Aad Verbaast

te gek voor woorden eigenlijk

De weggegooide stemmer

Vandaag naar de stembus. Of is het de prullenbak? Of gescheiden afvalverwerking? De democratische burger is vakkundig monddood gemaakt. Van een echte volksvertegenwoordiging is geen sprake meer. dat zegt het volk inmiddels ook. Hoog tijd om ons democratisch systeem eens grondig te hervormen. Hier een overzicht en voorzet.

Belangenbehartiging?
Grotere partijen verliezen al jaren substantieel leden. Kleine partijen winnen nog wat leden. Alle politieke partijen samen hebben nog maar 300.000 leden. Gemiddeld slechts zo’n 30.000. Daar zal de kiezer het mee moeten doen.

De nieuwe trend is zelfs, dat je niet eens meer lid kan worden van een partij. Die noemen zich dan ‘beweging’. Een omgekeerde wereld. Beweging krijgen in hun standpunten is niet mogelijk. Dat is exclusief voorbehouden aan de ‘grote leider’.

Mag ik dit met een aantal belangenbehartigers vergelijken? Ja, dat mag.
ANWB, FNV, KNVB etc.: miljoenen/honderdduizenden leden. Iets te vertellen in de politiek?
Retorische vraag.

Stelling: De politieke partij als volksvertegenwoordiging is een niet meer te verdedigen stelling.

In onze democratie is het wel regel dat je alleen op die gehavende partijen kan en mag stemmen.
Is dat niet vreemd? Als er weinig te kiezen is, daaruit te moeten kiezen? Is dat democratie?

Schimmige processen. Lokaal, provinciaal en landelijk.
 
De totstandkoming van de verkiezingslijsten heeft ook weinig met democratie te maken. Ons-kent-ons principe vanuit de leemlagen van de partij. Zelfs de leden hebben vaak het nakijken. Laat staan de stemmer.

Is de kiesdeler voor de topper overschreden, dan gaan het overschot naar de volgende op rij. Daarmee is het schier onmogelijk om ergens bungelend onderaan de lijst nog boven te komen drijven middels voorkeurstemmen. Sinds 1959 is dit slechts 9 keer voorgekomen.

De Provinciale Staten kiezen uit hun midden dan weer de Gedeputeerde Staten met als voorzitter de 
een door de regering aangewezen Commissaris van de Koning(in). De Provinciale Staten kiezen ook de leden van de Eerste Kamer leden. Die de Tweede Kamer dan weer mogen controleren.

Is daar allemaal nog een touw aan vast te knopen? Wie voelt zich nog vertegenwoordigd, door wie?

In de gemeenteraden worden coalities gesmeed. Coalities houden de rijen gesloten. Is dat democratie? Vier jaar vast zitten aan plannen gesmeed na de verkiezingen is een lange tijd!

Landelijk: de grootste partij wordt door de koningin uitgenodigd een coalitie te smeden.
Dan komt er een ‘regeerakkoord’. Waarin ineens tot ieders grote verrassing alle ‘controversiële onderwerpen’ zijn voorbestemd. En door de coalitie tot geboden worden verheven voor mogelijk vier jaar. Tot grote verrassing van de kiezer. Is dat wat we wilden?
De politiek zegt: ja. Maar is dat zo? Is daar voor gekozen?

De afgelopen weken/jaren hebben we gezien dat van het beloofde ‘dualisme’ in de kamer niets terecht komt. De oppositie heeft niets te vertellen. Massaal wordt door de coalitiegenoten meegestemd met de regeringsvoorstellen. De oppositie kan slechts winnen als één van de coalitiepartijen er uit stapt.

Dan horen we de woorden: “het is nu aan de kiezer.” Vol (verhulde) ironie en spot: daarvoor was het immers niet aan de kiezer. Daarna ook niet.

Wim Kan heeft het lang geleden treffend verwoord: “Democratie is de wil van het volk. Ik lees elke ochtend stomverbaasd in de krant wat ik nou weer wil.”

Kontakt verloren.
Als een partij verliest, dan is (na lang navelstaren) de standaard conclusie van die partij: we hebben te veel het kontakt met de kiezer verloren. Dat is geen ‘rocket science’. Met dit door de politiek in de hand gehouden systeem is dat immers een gegeven. Er is niet of nauwelijks sprake van contact.

De resultaten.
Als de radeloze stemmer zijn woede en onmacht over hun gebrek aan invloed niet kwijt kan, dan gooien velen hun stem op nieuwe partijen die die woede handig weten uit te buiten. De woede is nu inmiddels zo groot dat je er zo maar, uit het niets, de grootste partij (herstel: beweging) mee kan worden. Is dan die partij een gevaar? Of heeft de gevestigde orde dat gevaar zelf gecreëerd door dit schimmige systeem in stand te houden? En zijn zij zelf niet onderdeel (en veroorzaker) van dat gevaar? Nog zo’n retorische vraag voor mij.

Tussentijdse conclusie.
De kiezer stemt, maar heeft weinig te kiezen. De democratie is monddood gemaakt. De burger heeft het nakijken en krijgt dat in de gaten. Terecht. Tijd om het roer om te gooien.

Enkele voorstellen (die ik ‘in de groep gooi’ bij deze).
 
a. Kies een burgemeester en een premier (Meer dan 50% criterium). Laat de ‘kwien’ er buiten.
b. Die burgemeester en premier mogen dan een raad/kabinet samenstellen.
c. De raad/kamer moeten de wethouders respectievelijk het kabinet goedkeuren.
d. De neutrale stemmen worden ‘lege zetels’, met neutrale stemmen.
e. 33% (kamer 50 v.d. 150 zetels) worden gevuld door burgerzetels (zie hieronder voor uitleg)
f.  De 1ste kamer wordt opgeheven. In plaats daarvan een toezichthouder.
g. De drempel voor een burgerinitiatief en referendum worden lager.
h. Het surplus van de stemmen worden evenredig verdeeld over de andere kandidaten. Zo krijgen voorkeursstemmen meer invloed dan nu.

Zo eerst maar even. Ik kan er nog wel meer bedenken. Het wordt tijd dat de burger het weer voor het zeggen krijgt. En de politiek weer in contact komt met de stemmer en kiezer. Dat verband is nu verloren. Met dramatische gevolgen. Ik ben benieuwd naar jullie suggesties hoe het (nog) beter kan.

Ik wens de lezer nog een genoeglijke 3 maart en (alvast) een aanloop naar 9 juni.

De politiek roept het hardst: “laat uw stem niet verloren gaan”
En doen er vervolgens alles aan jouw stem verloren te laten gaan.

Vanavond de ‘politiek leiders’ bijeen om de uitslag te evalueren. Ze gaan allemaal uitleggen dat ze eigenlijk gewonnen hebben. Maar ze hebben allemaal verloren. De kiezer namelijk. In een slechte stemming.

Noot: ad e. “33%”
Als er mogelijkheden zijn om snel een “representatief onderzoek” te doen naar de mening van de burger, dan kan deze mening (en verdeling) dus ook representatief ingebracht worden in de kamer over ter zake doende onderwerpen. Er zijn er genoeg immers.
 
Voorbeeld/case studie: Den Helder..
Trouw: Tegen de arrogantie van de scheve bomen
Documentaire Zembla over Den Helder: Wie bestuurt de stad? Aanrader!
Met daarin de historische woorden van de verantwoordelijke wethouder: “daar gaat de burger niet over.”
 
Verder lezen:
Volkskrant: Nederland is zijn politieke leiders zat  
NRC: NRC.nl: groot alarm. De politici zijn hun gezag verloren
NRC: D66 wint veel leden 
Raad Openbaar Bestuur (ROB) rapport: Vertrouwen op democratie (PDF)
Enkele termen daarin: Burgerhandvest, Burgerjury, Burgerpanel, Burgerforum, Burgerinititiatief..
Interessant rapport. Ooit van gehoord? Ondergesneeuwd en op de ‘vuilnisbelt’.
Wikipedia.org: burgerforum Kiesstelsel
Montesquieu-instituut: historisch overzicht kiesstelsels
 
 
Bron plaatje: (bijgeknipt) plaatje M.de Jonge.
 
 
 

123 Reacties op “De weggegooide stemmer

 1. Theo 3 maart 2010 om 17:09

  Haarscherpe analyse, waar ik het grotendeels mee eens ben. Ooit schreef ik bij Louter een uitvoerige reactie over het einde van de partijendemocratie . Mede gefundeerd op het teruglopen van leden, de gebrekkige kaderopleidingen, de gang van zaken bij het vaststellen van kieslijsten, het geringe draagvlak in de samenleving.
  Ik had er donderdag -na de verkiezingen- een blog aan willen wijden, maar jij bent mij voor. Met een gedegen betoog. Ik volg hier verder wel de discussie en zie waar ik kan inhaken.

 2. Aad Verbaast 3 maart 2010 om 17:18

  Dankjewel Theo. Zeker deze opmerkingen van jou waardeer ik zeer. Je bent inmmers gepokt en gemazeld (veel meer dan ik) in het politieke vak. Jij weet hoe het voor en achter de schermen gaat.
  Zeg je dat je de voorstellen zelfs kan steunen? Ik kan het haast niet geloven 🙂
  P.S. ik heb nog niet gestemd FYI. Nog steeds te dubben.. (zie je eigen blog van vandaag).http://www.vkblog.nl/bericht/303541/Mijn_kinderen_gaan_NIET_stemmen

 3. VSp 3 maart 2010 om 17:19

  Ijzersterk.
  Later meer

 4. martin 3 maart 2010 om 17:25

  Aad je lijkt uiterst actueel, maar volgens mij ben je flink te laat. We hadden vandaag moeten mogen stemmen over voorstellen tot verbetering van het kiezen van een gemeenteraad. Misschien zou je vanaf hier door kunnen trekken en je voorstel uit werken voor de landelijke verkiezingen. Ook rijkelijk laat, maar het lijkt me nuttig er een punt van te maken.
  Over de burgemeesteer. Er zijn een aantal plaatsen geweest die je voorstel al hebben opgevolgd. Was het een succes? Nee. Hoe moet dat dan beter?

 5. Aad Verbaast 3 maart 2010 om 17:26

  @VSp: dank, en dank voor het het voorwerk (inspirerende ideeën van je) in eerdere blogs. Het heeft mede geleid tot dit blog.

 6. martin 3 maart 2010 om 17:32

  Nog even laten we niet teveel over de grenzen gaan kijken. Het Amerikaanse duale systeem wordt door door wat halve blinden als alternatief gepropageerd. Maar gaan daar veel meer mensen naar de stembus.
  Ook het federale systeem of een systeem met een kiesdrempel wordt gezien als alternatief. Werkt ook niet als we naar onze Oosterburen kijken.
  Meer debatcultuur dat zal mensen stimuleren om te gaan. Wel eens in het Britse rondgeneusd.
  Europa dat spant de kroon en waar dat dan weer aan ligt? Mensen moeten wat aan de politiek hebben. Er moet niet alleen wat te kiezen zijn, zoals op 9 juni er moet ook geleverd worden. Zo niet dan is het een spel voor de (politieke) elite en biedt alleen stemplicht een uitkomst.

 7. Aad Verbaast 3 maart 2010 om 17:34

  @Martin: (17:25)
  == maar volgens mij ben je flink te laat == Klopt helemaal. Er is natuurlijk al veel over gesteggeld (zie ook link onderaan de blog (o.a. "vertrouwen op democratie).
  Maar zoals met vele discussies: om veranderingen te bewerkstelligen is een rondje langs de ‘staekholders’ altijd nuttig inzich te krijgen in de kansen tot verandering. De belangrijke stakeholders zijn de partijen zelf in deze en ook nog eens deel van de wetgevende macht. Dan voel je het al hangen.
  De andere stakeholder is natuurlijk de kiezer. Maar krijg je die op de barricaden. Ja, maar dan wel de verkeerde..
  Een signaal wat ook niet wordt opgepikt door de heersende macht naar mijn mening.
  == burgemeester ==, == geen succes ==.
  Klopt. Maar was dat ook niet een gevolg van het feit dat er weinig te kiezen viel? Wie hebben er voor gezorgd dat er weinig te kiezen was?

 8. Theo 3 maart 2010 om 17:37

  Binnen het huidige stelsel van partijdemocratie, dat dus niet meer mijn voorkeur heeft, is mijn grootste bezwaar dat ik inderdaad wel stem, maar niet kan kiezen. Welke partij ik ook mijn stem geef, ik heb (als niet-actief partijlid) geen invloed meer op de coalitievorming, i.c. de compromissen die gesloten worden. Ik zou dus willen dat òf partijen vooraf kleur bekennen (hetgeen ze nauwelijks doen) òf het stelsel wordt bijgesteld.
  Verbeteringen/aanpassingen:
  a) De gekozen burgemeester heeft de legitimiteit van het electoraat om te gaan formeren.
  of
  b) de nieuwe raad kiest een formateur, eventueel een kandidaat van buiten, bij meerderheid van stemmen
  c) er volgt een referendum over coalitie + programma, dat bij een opkomst van 30% de realisatie bekrachtigd
  Iedereen wordt in staat gesteld thuis of elders digitaal te stemmen gedurende 24 uur.
  De eenmalige code wordt via het stadhuis verstrekt.

 9. Draver 3 maart 2010 om 17:41

  Er is geen weg terug meer mijn stembiljet zit inmiddels in de bus, en toch maar hopen dat mijn stem goed gebruikt gaat worden.

 10. peter louter 3 maart 2010 om 17:44

  Zeker waar het gemeenteraden betreft zou ik willen opmerken dat de democratie pas na de verkiezingen begint. Bij de actieve burger die de politiek op zijn nek zit.

 11. nelus 3 maart 2010 om 17:49

  Prachtig Aad: een kolfje naar mijn hand. Ik heb vandaag geen gebruik gemaakt van mijn recht om te kiezen. Waarom ? Ik heb niet de indruk dat ik er iets toe doe. En dat heb jij bevestigd en mooi verwoord.

 12. Pierra 3 maart 2010 om 17:51

  In zo’n slechte stemming ga ik vanavond voor de buis zitten. Als ik zo vrij mag zijn, het is niet alleen in Nederland zo slecht gestemd. Maar een beweging die zou winnen dat is wel erg eng.

 13. Aad Verbaast 3 maart 2010 om 17:57

  @Martin: (17:32):
  Het Amerikaanse systeem zou ik niet willen propageren. Ook dat systeem slaat op mijn nervus agitaris.
  Verhogen van de kiesdrempel zie ik ook niet als een vooruitgang. Er zijn al drempels genoeg immers.
  Meer debatcultuur ben ik wel een voorstander van. Mijn punt in de blog is dat er urene en uren in de kamer gedebatteerd wordt. Maar de bsluitvorming al van te voren is dichtgetimmerd. Met mijn gegeve alternatief kan de burger meteen ingrijpen en beïnvloeden (33%). Dan heeft het wel zin te debatteren.
  == Wel eens in het Britse rondgeneusd ==
  Ik val wel voor de fellere debatten al daar. Maar ook wel ens gezien (documentaire) hoe de besluitvorming tot stand komt (tot cahntage aan toe). Not "my cup of tea".
  == stemplicht ==
  Daar ben ik ook geen voorstander van. Ik ben wel een groot voorstander van maatregelen dat de kiezer echt het gevoel heeft dat zijn stem iets waard is. Daar ligt de crux van het verhaal.
  Als dat het geval is dan gaan de partijen er ook harder aan werken er voor te zorgen dat er gestemd wordt!
  Nu haken te veel mensen af. Ik kan ze geen ongelijk geven.

 14. jan bouma 3 maart 2010 om 18:10

  @Aad…kom er ook nog wel op terug.
  Vraag 1: heb jij je in je opstelling nu rekenschap gegeven dat het pas echt goed gaat met de democratie als de partijen eerst eens aan de kiezer zouden vragen wat die kiezer daaronder verstaat m.b.t. de hoofdzaken?
  Je weet dan kom je uit op onze vragenlijsten.
  Vraag 2: heb jij je gerealiseerd dat daarom alle kritiek over het niet goed functionerende systeem eigenlijk als een boemerang terugslaat op het onvermogen van de kiezer?
  Met als resultaat: elk volk krijgt de regering die het verdient. Maar we zijn met z’n allen te dom om niet ZELF te kiezen uit het eigen prioriteitenlijstje..; nee we kiezen dat datgene wat ons wordt voorgelegd aan programma’s, personen en partijen.. Hoe lang moet ik nou nog wijzen op deze stompzinnigheid?
  Het volk is te dom. Nou laat het dan maar zitten ook met de brokken.
  (ik kom er morgen wel op terug; alhoewel ik vanaf 14.00 uur ben vetrokken naar Waalwijk alwaar Hugo van Neck samen met Igor Roma zal optreden). Van Neck is ook te zien op 4 april bij de TROS met 3 miljoen kijkers; hij is daarna natuurlijk weer "beroemd". Ik zeg het maar vast. Het wordt een sensationele uitzending).

 15. Aad Verbaast 3 maart 2010 om 18:19

  @Theo: 17:37:
  == geen invloed meer op de coalitievorming == eens. Heikel punt, met name wat er dan uitkomt blijft een verrassing.
  == vooraf kleur bekennen == Loopt us ook vast, dat zie je in de huidige debatten. Ongeveer alles wordt (bij lekaar opgeteld) onmogelijk. Ik kies dus voor een stelsel wijziging, zoals je aangeeft als alternatief.
  Verder je suggesties: het lijken me allemaal verbeteringen (a. t/m c.).
  == Iedereen wordt in staat gesteld thuis of elders digitaal te stemmen gedurende 24 uur.
  De eenmalige code wordt via het stadhuis verstrekt. ==
  Prima voorstel. Met als aanvulling dat het ook ‘ouderwets’ kan. Niet iedereen heeft internet.
  Waarom kan ik nog steeds niet stemmen via de digicode?? Is dat niet vreemd?

 16. Aad Verbaast 3 maart 2010 om 18:23

  @Draver:
  == hopen == ik ben inmiddels zover dat ik tot de schrijnende conclusie kom dat het ijdele hoop is.
  @Peter: (niet ingelogd??):
  == de democratie pas na de verkiezingen begint. Bij de actieve burger die de politiek op zijn nek zit. ==
  Niet voor niets heb ik de links naar de case study Den Helder erbij gezet. Neem de tijd (als je die hebt, Zembla) en kijk hoe dat werkt. Op de "nek zitten" gaat niet meer werken. Waarom en hoe kun je daar goed zien.
  Trieste werkelijkheid.

 17. Aad Verbaast 3 maart 2010 om 18:29

  @Nelus: Dank.
  ik heb ook nog niet gestemd. Is kiezen uit kwaden ook kiezen? Of is het dan beter niet te kiezen?
  Dilemma voor me. Vandaar de voorstellen. Ik zou dan neutraal kiezen (stemonthouding, 33%, plus), en daarmee zorgen dat ik toch iets te zeggen heb. Ik blijf ‘democraat’.
  @Pierra: ik kijk ook met genoegen uit naar een genoeglijke avond. Met name de processen die zich weer voor de buis gaan afspelen. Waar gaat het over?!
  In Italië wordt het ook hoog tijd dat men eens massaal ging opstaan. Genoeg redenen en voortekenen toch?

 18. zelfstandig_journalist 3 maart 2010 om 18:35

  Interessante analyse en boeiende ideeën, maar ik heb vooralsnog één prangende vraag: valt voor jouw ideeën een zodanige meerderheid in het parlement te vinden – leuk of niet: zij moeten toch tot die veranderingen willen beslissen – dat de Grondwet ervoor gewijzigd kan worden? Lijkt mij niet en dus is het mijns inziens beter om het huidige systeem op zo’n manier te verbeteren dat het volk wel het idee krijgt dar er naar hen wordt geluisterd. Er is nu al het referenduminitiatief, bijvoorbeeld.

 19. Aad Verbaast 3 maart 2010 om 18:36

  @Jan:
  Tja, wie is er nou dom of slim? Ik denk dat het dom is om niet te blijven roepen dat het tijd wordt en mogelijk is dat er een heel aantal zaken heel anders zouden kunnen. Dat debat durf ik wel te voeren met wie dan ook.
  Dat het anders zou moeten lijkt me inmiddels wel bewezen.
  Er wordt (stakholders) nog om heen gedraaid maar ook ik zou niet als hun (maar dan anders) veel naar die vuilnisbelt kunnen verwijzen.
  Je vragen 1 en 2: natuulrlijk heb ik me dat gerealiseerd. Vandaar deze blog. 😉
  P.S. van Neck: die hem de groeten, 4 april staat in de agenda.
  Wannneer vertoon jij je op de landelijke media? 😉

 20. Smokey 3 maart 2010 om 18:40

  Prachtig ja. Eens met o.a. Nelus. Deze ronde maar eens overgeslagen. Matig (:) fiducie in de politiek. Hadden ze maar beter hun best moeten doen. "`t Is een bende en een zootje".. lees ik al weken:)
  Lokaal aanbod gegadigden benedenmaats gehalte.Vnl.figuren die zichzelf belangrijk vinden.
  `k Ga zelfs niet voor de tv m`n tijd verspillen. Hoor de uitslag wel als die er is. ♫♫♫

 21. Aad Verbaast 3 maart 2010 om 18:50

  @Zelfstandig journalist:
  == één prangende vraag: valt voor jouw ideeën een zodanige meerderheid in het parlement te vinden ==
  Antwoord is nee, op je prangede vraag. Maar als er genoeg mensen zijn die stellen dat er veranderingen nodig zijn, dan zal het uiteindelijk eens gebeuren is mijn overtuiging. Ik begin er maar eens mee. Niet de enige trouwens, maar nog niet genoeg.
  == mijns inziens beter om het huidige systeem op zo’n manier te verbeteren dat het volk wel het idee krijgt dar er naar hen wordt geluisterd ==
  Dar is heel wat verbetering voor nodig. Die conclusie had je zelf toch ook al getrokken?

 22. Aad Verbaast 3 maart 2010 om 18:53

  @Smokey:
  dank.
  Niet afhaken, juist er bovenop zitten!! (figuurlijk dan natuurlijk..)
  De grootste innovaties worden geboren uit frustatie met de gevestigde orde.
  Macro en micro.
  Maar je hebt gelijk: het is een zooitje, en een bende!

 23. An van den Burg 3 maart 2010 om 18:59

  Ik stem niet in een land waar een nazihond als Wilders aan kan meedoen!
  An.

 24. zelfstandig_journalist 3 maart 2010 om 19:04

  Het is goed van je dat je het initiatief neemt. Nu zien of het tot in de Kamer doordringt :-). Natuurlijk besef ik ook wel dat er grote onvrede is in Nederland. Dat is ook niet van vandaag of gisteren. Fortuyn werd er groot door, net als Wilders nu. Helaas, moet ik bij die laatste zeggen.

 25. Aad Verbaast 3 maart 2010 om 19:09

  @An:
  == Ik stem niet in een land waar een nazihond als Wilders aan kan meedoen! ==
  In welk land stem je dan wel?
  @Zelfstandig jounalist:
  == Nu zien of het tot in de Kamer doordringt :-). ==
  Niet veel hoop. Ik heb nog wel enige hoop op de burgers. Eens moeten de koppen uit het zand.
  Wilders: zie mijn opmekingen in de blog. Maakt slim gebruik van de onvrede. Marketing. In eerdere blogs al geprobeerd te duiden hoe dat werkt (bij hem). Heeft weinig met democratie te maken.
  Zie jij dat anders?

 26. Smokey 3 maart 2010 om 19:18

  Waar precies bovenop zitten Aad, de haverkist ? :- )) Hoe dan ook, de uitslag wordt bekendgemaakt.
  Ik wil wel in Utopia stemmen.
  Nieuw hondenras ) de "nazihond") gefokt? Partij voor de Dieren.
  Dat wordt een Politiek Asiel.

 27. Aad Verbaast 3 maart 2010 om 19:25

  @Smokey:
  je hebt het over Thieme Partij voor de dieren.
  Ik zit net op Twitter te kijken . Z zit op het web, helemaal enthousiast. Eeen paar berichten van haar de laatste minuten:
  "In Apeldoorn zijn we onder scholieren groter dan de VVD en de PvdA"
  "In alle gemeenten waar we mee doen, zijn we onder scholieren groter dan het CDA."
  "Groningen zelfs 9% %3Ca%20href=?action=g&id=728′>uitslagen.scholierenverkiezing…"
  "PvdD in Apeldoorn 8,55% onder scholieren http://uitslagen.scholierenverkiezingen.nl/uitsl_main.php?"
  "Haagse scholieren zien ons zeer zitten! http://uitslagen.scholierenverkiezingen.nl/uitsl_main.php?action=g&id=776 "
  etc.. Een beestenbende! 😉
  All animals are equal, some moren than others..
  Ik schreef het al voorspellend: iedereen gaat uitleggen dat ze gewonnen hebben..

 28. De Stripman 3 maart 2010 om 19:36

  Ja hoor eens, Aad…! Ik heb vanochtend lijf en goed geriskeerd, moslimterroristen en snelverkeer getrotseerd en me naar de stembus gesleept. En om eerlijk te zijn, ik heb er geen spijt van.
  Er is genoeg kritiek te geven op het systeem, maar of je verbeteringen zoveel op zullen lossen ? Als ik het goed begrijp is er in jouw systeem geen oppositie ? Moeten de tegenstanders dan 4 jaar lang hun frustraties opkroppen ? Het leuke van ons land vind ik nu juist dat er nooit een rotsvaste meerderheid is en er dus altijd onderhandeld en overlegd moet worden. Dat is heel goed voor de mensen…;o)

 29. coby 3 maart 2010 om 19:48

  Mij heb je wel mee in je voorstellen, er moet echt iets veranderen in het systeem. Dus ik stem voor je iniatief…
  Ik heb net ook nog gestemd, het was druk. Maar dat kan net aan het tijdstip( na het eten) gelegen hebben.
  Hartelijke groet, Coby

 30. Aad Verbaast 3 maart 2010 om 19:56

  @Stripman: gefeliciteerd dat je al die hindernissen hebt overwonnen 😉
  == Als ik het goed begrijp is er in jouw systeem geen oppositie ? ==
  Dat heb je dan niet goed begrepen. In het huidige systeem is er oppositie, maar die heeft niets vertellen. Dus mag het de naam eigenlijk niet voeren.
  In mijn voorstellen zit veel meer dan ooit potentiële oppositie. Sowieso al 33% van de kemar is niet potentieel gebonden. Doen de partijen niet hun best, dan zijn er veel neutrale zetels.
  Met door het volk niet gepikte maatregelen is het dan een veel grotere klus alsnog de meerderheid te halen bij vreemde voorstellen.
  Met wel gepikte voorstellen wordt het weer makkelijker. En zo hoort het ook denk ik.
  Snap je?

 31. Aad Verbaast 3 maart 2010 om 19:57

  @Ria de Witte: je reactie van daarnet verwijderd. Het is maar dat je het weet.

 32. Aad Verbaast 3 maart 2010 om 19:59

  @Coby:
  Jeetje, nog even en het gaat nog gebeuren ook!?
  Dank voor je steun!
  Op 9 juni mag je een uitdraaitje van deze blog op de verkiezingsborden plakken 😉

 33. Rene Scheffer 3 maart 2010 om 20:02

  Chapeau voor opbouw en inhoud van blog. Op onderdelen wijk ik wel af maar ik ben nu te suf om inhoudelik te reagaren na een zware dag en het vooruitzicht van nog een uitgestelde dweilbeurt en een late verkiezingsbijeenkomst.

 34. Aad Verbaast 3 maart 2010 om 20:03

  @Rene: als alles is bezonken is (incluisief roes) zie ik je graag terug.
  == het vooruitzicht van nog een uitgestelde dweilbeurt en een late verkiezingsbijeenkomst. ==
  Dweilen met de kraan open?
  Welke partij?

 35. De Stripman 3 maart 2010 om 20:10

  @ Aad: Vermoedelijk ben ik te suf om het te snappen. Wie gaat er op die neutrale zetels zitten ? En als een premier meer dan 50% van de kiezers achter zich moet hebben blijft er toch minder dan 50% over voor de oppositie ? Of wordt de kamer langs een andere weg samengesteld ?

 36. An van den Burg 3 maart 2010 om 20:14

  Aad Verbaast 03-03-2010 19:09
  @An:
  == Ik stem niet in een land waar een nazihond als Wilders aan kan meedoen! ==
  In welk land stem je dan wel?======
  Nergens, maar in België heeft men die vuige fascisten-partij wèl weten te verbieden. En daar is de "democratie" niet minder dan hier!
  Groet, An.

 37. Aad Verbaast 3 maart 2010 om 20:17

  @De Stripman:
  Die neutrale zetels blijven gewoon leeg in de kamer. Een continue signaal naar al die ‘bezette zetels’. Waarbij ze dagelijks moeten bedenken dat als ze beter hun best hadden gedaan, die zetels door hun bezet partij bezet had kunnen worden.
  == En als een premier meer dan 50% van de kiezers achter zich moet hebben blijft er toch minder dan 50% over voor de oppositie ? ==
  Dat is zeker niet gezegd, zeker niet in een land als Nederland. Hij zal er dus meer dan nu voor moeten zorgen dat er eens wordt uitgevoerd wat de kamer wil, inclusief de 33% procent burgerzetels. Nu is dat niet het geval.
  Nu wat duidelijker?

 38. Aad Verbaast 3 maart 2010 om 20:22

  @An: 20:14
  Ik stelde de vraag mede omdat ik genoeg redenen kan bedenken niet te stemmen (ik heb nog niet gestemd, nog een kans van een half uurtje..).
  Maar jouw reden? Ik kan me er iets bij voorstellen (PVV is niet democratisch, dus hoe kan die worden opgenomen in een democratisch proces?) om een dergelijke partij te verbieden. Juist vanwege het afwezige democratische gehalte er van.
  Ook een verbetering van het systeem.

 39. De Stripman 3 maart 2010 om 20:40

  @ Aad: Niet echt, maar dat ligt vast aan mij. Je hebt dus 33% burgerzetels. Maar wie zit er dan op die zetels ? Willekeurige burgers zonder politieke binding of interesse ? Waar haal je die vandaan en hoe waarborg je hun onpartijdigheid ? En de neutrale zetels, die dus andere zetels zijn, waar komen die vandaan ? Van mensen die de moeite nemen om naar het stembureau te gaan om neutraal te stemmen ? Ik zie het niet voor me. Maar trek je daar vooral niets van aan…;o)
  Het mooie van ons democratische systeem is dat zelfs fascisten zich verkiesbaar kunnen stellen. Da’s vrijheid en schept verantwoordelijkheid. Om te voorkomen dat de fascisten aan de macht komen moeten de fatsoenlijke mensen gaan stemmen. Hup, Aad, het kan nog…;o)

 40. zelfstandig_journalist 3 maart 2010 om 20:54

  Wilders zijn herhaaldelijk roepen van zijn enige programmapunt, zo lijkt het toch, is inderdaad zijn kracht op dit moment. Als je het maar lang genoeg blijft roepen, krijg je veel mensen achter je. Totdat men gaat beseffen dat er meer aan de hand is dan wat hij roept. Laten we hopen dat dat besef snel doorbreekt, al heb ik er een hard hoofd in.
  Even voor An: Vlaams Blok is een aantal jaren geleden verboden in België. Ging naadloos over in Vlaams Belang en die partij is er nog steeds.

 41. peterus 3 maart 2010 om 20:59

  Goed blog.
  Stof tot nadenken.
  Eerste reactie:
  Ik heb niet zoveel tegen de Nederlandse democratie. Er zijn ontevreden burgers die een weg zoeken om dat te uiten. Dat lijkt me prima; Burgers zijn zelf creatief genoeg.
  Partijen veranderen als dat nodig is.
  Veel burgers interesseert politiek niet, wat je ook doet. Zo lang ze maar een beetje aan kunnen leven. Ook dat is prima.
  De gekozen burgemeester of vanuit de raad benoemd zou wel een vooruitgang kunnen zijn.
  Gekozen premier ikan wat zijn maar blijft moeilijk in coalitieland tenzij je het kiesstelsel aanpast. Het districtenstelsel a la Engeland. Verhoogt de helderheid, verzwakt de positie van de kleinere partijen. D66 heeft geprobeerd te sleutelen aan het Nederlandse kiesstelsel en dat is niet gelukt.
  winnretakesallgroeten

 42. Aad Verbaast 3 maart 2010 om 20:59

  == Maar wie zit er dan op die zetels ? ==
  Als er mogelijkheden zijn om snel een “representatief onderzoek” te doen naar de mening van de burger, dan kan deze mening (en verdeling) dus ook representatief ingebracht worden in de kamer over ter zake doende onderwerpen. Er zijn er genoeg immers.
  (staat onder in ‘de kleine lettertjes’ in de blog 😉
  Concreet voorbeeld.
  Motie in de kamer: bijvoorbeeld motie van wantrouwen.
  Representatief onderzoek wijst uit: 60% voor, 40% tegen.
  In de kamer vertaald zich dat dan (totaal 50 zetels): 30 extra stemmen voor de motie, 20 extra stemmen tegen.
  Zo dus.
  Directe invloed, buiten de partijorde om.
  Neutrale stemmen:
  stel 20% neutrale stemmen. Dat vertaald zich naar 30 lege zetels. Die kunnen dan alvast niet meer door partijpolitieke spelletjes bezet worden. Blamage natuurlijk voor de gevestigde orde. Die zullen harder moeten werken om die zetels te gaan bezetten. Nu wordt (ongeacht welke opkomst) alles bezet. Maakt dus niet uit. Niet goed.
  Nog een stap verder: die neutrale zetels worden bij de burgerzetels gevoegd.
  Dan gaan die partijen helemaal beter hun best doen.
  Immers (zelfde 20% neutrale stemmers) hebben de burgers inmiddels met 50 +30 zetels de potentiële meerderheid in de kamer!!
  Dan moeten ze wel luisteren!!
  P.S. Met het intikken van dit lange antwoord, is het inmiddels te laat om nog te gaan stemmen 😉

 43. Aad Verbaast 3 maart 2010 om 21:07

  @Zelfstandig Journalist:
  == Totdat men gaat beseffen dat er meer aan de hand is dan wat hij roept. Laten we hopen dat dat besef snel doorbreekt, al heb ik er een hard hoofd in. ==
  Ook weggegooide stemmen zo zal blijken. PVV zal geen verantwoordelijk willen nemen. Dan vallen ze door de mand. Dan valt hun (hoofd)doek.

 44. Aad Verbaast 3 maart 2010 om 21:11

  @Peterus: dank.
  == Er zijn ontevreden burgers die een weg zoeken om dat te uiten. Dat lijkt me prima; Burgers zijn zelf creatief genoeg. ==
  Deels waar. Deels omdat er nu maar een beperkt aantal mogelijkheden zijn die onvrede te uiten. Je ziet wat er dan gebeurt. Verkeerde uitlaatkleppen..
  == Veel burgers interesseert politiek niet, wat je ook doet. Zo lang ze maar een beetje aan kunnen leven. Ook dat is prima. ==
  Ik vind dat niet prima. "Alles is politiek. Het is ook de verantwoordelijkheid van de politiek dat de burgers te laten beseffen. Dat gebeurt nu contraproductief.
  Rest: eens! Zouden we een coalitie moeten smeden dan komen wij er wel uit 😉

 45. De Stripman 3 maart 2010 om 21:33

  @ Aad: Je wilde helemaal niet gaan stemmen, hè, boef !
  Misschien begint het me nu te dagen, maar je gaat het ongetwijfeld uitleggen als ik het fout heb. Je wilt gewoon een kleinere kamer. Die neutrale- en burgerzetels kunnen eigenlijk gewoon weg. En op het moment dat er iets besloten wordt wil je een referendum, of enquête houden. Tsja, kan natuurlijk. Maar referenda zijn riskant omdat het erg nauw luistert hoe je de vraag presenteert. Kijk maar naar het gekluns rondom de Europese grondwet. En wat is het nut van een kleiner aantal kamerzetels, behalve dat het weer eens iets anders is ?
  Niet gaan stemmen betekent ook niet klagen over de uitslag achteraf. Wees gewaarschuwd…;o)

 46. VSp 3 maart 2010 om 21:49

  Grote lijnen mee eens
  =a. Kies een burgemeester en een premier (Meer dan 50% criterium).=
  1. op basis van een twee traps ‘knock-out’ systeem omdat bij de vele kandidaten die daar op afkomen een 50% niet haalbaar is in één ronde.
  2 Onafhankelijke kandidaten, die niet per definitie gebonden zijn aan partijpolitieke belangen.
  Da’s dus grondwetwijziging #1
  = Laat de ‘kwien’ er buiten. PRIMA!!!! Dat is het allerbelangrijkste, want daar begint het hele gesodemieter. Vervolgens van top-down naar ‘all bottoms-up’ werken.
  1. Dus ook de Raad van State (!)(?)
  Da’s dus grondwetwijziging #2
  b. Die burgemeester en premier mogen dan een raad/kabinet samenstellen.
  1. Ik neem aan ‘raad’ = stadsbestuur=wethouders
  2. Nog steeds een gekozen gemeenteraad
  c. De raad/kamer moeten de wethouders respectievelijk het kabinet goedkeuren.
  prima
  d. De neutrale stemmen worden ‘lege zetels’, met neutrale stemmen.
  1. of dat in de praktijk gaat werken, betwijfel ik. Zeer corruptie gevoelig
  e. 33% (kamer 50 v.d. 150 zetels) worden gevuld door burgerzetels (zie hieronder voor uitleg)
  1. Mooi ideaal. Zie d.1
  2. 33% o.k. maar dan 30 zetels van 120 kamerleden
  3. DE NEUTRALE STEMMEN KIEZEN EEN KAMERVOORZITTER DIE GEEN STEMRECHT HEEFT
  Grondwetwijziging #4
  f. De 1ste kamer wordt opgeheven. In plaats daarvan een toezichthouder.
  Goed idee, zoals in de Bundesrepupliek. Systeem werkt goed.
  Grondwetwijziging #5
  g. De drempel voor een burgerinitiatief en referendum worden lager.
  Ook prima
  In de Grondwet opnemen (#5)
  h. Het surplus van de stemmen worden evenredig verdeeld over de andere kandidaten. Zo krijgen voorkeursstemmen meer invloed dan nu.
  Óók goed!
  Toevoegingen:
  i. Stemplicht, waar bij de kiezer op het stembiljet ‘Blanco’ kan aankruisen.
  j. Stemplicht vanaf 16 jaar. In de Duitse deelstaat Nieder Sachsen, onze direkte buren langs de grens met Groningen, Drente en Overijssel werkt dit tot grote voldoening.
  k. Herziening van het hele subsidiestelsel t.b.v. de poltieke partijen
  Hoe heeft de VSp nog niet over nagedacht.
  l. 5% drempel invoeren. Dat werkt! Zie Bundestag.
  Voorkomt dat 1-2-3 issue partijen, of kleine confessionele partijen met maximaal 6 zetels het politieke landschap in de 2e Kamer kunnen domineren. Het ‘Knesseth’ syndroom.
  Die partijen kunnen ook op voorhand een #dealtje# sluiten met grotere partijen. Gebeurt nu in DLD. Scheelt een hoop onnodige rompslomp, heisa, gebekvecht, etc. achteraf in de Kamer.
  Nu zou het zo maar kunnen dat de SGP de aanschaf van de JSF kan faciliteren middels een kamermeerderheid.
  Kortom:
  Dit voorstel staat of valt bij de acceptatie dat de ‘Koning’ (zo staat het in de wet) geen voorzitter meer is van de RvS en geen Hoofd van de Regering.
  Een lastige, want daarvoor is in eerste instantie een tweederde meerderheid nodig in de 2e Kamer vervolgens de 1e Kamer het niet in de prullenbak smijt en de RvS het niet afwijst.
  De enige fatsoenlijke manier om deze onneembare vesting rondom de Oranje’s, want dáár draait het uiteindelijk om, is de mythe van deze onneembare vesting te doorbreken.
  Hoe? Ik betwijfel of dat met de bestaande, geoorloofde middelen haalbaar is
  De tijd van een hamer, een stuk papier en een boom zijn reeds lang voorbij.
  Effe knarsetanden……….

 47. Rubio 3 maart 2010 om 21:52

  Aad; Heel interessant hoewel staatsinrichting vroeger nou niet m’n allersterkste ‘vak’ was.
  Maar vanaf nu ga ik scherp opletten want ik snap er nu helemaal geen hout meer van….maar ik zal niet de enige zijn vermoed ik..
  Ligt uiteraard niet aan jouw prima uiteenzetting overigens maar aan degenen die er een potje van hebben gemaakt de laatste jaren….

 48. eva 3 maart 2010 om 22:04

  Scherpe stellingen weet je altijd te poneren!
  V o l k s v e r t e g e n w o o r d i g i n g!
  Tsja….Geen enkele partij kan iedereen vertegenwoordigen.
  Voor de rest moet ik er nog eens over nadenken.
  Over de democratie ben ik nog niet uitgedacht.
  Want wat als de meerderheid slecht wil?
  Wel heb ik vandaag mijn stem in een kliko moeten dumpen.
  Dat vond ik bijna symbolisch!
  gr eva

 49. Jeroen de Baaij 3 maart 2010 om 22:16

  Aad, zoals gebruikelijk heb ik het een en ander aan te merken op je oplossingen.
  Volgens mij wordt het land namelijk totaal onregeerbaar door jouw voorstellen. Vooral jouw 33% burgerzetels. Buiten de totale oneerlijkheid (waarom is de stem van die burgers belangrijker dan de rest van de stemmende bevolking?) zorgen deze burgerzetels volgens mij voor een enorm populisme binnen het parlement. Juist een lange termijn visie lijkt me belangrijk en niet de waan van de dag. Hetzelfde geldt voor de verlaging van de grens voor burgerinitiatieven, ook dat speelt dit in de hand.
  Persoonlijk word ik een beetje moe van dat eeuwige gewijs van de Nederlander naar de politiek. Aan de ene kant moet de overheid alles voor de burger regelen en bij alles wat mis gaat in de maatschappij gezegd: ‘wat had de politiek hier aan kunnen doen?’ en vervolgens loopt de Nederlander te klagen over de bureaucratie en de vele regels. Maar het aller ergste is dat gezeik over de kloof tussen de politiek en de burger. Als je als burger nou echt vindt dat de politiek niet doet wat jij wil, vraag je dan eerst eens af wat je daar zelf aan kan doen. Word lid van een partij, zodat je de koers kan helpen bepalen! Zorg dat je initiatieven neemt om dingen op de agenda te zetten! Begin desnoods een eigen partij! Maar doe iets!
  Dat eeuwige gezeik……

 50. Aad Verbaast 3 maart 2010 om 22:17

  @allen:
  de peilingen (via Twitter) als er nu landelijke verkiezingen zouden zijn:
  mauricedehond Peil Peiling: CDA 26(-15), PvdA 24(-9), SP 10(-15), VVD 21(-), PVV 27(+18), GL 14(+7), CU 7(+1), D66 16(+13), SGP 2(-), PvdD(2), TON 1(-1)
  NOS/ANP-peiling TK in zetels: CDA 29; PvdA 27; PVV 24; VVD 21; D66 15; GL 12; SP 11; CU 7: SGP 2; PvdD 2
  Ton: 0
  Zoek de (niet onbelangrijke verschillen ;-))
  Mijn voorspelling dat iedereen stelt dat ze eigenlijk gewonnen hebben is al uitgekomen gezien de eerste reacties (bij de NOS).

 51. iris kijkt 3 maart 2010 om 22:56

  Ik ben gaan stemmen vandaag en daar in het stembureau voelde ik toch een lichte positieve huivering, maar misschien ook omdat ik teveel landen heb bereisd met dictaturen.

 52. jan bouma 3 maart 2010 om 23:06

  Morgen meer..
  Voorlopig als comment nu (dat van alle tijden is en ik al vaker herhaald heb) ik deel de opvatting van Bolkestein "dat politiek saai is". Een paar dagen een rimpeling in de media en de verkiezing is alweer achter de rug en begint men elkaar weer pootje te lichten in de race naar de volgende verkiezingen; en zeker nu die van 6 of 9 juni a.s. 2e Kamer. Kijk. De mensen besteden liever hun tijd aan andere zaken en daarom lopen die ledenaantallen van die partijen ook zo terug en is er nog nauwelijks participatie vanuit het kiezersbestand met het bestuur. Dan zijn het de meritocraten en de professionals die het bestuur hebben overgenomen. Met dat feit zou men moeten rekenen want eens in de 4 jaar wat heisa vanwege "de verkiezing" is natuurlijk ook de oplossing niet nog d a a r g e l a t e n dat het volk niks anders doet dan tijdens die "verkiezing" een vrijbrief afgeven aan wat struikrovers… De coalities worden meestal na de verkiezingen gevormd en dus weet je vantevoren niet eens of je door struikrover A dan wel de Beun de Haas-oplichter B belazerd wordt.
  Laat ik u eens deskundig toespreken uit eigen praktijkervaring. Zo kan ik u verhalen dat in mijn plaats Maarssen en de nabuurgemeenten Breukelen en Loenen al helemaal geen verkiezingen zijn gehouden want alle politici met de voltallige Colleges van B&W heb ik in de boeien geslagen en afgevoerd wegens bewezen corruptie en wegens de vorming van een "criminele organisatie ex Art. 140 WvSr".
  Ja, daar kijkt u van op hè? Tot morgen voor nog meer analyses. En denkt u dan eens aan het fenomeen dat u als kiezer ECHT de macht grijpt door niet te kiezen uit wat u wordt voorgelegd maar u kiest eerst eens ECHT door te kiezen uit uw eigen prioriteitenlijst. Dat is andere koek! Dat is pas een echte intellectuele r e v o l u t i e!

 53. Aad Verbaast 3 maart 2010 om 23:26

  @VSP:
  uiteraard is raad, daar college.. foutje aan mijn kant.
  Ik loop je opmerkingen verder even door, we zijn het helemaal eens tot:
  == d. De neutrale stemmen worden ‘lege zetels’, met neutrale stemmen.
  1. of dat in de praktijk gaat werken, betwijfel ik. Zeer corruptie gevoelig ==
  Hoezo corruptie gevoelig? Zie ik even niet..
  == 120 kamerleden == kan, worden we het wel eens over..
  Sofar so good.
  Je toevoegingen:
  i. Stemplicht.
  Lijkt me niet echt nodig. Ik ben er eigenlijk niet eens een voorstander van. Laat de politiek maar hard werken om mensen te laten stemmen. Dwang is niet een model waar ik me goed bij voel.
  j. 16 jaar: wel erg jong hoor. Maar geen breekpunt 😉
  k. Helemaal eens! Minder dus. Moeten ze maar weer harder werken om mensen (en dus inkomsten) te trekken
  l. Drempel 5%:
  Daarover het volgende. Ik vind juist wel de charme dat er kleinere partijen de kamer in kunnen komen. Dat vanuit de invalshoek dat het smeden van grote coalities daardoor moeilijker wordt en dus bijdraagt aan de mogelijkheden iedere stemmer meer stem te geven. En dat was nou juist de bedoeling. Dus ik huiver bij een hogere kiesdrempel.
  Tot zover.
  Eens: natuurlijk niet eenvoudig om dit er door te krijgen. De redenen daarvoor zijn al besproken.
  Maar dat iets een enorme uitdaging is, is nog geen reden er van af te zien die aan te gaan toch? :-))

 54. Frans Muthert 3 maart 2010 om 23:45

  Ik moet zeggen: je hebt het mooi op een rijtje gezet.
  Een doorwrochte klus.
  Morgen nog maar ’s lezen want bij je voorstellen voelde ik enige ruis.

 55. Aad Verbaast 3 maart 2010 om 23:47

  @Stripman: ik wil helemaal niet perse een kleinere kamer. Mag wel iets kleiner maar niet noodzakelijk
  == Die neutrale- en burgerzetels kunnen eigenlijk gewoon weg ==
  Helemaal niet!! Die zijn juist (in combinatie) wezenlijk om de partijen meer op hun plaats te zetten en de kiezer veel directer bij de besluitvorming te betrekken. En als zodanig een van de kernen van de hervorming.
  Ook van wezenlijk belang om het dualisme echt in de kamer terug te krijgen. Die is nu helemaal weg immers.
  == Niet gaan stemmen betekent ook niet klagen over de uitslag achteraf. ==
  Met die stelling (die je wel eens vaker hoort) ben ik het niet eens, het zal je niet verbazen.
  Immers: als er niets te stemmen valt, waarom moet ik dan stemmen en mag dan tevens niet klagen dat er niets te stemmen is. Is dan ook een drogstelling..
  Ik kan je wel wat keuzen geven, waar als ik je vraag dat je moet kiezen tussen die keuzen, je het onmiddellijk met me eens zult zijn. ;-))

 56. Aad Verbaast 3 maart 2010 om 23:50

  @Rubio:
  == Maar vanaf nu ga ik scherp opletten want ik snap er nu helemaal geen hout meer van….maar ik zal niet de enige zijn vermoed ik.. == (Dan heb je het over de politiek neem ik aan..)
  h4h4h4.. vanaf nu? Maar troost je, je bent niet de enige die er niets van snapt. Wie wel? Nog afgezien dat het natuurlijk ook niet te snappen is. Daar begint het kiezersbedrog al 😉
  Mijn verhaal is natuurlijk glashelder!!

 57. Aad Verbaast 3 maart 2010 om 23:54

  @Eva:
  == Want wat als de meerderheid slecht wil? ==
  Daar kan ik natuurlijk op vele manieren een antwoord op geven.
  Ietwat filosofisch gezien kan ik natuurlijk rustig stellen dat dat al lang het geval is. 😉
  Wat voor de een slecht is, is voor de ander goed.
  In het algemeen gezegd: democrtie zou de wil van het volk moeten zijn. Als het volk zichzelf collectief wil laten leiden door een slechte leider en dus slechte politiek, het zij zo.
  Als het volk sneller dan kan ingrijpen dan kan het ook sneller weer goed komen.
  == Wel heb ik vandaag mijn stem in een kliko moeten dumpen. Dat vond ik bijna symbolisch! ==
  Leuk!! Heb je ook gezien dat die grote vuilnisauto die kliko’s kwamen ophalen? ;-))

 58. Aad Verbaast 4 maart 2010 om 00:02

  @VSp:
  Ik zie net dat de VSP in Dordrecht wel 6% van de stemmen heeft behaald!!

 59. Aad Verbaast 4 maart 2010 om 01:15

  @Jeroen de Baaij:
  Er si mij natuurlijk veel aan gelegen om in ieder geval de mogelijke misverstanden uit de weg te ruimen, die je (mede) kritisch maakt op deze voorstellen.
  == waarom is de stem van die burgers belangrijker dan de rest van de stemmende bevolking? ==
  Misverstand. De hele bevolking kiest een samenstelling van de kamer. De partij zetels, en als ze neutraal stemmen dan de neutrale zetels.
  Gedurende de zittingsperiode van de kamer, komen er allerlei ‘controversiële’ onderwerpen langs. Dat is een gegeven. Ook een gegeven is dat de bevolking daar niets meer over in te brengen hebben, de partijen doen dat voor hun.
  In dit plan, kan (voor 33% van de stemmen in de kamer) de bevolking (de respresentatieve streekproef) direct meestemmen met die onderwerpen.
  Veel directere democratie dus. Dit misverstand opgelost?
  == het eeuwige gezeik == Klopt. Maar het is immers een groot deel van de bevolking die het "zat" is (zie eerste link in de blog). Ik ook.
  Wat jij voorstelt (stap dan in die partijen en doe daar wat aan) is natuurlijk een methode.
  Maar niet de enige methode, en al helemaal geen reden om als je die reden niet zou kiezen, je dan ook niet zou moeten "zeiken".
  Je houdt hier de een (naar mijn mening) verkeerde redenering aan.
  Voorbeeld om dat duidelijk te maken wat ik hier mee bedoel:
  Ik hoef niet te gaan solliciteren bij de banken om als deelgenoot van die banken de exorbitante bonussen aan te pakken als ik vind dat die niet zouden moeten worden uitgekeerd.. Snap je?
  Kan wel, maar ik kies niet voor die methode. Niet voor de redenering dat ik alleen door deel te nemen aan een verziekt systeem, dat systeem kan veranderen.
  Ik kies er voor me er tegen te verzetten, en op mijn wijze aan te geven hoe het anders kan..
  Waarbij ik natuurlijk bescheiden blijf, wie is immers Aad Verbaast ;-))

 60. Aad Verbaast 4 maart 2010 om 01:20

  @Iris kijkt: daar heb je natuurlijk ook weer gelijk in. Alles is relatief natuurlijk.
  Ik zal de eerste zijn die het daar met je over eens kan worden.
  Maar ook dit is een realiteit: te veel mensen zijn dit politieke systeem zat. Dat verbaast me niet.
  @Frans Muthert: dank.
  Natuurlijk zit er een zekere ruis in. Het is ook niet een diepgaande "davids" onderzoek, die ipv van 500 pagina’s even in een blogje geperst is. Het leven heeft zo zijn beperkingen 😉
  De bedoeling is een voorzet te geven. En ik ben benieuwd naar de reacties en de gaten die erin geschoten kunnen worden. Ze zullen er zijn.

 61. Aad Verbaast 4 maart 2010 om 01:24

  @Jan: je geeft een aardige verwoording van de onvrede, en nog de waarheid benaderend ook nog.
  Ik hou nog even een slag om de arm wat betreft dat in de boeien slaan, waardoor de verkiezingen niet door konden gaan. OOk al zou je ze in de boeien hebben geslagen, dan hadden die verkiezingen immers gewoon door kunnen gaan. Om je formuliertje (waarom geen groen potlood?) in die kliko te gooien heb je hun immers niet nodig!
  Morgen meer, wordt vervolgd.
  Wat een bende!

 62. jbourbon 4 maart 2010 om 02:28

  Slechte ideëen Aad.
  Burgemeesters en Premier kiezen leidt tot Amerikaanse toestanden. Gladjakkers zonder enige bekwaamhheid of kennis van zaken, maar met een goeie (dure) spindokter gaan dan de macht uitoefenen.
  Sowieso gaat het hebben van geld een grote rol spelen. Met geld immers kun je dure campagnes op poten zetten en zodoende winnen.
  Een derde van de tweede kamer vullen met "burgerzetels"? Wie dan, hoe worden die dan gekozen?
  Zijn de huidige tweedekamerleden niet ook gewoon "burgers"?
  Een toezichthouder ipv de eerste kamer? Wie moet dat zijn en hoe wordt demokratisch bepaald wie of wat dat is?
  Referenda zijn nog gevaarlijker dan Wilders. Geheel afhankelijk van de waan van de dag en vaak zeer dubieus vanwege de vraagstelling die door wie? wordt opgesteld. Daarnaast is het mediarumoer er omheen van zeer grote invloed op de uitslag.
  En deze begrijp ik al helemaal niet:
  "Het surplus van de stemmen worden evenredig verdeeld over de andere kandidaten. Zo krijgen voorkeursstemmen meer invloed dan nu."
  Dacht dat nu rest-stemmen ook al werden verdeeld over de andere kandidaten dan wel partijen.
  Waarom daardoor voorkeursstemmen meer invloed krijgen zie ik niet zo helder.
  ————————————————————————————————————————————
  In het algemeen: Het systeem draagt niet de schuld, net zo min als dat er "computerfoutjes" bestaan. Het zijn de mensen die de fouten maken en de volledige schuld dragen. Het is zoals iemand anders ook al schreef: ieder land/volk krijgt de regering dat het verdient. En daar zit dan ook de kern van het probleem.
  Politici zouden kunnen beginnen er iets aan te doen, door meer de nadruk te leggen op wat hen echt bezighoudt en wat ze willen. Dit ipv achter de waan van de dag aanhollen en proberen de macht en zoveel mogelijk stemmen te krijgen. Als ze dat goed zouden doen komen die stemmen en de macht vanzelf, al duurt het wat langer. Bovendien zouden ze heel wat geloofwaardiger worden en daarmee een aanzienlijke winst boeken op het terrein van het aanzien van de politiek.
  Als je vandaag wel was gaan stemmen en op een betrouwbare politicus had gestemd, had dat meer bijgedragen aan een betere politiek, dan wilde ideëen spuien over hoe alles anders moet, waarna het paradijs vanzelf zou moeten komen……
  En dat nog afgezien van het feit dat er vanzelangzalzeleven geen 2/3 meerderheid in de tweedekamer zal zijn die dit zou willen en kunnen.

 63. Vincent 4 maart 2010 om 04:02

  Aad, ben het met je eens dat zoals het nu werkt het niet werkt maar jouw idee lijkt mij ook niet ideaal. Wat te doen als de gekozen premier/burgemeester "op hol slaat". Hoe kom je daar dan van af, die zal zeggen ik ben voor 4 jaar democratisch gekozen?
  Wat mij de afgelopen maanden gestoord heeft is al die landelijke politici die in de media de aandacht krijgen om te blazen over iets waar ze helemaal niet bij betrokken zouden moeten (mogen?) zijn, de gemeenteraadsverkiezingen. Als gevolg hiervan zit ik nu 4 jaar, ondanks mijn eigen stem, opgescheept met een grootste partij waar ik zacht gezegd niet vrolijk van wordt.
  Waarom de PVV een beweging is en geen partij lijkt mij duidelijk. Dit is voor Wilders de enige manier om zelf de controle te houden, kan niet van zijn voetstuk gestoten worden door opstanders die je binnen een partij wel de kop kunnen kosten. Verder verwacht ik dat ondanks de mooie woorden de PVV zowel in Almere als Den Haag en straks in de 2de Kamer vrolijk in de oppositie gaat zitten. Wordt hem nog 4 jaar onrecht aangedaan en luistert de politiek weer niet naar "het volk". Daarna volgen er weer verkiezingen en dan wordt het, wat mij betreft, pas echt gevaarlijk.
  Misschien dat ik als autochtoon dan maar eens moet overwegen om allochtoon te worden in het land van mijn vrouw.
  Mijn oproep aan de partijen:
  Zet mensen in met een betrokken positieve uitstraling, ga het land in maar bel vooral gewoon aan bij mensen ipv alleen maar gelijkgezinden te ontmoeten. Campagne met een duidelijke richting en financiele onderbouwing
  Mijn oproep aan de media
  Elke partij evenveel tijd, neutraal en geeft ze kans niet om met loze woorden punten te willen scoren, snap dat voor jullie ook kijk-, lees- en luistercijfers gelden maar jullie worden gebruikt!
  Mijn oproep aan de kiesgerechtigden
  Weet dat er na verkiezingen compromissen gesloten moeten worden, stem indien nodig tactisch maar vooral ga stemmen want anders zou je wel eens kunnen krijgen wat je helemaal niet wil!

 64. ceesincambodja 4 maart 2010 om 04:34

  ONEENS.
  We hebben er 200 jaar over gedaan om dit systeem te verfijnen, en daar zijn we allemaal bij geweest. Onze ouders en grootouders hebben uit confessionaliteit voor een gezonde verhouding gezorgd (Nederland is in de wereld nog steeds het grote -kleine- voorbeeld, vergeet dat niet).
  Nu het met de ideologie en de principes voor een groot deel van het volk is gedaan, dreigt domheid, desinteresse en luiheid de stem te gaan bepalen. Daar moéten ongelukken van komen. Jij en ik hebben al aan zien komen dat een dreinend, scheldend en miskend kind de sympathie van die grote groep miskende burgers (die van ‘de kat en de hond’) heeft. De geschiedenis herhaalt zich, Aad. Helaas is het collectief geheugen zó zwak dat al die lieden die het zo ontzettend druk hebben met zichzelf zich niet realiseren hoe het met de NSB is afgelopen, om van Mussert maar te zwijgen.
  Ik zie dus niks in ‘jouw’ punten en derhalve zijn we het een keer niét eens.
  Moet kunnen. Even goede vrienden.
  Ceesgegroetje

 65. jan bouma 4 maart 2010 om 07:25

  @Aad
  @Cees
  @Allen
  De discussie over de stelling: "de weggegooide stem van de kiezer" – toch het onderwerp van dit blog – wordt fundamenteel verkeerd gevoerd. Zolang niet e e r s t aan de kiezer wordt gevraagd wat hij de belangrijkste voorwaarden acht voor zijn voortbestaan van hem en zijn kinderen zal het dus nooit iets worden want hij blijft namelijk kiezen uit datgene wat hem wordt voorgelegd. Dat is niet zijn keuze maar van ’n ander die voor hem heeft gekozen. Snap het verschil! Kijk! Als je als kiezer en wereldburger de koers wil bepalen van dat ene wereldschip zul je toch wel graag willen dat we het met z’n allen eens worden over die koers. Het is een absolute voorwaarde. Loopt het wereldschip op de klippen (zoals nu) dan zal niemand er bij winnen. Vandaar dat het essentiëel is dat in gezamenlijkheid besloten moet worden de richting van de koers die moet worden uitgezet en bepaald. Aangezien de kiezer dan wel gedwongen wordt om de hoofd- van de bijzaken te onderscheiden zal die keuzebepaling voor de koers de richting bepalen. We kunnen natuurlijk niet met 6,7 miljard individuen tegelijk aan het roer staan dus dient er gedelegeerd worden de koers van het wereldschip aan de kapitein(s) met instemming in meerderheid besloten van ons allen.
  Toen ontwierpen @Aad en ik een vragenlijst die aan de kiezers zou moeten worden voorgelegd en door de beantwoording komt de kiezer aan de koersuitzetting van de gewenste richting. Over de bepaling van die koers wordt éénmalig een diepgaande BMD (Brede Maatschappelijke Discussie) gevoerd en aan het eind van die discussie is de kiezer ook van "het gezeik" af want… de koers is dan eindelijk bepaald.
  Is dat punt bereikt kunnen we constateren dat de koers met 180 graden is gewijzigd.
  Tot later voor meer… allen een prettige dag voor "the day after…"

 66. VSp 4 maart 2010 om 07:26

  @aad enfin, uitslagen bekend. Droevig, maar Nederland, inclusief die Oranjes, zullen het er mee moeten doen for the time being.
  Terugkomend op 03.03. 21.49
  =stemplicht
  Wel!
  1. Een betere afspiegeling van het politieke landschap.
  2. Nogmaals, kiezers krijgen op het stembiljet de mogelijkheid ‘blanco’ te stemmen
  3. Idealistische verwachtingen, hoop of overtuigingen zijn onvoldoende drijfveren om ten stembus te trekken. Dan ontstaat een vertekend beeld.
  =Verlaging kiesleeftijd
  Wel!
  1. In Duitse deelstaten zijn daar goede ervaringen mee opgedaan en na Nieder Sachsen overwegen meerdere deelstaten de kiesleeftijd te verlagen. Over argumenten zoals ‘politieke betrokkenheid, etc. zullen we het maar niet hebben. Die zijn hier volledig uitgekauwd.
  = 5% clausule
  Nou ja, vooruit. Steekt de VSp als wisselgeld in de achterzak.
  Dan nog iets vergeten:
  HERINDELING
  – Provinciale Staten
  – Waterschappen
  En dan vervolgens de grote hamvraag: ‘HOE????
  Een kompleet, strak omlijnd ‘BP-tje’ met alles d’r op en d’r an is wel een éérste vereiste. Zonder loopt het onherroepelijk vast en verzandt het in een hoop gekwetter.
  Ik zou bijna niet schrijven dat een nieuwe, ge-inspireerde en bevlogen ‘Wilders’, met kompleet andere opvattingen, een welkome bijdrage zou zijn.Want het is niet nix wat dit alles omvat: De kop van de Oranjerol in het bestuur van de Staat der Nederlanden gaat op het hakblok.
  Het ontbijt van de VSp bestaat uit verse jus, koffie, melk, een in de koffie gedoopte croissant, twee belegde broodjes, een bakje korenvlokken met links geslagen yoghurt en daarna Nozemientje achter de damherten aansturen.
  "Heaven is not a place, it’s a feeling". Mooie Header voor een blogje.

 67. chimor 4 maart 2010 om 08:46

  Aad, ik vind het wel een verfrissend initiatief. Lijkt me helemaal zo gek nog niet.

 68. De Stripman 4 maart 2010 om 08:52

  @ Aad: Ik hou op met zeuren over je voorstellen, want ik begrijp ze nog steeds niet. Maar dat hindert niet want over het andere onderwerp, het weggooien van de stem heb ik wel een mening. Jij zegt dat je geen keuze hebt en er dan maar voor kiest om niet te kiezen. Prima, maar vind je ook nog dat je achteraf anderen mag kritiseren omdat ze verkeerd gekozen hebben. Dat lijkt me niet eerlijk.
  Van mij hoef je niet te gaan stemmen als je vind dat er geen partij is die je stem waard is. Maar dan laat je de verantwoordelijkheid en de mogelijkheid om invloed uit te oefenen dus aan anderen. Dat is jouw keuze. Laat die anderen het dan maar doen.
  Best, maar dan niet achteraf gaan klagen. Dan had je mee moeten doen toen je de kans had. Als je jezelf buitenspel zet, dan is dat jouw keuze. Als je het achteraf anders wil moet je een partij vinden waarin je je ei kwijt kunt, of zelf een partij beginnen. Zeker in de plaatselijke politiek is dat een reële mogelijkheid…;o)

 69. A C T U A L I T Y 4 maart 2010 om 09:05

  Ben niet meer van de Partij Wègézùh !!!
  Ik kies voor de Piano no no Stèmmer..
  Verkies zingen boven Stemmen….
  En ik ben voor Het Amerikaanse Systeem!!
  Ik schijn dan Blind te weze!! Maar dit zooitje
  kun je ook niet Blindelinks – Ha Ha- vertrouwen!!
  Promises Promises, om dan na de uitslag
  met elkaar iets te bekonkelen,,waar niemand zich meer
  in herkend!!
  Geef mij maar het Amerikaanse Systeem..Duidelijkheid!
  Alhoewel ook daar Kanttekeningen bij te plaatsen zijn..
  Ben niet hélemaal blind..wel gek…
  Maar dat Gekonkel na de Verkiezings-uitslag…resultaat
  partijen die niet door één Deur kunnen , alleen door een
  Draai deur voor de Konten……
  Goeden Morgen The Day after The Morning after Bitter Pil..
  U sprak met…

 70. Aad Verbaast 4 maart 2010 om 09:43

  @JBourbon:
  == Slechte ideëen Aad. == Ik had ook niet verwacht dat ik bij iedereen onmiddellijk de handen op lekar zou krijgen 😉
  == Burgemeesters en Premier kiezen leidt tot Amerikaanse toestanden ==
  Niet noodzakelijk. Je kent mijn mening over Amerika. Toestanden. Erzijn genoeg landen waar een burgemeester en en een President wordt gekozen (de meeste) en daar zijn geen Amerikaanse toestanden. Dat hangt af van de regels die je opstelt. Bij onze verkiezingen (voor partijen) hebben we ook geen "Amerikaanse toestanden". Komt ook door de regulering.
  == een derde van de tweede kamer vullen met "burgerzetels"? Wie dan, hoe worden die dan gekozen?
  Zijn de huidige tweedekamerleden niet ook gewoon "burgers"? ==
  Even de noot onder de blog lezen. We aceepteren nu al het principe van de "representatieve steekgroep". Die 1/3 zetels zijn virtueel in de zin dat de uitslagen van zo’n steekgroep (over een onderwerp) de stem bepaald van die zetels. Directe democratie.
  == Een toezichthouder ipv de eerste kamer? Wie moet dat zijn en hoe wordt demokratisch bepaald wie of wat dat is? ==
  De eerste kamer besluit nu slechts (met een ja of nee) over de technische aspecten van besluiten. Dat kan een commissie van rechtsgeleerden ook prima doen. Beter dan een stelletje getrapt verkozen ‘oude politici’ die partijpolitiek daar over zouden moeten gaan. Komen nu max 1 dagje per week bij elkaar om daar over te ‘debatteren’. We kennen vele toezichtshouders. Ook nu worden die samengesteld. Het kan dus.
  == Referenda zijn nog gevaarlijker dan Wilders == Waarom zijn velen zo bang voor referenda? Angst voor democratie? Ik ga het al aan in de blog: huidige politiek is veel gevaarlijker!
  == voorkeursstemmen == sinds 1959 maar 9 keer voorgekomen dat iemand met voorkeursstemmen in de kamer kwam. Daar klopt iets niet. Moet toch te verbeteren zijn. Dit is een aanzet.
  Je opmerkingen onder de streep: wel mee eens. Moet ook allemaal gebeuren. Feit is dat de politiek aanziet dat het volk het meer en meer zat is geworden hoe de politiek verworden is tot wat het nu is. Ze kunnen het dus niet zelf. Dus moet het anders.
  == En dat nog afgezien van het feit dat er vanzelangzalzeleven geen 2/3 meerderheid in de tweedekamer zal zijn die dit zou willen en kunnen. ==
  Ik verwacht het ook niet dat dat gaat gebeuren. De slager die zijn eigen vlees keurt immers. Als de maden er uitlopen zal hij nog volhouden dat hij het allemaal best iets te verbeteren is, maar dat het er nou eenmaal bij hoort.
  Precies mijn punt: het volk wil het anders. Maar het kan door het huidige systeem niet verandert worden. Dan is het systeem fout.
  Mijn kernpunt: 1 keer stemmen in de vier jaar. En dan maar afwachten wat er met je stem gebeurt (we hebben het gezien) is geen acceptabele vorm van democratie voor mij.

 71. Aad Verbaast 4 maart 2010 om 09:53

  @Vincent:
  == maar jouw idee lijkt mij ook niet ideaal == Klopt. Het huidige systeem is dat ook niet. De uitdaging is om wel een beter systeem te vinden. Ik sta open voor allerlei suggesties. Ik leg me er niet bij neer dit huidige systeem dan maar te acceperen. "samen werken, samen bouwen" ;-))
  == Wat te doen als de gekozen premier/burgemeester "op hol slaat". Hoe kom je daar dan van af, die zal zeggen ik ben voor 4 jaar democratisch gekozen? ==
  Daar kan je vanaf door een systeem in te voeren dat ook de burger binnen die termijn een op hol geslagen premier/burgemeester naar huis kan sturen. Als daar een open systeem voor is dan passen ze wel op niet op hol te slaan.
  Wilders, beweging: ik snap zijn beweegredenen (die je duidelijk aangeeft) ook wel. Ik vind dat echter niets met democratie te maken hebben. En snap dan ook niet dat dit acceptabel is in ons land.
  Als Balkenende zegt dat hij geen enkele democratische partij uitsluit van samenwerking, dan is mijn stelling dat deze partij (beweging) geen democratische partij is.
  Ik zie de parallel met het gedoogbeleid van de softdrugs: aan de voordeur vinden we juridisch gereguleerd, maar aan de achterdeur regeuleren we het niet. Fout.
  Ook bij de PVV: voordeur: je kan er op stemmen, ‘dus’ democratisch. Aan de achterdeur is de partij (beweging) niet democratisch, maar daar sluiten we de ogen voor. Fout.
  Je oproepen: eens.
  Maar er zal niet substantieel iets veranderen. Te weinig in ieder geval.

 72. Aad Verbaast 4 maart 2010 om 10:00

  @Cees: dan ben ik het weer oneens met jou :-))
  Dat er 200 jaar ‘verfijnd’ is is natuurlijk geen reden om de resultaten (je kent ze) eens stevig voor het voetlicht te halen en te kijken of het niet anders moet. Me ergens bij neerleggen is voor mij niet de optie.
  Moet kunnen (om met jouw woorden te spreken), even goed vrienden 😉
  @Chimor: dank voor de steun. In ieder geval hoog tijd dat er wat veranderd. Dit gaat niet goed zo.

 73. Aad Verbaast 4 maart 2010 om 10:06

  @Jan:
  == Dat is niet zijn keuze maar van ’n ander die voor hem heeft gekozen. ==
  Je raakt hiermee de kern. En dat is het punt wat mijn nervus agitaris flink doet opspelen.
  Ik wil als burger zien dat mijn input, terugkomt als output. En niet verdraaid uit de mallemolen van het politieke apparaat komt.
  Ik wil als burger ook mogelijkheden hebben om ergens positief voor te kunnen stemmen, in plaats vanenkel te moeten kiezen uit iets wat me voorgeschoteld wordt eens in de vier jaar. Om daarna nog vier jaar enkel de (vieze?) nasmaak te mogen hebben daarvan.
  Kortom: er moet wat te kiezen zijn!
  Nu zijn het (voor mj) schijnkeuzen.
  Hoog tijd dat de politici dat eens voor de kiezen krijgen!

 74. Aad Verbaast 4 maart 2010 om 10:32

  @VSp: 07:26
  == stemplicht == ik lees je argumenten. Allemaal valide. Ik ben nu eenmaal niet zo blij met verplichtingen. Vandaar mijn reserves.
  Misschien een compromis: alle stemgerechtigden worden bij elkaar opgeteld. De werkelijk stemmers (degenen die komen opdagen) kiezen voor partijen (omdat ze denken dat die hun stem zuiver zullen verwerken tot hun worst). De stemmers die niet komen opdagen gaan naar de burgerzetels..
  Dat zou nu betekenen dat er 50% burgerzetels in de raden zouden zitten 😉
  Ik moet daar even over nadenken. Het zou zo maar kunnen dat er dan vrijwel niemand meer gaat stemmen. Maar is dat slecht?
  == kiesleeftijd == nou vooruit, dat is dan mijn wisselgeld 😉
  == herindeling ==
  Waterschappen. Onzin inderdaad dat die verkozen moeten worden, schuif die maar ergens anders onder.
  Provinciën: kunnen wel blijven. Maar de gemeenten moeten wel aan een grondige herindeling. Er zijn er veel te veel.
  Als gisteren gemeenten langs zie komen met 5000 inwoners, dan snap ik niet mwaarom het hele systeem daarvoor opgetuigd moet worden. Inclusief burgemeester, raden en coleges en een ambtenaren apparaat.
  Gemeenten zouden minimaal 150.000 inwoners moeten hebben. Dat ruimt lekker op.
  En eens met je: het kookhuis, mag zoete broodjes gaan bakken en linten knippen. Dat ruimt ook lekker op.
  Je hamvraag hoe het voor lekaar te krijgen? Goede. Rome is ook niet in een dag gebouwd. Maar op een gegeven moment kwamen burgers massaal tot de conclusie dat er gebouwd ging worden..

 75. paco painter 4 maart 2010 om 10:36

  De nieuwe trend is zelfs, dat je niet eens meer lid kan worden van een partij. Die noemen zich dan ‘beweging’
  Niet zo vreemd als je bedenkt dat politici net hoeren zijn.Die weten alles van beweging.Zij beoefenen de oudste beweging ter wereld.

 76. Aad Verbaast 4 maart 2010 om 10:39

  @De Stripman:
  Ik ga toch nog even door hoor.
  Twee punten van belang voor mij:
  1. er moet wel iets te kiezen zijn. Als ik de partijprogramma’s doorloop dan kan ik het eens zijn met het ene punt, en weer niet met andere punt. Die vallen dan af, Loop ik ze allemaal door dan blijft er geen een over. Dan is er dus niets te kiezen, nog afgezien dat ik maar moet afwachten of partijprogramma’s na de verkiezingen ook dat programma blijven. Niet dus. Dat versterkt mijn gevoel dat mijn stem wordt verkwanseld en opgaat in een soep met onduidelijke smaak. Ik bestel koninginne soep en krijg ossestaartsoep. Zoiets..
  2. Ik verzet me tegen het punt dat er gedwongen keuzen worden voorgelegd. En dan de stelling: als je niet kiest moet je ook niet mekkeren. Dat is niet fair.
  Ad 2: ik zal dat (voor mij wezenlijke) punt even illustreren met een kort twitterbericht wat gisteren langskwam, en die dat treffend verwoordde:
  Als u MOET kiezen tussen 1. Wilders als premier en 2. een cactus in je anus, wat kiest u dan? (daar mag u rustig even over nadenken).
  Snap je?? ;-)))

 77. Aad Verbaast 4 maart 2010 om 10:45

  @Actuality:
  Bovenstaande vraag aan @Stripman ook voor jou.
  En niet zeggen ik onthoud me van stemming, want dan zeggen anderen: je moet niet mekkeren als je niet stemt. Je kon immers kiezen. Dat is democratie.
  En als je niet stemt, is het systeem ook nog eens zo dat je of Wilders als premier krijgt, óf rondloopt met een cactus in je anus. Want meer keuzen zijn er niet. Het volk heeft gekozen zeggen we dan..
  Dat is dubbel genaaid, en nog op de blaren zitten ook nog 😉
  @Paco Painter:
  een hoer luistert tenminste nog naar de wensen van de klant 😉

 78. ria de witte 4 maart 2010 om 11:01

  wat geweldig dat de islamtische partij nederland HE-LE-MAAL is weggevaagd en NUL zetels heeft gehaald! Dit betekend dat ze de komende vier jaar hun bek moeten houden.

 79. A C T U A L I T Y 4 maart 2010 om 11:12

  Maar ik heb wel gestemd gister..
  Omndat ik het Systeem door en
  Door ken dat niet stemmen
  naar de Grootste partij gaat…
  Dus heb ik maar weer op
  Pèch Told you so geen Idéé
  6 6 keer gestend..
  Wat ik al vanaf 1 9 6 6 doe……
  Bedankt voor Uw réacti visionaire
  Antwoord..
  Groet Joshua

 80. Aad Verbaast 4 maart 2010 om 11:21

  @Ria de Witte:
  Waar blijft dan "de tsunami" icm met "de verregaande islamitisering" van Nederland?
  Onzin argumenten dus?
  @Actuality: geen verkeerde keus lijkt me. GL zag ik ook wel zitten.
  Maar ja, overal is wel wat.
  Al nagedacht over die cactus? 😉

 81. A C T U A L I T Y 4 maart 2010 om 11:32

  Die Cactus??
  Stéleijk- of – Aanustélijk
  Konterwerp mij ver daar van..
  Ging dat nog over Ik Cactussen de
  Politieke Partijen in??
  U heeft zojuist nog iets ontvangen
  wat weer slaat op een andere
  Réactie….
  Geachte Heer Bommel als U begrijpt wat
  ik als – Onzin-argumenten – bedoel…….
  En Gr L, vind ik weer te Drammerig..
  altijd maar gelijk hebben word ik
  erg moe van..
  En Agnèst heeft zich zelf daarmee van Kant
  gemaakt geloof. ik
  Cactus gaf mij altijd al een Strontvervelende
  Bij – smaak…
  Ik ga mijn Mond Spoelen..
  Goeden Morgen.. U sprak met….

 82. Frans Muthert 4 maart 2010 om 12:35

  Kun je punt e, de burgerzetels nog eens uitleggen?

 83. Vincent 4 maart 2010 om 13:23

  == Wat te doen als de gekozen premier/burgemeester "op hol slaat". Hoe kom je daar dan van af, die zal zeggen ik ben voor 4 jaar democratisch gekozen? ==
  Daar kan je vanaf door een systeem in te voeren dat ook de burger binnen die termijn een op hol geslagen premier/burgemeester naar huis kan sturen. Als daar een open systeem voor is dan passen ze wel op niet op hol te slaan.
  Jouw open systeem zal niet eenvoudig te vinden/ontwikkelen zijn, dit is het eerste wat die gevaarlijke jokers op de korrel gaan nemen en daar is de wet dan zowat gewijzigd nog voordat je van de uitslag bekomen bent.
  Je oproepen: eens.
  Maar er zal niet substantieel iets veranderen. Te weinig in ieder geval.
  Iedere stap is er wat mij betreft een en deze kan in ieder geval geen kwaad
  Ben zelf graag een advocaat van de duivel maar gelukkig wel nog met gezond verstand.
  Wat ik gezien je betrokkenheid niet begrijp is dat je je stem verlopen hebt laten gaan, zelf bekijk ik elke verkiezing weer welk programma het meeste overeenkomt met mijn ideeen en wat ik verwacht dat die partij na de verkiezingen zal gaan doen.
  Lokaal was het hier lastig, van maar 3 wat in de bus en een partij op het station, programma’s waren te beperkt te vinden of te beperkt.
  Wat mij betreft is elke stem uitgebracht op een andere partij dan de "grote winnaar" van gisteren een belangrijke. Als het even kan dan wel nog op een club die daar niet mee verder wil na 9 juni en dat ze hem dan maar "dwingen" om een regering te vormen. Hoe eerder duidelijk wordt dat dat in ieder geval niet de oplossing is hoe beter. Simpel rekensommetje is wat mij betreft het bewijs.
  90 mogelijke stemmen, 45 blijven er thuis, 30 stemmen logisch, 15 begrijpen het niet maar gaan wel stemmen omdat ze er in trappen. Van die thuisblijvers hebben er naar mijn verwachting 35 gezond verstand en 10 trappen er eventueel in. Hallo daar 35, ga stemmen!!!!!!
  Verlaging leeftijd naar 16 jaar lijkt mij een goed plan
  Vragen naar voorkeur voor premier en richting van regering horen er wat mij betreft ook altijd bij. Als van jou partij gevraagd wordt om links of rechts af te gaan en je doet het tegenovergestelde dan lijkt mij duidelijk dat ze daar de volgende keer op afgerekend worden.
  Voor iedereen in de politiek, op elk nivo, wat mij betreft de plicht om zonder pers en poeha minimaal 1 x per maand bij de "gewone man" aan te bellen, al die partijbijeenkomsten en belangenclubs leveren alleen maar info op van al betrokken mensen, hiermee bereik je nooit dat er andere betrokken mensen bijkomen.
  Ook voor ambtenaren lijkt mij bovenstaande een goed idee, ik kan hier genoeg dingen in de wijk aanwijzen die zeker niet helpen en onverschilligheid alleen maar in de hand werken. Komen ook zij eens uit hun eigen wereldje, theorie en technische kennis zijn leuk maar de praktijk vraagt vaak wat anders

 84. Glaswerk 4 maart 2010 om 13:33

  @Aad: Helder betoog waar ik het in grote lijnen, zoals je weet, zeker mee eens ben.
  Van mij dezelfde vraag die Frans hierboven al stelde.

 85. De Stripman 4 maart 2010 om 13:33

  @ Aad: De keuze die je voorlegt is juist een heel goede keuze, die gemakkelijk gemaakt kan worden. Geef mij die cactus maar ! Die kan door een medisch geschoold persoon gemakkelijk genoeg verwijderd worden. Over het verwijderen van Wilders zou ik geen dagdromen durven koesteren, want voor je het weet komen ze uit en dat zou ik erg akelig vinden…;o)
  Ik had je eigenlijk niet langer met mijn gezever lastig willen vallen, maar jaag je geen onmogelijkheden na ? Je hoopt een politieke partij te vinden waarmee je het helemaal eens bent en die vervolgens precies jouw ideeën uit gaat voeren ? Dat zouden we allemaal wel willen !
  En daar zit hem het probleem. We zijn met zijn allen helaas niet alleen op de wereld en ons bestaan bestaat dus, noodzakelijkerwijs, uit onderhandelen en compromissen sluiten. Wil je dat niet dan rest je een bestaan als kluizenaar, of schipbreukeling op een onbewoond eiland. Ook wel romantisch, maar dan modder ik toch liever nog maar even door in onze gemankeerde democratie…;o)

 86. Aad Verbaast 4 maart 2010 om 14:49

  @Actuality: precies mijn punt: zo is er altijd wat, of niets. Maar net hoe het bekeken wordt. 😉
  @Frans Muthert: de burgerzetels leg ik graag nog een keer uit.
  Het zijn geen zetels die bezet zijn door burgers. Het representeert de directe (niet via een partij) stem van de burgerij. Die kan worden vastgesteld door een vaste (eenmaal bepaalde) methode. En wel de methode van de "representatieve steekproef" zeg onder tienduizend mensen. De methoden om dat te doen zijn bekend, en geaccepteerd.
  Om het duidelijk te maken een voorbeeld:
  De kamer heeft 150 zetels. 50 daarvan zijn deze burgerzetels. Rest 100 door verkiezingen vastgelegd.
  Coalitie: 55 zetels. Oppositie 45 zetels.
  Onderwerp: verlenging Uruzgan. Er ligt een motie in de kamer: tegen verlenging.
  Situatie: oppositie is voor de motie. De coalitie wil verlengen. In de huidige situatie haalt deze motie het niet.
  In mijn voorstel mag de (huidige) stem van het volk meetellen.
  Representatief onderzoek wijst uit dat de meerderheid van het volk tegen verlenging is.
  Stel 70 % tegen verlenging, 25% voor verlenging.
  Dan vertaalt zich uiteindelijk in 35 stemmen voor de motie en 15 stemmen tegen de motie.
  Dat telt dan voor de totale kamer als volgt op:
  Voor de motie: 45+35 = 80 stemmen
  Tegen de motie: 55 + 15 = 70 stemmen.
  De motie wordt nu wel aangenomen!
  Daarvoor (met de dichtgetimmerde coalitie afspraak) zou de motie niet worden aangenomen. Tegen de huidige mening van het volk. Vreemd dat dat nu kan toch?
  Snap je het voorstel?
  Nog even afgezien of je het als een verbetering ziet.
  Ik wel ;-))
  @Glaswerk: je had dezelfde vraag. Nu ook duidelijk?
  Goed plan?

 87. Aad Verbaast 4 maart 2010 om 15:02

  @Vincent:
  == Jouw open systeem zal niet eenvoudig te vinden/ontwikkelen zijn, dit is het eerste wat die gevaarlijke jokers op de korrel gaan nemen en daar is de wet dan zowat gewijzigd nog voordat je van de uitslag bekomen bent. ==
  In een open systeem kunnen ze zo naar huis worden gestuurd. Ik ben daar dus niet zo bang. Nu kunnen ze niet naar huis gestuurd worden, tenzij de dichtgetimmerde coalitie breekt. Wat het volk er dan ook van mag vinden "met de kennis van nu". Met dat laatste kan het volk dus niets (tot verkiezingen, daarna is het meteen weer afgelopen).. Niet juist lijkt me.
  == Iedere stap is er wat mij betreft een en deze kan in ieder geval geen kwaad ==
  Eens, evenals gezonde verstand. Ik probeer dat naar voren te brengen. Wat er nu gebeurt getuigt te weinig van gezond verstand.
  ==.. verloren stem.. ==
  IVoor mij de eerste keer dat ik niet gestemd heb. Ik stem niet uit kwaden.
  Hierboven (zie stripman) al uitgelegd. Er moet wel iets te kiezen zijn, waar ik geheel achter kan staan.
  En die keuzen zijn er niet.
  De rest van je opmerkingen eens. Nog belangrijker is dat er wat mee gedaan wordt. Mijn ervaring: niet.
  Wat dat betreft vond ik de reportages rond de verkiezingen weer hilarisch om te zien.
  De ‘bezoeken’ aan de voordeur van de Bos-sen van deze wereld, om een foldertje uit te delen (natuurlijk alleen als de media zijn opgetrommeld). Kant op een barricade die 10 man toespreken op een verder leeg marktplein.. etc.
  De zichzelf op de borst kloppende politici die ‘anecdotal evidence’ in de discussie brengen dat ‘ze gisteren nog gesproken hebben met een bijstandsmoeder, drie hoog achter" en ‘veel bergip hebben voor de moeilijkheden’ etc..
  Kijk even naar de link (als je tijd hebt) in de blog van de Zembla uitzending over Den Helder. Dan zie je wat ik bedoel. "hier gaat de burger niet over".
  Den Helder overigens waar gisteren TON de grootste partij is geworden.
  Die uitzending laat zien waarom..
  Vandaar mijn conclusie in de blog: het establishement is verantwoordelijk dat dit soort partijen deze kansen krijgen. Die maken dankbaar gebruik van de door het establishment gecreëerde rotzooi.
  Non-partijen creëeren vervolgens de volgende rotzooi..
  Maar rotzooi blijft het, en een bende!

 88. Aad Verbaast 4 maart 2010 om 15:11

  @Stripman:
  natuurlijk snap ik wel hoe de wereld in elkaar steekt en dat compromissen er bij horen.
  Maar ik hoef me er toch niet bij neer te leggen? De politiek is verziekt. Ik ben niet de enige die daar zo over denkt.
  Er zijn veel geode plannen bedacht (zie bijvoorbeeld een rapport waar ik de link van gaf in de blog onderaan: "vertrouwen op democratie".
  Zo zijn er nog velen. Allemaal gestrand.
  Het wordt tijd dat er misschien eens een "Davids"-commissie waar de regering zelf achter gaat staan als leidend hoe het vertrouwen in de democratie weer hersteld kan worden. Hoog tijd dat dat eens in een regeerakkoord komt.
  Alle partijen stellen het met lede ogen aan te zien, maar doen er geen klap aan. Behalve in de eigen navel staren. En gisteren heb je het weer kunnen zien in het slotdebat: ze hebben allemaal gewonnen, en ze gaan allemaal nog meer winnen op 9 juni.
  Zij houden zichzelf voor de gek, en wij worden voor de gek gehouden.
  Allemaal verliezers. En met verliezers gaat het land naar de kloten. Tijd dat ze dat eens gaan inzien, en er wat aan gaan doen.
  Die partij die daar duidelijk in is, die heeft een grote kans mijn stem te krijgen. Dat ook weer wel ;-))

 89. De Stripman 4 maart 2010 om 16:59

  @ Aad: D66 dus ? Of hebben die het omvormen van het bestel vaarwel gezegd ?
  Je bent wel weer somber, hoor. Je moet niet alles geloven wat er gezegd wordt. Veel van de doemverhalen zijn propaganda. Ik zie om me heen niets van een land dat naar de kloten gaat. Kom, de zon schijnt, de vogeltjes fluiten en de narcissen steken alweer door het gras heen hun kopje op…;o)

 90. Aad Verbaast 4 maart 2010 om 17:09

  @allen: laatste nieuws via Twitter:
  "fritswester Kant geen lijsttrekker stopt als fractieleider per onmiddelijk."
  Zat er dik in natuurlijk, ik had (in alle bescheidenheid) dat al voorspelt. Ze deed en doet de SP geen goed.
  Ook bij het gescheiden afval gezet.
  Mag ik nog even mijn eerdere blog in herinnering roepen? Ja dat mag:http://www.vkblog.nl/bericht/210814/Mijn_gesprek_met_Agnes_Kant..
  "Mijn gesprek met Agnes Kant.."
  juli 2008.
  Femke Halsema op Twitter: "Rot voor Agnes. Bewijst nog maar eens dat politiek een hard vak is"
  Rot? De politiek is niet hard, de politiek is rot.

 91. Aad Verbaast 4 maart 2010 om 17:15

  @De Stripman:
  D66 was inderdaad een groot voorstander van hervormingen in het bestel. Symphatiek vond ik dat.
  Maar hebben bij de slagers geen keurmerk gekregen. Te veel weerstand en nu hoor je daar niet zo veel meer over.
  Hebben het compromis omarmt.. 😉
  Ik ben niet een echte doemdenker hoor. Heerlijk weer in die frisse buitenlucht geweest, en (tussen jou en mij) ik zou niet veel plekken kunnen verzinnen waar ik wel zou willen wonen.
  Het houdt me niet af om de boel soms even op scherp te zetten. Beetje duwen en trekken, is de enige manier om de olietankers een beetje bij te sturen. Hoop ik.
  Al van te voren zeggen dat ik het allemaal maar lijdzaam onderga, is me te veel gevraagd.
  Of zoals een Belgische oud-collega me eens suggereerde: draag uw kruis gelaten. ;-))

 92. Aad Verbaast 4 maart 2010 om 18:00

  @Allen:
  Twitter bericht van Diederik Samson (net):
  "De beelden van aangeslagen Kant en SP-collega’s maken veel indruk. Politiek kan keihard zijn."
  Hoe hypocriet kan je zijn, en hoeveel zelfmedelijden kan je hebben?
  Twitter bericht van Femke Halsema: "Rot voor Agnes. Bewijst nog maar eens dat politiek een hard vak is"
  schreef er ook al over
  Kom op zeg!
  Ik schreef naar Femke in antwoord daarop het volgende bericht:
  @FemkeHalsema "Rot voor Agnes. Bewijst nog maar eens dat politiek een hard vak is" of is het een bewijs dat politiek rot is?
  Wat een bende, wat een rotzooi!

 93. Aad Verbaast 4 maart 2010 om 18:05

  @allen:
  even off-topic, maar wel bijzonder.
  Ik zag bij telmiep dat de afgelopen 24 uur mijn blog "de Caroline Case" ineens 76 keer bekeken is.http://www.vkblog.nl/bericht/241209/De_Caroline_Case.
  Waarom? De wonderlijke wereld van internet..

 94. Smokey 4 maart 2010 om 18:42

  @Aad, tel er nog maar minimaal eentje voor de telmiep bij:)
  Antwoord op je response over de Partij van de Dieren. ( 3-3- 19.18 en 19.25) Ik had `t over die "nazihond"die An noemde.
  Waarop ik er een grapje over maakte. De links werkten trouwens niet en verwijzen terug naar dit blog. Dit even t.k.n.

 95. Aad Verbaast 4 maart 2010 om 19:03

  @Smokey:
  ik vergat er natuurlijk bij te schrijven dat dat dat in de afgelopen 24 uur was. Het blijft me verbazen.
  Dank voor de ter kennis geving. Bij mij werken de links overigens wel.. Allemaal naar dezelfde pagina overigens.
  Het blijft allemaal linke soep. Maar wat wil je in deze rotzooi en bende! 😉
  .

 96. VSp 4 maart 2010 om 21:30

  Nu even een hele andere als ‘tussendoortje’.
  Griekenland dat failliet dreigt te gaan.
  Ik las op de internet-site van T-online dat Griekenland overweegt onbewoonde eilanden te gaan verkopen.
  Te gek, zomaar misschien er een paar vrijstaatjes bij.

 97. Smokey 4 maart 2010 om 21:48

  @Aad, hier nog even de "weggegooide kiezer":)) Je hebt gelijk wat betreft de laatste twee links, welke werken. Alleen de eerste link doet `t niet zoals je bedoeld hebt.
  Nu ja, we zien wel hoe `t verder gaat met de politiek. Kalm blijven. `t Kan immers verkeren?
  @VSp Interessant over de verkoop van die eilanden. Benieuwd hoe dat verder gaat. Herinner me goed dat er ergens aan de kust in Nederland toch ook een dorp was wat al voor de meerderheid aan een ander land verkocht was ?
  Ik heb gezocht en vooralsnog alleen dit http://www.vpro.nl/programma/detoekomst/afleveringen/27521919/items/27687579/ gevonden.
  Was het niet Warmond o.i.d.?

 98. Aad Verbaast 4 maart 2010 om 22:58

  @VSp:
  == dat Griekenland overweegt onbewoonde eilanden te gaan verkopen. ==
  Is ook een kans. Kunnen we daar ons nieuwe stelsel invoeren. Kleine beginnen en dan een inktvlek. Of zoals Jan dat noemt: de veenbrand. (weinig kans daar op die rotsbodem, wel altijd vaste grond onder de voeten).

 99. Aad Verbaast 4 maart 2010 om 23:01

  @Smokey:
  dat is een bug in de VK software. Die ‘vertaalt’ links maar niet alles op de goede manier.
  Ik heb inmiddels daar wel een oplossing voor gevonden (mocht je dat ooit tegenkomen in je reactieruimte of elders als je zo’n link wilt plaatsen:http://bit.ly/
  Die vertaalt feilloos. In kortere links ook nog.
  Onmisbaar instrument voor de twitteraar om lange links te kunnen ‘kwetteren’.

 100. VSp 5 maart 2010 om 07:56

  @smokey re 21.58 Voor de Engelse kust liggen een aantal -voormalige- forten. Vallen ook niet onder Engelse jurisdictie. Was daar met een heli. Wilden foto’s maken, maar werden met geweervuur weggejaagd. Jaren ’70.
  @aad re 23.01 Griekse eilandjes beetje ver uit de buurt. Dus geen bruikbaar alternatief voor de hamvraag. Misschien iets voor WA? Met die ‘vaste grond & zo’, mede gelet op dat loerende hakblok.Wie hebben zitten neuzen op je ‘Caroline Case’? Daar is een reden voor.
  Terug naar de ‘weggegooide stemmen en kiezers’
  reaktie nr. 100. moet ik ook naar toe. DWDD
  Terug van weggeweest
  Als de ‘Missie’ is ‘echte democratie voor het volk’, daaruit voortvloeiend de strategie ‘een ander staatsbestuur’ is nu de operationele, tactische invulling aan zet.
  Ook de tactiek heeft weer een operationele strategie.
  Met de kennis uit het verleden is de inzet van het verrassings element zeer bruikbaar. Diezelfde kennis leert echter ook dat het een ‘Canossa’ tochtje kan worden.
  Er moet dus meer gebeuren.
  Leuk spelletje, een soort Stratego, maar met andere poppetjes.
  Wie denkt mee?
  Uitgangspunt: het moet wel democratisch blijven. Geen ‘Wilders’ toestanden die de PVV en zijn aanhangers als privé bezit beschouwt.
  Daar staat dan wel weer tegenover ‘Ken uw tegenstanders voordat u eraan begint’.
  5 maart was in China ‘Lei Feng dag’. Bezint, eer u begint.

 101. Aad Verbaast 5 maart 2010 om 09:02

  @VSp dank voor hert meedenken. Zelfs WA zal er blij mee zijn. Een onbewoond eiland zou niet zo gek zijn voor hem. Dat lint mag hij ook knippen van me. Zelfs wil ik wel een gift doen voor een enkele reis.
  Je uitgangspunten uiteraard geaccepteerd.
  Wie denkt mee?
  Misschien op termijn nog weer een vervolg blog hierover: hoe het volk het voor elkaar kan krijgen.
  Heb je de documentaire "Waar is de woede" gezien? Leuk (internatonale voorbeelden) hoe het anders kan.http://www.vpro.nl/programma/tegenlicht/afleveringen/42792534/
  O.a. in Indonesië iemand die (met succes) een eigen munt heeft ingevoerd.

 102. Smokey 5 maart 2010 om 12:02

  @Aad, Zeer bedankt voor je "instrument"(link) die ik bij m`n favo`s heb opgeborgen. Kan ooit eens van pas komen.
  @VSp Dank voor je aanvullende info. Die fortbewoners hebben duidelijk geen pottenkijkers nodig:)
  Je hebt zo te lezen veel meegemaakt en weet veel.

 103. Rubio 5 maart 2010 om 15:13

  VSp, Smokey, Aad;
  Is Pampus niet te koop….?
  Lijkt me prettig om daar voor te liggen dezer dagen….

 104. Aad Verbaast 5 maart 2010 om 15:35

  @Smokey: geen dank.
  werkt helemaal prima. Voor youtube nooit nodig (die zijn al kort) maar soms heb je er van die links bij zitten..
  Zo lang en met vreemde tekens, dat de volkskrant zich er in verslikt. Nu niet meer.
  @Rubio:
  Geen verkeerd idee dat pampus. Die resten van dat fort kunnen nog wel opgelapt worden tot een veilige thuishaven. Groot hek er om heen, klaar. Kan ie niet meer naar buiten.
  Nog wat andere suggesties: we kunnen goed baggeren en opspuiten. Ergens ver buiten de kust een eilandje voor hem opspuiten? Buiten het zicht?
  Of een hutje bouwen op de voet van een van de windmolens die in zee komen te staan. Windmolen/vakantiepark. Ook leuk. Scheelt weer energie. Mag ie best een beetje van af tappen voor eigen gebruik. We zijn ook de beroerdste niet.
  Het best natuurlijk zou zijn dat hij bij Bea intrekt in Drakensteijn. Kan maxima gaan mantelzorgen. Dat zou nog eens een gebaar zijn.

 105. Rubio 5 maart 2010 om 15:43

  Goed idee Aad, en wij zorgen wel voor de zandbakjes, wipjes en schommels voor de kinderen…
  We zijn idd de beroerdsten niet….die weggegooide stemmers…
  Wij liggen al voor Pampus….samen met Agnes..dat dan weer wel..

 106. VSp 5 maart 2010 om 15:46

  @rubio. Het beheer van Pampus is uitbesteed aan een stichting/vereniging én ligt binnen Nederlands territoriaal gebied. Daar heeft WA nix aan.
  De vorige beheerder kreeg een zoon en de de eerste kreeg het zowaar voor elkaar dat in het paspoort van dat kind, als enige Nederlander. Pampus als geboorteplaats heeft staan.
  Met de Gulden Draak , ‘Sloep ‘Dawn’ en MB ‘L+R’ vaak daar geweest. En ja, afmeren bij, en voor Pampus gaan was altijd wel leuk. Adviesje: Zelf de victuali-en meenemen. Pampus is een beetje duur.
  Verder is het daar in de betonnen kelders een schimmelende, vochtige kolére zooi. Nix voor WA.
  Voor hem is de Razende Bol tussen DHR en TEX geschikt. WA is p.s.v.r. nu Commandeur en die zandhoop is schietschijf voor marine oefeningen.

 107. Aad Verbaast 5 maart 2010 om 15:57

  @VSp:
  == Verder is het daar in de betonnen kelders een schimmelende, vochtige kolére zooi. Nix voor WA ==
  Dat mag hij vinden natuurlijk. Maar ik vind het wel wat hebben (voor hem) 😉
  @Rubio:
  Kijk dat is nog zo’n voordeel van zo’n opgespoten eilandje. Die zandbak ligt er al. Strandje ook. Ik zie eigenlijk alleen maar voordelen.
  Ik moet nog even denken of het midden in de vaarroute zou moeten liggen of niet. Dat eerste maakt het natuurlijk wel wat spannender allemaal. Never a dull moment.

 108. jan bouma 5 maart 2010 om 21:25

  @Aad… "Eine Sondernmeldung!" (ik was nogal geoccupeerd vandaag maar ben weer paraat zonder alles hierboven te hebben gelezen; in ieder geval weer een verloren gewaande kiezer is teruggevonden. Lees het verslag. De uitgerukte politie met 3 auto"s en 5 a 6 agenten hadden natuurlijk beter kunnen gaan naar het gemeentehuis en nog zowat plaatsen… maar alla dat komt nog wel)
  == kopie
  Update van m’n jur. blog:
  05-03-2010 21:14
  Update (onvoorzien…)
  Vandaag een hectische dag. Gisteren was ik in Waalwijk bij een concert van Hugo van Neck*) en Igor Roma en kwam daarvan pas vanmorgen rond 11.00 uur terug i.p.v. gisterenavond. Lang verhaal kort. Misverstanden! Men dacht dat mij iets ernstigs zou zijn overkomen. Met 3 politieauto’s en een ambulance als gevolg… Het huis werd door de politie doorzocht en het terrein: ik was er niet. Enfin…
  Excuses aan de diensten die zijn uitgerukt. Alles is inmiddels opgelost met als resultaat dat ik later op deze dag aan de politie mijn boek no. 2380 overhandigde.
  Over die nummering van die boeken kan ik melden:
  Demissionair MP Balkenende heeft no. 1143 en no. 1143A toegezonden gekregen (tweemaal want de 1e toezending zou hij niet hebben ontvangen dus lopen er kennelijk 2 MP’s op het Min. v. Alg. Zaken rond…:)) Hij figureert in dat boek nogal prominent op de blz. 160 t/m 166 (zoals de politie nu kan lezen) en misschien was hij daarvan zo verrukt ("verrückt" zeggen de Duitsers..) dat hij het tweemaal bestelde! Sic! .
  H.J.A. Hofland kreeg als undercoveragent no. 007.
  Verder kan ik u melden dat de Telegraaf de kwestie van dit opzienbarende Vkblog gaat verslaan. (…!) Dat bericht bereikte me vandaag ook nog. A..s. maandag is de wakkere krant van Nederland wellicht aanwezig in de Statenzaal van de Provincie Utrecht. Men is gewaarschuwd temeer omdat ik van het AGV nog niets heb vernomen.
  Tot morgen voor meer updates; wellicht.
  ==
  en ja… je leest het goed… DE TELEGRAAF…; de VK had ik eerder ingeseind maar als ze het daar niet snappen dan de Telegraaf! Tant pis!
  *)
  Kijken op 4 april a.s. bij de TROS-tv want die uitzending gaat ook over criminelen. Alles blijkt te zijn voorbestemd…

 109. Aad Verbaast 5 maart 2010 om 21:50

  @Jan: ik had je al gemist vandaag. Zeker bij dit onderwerp natuurlijk.
  In plaats dat je de eerste viool speelt ga je zitten kijken naar quatre mains. Ales is mogelijk in het leven.
  Dat verhaal van die politie en ook nog die ambulance.. Ik snap er helemaal niets van.
  Op zich niet zo’n punt. Ik snap wel meer niet wat er gebeurt in de wereld.
  Wat een bende! Wat een rotzooi!!
  P.S. Begrijp ik goed dat ik de telegraaf moet gaan lezen dinsdag?
  Er zijn grenzen natuurlijk 😉

 110. jan bouma 5 maart 2010 om 23:37

  @Aad..21:50
  Begrijpelijk dat je dit krankzinnige verhaal niet snapt. Ik zal het uitleggen.
  Vanochtend verwachtte m’n tuinman/vriend dat ik er zou zijn om 8.00 uur (net zoals a l t ij d) maar vanochtend was ik er niet want ik kwam pas om 11.00 binnen maar had gisterenavond al thuis geweest volgens planning. Tuinman mist mij. Huis op slot. Hij denkt: hij ligt dood op bed of er is iets anders ergs gebeurd. Hij belt met 1 1 2;
  3 politieauto’s en een ambulance komen aangesneld… Huis opengebroken zonder schade, overal gezocht; langs oevers van de (vervuilde) plas, in struwelen, in schurtje, in de studio… nergens een spoor. Ik zou wel gekidnapt kunnen wezen.. etc. etc. ook suicide… Pas om 11.00 uur kom ik thuis en zie dat er "ingebroken" is met alle deuren open, lichten aan, kasten open, rolluik opgetrokken in de kelder, geheime ruimte van de vrouwenclub is ontdekt, etc. etc. Dan bel ik toch maar de politie hopewel er niets wordt vermist (nadat ik eerst per computer de aangifte heb getracht te regelen: niet dus) toen gebeld het OM…, juffrouw snapte inmiddels dat ik "terecht was" maar zegt daarover niks dan… "dat de politie nog wel bij zal langskomen later op de dag". (Het mens was natuurlijk al lang blij dat ik nog leefde omdat ik tenslotte ook nog met HET MILIEUSCHANDAAL van de eeuw bezig ben en dus een belangrijke informatiebron voor het OM (snap je het nog?). Goed…± vanmiddag komen de agenten die er s ochtends ook waren / de tuinman was er ook – heb toen uitgelegd de situatie en ze hadden wel schik want ik vertelde hun dat ze eigenlijk hun korpschef, de burgemeester zouden moeten gaan arresteren… Enfin… toen vroeg die lange agent die later bleek te zijn de Hoofdofficier van Justitie om een boek als aanvulling op de bewijsvoeringen. En dat werd dus no. 2380. Snap je het nu…
  Tot morgen. De rest zal je wel in de TELEGRAAF lezen want de VK is en was toch te dom om deze thriller te begrijpen maar ik had ze gewaarschuwd. Dus de VK moet nu niet gaan zeiken dat ik deze corruptiezaak blootleg zonder hun verslaggeving anders dan hier op het Vkblog.
  Saluut. Morgen weer nieuwe avonturen die waar gebeurd zijn. .

 111. Aad Verbaast 6 maart 2010 om 00:05

  @Jan: een bloedstollend verhaal. Ik begrijp het nu.
  Maarssen in rep en roer. Moet toch een goed gevoel geven dat alle verldwachters etc in rep en roer komen omdat ze je misten. Dat is per slot van rekening veel en veel beter dan dat ze de schouders ophalen. Dat heb je dan toch maar bereikt :-)))
  Dat nummer: 2380. Dan wordt natuurlijk wel even de rekenar in mij wakker.
  Mijn unieke gesigneerde exemplaar hier heeft het nummer 1264.
  Inmiddels meer dan 1000 nummers verder. Toch een aardig aantal. Ik zie gaarne die commissie die we eens afspraken tegemoet. Als je maandag naar de provinciale staten gaat, kan je die meteen even op de bus doen!

 112. Smokey 6 maart 2010 om 00:05

  @Rubio, 15.13 , VSp en Aad, = Is Pampus niet te koop=?
  Ken alleen de uitdrukking voor Pampus liggen en wee twaar `t eiland ongeveer ligt, maar of het bewoonbaar is…
  Zo ja, dan lijkt `t me wel gezellig als een soort pied à terre, of uitvalsbasis. Lekker om daar in de zomer bij tijd en wijle te vertoeven en uiteraard er ook voor Pampus te liggen. Met de nodige spiritualiën binnen handbereik, de barbeque in de aanslag en verder alle gewenste geneugten des levens.

 113. Aad Verbaast 6 maart 2010 om 08:38

  @Smokey:
  Alles is te koop natuurlijk. En het eiland is meer dan groot genoeg om er een stulpje bij te zetten voor WA.
  Hier een link van googel maps (verkort): http://bit.ly/bLtdn2
  Kun je lekker inzoomen.
  Dan zul je zien dat er eigenlijk alles al is: wat huisjes, en achter dat huisje dat grote fort al reeds in de vorm van een zwembad. Kwestie van vol laten lopen (na een beetje de doorgangen dichtmetselen. Leuk voor de kinderen!
  En al een haventje erbij voor een roeiboot, zelfs groot genoeg voor de groene draeck! Kan oma ook nog eens langs komen. Haar thuishaven ligt aan de overkant.
  Als beetje prins snap ik niet dat je dat laat lopen!

 114. jan bouma 6 maart 2010 om 10:50

  @Aad…00:05
  Er bleken zelfs 4 politiebusjes met manschappen uitgerukt te zijn en ’n ambulance met 3 broeders en een mooie zuster…; bij elkaar zag het "zwart van het blauw" binnen in huis en op het terrein (de wereldtuin). Het meest spijt het me nog dat ik die mooie zuster gemist heb.. E.e.a. volgens mijn tuinman en vriend Joop.
  Wat je rekensommen aangaat… (provisie en zo). Die genoemde aantallen zeggen niets over het aantal "verkochte exemplaren". Hoewel de intrinsieke waarde 30 a 40.000 euro p/st is gaf ik de meeste boeken weg en trek ook af in de telling 1100 stuks want dat was een tactische bijtelling uit marketingoogpunt; snap je?
  ps
  Er staat sensationeel nieuws op mijn andere blogs. D.d. heden. Ik verwacht binnenkort alle TV-nieuwszenders en rubrieken aan de telefoon. Amuseer je verder. Ik ga wel vandaag nog wat extra info op mijn jur. blog plaatsen inzake het Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht omdat het in gebreke blijft mij te antwoorden. Ze speculeren daar erop dat ze hun geschiedenis en hun gezicht zullen redden om de doofpottactiek toe te passen. Dom, dom, dom… en ik had ze nog zo gewaarschuwd. Het wil echt opgeknoopt worden aan de hoogste boom.

 115. Aad Verbaast 6 maart 2010 om 11:17

  @Jan:
  ik vermoedde al zo iets (over de boeken dan..) :-))
  Spectaculair nieuws. Weer wat nieuws in vergelijk met die Apache helicicopter..
  Heb je de webcams al geïnstalleeerd zodat we het allemaal live kunnen gaan volgen?
  Twitter je al, vanwege de snelle nieuwsgaring?
  Goed voor het amusement. Ik zal het nieuws in de gaten houden. Het wordt tijd de media eens wakker worden! 🙂
  Een succevolle dag en alle dagen er na gewenst ;-))

 116. Smokey 6 maart 2010 om 11:54

  Prachtige link Aad. Dank! Kan nòg wel een huisje bij, ja..
  Ik las zojuist dat er eveneens lucratieve spannende kinderfeestjes kunnen worden gegeven met piraten etc. en fakkels als verlichting om de sfeer te completeren. Blijkt Pampus ook nog op een modder/blubberbodem te zijn gebouwd.http://nl.wikipedia.org/wiki/Pampus_(eiland)http://www.pampus.nl/home/ Kinderactiviteiten.De foto`s hierbij zijn prachtig!

 117. Aad Verbaast 6 maart 2010 om 14:40

  @Smokey:
  geen dank.. kon ik meteen even die afkortingen van links laten zien. Die googlemaps links zijn eindeloos lang en gaan vaak fout (zoals blijkt als ik Islomania weer eens een link geef, die hij er maar niet op wil zetten).
  In jouw reactie zie je dat trouwens ook gebeuren. Vkblog bug…
  Kortom: voor elk probleem is er wel een workaround 😉

 118. jan bouma 7 maart 2010 om 11:24

  Aad… 11:17
  Er staan wat antwoorden aan je op mijn blogs en ik herhaal die hier. Ik ben verheugd dat je alweer verder bent met een nieuw blog over Maxime Verhagen. Enfin ik ruim wat huichelarij op met het onderstaande. Het is veel maar de mensen kunnen het ook overslaan en niet lezen. Toch nog een preek op deze zondag… Kom zo dadelijk wel op je blog over Verhagen.
  ==
  07-03-2010 11:03
  Update.
  1. De Commissie RGW
  2. Het OM
  en
  @Aad…11:21 Dank! Er zijn er velen die hier meelezen. Daaronder ook de huichelaars en de schuldigen die quasi vragen: "Heer! Kunt u mij nog eens precies zeggen waar u mij van beschuldigt?"
  De hypocriete huichelaar vraagt dat dan met de hoop dat er een hiaat is aan te wijzen in je beschuldiging, dat er een steek wordt gemist…, waarop de huichelaar dan kan zeggen voor het gerecht, voor de publieke opinie, tegen de TELEGRAAF, tegen de Commissie RGW, tegen het OM…. of tegen Petrus aan de de hemelpoort… :
  "Ziet u nou wel! Daarin hebt u zich toch vergist!"
  "De regels luiden nu ook anders! Die hebben wij dusdanig aangepast (gelegenheidswetgeving).
  U mag mij daarop niet meer veroordelen; ik ben onschuldig!"
  Wat doet dan de dominee? (Dat ben ik) Die beklimt tegen zijn zin de kansel om de zondaren tot inkeer te brengen. De dominee is de enige die werkt op de Dag des Heren en tegen zijn zin! Maar hij moet wel.
  Daarom schreef ik opnieuw aan één van de 4 beschuldigde partijen (op zijn huichelachtige verzoek) zijn aanklacht. Let wel: ik heb het over 4 partijen maar die andere 3 te dagvaarden of te beschuldigen partijen zijn minder hypocriet en hullen zich in stilzwijgen. Enfin… lees hierna en concreet samengevat "wat er in het vat zit" voor het AGV. Ofwel het Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht, danwel te noemen ‘het Waternet’, danwel het Waterschap dat mij zegt: "Ikke nie snap.. Ikke nie weet!"
  (en aangezien er genoeg tijd verstreken is voor het Waterschap om bewijs te hebben geleverd van de inkeer en het te tonen berouw druk ik hierbij af dat hypocriete verhaal)
  ==
  —– Original Message —–
  From: villamithras@planet.nl
  To: Klantsignalen
  Sent: Tuesday, March 02, 2010 4:59 PM
  Subject: Re: Betr.: Klacht
  Geachte heer Koeleman c.q.
  de Bestuursdienst van het AGV.
  c.c. a.stralen@pietersadvocaten.nl
  c.c. w.bodewitz@partijvoordedieren.nl
  In uw mail geeft u aan onvoldoende informatie te hebben om mijn klacht inhoudelijk te kunnen beantwoorden/reageren.
  Daartoe verwijs ik u, de bestuursdienst van het AGV, dan opnieuw naar uw specifieke functie om de waterkwaliteit te garanderen en de uitstoot van milieuschadelijke stoffen in het oppervlaktewater tegen te gaan en te waarborgen alles ten behoeve van ‘mens, plant, en dier’ zoals in uw eeuwenoude taakstelling staat.
  En wel geheel volgens uw verplichtingen die voortvloeien uit de wettelijke bepalingen en die staan in de Wbb en de Wet Milieubeheer; zie het Hoofdstuk 18 van die Wet waarin uw verplichtingen letterlijk staan omschreven. Idem die voor de provincie en de gemeente.
  Ik verwijt concreet dat u, danwel uw rechtsvoorgangers, zoals nu gebleken is, ERNSTIG VERZUIMD HEBBEN om de thans geconstateerde milieucriminaliteit destijds te verhinderen, op te sporen, te elimineren uit het milieu.
  Vervolgens behoorde u bekend te zijn met alle rapporten inzake het Slijk te Maarssen als waterkwaliteitsbeheerder sinds ik in 1990 het rapport van de Grontmij – u bekend – daartoe initiëerde om uit te zoeken de ernst van de bedreigingen voor het milieu. Het rapport van de Grontmij wordt door de Provincie bevestigd in die zin dat er sprake is van "ernstige bodemvervuiling" met een zeer nadelig gevolg voor niet alleen het milieu maar ook voor de eigenaren idem de rechtsopvolgers.
  U hebt in ernstige mate VERZAAKT en VERZUIMD uw toezichthoudende functie zoals ‘het waterschap’ dat sinds eeuwen zou moeten doen in het verleden en tot op de dag van vandaag voldoet u daaraan niet.
  (U wilt immers gaan "saneren" de Vecht maar sluit daar bij uit de in open verbinding staande plassen van het Slijk met de Vecht. Het Slijk is een voormalige vuilstort waarbij de meest elementaire milieuregels (ook toen) geschonden zijn. Het gaat om ca. 1,5 à 2 miljoen kubieke meter.
  Derhalve uw betrokkenheid – dan wel die van uw rechtsvoorgangers – staat buiten elke discussie als feit vast. U hebt ook verzuimd – gelijk de provincie en de gemeente Maarssen – om op grond van de bewijsbare niet te tolereren vervuilingen MAATREGELEN te nemen.
  Anders gezegd: u laat toe dat vanuit de voormalige vuilstort ‘het Slijk’ de Vecht middels perculatie en verspreiding van de geconstateerde vervuilingen het milieu ernstig wordt bedreigd terwijl ik daar niet op kan worden aangesproken noch enige verantwoordelijkheid voor draag maar anderzijds weer wel vanwege de eigendom. Er is een vermogensschade tengevolge van uw falen.
  Daarvoor houd ik u, en de overige 3 falende partijen*), aansprakelijk ex Art. BW 6:162. Onrechtmatige daad.
  Die juridische aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid wordt aan de eigenaar opgelegd met negatieve effecten. Ten onrechte.
  Er kan geen sprake zijn van een rechtsgeldige SCHULD-OVERHEVELING door het wisselen van de eigendom. De milieuvervuilers en het falend toezicht zijn verantwoordelijk en dienen dan ook de schade voor hun rekening te nemen.
  U hebt verzaakt. U – uw voorgangers – hebben geen toezicht gehouden. U hebt vervolgens verzaakt om saneringsmaatregelen te nemen die anderzijds blijkens de rapportages noodzakelijk waren. Zie de brief van de provincie uit 1993 en recent 2009. U hebt verzaakt om mijn klachten serieus te nemen. Met name wat betreft mijn melding inzake "een partij vaten ter grootte van een half voetbalveld!" U neemt onverantwoorde risico’s ten laste van het milieu.
  Als gevolg van het vorenstaande klaag ik u, het AGV, idem de Provincie alswel de gemeente Maarssen als de Milieudienst NW Utrecht aan terzake het plegen van onrechtmatige daad want ik beschik dankzij uw falen over een onverkoopbare locatie.
  Ik verwacht van het AGV, maar ook van de Provincie en de gemeente en de Milieudienst NW Utrecht dat er een gedeelde verantwoordelijkheid hiervoor wordt genomen en de schade onderkend wordt die ik lijd. Immers in 2004 bleek mijn locatie daarom (mede) onverkoopbaar.
  Ik zend deze uitleg door aan een lid van Provinciale Staten, mevr. Bodewitz, die zich sterk maakt om dit milieuschandaal uit het verleden op te lossen. Ik raad u aan overigens om in ieder geval die partij vaten te lichten en vast te stellen wat erin zit. Hetgeen onverlet laat de al bewezen "ernstige bodemverontreinigingen" zoals die staan in de genoemde rapporten en de brief van de provincie d.d. 17 juni 2009.
  Dat feit wordt ook door u geïgnoreerd. U bent gedurende vele jaren in gebreke gebleven.
  Graag uw reactie.
  Ik kan u melden dat er a.s. maandag 8 maart van het spreekrecht gebruik zal worden gemaakt door mijn raadsman. Ik ben ook aanwezig voor het geven van toelichtingen t.b.v. de Leden van de Provinciale Commissie RGW.
  M.vr.gr.
  Jan Bouma
  Villa Mithras
  —– Original Message —–
  From: Klantsignalen
  To: villamithras@planet.nl
  Sent: Tuesday, March 02, 2010 2:19 PM
  Subject: Re: Betr.: Klacht
  Geachte mijnheer Bouma,
  Na het lezen van uw emails en blog is onvoldoende informatie gevonden om inhoudelijk te reageren.
  Namens de afdeling Bestuursdienst en de afdeling Handhaving van Waternet wil ik u daarom graag verzoeken:
  – uw klacht en of aansprakelijkstelling richting het waterschap Amstel, Gooi en Vecht en Waternet nader toe te lichten en daarbij:
  – het zo concreet en bondig mogelijk te houden,
  – duidelijk te maken op welk deel van onze taak of taken u zich richt,
  – op welke grond u vindt dat AGV/Waternet betrokken is en
  – wat u van AGV/Waternet verwacht.
  Met vriendelijke groeten,
  Rob Koeleman
  klachtencoördinator
  ==
  *) een paar storende tekstuele foutjes
  in het antwoord aan het AGV heb ik in deze weergave eruit gehaald.
  Idem ik heb toegevoegd als 4e partij de Milieudienst NW Utrecht.
  (ik ga nu ook aan mijn zondagse rust beginnen. Sic!)
  U allen een prettige dag!

 119. Aad Verbaast 7 maart 2010 om 12:43

  @Jan: dank. Toch nog een soort van preek vanaf de kansel op deze mooie zondag!
  Ik blijf uiteraard je blog aanvullen. Stof genoeg 😉

 120. Aad Verbaast 16 maart 2010 om 18:44

  @allen:
  niet de enige (meer) die dit vindt:http://www.volkskrant.nl/binnenland/article1359772.ece/Politiek_bestel_moet_op_de_schop
  "Politiek bestel moet op de schop"
  Bericht van vandaag in de VK

 121. DMAHV 16 april 2010 om 14:07

  @ Aad Verbaast
  Een sterke blog die de nodige pijnpunten van de democratie blootlegt. In mijn blogs zal ik deze en andere onjuistheden waar ik tegenaanloop eens goed aan de kaak stellen 😉

 122. Aad Verbaast 16 april 2010 om 14:24

  @DMAHV:
  dank. In de reactieruimte staan nog heel wat suggesties van lezers, die je misschien ook mee kan nemen in de overwegingen.
  Succes met je missie.
  Er valt nog heel wat te verbeteren!
  P.S. Kijk ook even naar de links er onder.
  Suggestie in ieder geval is de gegeven link daar naar het rapport: "vertrouwen in democratie"
  Goed rapport!

 123. Pingback:Over drempelvrees, kiesdrempels en verstandskiezen « Aad Verbaast

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: