Aad Verbaast

te gek voor woorden eigenlijk

Update stand van zaken van de initiatief groep voortzetting VKblog


In dit bericht een aantal onderwerpen de activiteiten van de groep betreffende. De doelstellingen, de stand van zaken, de rolverdeling, andere initiatieven en hoe daar mee om te gaan, de communicatie, en hoe verder. Goed nieuws? Het is maar hoe je het bekijkt.  Witte rook uit de schoorsteen? Nee, geen witte rook, maar ook geen zwarte. 

Doelstelling van de initiatief groep:
1. Het VKblog (en de community) in één of andere vorm te behouden
2. Het veiligstellen en bereikbaar houden van het VKblog archief 

De groep bestaat op dit moment uit Kokopelli, Victor Onrust, Landheha, en Aad Verbaast. GJ Bogaerts op de achtergrond als kennisdrager en adviseur.
In het kader van die doelstelling wordt door dit team contact gezocht met in eerste instantie de Volkskrant zelf. Maar ook met andere mogelijke overname partijen. Of om te overleggen of overname in zijn geheel mogelijk is, of om het Vkblog over te huizen te integreren in een bestaand (of op te richten) blogplatvorm. Altijd de twee doelstellingen in het oog houdend.
Om mogelijke misverstanden uit de weg te ruimen: deze groep claimt op geen enkele wijze het alleenrecht op dit initiatief of andere initiatieven. Noch om alle gesuggereerde extra initiatieven door collega bloggers naar zich toe trekken. Noch om de groep tot deze samenstelling te beperken. 

Diverse initiatieven
Suggesties/initiatieven als die van Jacob (VKbloggers bijeenkomst), Barbara (KB, auteursrecht, Telegraaf), Marius (media-offensief). Rudolf (mogelijk kort geding)  etc. Er zijn er meerdere.
We refereren in deze ook naar OBA, BiB, Sargasso, web-log.nl etc. Zonder volledig te willen zijn in deze opsommingen. Ieder met voor- en nadelen, maar nog niet de ideale oplossing.
Er kan en wordt gelukkig op meerdere manieren en in meerdere gremia aan gewerkt de community en de content van het VKblog te behouden. 

De huidige stand van zaken (de activiteiten van de groep betreffende)
Formeel is van de VK nog geen reactie van ontvangen. Informeel in zeer bescheiden vorm, maar nog niet leidend tot een ‘ronde tafel’ gesprek. Daar ligt wel de focus op. Voor beide doelstellingen is de VK op de een of andere manier wel nodig. Remarque en Campagne hullen zich in stilzwijgen. Waarom is ons niet duidelijk. Campagne is deze week ook nog eens op vakantie. Deze, op zijn zachtst gezegd, merkwaardige houding blijft verbazen, maar zolang we niet een expliciet “njet” horen geven we de hoop niet op. En blijven ons inspannen een reactie los te krijgen. 

Andere media: ook daar is formeel en informeel contact gezocht met meerdere partijen. Sommige alternatieven zijn al op dood spoor beland. Om diverse redenen. Of geen interesse, of omdat er wel interesse was bloggers naar zich toe te trekken maar niet passend binnen de doelstelling (zoals archief en/of gebrek aan voorpagina). Andere zijn nog wel in onderzoek. Maar echt iets concreets kunnen we nog niet melden daarover. We houden jullie op de hoogte. 

Toekomst
Nog vier weken te gaan. Niet veel tijd is ons gegeven. Is er nog hoop? Niet veel, maar zeker niet opgegeven. Er kan nog veel gebeuren ook in korte tijd. In ieder geval kunnen we alvast toezeggen dat we uiterlijk de derde week van februari onze balans zullen opmaken. Deze zullen communiceren aan jullie inclusief een advies/suggestie aan jullie hoe wij denken op welke wijze het beste aan de doelstellingen voldaan kan worden. 

Communicatie
Aangezien Koko op dit moment druk is met ook andere zaken heb ik even het stokje van hem overgenomen wat betreft communicatie naar en van de VKbloggers. Vandaar dit ‘verslag’ op deze plek.

Noot: deze blog is ook geplaatst op het VKblog:
http://www.vkblog.nl/bericht/367494/Update_stand_van_zaken_van_de_initiatief_groep_voortzetting_VKblog

17 Reacties op “Update stand van zaken van de initiatief groep voortzetting VKblog

 1. Jezzebel 2 februari 2011 om 20:13

  Veel dank voor deze update, dank ook voor het vele werk.
  We zijn nog niet veel verder, maar goed om te horen dat jullie niet opgeven.
  Heb het vermoeden dat Remarque niet reageert omdat hij van mening is dat hij gecommuniceerd heeft hoe de stand van zaken is: op 1 maart houdt het op.
  .

 2. Aad Verbaast 2 februari 2011 om 20:28

  @Jezzebel, er kunne vele redenen zijn waarom hij (nog) niet reageert.
  Feit is dat hij het nog niet gedaan heeft. Hij noch Campagne.
  Wekt de schijn de regels van goed fatsoen te overtreden.
  Maar wie weet..

 3. ramireziblog 2 februari 2011 om 20:58

  Oei oei als er eens een bedrijf of instantie zich onthoudt van commentaar tegenover een journalist – andersom is blijkbaar minder erg…

 4. Jezzebel 2 februari 2011 om 20:59

  @Aad dat =Wekt de schijn de regels van goed fastoen te overtreden=
  Dat vind ik zo’n onzinnig geklets, waarom gebruik je zo’n zinnetje?
  Als je met iemand in gesprek wilt gaan, lijkt me dat ook niet helemaal keurig.
  Heb je gezien hoe sommige bloggers te keer zijn gegaan, over =goed fatsoen= gesproken?
  Er is ons uitgelegd hoe en wat, meer zijn ze je niet verschuldigd.
  Of zoals Sylvia Witteman van de week zei: VKbloggers zijn niet zielig, je kunt overal gratis bloggen.

  Het is ook gewoon zakelijk.
  VKblog leverde niet genoeg op, kostte enkel geld (al was het maar salaris van full time moderator, over de techniek updaten maar niet te spreken).
  De krant moet bezuinigen, (zoals iedereen in deze crisis), dan wordt er gesneden.
  Eerst de blokken aan het been eruit… etc.
  .

 5. Aad Verbaast 2 februari 2011 om 21:39

  @ramirezi: er bestaan blijkbaar vele standaarden.

  @Jezzebel: niks onziinig geklets. Als je iemand op een nette manier aanspreekt, dan is het ook niet meer dan goed fatsoen om iemand een antwoord te geven.
  Als die grondhouding ontbreekt dan kunnen we het wel helemaal schudden in deze wereld. Macor en micro.
  Zou jij toch ook moeten weten.

 6. Beukmans 2 februari 2011 om 21:59

  Mooi dat jullie dit doen, een aantal bloggers zullen blij zijn dat er weer iets naar buiten komt.

  Ook ik denk dat jullie aan een dood of opgegeven paard trekken en heb dat al eens aangegeven.
  De algemene trend is mi., kijken waar het geld te halen is want dat is momenteel het belangrijkst. Je ziet het in alle geledingen van de maatschappij, kijken waar en hoe je mensen aan je kunt binden, desnoods op een platvloerse manier.

  De verzuiling lijkt volledig op zijn gat te liggen dus beweegt men naar de hardste schreeuwers want daar valt de meeste te halen denkt men.
  De moraal is dan opeens een stuk minder belangrijk.

  Punt is dat er in de vijver, van bv. een Telegraaf de meeste vissen zitten dus is men bezig zijn krukje te verplaatsen, uiteindelijk blijft er een eenheids worst over en gaan mensen zelf op zoek naar het nieuws zoals je al meer ziet gebeuren.

  Niettemin wens ik je/jullie veel sterkte!

 7. Beukmans 2 februari 2011 om 22:06

  Oei, ik zie dat er weer een aantal foutjes in zitten, moet erg wennen aan het toetsenbord van mijn notebook, kom steeds met mijn duim op het muisvlak en dan ben ik de muiswijzer kwijt. Sorry, ik hoop dat het evengoed duidelijk is.

 8. Aad Verbaast 2 februari 2011 om 23:36

  @Beukmans;
  Aantal terechte opmerkingen die je maakt.
  Hier wat minder een kwestie van het grote geld denk ik. Misschien juist wel te klein.
  Kranten zijn overal bezig om te overleven. Dan gaan ook kliene onderdelen er aan die relatief veel aandacht opeisen.
  Naast het intern navelstaren. Nieuw management, nieuwe eigenaren, nieuw organisaties, nieuwe plannen omdat ze met eits moeten scoren.. Dan gebeuren er wel eens vreemde dingen.

 9. Beukmans 2 februari 2011 om 23:39

  Lees ook mijn laatste blog 😉

 10. rikus 2 februari 2011 om 23:53

  Gezien mijn ervaringen, een hopeloze zaak
  Er komt geen reactie

 11. Aad Verbaast 3 februari 2011 om 02:21

  @Rikus: zeg nooit nooit.
  Koop jij nooit een lot?
  Jammer is het zeker als het niet zou lukken.

 12. jan bouma 4 februari 2011 om 18:43

  @Aad
  M.b.t. dit onderwerp strijden er wat oordelen om de voorrang. Als je meent, als Remarque en de VK, dat je in dit internettijdperk de winst te kunnen halen door slechts de papieren krant aan je afnemers te presenteren is dat een opvatting als die van “Mubarak”.
  Men is dan doof en blind voor de signalen van de moderniteit. Soit! De veldslag zal dan wel volgen. Idem kun je parallellen trekken naar elk ander economisch model. De producent (de geschreven krant) meent dat zijn heil ligt bij het éénrichtingsverkeer. Ofwel het dictaat van “Mubarak” zonder te luisteren naar het volk. Er doet zich dan een tweedeling voor. De VK zegt (beweert) dat hun papieren oplage stijgt. Soit! Maar ook de VK, noch Remarque, kunnen voorspellen hoe de toekomst eruit ziet. En alleen al om die reden zou ik dhr. Twillo en Remarque willen oproepen om de bakens te verzetten. Een synergetisch samengaan lijkt me dan een voorwaarde. Anders is het net alsof Unilever tegen de wil en wens van de consument in een product op de markt blijft brengen waaraan de consumenten geen boodschap hebben.

 13. Aad Verbaast 4 februari 2011 om 18:51

  @Jan:
  “Twillo”= Thillo.. hij zal er de humor wel van inzien denk ik dan maar.
  Ik zie wel wat overeenkomsten. De heersende macht probeert de eenvoudige burger monddood te maken. Inclusief de vrije media.
  Nog eentje: de laatste stuiptrekkingen van de wankelende dictatoriale macht die maar niet wil inzien dat uiteindelijk ‘het volk’ hun wel of niet de ruimte geeft te regeren.
  Macro =micro. Overal hetzelfde ‘gedonder’ 😉

 14. jan bouma 6 februari 2011 om 07:40

  Het is inmiddels voor de zondag een traditie dat de random generator van @Aad verbaast (zie: http://www.random.org/) een willekeurige pagina kiest uit m’n boek. Ik geef dan een synopsis en een comment daarop. Het verifiëerbare (krankzinnige) feit doet zich voor dat nu al weken en weken achter elkaar de random generator to the point verwijzingen geeft die passen binnen de actualiteit van het lopende blog of anders wel die van de dag.

  Zojuist koos hij de pagina: 33. (Uit: 1 – 359). Natuurlijk zou ik de boel kunnen belazeren maar dat is niet mijn stiel. Nog daargelaten dat “de dobbelmachine” volgende week onmiddellijk wraakt neemt..:))

  Wat staat er op pg. 33; ondermeer dit:

  ====
  Laat ik dit met u afspreken: er komt geen nieuwe uitgever “D”, tenzij die uitgever onmiddellijk het kosmopolitische belang onderkent van dit boek en er ok wereldwijd mee aan de slag wil.

  Ik ben niet te koop door verraad aan mezelf te plegen. Ik ga geen “pulp” schrijven of de wetenschappelijke progressie niet dienen door de daarvoor noodzakelijke provocaties uit de weg te gaan! Hebt u moeite met dit boek: leg het weg; studeer, net als ik, ook vijfendertig jaar… en probeer het dan opnieuw te begrijpen! Weet echter, dat ik al op m’n hurken ging zitten om u alles te verklaren…, en, zo ben ik ervan overtuigd: u heeft geen enkele moeite om mijn betoog te kunnen volgen. Die uitgevers hadden mij dus ook kunnen volgen… By the way… die uitgevers A,B, en C zijn zo klein dat ik – terwijl ik toch zorgvuldig de onderkant van m’n schoenzolen bestudeer waar ze zouden moeten zitten… – zelfs niet met een microscoop kan ontdekken!
  ====
  …het hoeft geen betoog dat dit fragment onvoorstelbaar in relatie is met dit blog!

 15. Aad Verbaast 6 februari 2011 om 11:19

  Eerst Knut, octopus Paul en nu de schele buidelrat Heidi. Allemaal inmiddels met een marktwaarde van een paar miljoen euro. Vanwege hun vermeende voorspellende gaven.
  Weer zo’n voorbeeld van de domheid waar je het hierboven over had. Op internet zit een randomgenerator die geheel grateloos zijn werk doet, en elke keer helemaal raak schiet!
  Ook nu weer. Precies waar het allemaal om draait natuurlijk.
  Het onovertroffen gelijk is nu al weer bewezen.

  Maar ook: in samenhang met het ‘boek der boeken’ natuurlijk. Alles wat daar in staat is natuurlijk universeel toepasbaar. Kom er nog maar eens om vandaag de dag.

  Nog een mooie dag gewenst, Jan. Even een aanlop nemen voor de komende week.
  Het wordt weer een belangrijke!

 16. Pingback:Update stand van zaken van de initiatief groep voortzetting VKblog (+ reacties VK) « Aad Verbaast

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: