Aad Verbaast

te gek voor woorden eigenlijk

ZIN en onzin van het PGB (+ reacties VK)


er wordt steen en been geklaagd over de zorg. geen wonder. het systeem is zo rot als een mispel. hoog tijd dat het eens fundamenteel op de schop gaat. vandaag over de absurde verschillen tussen zin en pgb. en niemand durft het ter discussie te stellen. ik wel. hoog tijd dat de kamer eens wakker wordt.
 
waar praten we over? wat kerngetallen.
640.000 mensen maken gebruik van awbz  zorg. het grootste gedeelte middels zin (zorg in natura, 500.000).  ruim 150.000 mensen extra zouden recht hebben op awbz zorg maar maken er geen gebruik van. ergens al vastgelopen in het proces om het te regelen.
 
totale awbz uitgaven: 25 miljard. het grootste gedeelte van dat geld wordt besteed aan verpleeg- en verzorging (50%) en gehandicaptenzorg (25%).
 
140.000 pgb (persoons gebonden budget) houders mogen in 2011 voor 2,7 miljard euro zelf zorg inkopen. gemiddeld is dat ruim 19.000 euro pp.
 
de financiering  komt voor het grootste gedeelte uit de werknemerspremies. (22 miljard). de overheid legt daar nog 2 miljard bij, en een gedeelte (10%) vloeit weer terug uit de eigen bijdragen van awbz gebruikers.
 
het begin van het hele proces.
het begint allemaal met het ciz (centraal indicatiestelling zorg). deze instelling (op aanvraag) bepaalt hoe ziek je eigenlijk bent, en hoeveel zorg daar tegenover mag staan. zonder die formele indicatie kom je nergens. een ingewikkelde procedure. veel papier en een heus interview. daar kan menig mens al wat ondersteuning bij gebruiken om daar zonder kleerscheuren door heen te komen.
het ciz geeft in de indicatie aan welke categorieën zorg van toepassing zijn. inclusief het aantal uren wat er voor staat. voorbeeld: pv (persoonlijke verzorging), bg (begeleiding groep) etc.
 
eenmaal de indicatie binnen moet gekozen worden hoe die zorg zal moeten worden geleverd. in principe twee mogelijkheden. zin of pgb.
 
niet altijd vrij om daarin te kiezen. als je langdurig elders verblijft (vb. verpleeghuis) dan is enkel zin mogelijk. in de thuissituatie moet je kiezen tussen het een of het ander.
 
in de afwikkeling van de geldstromen speelt vervolgens het zorgkantoor een centrale rol.
bij zin stuurt de zorgverlener een factuur naar het zorgkantoor. die wordt dan (mits goedgekeurd) betaald door het zorgkantoor. afhankelijk van het inkomen van de zorgvrager wordt voor een gedeelte van dat bedrag een verzamelfactuur (door het cak naar de zorgvrager) gestuurd. de eigen bijdrage.
 
bij het pgb stort het zorgkantoor maandelijks een bedrag op de privérekening van de zorgvrager.
de hoogte van het bedrag wordt vastgesteld op basis van de indicatie (tabel). van het bedrag uit de tabel wordt vooraf de eigen bijdrage  al afgetrokken (afhankelijk van het inkomen).
 
tot zover lijkt het allemaal nog wel aan alle eisen van redelijkheid te voldoen. en lijken de verschillen tussen zin en pgb niet voor elkaar onder te doen. dat zou ook niet mogen bij eenzelfde zorgbehoefte.
 
helaas, want niets is minder waar. er zijn substantiële verschillen.
 
de verschillen tussen zin en pgb.
een aantal voorbeelden. zonder volledig te willen zijn. 
 
zin: per categorie mag slechts één (gekwalificeerde!) zorgleverancier worden aangewezen (door zorgvrager, en na goedkeuring door het zorgkantoor en ciz). het zorgkantoor wil en kan maar van één instelling een factuur ontvangen. kan die niet alles leveren? dan houdt het daar gewoon op.
pgb: kies er zoveel als je wilt. al zijn het er 1000! personen behoeven slechts een bsn te hebben. instellingen slechts een kvk registratie en/of een btw nummer en ze zijn in business.
 
zin: zorg dient geleverd te worden door goedgekeurde organisaties. hoge eisen!
pgb: iedereen mag worden ingehuurd. geen eisen.
van je partner, tot die bevriende beunhaas tot de professional. maximum uurloon? 62 euro. er zijn mensen die dat niet verdienen per uur bij een baas. maar dat wel graag zouden verdienen.
 
zin: de zorg moet strikt in de afgegeven categorie vallen. is er bijvoorbeeld een dagopvang in een groep afgegeven, dan mag er geen sprake zijn van individuele begeleiding. groep is groep. de factuur wordt eenvoudig niet betaald.
pgb: alle categorieën worden op één  grote hoop gegooid. sterker nog, wil je het geld gebruiken voor een zorgcategorie waar geen indicatie voor is dan mag dat ook. vrijheid blijheid hier.
 
en dan nog het volgende absurde verschil. ik leg het uit aan een de hand van een voorbeeld.
een zorgvrager kiest voor zin. en heeft nog een restje inkomen (wao bijvoorbeeld, of pensioen).
volgens de ciz indicatie mag hij tot 500 euro per week zorg krijgen (25.000 per jaar). die krijgt hij ook mits er voldoende facturen zijn ingestuurd natuurlijk.
 
de zorgvrager krijgt dan (zie rekenhulp) een rekening voor de eigen eigen bijdrage van ongeveer 150 per week. 8000 euro per jaar. niet mals. maar akkoord: sociaal. sterkste schouders en zo. ook al heb je daar voor je hele leven al dikke premies betaald.. nog een keertje dan maar.
 
de zorgvrager besluit naderhand (toch wat geschrokken) voor pgb.
hij krijgt dan 500-150 = 350 euro per week overgemaakt.
en is uiterst verbaast dat hij slechts verantwoording hoeft af te leggen over deze 350 euro!? en niet hoeft aan te tonen dat hij 500 euro heeft uitgegeven!?
 
kortom: als hij slechts 350 euro (slim en/of gedeeltelijk inkopen) uitgeeft kost de ontvangen zorg hem persoonlijk ineens helemaal niets!
 
8000 euro ‘winst’ middels pgb ten opzichte van zin! er zijn dagen dat ik ze niet zie.
 
geen wonder:
geen wonder dat de vraag naar pgb explodeert.
geen wonder dat er op grote schaal misbruik wordt gemaakt van het pgb.
zorgboerderijen schieten als paddenstoelen uit de grond.
firma list en bedrog willen graag het pgb voor je ‘beheren’, je bent immers beperkt?
de ‘buurman’ wil ook graag extra inkomen verwerven. makkelijk toch?
 
wel een wonder:
dat de kamer in het opstellen van dit hele zorgbouwerk niet heeft gezien dat er absurde verschillen zijn ontstaan tussen de ene regeling en de ander. voor dezelfde zorgbehoefte. dat kan toch niet?
 
dat de kamer verbaasd is dat het pgb (ook absurd: een subsidie, en geen recht) zo’n hoge vlucht neemt. zijn de zorgvragers (geen dief van eigen portemonnee) en zorgciminelen  nou zo slim en de kamer zo dom?
 
dat de kamer (en regering) slechts roept dat fraude (en wildgroei) dient te worden beteugeld, maar niet in de gaten heeft dat het door hun bedachte systeem fundamenteel daar de enige oorzaak van is. en daardoor aan het kortste einde trekt.
 
maar nog het ergste: niemand in de kamer durft te stellen dat het hele systeem op de schop moet en de verschillen moeten worden vereffend met een eerlijk systeem. omdat het nu zo oneerlijk is.
 
te gek voor woorden. ze zijn te schijterig om met het argument om de oren geslagen te worden: kom niet aan de zwakkeren in de samenleving. maar in de grond: asociaal.
 
asociaal. omdat de ‘sterkeren’ de mazen in de wetgeving vinden om zichzelf er mee te verrijken, waardoor juist de zwakkeren en de rechtschapenen weer het nakijken hebben. omdat ze de zorg moeten ontberen die ze nodig hebben. omdat er geen geld en/of mogelijkheden voor zouden zijn..
 
kamer: wordt eens wakker.
 
 
 
extra bronnen:
zorgkantoor: vergoedingenlijst pgb 2011
http://www.pgb.nl/
pgb.nl: wie worden er getroffen door de bezuinigingen
nrc.nl: burger kan zorg weer zelf regelen
rijksoverheid.nl: beantwoording kamervragen over fraude met pgb’s
rijksoverheid.nl: persoonsgebonden budget
cbs.nl: uitgaven en financiering awbz
rijksbegroting.nl: begroting awbz  

Noot:
Onderdeel van de serie:ZIN, PGB, AWBZ en WMO. Zin, onzin, gebruik en misbruik. De serie:
06/04/11: GGZ. Graaiers, Gauwdieven en Zakkenvulllers
20/01/11: Mantelzorgcompliment een veeg uit de pan
04/01/11: Zin en onzin van het PGB
28/11/10: ZIN, PGB, AWBZ, en WMO. Zin, onzin, gebruik en misbruik
14/11/10: Vissen in de vijver van verpleeghuizen
15/03/10: PGB en zorgboerderijen. Misbruik van en in de zorg
12/02/10: Voltooid leven. Mag ik al alsjeblieft dood?
02/12/07: Alzheimer. Misbruik door diefstal onder volmacht

Enkele gebruikte afkortingen (verplichte kost voor de ‘beginner’):
ZIN: Zorg in Natura
PGB: Persoonsgebonden Budget
WMO: Wet Maatschappelijke Ondersteuning
AWBZ: Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten

Het plaatje is hier gevonden

120 Reacties op “ZIN en onzin van het PGB (+ reacties VK)

 1. Blutch1 4 januari 2011 om 17:28

  Goed stuk, maar wel iets om het schaamrood op de kaken te krijgen.
  =Afhankelijk van het inkomen van de zorgverlener wordt voor een gedeelte van dat bedrag een verzamelfactuur (door het CAK naar de zorgvrager) gestuurd. De eigen bijdrage.=
  Ik neem aan dat bedoeld wordt: afhankelijk van het inkomen van de zorgvrager.

 2. Roberto la Verita 4 januari 2011 om 17:35

  Die PGB,was dat niet een uitvinding van de VVD?
  Die daarmee onstane marktwerking was wel op het lijf geschreven van de ontstane bureau’s
  Was je voor die tijd nog geen crimineel,dan zou je het er wel door worden.
  Roberto

 3. Aad Verbaast 4 januari 2011 om 17:37

  @Blutch1:
  Beschamend is het goed woord inderdaad. Zelden zo’n rotzooitje gezien. Met eenzelfde ziekte (en zorgvraag) leidt de ZIN keuze tot veelal het nakijken, en de PGB kiezer kan het soms niet op. Daar moet gladgestreken worden.
  Dank voor de suggestie. Ik pas het meteen even aan.
  @Roberto:
  het is wel onderdeel geweest van "meer marktwerking" in de zorg.
  Met de filosofie kan ik me wel iets voorstellen. Maar werk dat dan goed uit. Dat is niet gebeurd.
  Alle mogelijkheden zijn geschapen voor de aanzuigende werking van dubieuze marktpartijen.
  Dat gebeurt dan ook volop.
  Plus is er een rechtsongelijkheid geschapen tussen ZIN gebruikers en PGB gebruikers.
  Dat heeft allebei niets met goede zorg te maken.
  Broddelwerk.

 4. View 4 januari 2011 om 17:46

  Dat zijn harde en onderbouwde feiten in de vergelijkend onderzoek, die richting 2e Kamer moeten.

 5. Aad Verbaast 4 januari 2011 om 17:55

  @View:
  Het is een publiek geheim voor de insiders. De kamerleden weten het, de zorgverleners weten het, de ‘criminelen’weten het, veel gebruikers weten het, de marktpartijen weten het.
  Wie staat dan nog op om het aan de kaak te stellen?
  Allemaal bang dat ze zich in de eigen voet gaan schieten..

 6. Beukmans 4 januari 2011 om 18:14

  Sterk verhaal Aad!
  Ik hoor bij die 150.000 want red me reet wel (heb ik altijd gedaan).

 7. Aad Verbaast 4 januari 2011 om 18:14

  @allen, net deze blog ook op NUJIJ.nl gezet.http://www.nujij.nl/zin-en-onzin-van-het-pgb.10898252.lynkx
  De eerste reactie daar:
  ==
  PGB is goed voor mensen die het geld als salaris krijgen.
  Die gasten lachen zich wer-ke-lijk kapot.
  Bakken met geld……
  ==

 8. Aad Verbaast 4 januari 2011 om 18:16

  @Beukmans: dank.
  Je bent een insider dus. En ken je neem ik aan de mogelijkheden en onmogelijkheden.
  Gewetensvraag aan je: vind je het PGB een goud-gerande regeling?
  P.S.: Begrijp me niet verkeerd overigens. Ik vind dat iedereen recht heeft op passende zorg.
  Het woord passend is dan wel cruciaal.
  Sommigen komen ernstig te kort, anderen gaan er mee aan de haal. Allemaal binnen ‘de regels’ die ik aan de kaak stel. Juist vanwege de absurde verschillen.

 9. RobertK 4 januari 2011 om 18:22

  Ik zit in de IVA en heb een PGB, beide helaas….
  Waar de bakken met geld zijn weet ik niet hoor, ik doe zeker iets fout?
  Zit je in de WAO/WIA of IVA dan vindt men je al een parasiet.
  Dit verhaal over het PGB doet er nog een schepje bovenop 😉
  Mijn PGB is overigens lager dan wat ik voorheen van de belasting kon aftrekken.
  Degene die zorgverlenen uit mijn PGB dragen een deel weer af aan de inkomstenbelasting.
  Misschien is alles bijelkaar toch nog wel voordeliger?
  Als maar niet een klein deel het voor de goedbedoelende meerderheid onmogelijk gaat maken.
  Dat er goed met het geld moet worden omgesprongen is natuurlijk absoluut waar!

 10. Jan Bouma 4 januari 2011 om 18:26

  …zal morgen proberen er iets zinnigs over op te merken…: onze verzorgingsstaat.
  Het zullen wel vragen worden. Ongetwijfeld is dit een blog dat op vele ministeries gelezen zou moeten worden. Ik neem maar vast een voorschot… Tot morgen.

 11. Aad Verbaast 4 januari 2011 om 18:34

  @RobertK:
  Ook al een ervaringsdeskundige!
  Je doet niets fout (neem ik aan). Nogmaals: ik vind dat iedereen recht heeft op goede zorg.
  Ik stel aan de kaak dat de verschillen tussen toegang tot die goede zorg een absurd verschil geeft tussen PGB en ZIN. Onacceptabele verschillen.
  De een komt te kort (ZIN met name, en PGB als door de bomen het bos niet meer ziet), en de ander kan de vreemdste capriolen uithalen binnen de regels. Misbruik in de hand werkend.
  De zwakkeren (met name) zijn daar de dupe van.
  Zorg je goed voor jezelf? En wordt er goed voor je gezorgd?

 12. Beukmans 4 januari 2011 om 18:36

  @Aad,
  Om je eerlijk de waarheid te vertellen was ik het indertijd helemaal zat.
  Had 8 jaar procederen achter de rug tegen de overheid en ABP, uiteindelijk zat ik elke keer alleen bij de rechter omdat "men" het niet nodig vond om te verschijnen.
  Het enige wat "men" heeft gedaan is de boel vertragen.
  Uiteindelijk overal mijn gelijk gehaald en heb nu een goede regeling maar als je me vraagt of ik heb gewonnen, je wint nooit in dit soort kwesties ben er zwaar depressief en psychotisch door geworden.
  Ligt gelukkig nu ver achter me.
  On topic, dit is wat het klapvee wil, uitgebuit worden door een stel criminelen, ik kan niets anders zeggen.
  Het stomme is dat ze er elke 4 jaar weer intrappen, maar dat is van alle tijden denk ik.
  Werken,werken,werken zodat je ’s avonds te moe bent om te beseffen wat er allemaal om je heen gebeurt.
  Ik kots op de politiek laat dat gezegd zijn.
  Passende zorg dus uitgevoerd door mensen die het geluk niet zoeken boven de 65.000 euro 😉

 13. Aad Verbaast 4 januari 2011 om 18:39

  @Jan:
  Ik ben een groot voorstander van een verzorgingsstaat. Solidariteit is een hoog goed.
  Maar (ik refereer even naar de gesprekken op het vorige blog tussen ons) ook hier zijn allerlei knutselaars en prutsers aan het werk die in te richten en de klepel én de klok nog aan het zoeken zijn en alvast beweren dat ze die gevonden hebben. Dat gaat ten koste van goede zorg voor zij die het hard nodig hebben.
  En is ten voordele van de mensen die als prioriteit hebben enkel goed voor zichzelf te zorgen. Onrect dus.
  In alle sectoren komt dat voor. Ook in deze sector. Ook een onderwerp om eens stevig aan de kaak te stellen!

 14. Aad Verbaast 4 januari 2011 om 18:48

  @Beukmans: ik begrijp dat je al een lange en moeizame weg achter de rug hebt.
  Zorgland is tot een doolhof verworden. Niet om door te komen voor de gemiddelede eerzame burger.
  Goed te lezen dat je inmiddels (veel te laat natuurlijk) toch een balans hebt kunnen vinden.
  Geheel eens met je: het zijn allemaal politieke keuzen. Ik ben het ook goed zat. Van links tot rechts moet ik zeggen!
  Het wordt hoog tijd dat ze de handschoen eens oppakken. De plank wordt bij herhaling misgeslagen.
  == je wint nooit in dit soort kwesties ben er zwaar depressief en psychotisch door geworden. ==
  Toch te gek vor woorden!
  == Ligt gelukkig nu ver achter me ==
  Prijs je gelukkig dat je mondig bent geweest. Te veel haken af. Met alle vreselijke gevolgen van dien.

 15. Zelfstandig journalist 4 januari 2011 om 18:50

  Ik heb al eens verteld dat ik ook jarenlang een PGB had in Nederland. Ook ik kreeg iemand over de vloer die kwam inventariseren waarvoor dan wel. Omdat mijn behoeften aan hulp, gelukkig, beperkt waren, was het aan mij toegewezen budget ook navenant klein. Degenen die mij hielpen moesten hun inkomsten zelf met de belasting verrekenen. Ik kreeg ieder jaar keurig hun belastingaangifte die ik dan verder moest verdelen. Het mooie aan het PGB was, en waarschijnlijk nog steeds is, dat je zelf de regie hebt over de zorg die wilt hebben. Dat houdt in dat je ook niet te maken krijgt met wachtlijsten. De hele administratieve rompslomp is dan weer een ellende.

 16. Aad Verbaast 4 januari 2011 om 18:58

  @ZJ:
  Niets mis mee dat als een prive persoon inhuurt uit het PGB dat die dat dan aan de belasting moet opgeven als inkomen. Dat even terzijde. Met de keuze voor ZIN kun je niet eens iemand prive inhuren. Zie je het verschil?
  Ook mooi dat je de regie hebt over de eigen invulling van de zorg. Maar als een oorzaak vind bij gebrek aan leverbaarheid door de de reguliere zorgverleners dan gaan mijn wenkbrauwen fronsen. Is dat dan niet een merkwaardig noodverband?
  Hoe is dat in België geregeld trouwens? Geen idee.

 17. Beukmans 4 januari 2011 om 19:04

  @Aad,
  Excuus hoor Aad, dit soort verhalen maakt me ontzettend boos want besef dat ik te nietig ben om er iets aan te veranderen. Bij welke club je je ook aansluit, je hebt altijd te maken met mensen die het eigenbelang boven het algemeen belang stellen. Of dit nu bij de voetbalclub is of bij het koningshuis het is overal hetzelfde liedje.
  Overigens ben ik wel lid van de partij die nog enigszins moeite doet om wat aan de leefomstandigheden van dieren te doen.
  Een beestje kan niet voor zichzelf opkomen wij mensen wel.

 18. Aad Verbaast 4 januari 2011 om 19:12

  @Beukmans:
  excuses zijn niet nodig hoor.
  Ik wordt er ook ontzettend boos van als ik zie wat een leed er is. Terwijl er mensen zijn die (legaal)misbruik kan maken van regelingen die met de bedoeling ontworpen zijn om mensen te helpen.
  Maak ze dan goed!
  Goede zorg wens je iedereen toe. Voor de mesnsen die het zo hard nodig hebben.
  Er is veel onrecht in de wereld.
  == Een beestje kan niet voor zichzelf opkomen wij mensen wel. ==
  Niet alle mensen weten inmiddels hoe ze voor zichzelf op moeten komen in het oerwoed van de zorg waar velen door de bomen het bos niet meer zien en passende zorg daardoor moeten ontberen.
  Onacceptabel vind ik.

 19. martin 4 januari 2011 om 19:12

  Aad is het te kort door de bocht als ik dit wijd aan geforceerd liberalisme, persoonlijke zorg zo aantrekkelijk maken dat ze zorgvuldigheid uit het oog is verloren.
  Hier zou de oppositie toch kunnen scoren? Als je de collega’s tenminste niet uitspeelt.

 20. Roberto la Verita 4 januari 2011 om 19:16

  `Zolang de burger niet het recht krijgt in te grijpen in wantoestanden op welk gebied dan ook,blijft het dweilen met de kraan open.
  En zolang zij dat ons dat recht niet geven,en zolang de burger dat recht niet neemt,zullen die wantoestanden blijven bestaan,en zullen er nieuwe wantoestanden bijkomen.
  Zaken als zorg,nuts ed,moet door de overheid verzorgd worden.
  Roberto

 21. Zelfstandig journalist 4 januari 2011 om 19:21

  In Vlaanderen is PGB nog lang geen gemeengoed. En de wachtlijst is nu al ellenlang. Het budget is zover ik weet ook veel kleiner. Nederland heeft echt een voortrekkersrol wat de zorg aan mensen met een beperking betreft. PGB, allerlei zelfstandig wonen initiatieven. De vraag is hoeveel ervan overblijft met de komende bezuinigingen.

 22. BarbaraJansma 4 januari 2011 om 19:22

  Ik ken een man die non-stop voor zijn gehandicapte dochtertje zorgt, die krijgt geen cent PGB.
  Ik ken mensen die mij wijs probeerden te maken dat ik er recht op zou hebben omdat zoon adhd heeft en ik dus parttime werk. Inkomen aanvullen noemden ze dat, en iedereen doet dat zeiden ze. Daar word je toch ook niet goed van?
  Goed stuk, dat van ZIN wist ik niet

 23. Aad Verbaast 4 januari 2011 om 19:28

  @Martin:
  Het lijkt me niet te kort door de bocht als je stelt dat de zorgvuldigheid uit het oog is verloren. Het raakt de kern. Het is onzorgvuldig.
  Ook de opposite is huiverig het aan te pakken. Doodsbenauwd zoals ik al schreef in de blog dat ze de kiezers voor het het hoofd te stoten als ze voorstellen te gaan knutselen aan de zorg.
  Wat mij verbaast is dat de spindokters nog geen passende formule daar voor hebben kunnen vinden.
  Wat nu gebeurt is immers asociaal. Eeen term die ik wel kan uitleggen aan kiezers.
  Nivelleren zou hun specialsme moeten zijn (ze beweren zelfs hun USP).
  Budgetneutraal opwaarderen van de ZIN en het PGB downgraden is dan te verkiezen weg.
  In het regeerakkoord niets over te vinden. Slechts een referentie dat PGb een recht moet worden (terecht, maar niet op deze manier), en dat ze gaan verschuiven vanuit de AWBZ (ZIN) naar de gemeenten. Zorg en huisvesting splitsen.
  Leuk voor de cijferij. Daarmee proberen zete gaan aantonen dat onder hun regime de AWBZ kosten zijn gedaald. Onzin. Het is het verschuiven van kostenposten richting gemeenten. Volgende drama’s en ongelijkheden introducerend.

 24. Aad Verbaast 4 januari 2011 om 19:32

  @ZJ: dank voor de info.
  zelfstandig wonen: nog zo’n idioot gebeuren. De kamer is akkord gegaan met een motie die door het CDA naar voren is gebracht ipv de motie die door de oppositie was ingebracht. Men dacht (net als de media) dat die ongeveer hetzelfde was. Niets was minder waar. De uitleg van de motie door de regering is dat er flink gekort wordt op de PGB’s voor zelfstandig wonenden. Zo’n 7000 euro per jaar.
  De kamer lag te slapen..
  Verkeerd bezuinigen terwijl er zo veel mogelijkheden zijn. Ongelooflijk!

 25. Aad Verbaast 4 januari 2011 om 19:39

  @Barbara Jansma:
  == Ik ken een man die non-stop voor zijn gehandicapte dochtertje zorgt, die krijgt geen cent PGB. ==
  Ljkt me dat hij dan daar maar eens heel snel achteraan moet gaan. Kan tienduizende euro’s schelen!
  Voor jou ook (je zoon dan). Advies: zoek het uit.
  Maar pas dan vervolgens op. Ook zo’n bizar verschil waar ik het hierboven nog niet over gehad heb.
  Je kunt een PGB krijgen (als je zoon een indicatie heeft). Daaruit kan je zoon jou inhuren. Inkomen maar toch.
  Er bestaat ook zoiets als respijtzorg. Zorg die je moet inhuren om de mantelzorger te ontlasten. Dan kan je jezelf niet meer inhuren. Moet immers extern. Om je ontlasten. Logisch maar wel heel anders.
  PGb is dus weer vele malen flexibeler. Met ZIN kom je in dit geval helemaal nergens..

 26. BarbaraJansma 4 januari 2011 om 20:06

  Nee hoor, ik hoef het niet, er zijn zat lui die het harder nodig hebben, zoals die man. En die heeft alles geprobeerd, jaren lang.

 27. Aad Verbaast 4 januari 2011 om 20:10

  @Barbara:
  om jou natuurlijk om daarin eigen keuzen te maken.
  == En die heeft alles geprobeerd, jaren lang. ==
  Ik ken de details natuurlijk niet. Klinkt als te gek voor woorden. Tegen muren gelopen wrs die afgebroken zouden moeten worden.
  Onrecht noem ik dat.

 28. Zelfstandig journalist 4 januari 2011 om 20:18

  Juist zij zijn veelal afhankelijk van met PGB ingekochte hulp. Anders kunnen ze het zelfstandig wonen wel vergeten. En wonen in een instelling is toch vele malen duurder en geeft minder vrijheid.

 29. Aad Verbaast 4 januari 2011 om 20:28

  @ZJ:
  Precies.
  En als je dan niet meer zelfstandig kunt wonen (met hulp) dan moet je dus naar een verzorgingshuis. Als ze al te vinden zijn (lange wachtlijsten voor de betere), en met de enorme verschillen in kwaliteit ook nog.
  Overgeleverd aan de systematiek van ZIN. Kortom: op alle terreinen inleveren van de eigen vrijheid tegen minder kwaliteit en hogere kosten (wrs).
  Waar zijn ze mee bezig..

 30. Zelfstandig journalist 4 januari 2011 om 20:52

  Geen idee waar ze mee bezig zijn. Ik weet wel dat ik blogger af ben voor vandaag. Ik wens je een prettige voortzetting van deze avond.

 31. VSp 5 januari 2011 om 08:19

  Hmm, ik ga ’s navragen hoe e.e.a. in DLD is geregeld. Ken een paar mensen die in identieke situaties zitten of daarbij betrokken zijn.
  Wat je schetst is een doolhof waarop men afstuderen kan om een uitweg te vinden. Ongelooflijk!

 32. Aad Verbaast 5 januari 2011 om 09:18

  @ZJ hoop dat je een goed nacht hebt gehad.
  @VSp:
  Ik ben heel benieuwd hoe dat in DLD geregeld is. Kunnen we als landen nog iets van elkaar leren?
  Inderdaad een doolhof/oerwoud. Aangezien ik een ‘naadje van de kous’ mens ben kom je de vreemdste dingen tegen. Probleem is de vele organisaties, en de "experts" die het veelal ook niet weten, en de steeds veranderende regels. Uiterst frustrerend.
  Ik schreef niet voor niets in het inleidend blog van deze serie:
  ==
  Daarnaast worden er ook nog eens zeer hoge eisen gesteld aan je vaardigheden als IT-er, onderhandelaar, winkelier, jurist, boekhouder, mediator, klusjesman, trainer/coach, case-manager en zorgmakelaar om nog enigszins je vraag aan te kunnen laten sluiten bij het aanbod.
  ==
  Voorbeeld: klik eens op de link in deze blog (vergoedingenlijst):http://www.czzorgkantoren.nl/%7Baa432f66-1743-4db4-b5f3-262b407cebde%7D?s=czzorgkantoor_klant
  13 pagina’s ‘kleine lettertjes’!
  Veelal moet ik de "experts" uitleggen hoe het zit..
  Maar nog elke dag wordt ik verrast. Gisteren nog drie organisaties aan de telefoon gehad (CIZ, CAK, en zorgkantoor) omdat er verschillende definities van "dagdeel"gehanteerd worden.. Kwamen ze niet uit..
  Lijkt me toch niet zo ingewikkeld..

 33. Jan Bouma 5 januari 2011 om 09:50

  @Aad…ook goeiemorgen.
  Op een bevolking van 16,5 miljoen en met een BNP van ca. 750 miljard vallen om te beginnen die cijfers van jou – ca. 650.000 personen doen een beroep of hebben recht op AWBZ, en daar gaat dan zo’n 25 miljard in om, ontzettend mee. Allemaal cijfers die me meevallen. Maar goed. Jij bent expert inmiddels op dit gebied en je hebt goed geanalyseerd waar de zaak niet goed zit. Het zou tijdwinst betekenen als je puntsgewijs je voorstellen hier op dit blog formuleert. Dan leest "de polletiek" mee en kan zo de oplossing geïmplementeerd worden. Krijgen zij de centen voor jouw werk snap je? :))
  (en dat is toch sowieso een "gouden regel" die elke politicus snapt).
  enfin..; we zijn benieuwd naar je doorwrochte voorstellen.
  Ondertussen: amuseer je (zoveel mogelijk). :))

 34. Zelfstandig journalist 5 januari 2011 om 09:50

  Ja en daar ben ik weer. Ben ook benieuwd naar de uitkomsten van het onderzoek van VSp.

 35. Aad Verbaast 5 januari 2011 om 10:08

  @ZJ:
  ik zie dat je er weer bent :–))
  Leuk dat je het volgt, hoe meer ervaring onder dit blog hoe beter.
  @Jan:
  Zo kan je natuurlijk alles relativeren. Ik zie tot mijn verrassing ineens een reasoptimist in je. Maar ja die mensen die worstelen met de zorg kun je daarmee niet geruststellen natuurlijk. De "niet zeuren" houding lijkt me niet waar ze op zitten te wachten. Op goede zorg wel!
  De oplossingen: ik kom er wel mee, maar nog niet nu. Om dat uit leggen waarom niet moet ik even duiden uit welk hout ik gesneden ben. In een breder verband het volgende:
  Ik heb jaren en jaren gestreden (in het bedrijfsleven met name) dat er altijd onmiddellijk in oplossingen gedacht schijnt te moeten worden.
  Het voorbeeld wat ik veelal gebruikte:
  "het tocht hier". Onmiddelijk stuiven de oplossers naar de ramen om deze te sluiten.
  Niemand vraagt of de person in kwestie dat als onaangenaam of juist aangenaam ervaart..
  Snap je?
  Dergelijk verkeerd handelen zie je in de slagaders en haarvaten van volksvertegenwoordigers (incidentenpolitiek) maar net zo in het bedrijfsleven.
  Mijn pleidooi was dan ook altijd: laten we minimaal 75% van de tijd besteden om het eens te worden over de kern van het probleem. En als iedereen het daar over eens is het op te lossen. Dat blijkt dan ineens niet zo ingewikkeld meer te zijn.
  Mijn vermoeden is dat je het met dat pleidooi niet oneens bent. Je doet (micro en macro) hetzelfde.
  We vormen daarin wel een grote uitzondering.
  Precies de reden waarom er zoveel wordt gerotzooid en er zoveel mis gaat!

 36. Zelfstandig journalist 5 januari 2011 om 10:25

  Als je het verhaal over de voors en tegens van het PGB wilt horen vanuit het standpunt van organisaties voor mensen met een beperking, moet je eens bij de CG-Raad of bij MEE gaan buurten.

 37. Jan Bouma 5 januari 2011 om 10:30

  @Aad…9:50
  Ik dacht eigenlijk ook in die (jouw) richting. Alleen als je kunt verwachten op grond van je analyses waar de tegenstand vandaan komt (en waarom) dan moet het ook mogelijk zijn om die tegenstand af te zetten tegen de meerderheid van 75% (= goed voorbeeld) die de toestand wil verbeteren.
  Vaak zal het ook niet eens gaan om de beschikbare hoeveelheid geld maar meer om een betere organisatie "op de werkvloer" door de beschikbare menskracht in te zetten en dat is dan meestal niet "het management". Dit zal wel een open zenuw wezen…
  Ik herinner me in ieder geval in één van je vorige bijdragen "een zorgboer-eigenaar die als een vorst, gezeten in een draagstoel, door z’n klanten werd rondgedragen…" Zoiets:))

 38. peterus 5 januari 2011 om 10:32

  Jij weet tenminste waar je over praat.
  Mijn verbazing is hoeveel in Nederland allemaal niet mogelijk is voor mensen die zorg nodig hebben.
  Mijn deja vu is dat in de drang om alles tot in de puntjes te regelen het contact met de werkelijkheid verloren gaat.
  PS. Leuke illustratie.

 39. Aad Verbaast 5 januari 2011 om 10:37

  @Zelfstandig journalist:
  Dank voor de tip. Zo zie je maar weer dat ook ik elke dag weer nieuwe organisaties tegenkom.
  De CG-raad was mij weer onbekend. Mee ken ik en heb er contacten mee.
  Hoeveel organisaties en gesprekspartners kan een mens verdragen?

 40. Aad Verbaast 5 januari 2011 om 10:43

  @Peterus:
  Dank.
  == Mijn verbazing is hoeveel in Nederland allemaal niet mogelijk is voor mensen die zorg nodig hebben. ==
  Waar ik met stijgende verbazing naar kijk is het enorme (sunstantiele) verschil tussen wat allemaal niet mogelijk is en wat er aan de andere kant allemaal wel mogelijk is (voorbeeld vergoedingenlijst). En dat die mogelijkheden afhankelijk zijn van schijnbaar eenvoudige keuzen (in dit blog de keuze tussen ZIN of PGB) die in feite niets met de ziekte waaronder je lijdt te maken hebben. Uiterst merkwaardig. Daar zit een belangrijke weeffout in het hele systeem.
  Met als consequentie dat er in voorkomende gevallen geld over de balk gesmeten kan worden en in andere gevallen er gekort wordt omdat er geen geld voor beschikbaar is. Uit de lengte of de breedte.

 41. Aad Verbaast 5 januari 2011 om 10:49

  @Jan Bouma:
  Precies wat ik bedoel. Laten we eerst eens doordringen tot de kern van problemen.
  Begint met een analyse. Deze blog concentreert zich op verschillen tussen ZIN en PGB. Onverklaarbare verschillen naar mijn mening. Slechts een deel van de problematiek.
  Jij voegt er het management aan toe. Lijkt me ook een probleem.
  Ik kan er nog wel een paar aan toe voegen (zonder volledig te willen zijn):
  – verkeerde ideeën rond marktwerking
  – verkeerde ideeën rond "eigen verantwoordelijkkheid"
  – verkeerde politieke besluitvorming (klapveestrategieën)
  etc.
  Allemaal goed genoeg voor specifieke blogs om het probleem te duiden..
  We zijn nog lang niet klaar 😉

 42. Timmerark 5 januari 2011 om 11:16

  Ik heb ooit voor iemand wat research gedaan…als het niet zo treurig was zou je je bescheuren…Over beunhazen, deel 1:
  Mijn is K… Ik bezoek mijn cliënten aan huis. Vooral als een afspraak wordt gemaakt, is het gebleken dat het fijn is dat ik naar de cliënten toe kom.

  Zoek je hulp? Meer weten? Lukt het niet om jezelf te ontplooien? Je bent welkom! Dat schept ruimte voor het ontmoeten van jezelf en van elkaar.

  Ik ben J … Doordat wij werken met studenten kunnen wij u een betaalbare hulp in uw regio aanbieden. Aan de financiele afhandeling heeft u geen zorgen want dat regelen wij graag voor u. Ik en mijn team staan voor u. Met vriendelijke groet, J

  Mijn naam is M..Door de nadruk te leggen op U als persoon hoop ik bij te dragen aan Uw levensgeluk. Ik probeer dit zo optimaal mogelijk te vervullen. Dus ook met een sterk wisselende zorgbehoefte bent u van harte welkom. Zelf bepalen hoe uw leven er uit ziet, hoe u wilt wonen, wat u wilt doen met andere mensen, hoe u uw tijd wilt besteden. Ik biedt u de hulp en begeleiding die nodig is om dat voor elkaar te krijgen.

  A. biedt ondersteuning met de lichamelijk verzorging. Ik ben ook bereid om ondersteuning te geven met omgang van kinderen. Mensen in hun laatste levensfase wil ik ook graag verzorgen. Ik werk graag met mensen en ben een goede verzorgster.

  Therapeutisch lopen met een roedel honden heb ik hier buiten beschouwing gelaten.
  Ik zeg hier niet dat het allemaal oplichters zijn, wel amateurs. Je hebt namelijk geen opleiding of ervaring nodig om een PGB budget te kunnen ontvangen, als ´hulpverlener´.
  Op het gebied van de bureau´s heb ik veel meer dubieuze teksten gelezen.

 43. Aad Verbaast 5 januari 2011 om 11:29

  @Timmerark:
  Dank voor de lijst. Massa’s beunhazen staan op om in het gat van de markt te duiken. De politiek sluit de ogen daarvoor. Ze hebben het zelf mogelijk gemaakt. Te moeilijk blijkbaar om dat eens toe te geven. Dan ettert het maar door. Ik vind dat onbegrijpelijk.

 44. Jan Bouma 5 januari 2011 om 12:06

  @Aad
  Ik neem maar vast een voorschot op de uitkomst van deze discussie. Die uitkomst zal niet veel verschillen m.b.t. de algemene discussie die gevoerd wordt ten aanzien van onze "politieke representatie". Wij – jij en ik – bepleiten daarin dat er dan een BMD (Brede Maatschappelijke Discussie) gevoerd zou moeten worden onder het volk en de kiezers omtrent de prioriteiten. Die ontbreekt. En dus krijg je het fenomeen dat de belanghebbenden de prioriteiten gaan invullen. Ten behoeve van zichzelf. Het is de democratie op z´n kop. Maar zolang dit basisprincipe niet verandert, en er niet anders zal worden gehandeld en beslist, zul je zien dat m.b.t. onze `verzorgingsstaat´ ook de foute belanghebbenden zal dienen. Dit wordt vechten tegen de bierkaai….
  Ik zie later wel weer, of niet.

 45. Aad Verbaast 5 januari 2011 om 12:11

  @Jan: geheel eens.
  Dat weet jij en dat weet ik. Maar nu de rest nog. Op blijven hameren dus. Dat doe ik dan ook.
  Inderdaad een algemeen probleem.
  In welk onderwerp je ook duikt. Opvallend is dat bij elk onderwerp dezelfde onderliggende problematiek speelt"
  ".. omtrent de prioriteiten. Die ontbreekt. En dus krijg je het fenomeen dat de belanghebbenden de prioriteiten gaan invullen. Ten behoeve van zichzelf. Het is de democratie op z´n kop."
  Zaak om dat elke keer te laten zien. Wanner wordt men eens verstandig? Wordt hoog tijd na "3000 jaar"!

 46. Timmerark 5 januari 2011 om 12:21

  Bureau
  XXXX spreekt voor zich. XXXX, dat ben ik. Mijn naam is P. Ik sta klaar voor u. Samen komen we er uit. Uitgangspunt is steeds de autonomie van de client en diens individuele situatie en wensen. Er zal altijd veel aandacht zijn voor het persoonlijk welbevinden van de client. Bij XXXX kan iedereen terecht, ongeacht leeftijd, die behoort tot een doelgroep
  Uw vraag is onze zorg. 24-uurs zorg of delen daarvan. Hulp bij klachten rondom: burnout, depressie, identiteit afwijzing, sociale angsten, relatie problemen, huwelijksproblemen, spanningsklachten, geloofsproblemen, seksuele problemen, zingevingsvragen, en emotionele problemen.
  Ook voor oppas, klusjesman, kok of kapper aan huis kunt u bij ons terecht.
  Ook hulp bij het aanvragen van een PGB en de administratie daarvan. Bovendien krijgt u als PGB-houder facturen toegestuurd die u kunt gebruiken voor de financiële verantwoording. Zo is er dus niet de zorg voor salarisadministratie.
  Wij werken nu meer dan 10 jaar en hebben veel ervaring met mensen die een PGB hebben, uiteraard moet U alleen tekenen voor accoord.
  Wij nemen het administratieve geharrewar rondom de inzet van zorg op ons zodat U zich kan richtten op herstel en het genot van de zorg.
  ———————————————————————————————————————————————-
  Niets verzonnen!!!!

 47. Blutch1 5 januari 2011 om 12:39

  Wat was er mis aan het vroegere groene kruis met wijkverpleegsters en de huisarts die de aanvraag deed?

 48. Aad Verbaast 5 januari 2011 om 12:54

  @Timmerark: Herkenbaar.
  Wat willen ze graag helpen! En wat moet je mondig en kundig zijn om het onderscheid te kunnen maken tussen beunhazen en vakmensen. Niet te doen lijkt me voor de gemiddelde mens, zeker niet als je in nood zit.
  @Blutch1: niets mis mee. De wijkverpleegsters zitten nu alleen verdeeld over tig oranisaties die allemaal staan te leuren om de business binnen te kruien.
  Marktwerking noemen ze dat geloof ik..

 49. Annet Lemaire 5 januari 2011 om 13:13

  Aad: het gezond verstand is weer aan het woord…geen eindeloos gezemel
  maar pang! recht voor z’n raap!
  Heerlijk!

 50. Zelfstandig journalist 5 januari 2011 om 13:23

  Nog een laatste tip dan: er is ook een vereniging voor PBG-houders: Per Saldo. Goh, en dan te bedenken dat ik al bijna vijf jaar niet meer werkzaam ben in de gehandicaptensector. U vraagt, wij draaien nog steeds :-).

 51. Ger Blog 5 januari 2011 om 14:02

  Goed blog. Ik kende de verschillen niet. Als je zou willen, kan je je blog als vraag doorsturen naar de publieksvoorlichting van het ministerie. Die is dan wettelijk verplicht te antwoorden waarom alles zo is zoals jij het beschrijft en wat de voordelen en nadelen zijn en waarom men er dan toch voor kiest.

 52. Roberto la Verita 5 januari 2011 om 14:11

  @ Aad Verbaast,
  De liberalesatie en de kleine overheid die deVVD wil is in mijn ogen alleen maar bedoeld om de fraude te bevorderen.
  Het gaat er bij mij niet in dat de VVD dit niet in kan schatten,ze hebben genoeg kennis in huis.
  Als ik het met mijn(lage) opleiding zie dan moeten zij dat ook kunnen.
  En vergeet niet dat de VVD samen met het CDAde politiek na de oorlog in de meeste gevalen bepaald hebben.
  Roberto

 53. Smokey Robbinson 5 januari 2011 om 16:51

  @Aad, roerend mee eens. en goed dat jij `t wel ter discussie durft te stellen.
  "Rot als een mispel" daar lijkt het zeer zeker op. Met alle know how is men niet in staat dit probleem op te lossen. Ouderen verdienen een goede oude dag maar dat het op die manier moet is diepdroevig!
  Die formele indicatie lijkt wel een opzettelijke drempel. Schandalig om het mensen zo moeilijk te make zodat ze met de handen in de lucht moeten afhakelen.
  Ik moet mijn reactie kort houden want word telkens "er vanaf gegooid". Sorry Aad.
  Is er weer iets mis met het vk-blog?

 54. Jeetjemina 5 januari 2011 om 16:52

  Goedzo goedzo goedzo!
  Eindelijk iemand die er wat van zegt!
  Zou er eindelijk ook iemand zijn die er naar luistert
  en liever nog: er naar handelt?
  Ach wel nee,
  Als "we" het maar uitzitten op he pluche tot de volgende periode!
  GRRRRRRR…

 55. Aad Verbaast 5 januari 2011 om 18:19

  @Annet Lemaire: dankjewel. Blij dat er nog iemand is die zegt dat ik nog een betje gezond verstand heb als ik het over de zorg heb. Ik kom daarvoor nog niet niet in aanmerking voor een PGB 😉
  @ZJ: in de blog staatg een link naar Per Saldo. Sterker nog, ik ben daar lid van.
  Goede informatie wordt door hun verstrekt.
  Maar wel een belangenbehartiger voor het PGB en uitbreiding daar van.
  Een kritisch geluid zoals dit zal je niet horen vanuit de club.

 56. Aad Verbaast 5 januari 2011 om 18:22

  @Ger Blog: dankjewel.
  Ook voor de tip. Ik zal het overwegen. Maar als ik de banntwoording zie van de kamervragen kan ik wel ongeveer bedenken wat men zal gaan antwoorden. Het licht zullen ze door deze blog niet zien denk. Pappen en nathouden wel. Gevoelige materie immers. Deze publieke geheimen worden door alle direct belanghebbenden onder de mat geschoven. Ik legde in de blog al uit waarom.
  @Roberta:
  Ondernemerschap bevorderen? Die grondhouding zal zeker meegespeeld hebben. Maar denk er dan goed over na zou ik tegen ze zeggen. En niet dit soort broddelwerk optuigen. Inderdaad: het uitnodigen van prutsers, criminelen, en uitzuigers. Allemaal ten koste van wie geholpen zou moeten worden: de zorgvrager. Schandalig.

 57. Aad Verbaast 5 januari 2011 om 18:28

  @Smokey:
  Dat indicatie systeem, daar kan ik me nog wel iets bij voorstellen. Beetje technocratisch maar vooruit. Kan helemaal anders hoor, maar vooruit.
  Daarna beginnen de rariteiten pas. Geen uitzondering hoor dat iemand een PGb van een ton heeft en geen idee hoe dat in hemelsnaam uit te geven. Nou daar zijn zat mensen die hem daar graag bij willen helpen!
  Daar is het toch niet voor bedoeld?

 58. Aad Verbaast 5 januari 2011 om 18:29

  @Jeetjemina:
  ik durf het te aan te kaak te stellen. Van links tot rechts wordt om deze brij heen gedraaid alsof het slechts incidenten zouden zijn.
  Nee, in de basis is het al fout. Met ZIN kan vrijwel niets (als zelfstandig wonende), met PGB kan meer dan alles.
  Met zulke grote verschillen (voor eenzelfde ziektebeeld) creëer je dus grote en onterechte verschillen in de samenleving. Ik vind dat (dus) asociaal.
  Maar ja, niemand durft er iets aan te doen. Doodsbang om voor asociaal uitgemaakt te worden… Rare tegenstelling..

 59. Zelfstandig journalist 5 januari 2011 om 18:33

  Oeps, dat heb ik dan over het hoofd gezien …

 60. Aad Verbaast 5 januari 2011 om 19:13

  @ZJ: geen probleem hoor. Kan de beste overkomen.
  Zolang het maar niet pathologisch is.
  Aan de andere kant zou dat wel het geval zijn, dan kun je zomaar weer in aanmerking komen voor een vet PGB. Dat schept weer mogelijkheden.
  Kortom: je zit altijd goed! ;-))

 61. Jan Bouma 6 januari 2011 om 10:10

  @Aad…ook goeiemorgen.
  Paar opmerkingen; niet uitputtend.
  1. Indien dit Vkblog van je door "overheid" en "de branche" voor kennisgeving wordt aangenomen is dat een uiterst bedroevend resultaat. Of zeg maar: geen resultaat.
  2. Je gaf mij in overweging ons verhaal (de Vragenlijsten met Drum und Dran) door te sturen aan alle politieke partijen in de 2e Kamer. Dat heb ik gedaan met alleen een reactie van het CDV (Centrum Democratische Verkenningen), de studieclub van het CDA met een (waardeloze) reactie van Drs. J. Prij als sectretaris van die club als "resultaat".
  Voor de rest van de aangeschreven partijen (alle) konden we doodvallen…
  3. Toch wordt regelmatig de huichelachtige oproep gehoord van "de politiek" om reacties uit het publiek ter verbetering van de werking onzer Staat.
  4. Welnu: ik zou je toch vragen om dit Vkblog expliciet onder de aandacht te brengen van de minister en de 2e Kamer met tevens een verzoek om antwoord.
  Enfin… Je ziet ik neem geen genoegen met "geen antwoord". Ook al betekent dat altijd weer wel een antwoord als je geen antwoord krijgt.
  So far… Men amusere zich; zolang het nog kan.

 62. Wattman 6 januari 2011 om 11:11

  Al is het Belgische zorgsysteem net zo’n doolhof (we moesten voor baby C. op de blote knieën door het papier), het vergoedt wel. Het keert uit. Er wordt gezorgd, handen aan het bed. Dokters die tot 11 uur ’s avonds te consulteren zijn. Ik heb ooit om 23.30 bij de tandarts gezeten, een bevriend psychiater houdt zijn laatste consultatie om 01.00 uur ’s nachts. Zorgverzekering (alles-erop-en-eraan, ‘klasse’ verzekerd) kost voor ons drietjes net geen 50 euro per maand. Ja, inclusief tandarts. OK is dag en nacht bemand, verpleegsters kunnen nog een praatje doen en een digitaal patiëntendossier bestaat hier al bijna 20 jaar. Wisselen van huisarts of specialist? Geen punt, iedereen weet met een roffel op het toetsenbord wat er in de laatste urine zat. Een ziekenhuis heeft nog een geneesheer-directeur en geen management, en op de vloeren ligt verdacht weinig marmer.
  Enige punt van aandacht is de psychiatrie, en dan met name de gerechtspsychiatrie. Rampzalig, chaos, knoeiboel. Maar ja, zo blijft er nog wat te wensen over.

 63. Aad Verbaast 6 januari 2011 om 11:16

  @Jan:
  ad1. klopt. Ik denk dat ze het niet eens voor kennisgeving aannemen. Kritisch zijn ten opzichte van de eigen belangen is niet hun sterkste eigenschap.
  ad 2. Ik heb eenzelfde ervaring (blog over misbruik van volmachten bij dementerende van 2008). $0 mails naar kamerleden. Eigenlijk geen enkele respons. De enige die antwoordde was de Wit van de SP (je kent hem wel, van het parlementair onderzoek) die mij ging bewijzen dat er geen vuiltje aan de lucht was. Nota bene de partij die toen midden in hun campagne "wordt u ook uitgekleed?".
  Nou, hier is dan ook echt sprake van dat mensen worden uitgekleed.
  De PvdA stuurde na 6 maanden (!!) een bericht dat ze het bericht ontvangen hadden. Nooi meer iets van gehoord natuurlijk..
  Ad 3. zie 2. schijnpolitiek. Zum kotzen.
  ad 4. zie 1, 2, 3. Ik doe het niet meer. Maar iedereen is vrij om de handschoen op te pakken natuurlijk.
  Dat kan ook, want er moet op de mail toch een andere naam staan, dan Aad Verbaast..
  Poltiek blijft een klucht in en van eindeloze bedrijven.
  Jij weet er alles van.
  Weer een mooie dag gewenst. Vanmiddag weer de nodige ‘zorgexperts’ op bezoek. De chiefs die komen uitleggen dat er geen indians zijn…
  We houden de humor er maar in.

 64. Aad Verbaast 6 januari 2011 om 11:20

  @Wattman:
  Klinkt goed. Die signalen had ik al opgevat. Is al lang zo trouwens. Goedkoper, beter, en sneller.
  Er is heel wat gezondheidstoerisme richting België.
  Onbegrijpleijk dat al die managers en politici hier daar niet wat vaker naar toe gaan om eens te kijken waarom het daar wel kan en hier niet. Hebben het te druk waarschijnlijk met het staren en onderzoeken van de eigen navel.
  Zou Vlaanderen zich aansluiten bij Nederland dan is ineens de gezondheidszorg in Nederland gemiddeld sterk verbeterd! 😉

 65. VSp 6 januari 2011 om 13:14

  ==$0 mails naar kamerleden. Eigenlijk geen enkele respons.==
  VSp heeft de mailadresen van alle kamerleden. D’rop zetten? Kwestie van ‘copy- paste om ze in één keer allen aan te schrijven.

 66. Jan Bouma 6 januari 2011 om 14:09

  @VSp…13:14
  …Schrap de illusie dat een individueel kamerlid buiten de pot zal piesen van het dictaat van de partij.
  Zo is Wilders bijv. het enige "aanspreekpunt" voor de gehele PVV-partij waarin zijn "ja-knikkers", zijn vazallen zitten. Maar ook in elke andere partij kan men vergeten het idee omtrent het onafhankelijke kamerlidschap "dat zonder last" diens eigen oordeel zal klinken of vormen.
  De gehele Nederlandse politiek is een afspiegeling van corrupt instemmend "parlement" dat die naam niet verdient want het vergeet de basisprincipes omtrent die oordeelsvorming.
  Men amusere zich verder.
  Ondertussen signaleer ik wel het comment van @Wattman: 11:11 uur.
  Wat men ook wil zeggen over de Belgische politieke verhoudingen; feit blijft wel dat het Belgische model inzake de "verzorgingsstaat" meer instemming en bewondering verdient dan ons corrupte Nederlandse "model".
  @Aad…
  Ik zou toch nog een poging wagen om dit Vkblog onder de aandacht te brengen van ons "Nederlandse corrupte model".

 67. Aad Verbaast 6 januari 2011 om 15:23

  @VSp:
  Misschien geen gek idee om die eens op een blog te zetten. Of hier in de reactie ruimte.
  Als die mailadressen tenminste via het publieke domein zijn verkregen (erbij vermelden). Anders krijg je natuurlijk weer de moraalridders op je dak.
  Is wel een leuk blog van te maken 😉

 68. Aad Verbaast 6 januari 2011 om 15:32

  @Jan: ik heb even gegoegeld in hoeverre dit blog al is doorgedrongen in de gelederen. In het kader van verspredi het woord..
  Ikzelf heb het hier neergezet, op mijn schaduwblog (wordpress), nujij.nl (veel reacteis ook daar), en OBA.
  Nu zie ik verwijzingen inmiddels bij:
  Actueelnieuws.euhttp://www.actueelnieuws.eu/zin-en-onzin-van-het-pgb/
  Dimsyo.mobihttp://www.dimsyo.mobi/Pgb/
  Seniorencontactmagazinehttp://www.seniorenvlodrop.nl/tuut_mit_ziepnaat_2009.pdf
  Er zullen er nog wel meer verschijnen.
  Naar de kamer: mijn voorkeur is dat iemand anders dat doet. Wie?
  Inmiddels het gesprek met de zorgexperts achter de rug. Blog laten lezen. Reactie:
  "Raar maar waar". Die vragen zich ook af hoe lang dat gaat duren.
  Ook zitten branistormen hoe het geld op te krijgen.
  Suggestie: je mag je partner "aannemen".
  Onder PGB kan dat. Met ZIN nooit van zijn leven..
  Hoe? Zo:http://www.svb.nl/Images/0428NH_0109.pdf

 69. Jan Bouma 6 januari 2011 om 16:04

  @Aad… 15:32
  Heb je laatste link even doorgescrolled tot aan beneden. Een ingewikkelder Kafkaësk verhaal is mij nog niet eerder vertoond. Waarom kan bij een "intake" van n ‘importe welke zorgvraag dan ook, niet het gezonde verstand prevaleren van al die bedisselende instanties?
  Maar… als je nou geld overhebt voor het goeie doel.. vermeld ik graag even m’n bankrekeningno. :))
  Wie attendeert de 2e Kamer op deze waanzin en ontsporing van "de verzorgingsstaat?"
  Goeie vraag. Ik zou zeggen stuur aan dit adres de link van dit blog: http://www.tweedekamer.nl/kamerleden/alle_kamerleden/verbeet_gerdi/visie.jsp?wt.srch=1&wt.mc_id=adwords&adid=2772309423&campaign=Kamerleden&vorm=search&adgroup=Voorzitter&keyword=voorzitter%202e%20kamer
  en dan zie je dat je strandt. Niemand is in de 2e Kamer rechtstreeks ter verantwoording te roepen over de mistoestanden in onze maatschappij.
  Amuseer je verder.
  ps
  Ik had zojuist contact met de Hoge Raad over diens rechtspraak. Zie daarvoor (desgewenst) de email die ik zond op m’n juridische blog.

 70. Aad Verbaast 6 januari 2011 om 16:27

  @Jan: Kafka is er nog niets bij natuurlijk.
  En papieren bolwerk waar je u tegen zegt. Daar genoeg handjes ‘aan het bed’.
  En een heleboel mensen wiens dagtaak het is om het aan al die anderen uit te leggen.
  Om vervolgens vast te lopen, als je net even een vraag bedenkt die buiten hun ‘scripts’ liggen..
  Ach, de servicemaatschapij waar men het nogal eens over wilt hebben (kan ook zomaar weer eens een blogonderwerp worden).
  Je link naar de tweede kamer:
  Ook al zoiets. Klikkend op "contact zou je toch verwachten dat je daar de e-maillijst zou vinden van de kamerleden.
  Niets i minder waar.
  Je vind er wel (doorklikkend) een e-mailfomulier om kamerleden uit te kunnen nodigen om bijvoorbeeld een lintje door te klikken.
  Wat me doet denken aan de hierboven gerefereerde excercitie om mails te sturen naar de kamerleden.
  Een groot gedeelte geeft een antwoord op de geprogrammeerde automatische piloot.
  Iets in de orde van:
  ==
  Uw bericht is in goed orde ontvangen.
  We hebben het doorgestuurd naar het verantwoordelijke kamerlid in onze fractie
  ==
  Om nooit meer iets van te horen natuurlijk..
  Maar als een telefoontje krijgen van P&W hebben ze ineens alle tijd van de wereld.
  Met gierende banden er naar toe.
  Ik ga nu naar je blog.

 71. Jan Bouma 6 januari 2011 om 18:43

  @Aad…16:27
  Alles heeft te maken met de Wet van Parkinson: http://nl.wikipedia.org/wiki/Wet_van_Parkinson
  ondertussen heb ik op m’n juridische blog de Hoge Raad en Mr. J. Spier van antwoord voorzien. En ik ben benieuwd of ik een reactie krijg die het daglicht kan velen…
  Enfin.
  We zien morgen wel verder (of niet) "wat de toestand is in de wereld" volgens Mr. G.B.J. Hiltermann:))
  Tot morgen.

 72. Aad Verbaast 7 januari 2011 om 01:20

  @Jan:
  Leuk en herkenbaar. Ik kende die wetten nog niet (wel het Peter principle.), maar ze zijn ijzersterk!
  Geheel toepasbaar op ale fronten. Dank voor de tip. Ik zal die niet licht vergeten.
  Inmiddels ook op je juridische blog je laatste reactie gelezen.
  Je conclusie is geheel juist: een misvatting van ze te denken dat er in deze nog veel lang geheim gehouden kan worden. Ook dat hebben ze nog niet in de gaten..
  Morgen weer een dag. Het is laat zie ik net. :-0

 73. paco painter 7 januari 2011 om 09:02

  Het blijft allemaal een bron van zorg

 74. Jan Bouma 7 januari 2011 om 09:18

  "Aad… ook goeiemorgen, voor mij was het al vroeg dag…. Ongetwijfeld zitten er ook strafrechtelijke consequenties aan het niet vervolgen van jouw aangeklaagden in dit blog dus… mutatis mutandis vergelijk het mijne met navolgend bericht dat ik op m´n jur. blog plaatste idem doorzond aan de 2e Kamer
  °°
  Aan de Voorzitter en Leden van uw Commissie,
  Onder uw aandacht breng ik navolgend commentaar met het verzoek erop te reageren. Met name op de vraag of uw Commissie nog voornemens is de regering te adviseren om het wetsvoorstel van Heerts/Anker/Smilde d.d. 27 januari 2010 te aanvaarden. Zo ja wanneer; zoniet waarom niet.
  Graag verneem ik terzake uw standpunt. E.e.a. in verband met mijn dossier op Volkskrantblog te vinden via de link:http://www.vkblog.nl/bericht/267947/Nimmer_zal_het_Recht_niet_in_het_geding_zijn!#
  kopie gedeelte d.d. heden:
  07-01-2011 08:49
  Rechtsoverweging.
  ============
  t.a.v. Prof. mr. J. Spier – c.q. De Hoge Raad
  idem: t.a.v. Mevr. mr. M.E.A. Braeken
  idem: Cie.vj@tweedekamer.nl (Vaste Kamercommissie voor Justitie)
  idem: OM
  In de Notitie van Mr. Spier en C.J.J.M. Stolker (zie mijn posting 22 december 2010; 16:57 uur)
  "Ongeregelde onrechtmatige overheidsdaad" – openaccess.leidenuniv.nl/bitst…
  komt (ondermeer) aan de orde zijn overwegingen m.b.t. handelingen van beambtenaren c.q. de Staat die "beducht", "bevreesd" zouden moeten zijn voor de schaden die dat handelen met zich mee kan brengen. Hier wordt in feite de navolgende rechtsvraag opgeworpen:
  1) Men gedoogt in het belang der Staat dat de Staat en diens ambtenaren van die vrees en beduchtheid bevrijd/gevrijwaard zullen blijven: men handhaaft dan de strafrechtelijke/civielrechtelijke immuniteit van de Staat en diens ambtenaren zoals die nog steeds geldt;
  versus
  2) Men heft die immuniteit op door aanvaarding van het wetsvoorstel van Heerts/Smilde/Anker van 27 januari 2010.
  Feit is dat blijkens mijn contacten terzake het wetsontwerp bij de vorming van dit Kabinet nog "controversiëel" werd geacht doch dat er wel een parlementaire meerderheid voor opheffing zou zijn. Inmiddels is het Kabinet al weer maanden geleden gevormd.
  Me dunkt dat de rechtsstaat, de samenleving, beter gediend wordt door de bepleite opheffing dan door de handhaving van de immuniteit. Regelrecht bewijsbaar crimineel handelen, zoals u kunt concluderen uit bovenstaand dossier, kan immers niet zonder gevolgen blijven. Blijkbaar is het OM nog niet zo ver om tot vervolging over te gaan en wellicht omdat ze denkt "in het criminele belang der Staat" deze vervolging uit te moeten stellen of in de doofpot te stoppen. In dat geval zal de rechtsstaat voor de dictatoriale politiestaat hebben gekozen.
  ps
  Ik zal afschrift zenden aan de 2e Kamer van deze notitie.
  ======================================
  Met dank voor uw antwoord.
  Hoogachtend,
  Jan Bouma
  Villa Mithras
  Straatweg 178
  3603 CT Maarssen
  tel. 0346-573455

 75. Aad Verbaast 7 januari 2011 om 09:40

  @Paco: wordt er goed voor je gezorgd?
  @Jan:
  Heb je ooit wel eens een inhoudelijk antwoord gekregen op je mails naar dergelijke commissies?
  Of gaat hun invulling van immuniteit inmiddels als zover dat ze immuun geworden zijn voor de bezorgde burger die aan de noodrem wil trekken? En dat mechanisme al bij voorbaat onklaar hebben gemaakt.
  Lijkt mij welhaast al een retorische vraag geworden.
  Het dossier wordt dikker en dikker. Niet bij hun. Papier (ook electronisch) wordt flink opgeruimd daar (‘ronde archief’)en ze laten de burger met de rotzooi zitten.
  De omgekeerde wereld!
  Wat een bende. Opruimen die zooi.
  Maak er een mooie dag van.
  P.S. ik kopieer deze reactie ook maar even op je juridische blog.

 76. trektocht 7 januari 2011 om 10:43

  Ik hoorde wel eens van het gesjoemel maar heb je blog met de bek open van verbazing gelezen.
  Vooral die zorgboerderijen. Ken iemand die daar "therapeutisch" werkt en behoorlijk veel werk verzet, dus "opbrengt" en daarnaast vangen ze voor haar 600 euro per maand voor drie ochtenden per week!
  Snap opeens waarom zij en anderen daar boos werden toen de "baas" trots zijn nieuwe auto liet zien!

 77. Aad Verbaast 7 januari 2011 om 10:52

  @trektocht:
  Ik schreef eerder al een blog specifiek over de zorgboerderijen:http://www.vkblog.nl/bericht/305793/PGB_en_zorgboerderijen._Misbruik_van_en_in_de_zorg
  "PGB en zorgboerderijen. Misbruik van en in de zorg."
  Lees en huiver!
  De goede niet te kort doende, zijn het schandalige toestanden.

 78. Aad Verbaast 7 januari 2011 om 11:40

  @allen:
  dramtisch bericht (vind ik):
  Net een mail ontvangen:
  =================
  Beste Volkskrant-blogger,
  Via deze mail wil ik u graag persoonlijk op de hoogte brengen van een wellicht vervelende mededeling: het Volkskrant-blog gaat stoppen. Per 1 maart zal de site niet meer toegankelijk zijn, en vervalt de mogelijkheid een weblog bij te houden onder de naam van de Volkskrant.
  De reden hiervoor is dat wij het blog helaas niet meer de aandacht en technische ondersteuning kunnen bieden, die het vereist.
  Om te voorkomen dat u al uw bijdragen na 1 maart niet meer kunt terugvinden, en u te stimuleren vooral te blijven schrijven, wil ik u graag wijzen op enkele gratis en toegankelijke blog-alternatieven op het web, zoals.http://wordpress.com/http://web-log.nl/
  Wij onderzoeken nog mogelijkheden om blogs te kunnen bewaren. Mocht u zelf nog goed werkzame tools weten, dan roep ik u op deze de komende maand te delen met uw mede-bloggers in de reactiemogelijkheid onder het moderator-blog van de Volkskrant.
  Ik dank u hartelijk voor uw vertrouwen in het Volkskrant-blog de afgelopen jaren.
  Hoogachtend,
  Philippe Remarque
  Hoofdredacteur de Volkskrant
  =================
  Inmiddels op de voorpagina van het VKblog meerdere blogs verschenen uiteraard.
  Zelf ben ik via twitter inmiddels in contact met GJ Bogaerts..
  Misschien dat die (als oud-insider) ons bloggers kan adviseren over een goede migratie naar elders inclusief reacties..
  Kloten! Wat een bende, wat een rotzooi!

 79. Jan Bouma 7 januari 2011 om 12:59

  @Aad…11:40
  Zelfde bericht ontvangen waaruit blijkt dat er een Vkbloggersbestand met één druk op de knop kan worden bereikt.
  2) Ik heb dit scenario voorspeld. Er is voor de Vk onvoldoende synergetisch voordeel te behalen om het Vkblog in de lucht te houden. Tegen kosten uiteraard.
  3) Ik raad eenieder aan om te kopiëren die bestanden naar je "documenten-opslag" op je eigen computer. Voor sommigen oude bloggers is dat een giga-onderneming vanwege de omvangrijkheid.
  4) Ik hoop dat je via GJB nog een geïnteresseerde marktpartij vindt die het hele Vk-blog wil overnemen en daar w e l synergetische voordelen inziet. Tenslotte blijken zo’n ‘Facebook’ of ‘Hyves’ miljarden waard in de markt. Wat de beweerdelijke 14 a 15.000 (?) Vkbloggers waard zijn weet ik niet.
  5) Ik ga nu m’n laatste updates kopiëren en ik prijs me gelukkig dat in principe mijn hele Vkblogverhaal toch in principe per 25 januari a.s. kan worden beëindigd omdat er dan vonnis wordt geveld.
  Men amusere zich verder. Tegen Remarque zeg ik nog dat mijn talloze raadgevingen in de wind zijn geslagen om synergetische voordelen uit te buiten. Tant pis! De kogel is kennelijk toch door de Vk-kerk.

 80. Aad Verbaast 7 januari 2011 om 13:16

  @Jan:
  Maar triest blijft het.
  Desalniettemin blijf ik de hersens pijnigen en inspanningen verrichten om de continuiteit van deze community op de een of andere manier te verzekeren.
  Inclusief natuurlijk het behoud van de leesbaarheid/bereikbaarheid van alle blogs die geschreven zijn.
  We gaan per slot van rekening niet aan kapitaalvernietiging doen.
  Ik heb wel hoop op oplossingen daar voor.
  Wordt aan gewerkt!
  Wat een rotzooi, wat een bende!

 81. Jan Bouma 7 januari 2011 om 14:00

  @Aad.. 13:16
  Heb zojuist aan @Wim Dankbaar, internetmiljonair en medebeheerder van KLOL = Klokkenluideronline de email verzonden van Philippe Remarque m.b.t. de beëindiging van het Vkblog. Misschien is er een samenwerking mogelijk met KLOL onder de noemer, zoals ik hem suggereerde, "de kritische blogger" die het bestand van ca. (beweerdelijk) 14 a 15.000 Vkbloggers wil overnemen en hosten.
  Ik moet je zeggen dat het maken van "een kopie" van één van m’n uitgebreidste lopende blogs zojuist mislukte om die te zetten op "Mijn documenten". Waarschijnlijk tengevolge van mijn digibetisme. Ik zal m’n expert, de IBM’er hiervoor consulteren.
  Blijft een feit dat het betreurenswaardig is dat de Vk mijn voorgestelde synergie niet heeft willen benutten.
  Inderdaad is er sprake van een enorme kapitaalsvernietiging van alle inspanningen der Vkbloggers als er geen nieuwe continuïteit blijkt door een overname van de site.
  Groet maar weer… JB

 82. Aad Verbaast 7 januari 2011 om 16:55

  @Motek:
  Dankjewel zeg voor het kopieren van deze blog nr je eigen blog. al"s "luie typiste" 😉
  Als VK het blog sluit dan staat het in ieder geval daar nog op!

 83. Aad Verbaast 7 januari 2011 om 17:00

  @Jan:
  Weer veel gebeurd lees ik.
  Niet te geloven zeg, dat razendsnelle, inhoudelijke, en to-the-point antwoord van de die griffier van de Cie.
  er gebeurd nog wel eens wat moois in deze wereld. Ik kon het me haast al niet meer vooorstellen. Maar toch.
  De man verdient een lintje.
  Nu het vervolg natuurlijk.
  Ook mooi dat je die Dankbaar even hebt ingeseind.
  Ik kan me namelijk heel goed voorstellen dat een slim onhandelaar het hele VK blog mag meenemene met geld toe, en dat er ook nog een prima verdienmodel op kan worden losgelaten.
  Misschien ziet hij er wel wat.
  Hij of iemand anders.. maakt niet uit. Als het maar in de kern kan blijven voortbestaan!
  Succes met je backup.. Je zal wel iets verkeerds hebben gedaan inderdaad.
  Nu even weer inlezen op de voorpagina. Net terug namelijk.

 84. Jan Bouma 7 januari 2011 om 17:23

  @Aad… 17:00
  Kreeg zojuist een telefoontje van de man die een lintje verdient (Van D.) met het verzoek om zijn naam weg te halen als de verzender van het goede bericht. Daarin heb ik toegestemd en op mijn juridische blog heb ik het antwoord van de Commissie voor Veiligheid en Justitie "veralgemeniseerd" door zijn naam weg te halen… Ik beschik niet over jouw inlogcodes om hetzelfde op jouw blog te doen. Dus.. als je het niet doet… dan was ik m’n handen in onschuld. Feit is wel dat ik Van D. nogmaals heb gewezen op het feit dat onze parlementaire Commissie voor Veiligheid en Justitie geacht wordt te spreken namens het parlement ofwel ons allen.
  Enfin… Ik wacht dus af of in de vergadering van 19 januari a.s. de Commissie zal besluiten de immuniteit van de Staat sinds de Pikmeerarresten (1998) nu eindelijk eens te gaan opheffen. Daarna zal ik het OM wel bewegen tot vervolging van de ‘staatscriminelen’ die mij beroofd hebben op 19 juni 2009…
  Amuseer je verder. Maar spreek dan wel de taal van wat als begrijpelijk wordt verstaan. :))

 85. Aad Verbaast 7 januari 2011 om 18:15

  @Jan:
  Uiterst merkwaardig telefoontje.
  Dat lintje mag nu weer ingeleverd worden door de man. Paul van D. De Paul van Doorn de Adjunct-griffier vaste commissie voor Veiligheid en Justitie.
  Is de terreur van de angst toegeslagen?
  – nergens staat dat de mail vertrouwelijk is.
  – er bestaat zoiets als WOB (mail mag in het publieke domein)
  – de naam van de griffier is al publliekelijk bekent. Paul van doorn namelijk. Op Google zo terug te vinden.
  – het is geen wikileaks hier! 😉
  Maar ja als de man dat niet wil, wie ben ik om zijn naam dan niet te verwijderen uit je reactie van hierboven.
  Bij deze kopieer ik deze dan nog maar een keer, en verwijder je reactie van 15:50.
  Nooit te beroerd om iemand een plezier te doen. In dit geval hr. van Doorn.
  "Zeg mij waar u staat"..
  Wat een zooitje.
  ==
  07-01-2011 15:40
  M.b.t. mijn verzonden email aan de Kamercommissie (zie hierboven) ontving ik een snelle response van de Commissie van Justitie die mijn brief zal agenderen d.d. 19 januari en ik zie uit naar het antwoord. T.k.n.:
  ==
  —– Original Message —–
  From: villamithras@planet.nl
  To: Commissie V&J
  Sent: Friday, January 07, 2011 3:23 PM
  Subject: Re: notitie Mr. J. Spier
  Geachte Commissie,
  Mijn dank voor uw snelle response. Ik zal de beraadslagingen van de 2e Kamer middels de link:
  zoek.officielebekendmakingen.n…
  op mijn juridische Vkblog vermelden.
  Tevens zal ik trachten de genoemde Leden (CDA/PvdA/CU) te benaderen omtrent de voortgang en afhandeling van het wetsontwerp.
  Ik ben en blijf overigens van mening dat de Cie. Justitie toch als het "nationale geweten" van ons parlement mag worden aangemerkt.
  Nogmaals met dank voor uw reactie.
  M.vr.gr.
  Jan Bouma
  Villa Mithras
  —– Original Message —–
  From: Commissie V&J
  To: ‘villamithras@planet.nl’
  Sent: Friday, January 07, 2011 2:35 PM
  Subject: RE: notitie Mr. J. Spier
  Geachte heer Bouma,
  Uw brief wordt geagendeerd voor de procedurevergadering van de commissie Veiligheid & Justitie op 19 januari a.s.
  Met betrekking tot uw vraag over het wetsvoorstel Heerts/Smilde/Anker kan ik u het volgende melden. Zoals u begrijpt gaat het hier om een initiatiefwetsvoorstel. Het voorstel zit in de plenaire fase (laatste fase voor stemming in de Tweede Kamer). De indieners moeten nog antwoord geven op de vragen die zijn gesteld door de Kamer in de eerste termijn van het debat. Wanneer de voortzetting van dit debat gaat plaatsvinden is niet bekend, een en ander is afhankelijk van initiatiefnemers en vervolgens van de ruimte op de Kameragenda.
  Ik raad u aan om contact op te nemen met de partijen CDA/PvdA/CU om te zien wat nu de huidige stand van zaken is. Het Kamerlid Smilde (CDA) is op dit moment ook nog Kamerlid. De leden Heerts en Anker zijn dat niet meer. Het ligt voor de hand dat andere leden binnen hun fracties de verdediging van het wetsvoorstel zullen overnemen.
  Ten slotte; de commissie Veiligheid en Justitie brengt geen adviezen uit over het wetsvoorstel aan de regering. Laatstgenoemde is bij initiatiefwetgeving enkel adviseur en van “aanvaarding” van wetsvoorstellen door de regering is ook geen sprake.
  Met vriendelijke groet,
  De Commissie voor Veiligheid en Justitie
  ——————————————————————————–
  Van: villamithras@planet.nl [mailto:villamithras@planet.nl]
  Verzonden: vrijdag 7 januari 2011 9:04
  Aan: Commissie V&J
  Onderwerp: notitie Mr. J. Spier
  Aan de Voorzitter en Leden van uw Commissie,
  Onder uw aandacht breng ik navolgend commentaar met het verzoek erop te reageren. Met name op de vraag of uw Commissie nog voornemens is de regering te adviseren om het wetsvoorstel van Heerts/Ander/Smilde d.d. 27 januari 2010 te aanvaarden. Zo ja wanneer; zoniet waarom niet.
  Graag verneem ik terzake uw standpunt. E.e.a. in verband met mijn dossier op Volkskrantblog te vinden via de link:
  http://www.vkblog.nl/bericht/267947/N...
  kopie gedeelte d.d. heden:
  07-01-2011 08:49
  Rechtsoverweging.
  ===============
  t.a.v. Prof. mr. J. Spier – c.q. De Hoge Raad
  idem: t.a.v. Mevr. mr. M.E.A. Braeken
  idem: Cie.vj@tweedekamer.nl (Vaste Kamercommissie voor Justitie)
  idem: OM
  In de Notitie van Mr. Spier en C.J.J.M. Stolker (zie mijn posting 22 december 2010; 16:57 uur)
  "Ongeregelde onrechtmatige overheidsdaad" – openaccess.leidenuniv.nl/bitst…
  komt (ondermeer) aan de orde zijn overwegingen m.b.t. handelingen van beambtenaren c.q. de Staat die "beducht", "bevreesd" zouden moeten zijn voor de schaden die dat handelen met zich mee kan brengen. Hier wordt in feite de navolgende rechtsvraag opgeworpen:
  1) Men gedoogt in het belang der Staat dat de Staat en diens ambtenaren van die vrees en beduchtheid bevrijd/gevrijwaard zullen blijven: men handhaaft dan de strafrechtelijke/civielrechtelijke immuniteit van de Staat en diens ambtenaren zoals die nog steeds geldt;
  versus
  2) Men heft die immuniteit op door aanvaarding van het wetsvoorstel van Heerts/Smilde/Anker van 27 januari 2010.
  Feit is dat blijkens mijn contacten terzake het wetsontwerp bij de vorming van dit Kabinet nog "controversiëel" werd geacht doch dat er wel een parlementaire meerderheid voor opheffing zou zijn. Inmiddels is het Kabinet al weer maanden geleden gevormd.
  Me dunkt dat de rechtsstaat, de samenleving, beter gediend wordt door de bepleite opheffing dan door de handhaving van de immuniteit. Regelrecht bewijsbaar crimineel handelen, zoals u kunt concluderen uit bovenstaand dossier, kan immers niet zonder gevolgen blijven. Blijkbaar is het OM nog niet zo ver om tot vervolging over te gaan en wellicht omdat ze denkt "in het criminele belang der Staat" deze vervolging uit te moeten stellen of in de doofpot te stoppen. In dat geval zal de rechtsstaat voor de dictatoriale politiestaat hebben gekozen.
  ps
  Ik zal afschrift zenden aan de 2e Kamer van deze notitie.
  ======================================
  Met dank voor uw antwoord.
  Hoogachtend,
  Jan Bouma
  Villa Mithras
  Straatweg 178
  3603 CT Maarssen
  tel. 0346-573455
  Informatie uit de Tweede Kamer gecombineerd met achtergronddossiers en het laatste politieke nieuws.
  Informatie ter oriëntatie op een bezoek, uitleg over hoe wetten tot stand komen en een rondgang door de geschiedenis van de Staten-Generaal.
  Kijk nu op http://www.tweedekamer.nl
  Disclaimer
  Indien u de link niet kunt openen, neemt u dan contact op met telefoonnummer 070-3182211. Meer informatie vindt u op de website http://www.tweedekamer
  ====
  Zo goed?
  Nog een mooie dag :-)))

 86. Jan Bouma 7 januari 2011 om 18:47

  @Aad… 18:15
  Ja dank je wel voor deze opschoning!! …….:))
  Maar beste mensen laten wel wel zijn. Er wordt voor en namens u gesproken in het parlement terwijl er nuchtere lieden zijn als @Aad verbaast die ten behoeve van ons algemeen welzijn soms de vinger leggen op te verbeteren omstandigheden en het functioneren van onze rechtsstaat.
  Keep that in mind. Tot morgen. Voor weer een aflevering van dit criminele blog!!

 87. Aad Verbaast 7 januari 2011 om 19:17

  @Jan:
  Geen dank. Altijd bereid iemand te helpen waar kan. Zeker een medestander in deze eindeloze strijd tegen van alles en nog wat. Recht wat krom is en dergelijke.
  Eerst maar eens even zorgen die strijd middels een blg en blogcommunity voorgezet kan worden.
  Ergens een blog hebben is geen probleem, daar heb ik de VK niet zo voor nodig.
  Zie o.a. ook al mijn schaduwblog: https://aadverbaast.wordpress.com/
  Maar een spreker zonder publiek kan net zo goed zijn mond houden.
  En daar is natuurlijk een actieve community voor nodig. Dat was het VKblog. Ik was er blij mee.
  Als daar de stekker uit wordt getrokken dan zijn de media weer schuldig aan het snoeren van de mond van de burger. Voor het eigen gewin. Kan het ironischer?
  Nog twee maanden om een effectief en breed platvorm te vinden waar ik mijn verhalen kan voortzetten met stevige interactie met de lezers. Ik ben wars van éénrichtingsverkeer.
  Waar de media blijkbaar weer naar toe willen terugkeren. "Lezen wat wij je voeren, en verder niet zeuren".
  Geen wonder dat ze de strijd aan het verliezen zijn. Maar ja, veelal zijn het de Cappo di Gruppo’s zelf die dat het laatste volhouden dat dat niet zo is. Blind waren ze immers al.
  We worstelen voort, wat zal ons morgen weer overkomen?

 88. Jan Bouma 8 januari 2011 om 09:42

  @Aad… ook goeiemorgen.
  Om wat zaken goed te laten verlopen (die nu dreigen mis te lopen – ik bedoel de opheffing van het VKblog) plaatste ik zojuist het navolgende comment bij @Bart en ik zal dat ook doorsturen aan de VK-moderatie.
  ==
  08-01-2011 09:36
  @Bas…9:15
  Ook goeiemorgen.
  Beetje flauwekul reactie van je hierboven. Reken even mee: als nou elke Vkblogger slechts 100 euro per jaar zou (gaan) betalen voor deze toch unieke dienstverlening van de VOLKSKRANT dan wordt misschien het financiële gat al gedicht. De VK is geen filantropische instelling. En dat jij misschien dat wel verwacht maakt jou wat vreemd idem alle anderen die vinden dat de VK voor "noppes" dienstverlening zou moedten bieden. Misschien een typisch "Hollands trekje"; – als het maar niks kost.
  Ik denk dat het een goeie zaak zou zijn dat er een voorstel komt van de VKbloggers naar de Volkskrant waarin in ieder geval de bereidheid wordt uitgesproken om die 100 euro per jaar te gaan betalen en dan kijken of daarmee de gratis serviceverlening betaald kan worden. Ik wijs erop dat verhuizen naar een andere host of provider met de (soms) enorme opgebouwde bestanden van Vkbloggers dat dat a hell of a job wordt en dat de Vkb logger NIMMER een zo’n goede profilering zal krijgen dan dat hier gefaciliteerd wordt. Dus wat zal ik doen? Ik stuur dit comment door aan de VK-moderatie met het verzoek ereens naar te kijken. Want… tenslotte snappen die Belgen ook wel dat…"dien Hollanders zuunig zijn en het liefst voor een duppie op de eerste rang zitten…!" Nog een opmerking. Voor mij is m’n VK-blog een noodzakelijk medium ten behoeve van mijn WERK. Voor de meesten is het gewoon een HOBBY. Welnu… Hobbies mogen wat kosten en als dat een hobby is van 100 euro per jaar… is dat een koopje.
  Ik zet dit comment ook neer bij @Aad verbaast en uiteraard bij mezelf.
  @Allen een goeie dag vandaag en alle dagen erna. JB
  ==
  …ik weet niet wat jij ervan vindt maar ik zie als een berg op tegen die hele verhuizing zonder dat daar op voorhand een goed "huis" te vinden zal zijn… Enfin. Ik sprak voor mezelf maar misschien heb jij een andere of betere mening.
  Werk ze vandaag!

 89. Aad Verbaast 8 januari 2011 om 09:56

  @Jan:
  Ik zie je punt. Geen probleem voor mij om hier betaald te kunnen bloggen. Als dat het VKblog zou kunnen redden. Prima. Mag wat kosten.
  Ik ben nog aan het broeden.
  Het is natuurlijk van de gekke dat gewoon de stekker eruit getrokken word.
  Minsens zou iets bedacht moeten worden om de hele bestanden (blogs+ reacties) ergens te laten staan en leesbaar te houden. Er is geschiedenis geschreven immers.
  Dan het USP van het VKblog: de voorpagina.
  Daarmee onderscheidt het zich van alle andere blogplatforms.
  Ook daar zal een oplsoosing voor bedacht moeten worden.
  Dat defineert de bloggersgemeenschap.
  Blogs overzetten: dat kan, maar al die reacties (jouw dossier op het moment) is ingewikkelder. Ik zou ook niet weten (nu) hoe dat te doen.
  Maar ik ben aan het broeden. Inmiddels een paar (dunne) lijntjes uitgezet.
  Ik laat me niet zomaar ‘oprollen’. Niet mijn stijl.
  Wat een bende, wat een rotzooi!!

 90. Jan Bouma 8 januari 2011 om 12:35

  …Aad.. 9.56 uur
  Ik stuur je zo dadelijk een mail, misschien met ook een mogelijke oplossing.
  2. heb overigens aan Remarque mijn bericht ook per mail toegestuurd, zie verder ons Nelussie bij BART met een goed comment waarop ik aansluit.
  Tot later.

 91. Aad Verbaast 8 januari 2011 om 12:59

  @Jan:
  Dank, ik heb je e-mail gezien. Goede actie. Hopelijk gaat het tot iets leiden. Zou mooi zijn.
  Inmiddels ben ik ook al weer iets verder met wat acties. Beircht ik nog wel over als het wat concreter geworden is.
  Alles proberen is de moeite waard. Er is geschiedenis geschreven die niet verloren mag gaan.

 92. paco painter 8 januari 2011 om 15:32

  Vanaf heden kunt u je me hier vinden http://pacopaintersatire.blogspot.com/
  Laat weten waar jij eventueel heen gaat

 93. katja 8 januari 2011 om 17:37

  Als je dan op je wordpress zit, hoe laveer je dan naar de andere deelnemers???????
  Of ben ik nu dan eindelijk een echte digibeet geworden?
  Vanaf Paco’s plek ervaar ik hetzelfde probleem…….

 94. Henk Daalder speelt het Regionale EnergieMix Spel 8 januari 2011 om 18:35

  Wat is jouw visie op de toekomst van het bloggen?
  Stel er komt een handige, inspirerende blog omgeving.
  Hoe ziet die er volgens jou uit?
  Waarom denk je dat jij of anderen daar tot ver in de toekomt blijven bloggen?
  as dinsdag 11 jan blogdag van de toekomstvisie
  Ook andere toekomstvisies welkom
  Bijvoorbeeld die van de menselijke interactie
  Wat is een blijvende kwaliteit?http://www.vkblog.nl/bericht/363999/De_toekomst_van_het_bloggen%2C_hoe_ziet_die_er_uit%3F

 95. martin 8 januari 2011 om 20:26

  Ga mijn nieuwe huis aankleden. Het zal lang duren voordat het zo prettig past als mijn optrekjes hier, maar met de naam ben ik wel tevreden: http://broekstukken.blogspot.com/
  Mijn wereldachterglas laat ik aan scherven vallen. Of zet ik die op een fotobewaarplaats?
  Mijn zolder gaat een nieuw leven in of laat ik afbranden tot er niets van over is. Ik ben er nog maar net mee begonnen.
  Mijn oude schuurtje met stopwapenhandelstukjes laat ik afbranden of haal ik er eerst de mooie stukken uit.
  Wat een werk zo’n verhuizing.

 96. Aad Verbaast 8 januari 2011 om 22:51

  @Paco: dank.. ik had het al gezien.
  Ik plan ergens in februari nog een blog te maken hier met een lijst ,met alle bloggers en de plekken waar ze elders ook bloggen..
  Maar ik hoop nog op oplossingen. Wordt achter de schermen aan gewerkt al..
  @Marrtin:
  Zie mijn reactie naar Paco hier boven.
  Genoteerd, dank!
  @allen: ik ben bezig (als verzekeringspremie) al mijn blogs over te hevelen naar deze blogsite:https://aadverbaast.wordpress.com/
  @Martin: wat een werk: ik schat voor mijn blogs ongeveer 100 uur werk.. pfffff….
  Zonde natuurlijk dat de reacties allemaal verloren zullen gaan, als de blogs niet op een andere server gezet kunnen worden elders.. Moet toch kunnen?
  Die had ik al een paar maanden.. Voorgevoel?
  Ik vind overigens wordpress mooier dan blogspot.. Maar dat is natuurlijk een kwestie van smaak..

 97. Aad Verbaast 8 januari 2011 om 22:52

  @Henk Daalder.. Dank. Misschien doe ik wel mee, misschien ook niet.. Tijdgebrek..
  En ik ben even bezig met de historie veilig te stellen… Ook voor de toekomst..

 98. Aad Verbaast 8 januari 2011 om 22:54

  @Katja:
  === Als je dan op je wordpress zit, hoe laveer je dan naar de andere deelnemers???????
  Of ben ik nu dan eindelijk een echte digibeet geworden?
  Vanaf Paco’s plek ervaar ik hetzelfde probleem……. ==
  Dat is ook precies het probleem..
  Bloggen kun je overal.. Maar de vorpagina van het VK was het unieke selling point, en vormt de basis voor de blogcummunity. En genereert daarmee de interactie!!
  Die moet dan ook ergens weer worden gemaakt.
  Wordt aan gewerkt inmiddels.. De tijd dringt..

 99. Jan Bouma 9 januari 2011 om 09:41

  @Aad
  @Allen
  En ondertussen schrijdt de tijd voort. Het is zondag en dus tijd voor een traditionele "preek" uit het Boek der Boeken. Een willekeurig gekozen pagina door de at randomgenerator van @Aad verbaast. Vele malen eerder hebben we ons verbaasd over de ogenschijnlijke toevalstreffers die dat niet waren. Er zijn mensen die er vast van overtuigd zijn die menen "dat toeval niet bestaat". Eentje die dat ook meende was Henk Hofland. Ik mag zeggen letterlijk co-auteur van m’n boek want hij schrijft als columnist de pagina die de dobbelmachine van @Aad heeft gekozen. Ik vernachel niks. Het is en was pagina: 56.
  (Dit wordt werken voor me want ik kan niet scannen; dus simpel overtypen van wat hij schreef op 10 januari 2005 als "Montag no. 1273" in de NRC en ik even later in m’n boek en wat we bespraken… Dus niet zeuren mensen. U krijgt een onvervalst stukje column van onze P.C. Hooftprijswinnaar te lezen)’
  ==
  Pg. 56
  (Noot: vermoedelijk heeft hij "ergens" kritiek gehad te weinig te hebben geschreven, of compassie te hebben getoond met wat dan ook, maar in concreto vertelt hij niet waarover…; misschien terzake de Tsunamiramp in Z.O. Azië, or what ever; een omissie; ik vervolg zijn column)
  Ik dacht aan Dr. Strangelove or: How I Learned to Stop Worrying and Love the Bomb, het meesterwerk van Stanley Kubrick uit 1964. In deze film speelt Peter Sellers onder anderen de rol van een uit nazi-Duitsland afkomstige, krankzinnige geleerde die dankzij zijn genie in de hoogste Amerikaanse regeringskringen terecht is gekomen. Telkens als hij bij de president wordt geroepen, en hij betuigt zijn instemming met wat die heeft gezegd, moet hij met zijn linkerarm beletten dat hij met zijn rechter de bekende groet brengt. Telkens kost het hem veel moeite. Als het er eenmaal inzit, gaat het er niet meer uit.
  Zo ongeveer schrijven de stukjesschrijvers hun stukjes. Eerst over het onderwerp zelf. Ze lezen elkaar stukjes. Die denken daar het hunne van en schrijven dat op. Soms wordt er een op de televisie geïnterviewd. Dat is iets bijzonders. Waarom hebt u dit stukje geschreven? Daarover schrijven de Tv-critici weer hun stukje. Ze kunnen niet anders. Het is de zichzelf alzijdige voortzettende geconditiooneerde reflex, het perpetuum mobile van de opinie. Zo breekt er een ogenblik aan waarop, wat er dan ook in de wereld gebeurt, al die stukjesschrijvers niets anders meer doen dan over elkaars desbetreffende stukjes schrijven. Dan komen de lezers in opstand. Dat lezen ze weer in de stukjes. Ze gaan zelf een beetje in het vak, openen een website, geven hem/haar, wie dan ook, recht voor zijn raap van katoen. Dat is de vervulling van de postmoderne democratie, naar de vorm.
  Nu gaat het over de inhoud, de manier waarop we ons uitdrukken…
  (Noot: hij vergist zich hier op groteske wijze; bij uitstek immers is "de manier waarop we ons uitdrukken" een vormkwestie en die heeft NIETS te maken met "de inhoud", anderzijds: een columnist schrijft per definitie geen Filosofische Tractaten maar "columns". Zou de pretentie, van de te communiceren ‘inhoudelijke boodschap’, waarheidsgetrouwer, of wat daar subjectief voor moet doorgaan anders, beter dienen te zijn, bezige men ook een ander taalgebruik. En dat ander taalgebruik vind je per definitie niet in een krant… Nu wil ik hem hier niet te hard op aanvallen omdat nu juist in deze column "de vorm" samenvalt met "de inhoud" (dus heeft hij hier gelijk). Overigens is het natuurlijk wel zo dat de "effectiviteit van de taal", indien er stellingen worden verkondigd, gemeten zou moeten kunnen worden aan de hand van empirische gegevens die vaststellen of de (voorgestelde) veranderingen en/of communicaties door de adressanten wel of niet worden aanvaard of begrepen. (Nadat zij door "de effectiviteit van de taal" daartoe zijn overtuigd) Anders gezegd: /// (einde pagina 56).
  ==
  Opmerking: het bovenstaande is een door mij becommentariëerde column van HJA en wel middels de "Noot".
  Opmerking 2. ten diepste vertaalt zich in zijn column precies datgene wat zich ook hier op het (nog bestaande) Volkskrantblog afspeelt. Hoe lang nog?
  Opmerking 3. : allen een goeie zondag en sorry voor het vele "leeswerk".

 100. Aad Verbaast 9 januari 2011 om 09:46

  @allen:
  om de 100-ste reactie maar even vol te maken laat ik even weten welke verzekeringspremies ik inmiddels heb opgetuigd om toch door te kunnen blijven bloggen:
  Hier ben ik te vinden.. te veel, dus als alles duidelijk is dan gaan er keuzen gemaakt worden.
  Mijn wordpress blog:https://aadverbaast.wordpress.com/
  Blogplatvormen:
  OBA:http://www.onafhankelijke-bloggers-associatie.nl/
  Bloginblik:http://bloginblik.nl/
  twitter:http://twitter.com/#!/AadVerbaast
  Nu weer door met het overzetten van blogs naar wordpress… pfff.. wat een gedoe..

 101. Aad Verbaast 9 januari 2011 om 09:51

  @Jan:
  inderdaad ongelooflijk. Er isi meer tussen hemel en aarde. Je zou er haast in gaan geloven. Geen gekke gedachte zo op de zondagmorgen natuurlijk.
  Thank God it’s Sunday.
  Dat zou het eigenlijk moeten zijn natuurlijk. De onwetenden hadden er Friday van gemaakt.
  Sommige mensen moet je ook alles uitleggen.. 😉
  Er moet weer hard gewerkt worden vandaag.
  Wat een bende, wat een rotzooi.
  En wat een kapitaalvernietiging..

 102. Jan Bouma 9 januari 2011 om 12:44

  @Aad..9:46
  Heb aangeklikt je nieuwe vervangende (?) site op "wordpress.com" en zag daar je inspanningen om je giga-bestand vanaf 2007 daar opnieuw te implementeren. Een tevergeefse exercitie. Waarom? Omdat je publicaties toen relevant waren en ook TOEN werden becommentariëerd.
  Vraag:
  Indien de Volkskrant het hele pakhuis van de Vkbloggers als één geheel wil transmitten naar een nieuwe host of provider dan moet dat mogelijk zijn alsof je je C-schijf kopiëert naar een backing-up? Kortom: je schakelt in een plug die zorgt voor de transmissie. (!?) Waar of niet waar?
  Zodat een geïnteresseerde voor overname met één druk op de knop alles kan overnemen en wij, simpele bloggers, daarover dan geen zorgen hoeven te hebben. (Of is dit praat van een leek?)
  Je weet dat ik contact heb met een mogelijk geïnteresseerde overnamekandidaat die een nieuwe site wil maken en fourneren met voldoende capaciteit voor een continuïteit.
  Graag een antwoord op mijn (simplistische?) voorstelling van zaken.
  Restopmerking. De VOLKSKRANT kan er misschien wel de stekker eruit willen trekken maar…
  als zij:
  1. Niet wil aangeven wat het kosten/baten plaatje inhoudt;
  2. Slechts de negatieve publiciteit voor deze waanzinnige kapitaalsvernietiging voor haar rekening wil nemen : coûte que coûte..
  3. Dat ze dan wel in eigen voet aan het schieten is. Ongeacht hoe pragmatisch en opportunistisch Van Thillo c.s. en Remarque "de balans aan het opmaken zijn".
  4. Ik prijs me gelukkig slechts een 40-tal blogs te moeten archiveren.
  5. Ik vraag je komende week mijn laatste schilderij "De geboorte en de slang" op m’n lopende Vkblog te plaatsen zodat ik alles kan archiveren. Et après moi le déluge!
  Groet maar weer.
  ps
  Heb wel aan W.D. je laatste comment doorgezonden. Misschien komt uit die hoek de oplossing voor de continuïteit. "Facebook" met 500 miljoen deelnemers en waard ca. 50 miljard zal het nieuwe blog onder de noemer "De kritische blogger" wel nooit worden maar zelfs een fractie daarvan maakt alles de moeite waard terwijl er ook nog groeimogelijkheden zijn die DE VOLKSKRANT kennelijk niet ziet.
  Soit! So be it!
  Amuseer je verder. Hierrr schijnt de zon.

 103. Aad Verbaast 9 januari 2011 om 14:12

  @Jan:
  Je hebt wel gelijk. Het mooiste zou natuurlijk zijn als het hele VKblog inclusief het archiedf ergens naar toe kan worden overgeheveld. Daar wordt aan gewerkt. Ook doorjou. Hulde.
  Maar ik ga niet zitten wachten tot D-day.
  Dus maar vast wat verzekeringen afgesloten.
  1. al mijn blogs (dikke 250) overhuizen naar mijn wordpress schaduwblog. Kon nog wel eens het hoofdblog moeten worden. Er zit veel denkwerk in, en die wil ik niet verloren laten gaan.
  2. Lid van OBA, en bloginblik.nl geworden. Eeen soort van alternatieve hoofdpagina. Met name die laatste lijkt veelbelovend. Er wordt daar hard aan de weg getimmerd.http://bloginblik.nl/
  3. alle blogs opgeslagen, maar ja dat is op de harde schijf. Vandaar punt 1. Dubbel archief. zichtbaar voor het publieke domein.
  Speciaal voor jou: jij hebt natuurlijk het blog ook gebruikt (zie je juridische blog) als archief.
  Let nu goed op. Belangrijk voor jou!:
  Ik las bij 100_woorden dat je makkelijk een hele pagina kunt omzetten in een PDF file. Schijnt alleen maar het neerzetten van een URL te zijn in Adobe software. En alles wordt overgenomen inclusief reacties begrijp ik.
  Makkelijk hanteerbaar!
  Ik ben dat zelf ook nog aan het onderzoeken. Met name hoe je dat PDF file dan weer ergens op internet kan zetten..
  Ik zou je adviseren dat omzetten in een pdf even met je IBM PC ondersteuner te bespreken.
  Kon met name voor jou wel heel interessant zijn!
  Zo maar weer even.
  Inmiddels heel 2007, en alle "mijn gesprek met.." overgezet.
  Nu beginnen met 2008..
  P.S. blijft behelpen natuurlijk. Alle recties ben ik dan wel kwijt.. En dat "benne nou net de leuke dingen voor de mense"!!
  Afgezien dat er ook onder de blogs geschiedenis is geschreven..

 104. demio 10 januari 2011 om 19:56

  Aad, helemaal gelijk heb je.
  Vreselijk dat verschil tussen pgb en zorg in natura.
  En geen wonder natuurlijk dat er misbruik van gemaakt wordt.

 105. Aad Verbaast 10 januari 2011 om 20:38

  @Demio: dank.
  het werkt twee kanten op:
  het trekt misbruik aan (PGB ruimte), maar vanwege de complexiteit zullen er ook mensen zijn die daarom gaan kiezen voor ZIN en daardoor minder teogang tot zorg krijgen waar ze eigenlijk recht op hebben.
  Die verschillen moeten kleiner worden. ZIN: flexibeler, en PGB minder flexibel (met name richting zorgverlener)

 106. Pingback:GGZ. Graaiers, Gauwdieven en Zakkenvullers « Aad Verbaast

 107. Pingback:Mantelzorgcompliment een veeg uit de pan « Aad Verbaast

 108. Pingback:ZIN, PGB, AWBZ en WMO. Zin, onzin, gebruik en misbruik (+ VK reacties) « Aad Verbaast

 109. Pingback:Vissen in de vijver van verpleeghuizen (+VK reacties) « Aad Verbaast

 110. Pingback:PGB en zorgboerderijen. Misbruik van en in de zorg. « Aad Verbaast

 111. Pingback:Voltooid leven. Mag ik alsjeblieft dood? « Aad Verbaast

 112. Pingback:Alzheimer, misbruik door diefstal onder volmacht « Aad Verbaast

 113. Pingback:PGB afschaffen is de makkelijkste weg, toch? | Beukmans

 114. Rob 6 juni 2011 om 16:50

  Ja, er is een groot verschil tussen ZIN en PGB. Maar de hier weergegeven beschrijven kun je natuurlijk ook anders interpreteren.
  Het PGB is ontstaan, omdat de ZIN instellingen gewoonweg niet de benodigde zorg kunnen leveren. Als mijn partner om 6 uur ‘s-morgens iemand nodig heb van de thuiszorg, dan kan dat niet, want de gemiddelde thuiszorg instelling begint pas om 8 uur ‘s-morgens te werken. Maar ze kunnen niet garanderen dat er om 8 uur ook daadwerkelijk iemand is. Het kan zomaar zijn dat ze om half 10 komen.
  Omdat mijn partner niet alleen thuis kan zijn, kan ik dus pas om half 10 naar mijn werk. das best lastig als ik om 9 uur al een bespreking heb. Ook komt om 9 uur de taxi naar de zorgboerderij. Dan wil mijn partner graag gedouched en aangekleed zijn. dat lukt niet als de hulp pas om half 10 komt.
  Waarom de zorgboerderij:
  Mijn partner is 35 en moet (helaas) tijdens mijn werktijd naar dagopvang. Hiervoor wordt zijn in de regio (Brabant en gelderland samen) geen normale plaatsen voor een niet geestelijk gehandicapte, wel lichamelijk gehandicapte van 35 jaar.
  Er zijn diverse werkplaatsen, maar omdat mijn parten echt niet kan werken, is dat dus geen optie. Een andere optie, is tussen de 70 jaar en oudere lichamelijk gehandicapten de dag zien door te brengen. Heeft ze geprobeerd, was ook geen fijne optie. De “zorgboerderij” waar ze nu terecht kan is een buitenhuis, waar ze tussen leeftijdsgenoten de dag kan doorbrengen. Hierbij is geen werkdwang aanwezig, en kan ze die dingen doen die nog wel mogelijk zijn. Deze zorgboerderij is ook geen stal met koeien, maar kleinschalig met een paar geiten en kippen en een moestuin. In de hele regio bereikbaar met een taxi is dit de enige geschikte plek die we hebben kunnen vinden om de dag door te brengen. Zonder PGB is dit dus niet mogelijk.
  In het bovenstaande verhaal wordt gesproken dat er indicaties worden afgegeven in Euro’s. Dat is onzin. Deze worden afgegeven in Uren zorg. Als iemand in ZIN dus 500 Euro kosten maakt, zal deze als ze voor een PGB kiezen geen 500 Euro krijgen. Gemiddeld wordt er 15% minder uitbetaald in PGB als de kosten zijn in de ZIN.
  Dit betekend dus als iemand voor 500 euro zorgkosten heeft per maand. Deze uit het PGB 425 Euro uitbetaald krijgt. Hier gaat dan nog de eigen bijdrage van 150 euro vanaf dus blijft er netto 275 Euro over om de zorg in te kopen.
  Aangezien volgens de indicatie deze persoon wel die 500 Euro aan zorg nodig heeft, is de eigen bijdrag in PGB dus aanzienlijk hoger dan de eigen bijdrage in ZIN.
  in plaats van 150 Euro eigen bijdrage in ZIN is dus 225 Euro per maand eigen bijdrage in PGB.
  Als wij uit een PGB echt iemand 65 euro per uur zouden uitbetalen, komen we echt te kort om zorg in te kopen. Gemiddeld is het uurtarief in PGB voor verzorging: 28,35 euro bij ZIN is dit 43,11. Voor verpleging geld in PGB 49,02 en in ZIN 64,41.

  Klik om toegang te krijgen tot ZkklzylIU_Berekening_afschaffen_pgb.pdf

  gemiddeld is zorg in natura dus 36% duurder.
  De mensen krijgen een indicatie omdat ze zorg nodig hebben. Als ze dit dus misbruiken, hebben ze alleen zichzelf, want dan kunnen ze geen zorg inkopen en wordt er dus ook niet voor ze gezorgd.
  Dus eigenlijk zouden we ZIN moeten afschaffen, want dat is de grootste kostenpost. Tevens krijgt iedereen dan ook de zorg die hij/zij wil hebben. Voor degene die het geld niet zelf kunnen beheren, zouden we dit bijvoorbeeld kunnen laten doen door de zorgverzekeraar. Dan wordt er pas echt goede zorg geleverd.

 115. Aad Verbaast 4 juli 2011 om 09:29

  @Rob, bedankt voor je uitvoerige commentaar. Ik kan me er bij aansluiten. ZIN is inderdaad veel kostbaarder. Met daarbij het grote probleem dat zorg op maat veelal niet leverbaar is. Ik deel die ervaringen met je. Vandaar mijn pleidooi: beiden moeten eens goed worden doorgelicht. Wat nu gebeurt is met de botte bijl hakken. Maar niet goed wordt gekeken hoe beide systemen kunnen worden verbeterd om de zorg beter te maken. Nu is het enkel afbraak. Schandalig.

 116. Pingback:Het PGB en de vraaguitval « Aad Verbaast

 117. hoek 29 oktober 2012 om 10:24

  De meest onzinnige en subjectieve lariekoek die ik tot nu toe heb gelezen m.b.t.het PGB.
  Er klopt werkelijk niets van.Om maar 2 kleinigheidjes te nuanceren : het bedrag voor 1 uur begeleiding ligt in natura 20 procent hoger dan voor PGB vanwege overheadskosten.PGB is dus aanzienlijk goedkoper.Dat stukje over de eigen bijdrage is ook subjectief gebral : Dit komt altijd uit eigen zak,over PGB gelden moet men altijd een zeer uitgebreide verantwoording afleggen en eigen bijdrage kan men eenvoudig weg niet verantwoorden.
  Dit stuk is geschreven door iemand die de klok heeft horen luiden maar niet weet waar de klepel hangt.Maar dit is dan ook de bedoeling van de overheid : Mensen onwetend laten en de meest achterlijke verhalen laten vertellen over PGB zodat het draagvlak flink ondermijnd word.Op die manier kan de grootste botte bijl gehanteerd worden zonder dat hier een haan naar kraait. De grootste kaalslag uit de historie van de zorg in Nederland.Wees maar niet gehandicapt,chronisch ziek of anderzins want dan staat u alleen…

 118. Aad Verbaast 29 oktober 2012 om 10:55

  @hoek: == Er klopt werkelijk niets van == dan heb je het niet goed gelezen. Je zal me niet kunnen betrappen op een onwaarheid. Althans volgens de stand van zaken 1/2011.
  Ik wijs in dit stuk op de merkwaardige verschillen die er zijn tussen het ene systeem en het andere. Kortom: daar is slecht over nagedacht door de politici.

  Overigens zou ik het iedereen aanraden een PGB te nemen, gezien de veel grotere flexibiliteit die het kan bieden om zorg op maat te regelen. Veelal onmogelijk als je verplicht wordt dat middels ZIN te doen.
  Dat het vorige kabinet de bottte bijl in het PGB dreigde te zetten (en deels nog) is dan ook een waar gotspe.

  Kortom: beide systemen zouden moeten worden aangepast. Zodat iedereen op een eerlijke en flexibele manier de zorg kan krijgen die ze nodig hebben. Lijkt me een niet zo “achterlijk” idee.

 119. dan 21 februari 2019 om 14:23

  Zorgboerderij wielders&co uit thorn is een van deze malafide ondernemers binnen 2jaar ruim 30clienten weten te rondselen heeft vakantiehuis in Frankrijk rijd nieuwe volvo xc90 van 95000€ doet het zogenaamd niet voor het geld

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: