Aad Verbaast

te gek voor woorden eigenlijk

De doodstraf de nek omdraaien?

Op 28 maart publiceerde Amnesty International hun jaarlijkse wereldwijde rapport over de doodstraf en executies in 2010. Schokkende cijfers. En omstandigheden.
In dit blog een korte samenvatting van het rapport. En de aansluitende vraag: hoe kan je principieel voor of tegen zijn als we ‘kamerbreed’ mee doen met oorlogen waar veel meer doden vallen. Inclusief onschuldige burgers..

Aantal executies in 2010: Totaal: 527+ (exclusief China), was 714+ in 2009. Koplopers:
Iran: 252+
Noord Korea: 60+
Jemen: 53+
VS: 46
Saudi Arabië: 27+
Libië: 18+
Syrië: 17
Rest: minder dan 10. 

Aantal uitgesproken doodstraffen in 2010:  2024+ (exclusief China) in totaal 67 landen. Koplopers:
Pakistan: 365
Irak: 279+
Egypte: 185
Nigeria: 151+
Algerije: 130+
VS: 110+
Maleisië: 114+
India: 105+
Afghanistan: 100+
Zambia: 35
Saudi Arabië: 34+
Bangladesh: 32+
UAE: 28+
Tunesië: 22+
Iran, Noord Korea, China etc: onbekend.
Rest minder dan 20. 

Iran, Pakistan, Saudi Arabië, Sudan en UAE en Jemen hebben doodstraffen uitgesproken voor kinderen van 17 jaar of jonger.
In totaal zitten er wereldwijd ruim 15000 mensen in de dodencel. 3200 daarvan in de VS. 

China:
Geheim. Schattingen lopen uiteen van 1500 – 6000 per jaar. Daarmee meer dan alle andere landen bij elkaar.
Er zijn 68 vergrijpen waarvoor de doodstraf kan worden uitgesproken.
Waaronder: belastingontduiking, en het smokkelen van cultuurschatten.
China is bezig de doodstraf ietwat in te perken. 13 vergrijpen worden uit de lijst gehaald.
Ook mensen boven de 75 kunnen dan de doodstraf niet meer krijgen. Kwestie van lange adem. 

Methoden:
Ophangen: Bangladesh, Botswana, Egypte, Iran, Irak, Japan, Maleisië, Noord-Korea, Singapore, Sudan, Syrië.
Elektrocutie: VS
Gaskamer: VS
Dodelijke injectie: China, VS, Taiwan, Thailand
Onthoofding: onder meer Saudi Arabië (met zwaard).
Schieten (vuurpeleton of hart- of hoofdschot): China, Vietnam, VS, Jemen, Noord-Korea, Taiwan, etc.
Veroordeling tot steniging komen voor in Nigeria, Pakistan, en Iran.  

Publiekelijke uitvoeringen van de doodstraf komen voor in: Iran, Noord-Korea, en Saudi Arabië. 

Conclusie.
Waar de UN veroordelingen tot de doodstraf al lang in meerderheid heeft afgewezen als inhumaan is het nog schering en inslag.
In 4 landen in de G20 (China, VS, Japan en Saudi Arabië) worden deze nog regelmatig (tot dagelijks) uitgevoerd.
Amnesty International mag dan mild zijn en constateren dat meer en meer landen de doodstraf afschaffen. Er zijn in 2010 meer veroordelingen geweest dan in 2009. 

Dilemma:
Alhoewel Nederland de doodstraf heeft afgeschaft (laatste executie in 1952), zijn de Nederlanders hierover verdeeld. Slechts 60% veroordeelt principieel de doodstraf.
Voor de discussie: is het niet een merkwaardige tegenstelling dat we aan de ene kant de doodstraf veroordelen, en aan de andere kant ‘kamerbreed’ goedkeuren mee te doen aan meerdere oorlogen waarbij veel en veel meer doden vallen wereldwijd?   

 

Plaatje: komt hier vandaan. Een executie in Vietnam. Willem Alexander en Maxima brachten er net een officieel bezoek. Met een grote handelsmissie in hun kielzog. Doel: verbeteren handelsbetrekkingen.. 

Bronnen (o.a.):
Amnesty International volledige rapport Amnesty (PDF)
http://nl.wikipedia.org/wiki/Doodstraf
http://en.wikipedia.org/wiki/Lethal_injection
http://en.wikipedia.org/wiki/Capital_punishment

105 Reacties op “De doodstraf de nek omdraaien?

 1. martin 1 april 2011 om 16:21

  De overeenkomst bij oorlog en straf is de opzettelijk veroorzaakte dood. Er is meer menselijk handelen waar dat het geval is. Tegen de ene activiteit zijn hoeft niet te betekenen dat je automatisch ook tegen de andere bent. Die striktheid wordt wel door de principiële vleugel van de pro life beweging aangehangen die tegen oorlog, euthanasie en abortus is.

  Hoewel ik een fervent voorstander ben van diplomatieke oplossingen van conflicten sluit ik militair ingrijpen niet uit (zoals het vliegverbod om de van van Bengazi te voorkomen). Maar ik ben wel volledig tegen de doodstraf en vind dat euthanasie en abortus – binnen gestelde regels – tot het privé domein behoren. Je redenering deel ik dus niet.

 2. Aad Verbaast 1 april 2011 om 16:33

  @Martin: “Je redenering”. Even voor alle duidelijkheid: ik stelde de vraag. Het was niet een stelling van me.
  Er zitten veel kanten aan de dood, en het beslissen over de dood van een ander. Persoonlijk vind ik het ook moeilijk en ingewikkeld om een haarscherpe scheidslijn te trekken.
  Vandaar deze vraag. Met hopelijk diverse zienswijzen. Jij gaf er al een. Waarvoor dank.
  Open vraag aan je:
  == volledig tegen de doodstraf == Als je meedoet aan een oorlog weet je dat er doden gaan vallen. Veroordeel je ook niet (statistisch) een aantal mensen tot de dood (of helse pijnen). Inclusief je eigen soldaten, inclusief burgers, inclusief ‘tegenstanders’ die ook meningen hebben die tot het “privé domein” behoren?
  Waarom is dat wel acceptabel?

 3. de stripman 1 april 2011 om 16:39

  Tegen de doodstraf zijn is simpel, daar heb ik geen kamerbrede steun voor nodig. Er zijn 2 belangrijke argumenten. 1 – er worden regelmatig mensen ten onrechte veroordeeld, het rechtssysteem is niet feilloos, dus zouden onschuldigen ter dood worden gebracht. 2 – als samenleving zou je geen daden moeten ondernemen die je de individuele burger verbiedt.
  Ik ben een pacifist van de oude stempel en dus ook tegen oorlogen in het algemeen. Al zijn er situaties waar ik met het klimmen der jaren wat meer begrip voor op kan brengen. Wat Libië betreft verkeer ik in twijfel…

 4. VSp 1 april 2011 om 16:41

  Zover steniging betreft zijn er meer landen:
  Duitse Wiki: Sie wird heute noch in einigen vom Islam geprägten Staaten und Regionen ausgeübt, sei es nach Urteilen eines Rechtsorgans (Monarch oder Gericht) oder als Mittel der Lynchjustiz. Darunter sind Afghanistan, die indonesische Provinz Aceh[2], Iran, Irak, Jemen, Nigeria, Pakistan, Somalia, Sudan, Saudi-Arabien und den Vereinigten Arabischen Emiraten.[3]
  Komt vaak ook nog de ‘rijdende imam op een brommertje’ (Afghanistan bijvoorbeeld) langs om het oordeel uit te vellen.

  ‘Wie zonder zonden is, werpe de eerste steen’. Of knoopt iemand op, schiet hem dood, of hoe dan ook. Men kan een dader ook zélf de keuze laten: Levenslang of afscheid van het leven nemen.
  Evengoed, het oud-testamentische ‘oog om oog, tand om tand’ viert ook nog immer hoogtij.

  Wat je vraagstelling betreft: Onder het begrip ‘(political) collateral damage’ kunnen menige handen in onschuld gewassen worden. Conventie van Genève art. Art. 51 en 57.

 5. jan bouma 1 april 2011 om 16:44

  @Aad
  Weer een gedegen blog. Ik kom er morgen nog wel op terug. Voorlopige voorzichtige conclusie:
  Op papier en in de Verdragen is er sinds de (bloedige) Franse Revolutie 1798 wel wat “verbeterd” maar meer in de zin van een cosmetische aanpassing. Zijn de slachtoffers van oorlogen ook “ter dood gebrachte mensen?” Ik dacht van wel ja…
  Enfin. Tot morgen!

 6. Bert Ernste 1 april 2011 om 16:45

  Eerlijkheid gebiedt te zeggen dat er wel mensen zijn, die ik zo verdorven acht, dat ik niet wakker zou liggen als die geëxecuteerd zouden worden.

  Toch ben ik principieel tegen de doodstraf, voornamelijk omdat geen enkel rechtssysteem feilloos is en er -ook in een hoogontwikkeld en rijk land als de Verenigde Staten- vele mensen in de loop van de geschiedenis onschuldig ter dood veroordeeld zijn.

  Ik deel de mening van Martin dat het voeren van oorlog ten koste van heel veel vermeden moet worden, maar dat je militair ingrijpen niet moet uitsluiten. Voor diplomatieke oplossingen zijn minimaal twee partijen nodig, die diplomatiek willen zijn en die zijn er vaak niet.

  Of er voldoende grond was voor de militaire interventie in Libië, is mij nog niet duidelijk. Was de dreiging voor massamoord door Khadaffi echt zo groot? Zoals Pieter Smit (ontwikkelingswerker in de regio) op 30-03-2011 in NRC Handelsblad betoogde zijn de bewijzen voor tegen Khadaffi niet erg overtuigend. Maar dat gaat niet meer over de doodstraf. Sorry.

 7. Aad Verbaast 1 april 2011 om 16:55

  @de Stripman:
  Ik was tegen Afghanstan, Irak, en ook tegen Libië. Maar ja, ik ben geen politicus en kan me deze mening dus wellicht makkelijker veroorloven.
  Je geeft sterke argumenten om tegen de doodstraf te zijn. Ik deel die volledig. In de landen die de doodstraf hanteren is ook nog eens veelal de zuiverheid van de rechtsspraak discutabel.

  @Mihai: Het aantal uitvoeringen daalt. Inclusief het aantal landen dat de doodstraf nog in hun rechtssysteem handhaaft. Amenstyj International is daar haast opgetogen over. Opvallend mild dus eigenlijk.
  Ook opvallend: het aantal veroordelingen vorig jaar is weer opvallend veel groter. Ik vind dat geen goed nieuws. En daar hoor je ze niet over.

 8. Aad Verbaast 1 april 2011 om 17:01

  @VSp: dank voor de uitbreding van de lijst landen die steniging nog acceptabel achten. In het rapport van Amnesty wordt geseld dat vorig jaar geen stenigingen zijn uitgevoerd (formeel). Wel vele veroordelingen daartoe. In Iran is dat de straf voor overspel.. Voor man en vrouw. Vrouwen worden daar daar voor vele malen meer veroordeelt dan mannen overigens.
  Oorlog: ik schreef over deze wetgevingen meerdere blogs. Ook over het issue van de proportionaliteit. Wederom een actuele discussie ten aanzien van het geweld wat gebruikt wordt in Libië op dit moment.
  Kan er ooit sprake zijn van proportioneel geweld? Kan de stelling zijn: elk geweld is in principe disproportioneel?

 9. Aad Verbaast 1 april 2011 om 17:03

  @Jan: == Zijn de slachtoffers van oorlogen ook “ter dood gebrachte mensen?” Ik dacht van wel ja… ==
  Ik kan het me deze stelling wel eens zijn. Maakt de anonimiteit van de potentiële slachtoffers het meer acceptabel? “Collateral damage”. Daar wordt veel mee goed gepraat..
  Doden om levens te besparen. Nog zo één. Kan dat zo maar?

 10. Aad Verbaast 1 april 2011 om 17:08

  @Bert Ernste:
  Kan voor een heel eind mee gaan in je overwegingen.
  Libië: vind ik ook discutabel. Uiteraard heb ik er geen goed zicht op. Wie wel?
  Een 1973 resolutie die er op gericht is om het doden van onschuldige burgers moet vermijden.
  Maar mag er dan wel over en weer geschoten worden tussen Gadaffi aanhangers en ‘rebellen’?
  De ‘uitvoerders’ van die resolutie vinden dat de rebellen wel mogen schieten. Gadaffi niet op de rebellen.
  Wie kan er nog een touw aan vastknopen?

 11. joost tibosch sr 1 april 2011 om 17:18

  En dan staat niet eens vermeld -en dat is om helemaal wanhopig van te worden- hoeveel gerechtelijke dwalingen – in dictatoriale staten sowieso, maar elders ook- – zijn begaan. En dat zijn dus vaak mensen, zoals jij en ik, en maar een klein percentage rotzakken..en dan nog!!

 12. Aad Verbaast 1 april 2011 om 17:25

  @Joost: een belangrijk punt van je. Onzuivere rechtsspraken. En zelfs in landen (inclusief ons eigen land) waar we wel vertrouwen hebben in de rechtsspraak zijn er talloze voorbeelden te geven van onterechte veroordelingen. Verorodelingen waar in andere landen (VS bijvoorbeeld, bewust dit voorbeeld als bevriende natie) de doodstraf voor zou zijn uitgedeeld.

 13. Johan 1 april 2011 om 18:12

  Het aantal onterecht ter dood veroordeelden is natuurlijk het belangrijkste argument tegen de doodstraf. Toen ik zelf nog actief lid was van AI, hebben we menige vergadering erover gediscussieerd. Het blijft soms een gewetensvraag: wat voor straf zou je anders Hitler hebben gegeven, wanneer hij levend en wel voor een rechtbank was verschenen? Of neem Saddam Hoessein? Wij kwamen er nooit helemaal uit. De een was principieel tegen. De ander kon de doodstraf voor zulke wrede dictators wel begrijpen. Ik geef toe: zelf behoorde ik tot de laatste groep. Maar, moeilijk blijft het.

 14. Aad Verbaast 1 april 2011 om 18:31

  @Johan: Waar staat “AI” voor?
  Hitler koos er voor zelfmoord te plegen. Sadaam Hussien werd binnen de kortste keren veroordeeld tot ophanging door en in eigen land. Ook snel uitgevoerd. Maar was de zuiver rechtspraak al geïnstituionaliseerd in de chaos na de oorlog? Ik had liever gezien dat hij lang in een cel moest boeten voor zijn daden.
  Eens: “Maar, moeilijk blijft het.”

 15. Johan 1 april 2011 om 18:33

  Amnesty International. Wat anders? Ik werk graag met afkortingen Aad. Scheelt een hoop tikwerk en tikfouten :-).

 16. P.H.M.van de Kletersteeg 1 april 2011 om 18:57

  Waar doe je zo moeilijk over?
  Een paar millieufreaks willen bio-ethanol en zijn te beroerd om een tekst behoorlijk te maken–of die alsnog te veranderen- en dat levert 100 millioen mensen MEER op met honger.
  Laten we zeggen dat daar 10 millioen per jaar van sterft.
  Wat zitten we dan nog te zeuren over die paar die door de staat worden afgemaakt?

 17. VSp 1 april 2011 om 19:09

  @Aad Verbaast. Re AI, =rapport van Amnesty wordt geseld dat vorig jaar geen stenigingen zijn uitgevoerd (formeel)=
  Onzin, Internet en You Tube staan vol met verslagen en beelden van stenigingen. AI praat nog niet eens over de veroordelingen, slechts over de uitvoeringen. Die oogluikend worden toegestaan
  AI hobbelt achter de feiten aan.
  Voorbeeldje:

  *Koppeltje gestenigd omdat ze van elkaar hielden
  In augustus 2010 is in de Afghaanse regio Kunduz een koppeltje gestenigd. Hun misdaad? Een verboden liefdesrelatie. Zij behoorde immers toe aan een andere man, terwijl hij met iemand anders getrouwd was. Hun plan om te vluchten moesten ze uiteindelijk met de dood bekopen. Hoewel steniging officieel verboden is, staat de regering machteloos tegen dit soort praktijken.
  De openbare executie speelde zich af in een dorpje dat gecontroleerd wordt door de taliban. Zo’n honderd mensen luisterden naar het vonnis. Na de uitspraak werden de handen van de veroordeelden op hun rug gebonden en moesten ze in het open veld gaan staan. Daar werden ze door enkele omstanders met stenen bekogeld, tot ze dood waren.

  Twee dagen eerder had de hoogste religieuze instantie nog opgeroepen om de sharia toe te passen. De boodschap aan het adres van de regering was duidelijk: ‘Als je wil onderhandelen over vrede, laat ons (de taliban dus; nvdr) dan onze zin doen.’*
  28/01/11 17u22*

  Disproportioneel geweld om erger te voorkomen kan gerechtvaardigd zijn, mits collateral damage beperkt blijft. Nooit begrepen dat de Amerikanen het paleis van de onaantastbare Japanse keizer niet platgegooid hebben i.p.v. Hiroshima en Nagasaki. Zelfs Japanse diplomaten in Shanghai hebben daarvoor gepleit tijdens geheime besprekingen met de Yanks.

  De doodstraf moet afgeschaft worden. Voldoende argumenten aanwezig. Bovendien voldoende andere mogelijkheden om op een humane wijze daders te laten boeten voor hun (mis)daden.
  De ‘vrije wil en vrije keuze’ om zo’n straf te ontlopen middels de dood, dient aan de veroordeelde zelf over gelaten te worden. Knap lastig, in feite psychologische marteling. Uiteindelijk blijft het dan toch de vrije keus van de misdadiger, die hij anderen niet gunde. Vooropgesteld, uiteraard dat hij ontegenzeggelijk de misdaden heeft begaan.

 18. fulpsvalstar 1 april 2011 om 19:25

  Het belangrijkste argument tegen de doodstraf is de kans op fouten, je kunt ze niet meer herstellen.

 19. ramireziblog 1 april 2011 om 20:02

  Normaal ben ik tegen, maar moet erkennen dat ik als iemand iets verschrikkelijks zou doen met één van mijn naasten – dat ik dan wel eens van mening zou kunnen veranderen…

 20. Aad Verbaast 1 april 2011 om 20:36

  @Johan: Ik had het zelf kunnen bedenken! Dank.

  @Kletersteeg: vandaag dit onderwerp. Morgen weer een ander. Alles op zijn tijd. Elke onterechte dode is er er weer een, en weer een te veel.
  Over de voedseltekorten heb ik al veel geschreven. Was je er toen ook bij?

 21. Aad Verbaast 1 april 2011 om 20:43

  @VSp: Amnesty (zoals ik al aangaf) rapporteert slechts over de officieel bekend gemaakte executies. Als die vaag zijn komt er een ‘plusje’ acchter, die ik hier heb overgenomen. Jij geeft (terecht, want ze zijn er) rapportages die in de media zijn verschenen. Komt ook buiten elke officiele rechtsspraak voor. Meestal overigens voor sexuele ‘vergrijpen’. Wat een uitersten. In de westerse wereld gaat 60-70% van de bevolking vreemd.. Wat een cultuurverschillen..
  “om erger te voorkomen”: dat vind ik nou net de kern van de discussie, en de basis van het dilemma.
  Mag ik doden omdat ik de overrtuiging ben toegedaan dat als ik dat niet zou doen er meer doden zouden vallen. WEn als dat al gerechtvardigd zou zijn (de verrekening) wie zegt me dat die redenering van me klopt?
  Ook Obama zegt dat Amerika inmiddels in Libië enorme aantallen mensen gered heeft van de dood. Is dat een feit of een overtuiging?

  Doodstraf: wat is een ergere straf: de dood of levenslang (maar dan ook echt levenslang) in een cel?

 22. Aad Verbaast 1 april 2011 om 20:46

  @Fulspsvalstar: helemaal mee eens.
  Doden in een oorlog kan je ook nooit meer herstellen. En toch is het de dagelijkse praktijk.

  @ramireziblog: moeilijke dilemma’s. Zou je in dat geval, echte levenslange opsluiting een mindere straf vinden?

 23. sprakeloosid 1 april 2011 om 23:08

  aad, zonder andere reacties gelezen te hebben. Nee, dat is niet raar. Een rationaliteit, en die kan bestaan, zelfs nu nog in Nederland, die tendeert naar beschaving, alle bij iedereen aanwezige onderbuik gevoelens ten spijt, zal neigen naar tegen de doodstraf te zijn. Zelf ben ik pertinent tegen de doodstraf (rationeel en misschien ook wel vanuit mijn opvoeding (liberaal katholiek) de mens beschikt niet over leven en dood) Andere situaties, de mens als gedreven door nationalistische onderbuik gevoelens, de mens gedreven door economisch belang en vooral die combinatie, brengt minder fraaie mensbeelden naar boven, die bijna iedereen in situaties brengt ……..ik hoef het denk ik niet uit te leggen.

  Een oordeel over dat soort situaties is gemakkelijk gemaakt vanuit de NL beschaving van nu, de onderbuik gevoelens blijven, ook in vrede en voorspoed. Oordelen over oorlog en vrede is derhalve moeilijk, zo niet onmogelijk. Rationaliteit verdoezelt ook een stukje menszijn wat we ook zijn. Dat is voor mij waarom ik zo pertinent afschuw aan het ontwikkelen ben ten aanzien van GL van Jolande Sap. Rationaliteit en ‘beter mens zijn’ als uitgangspunt nemen voor zogenaamde dominee’s achtige uitgangspunten.

 24. Aad Verbaast 1 april 2011 om 23:58

  @Sprakeloos. Ik zag je tweet (onvrede) over Jolande Sap/GL inderdaad. Maar (gezien je betoog hierboven) was dat omdat je het huidige standpunt over Libië onverenigbaar vond ten opzichte van de gevoerde strijd van GL om juist wel naar Afghanistan te gaan (en dus expliciet die oorlog daar te steunen)?
  Of komt het ergens anders door?
  Ik ben ook tegen de doodstraf. Maar ook tegen oorlog. En heb moeite (maar misschien is dat ook te rationeel) tegen het een te zijn en voor de ander. Of omgekeerd. Misschien is er zelfs veel voor te zeggen als er gekozen zou moeten worden dan toch te kiezen om dan tegen de oorlog te zijn. Blijft ingewikkeld voor me.

 25. jankrosenbrink 2 april 2011 om 01:43

  een standpunt voor of tegen de doodstraf heeft m.i. niks te maken met kamerbreed voor deelname aan een oorlog. Pas geleden maakte 100-woorden ook deze relatie. Een land dat kiest tegen de doodstraf, heeft alternatieven achter de hand om de straf uit te voeren, bijvoorbeeld eeuwige opsluiting waardoor wordt voorkomen dat de gestrafte opnieuw zijn of haar delicht kan uitvoeren.

  In een oorlog heb je die alternatieven soms niet, je kunt Khadaffi bij afwezigheid, wel tot een lange gevangenisstraf veroordelen, maar dat stopt niet zijn daden helaas. Dus het gaat helemaal niet om het aantal doden, het gaat om het aantal doden die kunnen worden voorkomen in het geval van een oorlog.
  Afschaffing van de doodstraf kan morgen tenminste één geplande dode in de dodencel zijn of haar leven redden. Heeft net als de Ajax-kwestie helemaal niks te maken met de oorlog in Libië.

 26. jankrosenbrink 2 april 2011 om 02:05

  als een land tegen de doodstraf is is heeft dat niks te maken met het al of niet kamerbreed deelnemen aan een oorlog. Een doodstraf heeft alternatieven, bijvoorbeeld eeuwige opsluiting opdat de dader niet zijn of haar delict kan herhalen. Je kunt Khadaffi morgen bij verstek wel tot eeuwenlange opsluiting veroordelen, maar dat stopt zijn aktiviteiten niet. Dus net als de Ajax-kwestie heeft Khadaffi niks met de doodstraf te maken. Overigens maakte 100-woorden onlangs ook deze onhandige relatie tussen de doodstraf en het gebruik van geweld door een staat.

 27. jan bouma 2 april 2011 om 06:48

  Laten we de oorzaak benoemen. Zolang er geschiedschrijving bestaat is er sprake van moord en doodslag (o.a. Kaïn), oorlog en geweld en het misbruik van macht. Deze toestand wordt als “vanzelfsprekend” geacht. Alles in het kader van het gezegde “hou jij ze dom, dan hou ik ze arm” en alles in het kader van de foute belanghebbende machthebbers. De religies spelen hun belangrijke rol. Het is ook wel handig dat je als “wereldse vorst” ook nog een of andere “God” als Allah of Christus etc. erbij betrekken kan ter “legitimatie” van de wantoestand. Derhalve concludeer ik: “verbrandt de zgn. “heilige Boeken!” (En leest u nog maar slechts mijn Boek want daarin wordt niet opgeroepen tot moord en doodslag):))

  Daaruit zal overigens morgenochtend weer een at random gekozen pagina worden geciteerd.

  Tenslotte ter kennisneming navolgend citaat van Confucius (want de wijsheden zijn ook van alle tijden).

  “… If a country had none but good rulers for a hundred years,
  crime might be stamped out and the death penalty abolished…”

  Tot morgen vrienden. Het wordt een mooie dag zo is mij verzekerd….

 28. Aad Verbaast 2 april 2011 om 08:48

  @Jan Kosenbrink: filosofisch gezien kan je alles met alles vergelijken. Al was het maar om tot de conclusie te komen dat er geen relatie tussen beide onderwerpen is. Jij komt tot die conclusie lees ik.
  Zelf ben ik nog niet zo ver.
  Er zijn staten die in hun wetgeving opnemen dat bij bepaalde delicten de pleger veroordeelt mag worden tot de dood. Dat gaat over eigen ingezetenen, soms zelfs over buitenlanders die het delict in hun land plegen.
  Er zijn ook staten die in hun wetgeving opnemen dat ze een oorlog kunnen starten om hun moverende redenen. Daarbij vallen aan beide zijden doden. Veel meer zo blijkt uit de cijfers.
  Wat is het gepleegde delict?
  De VN heeft geprobeerd wereldwijd dit in bepaalde regels te gieten. Gemiddeld tegen de doodstraf. Gemiddeld tegen oorlogen, tenzij onder zeer, zeer strikte voorwaarden.
  Op beide onderwerpen zijn er staten die zich daar niet aan wensen te houden. Met alle gevolgen van dien.

 29. Aad Verbaast 2 april 2011 om 09:00

  @Jan: Laat ik nou lezen dat Confucius weer populairder wordt in het denken van de Chinezen.
  Nog een lange weg te gaan daar. Absolute koploper in het aantal doodstraffen ter wereld. Op alle fronten.
  Aan de andere kant hebben ze in hun wetten opgenomen dat ze zich niet wensen te bemoeien met interne aangelegenheden van andere landen. En omgekeerd dat ook niet accepteren.
  5 principles of peacefull coexistence : https://aadverbaast.wordpress.com/2010/03/31/het-gevecht-om-de-vrede-2/
  Reden dat ze zich ook niet wensen te bemoeien met bijvoorbeeld Libië. Ze wensen niet op te gaan staan als ‘veldwachter’ van de wereld, waar andere staten daarin heel andere keuzen maken. Lang niet altijd om zuivere redenen. Andere invulling van eigen belang. Want laten we daar duidelijk over zijn: dat is de reden dat men denkt in te mogen grijpen elders. Dat er dan doden vallen wordt ‘vereffend’ met de (verwachte) opbrengsten.
  Laten we nu net in het vorige blog tot de conclusie zijn gekomen dat vereffening van rekeningen uit den boze is 😉

 30. Jacopone Sr 2 april 2011 om 09:38

  Naar mijn mening is de ergste straf, alleen bedoeld voor de ergste misdaden, twintig jaar gevangenis met daarna de dood. Ik vind het onjuist dat mensen die zoveel leed hebben veroorzaakt daarmee in een kwartier klaar zijn. Verder ben ik tegen de doodstraf.
  In een oorlog is er altijd een afweging. Neem bijvoorbeeld de kamikaze van de Japanners tegen het einde van de oorlog: bewust werden mensen de dood ingejaagd, maar het effect was vele malen groter dan als ze met een kruiser hetzelfde hadden willen bereiken, en met veel minder verlies aan levens.

 31. martin 2 april 2011 om 09:50

  Aad ik vind het niet acceptabel. Maar soms kan je niet om het onacceptabele heen. Proportionaliteit, rechtmatigheid en verstand zijn dan de sleutelbegrippen om die onmogelijke keuze niet uit de weg te gaan. Oorlog is een uiterste keuze.

 32. P.H.M.van de Kletersteeg 2 april 2011 om 09:55

  Je kan het een niet zonder het ander zien.
  doodstraf of doodhongeren: beide hebben de dood ten gevolg.
  Maar wat betreft doodstraf; er worden mensen geboren, die nooit geboren hadden moeten worden.
  Socioaten bv.
  vaak door inteelt, alcohol misbruik, verkeerde genetische combinatie, toeval.Wie zal het zeggen.
  Als deze mensen dieren waren had je de plicht ze af te maken; zouden het dieren in het wild zijn, zorgt de natuur er zelf voor dat ze zich niet voortplanten of sterven.
  Deviant gedrag wordt niet geaccepteerd in de natuur

  Misschien zijn we over 10 jaar zover, dat na een geboorte–of ervoor- al gemeten kan worden of er een crimineel aan komt–of niet/
  Een misschien kan dat dan gecorrigeerd worden, of geabborteerd.

  Maar er zijn mensen, die mogen niet in leven blijven.
  Die moeten afgemaakt worden.
  slordig, maar waar.
  Daarnaast: het in leven houden van die kost een vermogen.
  voor at vermogen kan je een paar duizend mensen in leven houden, die nu sterven van honger, en geen crimineel zijn.

 33. Aad Verbaast 2 april 2011 om 10:09

  @Jacapone: Persoonlijk vind ik dat er nooit beslist zou mogen worden dat iemand ‘de dood verdient’. Dat gezegd hebbende kan ik niet anders dan tot de overtuiging komen dat de doodstraf geen plek verdient in een beschaaft rechtssysteem. Ik kan wel meegaan met een kueze in een rechtssysteem dat iemand geen vrije plek verdient in een samenleving. Afzonderen dus: gevangenschap. Voor het leven.
  Oorlog en afweging: ingewikkeld, dat besef ik. Van een veilige afstand kijkend zie ik slechts dat de toegepaste afwegingen van het oorlogsgeweld wat de laatste tientallen jaren heeft plaatsgevonden niet de mijne zijn.
  Dan kijk ik even met name naar Irak, Afganistan, Georgië, Gaza. En nu weer Libië.
  Geopolitieke afwegingen zijn veelal redenen om wel of geen oorlog te voeren. Voor mij geen reden om mensen de dood in te jagen.

 34. Aad Verbaast 2 april 2011 om 10:14

  @Martin: eens dat oorlog een uiterste keuze is. Precies daarom heb ik moeite (zie hierboven mijn reactie naar Jacapone) met zoveel oorlogen die er gevoerd zijn en nog gevoerd worden.
  Zijn het uiterste keuzen geweest? Ik heb daar ernstige (gerede) twijfel over. Over de aangevoerde redenen, en daarna weer over de uitvoering er van.

 35. Stefania 2 april 2011 om 10:15

  De doodstraf is onherroepelijk en kan bij achteraf gewezen onschuld niet teruggedraaid worden. Het past niet in een democratie, zoals omschreven staat in art. 3 van de universele mensenrechten.
  Oorlog kan geoorloofd zijn in het geval dat we ons willen beschermen tegen agressors, zoals we ook in Nederland blij waren met de hulp van de geallieerden in WO2. Ook in het geval dat burgers van andere naties beschermd moeten worden tegen de agressie van hun eigen dictators kan ingrijpen geoorloofd zijn.
  Wat me tegen staat aan de hedendaagse oorlogen is het opportunistische of moet ik zeggen olienistische karakter van het ingrijpen. Als men elkaar de koppen inslaat in de Ivoorkust of Rwanda haalt het met een beetje geluk een alinea in de krant. Terwijl als het zelfde gebeurt in het olierijke Midden-Oosten of Noord-Afrika ‘men’ zich wel geroepen voelt om zich ermee te bemoeien.

 36. Aad Verbaast 2 april 2011 om 10:19

  @P.H.M. van de Kletersteeg:
  We hebben als mensen getracht een beschaving op te bouwen. Daarmee getracht om een onderscheid te maken tussen dieren en mensen. In het opbouwen van die beschaving worden keuzen gemaakt. Ik ga in zoverre met je mee dat dat keuzen zijn die ook anders hadden hadden kunnen zijn. Maar ja, we kunnen er ook niet omheen dat het het (moeizaam) opbouwen is van een soort van collectief geweten. Deels afstand nemend van de oeroude natuurwetten.
  Lombroso gedachten achter ons latend inmiddels. Een goede zaak denk ik.

 37. jan bouma 2 april 2011 om 10:20

  @Aad….9:00
  Pas later vernam ik dat er in Afghanistan een paar medewerkers van de VN onthoofd zijn geworden in het kader van “Allah” en de “verbranding van de Koran”.

  Een beter bewijs omtrent het gelijk van mijn stelling (6:48 uur) is nauwelijks denkbaar.

  Nu gaat het mij niet om het “Westerse bewijs en gelijk” noch dat van enig ander “bewijs”. Ik signaleer slechts. Dat Westerse bewijs heeft zich in ieder gev al met het debacle van Irak en Afghanistan wel voldoende bewezen dat dat “bewijs” niet geldig is.

  Dan kom je terug op de stelling van Confucius.

  En laten we morgen maar zien welke pagina je at random generator kiest uit het Boek der Boeken.
  (Dat is voor mij ook een vraag).

  Amuseer je. Tot morgen.

 38. Aad Verbaast 2 april 2011 om 10:32

  @Stefania: je raakt (zeker in de laatste alinea) precies de kern van mijn twijfels over de rechtvaardiging van de gevoerde oorlogen. Ik vind ze niet gerectvaardigd, en nog inconsequent ook.
  Waar is de scheidslijn? Ik kan die niet vinden. En als die al gevonden lijkt te zijn, dan ontstaan er over uitonderhandelde resoluties (1973 bv) meteen discussies over de interpretatie er van. Sommige landen rennen er meteen mee weg. Anderen zetten er de rem op.
  Mooi woord van je: “olienistische”!

 39. P.H.M.van de Kletersteeg 2 april 2011 om 10:34

  universele rechten van de mens zijn niet meer dan hypocriete onzin.

 40. Aad Verbaast 2 april 2011 om 10:37

  @Jan: bizarre wereld waar we in leven, tot die conclusie waren we natuurlijk al lang gekomen. Aan de ene kant praten we over (invoering van) rechtssystemen, terwijl net zo makkelijk burgers binnen en buiten een land elkaar de pan in hakken. Ik ben benieuwd hoe de @randomgenerator hier brood van gaat bakken.

 41. Aad Verbaast 2 april 2011 om 10:38

  @P.H.H. van de Kletersteeg: welke rechten van de mens zou jij daarvoor in de plaats willen stellen?

 42. Johan 2 april 2011 om 11:23

  @Kletersteeg: waarin verschilt een inwoner van pak ‘m beet Bangladesh dan van een Nederlander als het om zijn rechten op een fatsoenlijk leven gaat?

 43. P.H.M.van de Kletersteeg 2 april 2011 om 12:07

  als die inwoner van bangladesh zoveel rechten heeft
  en als laten we zeggen half nederland dat erkent
  waarom sturen ze dan niet de helft van hun inkomen erheen?
  Hypocriet gelul dus.
  Bovendien hangen de rechten van een individu af van zijn waarde.
  zijn waarde is de verfijning en nuancering van normen en waarden zover zelf bewerkstelligt

  Nou kan het dus zijn dat iemand negatief scoort als waarde; bv een seriemoordenaar, sociopaat.
  Die hebben geen recht om te leven.

 44. Zaaikort 2 april 2011 om 12:58

  Van oorlogen wil iedereen wel zien dat de motieven meer te maken hebben met allerlei eigenbelangen dan met het ‘straffen van een fout land’. Maar voor doodstraffen tegen idividuen geldt precies hetzelfde. Op papier is het een ‘zelf verdiende straf’, in werkelijkheid vaak gewoon een uit de weg ruimen wegens niet langer gewenste aanwezigheid.

 45. P.H.M.van de Kletersteeg 2 april 2011 om 14:02

  ..en daar is niks mis mee.
  Er zijn nou eenmaal mensen, die nooit geboren hadden moeten worden.Foutje herstellen
  Gedeeltelijk.

 46. Zaaikort 2 april 2011 om 14:20

  …niks mis mee?!

  Is iemand die een mening verkondigt die de heersende machten slecht uitkomt een foutje?

  Een vrouw die ontdekt heeft dat iemand anders dan jij misschien wel de ware voor haar is, is zij een foutje dat uit de weg geruimd mag worden?

 47. P.H.M.van de Kletersteeg 2 april 2011 om 15:48

  Even de handelswijze van de islam buiten beschouwing gelaten: ik had het over veroordeelde misdadigers van een zeker kaliber.

  Maar allez: ook nederland is weer gereformeerd: NL heeft ook de doodstraf nog steeds.
  In het militair recht; b.v. wegens lafheid in het aangezicht van de vijand.
  Voor karremans werd een uitzondering gemaakt; die kreeg een lintje.

  Er is ook nog iets met zeerecht; in geval van piraterij en muiterij; maar daar wil ik even af wezen.

 48. Aad Verbaast 2 april 2011 om 16:23

  @Zaaikort, @Kletersteeg, @Johan: dank, ik volg jullie discussie met genoegen. Genoeg stof tot nadenken!

 49. Johan 2 april 2011 om 17:54

  De Universele Verklaring van de Rechten van de Mens, aangenomen door de VN op 10 december 1948, telt ik geloof een kleine 30 artikelen. Die handelen onder andere over het recht op onderwijs, arbeid, een dak boven je hoofd, vrijheid van meningsuiting etc. Ik zie niet in wat dat met de waarde van een individu heeft te maken. Als we worden geboren, zijn we in theorie allemaal gelijk. Zwart of wit, man of vrouw, prins of arme sloeber. Ik zie niet in wat hier hypocriete onzin aan is. Oké, de praktijk is helaas anders, maar juist daarom zou het goed zijn wanneer er meer werk wordt gemaakt van die rechten.

 50. P.H.M.van de Kletersteeg 2 april 2011 om 18:03

  Alleen de assumtie dat iedereen gelijk is is achtelijk.

  En omdat het alleen maar aanbevelingen zijn, en er geen dwingend recht uit gehaald kan worden, is het onzin.

 51. Zaaikort 2 april 2011 om 19:57

  Dat de doodstraf uitgeroeid moet worden is allang klaar.
  (Slachtoffers van de misdaden worden er niet door tot leven gewekt of gerevalideerd, onschuldigen worden erbij geexekuteerd, het schrikt de ergste psychopaten niet af, integendeel. Enzovoort.)

  Ja, het kost ons belastingcenten om de schurken levenslang op te sluiten.
  Nou en? De brandweer kost ook geld.

  Maar het onderwerp was: doodstraf vergeleken met oorlog, toch?

  Over dat geld dan: het schijnt dat de “war on drugs” in de USA meer weg heeft van een “war on the poor” die aan de lopende band bajesvlees levert aan de beursgenoteerde groeimarkt die het gevangeniswezen daar is.
  De USA voert dus niet alleen zakelijk geinspireerde oorlogen tegen andere volkeren maar ook tegen een groot deel van zijn eigen volk.

 52. P.H.M.van de Kletersteeg 2 april 2011 om 20:28

  Alle gemekker ten spijt: er zijn mensen die mogen niet leven.
  Foutj in de constructie.
  B.v. serial killers, sociopaten.
  als je die afmaakt, voorkom je van hun herhaling; geef je adequate straf en spaar je de belastingbetaler een vermogen.

 53. Madelief 2 april 2011 om 20:28

  In Israel bestaat in principe alleen de doodstraf voor nazi-misdaidigers.

 54. bert 2 april 2011 om 20:51

  harde cijfers die denkelijk maar het topje van de ijsberg tonen (want hoevelen rotten er niet gewoon dood in vele kerkers en gevangenissen in de meest barre omstandigheden …)
  de vergelijking doodstraf – oorlog vind ik een stevige doordenker – in oorlogsomstandigheden wordt de doodstraf gewoon een snelrecht, vaak ook gewoon het recht van de sterkste, zonder enig proces, iemand beslist wie er vijand is en van dan af mag die afgemaakt worden … Of die vijand nu een gezin heeft en eventueel zelf ook gedwongen werd in een bepaald kamp te moeten vechten, who cares … Vogelvrij verklaard worden is ook een doodstraf, alleen wat naamlozer …

 55. jan bouma 3 april 2011 om 06:28

  Allereerst wens ik mij even door u te laten bejubelen want vandaag ben ik 65 jaar oud geworden en vier ik mijn verjaardag. Ja, dank u voor alle goede wensen van de goedwillenden alhoewel er velen zijn die liever zouden zien dat ik “vandaag nog de pijp uit zou gaan” (waaronder natuurlijk de criminelen van de gemeente Stichtse Vecht die nu ook nog weigeren mij de proceskosten en griffierechten te betalen zoals de rechter ze bevolen had bij vonnis van 19 januari 2011! Mijn concertvleugel (door de criminelen gestolen) is ook nog steeds niet terug. Enz. enz. enz. zie mijn juridische blog.
  ==============================================================

  Vervolgens gaan we over tot de orde van de dag. En dat is een at random gekozen pagina door @Aadverbaasts at random generator. Men zoekt – qua inhoud – naar aansluitingen met het lopende blog. Dat gaat over moord, de doodstraf, oorlogsvoering (WO II bijvoorbeeld met ca. 50 miljoen doden – burgers en militairen) en die toestand duurt voort tot op de dag van vandaag. Nu schreef ik al vaker over het belang van een onderkenning van het aloude adagium: “hou jij ze dom, dan hou ik ze arm”. Van belang zijn dan natuurlijk “de pers en media” want die behoren ervoor te zorgen dat u natuurlijk minder dom wordt! Welnu! De at random generator koos pagina 255. En na enig nadenken zag ik het belang van die keuze. Het is een antwoord van de Secretaris van het Genootschap van Hoofdredacteuren (destijds, 2004) Tonnie van der Meulen. Hans Laroes (NOS) hoort er ook bij net zo goed als nu Vandermeersch, Remarque, etc. Onnodig te zeggen dat die Tonnie van der Meulen terecht ellendig aan zijn eind komt in Keyzers Bodega net zo goed als de rest van de Pers en Media. Ze blijken allemaal corrupt. Enfin. Van der Meulen schreef me navolgend shit-antwoord: (zie pg. 255)
  ==
  —–Oorspronkelijk bericht—–
  Van: villamithras@planet.nl [mailto:villamithras@planet.nl]
  Verzonden: dinsdag 17 februari 2004 11:15
  Aan: Meulen, Tony van der
  Onderwerp: Fw: “….NRC…; doe er Uw voordeel mee….”

  Geachte heer Van der Meulen,

  17 februari 2004

  Geachte heer Bouma, uw mails zijn voor mij te ingewikkeld om te beantwoorden, wilt u er daarom mee ophouden?!
  Met dank en groet
  t. vd meulen
  ==
  Waarmee ik maar gezegd wil hebben dat je met een dodelijke pen ook een moord mag beschrijven zolang dat een virtuele “moord” is en literair verantwoord. Want zoals Elsschot al wist in zijn beroemde citaat: “Tussen droom en daad staan wetten in de weg en praktische bezwaren”. (Hij wilde toen z’n vrouw vermoorden maar het kwam er maar niet van…) http://www.cultureelwoordenboek.nl/index.php?lem=7622

  Allen een goeie dag.

 56. ceeschamuleau 3 april 2011 om 06:37

  Beste Aad, je zou me een ontzettend plezier doen om uit te leggen hoe ik onder “Categorien” een rijtje kan maken. Ik ben nu 2,5 uur aan het zoeken, heb ook de Helpoptie gebruikt (lekker makkelijk: de pagina is in het Nederlands, de rest in Engels ), kijk er met heel mijn verstand naar maar zie nergens een veldje waarin ik mijn categorien kan typen, laat staan linken met mijn blogs. Abacadabra voor mij maar voor een jonge deskundige als jij moet het een peule(n)schil zijn, toch? Please Aad.

  Ceesgegroetje

 57. Aad Verbaast 3 april 2011 om 08:18

  @ceeschameleau: kan op diverse manieren.
  1. ga naar je dashboard. In de linker colom zie je “berichten”. Daaronder zit de een vak: “categorieën”. Daar kan je categorieën toevoegen, en/of aanpassen.
  2. ga naar “edit” van een bericht. In de rechtercolom op die pagina zie je een kopje “categoriën” (kun je bestaande categoriën aanvinken). Daaronder zit een kopje”categoriën toevoegen”. Aanklikken. Kun je een nieuwe catagorie toevoegen.

  Misschien handig om met 1 te beginnen. Kun je meteen de catagoriën allemaal aangeven. Dan naar 2, want je zult per blog moeten aangeven in welke categorie je ze wilt plaatsen.
  Kan je hier mee vooruit?

  P.S. misschien nog een tip: aangezien je niet op OBA wilt, en de VK je blijkbaar ook nog niet terug wilt hebben, is het misschien handig om een facebook account te openen. Daar zitten ook veel bloggers in een groep: Vkbloggers – na 1 maart. Kan ik (en anderen) tenminste zien dat je er weer een blog op hebt gezet. Nu ontgaat me dat eigenlijk. Idee?

 58. Aad Verbaast 3 april 2011 om 08:33

  @Jan: Je was me voor! Ik had hier al in grote letters opgeschreven: JJ! Wat zoveel betekent als Jan Jarig!
  Van harte gefeliciteerd uiteraard. Koffie met punt. Een bijzonder belangrijke mijlpaal uiteraard. En vanaf 1 april (al, willen ze ook vanaf) komt het geld met bakken binnenzetten. Het grote graaien kan nu beginnen: je bent vanaf nu een Dreestrekker. Geniet er van met volle teugen.

  Speciaal voor jou een lied van Bouwewijn de Groot vandaag: http://www.musicfrom.nl/songteksten/groot,_boudewijn_de/Minnentijd.html
  Vreemde keuze? Nee hoor, het is tevens (en dat zie je natuurlijk meteen) een bruggetje naar dit blog. De tekst is er naar 😉

  De @randomgenerator heeft zijn werk weer uitstekend gedaan.
  “uw mails zijn voor mij te ingewikkeld om te beantwoorden, wilt u er daarom mee ophouden?!”
  Een telg van de media die deze uitspraak doet, is natuurlijk illustratief voor de hele media (en vooruit, nemen we meteen de hele politiek er bij). Het is niet zo moeilijk voor hun het adagium “hou jij ze dom, dan hou ik ze arm” te volgen. Waarom?
  Eenvoudig: ze zijn dom, stellen ze immers zelf. En als je dom bent, ben je arm op het intellectuele vlak. Vanuit die hoek is dus niet veel te verwachten. Ook dit onderwerp (en de gestelde vraag) is te ingewikkeld voor ze om daar een passend beleid op te maken. Laat staan uit te voeren. En daar komt veel ellende van. Dat zien we dan ook.

  Maak er een mooie dag van Jan. Het is er de dag naar.

 59. jan bouma 3 april 2011 om 09:41

  Thanks Aad! Re.: 8.33
  Ondertussen keek ik even naar een historisch verslag van een deelnemer in massamoord die terecht stond: Eichmann. http://player.omroep.nl/?aflID=12360000

 60. Aad Verbaast 3 april 2011 om 10:41

  @Jan: geen dank, vanzelfsprekend natuurlijk!
  Als je dan toch aan het kijken bent: hou deze Zembla uitzending even in de gaten de komende dagen.
  Staat er nog nog niet op, maar kan elk moment gebeuren:
  http://zembla.vara.nl/Afleveringen.1973.0.html
  “Kadhafi, vriend van het Westen”. Interessant! In het kader van deze blog en de vorige (Olibië).

  Regenachtige dag vandaag. Goed voor de bloemen en planten, maar voor de rest maar wat om je heen kijken..

  P.S. heeft de gemeente je al een fraaie blos bloemen laten bezorgen vanwege deze heuglijke dag? 😉

 61. jan bouma 3 april 2011 om 12:27

  Zembla had ik ook al gezien in de herhaling.

  Wat je over dictators kunt opmerken is de onvoorstelbare macht die ze (kunnen) uitoefenen. En nu kom ik terug op één van mijn uitgangspunten die luidt dat je “de macht van de bestuurder, de regering, de dictator moet zien te elimineren ten gunste van het volk”. Abstraheer de macht. Maar…
  Zo “nationaliseert” de Nederlandse staat ca. 3 miljard van de dictator Kadhaffi hier in eigen land maar niemand vraagt zich af hoe het mogelijk was dat voorheen dat illegale vermogen van Kadhaffi überhaupt tot stand kon worden gebracht. Zonder de huichelaars was dat immers niet mogelijk.

  Ergo: de huichelaars verzetten pas de bakens als die bakens niet langer zekerheid bieden en ze verzet m o e t e n worden.

  Inzake de gemeente en een bos bloemen?

  Ach, de Griffier van het corrupte zooitje, dhr. Theo van Waes, zoekt nu naar mogelijkheden om in het zgn. nieuwe dualistische bestel mijn vragen te torpederen. Ik wil een openbaar en publiek debat tijdens een gemeenteraadsvergadering. “De Raad” is nu nog mijn tegenstander waartegen ik procedeer. Al vanaf 2004. De komende week ga ik maar eens bellen met hem met de vraag of hij het inmiddels begrepen heeft.
  Amuseer je verder.

 62. VSp 3 april 2011 om 16:12

  @Bouma, van harte met je verjaardag. Vanavond zal ik je toe toasten met een glas Glenfiddich waarin ijsklontjes drijven van de koningin van het mineraalwater, Apollinaris. mineraalwater.

  Tja, bakens verzetten….. Kernenergie. Heb nog wat meer gegevens verzameld. Voorproefje? De kans op de hoofdprijs in de Duitse Lotto is 1: 136.000.000.000. Toch wordt ie bijna iedere week gekraakt. Leuk hè, met 143 kernenenergie centrales in Europa, de onderzoeks reactoren niet meegerekend?
  Ook hier het alom door jou geciteerde adagio, ‘Houd jij ze….’

 63. Ron 3 april 2011 om 16:48

  Ik ben tegen de doodstraf. Levenslang zou in alle gevallen een betere oplossing zijn. Ook keur ik elke oorlog af. Oorlogen om mensenlevens te redden (ik geloof dat het conflict Libië in die categorie valt) bestaan niet. Al heel veel levens zouden gered kunnen zijn door de jaren heen als politiek missies tijdig van start waren gegaan (ik geloof dat ook het conflict Libië in deze categorie valt).

 64. jan bouma 3 april 2011 om 17:12

  @VSp…16:12
  Thanks voor je goede wensen. En verder? Misschien krijgt Einstein gelijk die ooit opmerkte dat na WO III de mensheid nog slechts de beschikking zal hebben over “stenen en stokken” om oorlog te voeren. Lijkt me wel een aardige gedachte. Terug naar het Stenen Tijdperk. Kan daarna de “opbouw” weer beginnen.. Amuseer je!

 65. Cathy 3 april 2011 om 18:58

  @Jan.

  Jij wenst je te laten bejubelen vandaag!
  Nou bij deze dan.
  Gefeliciteerd met jouw verjaardag hoor
  en sluit de dag plezierig af.

  Lieve groet
  Cathy.

 66. Cathy 3 april 2011 om 19:07

  @Aad.
  Wat vind ik dat nou jammer Aad, jouw verjaardag ben ik
  helemaal vergeten. Dus voor nu nog even een knuffel voor jou.
  Ik heb het ontzettend druk en ik kom hier dus net weer
  even langs om te kijken of alles wel lekker loopt.
  Nou, volgens mij heb jij niets te klagen.

  En, staan jullie al in de startblokken om te vertrekken?

  Groet
  Cathy.

 67. Marjelle 3 april 2011 om 19:14

  Ik ben tegen de doodstraf, Aad, alhoewel ik levenslang eigenlijk ook onmenselijk vind…
  Elke onschuldige burger die bij een oorlog valt is er altijd een teveel en dat geldt evenzeer voor elke ‘gestuurde soldaat’ (van alle rangen en standen). Ik vraag me af of Nederland inmiddels niet een langdurige oorlog ingesleept wordt (met de nadruk op: zich met open ogen laat inslepen)… Wat dat betreft vind ik Arnold Karskens informatie en kijk wel verhelderend.

 68. Aad Verbaast 3 april 2011 om 23:14

  @Jan: == Wat je over dictators kunt opmerken is de onvoorstelbare macht die ze (kunnen) uitoefenen ==
  Correct. Maar we moeten ook constateren dat je zelfs niet een dictator hoeft te zijn om geweldige macht te kunnen uitoefenen. Ook op een geheel verkeerde wijze. We zien op allerlei vlakken daar de voorbeelden van.
  Macro en micro trouwens.
  Je constateringen verder in je reactie zijn dan ook geheel to the point.
  Net gekeken naar een weer een bijzondere documentaire over de aanstormende nieuwe crash: de voedselcrash. De haren rijzen je weer te berde. Meerdere blogs schreef ik al over, maar het is nog erger dan ik al vermoedde. Ook allemaal onderdeel van die derde wereldoorlog waar ikover schreef. Met al miljoenen en miljoenen doden, en het worden er nog steeds meer. We gieten liever onze tank vol (met meer en meer biobrandstoffen om maar te kunen blijven rijden), ten koste van het voeden van de arme mensen. Hoezo dictaturen?
  België Canvas: http://www.urbantvguide.nl/eerder-op-tv/op-weg-naar-een-voedselcrash/

  Morgen toch maar een groentetuin inzaaien in je wereldtuin. Je kon die nog wel eens hard nodig gaan hebben.

 69. Aad Verbaast 3 april 2011 om 23:18

  @Ron: Helemaal eens met je. Het is veel schieten in eigen voet. Eerst de rotzooi creëren om dan vervolgens met nog meer rotzooi te proberen die andere rotzooi weer op te ruimen. Een historisch gegeven.

  @Marjelle: ook eens. We worden voor de derde keer binnen korte tijd een oorlog ingerommeld. Waarom eigenlijk? Is mij allemaal niet duidelijk.

 70. Aad Verbaast 3 april 2011 om 23:24

  @Cathy: Wat ben ik blij dat ik je hier zie!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  Ik had al haast de moed op gegeven je hier ooit nog weer te zien. Meerdere keren even een ‘teaser’ speciaal voor je neergezet in de reactiieruimte. Maar daar kwam geen reactie op. Je leek wel van de aardbodem verdwenen!! 😦
  Maar gelukkig ben je er weer. Mijn dag kan niet meer stuk. 🙂
  == Dus voor nu nog even een knuffel voor jou. ==
  Die heb ik dan alvast weer binnen, hartelijk dank daar voor en een knuffel terug.

  Je bent mijn verjaardag overigens niet vergeten hoor. Die komt er nog aan. 13 april. Kladder het alvast in je agenda en op de verjaarskalender..
  https://aadverbaast.wordpress.com/2010/04/13/13-april-2010-een-dag-om-nooit-te-vergeten-2/

  == startblokken == de sleurhut staat alweer ‘op de dam’, zoals ze hier zeggen. De voorpret is alweer begonnen. Eind april. We dubben nog of het het weekend van 23 april of van 30 april gaat worden. Daar zijn we nog niet uit, maar ik laat het je weten natuurlijk.

  Na zo’n heuglijk bericht van je, kan ik nu weer rtustig gaan slapen!!

 71. Cathy 4 april 2011 om 00:12

  Aad, ik was een beetje in de war, dacht dat jouw verjaardag 13 maart was.
  Leuk om al die reacties van vorig jaar te lezen. Wat was het hier altijd gezellig.
  Weet je dat ik Nelus en Rubio mis?
  Hoop dat het goed met hen gaat.
  Zo, de knuffels zijn weer binnen,
  alleen daarvoor zou een mens toch terugkomen, of niet?
  Trusten Aad.

 72. jan bouma 4 april 2011 om 06:44

  @Aad… Het zal vast gaan schelen dat we inzake het “wereldvoedselaanbod” nu Gerda Verburg naar Rome (FAO) gaan sturen. Sic! Voor de rest blijkt elke dag weer dat die wereldraad er moet komen. Ben benieuwd of Jan Kees de Jager, na mijn mail aan hem met verwijzingen naar m’n boek, het nu ook zal snappen. Z’n voormalige MP (Balkenende) nog niet. Hij heeft me een antwoord toegezegd. (Toevallig ken je de verzonden mail aan hem).

  @Carhy….ook weer terug als “de verloren Dochter!” Dank voor je wens aan mij.
  We hopen natuurlijk van harte dat je af-en-toe hier langskomt…

  @Allen: werk ze.

 73. pacopaintersatire 4 april 2011 om 06:49

  De mens blijft een barbaar. “Vredesmissies” zijn overigens net zo barbaars

 74. VSp 4 april 2011 om 07:41

  @Aad Verbaast re groentetuintje.
  =United States Geological Survey (USGS)= Interessante site met doorlinken naar bijvoorbeeld seismische data. Las daar dat de Laki op IJsland nauwlettender in de gaten wordt gehouden wegens verhoogde seismische activiteit. Indien dat ding ploft zoals in 1783 gedurende acht maanden, kan een groentetuintje zelfs niet meer aan de wilgen gehangen worden.
  Wordt het écht ‘survival of the fittest’ om een klein beetje on-topic te blijven.

 75. Aad Verbaast 4 april 2011 om 09:21

  @Cathy: Het was zeker altijd gezellig. In dit nieuwe huis is de draad ook al weer aardig opgepikt trouwens. Onrustige tijd als je aan het verhuizen bent, maar dat is inmiddels gelukkig helemaal achter de rug.
  Ja, ik mis Rubio en Nelus ook. Nelus is al wel eens langs geweest hier, Rubio nog niet. Ik zal eens via het Vkblog een mailtje achterom naar hem sturen. Ik hoop ook dat het goed met hem gaat.
  Voor jou: blijven terugkomen hoor. Wat zouden we zonder je moeten hier! 😉

 76. ceeschamuleau 4 april 2011 om 09:28

  Bestaat er ook een lijst van onterecht gearresteerden en gevangenen zonder fatsoenlijke vorm van proces, Aad?

  Ceesgegroetje

 77. Aad Verbaast 4 april 2011 om 09:31

  @Jan: Tja, die Gerda Verburg. Die had wel trek in die FAO blijkbaar. Altijd leuk opstapjes blijkbaar die minsterschappen. Daarom kunnen ze er nog steeds mensen voor vinden waarschijnlijk.
  Kom ik net dit nieuwsbericht tegen:
  http://www.reuters.com/article/2011/04/02/us-saudi-courts-idUSTRE7311HG20110402
  “Saudi says 5,080 convicted of terrorism crimes”
  Bijzonder bericht. Zet de data in deze blog volgens mij wel op zijn kop. Zou Amnesty daar rekening mee gehouden hebben?
  Balkenende, Jager, etc. Ik zal maar eens een variatie geven op de uitspraak van Lao Tse: (je mag me alles vragen, maar ik weet het antwoord toch niet): je mag me van alles toesturen maar ik lees het toch niet.
  Kijk dan is dat ook maar weer eens duidelijk.

  Maak er een mooie dag van, zolang het nog kan.

 78. Aad Verbaast 4 april 2011 om 09:35

  @Paco: het blijft een bende, en een rotzooi.

  @Cees: ik denk van niet. Maar is ongetwijfeld een hele hele ange lijst Cees. In sommige landen is dat schering en inslag.

 79. Aad Verbaast 4 april 2011 om 09:44

  @VSp: bedoel je deze? http://www.usgs.gov/
  Wordt toch eens tijd (tussen het spitten en zaaien en oogsten in je groentetuin door) dat je eens oppikt hoe je url’s kunt kopieren en plakken.. maar dat terzijde.. 😉
  Laki: de banken ontploften daar ook al. Als Laki ontploft kunnen we helemaal naar die centen fluiten natuurlijk.
  Dan net maar hopen (net als bij Fukushima) dat de wind een beetje gunstig staat. Naar het Noorden. Worden die poolkappen allemaal zwart. Die smelten dan binnen de kortste keren helemaal weg. Altijd wat.
  Over Fukushima gesproken: nadat ze geprobeerd hebben om die lekkende put te dichten eerst met beton, en daarna met ‘luiers’ hebben ze het opgegeven. 15 miljoen liter zwaar radioactief water hebben ze maar de zee in laten stromen. Ook maar hopen dat de stroom aflandig is..
  Voorlopig geen sushi (omwikkeld met zeewier) meer eten..
  Altijd wat.

 80. adinda51 4 april 2011 om 10:45

  Ik ben het vrijwel altijd met je eens…
  Vervelend hè:)

  En dat vrijwel kun je wel weglaten….

 81. adinda51 4 april 2011 om 10:47

  Is mijn gebruikersnaam….onbegrijpelijk…..Annet

 82. Johan 4 april 2011 om 11:27

  Wij zullen nooit een zelfde mensbeeld gaan delen Kletersteeg :-).

 83. Beukmans 4 april 2011 om 16:00

  =Voor de discussie: is het niet een merkwaardige tegenstelling dat we aan de ene kant de doodstraf veroordelen, en aan de andere kant ‘kamerbreed’ goedkeuren mee te doen aan meerdere oorlogen waarbij veel en veel meer doden vallen wereldwijd?=

  De dood is altijd een straf behalve wanneer ze als bevrijding van het leven wordt gezien……..

  De ‘macht’ is meestal alleen bezig met het bestrijden van gevolg en vaak zelf verantwoordelijk voor de oorzaak….

  Alleen de natuur ruimt oorzaak en de gevolgen hebben we weer kunnen zien…..

  Fijne dag allen!

 84. Aad Verbaast 4 april 2011 om 16:10

  @Annet: het is ook wel eens heerlijk om iemand tegen te komen die het met je eens is 😉

  @Beukmans: wijze woorden. Zit geen woord Spaans bij!

 85. P.H.M.van de Kletersteeg 4 april 2011 om 17:20

  Geweld heeft een zekere logica en noodzaak.
  Evenals wapens; die emanciperen, maken van een uderdog een winaar.
  vermits…

  het hele gezever van motivatie om naar libie te gaan is in mijn ogen slap gelul.
  Laat ze eens dichter bij huis kijken; mexico; 30.000 moorden en 16.000 vermisten; het leger en politie out of control, maar dan ook helemaal.

  Laat ze daar maar een legertje heen sturen en orde op zaken stellen; zijn ze gelijk van een paar drugkartels af.
  dat zou ik nog toe kunnen juichen.

 86. jan bouma 4 april 2011 om 17:47

  Kletersteeg…16:20
  je hebt gelijk inzake je opmerkingen (bijv. die over Mexico). Wat mij tegen de borst stuit van dergelijke cynische negativistische redenaties is de veronderstelling dat de mensheid geen alternatieven zou hebben. Die zijn er wel. En die alternatieven zullen wel moeten worden geaccepteerd want het totale disaster dat zich nu al aftekent zal daartoe dwingen. Het is nog slechts een kwestie van tijd. Dat er in 2050 9,3 miljard aardbewoners zullen zijn lijkt me sterk. Wie heeft er (jonge) kinderen?

 87. Aad Verbaast 5 april 2011 om 12:52

  @allen:
  maar even tussendoor en off-topic maar wat geeft het:
  http://www.hpdetijd.nl/2011-04-05/bonussen-pvdaers-slaan-elkaar-de-hersens-in
  Over Lodewijk de Waal en de bonussen. Oprotten!

  En deze dan (meer on topic):
  http://www.nato.int/cps/en/natolive/events_57552.htm
  Brigadier General Mark van Uhm inmiddels ook al Chief of Allied Operations, Allied Command Operations (SHAPE) of NATO’s operation in Libya in support of UNSCR 1973??
  Schieten we niet een beetje door in Nederland? Of konden ze echt niemand anders vinden en wil Nederland er nog steeds alles aan doen om ons op de kaart te zetten, respecitevelijk nog meer bruine beurten te krijgen…

 88. jan bouma 5 april 2011 om 17:01

  @Aad
  Laten we de allesomvattende en eensluidende conclusie trekken dat de wereld en de volken volkomen stuurloos zijn zonder een integere wereldraad die leiding geeft en als klankbord kan functioneren. Het is nu een zooitje. Of je het nu over geheel Noord-Afrika, Ivoorkust, Congo, voormalige Sovjet republieken, Irak en Afghanistan, Pakistan hebt…; you name it!
  Overal ter wereld is het hommeles en is er willekeur. Idem dus ook m.b.t. wie er “rebellen” zijn of “regeringsgetrouwe troepen”. (Die net zo corrupt zijn). Zie verder m’n comment aan Kletersteeg van 17:47 uur.

  ps
  Ik zie dat er wat buien aankomen op je weersradarverwachting. Prima! De wereldtuin is te droog. Morgen weer zon en weer geen regen. Tot morgen!

 89. Aad Verbaast 5 april 2011 om 17:18

  @Jan: ik verbaasde me er al over: waar blijft die Jan toch? Gelukkig ben je weer wakker geworden.
  Eens: die wereldraad moet er komen natuurlijk. Beter laat dan nooit.
  Je geeft weer de actuele aanleidingen er toe.
  Overigens stel ik dan maar meteen voor dat er een nieuwe wereldwijde taak aan de wereldraad wordt toegevoegd: de gezondheidszorg/welzijn. Van alle (bijna) 7 miljard bewoners van dees aardkloot.
  Belangrijkste onderwerp natuurlijk. Hangt alles mee samen. Moet eigenlijk aan de top van je lijstje staan. Een omissie?

  Morgen weer een nieuwe blog daarover. Nu krijgt de GGZ een ‘doorsmeerbeurt’. Volkoment terecht! Lezen en huiveren!

  Regen: mag van mij. Vandaag nog teunisbloemen gezaaid en geplant. Bijzondere plant. knoppen springen dagelijks (in een paar seconden) open rond de schermering. Fascinerend. Kom er nog maar eens om.
  Ik kan zo weer de nodige metaforen bedenken!

 90. P.H.M.van de Kletersteeg 5 april 2011 om 17:42

  Zal een geheimpje vertellen; europa heeft een verborgen agenda.
  Goed exportproduct van roemenie in ongeschoolde arbeiders.
  Die moeten wel gemaakt worden.
  het loon van een vakman is “8” als je nou een kind maakte, kreeg je 2 jaar “8” van de staat.
  Heleboel vrouwen dus al 6 jaar iedere 2 jaar een koter
  In frankrijk is het geprobeerd: geen succes
  In duitsland is de kindertoeslag 5 maal zo hoog als in 1990–geen resultaat

  de gewone man in NL maakt minder koters–geen vertrouwen meer…..
  Wereldraad? aub niet.
  Gewoon sommige landen kolonialiseren

 91. Arda/Geroma 5 april 2011 om 22:16

  ‘k Ben veel te lang niet bij je geweest, Aad.
  Een gedegen blog heb je weer neergezet.
  Geen makkelijk onderwerp.
  Stel: Er zal maar een of andere maniak/sadist/doorgeslagen fanaat een van jouw geliefden of andere, totaal onschuldige mensen, iets vreselijks aandoen. Als daarover geen enkele spijtbetuiging volgt, is de doodstraf misschien nog te mild in de ogen van de betrokkenen.
  Maar, voor de doodstraf op zich, ben ik eigenlijk niet. Er worden maar al te vaak, ook onschuldige mensen ter dood veroordeeld.

 92. Aad Verbaast 6 april 2011 om 08:27

  @Kletersteeg: dat er geheime agenda’s zijn dat is natuurlijk een vast gegeven, en dus niet zo’n geheim.
  Of jij de gehieme agenda’s hebt gekraakt, daar kan nog wel aan getwijfeld worden.

 93. Aad Verbaast 6 april 2011 om 08:32

  @Geroma: == k Ben veel te lang niet bij je geweest, Aad. == goed dat je er dan toch weer bent 😉

  Misschien is levenslange opsluiting nog wel een hardere straf. Ook een overweging.
  En gezien de voorbeelden die we allen kennen gaat er nog wel eens wat mis in de rechtsspraak inderdaad.

  P.S. : kom snel maar weer terug. Vandaag weer een nieuwe blog. Over de misstanden in de zorg. Vandaag de GGZ.
  Waar gaat het niet mis?

 94. jan bouma 6 april 2011 om 08:41

  @Aad…17:18
  Ook goeiemorgen.
  Inzake die “gezondheidsmafia” (en dus de verkeerde geldstromen) zou ik willen opmerken dat “de mensen die de handen aan het bed leveren” beter de ontvangers kunnen zijn van “de geldstromen”. Alleen miljarden bezuinigen om der wille van die bezuigingen, daar ben ik ook geen voorstander van. De economie krimpt, de koopkracht daalt en per saldo is die neerwaartse spiraal weer de oorzaak van de financiële crisis. Dus: net zoals met de “kosten tbv het militaire industriële complex”: herzie en besteed de geldstromen anders. Willen we wereldwijd gaan concurreren zoals Tinbergen voorzag dan moet er nog gigantisch veel meer bezuinigd gaan worden; miljarden en miljarden moeten dan uit onze economiën geperst worden. Dus: herzie de besteding van de geldstromen. Idem met “de banken en hun bonussen”; ook een hot item. Enfin. Een lesje internationale macro-economie hierbij.

  @Kletersteeg.
  Vraag je eens af de redenen waarom je tegen een wereldraad bent. Ik zie niks in militair geweld en kolonisatie van landen. Die praktijk bleek nog nooit op lange termijn te werken. Kijk naar dhr. Adolf Hitler en soortgeliijke dictators.

  @Geroma….als ik mag. (“Nee. Je mag niet..!” :))
  Uiteraard blijft noodweer toegestaan uit zelfverdediging. Het wordt foute boel wanneer het geweld en de doodstraf “geïnstitutionaliseerd”, dus als misbruiik van de staatsmacht, worden toegepast. Om dit te verhinderen heb je een integere wereldraad nodig.

  So far even.

  ps
  @Aad… ik ken de oenothera ofwel de Teunisbloem goed; is een belangrijke plant in de wereldtuin. Groeit graag op wat arme zandige grond en zaait zich wat uit. Heb je wel eens je neus gestoken in die grote knalgele kelken als die ’s avonds opengaan? Enorm veel stuifmeel. Alsof je “coke” hebt gesnoven maar dan lekkerder.

  @Allen: werk ze!

 95. P.H.M.van de Kletersteeg 6 april 2011 om 08:57

  Nee, wel eentje in ieder geval.Door brussel gesubsidieerd koters fokken in de ongeschoolde sfeer.
  Daarnaast een idioot streven naar macht.
  Vooral het laatste is gevaarlijk–economisch.
  Via de euro moet er veel betaad worden– te veel.
  dat kan niet; dus uit de euro voor het te laat is.
  de engelsen zijn wijzer dan wij.

 96. Aad Verbaast 6 april 2011 om 09:34

  @Jan: Bezuinigen wordt vaak geassocieerd (door de politici) met minder geld beschikbaar stellen.
  Zelden wordt er even nagedacht hoe er geld zou kunnen worden bespaard door even goed op te letten hoe en waar er geld over de balk wordt gesmeten. Dat is in de gezondheidszorg veelal het geval.
  Uitdaging (en niet eens zo’n grote): met minder geld een veel betere zorg bewerkstelligen.
  Vanavond meer. Bij de GGZ alleen al 1,5 miljard bezuningen, en 20.000 mensen minder.
  Nu wordt er ‘gehuild’ over waar halen we die 12.000 mensen extra aan het bed vandaan. Nou daar natuurlijk!

  == miljarden en miljarden moeten dan uit onze economiën geperst worden. ==
  AWBZ (betaald uit premies van werkenden), + premies voor ziektekostenverzekringen (verplicht verzekerden) vormen samen een bedrag van 70 miljard. Ook uit de samenleving “geperst”. Extra naast de belastingen (andere geldstroom). Toch weer ruim 10% van het BNP..
  Eind van de middag meer.

  Teunisbloem: ik ontdekte tijdens het verblijf in Frankrijk vorig jaar. Gefascineerd zitten kijken naar die openknappende bloemen rond de schemering. Nog nooit gezien. Ik dacht iets unieks ontdekt te hebben. Kwam ik thuis, blijkt de overbuurman zijn hele tuin er mee vol te staan 😉

 97. Aad Verbaast 6 april 2011 om 09:37

  @Kletersteeg: laat ik maar niet allemaal blogs van me hier gaan linken. Het zijn er te veel. Veel gerelateerd aan geheime agenda’s. Er woedt al sinds 1950 een derde wereldoorlog, en die wordt steeds heftiger ook nog.
  Maar geen land/politicus die het daar over wil hebben natuurlijk.
  Als we onze tank (ja, ja) maar kunnen bijvullen.. Heeft een hogere prioriteit dan de mensheid van voedsel te voorzien.

 98. jan bouma 6 april 2011 om 10:59

  Aad…9:34
  Ik verwijs je toch even naar de volgende link: http://nl.wikipedia.org/wiki/Economie_van_Nederland
  m.b.t. ons BNP.
  Wat mijn stelling is = nogmaals = dat het doel “bezuinigen” een averechtse uitwerking heeft. Nu zijn er voorstanders van een “geldloze economie”. Dan worden alle economische prestaties “afgerekend” tegen bijv. de “Noppes”. Zie: http://www.noppes.nl/npps/index.php
  “Ja! Levert u mij maar die olietanker van 300.000 ton voor 1000 Noppes!”

  Je snapt dat een dergelijk handelsverkeer niet uitvoerbaar is. We hebben het transactiemiddel “geld” nodig. Laat onverlet dat je mijn stelling “het geld, de beschikbare hoeveelheid daarvan” op een betere manier kunt besteden. En daar pleit ik voor.
  We zijn benieuwd naar je voorstellen m.b.t. “de gezondheidsmafia” na deze opmerkingen.

 99. Aad Verbaast 6 april 2011 om 11:32

  @Jan: hier dan in aansluiting een link over de ruileconomie:
  http://nl.wikipedia.org/wiki/Lokale_ruileconomie
  Ook daar wordt”noppes” vermeld.
  Niets noppes natuurlijk. Voor wat hoort wat.
  Geld is uitgevonden om appels en peren met elkaar te kunnen vergelijken.
  Daarnaast als buffer als er even niets te ruilen valt. Nou dat hebben we geweten.
  De staat weet hoe ze daar gebruik van moeten maken: torenhoge staatsschulden. Iets zeggen te ruilen te hebben, maar blijken lege hulzen te zijn. Daar komt ellende van.

  Geld: de balans waarde van de ING is groter dan het BNP van Nederland. Gisteren weer een hilarisch staaltje hoe Boele ongehinderd door wat voor crisis dan ook weer even het hele land chanteert en gijzelt omdat zij met ons geld geld maken.
  Onbegrijpelijk ook de wederom niet gestelde vraag van de toehoorders om de tafel (w.o. Plasterk): ING heeft weliswaar de bonussen van de RvB teruggetrokken (eerst goedgekeurd door die de Waal), maar hoe zit het met die andere 550 miljoen bonussen die ze wel uitkeren?
  Kijk op:
  http://pauwenwitteman.vara.nl/Fragment-detail.1548.0.html?&tx_ttnews%5Btt_news%5D=21736&tx_ttnews%5BbackPid%5D=116&cHash=d6453c16f8cff6432384d6723afb56d6

 100. VSp 6 april 2011 om 13:48

  De BV NL op E-Bay zetten en kijken wat een gek er voor geeft? Zal wel levenslang opleveren indien een gek dit kunstje daadwerkelijk flikt. De doodstraf is per slot van rekening afgeschaft. Om on-topic te blijven.

 101. jan bouma 6 april 2011 om 14:26

  @Aad..11:32
  Je bewijst eigenlijk met je comment mijn gelijk. De waarde van geld, als transactiemiddel, wordt domweg bepaald door de waarde die men eraan toekent. Voorbeeld. In ons land wordt het productiemiddel “land” gewaardeerd op zeg 20.000 euro per HA tot 1.000.000 of meer wanneer het gaat om te valideren de economische grond als “bouwgrond”, of “te bebouwen bedrijfsoppervlakte”.

  In Polen, of welke andere plek op de wereld ook, zullen die vierkante meters tegen fracties van die “waarde” beoordeeld worden. Ergo: Tinbergen heeft gelijk. Midden jaren ’60 vdve. Met zijn statement: “Zorg nou voor een evenwichtige koopkrachtontwikkeling wereldwijd en tegelijkertijd”.

  Anderzijds. Ik wil geen catastrofale ineenstorting van onze economie. Ondanks het feit dat er grensoverschrijdende parameters zijn. Wijsheid is dan geboden. Behoudt de koopkracht van “geld” maar wijzig de bestedingen.

  We zijn in afwachting van je commentaren inzake de “gezondheidsmafia”.

 102. Aad Verbaast 6 april 2011 om 14:44

  @VSp: er was eens een politieke die maar één programma punt had: heel; Nederland te koop zetten. De opbrengst verdelen en dan is iedereen miljonair. Leuk idee. Koper is nooit gevonden.

  @Jan: ik kan het alleen maar eens zijn met. Uiteraard zit ik ook niet te wachten op een catastrofale ineenstorting van de economie.

  @allen: maar we zijn er niet zo ver vandaan trouwens.
  Begin juli is de Amerikaanse overheid failliet. Tja, wat dan?
  http://www.volkskrant.nl/vk/nl/2668/Buitenland/article/detail/1871190/2011/04/06/Een-shutdown-dreigt-in-Amerika—maar-wat-is-dat.dhtml

 103. VSp 6 april 2011 om 16:09

  Re US government shutdown.
  Editorial NYT
  * After meeting with the Republicans, Mr. Obama suggested with some bitterness that they were still trying to score political points, demanding victories on abortion or gutting environmental regulation to keep the government open. He made it clear that that was not acceptable, and neither are demands to cut 60,000 Head Start teaching positions, or medical research, or other items that are vital to many Americans and the fragile economic recovery.

  There will still be a few more meetings before the shutdown deadline, but leaders on both sides say they are more pessimistic about reaching agreement. The public may need to rely on the pain of an actual shutdown to bring radical House lawmakers (de Tea-Party< members) back to reality. *

  Obama laat het doelbewust op een clash aankomen. De verkiezings campagne voor de Democraten is inmiddels begonnen.

 104. Aad Verbaast 6 april 2011 om 16:42

  @VSp: Amerika is natuurlijk al lang technisch failliet. En ze weten het, maar gaan gewoon door met boven budget leven. Als de pomp maar blijft draaien.
  Buitenlandse financiers houden hun nog in het zadel. Maar hoelang kunnen zij het volhouden geld in een bovenloze put te gooien? Waarbij die boven hun stand levende mensen daar weer lustig uit door graaien.
  Uit eigenbelang? Misschien komen ze tot de ontdekking dat er buiten Amerika grotere belangen liggen.
  Dan zijn hun rapen gaar.

  Je fragment uit de NYT: net als ik hierboven al aangaf: de ‘stakeholders’ houden elkaar in een verstikkende wurggreep, bedienen zich van chantage en gijzelien de tegenstanders. Bendeoorlogen.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: