Aad Verbaast

te gek voor woorden eigenlijk

Afrika: de volkstuin van China?

veel landen in de wereld grazen de nog aanwezige landbouwgronden in de wereld af. Miljoenen hectares worden aangekocht en/of ontgonnen. Om twee redenen: meer biobrandstoffen (ipv fossiele brandstoffen). Of om de eigen voedselvoorziening veilig te stellen. Ook China is een mega investeerder. Dit blog beperkt zich tot Afrika. Waar ook om de grond ‘gevochten’ wordt, met wisselend succes.

Wat gegevens:
– China met 20% van de wereldbevolking heeft slechts 7% van de landbouwgronden ter wereld.
– En wel: 120 miljoen hectare, 13% van haar grondgebied.
– Door de geografische gesteldheid is dit niet verder uit te breiden. Het verminderd zelfs.
– Dat komt o.a. door de verstedelijking, vervuiling, en verwoestijning.
– Door de toenemende welvaart, wordt de behoefte aan voedsel groter. En diverser.
– Het probleem wordt dus nijpender en nijpender. “Geef het volk brood en spelen”..  

De oplossing:
Li Zhaoxing (vice-minister Buitenlandse zaken): “China will make agricultural cooperation with Africa a key area of cooperation in the coming years”. “We will take more pragmatic and effective measures to push forward the mutually beneficial cooperation.”

“Pragmatic”, en “mutually beneficial”, zijn de bekende thema’s. Zie ook mijn vorige blog: China graaft zich in in Afrika (over delfstoffen). “Win-win”, en “we bemoeien ons niet met interne zaken.”

Een paar cijfers:
Inmiddels heeft China landbouw activiteiten in meer dan 18 (van de 50) landen in Afrika.
In korte tijd zijn er meer dan 1 miljoen (!!) Chinezen geëmigreerd om te gaan boeren in Afrika.
Miljarden worden geïnvesteerd in het opkopen dan wel het leasen van land.
China is daarmee de koploper in dit continent. Koopt volkstuinen, maar dan anders.

Een paar voorbeelden:
 
Congo
In 2007 investeert een Chinese onderneming meer dan een miljard dollar om in dit door oorlog geteisterde land ’s werelds grootste palm olie plantage te gaan ontwikkelen. Doel: biobrandstoffen.
3 miljoen hectare groot!
In 2009 worden nieuwe plannen gemaakt om daar nog een 1 miljoen hectare bij te gaan ontwikkelen.
Samen een oppervlakte zo groot als Nederland (inclusief binnenwateren).

Sudan
Een van de grootste ontvangers van wereldvoedselhulp ter wereld. Maar de regering deelt lustig lease contracten uit met een looptijd van 99 jaar. Investeerders mogen de opbrengsten exporteren.
Vele landen hebben er al in geïnvesteerd. Ook China: 1,5 miljoen hectare inmiddels.

Zambia
Er ligt een verzoek van China om 2 miljoen hectare van haar grond (ongeveer 10% van al de potentieel beschikbare landbouwgrond) te gaan ontwikkelen voor palmolie ten behoeve van biobrandstoffen. Zambia behoort tot de armste landen ter wereld. Meer dan 70% van de bevolking leeft van minder dan 1 dollar per dag.

Mozambique
China probeert de vruchtbare gronden daar al langer te gaan exploiteren. Er is al een 2 miljard (‘zachte’) lening verstrekt voor het bouwen van een stuwdam voor irrigatie, en ze zijn bereid meer dan 800 miljoen dollar te investeren in het bouwen van mega boerderijen. Voor het verbouwen van hun genetisch gemodificeerde rijst. Er wordt al gerefereerd naar: “China’s New Rice Bowl.”
Niet onlogisch: de lokale bevolking eet geen rijst. WA met zijn ‘vier perceeltjes’ (straks in de verkoop) wilde er ook graag investeren.    
 
Angola
Het olierijke land waar China al zwaar heeft geprofiteerd om er zijn grondstoffen uit te kunnen pompen. Maar investeert nu ook in de landbouw. Meer dan een miljard dollar zijn al toegezegd.
 
Zo maar een paar van de landen (van de 18 waar China al actief is).

Grofweg opgeteld (inclusief andere landen) kom ik al aan ruim 12 miljoen hectare in Afrika alleen. Dat is nu al 3 keer Nederland en een 10% uitbreiding ten opzichtte van hun eigen beschikbare landbouwgronden. En ze zijn daar nog maar net begonnen.

De heersers van diverse landen lustten er inmiddels wel pap van. Ze zetten grote stukken land in de verkoop. De bronnen doorlezend kom ik al gauw aan ruim 60 miljoen hectare die “for Sale” is in Afrika op het moment. En niet vrijwillig afgestaan door de Afrikaanse keuterboertjes en nomaden.
Die moeten hun heil ergens anders gaan zoeken. De inkomsten vloeien in de zakken van menig corrupt regiem.

Voor en tegenstanders.
Nogmaals: niet alleen China doet mee aan deze massale grond aankoop. Er zijn er velen. China is (in Afrika) wel de grootste en de meest actieve. Opvallende ‘buitenstaander’ is trouwens Zuid-Korea.
 
De tegenstanders hebben het over uitbuiting van de lokale bevolking, massale ontbossingen (klimaat), verdrijving van de lokale boeren, neo-kolonialisme, en eigen gewin ten koste van de hongerende lokale bevolking in het armste continent van de wereld.
 
De voorstanders hebben het over hulp, het ontwikkelen van de lokale agri-cultuur, het lokaal trainen en opleiden van de bevolking. Dé oplossing om ook Afrika te ontwikkelen tot een zelfstandig continent. Die dan niet meer afhankelijk zou zijn van de massale voedselhulp uit andere landen.

Wie zal het zeggen? De strijd voor voedsel voor eigen behoefte zal alleen maar toenemen met de voorspelde groei van de wereldbevolking naar 9,7 miljard (van 6,7 miljard nu) in 2050.
En die behoefte is niet altijd te halen uit eigen land. Nu al niet.

Heb jij al een volkstuintje?   
 

Extra bronnen: (o.a.)
NRCnext: Er wordt voedsel verbouwd maar niet voor hen
chinafrica: African land for agriculture, the Chinese way
chinafrica: China acquiring land for agriculture
Asian Times: China’s eye on African Agriculture
Chinagate: Africa: Top Option for China’s Agricultural Investment
MS: Land grabs, a direct infringement on land rights
 
Terug lezen:
23/11/09: China graaft zich in in Afrika  
04/11/09: Afghanistan, de bodemoorlog (ook deels over China’s rol)
09/11/08: De grondstoffenoorlog: Het wordt erger en erger.
23/08/08: One World One Dream
11/08/08: Georgië: wie heeft de leiding?
20/03/08: Paaseiland. Metafoor voor onze planeet
28/01/08: Oorlog? Het is al lang oorlog en dat zal alleen maar erger worden..
 
Plaatje: hier (ook interessant artikel).
 

105 Reacties op “Afrika: de volkstuin van China?

 1. Peter Louter 25 november 2009 om 18:21

  Twaalf miljoen hectare, dat is 10% van wat ze nu zelf hebben. Voor Afrika zelf is het wellicht minder dan 5% van het beschikbare areaal, maar dat schud ik uit mijn mouw.
  Je hebt je huiswerk weer nauwgezet gedaan.
  Het grote probleem lijkt me dat China als beleid heeft om zo weinig mogelijk beroep te doen op de locale bevolking en veel Chinezen naar Afrika stuurt.
  ‘Volkstuin’ lijkt me vooralsnog een adequate beschrijving.

 2. Aad Verbaast 25 november 2009 om 18:34

  @Peter: ik moet je toegeven dat ik zelf nogal verbijsterd was over de cijfers.
  Met name: is het ‘wereldwijde’ voedselprobleem nu oplosbaar of niet?
  En ten koste van wat?
  Vooralsnog wekt het de schijn dat eenieder voor zijn eigen ‘parochie’ handelt. Op zich geen verrassing.

 3. Annet 25 november 2009 om 18:53

  De titel zegt alles Aad…..
  ik ben lid van de club
  van 10 miljoen maar hoe
  werk je 7 miljoen mensen weg
  ik vind het iets……
  we zullen de verantwoordelijkheid
  moeten nemen voor ons gedrag
  aan de andere kant is de mens zó
  inventief, de verwondering blijft……

 4. Aad Verbaast 25 november 2009 om 19:06

  @Annet: het beleefheids gezegde "smakelijk eten" krijgt naar mijn idee een nieuwe betekenis.
  Ook:"wat heb je lekker gekookt" als je gasten aan tafel hebt gehad.

 5. Helena 25 november 2009 om 20:00

  Interessant!
  Wat ik in feite toch vreemd vind :
  China is zichzelf zodanig aan het ontwikkelen (urbanisatie, industrialisatie en dus steeds minder landbouwgrond ook door vervuiling) dat veel boeren geen grond meer hebben (of wel grond maar onvoldoende inkomsten) en dus elders in Afrika een bestaan proberen op te bouwen. Deels dus ook gestuurd door de Chinese regering, want ook het groeiend aantal inwoners van China moet immers gevoed blijven worden. Maar ja, hoe zit het dan in Afrika? Daar is ook sprake van urbanisatie, onvoldoende (beschikbare) landbouwgrond etc etc. Groeiende bevolking. Dus China koopt Afrika uit dat moet haast wel.
  Ben het eens met de critici (tegenstanders). Vrees dat het weinig oplevert voor de bevolking in afrika zelf.
  Het wereldvoedselprobleem is denk ik niet echt op te lossen als dit zo doorgaat. In feite kopen landen als NL ook landbouwgrond op denk ik (indirect via grote bedrijven). Maar je artikel gaat over China.
  Het wereldvoedselprobleem en het klimaatprobleem hangen sterk met elkaar samen.

 6. Draver 25 november 2009 om 20:47

  Heel interessant verhaal over de volkstuin van China, ik schrik behoorlijk van de cijfers 12 miljoen hectare die inmiddels al in handen van China zijn. En zeer verontrustend is dat de plaatselijke bevolking daar nagenoeg totaal geen profijt van ondervindt.

 7. Aad Verbaast 25 november 2009 om 20:47

  @Helena:
  De optimisten stellen dat het voedsel probleem nog wel is op te lossen. Door extra bemesting, gen-technologie, extra ontginning etc. De pessimisten zien geen mogelijkheden tegen de groeiende behoefte te boksen. Maar dat het erg spannend wordt (en al is) dat mag duidelijk worden. De posities om te overleven worden ingenomen.
  Eens: wereldvoedselprobleem en klimaatprobleem hebben ook met elkaar te maken.

 8. Aad Verbaast 25 november 2009 om 20:51

  @Draver:
  Wat een cijfers inderdaad. De lokale bevolking is voorlopig (wat ik zoal lees) de grote verliezer. Die moet zijn biezen pakken. Als je niets te makken hebt, ben je geen afnemer van biobrandstof immers. Ze hebben nog niet eens een fiets.
  Op de voorpagina vandaag: WA en Maxima kopen 2 hectare grond in Argentinië. waaaauw…
  Ondertussen worden er miljoenen hectaren onder de neus weggekaapt van de lokalen.
  Lees je weinig over…

 9. Helena 25 november 2009 om 21:10

  Ben het niet eens met de optimisten dat je met nog meer bemesting, gen-technologie etc op te lossen is. Het ziet er naar uit dat dit de problemen alleen maar verergert. Zeker als er sprake is van monocultuur (denk aan enorme arealen tbv de palmolie, soja) enz enz verarming van de bodem, waardoor weer bodemerosie optreedt.

 10. Aad Verbaast 25 november 2009 om 21:24

  @Helena: zou zo maar kunnen.
  Monocultuur is al zo oud als de kolonisatie in Afrika oud is. En wordt nu nog wel aangehaald als een van de redenen dat Afrika zichzelf nog steeds niet zelf kan voeden. Niet de enige denk ik, maar wel een van de redenen.
  Hetzelfde gebeurt nu weer. En weer niet ten behoeve van de lokale bevolking. Vandaar dat het woord kolonisatie weer veelvuldig wordt gebruikt om dit verschijnsel te duiden.
  Ook nu heeft de lokale bevolking het nakijken.

 11. Zilver met Zalmneus 25 november 2009 om 21:47

  – China met 20% van de wereldbevolking heeft slechts 7% van de landbouwgronden ter wereld.
  Dat is verontrustend.

 12. Aad Verbaast 25 november 2009 om 21:49

  @Zilvertje: dat is het zeker. En qua grond afnemend. Dan moet je dus wat. Dat doen ze dan ook.

 13. VSp 25 november 2009 om 22:21

  Ergens gelezen dat per seconde 1 hectare oerwoud wordt ontbost. Overigens is Cargill men z’n palmolie raffinaderij in Rotterdam een van de grootste afnemers in Europa.
  Ook gelezen dat palmolie exploitatie versus raapolie velden 3* zo effectief is qua oppervlaktebeslag en aldaar dan tarwe verbouwd kan worden
  Feit blijft dat de flora en fauna eraan gaan. Overigens is China wat dit betreft een nieuwe speler die zich als natie mengt tussen de vele landen en organisaties die zich toeleggen op zowel lokale voedselvoorziening en export voedselproduktie.
  Leuk klusje erbij voor PWA i.v.m. de waterhuishouding i.p.v. zich druk maken en slapeloze nachten hebben over zijn geschonden reputatie. Maar over de gevolgen voor de waterhuishouding omdat zo’n gigant mee gaat spelen, horen we de charlatan niet.
  Zal wel weer uitdraaien op een staatsbezoekje aan Beijing.

 14. Aad Verbaast 25 november 2009 om 22:25

  @Vsp:
  Zo las ik ook ergens in de links in deze blog, dat de echte strijd niet eens zozeer over voedsel dan wel olie gaat.
  Maar om water…
  Komt toch die PWA weer boven drijven.
  Inmiddels trouwens ook bezoeker van de Bilderberg conferenties.

 15. jan bouma 25 november 2009 om 22:39

  @Aad
  Hinken op een aantal gedachten hoe de toekomst ingevuld zal worden.
  a) enerzijds wil men het particuliere initiatief niets in de weg leggen
  b) dat is dan weer strijdig met het gedeelde belang zoals Tinbergen dat zag
  c) de onderlinge ratrace tussen de volken met hun kapitaal als inzet wordt voortgezet zoals blijkt
  d) terwijl we kunnen uitrekenen dat dit proces spaak moet lopen
  e) daar tegenover toch weer gesteld "de innovatieve mens" zie bijv.: http://www.freeenergy4all.nl/
  f) die alternatieven komen niet of te weinig van de grond of blijken hoaxes of niet terroristproof
  g) toch komen er binnen één generatie na nu ca. 2 miljard wereldbewoners bij
  h) die individueel allemaal hun niet te ontzeggen recht willen laten gelden en ook hebben op de beschikbare grondstoffen en de levensstandaard na streven van de bevoordeelden. Tsja… dat gaat ook niet.
  i) militaire macht (lees chantage) wordt dan ingezet; ofwel het recht van de sterkste
  en nu zou ik het alfabet wel af kunnen maken maar dat doen desgewenst de lezers maar…
  Ik kijk morgen wel weer hoe het ermee staat.
  Aardige anecdote:
  Achter in die plas bij mij is in ieder geval olie aangeboord… dus ik zit op een oliebron
  alleen ik had weer pech het bleek afgewerkte olie en drab… benne leuke dingen voor de mensen;
  ze hebben het vast vergeten te exporteren naar Ivoorkust in het tijdvak 1930 – 1955…:))

 16. Aad Verbaast 25 november 2009 om 23:07

  @Jan:
  Redenering en observaties waar niet veel tegen in te brengen is.
  Behalve dan misschien de nulpuntenergie waarje voor kunt "inschrijven".
  Zo ken ik er nog wel een paar.
  Afgewerkte olie: ik zag toch laatste een docu op Zembla (dacht ik) dat er miljoenen wedt verdiend , met afgewerkte olie. Gemiste kans voor je?
  Ook ik kijk morgen weer verder. Dat doe ik elke morgen!

 17. martin 25 november 2009 om 23:13

  Hoe zit het eigenlijk emt landbouw in China zelf. Onlangs kwam ik een schrikbarende grafiek tegen (op papier). Het platteland ziet alleen maar kapitaal verdwijnen. Niet een beetje. De van ongeveer 20 miljard Juan in 1980 naar 400 miljard (constante prijzen) in 2000. De auteurs van het artikel waaruit de grafiek was overgenomen stellen dat de Chinese overheid meer zou moeten doen om juist het platteland te steunen. (zie: FOSTERING OR STRIPPING RURAL CHINA: MODERNIZING AGRICULTURE AND RURAL TO URBAN CAPITAL FLOWS JIKUN HUANG, SCOTT ROZELLE , en HONGLIN WANG)
  Vind ik zowaar ook het artikel van Hung HoFung waar ik de grafiek las. (http://www.newleftreview.org/?page=article&view=2809) Hung stelt: "China’s agrarian sector was not only neglected, however, it was also exploited in support of urban growth. (…) The prc’s urban-biased development model, then, is the source of China’s prolonged ‘limitless’ supply of labour, and thus of the wage stagnation that has characterized its economic miracle. This pattern also accounts for China’s rising trade surplus, the source of its growing global financial power. However, the low wages and rural living standards that have resulted from this development strategy have constrained China’s domestic consumer market and deepened its dependence on the global North’s consumption demand, which increasingly relies on massive borrowing from China and other Asian exporters."

 18. Rubio 25 november 2009 om 23:17

  Aad;
  Na deze laatste paar blogs van jou ga ik me toch van alles in m’n hoofd halen..niet leuk meer eigenlijk..
  Als er ergens een staatsbezoek is van PM’s of ‘vorsten’ dan vraag ik me inmiddels af; wat wordt hier nu weer ‘bekokstoofd’.
  Manmohan Singh bij Obama, Ahmadinejad bij Chavez., het wachten is nu op Hu Jintao en Mugabe……….
  Ik bedoel maar…..ook verontrustend? om maar met Zilvertje te spreken…
  Moeten we er ons nù pas zorgen over gaan maken terwijl het al eeuwenlang zo is gegaan, of is je link naar het ‘Paaseiland, metafoor voor onze planeet’ hier NU aan de orde wbt de ‘plundering?’ van Afrika…
  ’t Is een bende ja…maar wat doen wij (jantjes met petten) eraan zonder er dikke boeken over te ‘hoeven’ schrijven…? Niks, noppes, nada, niente..
  Had Prins Bernhard nog maar geleefd dan, dan……..oolifaanten..!!!!!

 19. Aad Verbaast 25 november 2009 om 23:43

  @Martin:
  Lokaal is het slecht gesteld met de hoeveelheid landbouwgrond. Ik gaf het al kort aan in de blog:
  " Door de geografische gesteldheid is dit niet verder uit te breiden. Het verminderd zelfs.
  Dat komt o.a. door de verstedelijking, vervuiling, en verwoestijning."
  Het is tegen de klippen opwerken, begrijp ik, om de 120 miljoen hectare lokaal te behouden.
  De rergering heeft dit beloofd, maar het wordt betwijfeld of dat haalbaar is.
  Grond kopen in het buitenland heeft daar zeker ook mee te maken. Mogelijk een eenvoudiger oplossing voor ze.
  Maar ik zit nu ook deels te speculeren. Ik heb me niet verdiept in de situatie in China zelf, behalve wat ik hierboven heb gesteld, en heb overgenomen.
  Maar dat het een groot probleem is, wat met veel dingen te maken heeft, is wel heel duidelijk.

 20. Aad Verbaast 25 november 2009 om 23:47

  @ubio: geen twijfel over mogelijk dat er veel wordt bekokstoofd, en dat we maar tipjes van de sluier, respectievelijk topjes van de ijsberg zien.
  Ik stel niet voor niets al jaren dat de derde wereldoorlog al lang aan de gang is en enkel zal verergen.
  Verontrustend: ja. Zeer verontrustend: ja.
  Kan je er al eenvoudige burger iets aan doen?
  Niet veel uiteraard. Maar elke kiezer is een kiezer..
  Zonder inzicht, geen uitzicht.
  Met inzicht kijk je inderdaad met hele andere ogen naar de gebeurtenissen om ons heen..
  Hard nodig. We worden belazerd.

 21. iris kijkt 26 november 2009 om 00:07

  Interessant , ook omdat ik het niet wist, althans in die omvang. Klinkt imponerend ook wel ergens, die Chinese activiteit,ik ben benieuwd of ze Afrika uit het corrupte moeras gaan trekken. Als dat niet het geval is, is het gewoon weer imperialisme.
  Misschien helpt het evt. ook westers maatschappijen aan een idee om eens iets meer aan de ontwikkeling van Afrika te doen in plaats van slechts corrupte klieks te betalen ? Ik kan het zelf niet overzien, maar het zou wel prettig zijn om landen als Angola en Nigeria etc. de rijke landen te zien worden die ze al lang zouden kunnen zijn.( Landen ja, en niet die achterlijke steenrijke Afrikaanse klieks zonder oog voor de bevolking en de ontwikkeling van het land, hoewel in het Westen opgeleid).
  Zou trouwens interessant zijn om eens dieper te onderzoeken wat de Afrikaanse mores zijn wat dat betreft, ik hou het voor mogelijk dat die precies overeenkomen met wat ze nu doen. Afrikanen = crazy for money – hee, lijkt wel wat op ons , maar dan zonder verlichtingssausjes, zijn ze ook nog veel armer gemiddeld.
  Maar kijk even naar de steenrijke klieks.Kan ik me nogal aan ergeren dat daar niet naar gekeken wordt in de berichtgeving. Afrika is immers arm en zielige meisjes en zo.Allemaal de schuld van het westen is blijkbaar voldoende.
  Afrikaanse klieks zijn geweldig rijk en nemen minzaam de hulp in ontvangst zoalng het maar lullige projecjes zijn , studenten die een waterpomp adopteren etc. Zij handelen in miljarden intussen , maar niet voor de bevolking.En ook echt niet voor ons.

 22. Peterus 26 november 2009 om 00:16

  Overweldigende cijfers maar als ik bedenk dat Nederland met !6 of zijn het 17 miljoen inwoners een van de grootste exporteurs van zuivel en bloemen is, dan valt het misschien nog mee of zit ik er helemaal naast met deze vergelijking?
  Zeghetmeteenbloemetjegroeten

 23. iris kijkt 26 november 2009 om 00:19

  Dat ‘crazy for money’ is overigens een uitspraak van een Ghanese vriendin van mij, wat misschien ook enig licht werpt qua kwalificatie op die waanzin die we Afrikanen onderling zien aandoen, bv. in Congo.Niets bijzonders dus, maar staar je niet blind alleen op het westen. Afrikanen zitten er net zo hard zelf in. Als volken zichzelf moeten bevrijden , dan lijden ze aan het gemis aan mensen die dat kunnen, wat op een dieperliggende oorzaak of mentaliteit duidt nl. het Afrikaanse zorg voor je zelf ten koste van iedereen. Be rich.Waar dat vandaan komt weet ik niet trouwens. We weten veel te weinig, we doen te zielig over hen, de Afrikaanse strijders en moordenaars.

 24. Aad Verbaast 26 november 2009 om 00:27

  @Iris:
  === ik ben benieuwd of ze Afrika uit het corrupte moeras gaan trekken. ==
  Ik denk dat dat ijdel hoop is. Kijk even in dit blog (en de vorige) in welke landen ze zitten. Corrupt als wat.
  Verder beschouwen ze (komt ze goed uit) corruptie als een interne zaak en daar bemoeien ze zich niet mee..
  Corruptie is overigens een van de belangrijkste redenen voor armoede in de wereld.http://www.transparency.org/news_room/in_focus/2008/cpi2008/cpi_2008_table
  "CPI Table"
  In de tabel in deze link zie je alle landen in de twee blogs genoemd ergens onderaan staan..
  Ongeveer een jaar geleden schreef ik er een blog over:http://www.vkblog.nl/bericht/236875/Corruptie%3A_de_rotte_wortels_en_takken_van_de_samenleving.
  "corruptie, de rotte wortels en takken van de samenleving"
  Je tweede reactie:
  Het zijn niet alleen de Afrikanen die ” crazy fo money’ zijn.
  Lijkt me overigens niet eens zo vreemd als je als gewone man voor minder dan 1 dollar per dag moet leven. Ik zou er ook gek van worden.
  De hele wereld is ‘crazy fo money’ toch?
  Daar hoef je niet eens zo ver voor weg of dat aan een Ghanese vriend of vriendin te vragen.
  Het is me al meerdere malen gebeurd dat als ik aan een middelbare scholier tegen zijneindexamen veaag: wat wil je worden?
  Dat ik als antwoord krijg: rijk!
  Dan zit er iets helemaal fout. En dat is dan ook zo.

 25. Aad Verbaast 26 november 2009 om 00:35

  @Peterus:
  Hoe bedoel je: "dan valt het nog wel mee"?
  Want: waar wil je het mee vergelijken?

 26. VSp 26 november 2009 om 00:40

  @aad
  Bewust dat ‘jouw’ vredesduif een palmtak in haar snavel heeft? En de VN-vlag twee palmtakken bevat?
  Palmvruchten en de bladeren kunnen voor circa 500 produkten/toepassingen, waaronder brandstof en uiteraard voedsel, aangewend worden en worden gecultiveerd tot de 50e breedtegraden. Noord en Zuid.
  Voorbeeld: in de dalen van Nepal op 1500 mtr boven zeeniveau met uitzicht op de sneeuwbedekte Himalaya reuzen. Fascinerende foto’s daarvan hier in huis met trossen bananen die afsteken tegen de Annapurna en de Daulagiri.
  Mits water aanwezig is en de bodem doorlatend is. Zelfs in een woestijn dus.
  Palmbomen overleven zelfs een sprinkhanen plaag in tegenstelling tot graansoorten.Water, water, en nog eens water is de crux.
  Dat wisten ze 5000 jaar geleden al bij de Jordaan, de Eufraat en de Tigris.
  Maar ook op de eilanden in the Pacific.
  Daar gaat het dus fout. Water afleiden vernietigt de oorspronkelijke flora en fauna en leidt elders tot erosie. Vctoriameer versus Baikal?
  Eigen volkstuintje? Ja, graag! Heb ik, zowaar. Met gevulde vijver en beek. Maar niet op lease basis de boel uitmelken en vervolgens de rotzooi de rotzooi laten.
  Komt nog iets bij. De kostprijs van mensen mogen in de opvattingen van niet alleen de machthebbers van de Volksrepubliek China niet meer en liever minder waard zijn dan ze opbrengen.
  Anders flopt de boel en ontstaat een negatieve cashflow.
  Afrika als goedkope proeftuin.
  Voor bijna niets gaat daar de zon nog op en weer onder omdat de wereld doordraait om zijn eigen as. Vergankelijke mensen genoeg die bereid zijn voor een hebbenkrats kokosnoten, dadeltjes of bananen te verzamelen.
  Maar zonder water geen vreten, geen leven. Water en verwachtingsvolle mensen zat daar. En kunnen er nog wel een miljard bij.
  Bon appetit, prettig ontbijt ook in China toegewenst vanwege het tijdsverschil.

 27. Kokopelli 26 november 2009 om 01:13

  @Aad: Een goede schets van de problematiek geschreven in een aangenaam "sobere" stijl. Je weet wat ik met het laatste bedoel.
  Na lezing en een "diagonale" scan van de reactiedraad kan ik alleen maar concluderen dat er twee Chinese stromen zijn.
  De ene is de export waarmee China zonder het Rode leger de wereld aan het veroveren is. Door die export wordt ook deels de interne levensstandaard omhoog getild waardoor de vraag naar (luxe) goederen alleen maar toeneemt. En met als gevolg een explosieve industrialisatie ten koste van de agrarische sector die daardoor in de verdrukking komt. Met alle gevolgen van dien.
  De andere, de "import" van voedsel en grondstoffen, is in feite veel gevaarlijker voor een stabiele wereld. Ik zag hier ergens de kreet "mutual beneficial" voorbijkomen. Ammehoela Aad. Een win-win situatie voor de Chinezen en de Afrikaanse machthebbers. Maar niet voor de Afrikaanse bevolking. En als ik dan ook nog "pragmatic" lees dan is het voor mij helemaal duidelijk. Want krijgt China de noodzakelijke goederen en grondstoffen niet goedschiks dan is een "pragmatische" aanpak middels repressie – en desnoods een lokale interventie – binnen afzienbare tijd de resterende kwaadschikse variant.
  Boeren plegen soms roofbouw op hun eigen land. China pleegt echter roofbouw op Afrika en helpt daarmee dat continent geheel om zeep. Deze Chinese praktijken zullen overigens niet tot Afrika beperkt blijven.
  Er zal echter een moment komen dat deze of gene dit Chinese imperialisme – of moet ik zeggen "moderne kolonisatie"? – niet meer zal pikken. Een moment dus waarop de gewelddadige wereldgeschiedenis zich voor de zoveelste keer zal gaan herhalen…

 28. iris kijkt 26 november 2009 om 01:32

  @ aad- Die ghanese vriendin van mij pleit echt helemaal niemand vrij in haar eigen land, hoewel ze kritisch is op de westerse invloeden, daar gaat het om. Jouw verhaal dat wij het allemaal doen neigt ook nogal eens naar dat wij het allemaal doen, dan vergis je je toch, wij doen niet eens heel veel, in directe zin.Veel Afrikanen geven natuurlijk graag schuld aan ‘Amerika’, maar zijn tegelijkertijd verdomd zeker van wat ze zelf uitspoken allemaal.

 29. Kokopelli 26 november 2009 om 01:37

  @Iris kijkt: Maar waarom geven de Afrikanen het Westen zo graag de schuld? Deels toch omdat ze hun eigen machthebbers en warlords er niet op durven aan te spreken. En de Chinezen zullen dat laatste – de angst om de hand in eigen boezem te steken – maar al te graag in stand willen houden.
  Of zie ik dat verkeerd?

 30. VSp 26 november 2009 om 03:45

  Nou @kokopelli dat lukt de Chinezen niet =desnoods kwaadschiks= Geografische en economisch onmogelijk.
  Economisch exploderende naties zoeken weliswaar een uitweg met inzet van de beschikbare middelen.
  Indien Afrika op lange termijn volgens de wet van de communicerende vaten met door China vergaard Westers geld Afrika volpompt, no sweat.
  Beter is niet te bedenken. Kwetsbaarder kan een meganatie met intern een tekort aan alles, behalve mensen, zich niet opstellen.
  Heel simpel, als de opponenten van de Chinese expansiedrift de stop uit het monetaire stelsel trekken blijft er geen cent over en moeten de Chinezen ‘back-to-basics’. De intrensieke waarde van de Chinese economie is gebaseerd op drijfzand. Piggyback riders.
  En dat weten ze verdomd goed.
  Investeringen elders kunnen als sneeuw voor de zon verdwijnen, maar die gebouwen, firma’s, etc. blijven bestaan. Als dan ook nog de onevenwichtige geldstromen nix meer waard zijn kun je bijvoorbeeld de skyline van Kanton, Gangzhou wel opdoeken.
  Investeringen in China stellen niets voor in vergelijking met Chinese investeringen buiten China.
  De stop eruit en China ligt op z’n gat.
  En als ze dan van gekkigheid niet meer weten wat ze vervolgens moeten doen, komen ze van een nog koudere kermis thuis.
  Helemaal uit de school klappen kan en mag ik niet, maar mag wel verklappen dat de Chinese economie schamper als een ‘ fundamenteloos modderzooitje’ werd gekwalificeerd.

 31. Smokey 26 november 2009 om 08:03

  @Aad. Goed blog maar intens en triest.
  Heel frappant: Het onderhavige boek dat ik lees," De Chinees" van Henning Mankell, gaat hier over. Het specifieke hoofdstuk, dat exact jouw verhaal weergeeft, daar ben ik mee bezig. Wat is toeval.
  Wat VSp hierboven schrijft en die laatste zin….ja, onevenwichtige geldstromen, daarmee kan àlles vallen, overal.
  Bitter : "Er wordt voedsel verbouwd, maar niet voor hen" (NRC Next).
  De enige juiste gang van zaken voor de wereld dient, volgens goedwillende experts, te zijn: "Planet, people, profit". Deze volgorde wordt ( oorzaak van de gecreëerde ellende) uiterst ten nadele omgedraaid, namelijk: "Profit, profit, profit en nog eens profit en daarna misschien komt de planet aan bod en people, m.u.v. "the happy few", kunnen we helemaal vergeten.

 32. jan bouma 26 november 2009 om 09:41

  "…zal maar eens aansluiten bij de vorige "sprekerd"" meneer de Voorzitter dat wat hij zegt ik al vanaf de jaren ’70 vdve eeuw zeg maar ik ben van onvoldoende gewicht, meneer de voorzitter en daarom is het wachten op de mensen van veel meer gewicht die mijn voorstellen zullen gaan overnemen en bepleiten, meneer de voorzitter… en dan… meneer de voorzitter nemen ze dus in feite mijn gewicht over en doen ze heel gewichtig alsof dat hun gewicht is maar ze liegen dat ze barsten, meneer de voorzitter.
  Mag ik u er nog op wijzen dat ik stelselmatig en structureel wordt doodgezwegen door al die foute belanghebbenden? Een revolutie zien zij niet zitten. Nee, dat dank u de koekkoek, meneer de voorzitter, want het volk denkt ook te behoren tot de groep van de belanghebbenden… dat is het volk natuurlijk niet maar de ECHTE belanghebbenden lachen zich te barsten, meneer de voorzitter, dat het volk zo dom is want daardoor is er ook geen verzet en wordt mijn voorgestelde revolutie ook doodgezwegen en niet gehoord. Ik wens alle toehorenden een fijne dag nog maar ik zou aanraden dat ze niet in de spiegel kijken van mijn gelijk…."

 33. Aad Verbaast 26 november 2009 om 09:43

  @VSp: 00:40
  "Water, water, en nog eens water is de crux."
  Helemaal met je eens.
  Hierboven in de blog al gehad over Mozambique.. Ze beginnen met het aanleggen van een dam.
  In mijn eerste blog over grondstoffen (jan – 2008) schreef ik over het probleem water in het Midden-Oosten.
  Op dit moment overigens weer heel actueel. Er is een groeiend conflict tussen Irak en Turkije. Turkije bouwt de en stuwdam na de andere om zijn landereijen te irrigeren en knijpt daarmee de watertoevloed naar Irak.
  Ik las al dat daardoor 30% (!!) van de landbouw in Irak (na olie de grootste inkomstenbron) daarmee onmogelijk is geworden. Dat wordt weer hommelus daar.
  Ik ga er wel eens een blog aan wijden. Lees je ook nooit wat van immers in ‘de media’..

 34. Aad Verbaast 26 november 2009 om 09:45

  @Iris kijkt:
  Zo bedoelde ik het ook niet.
  Ik bedoelde het meer in algemene zijn. Kijk wereldwijd hoe de geldstromen lopen en je weet waar er rotzooi is. Hebzucht is een wereldwijd verschijnsel. Eens?

 35. Aad Verbaast 26 november 2009 om 09:57

  @Kokopelli:
  Ik kan jouw samenvatting onderschrijven. Dat is wat er gebeurt.
  Van het gebruik van de termen "mutual benefit", "win-win", "pragmatic" kunnen de wenkbrauwen zeker flink gaan fronsen. Want dan heb je het inderdaad over deelverzamelingen (kleine) van de bevolking.
  Niet voor niets heb ik er Chinese links bij gezet (ook bij de vorige). Dan wordt het nog duidelijker.
  Kern in die links zijn de geweldige profit-opportunities die er zijn, en er op wachten op die op te pikken.
  Die zullen er ook wel zijn. Voor de Chinezen en de lokale machthebbers. En dan gaan die treinen lopen (ook letterlijk).
  Je geeft aan dat er weerstand zal komen. Die is er deels al. Die komt natuurlijk uit de slachtoffers. En die zijn er velen. Maar die hebben nog niet zoveel te vertellen. Of worden verdreven, zelfs afgeslacht.
  De miljoenen doden in Congo is niet een stammenstrijd. Het zijn slachtoffers van de strijd om de grondstoffen die er nog steeds woedt.
  Triest, eufemistisch gezegd.
  Ik schrijf er over, omdat ik vind dat we ons beter moeten realiseren wat er gebeurt in de wereld.

 36. Aad Verbaast 26 november 2009 om 10:01

  @VSp: 03:45 (latertje..)
  China zit niet de wachten op "de dag dat de dollar valt".
  Niet voor niets zijn ze de financierders van de failliette boedel aan de overkant van hun plas.
  Vraag is natuurlijk hoe lang dat is vol te houden.
  Dan zijn vele rapen gaar..

 37. Aad Verbaast 26 november 2009 om 10:05

  @Smokey:
  bijzonder dat je dat boek aanprijst van Menkel: "de Chinees". In het vorige blog deed Coby dat ook.
  Staat inmiddels op de verlanglijst!
  Ik gooi die uitspraak van Mahatmi Ghandi er nog maar weer even in:
  "De wereld biedt genoeg voor ieder mens, maar niet genoeg voor ieders hebzucht"

 38. Aad Verbaast 26 november 2009 om 10:11

  @Jan: kan nooit kwaad je aan te sluiten bij de vorige spreker.
  Een revolutie, ook degene die jij voorstaat, kan pas enig effect hebben als er meerdere (velen) aaneengeslotenen zijn. Een klassieke wet, ik zou haast zeggen van Meden en Perzen.
  Gebeurt dat niet, dan is men een roepende in de woestijn.
  Een woestijn die overigens gezien de wijze waarop de aardklooot wordt verkloot groter en groter wordt.
  En dan moet je steeds harder roepen, wil je nog gehoord worden..

 39. paco painter 26 november 2009 om 11:04

  Dat zijn cijfers waar je even van schrikt. Goed verslag, Aad. Je vraagt je wel af waar het allemaal naar toe gaat

 40. Aad Verbaast 26 november 2009 om 11:06

  @Paco: waar het allemaal naar toe gaat? Naar China natuurlijk, of bedoelde je dat niet 😉

 41. Theo 26 november 2009 om 11:22

  China gaat natuurlijk alle imperialistische trekken vertonen die we ook van de kapitalistische kolonisators uit het verleden kennen. Dondert niet welke thuis-ideologie ze er op nahouden. Wat doen ze om het AIDS-probleem te bestirjden?

 42. Aad Verbaast 26 november 2009 om 11:46

  @Theo:
  Eens. Ze kiezen er voor om het heel anders te doen dan de klassieke geopolitieke strategie: met legers en tanks (zie US).
  Zij zetten legers mensen in om de grond gewoon te kopen. Veel goedkoper en zelfs winstgevend.
  Voor de rest kijken ze niet zo naar de mensenrechten, dat wordt beschouwd (wederzijdse afspraak) en afgedaan als "internal affairs".
  Ze gaan pas wat aan AIDS doen als ze er zelf beter van kunnen worden. Dat is nog niet het geval blijkbaar.
  Bijzonder hoe er verschillend gekeken en gehandeld kan worden. East meets West (en v.v.)? Nog een lange weg te gaan..

 43. jan bouma 26 november 2009 om 12:48

  @Aad…10;11
  "…Kom tot de kern van de zaak, meneer de Voorzitter!
  Een obligate instemming zou wel moeten leiden tot ook een gedeelde conclusie!
  Als eenieder Ja en Amen roept maar zonder enige actie gebeurt er per saldo nog niet veel.
  Mijn vraag luidt daarom: hoe staat het mijn REVOLUTIE?"

 44. Aad Verbaast 26 november 2009 om 13:26

  @Jan:
  == Hoe staat het met mijn REVOLUTIE? ==
  Ik kan je daar wel antwoord op geven: Beroerd natuurlijk!!
  Maar dat had je zelf ook wel kunnen bedenken. Kijk even uit het raam zou ik zeggen.
  Zie jij hele horden mensen met grote spandoeken langs je huis komen?
  Nee, slechts een enkele dolende fietser, die naar de bekende weg vraagt, maar feitelijk verdwaalt is.
  Kijk zo lust ik er nog wel eentje.
  Heb jij al een deel van je tuin tot volkstuin omgespit? Of is de grond daarvoor te vervuild?
  Je noemt je wereld een wereldtuin.
  Om die aan te passen aan het huidige tijdsbeeld heb ik een suggestie voor je:
  Verkoop een gedeelte van je tuin, of lease die voor 99 jaar aan die plaatselijke Chinees uit Maarssen.
  Jij krijgt er inkomsten uit,hij mag de groenten voor zijn Chap Tjoy er van af halen, die jij dan vervolgens weer bij hem mag afhalen. De cirkel is weer rond.
  Allemaal pragmatisch, win-win, chop-chop, en mutually beneficial. Micro=macro.
  De wereld in een notedop. 😉

 45. Peterus 26 november 2009 om 13:44

  Ik bedoel dat in Nederland op weinig grond heel veel geproduceerd kan worden, meer dan voor eigen gebruik nodig is. Als de Chinezen dat straks door krijgen dan valt het allemaal mee. Dan kunnen ze straks op hun eigen grond in hun eigen land alsnog het benodigde produceren.
  Er moet dus zo snel mogelijk een Peking en Sjanghai Wageningen komen! Er moet snel een begin gemaakt worden met ruilverkaveling op grote schaal in China. Iets voor Gerda Verburg na haar Ministerschap?
  je ziet. Ik probeer praktisch te blijven.
  janzonderlandgroeten

 46. Aad Verbaast 26 november 2009 om 13:51

  @Peterus:
  == Dan kunnen ze straks op hun eigen grond in hun eigen land alsnog het benodigde produceren. ==
  Dat is dus maar helemaal de vraag.
  Met 20% van de wereldbevolking, maar 7% van de landbouwgronden ter wereld.
  Dan loopt het ergens vast.. Dat doet het dan ook.
  Meer dan een mijard mensen op ‘onze’ aardbol hebben te weing te eten en/of te drinken..

 47. jan bouma 26 november 2009 om 15:48

  @Aad…13:26
  Je geeft met dat antwoord een weergave van de geldende actualiteit.
  "Goede vruchtbare grond in Afrika of in het Amazonegebied (maakt niet uit)
  wordt ingezet voor de teloorgang van vruchtbare grond elders op de wereld.
  Je geeft ook een juist filosofisch antwoord op de vraag omtrent de legalisering
  van die handelwijze. Zo zou die uitruil immers resulteren in ook weer de teloorgang
  van die productiemiddelen ((= goede vruchtbare grond) dan loopt die weg spoedig uit
  in een dood spoor en is niet verdedigbaar.
  Er is een aantal ombuigingen noodzakelijk. Ik noemde die eerder.
  1. Demografische ontwikkeling: lees beheersing bevolkingstoename.
  2. Afspraken omtrent de prioriteitsstellingen
  3. Mondiale erkenning van de domheid der mensheid (dit zal wel het grootste probleem worden)
  4. Organisatie van de WERELDRAAD.
  Met nog een aantal afgeleide noodzakelijke voorwaarden die uit de eerdere voortvloeien
  als: inrichting en contrôle van de internationale rechtsorde. En die heeft niets te maken met de
  huidige foute representatie. Een "Veiligheidsraad" speelt daar bijvoorbeeld geen rol in.
  Hoe lang moet eigenlijk mijn pleidooi nog duren?
  Ik vermoed totdat het niet meer hoeft. En dat is eigenlijk nu al het geval.
  Prettige dag verder… JB

 48. Aad Verbaast 26 november 2009 om 16:04

  @Jan:
  Dank voor de bemoedigende woorden.
  Je noemt wel even een rijtje op.
  ad 1: beheersing bevolkingstoename. Ik schreef daar al eens een blog over. We kersen af op 9,7 miljard (2050). Er zijn mensen (en niet de minste) die beweren dat het eigenlijk had moeten stoppen bij 2 miljard. Da’s nogal een verschil.. Nu op 6,7.. Eens met je punt 1.
  ad 2: er zijn wel een aantal afspraken over gemaakt zoals je weet. Maar maken van afspraken, en het houden er aan, is nog twee. Met name als de grootste machtsblokken daarenboven ook nog eens een aantal van de kernafspraken niet onderschrijven. Eens dus met je punt 2.
  ad 3: Ik weet niet of dit het grootste probleem zal worden of al is. Zie onder punt 1 en 2. Men vindt dat ze allemaal het slimste zijn. Je kan het ook omdraaien: als al die simheid eens gecombineerd kan worden in een gemeenschappelijke aanpak, dan zijn we al een heel stuk verder. Kijken at bijvoorbeeld Kopenhagen gaat opleveren. Obama gaat er naar toe las ik. De grootste vervuiler van de wereld, met 25% van de wereldwijde CO2 uitstoot, en 6% van de wereldbevolking.
  Ad 4: die mag er komen wat mij betreft. Alle beetjes helpen (plaag, plaag), maar waar jij punt 3 als grootste probleem ziet, zie ik punt 4 als grootste probleem.
  Nog veel werk aan de winkel. Sommige afdelingen van de wereld staan in de uitverkoop, en de koopjesjagers slaan toe ten behoeve van de eigen nering.

 49. Aad Verbaast 26 november 2009 om 16:26

  @allen:
  even ter aanvulling van de actualiteit:http://www.volkskrant.nl/buitenland/article1320928.ece/Hoofdaanklager_Strafhof_vraagt_om_Kenia-onderzoek
  Hoofdaanklager Strafhof vraagt om Kenia onderzoek

 50. eva 26 november 2009 om 17:11

  Nu dacht ik toch echt dat ik hier al op had gereageerd!
  Hoe dan ook: dit verhaal doet mij erg denken aan een boek van
  Henning Mankell: de chinees!
  gr eva

 51. De Stripman 26 november 2009 om 17:37

  Je zet ons weer aan het denken, Aad. Ik heb altijd begrepen dat het voedselprobleem vooral een kwestie van verdeling is. Wij eten ons dood terwijl de derde wereld honger heeft. Maar misschien is dat een achterhaald verhaal.
  Hoe zit het trouwens met de bevolkingspolitiek in China ? Eén kind per gezin en daardoor een beoogde afname van de populatie. Minder mensen is natuurlijk ook een oplossing…

 52. nelus 26 november 2009 om 17:40

  nou, ik heb de helft van de reacties gelezen en het hoofdartikel natuurlijk. Ik word hier absoluut niet vrolijk van. En dat was ik ook al niet, dus kun je nagaan.
  Hoe moet dit in godsnaam aflopen ? Overbevolking, overbevolking en nog een overbevolking.
  Las deze week in de krant dat het aantal geboorten in India enorm is toegenomen.
  Zolang we niks doen aan dit probleem zal dit onderwerp gedoemd zijn om de aarde om zeep te helpen.
  Naar mijn idee is overbevolking probleem nummero 1. Deze aarde raakt uitgeput. Overbemest, ontbost, vervuild. Wordt het niet eens tijd om ons over hele andere zaken te bekommeren ?
  Nog even en de wereld telt geen 6.000000000 inwoners maar het dubbele daarvan.
  Er komt een eind aan het uithoudingsvermogen van alles van deze aardkloot.
  Misschien is de uitstoot van CO2 nog wel het minst het probleem. Verminderen van het aantal bewoners is hoofdprobleem.

 53. Aad Verbaast 26 november 2009 om 17:58

  @Eva: dit blog is een vervolg van de vorige.
  Daar reageerde je met dezelfde suggestie: het boek "de Chinees".
  Smokey (onafhankelijk van jou) trouwens ook hierboven.
  Het staat inmiddels op de verlanglijst!! :-))

 54. Aad Verbaast 26 november 2009 om 18:02

  @De Stripman:
  Ik denk dat dat niet zo’n achterhaald verhaal is Stripman. Klopt nog helemaal. En zeker actueel.
  Sterker nog: de verschillen worden nog steeds groter en niet minder.
  Ook lokaal overigens. Met de toenemende welvaart in China, beginnen delen van de bevolking zich inmiddels ook dood te eten. Obesitas neemt schrikbarend toe, diabetus vliegt de pan uit.
  Ondermeer door de fastfoodketens in de steden. Het geheime wapen van Amerika?
  Ik geloof wel dat de bevolkingsgroei daar aan het afnemen is. Ik las zelfs ergens (weet niet meer waar) dat die binnenkort zelfs iets zal afnemen.

 55. jan bouma 26 november 2009 om 18:09

  @Eva…
  @Aad
  @Allen
  Je kunt ook mijn boek aanschaffen weet je zeker dat de revenuen niet in China terechtkomen bovendien schreef ik Het Boek der Boeken en kun je al je andere boeken verkopen zodat er nog dikke winst overblijft.. En veel kastruimte, natuurlijk! Je krijgt mijn boek ook nooit uitgelezen en dat lijkt me ook een enorm voordeel. Eindelijk is daar het onuitputtelijke boek! Kom daar eens om!? Vandaag de dag dat we zuinig moeten zijn met onze grondstoffen! :))

 56. Aad Verbaast 26 november 2009 om 18:11

  @Nelus:
  Mijn excuses dat ik je dag niet heb kunnen opvrolijken. Ik zal mijn leven beteren binnenkort.
  Overbevolking icm met hebzucht zijn natuurlijk de twee hoofdoorzaken die elkaar ook nog eens versterken.
  Als de hebzucht er uit is, dan kan de wereldbevolking nog wel overleven voorlopig.
  Met hebzucht, niet. Dat is nu al wel duidelijk.
  Niet voor degenen die flink besmet zijn met een flinke portie hebzucht overigens. Die denken dat ze he prima doen. Kern van het probleem.
  Over hebzucht heb ik al veel geschreven. Over overbevolking recent nog:http://www.vkblog.nl/bericht/269862/Overbevolking%3F_Wordt_voor_gezorgd%21
  "Overbevolking? Wordt voor gezorgd!"
  Met alle verzamelde intelligentie hier op het VKblog (en daarbuiten) is daar overigens geen consensus bereikt.
  Wel veel goede oplossingen er wat aan te doen..

 57. Aad Verbaast 26 november 2009 om 18:23

  @Jan:
  Je bent te goed voor deze wereld door te suggereren dat er maar één boek nodig is voor de wereldburgers.
  Ik verwijs even naar een ander blog:http://www.vkblog.nl/bericht/239690/Wist_jij_dat_je_dit_allemaal_doet_in_je_leven%3F
  "Wist jij dat je dit allemaal doet in je leven"?
  Daarn staat o.a.:
  2.400 kranten lezen we, dit kost 20 bomen.
  530 boeken lezen we. (40% leest nooit, overigens..).
  Kijk dat bespaart dus heel erg veel, als mensen nog maar één boek hoeven te kopen.
  Nu nog de puntjes op de i: je boek (in miljoenen oplage, misschien wel miljarden), toch wel op gerecycled papier? Of op nog milieuvriendelijker manieren? Het kan!
  Ik schrijf dit wel met brede glimlach.. Nog even (na 200 blogs ongeveer, een boek op zich) hoef ik niets meer te schrijven. Ik hoef nog slecht te verwijzen. Het zit aardig dicht inmiddels.. :-))
  @Nelus: nog ter aanvulling: In diezelfde blog staat:
  "Als gemiddelde Nederlander gebruiken we om te leven het equivalent van 4,7 hectare grond. Als elke wereldburger dat zou doen hebben we al 5 aardbollen nodig om het allemaal te behappen. We nemen het er wel van. De wereld is te klein voor ons."

 58. VSp 26 november 2009 om 20:58

  @allen.
  Nou ja, belde ik naar een maatje die parttime zijn tijd doorbrengt op het MvF, werd ik doorverbonden naar z’n baas en mij bekend maakte, drukte hij waarschijnlijk de verkeerde doorschakeltoets in:
  =====als u uw belangen op korte termijn wilt realiseren, zonder uw lange termijn doelstellingen uit het oog te verliezen belt u voor strategisch advies naar +00~***@$$$$## en wordt u automatisch doorverbonden naar ++(***)%%% waar u met behulp van ons doorkeuzemen u verder geholpen wordt door een ZZP’er, eh, eh ster, die op kosten van een toenmalig besluit van ons kernkabinet die huiskamer tot regionaal rampen callcentre verklaarde, u te woord staat.
  Voor griep kiest u 1, voor investeringen 2, voor reakties op dit landelijk projekt 3, voor bestelling van een noodpakket 4. Voor overige onderwerpen kies 5.
  ‘5’
  Dank u. Voor overige frage spreek u u onderwerrup in en krijg u een van onze medewerkers, eh, eh, sters, aan de telefoon die u gaarne verder helpen.
  Vergeet u niet uw Burgergeluk Service Nummer, papier en schrijfmiddel bij de hand te houden. Gaarne willen wij u nog wijzen dat wij ook bereikbaar zijn onder ons e-mail adres hoe@helpen-wij.nl
  =======
  Nou ja, een dolletje, maar wel symptomatisch voor 8 bestuurslagen, die zich stuk voor stuk bemoeien hoe je in andermans’ tuintje de boel moet omwroeten en daarvoor geld ontfutselen.
  Waar een klein land niet groot in kan zijn.
  Hoorde net iets over ‘het verstoorde neukpartijtje van Willem de V-de’, het prachtige vertolkte lied van Pia Beck de ‘Party is Over ‘, heb de ‘Kopstukken’ -Beetsterzwaag- van Bomans onder ogen en mijn a.s nieuwe ex ligt dubbel van het lachen over de meest gore Amerikaanse moppen die onder ISBN 0-345-32922-8 in dat servetlandje een storm van protest zouden opleveren. Never a dull moment.
  Eentje dan:
  Whats’s 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1?
  PWA getting older.
  Prettige avond nog. Werk aan de winkel. Moet nog op stap met mijn goede maat Boudewijn.

 59. Smokey 26 november 2009 om 21:00

  @Aad, Coby had `t ook gelezen,schreef je, "De Chinees" van Henning Mankell. Heeft ze dat onlangs gemeld? Dan ga ik even teruglezen.
  "Kennedy`s Brein" van zelfde auteur is ook zo`n geweldige aanrader. O.a. over de aidslaboratoria in Afrika. Als gebruikelijk bij Mankell een realistische mix van feiten en fictie. De hele wereldpolitiek eromheen is er ook in verweven. In beide boeken trouwens. Helder beschreven en beslist niet droog om te lezen. Wereldwijd meer dan 30 miljoen boeken verkocht! Als je ze leest maak je meteen een wereldreis.
  Dit al is niet off topic. De toespraak van een Chinese professor, die de politiek adviseert en nadien weer incognito van het toneel gaat verdwijnen( met welgevulde zakken) is doorspekt met de woorden "dreiging"en "noodzaak". Actueel. Het boek is in 2008 verschenen en dit is de derde druk.Mankells boeken verkopen zichzelf.
  By the way: Heb genoten van Theo en Thea "Creatief met kurk". Heerlijke humor. Gortdroog waarbij je het moeilijk droog kunt houden:)))
  @jan bouma, begrijp ik dat goed dat je maar één boek in je boekenkast hebt?? Eruditie middels leegte…. Boekenkast dan ook maar de deur uit?

 60. Smokey 26 november 2009 om 21:07

  Aad, kon Coby`s reactie niet terugvinden maar zag dat Eva dit boek ook al aanprijst. Toeval? Past in deze tijd.

 61. Aad Verbaast 26 november 2009 om 21:15

  @VSp:
  het lijkt me dat je de dag weer vruchtbaar hebt doorgebracht, en neem aan dat je nieuwe ex dat zal kunnen bevestigen als ze dubbel van het lachen weer enigszins tot rust gekomen.
  Neem je vanavond met je goede vriend Boudwijn nog even de problemen van de dag door?
  Wanneer leert PWA nou eens zijn plas op te houden?

 62. Aad Verbaast 26 november 2009 om 21:21

  @Smokey:
  Ik heb het nog even nagezocht: het was inderdaad Eva (en niet Coby) , op het vorige blog (de voorloper:):
  23-11-2009 17:08 om precies te zijn :-))
  Ik ga het zeker kopen, misschien dat ander boek waar je naar verwijst ook wel. Als het inderdaad de moeite waard is, wat ik meteen aanneem.
  Dan krijg ik natuurlijk wel weer op mijn lazer van Jan. Die heeft net zitten betogen dat alle boeken, behalve het zijne naturlijk, het niet waard zijn om te lezen, en dus het huis uit gemieterd mogen/moeten worden. 😉

 63. Smokey 26 november 2009 om 21:41

  @Aad, niets fijners dan op je lazer te krijgen van jan:))) Jan zit immers graag op de kast. De boekenkast? Baas in eigen boekenkast hoor!
  Persoonlijk vind ik het saai om maar één boek uit den treure te mogen lezen. Er is zoveel moois en interessants aan leesvoer om van te kunnen smullen. Elke dag bruune bonen is ook niet lekker 😉

 64. jan bouma 26 november 2009 om 21:55

  Ik heb gesteld heren/dames dat u mijn boek nooit uitgelezen krijgt…
  vanwege uiteraard de complexe inhoud; het is daarom het voordeligste
  boek allertijden en vervangt ook alle andere boeken want u kunt met groot
  genoegen tot einde van uw tijden erin blijven lezen…:))
  (alleen domme mensen doen dat niet; ik heb me laten vertellen
  dat u dat niet zou zijn:))
  tot morgen.
  ps
  @Aad
  interessante ontwikkeling op m’n blog en dat van @Jezzebel
  zie de link op het mijne naar dat van haar.

 65. Aad Verbaast 26 november 2009 om 22:12

  @Smokey:
  Ik moet wel zeggen dat sinds internet bestaat en volop zijn werk kan doen, ik minder boeken lees. Enkel eigenlijk nog op vakantie. Vroeger wel boekenkasten versleten.
  Tijden veranderen!

 66. Aad Verbaast 26 november 2009 om 22:13

  @Jan:
  laat ik je nou verklappen dat ik je boek in één adem heb uitgelezen.
  Maar ja, ook dat kan van alles betekenen. Dat laat ik dan weer aan jou over.
  Ik begrijp dat jij er nog steeds in aan het lezen bent. 😉
  Ik ga ze even kijken wat er bij jou loos is.
  N.B. inmiddels gedaan, bij Jezz dan.
  Die Dick, wie is dat? Ik klik op zijn naam (hij is ingelogd) maar kom op een foutpagina..
  Nooit eerder gezien hier op het VKblog (dacht ik)..
  Maar bijzondere actieve discussie daar 😉

 67. ceesincambodja 27 november 2009 om 05:46

  Bedroefd neem ik er (wederom) kennis van. In Cambodja is de praktijk niet anders en de wil om te veranderen is er niet omdat de hebzucht van enkelen verbetering en eerlijker verdeling in de weg staan. Internationale conferenties ten spijt. Ik slaak een diepe zucht. En beveel aan.
  Ceesgegroetje

 68. VSp 27 november 2009 om 06:45

  Tsjha @ Bouma,
  Dat boek van jou. De op 1 na laatste pagina:
  ===’ Pure megalomanie (ik geef het u toe!); desondanks zal ik geen tweede boek schrijven. ‘ ===
  Twee opmerkingen:
  1. ik heb ’t alweer uit!
  2. Las elders dat je desondanks toch weer bezig bent met een volgend boek dat in de ‘redigeer’ versie verkeert.
  P.S.
  Het zal toch niet waar zijn?
  Dat werpt veel nieuw stof tot nadenken op.
  Nu hoef je natuurlijk niet te reageren, maar wie schrijft die blijft en het papier is geduldig.

 69. Aad Verbaast 27 november 2009 om 08:10

  @Cees:
  natuurlijk even gegoegeld op Cambodja en China:
  en jawel, zelfde patroon:http://www.rfa.org/english/news/cambodia/cambodia_china-05232008092653.html
  "China’s growing presence in Cambodja"
  waarin o.a.:
  While no conditions were attached, analysts say Beijing is keen to secure access to the southern port of Sihanoukville for strategic reasons, particularly as a delivery point for imported oil.
  Chan Sophal said China’s interests in Cambodia were clear. “They help us, but they also look into the resources we have, such as mines, oil, gold, iron, and land.”
  “They need land to grow agricultural and agro-industrial crops to meet the demands of the [China’s] population,” he added.
  The Cambodian government granted a Mondulkiri forest concession of 200,000 hectares—20 times the legal limit—acquired secretly by Pheapimex, an ethnic-Chinese owned Cambodian conglomerate with close ties to Prime Minister Hun Sen.
  Kon zomaar een blogje van je worden..

 70. jan bouma 27 november 2009 om 11:05

  @Aad…22:13
  @WJ’tje…6:45
  "Perceptie" en nog eens "perceptie" is wellicht hier het sleutelwoord, heren.
  Men kan menen iets te lezen maar als men te dom is om te begrijpen wat
  gelezen wordt blijft het een moeilijke zaak.
  Talloze malen heb ik in ieder geval @Aad kunnen aangeven WAAR iets staat
  en waar hij dan weer overheen gelezen heeft…
  En dan kan het gebeuren, heren, dat echte intellectuelen als H.J.A. Hofland het
  "een meesterwerk" noemen, andere afgestudeerden in de Ned. Taal en Letteren
  het boek benoemen als "De Nieuwe Max Havelaar" en ook nog erbij vermelden
  dat de "polemische werken van WFH erbij vergeleken kinderspel zijn.."
  Tsja… wie moet ik nou geloven? Ik houd het maar op de deskundigen
  plus m’n eigen oordeel dat gebaseerd is op ervaringen met het domme volk
  dat meent mijn boek als ‘hap-slik-weg’ te kunnen communiceren alsof het
  domme volk een verhaaltje las als dat van Kluun of Heleen van Royen…
  Niet dus.
  Allen prettige dag overigens…
  ps
  @Aad
  Er staat een comment op mijn blog inz. je (onterechte) verwijzing naar Scheringa…:))

 71. Aad Verbaast 27 november 2009 om 11:15

  @Jan:
  "Alles is perceptie" inderdaad, ik zal het niet ontkennen.
  Dat geldt natuurlijk dan ook voor je selectie van een kleine groep mensen (die jij geneigd bent te geloven) en je boek bezwangeren met compimenten en daar je eigen oordeel aan te verbinden.
  Je hebt het graag over ‘de kiezer’ die het voor het zeggen moet hebben. Wellicht mag ik je er op wijzen dat de ‘boekenwinkels’ ook door ‘de kiezer’ wordt bezocht.
  Maar ik gun je van harte de pullitzer prijs..
  Wat een bende!!

 72. jan bouma 27 november 2009 om 12:38

  @Aad…
  De tragiek is evenwel dat ik een zeer laagdrempelig en ook begrijpelijk Nederlands schrijf –
  dat was nu juist een kenmerk van Douwes Dekker (Multatuli) – maar HETGEEN men leest roept de
  weerstanden op. Dan gaat men zich afsluiten voor de kracht van de argumentatie van het gelezene
  en zegt dan…: ‘dit boek is te moeilijk’ om het vervolgens op die onjuiste grond terzijde te kunnen leggen.
  Derhalve ben ik slachtoffer van de lafheid van de lezer. En diens onwil om te lezen wat er staat en dat hij drommels goed begrijpt. Hij wil er niets van horen. En die houding kom je hier op de blogs vrijwel per dag tegen zodra het gaat over mijn werk.
  Kijk!
  Dat is nou even een andere invalshoek voor je en voor allen.
  Behalve domheid speelt dus ook de geïrriteerdheid van de lezer een rol omdat
  hij weigert met mij in discussie te gaan omtrent de voorgehouden conclusies
  en voorgestelde oplossingen… Snap je? Ga bij jezelf eens te rade!
  En die "kiezer" kiest slechts datgene wat hem wordt voorgekauwd door…. ‘de laffe opiniemakers’.
  De cirkel is weer rond.

 73. Aad Verbaast 27 november 2009 om 13:12

  @Jan:
  zou de tragiek (wr je het over hebt) er dan niet ergens in liggen dat alles perceptie is?

 74. jan bouma 27 november 2009 om 13:18

  Dan stel ik voor dat we bij aanvang van welke discussie ook EERST vaststellen
  tussen de discussianten/deelnemers of we het wel over hetzelfde onderwerp hebben
  met alle daarbij behorende "ins" en "outs". Dat is ook een vorm van een zinnige discussie
  met perceptie!!!

 75. Aad Verbaast 27 november 2009 om 13:30

  @Jan:
  Lijkt me een goed plan van je. Veelal hard nodig.
  Maar deden wij tweeën dat niet altijd al?

 76. VSp 27 november 2009 om 14:55

  @aad
  hoe staat het het nu met de eindspurt naar de eindejaars tombola? Met uitzicht op een onovertrefbare hoofdprijs. Want dat is natuurijk wel de kunst om het uitermate aantrekkelukkurder te maken en tegelijkertijd de Chinese gokmaffia uit de buurt te houden
  @bouma

 77. VSp 27 november 2009 om 14:55

  @aad
  hoe staat het het nu met de eindspurt naar de eindejaars tombola? Met uitzicht op een onovertrefbare hoofdprijs. Want dat is natuurijk wel de kunst om het uitermate aantrekkelukkurder te maken en tegelijkertijd de Chinese gokmaffia uit de buurt te houden
  @bouma

 78. N=1 27 november 2009 om 15:11

  @ aad: ben er weer veel te laat bij natuurlijk. Drukddrukdruk…;-)
  ik heb je analyse met veel waardering gelezen!

 79. jan bouma 27 november 2009 om 16:50

  @WJ’tje…14:55
  @Aad
  @WJ’tje… Gebrek aan woorden voor me…; zou zo maar kunnen… maar nu eindig je met een suggestie
  of ik die Chinese gokmaffia zou zijn…
  ik doe al een paar jaar mee maar @Verbaast heeft een aparte link
  met @Nelus dus die prijs is op voorhand al toegekend; ik maak me er niet zo druk om.
  Goed als er nou nog een eenvoudige Chinese maaltijd aan vast zou zitten als prijs
  maar je zult zien… die Verbaast verkoopt gewoon weer een steen als
  KOSMISCH materiaal… hij liegt gerust dat het een meteoriet is afkomstig van de maan.
  of zoiets…:))
  Morgen verder…; kwam even langs.

 80. Aad Verbaast 27 november 2009 om 16:58

  @WJ-tje:
  Ik neem aan dat je de verkiezing van de Gouden Kerstbal 2009 bedoelt?
  Die houden we er in natuurlijk. Kandidaten genoeg immers.
  Het gerucht is dat Nelus zich al aan het inlezen is, en de twee weken voor de Kerst een trainingsarrangement heeft geboekt in Papendal om topfit aan de start te verschijnen.

 81. Aad Verbaast 27 november 2009 om 17:02

  @N=1:
  dank, N=1. Toch niet te druk met je volkstuintje? 🙂
  @Jan:
  Waar haal je die steen nu weer vandaan? Die steen die van je hart is gevallen?
  Kosmische vibraties denderen door de Maarssense vallei? De bodemloze put van Nederland?
  Of zoals ik wel eens hoorde refereren naar die bijzondere plek:
  Het is niet direct de oksel van Nederland, maar het ruikt er wel naar!
  Wat een bende!!

 82. Pierra 27 november 2009 om 18:11

  Wederom even laten weten dat ik je blogs met interesse lees, maar dat ik helaas de reacties heb moeten overslaan. Opnieuw China in Afrika maar dan in een soort ‘groene oorlog’, landjepik. Als ze het voor elkaar krijgen om de woestijn ook te ontginnen vind ik het allemaal prima…

 83. Aad Verbaast 27 november 2009 om 18:25

  @Pierra:
  Goede benaming: landjepik. Maar dan net even anders. En komt toch eigenlijk op hetzelfde neer.
  Sahara ontginnen: als we het water kunnen vinden.. vruchtbare grond trouwens.
  Binnenkort meer over ‘wateroorlogen’. Zonder water geen leven..
  P.S. wel even wennen, die nieuwe avatar, ik had je haast gemist. Vleesetende plant!! :-0

 84. Pierra 27 november 2009 om 21:16

  @Aad, goed gezien! Ik was erg benieuwd of het te onderscheiden was, want zelf wist ik natuurlijk wat de avatar voorstelt.
  De woestijn vruchtbaar maken schijnt te kunnen. Maar misschien is het minder kostbaar zonne-energie te winnen in de Sahara: http://www.happynews.nl/2008/09/01/europa-wil-zonne-energie-uit-sahara-halen/

 85. Aad Verbaast 27 november 2009 om 22:00

  @Pierra: komt misschien omdat ik zelf eens z’n plantje heb gehad. Soms zie je ze nog wel eens in de ‘goed gesorteerde’ bloemenwinkel 🙂
  Dat verhaal over die zonne-energie uit de woestijnen kende ik ook. Bijzondere ideeën.
  Komen we wel weer via een omweg terug op het onderwerp in deze blog: aan wie stellen we die energie beschikbaar?
  En welke landen liggen er om de sahara? En met wie willen we zaken doen?
  Maar dat we aan alternatieve bronnen moeten werken is evident natuurlijk.
  Zijn we in ieder geval af van de olie-oorlogen.

 86. jan bouma 27 november 2009 om 23:44

  Zie: http://www.gezen.nl/wordpress/
  en uiteraard voor de condities waaronder:
  Zie: http://www.villamithras.com/main.html
  alles op een rijtje.

 87. Aad Verbaast 28 november 2009 om 00:24

  @Jan:
  als dat toch allemaal eens zou lukken, dat zou natuurlijk geweldig zijn.
  1% slechts van GDP, wereldwijd..

 88. nelus 28 november 2009 om 09:42

  allemaal de hartelijke groeten vanuit Papendal. Niet twee weken voor de kerst, nee vier weke zul je bedoelen ben ik aan het trainen. Fit blijven is de opdracht, anders kan ik het wel schudden.
  Maar er komt vast ook nog wel iets met sinterklaas. Leuke versjes ofzo.

 89. Aad Verbaast 28 november 2009 om 10:21

  @Nelus:
  je bent al aardig scherp en fit! Dat beloofd wat!
  De volgende blog gaat namelijk over Sinterklaas 😉
  Hoog tijd voor wat luim na al deze ernst.

 90. jan bouma 28 november 2009 om 11:08

  Al preluderend @Aad 10:21 op dat nieuwe blog:
  Ik voel me al m’n hele leven een soort Sinterklaas. Diens taak is immers, zo denken de mensen,
  om gratis en voor niks (dubbelop) geschenken weg te geven met ook nog stichtelijke woorden
  daaraan verbonden terwille van het algemene zielenheil.
  Zo veronderstelt men soms wel dat ik gratis en voor niks als Sinterklaas en dienende "het goede doel"
  mijn boek aan eenieder moet weggeven. "Want de vreugde zit in het geven en niet in het ontvangen" zo zegt de corrupte huichelachtige maatschappij. Sint zou het schoelje in z’n zak moeten stoppen waarin… zo zeggen de huichelaars dan ook weer veel lekkers zit… dus "who cares!" als je "in de zak van Sint" wordt afgevoerd ter bestraffing.
  Men lacht zich kapot.
  Toen heb ik Sint geadviseerd die roede nu eindelijk eens als een gesel te laten neerdalen op al die vandalen. Met roodstriemende slagen zou hij het schoelje moeten tuchtigen. Te beginnen met de "rechtsprekende Rechtspraak" die ook al corrupt blijkt….
  Enfin.. ik wil maar zeggen dat Sint zijn handen vol heeft. Prettige dag voor u allen. JB

 91. Smokey 28 november 2009 om 11:45

  @Aad, je aangekondigde nieuwe sinterklaasblog, "O, kom er eens kijken", daar kwam ik eigenlijk voor. Tant pis…..Vol verwachting klopt ons hart, wie de roe krijgt, wie de gard… wat is een gard eigenlijk?
  @jan bouma, driedubbel: "gratis en voor niks geschenken weggeven". Geschenken zijn altijd gratis en voor niets. Nog een keer dubbel dus. Klinkt als Double Dutch.
  Als jij je boek gratis en voor niks weggeeft, is het voor niks en niemandal. Umsonst… men leest het immers niet, of niet goed. Gratis en voor niets er een verklarende tekst bij doen. Wat kan jou het schelen.
  Ik zie je al zitten smikkelen in de zak van sinterklaas, tenminste, waarvan de "huichelaars" zeggen dat er lekkers in zit.
  Bij mijn weten zitten er in de "strafzakken"geen lekkers maar alleen stoute kinderen en… wie weet ook boze mannen:)) Dus niks "algemeen zielenheil" maar individueel zieleheil. "Roodstriemende slagen". Je mept er lustig op los. Heb je een SM-kleder?
  De stemming breng je er in elk geval wel in. LOL!

 92. Smokey 28 november 2009 om 11:47

  @Nelus, ben benieuwd waarvoor je traint in Papendal. Voor de Elfstedentocht of ben je topsporter/ster?

 93. Rubio 28 november 2009 om 12:02

  Ja Jan als Sinterklaas met z’n grote boek verkeerd graag in ‘dergelijk’ gezelschap….en verlangt immer enig begrip terug van de eeuwig domme mensen sinds drieduizend jaar…..http://www.youtube.com/watch?v=C1h0sZNKt3o

 94. Aad Verbaast 28 november 2009 om 12:34

  @Jan:
  Je zou inderdaad denken dat je voor Sinterklaas zou kunnen worden versleten, aangezien al geweldige kado’s die je de mensheid geeft alle ellende in de wereld te verhelpen.
  Voorlopig krijg je de zwarte Piet gezien wat je noemt: de boycot.
  Sint duldt geen concurrentie 😉

 95. Rubio 28 november 2009 om 12:34

  Sorry…slecht Nederlands…..lees minus ‘als’

 96. Aad Verbaast 28 november 2009 om 12:36

  @Smokey:
  Die Sinterklaas blog komt waarschijnlijk ergens rond borreltijd vandaag.
  Als het donker wordt.
  Wat kan mij het schelen :-))
  Waar Nelus voor traint mag ze zelf uitleggen. Met "topsporter" ben je wel warm trouwens.
  Nelus is zich flink aan het warmlopen!

 97. nelus 28 november 2009 om 16:42

  Ga allemaal eens even naar Draakhond. Die heeft een blog met nare sint nicolaasversjes. Leuk tijdens de borrel. En de bitterballen. Heb je die wel ingekocht Aad ?
  Waar ik voor train ? Halleluja, weten jullie dat dan nog niet ?
  Voor de derde keer de grote kerstprijs bij Aad winnen natuurlijk, domoors.
  En inderdaad. Ik bedrijf "topsport" en ben me aardig aan het warmlopen.
  En niet iedereen is daar even blij mee.

 98. VSp 28 november 2009 om 16:55

  @ Drie dingen
  1. ik geloof niet in Sinterklaas, die bestaat niet meer.
  2. Heb ik ook geen pakpier nodig om hele zooitje aantrekkelijker te presenteren dan het in werkelijkheid is.
  3. Hoef ik ook niet recht te zitten en m’n schoenen extra poetsen.

 99. nelus 28 november 2009 om 17:18

  ik geloof wel in Sinterklaas, hij bestaat wel degelijk
  Ik heb heel veel pakpapier nodig om alle hele leuke cadeautjes in te pakken.
  En ik zit heeeeeel erg recht en mijn schoenen, alle 500 paar, zijn gepoetst.

 100. Aad Verbaast 28 november 2009 om 17:24

  @WJ-tje en Nelus:
  Natuurlijk geloof ik in Sinterklaas.
  Rond die tijd leen ik altijd de schoenen van mijn buurman. Maat 50. Past meer in.
  Heeft die Klaas helemaal niet in de gaten
  Kan mij wat schelen :-))
  Goed, ik ga even knutselen, tot straks..

 101. VSp 28 november 2009 om 17:38

  @ Allen, i.h.b. @Nelus
  Trainen in Papendal. Het moet niet gekker worden. Ik meende ergens gelezen te hebben dat Papendal voor het overgrote deel afhankelijk is van sponsor Sinterklazen.
  Da’s oneerlijke concurrentie en zet de concurrentie bij voorbaat op een achterstand.

 102. Aad Verbaast 28 november 2009 om 18:20

  @VSp:
  Nelus gaat er voor, oneerlijke concurrentie of niet 🙂

 103. Pingback:Chinese koper-koorts « Aad Verbaast

 104. Pingback:De Mali anomalie « Aad Verbaast

 105. Aad Verbaast 21 februari 2014 om 16:46

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: