Aad Verbaast

te gek voor woorden eigenlijk

Het gevecht om de vrede.

“Wilt u oorlog of vrede?”. Vrede zal men zeggen. De wereld is aan het worstelen hoe een vreedzame wereld te verkrijgen. Veelal sterk beïnvloed door de supermachten. Die dat weer op andere wijze proberen te bereiken. Haaks op elkaar staand. En dat geeft gedonder natuurlijk. Een overzicht van de diverse benaderingen. Wie draagt het meeste bij aan vrede? In hoeverre laten we ons leiden door onze reflexen? In hoeverre zijn we echt democraat? Aan de lezer om de eigen conclusies te trekken.

De Verenigde Staten. De Bush Doctrine.
Het buitenlands beleid is recent (09/11/01) verscherpt. De Bush Doctrine. Door Obama vooralsnog nog niet vervangen door een andere. De kernpunten daar van:
 
Preventie – De Verenigde Staten behoudt zich het recht voor preventief op te treden tegen landen van waaruit aanvallen van terroristen of met massavernietigingswapens op de Verenigde Staten kan worden uitgevoerd.

Unilateralisme – de Verenigde Staten treedt het liefst op met haar bondgenoten, maar zal dit ook alleen doen. De Verenigde Staten ziet zich niet gebonden door internationaal recht en VN-resoluties wanneer de veiligheid van haar burgers in direct gevaar is. De Verenigde Staten treedt zodoende zo snel mogelijk op, desnoods zonder groen licht van de Veiligheidsraad, teneinde de bedreiging niet te laten escaleren.

Onoverkomelijke macht – de militaire macht van de Verenigde Staten kan en mag niet bedreigd worden door andere mogendheden.

Verspreiding van vrijheid en democratie – De veiligheid van de Verenigde Staten is het best gediend door middel van het verspreiden van neoliberaal kapitalisme over de wereld.
 
Noot: deze tekst is integraal overgenomen uit: http://nl.wikipedia.org/wiki/Bushdoctrine
 
Rusland: Peaceful Coexistence
Vreedzame coëxistentie. Een keuze ontstaan en misschien wel afgedwongen (koude oorlog, bewapeningswedloop) in 1956 door Khrushchev. Een trendbreuk t.o.v. het oude denken. Geen inktvlek werking van het communistische ideaal meer. Voor en na het uiteenvallen van de SU is niet meer zo duidelijk gecommuniceerd wat de doctrines voor buitenlands beleid zijn. Dat blijft binnenskamers.
 
China: Five Principles of Peaceful Coexistence
Overeengekomen met India (na de inval in Tibet) in 1954. Ook een kwestie van “dit nooit  weer”.  Sinsdien wel hoeksteen van het internationale beleid van China. In 1982 werden deze punten zelfs in de Chinese grondwet opgenomen. Uitgangspunt van alle bilaterale overeenkomsten.

1. Wederzijds respect voor elkaars territoriale integriteit en soevereiniteit
2. Wederzijdse non-agressie
3. Wederzijds non-bemoeienis in elkaars interne zaken
4. Gelijkheid en wederzijds voordeel
5. Vreedzaam coëxistentie

Het leidt regelmatig tot veel verwarring bij de westerse ‘beschavingen’. Of zoals Balkenende het benoemde: “indringende gesprekken”. China refereert dan regelmatig naar punt 3: inmenging in China’s interne zaken. Intussen doen ze op basis van deze doctrine uitgebreid internationale zaken volgens hun model. Verwijzend met name naar “wederzijds voordeel”.
 
Azië en Afrika: de tien principes van Bandung
Voor het eerst vastgelegd in 1955 in een Aziatische-Afrikaanse Conferentie in Bandung. Als antwoord om de invloed van de ‘imperialistische staten” US en SU te beperken. Sindsdien is het nog steeds onderdeel van een brede lobby om deze principes tot een gedragen doctrine te maken.

 1. Respect voor de fundamentele mensenrechten en voor de doelen en principale uitgangspunten van het VN charter.
 2. Respect voor de soevereiniteit en territorial integriteit van alle landen.
 3. Acceptatie van gelijkheid van alle rassen en gelijkheid van alle landen, groot en klein.
 4. Onthouden van interventie of bemoeienis in de interne zaken van een land.
 5. Respect voor voor het recht van ieder land om zichzelf te verdedigen, alleen of collectief. In overeenkomst met het VN charter.
 6. (A) Afzien van overeenkomsten voor collectieve defensieve overeenkomsten  om het doel van één der grootmachten te dienen. (B)  Afzien van het uitvoeren van druk op andere landen.
 7. Afzien van elke actie of bedreiging van agressie of het gebruik van macht tegen de territoriale integriteit of politieke onafhankelijkheid richting elk land.
 8. Oplossen van elk international dispuut. Met vredige middelen, zoals: onderhandeling, arbitrage of gerechterlijke uitspraken. Als ook andere vredige overeenkomsten naar de keuzen van landen in overeenkomst met het charter van de VN.
 9. Promotie van wederzijdse belangen en samenwerking.
 10. Respect voor het recht, en internationale verplichtingen.

In April 2005 werd het 50 jarig bestaan gevierd in Indonesië. De conferentie werd bijgewoond door meer dan 100 landen Het leidde tot de oprichting van de New Asian-African Strategic Partnerschip (NAASP). Met deze 10 principes als uitgangspunt. Een partnership, samen meer dan 70% van de wereldbevolking vertegenwoordigend. Als we wereldburgers waren en moesten stemmen, wat zou er dan gebeuren?

Aan de lezer om dit tot zich te nemen. Ook aan de lezer om zich een oordeel te vormen welke (set van) principes de grootste kans bieden op een vreedzame samenleving in de wereld. Want dat is toch wat we allemaal willen?

 

104 Reacties op “Het gevecht om de vrede.

 1. Rubio 31 maart 2010 om 18:40

  Aad; ‘Wij’ kennen in de westerse wereld het verschijnsel ‘de Renaissance’ die ‘we’ destijds hebben ‘ondergaan’ met alle daarbij ons inmiddels bekende verantwoordelijkheden (ontwikkeling), dus ik mag dan ook hopen dat de westerse wereld het dichtste bij het begrip ‘vrede’ zòu kunnen zitten…
  Zèlfs voor ‘ons’ is het ‘vallen en opstaan’….nu de rest van de wereld nog, sprak ik ‘streng’…..en ‘arrogant’…maar zal niet de enige zijn in de loop van dit blog..’vrees’ ik…

 2. zilver 31 maart 2010 om 18:41

  Denk dat de mannen aan de macht helemaal geen vrede willen, maar de burgers wel. Wat een werk heb je er weer van gemaakt!

 3. Aad Verbaast 31 maart 2010 om 18:47

  @Rubio:
  == mag dan ook hopen dat de westerse wereld het dichtste bij het begrip ‘vrede’ zòu kunnen zitten ==
  Ik hoop met je mee. Maar zie je het ook?
  @Zilver:
  == Denk dat de mannen aan de macht helemaal geen vrede willen, maar de burgers wel. ==
  Burgers willen het zeker naar mijn mening.
  Nu de machthebbers nog die de wil van de burgers gaan uitvoeren..

 4. iris kijkt 31 maart 2010 om 18:52

  Interessant, maar ik twijfel wel of je de huidige situatie voldoende kunt beoordelen op basis van wat uitgangspunten en doctrines. Je moet toch ook vooral kijken wat er werkelijk gebeurt. Rusland is inmiddels een gevallen imperium , dus die principes uit 1954 zijn wat achterhaald. Wat doen de Russen in hun achtertuin , zoals in Tsjetjenie etc. China is een groeiend imperium, ze opereren inmiddels geheel modern- imperialistisch in Afrika , grijpen in in hun achterland, hebben al lang Tibet als lakmoesproef, censureren internet hevig. Amerika lijkt zich ergens tussen hoop en vrees te bevinden als imperium. Obama is in ieder geval geen Bush. En Europa ? Die wordt hier niet genoemd.Is er ook nog een Europa-doctrine ? Dus ik weet het nog niet zo eigenlijk.

 5. zelfstandig_journalist 31 maart 2010 om 18:57

  Die uitvoering van de principes van Bandung zie ik in de praktijk niet terug. De Chinese principes lijken me niet eens zo gek an sich, zij het dat de mensenrechtensituatie in het land zelf allerbelabberdst is. Juist vanwege punt 3. Wat Rusland wil?? Dat Obama nog steeds de Bush-doctrine aanhangt, zie ik toch anders. Hij probeerde al aan het begin van zijn presidentschap een andere toon aan te slaan tegen de Arabische landen en ook ten opzichte van Iran opereert hij nochtans voorzichtig en diplomatiek. Welke principes de beste zijn voor vrede? Daar zou juist nu geen strijd om moeten bestaan!

 6. Navelpluis 31 maart 2010 om 19:00

  Vrede is slecht voor de economie. Vrede is slecht voor de toename van de overbevolking en daarmee voor de toestand van de natuur. Ik ben het tenminste grotendeels met zilver en iris eens. De machthebbers willen geen vrede, die hebben daar geen interesse aan. Er was nog geen Amerikaanse or Russische machthebber die géén oorlog voerde. De Aziaten opereren weer, zoals iris al aanvoert, op een alternatieve wijze die echter niet minder slachtoffers vergt dan een ‘gewone’ oorlog. Oorlog voeren zit diep in de natuur verworteld, of dat bij mensen is of bij andere dieren.

 7. Aad Verbaast 31 maart 2010 om 19:01

  @Iris:
  == En Europa ? ==
  Ik denk dat Europa een kleine rol speelt op de wereld. Ik ken geen doctrine van ze, enkel verdeeldheid. En grotendeels de VS volgend. Komt in isolement.
  == Russen in hun achtertuin ==
  Klopt. Hebben het wapen van draaien aan de gaskraan ontdekt. Winstgevend. Voor de rest voeren ze geen oorlogen meer na enige debacels op dat gebied.
  == China ==
  Die (in strikte lijn met hun doctrine) doen met iederen zaken. Voeren geen oorlogen meer sindsdien. Hebben ontdekt dat ‘kopen’ goedkoper is, en wnstgevender.
  Mijn ‘hamvraag’: is de wereld beter af door met hun doctrine: "Wederzijds non-bemoeienis in elkaars interne zaken"?
  Iets waar het Westen maar geen afstand van kan nemen.
  Jouw gedachten daarover?

 8. Aad Verbaast 31 maart 2010 om 19:08

  @Zelfstandig jounalist:
  == Hij probeerde al aan het begin van zijn presidentschap een andere toon aan te slaan tegen de Arabische landen en ook ten opzichte van Iran opereert hij nochtans voorzichtig en diplomatiek. ==
  Dat betwijfel ik. Hij heeft vandaag nog opgeroepen voor hardere sancties.. Vanwege een vermoede interne aangelegenheid.. (even vanuit het gezichtspunt van de Chinezen)..
  == Welke principes de beste zijn voor vrede? Daar zou juist nu geen strijd om moeten bestaan! ==
  Die is er dus wel. Vandaar deze blog. Fact of life?
  == Obama is in ieder geval geen Bush == Op binnelands beleid ben ik het mer de stelling eens. Op buitenlands beleid zie ik geen verschil.Andere woorden, maar hij droeg Bush zijn "bomber jacket’ tijdens zijn recente bezoek aan Afghanistan.
  == zij het dat de mensenrechtensituatie in het land zelf allerbelabberdst is ==
  Klopt. Interne zaak zegt China dan. Welk land schendt de mensenrechten niet?
  Ik speel maar weer even de adcocaat van de duivels. Duivelse dilemma’s immers.
  P.S. Ik kan best wel uit de voeten overigens met de 5 principes van China. Misschien anders geïnterpreteerd en uitgevoerd. Geldt ook voor de 10 principes van Bandung. Verdere uitwerking (zoals China stelt).

 9. Aad Verbaast 31 maart 2010 om 19:13

  @Navelpluis:
  == Vrede is slecht voor de economie.==
  Mischien wel waar. Maar mag ‘de economie-doctrine" (groei..) dan leidend zijn? En wil je de consequenties daarvan dragen?
  En (gewetensvraag) de mede-verantwoordelijkheid voor die oorlogen?
  Persoonlijk overigens vind ik elke oorlog slecht voor de wereldeconomie. Voor een nekel land wellicht wel als de oorlofgsmachine op volle toeren draait. Hoeveel is een mensleven waard?

 10. Rubio 31 maart 2010 om 19:22

  Aad 18:47; In de seventies was ik ook idealist (love alom, bloemetjes, neuken in het Vondelpark, protest tegen de kruisraketten op het Museumplein ed).
  Helaas of gelukkig? heb ik dat inmiddels ver achter me gelaten..realist geworden..
  Even goeie vrienden Aad, maar de wereld en de mensheid veranderen we niet in ons eentje.. hoe graag we dat ook zouden willen…
  Het zijn niet alleen mannen Zilver, in Moskou waren het vrouwen…kortom, mensen..
  Actie dus reactie…helaas..zo oud als de mensheid..sprak ik effe emotioneel, ik zou het ook anders willen immers..?
  Who the fuck are Obama or Bush, Poetin, Sarkozy, Merkel, Balkenende, Clinton…enz…?

 11. assyke 31 maart 2010 om 19:23

  zolang agressie statusverhogend werkt
  zal er oorlog blijven
  want een staat werft er immers macht mee
  er zou een sfeer moeten ontstaan dat oorlog notdone is
  en agressie ook in de top als asociaal wordt gezien
  of dat een utopie is weet ik niet
  nu nog wel gezien de verdeling man-vrouw in de top

 12. Aad Verbaast 31 maart 2010 om 19:28

  @Rubio:
  == Who the fuck are Obama or Bush, Poetin, Sarkozy, Merkel, Balkenende, Clinton…enz…? ==
  Helemaal gelijk. Maar als de stemmers ze in de macht zetten, worden ze wat.
  == Even goeie vrienden Aad, maar de wereld en de mensheid veranderen we niet in ons eentje.. hoe graag we dat ook zouden willen… ==
  Ik beschouw je als een goede (blog)vriend. Maar me er bij neerleggen is voor mij geen optie. Waarbij ik ter dege besef dat ik in mijn eentje de wereld niet kan veranderen. Ik zoek wel wat steun! 😉

 13. iris kijkt 31 maart 2010 om 19:29

  @ aad – Ik weet het gewoon niet goed genoeg wat betreft China. Ze opereren in ieder geval wel economisch internationaal inmiddels. Google heeft zich teruggetrokken uit China omdat de Chinese authoriteiten hen aan banden leggen en daarmee snoeren ze vooral hun eigen activisten. In menig science-fictionfilm zie je een toekomst van een hoog-ontwikkelde maar authoritaire maatschappij. Wordt dat niet China ?

 14. Aad Verbaast 31 maart 2010 om 19:31

  @Assyke.
  == er zou een sfeer moeten ontstaan dat oorlog notdone is en agressie ook in de top als asociaal wordt gezien ==
  Volgens het handvest van de VN is oorlog geen optie! Wordt nog wel eens vergeten/ Respectievelijk aan voorbij gegaan. Door enkelen helaas. Met wel veel macht en invloed.
  = nu nog wel gezien de verdeling man-vrouw in de top ==
  Zou het veel verschil maken?

 15. Aad Verbaast 31 maart 2010 om 19:34

  @Iris:
  == Wordt dat niet China ? ==
  Ik praat de acties van China niet goed. Maar wat is er mis mee om te zeggen: dat zijn jullie interne zaken. Wie ben ik ("we") om me daarmee te bemoeien? Ieder zijn meug. Ze hebben heel wat in te halen. Zijn ze overigesn hard mee bezig. Met horten en stoten (vanuit onze westerse denkbeelden).
  Ook wij zijn bezig met ‘horten en stoten’ toch?

 16. coby 31 maart 2010 om 19:57

  Dat China zulke mooie regels heeft, dat wist ik niet. Ze staan ook in schril contrast met de realiteit in eigen land. Met je titel geef je perfect de contradictie weer, een gevecht om de vrede. Ik moet altijd aan Gandhi denken als het om dit soort vraagstukken gaat. Maar misschien ben ik wel naïef….
  Wat een indrukwekkende bijdrage weer, heel informatief.
  Hartelijke groet, Coby

 17. Jitske 31 maart 2010 om 20:02

  Regeren is naar mijn mening in veel gevallen gewoon een machtspelletje, en (honger naar) macht leidt tot veel dingen – vrede is daar echter over het algemeen niet een van. Wereldvrede zullen we spijtig genoeg wel nooit mogen meemaken (al kun je je anderzijds ook afvragen of het in het voordeel zou zijn van de wereld, zoals navelpluis al aangeeft).
  Om te besluiten met een mooie quote (om mezelf niet alle hoop te ontnemen):
  "Never doubt that a small group of thoughtful,
  committed people can change the world.
  Indeed, it is the only thing that ever has."
  😉

 18. iris kijkt 31 maart 2010 om 20:05

  Ik hou gewoon niet van een staat die mij wel even zal dicteren wat ik wel of niet mag zeggen, maar ja, ik ben geen Chinees.

 19. assyke 31 maart 2010 om 20:20

  in een feminiene samenleving is oorlog geen voor
  de hand liggende oplossing voor problemen
  dus ja, ik denk het wel
  europa is natuurlijk ook al heel lang aan het feminiseren
  (in de zin van praten in plaats van vechten)
  maar of dat proces doorzet is de vraag

 20. Aad Verbaast 31 maart 2010 om 20:30

  @Coby:
  op papier zijn ze mooi, en ik moet zelfs tot de conclusie komen dat ze er aardig naar leven. Uiteraard gaat het enkel om buitenlands beleid.
  Wat ze in het binnenland doen valt onder heel andere regels. Dat is wel duidelijk dat ook die op punten erg afwijken van wat wij denken.
  == Ik moet altijd aan Gandhi denken als het om dit soort vraagstukken gaat. Maar misschien ben ik wel naïef ==
  Ik moet er ook altijd aan denken. Mischien zijn we allebei wel naiëf 😉

 21. Aad Verbaast 31 maart 2010 om 20:35

  @Jitske: mooie quote van je. Weet je van wie?
  == Wereldvrede zullen we spijtig genoeg wel nooit mogen meemaken ==
  Ik hoop het toch echt mee te maken. Maar ik ben er niet gerust op.
  @Iris:
  == Ik hou gewoon niet van een staat die mij wel even zal dicteren wat ik wel of niet mag zeggen, maar ja, ik ben geen Chinees. ==
  Ik ook niet. Zo zijn er wel mee dingen waar ik niet van hou. Bijvoorbeeld de internationale rechtsorde aan de laars lappen. Zo is overal wel wat natuurlijk. Ook ik ben Chinees. Maar hun model zoals vasrtgelgd op paipier, daar zou ik me wel achter kunnen scharen. De Bush Doctrine niet.
  Als jij moest kiezen? (van afstand?)

 22. Aad Verbaast 31 maart 2010 om 20:37

  @Assyke:
  Eens met je. De samenleving mag veel meer feminien worden.
  Is Europa al langer aan (echt) aan het feminiseren? Daar heb ik wel vraagtekens bij.
  Merkel is daar toch geen echt voorbeeld van?

 23. iris kijkt 31 maart 2010 om 20:50

  @ Aad – Ik wist niet dat jij Chinees was. Inmiddels is Bush weg , dus ik kijk naar wat Obama doet en die zit met een paar oorlogen die hij zelf niet begonnen is. Als ik moet kiezen is het Europa, en dan Amerika desnoods. maar ja, ik ben Europeaan , in een Europa met veel Amerikaanse culturele invloed.

 24. Aad Verbaast 31 maart 2010 om 21:01

  @Iris:
  == Ik wist niet dat jij Chinees was ==
  Correctie.. Er had moeten staan: "ook ik ben geen Chinees".
  Ik ben getogen en geboren Nederlander. Zo lang als mijn stamboom aangeeft al uit Nederland. Excuus voor de verwarring..
  == dus ik kijk naar wat Obama doet en die zit met een paar oorlogen die hij zelf niet begonnen is ==
  In het afgelopen jaar heeft hij het aantal VS soldaten verdriedubbeld sinds Bush. En jaagt de spanning rond Iran op. Verder is er van terugtrekking uit Irak niet veel terechtgekomen. Meer kan ik er nog niet van maken.
  Mooiere woorden. dat wel. Verpakking?
  Tja ik ben ook Europeaan. Maar voel toch het meest voor de 5 principles of peacefull coëxistence als beste uitgangspunt voor wereldvrede. Mits iedereen zich daar aan zou houden natuurlijk.
  De 10 principles van Bandung vind ik ook niet echt iets mis mee.

 25. Jitske 31 maart 2010 om 21:10

  @Aad: de quote komt van Margaret Mead, een antropologe. :] http://wetenschap.infonu.nl/diversen/25682-margaret-mead-antropologe.html

 26. Aad Verbaast 31 maart 2010 om 21:21

  @Jitske: dankjewel. Je link even gelezen. Interessante vrouw! Ik kende haar nog niet.

 27. iris kijkt 31 maart 2010 om 21:22

  Ik weet het ook niet verder. Wat Obama betreft kan ik me voorstellen dat je uit die oorlogen wilt komen door je troepenmacht te vergroten. Gaat vooral over Afghanistan wat dat betreft, niet over Irak.
  Inval in Irak was een grote flater, wat er nu gebeurt is nog de vraag , maar er is , voorlopig, geen Saddam-type aan de macht, het barst van de kranten en tv. stations, er waren verkiezingen, en bang om wat te zeggen of te doen, is niet meer door de dictator, wel regelmatig nog door al die rivaliserende milities.Misschien toch wel het interessantste land als je kijkt wat er gaande is in het Midden-Oosten ? Hoezeer ik ook Amerika vond misslaan met die inval en vooral daarna.

 28. Lucas Lay 31 maart 2010 om 21:53

  Heel goed. Aad Verbaast is erg intelligent bezig met deze materie, dat zie je direct. Aangezien het over veel meer gaat dan enkel de Bush-doctrine, en er een serie blogs aan gekoppeld is, heb ik geen hapklare mening klaar. Maar toch aanbevolen 😉

 29. ron 31 maart 2010 om 21:55

  Petje af weer, Aad, voor je bijdrage.
  Oorlog brengt geld in het laatje, vrede niet. Geld is commercie. Hoewel ik het niet goed kan beoordelen heb ik regelmatig de indruk dat de commercie heel dicht tegen de mondiale overheden, regeringen, regeringsleiders aanleunen. Ik zeg niet dat ze op oorlogen aansturen, maar als het dan toch zo ver is, ach dan steekt een bombardementje meer of minder niet meer op.
  Ik heb persoonlijk het woord ‘respekt’ hoog in m’n vaandel staan, en de ziel erachter vind ik het overtuigendst terug in de tien principes van Bandung.

 30. jeetjemina 31 maart 2010 om 22:28

  Tsja…als kanppe koppen het nal niet weten, hoe weet ik het dan?
  Maar die knappe koppen weten het wel maar voeren het niet uit.
  Zit mij nog op te winden over wat ik zojuist hoorde over wat de ambtelijke werkgroepen
  hebben bedacht:
  10% bezuinigen op het minimumloon en op de uitkeringen.
  Eigen zorgbijdrage omhoog naar € 775,–
  Vijf euri voor elk bezoek aan de huisarts
  Huren omhoog en werkloosheidsuitkering bekorten.
  Etc etc.
  En van beperking van de hypotheekrente-aftrek is geen sprake
  evenals het afschaffen van bonussen.
  Welke doctrine is dit eigenlijk?
  gr eva

 31. Aad Verbaast 31 maart 2010 om 22:31

  @Iris:
  == Wat Obama betreft kan ik me voorstellen dat je uit die oorlogen wilt komen door je troepenmacht te vergroten. ==
  Je kan ze ook terugtrekken.. Maar dan moet je natuurlijk toegeven dat dit ook een flater was. Maar wat was daar mis mee? Het was toch de flater van Bush?
  "uit de oorlog komen" door er nog harder op te gaan slaan?
  Irak? Wie vertelt je deze opbeurende verhalen? Ik lees dat het een grote chaos daar is. En zeker geen vrede.
  Zal we uit andere bronnen komen :-0

 32. Aad Verbaast 31 maart 2010 om 22:35

  @Lucas Lay. Hapklare meningen heb ik ook niet 😉
  Maar je hebt toch een mening/gevoel over wat vredelievender klinkt?
  Die andere blogs kan ik je toch wel aanraden nog eens te lezen. Je schrijft toch graag over politiek? Ik ook!
  @Ron: je bent al de 2e/3e die over commercie begint. Toch ‘godsgeklaagd’ dat er geen vrede komt/is omdat er een commercieel belang mee gemoeid zou zijn?
  Ja, die Bandung principles.. Vind ik ook wel wat hebben.. Daar durf ik wel mee aan te komen. Respect inderdaad.

 33. Aad Verbaast 31 maart 2010 om 22:38

  @Jeetjemina:
  === Welke doctrine is dit eigenlijk? ==
  Alles heeft met alles te maken..
  Je kan je vast nog wel herinneren waar de huidige crisis vond en waarom..
  Ook mede veroorzaakt door de strijd om de wereldhegemonie, die vooralsnog niet vredig wordt uitgevochten.
  Of heb ik je nu nog bozer gemaakt dan je al was? Mijn excuus daarvoor.. :-0

 34. iris kijkt 31 maart 2010 om 22:41

  aad- Ik lees Irakeese bloggers die in Bagdad zitten. Zal ik binnenkort eens een blog over schrijven.
  En ja, stel jij wordt president van Amerika en je wordt geconfronteerd met Afghanistan, wat ga je doen ? Toendertijd tijdens de verkiezingen dacht ik al : wie wil er in godsnaam op dit moment president van Amerika worden ?

 35. rikus 31 maart 2010 om 22:55

  goed blog. Maar de antwoorden komen pas als met geleerd heeft dezelfde kant op te kijken

 36. Aad Verbaast 31 maart 2010 om 22:58

  @Iris kijkt. Ik kijk uit naar je blog over Irak.
  == stel jij wordt president van Amerika en je wordt geconfronteerd met Afghanistan, wat ga je doen ==
  Ik zou nooit de ambitie hebben om van dat land President te worden. Voor alle duidelijkheid. Ik heb niet eens de ambitie de politiek in te gaan. Al vaker uitgelegd waarom. (jij ook niet begrijp ik uit je woorden 🙂
  Maar als je me op de man af vraagt wat ik zou doen, dan wil ik wel antwoord geven:
  Het staat allemaal in een kort briefje wat ik eens aan hem schreef:http://www.vkblog.nl/bericht/242063/Mijn_brief_aan_Barack_Obama
  "Mijn brief aan Obama"
  Een dag werk. Daarna was ik naar Stockholm gevlogen om de Nobelprijs voor de vrede op te gaan halen. 🙂

 37. Aad Verbaast 31 maart 2010 om 22:59

  @Rikus: dank.
  == goed blog. Maar de antwoorden komen pas als met geleerd heeft dezelfde kant op te kijken ==
  Welke zelfde kant??

 38. The_Saint 31 maart 2010 om 23:20

  Oorlog voeren zal nimmer een einde kennen helaas , daarvoor ligt het te diep in de genen…..wat we het beste aan het doen zijn is het beheersen…en dat kan veel beter.

 39. VSp 31 maart 2010 om 23:53

  @aad
  De titel van je blogbijdrage geeft het reeds aan. De voorgelegde vier opties zijn geen opties voor vrede. Het zit wat gecompliceerder in elkaar.
  In de voorgelegde vier opties zit sowieso al het ‘not in my backyard’ beginsel opgesloten. Wereldwijd of continentaal.
  Vrede is een illusie. Vrede is niet meer dan een tijdelijke wapenstilstand. Al of niet afgedwongen met verschillende ter beschikking staande middelen.
  De benadering van dit vraagstuk zou zomaar kunnen zijn welke oorlog -‘Want het is al lang oorlog’- biedt de beste mogelijkheden op de langst mogelijke wapenstilstand.
  Dat vraagt om andere invalshoeken om het vraagstuk ‘Oorlog en Vrede’ te benaderen.

 40. Aad Verbaast 31 maart 2010 om 23:57

  @The Saint:
  Inderdaad het helaas. Wat mij betreft hoeft het niet hoor.
  == wat we het beste aan het doen zijn is het beheersen ==
  Beheersen??
  Allemaal vlak bij jou in de buurt: Georgië, Irak, Iran (bijna), en iets verder weg: Afghanistan.
  En mag ik ook nog dichter bij huis ‘wat schermutselingen’ noemen?

 41. Aad Verbaast 1 april 2010 om 00:02

  @VSp:
  Ik kan het toch niet eens met je zijn. Hoezo niet opgesloten?
  Ik stel je voor je even mee te nemen in de aangegeven opties (Rusland laat ik er even buiten, te vaag).
  China en Bandung principles: als iedereen zich er aan zou houden: geen en nooit meer oorlog
  VS principles: altijd oorlog.. Al was het maar om de uitspraak: "De Verenigde Staten ziet zich niet gebonden door internationaal recht en VN-resoluties wanneer de veiligheid van haar burgers in direct gevaar is"
  Je ziet hoe dit is geïnterpreteerd is en nog wordt.
  Internationaal recht wordt uitgesloten. Daar komt gedonder van..
  Eens met je dat het allemaal wat gecompliceerder is. Natuurlijk. Het is maar een ‘blogje’
  Niet verkeerd om te beginnen bij de basis uitgangspunten lijkt me.
  Daar gaat deze blog wel weer over.

 42. Jan Bouma 1 april 2010 om 08:01

  @Aad…. goed blog (zoals gewoonlijk)
  Paar opmerkingen: (niet uitputtend)
  1. Je kunt geen internationale en nationale politiek met wisselende geldende "mensenrechten" in de praktijk brengen. Mooi voorbeeld inzake dat "Bandung-convenant" is wel: http://www.rnw.nl/english/article/un-condemns-east-timor-massacre-release
  en vervolgens zijn er op tal van plekken in de wereld (Tsjetsjenie, Tibet, "de achtertuinen" van de USA die de gehele wereld omvatten (sic!), de schendingen aan de orde van de dag. Op papier weet de mensheid net zoals in de Handvesten – ja, ook het Islamitische Handvest – het allemaal aardig te verwoorden. In de praktijk deugt niets. Na het uiteenvallen van de Sovjet Unie maar ook Joegoslavië zie je de krijgsheren en domeinjagers opstaan. Zij worden gesteund door de zogenaamde ideële opvattingen van in principe elke nationalistische drive. Neem bijvoorbeeld de "Lega Nord" zie: http://nl.wikipedia.org/wiki/Lega_Nord
  Ook zie je de theocratische staten ontstaan (Chomeini in Iran, Saudi-Arabië, Indonesië doet een poging het te worden idem tal van andere landen, autoritaire dictatoriale landen Noord Korea, Myanmar zie: http://nl.wikipedia.org/wiki/Myanmar en de totale wereld is overgeleverd aan de chaos van de domeinjagers. De internationale communicatie laat ook zien "hoe goed het kan zijn elders op de wereld" en men wil datzelfde."
  2. Nu zouden dergelijke domeinjagers en krijgsheren de gehele wereldvrede constant tot Sint Juttemis kunnen verstoren. Het enige antwoord daarop is een massale beweging van de wereldpopulatie om dat te verhinderen. Een dergelijke beweging wordt gestart door discussies als op dit blog van je (nogmaals complimenten). Ofwel wat ik beoog de BMD. Brede Maatschappelijke Discussie. Men dient daarbij LETTERLIJK over de eigen grenzen heen te kunnen kijken om het individuele belang van elke wereldburger te kunnen zien. Tenslotte snapt eenieder dat je ten principale niet door kunt gaan met het toekennen van onbeperkte aantallen "koninkrijkjes" aan de separatisten danwel de domeinjagers. Men onderscheidt en kent een onnoemelijk aantal "domeinjagers" en "separatisten" in velerlei vormen en gradaties. Ook in onze maatschappij. Probleem is vervolgens dat bij de verdediging van "het algemene belang" er geen goede electorale basis ligt aan "die verdediging". De kiezer heeft zich namelijk nog nooit uitgesproken middels zo’n BMD zoals jij hier in principe nu start. De politieke partijen zouden dat moeten doen! Maar die worden dan geconfronteerd met hun niet rechtsgeldige verworven basis. Enz. enz. enz.
  (dit is slechts een klein deelcomment om de dag mee te beginnen) :))
  Werk ze! Tot later…

 43. Zelf Reflectie 1 april 2010 om 08:03

  "Een overzicht van de diverse benaderingen. Wie draagt het meeste bij aan vrede?"
  Geen!
  Uiteindelijk gaat het niet om contracten en doctrine’s maar om een wederzijds gevoel van respect en de beleving van gelijkwaardigheid van een ander. Doctrine’s en pacten kun je immers ook aangaan om te misleiden, zie Molotov-Ribbentroppact.
  Iedere machtspolitiek heeft altijd de legimitatie van heel veel papier nodig om de tegenstander gerust te stellen. Maar het is net als papiergeld, het is aan inflatie onderhevig. Papier is de vernis die de illusie van beschaving moet oproepen. Dat zag je met name rond de VN resoluties over Irak en hoe partijen dachten daar mee om te kunnen gaan. Ook Nederland heeft toen vuile handen gemaakt en iemand als Balkenende denkt vervolgens zich ondanks Davids nog voor de 5e keer kanditaat te kunnen stellen. Geen vrede zolang opportunisme heerst.http://nl.wikipedia.org/wiki/Molotov-Ribbentroppact

 44. Jim Hasenaar 1 april 2010 om 08:09

  Oorlog of vrede is de vraag?
  Niet armoe of weelde?
  Dollars kopen is mijn advies.
  Want van de Euro en de shekel moeten we het niet hebben.
  (Zie mijn blog)

 45. DonBeljon 1 april 2010 om 08:36

  Wordt hoog tijd dat ze samen eens een kopje thee gaan drinken Aad.

 46. Theo 1 april 2010 om 08:49

  Goedendag Aad, heb alles met ınteresse gelezen, en nıet dırect een afwıjkende, aanvullende menıng. Moet ook kunnen?

 47. Aad Verbaast 1 april 2010 om 09:10

  @Jan:
  in alle bescheidenheid, Jan, die BMD zal op het VKblog niet plaatsvinden. Daar is het ‘dorp’ natuurlijk een te klein dorp voor. Maar dat gezegd hebbende is het dorp tevens een proeftuin. "agemene zaken" volgt me nog steeds op Twitter per slot van rekening 😉
  Waar deze blog over gaat, is over de basis van het denken. Hert fundament zogezegd. Als het fundament niet op een lijn ligt (zelfs "haaks" elkaar) zal het wereldhuis wat er op gebouwd moet worden natuurlijk een vreemde verschijningsvorm hebben. Het mag ook niet verbazen dat steeds instortingsgevaar bestaat.
  En natuurlijk zou ik graag de mening horen van ook onze politici in Nederland welk fundament zij zouden zien als de meest vredelievende. Nu wordt er door hun gekozen voor het model helemaal bovenaan.
  Of het een bewuste keuze is, is de vraag. Davids had het toch over de "Atlantische reflex"?
  Kortom: doel 1 is natuurlijk om een gemeeschappelijk fundament te maken.
  Nu zou gezegd kunnen worden dat de VN dat heeft gelegd. Maar zoals eerder betoogd, dat fundament is meteen onderuit gehaald om de veiligheidsraad (nota bene) feitelijk machtelooos te maken.
  Hoog tijd om wat reparaties aan te brengen. 70% van de wereldbevolking geeft al aan hoe dat zou kunnen. Vertegenwoordigen die niet de meerderheid van de wereldbevolking?

 48. The_Saint 1 april 2010 om 09:13

  "…
  Beheersen??
  Allemaal vlak bij jou in de buurt: Georgië, Irak, Iran (bijna), en iets verder weg: Afghanistan.
  En mag ik ook nog dichter bij huis ‘wat schermutselingen’ noemen? …."

  Als er geen beheersing zou zijn zouden we de volgende oorlogen weer met knuppels uitvechten…al lijkt het er niet op natuurlijk als je dat geweld ziet…

 49. De Stripman 1 april 2010 om 09:21

  Geef mij maar vrede, Aad ! Volgens welke principes zal me een biet wezen, als iedereen maar ophoudt met vechten…

 50. Aad Verbaast 1 april 2010 om 09:21

  @Zelfreflectie:
  Eens met je dat papier natuurlijk papier is. Er naar handelen is twee.
  Toch durf ik te stellen, kijkend naar de actualiteit van de laatste , zeg, 10 jaar (dan zit de Bush Doctrine leidend voor buitenlands beleid er in) dat zowel China als de VS er naar gehandeld hebben.
  Wat nogal eens tot "misverstanden" leidt tussen beide grootmachten. Eufemistisch gesteld.
  Opportunisme is zeker een factor. Op zich is daar nog niet eens zo veel mis mee. Zolang het zich maar binnen de vastgestelde lijnen afspeelt.. En men elkaar daar op kan aanspreken. Dat kan nu niet. Althans heeft geen effect. Omdat de lijnen substantieel van elkaar verschillen.
  Dat geeft gedonder.
  == Wie draagt het meeste bij aan vrede?" Geen! ==
  Dat lijkt me geen antwoord op de vraag. Maar misschien is de semantiek in de vraag niet correct. Vooruit ik stel de vraag iets anders:
  Welk model is het meest vredelievend?

 51. Martin Broek 1 april 2010 om 09:22

  Het is zo jammer dat er altijd bijbedoelingen zitten, ook achter
  de mooie woorden.
  Kroetsjev ging gewoon door met de smerige Koude Oorlog.
  Niet binnen, maar buiten Europa.
  De Chinese visie op souvereiniteit komt het land niet slecht uit
  als er binnenlandse opposanten neergeknuppeld moeten worden.
  Soekarno liet kort daarop zijn land ontsporen naar een staat met
  buitensporig veel macht voor de militairen.
  Neemt niet weg dat de NAVO en VS momenteel voorop staan bij het
  uitdragen van mooie principes aan de ene kant en het uitbreiden van
  hun ‘bevoegdheden’, macht en wapenarsenalen aan de andere kant.
  Politieke organisaties en partijen zouden
  een tegenwicht moeten vormen.
  Heb jij ook nog een foto van je fietsuitstap?

 52. Aad Verbaast 1 april 2010 om 09:26

  @Jim Hasenaar:
  Oorlog of vrede lijkt me toch wel een hamvraag.
  Armoe of weelde ook, maar dat is een heel nadere invalshoek. Oorlog is maar armoe. Vrede lijkt me weelde.
  Ik ga zo je blog lezen. Dollars kopen?
  @Don Beljon: ik zou ze graag uitnodigen voor een kopje thee.
  Krijgen ze er ook nog een koekje bij! 😉

 53. Aad Verbaast 1 april 2010 om 09:32

  @Theo: een antwoord geven op de gestelde vragen volstaat natuurlijk ook 🙂
  @The Saint: waar blijft de beheersing dan?
  Of de vraag anders gesteld: welk model heeft de grootste portie "beheersing" in zich?
  Ik heb persoonlijk daar wel een gevoel over. Je hoeft maar om je heen te kijken.
  @Stripman: Vrede uit principe! Korter kan niet 😉
  De Dalai Lama had/heeft dat principe ook. Maar ja, die is al lang banneling.

 54. Aad Verbaast 1 april 2010 om 09:48

  @Martin Broek.
  Een paar verassende opmerkingen uit jouw hoek. Ik ga even vragenderwijs op in.
  Mix je niet, van uit een westers standpunt, de diverse modellen? Daarmee overigens (zou dat het geval zijn) precies aangevend waar de misverstanden over gaan?
  Het Rusland model is te vaag, dus in het kader van het blog kan ik moeilijk aanhaken met de werkelijke acties vanuit de gegeven modellen. Laat ik dus even in het midden.
  == De Chinese visie op souvereiniteit komt het land niet slecht uit als er binnenlandse opposanten neergeknuppeld moeten worden. ==
  Volgens de Chinese doctrine is dat een interne aangelegenheid, en niet aan een ander om daar over te oordelen. Omgekeerd doen ze dat ook niet. Staat nog even los van hun "souvereiniteit" punt in de doctrine. Het is een direct gevolg van punt 3 in de doctrine: "Wederzijds non-bemoeienis in elkaars interne zaken".
  Zijn ze daar niet gewoon heel consequent in?
  == Soekarno liet kort daarop zijn land ontsporen naar een staat met buitensporig veel macht voor de militairen. ==
  Dat is toch ook een interne zaak? Mag een soeverein land zichzelf laten ontsporen? Zo ja, geen punt, Zo niet? Wie mag dan ingrijpen en onder welke voorwaarden? Om willekeur te vermijden natuurlijk..
  == Neemt niet weg dat de NAVO en VS momenteel voorop staan bij het uitdragen van mooie principes.. etc ==
  Mag ik stellen dat mijn klomp ergens breekt als ik dit lees?
  Hoezo "mooie principes"??
  Ik vind er niets moois aan eerlijk gezegd:
  – recht "preventief op te treden"
  – "ziet zich niet gebonden door internationaal recht en VN-resoluties "
  – de militaire macht.. kan en mag niet bedreigd worden
  – De veiligheid van de Verenigde Staten is het best gediend door middel van het verspreiden van neoliberaal kapitalisme over de wereld.
  Nogal stevige statements, vanuit de eigen "navel" geredeneerd toch? En die opdringend aan anderen.
  Heeft dat niet alle elementen van willekeur in zich?

 55. martin 1 april 2010 om 10:38

  Aad je praat als een staatsman. Mag Soekarno een systeem laten ontstaan dat zal leiden tot de moord op 1 miljoen mensen? Welke souvereiniteit heb je het over? Die van staten of van de mens. Navelstaren hou toch op. En hoe je mijn zin maar voor de helft citeert heel wonderlijk.

 56. Aad Verbaast 1 april 2010 om 10:45

  @Martin: niet zo snel in de wiek schieten…
  == Mag Soekarno een systeem laten ontstaan dat zal leiden tot de moord op 1 miljoen mensen? ==
  Nee, ik vind van niet. Net zo min als een land een ander land mag invallen met een half miljoen doden tot gevolg. En zo kan ik nog wel 100-en voorbeelden noemen.
  Net zo min dat het ene land van alles mag uithalen, en het ander land direct geholpen wordt. De willekeur dus.
  Elke onvrede leidt bij mij tot onvrede. Voor mij is er geen willekeur op dat gebied.
  Kunnen we onder het genot van een kopje thee even opnieuw beginnen? 😉
  Begin ik met een excuus, als mijn woorden je in het verkeerde keelgat zijn geschoten, dat was niet de bedoeling. De bedoeling was om mogelijke zienswijzen uitt te wisselen.

 57. martin 1 april 2010 om 11:02

  Aad natuurlijk kan dat, maar nu even niet. Melk en suiker?

 58. zelfstandig_journalist 1 april 2010 om 11:02

  Sancties zijn nog geen oproep tot oorlog. Misschien had Bush allang voor de militaire optie ingezet en er moet toch iets tegen Ahmadinejad worden ondernomen. Dat bomberjack was niet slim.

 59. Meebenotty 1 april 2010 om 11:14

  Ik weet het, niemand wil hier aan een oplossing, noch richting vrede, ik wel, ik wil Butaan.
  Land van boeddhisme en schitterende isomeren, van stoepa achter gesloten deuren, kokend bij het nulpunt van bemoeienis.

 60. Aad Verbaast 1 april 2010 om 11:26

  @Rene van Schuiten, alias Ria de Witte: reactie verwijderd.
  Plakken en knippen van grote tekstfragmenten die geen enkele relatie hebben met de blog, en nog onder een andere naam opereren om de boel te misleiden, wijst naar merkwaardige motieven hier ‘mee te doen’.

 61. Marjelle 1 april 2010 om 11:31

  Informatief blog weer, Aad, je titel zegt het helemaal. Ik denk dat het verlangen naar vrede vaak meer in woorden tot uiting komt dan in daden, daarbij overtreden supermachten ook ‘af en toe’ (ik ben in een milde stemming ;)) net zo makkelijk hun eigen (vreedzame) regels / afspraken als ze dat zo uitkomt, enz. Het zijn voornamelijk de gewone mensen (ik probeer het woord ‘burger’ te vermijden) die vrede willen… Maar goed, ik heb veel te weinig geslapen om nu op dit soort onderwerpen dieper in te gaan, maar wilde toch even reageren. 😉

 62. Aad Verbaast 1 april 2010 om 11:32

  @Martin: kan altijd. Alleen melk, dankje 🙂
  @Zelfstandig journalist:
  Sancties zijn inderdaad geen oproep tot oorlog. Ik vraag me wel af of dergelijke santies enig nut hebben, en niet leiden tot een grotere polarisatie. Een kat in het nauw etc..
  Dat moet toch anders kunnen?

 63. Aad Verbaast 1 april 2010 om 11:35

  @Meebenotty: je voert me mee naar het Walhalla, dank daarvoor 😉
  @Marjelle:
  dank.
  Goed werkende afspraken is er een inderdaad. Je er aan houden is twee.
  Afspraken die niet gehandhaafd kunnen worden zijn al helemaal wortels van mogelijk kwaad en willekeur.
  Ik wens je een vredige ‘inhaal’slaap toe. Je hebt nog wat in te halen begrijp ik. 😉

 64. Marjelle 1 april 2010 om 11:40

  Klopt, Aad. Er kwam ook een aantal landen bij me op toen ik dat schreef, maar ik dacht ‘laat die voorbeelden maar zitten voordat dat weer tot een geheel andere (=eigen) discussie leidt’. 😉
  Dank je, ik moet o.a. nog wel wat slaapuurtjes inhalen idd.

 65. paco painter 1 april 2010 om 11:42

  Zolang de wapenmafia regeert kun je naar vrede fluiten

 66. Aad Verbaast 1 april 2010 om 12:16

  @Marjelle: slaap ze 😉
  @Paco: om maar wat te noemen. Vrede zou big business moeten zijn..

 67. Zelf Reflectie 1 april 2010 om 12:33

  Aad Verbaast 01-04-2010 09:21
  "== Wie draagt het meeste bij aan vrede?" Geen! ==
  Dat lijkt me geen antwoord op de vraag. Maar misschien is de semantiek in de vraag niet correct. Vooruit ik stel de vraag iets anders:
  Welk model is het meest vredelievend?"
  Nogmaals, geen! 🙂
  Modellen zijn immers nooit vredelievend. Vredelievendheid is een emotie, en als je die emotie niet hebt of kan hebben omdat je gehinderd wordt door bijv. xenofobie dan helpt geen enkel model. Om maar een zeer extreem voorbeeld aan te halen, psychopaten kunnen prima overweg met cognitieve modellen. Als het moet ook met geveinsde modellen over de vrede. Hun probleem is echter hun onvermogen tot empathie oftewel hun onvermogen tot gemeenschapszin en dus ook vrede. Als er geen vertrouwen is of kan zijn dan helpt geen contract of pact.
  Wat helpt dan wel? Werken aan de emotionele basis van "geestverwantschap". Dus culturele uitwisselingen, bij elkaar thee komen drinken, samen sporten etc. In de vriendschap onstaat het vertrouwen dat nodig is om een contract aan te gaan. Maar ook hier is het oppassen geblazen omdat iemand als Hitler bijv. de Olympische spelen wist te misbruiken in het kader van de superieuriteit van het Arische ras. Sporten wordt dan een manifestatie van vijandschap.
  In Bhutan zullen zij mijn standpunt sneller begrijpen dan jij denk ik :-).
  Zo, en nu ga ik weer een kopje groene Bhutaanse thee drinken. Schijnt rustgevend te zijn en dus vredelievende gevoelens op te wekken.http://www.filoscoop.com/2003/8/thee.htm

 68. Aad Verbaast 1 april 2010 om 13:10

  @Zelf reflectie:
  Allemaal waar wat je zegt. Nou ja, allemaal. Ook weer niet waar.
  Als je stelt dat alle papier maar onzin is, hou je dan een pleidooi om de grondwet en alle daaruit voortvloeiende wetgeving en overeenkomsten en verdragen dan maar overboord te gooien?
  En over te gaan tot de ongeschreven wet (althans die gemeemgoed te maken): het grote knuffelen? Al dan niet onder het genot van een kopje thee?
  Op zich theoretisch mogelijk.
  Overeenkomsten en wetten zijn immers veelal niet geschreven om vast te leggen hoe het te doen, maar om vast te leggen als een der beide partijen zich niet aan de handdruk/handkus houdt..
  Ik neem nog een kopje koffie. Ook goed? 😉

 69. Zelf Reflectie 1 april 2010 om 13:24

  Aad Verbaast 01-04-2010 13:10
  Als je stelt dat alle papier maar onzin is, hou je dan een pleidooi om de grondwet en alle daaruit voortvloeiende wetgeving en overeenkomsten en verdragen dan maar overboord te gooien?"
  Klinkt onderstaande opmerking naif? Stond er, maar heb je kennelijk over het hoofd gezien.
  "…… In de vriendschap onstaat het vertrouwen dat nodig is om een contract aan te gaan. Maar ook hier is het oppassen ……..".
  Contracten en afspraken volgen op het vertrouwen. Een huwelijkscontract is uiting van "de liefde" en niet omgekeerd. "Liefde" (respect etc) laat zich niet dwingen, ook niet door een contract. Houdt Wilders zich aan de grondwet? Zo nee, mogelijk omdat bij hem de "liefde" voor de immigranten ontbreekt?
  In het bedrijfsleven is dit een harde wet, als het vertrouwen of "de liefde" er niet is dan houdt alles op. Vertrouwen c.q. de "liefde" komt te voet en gaat te paard. Hoe belangrijk zijn dan afspraken als de "Basel overeenkomst" voor banken?
  Zou jij Berlusconi als zakenpartner willen? Als premier van het land? Zo nee, wat is de reden? Gaat het daarbij echt alleen om zijn "ideeenwereld"?

 70. Jan Bouma 1 april 2010 om 13:53

  @Aad…9:10
  In alle bescheidenheid merk ik op n.a.v. je comment dat je ongelijk hebt als je veronderstelt dat dit Vkblog niet de trigger, de aanleiding, zou kunnen zijn voor een te stichten "veenbrand" die, zoals je weet, slechts één lucifer nodig heeft om niet stuitend de grenzen over te gaan. De muur viel in 1989 niet door wapengeweld maar door de definitieve teloorgang en ontmaskering van het "staatscommunisme". Ik gebruik dit voorbeeld voor een thans andersoortig in te zetten r e v o l u t i e waarbij als allerlaatste stap de mens, de burgewr, de kiezer zich ontworstelen zal aan het dictaat van zijn N I E T op juiste gronden gekozen "vertegenwoordigers". Overigens… na de val van de muur kregen de neo-liberalisten en de sociaaldarwinisten hun kans maar die transitie betekende ook geen verantwoorde continuïteit in ons aller belang. Alleen de bonusgraaiende top vulde zijn zakken. En dat was het dan totdat de "Nanny State" ook hun fiasco kon betalen.
  Ik merk ook op dat ik @Martin Broek nu ook bediende met een antwoord.
  En mogelijk andere reactanten hier op dit blog. Die van @Meebenotty (11:14) sprak me… – behalve haar misleidende avatar – nog het meeste aan. Een realistisch cynisme te tonen met de alternatieve "oplossingen". Laat haar "Butaan" nu maar staan voor "Mithras" en zonder de esoterische humbug.
  Nog een opmerking n.a.v. je comment waarin je zegt == Hoog tijd om wat reparaties aan te brengen. 70% van de wereldbevolking geeft al aan hoe dat zou kunnen. Vertegenwoordigen die niet de meerderheid van de wereldbevolking? ==
  …want ik heb eerder gesteld dat bij een te houden BMD alleen de waanzinnigen TEGEN de Vrede zouden stemmen en daarom verhoog ik je percentage van 70% tot 99%! Die resterende 1 procent die "de Oorlog verkiest" bergen we liefdevol op in onze gekkenhuizen.
  Tot zo ver even voor wat betreft de herinrichting van de Nieuwe Wereld Orde. Ik wijs er nogmaals op dat we met z’n allen op een cruciaal moment in de geschiedenis der mensheid zijn aanbeland en nu de allerlaatste keuzes moeten maken terwille van een continuïteit. Alhoewel er ook mensen zijn die zeggen: "who cares, who bothers" laat deze generatie de allerlaatste zijn. Hebt u kinderen op de wereld gezet die met ca. 9 miljard anderen het jaar 2050 willen halen zou ik niet te lichtvaardig oordelen en keuzes maken.
  Prettige voortzetting van uw middag. JB

 71. sprakeloos 1 april 2010 om 14:03

  het ontbreken van een eenduidige Europa-doctrine is misschien wel verantwoordelijk voor meer instabiliteit dan we zouden wensen.
  Europa vroeger belangrijk, nu ogenscheinlijk onbelangrijk, maar al met al qua inwoners toch zeer aanzienlijk.

 72. Aad Verbaast 1 april 2010 om 14:12

  @Zelfreflectie.
  We zijn het niet zo oneens met elkaar.
  Om het huwelijkscontract als voorbeeld te nemen (deed je al): het verdwijnt in de la totdat het ergens verkeerd gaat. Dan wordt er pas weer bekeken wat er ook alweer was afgesproken.
  Zo gaat dat met de meeste overeenkomsten die worden afgesloten. Een samenwerking wordt niet op de proef gesteld immers als partijen dikke maatjes zijn. Die wordt pas op de proef gesteld als er een conflict is of dreigt.
  Dan gaan de laden weer open. Daarvoor zelden of nooit.
  == Zou jij Berlusconi als zakenpartner willen? Als premier van het land? Zo nee, wat is de reden? Gaat het daarbij echt alleen om zijn "ideeenwereld"? ==
  Nee, nee. Reden: voor geen cent te vertrouwen, en zijn ideeën staan me helemaal niet aan.
  Uiteraard gaat het daarbij ook om mijn ideeën wereld.
  Ga ik dan "de politie" uithangen? Nee, ik houdt me afzijdig. Reden om niet te verhuizen naar italië overigens. In zo’n land wil ik niet wonen.
  Genoeg metaforen weer voorlopig 😉

 73. Aad Verbaast 1 april 2010 om 14:18

  @Jan:
  Laat ik dan maar hopen dat ik onderdeel kan zijn van de veenbrand. In Drenthe natuurlijk zat veen omhanden, dus die kan van daaruit makkelijk beginnen.
  De veenbranden woedden overigens gelukkig al links en rechts over de planeet. Misschien ben ik er ook wel door aangestoken inmiddels. Ik ga deze brand niet blussen.
  Dat het erop op eronder is, de komende 10-20 jaar lijkt me evident.
  Of 99% van de wereldbevolking het daar mee eens is, betwijfel ik ten zeerste.
  Daar moet nog wel een en ander voor gebeuren.
  Die koppen zitten nog diep in het zand. En niet om naar die ondergrondse veenbrand te kijken met rode hoofden. 😉
  Ook nog een prettige middag!

 74. Aad Verbaast 1 april 2010 om 14:22

  @Sprakeloos:
  == het ontbreken van een eenduidige Europa-doctrine is misschien wel verantwoordelijk voor meer instabiliteit dan we zouden wensen. ==
  Interessante invalshoek. Zou zo maar kunnen ja.
  Reden te meer om daar eens goed over na te denken wat die zou kunnen zijn.
  Genoeg ingrediënten voorhanden denk ik om een brugfunctie te kunnen vervullen tussen Oost en West. Waarom niet?
  Nu staan we nergens als Europa. Letterlijk en figuurlijk.

 75. zelfstandig_journalist 1 april 2010 om 14:58

  ‘Dat zou toch anders moeten kunnen?’ Tja, men heeft het nu al jaren via onderhandelen geprobeerd. Op een gegeven moment kun je blijven praten als brugman.

 76. Aad Verbaast 1 april 2010 om 15:38

  @Zelfstandig journalist.
  Zolang we blijven praten als brugman kunnen we geen oorlog voeren. Heeft wel wat 😉

 77. Theo 1 april 2010 om 17:02

  Zo lang mensen praten vechten ze nıet.
  Toch een wıjsheıd dıe ın deze nıet te overtreffen ıs…

 78. Aad Verbaast 1 april 2010 om 17:10

  @Theo: Johan Cruijff had het kunnen bedenken ;-))

 79. Smokey 1 april 2010 om 18:43

  Oorlog en ziekte versus vrede en gezondheid.
  Aan beide laatste opties valt geen cent te verdienen, aan beide eerste heel veel.
  De een z`n dood is de ander z`n brood.
  De keuze is dus: kiest men voor het grote geld of Utopia?
  Utopia is met geen geld te koop.
  De economie heeft altijd voorrang
  Q.U.E.D.
  Aanbeveling

 80. Aad Verbaast 1 april 2010 om 18:50

  @Smokey:
  Je begint toch niet een beetje cynisch te worden?
  Gaan we niet doen hoor!
  20% bezuinigen zou al heel wat op leveren, lees ik in de kranten 😉
  Vrede is onbetaalbaar.

 81. Zelf Reflectie 1 april 2010 om 20:15

  Theo 01-04-2010 17:02
  "Zo lang mensen praten vechten ze nıet."
  Theedrinken is de trend, praten is uit. Een Japanse theeceremonie werkt ook nog eens onthaastend. Met Job Cohen in aantocht gaat dit een cult worden.

 82. Aad Verbaast 1 april 2010 om 22:21

  @allen:
  Kijktip vanavond: http://www.hollanddoc.nl/programmas/20008070/afleveringen/43132068/
  "Hoe China Afrika overnam".

 83. Mephisto 1 april 2010 om 23:58

  Het lijkt erop, dat degenen die het meest bezitten, zich het heftigst weren…
  Oh, en ik mis Europa?

 84. Aad Verbaast 2 april 2010 om 00:01

  @Mephisto:
  == Oh, en ik mis Europa? ==
  Ik ook. Ken jij de ‘Europa Principles’? Ik niet.. Spelen geen overtuigende rol meer in dit ‘geweld’ naar mijn mening. Kijken en volgen..
  == Het lijkt erop, dat degenen die het meest bezitten, zich het heftigst weren… ==
  Weren waartegen?

 85. rosa 2 april 2010 om 07:46

  Het lijkt of alle overheden kruipen voor de Chinezen. Kruipen en slijmen wederzijds. De Chinezen kopen land op,rooien bomen om een boerderij te bouwen en de Afrikanen werken als slaven.
  Hard werken voor een hongerloontje ,beloftes ,uitbuiting en tweedracht zaaien . De Afrikaanse werknemers zien het,voelen het en zullen zich ooit gaan verzetten.
  Het kapitalistische systeem maakt meer kapot dan je lief is.
  Aad was gisteren erg laat klaar met werk en moest bij thuiskomst van alles en nog wat doen.
  Heb verder niets kunnen zoeken over Rob de Wijk.
  Maar Aad,elke multinational moet toch weten dat grondstoffen opraken en dat er ernstige problemen zullen gaan optreden. Hoe zouden zij zich gaan voorbereiden op de crisis in de grondstoffen/mineralen?
  De overproductie van mobiele telefoons ,auto’s en andere zaken hebben mij altijd verbaasd maar nu vind ik het zelfs crimineel.
  Het lijkt alsof straks de rijkere of beter bedeelde mens,alles heeft en de ander afgesloten van zaken die bij een moderne technische wereld behoren.

 86. Aad Verbaast 2 april 2010 om 09:30

  @Rosa:
  07:46
  Je hebt de documentaire gezien begrijp ik. Ging er niet zo diep op in, maar met wat meer achtergrond informatie, kreeg je wel een micro beeld hoe het werkt.
  Koper en landbouw in Zambia. Overname en zich er voor laten betalen. Dat is de strategie van de Chinezen. Past geheel in de doctrine.
  == Hoe zouden zij zich gaan voorbereiden op de crisis in de grondstoffen/mineralen? ==
  Zo bereiden zij zich er op voor.
  Verschillen tussen rijk en arm worden alleen maar groter in de wereld. Dat laten alle statistieken zien.
  08:02
  Interessante link weer.
  Sluit ook geheel aan bij mijn blogs. Duidelijk verhaal.
  Als aanvulling geef ik een Reuters bericht wat ik vanmorgen langs zag komen:http://www.reuters.com/article/idUSTRE6300HV20100402
  "Obama urges China’s Hu to get behind Iran push"
  Druk op de (gas)ketel tot die ontploft.
  Wat nieuw voor me is, is de zin in je link:
  ==
  In zijn recente vooruitzichten heeft het International Energy Agency (IEA) zijn schatting over de beschikbare mondiale gasreserves drastisch herzien. Economides schrijft deze opwaardering toe aan het gebruik van verbeterde technologie, waardoor het mogelijk wordt om veel vlugger de totnogtoe moeilijk bereikbare gasvelden aan te boren. Volgens hem schat het IEA dat de gekende gasvelden nog gedurende 300 honderd jaar de huidige vraag kunnen beantwoorden. Het toont duidelijk aan dat aardgas in de toekomst de belangrijkste energiebrandstof wordt om onze civiele en industriële noden tegemoet te komen. ===
  300 jaar?? Daar ga ik eens verder naar zoeken, of ze dat goed hebben overgenomen.
  Kan ook een opmerking zijn van de IEA om de druk van de ketel te halen..
  Geen woord overigens over de reserves die mogelijk rond de poolkappen liggen. Ook daar zal nog wel gedonder over komen. Een Ruslandse onderzeeboot plantte er al eens een vlag op de zeebodem..

 87. Aad Verbaast 2 april 2010 om 09:47

  @Rosa:
  zoeken bij de IEA over die uitspraak (300 jaar) heeft nog niet veel opgeleverd.
  De bron waar naar wordt verwezen is een uitspraak van Michael Economides (editor of the Houston-based Energy Tribune) die dat gezegd zou hebben. Wel een gas kenner lijkt het.. Veel over hem te vinden op Google.
  Ik zoek nog even door.
  N.B. even doorgezocht:
  En wat gevonden:http://members.home.nl/johnmeilink/artCijfers.htm
  Uitgebreid artikel met veel data
  Als conclusie:
  "Het beeld dat de IEA oproept van een onverminderd doorgaande groei van oliereserves is een vals en gevaarlijk signaal."
  Nu nog een dergelijk artikel over het gas..
  Het getal "300" is overigens gebaseerd op gelijkblijvend gebruik. De voorspellingen (zelfde instituut) geven aan dat binnen 10-15 jaar het gebruik al verdubbeld zal zijn..).
  Maar ik zoek nog even verder..

 88. Jan Bouma 2 april 2010 om 11:09

  @Aad…9:47
  Probeer dan meteen eens het antwoord te vinden op de vraag over het ontstaan van de fossiele brandstoffen (tenslotte ben je van je vak natuurkundige !). Is de oorsprong "bio" gerelateerd of zijn ze ontstaan/gevormd z o n d e r enige oorsprong van vergane biomassa’s?
  Die enorme verschillen in de (vermeende, wel of niet gemanipuleerde) voorraden verrassen mij ook iedere keer. Temeer omdat men ook weer beweert dat we de PEAK-oil al gehad hebben?
  Wat in ieder geval vast staat is dat de zon nog voor enige miljarden jaren alle benodigde energie kan leveren. Schone energie wel te verstaan. Tenzij de astrofysici zich ook weer vergissen in de levensduur van de Zon. Ik bedoel… (ik maak een hyperbolische grap) als je ‘m vanaf morgenochtend ineens vervaarlijk ziet opzwellen en hij wordt plotsklaps groter dan kun je gevoegelijk aannemen dat de berekeningen niet helemaal klopten. Dat proces lijkt dan weer iets op "de berekeningen van het CPB" waarin wordt aangegeven dat er 18 miljard bezuinigd moet worden. t Kan vriezen en dooien want "ineens" moeten ook die cijfers weer worden bijgesteld en hebben we een overschot van 18 miljard omdat zo’n getal zich net zo gemakkelijk laat berekenen. In Griekenland weten ze hoe dat moet. Tenslotte blijkt alles maar papier waarop wordt geschreven door falende mensen. Geld is overigens ook slechts "bedrukt papier". .:))
  Enfin. Een paar overwegingen hierbij. Men amusere zich. Zolang het kan.
  Ik ga nu nog even op zoek in je blogs naar die uitspraak van Einstein.

 89. Jan Bouma 2 april 2010 om 11:47

  En Einstein zei:
  ==
  A human being is a part of the whole, called by us “Universe”, a part limited in time and space. He experiences himself, his thoughts and feelings as something separated from the rest – a kind of optical delusion of his consciousness. This delusion is a kind of prison for us, restricting us to our personal desires and to affection for a few persons nearest to us. Our task must be to free ourselves from this prison by widening our circle of compassion to embrace all living creatures and the whole nature in its beauty. Nobody is able to achieve this completely, but the striving for such achievement is in itself a part of the liberation and a foundation for inner security.
  Albert Einstein
  ==
  ..in feite gaat zijn quote over de bevrijding uit de kluisters van de domheid. De gehele discussie op dit blog getuigt ervan in die zin dat tot in détail besproken worden de resultaten van de foute machtspolitiek en niet uitgegaan wordt van Einsteins opvatting.
  (En de mijne! Dat spreekt vanzelf. Genieën onder elkaar moet u maar denken… :))

 90. Aad Verbaast 2 april 2010 om 12:09

  @Jan Bouma:
  Niet direct een biolooog zijnde lijkt mij toch algemeen aanvard dat de fossiele brandstoffen ontstaan zijn uit plantjes. Biomassa dus.
  Opslag van CO2 dus. Omgezet in koolwaterstoffen, die als ze verbranden weer in de vorm van CO2 vrijkomen.
  Zo komen alle wetenschappen weer bij elkaar.
  De wetenschap is het er ok wel over eens dat de zon nog wel een tijdje meegaat. Miljarden jaren voordat die brandstof op raakt. Toch wel een constante factor in dit geheel dacht ik zo. 🙂
  Die quote van Einstein waar je naar zocht is volgens mij deze:
  "“Today’s problems cannot be solved if we still think the way we thought when we created them”
  Ik gebruik die graag links en rechts..
  Vooruit gooi ik die andere er ook maar nog even bij:
  "De wereld biedt genoeg voor ieder mens, maar niet genoeg voor ieders hebzucht"
  Mahatma Gandhi.
  Die andere van Einstein die jij weer hebt opgeduikeld, die kende ik nog niet.
  Ook toepasselijk, ook in het kader van dit blog.
  Nog een zonnige dag toegewenst!

 91. Aad Verbaast 2 april 2010 om 19:05

  @allen:
  recent nieuwsbericht van de NRC:http://www.nrc.nl/buitenland/article2516695.ece/VS_en_China_gaan_meer_samenwerken
  "VS en China gaan meer samenwerken"
  Mag ik de link hierboven van 9:30 er even naast leggen?http://www.reuters.com/article/idUSTRE6300HV20100402
  Media!! Bah!!

 92. Rein-John Scholtens 2 april 2010 om 22:36

  Beste Aad,
  Prachtige door Jan aangehaalde quote van Einstein. Zit helemaal op mijn lijn.
  Wellicht is het doel van de evolutie om ons te bevrijden uit de gevangenis van dat waanidee.
  Misschien is de dood wel de grote bevrijder. Je ziet, ik fantaseer er maar wat op los!
  Het papier is geduldig en de mens laat zich niet door een paar idealistische abstracties afhouden van zijn egoïstische en materialistische strevingen die meestentijds ten koste van zijn medemens/concurrent gaan.
  Ik ben bang dat de homo sapiens in deze fase van zijn evolutionaire geschiedenis net iets te primitief is om het ideaal van wereldvrede en Liefde onvoorwaardelijk te kunnen en willen verinnerlijken. Hij zal nog wel een tijdje wild om zich heen blijven slaan onder het motto : "Dat is allemaal voor mij!!".
  Groet.

 93. Jan Bouma 2 april 2010 om 22:59

  De designafdeling van de VOLKSKRANT heeft ingegrepen. De associatie met de VOLKSKRANT is met deze kop boven de Vkblogs ineens een heel stuk minder. Misschiien een tijdelijke ingreep? Elke verandering is geen verbetering.
  tot morgen.

 94. Aad Verbaast 3 april 2010 om 00:11

  @Rein-John
  Die Einstein was nog niet zo dom als hij er soms uitzag.
  Ik lees dat je nog een lange evolutionaire weg voor je ziet, willen we ooit het beetje verstand krijgen wat Einstein ons probeerde aan te praten. Maar, als er één schaap over de dam is kunnen er meerdere volgen. Zoiets moet hij toch oook gedacht hebben.
  Kortom, misschien gaanw e er nog iets van meemaken. Er is nog hoop.

 95. Aad Verbaast 3 april 2010 om 00:15

  @Jan:
  Het zal wel weer een serverprobleempje zijn daar bij de VK.
  Sinds de Belgen aan de knoppen zitten gaat er wel eens wat mis daar. En als er wat mis gaat, dan hebben ze het ook nog niet eens zo snel in de gaten.
  Zo gaat dat daar. Overal is wel wat.
  Mag ik je alvast een hele mooie dag toewensen? Iik zie namelijk inmiddels dat het eerste uur van weer een belangrijke mijlpaal in je leven begonnen is 😉

 96. Jan Bouma 3 april 2010 om 10:33

  @Aad…00:15
  Thx voor die "beste wensen". Blijkens de mail die ik je zond kun je afleiden dat ik al decennia probeer "de verjaardag" over te slaan vanwege het "genot" dat ik besta.
  A.s. dinsdag 6 april dient er duidelijkheid te komen wat al die toezeggingen waard blijken en er worden dan ook scheve zaken rechtgezet als er nog iets deugt van ons rechtsbestel. Je weet waar ik op doel.
  p.s.
  Morgen kun je Hugo van Neck zien in Bananasplit van de TROS.
  Inderdaad is de Volkskrant weer herkenbaar met het logo. Ik zou wensen dat de Vk ook nog een redactie had die begrijpt waar ik mee bezig ben.
  Goeie dag verder. Tot later wellicht.

 97. Aad Verbaast 3 april 2010 om 10:44

  @Jan Bouma: geen dank, toch altijd wel weer een heuglijke dag dat je mag vieren dat je weer een heel jaar hebt kunnen volmaken. Met uitzicht op weer een nieuw jaar natuurlijk.
  Aande andere kant: vieren dat je weer een jaar ouder bent geworden is ook weer dubbel. De eeuwige jeugd behouden heeft ook wel wat immers.
  Belangrijke dagen in het vooruitschiet. Vele ijzers in het vuur begrijp ik uit je woorden. Misschien convergeert alles naar dat enige belangrijke punt: de problemen worden opgelost, het recht zegeviert, en JB wordt gecompenseert voor geleden schade.
  Wat zal je het dan rustig krijgen. Ik help het je hopen.
  P.S. Alhowel ik geen banansplitkijker ben zal ik morgen een uitzondering maken voor jou en Hugo.
  Zijn verder alle wereldproblemen opgelost? :-))

 98. Aad Verbaast 3 april 2010 om 10:50

  @allen:
  wat moet ik hier nou weer van denken:http://www.cnn.com/2010/WORLD/meast/04/02/iran.taliban.weapons/index.html
  "U.S. official says intel suggests Iran plans to ship arms to Taliban"
  Volgende zet om Iran zwart te maken? Of zit Iran te stoken?http://www.reuters.com/article/idUSTRE6311OO20100403
  En Amerika gaat zich opmaken voor een ‘kritische zomer":
  "Pentagon boosting Afghanistan "eyes in the sky""

 99. Aad Verbaast 3 april 2010 om 13:08

  @Allen: ik blijf het actuele wapengekletter er maar even bij plakken:http://www.reuters.com/article/idUSTRE6320IY20100403
  == Ahmadinejad rejects Obama’s "beautiful words" to Iran ==

 100. Aad Verbaast 3 april 2010 om 17:39

  Mijn paasblog:http://www.vkblog.nl/bericht/308959/Een_vrolijk_paasfeest%3F_Over_mijn_lijk%21
  Vrolijk Pasen? Over mijn lijk!
  Ernst en luim moet toch een beetje afgewisseld worden..

 101. Aad Verbaast 18 april 2010 om 13:59

  @Rosa: dank.
  niet alle (met namere lange links met veel vreemde karakters wordt niet goed overgenomen door de software van het VKblog.
  Deze ook niet, dus ik kan alleen op de voorpagina komen hiermee. Niet wat je bedoelt waarschijnlijk.
  Tip: als je ziet dat het gebeurt kun je de link die je er op wilt zetten even vertalen middels:http://bit.ly/
  Werkt altijd (is mijn ervaring).

 102. Pingback:7 miljard mensen als ratten in de val? « Aad Verbaast

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: