Aad Verbaast

te gek voor woorden eigenlijk

Glimmerveen, Janmaat, Wilders, Beatrix en Sire

Een wonderlijke combinatie? Misschien wel, misschien niet. Over strafzaken. Vrijheid van meningsuiting. Vrijheden nemen en ontnemen. En vermeende verruwing van de samenleving. Waar gaat het allemaal over? Het geschil en over werelden van verschil.

Joop Glimmerveen
Laat zich graag interviewen met een portret van Hitler op de achtergrond. Was ooit voorzitter van de  (door ruzie ter ziele gegane) Nederlandse Volks Unie. In 1996 hield hij een toespraak op een partij bijeenkomst (later verboden) CP86. Hij stelde daar (o.a.) dat alle buitenlanders meteen Nederland zouden moeten verlaten (als hij het voor het zeggen zou hebben).

Voor zijn uitspraken tijdens die toespraak werd Glimmerveen uiteindelijk (na omwegen) in september 2003 veroordeeld tot vier maanden cel, waarvan twee voorwaardelijk, wegens het aanzetten tot haat jegens buitenlanders. Zitten, maar hij zit er niet zo mee.

Hans Janmaat
Was tweede kamerlid voor de CentrumPartij (1982). Werd later (1984) geroyeerd door dezelfde partij en ging als eenmansfractie verder. Kwam weer terug als vertegenwoordiger van de CentrumDemocraten (1989, 1994). Die partij ging ook te ziele.
 
Enkele uitspraken: “Vol = Vol”, “Eigen Volk Eerst” en later “Wij schaffen, zodra we de mogelijkheid en de macht hebben, de multiculturele samenleving af”. 
 
De laatste veroordeling (gerechtshof Arnhem):  29 december 1997: twee weken voorwaardelijke celstraf en een boete van 7500 gulden. Wegens “discriminatie”en “aanzetten tot etnische zuiveringen”

Geert Wilders
Staat nu voor de rechtbank. Tenlastelegging: aanzetten tot discriminatie en haat, en beledigen van moslims als groep. Het O.M. voegde op het laatst nog een opmerking van Wilders toe aan de dagvaarding. Een uitspraak van hem in een interview in de Volkskrant in Oktober 2006 waarin hij aangaf dat wat er zou gebeuren als hij het voor het zeggen had: “De grenzen gaan nog diezelfde dag dicht voor alle niet-westerse allochtonen.”

Een opvallende gelijkenis met de uitspraak van Glimmerveen waar hij voor mocht gaan brommen. En Janmaat (later) een boete voor kreeg. Mogelijk om die reden toegevoegd.

Het OM zit met die rechtszaak in zijn maag. Het was het Hof die de rechtszaak forceerde.
Tijdens het verloop van de rechtszaak zal het OM de eis voor de strafmaat pas vaststellen.
De eis tot vrijspraak (wat uiteraard Wilders, Moskovitch ook zullen eisen) behoort tot reëele de mogelijkheden gaven ze al aan. Een unicum in de rechtshistorie.

Beatrix.
Ze waarschuwt regelmatig voor de verruwing van onze samenleving.

Zelf heeft ze meerdere wetsartikelen (uit 1881) achter de hand dat ze zelf geen slachtoffer daarvan kan worden. Majesteitsschennis!
Artikelen uit het Wetboek van Strafrecht:
Artikel 111 Opzettelijke belediging van de Koning. Maximaal 5 jaar.
Artikel 112 Opzettelijke belediging van directe familie: Maximaal 4 jaar.
Artikel 113 Beledigende “cartoons” van de Koning en/of Koningshuis: Maximaal 1 jaar.

In 1887 kreeg Domela Nieuwenhuis nog een half jaar cel omdat schreef dat Willem III “niet veel werk van zijn baantje maakte”, hem “koning gorilla” noemde en een aantal blanco pagina’s toegevoegde die de activiteiten van de koning voorstelden.

Laatste veroordeling: Juli 2007. Een 47 jarige man noemde Beatrix een “hoer” en beschreef welke sexuele handelingen hij met haar wilde verrichten. “Dat vindt ze lekker”.
Boete: 400 euro.

Kees van Kooten droomde er van (filmpje) en Hans Teeuwen deed het naar zijn zeggen “in haar reet” (filmpje, niet meer te vinden op youtube?). Beiden kregen de handen op elkaar.

De Sire
De Stichting Ideële Reclame is net een campagne gestart: Pas op Aardig

Daarin stelt Sire: “78% van de Nederlanders vindt dat we aardiger voor elkaar zouden moeten zijn.”
“Dan helpt het als we aardige mensen aanmoedigen inplaats van ontmoedigen.” “Dat lijken we een beetje verleerd”.

Nu nog een campagne wat te doen als mensen niet aardig zijn. Dat zou ook wel aardig zijn.

De rechtszaak
Als er vrijspraak zou volgen, dan lijkt de conclusie gerechtvaardigd dat de grenzen van de vrijheid van meningsuiting weer zijn opgerekt. Dat leidt tot de vraag: wiens verdienste is dat? En is dat een verdienste?
 
“Wie goed doet, goed ontmoet” versus “Wie haat zaait, zal haat oogsten”
Een wereld van verschil. Want daar hebben “ze” en “we” het allemaal over.
En dat maakt een belangrijk verschil.
Hét verschil.

Geknipt plaatje: clownesk horen zien en zwijgen.
 

124 Reacties op “Glimmerveen, Janmaat, Wilders, Beatrix en Sire

 1. The_Saint 21 januari 2010 om 18:30

  Ik kan je wel vertellen dat , toen ik opgroeide , er nimmer een buur achter zijn/haar voordeur gevonden werdt bedolven onder 12 maanden post…
  Vriendelijk en respectvol zijn tegen elkaar?….daarvoor heb je opvoeding nodig…en die begint , zoals iedereen weet , thuis.
  De vraag is nu…wat kunnen we als maatschappij doen om zulke polls tot een verleden te laten behoren…

 2. Aad Verbaast 21 januari 2010 om 18:33

  @The Saint: over welke polls heb je het?
  Alles gebeurt achter de voordeur.. in de achter kamer zelfs.

 3. rikus 21 januari 2010 om 18:47

  Ik denk met aan zekerheid grenzend e waarschijnlijkheid dat er vrijspraak volgt. De toelichting van Wilders zat geweldig in elkaar, Daar is geen speld tussen te krijgen.

 4. Aad Verbaast 21 januari 2010 om 19:02

  @Rikus:
  ik zal het met belangstelling volgen.
  Mag je alles zeggen inmiddels?
  "geweldig" is discutabel. Is het zo geweldig?

 5. Rubio 21 januari 2010 om 19:18

  Aad; Weet waar je aan begint, dit wordt weer een eindeloze discussie zonder dat eea ergens toe leidt…
  Ik schat uiteindelijk tenminste 300 reacties met veel gescheld en persoonlijke aanvallen….maar goed..alles mag en moet kunnen….

 6. N=1 21 januari 2010 om 19:21

  Allereerst is het grappig en schokkend om te zien hoe de voorstanders van de onbeperkte vrijgheid van meningsuiting daarvan een voorbeeld geven op de site van peter de vries (http://www.peterrdevries.nl/cover/de-aanhangers-van-geert-w.-zijn-boos…/).
  De Vrijheid van Meningsuiting schijnt sinds enige tijd niet meer compleet te zijn zonder het Absolute Recht op Belediging…

 7. Aad Verbaast 21 januari 2010 om 19:34

  @Rubio:
  Elke discussie leidt toch ergens toe? Al is het maar tot de conclusie dat je het niet eens bent met elkaar.
  Bolkestein (had ook nog wel in dit rijtje gepast) zei het al: "zonder rel geen debat"
  == maar goed..alles mag en moet kunnen…. ==
  Niet alles.. 😉

 8. Aad Verbaast 21 januari 2010 om 19:38

  @N=1;
  Ik kan nog steeds een ons worden te wachten op die link.
  Maar ja, Peter R. de Vries is nou niet direct mijn favoriet.
  Die lult ook maar wat in de rondte..
  Goeie: "recht van belediging"
  Wat schieten we daar mee op?

 9. N=1 21 januari 2010 om 19:49

  We schieten er niets mee op ben ik bang; wanneer iedereen dit recht zal gaan claimen als een onvervreemdbaar onderdeel van de vrijheid van meningsuiting, wordt het binnenkort onmogelijk om meer dan 6 mensen in één ruimte te zetten zonder dat zulks binnen 10 minuten tot ernstige vechtpartijen zal leiden…
  Misschien is dit wel de neo-liberalisering van het sociaal verkeer:
  Een mooie samenvatting van het liberalisme vond ik altijd: ‘de vrijheid om met je armen te zwaaien zoveel je wilt, gekoppeld aan de verantwoordelijkheid daar niemand mee te raken’.
  De neo-liberalen eisen het recht om te onbeperkt te zwaaien, echter zonder zich te bekommeren of er iemand geraakt wordt. Het feit dat mensen geraakt worden is een expliciet gevolg van die vrijheid tot zwaaien en is derhalve een onontkoombaar én onvervreemdbaar onderdeel van die vrijheid.
  Op economisch gebied was deze ontwikkeling al langer aan de gang, maar nu dus ook in het sociaal-maatschappelijk verkeer.
  Uiteindelijk ligt aan het geheel een compleet verkeerd begrip van de wikipedia-samenvattingen van de werken der grote liberale denkers te grondslag, ben ik bang.

 10. martien 21 januari 2010 om 19:53

  Je mag van alles DENKEN, maar je kunt gewoon niet alles ZEGGEN!
  In een democratisch land is o.a. "Vrijheid van meningsuiting" een groot gegeven, maar wel binnen de kaders van de daarvoor geldende wetten.
  Meer wil ik er niet over zeggen. 🙂

 11. Aad Verbaast 21 januari 2010 om 19:57

  @N=1:
  == Het feit dat mensen geraakt worden is een expliciet gevolg van die vrijheid tot zwaaien en is derhalve een onontkoombaar onderdeel van die vrijheid. ==
  Mensen "raken" kan op verschillende manieren natuurlijk.
  Je kan klappen uitdelen, of je kan ze op een positieve manier raken. Geraakt worden.
  Ook een wereld van verschil.
  De vraag is wat duurzamer is. Die vraag is voor mij wel beantwoord overigens.
  Gelukkig ben ik niet de enige in mijn overtuiging.
  Nu de rest van de wereld nog!

 12. Aad Verbaast 21 januari 2010 om 19:58

  @Martien:
  Tussen denken en doen zit inderdaad soms een groot verschil.
  Heeft iets met beschaving te maken zegt men 😉

 13. Cees Groninger 21 januari 2010 om 20:56

  Ik denk dat je de vrijheid van godsdienst uit de grondwet moet halen. De vrijheid van meningsuiting biedt grondwettelijk gezien voldoende ruimte, immers: godsdienstige overtuiging is rechtspositioneel gezien dan niet meer dan een mening. En van mening kan je verschillen.

 14. Aad Verbaast 21 januari 2010 om 21:03

  @Cees:
  Gezien de praktijk kan ik wel een heel eind met je meegaan.
  De vrijheid van meningsuiting staat wel in contrast met een aantal andere wetsregels, zoals het onderschied maken tussen ras, religie etc.
  Dat zou ook moet leiden dat je niet zomaar alles kunt zeggen. En al helemaal niet doen lijkt me?

 15. Cees Groninger 21 januari 2010 om 21:14

  Het gaat er mij om dat het vermeende primaat van de vrijheid van godsdienst, opgeroepen door het afzonderlijk benoemen van deze vrijheid, teniet gedaan moet worden.
  Waarom zou je – wettelijk gezien – meer beledigd moeten zijn als je religie op de korrel wordt genomen, dan bij een willekeurige (niet godsdienstige) levensovertuiging.

 16. -martin- 21 januari 2010 om 21:16

  Een Kamerlid moet niet beperkt worden in wat hij mag zeggen, ook buiten de Kamer niet. Als hij onbeschofte, domme, hufterige, gevaarlijke, racistische en beledigende taal uitslaat zoals Geert Wilders dan is dat jammer maar helaas. Maar laten we de man wel van repliek dienen, buiten en binnen de Kamer.
  Overigens vind ik het mooi dat je zowel de nadruk op aardige als onaardige mensen legt. Vaak lijkt het alsof mensen die tegen of voor het ene of andere type zijn het andere type vergeten; je bent voor of je bent tegen. (Hoop dat voorgaande zin duidelijk is.)

 17. Aad Verbaast 21 januari 2010 om 21:32

  @Cees Groninger:
  == Waarom zou je – wettelijk gezien – meer beledigd moeten zijn als je religie op de korrel wordt genomen, dan bij een willekeurige (niet godsdienstige) levensovertuiging. ==
  Daar kan ik het mee ens zijn.
  Als ‘goddeloze’ kan je flink op de korrel genomen worden door ‘niet-goddelozen’.
  Komt me heel vreemd voor. Van God los?

 18. Aad Verbaast 21 januari 2010 om 21:38

  @Martin:
  == Een Kamerlid moet niet beperkt worden in wat hij mag zeggen, ook buiten de Kamer niet. Als hij onbeschofte, domme, hufterige, gevaarlijke, racistische en beledigende taal uitslaat zoals Geert Wilders dan is dat jammer maar helaas ==
  Ik vind dat persoonlijk een uiterst vreemd redenering.
  Moet je kijken wat de regels zijn in de kamer hoe je elkaar moet aanspreken en op welke manier. Verbeet heeft er een dagtaak aan. Dat zijn regels door de kamer zelf opgesteld. Veel te streng naar mijn mening, en veel strenger dan te doen gebruikelijk in de samenleving.
  Het zijn volksvertegenwoordigers.
  Is dat (2e kamer) dan de manier waarop we elkaar moeten aanspreken?
  Buiten de kamer gaat het naar mijn mening weer soms veel te ver.
  Dat brengt niets goeds.
  == Overigens … vergeten; je bent voor of je bent tegen.etc. ==
  Ik probeer ergens de nuance te zien. Ook in mijn eigen kleuring natuurlijk.
  Voor, en tegen: Ik ben tegen extrema, en tegen geweld. ook als dat verbaal geweld is.
  Ik ben voor een open gesprek.

 19. Theo 21 januari 2010 om 21:39

  prima historische inleiding.
  Ik behoor meestal tot een minderheid in opinieland.
  Ik hoop dat GW veroordeeld word, maar verwacht het niet.
  Een beschaafd land kan niet toestaan dat er een bevolkingsgroep stelselmatig beledigd wordt.
  Maar vrijheid van meningsuiting is sinds 6 mei 2002 een absoluut dogma.

 20. Aad Verbaast 21 januari 2010 om 21:46

  @Theo:
  Zou er geen verschuiving ptreden in Nederland wat er toelaatbaar is en niet, dan zou hij veroordeeld worden.
  Die veroordeling (uiteindelijk na uitgeprocedeerd te zijn) zou jaren en jaren op zich laten wachten.
  En dan nog.
  Een geldboete?
  Wat is een geldboete immers?
  Wilders zou ook nog eens extra geen knip voor de neus waard zijn als hij zich daardoor zou laten leiden. Ook Glimmerveen deed dat niet.
  Hij geeft immers ook nog 10.000-en euro’s uit aan deze rechtszaak. Waarom?
  Heeft dat echt met ‘vrijheid van meningsuiting’ te maken, en wat hem dat waard is?
  P.S. Waar haalt hij eigenlijk al dat geld vandaan?

 21. rikus 21 januari 2010 om 21:52

  @Aad Verbaast 21-01-2010 19:02
  Ben toch blij dat ik op mijn oude dag nog een s flink mag toeteren, Ik heb nog zo veel e zeggenhttp://www.youtube.com/watch?v=IZEMNq8D0Mk

 22. Cees Groninger 21 januari 2010 om 21:56

  Vanaf de zeventiger jaren van de vorige eeuw is er op velerlei wijze tegen tegen het absolutisme van religie aangeschopt , met name uit linkse hoek. Tegenwoordig is het beschamend stil als de islam met nog een resoluter absolutisme tegen tegen onze gesecularuiseerde samenleving aanschopt en die impliciet afwijst.

 23. Smokey 21 januari 2010 om 21:58

  Nu, op het blog wordt soms ook "aardig" gescholden. Was sich liebt das neckt sich misschien.
  Is het niet de "konegin" dan is het weer Sire ( aanspreektitel voor koning?) die mensen even zal bijspijkeren hoe ze zich netjes en vriendelijk dienen te gedragen. Alsof het land alleen maar wordt bewoond door hufterige onopgevoede personen. Benieuwd of het zal lukken met die reclame.
  Minstens eentje wordt er beter van, namelijk degene die de vele euro`s voor dit tv-spotje heeft opgestreken. Er moet als maar bezuinigd worden en aan deze reclamekant ( waar je niets mee kunt) wordt er geld met bakken weggesmeten.
  Waar Wilders het geld vandaan haalt voor die rechtzaak? Misschien een rechtsbijstandsverzekering afgesloten?
  Wat voor scheldwoorden heeft die man eigenlijk gebruikt?
  Het woordje "kopvodden", gewoon Limburgs dialect voor hoofddoek, kan `m z`n kop niet kosten.

 24. Theo 21 januari 2010 om 22:00

  Geen enkele vrijheid is absoluut.
  Ook die van meningsuiting niet.
  Wat mensen op verjaardagen en partijen en ELDERS vaak debiteren is nog veel erger,
  maar wie geeft ze aan?
  Een volksvertegenwoordiger van een beschaafde, democratische natie dient zich, zeker in het parlement, aan de grondwet te houden, waar artikel 1 niet voor niets als primaire wet is opgenomen.
  De mate van vrijheids(beleving) is tijdgebonden, cultuurgebonden.
  En wordt opportuun gebruikt/misbruikt.
  Het past namelijk ook in de verruwing, verloedering van het taalgebruik, zowel op straat als in het parlement.
  GW provoceert en beledigt en een rechterlijke uitspraak zou dat kunnen beperken.
  Terug naar fatsoen en respect.

 25. Aad Verbaast 21 januari 2010 om 22:04

  @Rikus:
  Die van Rossum (net als Maarten) kan er wat van.
  Valt in de categorie cabaretiers? Die komen overal mee weg..

 26. P.H.M. van de Kletersteeg 21 januari 2010 om 22:06

  Belediging is een kwestie van standpunt.
  Als ik zeg"bakelende is een asociale klootzak" en er wordt een referendum over gehouden, kan je er donder op zeggen dat de meerderheid het een goede persoonsomschrijving vind en geen belediging.
  Wat bakelende zelf moge vinden is dan niet relevant.
  Voor geval wilders;
  –wat hij stelt over de islam is realistisch en waar; lees de koran
  –dat de grenzen dicht moeten, vind het meerendeel van de bevolking; ik ook.
  En als dat ook niet gezegd mag worden, moeten we Stalin maar weer gaan opgraven om onze vrijheid te vergroten.
  het is an sich belachelijk om Wilders hiervoor te vervolgen.
  er zijn twee mogelijkheden;
  –het OM is samengesteld uit mensen die zorgvuldig in de afdeling "onbehandelbaar" van een psychiatrische inrichting zij geselecteerd;
  –het is een gemanipuleerde politiekje stunt, waarbij wilders gebruikt wordt als een marionet.
  Wilders zelf werd/wordt contenue beledigd; HIJ moet lijfwacht hebben, dat is alleen al het bewijs dat de islam niet deugt.

 27. Aad Verbaast 21 januari 2010 om 22:08

  @Cees Groninger:
  Is het een voorrecht geworden van rechts dan om overal tegen aan te schoppen?
  Of is dat ‘domein’ geclaimd’?
  Links heeft misschien andere methoden om hun boodschappen over te dragen.
  Misschien gekozen voor een andere vorm en invulling van vrijheid.
  Ersi een beweging die zich de partij voor de vrijheid noemt. Om vervolgens vrijheden te willen ontnemen.
  Hoe laat zich dat rijmen?
  Absollutisme leidt tot niets. Of het nu van links of rechts komt.

 28. P.H.M. van de Kletersteeg 21 januari 2010 om 22:10

  Fatsoen en respect kan je verwachten als een parlement/regering de bevolking serieus neemt en hun belangen behartigt.
  de zittende overheid is er een van leugen en bedrog en verachting bvoor de bevolking
  Al wat anders is is een verbetering

 29. Aad Verbaast 21 januari 2010 om 22:12

  @Theo:
  Eens dat geen vrijeheid niet abslouut kan zijn. Vrijheid moet ook nog eens verdient worden. Net als vertrouwen.
  Het zijn blijkbaar (zie historisch) wel ‘schuivende panelen’ hoe ver men daar in mag gaan.
  Moet ik kiezen dan kies ik ook voor fatsoen en respect. Dat lijkt me efficienter en effectiever in het bereiken van doelen, welk doel dat dan ook is.

 30. Aad Verbaast 21 januari 2010 om 22:22

  @P. H.M. van Kletersteeg:
  Over jouw stellling over Balkenende zal nooit een referendum worden gehouden. In die zin is het al niet relevant.
  Je stelling dat de meerderheid van het volk (als er al een referendum over zou komen) die stelling zou ondersteunen is niet houdbaar.
  = wat hij stelt over de islam is realistisch en waar; lees de koran ==
  Lees ook daarnaast het oude Testament. Verschilt niet zoveel.
  Selectief lezen kan ik ook. Jij ook?
  == dat de grenzen dicht moeten, vind het meerendeel van de bevolking; ik ook. ==
  Waarop baseer je dat?
  == er zijn twee mogelijkheden etc.. ==
  Dat is nou net wat me altijd zo verbaast in dit soort discussies die door somigen gevoerd worden.
  Dat er zo weinig mogelijkheden gezien worden. Zie je die echt niet?
  == Wilders zelf werd/wordt contenue beledigd ==
  Is hij dan een voorbeeld van : "wie haat zaait, zal haat oogsten"?
  == Fatsoen en respect kan je verwachten als een parlement/regering de bevolking serieus neemt en hun belangen behartigt. ==
  Dat zou zeker helpen! Ook veel werk aan de winkel daar.
  Denk je dat de Glimmerveenen, Janmaaten en Wildersen van deze wereld daar een grote bijdrage aan kunnen leveren?

 31. Cees Groninger 21 januari 2010 om 22:24

  De PvdA dacht vroeger ook het gelijk aan haar zijde te hebben; ze noemde zich progressief en dat was maatschappelijk verantwoord.
  En over benaming gesproken: is het CDA Christelijk? Is de PvdA nog sociailistisch of een Arbeiderspartij?
  Het enige absolute wat ik aanhang is de (absolute) scheiding van Kerk en Staat zoals verwoord in onze grondwet.

 32. Aad Verbaast 21 januari 2010 om 22:32

  @Cees:
  Links en rechts, gelovig of niet gelovig etc, wie dan ook, mag denken het gelijk aan zijn kant te hebben.
  De manier waarop men denkt het gelijk te halen respectievelijk te brengen, dat is de crux.
  == is het CDA Christelijk? Is de PvdA nog sociailistisch of een Arbeiderspartij? ==
  Ik heb daar ook zo mijn gerede twijfel over. Net als meerdere partijen die van alles in hun partijnaam dragen maar dat niet consequent uitdragen. Welhaast politiek eigen zou ik haadt zeggen.
  == Het enige absolute wat ik aanhang is de (absolute) scheiding van Kerk en Staat zoals verwoord in onze grondwet. ==
  Daarkan ik het mee eens zijn.
  Zweren op de bijbel mag dan ook wel eens gestopt worden. In naam van God al helemaal.

 33. Pierra 21 januari 2010 om 22:36

  Mooi op een rij gezet. Ook de link naar Kees van Kooten is leuk en die naar de spot van SIRE, mooi spotje. Ongelooflijk dat men toen beboet werd voor majesteitschennis. Als je ziet wat er op blogs niet over haar geschreven wordt.
  Ik ben benieuwd wat het wordt met Wilders, maar voorlopig zitten we er nog mee. Elk land heeft schijnbaar zo’n tiep. Ook hier in Italie; Lega Nord liep met een varken over een plek waar een moskee gebouwd zou worden om de bouw tegen te gaan.

 34. Cees Groninger 21 januari 2010 om 22:41

  Het schept ook konsekwenties: nl. het je keren tegen die stromingen die uitzonderingsposities op grond van hun absolutisme nastreven.
  Wat dat betreft kan ik de PVV wel gelijk geven en erger ik me aan onze traditionele partijen die denken te kunnen marchanderen met onze vrijheden en scheiding van Kerk en Staat. Zie eens de reaktie van o.a. het kabinet t.a.v. de cartoonkwestie en de film Fitna.

 35. Cees Groninger 21 januari 2010 om 22:41
 36. Aad Verbaast 21 januari 2010 om 22:56

  @Pierra:
  Je kan hier toch al wat langer flink schenden. Ook ten opzichte van het "kookhuis".
  In Thailand kon je al opgepakt worden als je een bankbiljet met de beeltenis van dekoning erop doorscheurde.
  Alles is relatief.
  == Elk land heeft schijnbaar zo’n tiep. ==
  Wat te denken van Berlusconi? Getuigt die van respect en fatsoen.
  Mensen gingen daar al in drommen de straat op om tegend e beperking van de vrijheid van meningsuiting te protesteren. Terecht lijkt me. Zeker gezien wat hij zichzelf wel denkt te kunnen veroorloven om uit te kramen. En vervolgens ‘regelt” dat anderen de mond wordt gesnoerd.

 37. Aad Verbaast 21 januari 2010 om 23:04

  @Cees:
  Eens dat je zou moeten keren tegen die stromingen die de scheding van kerk en staat niet nastreven.
  Daar zijn wel heel verschillende mogelijkheden voor dat te doen.
  De methode PVV (om het zo maar even te noemen) is toch niet de enige?
  Andere partijen doen dat toch ook? Maar wel heel anders.
  == marchanderen met onze vrijheden en scheiding van Kerk en Staat. ==
  Aan marchanderen ontkomt niemand lijkt me. Vraag is hoever wil men daar in mag en kan gaan.

 38. Cees Groninger 21 januari 2010 om 23:41

  Misschien niet de enige Aad, maar wel een die velen aanspreekt. En ga me niet vertellen dat de aanhangers tot de groep van sociaal-zwakken of het minder intelligent deel van de Nederlandse bevolking behoren.
  Als ze als voorheen CDA, PvdA, SP, D’66, VVD hadden gestemd waren ze tot het braaf aanhankelijk kiezersvolk uitgeroepen waarmee de traditionele partijen hun macht zouden legitimeren gezien het aantal zetels dat het zou vertegenwoordigden.

 39. Aad Verbaast 22 januari 2010 om 00:13

  @Cees
  ==Misschien niet de enige Aad, maar wel een die velen aanspreekt.==
  Klopt als ik de peilingen mag geloven.
  Persoonlijk denk ik dat (ook historisch gezien) het geen lang leven beschoren is.
  De gekozen methode slaat nu bij velen aan.
  Maar zoals ik betoogd heb, geloof ik niet dat het een duurzame methode is.
  Daar zullen velen ook wel eens achter komen.

 40. ceesincambodja 22 januari 2010 om 03:49

  Verruwing. Degeneratie van het blanke ras is aan de hand zou je zeggen. Het gaat van kwaad tot erger. Een glijdende schaal (omlaag.) Ik zie het somber in. En die het kunnen weten voorspellen nu al dat Wilders wordt vrijgesproken. Tekenen aan de wand.
  Ceesgegroetje

 41. De Stripman 22 januari 2010 om 08:48

  Onaardige mensen vriendelijk tegemoet treden werkt in de praktijk uitstekend. Ik heb er al menige ruzie mee in de kiem gesmoord…;o)
  Misschien dat ik daarom niet zo’n voorstander ben van het vervolgen van Geert W. Maar ik ben er nog meer op tegen omdat hij het zelf zo fijn vindt om vervolgd te worden en er publicitair zoveel munt uit zal gaan slaan. Zijn tegenstanders doen zichzelf hiermee geen plezier.
  Opmerkelijk is het verder dat zijn medestanders zo hard roepen over vrijheden die aangetast zouden worden terwijl zij zelf niets anders willen dan vrijheden (van andere mensen) inperken. Nogal hypocriet…
  Absolute vrijheid is onmogelijk. Je persoonlijke vrijheid eindigt waar die van anderen in de knel komt…;o)

 42. jan bouma 22 januari 2010 om 08:56

  @Aad
  Kom er nog wel op terug. Zit ondermeer met het "smaad- en laster artikel ex 6.163 BW" m.b.t. ambtenaren en de milieucriminelen zelf even geoccupeerd. Er zijn vele nuances die wegen.
  In z’n algemeenheid ben ik voor Voltaires uitspraak: "al ben ik het niet met u eens tot aan mijn dood zal ik uw recht op meningsuiting verdedigen!" Nog een overweging: meningen, hoe abject ook, kun je per definitie niet uitschakelen door een verbod ze te uiten – ze gaan dan gewoon "ondergronds" door.
  Ik verwacht dat Wilders wordt viijgesproken en je ziet weer hoe ongelooflijk DOM de staat, het OM reageren door deze vervolging in te stellen. Als hij vrijgesproken wordt komt hij haast "gelegitimeerd" uit de strijd! Met nog groter negatief effect. Wat mij betreft mogen alle dommerikken weg!
  Dan is heel Den Haag leeg en ontruimd kunnen eindelijk jij en ik onze intrek nemen in de Trêveszaal…:))
  Voor meer info: tot later. Ik heb alhier te maken met lokale milieucriminelen die rapporten vervalsen in opdracht van "de overheid!"
  Oh ja… @Cees Groninger: de vrijheid van godsdienst is wat mij betreft een zaak die zit "tussen de oren" en zoals met elk geloof of morele opvatting, heb je je ook aan de wet te houden en dient noch de een of de andere onderdaan in het publieke domein iets te merken van die geloofsopvattingen waardoor de ander beperkt zou worden of hinder ondervindt. Denk bijv. aan minaret- en-of klokkengebeier…:))
  Helaas worden al die "religies" ingezet als een sociaaleconomisch middel geheel indachtig Bertold Brecht die zei: "Zuerst kommt das Fressen und dann die Moral!`
  Allen prettige dag.

 43. Aad Verbaast 22 januari 2010 om 09:07

  @Cees in C:
  == Degeneratie van het blanke ras is aan de hand zou je zeggen.==
  Stevige reactie van je. Je doet toch niet aan generalisatie?
  Even een uurtje rekken en strekken!

 44. Aad Verbaast 22 januari 2010 om 09:19

  @Stripman:
  == Onaardige mensen vriendelijk tegemoet treden werkt in de praktijk uitstekend. Ik heb er al menige ruzie mee in de kiem gesmoord…;o) ==
  Ik deel die ervaring. Maar snap ook wel dat het niet altijd werkt. En dan zijn er wel weer andere maniweren om er geen last van te krijgen.
  Onaardigheid met onaardigheid beantwoorden geeft altijd heibel. Dat zien we zelfs in een kleine wereld als het VKblog.. Het leidt tot niets.
  Hij grijpt het aan als publicitaire stunt. Klopt. Dat was te verwachten. Niet voor niets moest de hele dagvaarding doorgelezen worden. 28 pagina’s. De media waren er bij. Waarom overigens duiken de media er op?
  Die geven hem die kans er munt uit te slaan.
  == Hypocriet == helemaal eens met je. Jezelf beroepen op vrijheid en vervolgens zeggen dat je vrijheden wilt ontzeggen klinkt niet consequent. Dat muntje zal ergens wel eens gaan vallen bij zijn volgers denk ik.
  Wie zou Moskovitch betalen, blijft maar spelen door mijn hoofd.
  Starttarief (begrijp ik) is al ergens 20.000 euro.
  Van een kamerlid salaris is dat niet te betalen.
  Uit de "bewegingskas".. Nee dat ‘mag’ ook niet.. (Niet controleerbaar natuurlijk, die vrijheid geeft hij ook niet weg).

 45. Aad Verbaast 22 januari 2010 om 09:28

  @Jan:
  Even een paar opmerkingen terwijl jij jezelf door wetsartikelen zit te worstelen.
  Volaires uitspraak moet ook wel even in het licht van die tijd worden gezien. De grenzen zijn inmiddels flink opgetrokken. Vraag is of hij het nu nog zo gezegd zou hebben.
  Misschien zou hij nu gezegd hebben: "Ik mag alles zeggen, nu kan ik rustig sterven".
  == en je ziet weer hoe ongelooflijk DOM de staat, het OM reageren door deze vervolging in te stellen. ==
  Even de kranten er op na slaan. Het OM wilde geen vervolging instellen. Het was het Hof die dat uiteindelijk duidelijk maakte dat er vervolgt moest worden. Die staat buiten de staat en het OM, zoals je weet. Neem ik aan..
  == Wat mij betreft mogen alle dommerikken weg! ==
  Een variant op Glimmerveen, Janmaat en Wilders hun uitspraken?
  "Als ik in de Trevezaal zit, dan worden alle dommerikken het land uit gezet"?? ;-))
  Het zal stil worden in het land.

 46. paco painter 22 januari 2010 om 10:00

  Hoewel ik de man staatsgevaarlijk vind, hoop ik niet dat hij wordt berecht.Dan is dat het definitieve einde van de vrije meningsuiting

 47. jan bouma 22 januari 2010 om 10:06

  @Aad… 9:28
  Dat je met die opvatting van je
  == Even de kranten er op na slaan. Het OM wilde geen vervolging instellen. Het was het Hof die dat uiteindelijk duidelijk maakte dat er vervolgt moest worden. Die staat buiten de staat en het OM, zoals je weet. Neem ik aan..==
  …. nog serieus veronderstelt dat "de scheiding der machten" zich werkelijk ONAFHANKELIJK van de Staat, van het Min. van Justitie als verlengde van ook weer ‘de Staat’, zich zou kunnen opstellen is lichtelijk naïef te noemen van je.. UITERAARD is de Staat erbij betrokken om via het Gerechtshof die vervolging in te laten stellen. Het zal blijken te zijn een dom waagstuk. Je denkt toch niet in alle ernst dat hier de Staat, het parlement, en dus ook het Gerechtshof hier geen overleg over zouden hebben gevoerd?!
  Ik dacht dat je slimmer was…; ik ga dus voorlopig alleen maar in die Tr&eveszaal zitten want ik stuur jou op herhalingsursus Staatsrecht in de praktijk! ±”””’!’0 Groeten… het grapteken is uitgevallen op m´n keyboard maar denk het erbij…±”

 48. -martin- 22 januari 2010 om 10:36

  Aad ik weet niet wat er vreemd aan is. Kamerleden moeten kunnen debatteren in vrijheid. Wie bepaalt anders wat wel en niet kan? Zeg nu niet de Grondwet, want Kamerleden moeten daaraan kunnen tornen, dat is een deel van hun werk. Verbeet houdt zich bezig met de vorm van het debat, niet met de inhoud.

 49. Aad Verbaast 22 januari 2010 om 10:41

  @Paco:
  Dat is ook een invalshoek natuurlijk.
  Maar ook: je kan hetzelfde op meerdere manieren overbrengen. Daar weet jij alles van 😉

 50. Aad Verbaast 22 januari 2010 om 10:44

  @Martin:
  alles heet toch met vorm en inhoud (en het samenspel daartussen) te maken?
  Verbeet houdt zich met name bezig met de vorm, maar ook met de inhoud.
  Zoveel kan niet gezegd worden in de kamer. Minder daarbinnen dan daarbuiten.
  Wel eens een debat gezien in het Engelse lagerhuis?
  Dat lijkt meer op de straat..

 51. Aad Verbaast 22 januari 2010 om 10:48

  @Jan:
  Een van de weinige illusies die ik nog heb is dat het recht nog redelijk onafhankelijk is.
  Natuurlijk wel in het opgedrongen keurslijf van de wetgevende macht, waar ze afhankelijk van zijn om gedrag in de wereld aan te toetsen. Soms tot hun eigen frustratie. Maar toch.
  Nu had ik mijn vertrouwen in die wetgevende macht al lang opgegeven.
  En mijn vertrouwen in de rechterlijk macht inmiddels is ook tanende.
  Maar ja soms kan je jezelf nog ophangen aan een strohalm. 😉
  Wat blijft er anders over om nog enig vertrouwen in te hebben?
  In jou en mezelf in de trevezaal? :-))

 52. De Stripman 22 januari 2010 om 11:21

  @ Aad: Vrijheid van meningsuiting betekent ook dat je mensen met een andere mening respecteert. Dus niet gaan schelden en dreigen als ze het niet met je eens zijn, of er andere culturele opvattingen op na houden. Het moet een beetje van twee kanten komen, hè…;o)
  Advocaten nemen soms publicitair interessante zaken aan tegen een lager, of zelfs nul-, tarief. Voor Moskovitch is dit een mooie reclamespot…

 53. Aad Verbaast 22 januari 2010 om 11:29

  @De Stripman:
  Het moet zeker van twee kanten komen.
  Maar wat als het maar van een kant komt?
  Ik denk niet dat Moskovitch het type is om gratis zijn diensten aan te bieden. Zijn flinke schoorstenen moeten ook stevig roken.
  Het vuur daarvoor wordt waarschijnlijk door sponsors gegeven die graag onbekend willen blijven.
  Merkwaardig natuurlijk, als we het over vrijheid van meningsuiting wilt hebben en dan er voor kiest onbekend te blijven.
  Kan het nog gekker? Ja, natuurlijk kan dat.
  De wereld is één groot schouwtoneel. 😉

 54. jan bouma 22 januari 2010 om 11:53

  @Aad….10:48
  De waarde van de discussies op Vkblogs bewijst zich nu wel weer door ter discussie te stellen de vraag omtrent een werkelijke "scheiding der machten"; en of die er is in de praktijk. Het gaat hier om een "politiek proces" met verstrekkende gevolgen. Er is UITERAARD door alle belanghebbenden nagedacht of men wel of niet zou gaan vervolgen. Hoe het ook uitpakt: Wilders komt er als overwinnaar uit. Wordt hem de mond gesnoerd en mag hij niet meer zeggen "zijn waarheid" is Leiden in last; mag hij wel alles blijven zeggen staat de hele rechterlijke macht (het Hof) voor joker want dan had er sowieso niet vervolgd hoeven worden.
  Ik zei het al. "….Dom, Donner, is het Domst….!":))
  Wat een zooitje.
  Oh ja… Ik had een tijd geleden de Griffier van de Vaste Kamercommissie voor Justitie aan de lijn. Z’n naam is mr D.S. Nava. Nou die is ook dom en nog corrupt erbij want die denkt dat "het recht niet in individuele gevallen voor zijn Commissie van belang is" maar slechts voor "groepen". Toen ik zei dat "de groep" nog niet gevormd was…; tsja… bek vol tanden. Onderliggende gedachte van hem was natuurlijk dat de rechter in die individuele gevallen moet oordelen. No problem… zeg ik zolang de rechterlijke macht deugt. Ze wordt nu benoemd door niet op integriteitsgronden gekozen verantwoordelijke politici. En zoals je weet luidt het gezegde: "Wiens brood men eet, diens woord men spreekt!" Enfin ziehier je eerste les in het praktische Staatsrecht! Met de corrupte overheid is het nog ernstiger, die laat rustig "fake-rapporten" opstellen… Daarover later meer op de voorpagina’s.

 55. Aad Verbaast 22 januari 2010 om 12:11

  @Jan:
  Hoezo politiek proces?
  Ik ben die mening niet toegedaan.
  Dat het over politieke uitspraken van hem gaat, betekent niet dat het een politiek proces is lijkt me.
  == Er is UITERAARD door alle belanghebbenden nagedacht of men wel of niet zou gaan vervolgen. ==
  Niet alle ste ingewikkeld maken, Jan.
  Er is gewoon aangifte tegen hem gedaan. Het OM was huiverig (zooitje daar, daar gaat de rechtsstaat..), in hoger beroep is er toen vastgesteld dat er redenen kunnen zijn voor vervolging.
  De rechter fluit het OM dus terug.
  Iedereen heeft recht om iemand aan te klagen. Gelukkig maar.
  Vervolgens gaat het OM aan de slag, verzameld wat uitspraken van hem, gaat naar de rechtbank en overweegt om vrijspraak te vragen (wat een zooitje daar)
  Twee partijen tegenover elkaar die allebei vrijspraak gaan vragen..
  Kan het nog gekker? Ja het kan nog gekker.
  == Ze wordt nu benoemd door niet op integriteitsgronden gekozen verantwoordelijke politici. ==
  Hoe kom je daar nu bij?? Onzin.
  Het is hier Amerika niet….
  Wat een bende..
  P.S. Amerika heeft inmiddels 12.000 soldaten rondlopen in Haiti.
  Waar halen ze die mannen allemaal vandaan? Broedfabriek?

 56. The_Saint 22 januari 2010 om 12:24

  =…….Aad Verbaast 21-01-2010 18:33
  @The Saint: over welke polls heb je het?….=
  Over de poll van Sire?..78 % ?

 57. zilver 22 januari 2010 om 12:26

  Hans Janmaat, joh dat is al weer een tijdje terug, was zijn vrouw ( medewerkster ) niet haar benen kwijt geraakt na een aanval op hen?
  Vind het zo erg wat er in het algemeen gezegd wordt over al die mensen die ons laat zijn komen opleuken, ik ben zo blij met ze en als er dingen fout gaan, ligt het aan een persoon, niet aan de hele bevolkingsgroep en Nederland moet nog steeds leren dingen goed aan te pakken, anders maak je juist grote problemen, goede behuizing, taal, werk en vooral warmte!

 58. jan bouma 22 januari 2010 om 12:37

  @Aad…12:11
  Je stelt:
  == @Jan:
  Hoezo politiek proces?
  Ik ben die mening niet toegedaan.
  Dat het over politieke uitspraken van hem gaat, betekent niet dat het een politiek proces is lijkt me. ==
  antwoord.
  wat is dat nou toch een onzinnige reactie van je, Aad!
  Vergis ik me nou of niet? Wilders, als politieke voorman van de PVV, wordt toch vervolgd vanwege zijn politieke uitspraken?! Nou dan! Het is dan per definitie een "politiek proces!" Een willekeurige aanhanger van Wilders X of IJ of Z wordt immers niet vervolgd. Kletskoek dus van je als je beweert dat dit geen politiek proc es is.
  Vervolgens… let op, let op. Heb ik de legitimiteit van onze volksvertegenwoordiging ter discussie gesteld. Terecht mijns inziens want het domme volk koos als kiezer slechts uit datgene wat aan hem/haar werd voorgelegd aan personen / partijen / programma’s. Dat is die 3000-jarige domheid weet je nog wel?
  Toen ontwierp ik de vragenlijst. De wetenschappelijke en filosofische versie. Jij creëerde daarop een populistische versie die aan de kiezer moest worden voorgelegd. Gebeurt dat?
  Nee.
  Dus de legitimatie ontbreekt voor dit parlement. Maar tevens dan alle afgeleiden daarvan. Als die van de rechterlijke macht, Raad van State, Colleges van Beroep, Adviesraden, etc. Kortom de totale maatschappij beschikt niet over een rechtsgeldig mandaat van de kiezer. Die verkeert nog steeds in domheid als 3000 jaar tevoren.

 59. Aad Verbaast 22 januari 2010 om 12:45

  @The Saint: dank.
  Ik weet ook niet hoe ze aan dat getal komen. Maar neem maar even aan dat het eregens op gebaseerd is en niet uit de Sire duim gezogen.
  Goed nieuws lijkt me, ook eens een positief bericht.
  Omgekeerd: zou 22% er voor kiezen niet aardiger tegen elkaar te zijn?
  Met statistieken kan je alle kanten op..

 60. Aad Verbaast 22 januari 2010 om 12:52

  @Zilver:
  == was zijn vrouw ( medewerkster ) niet haar benen kwijt geraakt na een aanval op hen? ==
  Klopt, wat een drama.
  Eens: generaliseren doet geen goed, en veel kwaad.
  Een beetje meer zorgen voor elkaar zou al een hoop schelen.

 61. Aad Verbaast 22 januari 2010 om 13:04

  @Jan:
  == wordt toch vervolgd vanwege zijn politieke uitspraken?! Nou dan! Het is dan per definitie een "politiek proces"! ==
  Over onzin gesproken. Je brengt twee dingen met elkaar in verband die niets met elkaar van doen hebben.
  Nu doe je dat wel vaker. Soms terecht al was het maar dat natuurlijk alles met elkaar te maken heeft, maar soms is het toch wel vergezocht. Ook nu.
  Een politiek proces is een proces wat vanuit de heersende politiek wordt aangezwengeld.
  Als het al een politiek proces is, dan is dat er van gemaakt door Wilders zelf. Hij doet er alles aan om dat er van te maken.
  Legitimiteit:
  Ook onzin natuurlijk.
  Dat de vertegenwoordigers op verkeerde gronden worden gekozen, betekent nog niet dat ze er niet legitiem zitten.
  Zolang het volgens de wetten die zijn vastgesteld conform is gebeurd heeft het een legitieme status.
  Niet anders. We zullen het er mee moeten doen.
  Of het een juist systeem is, daar kan natuurlijk over gediscussieerd worden.
  Je haalt je wel heel wat werk op de hals in je eigen rechtszaak als je het hele systeem ("Als die van de rechterlijke macht, Raad van State, Colleges van Beroep, Adviesraden, etc. Kortom de totale maatschappij beschikt niet over een rechtsgeldig mandaat van de kiezer.") eerst aantoonbaar wilt wraken, om vervolgens een uitspraak te krijgen van datzelfde college..
  Een onmogelijke opgave natuurlijk.
  Al was het maar dat als een uitspraak komt van een college zonder mandaat (volgens jou) de uitspraak volgens jou ook geen rechtsgeldigheid zou hebben.
  Dan zit je flink in de nesten 😉

 62. joost tibosch sr 22 januari 2010 om 13:22

  Een van de weinige keren dat mijn moeder me gelijk moest geven, deed ze het ook..en zei er meteen bij "je moet wel je mond eens spoelen..want zo zeg je dat niet!". Wat Wilders betreft..ik hoorde hem zeggen dat wij onze vrijheid moeten verdedigen tegen de Islam..ik ben zo oud dat ik meteen dacht aan een van de eerste Goebels’"praatjes", dat Duitsland(Euriopa) zijn vrijheid moest verdedigen om niet ten onder te gaan aan het slimme joodse geweld, dat de wereld zou gaan veroveren. Later kreeg dit taaltje zijn "Vollendung".

 63. jan bouma 22 januari 2010 om 13:24

  @Aad…13:04
  Je stelt:
  ==@Jan:
  == wordt toch vervolgd vanwege zijn politieke uitspraken?! Nou dan! Het is dan per definitie een "politiek proces"! ==
  Over onzin gesproken. Je brengt twee dingen met elkaar in verband die niets met elkaar van doen hebben.
  Nu doe je dat wel vaker. Soms terecht al was het maar dat natuurlijk alles met elkaar te maken heeft, maar soms is het toch wel vergezocht. Ook nu.==
  antwoord.
  1) Snap dat je in de laatste zin de voorgaande weer geheel tegenspreekt. En als je vindt dat ik wat conclusies vermeld die je als "te ver gezocht" wilt kwalificeren..; mij best maar adstrueer dat dan even. I K heb namelijk op grond van de logica het verband gelegd dat het hier gaat om een "politiek proces". Tenslotte staat Wilders terecht en niet een of andere onbekende aanhanger van hem. Oh ja… "nu doe je dat wel vaker" is ook zonder bewijs een loze bewering van je.
  Voor het overige. INDERDAAD heb ik bij voorbaat de totale legitimiteit van alle gremia ter discussie gesteld omdat er geen juiste afgeleiden zijn vanuit de basis, het veronderstelde legitieme parlement.
  Kijk! Zodra hiervoor door de kiezer de eisen zijn gesteld aan de hand van de gegeven antwoorden op de Vragenlijst dan pas komt de legitimatie in zicht. Niet eerder.
  En ja je hebt gelijk dat ik veroordeeld kan worden door een corrupte rechter die zich slechts wenst te conformeren aan de huidige politieke wetgeving en mandaatstelling. Maar ’t is hier alles of niks. Ik wraak alles. Leg opnieuw de basis bij de kiezer. (Wat is daar mis mee?) En vervolgens gaan we het hele traject opnieuw in. Anders gezegd: indien Wilders veroordeeld wordt kan hij zich terecht beroepen op een corrupt Gerechtshof dat niet goed gemandateerd is. Wilders wint altijd. Zeer tegen m’n zin maar t is niet anders. Had men mij maar m’n r e v o l u t i e moeten laten doorvoeren. Nu zit men op de blaren.

 64. Aad Verbaast 22 januari 2010 om 13:30

  @Joost Tibosch:
  Als ik de uitspraken van Wilders (en Glimmerveen en Janmaat) probeer te vertalen naar de situatie wat er gebert als hij het voor het zeggen zou hebben in Nedrland, dan zouden heel wat verworven vrijheden in Nedrland naar de prullenbak verwezen worden.
  Merkwaardige situatie voor een Beweging die zich de partij voor de vrijheid noemt.
  Dat kwartje is bij velen nog niet gevallen.
  In de beweging zelf is er ook geen ruimte voor vrijheid. De ruimte wordt slechts door één man bepaald: Wilders zelf.
  Ook niet een aansprekend voorbeeld hoe zijn definitie van vrijheid is.

 65. Aad Verbaast 22 januari 2010 om 13:38

  @Jan:
  == Tenslotte staat Wilders terecht en niet een of andere onbekende aanhanger van hem. ==
  Dat is natuurlijk wel een sterk argument van je.
  Aangifte doen heeft natuurlijk wel met de impact te maken van de vermeende schade.
  Tegen jou zal een stuk minder gauw aangifte gedaan worden. Daar zul je erg je best voor moeten doen, dat voor elkaar te krijgen 😉
  Maar dat maakt het nog steeds niet een politiek proces.
  Verder:
  dat is natuurlijk makkelijk praten van je.
  Als er een onwelgevallige uitspraak komt dan stel je dat het komt omdat het een corrupte bende is, respectievelijk dat er geen legitiem mandaat is om een dergelijk uitspraak te doen.
  Maar wat ga je doen als er wel een welgevallige uitspraak komt? Zeg je dan "roeien met de riemen die je hebt"?
  Of verscheur je voor de ogen van de rechter die uitspraak, met een cynisch lachje zeggend: leuke uitspraak, waarvoor dank, maar ik zal er niets mee doen. De daad bij het woord voegend: ik wraak u en de uitspraak hoe die ook is!
  Dus je redenering snijdt geen hout.
  Het begint dan natuurlijk al dat je een rechtszaak begint. Immers wat heeft het voor zin zelf naar de rechter te lopen, als je er van stelt dat die geen mandaat heeft?
  Ik ga toch ook geen snoep kopen in een ijzerhandel?

 66. peterus 22 januari 2010 om 13:44

  een blog tegen het korte geheugen.
  is een compliment waard.
  Er is verschil tussen Glim en WIl. Glim wilde mensen het land uitzetten. Wilders wil geen migranten meer. dat is iets anders en een kwestie van beleid. Nu al mogen veel mensen ons land niet in. Wel eens geprobeerd een Pakistani op jouw kosten uit te nodigen naar Nederland of een ander Schengenland om een seminar bij te wonen? Dat gaat echt niet zo maar.
  Denormenzijnoverdehelebreedteopgerektgroeten

 67. Aad Verbaast 22 januari 2010 om 13:59

  @Peterus, dank
  Natuurlijk zijn er verschillen. Al was het maar dat Wilders zich nooit zou lagen interviewen met een portret van Hitler op de achterrond…
  Maar ook Wilders wil mensen die hem niet bevallen het land uitzetten.
  En je hebt gelijk: de grenzen zijn dan niet potdicht, maar er zijn wel heel veel extra grenzen opgetrokken.
  Ook daar weer de vraag. Wiens verdienste is dat? En is het een verdienste?
  Het toelatingssysteem (of barrierresysteem) mag wel eens op de schop. Vanuit verse criteria.
  Bariieres mogen er zijn, moeten er zijn. Of nu de juiste barrieres worden opgetrokken betwijfel ik.

 68. jan bouma 22 januari 2010 om 14:00

  @Aad… 13:38
  Allemaal goeie tegenargumenten van je. Toch blijk ik gelijk te hebben (had je eigenlijk iets anders verwacht?):))
  Kijk! Je opmerking snijdt bijvoorbeeld hout dat == "Aangifte doen heeft natuurlijk wel met de impact te maken van de vermeende schade.== de premisse in zich bergt om dan aan te tonen een daadwerkelijke ondergane schade door een particulier of groep of etnische entiteit die aantoonbaar schade zouden hebben ondervonden vanwege Wilders uitlatingen…. (…) Niemand kan dat hard maken terwijl Wilders beweren kan wat hij wil.
  Ergo: de schade van de aanklagers – wie ook – blijken niet hard te maken met bewijzen. Ergo: de rechter moet Wilders vrijspreken.
  In relatie met mij ligt de zaak geheel anders. Ik heb aanwijsbare en concrete schade geleden tengevolge van corrupt overheidshandelen. Die schade is te becijferen. Ergo: ook hier faalt je verweer om mij geen goede uitslag van mijn proces tegen de corrupte Staat in het voouitzicht te stellen. De casussen verschillen nu juist hierin dat Wilders een politiek proces ondergaat en dat ik een feitelijk geleden schade declareer bij een corrupte overheid. En tegelijkertijd het publieke belang dien (beter dan Wilders) door te bewijzen dat de overheid corrupt is. Enz., enz., enz.,
  Laat onverlet dat mijn r e v o l u t i e onmiddellijk zou dienen te worden geëxecuteerd.

 69. Aad Verbaast 22 januari 2010 om 14:10

  @Jan:
  == Niemand kan dat hard maken terwijl Wilders beweren kan wat hij wil. ==
  En daar mag nou juist de rechter een uitspraak over doen, die dan vervolgens niet boterzacht is, maar wel weer in hoger beroep ter discussie gesteld mag worden. Uiteindelijk wordt dan iets hard.
  Mar ja, dat kan jaren en jaren duren. Mogelijk dat Wilders dan allang in de vergetelheid geraakt is.
  Ondertussen kan en zal hij doorkramen. In vrijheid.
  Je verhaal over jouw rechtszaak. Ik kan je nu wel volgen.
  Maar je geeft niet een antwoord op mijn stelling dat wat de uitslag ook is, je eerder hebt gesteld dat je die zal wraken/verscheuren.
  Dat de overheid corrupt is (deels), daar zijn we het wel over eens. Maar hier hadden we het over de rechtsspraak..
  Daar zwabber je maar wat omheen in je stellingen en handelswijze.
  Wat een bende!!

 70. jan bouma 22 januari 2010 om 15:37

  @Aad…14:10
  Je betoog faalt. Ik zwabber ook nergens overheen zoals je stelt want ik heb – ANDERS DAN WILDERS – toetsbare juridische referentiekaders met betrekking to de door de overheid toegestane milieucriminaliteit aan de orde gesteld. Mijn casus verschilt geheel en al van die van Wilders.
  Inderdaad stel ik vast – ook voor mijn proces en ook voor dat van Wilders – dat er geen LEGITIEME basis is om dat proces te kunnen voeren vanwege het gebrek aan legitimatie door de kiezer. Desalniettemin: je pakt de bastardds op hun eigen falen. En binnen hun eigen corrupte orden. En dus stel ik binnen hun corrupte ordeningen vast het navolgende:
  ==
  20-01-2010 10:56
  Update voor vandaag. Gekopiëerd vanaf m’n Vkblog: Nimmer zal het recht niet in het geding zijn.
  ==
  20-01-2010 10:50
  Update: ex Art. 6.162 BW – "smaad en laster artikel"
  (waarvan de wetgever bepaalde dat de rechter de bevoegdheid toekomt om in de totale gegeven context de zwaarte, de ernst van het delict te bepalen waardoor er RECHTSHERSTEL optreedt t.b.v. de aanklager).
  Welnu. Ik verwijs naar mijn Vkblog: http://www.vkblog.nl/bericht/281806/%... waar u vervolgens kunt lezen dat mijn aanklacht ook inhoudt de leugens van de Milieudienstambtenaren en de smadelijke uitlatingen van met name te noemen ambtenaren e.e.a. conform de schriftelijke bewijsvoeringen. Op 13 oktober 2009 kunt u dan ook de navolgende klachten lezen in de genoemde verwijzing (dat ik ondermeer):
  ==
  – "vervuilde grond zou hebben aangebracht voor de ophoging"
  – "olietanks in de grond zou hebben laten zitten"
  – "gelogen zou hebben omtrent de historische voorgeschiedenis van het terrein"
  – "gelogen zou hebben omtrent de mogelijkheden van noodzakelijke aan- en verbouw van het pand"
  ==
  in de context waren deze leugens, die verteld werden aan koper W., buitengemeen ernstig en grievend temeer omdat VILLA MITHRAS b e w i j s b a a r bekend staat – het is de intrinsieke waarde bij uitsek als DE vertegenwoordiger te zijn van WAARHEID EN LICHT.
  De rechter zal ik in dit verband dan wijzen op mijn website en mijn boek waar hij alvast een voorschot kan lezen op de uitkomst terzake dit SMAADPROCES als volgt: (dat proces eindigde)
  ==
  ….met het voor u gunstige vonnis. U kreeg door de rechter een immateriële schadevergoeding toegewezen van 1 miljoen euro; dus een schadevergoeding die “aan een goed doel” besteed moest worden. En dat stond allemaal te lezen op pg. 60/61 van mijn boek. We pakken daar de draad weer even op want hierboven heb ik het over het chagrijn (“le chagrin du monde”).
  Citaat: pg. 60 – 61. (uit: "May all other flags burn in hell")
  “…Uiteraard besteedt u die miljoen Euro aan een goed doel. Te denken valt aan de wereldwijd werkende Mijnopruimingsdiensten. Er liggen zo’n 200 miljoen sluipmoordenaars die volgens de Geneefse Conventie au fond gezien zouden moeten worden als de wel verboden strijdgassen en biochemische wapens. Inderdaad besloot het merendeel van de landen in 1999 tot een dergelijk verbod… dat “natuurlijk” dus niet nagekomen wordt. Onze eigen “Defensie” verkocht (in plaats van te vernietigen…) in 2002 nog zo’n 115.000 stuks voor het schappelijke vriendenprijsje (als 2 e hands materieel) a 1,15 euro per stuk hun oude voorraad*). Nu “kost” een landmijn, behalve veelal afgerukte ledematen van kinderen…… gemiddeld zo’n 2 euro per stuk maar de opruiming vergt ongeveer het 100-voudige (….). De cynische calculerende burger zou zich nu achter zijn oren moeten krabben… Is hij door de “goede” God of Allah geïnspireerd, kan hij natuurlijk beter zijn kop van de romp laten scheiden om niet te hoeven nadenken aan de “vreedzame” (….) voorschriften van de eigen religies. Tot ver in de volgende eeuw zal de mensheid bezig zijn ze op te ruimen…: ik bedoel de landmijnen… (ja, de echte “god- of allah-vruchtigen” mogen ook ‘opgeruimd’ worden) dat wil zeggen: als men NU werkelijk zou stoppen met de productie.
  *) N.a.v. een RVU-TV-uitzending uit de serie “werken aan werk” waarin “met trots” die geslaagde verkoopactie van 2 e hands oorlogsmaterieel (incl. de landmijnen) werd vermeld (2002).”
  Einde citaat van slechts een halve pagina tekst uit m’n boek; zie 60 – 61.
  Kijk lezer! Als u zich nu nog zou afvragen waarom Mithras zou moeten worden doodgezwegen dan leest u hierboven slechts een enkele reden. Bedenk echter dat er 360 pagina’s zijn! Nog een opmerking.
  ==
  Ik denk dat m’n advocaat mr René van Stralen zich hiermee kan verenigen. De Rechtszaak van de Eeuw en het Milieuschandaal van de Eeuw van een corrupte overheid breng ik bewijsbaar in beeld.
  =================================================================================
  Ergo: ik reken de corrupte overheid af op haar eigen regelgevingen.
  Dat kan Wilders niet. Die loopt op tegen een nog veel zwakkere overheid waarbij alles geoorloofd blijkt. Want laten we wel wezen. A l s de ChristenUnie en het CDA hun bevoorrechte geloofskwesties – bijzonder onderwijs Art. 23 Gw – , hun bijzondere voorrechten om burqa’s te dragen willen gedogen, hun bijzondere voorrechten om rituele slachtingen te verrichten, hun bijzondere voorrechten om vrouwen te verminken – genitalisch -, hun bijzondere voorrechten om vrouwen als vee te beschouwen en ondergeschikt te achten aan de man … tsja… godverdomme… dan kan ik zelfs Wilders gelijk geven!
  Ergo: het ontbreekt de samenleving om in vrijheid en met respect tot elkaar de NIET sociaaleconomische kwesties te willen regelen maar slechts dat wat een seculiere staat voorstaat. Gellijkheid van meningsuiting voor eenieder. Tot zo ver even. Er zitten meer aspecten aan vast. Maar die komen later wel eens aan bod; of niet. (Als mij de mond gesnoerd wordt!):))

 71. Aad Verbaast 22 januari 2010 om 16:05

  @Jan:
  == Mijn casus verschilt geheel en al van die van Wilders. ==
  Dat mag ik hopen. Hij wordt aangeklaagd, hij zoekt vrijspraak. Jij klaagt aan en verzoekt een grijpstuiver relatief tot de schade jou aangedaan..
  Je verhaal heb ik uiteraard al eerder gelezen.
  == ik reken de corrupte overheid af op haar eigen regelgevingen ==
  Dat lijkt me natuurlijk een uiterst interessante aanpak. Er zijn nogal wat regelgevingen die haaks op elkaar staan..
  == het ontbreekt de samenleving om in vrijheid en met respect tot elkaar de NIET sociaaleconomische kwesties te willen regelen maar slechts dat wat een seculiere staat voorstaat. ==
  Deze zin begrijp ik niet. Mag je toelichten.
  == Als mij de mond gesnoerd wordt! ==
  Ik zal je de mond niet snoeren. Wie wel? Je laat dat niet eens toe. Soms tegen beter weten in! 😉

 72. jan bouma 22 januari 2010 om 16:29

  @Aad… 16:05
  Het gaat erom dat hier om voorrang strijdt te worden geaccepteerd de beslissende waarden voor het handelen en de opstellingen van het individu voor de toekomst en die der mensheid.
  Men kan in alle eenvoud stellen dat een samenleving die gestoeld is op een variëteit van onverenigbare doelen sowieso gedoemd is te sneven.
  Men zoekt daarom de gemeenschappelijk bindende factoren voor de samenleving waardoor er een overleving mogelijk is. Voor ons allen. En binnen dat kader plaatste ik m’n opmerking die je zegt niet te snappen: == het ontbreekt de samenleving om in vrijheid en met respect tot elkaar de NIET sociaaleconomische kwesties te willen regelen maar slechts dat wat een seculiere staat voorstaat. ==
  Deze zin begrijp ik niet. Mag je toelichten.==
  …dat doe ik dus bij dezes. De uitkomst, de eindconclusie, de synthese van die strijd om een survival voor alle mensen, dan wel die der mensheid, te laten prevaleren is onverbrekelijk een voorwaarde die vervuld moet worden. Die gemeenschappelijk gedeelde consensus is nodig om te slagen. Voor elk individu, elke natie en volk, en tenslotte dus ten behoeve van de totale mensheid.

 73. Cees Groninger 22 januari 2010 om 17:13

  …soms moet er ook nog gewerkt worden Aad…..
  Nog even aanvullend op mijn laatse reactie gister: Ik denk dat de gepubliceerde Brief van de Dag in de VK van vandaag datgene weergeeft zoals ik het ook ervaar.

 74. Aad Verbaast 22 januari 2010 om 17:19

  @Jan:
  == Die gemeenschappelijk gedeelde consensus is nodig om te slagen. Voor elk individu, elke natie en volk, en tenslotte dus ten behoeve van de totale mensheid. ==
  Dat kan ik snappen. En die zijn er ook. Niet genoeg misschien, maar toch.
  We hebben op lokaal en internationaal gebied een aantal gemeenschappelijke regels en wetten opgesteld en methoden vastgelegd hoe te handelen als we er niet uitkomen.
  Nog veel te beperkt (ik zal je voor zijn), maar wel degelijk in lijn met jouw doel.
  Wel opvallend dat doel van je zo omschreven te zien.
  Je veegt immers zelf de vloer aan met alles wat naar regulering en bemoeienis riekt. Van enig zoeken naar consensus op micro en macro schaal is niet veel te merken.
  Strookt dat wel met elkaar?

 75. Aad Verbaast 22 januari 2010 om 17:22

  @Cees Groninger.
  Ik ben altijd blij weer mensen tegen te komen die nog een inhoudelijk bijdrage leveren om de economie draaiende te houden door middel van arbeid. Wat zouden we zonder ze moeten 😉
  Ik geef slechts uit. Ook een bijdrage uiteraard, maar toch anders.
  Aangezien ik de papieren krant heb afgezegd al weer een tijdje geleden, kan ik de Brief van de Dag niet lezen.
  Of is deze ook op internet te lezen? Zo ja. Waar?

 76. nelus 22 januari 2010 om 17:25

  Tja, dat brengt me bij de vraag: wat is vrijheid van meningsuiting.
  Misschien heeft iemand hier op het blog er ook al wat over geroepen. Ik heb niet alles gelezen.
  Voor mij is vrijheid van meningsuiting: je kunt alles zeggen. Werkelijk alles. Ik kan het zo gek niet bedenken. Alleen de manier wáárop je het zegt en of je het zegt met respect, daar zit voor mij de kneep.
  In mijn waarneming t.a.v. Wilders vind ik dat hij daar weinig mee heeft. Hij gooit er gewoon uit wat hij denkt. En of iemand zich nou gekwetst voelt of niet, dat zal hem een worst wezen.
  Het mogen zeggen wat je wilt staat bij hem bovenaan. De manier waarop: je accepteert maar dat ik dat vind. Ja, zo ken ik er nog wel een paar.
  Trouwens, datzelfde gold wat mij betreft ook voor Theo van Gogh.

 77. Cees Groninger 22 januari 2010 om 17:31

  Ik zal niemand zijn plezier ontnemen Aad. Levensgenieter als beroep is niet verkeerd in deze tijd.http://extra.volkskrant.nl/opinie/artikel/show/id/5006/Vrijdag%3A_reclame_voor_Wilders

 78. Elise van Schouwenburg 22 januari 2010 om 17:33

  Interessant blog Aad.
  Ik ben het met Nelus eens.

 79. Aad Verbaast 22 januari 2010 om 17:45

  @Cees Groninger:
  Dank voor je link.
  Ik heb het drie keer rustig doorgelezen.
  En bleef maar zitten met twee vragen:
  1. waar wil hij naar toe? Zo "glashelder" kan ik het betoog niet vinden.
  2. wat herken je daarin dan vervolgens, dat je zo ervaart. Wat dan?
  En een open vraag van me:
  Ik zie natuurlijk ook dat er discussies gaande zijn over wie er nu wel of niet voordeel zou kunnen halen uit een dergelijke rechtsspraak.
  Maar kan dat ooit een reden zijn om af te zien van recht? En te weten wat de wetten aan grenzen stellen?

 80. Aad Verbaast 22 januari 2010 om 17:53

  @Nelus:
  == Voor mij is vrijheid van meningsuiting: je kunt alles zeggen. Werkelijk alles. Ik kan het zo gek niet bedenken. ==
  Betekent dat ook voor jou dat je racistische uitlatingen mag doen, discriminerende uitlatingen mag doen, etc. etc.
  Zolang je er maar niet naar handelt?
  Een beetje (maar dan anders) de EO stijl: je mag wel zeggen dat je homo bent, zolang je het maar niet praktiseerd? 😉
  Wel met je eens dat: "c’est le ton qui fait la musique".
  Maar dat is een andere discussie. Fijnbesnaard kan je de trom van Wilders niet noemen. Daar zijn we het wel over eens denk ik. Er zijn andere manieren (beschaafder vind ik) om een zelfde boodschap over te brengen.
  @Elise: dank,
  bovenstaande vragen aan Nelus zijn dan bij deze ook aan jou gericht ;-))

 81. Cees Groninger 22 januari 2010 om 17:58

  Ik kom er vanavond op terug; heb met mijn vrouw afgesproken een uurtje ‘hard’ te lopen om daarna
  een AH wijntje weg te slobberen.

 82. Aad Verbaast 22 januari 2010 om 19:22

  @Cees:
  doe je dat hardlopen samen met haar?
  En dan een wijntje er na. Niet verkeerd.
  Ik denk aan mijn oude potentiële schoonvader van weleer die regelmatig uitriep:
  "Wat hebben we het goed, en waar hebben we het aan verdiend!"
  Een wijze man.

 83. jan bouma 22 januari 2010 om 20:03

  @Aad…17:19
  Je stelt:
  ==Wel opvallend dat doel van je zo omschreven te zien.
  Je veegt immers zelf de vloer aan met alles wat naar regulering en bemoeienis riekt. Van enig zoeken naar consensus op micro en macro schaal is niet veel te merken.
  Strookt dat wel met elkaar?==
  antwoord.
  Jazeker zoek ik de consensus die, dwars door de bevolking heen, de kiezer zal willen geven. Niet ik, maar de kiezer. Neem die kiezer serieus met een vragenlijst die de belangrijkste vragen voor hem en zijn toekomst behandelen. Is men van mening dat er nog niet alle van belang zijnde vragen op die lijst staan dan kunnen die erbij gevoegd worden tijdens de BMD, de Brede Maatschappelijke Discussie. Dus wel degelijk luidt mijn antwoord: JA.; ik zoek de consensus. En ik veeg met niks de vloer aan.
  Ik ben van mening dat als je de kiezer serieus wilt nemen dat je dan ook aan hem mag vragen / ja zelfs MOET vragen de legitimatie van zijn stembepaling die door zijn politieke vertegenwoordiger dient te worden uitgedragen en te worden vertolkt in beleid. Dus op de onomstreden vraag: `Wilt u Oorlog of Vrede?’ Zal het antwoord luiden: "Vrede" want slechts een idioot zal kiezen voor de Oorlog. Let wel! Aan elke wereldburger wordt deze vraag (denkbeeldig) tegelijkertijd gesteld. Men schakelt nu eenmaal de oorlog niet EENZIJDIG uit door daarvoor alleen te kiezen binnen de eigen grenzen. De vervolgvragen van de VRAGENLIJST leiden vanzelf via de antwoorden naar een mondiale consensus.
  Dus opnieuw zeg ik je: JA. Die consensus is er in principe. En ik verwerp je betoog dat er enige tegenstriijdigheid zou bestaan met de wijzen waarop die consensus kan worden gevonden. Men moet even af van het "wij-tegen-het-zij’- denken. Zo zou je het ook kunnen omschrijven.
  ps
  Ik ga me nu even beraden op de lokale criminelen alhier die menen vrijuit te kunnen gaan door hun rapporten te vervalsen; morgen maar verder op m’n blogs.

 84. Aad Verbaast 22 januari 2010 om 21:26

  @Jan:
  == JA.; ik zoek de consensus. En ik veeg met niks de vloer aan. ==
  Mag ik je daaraan houden? Die quote van je lijst ik in!!
  Ik geloof best wel dat je poogt consensus te bereiken. Maar dan wel op basis van de door jou gestelde premissen, en als die door allen zijn ondertekend dan stel jij: geweldig, er is een consensus bereikt.
  Consensus. Is dat wat anders dan een compromis Jan?
  == Men moet even af van het "wij-tegen-het-zij’- denken. Zo zou je het ook kunnen omschrijven. ==
  Die lijst ik ook in. Is dat akkoord? ;-))

 85. jan bouma 22 januari 2010 om 21:50

  @Aad… 21:26
  Onjuiste weergave, Aad. Kijk! Die te bereiken consensus is natuurlijk in alle omstandigheden aan te bevelen. En ik stel geen voorwaarden, premissen zoals je zegt, om die te bereiken. Men kan immers gewoon ook weigeren en geen consensus bereiken. Zei ik niet altijd: pick your choice and make up your mind. Soms kan de consensus ook een compromis zijn, ja. Liever niet natuurlijk want een eensgezinde consensus is natuurlijk beter.
  "…En als je het hier niet mee eens bent… hak ik je kop eraf!" :))
  Dat is ongeveer de vreedzame oplossing van Allah en zijn discipelen. Althans volgens Wilders dan..!:))
  Zo zijn we weer geheel on topic. Tot morgen!

 86. Aad Verbaast 22 januari 2010 om 22:50

  @Jan:
  je geeft er wel weer een unike draai aan. Even een samenvatting van je gedachtengang
  1. consensus is in alle omstandigheden aan te bevelen
  2. ik stel geen voorwaarden.
  3. men kan ook gewoon weigeren
  4. pick your choice etc..
  5. soms kan consensus ook een compromis zijn.
  6. Liever niet.
  7. eensgezinde consensus is natuurlijk beter
  hahaha, ergens heb ik toch het gevoel dat tussen 2 en 3 de trein aan het ontsporen is…
  Hak dan mijn kop er maar af!!
  P.S. vooral die uitsmijter: "eensgezinde consensus" Je moet er maar durven opkomen :-))

 87. jan bouma 23 januari 2010 om 10:35

  @Aad… Ook goedemorgen zij het wat laat want ik had op mijn juridische blogs wat te doen met een "criminele organisatie" die het ook nog niet begrijpen wil hoe het zit…
  =================================================================================
  Wat is nou je probleem zo zeg je tussen 2 en 3?
  Het zit ‘m in het stappenplan van de consensusvormning. Kijk! N A D A T die BMD is gehouden over de r e v o l u t i e (die als zodanig wordt geannonceerd in de media) ontstaat er de CONSENSUS over de richting van het wereldschip; de koers zal 180 graden omgaan. De legitimatie en de koerswijziging zijn dan een feit. Idem de revolutie een feit is. Idem de 3000jarige domheid verbroken is. De kiezer heeft dan eindelijk de vragen beantwoord die hem aangaan en zijn toekomst niet die van de criminelen die hem de vragen voorlegden. En waaruit hij dan "mag" kiezen.
  Het is natuurlijk het Ei van Columbus maar ik heb veel tegenstanders. Al die belanghebbenden die liever de kiezer "dom en arm houden" zoals eeuwen ervoor.
  Er "ontspoort" dus niks tussen 2 en 3. Mogelijk schiet je voorstellingsvermogen nog wat te kort om hierin geen ontsporing te zien. Maar… troost je… het inzicht komt met de jaren al doet de mensheid er al 3000 jaar over of nog langer om tot het juiste inzicht te komen danwel DE CONSENSUS….. :))
  Men amusere zich…

 88. Aad Verbaast 23 januari 2010 om 11:11

  @Jan:
  Aardig betoog van je wederom.
  Ik wees slechts op het proces wat je voor je ziet:
  Natuurlijk moet, kan en zal er consensus bereikt worden, als de uitkomst maar vaststaat, en dat is jouw mening!
  Natuurlijk moet, kan en zal er een compromis bereikt worden, als de uitkomst maar vast staat, en dat is jouw mening!
  Iets wat jij het ei van Columbus noemt.
  Gebeurt het niet, dan is er in jouw ogen een en ander ontspoort.
  == Men amusere zich… ==
  Die redeneringen van je amuseren me :-))
  P.S. ik keek even rond uiteraard op je twee blogs (de laatste en de eerste) waar je een stevig dossier aan het opbouwen bent, voor ook de gluurders van criminele benden.
  Op Telmiep kan je (indirect) kijken wie er zoal meekijkt.. 😉

 89. jan bouma 23 januari 2010 om 11:26

  @Aad… Had dat nou niet gezegd over die Telmiep… blijft men nu meteen weg…; ik moet je ook alles uitleggen…:))
  Maar nu je comment. Mijn verhaal is sluitend als een bus en bovendien geheel juist gelegitimeerd.
  Kijk! Je gaat er à priori alweer vanuit (ten onrechte) "dat ik uitga van vantevoren vastaande uitkomsten van die BMD en die ik als voorwaarde stel als… DE (door mij gewenste) UITKOMST.
  Helemaal fout van je. Ik leg inderdaad in alle vrijheid die elke burger kent en heeft w e l die vragenlijst aan de kiezer voor maar die kan daarop desgewenst en naar hartelust hakken en schieten en annoteren en toevoegen en wat God al nog niet meer… KERN van de zaak is dat ik de kiezer bewust maak van diens DOMHEID. En zoals je weet is het in de gedragspsychologie soms zo gesteld dat a l s het overtuigde INZICHT er is dat men uiterst dom handelde… dat je dan mag verwachten dat de bakens verzet worden of dat het roer omgaat. Daartoe geeft de kiezer dan opdracht aan de kapiteins van het wereldschip nu nog 192 egomaniakken die allemaal een verschillende koers willen varen en ja… dan loopt het wereldschip op de klippen.
  Zelfs een baviaan is nog slimmer of een troep hyena’s die ook samenwerken voor het gezamenlijke doel en resultaat… Je moet ze soms provoceren: de nieuwe Homo Intellectualis die ik aan het ontwerpen ben maar ik kan "Potjandosie!"*) beter een troep bavianen proberen te onderrichten!
  *) Dit is een vreselijke vloek die als alternatief door de gelovigen gebezigd wordt; u komt hem veelvuldig tegen in m’n boek…:))

 90. Aad Verbaast 23 januari 2010 om 12:00

  @Jan:
  == maar ik kan "Potjandosie!"*) beter een troep bavianen proberen te onderrichten! ==
  Zelfs een aap (waaronder de bavianen vallen) kun je nog een kunstje leren.
  Maar even terug naar onze discussie.
  Dus je zit er niet mee als de vragenlijst anders wordt ingevuld dan jou zou wensen/verwachten?
  Bijvoorbeeld net zo ‘at-random’ als de meningen van alle niet-apen op deze wereld, die het kunstje nog niet geleerd hebben.
  Wat dan?

 91. jan bouma 23 januari 2010 om 12:25

  @Aad…12.00
  Je vraag/opmerking:
  == Dus je zit er niet mee als de vragenlijst anders wordt ingevuld dan jou zou wensen/verwachten?==
  Ja! Daar zit ik natuurlijk w e l over in. En ik heb het recht, gelijk eenieder ander dat toekomt, om mijn geprioriteerde opsomming op die vragenlijst te verdedigen tegen al diegenen die menen dat mijn gestelde prioriteiten fout, anders, beter, hadden moeten zijn. Ik ga er van uit dat de koers finaal 180o om moet dus zal ik in het belang alle gezever, dom geklets, niet ter zake doende kul- en prietpraat vanb allerlei dommerikken wel even willen pareren in en tijdens de BMD. Men mag mij vierendelen, beschimpen, kleineren, ridiculiseren maar… ontzeg me niet het weerwoord! Dat doe ik namelijk ook niet jegens mijn (domme) criticasters. En ja… die laatste kwalificatie of die terecht is of niet zal pas blijken AAN HET EINDE VAN DE DISCUSSIE; ofwel de te voeren BMD.
  Nu heb ik al eerder beweerd dat "99,9% van de kiezers zal kiezen v o o r de Vrede op de vraag: "Wilt u Oorlog of Vrede?" Daarbij stelde ik dat die resterende 0,1% liefdevol moest worden opgenomen in onze mental institutions… De oorlogszuchtigen kan men maar beter opsluiten ook mede ten behoeve van hun eigen belang… Je ziet… ik ben uiterst clement in mijn oordelen over de bavianengroep die ik tot de Homo Intellectualissen probeer te verheffen… Het valt niet mee. "POTJANDOSIE nog es an toe!’ *)
  De slogan is trouwens afkomstig van een zeer gggggggggrrrrrrristelijke buurman van me…:}}

 92. nelus 23 januari 2010 om 14:24

  " Betekent dat ook voor jou dat je racistische uitlatingen mag doen, discriminerende uitlatingen mag doen, etc. etc.
  Zolang je er maar niet naar handelt?
  Een beetje (maar dan anders) de EO stijl: je mag wel zeggen dat je homo bent, zolang je het maar niet praktiseerd? 😉 "
  Ik zei: zolang je maar met respect je uitlatingen doet. Racistische en discrimerende uitlatingen zijn per definitie respectloos. Nee en dat kan dus niet. "
  Ik mag wel zeggen (als ik dat zou zijn) dat ik tegen homo’s ben. Daar is niets discrimerends aan. Ik mag ook zeggen dat ik niet zoveel opheb met de islam. Idem dit, niks discriminerends.
  En desgevraagd kan ik ook nog uitleggen waaróm ik daar niet zoveel mee heb: wederom zonder te kwetsen. Gewoon door te benoemen wat ik feitelijk zie, bijvoorbeeld hoofddoekjes, en hoe dat bij mij voelt (vrouwonderdrukkend) En dan hoef ik helemaal niet te zeggen dat moslims geitenneukers zijn. Dat zeggen we ook niet tegen de streng gereformeerden in Nederland. Dat voegt ook niks toe aan de discussie.
  En daar komt bij dat er overal wel geitenneukers zijn (zijn er nog geiten die je kunt neuken ?) , dus dat is niet voor een specifieke groep. Maar dat even terzijde.
  En: ik mag ook grapjes maken over welk onderwerp dan ook. Ook over de islam, het christendom, Jezus, God, Allah. Dat is ook vrijheid van meningsuiting. Mensen die daar boos over worden hebben een gebrek aan gevoel voor humor. En moeten daarvoor naar counseling.
  Maar er staat me niets in de weg om alles te zeggen wat ik wil zeggen. Dat is voor mij optimale vrijheid van meningsuiting en zoals die is bedoeld in de grondwet.
  Nou, ik hoop dat ik nou een beetje duidelijker ben geweest.

 93. Aad Verbaast 23 januari 2010 om 16:23

  @Jan:
  == Nu heb ik al eerder beweerd dat "99,9% van de kiezers zal kiezen v o o r de Vrede op de vraag: "Wilt u Oorlog of Vrede?" ==
  Dat is nog maar de vraag als je even om je heen kijkt. Niets eens zo ver weg overigens.
  Je zal toch niet vergeten zijn dat onze volksvertegenwoordigers met een ruime meerderheid (met een mandaat van ‘het volk’) er voor gekozen hebben ons in een oorlog te storten?
  Macro is micro: Ik ken iemand in de gemeente Maarssen die met diezelfde gemeente ook voor oorlog kiest. Net als in elke oorlog is ook hier nog niet duidelijk wie de oorlog is begonnen.
  == Daarbij stelde ik dat die resterende 0,1% liefdevol moest worden opgenomen in onze mental institutions… ==
  Ze zullen het dus erg druk krijgen daar.
  Zo druk dat ze ook daar die BMD kunnen gaan voeren waar jij het telkens over hebt.
  Dat die nog niet begonnen is is duidelijk.
  Dat die elk moment gevoerd moet worden, is mij duidelijk.
  Jou ook begrijp ik.
  Wat een bende!!

 94. Aad Verbaast 23 januari 2010 om 16:32

  @Nelus, ik snap wel wat je bedoelt, en ben het niet met je oneens overigens.
  Maar het is net wel de discussie natuurlijk over vrijheid van meningsuiting.
  Je laat in je reactie immers zelf zien dat je die begrenst door het label ‘respect’ er aan te hangen.
  Dat is een flinke rem op het geheel. Wel eens met je, ik hang dat label er ook aan, als ik me uit.
  In het algemeen is dat moeilijk vast te stellen waar respect begint en ophoudt. Voor de een heel anders dan bij de ander. Dat zie je dan ook.
  Sommige mensen hanteren de ‘rem’ van respect’ niet eens. Omdat het volgens hun de vrijheid van meningsuiting zou begrenzen. Daar komt dan ook gedonder van.
  Woede wekt woede op, hoorde ik gisteren nog een kenner stellen.

 95. nelus 23 januari 2010 om 17:06

  Maar ja natuurlijk Aad, we hebben nou eenmaal een laagje beschaving gekregen. En daar moeten we wel mee werken natuurlijk.
  " In het algemeen is dat moeilijk vast te stellen waar respect begint en ophoudt. Voor de een heel anders dan bij de ander. Dat zie je dan ook "
  Ik weet niet waarom dat zo moeilijk is. In het dagelijks leven in de omgang met elkaar doe je toch niet anders dan rekening houden met de normen en waarden van anderen ? Waarom zou dat dan in een groter geheel niet kunnen ? Het is volgens mij niet meer dan maatwerk. Algemene regels zijn er maar in de toepassing bepaalt de situatie hoe dingen gaan. ALs je weet dat moslims erg gevoelig zijn voor kritiek op Mohammed, waarom zou je die kritiek dan uiten ? Zo je die al hebt.
  Ik denk dat we terug moeten naar onszelf met de vraag: waarom doe ik de dingen die ik doe ?
  Waarom uit ik kritiek op…………. Het doel heiligt alle middelen. Ja, maar alleen als er levens vanaf hangen, of mijn vrijheid in het geding is, of ik bedreigd word, of……..vul maar in.

 96. Smokey 23 januari 2010 om 17:38

  @Aad, hier bekende Belg Van Rossem die geen blad voor de mond neemt en verbazingwekkend loslippig is. Vrijheid van meningsuiting, ha!http://www.youtube.com/watch?v=IZEMNq8D0Mk

 97. Aad Verbaast 23 januari 2010 om 17:39

  @Nelus:
  Jij in en ik kunnen het hier snel over eens worden.
  Maar er zijn mensen die hier heel anders over denken, en (eufemistisch gezegd) geen blad voor de mond nemen, respectievelijk zich geen moer aantrekken hoe het bij een ander zou overkomen.
  Een ernstige tekortkoming in de grijze cellen?
  Ja.
  Heeft ook iets met het ontwikkelde geweten te maken, of beter gezegd: het gebrek daaraan.
  Lastig te corrigeren dat laatste..
  Dat mag blijken uit de vele nare voorvallen uit de praktijk.
  Hoe dat op te lossen?

 98. Aad Verbaast 23 januari 2010 om 17:41

  @Smokey:
  Dank voor het filmpje.
  Volgens mij had jij (of was het iemand anders hierboven) dat al eerder gelinkt hier.. 😉
  Rare vogel die van Rossem.
  Ooit beleggersgoeroe geweest ook nog..
  En volgens mij (weet ik niet zeker) het gevang ook van binnen gezien.

 99. jan bouma 23 januari 2010 om 19:39

  @Aad…16:23
  Je stelt/beweert:
  ==vraag: "Wilt u Oorlog of Vrede?" ==
  Dat is nog maar de vraag als je even om je heen kijkt. Niets eens zo ver weg overigens.
  Je zal toch niet vergeten zijn dat onze volksvertegenwoordigers met een ruime meerderheid (met een mandaat van ‘het volk’) er voor gekozen hebben ons in een oorlog te storten?==
  antwoord.
  Volstrekt onjuiste bewering van je. Als je doelt op de Irakoorlog waren 66% van de PvdA stemmers tegen en idem de rest van de bevolking ook in ruime meerderheid TEGEN.
  Maar die percentages zeggen niet eens zoveel. Waarom niet? Omdat:
  1. De BMD er niet aan te pas was gekomen; desondanks was een ruime meerderheid tegen
  2. Alternatieven, die ik bied, evenmin waren besproken in de BMD
  dus….
  3. Als je die beide factoren zou laten meewegen kom je uit op 99,9% TEGEN want slechts volslagen idioten kunnen de Oorlog verdedigen zoals Bertold Brecht dat zei over de Mutter Courages en ik geef hierbij de link: http://de.wikipedia.org/wiki/Mutter_Courage_und_ihre_Kinder
  volgende:
  Je bewering dat ik de oorlog zou zijn begonnen met de gemeente Maarsen.. ==Macro is micro: Ik ken iemand in de gemeente Maarssen die met diezelfde gemeente ook voor oorlog kiest. Net als in elke oorlog is ook hier nog niet duidelijk wie de oorlog is begonnen==
  antwoord
  is ONJUIST; volstrekt duidelijk is dat de milieucriminelen en de barbaren de oorlog tegen mij zijn begonnen maar ik moest wel vanwege het belang van de totale maatschappij ze verslaan. Die maatschappij immers zal er toch baat bij hebben dat ze geraken in het gevang. Dan wel opgesloten worden in de mental institutions; dat is me ook goed want ik gun ze nog wel "een liefdevolle verzorging". Ondanks dat ze wel een misdadig plezier hadden in hun aanval op mij…
  Ik ben de goedaardigheid en de vergevingsgezindheid bij uitstek. Maar je moet Mithras nooit teveel tarten.
  Ik verzond daarom vandaag als "adhesiebetuiging" aan de burgemeester van Maarssen naar het Min.v.BiZa nog wat vriendelijkheden en de mededeling "dat alhier leiding gegeven wordt aan een criminele organisatie" door het voltallige College van B&W in vergadering bijeen en met een jaknikkende gezapige Maffia als de gemeenteraad erom heen en die zich bezig houden met fake-rapporten terwijl er olie aangeboord wordt op die plassen hierachter; net als in Koeweit. Dat had erin moeten staan. Maar ze konden niks vinden.
  Ik ga ze nu een roemruchte herverkiezing bezorgen bij de gemeenteraadsverkiezing a.s. en die ze nooit meer zullen vergeten want er is ook nog regulier het spreekrecht bij het begin van elke raadsvergadering….:))
  Al met al:
  Wat een zooitje! Tot morgen voor meer updates.

 100. Aad Verbaast 24 januari 2010 om 09:15

  @Jan:
  == Als je doelt op de Irakoorlog ==
  Natuurlijk doel ik niet op de Irakoorlog.
  Hoe kan ik daar op doelen, als Davids na een breed onafhankelijk onderzoek heeft beweert dat we slechts politieke steun (onterecht) hebben gegeven, maar er geen bewijzen zijn dat we actief hebben meegevochten?
  Neen, ik doel natuurlijk op Afghanistan!
  Waar we inmiddels al jaren ‘in de weer’ zijn met inniddels ruim 2000 man die samen al meer dan 1 miljard euro hebben uitgeven.
  Zoals Koenders nog uitlegde op de benefiet avond voor Haiti toen hem de vraag gesteld werd waarom hij de verdubbeling slechts wou geven tot middernacht die avond: "we moeten ons goed realiseren dat het natuurlijk niet mijn geld is, maar het geld van de belasitngbetaler. En daar moeten we zorgvuldig mee omgaan".
  45 miljoen dus (extra) voor de wederopbouw van Haiti. 1 miljard voor de ‘wederopbouw’ van Afghanistan.
  Hoe zorgvuldig kan je zijn..
  Onze volksvertegenwoordiging kiest voor de oorlog, en denkt er over na er zelfs nog mee door te gaan.
  We kunnen er geen genoeg van krijgen.
  Kortom: die 99,9% is natuurlijk onzin.
  == Je bewering dat ik de oorlog zou zijn begonnen met de gemeente Maarsen ==
  Onzin.
  Dat heb ik helemaal niet gesteld. Slechts (het staat in de door jou aangehaalde zin overduidelijk:)
  "Net als in elke oorlog is ook hier nog niet duidelijk wie de oorlog is begonnen"
  Jij zegt (zie al je blogs) dat Maarssen de oorlog is begonnen, Maarssen zal stellen dat jij die bent begonnen.
  Zou jij immers je mond hebben gehouden en rustig alle pegels hebben overgemaakt aan die "criminele organisatie" dan was er geen oorlog geweest.
  Begrijp me niet verkeerd. Ik heb natuurlijk wel een idee (inmiddels) waar de bron van ellende ligt: in je achtertuin nog wel.
  Ook het internationaal recht (macro) stelt dat je je mag verdedigen als er gerotzooid wordt in je achtertuin!
  Maar ja, ik ben Davids niet. Noch Salomon.
  Kortom: wat een bende!!

 101. Marius van Artaaa 24 januari 2010 om 09:41

  goed blog, Aad
  de vrijheid van meningsuiting
  is in de praktijk losgezongen van
  het recht om te uiten wat je van iets vindt
  opinievorming over maatschappelijke vraagstukken
  moest geheel vrij zijn van censuur door staat
  en maatschappij
  maar niet nu het gereduceerd is tot het recht op beledigen
  de moderniteit wordt daar als excuus voor gebruikt
  het beschavingsproces dat volgens Norbert Elias
  ons zo goed zou afgaan omdat we ons
  steeds beter beheersen
  raken we kwijt aan schreeuwlelijken
  die hun ego’s verhitten met gloeiende tongen
  en vuurspuwen waar een goede analyse of onderbouwing
  op zijn plaats is.
  maar ik ben een optimist
  we zullen allemaal een keer onderkennen
  dat we het samen moeten redden op aarde
  en onderling afhankelijker van elkaar zijn dan van
  ons onweerlegbaar gelijk of onze wil om te zeggen wat we denken
  het zou natuurlijk veel tijd en narigheid schelen
  als we tot de basis van het recht terugkeren en het
  reserveren voor opinievorming om het beschavingsproces
  van iedereen op een hoger plan te brengen.

 102. jan bouma 24 januari 2010 om 10:02

  @Aad…9:15
  Laten we wel wezen. ELKE te voeren oorlog zal niet meer verdedigbaar zijn na het voeren WERELDWIJD van een BMD die (denkbeeldig) ook TEGELIJKERTIJD gevoerd zou moeten worden. Aangezien je heel praktisch "ergens" moet beginnen voor zo’n BMD neem je een land als Nederland. Hoog penetratiegebruik van computers en media plus een redelijk homogene sociale samenstelling van de bevolking. De democratie is weliswaar nog slechts in schijn aanwezig, ook in ons land en elk ander land ter wereld, (vanwege de onjuiste mandaatgeving door de kiezer) maar daarvoor dient dan juist die BMD gevoerd te worden met de VRAGENLIJST als basis… Snap je… ter verbetering!
  En dan zul je zien dat aan het einde van die discussie de kiezer zal kiezen voor de vrede en niet de oorlog in de stemverhouding die ik je aangaf. 99,9% is voor de Vrede en nog slechts de idioten met een percentage 0,1% zullen tegen zijn. Dat zijn nog een hele hoop patiënten hoor. In Nederland krijgen we er dan bijv. in één klap ca. 16.000 oorlogszuchtigen bij! (Als ik goed reken). Dan puilen de gekkenhuizen uit.
  Inzake Maarssen en de vraag wie de oorlog begonnen is.
  Kletskoek dat "Maarssen" hier maar enig recht van spreken heeft. Zo betreurt er al een enkeling binnen de M’ssense politiek (Dhr. Boogerd) de redegeving van een onzinnige strijd met mij. De rechter (voor zo ver niet angehaucht aan de bestaande corrupte macht) zal mij verder gelijk geven. Kijk! ’t Is ook niet verkeerd om zonder fysiek geweld de intellectuele strijd te voeren. Ik kan natuurlijk ook wat Molotovscoctails het gemeentehuis ingooien, een corrupte wethouder laten "opruimen", met een auto het gemeentehuis inrijden zoals in Meppel of Zwolle met die gemaltraiteerde buitenlandse horeca-exploitant, als Ad Bos jarenlang strijd leveren idem Spijkers en Willem Oltmans deden en ene Lancée etc. etc. Er moet soms gestreden worden met de juiste middelen.
  Dat je de wijze Salomon niet bent noch David(s) kan ik je beamen.
  Wat een zooitje! Amuseer je verder vandaag. Hier is alles prachtig ogenschijnlijk wit door de sneeuw maar "gelukkig" weet ik dat onder dat prachtige witte dek de tinnef ligt van de milieucriminelen van de overheid. Waaronder ook een partij vaten die aan het doorroesten is met grote olieplassen daardoor aan de oppervlakte.. Maar de maffia zegt: "…Ikke echt heel goed zoeke…, maar ikke ken niks vinde..!"

 103. Aad Verbaast 24 januari 2010 om 10:29

  @Maruis van Artaa: dank
  Het heeft inderdaad alles met beschaving te maken hoe je omgaat met anderen om je punt te maken.
  Daar zijn in de loop der eeuwen nogal wat veranderingen in aan gebracht, vele ten goede.
  Nog lang niet genoeg, nog een lange weg te gaan.
  In dit specifieke geval: degenen die het hardste roepen dat er volkeren/mensen rondlopen die ver zouden achterlopen in beschaving, kiezen er voor om dat op een uiterst onbeschaafde manier te uiten.
  Merkwaardige keuze.
  Waarom toch?

 104. Aad Verbaast 24 januari 2010 om 10:39

  @Jan:
  == laten we wel wezen ==
  Altijd een goed begin van een betoog: eens!
  == ELKE te voeren oorlog zal niet meer verdedigbaar zijn == helemaal eens, persoonlijk. Nu de rest nog.
  Maar we beginnen elkaar wat te snappen, als je het over je 99,9% hebt pas na een succevolle BMD.
  Dan zijn er nog kansen.
  Voor die 16.000 overgeblevenen vinden wel een plekje. Al was het maar een heropvoedingskamp in Maarssen.
  Maarssen:
  ik neem niet aan dat je bij die 16.000 mensen hoort.
  De verwarring ontstaat natuurlijk bij mij, omdat je je nogal gaarne bedient van de ‘oorlogsretoriek’.
  Nu had ik al aangegeven dat zelfs in het interantionaal recht er overgegaan mag worden op verdediging (onder strikte voorwaarden) als je wordt aangevallen.
  Het goede nieuws is dat je aangeeft geen disporportioneel geweld te gaan gebruiken (ook daar zijn internationele regels voor..) door vooralsnog niet geen molotov cocktails te gooien, en hoogstens op de gemeenteraadsvergaderingen met menigeen een cocktailtje te gaan drinken.
  Diplomatiek overleg heet dat. Ook al is het heet van de naald!
  Vooralsnog zal ik je geen "The Maarssen Invasion Act", noch een artikel 98 aanbieden.
  Maar geef je politieke steun in je strijd (net als Balkenende, niet ik, deed in die andere oorlog). Het moet immers niet gekker worden, en er zijn grenzen!!
  Wat een bende!!

 105. jan bouma 24 januari 2010 om 12:31

  @Aad..10:39
  Blijkens je reactie realiseer je je nog blijkbaar niet goed de consequenties van een geslaagde installering en door de kiezer gemandateerde wereldraad. De oorlog is PER DEFINITIE dan tussen de naties uitgesloten. Ja… dat is effe schrikken voor je, hè? Dat definitief de Vrede zal zijn en worden afgekondigd vanwege de uitkomsten van die BMD. Allemachtig! Daar moet men toch nog ‘ns over nadenken dat dat het "vreselijke gevolg" is, om die toestand in te denken. De tot op heden geldende internationale wetten doen er dan ook niet meer toe, Aad.
  Verder denken svp over de consequenties van een wereldraad. "Out of the box" zou ik zeggen.
  Van een "heropvoedingskamp" wil ik ook niet spreken. Gewoon gezellige en comfortabele mental institutions met veel liefdevolle verzorging wardoor alle oorlogshitsers "ineens" hun retoriek beantwoord krijgen in een overvloed van die liefdevolle verzorging.
  Ook alweer een psychologische benadering en oplossing van het probleem, Aad!
  Het voltallige gemeentebestuur van Maarssen kan zich bij mij melden; ze moeten wel de gasmaskers meenemen…:))

 106. Aad Verbaast 24 januari 2010 om 12:42

  @Jan:
  == De oorlog is PER DEFINITIE dan tussen de naties uitgesloten. Ja… dat is effe schrikken voor je, hè? ==
  Helemaal niet schrikken voor me. Ik was immers die mening al toegedaan. Net als vele rechtsgeleerden.
  Nu de domkoppen nog die daar anders over denken!
  == Verder denken svp over de consequenties van een wereldraad. "Out of the box" zou ik zeggen. ==
  Heb ik al gedaan, Jan.
  Je kent mijn gefundeerd oordeel: die mag er wat mij betreft komen.
  Alle beetjes helpen ;-))
  Jij mag bij deze de directeur worden van die "mental intitutions". Goed plan van je.
  Tegen een liefdevolle vergoedng natuurlijk. Zo ben ik dan ook weer wel.
  Maarssen: Ik zal hier even in lijn met het beschreven (parallel met de mental instuitutions) door je zelf een variant van dat bezoek van de Maarssense elite aan jouw belt voorstellen:
  Gewoon een gezellig en comfortabel onderhoud met veel liefdevolle verzorging waardoor alle "milieu criminelen" ineens hun retoriek beantwoord krijgen in een overvloed van die liefdevolle verzorging.
  Ook alweer een psychologische benadering en oplossing van het probleem, Jan!
  Met of zonder gasmasker.. 😉

 107. Jan Bouma 24 januari 2010 om 13:32

  Veiligheidshalve raad ik de gemeenteraad van Maarssen aan de gasmaskers nog maar wel op te houden bij een eventueel bezoek aan de plassen hier ter plekke…. totdat de gevaarlijke dampen zullen zijn opgelost in de sanering die eigenlijk zou moeten volgen op grond van hun anderzijds weer wel gevonden grenswaarden. Die noemt men tegenwoordig "interventiewaarden". Vroeger zei men "overschrijding C-waarde". Je ziet men marchandeert modisch mee met het jargon van ook weer de milieubranche….
  Kern van de zaak is (micro – macro) dat op papier de zaken wel deugen maar in de praktijk niet.
  Herinner je je die "asbest-uitzending van de Vara-ombudsman?"
  Diegenen "die op tijd hun te saneren locatie" hadden aangemeld werden erkend als "gerechtigden" op de sanering, maar veel verder dan de REGISTRATIE van de gerechtigden op sanering kwam men niet! Er is daar tot op heden NIKS gesaneerd want die enkele dooie.., zo redeneren de overheid en dus eigenlijk wij…, tsja… daar moet je niet over zeuren. In het verkeer en tengevolge van de tabaksverslaving vallen nog veel meer dooien en daar zeuren we ook niet over. Registreren is genoeg.
  Net zoals ze bij mij valse rapporten faken en laten registreren… Snap je?
  Wat een zooitje. Amuseer je verder.

 108. Smokey 24 januari 2010 om 15:11

  @Aad, excuus als ik het filmpje tweemaal geplaatst heb. Ondanks de reputatie van deze zonderling kun je stellen dat hij als ervaringsdeskundige de financiële truc`s kan herkennen. Indachtig `t spreekwoord "Met dieven vangt men dieven", waarbij het uiteraard niet om dieven in deze gaat maar om het principe.

 109. Aad Verbaast 24 januari 2010 om 17:22

  @Jan:
  het is moeilijk taart eten, respecitievelijk thee en één koekje als men dat gasmasker op moet houden.
  Het ware beter ze te verplichten geen enkel gasmasker op te zetten en de neus wijdtopen te zetten.
  Nog beter natuurlijk als alle neuzen dezelfde kant op gaat staan. En bij afscheid jouw neus gaat krullen!
  Uiteraard herinner ik me asbest affaire. Ik wees je er immers zelf op.
  Ik had overigens begrepen dat men wel degelijk al met sanering bezig was. Maar ik kan me vergissen natuurlijk.
  Als jij ze onder de duim hebt gekregen, dan zal jouw verhaal de wereld en de historie ingaan als de Maarssense "gasbest-affaire"!! 😉

 110. Aad Verbaast 24 januari 2010 om 17:28

  @Smokey:
  van Rossem heeft zelfs een heuse eigen Wikipedia pagina:http://nl.wikipedia.org/wiki/Jean-Pierre_Van_Rossem
  Die begint als volgt:
  P.A.J. (Jean-Pierre) Van Rossem (Brugge, 29 mei 1945) is een Vlaams econoom, politicus, zakenman, schrijver en publicist. Hij raakte begin 1990 bekend vanwege zijn flamboyante gedrag en reputatie als beursgoeroe. Hij zorgde in 1993 voor opschudding door tijdens de eedaflegging van Albert II als koning "Vive la République d’Europe, vive Julien Lahaut" te roepen. Als miljardair werd hij in 1991 opgepakt wegens fiscale fraude. Zijn protestpartij R.O.S.S.E.M. scoorde toen hoog bij de parlementsverkiezingen. Hij heeft inmiddels zijn celstraf uitgezeten, maar moet de Belgische staat nog steeds miljoenen schuld terugbetalen.
  En daarna nog een heel verhaal.
  Van alle markten thuis, dat kan je wel zeggen!

 111. jan bouma 24 januari 2010 om 18:14

  Re:17:22
  Heb inderdaad op jouw advies die uitzending gezien via de link die je me gaf en er werd heel duidelijk gesteld door Hilhorst tijdens de bespreking met de gedeputeerde "dat tot op heden NIETS ondernomen was om de geregistreerde gevallen DAADWERKELIJK te saneren.." (men zou dat overigens redelijk goedkoop kunnen doen maar als je zo"n karwei uitbesteed aan de milieucriminelen en de milieumaffia kost het natuurlijk meteen vele miljoenen…) :))
  Nu ga ik er ook vanuit dat de overheid zo corrupt is dat ze het volk tevreden weet te stellen met slechts en alleen al de REGISTRATIE en de toezegging tot saneren maar daar moet je in de werkelijkheid niet op rekenen. Tenzij natuurlijk daar in dat Eternit-asbestgebied "ineens" duizenden slachtoffers gaan vallen tengevolge van de asbestlongkanker. Dan gebeurt er natuurlijk wel wat. Want laten we wel wezen. Het overleden slachtoffer was al in de tachtig.. en dan dan denkt toch elke Nederlander "nou dat is een aardige leeftijd; moet ik nog maar zien te halen! Dat mens was oud genoeg om te sterven met of zonder asbestlongkanker bovendien was ze m’n moeder niet!"
  Tsja…
  De kwestie zou op slag veranderen als er jonge moeders van 30 a 40 jaar aan de asbestlongkanker MASSAAL zouden overlijden. Ja, dan moet men wel ingrijpen. Voor de rest is het een rekensom. Als er niks gebeurt bedoel ik…
  Tot morgen.

 112. Aad Verbaast 24 januari 2010 om 18:33

  @Jan:
  ik dacht me toch echt te herinneren dat er links en rechts toch wat graafmachines (nne, niet grafmachines) bezig waren een en ander te verwijderen.
  De case die in het prograam werd besproken was over een familie die zich te laat zou hebben aangemeld voor de registratie termijn. En "dus" ook niet meer in aanmerking kwam voor sanering.
  Wat maar eens aantoont dat je overal als de kippen bij moet zijn, vanwege het korte geheugen dat blijkens (je weet er alles van) tot het standaard gereedschap van politici behoort.
  Op zich nog niet zo erg, als je er van uitgaat, dat met de huidige technologie alles te vinden moet zijn. Ook dat is te hoog gegrepen blijkt. Selectief raakt me nog wel eens iets ‘kwijt’.
  Van fotorolletjes tot correspondentie..
  Altijd selectief. Komt het goed uit, dan weet men het zo te vinden, komt het niet uit, dan is men het kwijt.
  Het is, en blijft zo een bende!

 113. jan bouma 24 januari 2010 om 21:26

  @Aad…18;33
  Men doet z’n best… "als politicus" moet je maar denken; alles ter wille natuurlijk van het zielenheil van de kiezer waar men het eigen heil natuurlijk graag voor opoffert. Die "opgraving" die je zag op TV was ook in scène gezet omdat er een camera bovenop stond te draaien. In gevaarlijk uitziende ruimtepakken stonden de onderzoekers met een metselaarstroffel aan een pad te klungelen waar die overleden mevrouw stofwolken van heeft doen opwaaien en de kinderen spelen er zonder ruimtepakken ook in. Sic!
  t Is werkelijk om je te bescheuren. Wat een komedianten. Gewoon humoreske uitzendingen zijn dat. Bij mij hebben ze voor de show nog geen halve vierkante meter op een diepte van 30 cm onderzocht op de aanwezigheid van asbest in de grond. En daarmee hebben ca. een halve hectare rond de plas representatief onderzocht!
  En die olieplassen… daar moeten ze haast blind doorheen zijn gevaren maar ze hebben nog wel verteld in hun rapport dat er oliewalmen hingen over de plassen. Nee, dat was niet in de zomer maar net een maand geleden. Het gaat hier uiteraard om de veneukeratieve oplichters die het volk belazeren. Het is een vak apart geworden.
  Hoe belazer je de kiezer.
  Wat een zooitje. Ik ga morgen die Vara-ombudsman bellen. Misschien hebben we een grote zaak in samenwerking met de Volkskrantbloggers! Ook goed voor de VOLKSKRANT om in de picture te komen.
  Tot morgen voor meer…

 114. Aad Verbaast 24 januari 2010 om 22:33

  @Jan:
  Hebben ze dat onderzoek(je) pas een maand geleden uitgevoerd, of is het rapport daarvan pas verschenen een maand van een onderzoek in de zomer? Even onduidelijk.
  Zoals je het beschrijft lijkt me het inderdaad een zeer oppervlakkig (figuurlijk en lettterlijk) onderzoek en heeft weinig met zorgvuldigheid te maken.
  Kun je dan niet een "onafhankelijke" contraexpertise eisen?
  Hoe onafhankelijk was dit onderzoek?
  Gezien het belang van de zaak, lijkt het me het toch minstens eisbaar dat jij samen met de gemeente het bedrijf kan selecteren wat het onderzoek uitvoert en van te voren wordt vastgesteld wat en hoe het onderzocht wordt.
  Maar dat vinden ze zeker te ingewikkeld??
  Wat een bende daar!
  Siucces met de ombudsman.
  Moet wel een extra spoor blijven natuurlijk.
  En niet de enige.

 115. jan bouma 24 januari 2010 om 23:42

  @Aad… 22:33
  Redelijk ingewikkeld verhaal; ongeveer als volgt:
  Dat onderzoek is gevolgd op alle commotie van mijn hernieuwde beweringen vanaf januari/februari 2009 dat het gebied niet zonder juridische vrijwaringen door de overheid terzake de gifbelt ONVERKOOPBAAR is. Later bleek uit de brief van de Provincie (zie m’n blog) dat ze al in 1993 dat pas NU uitgevoerde nader onderzoek hadden moeten verrichten of eigenlijk had de gifbelt in 1993 al gesaneerd moeten worden. Ook toen werd er "spontaan olie aangeboord" bij dat onderzoek in 1990. Rustig logen de ambtenaren erop los in 2004 tegen die koper van mij zeggende "dat er m o g e l ij k sprake zou zijn van een ernstige vervuiling" TERWIJL dat godbetere ’t domweg gewoon vaststond. Enz. enz. enz,. Ze logen er maar wat op los.
  Enfin ze hebben pas vanaf oktober – tot onlangs december 2009 – ZOGENAAMD dat nader onderzoek verricxht maar dat was een fake onderzoek met OPNIEUW geen vondst van een partij vaten; ik schat een paar honderd stuks die ik al in 1990 had zien liggen, en die ik toen gemeld had. Er is daarop wel een onderzoek geweest van de Grontmij en met vernietigende uitkomsten maar gesaneerd is er niks.
  Ze maken je slechts "schuldig eigenaar" als je gedwongen eigenaar moet worden. Net zoals je soms gedwongen wordt om de tuin van je buurman aan te kopen met…. "de lijken erin.." En daar word ik dan "schuldig eigenaar" van. Een novum in de rechtspraak zal worden of de overheid aan SCHULDOVERHEVELING kan doen. Als ik voor een symbolische lage prijs die plassen zou hebben aangekocht, en de overheid gaat daarna saneren, dan zou je terecht kunnen zeggen dat ik me ongerechtigd aan het verrijken ben. Dat was niet het geval. Er zijn normale marktprijzen betaald voor die oppervlakten water en land. En toch blijkt vanweg die juridische aansprakelijkheid NU de onverkoopbaarheid van het geheel. Terwijl ik uiteraard niet aansprakelijk ben (noch mijn rechtsopvolger/koper) voor de milieucriminaliteit van de overheid uit het verleden. We zitten daardoor tot in eeuwigheid ook de erven met een onverkoopbare locatie. Schade tenminste 2,5 miljoen plus nog één miljoen voor een goed doel vanwege de leugens en de lasterlijke aantijgingen door ambtenaren aan mijn adres. Zie m’n blog.

 116. Jan Bouma 25 januari 2010 om 08:48

  @Aad
  @Allen
  Voor vandaag op m’n juridische blog volgt de aanklacht tegen de overheid als "leidinggevend aan een criminele organisatie" (ex WvSr: 140) en daarvoor is in de eerste plaats aansprakelijk de plaatselijke overheid (de gemeente en de provincie) die schuldig zijn wegens het verzaken van hun (opsporings)plichten en bevorderd hebben het uitbrengen van valse rapporten.
  Vervolgens in het kader van: http://igitur-archive.library.uu.nl/law/2005-0622-161242/4582.pdf
  levert dat geheel de aanklacht op. Enfin. Men raadplege later op de dag maar het blog: ‘Nimmer zal het recht niet in het geding zijn’ plus het lopende blog. Bij interesse uiteraard. Men ziet maar; of niet.
  Men amusere zich.

 117. Aad Verbaast 25 januari 2010 om 11:53

  @Jan:
  Het is en blijft een bizar verhaal.
  En de overheid maar stellen dat ze een beleid voeren van "de vervuiler betaalt".
  Maar dat geldt niet voor henzelf blijkbaar.
  Kan het nog gekker? Ja, het kan nog gekker. Is het normaal? Nee, natuurlijk niet, alhowel je haast zou zeggen dat het normaal is. Gek eigenlijk.
  Kortom: wat een bende.
  P.S. je hebt het over (opsporings)plicht.
  Ook een invalshoek die je kan overwegen is het juridische begrip "zorgplicht".
  Tegenwoordig een term die meer en meer valt. De rechtbank zal die trend (het is een plicht immers) ook wel hebben opgepikt inmiddels.
  En van enige zorgplicht, terwijl ze dat verplicht zijn, kun je hier toch nauwelijks spreken. Terwijl ze dat wel verplicht zijn. Waar ze voor gezorgd hebben is een bak (nou ja een plas) vol ellende.

 118. ron 25 januari 2010 om 13:36

  Mensen die menen alles te mogen zeggen doen het over het algemeen beter als komiek dan als politicus.

 119. jan bouma 25 januari 2010 om 13:38

  @Aad… 11:53
  Het wordt nog gekker. Ik sprak hedenochtend geruime tijd mr. Roy Samson. Hij is DE milieujurist van de Provincie Utrecht en zijn gedeputeerde is drs. W.M. de Jong. Ik heb dhr. Samson onomwonden medegedeeld dat ik niet zal trappen in de valkuilen van het traject:
  – ter visielegging van het milieuonderzoek (dat bewijsbaar bij voorbaat in de prullenbak kan)
  – de klachtafhandeling
  Daarvoor ontbreekt mij de tijd. Bovendien is het complete waanzin om überhaupt dat traject in te gaan want de LAAKBARE FEITEN zijn immers nu al bekend. En ik hoef niet te wachten op een te langdurige volstrekt overbodige pro forma afhandeling. Het betekent immers slechts uitstel van executie voor diezelfde overheid; men probeert slechts de huid te redden door mij het bos in te sturen met een noodlottig te lang durend tijdsverloop..
  Dhr. Samson snapt immers dat ik hard kan maken mijn beschuldiging dat de overheid als CORRUPTE OVERHEID een rapport het licht heeft doen zien waarbij in de opsporingsplicht sowieso verzaakt is en waardoor dit ernstige milieudelict evenmin is verhinderd. Tenslotte had men mij even kunnen vragen wat ik wist – gelijk in 1990 – waar die partij vaten dan wel lag. Nee… men suggereert liever een onderzoek dat een fake was. Immers die vaten zouden anders moeten zijn gevonden als het onderzoek WEL serieus was.
  Om deze reden klaag ik de Ned. overheid, i.c. Maarssen en de Provincie Utrecht aan, dat zij bewust willens en wetens "leiding hebben gegeven aan een criminele organisatie (de overheid zelf) waardoor de milieucriminaliteit niet aan het licht kwam. Zij hebben bewust willens en wetens de waarheidsvinding geobstructiveerd. Geheel in lijn met het advies van het integriteitsbureau van de VNG leg ik deze beschuldiging dan ook neer bij de verantwoordelijke Maarssense politiek. Sinds het bekend worden van de bewijsbare leugens zijdens de Milieudienst NW Utrecht in 2004 – destijds onder leiding van dhr. Ad Nederlof – later gemeentesecretaris van Maarssen en thans werkzaam als belangrijke milieumedewerker van de Prov. Gelderland – was volstrekt duidelijk het falende en tekort schietende beleid van de verantwoordelijken. Zie verder over de rechtspersoon van "de overheid" de link die hierboven staat.
  Dhr. Samson zou wat actie gaan ondernemen. Hij snapt dat ik bewijsbaar de Ned. Overheid aan het opknopen ben terzake het feit dat de eigen regelgevingen gesaboteerd worden en er dus leiding gegeven wordt aan de eigen criminele organisatie. ik wijs hem er nogmaals op dat ik TEN ONRECHTE niet gehoord ben. Over ‘zorgplicht" heb ik het dan helemaal nog niet maar wijs slechts op hun opsporingsplicht die niet te hebben gedelegeerd. In het rapport wordt niets vermeld omtrfent de al in 1990 en ook nu nog, okt – dec. 2009 – gesignaleerde partij vaten. Ik bestrijd dan ook de opvatting dat hier een juist onderzoek zou zijn verricht.
  Denk je eens in dat als eenieder dit begrijpt VANAF NU elk rapport van de overheid als onbetrouwbaar al bij voorbaat in de prullenbak gegooid kan worden. Het betekent het einde van onze democratie en een geschonden vertrouwen in onze rechterlijke macht A L S deze zaak niet opgelost wordt.
  Ik heb ook geen tijd om voor pias en joker dat genoemde traject af te wachten want het manco in dat gefakete "onderzoeksrapport" staat immers nu al vast.
  Later volgt op deze uitleg nog de aanschrijving aan Mevr. Mirjam Hornman-Spaander. Zij is fractievoorzitter van de Maarssense PvdA en als zodanig ook verantwoordelijk voor de te dagen wethouder van de PvdA in het College van B&W : Erik van Esterik bij de rechtercommissaris.
  Tot later.

 120. Aad Verbaast 25 januari 2010 om 13:39

  @Ron: een citaat wat daar nauw bij aansluit van Joost Eerdmans (Belgisch politicus):
  "Ik twijfelde tussen politiek of cabaret. Ik heb gekozen voor cabaret."http://www.vkblog.nl/bericht/193511/Politici_over_politiek_en_politici..

 121. Aad Verbaast 25 januari 2010 om 13:43

  @Jan:
  Het wordt wel steeds spannender.
  "The continuing story of…"
  Over die vaten: je suggereert dat er wel bewijs is dat die vaten daar gedumpt zijn. Is dat zo?
  En als dat zo is, hoe kan dat dan ontkend worden?
  Heb je al eens een vat opgediept?

 122. jan bouma 25 januari 2010 om 16:41

  @Aad…13:43
  Ik hoop dat de milieucriminelen even meelezen want kan ik ze verwijzen naar WAT ZIJ WISTEN!
  Op blz. 4 van het Rapport ‘Historisch Onderzoek en terrein-inspectie Het Slijk te Maarssen’; locatie no. 231; UT-code: UT/130/0086 lezen we:
  (ondermeer)
  ==In de tweede wereldoorlog is militair materiaal gestort (3,5). Het betrof onder andere gebruikte auto’s. (………enz.) Volgens een bewoner ter plaatse, zijn door DEMKA Staalbedrijf overtollige ertsen gestort. Deze ertsen schijnen later weer te zijn verwijderd. Het storten is waarschijnlijk medio 50-er jaren gestopt; in ieder geval eind jaren 50. BIJ MOOI WEER ZIJN VATEN ZICHTBAAR (5). Ten tijde van het locatiebezoek was geen stortmateriaal zichtbaar op het toegangkelijke terrein. Vermoedelijk is dit alleen bij laag water het geval.==
  Kijk! De stommelingen, de milieucriminelen "die leiding geven aan een criminele organisatie" BEVESTIGEN IN HUN EIGEN RAPPORTEN dat ze godbetere ’t die vaten "bij mooi weer" hebben zien liggen?!!! Maar ’t interesseert ze blijkbaar niet wat erin zit! Nou! Dat kan ik je wel vertellen dat is een op oliebasis stroperige vieze klevende emulsie, denk aan wagensmeer, of zoiets dat je bij aanraking met de huid er haast niet meer afkrijgt. Mijn jongste broertje was inderdaad ooit zo onvoorzichtig, ergens jaren ’80, om eens zo’n vat dat toch al half en half op de kant lag aan te raken en te kijken wat erin zat. Ik heb die partij vaten ook zien liggen inderdaad "bij mooi weer"… en dan moet je denken aan gewone standaard 200-liter vaten en dan niet eentje of zo… maar godbetere ‘t.. HONDERDEN… ZO NIET MEER WANT JE WEET NIET HOEVER ZE IN DE PRUT GEZAKT ZIJN.
  "…Ikke nie weet…."…; "nee, ikke niks gezien ! oh ja ikke wel wat gesien.. in eige rapportje maar ikke al weer vergete… dat geef nie…!"
  Kijk! Dat men het volk belazeren wil moet het volk dan wel even weten. Ik heb het hele juridische kader nu in beeld en ik verwacht dat ze nu eindelijk bakzeil gaan halen. Je snapt dat ik dit blog even overzet naar mijn juridische blogs.
  Men amusere zich verder. Tot later…
  Oh ja… "…Ken ik wel effe vange de WOZ…?"
  Wat een zooitje!
  ps
  Nee, de Vara-ombudsman heb ik nog niet gebeld want wie weet komt de heer mr Samson met zijn milieugedeputeerde drs M.W. de Jong (ChristenUnie….) tot de slotconclusie dat ik terecht de staat als corrupte organisatie aan het slopen ben.

 123. jan bouma 25 januari 2010 om 18:08

  @Aad…13:39… Die Joost Eerdmans was een Nederlandse politicus; zeker weten. En niet eens een zo’n verkeerde. Een van de beste mensen die Pim Fortuyn toen heeft weten te vinden.
  Die Belg waar je het over hebt heet Wiet van Broeckhoven of zoiets+ men volge de link.
  Tot morgen verder+ Heb nog wat andere rapportjes te lezen….

 124. Aad Verbaast 25 januari 2010 om 18:08

  @Jan:
  allemaal bagger!
  Dat kunnen we wel gemeen-zaam vaststellen.
  Uiteraard kopieer je dit verhaal even naar je juridische blogs.
  @Allen:
  In de tussentijd staat er een nieuw blog op.
  Life goes on, of niet natuurlijk..http://www.vkblog.nl/bericht/298054/Als_het_kwartje_valt
  "Als het kwartje valt".

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: