.nl
  http://www.nujij.nl/algemeen/de-inflatie-manipulatie.12927196.lynkx
  Leuke reacties. Het vliegt daar alle kanten op 🙂

 13. VSp 7 juli 2011 om 18:37

  ‘Oorlogseconomie’… Er zijn diverse varianten daarop. Kom ik op terug. Is zelfs dividend te behalen: ‘vrede’ als pleister op de wonden die het volluk hebben geteisterd.
  .

 14. Madelief 7 juli 2011 om 20:01

  Die euro hadden we nooit moeten nemen, daardoor zijn de prijzen zo omhoog gegaan. Ik reken altijd alles nog om in guldens. Groente is bverdubbeld, kleding schoenen zijn erg duur geworden. De zilverprijs is in een jaar tijd meer dan 50% omhoog gegaan. Alleen je salaris gaat niet zo hard mee omhoog. De jeugd heeft het niet in de gaten, die blijft geld uit geven als water en er zijn al veel die schulden hebben.

 15. VSp 7 juli 2011 om 20:38

  @Madelief. Binnen het mondiale koersstelsel had de de Nederlandse Gulden, afgezet tegen de gevolgen van de twee financiele crisissituaties en het effect daarvan op de Nederlandse economie, merendeels (financiele) dienstverlening, zich ten opzichte van de Euro meer aan waarde verloren. Met als gevolg hogere inflatie. Sinds de invoering van de Euro is het inflatie percentage, ondanks de forse stijgingen van de grondstoffen in diezelfde periode, nog nooit zo laag geweest ten opzichte van de tien jaren vóór de invoering.
  En ja, VSp rekent ook nog om in guldens. Zou Nederland zie kunnen uitkopen tegen dezelfde koers ten tijde van de invoering van de Euro? (Fl. 2.22, of zo…..) Daar trapt de ECB niet in.

 16. rikus 7 juli 2011 om 21:37

  Ik ben van mening dat we met de invoering van de euro een enorme tik hebben gehad.
  Als ik nu afreken bij de kassa in de winkel hoor ik het zelfde bedrag als in de gulden tijd, alleen nu zijn het euro’s

 17. Aad Verbaast 7 juli 2011 om 21:54

  @Madelief: lang heel lang is ontkend dat de invoering van de euro geen invloed zou hebben gehad op de geldontwaarding. Uiteindelijk moest worden toegegeven dat dat toch wel degelijk het geval is geweest. Maar ja, de uiteindelijke balans tussen voordelen en nedelen? Ik zou het niet weten. Terug naar de gulden is geen optie meer. Die balans is wel duidelijk lijkt me.

 18. Aad Verbaast 7 juli 2011 om 21:57

  @Rikus: de euro is ongeveer 10 jaar geleden ingevoerd. Precies wat je aangeeft zou heel goed verklaart kunnen worden uit wat ik aangaf in deze blog: de werkelijk inflatiecijfers zijn veel hoger dan officieel werd aangeven.
  Met een inflatie van 6% halveert de waarde (koopkracht) ongeveer in 10 jaar tijd.
  Dan kun je nu voor een euro kopen wat je 10 jaar geleden voor een gulden kocht. Precies jouw gevoel!
  Mijn gevoel overigens ook.

 19. P.H.M van de Kletersteeg 7 juli 2011 om 22:07

  Dat gemanipuleer is makkelijk vast te stellen door de overheids info zelf.
  Op de eerste plaats is er de formele berichtgeving; bv de inlatie is 2%
  Dan is er ook het bericht van Justitie aan degenen die alimetatie moeten betalen voor koters; omdat de inflatie dit jaar 4,2% bedroeg, wordt Uw alimentatie verhoogd naar…..
  Simpel niet?

  Dat mandje wordt allang niet meer gebruikt.
  Maar in 1964 werd met zo’n systeem de bijstand/min.loon/AOW vastgesteld.
  Zou niet gek zijn dat lijstje weer eens in te vullen….

 20. Aad Verbaast 7 juli 2011 om 22:47

  @P.H.M. van Kletersteeg: lijkt me iets te simpel. Beide komen uit verwachte hoek. Dan is de achterkant van mijn sigarendoos nog betrouwbaarder.
  Mandje niet meer gebruikt? Altijd een mandje lijkt me. Ook nu. Het is alleen elk jaar een ander mandje.. Juist een van de problemen.

 21. jan bouma 7 juli 2011 om 23:06

  Grapje voor het slapen gaan. Als we alle papier waar bedragen op staan verbranden “zitten we er met z’n allen ook warmpjes bij!” Zal het advies doorsturen aan Jan Kees de Jager…
  Overigens op dat prachtige 1 gulden muntbiljet hierboven zie ik de handtekening van P. Lieftinck; de man van “het tientje”. Ik wil weer zoiets. Maar ja, Jan Kees de Jager weet het beter… :))

 22. Madelief 7 juli 2011 om 23:16

  Gisteren was ik bij moeder op de dagopname. De fysiotherapeut van de oudjes heeft het tijdens zijn oefeningen ook over de actuele dingen die spelen en had het gisteren ook toevallig over de invoering van de euro. Over het geldzakje dat we toen allemaal kregen, hoe duur alles is geworden. Op slot maakte hij de opwerking:”Ja, die minister Zalm was zo glad als een Aal”. Laat het hem maar niet horen, want dat zal die wel niet leuk vinden. Vond et wel grappig.
  Ik ben zelf erg prijsbewust en kijk altijd de aanbiedingen na. Als nu bijvoorbeeld de bospeen in de aanbieding is voor o,99 eurocent wordt dat als goedkoop gezien. In 2001 waren ze ook in de aanbieding voor 0,99 gulden prijs.

 23. Aad Verbaast 7 juli 2011 om 23:54

  @Jan: voordat je al je stapels bankrollen in de fik steekt nog even het volgende: het bankbiljet (wat je goed bestudeerd hebt blijkbaar) vond ik op een site van een muntenhandelaar.
  Het is te koop voor 47 euro. Kijk dat schept mogelijkheden. Geld bewaren in een oude sok kan op die manier toch aardig de inflatie nog overstijgen. Als je maar tijd van leven hebt 😉

 24. Aad Verbaast 7 juli 2011 om 23:57

  @Madelief: Zalm heeft heel wat op zijn geweten. En nog denk ik. Zit op en in de bank.
  Ook jij komt tot de conclusie, die ik deel: met een euro nu kan je ongeveer net zo veel als een gulden 10 jaar geleden. Dus ondanks de geuite officiële stelling dat de inflatie al jaren laag is, is die ongeveer 6% geweest gemiddeld. Effe schrikken dus.

 25. Glaswerk 8 juli 2011 om 01:24

  Zo te lezen hebben de paar maanden rust je goed gedaan 😉

 26. artafterallart 8 juli 2011 om 07:19

  Tja Aad, nu alle politieke partijen in De Economie geloven
  is dat manipuleren onvermijdelijk
  het kapitalistisch systeem draait immers op het vertrouwen
  van de consument en al wordt dat weleens geschaad
  we willen toch niet staken, want dan stort alles in
  en we kunnen dat niet opvangen,
  want we zitten van kop tot staart geroosterd in
  de gulzige monden van de banken, de woekerhandelaren en de belastingdienst

  we zullen op een heuse Messias moeten wachten
  die de platte tempel, die maatschappij heet, schoonveegt
  van alle oplichters….

 27. artafterallart 8 juli 2011 om 07:30

  oh ja, vergeet niet dat we na het slikken van de valse euro-verklaring
  wel veel klagen, maar nog meer zijn gaan (ver)dragen dan we ooit hebben gedaan
  zelfs al zouden we aantonen dat de inflatie meer dan 6%
  dan nog zal het slechts een rimpeling geven in het politieke moeras
  warin we met z’n allen verkeren….

 28. Aad Verbaast 8 juli 2011 om 09:10

  @Glaswerk: hebben me zeker goed gedaan! Daarom begin ik ook een beetje rustig 😉

 29. Aad Verbaast 8 juli 2011 om 09:13

  @afterallart: zou actiebereidheid ook flink aan inflatie onderhevig zijn geweest door de jaren heen?
  Heeft er wel alle schijn van.

 30. PACO PAINTER 8 juli 2011 om 09:32

  Een goed stuk meteen

 31. VSp 8 juli 2011 om 09:35

  Geloof nimmer in statistieken die je niet zelf vervalst hebt. Geintje.
  In de States bestaat zoiets als de ‘Christmas Price Index’. In de periode 2001- 210 zijn de prijzen voor kerstinkopen gestegen met 53%, gemiddeld dus 5.3% p/jr. Alleen op de Engelse Wiki-sites.

  Een andere index is de Big Mac- index:
  “The Big Mac index was introduced in The Economist in September 1986 by Pam Woodall as a semi-humorous illustration and has been published by that paper annually since then. The index also gave rise to the word burgernomics.”
  Wereldwijd een min of meer standaard produkt waar de voedselprijzen in zijn verwerkt. Beetje diggen op internet leverde het volgende op:
  Big Mac in Nederland in 2001, vlak voor de intro van de Euro: Nlg. 2,25
  Gemiddelde prijs in de EU in 2010 € 3.38.
  Da’s dus een prijsstijging in 10 jaar van €1.02 naar € 3.38, 331%, ofwel 33% p/jr. Henk en Ingrid worden belazerd!!!
  Laatste reclame in de bus van MC Donalds kostte dat ding hier in de buurt € 2,95. Evengoed bijna drie keer over de kop.
  De olieprijs, in dollars weliswaar, steeg van 25,95 in 2001 naar 142 in 2010, zo’n 545%. Echter, ten opzichte van de goudprijs was de stijging slechts 22%…….
  Nou ja, met een benzine prijs van € 1,61 in 2010 en € 1.18 in 2001 (+136%) worden op de één of een andere manier toch meer kilometers gereden dan in 2001, terwijl de OECD statistieken vertellen dat de koopkracht van de EU-burgers sinds 2001 met gemiddeld 2.43% p/jr steeg.

  Ergens worden we belazerd. Zal wel iets met een zeepbel te maken hebben die zo mooi glinstert in de zonnegloed boven de duinen. Je moet maar liefhebber zijn Big Mac’s en goedgelovig zijn.

 32. Aad Verbaast 8 juli 2011 om 10:07

  @Paco: goed je weer te zien.

  @VSp: dank voor de getallen. De Big Mac index kende ik al, de X-mas niet, maar bijzonder om te zien dat die onverbiddellijk zijn en duidelijkheid scheppen. Natuurlijk worden we belazerd. Waar niet over trouwens.
  Bestaat er zoiets als een overheidsindex? De index van gestegen overheidskosten en aanpalende organisaties (waterschappen, rioolrechten, etc..). Stijgen ook meer dan de door henzelf opgegeven inflatiecijfers en de verliezen worden alleen maar hoger. Dan doen ze toch iets fout lijkt me.
  Net als de banken gouden business. Gaat het goed: kassa. Gaat het fout, dan draaien de burgers er weer voor op. Daar worden ze lui van.

 33. Burro 8 juli 2011 om 11:37

  Evenals de blogs van Hyperinflatie met groeiende frustratie gelezen. Het is allemaal waar wat je schrijft. Maar wat is het alternatief? Uiteindelijk moet het geld om de staat te laten draaien en onze relatief hoge welvaartstand te kunnen handhaven ergens vandaan komen. Gaan we de harde werkelijkheid vertalen in geld, dan komen we in een enorme neerwaartse spiraal terecht. De economie bestaat al lang niet meer uit een onderbouwing van een keiharde goudvoorraad.
  Het probleem oplossen door enorm te bezuinigen levert uiteindelijk ook weer heel veel nieuwe problemen op. Tja, we leven op een bubbel. Hij gaat vroeger of later knallen. Ik hoop , later.

 34. jan bouma 8 juli 2011 om 12:21

  Kern van de zaak blijft dus, zoals min of meer @Burro …11:37, vaststelt dat we, als mensheid, te maken hebben met een soort eeuwigdurend vraagstuk dat omvat de vraag omtrent de valorisatie, de waardering, van de geleverde prestatie in relatie met het daaraan toe te kennen geldsbedrag maar die toekenning zou dan ook nog een relevante toevoeging aan de economie moeten betekenen.

  ?! Wat is de toegevoegde waarde aan de economie van de professor van Clingendael?

  De slimmen onder u, zoals de professoren en de advocaten en “de deskundigen” menen zich daartoe een onevenredig groot aandeel – qua koopkracht – te mogen toekennen. Zonder bewijsvoering van hun claims. Ik vroeg er eerder naar. Waarom zou een advocaat tussen de 150 – 800 euro p/u moeten kunnen verdienen? Inflatie ontstaat du moment dat “de markt” die gewenste honorering niet meer kan ophoesten. Daarnaast speelt een rol dat de wereldeconomie functioneert als een communicerend vat. IT-deskundigen vindt men in India voor een appel en ei.
  Dan ontstaat de inflatie. Immers de koopkracht van die Indiërs en Chinezen willen zij zo snel mogelijk vertaald zien in de (ten onrechte) verworven koopkracht van het Westen, hun klanten. De nivellering treedt mondiaal in.
  Daarom bepleit ik Lieftincks aanpak. Een afschaffing van alle thans geldende munten als dollar en euro tegen één internationale munt en tevens een afrekening van alle activa en passiva tegen die ene internationale munt. Daarna kan het spel opnieuw beginnen. Maar dan wel liefst onder leiding van een integere wereldraad.

 35. Aad Verbaast 8 juli 2011 om 12:36

  @Burro: == Uiteindelijk moet het geld om de staat te laten draaien en onze relatief hoge welvaartstand te kunnen handhaven ergens vandaan komen ==
  Klopt natuurlijk als een bus. En ook nog dat het geld voor de staat uit de bedrijvigheid mag komen van de natie. Burgers en bedrijfsleven. Even uitgaand van die stelling mag de burger ook verwachten dat dat allemaal netjes wordt geïncasseerd en met name dat het netjes wordt besteed.
  En daar zit nou net het probleem. Ik gevoel bestolen te worden, en dat de heler het geld op een verkeerde manier besteed is bij mij aan het toenemen. Als ik dan ook nog eens voorgelogen wordt (onderwerp van dit blog) dan gaan de stekels helemaal overeind staan.
  “knallen” (in het kader van dit blog) zou kunnen bestaan uit een onvermijdelijk afstevenen op hyperinflatie. Iets waar blogger met dezelfde naam over schrijft.
  De auteur van het boek (zie link onderaan) overigens ook. Althans hij houdt het niet voor onmogelijk dat dat gaat gebeuren. Minimaal een langere periode met flinke inflatie. Minimaal tweecijferig..

 36. Aad Verbaast 8 juli 2011 om 12:42

  @Jan: == Inflatie ontstaat du moment dat “de markt” die gewenste honorering niet meer kan ophoesten == daar kunnen we nog wel over discussieren. Lijkt me eerder omgekeerd.
  Als het namelijk niet meer opgehoest kan worden, dan worden de prijzen vanzelf lager, willen de ‘leveranciers’ nog een kans van overleven hebben.
  Één munt zie ik ook wel zitten. Maar op zich betekent dat niet dat de inflatie dan voorbij zal zijn. Staat er grotendeels los volgens mij.
  Inflatie kan veroorzaakt worden doordat grondstoffen duurder worden door schaarste, maar de ‘leveranciers’ geen mogelijkheden benutten dan wel zien om dat gevecht om die laatste druppels/kruimels om te zetten in andere producten (de schaarste opheffend) of goedkopere productiemethoden. Kortom: onkunde.
  Daarbovenop komt natuurlijk de manipulatie, speculatie, belazerij en nog een heel rijtje waarom de burger nog meer aan het kortste eind trekt. En letterlijk de steeds hogere rekening voorgeschoteld krijgt van al die onkunde.
  Het was, is en blijft een bende.

 37. Roberto la Verita 8 juli 2011 om 15:00

  Wat nou,de PVV komt voor Henk en Ingrid op dus zolang Wilders onze belangen behartigd en dit kabinet gedoogd,hebben we geen reden tot klagen ……………………………….toch?
  Roberto

 38. jan bouma 8 juli 2011 om 15:41

  @Aad..12:42

  1.
  == Als het namelijk niet meer opgehoest kan worden, dan worden de prijzen vanzelf lager, willen de ‘leveranciers’ nog een kans van overleven hebben. == dan ga je wel uit van de premisse dat de afnemers van die diensten die te hoge prijzen niet meer zouden willen betalen. De domheid verhindert echter in de praktijk dat dat het geval is. Ik heb in ieder geval nog niets vernomen dat er een herrangschikking van die salarissen en inkomsten aan de orde is!

  2.
  == Één munt zie ik ook wel zitten. Maar op zich betekent dat niet dat de inflatie dan voorbij zal zijn. Staat er grotendeels los volgens mij. == Dat beweer ik ook niet. Ik zeg dat een te benoemen integere wereldraad hier iets kan betekenen om uitwassen te voorkomen. Een voorwaarde dus.

  3.
  == Daarbovenop komt natuurlijk de manipulatie, speculatie, belazerij en nog een heel rijtje waarom de burger nog meer aan het kortste eind trekt. En letterlijk de steeds hogere rekening voorgeschoteld krijgt van al die onkunde.
  Het was, is en blijft een bende. ==

  Met dit laatste ben ik het met je eens. Die “onkunde” is an sich ook weer wel “gemanipuleerd” want bijv. SHELL verdomt het om alternatieve energiebronnen als zonne-energie te promoten.
  Ergo. Geen enkele onderneming, professor of “deskundige”, zaagt aan z’n eigen poten onder z’n eigen stoel. Evenmin de hele “intelligentsia”. Ze zijn allemaal slippendragers van het establishment en het kapitaal.

  ps
  Ik ga even wat anders doen; zie morgen wel weer verder… Groet!

  Wat een zooitje!

 39. rikus 8 juli 2011 om 15:51

  @Roberto la Verita 8 juli 2011 om 15:00
  De PVV komt ook voor mij op hoor. Geert heeft het beloofd

 40. Roberto la Verita 8 juli 2011 om 16:25

  Hoe zou het toch komen dat ik beloftes van politici niet serieus neem?
  Je kent toch de uitdrukking”van werken gaat niemand dood”,
  Is dat de reden dat hij z’n steun verleende aan van 65 naar 67?
  Nee Rikus,ik zie het somber in.
  Roberto

 41. Aad Verbaast 8 juli 2011 om 21:50

  @Roberto: hoeveel verkiezingsbeloftes heeft Wilders al gebroken? Zwerven links en rechts op internet wel wat rijtjes van rond.
  Maar ik lees (16:25) dat je zelf daar ook al achter bent gekomen dat politici niet te vertrouwen zijn.

  @Rikus: geloof jij ook nog in Sinterklaas? 😉

 42. Aad Verbaast 8 juli 2011 om 21:57

  @Jan:
  ad1: duurt even maar dan gaat dat principe toch echt op. Schaarste drijft de prijzen op. Overvloeden maakt alles goedkoper. Voorbeeld: als er 10.000 werkeloze advocaten rondlopen betaal jij geen 180-800 euro per uur meer.
  ad 2: eens.
  ad 3: ook eens. Waren we al lees ik.

  Kijk dat gaat weer goed. Nu moet de rest van de wereld het nog gaan begrijpen 😉
  Dat blijft voorlopig nog een bende en een rotzooi!

 43. jan bouma 9 juli 2011 om 10:42

  @Aad… 21:57
  ad 1: Ik heb het over gemanipuleerde “schaarste”. In de Griekse oudheid had je al slimme filosofen die alle olijfolie opkochten. zie Bertrand Russell die daarover schrijft. Ik bedoel maar dat mijn stelling overeind blijft. Maar we blijven propageren de integere wereldraad!

  Voor morgen kondig ik aan de reguliere zondagochtendoverpeinzing.

  En verder ruim ik hier graag even het veld t.b.v. anderen die hun licht willen laten schijnen over die inflatie.

 44. Aad Verbaast 9 juli 2011 om 11:01

  @Jan: geheel met je eens dat schaarste met de regelmaat van de klok kunstmatig wordt geregeld.
  Misschien ook iets voor een wereldraad: die enorme industrie die lustig koopt en verkoopt op wereldmarkten enkel voor het eigen gewin de nek om te draaien. Denk aan speculanten op de aandelenmarkten, grondstoffenmarkten, boterbergen etc.
  Terug naar de basis kortom. Kom je vanzelf terug op het consuminderen.

 45. jan bouma 9 juli 2011 om 20:42

  Weer on topic. De naam van Piet Lieftinck is al gevallen en die ons allemaal opnieuw liet beginnen met slechts “een tientje”. Dat waren overigens vijf 1-gulden biljetten en twee van een rijksdaalder. Z’n hele operatie en geldsanering was pas in 1952 afgerond. Men leze: Een stukje geschiedenis: http://www.geschiedenis24.nl/andere-tijden/afleveringen/2000-2001/Tientje-van-Lieftinck.html

  Tot morgen!

 46. Zilvertje 9 juli 2011 om 23:12

  In de supermarkt is het zo goed te merken, je hebt steeds meer geld nodig, voor minder boodschappen. En terug rekenen naar de gulden is helemaal schrikken.

 47. Aad Verbaast 10 juli 2011 om 01:02

  @Jan: dank voor de link. Interessante historie die ik niet kende. Zou zoiets weer kunnen respectievelijk moeten gebeuren?
  Ik kijk uit naar je preek van morgen (vandaag eigenlijk al).

  @Zilvertje: zo is het helemaal. De karren worden steeds leger, en bij de kassa mag je meer afrekenen!

 48. jan bouma 10 juli 2011 om 05:28

  @Aad… Ook goeiemorgen; we zijn er vroeg bij. Ongelooflijk dat jij die geschiedenis niet kende. Op je vraag “of dat weer zou moeten gebeuren?” antwoord ik: JA. En wel vanwege het feit dat geen enkele nationale munt ter wereld, ook niet de dollar of euro te “verdedigen” blijkt. Daarom stel ik voor om één internationale wereldmunt in te voeren. Dan moet er eerst afgerekend worden alle activa en passiva tegen die ene nieuwe wereldmunt. Crimineel verkregen ‘assets’, zoals oorlogswinsten, uit drugshandel, door staatskasplunderingen, etc., worden dan niet geconverteerd (omgezet) tegen die ene nieuwe internationale munt. Een enorme massa inflatoir geld wordt dan gesaneerd, net als bij Lieftincks operatie gebeurde. De waarde vervalt aan de staatskas van elk land. Het spel kan dan opnieuw beginnen. Alle wereldbewoners hebben belang bij die ene wereldmunt. Onder supervisie van een wereldraad en indachtig Tinbergens model zal het dan in ieder geval beter gaan… Dit is natuurlijk het Ei van Columbus maar ja, Jan Kees de Jager c.s., die belang hebben bij hun crimineel verworven assets, zijn natuurlijk tegen. En wie zitten er aan de knoppen? Juist ja, de criminelen.

  Dit bovenstaande zou m’n preek en bijdrage kunnen zijn maar we laten daarvoor traditiegetrouw je at random generator een bladzijde kiezen uit het Boek der Boeken. Dat bleek te gaan om blz. 195. Een makkie voor me. Uit m’n electronische archief (2005) kan ik kopiëren de belangrijkste email en gewetensvraag die ik stelde aan H.J.A. Hofland. Relaties blijken soms ook aan inflatie onderhevig. Een andere invalshoek. Tot later dus.

 49. jan bouma 10 juli 2011 om 09:41

  Et voilá. Soms zijn er dwingende omstandigheden om iets vast te stellen. En dan stuurt men een mail. Zie pg. 195.

  ==
  —– Original Message —–
  From: villamithras@planet.nl
  To: Henk Hofland
  Sent: Tuesday, February 22, 2005 10:28 AM
  Subject: Vraag.

  Beste Henk,

  De afgelopen nacht heb ik bedacht, zoals jezelf ook allang hebt geconcludeerd, dat ik er niet aan ontkom je ‘de vraag’ voor te leggen of je nu wel of niet een antwoord, een hoofdstuk in m’n boek zult schrijven, mede ter verdediging van je eigen positie maar ook voor de antwoorden die ik ‘de Pers’ heb voorgelegd.

  Nu heb je – conform afspraak wat je zou doen – het afgelopen weekend 47 pagina’s gelezen… waarin je “rol” onverbrekelijk verweven is; een herschrijving zie ik (liever) niet zitten. (Bovendien heb ik alles opgeschreven wat je zou kunnen kunnen bedenken dat opgeschreven moet worden) Het “uur van de waarheid” is voor je aangebroken. Men kan geen andere conclusie trekken.

  Over je opmerking van gisteren “wie schrijft, die blijft, doe je best” zou je dus slechts kunnen opmerken: “dat heb ik gedaan.” (En naar ik meen niet slecht; hoe je dat zelf ervaren hebt verneem ik gaarne).

  Nu stel ik mij voor, dat ik je morgen bel om te vernemen of je onze (veronderstelde) afspraak wilt nakomen dat je je bijdrage levert, althans daartoe in staat zult zijn binnen een zekere tijdsbestek/grens. Krijg ik daar geen antwoord op zul je ook wel begrijpen dat ik daardoor muurvast zit met het gehele boek Je “eruit” schrijven met noodlottig gevolg zie ik niet zitten want dat zou naar mijn gevoel een situatie opleveren als die van de ongelukkige Jan Campert; er valt een icoon om in de geschiedenis….

  Tenslotte nog dit. Je begrijpt ook dat er sprake is van een zekere culminatie van 2000 emails (plus de daarin geboden entertainment) gedurende een drietal achterliggende jaren die nu resulteert in de vraag die ik je morgen zal stellen. Hopelijk heb je daar begrip voor; ik kan niet anders.

  Tot morgen dus…; en werk ze vandaag. (Uiteraard kun je deze e-mail desgewenst ook per mail beantwoorden als je dat zou wensen!)
  Groet!
  JB
  ==
  Allen een goeie zondag verder…

 50. Aad Verbaast 10 juli 2011 om 09:48

  @Jan. == Ongelooflijk dat jij die geschiedenis niet kende == MIsschien heb ik ook wel last van een inflattoir geheugen, wie weet.
  Je boodschap is duidelijk. Een wereldwijde Lieftinck operatie. Arme Belgen trouwens (het even dichter bij hiis zoekend). Ze hebben het al zo moeilijk. Die halve economie draait op zwart geld!
  Uiteraard bladzijde 195 er op nageslagen. Ik heb immers geen electronisch archief.
  Conclusie: ook geen antwoord is een antwoord. Ik heb het je vaker zien schrijven. Resultaat: hij staat er ‘volmondig’ in!

  N.B. Ik zie dat je tijdens het schrijven van mijn reactie je inmiddels je electronisch archief hebt geknipt en geplakt hier. Dat had me een gang naar de boekenkast kunnen besparen. Maar ja, de benen zijn gestrekt inmiddels. Zo kan een zekere inefficiëntie toch ook weer zijn voordeel hebben. 🙂

 51. jan bouma 10 juli 2011 om 11:36

  “…ik raad ook altijd mijn lezers aan om het Boek der Boeken voor onmiddellijke raadpleging altijd met zich mee te dragen danwel onder handbereik te houden..” :))

  Enfin. Genoeg nu. Ik hoop dat je nog wat inflatoire bijdragen krijgt van deskundigen op je blog.

  Bijv. de vraag wat de koopkracht zou zijn van Lieftincks tientje in deze tijd. Als je zegt: 100 euro, ofwel 220 gulden, is dat toch…? Hoeveel procent inflatie?

 52. Aad Verbaast 10 juli 2011 om 11:57

  @Jan: uiterraard tors ik je boek overal mee in een verzegeld kistje. Wat zou ik zonder moeten?
  Kookracht van het tientje van Lieftinck: kunnen we natuurlijk (met wat schattingen zo uitrekenen)
  Hier wat historische inflatiecijfers:
  http://nl.inflation.eu/inflatiecijfers/nederland/historische-inflatie/cpi-inflatie-nederland.aspx

  Nemen we even aan dat de (officiële) inflatiecijfers historisch (vanaf zeg 1950) gemiddeld rond de 6% liggen. Dan kan je met de gegeven link in de blog zo uitrekenen wat die nu waard zou zijn.
  Ik pak even 100 Lieftinck tientjes (500 euro).
  De formule geeft dan aan (60 jaar): 12 euro!!
  Schiet lekker op dus.

  Gezien de belazerij zal die hoger dan 6% gemiddeld zijn geweest. Dus ik neem even 10% gemiddeld door de jaren heen. Uitkomst: 1 euro!!!!
  Bingo.. en kassa… Factor 500.. Kan je geen kopje koffie meer voor kopen. Met een beetje mazzel: ober, giet maar half vol. Ik heb maar 1 euro bij me…

 53. VSp 10 juli 2011 om 12:18

  Liefttnck han ook twee bijnamen. de ‘Kei van de Kneuterdijk’ en, de ‘Grootste Boef van Nederland.’
  Vroeger, nog niet zo lang geleden eigenlijk, toen Lieftinck nog actief was in de politiek, werd het als een deugd beschouwd om de zeven hoofdzonden klakkeloos op te kunnen dreunen. Die werden er ingestampt. Nr. 1 was, dacht ik hoogmoed, nr 2. hebzucht.
  Als klein jochie was het uiteraard veel spannender om appeltjes en pruimen bij de buren te jatten, dan meehelpen met spitten, onkruid wieden en grasmaaien in onze tuin. Zusjes vermaalden die appels tot moes, geen haan die er naar kraaide, want die was veelvuldig op ‘Ouderlingenbezoek’.
  Weliswaar geen tientje, wellicht een paar dubbeltjes bespaard, maar dat tikte wel aan op het ‘Vivo’-huishoudboekje uit 1959., nog steeds in familiebezit, waar wekelijkse inkopen rond de fl. 12,50 bedroegen.

 54. jan bouma 10 juli 2011 om 13:26

  @Aad… thanks voor je uitleg (11:57) alhoewel ik er als typische Alpha natuurlijk weinig van snap. Dat is meestal zo. Alpha’s begrijpen de Bêta’s niet en omgekeerd. Blijft de simpele vraag na je uitleg wie o wie dan wel aan de haal is gegaan met het inflatoire voordeel? Want het basistarief voor een kopje koffie is wel wat meer dan 1 euro.

  @VSp… 12:18
  Bewaar dat historische verslag van dat huishoudboekje uit in 1959. Ik zie mij genoodzaakt ca. per week in m’n eentje al ca. 80 euro te besteden voor m’n levensonderhoud. Dat bestaat voor tenminste uit meer dan helft uit drank… Tsja.. Ook dat aanbod is inmiddels een onderdeel van onze economie. Idem nog veel meer “luxe goederen” die ten tijde van Lieftinck natuurlijk geen enkele rol speelden. Enfin. @Aad bepleit “consuminderen” maar hij is wel zojuist teruggekeerd van een “luxe vakantie” uit vreemde oorden waar de gemiddelde eenvoudige Tukker nog nooit van heeft gehoord. Ergo. Het totale aanbod van goederen en diensten betekent tegelijkertijd in de economie de productiewaarde uitgedrukt in een bepaalde hoeveelheid geld.

  Vraag voor @Aad. Wat was het BNP in 1946 ten tijde van Lieftinck en wat is het nu? Ik dacht ca. 700 miljard euro. De rekenaars kunnen nu weer aan de slag om de inflatie uit te rekenen.

 55. Aad Verbaast 10 juli 2011 om 21:13

  @VSp: 12,50 gulden (!) voor een hele week week boodschappen. En dan de groenten deels uit eigen tuin halen ook nog. Wekken voor de hele winter. Dat waren nog eens tijden.
  Misschien moeten die nog nog wel eens terug komen. Althans die groenten (en vlees) uit eigen tuin halen. Armoedzaaiers gaan we met zijn allen worden.

 56. Aad Verbaast 10 juli 2011 om 21:17

  @Jan: je hebt het over “inflatoire voordeel”. Vraag: welk voordeel?
  Alpha’s en Betha’s kunnen elkaar best wel verstaan hoor. Sommigen hebben zelfs aan een half woord genoeg.
  BNP 1946: geen idee. Maar is natuurlijk ook niet echt een maat voor de inflatie. Goederen en diensten (de optelsom voor het BNP zijn natuurlijk ook flink in quantiteit toegenomen. 1000-en en 1000-en goederen en diensten waarvan men ons heeft doen geloven dat we er zaten te wachten..

 57. VSp 10 juli 2011 om 22:27

  @bouma op wapedia gevonden onder staatsschuld 1945 (*1 miljn)
  1940: 3.690 (120% van het BNP)
  1945: 10.855 (235% van het BNP) De Marshallhulp was een lening….. En de familie van Bernhard moest natuurlijk ook doorbetaald worden.
  2010: 371.028 (62 % van het BNP)
  ‘Maastricht norm’ 60%
  Leuk grafiekje. De overheid liet de staatsschuld vanaf 1975 (42% BNP) oplopen tot 80% van het BNP in 1995.

  Lastig, moet iedere keer weer mailadres en naam invullen. Als ik dat vergeet, krijg ik een blanco desktop voor m’n neus met een kadertje ‘mislukt, je moet naam en mailadres’ invullen, maar kan niet terugkomen bij de reeds ingetikte reactie komen.

 58. jan bouma 10 juli 2011 om 22:48

  @Aad… met het “inflatoire voordeel” (het staat tussen aanhalingstekens) bedoel ik de economische groei die gebaseerd is op steeds luxere goederen en diensten (diversificatie!) en die de primaire levensbehoeften overstijgen. Je geeft zelf al het voorbeeld. Idem ik. Zie ook het huishoudboekje van de VSp. Alom wordt dan verder aanvaard de algemene stelling dat alleen door “groei van de economie” de wereld kan blijven draaien. Ik zet daar kanttekeningen bij. Per definitie is er een keer op zeker moment een einde aan “de groei”. Volgens Tinbergen (jaren ’60 vdve) zouden we de koopkracht beter moeten verdelen in het belang van allen. Dan blijven bijv. de Afrikanen, Mexicanen, Aziaten en Oost-Europeanen enz. ook waar ze zijn. Verder denk ik dat binnen enige decennia de Chinezen, Indiërs, Brazilianen wel dermate met “het rijke Westen” genivelleerd zullen zijn qua koopkracht dat de relatieve rijkdom hier in het Westen zal zijn verdwenen. Dat proces is nu al volop gaande. Er valt natuurlijk nog onnoemelijk veel meer over op te merken. Zoals het idee van de survival of the fittest ofwel de sociaaldarwinistische ratrace die eens kritisch zou moeten worden beschouwd. Morgen verder (wat mij betreft).

 59. jan bouma 10 juli 2011 om 22:53

  @VSp…22:27
  Sorry! Ik kom er ook morgen wel op terug. Valt me nog mee die cijfers die je geeft.

  Over dat inloggen kan @Aad je vast wel helpen. Hij is expert!

 60. Aad Verbaast 11 juli 2011 om 00:34

  @VSp: Dat zijn interessante getallen. Nog wel eens waard om ee blogje over te schrijven: de oplopende staatschulden. Uiterard brevtten van onvermogen van onze ‘grote leiders’..
  Er mag trouwens nog wel heel veel bij opgeteld worden. Eeen kadootje voor de staat toen de gasbel onder Slochteren werd gevonden. Had net zo goed niet kunnen gebeuren. Maar heeft inmiddels de staatskas wel ruim 200 miljard euro opgeleverd inmiddels.
  Kortom: ze doen het nog beroerder dan de cijfers aangeven.
  In een normaal bedrijf zouden ze allemaal allang ontslagen zijn.

  ‘Inloggen’: je hebt wrs ergens in je instellingen staan dat je PC geen cookies accepteert. Dan worden dit soort instellingen niet geaccepteert als je de website sluit.
  Instelling veranderen, en het is geen probleem meer schat ik zo in.

 61. Aad Verbaast 11 juli 2011 om 00:39

  @Jan: dank voor de uitleg. Eens met je dat het een uit de luccht gegrepen dogma is dat er enkel sprake zou moeten van wat men dan een “gezonde economische groei” noemt. Onzin. Hoezo gezond? Het voert ons met zijn allen naar de afgrond. Dat lijkt me nu wel duidelijk worden.
  Ik voel wel wat voor dat model van Tinbergen. Verdeel het maar beter dan we nu doen.
  (Enkele uitzonderingen daar gelaten) de rijken worden steeds rijker en de armen steeds armer. Dat gat wordt niet gedicht.

 62. jan bouma 11 juli 2011 om 05:47

  @Aad
  @VSp
  Ik herinner maar weer eens aan die youtubefilmpjes van Chomsky/Nader en van de Zeitgeist Addendum no. 3 waarin haarfijn wordt uitgelegd wie uiteindelijk voordelen hebben van de onevenredige koopkracht verdelingen wereldwijd. (Ik ga ze hier niet linken want dan wordt het blog trager, zo heb ik begrepen van @Ina).

  ps
  Vandaag ga ik mijn zaak ‘ns even inventariseren m.b.t. het krankzinnige vonnis van 1 juli j.l. waarin de staatscriminelen de eigen WOZ-wetgeving schenden en onbehoorlijk bestuur plegen door mij en m’n broer op te zadelen met een miljoenenschade.
  Meer weten? Zie mijn juridische blog de laatste posting. Naar beneden scrollen dus.
  http://www.vkblog.nl/bericht/267947/Nimmer_zal_het_Recht_niet_in_het_geding_zijn!

 63. Aad Verbaast 11 juli 2011 om 09:55

  @Jan: met die traagheid valt het inmiddels weer mee. Ik weet niet wat er is veranderd, maar het is geen probleem meer. Bill Gates wegen zijn ondoorgrondelijk.

  Ik zie trouwens dat je je juridische blog aanvult bij het volkskrantblog. Kan natuurlijk maar dat blog sluit natuurlijk echt een keer. Nutteloos om dat daar te doen als je het juridisch archief wilt bewaren.
  Kortom: aanvullen op je wordpress blog lijkt me de aangewezen weg.

  Vonnis: uiteraard gelezen op het VKblog wat je er over schrijft. Splitsen van het grondstuk, waarbij voor het ene deel die wet wel geldt (welke wet was dat ook alweer) en voor het andere niet. Zodat je blijkbaar naast de pot piest, en de gemeente er midden in?
  Wordt het grondeigendom (en de juridische consequentie) nu al ook geïnflatteerd?

 64. jan bouma 11 juli 2011 om 10:35

  @Aad…9:55
  Misverstand. Ik plaats behalve op het Vk-blog tegelijkertijd ook m’n postings op WordPress.com

  Zie: villamithras.wordpress.com ofwel idem “De slang en de geboorte”.

  Had zojuist tel. overleg met de milieujurist van de Provincie, mr. Roy Samson, aan wie ik het vonnis in kopie ga toezenden. Tenslotte was hij het die me adviseerde.

  Zou het op prijs stellen dat je onder dat Vkblog “Nimmer zal het recht” je comment van hierboven zou willen herhalen. Voor de rest: inflatie van wetgeving onder druk van de bezuinigingen lijkt me aan de orde van de dag. Je hebt ook nog wat te verhapstukken met die GGZ. Al iets van gehoord?

  Tot later… Ben voorlopig even weg. Groet. JB

 65. Aad Verbaast 11 juli 2011 om 11:08

  @Jan: == Misverstand. Ik plaats behalve op het Vk-blog tegelijkertijd ook m’n postings op WordPress.com Zie: villamithras.wordpress.com ofwel idem “De slang en de geboorte”. ==
  ??
  Ik kijk op de “slang en de geboorte”.. Maar zie als laatste reactie van je de zondagoverpeinzing..
  Kijk ook nog even op “nimmer zal het recht etc..” en daar lees ik:
  == Opmerking: Dit jur. blog op wordpress.com wordt voortgezet het blog: De Slang en de geboorte. Zie de widgetruimte. Het plaatsen van postings duurt te lang vanwege de grootte. Archieffunctie blijft. ==
  Dus hoezo “misverstand”?
  Vervolgens wil je dat ik mijn laatste reactie wel onder het VKblog plaats..??!!
  Zo breng je nogal wat misverstanden de wereld in toch? Gaat binnenkort toch geheel verloren.
  Laat nog even weten wat er nog moet gebeuren. Altijd bereid iemand te helpen natuurlijk 😉

  GGZ: na thuiskomst verwachtte ik natuurlijk wel een reactie. Ze hebben er per slot van rekening twee maanden op mogen broeden. Resultaat: niets! Ik moet er dus weer achteraan..

  Weer even on-topic:
  Nieuwsbericht over de koopkracht. “grootste koopkrachtdaling sinds ’85”
  http://www.rtl.nl/(/actueel/rtlnieuws/binnenland/)/components/actueel/rtlnieuws/2011/07_juli/11/binnenland/grootste-koopkrachtdaling-sinds-85.xml
  De kluit wordt flink belazerd natuurlijk. Tel er gerust maar een procent of 4-6 bij op.

 66. VSp 11 juli 2011 om 13:16

  @aad re oplopende staatsschulden. Heeft alles te maken met de gasexport. ‘Ons’ aardgas werd verhypotheceerd. De parallellen van de gasexport en de snel oplopende staatsschuld zijn frappant. Beide bomem groeiden de hemel in, waarmeee goede sier werd gemaakt. Simpele grafiekjes op Wiki naast elkaar leggen.
  Werd dus aan twee kanten geplukt. De vraag achteraf is wat daarvoor terug hebben gekregen.
  Enfin, we stonden er bij en keken er naar. Hoewel enkelen wèl verder keken dan hun neus kort was. Zijlstra o.a.

 67. jan bouma 11 juli 2011 om 15:26

  @Aad…inz. wordpress.com en Vkblog.
  Bij een aantal van ca. 160 reacties kreeg ik, net als bij jouw (vorige) wordpress.com blog, er haast geen toevoegingen meer bij. Don’t blame me for it. Bij de VK geen centje last. Desalniettemin heb ik nu opnieuw een start gemaakt zie: http://villamithras.wordpress.com/2009/07/16/la-tristesse-dune-mere-ook-gered-uit-de-klauwen-van/
  want voorlopig start ik vanuit “slechts” 45 reacties en kan tenminste 100 plaatsingen vooruit
  voordat het misschien weer vastloopt. Anderzijds: ik denk dat dat VK blog gewoon wordt voortgezet middels dezelfde configuratie al zal dat lopen via Sanoma. Who cares? Ik blijf via beide sites werken zolang het kan.

  Inflatie?

  De rente van de ECB wordt verhoogd met een kwart punt tot 1,5% zie: http://www.nrc.nl/nieuws/2011/07/07/ecb-verhoogt-rente-naar-150-procent/ maar de banken die dat geld lenen zetten het uit bij hun klanten voor 6 a 7%; mag jij uitrekenen waar het geld blijft. In ieder geval niet bij het gewone volk dat aan de banken betalen moet. Alle mensen werken dus voor de banken..; zie dat Zeitgeist Addendum 3 verhaal.

 68. VSp 11 juli 2011 om 20:58

  ‘De inflatoire waarde van politici’ worden niet meegenomen in het het boodschappenmandje van de statistiekenbureau’s.

  Het stabiliteits- en groei pact. De Nederlandse Wiki, zoals gebruikelijk weer een flauw aftreksel van de Duitse pagina.
  Van alle doelstellingen niets van terecht gekomen. Tot verboden politieke bemoeienis via de achterdeur bij de EZB toe. Ook op Europees nivo geldt: hogere Europese staatsschuld = verzwakking van de Euro = inflatie.
  Ook de maximale 3% begrotingsoverschrijding, naast de 60% norm, werd door politici overschreden en rechtgepraat.
  ______
  Ziel des Paktes ist die Förderung von Stabilität und Wachstum im Euroraum. Das Regelwerk soll dabei insbesondere verhindern, dass durch ein übermäßiges Verschuldungsverhalten der Euroländer die Inflation steigt, sich der finanzielle Handlungsspielraum der Euroländer verringert sowie insgesamt Unsicherheit entsteht.

  Die Europäische Zentralbank (EZB) verfolgt als primäres Ziel die Gewährleistung der Geldwertstabilität, da aus einer übermäßigen Inflation negative soziale und wirtschaftliche Folgen resultieren können. Der Pakt soll auch zur politischen Unabhängigkeit der EZB beitragen, indem möglicher politischer und wirtschaftlicher Druck von der EZB genommen wird. Insbesondere soll ausgeschlossen werden, dass hohe Haushaltsdefizite bzw. Staatsschulden einzelner Mitgliedsstaaten die EZB unter Druck setzen, Staatsanleihen aufzukaufen und eine Niedrigzinspolitik zu betreiben. Hochverschuldete Staaten haben ein natürliches Interesse an einer inflationsbedingten Verringerung ihrer Verbindlichkeiten und bevorzugen somit tendenziell eine lockere Geldpolitik.[1]

  Darüber hinaus verfolgt der Pakt die Zielsetzung, die Integration Europas zu fördern. Befürworter einer politischen Union bezeichnen ihn auch als „Minimalvariante einer politischen Union“.[2]

  Deze laatste alinea nnderstreept nog eens dat de boel faliekant geflopt is.
  De inflatiewaarde van politici………….

 69. jan bouma 11 juli 2011 om 22:16

  @VSp… Zoals met alles zal ook wel weer “alles met alles” te maken hebben. Ja, een open deur.
  Maar volgens mij zit het ongeveer zo.

  1. Er is sprake van een econ.finan. wereldcrisis; opkomende landen die zorgen voor een nivellering met “het rijke Westen” tegelijkertijd zijn dat hun kopers/klanten.
  2. Daardoor loopt de koopkracht van die “rijke landen” terug. Koopkracht daalt; zie het nieuws.
  3. Er is sprake van een neerwaartse spiraal; econ. groei bestaat alleen nog op papier/statistiek.
  4. De huishoudboekjes van de landen zijn niet meer sluitend te krijgen t.g.v. punt 3
  5. De ECB gaat kassteun geven; zeg 110 miljard voor Griekenland en vervalst dan een partij papier waarop ze getallen drukken: de zgn. koopkracht.
  6. Dan zegt toch de ECB tegen Griekenland “ga saneren en je produktie verhogen en maak met behulp van deze 110 miljard (= vervalst koopkrachtpapier) groei”.
  7. Maar Griekenland zit in de neerwaartse spiraal en herfinanciert oude schulden en betaalt z’n overheidsuitgaven ermee. Kortom: geen groei. Sterker nog de opgelegde en afgedwongen bezuinigingen zorgen ervoor dat de neerwaartse spiraal nog sneller naar beneden gaat. Een soort vliegwiel wordt in werking gezet.
  8. Oplossing: arresteer de hele ECB-top en de (nationale) bankiers wegens oplichting.
  9. Schakel daarna “een 2e Lieftinck” in en schaf de Euro (idem dollar) af en voer één internationale munt in.

  10, Maak mij en Aad en jou als secretaris hoofd van een wereldregering. Zoiets dus… :))

  tot morgen!

 70. Aad Verbaast 12 juli 2011 om 00:29

  @Jan: Ergens heb ik het idee dat dat zogenaamde vastlopen geen enkel relatie heeft met het aantal reacties. Maar zeker weten is ook weer wat anders. Je reacties aanvullen in steeds een ander blog lijkt me helemaal een onoverzichtelijke oplossing. Maar ja: jou blog, jouw beslissing natuurlijk. En laten we eerlijk zijn: onoverzichtelijk was het toch al 😉

  Banken houden de burgers en de overheid natuurlijk in een houtgreep. Helemaal niet nodig trouwens. Maar ze krijgen het wel voor elkaar. Schandalig natuurlijk.

  @22:16 strak plan (ik gaf al eerder mijn reactie op enkel punten), met als hoogtepunt natuurlijk punt 10. Ze zullen er van lusten!

 71. Aad Verbaast 12 juli 2011 om 00:33

  @VSp: 13:16. Ik ben blij dat je er over begint. Ik zit te broeden op een blog over het aardgas. Slochteren, iedereen aan het gas, de megawinsten voor de staatskas, de koppeling met de aardolie prijzen, en de inmiddels kelderende aardgaswereldprijzen en de stijgende olieprijzen. En dus (!?) gaan mijn energierekening weer omhoog. Dat terwijl Shell 18 miljard (!!) heeft geïnvesteerd in een fabriek in qatar die uit aardgas aardolieproducten maakt. Omdat vanwege dat enorme prijsverschil dat wel uitkan.. Iets klopt er niet..
  Daar moet toch een mooi verhaal van te maken zijn?
  Als je nog tips hebt of achtergrond informatie, hou ik me aanbevolen.

  20:58. Praat me niet over dat pact. Niets pact natuurlijk. Ook al waardoloze ‘waardepapieren’. De inkt was nog niet eens droog of men heild zich er al niet meer aan.
  Sterke tekst natuurlijk. Maar papier is geduldig. Daar weten de heren alles van.
  Past prima in dit blog: werkelijke inflatie is veel hoger dan zij ons doen willen geloven.

 72. jan bouma 12 juli 2011 om 06:13

  @Aad… Ondertussen dan maar “arme schapen” ; http://www.freefox.com/mp3/Stef-Bos-Arme-Schapen.htm – ik kwam ze toevallig tegen… 7 miljard in getal.

  Inzake de energievoorziening wil ik je wijzen op http://www.gezen.nl/wordpress/. Het is de continue klacht van Dr. Evert du Marchie van Voorthuysen (geofysicus) en directeur van http://www.gezen.nl dat de SHELL vrijwel niets wil weten van investeringen in zonne-energie. De zon levert in principe meer dan genoeg energie tot in eeuwigheid. En gratis! Tsja… aan het woord “gratis” daar hebben alle multinationals natuurlijk een hekel. Zo hangt alles met alles aan elkaar. Ik zei het al.

  Werk ze!

 73. VSp 12 juli 2011 om 07:20

  Aardgas…. Leuke anecdote. Vanaf het strand tussen Wijk a/Z en Egmond aZ ziet men een klein produktieplatform, Q8, met een reuzenhelikopterdek erop. Moest 24 u/dg bereikbaar zijn en dat kon uitsluitend met de Sikorsky S-61N, waarvoor een 120 voets helideck nodig was. Een alternatief was er niet, nou ja, vanuit Engeland,maar dan moest eerst voor iedere vlucht een inspraakprocedure in gang worden gezet om toestemming te krijgen om te landen met een kleiner ding op platforms op het Nederlandse deel van het Continentale Plat.
  VSp adviseerde BP dus om de extra investering voor lief te nemen omdat doorbreking van het monopolie een kwestie van jaren impliceerde. 1980, of zo. Nog steeds een mooi gezicht, dat kleine platformpje met bovenop een een reuzendeksel. VSP’s heli-dekje…..
  Dat platform met het `’gasveldje’ eronder ging de boeken in voor een levensduur van acht jaar. 1980… Wordt nog steeds gas gewonnen… Over strategische reserves voor Slochteren gesproken….

 74. jan bouma 12 juli 2011 om 09:46

  @VSp…7:20
  In het algemeen, zo mag gesteld worden, worden de doortrapte adviezen van de VSp maar slecht in het publieke domein erkend! Conclusie uit je verhaal is wel weer dat “de rapporten” over “de voorraden” niet vertrouwd kunnen worden. Het volk wordt continu voorgelogen. Bijv. ook met die “energiecrisis” in 1973 toen Joop den Uyl al zalvend het volk toesprak “dat het nooit meer zou worden zoals het was” (vanwege de Arabische olieboycot van Nederland) terwijl… God betere ’t op dat moment de hele Noordzee vol lag met olietankers maar niet naar Rotterdam mochten vanwege… Den Uyls lulverhaal! De mensen willen belazerd worden.

  ps
  Wat leverde je advies aan de BP je op? Of is dat staatsgeheim? :))

  @Aad… denkt met ons mee.

 75. Aad Verbaast 12 juli 2011 om 11:23

  @Jan: gezen.nl is bekend, je verwees er al meerdere malen naar. Sheel deed wel aan zonneenergie en andere schone energie. Nog niet eens zo lang geleden zijn ze van strategie gewisseld om zich helemaal op olie en gas toe te concentreren. Wrs omdat de visionairen daar tot de conclusie kwamen dat aan een product aan het einde van de levenscyclus juist extra veel geld verdient kan worden. Zoiets zal het wel geweest zijn. Vechtende consumenten om de laatste druppels zijn bereid er alles voor te betalen immers.

 76. Aad Verbaast 12 juli 2011 om 11:28

  @VSp: BP denkt met je mee. Of zoiets. Hier staan in de buurt allemaal van die pijpjes, die nog regelmatig staan te fakkelen. Ondertussen krijg ik bericht van de energieleverancier dat mijn vaste voorschot met weer 20 euro per maand wordt verhoogd. Controleerbaar waarom? Reken daar maar niet op. Veel vellen vol berekeningen. Voor een eenvoudig mens zoals ik niet te snappen natuurlijk. Zij snappen het ook niet.

 77. CEES CHAMULEAU 12 juli 2011 om 11:55

  Nostalgie op het plaatje Aad. Toen was je gulden nog een daalder waard!

  Ceesgegroetje

 78. Aad Verbaast 12 juli 2011 om 11:58

  Kom er nog maar om Cees.
  Geld wat niets meer waard is, gaat er ook nog eens met bakken tegelijk uit!

 79. VSp 12 juli 2011 om 12:58

  @bouma =Wat leverde je advies aan de BP je op? Of is dat staatsgeheim?= Vele gezichten in ieder geval, zoals blijde, scheve, verongelijkte, fronsende, om een paar dwarsslagen te noemen.
  De toenmalige minister van Verkeer & Waterstaat, ons aller Nelie, regelmatig te vinden in die blauwe dingen, vond het allemaal prima. Geen vuiltje aan of in de lucht. Dat waren tenminste nog eens échte tijden.

 80. Aad Verbaast 12 juli 2011 om 18:18

  @Jan: dit zal je zeker interesseren:
  Een tweet van Femke Halsema van zonet: “Aiaiaiaiai http://t.co/Ybcr6Li Dit laat overigens ook zien waarom overheden altijd vervolgd moeten kunnen worden.”
  De link waar ze naar verwijst:
  http://www.hrw.org/en/news/2011/07/11/united-states-investigate-bush-other-top-officials-torture

  Ik moest uiteraard meteen denken aan je rechtszaken en je pleidooien dat de overheid inderdaad vervolgd dient te kunnen worden.. Maar ook Femke heeft het niet voor voor elkaar gekregen!

  N.B.: en omdat je deze natuurlijk graag in je dossier wilt stoppen hier de officiële leink naar die tweet van haar:

 81. eva 12 juli 2011 om 20:48

  We worden met de dag meer belazerd!
  Ik zie de toekomst somber in.
  Niet eens zozeer voor mij zelf als wel voor vele anderen, jonge gezinnen,
  alleenstaanden, ouderen, zieken etc!!

  gr eva

 82. ramireziblog 12 juli 2011 om 21:03

  Met de invoering van de Euro zijn we bestolen, niet alleen vanwege de onjuiste omreken factor, maar ook van een mooie munt en bankbiljetten. Ik verzamelde Nederlandse munten en bankbiljetten – maar ben nooit over gegaan op de Euro – zeldzaam lelijk. En dan nog die inflatie…

 83. VSp 13 juli 2011 om 07:16

  Las een leuke spreuk vanmorgen vroeg:
  “Der größte Spekulation der Welt wäre es, einen Politiker zu dem Wert einzukaufen, den er hat, und ihn zum dem Wert zu verkaufen, den er sich selbst einräumt.”
  (André Kostolany, een Hongaarse journalist en financieel expert)

  Toch ’s uitzetten in een bestaand financieel Excel programma, ‘FV’, ‘ROI’, en zo. Kwestie van een naam invullen i.p.v. Griekse staatsleningen.

 84. Aad Verbaast 13 juli 2011 om 10:16

  @Eva: == Niet eens zozeer voor mij zelf == reken jezelf er ook maar bij. Dit raakt iedereen lijkt me.

  @Ramireziblog: met die verzameling heb je nog kans om de inflatie wat bij te houden. Het bankbiljet op het plaatje hierboven plukte ik van een muntenhandelaar. Verkoopprijs: 47 euro.
  Dat heeft de (werkelijke) inflatie redelijk bijgehouden.

 85. Aad Verbaast 13 juli 2011 om 10:18

  @VSp: dat worden woekerwinsten natuurlijk. Daar weten politici zelf alles van.

  Nog eentje: “iedereen kan president worden”. Dat blijkt dan ook.

 86. jan bouma 13 juli 2011 om 10:22

  @VSp..12:58
  @Aad..18:18

  Al met al dus weinig wat te maken heeft een juiste honorering – liefst inflatiebestendig.

  Wat betreft ons aller Femke Halsema “twittert” zij er maar lustig op los met haar gezwets want GroenLinks maakte zich ook niet al te druk om de strafrechtelijke immuniteit van de Staat op te heffen waardoor… zoals ze beweert == Aiaiaiaiai tinyurl.com/5tq4aal Dit laat overigens ook zien waarom overheden altijd vervolgd moeten kunnen worden. == is dit loze praat van haar. Net zoals overigens van al die andere partijen, die corrupt als ze zijn, het geen issue van belang vinden terwijl wel de schone schijn wordt gewekt met hun prietpraat.

  Zie: http://www.europa-nu.nl/id/vic2k5eeymt6/initiatief_heerts_smilde_anker_opheffen

  terwijl de 2e Kamer daarover op 19 januari 2011 opnieuw vergaderde in de Cie. Veiligheid en Justitie en er concreet weer niks gebeurde. Allemaal schone schijn dus. De corruptie viert hoogtij. En het domme volk zegt maar ja en amen tegen hun vertegenwoordigers.

  Wat een zooitje!

 87. Aad Verbaast 13 juli 2011 om 11:11

  @Jan: laat ik nou deze reactie van je al verwacht hebben 😉
  En terecht trouwens.
  Zie ook 10:18. De kluit wordt belazerd.

 88. jan bouma 13 juli 2011 om 14:52

  @Aad… Nog een vorm van “inflatie” ofwel “de moderne tijd! Net wat u zegt!”

  Zojuist had ik de milieujurist van de Provincie aan de lijn, mr. Roy Samson, die informeerde “waar dat vonnis nou bleef” dat ik hem had toegezegd. Het schijnt zo te zijn bij “de postkamer van de Provincie” dat alle inkomende post wordt gescand en gaat het om een vonnis (zoals in mijn geval van 5 pagina’s) dan besluit de postkamer ZELF dat die info. ook digitaal kan worden opgehaald door de geadresseerde en houden ze de kopieën vast! Niet te geloven! Nog afgezien van het feit dat slechts ca. 2% van alle vonnissen op rechtspraak.nl kunnen worden geraadpleegd. 98% niet!
  “De moderne tijd!” Net wat u zegt. Ondertussen legde ik het navolgende vast:
  ==
  Van:
  Aan:
  Onderwerp: na ons telefoontje
  Datum: woensdag 13 juli 2011 14:32

  Beste heer Samson,

  Na ons telefoontje zojuist. J.l. maandagmiddag rond 13.00 uur heb ik de brief aan u gepost.

  Ondertussen trachtte ik al wat jurisprudentie te verzamelen in afwachting van de terugkeer per 24 juli a.s. van mr René van Stralen.

  Want m.i. is er sprake van “onbehoorlijk bestuur” en de navolgende uitspraken omtrent een “onjuiste objectafbakening” zijn dan ook aan de orde.

  Misschien kunt u er iets mee.

  http://jure.nl/ao3437

  http://zoeken.rechtspraak.nl/detailpage.aspx?ljn=BM5542

  http://zoeken.rechtspraak.nl/detailpage.aspx?ljn=BG2050

  want ik acht het verbijsterend dat de Rb meer dan de helft van mijn locatie (achterste gedeelte van m’n tuin) NIET relevant zou achten m.b.t. een waardevaststelling ook al is die negatief. Idem het perceel van Straatweg 174 (=broer C.A.M.).

  Graag even bericht retour of u de post hebt ontvangen; dat zou gisterenochtend al het geval moeten zijn.

  Zoniet dan zend ik u het vonnis in afschrift opnieuw toe.

  M.vr.gr.,

  JB

 89. Aad Verbaast 13 juli 2011 om 19:26

  @Jan: je zou inderdaad gaan vermoeden dat de intelligentie van ambenaren (jurist of niet) ongeveer kan wedijveren met die van een goudvis. Net als het geheugen trouwens.
  Hoe kunnen dit soort ‘oplossingen’ worden bedacht in vredesnaam?
  Ja, ze kunnen worden bedacht blijkbaar.
  Maar goed dat het een herfstdag was, vrijwel alle ambtenaren op vakantie waren en deze man echt niets meer anders kon bedenken (alle kranten van de leestafel waren al doorgebladerd, onbegrijpelijk voor de man, maar dat terzijde) dan jou te bellen. Da’s weer de keerzijde natuurlijk.
  Hij wilde nu eenmaal zijn postvakje gevuld hebben, zodat hij aan de gemeentesecretaris kon laten zien dat hij toch echt onmisbaar is…

  18 miljard bezuinigen? Eitje! Weg met die prutsers..

 90. CEES CHAMULEAU 13 juli 2011 om 20:44

  Vertel mij wat!

 91. VSp 14 juli 2011 om 11:34

  Tussendoortje.
  Had problemen met het roetfilter voor de uitlaat (Auspuff) van m’n auto.
  De monteur na reparatie: “Alles wieder in Ordnung, Herr VSp, kommen wieder genau so wenig Partikeln aus wie aus Brussel”.
  Evengoed kostte dat geintje € 182,- excl. natuurlijk de BTW van 19%. Die was in 1962 nog 11%. Gevonden in het familie archief op een begroting voor de verbouwing van het toenmalige huis.

 92. jan bouma 14 juli 2011 om 17:12

  @VSp.. In ieder geval een goed gevoel voor je dat je het milieu niet meer belast..; de meesten zullen zich er niet aan storen! Daarom hulde!

  @Aad
  Ik zond je per mail een uitgebreide update van het front. Laat het je ook niet storen als je er geen tijd voor hebt. Eenieder heeft vandaag de dag zo z’n besognes…

  Morgen verder.

  ps
  Hebben de Amerikanen nog steeds de “Triple-A- status van Moody?” Volgens kenners staat Ierland er beter voor en dat land is afgewaardeerd tot “junk-status”. Dus hoezo?

 93. nelus 14 juli 2011 om 18:52

  nelus: welkom terug Aad, je bent al weer volop in de running zo te zien.
  Enhebt de reageerders, lees gluurders, alweer aan je voeten liggen, inclusief Nelussie.

 94. Aad Verbaast 15 juli 2011 om 09:30

  @Nelus: was je ook en-route? Inmiddels weer terug?
  Inmiddels weer af en toe een blogje inderdaad om van me af te schrijven. Houdt me van de straat, net als het herfstweer hier 😦
  Inmiddels (geïnspireerd door de kachel natuurlijk) al weer een nieuw blogje. Blijf er bij!

 95. Aad Verbaast 15 juli 2011 om 09:34

  @Cees: == vertel mij wat == dat deed ik toch net? 😉

  @VSp: scherpe observering van die man. Knalpotten en brompotten.
  Wat doet overigens een knalpot in de archieven van een huis? Of ging het je slechts over de BTW..
  Zal nog wel een keer verhoogd worden. Denenmarken (voor deze regering veelal als voorbeeld genomen) heeft dacht ik de hoogste BTW van Europa: 25%..

 96. Aad Verbaast 15 juli 2011 om 09:36

  @Jan: mail gekregen en beantwoord uiteraard. Misschien heb je er wat aan.
  Amerika: jij en ik weten dat het natuurlijk de junkstatus al lang verdiend heeft en had moeten krijgen.
  14.000 miljard schuld. En oplopend..
  Om voor mij onverklaarbare redenen hebben ze nog te veel vrienden blijkbaar. Daarom hebben ze nog steeds triple A..

 97. Geld 9 september 2011 om 11:42

  Ik schrijf zelf ook een blog en kwam die van u tegen. Erg goede opinies. Ikzelf ben net begonnen en schrijf voornamelijk over banken in Nederland. Ik heb zojuist een stuk geschreven over de securisatie en natuurlijk de bonussen.

  Als reactie op uw stuk een vraag: Griekenland?
  Kan de vraag uitgebreid gaan stellen, maar denk dat “Griekenland” voldoende is.

  Mijn blogsite (en is niet als spam bedoelt): http://www.bankeninnederland.net
  Als u dit niet wilt dan delete u die zin ….

 98. Aad Verbaast 24 september 2011 om 09:36

  @Geld: dank voor je reactie. Ik reageer nu pas omdat ik een tijdje buiten blogbereik was.. excuus daarvoor.
  Je vraag “Griekenland?” is me niet helemaal duidelijk. Wat is de vraag?

  P.S. over bonussen heb ik een tijdje geleden ook diverse malen geschreven.
  Bijvoorbeeld: https://aadverbaast.wordpress.com/2009/04/02/volkswoede-over-bonussen-terecht-2/

  Succes met je blogsite!

 99. Rick van de Berg 30 januari 2013 om 11:22

  Dit is reeds een oudere blog die echter nog meer in actualiteit gewonnen heeft dan in 2011. Thans is de BTW naar 21 % gestegen alsmede de assurantiebelasting en diverse gemeentelijke en provinciale belastingen die telkens doorstijgen. Ik duf te wedden dat ook nu de inflatie die ze melden rond de 2% zit… Het is sinda 2000 allemaal flauwekul ..rond die tijd was de top in onze beschaving en sinds die tijd loopt het steeds harder terug en is het einde ervan nog LANG niet in zicht. Omdat ze steeds meer geld aanmaken verwacht ik dat uiteindelijk een grote oorlog de enige uitweg nog zal zijn om daar de schuld aan te geven …. maar wat er nu alemaal aan de hand is is gewoon de aanleiding ertoe en dat wordt later vergeten. History repeats.. ca. 2000 jaar eleden ging het exact zo met Rome/het Romeinse rijk. Het begint met een mnt die voor 99% uit zilver bestaat, en het eindigt met de zelfde munt die echter dan voor 99% uit tin bestaat. Nu is er digitaal geld en is het nog vele malen erger geworden. De burgers zijn altijd de groep die het gelag gaan betalen
  Rick

 100. Aad Verbaast 30 januari 2013 om 11:47

  @Rick: klopt wat je zegt. Structureel worden de inflatiecijfers kunstmatig laag gepubliceerd en is de werkelijk inflatie beduidend hoger. Scheelt punten. We worden belazerd. Continue.

 101. King Billy 19 februari 2013 om 12:14

  http://www.cpb.nl/cijfer/kortetermijnraming-maart-2012-matig-herstel-economie-na-2012#bijlagen
  http://www.indexmundi.com/g/g.aspx?c=nl&v=65&l=nl
  http://nl.wikipedia.org/wiki/Staatsschuld#Staatsschuld_in_Nederland
  http://www.europa-nu.nl/id/vh72mb14wkwh/lidstaten_europese_unie
  Een ‚doormoddereconomie‘:
  BNP: Alles sinds invoering van de euro in 2002.
  2002: BNP 334. Index 100
  2009 :BNP 659 (1 jaar na Lehmann). Index 197
  2012 geschat 609 Index 182
  Staatsschuld:
  2002: 235.106. Index 100
  2009: 347.610. Index 146
  2012: 430.795. Index 183.
  Geldontwaarding van de schulden over deze periode: gemiddeld 2.3%/jr : 341.0. Index dan 145!
  http://www.rentetotaal.nl/inflatieberekenen.html

 102. Aad Verbaast 19 februari 2013 om 14:15

  BNP in dollars tegen Amerikaanse marktprijzen? Kan nog wel wat schelen..
  Nog verrekte moeilijk overigens om een grafiekje/lijstje te vinden wat het BNP in euro’s is, en al helemaal inflatiegecorrigeerd.. Gezocht maar nog niet gevonden..
  Waarom is dat zo moeilijk eigenlijk??

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: