Aad Verbaast

te gek voor woorden eigenlijk

Niemand zit te wachten op de waarheid”

Een onthutsende uitspraak van pieter van vollenhoven  gisteren in pauw & witteman. Tot twee maal toe nog wel. Hij maakte deze opmerking naar aanleiding van zijn pleidooi voor beter onafhankelijk onderzoek. Als voorzitter van Onderzoeksraad voor Veiligheid en inmiddels tientallen jaren ervaring met het doen van onderzoek naar diverse rampen, heeft hij er lang voor gevochten dat die onderzoeksraad kon werken met een wettelijke bescherming. En uiteindelijk gekregen.

“Niemand zit te wachten op de waarheid”
Een wettelijk bescherming voor diegenen die informatie verschaffen. Noodzakelijk in zijn visie omdat anders bijvoorbeeld het O.M. weg zou kunnen lopen met de onthullingen hem gegeven. Dat kan nu niet. Een cruciaal punt!

Nog een bescherming: er kan in zijn rapporten niet geschrapt worden. Door niemand, “tenzij ik het zelf doe.” voegde hij er(glimlachend) aan toe.  

“Niemand zit te wachten op de waarheid”
Hij refereerde ondermeer naar de vele onderzoekscommissies die onder andere door de overheid worden ingesteld om een en ander uit te zoeken. Onder andere werd de Commissie Davids genoemd (Irak onderzoek). Waar blijft dat rapport overigens? Het zou 1 november klaar zijn.  Ook de onderzoeken naar de DSB affaire werden genoemd.

Uiteraard merkte hij op dat hij niet wilde suggereren, dat als er niet een dergelijk wettelijk bescherming was, dat niet automatisch betekent dat onderzoeksrapporten niet onafhankelijk zouden kunnen zijn.
Klopt, maar wie zal het zeggen?    

“Niemand zit te wachten op de waarheid.”
Waarom onthutsend? Ik twijfel niet aan zijn lange ervaring als onafhankelijk onderzoeker. Ik twijfel ook niet aan zijn hoog gehalte aan ervaringsdeskundigheid. Ik twijfel (in zijn functie) ook niet aan zijn integriteit. Wat me dan opvalt is dat, op basis van zijn tientallen jaren ervaring op hoog niveau, Pieter van Vollenhoven tot deze conclusie komt. Feitelijk een bijzonder trieste constatering. Het is dus nog erger dan ik al kon vermoeden. Kan de waarheid zo confronterend zijn?  

“Niemand zit te wachten op de waarheid”
Pieter van Vollenhoven is lid van het Koninklijk Huis. Jan Peter Balkenende moet verantwoording afleggen over de uitspraken van leden van dat Huis. Zou ik in de kamer zitten, dan zou ik een spoeddebat aanvragen met hem. Dan mag hij uitleggen dat ook hij volgens deze uitspraak niet zit te wachten op de waarheid. Met zijn verwoedde pogingen het Irak onderzoek tegen te houden heeft hij de schijn niet mee.

 “Niemand zit te wachten op de waarheid”
Ik kon er slecht van slapen. Deze uitspraak zoemde steeds door mijn hoofd.
“Niemand”?. De vraag die ik maar niet kon beantwoorden: Ben ik dan de enige??
 
 

205 Reacties op “Niemand zit te wachten op de waarheid”

 1. martin 14 november 2009 om 16:45

  De Commissie Davids komt half januari. (Tenminste dat
  is nu de planning.) Van Volenhove nam duidelijk zoveel mogelijk
  gas terug, terwijl hij wel bleef bij zijn punt dat onderzoeken een
  rol spelen in de politieke arena en daar ook op geschreven worden.
  De heer Davids zal niet blij zijn met Pieter met de grote Oren. Een
  door de wol geverfde lolbroek zo kwam hij gisteren op me over.

 2. Aad Verbaast 14 november 2009 om 16:53

  @Martin: Half januari nu pas? Ik meen begrepen te hebben dat het uiterlijk 1 november ‘op de rol’ stond.
  Is het zo ingewikkeld? Moeten er zoveel ‘iemanden’ naar kijken, schrappen en schaven?
  Of wordt het een veel dikker boek dan eerder gedacht?
  "door de wol geverfde lolbroek ": ik heb sinds gisteren mijn mening over Pieter van Vollenhoven flink bijgesteld. Hij maakte een grote indruk op me. Ik heb sinds lang niet een sterkere gast aan die tafel gezien. En een krachtige combinatie van ernst en luim. En dat mag ik wel.
  Wat ik niet begreep, is dat P&W niet boven op die uitspraak sprongen. Ik vind die historisch. Of zitten ze zelf ook niet zo achter waarheden aan?

 3. Ina Dijstelberge 14 november 2009 om 16:53

  Minder geschokt, maar wel zeer verheugd om de uitspraken van Pieter (what’s in an name) van Vollenhoven.
  Minder geschokt, omdat ik al wist wat hij aanroert. Verheugd, omdat hij het openbaart.
  Maar waarom nu vroeg ik mij af.
  Heel even speelde ik met de gedachte dat het Koningshuis een wit voetje bij haar volk wil halen.
  Immers door het wantrouwen te bevestigen stelt zij zich aan de kant van het volk.
  Schouder aan schouder …

 4. klaphek 14 november 2009 om 17:06

  “Niemand zit te wachten op de waarheid”
  Er zijn natuurlijk altijd wel mensen die de waarheid willen weten, waarschijnlijk vaak “kleine” mensen. Blijkbaar figureren die niet erg op de voorgrond bij onze Pieter. Hij telt ze niet mee.
  Pieter doet de grote zaken. Daar spelen veel grote en kleine bobo’s een rol die in de regel bijna allemaal boter op hun hoofd hebben. Die zitten inderdaad niet te wachten op de warmte van de waarheid.

 5. Aad Verbaast 14 november 2009 om 17:07

  @Ina:
  Ik zit er nog mee te worstelen, Ina. ‘de leugen’ speelt al die jaren als een rode draad door mijn blogs.
  Misschien ben ik nog te veel idealist en hoopte ergens dat die talloze leugens die ik tegenkwam en waar ik veel over schreef allemaal nog wel wat overtrokken zouden zijn. De keerzijde zogezegd.
  En nu dit. Van iemand die het zou kunnen weten..
  "het volk": zijn die anders, gemiddeld genomen?
  Ik denk dat bij de thee bij Beatrix deze uitspraak nog wel even besproken zal worden. Met bijvoorbeeld Balkenende maar ook met van Vollenhoven.
  Het "koninklijk Huis" heeft ook een reputatie de waarheid te verbergen, Pieter van Vollenhoven zal er mischien ook alles van weten, zou die daarover alles weten?:
  "de Koning te rijk"http://www.vkblog.nl/bericht/281291/De_koning_te_rijk

 6. Ina Dijstelberge 14 november 2009 om 17:10

  @ Aad : Als idealist stoot je nog wel eens je neus.
  Het volk zijn wij allemaal….

 7. Aad Verbaast 14 november 2009 om 17:10

  @Klaphek:
  == Er zijn natuurlijk altijd wel mensen die de waarheid willen weten, waarschijnlijk vaak “kleine” mensen. Blijkbaar figureren die niet erg op de voorgrond bij onze Pieter. Hij telt ze niet mee. ==
  Je kan zo maar gelijk hebben. Ik hoop het trouwens.
  En de politiek maar praten over dat ze het contact met het volk willen vergroten. Omdat ze het kwijtgeraakt zouden zijn. Klopt ook nog eens.
  Ondertussen regeert de leugen…

 8. coby 14 november 2009 om 17:13

  Zijn uitspraak gaf mij het gevoel dat daarachter een bult aan ervaringen opgedaan bij zijn onderzoeken zit die hij nooit mag en kan en zal openbaren. Er zit een wereld achter. Opgeven staat niet zo in zijn woordenboek, dus hij blijft zich inzetten en dealt met zijn persoonlijke gevoelens om voor de zaak van waarheidsvinding toch zo goed mogelijk een steentje bij te dragen. Hij is niet de eerste die dit aan de kaak stelt, maar als het uit zìjn mond komt, dan weegt dat zwaar, volgens mij.
  Ik zou er ook meer over willen weten, maar die man zou dan (terecht) de hele uitzending moeten krijgen en hebben.
  Nu was er nog veel meer. Het viel me trouwens ook op hoe goed hij luisterde naar het ook indrukwekkende verhaal van Frenk van der Linden. Dat ging trouwens ook over een vorm van waarheidsvinding…
  Hartelijke groet, Coby

 9. Aad Verbaast 14 november 2009 om 17:13

  @Ina:
  "idealist": zou zo maar eens mijn valkuil kunnen zijn. Soit, dat is dan maar zo.
  Elke keer als ik ga graven in de krochten van het internet, dan stuit ik op beerputten.
  Waarom is dat toch?

 10. An van den burg 14 november 2009 om 17:15

  Aad.
  Nog een mooi voorbeeld van corruptie, want dat is het, is de samenstelling van de Raad van Staten.
  Allemaal vriendjes uit politieke partijen. Hoogverraad is het! ik heb nooit geloofd in integriteit van bestuurders; macht corrumpeert altijd.
  Groet, An.

 11. Zwollywood 14 november 2009 om 17:15

  Aad, volgens mij heeft Pieter het nóg duidelijke gesteld. Hij zei ‘je schrijft als ingestelde commissie een rapport en láter wordt de tekst in het raport gewoon gewist omdat het ze niet uitkomt’. Hier is de integriteti van de overheid aan de orde.

 12. martin 14 november 2009 om 17:21

  Iedreen kende de codes Aad. Door de wol geverfde mensen in de studio.
  Iedereen had het recht te zeggen wat hij wilde zeggen en niet meer. Dat
  maakte het ook zo boeiend. Het was niemand fukt met Frank de Grave TV,
  maar dan wel echt.
  We zijn het overigens eens door de wol geverfde lolbroek komt overeen met
  jouw opinie over Van Volenhove. Het boek zo dik? Ik werk me een beetje in
  die materie in. Het boek is vreselijk dik en de hoeveeelheid na te speuren
  gegevens vrijwel eindeloos.
  Hoeveel mensen denk je dat hun buik vol hebben van de leugens en bedrog,
  het ontwijken en klakkeloos achter de amerikanen aanlopen? Hoeveel carrieres
  zijn besmet door de Irak politiek? Hoeveel ministers van Staat zijn boos? Hoe
  vaak is een gentleman als Bot teruggefloten als een brugklasser? Davids staat
  aan twee kanten onderdruk. Hoe sterk de derde en vierde kant zijn (de pers en
  politiek) moet nog blijken. Maar hou je vast het gaat stormen. Van Volenhove
  doet alvast de aftrap.

 13. Aad Verbaast 14 november 2009 om 17:21

  @Coby: Hij maakte grote indruk op me. Van der linden ook trouwens. Ook waarheidsvinding inderdaad. En ook wat dat kan opbrengen. Goed nieuws, want ik geloof er heilig in.
  Het zit diep bij me. Macro en micro. ok dat werd weer voor mij daar overduidelijk. Het zijn dezelfde processen.
  Je hebt gelijk: als het uit zijn mond komt weegt het zwaar. Vandaar mijn onrust.
  Als het uit mijn eigen mond komt, of die van Dolf Janssen (ook gast) minder..
  Ik doe aan ‘educated quesses’ en schrijf soms uit eigen (beperkte) ervaring, hij heeft het gezien en meegemaakt. En durft het hardop te zeggen. Verbijsterend toch?

 14. Aad Verbaast 14 november 2009 om 17:24

  @An: ik ben bang dat je gelijk hebt. Maar dat is toch rampzalig?
  "rampzalig": dat zien we dan ook rond de aardbol: een en al ramp en rampspoed.
  Hoog tijd dat integriteit eens tot norm verheven wordt!
  Daar hoort ook bij dat er niet meer gelogen wordt.
  @Zwollywood:
  "Hier is de integriteti van de overheid aan de orde. "
  Die is wat mij betreft dan ook volledig aan de orde!! Al veel langer!!

 15. Ina Dijstelberge 14 november 2009 om 17:26

  @ Aad : En dan stuit je ook nog op deksels-van-beerputten lifters die zelf de beerput hebben verzonnen.

 16. Aad Verbaast 14 november 2009 om 17:29

  @Martin:
  Zeer terecht vragen die je daar stelt. Ik ben het heel lang helemaal zat. Ik hoop meer en meer mensen met me.
  En ik heb niet de indruk dat het (de verspreide leugens) minder wordt. Het wordt eerder meer.
  Hoog tijd dat het gaat sidderen in plaats van sudderen.
  Van Vollenhoven gaf wederom, terecht, ammunitie.

 17. Aad Verbaast 14 november 2009 om 17:36

  @Ina:
  Zelfs als je de deksel op je neus krijgt: als die van een beerput is, stinkt het van alle kanten.
  En dat doet het. Ik begin het goed zat te worden.
  Alle mooie woorden van politici ten spijt. Laat maar eens zien dat het anders kan toch?
  Wie van de kamerleden durft dat spoeddebat aan te vragen. Of hebben ze allemaal wat te verbergen en tonnen boter op het hoofd?
  De waarheid kan confronterend zijn. Maar kan dat ooit een excuus zijn om die niet te willen hebben?
  De vervuiler betaalt immers. Maar is dat zo?
  Over vervuilers: het zijn zakkenwassers..

 18. An van den burg 14 november 2009 om 17:37

  Aad.
  Zelfs de gerenomeerde pers werkt er aan mee door in Nederland corruptie "verstrengeling van belangen" te noemen en van "de verstrengelingen van belangen" in andere landen ,corruptie te noemen.
  De pers is dus ook corrupt! Voorbeeld: twee journalisten van de Volkskrant gaan een bibliografie schrijven over Willem Alexander. Zij kregen hiertoe "de opdracht" van de Rijks Voorlichtingsdienst.
  De Volkskrant is de officiële voorlichter van de Oranjes!!
  Ook corruptie dus.
  An.

 19. Aad Verbaast 14 november 2009 om 17:51

  @An: zoals ook Pieter van Vollenhoven gisteren weer eens zo duidelijk aangaf: alle partijen strijden voor het eigen belang.
  De oorzaak van vele ellende in de wereld. Micro en macro.
  Kunst is het om te zoeken naar gemeenschappelijke belangen en daar voor te gaan.
  Een kunst die velen niet verstaan.
  Waarheidsvinding is er een van. Een noodzakelijk randvoorwaarde. En dan hoor ik dit..
  Een keiharde bevestiging van wat ik al lang vermoedde. Het sloeg alsnog bij mij in als een bom.
  Ik wil geen cynicus worden. Maar het valt niet mee dat buiten de deur te houden.
  Hoe doe jij dat? Of accepteer je het te worden of te zijn?

 20. Florias 14 november 2009 om 18:01

  Het is een kwalijke zaak,dat iemand net doet alsof.

 21. Aad Verbaast 14 november 2009 om 18:09

  @Florias:
  Net doen alsof is altijd kwalijk naar mijn mening.
  Op wie doel je met: "iemand"?

 22. An van den burg 14 november 2009 om 18:12

  Aad, cynisme is een uiting van intelligentie! Ik laat mij door niemand omkopen en prik snel vuige zaakjes door. Het geeft rust in je prive-leven omdat je niet steeds, ook bij particulieren, het wiel weer eens moet uitvinden.
  Ik ken geen filosofen die niet direct, of indirect cynisch zijn. Hoe kun je anders een zekere diepte bereiken? met naiviteit? Nee, hoor, dan moet je romans gaan schrijven. Zijn ook vaak cynisch trouwens.
  Wat denk je van Dostojevski?
  Ik ben tevreden met mijn leven. Er zijn genoeg integere mensen, maar niet onder machtigen.
  Groet, An.

 23. Peter Louter 14 november 2009 om 18:13

  We zitten juist te wachten op de waarheid.
  Maar er zijn natuurlijk een heleboel mensen die liever niet zien dat de laatste steen bovenkomt.
  Maar dat is wel aan het gebeuren. De vliegtuigbrand bij Eindhoven en de brand bij Schiphol zijn opnieuw onderzocht bijvoorbeeld. Hier op Volendam broeit het ook nog steeds. Iedereen weet zo’n beetje dat er een aantal zaken zijn afgedekt om het gezicht van autoriteiten te redden. Maar iedereen weet ook dat de Burgemeester stomdronken op het toneel verscheen en in een ambulance is gestopt om hem uit de weg te houden. De waarheiid komt wel eens boven, ook formeel.
  De tolerantie tegenover gerommel is sterk aan het afnemen. Prins Pieter weet dat. Hij lifte mee op een trend en heeft goed ingeschat dat hij op dit ogenblik zoiets kon zeggen, zonder te worden teruggefloten.
  Zijn uitspraak wil ik vooral zien in het kader van zijn doel om onderzoek binnen een wettelijk kader te plaatsen en zijn eigen instituut een grotere rol in onderzoek te geven.
  Dat niemand de waarheid wil horen, is een leuze.
  Het tegendeel is waar, we willen het allemaal precies weten, behalve dan degenen die iets te verbergen hebben.

 24. Aad Verbaast 14 november 2009 om 18:20

  @An:
  "Ik ben tevreden met mijn leven. Er zijn genoeg integere mensen, maar niet onder machtigen."
  Ik prijs me gelukkig te denken dat ik er ook meerdere ken. Zonder hen zou ik het niet meer volhouden.
  Van de ‘machtigen’ waaronder ik er slechts een paar kende, heb ik bewust afscheid genomen. Ik wrd er onpasselijk van.
  Is sceptisch zijn wat anders dan cynisch?
  Ik denk van wel, ik hou me vooralsnog bij het eerste. Jij?

 25. An van den burg 14 november 2009 om 18:24

  Aad, ja, dat is wat anders. Scepsis gaat niet diep en laat zaken gewoon de zaken zijn. Sceptici geven wel vaak een zwengel om dieper te zoeken.
  Ik hou van cynische mensen. Zij weten wat reine liefde is, juist omdat zij niet voor èèn gat zijn te vangen.
  An.

 26. Aad Verbaast 14 november 2009 om 18:26

  @Peter:
  == We zitten juist te wachten op de waarheid. ==
  Wie zijn "we"?? Ik ben heel benieuwd wie je daar onder schaart.
  == Volendam" == ik als niet ervaringsdeskindige, jij woont er midden in, naar mijn beperkte kennis een van de gemeenschappen in Nederland (toonbeeld?) die ‘er alles aan doet’ veel te verbergen.
  == Het tegendeel is waar, we willen het allemaal precies weten, behalve dan degenen die iets te verbergen hebben. ==
  Nogmaals : "we"? Durf je je te wagen aan een percentage wie wel en wie niet iets te verbergen heeft?

 27. Kokopelli 14 november 2009 om 18:26

  @Aad: Om 17:24 uur schrijf je in een reactie op An:Hoog tijd dat integriteit eens tot norm verheven wordt!
  Daar hoort ook bij dat er niet meer gelogen wordt.

  Dan stel ik je de vraag: Wie gaat integriteit tot "norm"verheffen in een wereld die door niet-integere (schaduw)figuren bestierd wordt?
  En liegen is van alle dag en des mensen eigen en naarmate er meer op het spel staat wordt er (on)onevenredig harder gelogen. Jij gebruikt als titel “Niemand zit te wachten op de waarheid”. Op de waarheid kun je echter wachten tot je een ons weegt.
  Ooit een mens tegengekomen met dat gewicht?
  Groet,
  Kokopelli

 28. Ruud Zweistra 14 november 2009 om 18:30

  Klaphek heeft het al duidelijk gesteld. Het gaat om de instanties en insituties, al dan niet direct betrokken bij de zaak, maar de eerste natuurlijk het meest.
  Zie het lot van klokkenluiders.
  Overigens is het ook een algemener verschijnsel,dat bijvoorbeeld ook voorkomt bij alle ideologen en met name de gelovigen.
  Om maar meteen even een praktisch voorbeeld te geven: zo zitten maar heel weinig mensen te wachten op de waarheid dat culturen niet gelijk(waardig) zijn, en misschien nog minder op de waarheid dat mensen niet gelijk zijn (gelijkwaardig mag je hier al helemaal niet schrijven).
  En nog concreter Ina Dijstelberge die hier instemmend reageert op Van Vollenhoven, is diep afkerig van de waarheid over de ongelijkheid van culturen. Zodanig afkerig dat ze een langdurige propagandacampagne voert voor het tegenovergstelde idee, inclusief een lange reeks leugens en verdachtmakingen.
  Zo erg gruwt Ina Dijstelberge van de waarheid.

 29. Aad Verbaast 14 november 2009 om 18:33

  @An:
  Ik kijk en luister met groot genoegen naar de kampioen cynicus van Nederland: Maarten van Rossum.
  Het zet me aan het denken.
  Ik verzet me echter het zelf te worden. Dat betekent immers in de praktijk dat je alles ‘met een scheef’ oog bekijkt.
  Ik ben inmiddels wel zover dat ik niets, nou ja vrijwel niets, meer geloof.
  En ben ik daar blij mee? Nee, eigenlijk niet.
  Maar het geweten speelt. En die speelt een grote rol bij me. Te groot? Daar is discussie over mogelijk.
  == Ik hou van cynische mensen. Zij weten wat reine liefde is, juist omdat zij niet voor èèn gat zijn te vangen. ==
  Een nadenkertje voor me. Moet ik dus even de tijd voor nemen om over na te denken. Jouw argumenten?

 30. Aad Verbaast 14 november 2009 om 18:40

  @koko:
  == Wie gaat integriteit tot "norm"verheffen in een wereld die door niet-integere (schaduw)figuren bestierd wordt? ==
  Ik hoop dat die ergens en eens opstaat, met genoeg ‘cloud’ om dat tij ook daadwerkelijk te keren.
  Voor mij zou dat de "messias" zijn.
  Er zijn er wel opgestaan., maar helaas niet met genoeg ‘cloud’. Je mag raden waardoor dat komt.
  == Ooit een mens tegengekomen met dat gewicht? ==
  Ik ben wel mensen tegengekomen met het pleidooi, maar niet met het gewicht.
  Ook triest.
  Ik ‘ken’ wel veel mensen met het gewicht, en met een ander pleidooi: nog veel triester.
  Maar: ken jij ze?

 31. Ruud Zweistra 14 november 2009 om 18:41

  Aad Verbaast 14-11-2009 18:33
  @An:
  …== Ik hou van cynische mensen. Zij weten wat reine liefde is, juist omdat zij niet voor èèn gat zijn te vangen. ==
  Een nadenkertje voor me. Moet ik dus even de tijd voor nemen om over na te denken. Jouw argumenten?
  Reactie:
  Toch wel aardig, die rol van naieveling, Aad.
  Natuurlijk is het heel simpel: An houdt van cynici, omdat An zelf een cynicus is. An stelt gewoon dat ze van zichzelf houdt.
  Je kent toch wel de definitie van een cynicus?: Iemand die de prijs kent van alles, en de waarde van niets.

 32. klaphek 14 november 2009 om 18:47

  @Aad Verbaast,
  Uit elk onderzoek blijkt dat mensen zich vaak niet houden aan de afgesproken procedures. Dat kan heel veel oorzaken hebben: ze wisten het niet, ze waren eigenwijs, ze waren die ochtend opgestaan met een “fuck you”gevoel, pure sabotage,…enz.
  Een procedure is slechts zo sterk als het mechanisme om die procedure te bewaken. Ik heb nieuws voor je: het bewaken van procedures is bij de overheid zo goed als niet bestaand. Zelfs als ze er wel zijn en er wordt tijdig aan de bel getrokken, dan gaat het nog vaak mis omdat de politiek roept: fuck you, dat past ons nu niet. Dit is dagelijkse kost.
  @Peter Louter,
  Daar in Volendam hadden ze geluk bij een ongeluk. Bij dat soort rampen speelt altijd het aspect aansprakelijkheid. De rijksoverheid had in het kader van wet en regelgeving en het toezien op de handhaving daarvan zoveel verantwoordelijkheid dat afkopen de beste oplossing was. Dat hebben ze ook ruimhartig gedaan. Er is daarna veel veranderd in wet en regelgeving, maar veiliger is het er echt niet op geworden. Ze hebben nu echter wel de verantwoordelijkheid wettelijk stevig en exclusief bij de ondernemer gelegd. Zelfs een dronken burgemeester kan dan de provincie en het rijk niet meer in de problemen brengen.
  @Ruud Zweistra,
  Als het niet uitkomt dan weigert men gewoon om de kosten van voorgenomen of bestaand beleid door te rekenen en kenbaar te maken. De PvdA wil de import van economisch kanslozen niet stoppen en daarom moet iedereen straks langer werken. De economisch kanslozen natuurlijk niet, die krijgen een tegemoetkoming. Over rampen gesproken.

 33. jan bouma 14 november 2009 om 18:50

  Ik ben nog nog niet geheel hersteld om u allen "even de waarheid te verklaren" en waarna die aangehoord is tegen u allen kan zeggen net zoals Colijn: "Gaat u allen nu maar rustig slapen want de regering waakt…" terwijl de moffen ons land binnenvielen. Pieter van Vollenhoven moet die zaak ook nog eens onderzoeken. Idem het nut van die politionele acties 1946 – 1949.
  Ik wil maatr even zeggen als tussentijdse opmerking dat de bekende opmerking van de oplichter Al Gore… aan de orde is als het gaat om de waarheid:
  De waarheid is een "AN INCONVENIENT TRUTH.
  Nog even geduld beste lezers van dit blog. Zo dadelijk zal ik bij volledig herstel mijn licht hier weer doen schijnen beneden uw korenmaat! :))
  @An
  Gelukkig reken ik me tot de pragmatische cynici.
  Want alleen met een nihilistisch cynisme komt de mensheid er ook niet.
  Tot morgen.
  IJs en weder dienende.
  En vogelt u eens uit waarom die Al Gore een oplichter is.

 34. Aad Verbaast 14 november 2009 om 18:50

  @Ruud (18:30)
  jij begint over culturen. En over de gelijkwaardigheid daar van.
  Je "waarheid" dat culturen niet gelijkwaardig zijn is naar mijn menig een verkeerde route. Een onmogelijke route namelijk.
  Het besef dat culturen verschillend zijn kan wel bijdragen tot ‘de waarheid’.
  Dan nog is de keuze van degenen waar dat besef inmiddels is doorgedrongen:
  Kun je samen leren van verschillen? En daarmee elkaar verder helpen?
  Of blijf je uitgaan van de eigen superioriteit en focus je je slechts op aanpassing van andere culturen aan je eigen cultuur als randvoorwaarde vreedzaam samen te leven?
  Ik weet de waarheid ook niet. Ik blijf echter vorsen die te benaderen.
  Heissenberg is er niets bij 😉

 35. Ina Dijstelberge 14 november 2009 om 19:07

  @ Aad : We zullen het af moeten wachten of er reactie komt vanuit de kamer.

 36. Mihai Martoiu Ticu 14 november 2009 om 19:08

  jij bent een niemand.

 37. Aad Verbaast 14 november 2009 om 19:28

  @Ina: 19:07
  == We zullen het af moeten wachten of er reactie komt vanuit de kamer. ==
  Ik ben heel benieuwd. Als er geen reactie komt dan zet ik het bij mijn lijstje"gemiste kansen.
  Een veeeeeel langer lijstje dan genomen kansen. Wat dat betreft komt het wel eens overeen met de betekenis die de tweede kamer zou moeten hebben: volksvertegenwoordiging.
  Hoe ziet jouw lijstje er uit? Jij bent toch ook ervaringsdeskundige in de politiek?
  @Mihai:
  == Jij bent een niemand == verklaar u nader..

 38. Aad Verbaast 14 november 2009 om 19:34

  @Jan: 18:50:
  De waarheid is een "AN INCONVENIENT TRUTH.
  In andere woorden wat Pieter van Vollenhoven zei.
  Ik voel me met die constartering eigenlijk bijzonder ongemakkelijk. De leugen regeert. Een slechte heelmeester. Stinkend wonden achterlatend.
  Maar ja, als je even om je heen kijkt wordt dat ook bevestigd.
  Ik verwijs ook maar weer even naar het vers nieuwsbericht dat net onder mijn ogen kwam:http://www.nrc.nl/buitenland/article2414165.ece/Obama_China_is_geen_bedreiging_voor_VS
  "China is geen bedreiging voor VS"
  Zet ik er even naast: "Niemans zit te wachten op de waarheid"
  Dan lees je toch zo’n bericht heel anders?

 39. Aad Verbaast 14 november 2009 om 19:40

  @Ruud: (18:41:
  == Toch wel aardig, die rol van naieveling, Aad. ==
  Ik ben altijd benieuwd naar de gebruikte argumentie van anderen.
  Dame Edna: you may call me old-fashioned" 😉

 40. An van den burg 14 november 2009 om 19:42

  Aad.
  Je kent I. Kant, de Verlichtingsfilosoof?
  Voor hem is de "waarheid" je absoluut distantiëren van de leugen. Welke gevolgen die waarheid dan ook heeft! Dus: gestel, je kan een leven redden door een leugentje, maar je vertelt de waarheid die tot gevolg zal hebben dat er een dode valt. Plicht tot in het uiterste dus: nooit liegen.
  Erbij zij vermeld dat Kant nooit seks had, geen gade had en nooit zijn dorp heeft verlaten??!! Seks zag hij als verderfelijk voor de moraal! Is dàt een "waarheid"?
  An.

 41. Aad Verbaast 14 november 2009 om 19:44

  @Klaphek:
  == Dat kan heel veel oorzaken hebben:.. ==
  Je benoemd er een paar, ik (jij wrs ook) kan er nog wel een paar meer bedenken.
  Is dat niet schandalig?
  En wij maar stemmen totdat we erbij neervallen.
  En de politici, ongeacht bij welke uitslag, zich maar in bochten draaien dat ze eigenlijk gewonnen hebben. Pers definitie onmogelijk natuurlijk. Daar begint het eigenlijk al.
  Of ben ik nu cynisch?

 42. Ingrid van den Bergh 14 november 2009 om 19:46

  Je legt de vinger op veel zere plekken. Ik krijg steeds meer het gevoel dat in dit land het aantal zaken dat het daglicht niet kan verdragen toeneemt.
  Kijk alleen maar eens naar J.P. die in elke koninklijk-huiskwestie de koninklijke familie de hand boven het hoofd houdt. Onze koningin moet wel een kenou zijn dat ze onze Jan-Peter steeds weer in de spagaat dwingt.
  Ik heb veel respect voor Meester Pieter die, ondanks zijn koninklijke ega, durft te zeggen waar het op staat. En omdat hij dit met een heel eigen humor doet sluit ik hem gemakkelijk in mijn hart.

 43. Aad Verbaast 14 november 2009 om 19:52

  @An.
  Filosofen zet ik altijd aan de kant. Inclusief Kant. Om niet meteen te stellen dat ze aan de zelfKant van de maatschappij staan, maar ik het er nooit ene jota van begrepen. De waarheid hebben ze ook nog nimmer kunnen ontrafelen. Een ieder heeft wel geclaimd dat te doen.
  Wel eens in deze: nooit liegen.
  Al was het maar dat het brein van de mens (zeker de mijne) te klein is om te onthouden wele leugen je aan wie je hebt verteld. Dan stapelt zich dud leugen op leugen, en groeit de bermbom die ze mogelijk zelf gelegd hebben, en wellicht (wrs) vergeten hebben waar ze die gelegd hebben. Om dan vervolgens totaal verbaasd te zijn dat die eens ontploft!
  Nooit liegen dus. Mensen en politici (let op het onderscheid dat ik maak in deze) zouden eens wat meer verantwoordelijkheid moeten nemen voor wat ze doen.
  Voor wat ze zeggen, schijnt al moeilijk te zijn…. Laat staan..
  Eens?

 44. Aad Verbaast 14 november 2009 om 19:55

  @Ingrid:
  == Je legt de vinger op veel zere plekken. ==
  Zachte heelmeesters maken stinkende wonden. En het stinkt behoorlijk.
  Pieter van Vollenhoven is, in deze, met sprongen gestegen in mijn achting.
  Het wordt tijd dat iemand eens een voortouw neemt, met enige ‘cloud’!!
  Wat een bende!!

 45. klaphek 14 november 2009 om 20:09

  @Ad Verbaast,
  Hmmm cynisch? In het echt is het nog veel erger dan jij denkt en Pieter van Vollenhoven zegt. Mogelijk heb ik hem onvoldoende recht gedaan. Hij zei: "niemand zit te wachten op de waarheid". Het kan heel goed zijn dat hij bedoelde: niemand die onderzocht wordt zit te wachten op de waarheid. Ik weet van nabij dat dit in ieder geval opgaat voor de bobo’s. Die laten namelijk de meeste steken vallen.
  p.s. een bobo is in dit geval een gezagsdrager zonder de juiste competenties. zoals bijvoorbeeld de huidige voorzitter van de raad van bestuur van het ABP. Of Willem Aantjes, oud-voorzitter van de kampeerraad.

 46. Robert 14 november 2009 om 20:18

  De leugen wordt voor waarheid aangezien, liegen is geen liegen meer. De waarheid is een speeltje van mensen aan de macht die liegen dat de waarheid gedrukt staat. Laten we gewoon de leugen accepteren als waarheid. Misschien helpt de leugen dan…
  Groet Robert
  Sapere aude

 47. helena 14 november 2009 om 20:18

  @Aad, ik dacht dat Pieter van Vollenhoven gisteren vertelde dat hij die woorden al enkele jaren gebruikt. Of doelde hij op iets anders? Oh ik weet het al, hij zegt al jaren dat onderzoek niet onafhankelijk is…. en dat slaat ook op de tekst : "niemand zit te wachten op de waarheid" denk ik. Een en ander heeft met elkaar te maken!
  Ben jij de enige die zit te wachten op de waarheid? Dacht het niet!
  En als jij volgens jouw mening de waarheid naar buiten probeert te brengen dan is dat wel jouw eigen waarheid volgens mij. Kan je de vraag beantwoorden wat waarheid is?
  Er zijn toch ook vaak niet voor niets veel verschillende meningen van experts over bepaalde onderwerpen over wat er echt aan de hand is….
  Denk aan het onderzoek over de Schipholbrand wat Van Vollenhoven heeft uitgevoerd met zijn collega’s. Later bleken er weer andere resultaten naar buiten te komen van een deskundige waaruit weer andere conclusies getrokken kunnen worden waar de brand was begonnen e.d.
  De waarheid zal in sommige gevallen nooit achterhaald kunnen worden….(of in veel gevallen).
  @Jan Bouma. Waarom is Al Gore nou een oplichter?

 48. Ruud Zweistra 14 november 2009 om 20:22

  Aad Verbaast 14-11-2009 19:40
  @Ruud: (18:41:
  == Toch wel aardig, die rol van naieveling, Aad. ==
  Ik ben altijd benieuwd naar de gebruikte argumentie van anderen.
  Dame Edna: you may call me old-fashioned" 😉
  Reactie:
  "And all in best possible taaaassteee!!"

 49. Sandra 14 november 2009 om 20:24

  Niet gezien, maar verbijsterend.
  Het doet denken aan Jack Nicholson in A Few Good Men.
  "You can’t handle the truth!"
  Stemt tot nadenken.

 50. Aad Verbaast 14 november 2009 om 20:24

  @Klaphek:
  Je noemt een aantal namen. Niet eens nodig als je stelt dat het zelfs nog veel erger is dan Pieter van Vollenhoven het duidde: "Niemand..". Kan het nog erger?
  Dat betekent in mijn definitie dat niemand is uitgezonderd door hem. Dat was ook de schok die me trof.
  En ik ga helemaal met je mee: hoe hoger je in de boom zit, hoe liever men zich wel verschuilen achter een dik bladerdek.
  De stam is meestens open en bloot.
  Ik krijg een boete omdat mijn fietslamp niet brandt. De wereldleiders roepen en doen maar wat, en komen er mee weg. "Verschil moet er zijn."? Nee, er toch geen verschil zijn?
  Voorbeeld: er zijn nogal wat landen die het ICC niet erkennen. Endaarmee hun handen vrij hebben te doen en te laten wat ze willen.
  Ik hoef niet aan te komen met een verklaring dat ik ons rechtssysteem niet erken.
  Vreemde verschillen.. Dat moet toch maar eens afgelopen zijn?

 51. Ruud Zweistra 14 november 2009 om 20:24

  Oh ja, nog een kleinigheidje voor je:
  De een zijn waarheid is de ander zijn verkeerde route …

 52. An van den burg 14 november 2009 om 20:26

  Aad.
  Jij geeft geen jota om filosofen. Ik zeg: alle journalisten moesten verplicht worden een filosofiestudie te doen alvorens aan waarheidsvinding te beginnen, want argumenten zijn de bouwstenen van de filosofische theorieën.
  Goede ideën zijn weinig waard tenzij zij worden onderbouwd met goede argumenten.Aangezien journalisten voor mij "de onderste steen moeten bovenhalen" moeten zij veel filosofen lezen om kennis te krijgen van argumentaties en onderbouwing. Juist dan kunnen zij meer waarheid vinden en leugenaars in de politiek ontmaskeren. ik zie dat weinig; er wordt niets ontmanteld. Daardoor kan de leugen voortbestaan! En sterker nog: almaar uitdijen tot megaleugens, oorlogen, armoede etc..
  An.

 53. Aad Verbaast 14 november 2009 om 20:28

  @Robert: een filosofische benadering van je.
  Ik kom uit een ander hoek. Als je stelt dat min 1 gelijk is aan 1 is van alles mogelijk, maar heeft weinig met de realiteit te maken.
  Ruud: 20:22: dat ze een voorbeeld voor ons allen mag zijn ;-))

 54. Robert 14 november 2009 om 20:33

  Er zijn genoeg journalisten die filosofie gestudeerd hebben. Ik heb nu niet meteen namen.. . Maar hun tekst is niet anders. Het blijven journalisten met heel weinig ruimte om te schrijven.

 55. Robert 14 november 2009 om 20:36

  Aad het was literaire bezinksel. Ik deel je zorgen. Ik heb Jumbo-tje een keer ontmoet …, hij voorzitter was van Slachtofferhulp. (…) Eerlijke man die denk ik geen potten kan breken.
  Dag

 56. Aad Verbaast 14 november 2009 om 20:36

  @Helena:
  == hij die woorden al enkele jaren gebruikt == klopt, dat zei hij ook. Maar dat hij dat zei was bllijkbaar voor velen nieuws. Ook voor mij.
  == Ben jij de enige die zit te wachten op de waarheid? Dacht het niet! ==
  Ik hoop het van harte!! Ik zie wel menigeen die rustig zit te wachten en veel voor zoete koek slikt. Ik reken jou daar overigens zeker niet bij.
  == En als jij volgens jouw mening de waarheid naar buiten probeert te brengen dan is dat wel jouw eigen waarheid volgens mij. Kan je de vraag beantwoorden wat waarheid is? ==
  Nee, daar ben ik ook heel duidelijk in. Ik heb de waarheid niet in pacht. Als die al bestaat.
  Maar ik zal me niet gauw neerleggen als iemand beweert dat wat hij/zij beweert wel de waarheid is.
  Dan gaan onmidddelijk mijn vraagzenuwen opspelen.
  Ik zal ook blijven vorsen zo dicht mogelijk bij de waarheid te komen. Niet eenvoudig (zie blog) maar feiten zijn feiten.
  == De waarheid zal in sommige gevallen nooit achterhaald kunnen worden….(of in veel gevallen). ==
  Eens. Maar leg jij je daarbij neer?

 57. eva 14 november 2009 om 20:39

  Jij bent vast de enige die de waarheid vertelt
  en ook wil horen!
  Het is een menselijke eigenschap dat we liever leugens horen.
  Zoals dat de kilometerheffing de files oplost
  en dat we niet meer zullen gaan betalen.
  Ach en verder voorbeelden te over.
  Dat hoef ik hou niet te vertellen. Je kunt er meer verzinnen dan ik!
  gr eva

 58. Aad Verbaast 14 november 2009 om 20:47

  @An:
  20:26:
  Ik heb getracht filosofen te kunnen doorgronden. Het is me niet gelukt. Toen ik begreep dat filosofen onder elkaar (allen vorsend naar de ‘waarheid’) het onder elkaar al eeuwen niet eens kunnen worden heb ik dat ‘vakgebied’ naast me neer gelegd.
  De enige die me echt kon inspireren was Socrates en schreef daar eens een blog over:http://www.vkblog.nl/bericht/245000/Socratische_gesprekken._Gemiste_kans_voor_bloggers%3F
  Herkenbaar?
  Voor de rest ben ik niet oneens met je stellingen in je reactie.
  Ik wens dat het anders was.
  @Robert: 20:33-20:36:
  zie mijn overwegingen net hierboven.
  Ik begrijp dat jij meer kennis hebt van de filosofie, en die zelf ook beoefent.
  Eens?

 59. Aad Verbaast 14 november 2009 om 20:52

  @Eva:
  == Jij bent vast de enige die de waarheid vertelt en ook wil horen! ==
  Dank, maar te veel eer. Ik besef dat tegen het virusleugen weinigen besmetting kunnen voorkomen, en ten prooi vallen aan de sypmtomen. Ik ben daar geen uitzondering op. Geen inenting tegen op gewassen!
  Maar ik wil de waarheid wel horen. En als ik die niet hoor, dan ga ik op zoek!! Actief!!
  En ik twijfel altijd dat als ik iets hoor, of het de waarheid is. Zelden of nooit dus als ik Pieter van Vollenhoven mag geloven.
  Extra huiswerk dus :-))

 60. Aad Verbaast 14 november 2009 om 20:58

  @Ruud:
  == De een zijn waarheid is de ander zijn verkeerde route … ==
  Met name voor diegenen die de waarheid in pacht denken te hebben.
  Vreemde uitdrukking overigens. In pacht hebben betekend ‘geleend’ en ‘tijdelijk’.
  Warom moet ik plots en ineens aan b.v. Wilders denken nu ik dit zo opschrijf? Vreemde associatie? 😉

 61. Robert 14 november 2009 om 21:11

  Eens Aad. Filosoferen leer je niet; wat de rede betreft kan je die hooguit leren filosoferen. Wat je doet is afdalen (af-grondelijk noemen ze dat) in de plooien van je ziel opzoek naar waarheid. Deze weg is al beter dan de ander die er voor huiverd, wegloopt en zijn zakken vult.
  Je bent goed bezig, leer dan ook tevreden te zijn.
  Ik ben vaak een knuppel in een hoenderhok geweest; altijd gewonnen en niets bereikt. Alles blijft het zelfde of keert weer. Maar jouw zorgen zijn al filosofisch.
  Groet Robert

 62. Aad Verbaast 14 november 2009 om 21:21

  @Robert: dank, ik beschouw je reactie als een hart onder de riem.
  Je eigen relativeringsvermogen spreekt me aan, een bijzondere zeldzaamhied. Om te koesteren.
  Tevreden zijn valt me niet makkelijk. Pas al ik vrede proef.

 63. Ruud Zweistra 14 november 2009 om 21:57

  Aad Verbaast 14-11-2009 20:58
  @Ruud:
  == De een zijn waarheid is de ander zijn verkeerde route … ==
  Met name voor diegenen die de waarheid in pacht denken te hebben.
  Vreemde uitdrukking overigens. In pacht hebben betekend ‘geleend’ en ‘tijdelijk’.
  Warom moet ik plots en ineens aan b.v. Wilders denken nu ik dit zo opschrijf? Vreemde associatie? 😉
  Reactie:
  Tja, ik dacht aan de extreem-linksisten.
  Zo zie je maar …

 64. Aad Verbaast 14 november 2009 om 22:03

  @Ruud: antwoord reken ik ook goed! Je gaat door naar de volgende ronde!
  Laat ik maar niet refereren aan het bekende gezegde: de waarheid ligti n het midden. Levensgevaarlijke opmerking van me in de context van deze blog (en vele ander blogs op het VKblog) 😉

 65. rene louman 14 november 2009 om 23:03

  "De" waarheid bestaat niet. Alles is een manier van kijken t.o.v. de dingen die gebeuren. Maar soms zijn feiten gewoon feiten, los van interpretatie, gewoon gestateerde gebeurtenissen waar (nog) geen etiket op geplakt is. Maar dat soort waarheid is tegenwoordig niet veilig meer. Gewoon ontkennen dat die feiten er zijn is heel normaal in deze tijd.
  Behalve voor jou, zoals uit je laatste alinea blijkt, zijn er toch nog wat meer mensen die er niet helemaal tegen kunnen, die vinden dat de leugen regeert, dat niets meer echt is, dat integriteit een schaars artikel geworden is.

 66. Aad Verbaast 14 november 2009 om 23:13

  @Renee: gelukkig maar dat er meerdere zijn. Tijd naar mijn mening om dan maar eens harder aan de bel te trekken!
  Eens met je dat "de" waarheid niet bestaat. Maar wel een aantal spelregels om te proberen die boven tafel te krijgen zo veel mogelijk:
  – men er wel altijd naar blijven streven daar zo dicht mogelijk bij te komen.
  – de feiten verdoezelen, of onder de mat vegen kan natuurlijk niet.
  – feiten liegen niet. Feiten verdraaien is dan uit den boze.
  – en liegen hoort daar al helemaal niet bij.
  en zo zijn er nog wel een paar.
  Nu blijkt elke keer dat deze spelregels flink worden overtreden. Onacceptabel vind ik.
  Jij ook begrijp ik.
  Mooi gesteld: integriteit is een schaars artikel!

 67. Martijn Lagerwerf 14 november 2009 om 23:34

  Poe dat ga ik niet lezen

 68. Aad Verbaast 14 november 2009 om 23:36

  @Martijn.
  "Poem"??
  "Dat ga ik niet lezen". Te onthutsend? Ik kon er ook slecht van slapen gisteren.

 69. Frans Muthert 14 november 2009 om 23:40

  Pieter was een drama gisteravond. Eindeloze herhaling van zetten in wollige taal. En inderdaad: hij zei het.

 70. Martijn Lagerwerf 14 november 2009 om 23:45

  Omdat niemand op de waarheid zat en zit te wachten is die krant er ook al jaren niet meer.

 71. Aad Verbaast 14 november 2009 om 23:49

  @Frans: een drama? Toch grappig hoe verschillend naar iets wat hetzelfde is (beeld is beeld, geluid is geluid) gekeken kan worden en worden beoordeeld.
  Ik ben wel nieuwsgierig waarom je het een drama vond.
  Ik vond het een drama (totaal gemiste kans) dat P&W niet boven op deze uitspraak sprongen. Ze werkten hun voorgekookte lijstje met vragen af, en dat was het.
  @Martijn: welke krant bedoel je?

 72. Aad Verbaast 15 november 2009 om 00:15

  @van God los:
  aha,dank.
  Ja die krant kende ik. Bijzonder inderdaad dat je een krant "de waarheid" noemt. En dan zo’n krant ook nog. Zou nu niet meer kunnen denk ik..

 73. Martijn Lagerwerf 15 november 2009 om 00:15

  @ van God los. Dat was de kwinkslag, was iedereen maar zo scherp.

 74. Martijn Lagerwerf 15 november 2009 om 00:30

  "En dan zo’n krant ook nog. Zou nu niet meer kunnen denk ik".. Wat al niet kan??http://www.dewaarheid.nu/

 75. ceesincambodja 15 november 2009 om 00:47

  En wedden dat als het half januari is, er weer een smoes komt die de uitkomst over de gemeenteraadsverkiezingen heen tilt? Merk mijn woorden.
  Hier zit ook nog iemand te wachten op de waarheid, Aad. Dat maakt twee.
  Ceesgegroetje

 76. 100_woorden 15 november 2009 om 04:44

  "De waarheid" bestaat niet.
  Alles is perceptie, zoals je zelf al vaker opgemerkt hebt, de waarheid dus ook.
  Pieter heeft ook zo zijn eigen waarheid die steeds verder naar achteren lijkt te worden gedrukt door zijn eigen ego.

 77. Aad Verbaast 15 november 2009 om 08:43

  @Martijn:
  "waarheid.nu." Op het internet kan van alles blijkbaar.
  Je kwinkslag had ik niet door. Gelukkig dat er scherpe lezers zijn 🙂
  @Cees: ik zal je voorspelling over half januari onhouden, zou zo maar kunnen. De beslissing om ons met Irak te bemoeien was sneller genomen, dan uit te zoeken waarom…
  Hoe kan dat eigenlijk? ;-))

 78. Aad Verbaast 15 november 2009 om 08:44

  @100_woorden:
  Je hebt een goed geheugen. Inderdaad een van mijn stellingen: alles is perceptie (dé waarheid bestaat niet).
  Maar ik zit er wel altijd op te wachten dar zo dicht mogelijk bij te komen!!
  Volgens de opmerkelijk uitspraak van Pieter van Vollenhoven velen (zo niet allen) dus niet!
  Dat is wel heel wat anders. Jij denkt dat hij niet de waarheid spreekt? Wat zou zijn motief kunnen zijn, dit zo te stellen dan?

 79. Jan-Groet 15 november 2009 om 09:23

  Ad Bos klokkeluider van de bouwfraude…
  niemand zat te wachten op de waarheid, de ambtenaren die omgekocht waren, de omkopenden, de regering die door de omgekochte ambtenaren gedwongen werden tot maatregelen, waardoor projecten zouden stagneren die onderhanden waren etc etc….
  hoe lang is hij niet gevlucht uiteindelijk voor de gevolgen van "de Waarheid"?
  Vanuit de perceptie van de ongeinformeerde moet je eerst vaststellen dat de leugen een leugen is.
  Volgens mij kan je de leugen bestrijden met een waarheid. maar beter is het aan te tonen dat het een leugen is als tegenovergestelde van een waarheid, dan hoeven de simpelen van geest niet na te denken.
  Niemand zit te wachten op de waarheid, en niemand zit te wachten op een leugen.
  Waar wachten we nog wel op dan?
  Filosoof Kant blijft niet overeind uiteindelijk als je liegt om een leugen te bestrijden en dan iemands leven redt, je vecht tegen de leugen op die manier en waar begint de waarheid dan?
  je wordt gek gemaakt met details om de big picture te verbergen, en op het moment dat alle details waarheid zijn, kan de big picture nog steeds een leugen worden, een waarheid in andermans perceptie.
  Het doel heiligt de middelen.
  Als je onzekerheid in het bestaan veroorzaakt voor medewerkers die eerlijk werken onder een oneerlijk regime, moet je dan die waarheid doorvoeren, of moet je dan de hervorming van het regime gaan bewerkstelligen zonder de schade toe te brengen, en opstaan als de nieuwe leider?
  Ik beloof je een lange weg te gaan, maar ik kies zeker voor de waarheid…. omdat het zo hoort….
  die normen en waarden….zijn die nou al eens vastgesteld?

 80. Rene Scheffer 15 november 2009 om 09:31

  Helaas gemist
  Ik heb een licht wantrouwen bij overheidsmededelingen. De paasdrukte valt altijd mee net als het aantal incidenten met oud en nieuw. Verdre intrigeert mij voral de psyche van Pieter v V en zijn relatie met het kabinet en de Koningin.

 81. Aad Verbaast 15 november 2009 om 09:53

  @Jan Groet:
  Om maar met je eindvraag te beginnen: "die normen en waarden….zijn die nou al eens vastgesteld?"
  JPB zijn speerpunt toch om daar een landelijke discussie over te hebben en die op te krikken tot ongekende hoogte?
  Voor zover ik het nu kan beoordelen is daar weinig resultaat geboekt .
  De waarde is dan wellicht: eerlijkheid maar de norm blijkt in de praktijk de leugen te zijn. Nogal een spanningsveld liijkt me.
  Als er dan over normen én waarden gesproken wordt moet je die twee dus optellen. Resultaat: je liegt en je er bij gegeven waardoordeel is dat je de waarheid spreekt.
  Een ietwat cynische benadering welicht maar niet al te ver van de ‘waarheid’ en waan van alle dag.
  Met het virus: ‘goedgelovigheid’ er nog bij komen velen er nog mee weg ook nog.
  Ondanks alle filsofen die hun denkraam op volle toeren hebben laten draaien over he onderwerp van de leugen en de waarheid heb ik een simpele handelswijze in deze:
  1. ik lieg nooit. Dat heeft als groot voordeel dat je ook niet hoeft te onthouden welke leugen je aan wie hebt verteld. Je kan vertrouwen op je eigen herrinnering van wat er werkelijk gebeurt is. Dat scheelt heel veel hersencapaciteit, die je dan weer voor ander dingen kan gebruiken. DRaagt ook ‘met twee vingers in de neus’ bij aan consistent gedrag.
  2. Ik hoef niet altijd alles te vertellen. Wordt me iets gevraagd, dan hou ik me aan regel 1.
  Ook dat is een goed te hanteren algemene regel.
  3. Als uitwerking van regel 1 en 2: ik probeer wel altijd me te verplaatsen in de denkwereld van mijn naasten. Heb ik iets gedaan, waarvan ik zou kunnen vermoeden dat dat heel belangrijk is voor mijn naaste om dat te weten dan meteen op tafel er mee. Als ik inschat dat dat niet zo is: regel 2.
  4. Ik laat mij nooit verleiden door anderen me te committeren aan hun leugen. Dan refereer ik aan mijn regels 1,2,en 3.
  regel 1,2 en 4 zijn eenvoudig om naar te leven. Regel 3 houdt een zeker risico in. Ik kan dat immers verkeerd inschatten.
  In de praktijk heb ik nog niet vaak mijn neus gestoten met deze regels. Ze zijn voor mij dus hanteerbaar.
  Mijn geweten is dan ook aardig schoon.
  P.S. : Met deze regels is elke gang naar de politiek (zou ik die ambitie al gehad hebben) natuurlijk meteen uitgesloten. Dat mag duidelijk zijn :-))

 82. Aad Verbaast 15 november 2009 om 09:58

  @Rene:
  "gemist": in de link boven in de blog kun je het fragment nog bekijken. Het is een klein kwartiertje, maar de moeite waard.
  "Verdre intrigeert mij voral de psyche van Pieter v V en zijn relatie met het kabinet en de Koningin."
  Dat was nou precies wat mij ook bezighield. Kunnen boeiende gesprekken zijn bij ‘de thee’ daar.
  Met nogal wat mensen die ook niet zitten te wachten op de waarheid. Die zouden zich toch behoorlijk aangesproken moeten voelen. Zou Bea (en.of JPB) hem al uitgenodigd hebben?
  Ik heb ook nog niet gehoord dat er een spoeddebat is aangevraagd. Zou niemand van de kamerleden op de waarheid zitten te wachten?

 83. Draver 15 november 2009 om 10:09

  Inderdaad een gemiste kans van P&W mogelijk zijn de vragen vooraf gescreend

 84. Aad Verbaast 15 november 2009 om 10:13

  @Draver: "vooraf gescreend" wie weet.
  Op die waarheid zou dan ook "niemand" zitten te wachten?
  Of ze zaten zelf te slapen, kan ook. Vorige week was met name Witteman behoorlijk afwezig moet ik zeggen. Griepje onder de leden welicht?

 85. Vroems 15 november 2009 om 10:33

  Het is een grote verdienste van van Vollenhove dat er een onafhankelijke raad is gekomen. Voor die tijd waren veiligheidsonderzoeken onderwerp van politiek gekonkel.
  Maar hij permiteert zich uitspraken aan het eind van zijn carriere die niet deugen en gedraagt zich teveel als populaire jongen in zo`n uitzending.
  Mogelijk doelt hij met zo`n uitspraak erop dat bij onderzoek naar calamiteiten vrijwel elke belanghebbende zijn eigen versie van de waarheid heeft, dat is menselijk. Maar dat betekent niet dat niemand geïnteresseerd is in de waarheid.
  Het sop is de kool niet waard.
  Pieter moet met pensioen.

 86. Jan-Groet 15 november 2009 om 10:45

  Ik had een vriend, die regelmatig vreemd ging…
  Hij vertelde me de verhalen daarover, ik kende zijn vrouw, en ik vertelde hem : "luister goed, je mag me alles vertellen, maar als door haar aan mij de vragen gesteld worden, geef ik een eerlijk antwoord."
  De drang om te vertellen was groter dan het overzicht van de gevolgen, ze heeft gevraagd, en ze zijn gescheiden. Niet door mij natuurlijk, maar een belangrijke bijdrage aan het te maken overzicht, kon mij niet ontzegt worden.
  Nu ben ik een klokkeluider in een organisatie.
  doordat ik door de leugenaar niet langer gewenst ben op een werkvloer, kon ik niet anders dan "de waarheid" verkondigen…de leugen wordt zichtbaar gemaakt.
  Betekend het dan, dat mijn zwijgen een leugen was?
  Nu mijn eigen belangen op het spel staan, kom ik naar buiten…
  de twijfel overvalt me over het idee dat ik me gecommiteerd zou hebben aan die leugens, door verzwijging.
  Ik ben benieuwd hoe de politiek gaaat reageren… niet de landelijke, maar de regionale…
  gezien de feiten die ik neergelegd heb, zullen ze moeten..

 87. jan bouma 15 november 2009 om 10:50

  @Aad
  @Allen
  Goedemorgen.
  Ik had aangekondigd enige verhelderende inzichten omtrent "de waarheid"
  tussen aanhalingstekens van ons allen. En wel in het kader van de grootst
  mogelijk denkbare leugen daaromtrent.
  De leugen waar ik op doel zijn de beweringen:
  – we klimmen uit het dal
  – er is weer economisch herstel
  – de recesssie is voorbij
  en dat soort prietpraat meer.
  Vooralsnog leert de navolgende link ons meer over een duurzaam herstel –
  met enig vertrouwen voor de toekomst – die gaat over de dialoog tussen de Griekse dichter Solon
  en de fabelachtig rijke koning Croesus die alles wat hij aanraakte in goud wist te veranderen….http://homepage.mac.com/cparada/GML/Croesus.html
  Later nog een paar afleveringen met andere invalshoeken. De link is het lezen waard.

 88. jan bouma 15 november 2009 om 11:13

  2e Aflevering.
  Het omgekeerde effect van "het multiplier-effect" is natuurlijk ook denkbaar.
  Vandaar dat krimp van de economie als dodelijk ervaren wordt en "groei"
  als het enige juiste antwoord wordt gezien om de neergang tegen te gaan.
  Men heeft evenwel niet de juiste definitie van wat "groei" is gegeven!!
  Enfin. In de vorige aflevering staat al de filosofische basis.
  Nu nog even rekenen met:http://en.wikipedia.org/wiki/Multiplier_(economics)
  en koppel die wetenschap aan:http://www.youtube.com/watch?v=Yc8XkYovWRU………..en die andere 12 afleveringen zijn ook de moeite waard!
  Op naar de volgende aflevering voor het vinden van de subjectieve waarheid…

 89. helena 15 november 2009 om 11:17

  @Jan Bouma, waarom noemde je Al Gore in je eerdere reactie gisteren een oplichter?

 90. Aad Verbaast 15 november 2009 om 11:21

  @Vroems:
  Ik weet niet of zijn uitspraak niet deugt. Het doet mij het ergste vrezen.
  Zoals hij al aangaf: het is niet de eerste keer dat hij dit zegt. Er komt nu wat meer ruchtbaarheid aan deze uitspraak. Misschien een goed teken zelfs. Het moet maar eens afgelopen zijn met al die ‘waarheden’.
  Nou kan best een aantal ‘waarheden’ nog naast elkaar staan. Eerste stap lijkt me dat het dan eerst maar eens moet afgelopen zijn met de leugens. Dat schiet al een aardig eind op.
  Maar ook dat blijkt niet eenvoudig.

 91. Peter Louter 15 november 2009 om 11:21

  @Aad, je vroeg me ‘we’nog te benoemen.
  Ik reken daar alvast jou en mezelf toe. Maar ik ga er vanuit dat er miljoenen mensen in Nederland zijn die sanekken naar een beetje meer integriteit. Laten we ze aanmoedigen, want zo’n groep doet er toe.
  Zonder de publieke verontwaardiging over het gesjoemel en gegraai bij de woningbouwcorporaties zou van der Laan het een stuk moeilijker hebben om de zaak aan te pakken.
  Nu hij daar een podium voor heeft kan hij voluit gaan zonder meel in de mond

 92. 100_woorden 15 november 2009 om 11:27

  @Aad
  =Maar ik zit er wel altijd op te wachten dar zo dicht mogelijk bij te komen!!=
  Dichtbij iets komen dat niet bestaat lijkt me een aardig filosofisch vraagstuk. Als dat zou kunnen heeft "het niet-bestaande" dus een locatie of positie die wel benaderbaar is. Het lijkt dan bijvoorbeeld op "de top" die voor de meesten niet te bereiken is. Verschil is alleen dat "de top" wél bestaat. Vooralsnog ben ik van mening dat als je werkelijk vindt dat "de waarheid" niet bestaat, je daar ook niet bij in de buurt kunt komen.
  =Jij denkt dat hij niet de waarheid spreekt? Wat zou zijn motief kunnen zijn, dit zo te stellen dan?=
  Niet zo moeilijk toch?
  Over een goed jaar moet hij opstappen volgens "de wet" die hij heilig verklaarde. Hij wil "zijn" organisatie (er zit meer dan 20 jaar werk in dus ik kan me dat gevoel wel voorstellen) op de kaart zetten en houden en daarvoor moet je in de aandacht blijven. Als er voldoende rampen zijn kan hij met de wet in de hand anderen het leven moeilijk maken (dat is wel gebleken de laatste jaren). Dat genereert aandacht en aanzien voor zijn raad. Waar we vroeger dachten dat zo’n aangetrouwd lid van het koninklijk huis wat te doen moest hebben en hij een of ander lullig baantje kreeg waar hij geen kwaad kon, heeft Van Vollenhoven laten zien dat het ook anders kan. Hij heeft echte macht en laat die keer op keer gelden, waarbij hij de grenzen opzoekt. Zijn positie zo dicht bij het staatshoofd zet kritiek op de regering toch in een ander daglicht dan de kritiek van iemand anders, dat heeft nieuwswaarde en daar maakt hij handig gebruik van.
  Als hij zou beweren dat mensen (lees: politici, bestuurders en andere mensen met macht, want daar doelt hij natuurlijk op) wél zitten te wachten op "de waarheid" slaat hij de basis onder zijn eigen raad vandaan.
  Kortom, Pieter van Vollenhoven is deelnemer geworden aan het politieke steekspel en kan daar heel aardig in meekomen. Zijn uitspraken moet je in dat licht zien, denk ik.

 93. jan bouma 15 november 2009 om 11:35

  3e Aflevering.
  En daarvoor verwijs ik naar de discussie die ik voerde met @Joke Mizée ofwel haar blog:http://www.vkblog.nl/bericht/276835/Directe_democratie%3A_met_z%27n_allen_aan_het_roer
  Kern van de zaak blijft nog steeds dat wij, de mensen, niet juist weten te definiëren de feiten
  in combinatie met de gewenste doelstellingen en daardoor "de waarheid" vervormen en verdraaien
  terwille van die standpunten.
  @Helena…11:17
  Ik zal je separaat antwoorden.

 94. joost tibosch sr 15 november 2009 om 11:41

  Heb ik weer alleen naar zijn oren zitten kijken..ik zou toch echt ook eens naar em moeten luisteren! Zo kun je nergens over meepraten!

 95. Aad Verbaast 15 november 2009 om 11:43

  @Jan Groet:
  "vreemdgaan": duidelijk voorbeeld van je. Een onderwerp omringt door veel leugens. Bij uitstek een onderwerp waar regel 3 voor moet opgaan (naast de andere uiteraard). Gebeurt zelden. Gaat meer dan 50% van de mannen niet eens vreemd (van vrouwen staat me dat getal niet zo helder vor de geest, zal oeveer hetzelfde zijn, iets lger geloof ik). Is dan niet het idiote excuus veelal: ik vertel het mijn partner niet want dat zou haar pijn doen. Alsof dat liefde is? Je belazert je partner (en bent bereid dat te doen), terwijl je haar/hem bij thuiskomst in de ogen kijkt en zegt: ik hou van je.. Nooit begrepen.
  Mensen kunnen fouten maken, maar aceepteer dan de consequenties van je daden. Dat gebeurt te weinig. Heft ook alles met het onderwerp te maken: de waarheid verdoezelen. Waarom eigenlijk? Daarom..
  Klokkenluider.
  "Betekend het dan, dat mijn zwijgen een leugen was?"
  Zwijgen is nooit een leugen, zou mijn stelling zijn. In de zin dat niet alle waarheden altijd op tafel hoeven gelegd te worden. Zie de regels die ik voor mezelf heb bepaald hierboven. Ook ten aanzien van "naasten".
  Die heb ik overigens voor mezelf ook gehanteerd in mijn tijd in het bedrijfsleven. Daar kan ik een ook wel een boek over volschrijven. Daar wordt ook veel gelogen. En waarheden verdoezeld en verdraaid.
  Heeft ook alles te maken met: acceptatie van de consequenties van eigen daden. Ik laat me niet committeren en medeschuldig maken aan leugens van een ander.
  En ja, dat heeft me ook wel eens een baan gekost. In een ander geval heeft het geleid dat ik er niet meer aan mee wenste te werken en heb ik zelf ontslag genomen.
  Liever dat dan mee moeten werken aan iets waar ik met mijn eigen geweten in de knoop kom.

 96. Aad Verbaast 15 november 2009 om 11:50

  @Jan: meerdere afleveringen zelfs!
  Als men het over politiek heeft wordt veelal gerefereert naar: "de leugen regeert".
  Een aantal merkwaardige verschijnselen doen zich daar voor. Enkele daarvan:
  – een goed politicus wordt vaak gezien als iemand die zich niet verspreekt. Is dan zoveel te verzwijgen?
  – als politici over een heikel onderwerp aan de tand gevoeld wordt, dan geeft die nooit een direct antwoord. OOok dat wordt ten onrechte gezien als een ‘slim’ politicus. Gepokt en gemazeld in het politiek metier heet dat geloof ik. Het zijn ziekten toch: pokken en mazelen?
  Ze wekken ontzag met ziek zijn. Dat heet geloof ik in de medische wetenschap en psychologie: ziektewinst gedrag…
  Ziekelijke eigenschap 😉
  Je links ga ik later lezen.. ik kom er op terug!
  Nog een derde en vierde aflevering?

 97. Vroems 15 november 2009 om 11:56

  Aad,
  =Ik weet niet of zijn uitspraak niet deugt=
  Dan weet je ook niet of hij wèl deugt.
  Die uitspraak snijdt hout voor zover het om betrokkenen en belanghebbenden gaat en is geen universele stelling omdat Pieter het zegt.
  Als niemand geïnteresseerd zou zijn in de waarheid zou het ook onmogelijk zijn om onafhankelijke commissies samen te stellen die wel op een degelijke manier aan waarheidsvinding doen.
  Als hij zijn eigen uitspraak letterlijk zou nemen zou hij zijn onafhankelijke raad meteen kunnen opdoeken.

 98. Aad Verbaast 15 november 2009 om 11:57

  @Peter: dank voor de uitleg. Het wordt me al weer wat duideljker.
  Je van de Laan voorbeeld:
  mag ik voorzichtig stellen dat we het dan van de polticu niet moeten hebben? En dat het vanuit het volk moet komen om ‘de waarheid’ naar boven te komen, en druk op de poltiek moeten leggen, om ‘dan maar’ mee te gaan? Omdat ze dan ineens wel meegaan het een en ander te onderzoeken.
  Lijkt me een stelling waard dat dat het gangbare proces is. De norm..
  Als het proces al in gang wordt gezet, veelal zeer schoorvoetend.. (v.b. Irak).
  Sluit aan bij mijn eerder betoog: er moet meer gelekt worden.
  Tijd voor meer resonantieverschijnselen!
  "Megalomane egomaniakelen en klokkeluiders"http://www.vkblog.nl/bericht/282053/Megalomane_Egomaniakalen_en_Klokkenluiders

 99. jan bouma 15 november 2009 om 12:00

  @Helena…11:17
  In aanmerking nemende bovenstaande quote:
  ==Kern van de zaak blijft nog steeds dat wij, de mensen, niet juist weten te definiëren de feiten
  in combinatie met de gewenste doelstellingen en daardoor "de waarheid" vervormen en verdraaien
  terwille van die standpunten.==
  kun je ook Al Gores verhaal als leugens kwalificeren. Dit is een onvermijdelijke conclusie als je de pro en contrastandpunten objectief in consideratie wilt nemen.
  Type in op de youtube-balk: THE LIES OF AL GORE en dan kom je behalve het onderstaande (zie link)http://www.youtube.com/watch?v=F0zeR9spEQ8
  nog veel meer overweldigende bewijzen tegen.
  Tenslotte zou ik erop willen wijzen dat we 10.000 jaar geleden hier nog een ijstijd hadden waarbij de helft van de noordelijke wereld onder gletsjers bedolven was. In de Middelleeuwen daarentegen hebben we ook weer gekend een veel hogere gemiddelde temperatuur dan die zich nu laat aftekenen.
  Het vorenstaande neemt natuurlijk niet weg dat we nog steeds op zoek zijn naar de op feiten gebaseerde juiste opinie omtrent "de waarheid".

 100. Aad Verbaast 15 november 2009 om 12:07

  @100_woorden:
  == Dichtbij iets komen dat niet bestaat lijkt me een aardig filosofisch vraagstuk ==
  Is het ook natuurlijk. 😉
  Om dan maar bij mijn eigen stelling: "alles is perceptie" te blijven:
  In een open samenleving zou je je kunnen voorstellen dat er een consensus bestaat dat alle belangrijke factoren op tafel liggen. En dan kan de in consensus bepaalde waarheid als voorlpige aarheid worden aangenomen. In de natuurkunde een bekend proces. Of eigenlijk in de meeste wetenschappen.
  Maar dat houdt nogal wat in:
  -open
  – alle relevante factoren
  – op tafel
  – consensus
  etc..
  Als PvV dan suggereert dat dit proces nogal eens wordt tegengehouden, dan geldt: zonder betrouwbare input geen betrouwbare output.
  == Als hij zou beweren dat mensen (lees: politici, bestuurders en andere mensen met macht, want daar doelt hij natuurlijk op) wél zitten te wachten op "de waarheid" slaat hij de basis onder zijn eigen raad vandaan. ==
  Aardige theorie. Zou zomaar kunnen.
  Maa je kan het toch ook omdraaien: als hij zou beweren dat zijn raad, als een van de weinige raden met wettelijk bescherming, juist daarom heeft laten zien dat er dichter ‘bij de waarheid’ gekomen kan worden, dan heeft hij toch ook een punt? Dat punt probeert hij te maken.
  En natuurlijk is het zijn goed recht om zijn eigen raad te promoten. Als het maar eerlijk gebeurt 😉

 101. Aad Verbaast 15 november 2009 om 12:10

  @Joost Tibosch:
  == Heb ik weer alleen naar zijn oren zitten kijken..ik zou toch echt ook eens naar em moeten luisteren! Zo kun je nergens over meepraten! ==
  Troost je met de gedachte dat er hele volksstammen zijn die over van alles meepraten zonder te weten waar ze het over hebben. Persoonlijk laat ik even in het midden tot welke volksstam ik behoor. Soms bij de ene soms bij de andere wellicht..
  Dat maakt de discussie levendig, je kan er mensen de oren mee van het hoofd af lu..en. :-))

 102. Aad Verbaast 15 november 2009 om 12:20

  @Vroems:
  == Dan weet je ook niet of hij wèl deugt. ==
  Helemaal gelijk.
  Maar ik acht zijn ervaring op nieveau hoger dan de mijne. En neem aan dat zijn stelling op ervaring is gebaseerd. Gevaarlijk van me daar van uit te gaan? Zou ook zo maar kunnen. Ik ‘weet’ het niet.
  Onthutsend vond ik het wel. Uit zijn mond met name.
  == Als niemand geïnteresseerd zou zijn in de waarheid zou het ook onmogelijk zijn om onafhankelijke commissies samen te stellen die wel op een degelijke manier aan waarheidsvinding doen. ==
  Niet helemaal waar. Zij stelling is dat er dus een wetelijk bescherming moet zijn voor commissies die aan waarheidvinding doen. Dat beschermt degenen die informatie geven. Is die er niet dan houden meerderen hun mond, of komt informatie niet boven tafel..
  == Als hij zijn eigen uitspraak letterlijk zou nemen zou hij zijn onafhankelijke raad meteen kunnen opdoeken. ==
  Aardig bedacht, doordenkertje wellicht.
  Niet duidelijk is dan waar ze wel op zitten te wachten. Daar zullen de partijen het ook maar moielijk over eens kunnen worden denk ik.
  Dan maar ‘alles’ op tafel… Dat is dan ook waar de onafhankelijke commissies nar zouden moeten streven. Nog een laatste hoofdstukje met adviezen. En dan mag iedereen weer naar huis, en zelf inschatten wat er met de adviezen wordt gedaan.
  Om vervolgens weer hetzelfde proces in te gaan.
  Alles is betrekkelijk. Maar ik blijf wel een groot voorstander van een open vizier.
  In een dikke mist gebeuren veel ongelukken.
  In helder weer kan er ook een ongeluk gebeuren, maar de kans er op is minder.

 103. De Stripman 15 november 2009 om 12:30

  Ik denk dat het meevalt, Aad. De waarheid wordt niet overal met evenveel enthousiasme aanvaard en ontvangen, maar er zijn altijd mensen in geïnteresseerd. Ik ben wel een fan van van Vollenhove. Zijn onafhankelijkheid en eerlijkheid spreekt me erg aan. Het is te hopen dat de waarheden die hij en andere onderzoekers boven tafel halen geaccepteerd worden door de overheden die het aangaat. Dat is vermoedelijk de twijfel waarmee van Vollenhove zit…

 104. Vroems 15 november 2009 om 12:38

  Aad,
  Het enige dat ik probeer aan te geven is dat je zijn uitspraak te letterlijk neemt.
  Met "niemand" bedoelt hij uiteraard niet niemand in de hele mensheid maar : niemand uit de groep betrokkenen die iets te winnen of verliezen heeft bij een bepaald onderzoeksresultaat.
  Zo bezien denk ik dat je wel wat rustiger kunt gaan slapen.

 105. nelus 15 november 2009 om 12:44

  Ik heb de uitzending niet gezien. Nou ja, een heel klein stukje dan. Ga vandaag naar uitzending gemist.
  Want, het zou zo maar eens kunnen zijn dat deze openheid van Pieter wordt gesteund door het paleis.
  Dat komt ze namelijk wel goed uit in tijden van kritiek. Een gemanaged moment van hare majesteit >
  "Toe Pieterrrr, gooi jij jouw integriteit er eens even in . Per slot van rekening moet er wel brood op de plank blijven. En moeten ik en de mijnen wel ons mooie leventje behouden.
  WJ-tje schijnt het koningshuis goed te kennen. Die opent vast wel een boekje.
  Overigens niks dan lof voor Van Vollenhove. Ik heb hem gezien in een documentaire. En hij kwam op mij heel eerlijk en integer over. Die Margriet wist al heel jong welk vlees ze in de kuip had.
  Misschien nog wel het meest sympathieke koppel van allemaal.

 106. wj-tje van de VSp 15 november 2009 om 12:58

  ‘The truth and nothing but the truth’ ??????????????
  Ammehoella!!!!!!!!
  Veel organisaties, dienstverleners, fabrikanten, overheden, wetenschappers, etc., etc. manipuleren of vervalsen de waarheid of bieden daartoe de mogelijkheid.
  Airlines, banken, de pharmacie, geschiedschrijvers, religieuze stromingen, enfin je kunt het zo gek niet bedenken, vertellen graag wat de klant wil horen of manipuleren met de waarheid, verzwijgen deze of liegen eenvoudigweg.
  ‘Vliegen is leuk en spannend, alcohol met mate, Viagra, God houdt van u, Democratisch Appel, PVV, Je Maintiendraie, archieven die pas na 50 jaar ‘open’ gaan, wetgeving en rechtspraak, de Nobelprijzen, de wapenindustrie. Internet, geheimhoudings verklaringen’ , eed of beloften afleggen.
  Wikipedia is wellicht een van de meest aansprekende, frappante voorbeelden. En daarvan wordt een veelvuldig dankbaar misbruik van gemaakt. Nietwaar, PWA, Mevrouw Maxima en jullie voorlopers?
  Enfin, encore, encore!! bis, bis!!. Ga zo maar door.
  Kortom, overal, waar mensen ten tonele verschijnen wordt de waarheid, eufemistisch geschreven, gemanipuleerd. Niemand uitgezonderd.
  Iedereen die deze waarheid poogt te ontkrachten, loopt vast.
  Geen illusies, "Wie zonder zonden is, werpe de eerste steen". Zelfs de Zoon van God smeet niet met stenen. Althans, dat wordt niet vermeld in de Bijbel dat hij het wel deed. In de Apocryfen wel.
  Er worden zelfs cursussen gegeven om mensen te leren omgaan met ‘de waarheid’. Welke waarheid?
  ‘Verkopen’ is een vak apart.
  Van Vollenhove, ombudslieden, klokkenluiders en hun opponenten krijgen nog drukke tijden. Of komen tijd tekort.
  Voor het overige zijn Van Vollenhoven’s pogingen om de waarheid naar boven te toveren niet veel meer dan een futiele, bijna infantiele aktiviteit die tot mislukken gedoemd is.
  Persoonlijk houdt ik het er maar op dat tussen het moment van mijn niet gewenste verwekking tot de door mij nog niet gewenste dood het hele zooitje een enorme bende is.
  Wellicht was dat bij een abortus voor de overlevenden op een nog grotere puinhoop uitgelopen. De waarheid daarover, en heeeeeeeel veeeeeel andere dingen tussen die twee momenten zal nooit achterhaald worden .
  Een waarheid waar je mee moet leren leven, anders wordt het leven een hel.

 107. Satuka 15 november 2009 om 13:03

  “Niemand” is een wat misleidend begrip in deze context.
  Iedere betrokken partij heeft zo zijn eigen belangen bij het wel of juist niet openbaar maken van bepaalde feiten.
  En als ongewenste feiten aan het licht komen dan kun je het altijd nog een complottheorie noemen. Werkt als een trein. Vraag maar aan Bush & Co.
  Overigens heeft de commissie Davids in oktober al aangekondigd dat het rapport op 12 januari 2010 wordt gepresenteerd.
  Zie: http://openheidoverirak.nu/?indemedia20092#141009

 108. peterus 15 november 2009 om 13:21

  Wat voor de een een waarheid is als een koe is voor de ander en stok om de hond te slaan.
  De waarheid kan pijn doen.
  Wie stelt vast wat de waarheid is.
  De waarheid is net zo pluriform als er mensen zijn.
  De Waarheid met hoofdletter bestaat niet.
  In de politiek is waarheid op de eerste plaats politiek.
  En zou zijn er nog wel heel wat opmerkingen te maken over de waarheid.
  waarheidzoekenismoeilijkgroeten

 109. jan bouma 15 november 2009 om 13:54

  Aflevering no. 4
  "De waarheid" wordt veelal toegekend aan de "communis opinio" die anderzijds
  gemanipuleerd blijkt om serieus te worden genomen.
  Ik heb terzake gewraakt:
  – de intelligentsia
  – de religie
  – de politiek
  – de pers en media
  Nochtans: men roeie met de riemen die men heeft.
  De waarheidslievenden zullen zich dan kunnen vinden in de na te streven
  "communis opinio" die tenslotte ook feitelijk de doorslag geeft voor de
  redegeving van het menselijke handelen.
  Men vulle in en beantwoorde dan die VRAGENLIJST.
  Zie: http://www.vkblog.nl/bericht/273314/%22..The_search_of_the_empty_Lawbook..%22_in_beeld_gebracht_en
  want slechts de gemene deler, het gemiddelde, de doorsnee opvattingen zullen de
  doorslag geven en het "bewijs" inzake de waarheid.
  Wellicht wierp ik weer paarlen voor de zwijnen. ? :))

 110. happy newsman 15 november 2009 om 14:08

  Dat "niemand zit te wachten op de waarheid" is een overdrijving. Dat weet Van Vollenhoven. Wat hij wil aangeven is dat in de politiek veel verzwegen en verdraaid wordt en soms ook ronduit gelogen. Dat is bijna inherent aan de uitoefening van dit ‘beroep’. En iedereen weet dat.
  Vooraf aan de instelling van de Commissie Davids en die de ondergang van de DSB-bank onderzoekt, heeft de Tweede Kamer heel duidelijk aangedrongen op volledige duidelijkheid. Althans, een deel van het parlement deed dat. De rest had een andere agenda.
  Van Vollenhoven roept min of meer op dat alle overheidsonderzoeken een wettelijke basis krijgen. Bij de Commissie Davids ontbreekt die bijvoorbeeld. Daardoor kan in theorie een en ander weggemoffeld worden. Sommige schriftelijke stukken kunnen bijvoorbeeld achtergehouden worden en degenen die ondervraagd worden, staan niet onder ede.
  En wat de quote betreft: het mag bekend zijn dat de meeste politici hun fouten niet geopenbaard willen zien. Van wie wel?

 111. paco painter 15 november 2009 om 14:12

  Die uitspraak komt toch niet als een verrassing? Ik heb een overheid nog nooit op een waarheid kunnen betrappen

 112. Smokey 15 november 2009 om 14:23

  @Aad, Ook dit blog maakt weer vele tongen los. Ik heb geen uitgesproken mening over Pieter. Ben nimmer onder de indruk van ( hoge) personen. Wel van hun daden. Respect kan ik daarvoor opbrengen als hun waarheid de mensheid dient. De toekomst zal leren of iemand goed doet/deed. Dus de tijd zal het leren. Als Pieter heeft gekozen voor de integriteit boven zijn positie als lid van het Kon. Huis, dan pas dwingt dat groot respect af. Advocaten kunnen "boetseren"met de waarheid…
  Gandhi bijvoorbeeld, heeft zijn sporen verdiend. Een aantal Mahatma Gandhi uitspraken:
  * IT DOES NOT REQUIRE MONEY TO BE NEAT, CLEAN AND DIGNIFIED.
  * COWARDS CAN NEVER BE MORAL
  * WHERE THERE IS LOVE, THERE IS LIFE. HATRED LEADS TO DESTRUCTION
  "De Waarheid" was dat niet een krant ?:)

 113. Marjelle 15 november 2009 om 15:40

  “Niemand”?. De vraag die ik maar niet kon beantwoorden: Ben ik dan de enige??
  Nee, je bent zeker niet de enige, Aad. Met aandacht je blog gelezen, de 114 reacties heb ik deze keer wel overgeslagen. 😉

 114. MeggyB 15 november 2009 om 16:18

  Volgens mij bedoelde van Vollenhoven het anders; politici, fraudeurs, bankdirecteuren zitten niet te wachten op de waarheid. Zij willen n.l. helemaal niet geconfronteerd worden met de waarheid. Want dan gaan er koppen rollen. De waarheid verbloemen komt ze beter uit!

 115. zilver met haar gloednieuwe verbinding! 15 november 2009 om 16:32

  Het is een dapper mens! Dat denk ik en ik hoop dat ik gelijk heb.

 116. PeterV 15 november 2009 om 16:45

  @Aad
  Leesbaar blog (dus zonder me verplicht te hoeven verdiepen in hyperlinks). Juiste dosering van relevante hyperlinks. Bevat argumenten en feiten in juiste opbouw. Ik dacht, ik meld het je even. 😉
  Was wel verrast door je laatste draai. “Niemand”?. De vraag die ik maar niet kon beantwoorden: Ben ik dan de enige?? Zat te denken hoe ik dat moest duiden, gezien je gevoel voor ernst en luim.
  Mihai schreef "jij bent een niemand" waarop Aad vroeg "verklaar u nader". Aad, kijk naar de titel van je eigen blog.
  In het normale taalgebruik zeggen we niet "Niemand zit te wachten op de waarheid". We zeggen "Schijnbaar zit hier niemand te wachten op de waarheid". Met ‘hier’ bedoelen we dan de direct betrokkenen aan beide zijden in het conflict. Met ‘schijnbaar’ brengen we tot uitdrukking dat die betrokkenen de schijn opwekken bepaalde aspecten liever niet bekend te zien worden bij de tegenpartij. De uitdrukking zegt dus niets over indirect belanghebbenden, zoals het volk veelal is, of in een bedrijf de werknemers die gerapporteerd krijgen over een conflict in de top.

 117. ramirezi 15 november 2009 om 20:02

  Hier nog ééntje, wel ervaring met het feit dat de betaler nog wel eens wil betalen bij onderzoeken…

 118. Gus 15 november 2009 om 20:11

  Ben het eens met Paco.
  Bij Pieter (wat een naam trouwens) moet ik altijd denken aan Koot en Bie "I wanna fuck you but little your door is closed".
  Op z’n ouwe dag wil ie nog iets geloofwaardigs doen, ik geloof er niks van.
  "De leugen regeert" ook zo’n uitspraak.
  Kostte wel verdomd veel moeite om boven tafel te krijgen dat het paleis een doorgeefluik was om belasting te ontduiken.

 119. Kiki Koning 15 november 2009 om 22:29

  Wacht maar, binnenkort gaan ze zich wel gedragen, als de waarheid boven tafel komt.

 120. TelMiep 15 november 2009 om 22:51

  Off-topic: W00t!
  Jij hebt er nu al 116209, ipv 116K… 😀

 121. sprakeloos 15 november 2009 om 22:52

  Op het laatst toch nog maar even een adhesie betuiging, goed stuk en als zelfs Pieter cynisch gaat worden, ik heb het hem niet horen zeggen…..waar blijven we dan.
  Trouwens wat is de waarheid.

 122. Aad Verbaast 15 november 2009 om 23:13

  @allen, je kan ook niet even weg, of het loopt helemaal vol..
  ik ga iedereen even langs, naar goede gewoonte hier:
  @ stripman 12:30:
  "Ik denk dat het meevalt, Aad".
  Het is maar hoe je het bekijkt. Blijkbaar in zijn omgeving (perceptie) niet. Nu verkeer ik gelukkig in andere kringen 🙂
  @vroems: 12:38
  Ik denk dat je gelijk hebt. Hij zal inderdaad met name de groepen bedoelen die betrokken zijn bij de officiele/formele onderzoeken in algemene zin. Maar toch. Veel haalt een onderzoek niet eens! Mag je je ook afvragen waarom niet…
  Maar, dank, ik slaap al een stuk rustiger 🙂

 123. Aad Verbaast 15 november 2009 om 23:22

  @Nelus:
  "uitzending gemist": het fragment staat gelinked in de blog boven aan. Klein kwartiertje.
  Daar kan je overigens ook de hele uitzending bekijken. Was wel een van de betere. Kwam door de gasten. Niet zozeer P&W. Die zaten wat te slapen..
  "De koningin": boeiende theorie. Zou het? Als er iemand veel verbergt is zij het toch wel? Om maar iets te noemen: het vermogen… Zit zij te wachten op die waarheid? Ik wel!
  @WJ-tje: dank, ik schreef net dat ik al weer wat rustiger sliep. Kom jij met je betoog :-))
  Er bij neer leggen? Nee. Inzien dat er veel waarheden onthouden worden: ja.
  Er achter willen komen? Ja. Inzien dat dat verrekte moeilijk is, zo niet onmogelijk? Ja.
  Maar ik blijf nou eenmaal een nieuwsgierig aagje, en het leven is dan veel minder "een hel", als ik toch ergens iemand op een leugen kan betrappen, of ergens een tipje van de mogelijke sluiter kan oplichten…
  Wat een bende!!

 124. Aad Verbaast 15 november 2009 om 23:31

  @Satuka: 13:03:
  "Iedere betrokken partij heeft zo zijn eigen belangen bij het wel of juist niet openbaar maken van bepaalde feiten."
  Is toch een trieste constatering?
  Om een voorbeeld te noemen waar de argumentatie wordt omgedraaid: privacy beperkende maatregelen. Daar voeren dezelfde ‘verbergers’, en ‘onder-de-mat-vergers’ as argumentatie aan: "als je niets te verbergen hebt heb je toch niets te vrezen"??
  Met twee maten meten.
  Davids: inmiddels begrepen dat het in januuari komt. Dat nieuwsfeit had ik even gemist.
  Blijft bij mij wel de vraag: waarom??
  Ik schreef hierboven al ergens: waarom duurt dat onderzoek zo veel langer dan de tijd die werd genomen om de beslissing te nemen?
  Einstein zou er niets meer van snappen.. omgekeerde relativiteitstheorie.. 😉
  @Peterus:
  Is de uitdrukking: "de spijker op zijn kop" een betere misschien?
  Of een variant op wat je schreef in een geheel nieuwe variant:"
  "Die spijker op zijn kop is ook de nagel aan zijn doodskist." :-))

 125. Satuka 15 november 2009 om 23:41

  Aad: ik word er ook niet vrolijk van, maar het is geen nieuws voor me. Ook niet dat er met twee maten wordt gemeten trouwens.
  Het frustreren en saboteren van dat soort onderzoeken is een vak apart. Ik heb de beslommeringen rond de 9/11 "samenzweringstheorie" (en dan bedoel ik de officiële versie) een paar jaar lang gevolgd, waaronder de gang van zaken met de Commission 9/11.
  Als je wilt weten hoe dat soort onderzoeken systematisch gefrustreerd worden dan raad ik je het boek "911 Commission Report: Ommissions and Distortions" van David Ray Griffin aan.
  Het is om van te huilen…
  Hier een lecture van hem daarover:http://video.google.com/videoplay?docid=6837001821567284154&ei=roIAS8vKOIGe-AbcjpXcCg&q=9%2F11+david+ray+griffin+commission+omissions+en+distortions&hl=nl#
  Balkenende heeft een goede leermeester aan Bush gehad.
  En nee.. ook Obama heeft er geen belang bij die beerput open te trekken. Dat zou hem zijn kop kosten en er zijn natuurlijk urgentere zaken, zoals de crisis en de oorlogspuinhopen in Irak en Afghanistan die hij heeft geërfd van zijn voorganger…

 126. Aad Verbaast 15 november 2009 om 23:41

  @Jan:
  Ook met aflevering 4 van je betoog blijf je weer on-topic. Met name ook jouw-on-topic :-))
  Paarlen voor de zwijnen, ach ik weet het niet.
  Zwijnerij is het. Of het pareltjes zijn als er van alles verzwegen wordt of zelfs gelogen, dan weet ik het niet.
  Wat een bende!!
  Ken je die anecdote van Cleopatra met die parels?
  @Happy-Newsman: 14:08:
  == Dat "niemand zit te wachten op de waarheid" is een overdrijving ==
  Klopt als een bus natuurlijk. Er hoeft er immers maar een te zijn die wel zit te wachten op de waarheid, en dan is de stelling al niet meer waar.
  Nu zeg ik dat wel, maar niet in elke wetenschap is dat zo. Als de normaalverdelingen worden toegepast, kan dit bijvoorbeeld slaan op 2 maar de standaardeviatie. Maar dan is het nog schandalig toch?
  Ovr de commisie Davids (en DSB ook het gebruikte voorbeeld), is die wettelijke beschermin er niet inderdaad. Wt is dan de betrouwbaarheid van de rapportage. Is het rapport in concept al klaar en krijgen ‘de heren’ nog twee maanden tijd voor ovrleg om er uit te schrappen wat ze niet welgevallig is.
  ‘Natuurlijk’ onder het mom: niet alles kan in de penbaarheid: staatsgeheimen.
  Natuurlijk is het ook een staatsgeheim dat er gelogen wordt.
  Inmiddels een publiek geheim. Het publiek weet echter nog niet wanneer wel en wanneer niet…

 127. Aad Verbaast 15 november 2009 om 23:50

  @Paco:
  "Ik heb een overheid nog nooit op een waarheid kunnen betrappen"
  Een politicus spreekt alleen de waarheid als hij zegt dat die andere politicus liegt.
  (een quote van een politicus, ben even kwijt van wie).
  @Smokey:
  Mooie quotes van Ghandi. Een wijs man.
  Gooi ik er speciaal voor jou nog eentje tegenaan:
  "De wereld biedt genoeg voor ieder mens, maar niet genoeg voor ieders hebzucht"
  Verzwijgen van de waarheid is ook ee vorm van hebzucht.
  De Waarheid was inderdaad een krant. Hierboven al ergens aangegeven door een lezer al hier.
  Ik was dat even vergeten. Na de tip kwam dat weer boven 😉

 128. Aad Verbaast 15 november 2009 om 23:56

  @Marjelle: 15:40: gelukkig ben ik niet de enige, inmiddels ook achter, ander zou ik me wel heel eenzaam gevoeld hebben. :-))
  @Meggy B.: 16:18:
  == De waarheid verbloemen komt ze beter uit! == Dat denken ze. Maar ik denk dat ze daar op zijn aller domst de plank misslaan. Waarheid duurt het langst. Korte termijn denken dus!
  Dat blijkt dan ook.
  @Zilver: 16:32: ik zou niet weten of hij dapper is of niet. Ik vond het wel een stevig statement!
  Ik heb niet veel (niemand verder) hoge bomen dit statement horen maken. Dat weer wel natuurlijk!
  @Ramirezi:
  Nog eentje dan (ook niet van mij, die hoor ik de laatste tijd wel vaker):
  "De slager mag zijn eigen vlees keuren."

 129. Aad Verbaast 16 november 2009 om 00:05

  @PeterV: 16:45:
  Je eerste zin: dank 🙂
  == Zat te denken hoe ik dat moest duiden, gezien je gevoel voor ernst en luim. ==
  De opmerking sloeg bij mij toch wel in als een bom. Ernst dus. Er een tijdje over nadenkend bleef ik het een onthutsende opmerking vinden. Omdat ik dat niet vaak door ‘hoge bomen’ (ik schreef het net hierboven al had horen zeggen. Het is me nogal wat!
  Na langer mijmeren dacht ik beter te begrijpen dat "niemand" meer sloeg op een bepaalde doelgroep.
  Maar met nog een beplade onzekerheid. Wie is niemand?
  Dus om je vraag te beantwoorden: ernst én luim. 😉
  == Mihai schreef "jij bent een niemand" waarop Aad vroeg "verklaar u nader". Aad, kijk naar de titel van je eigen blog. ==
  Het siert je dat je een vraag van mij aan Mihai ipv Mihai probeert te beantwoorden. Nu ken ik (van het blog) Mihai al wat langer. Mijn benadering (daar hadden we het al eerder over): bij twijfel: vragen!
  Rest: lijkt me een genuanceerde benadering.
  Maakt overigens de impact van zijn statement er niet veel minder om. Ietsjes, maar niet veel.
  Eens?

 130. Aad Verbaast 16 november 2009 om 00:12

  @Gus:
  == Kostte wel verdomd veel moeite om boven tafel te krijgen dat het paleis een doorgeefluik was om belasting te ontduiken. ==
  En dat was nog maar peanuts.. Er wordt nog veel meer ontdoken, daar kun je vergif op in nemen.
  Ken je die truk om bij de douane aan te geven dat je een slof sigaretten te veel bij je hebt? Terwijl je vol met ballonen zit?? ;-))
  @Kiki koning: 22:29
  == Wacht maar, binnenkort gaan ze zich wel gedragen, als de waarheid boven tafel komt. ==
  Ik geloof er geen snars van. Zijn de banken zich geheel anders gaan gedragen?
  Leugens zijn al zo oud als Methusalem.. Culturen verander je niet zo gauw.
  Wanneer komt er een Afghanistan parlementaire enquete? Niet: iedereen heeft boter op zijn hoofd..

 131. Aad Verbaast 16 november 2009 om 00:16

  @Telmiep:22:51
  == Off-topic: W00t! Jij hebt er nu al 116209, ipv 116K… 😀 ==
  Je bent een kanjer!! 🙂
  Ik ga morgen eens uitgebreid naar de nieuwe versie kijken. Kom er op terug onder bij Telmiep’s laatste blog…
  @Sprakeloos: 22:52: dank.
  Je zal pas echt Sprakeloos zijn als de waarheid echt naar boven komt. Nu allemaal nog ‘spielerei’. :-))

 132. Aad Verbaast 16 november 2009 om 00:27

  @Satuka: 23:41:
  == ik word er ook niet vrolijk van, maar het is geen nieuws voor me. Ook niet dat er met twee maten wordt gemeten trouwens. ==
  Herkenbaar.
  Ik kan er wel vrolijk van worden als ik ergens door een leugen meen heen te prikken. Gniffelen is dat voor me.
  Maar ja, eigenlijk te triest voor woorden. Want waar zijn we nou helemaal mee bezig?
  (zie Sjef van Oekel al niet zoiets?)
  == Balkenende heeft een goede leermeester aan Bush gehad. == wat je maar goed noemt. (ik weet wat je er mee bedoeld hoor.. 🙂
  Ik heb die powerpoint presentatie in de VN van een van zijn koorknapen nog heel helder op mijn netvlies.
  Over de vermeende "weapons of mass destruction" in Irak. Dé aanzet voor zijn "full blast" oorlog.
  100.000-en doden. Geen wapentje gevonden..
  Obama: ik blijf er maar op hameren. Obama heeft nipt gewonnen van zijn rivaal. Amerika is niet wezenlijk veranderd. Dat blijkt dan ook.
  Hoeveel extra militairen gaan er naar Afghanistan? Who knows.. Om welke redenen? Who knows…
  "Niemand zit te wachten op de waarheid"?

 133. Aad Verbaast 16 november 2009 om 00:30

  @allen: pffff. ik ben geloof ik weer helemaal bij..
  Nog iemand vergeten? Laat het weten.
  P.S. Vroeger zeiden we nog wel eens: "dat rijmt, dus is het waar!!"
  Ook al niet waar.. 😉

 134. jan bouma 16 november 2009 om 10:28

  @Aad
  @Allen
  Goedemorgen.
  Nu oversaagd even verder en zo mogelijk afronden met conclusies EN DE OPLOSSINGEN.
  Want we kunnen ook wel weer het definitieve failliet van het menselijke handelen constateren en concluderen maar daar neemt de vrijgemaakte niet "geriffermeerde" revolutionaire mens – de homo intellectualis – natuurlijk geen genoegen.
  Derhalve verwijs ik terug naar mijn comment van 15 november 13:54 uur en dat handelt over de oplossingen. Althans het best denkbare dat de intellectuele vrijgemaakte mens kan bedenken alhoewel die mens ook weet dat het sinds Genesis en "het Paradijs" anders had gemoeten… Maar ja… HET inzicht komt slechts voetje voor voetje en duurt eigenlijk voort tot het moment dat de mensheid zich zal hebben uitgeroeid alhoewel… het dan een beetje te laat is, hè?
  Wat we ons kunnen verwijten is dat we de conclusies uit dat comment niet serieus nemen. De mens blijkt daardoor stommer dan de ezel want die stopte na 3 keer zich te hebben gestoten aan dezelfde steen. (Of dit empirisch onderzocht is als waarheid en feit laat ik in het midden).
  Allen prettige dag.

 135. Aad Verbaast 16 november 2009 om 10:55

  @Jan:
  Natuurlijk even 13:54 teruggelezen. En jawel: de vragenlijst!!!
  Hoeveel mensen hebben die al ingevult? Afgezien van mijzelf, en denk ik, jij ook..
  Voel je je alweer wat beter?
  Geheel on topic, lees ik net een blog van Motek:http://www.vkblog.nl/bericht/286819/Vertrouwelijke_informatie_%28inclusief_documenten%29_gelekt_van_G20_bijeenkomst_in_Schotland
  "Vertrouwelijke informatie, inclusief documenten, gelekt van G20 bijeenkomst in Schotland."
  Als je dat leest, dan verslik je je vast weer, loopt je bloeddruk weer op tot ongekende hoogte, en worden je spataderen tuinslangen.
  Vandaar mijn vraag: "Voel je je al weer wat beter?"
  Je hebt er wat stanima voor nodig…
  "Niemand zit te wachten op de waarheid"

 136. jan bouma 16 november 2009 om 11:21

  @Aad
  Per dag wat beter. Ik laat overigens mijn tegenstanders liever in de waan dat ik op sterven na dood ben; snap je? Anderzijds: er staan 4 afleveringen plus een comment naar Helena inzake de leugenaar Al Gore op je blog en bijelkaar vind ik mijn bijdragen weer toereikend.
  (Waaruit ook afgeleid mag worden dat het met "de ziekte" nog wel meevalt; dank voor de belangstelling).
  Terug naar mijn vraag van 10:28.
  Laat ik er meteen bij zeggen dat ik niet mijn (subjectieve) "waarheid" daarmee aan het verkopen ben maar ik roep wel op tot een reactie. Geen verandering in het stemhok, geen intellectuele revolutie, geen vrijmaking van de homo intellectualis betekent de aanvaarding van 3000 jaar domheid.
  Dus? Pick your choice and make up your mind.
  Ja… en ik… "Wat een zooitje!" Maar wat hoe luidt het antwoord van de goegemeenschap?
  Daar gaat het om.

 137. Aad Verbaast 16 november 2009 om 11:21

  @Jan: onze reacties kruisten elkaar (dezelfde tijd: 11:21) ik vul deze nog maar even aan dan:
  "Je" is "men" neem ik aan. Je kent mijn mening, dus ik heb er wel degelijk mijn licht op laten schijnen!
  Goede strategie van je: suggereren dat je op’" sterven na dood bent" om dan als een Jan Bouma uit de as te herrijzen. Uit de verbrande resten van de wereld!
  As kan trouwens (bel even naar Wageningen) uiterst vruchtbare grond zijn…
  oh ja ik was nog wat vergeten in mijn reactie van 10:58, alsnog:Wat een bende!!!

 138. jan bouma 16 november 2009 om 12:04

  @Aad…11:21
  Kun je nu inmiddels wel al die links op je scherm krijgen? Ook die van youtubefimpjes?
  Want die van de ZEITGEIST – Attendum 3 en die andere 12 afleveringen zijn de moeite waard.
  Bekende stuff. Enerzijds anderzijds.
  Er zit een logische opbouw in die comments 1,2,3,4.
  Wat een zooitje.
  (Ik ga vanaf nu wat anders doen. Wat gezegd moest worden is gezegd. Het woord is nu aan de andere reactanten of ze zich schikken in de analyses: 1,2,3,4.? En met oplossingen willen komen:))

 139. Aad Verbaast 16 november 2009 om 12:17

  @Jan:
  Ik kan nog steeds geen youtube filmpjes bekijken. Deze enorme onderneming kan me daar niet mee helpen. Hun suggesties zijn van generlei waarde. De computerrepairshop heft ook van alles ziten knutselen en daarmee meer ellende veroorzaakt dan opgelost. Tegen betaling ook nog.
  Ik broed nog op verdere oplossingen. Vragenlijstje helpen ook al njet, nada, zilch..
  Wat een bende!!

 140. Motek....tussen hemel en aarde... 16 november 2009 om 12:43

  Smullen in Heerenveen maar niet heus…blog komt er aan, geen wereldnieuws maar tóch, alle beetjes helpen tenslotte.
  En ja ik weet dat ik gevoelig lig in dit dorp waar P vd A en CDA in combi met een slappe gemeenteraad het gepeupel onder de duim tracht te houden…daas dan weer eens iets anders dan achter die ballen aan te lopen..
  Herr Burgemeester weigerde ook nog eens in grijnsjes gehuld om potenciele nieuwe plaatselijke partij het woord te geven bij zijn wethouders; de waakhond secretariaat vond dat één gesprek wel voldoende was..

 141. jan bouma 16 november 2009 om 13:06

  @Motek… 12:43
  Nieuwlichters worden gewantrouwd totdat ze worden geïncorporeerd in de massale leugen
  van het establishment die het volk als waarheid accepteert.
  Het komt aan op de niet te verkwanselen principes van de integriteit.
  En die worden zo ruim toe bemeten dat uiteindelijk resulteert:
  ‘Voor eenieder wat men wilt!"
  Er zijn geen geaccordeerde vooraf overeengekomen criteria voor de toetsing der integriteit.
  Daarom zal het foute establishment gloriëren tot in eeuwigheid omdat het domme volk
  geen orde op zaken weet te stellen in het stemhok.
  Alles tot volle tevredenheid van het zittende establishment dat corrupt is.

 142. Aad Verbaast 16 november 2009 om 13:11

  @Motek: hoog tijd, ook daar in Heerenveen, voor een onafhankelijk onderzoek. Onderzoek? Onderzoeken!!
  Maar dat zal met de dezelfde "grijnsjes" worden weggewoven, als zijnde nergens voor nodig.
  "Niemand zit te wachten op de waarheid"

 143. wj-tje van de VSp 16 november 2009 om 14:54

  @bouma
  re omtijds 10.28. Een ezel die zich voor derde (!) keer stoot aan dezelfde steen?
  Wa’s dat nou? Een leuk spelletje!
  Een ezel (A) stoot zich toch nooit voor de derde keer aan dezelfde steen (B)?
  A loopt wel tegen een andere, nieuwe steen (B+(B+1) En dan begint het hele spelletje opnieuw.
  Leuk spelletje: A = ‘Ezel(!)’ , B= Steen. Als ‘B’ vele stenen heeft en kan inzetten en ‘A ‘ alsmaar moet rondploeteren om slim te zijn om ‘B’ te ontwijken, C= het voorgenomen resultaat is en de factor ‘D’ van doppelsteen overal gewaardeerd als (1 tot 6) in gezet mag worden door ‘A’ en ‘B’ in relatie tot het bereiken van het beoogde resultaat ‘C’ , wordt dat toch een grote bende.
  Stel nu dat ik de VRAGENLIJST ‘B’ (VRAGENLIJST) in relatie tot ‘A’ (PWA) in met tot ‘D’ (‘pick your choice’) om gewenste resultaat ‘C’ te bereiken? Of waar dan ook PWA ‘A’ en MAX (‘B") met de factor (‘D’) zijn in (C!) te bereiken? Of het ‘Volk" (A’) enkeltje op kosten van (‘B’ een alternatief aanbied???….))))))
  Goh, ga ik ook nog liever naar Bali om alsmaar en aldaar tussen de wadi’s in de buurt van Ubud of langs de noordkust in de buurt van Singharadjah onderbuiktonen ‘AUM, Aum, UM, UM tevoorschijn te toveren.
  Mag (‘C’) langskomen om te verklaren waarom dat onbeschrijflijke zooitje, een bende niet verklaren is, laat staan hoe (‘C’) tot stand komt.
  Voel je vereerd (‘C= Bouma’)!
  Afgunst, jalouzie, pedanterie, ego, megolomanie, zelfs wijnzuurkool, leugens, waarheid alles in te vullen.
  Kijk bij Citroen, een automerk, de goedkoopste lease-car waarvan (‘C) je binnen twee jaar genezen bent. Gratis aambeien vanwege de zure druiven. ‘Stijl is schaars’, kijk op Honda.nl.!
  Sorry voor mijn leugen. Met de groeten aan de ‘E’ van Einstein. Het was de goedkoopste ondekking die toegepast is. De Nazi’s betaalden de hele handel. Ze lieten de wetenschappers ontsnappen omdat Hitler dacht de hele wereld te beheersen. Net zoals welke wereldheerser, ieder binnen zijn eigen beperkingen.
  De VSp gaat flyeren op de AC-markt. Maar eens kijken hoe ze boel bij elkaar houden.
  Met een afspraak firten hoe m’n jonge, oude, wellicht nieuwe a.s. ex die op 2-hoog voor-en-achter een ZZP bedrijfje heeft dat ‘inzicht op uitzicht ‘ biedt en "C" weer de wereld inrast met behulp van KPMG.
  Wat een ongelooflijke bende, een zooitje, wie gaat wie opruimen?
  Prettige dag, moet nog iets uitzoeken over verdwenen video’s van de kroonprinses, een bedreigde journalist in ARG, de verdwenen rapporten over MACH van Allessi en de deformatie van een karakter dat haar zoon toestond op circa 7-jarige leeftijd schijt aan alles te hebben, regeringsbesluiten uit 1987 in Maputo, verdreven inwoners uit Machungolu, advocat raaplegen over (‘C") om geheimhoudings verklaring, eed, belofte, de memoires van Luns, de vader van PB, waarbij hij zijn vermeende ongelijk uitstortte.
  Wow, die raadstukken komen vrij!

 144. Arnold Kemp 16 november 2009 om 15:08

  @Aad Verbaast, waarom ben ik volstrekt niet "verbaast" als ik dit lees. Ik heb zelfs veel erger meegemaakt en ook gelezen, zie Fred Spijkers. Omdat niemand op de waarheid zit te wachten, ook niet de Tweede Kamer laat staan het kabinet, duurt het bij hem als meer dan 25 jaar.
  Ik denk dat velen dit weten, ik ken er slechts één die dit voortdurend en ongestraft durft te zeggen. Iemand als onze Pieter, een man het volk die m.i. daarom door de oranjes nooit volledig werd geaccepteerd, die openlijk twijfelt aan de reusltaten van de commissie Davids (betrokkenheid Balekenende en de Hoop-Scheffer bij Irak, BuZa memorandum). Ga zo door Pieter.
  En jij ook Aad door er op terug te komen. Dit raakt de kern van onze democratie waardoor ik mij je slapeloosheid wel kan voorstellen.

 145. Aad Verbaast 16 november 2009 om 15:10

  @Wj-tje: 14:54
  Zie je nog een beetje orde in de chaos? Of ben je daar juist hard en scheppend mee bezig door te ruimen en op te ruimen?.
  Wat een bende!! 😉

 146. Aad Verbaast 16 november 2009 om 15:14

  @Arnold Kemp: gelukkig ben ik niet de enige.
  Ik zit maar te wachten en te wachten en te wachten op die ‘waarheden’. Ik kan haast niet meer wachten.
  Afwachten of er iets gaat veranderen. Ik verwacht er niet veel van.
  je hebt gelijk: het raakt de kern van de democratie, of nog anders:
  het is de bermbom onder echte democratie.
  Het is de wachtkamer van de democratie.

 147. Arnold Kemp 16 november 2009 om 16:44

  @Aad, Eens met die wachtkamer. Nederland heeft geen echte en dus ook open democratie. Wij hebben vanaf het begin in de wachtkamer gezeten. Teveel achterkamertjes waar de waarheid blijft hangen aan de strijkstok van partij- of persoonlijke belangen. Hoe kan een burger de politiek of overheid serieus nemen als de politiek (Kamers), overheid (kabinet) en rechterlijke macht haar zo openlijk en vol minachting niet serieus neemt?
  Gezagcrisis? Ja!. Het is ook deze "elite" crisis die Wilders naast de emigratiepolitiek ten volle weet uit te buiten. Terugkomend op onze gemeenschappelijke discussie, het is niet het "domme" volk waaraan wij Wilders hebben te danken. Nee, het zijn mensen als Balkenende en Bos die het volk voor dom slijten en daarom in de handen van Wilders drijven. Hun minachting wordt door Wilders met minachting beantwoord en dat weet "het volk", die 30%, te waarderen. Wilders weg is echter niet mijn weg.
  De macrokosmos weerspiegeld zich in de microkosmos en omgekeerd. Gedrag je zo in kleine kring en zie hoe je gewantrouwd wordt. Openheid en transparantie, "wel wachten op de waarheid", zijn sleutelwoorden voor iedere democratie en alle goede relaties.

 148. Rubio 16 november 2009 om 17:38

  Aad; Idd jammer dat P&W niet ingingen op DE ‘stelling’ van Pieter, een klein smetje op hun vakmansschap..
  Geweldige ‘televisie’ dat wel, met de juiste tafelbezetting Pieter en Dolf (grote oren en gele haren naast elkaar + ze zaten ook nog steeds ‘aan elkaar’, geweldig)), en Jetta en Frenk.
  Deed me weer een beetje denken aan het programma ‘De achterkant van het gelijk’, althans wbt Pieter’s item.
  Het wordt tijd dat Marcel van Dam zich weer eens laat gelden met dit soort onderwerpen.
  Wel zo makkelijk Aad, kan jij weer lekker slapen en kun je je weer op een ‘gristelijke’ (haha) manier met je kroeg bezig houden……..

 149. Aad Verbaast 16 november 2009 om 17:57

  @Arnold Kemp.
  Eens met je betoog.
  Er worden door de heren daar genoeg voorbeelden gegenereerd om er over te blijven schrijven. Ik kijk al uit naar de volgende blogs daarover. Het blijft een onderwerp wat me blijft ascineren, totdat de onderste steen boven komt. Voorlopig genoeg om anden denk ik dan.
  == Het is ook deze "elite" crisis die Wilders naast de emigratiepolitiek ten volle weet uit te buiten. ==
  Klopt. Het paradoxale aan dat geheel is dat Wilders natuurlijk één van meest elitaire mannetjes is die daar rondloopt. Ik schreef het elders al (weet niet meer waar..):
  Wat beweegt al die stemmers , hun democratische stem uit te brengen op een beweging die uit eigen beweging er voor gekozen heeft een beweging te zijn waar niemand een meter mag bewegen, behalve (achter) Wilders zelf?? En daarmee het ‘goede voorbeeld’ te geven? Met als excuus dat hij geen toestanden wil. Wat een toestand!
  Wat beweegt die navolgers?
  Wat een bende!!

 150. Aad Verbaast 16 november 2009 om 18:01

  Ha die @Rubio!
  eens, het was een van de meest vermakelijke uitzondingen sinds tijden. Ik kon er slecht van slapen zoals ik al schreef. P&W wel, die slipen al tijdens de uitzending immers.
  Dus alle credits naar de mix van de gasten. Smullen, ernst en luim (waar heb ik dat eerder gehoord?)
  Marcel van Dam noem je. Samen met Pronk (ook altijd goed voor een kwinkslag, terwijl hij bloedserieus is) en tja: wie kunnen er dan nog bij? Suggestie?
  Die kroeg.. wordt weer eens hoog tijd om die vol open te gooien.. ;-))

 151. Rubio 16 november 2009 om 18:12

  Suggesties..? Joop den Uyl, Ien Dales, Annemarie Grewel, Han Lammers, Andre vd Louw en Hans Gruyters……………..ma ja…..!
  Nee, serieus; Hans van Mierlo en Conny Palmen!

 152. Aad Verbaast 16 november 2009 om 18:16

  @Rubio: Wordt wel een halve bejaardensoos zo.
  Waar blijven de jonkies? Wilders ‘durft’ nergens meer te komen. Het lijkt er wel op dat de regering hem beveiliging heeft aangeboden juist om hem binnen te houden. Heeft hij nog niet eens in te gaten..
  Net als Beatrix (herinner je je nog ‘mijn gesprek met Beatrix.."? :-))

 153. Rubio 16 november 2009 om 18:40

  Aad; De jonkies..? Je hoeft maar naar ze te wijzen en ze zitten al aan tafel bij Matthijs en P&W, bovendien allemaal partijpolitici die jonkies, ethiek..? Ammehoela, om maar even de vocabulaire van WJ-tje te gebruiken.
  Beatrix; Doel je op hààr jonkie die (in het Spaans) met de garnalen (de marisco’s van Smokey) naar de klote gaat..?
  Was een goed blog Aad èn toen al actueel…..hoop voor haar dat ze dat hek van Drakesteyn van titanium maken….

 154. Aad Verbaast 16 november 2009 om 18:51

  @Rubio:
  Misschien ligt het aan de leeftijd, of het onthaastte leven van mij in Drenthe, maar ik als ik naar DWDD kijk (enkel in de herhaling ’s avonds) dan kan ik die vent niet eens bijhouden. Zo snel praat (nou eigenlijk leest die voor) hij.. Ik wordt er helemaal nerveus van. Heb jij dat nou ook?
  Daarnaast komt enkel het nieuwe huis aan bod. De gasten nauwelijks..
  Dan zoek ik toch liever de relatieve rust bij P&W. Met af en toe vuurwerk.
  Dat hek van Beatrix: het gerucht gaat (en zo net bij deze) dat er om dat pandje van WA in dat vakantiepark net zo’n hek komt. Ook om hem binnen te houden. Stel je voor: naar buiten gaan geeft alleen maar heibel toch hebben we inmiddels mogen vernemen? En hij kwam er toch voor zijn rust? Die zoekt Bea ook daar in de Lage Vuursche..
  Maar misschien dat WJ-tje daar meer van weet, hij was druk doende te spitten in van alles en nog wat. (14:54)
  Verrek: "spitten"? : hij zal toch niet een beetje bijklussen bij Heras Hekwerk??
  WJ-tje??
  Ik schuif ondertussen de vlammetjes even door, met je bekende inmiddels rood uitgeslagen schaal.
  Borreltje er bij, en alle wereldproblemen zijn de wereld uit. Dat pas waarheid!!

 155. Rubio 16 november 2009 om 19:30

  Ja Aad, dat heb ik ook, maar denk dat we toch inmiddels te oud zijn voor ‘die rotzooi’ om maar even met Wim Sonneveld te spreken.
  Met dat irritante geinteruppeer van Matthijs heb ik ook wel eens de neiging om…vul maar in.
  Blijf jij je maar lekker onthaasten in Drente, ‘goed gedaan jochie’ zei Rijk de Gooyer, ook alweer een ouwe lul….
  Ik heb ‘m’n tijd gehad’ maar als ik daar nog voor die poort gestaan ZOU hebben was er geen muis zijn ingekomen want ik had ze doodgegooid met ballen gehakt met sambal…’k bescherm de Majesteit immers met alle middelen die binnen m’n bereik zijn..?
  En WJ-tje bij Heras..? Dacht het niet… eigenlijk meer aan Krupp-Stahlwerke…
  Een Keteltje met een portie vlammetjes dan maar weer Aad..idd, dan zijn de wereld-en persoonlijke problemen even de wereld uit…..een waarheid als een koe is een koe is een koe is een koe..Proost!

 156. Aad Verbaast 16 november 2009 om 20:01

  @Rubio:
  Plezierig te horen dat ik weer niet de enige ben.
  Geen probleem om als uniek versleten te worden, maar soms is het weer even rustig om te horen dat k niet de enige idioot ben.
  Als jij voor de poort staat, dan verbleken de vlammen van de hel. De hemel kan je opwarmen met enkel je sambal adem. Beetje pit mag toch ook wel daar in dat paradijs?
  De cattle (is dat niet engels voor de ketel en de veestapel?) is on the fire..
  Een Engelse uitdrukking dacht ik…
  Tja, laten we er maar om lachen..
  Wat een bende!!

 157. KRUNK 16 november 2009 om 21:15

  Dag Aad,
  De waarheid (als ie al bestaat) daar moet je niet op zitten wachten….die komt vanzelf, met het verstrijken der jaren. Maar inzake dat Irak-onderzoek, graag wel een beetje snel als het kan. Dat er nog geen spoed-debat is aangevraagd over het uitblijven van dat onderzoeksrapport over de Nederlandse deelname, verbaast mij dan weer!
  En over journalistiek als die van Witteman, Pauw en van Nieuwkerk, die zijn doorgaans weinig onthullend en onderzoeken nooit eens wat zelf maar vragen steeds weer naar de reeds bekende weg. Dat zet geen zoden aan de dijk.
  Wie is er onafhankelijk genoeg om de waarheid aan het licht te kunnen brengen? Desmond Tutu? Arnold Karskens misschien?

 158. Aad Verbaast 16 november 2009 om 22:15

  @Krunk: ik begrijp dat dat Davids rapport inmiddels ruim twee maanden later komt dan beloofd.
  Zouden inderdaad best pittige vragen over gesteld mogen worden. Komt blijkbaar ook niet op in die slaapkoppen.
  Geen idee, wie die waarheid naar boven kan brengen. Dat is het trieste juist.
  De echte onderzoeksjournalististiek is ook al een schaars goed geworden.
  Wat een bende!!

 159. jan bouma 16 november 2009 om 22:40

  …Keek even in vogelvlucht of er nog iets relevants
  toegevoegd is op dit blog. Ik merk op dat alles nog
  hetzelfde is wat de oordeels- en besluitvorming aangaat.
  Derhalve:
  Wat een zooitje.
  Morgen dan maar.
  (stellen we ons een vervroegde pinksteren voor
  toen er vlammen verschenen boven de hoofden
  in plaats van onder de pannen…):))
  Dat is tenminste een natuurverschijnsel dat ik snap.

 160. Aad Verbaast 16 november 2009 om 22:54

  @Jan:
  natuurlijk is er iets relevants toegevoegd bij dit blog.
  Ik suggereerde net ergens anders, en in dit speciale geval ook voor jou aangezien je nog steeds met de griep kampt:
  De oplossing: mocht het de mexicaanse griep zijn: wat grogs en een taco.
  Wat een bende!!

 161. jan bouma 16 november 2009 om 22:55

  Een Mexicaanse griet zal je bedoelen…
  Wat een zooitje.

 162. wj-tje van de VSp 16 november 2009 om 23:54

  @ alles en iedereen sinds 14.54.
  Nou ja, dat van alles en nog wat door iedereen verzwegen wordt, iedereen z’n kont zo draait dat de wind wat frisser ruikt weten we eigenlijk wel. Paco schreef het heel treffend. Iets in de geest van ‘ politici nog nimmer op de waarheid betrapt’.
  Hoorde vanmiddag op Radio 1 een interview met Van Vollenhoven die tijdelijk op ’t Loo woont omdat hun huis verbouwt wordt en in de Kunstzaal zijn eigen geshopde foto’s etaleert, waar ook die beroemde vleugel staat waarop hij niet onverdienstelijk timmerde met het Pim Jacobs Trio en Pia Beck de boel opfleurde.
  Maar daar draait het niet om.
  Stel nu dat er een wettelijke basis komt, wat sowieso een eeuwigheid gaat duren, voor onderzoek naar de waarheid van alles en nog wat, geloof ik niet dat Mijnheer Van Vollenhove, nu ‘Prins af’ na de geboorte van de nieuwe troonopvolgsters, als allereerste gaat grasduinen in die mierenhoop en dat wespennest waar hij zelf deel van uitmaakt.
  Andere prio’s vermoed ik.
  Vooral toen ik vernam tijdens dat interview dat hij zoals, ik quote letterlijk ‘mijn ziekelijke vader’ unquote ook jonge vosjes verzorgde.
  En dagen in een tentje ergens in de bossen van de Lage Vuursche zat om een een roodborstje te fotograferen. En qte ‘ het apelazerus sjouwde met statieven, camera’s en lenzen’ unqte.
  Hallo!
  Heeft die Voorzitter niet wat anders te doen? Of is dat slechts een deeltijdbaan?
  Me dunkt, het volk is ge-interesseerd in antwoorden op zeer prangende vragen en niet foto’s van roodborstjes, verstoten vosjes die wederom qte tevoorschijn komen, als ik over een der paden een wandeling maak’ unqte
  Van Vollenhoven is in mijn ogen niet veel anders dan een zeer integere lakei die nimmer zijn blazoen zal bevuilen omdat hij dat aangemeten kreeg door zijn familie.Een koekoek wellicht? Hun jonkie’s werken andere vogeltjes uit het nest.
  De VSp is ondertussen heel druk bezig om de videobeelden van "Maxima in Buenos Aires" en het rapport over Machangulo van een Italiaanse biologe/journaliste boven water te tillen.
  Beiden zijn om onverklaarbare redenen ‘verdwenen’.
  De twee journalisten in BUA hullen zich in stilzwijgen en hun uitgever wil alleen kwijt dat de copyrights van de videobeelden zijn opgekocht door ‘Nederlanders’.
  Hetzelfde gebeurde met dat Machangulo rapport.
  Veel succes, flapoor, zeg ik tegen mijzelf en als ik in de spiegel kijk schaam ik me niet om ‘flapdrol’ tegen mijzelf te zeggen. Zeker wanneer geen toehoor(d)(st)ers later eventueel onder ede zouden moeten verklaren (de wet, de wet!!!) dat ik dat tegen mij zelf bevestigde.
  @bouma
  waar blijft je antwoord op mijn simpele rekensommetje? A=flapdrol, en B=steen.

 163. Aad Verbaast 17 november 2009 om 00:18

  @WJ-tje:
  Lage Vuursche? Dat is het land waar Drakestein midden in ligt. Hekken er om heen om Bea binnen te houden en vosjes buiten.
  == Beiden zijn om onverklaarbare redenen ‘verdwenen’. ==
  Dat zeggen ze allemaal. Er zijn ook wel eens fotorolletjes verdwenen, dat herinner je je nog wel.
  Geheugen is ook iets wat allemaal op onverklaarbare wijze in dit soort kringen verdwijnt als sneeuw voor de zon. Onder ede nog wel.
  Dank je de koekoek!!

 164. Aad Verbaast 17 november 2009 om 00:19

  @Jan:
  == Een Mexicaanse griet zal je bedoelen… ==
  Je ijlt en hebt het echt te pakken, of je ijlt niet en hebt haar echt te pakken of v.v.. Sowieso aan de Taco’s dus.
  Nooit bij de pakken neerzitten, Jan. Flink aan de taco’s en het komt allemaal goed.
  Wat een bende!

 165. jan bouma 17 november 2009 om 07:39

  @WJ’tje….23:54
  Je rekensommen zijn voor mij onnavolgbaar.
  Ik denk dat je wel gelijk hebt inzake het ‘Kookhuis" met alles Drum und Dran
  ook wat Van Vollenhove betreft
  want "het kookhemd is nu eenmaal nader dan de kookrok".
  Ik zal eens informeren bij Bea of je niet af- of uitgekocht kunt worden net als Willem Oltmans
  die kreeg resultaat na dreiging met dagvaarding…
  Wat is jouw prijs?
  @Aad…00:19
  Geen zorgen dat ik bij de pakken neer zou zitten.
  Iets anders is:
  dat ik met uitzondering van jou nog maar weinig ondersteuning/kritiek heb gekregen voor mijn
  oplossingen. Zie: 16:11: – 10:28 uur en daaraan voorafgaand.
  Wat heeft het voor zin om eindeloos te herhalen dezelfde diagnose maar er niks an te doen, hè?
  Wat een zooitje.
  @Allen prettige dag.
  Opmerking Aad:
  donder die laptop eruit en neem net als ik een del of Dell :))
  Zij heeft sowieso meer capaciteit en faalt nooit.

 166. wj-tje van de VSp 17 november 2009 om 11:05

  @bouma.
  Bevalt die Dell laptop? Overal meesleepbaar?
  ==Je rekensommen zijn voor mij onnavolgbaar.==
  Da’s nu precies de bedoeling. Afgekeken van de Oranjes, die ook iedereen het bos insturen.
  Ezels zijn niet zo dom. Don Quichotte betrad daarop er per slot van rekening ook het slagveld. Die mythe leeft nog steeds voort.
  De VSp ziet het voor zich: De Nederlandse Leeuw met een Argentijnse Koe verworden tot Spaanse ezel.
  @rubio.
  Wat nou? Heras hekwerken om olifanten tegen te houden? Daarvoor hebben we toch Spaanse pepers?
  Hielden de Portugezen ook op afstand.
  Graag vanavond tapas, daarnaast een portie Sate met gegiste klappermelk plus suiker en, om de boel, de rotzooi, de bende te sussen gaarne kaviaar geflambeerd in Russische wodka, en een GM limo om gestrekt huiswaarts te keren met laptoppie om de DWDD te aanschouwen.
  @aad. Koekoeken duiken overal op. De printer ratelt. Een schat van info, zo lief, creatieve hobby’s zijn nooit weg.

 167. jan bouma 17 november 2009 om 13:22

  Volgens mij is Verbaast wat aan het luilekkeren in luilekkerland…
  Hoe lang is hij nou al van zijn post af? :))
  Wat een zooitje!
  Zie verder m’n Vkblog. Want ik versaag nimmer één seconde!

 168. Annet 17 november 2009 om 14:46

  met mijn onstuitbare behoefte
  de waarheid te zeggen heb ik
  deze uitspraak van hem niet gehoord
  ik prees hem vanmorgen tijdens de
  koffieconversatie om zijn humor,
  zelfspot, charme en vastberadenheid
  goed luisteren is een vak, zeg ik
  tegen mezelf…..

 169. Aad Verbaast 17 november 2009 om 15:37

  @Jan: 07:39
  == Wat heeft het voor zin om eindeloos te herhalen dezelfde diagnose maar er niks an te doen, hè? ==
  De kracht zit in de herhaling. Zou jij toch moeten weten 🙂
  == neem net als ik een del .. Zij heeft sowieso meer capaciteit en faalt nooit. ==
  Je hebt het volgens mij nog steeds te pakken. Had je het gisteren nog over een "griet"
  Begin je nu over een "del".
  Wat een bende!!
  13:22: ik was vanmorgen al vroeg op pad. Maar inmiddels weer terug op het honk. Snel beginnen hapjes en snacks te maken voor straks. WJ-tje heeft een flinke bestelling geplaatst!
  Ik kom zo even bij jou langs..

 170. Aad Verbaast 17 november 2009 om 15:39

  @Annet:
  wat zeg je dat leuk: == … tijdens de koffieconversatie.. ==
  "koekje erbij"?

 171. Aad Verbaast 17 november 2009 om 15:41

  @WJ-tje: je hebt qua versnaperingen nogal wat op je kerfstok. Hele dag bezig geweest inkopen te doen. Geen zee mij te hoog. Klimaat helpt ook mee dat te bereiken.
  "printer ratelt": komt daar nog een samenvatting van hier op het blog?
  Ik ben wel benieuwd wat je hebt opgeduikeld..
  Ook een bende?

 172. Rubio 17 november 2009 om 17:32

  Aad; Haha, die Pieter heeft weer wat teweeg gebracht hier op je blog met z’n/’onze?’ these…..
  Dellen, grieten, vlammende aureolen (wel of niet op weg naar ’t paradijs), niet geconditioneerde koeien, leeuwen, olifanten, luipaarden, ezels, koekoeken en koekjes and so on….
  Wat een bende, wat een zooitje, doe mij maar weer een lekkere dubbele Schiedamse graan-genever met een kop erop…dat leidt nog ergens toe…het graf..?
  Op maar weer naar de 250 reacties……

 173. Aad Verbaast 17 november 2009 om 17:41

  @Rubio: ik zit weer volop te genieten van "een dubbele".
  Inmiddels op speciaal verzoek van Wj-tje, allemaal klaargezet en opgemaakt:
  == Graag vanavond tapas, daarnaast een portie Sate met gegiste klappermelk plus suiker en, om de boel, de rotzooi, de bende te sussen gaarne kaviaar geflambeerd in Russische wodka, en een GM limo om gestrekt huiswaarts te keren met laptoppie om de DWDD te aanschouwen. ==
  Niet is me te dol, en niet skan me een bende groot genoeg zijn.
  Allemaal in het kader van: "wordt het toch nog gezellig!!"
  Jeetje, wat is er nog een werk aan de ‘winkel’. Ik kom nergens meer aan toe! Wat moet ik kiezen om de volgende voetzoeker te plaatsen en te ontsteken?
  Ik wil wel wat nering per slot van rekening 😉

 174. wj-tje van de VSp 17 november 2009 om 17:42

  @aad. re =="printer ratelt": komt daar nog een samenvatting van hier op het blog?==
  Natuurlijk. E.e.a. is echter niet zo eenvoudig. Dat rapport is als sneeuw voor de zon verdwenen. Ook ‘Pro Republica’ lukt ’t tot dusver niet om dat boven water te tillen.
  Dat rapport is van Dr. Alessandra Soresina, Italiaanse, ‘Afrika specialiste’. Het is niet het verhaal over dat olifantenreservaat waartussen nu rode pepers geplant gaan worden om de olifanten weg te houden uit het nieuwe reservaat van o.a. de schatrijke schlemiel en Fentener van Vlissingen.
  Overigens mogen mijn wensen voor vanavond best wel bewaard blijven tot er weer eens een ‘Mijn gesprek met……’. volgt.
  Dat wordt dan dubbel smullen.

 175. nelus 17 november 2009 om 17:46

  De VSp is ondertussen heel druk bezig om de videobeelden van "Maxima in Buenos Aires" en het rapport over Machangulo van een Italiaanse biologe/journaliste boven water te tillen.
  Beiden zijn om onverklaarbare redenen ‘verdwenen’.
  De twee journalisten in BUA hullen zich in stilzwijgen en hun uitgever wil alleen kwijt dat de copyrights van de videobeelden zijn opgekocht door ‘Nederlanders’.
  Hetzelfde gebeurde met dat Machangulo rapport
  Dij @Wj-tjeL hierin is Nelussie dus heel erg geinteresseerd,
  Donnez-moi les details et je vous raconte la verité
  Allors mon ami

 176. Aad Verbaast 17 november 2009 om 17:48

  @Jan:
  Jij hebt als kern van je al je boekwerken (je eigen en je je blogs) integriteit als kensbegrip.
  Tenminste je pleidooien ervoor dat als norm te verheffen voor je wereldraad en bij gebrek er aan.
  Volgens jou de sleutel tot het oplossen voor alle ‘kwaad’
  Mag ik je verwijzen naar het verse blog van Peter Louter?
  "Liever integer dan laf?"http://www.vkblog.nl/bericht/287151/Liever_integer_dan_laf%3F
  Grijp je kans!!
  Mijn (eerste) reactie kopieer ik hier maar even in:
  ——————–
  17-11-2009 17:24
  Dit is natuurlijk een kern discussie die enige "vrijheid, oprechtheid en moed" vergt 😉
  Belangrijk onderwerp overigens. Het is een schaars artikel, dus er wordt volgen de gangbare economische om "gevochten".
  Jouw eerder pleidooi: de waarde stijgt. Mijn reactie toen: dat zou kunnen omdat het schaarser wordt. We vonden elkaar in: omdat de waarde ervan misschien inzichtelijker aan het worden is..
  (Andere woorden, maar vooruit).
  Even de van Dale er op nageslagen?
  Integer: onschendbaar, rechtschapen
  Integriteit:
  1. ongeschonden toestand
  2. onschendbaarheid van de soevereiniteit van een staat mbt. zijn gebied (volkenrecht).
  3. rechtschapenheid, onomkoopbaarheid, probiteit (het-tegoeder-trouw-zijn).
  2 is in de context van de blog even minder van toepassing. Dus daar refereer ik niet naar.
  Ik kan hier wel mee uit de voeten trouwens.
  a) Iemand kan naar zichzelf kijken en stellen: ik ben integer. In mijn persoonlijke korte samenvatting/definitie: ik heb een schoon geweten.
  Valkuil: het ene geweten is het ander niet. Voorbeeld: psychopaten zijn in meer of minder mate "gewetenloos", en zullen al gauw tot die conclusie komen. Dat blijkt dan ook.
  Iemand kan naar een ander kijken en stellen: dat vind ik niet integer. Of dat vind ik wel integer.
  In het laatste geval: zie a)
  In het eerste geval, zie ook a). Met dat verschil dat als het publiekelijk word geuit er een zekere onderbouwing wordt gevraagd hoe je tot die conclusie komt. Terecht vind ik. Gebeurt het niet dan verwijs ik naar a), en dus niet overtuigend.
  Dan komen allerlei ‘ijkpunten’ aan de orde:
  – de eigen integriteitsnorm: zie a)
  – wetten
  – normen en waarden.
  etc.
  de twee laatste zijn cultuurbepaald…
  Conclusie: integriteit blijft een niet vast te leggen universeel begrip. Lokaal wel.
  Kan je er elkaar nog op aanspreken? Ja!
  In vrijheid, met respect, met moed, en oprechtheid. Maar vooral in openheid.
  Anders is het debat erover, niet integer 😉
  P.S.: ik hanteer persoonlijk deze regels. Mijn geweten schoon te houden heeft bij mij een zeer hoge prioriteit. In volledig besef van de valkuil die ik noemde overigens.
  P.S.2: de Boedhisten (waar je naar refereerd) hebben als onderdeel van hun stroming(en) het ondergaan van lijden als integraal onderdeel van het leven…
  P.S. 3: ik realiseer me dat je met deze blog ook je eigen agenda (en pleidooien) kracht bij wilt zetten. Ik besef ook dat die andere zijn dan de mijne 😉
  P.S 4: gezien mijn ‘regels’ moet ik helaas tot de conclusie komen dat velen ver af staan van integer handelen. Ik blog er graag over. Mijn agenda: er zou meer integer gehandeld moeten worden. De wereld zou er heel anders uit zien.
  —————————————————
  Kun je (daar en hier) je tanden op stukbijten :-))Wat een bende!!

 177. Aad Verbaast 17 november 2009 om 17:54

  @W-tje:
  Je bestellling in goede orde ontvangen?
  == Dat rapport is als sneeuw voor de zon verdwenen. ==
  Wat doet dan de printer "ratelen"?
  "
  == mijn gespek met…":
  met wie? Je hebt daar blijkbaar ideeën over. Waar is het ‘materiaal?
  Ik ben dol op ‘linkjes’ ..
  @Nelus: je bent niet de enige!
  Ben je je al aan het voorbereiden op de "kerstbal 2009"??

 178. nelus 17 november 2009 om 18:00

  @Aad: de kerstbal 2009: tsja. Een leuke verkiezing. Maar dan moet wel iedereen meedoen. Anders win ik het weer. En ik heb wel enige uitdaging nodig. DUS……………………..we gaan met de auto en niet met de bus

 179. Aad Verbaast 17 november 2009 om 18:19

  @Nelus:
  Het zou de derde keer zijn van de drie. De competitie wordt gewiekster en gewiekster!!
  Bereid je maar goed voor. Vette prijzen te winnen!
  En zoals je zou kunnen weten: het is de quizmaster die "onafhankelijk" aan het roer staat.
  Niets menselijks is me vreemd 😉

 180. PeterV 17 november 2009 om 18:42

  @Aad Verbaast 16-11-2009 00:05
  ==Rest: lijkt me een genuanceerde benadering.
  Maakt overigens de impact van zijn statement er niet veel minder om. Ietsjes, maar niet veel.
  Eens?==
  De argumentum ad verecundiam is niet altijd een drogreden. Dat maakt het zo interessant. Wanneer te onpas op de mening van een autoriteit wordt gewezen is het een drogreden. Maar er zijn ook genoeg omstandigheden waarin het te pas is om dat te doen. Vanaf nu kan je naar Pieter van Vollenhoven verwijzen. Maar dat zal je alleen maar kunnen doen als je zelf met argumenten en feiten komt en Van Vollenhoven bovendien inzake die argumenten en/of feiten ooit zelf een rol heeft gespeeld. Alleen dan is het te pas.
  Zijn uitspraak lijkt me onvoldoende om erdoor in abstracte en algemene zin cynisch over de maatschappij te worden. Dan zou het een drogreden zijn.http://nl.wikipedia.org/wiki/Beroep_op_autoriteit

 181. Aad Verbaast 17 november 2009 om 19:19

  @PeterV:
  eens met de strekking: een argumentum ad verecundiam is gevaarlijk om te gebruiken.
  Ik gebruik dan oom zelden een quote van iemand ommijn eigen betoog te onderbouwen.
  Iets wat je wel veel ziet op het Vkblog overigens. Het zegt me niet vo veel. Vrijwel elke quote kun je met een ander ontkrachten.
  == Wanneer te onpas op de mening van een autoriteit wordt gewezen is het een drogreden. ==
  Eens met je.
  Het kenwoord hier is: "onpas"
  Ik vind het in deze geen onpas. Ik beschreef ook in de blog waarom:
  ==
  Ik twijfel niet aan zijn lange ervaring als onafhankelijk onderzoeker. Ik twijfel ook niet aan zijn hoog gehalte aan ervaringsdeskundigheid. Ik twijfel (in zijn functie) ook niet aan zijn integriteit. Wat me dan opvalt is dat, op basis van zijn tientallen jaren ervaring op hoog niveau, Pieter van Vollenhoven tot deze conclusie komt. ==
  Geen drogredenering dus. Ik kan me voorstellen dat mijn redenen waarom, door andere betwist kunnen worden. Het zij zo, ik hoor graag waaom mijn overwegingen (in deze) onterecht zouden zijn.
  Conclusie: ik heb de "argumentum ad verecundiam" niet toegepast.
  Als ik mijn argumenten hem te citeren, en daarmee er een waarde aan toe te kennen, niet had gegeven, dan mogelijk wel. De lezer had daar naar kunnen vragen om dat duidelijk te maken.
  P.S.: ik citeer zelden mensen op niveau (en al helemaal politici) om mijn eigen betoog te onderbouwen. Waarom? Omdat ik er geen waarde aan hecht. Het betrouwbaarheidgehalte acht ik te laag 😉

 182. jan bouma 17 november 2009 om 22:19

  @Aad……17:48
  Summier een enkele opmerking terzake plus verwijzingen.
  Dank. Er is over de integriteit in relatie met het handelen van de mens veel gebrainstormd. O.a. ook op het Vkblog van @Joke Mizée: zie: http://www.vkblog.nl/bericht/276835/Directe_democratie%3A_met_z%27n_allen_aan_het_roer
  Lees bijv. over de selectieprocedures.
  Hoe graag de mens ook zou willen kiezen voor de absolute vrijheid en de relativiteit van het begrip integriteit – dan kan men er lekker mee sjoemelen – wijs ik erop dat dat een leugen is. Er zijn universele afgesproken waarden die neergelegd zijn in de Handvesten. 1948 – 1981. En de zgn UvdrM.
  Die zijn door alle landen – ja ook de Islamitische – geaccepteerd….. op papier! De praktijk is anders.
  De veronderstelde "vrijblijvendheid" bestaat niet.
  Derhalve blijft over de vraag van de (rechts)handhaving.
  Zie ook op mijn blog: http://www.vkblog.nl/bericht/273314/%22..The_search_of_the_empty_Lawbook..%22_in_beeld_gebracht_en
  Vervolgens bijvoorbeeld:
  Wordt er op een onaanvaardbare wijze ingebroken in de autonomie van een land?
  Nee! het betrokken land had immers op papier de Handvesten geaccpeteerd.
  Toch zijn er verschillen:
  Bijv. moet China zijn mensenrechten aanpassen; doodstraffen afschaffen; etc.?
  Ja!
  Hoe? En op welke termijn?
  Ik denk dat je daarvoor nodig hebt het begin van een veel bredere basis die gelegd moet worden in de meer zogenaamde "democratische landen" maar die net zo corrupt blijken (alleen de schaalgrootte varieert) De zgn. "democratische landen" zijn bepaald geen voorbeeld voor de rest van de wereld!
  Veel autoritaire staten, idem de theocratische staten als in Iran, Saudie Arabie etc. het gehele Midden-Oosten komen in aanmerking om gewraakt te worden. Maar begin wel bij jezelf en in eigen huis!
  Er is een revolutie nodig met een voldoende ‘shock and awe’. Die revolutie moet als een veenbrand over de grenzen worden geëxporteerd. Maar begin in eigen huis!
  Dus:
  Te beginnen in Nederland! (Vroeger gold die kreet voor de kernwapens).
  Nu gaat het om de export van het gedachtegoed van de kiezer die na 3000
  jaar domheid het heft in eigen handen neemt.
  Take it or leave it and pickj your choice.
  Wat een zooitje!
  Tot morgen!

 183. Aad Verbaast 17 november 2009 om 23:10

  @Jan:
  Universele rechten van de mens.
  Daar heb je er ook zo eentje ja. Ook een aardige spiegel die je de mens/mensheid kan voorhouden.
  Natuurlijk wel een soort van grote gemene deler. En dus niet echt een definitie van integriteit.
  Maar ja, daar weet veruit het grootste gedeelte van de wereld zich ook niet aan te houden. Macro en micro.
  Kijk even om je heen? Hoeft niet eens zo ver..
  Als iets niet voor elkaar is, moet je die dan veranderen? Of moet je die handhaven?
  Jij wil een "veenbrand", te beginnen in Nederland. Handhaven dus, begrijp ik.

 184. wj-tje van de VSp 18 november 2009 om 07:58

  Goede morgen,wordt hier gedoeld op ‘existentie’ ?
  De nieuwe, allesomvattende wereldhoofdprijs, ja, ja, grensoverschrijdende hoofdprijs waar nog niemand zich aan gewaagd heeft?
  Een beginnertje :
  En de hoofdprijs is ‘PI in het kwadraat’ omdat de wereld bol staat van vernuft. En…….wat nog meer.?
  Onvermogen??????
  Toch eens navragen bij de Verenigde Naties of ze dit voorstel in stemming willen brengen. Een ding is zeker. Noorwegen stemt tegen. Die brengen een zeer nobel standpunt in.
  Mag ik de Senaat van Aad’s publikum om een welgemeend advies vragen?
  Ook op zijn volgende blog? Dit is grensoverschrijdende blokverandering.

 185. jan bouma 18 november 2009 om 08:06

  @Aad…23:10
  @Allen
  Goedemorgen.
  @Aad, ik heb net uitgelegd dat er geen vrijblijvendheid bestaat t.a.v. de basale universele waarden die neergelegd en ondertekend zijn door alle landen in de vorm van de Handvesten. Jij noemt dat een onvoldoende definitie van het begrip "integriteit". Ik leg uit (ook in m’n boek) dat we moeten dealen met de realiteit en het best haalbare binnen de realiteit. De communis opinio, vertolkt in die Handvesten, voldoet dan als het best haalbare en moet voldoende zijn als geldig voor de mondiale integriteit.
  Nu is er niets anders dan vrijblijvendheid vanwege de idee dat er geen integreiteitsopvattingen te definiëren zijn. Dat is een vrijbrief voor criminelen!
  Dan kun je beter de rechtshandhaving veranderen doordat de kiezer aan de top een andere representatie kiest.
  Opmerking/Voorspelling.
  Je zult zien dat de spindoctors van huidige zittende politieke foute machthebbers hierop gaan inspelen want ze sonderen bij voortduring hun dom stemvee en worden dus ook gewaar deze revolutie die ze het liefst in de kiem willen smoren. Ik hoop evenwel dat de veenbrand al aangestoken is.
  Of je een bestaande ongewenste en foute toestand moet veranderen? Lijkt me evident van ja.
  Dus snap ik je niet helemaal als je zegt: "Handhaven". Wat? Die foute representatie? Dan luidt het antwoord uiteraard: Nee.
  (als je iets anders bedoelt hoor ik dat nog wel).
  @Allen
  Een prettige dag vandaag en alle dagen erna.
  Wat een zooitje!

 186. jan bouma 18 november 2009 om 08:16

  @WJ’tje….7:58
  Voor zo ver ik je cryptische taal versta zeg ik:
  1. Existentiëel? Ja!
  2. De huidige VN voldoen niet
  3. Je loopt de kiezer voorbij
  4. Je referentiekaders voldoen dus niet
  Prettige dag uiteraard.

 187. Aad Verbaast 18 november 2009 om 09:42

  @WJ-tje: met de slaap nog in mijn ogen en een eerste kopje troost voor me, lees ik je reactie en kan deze niet vatten. Het zal wel aan mij liggen 😉
  @Jan:
  == Nu is er niets anders dan vrijblijvendheid vanwege de idee dat er geen integreiteitsopvattingen te definiëren zijn. Dat is een vrijbrief voor criminelen! ==
  Zo beroerd is het natuurlijk niet. Er zijn wel (je hebt daarin gelijk) wereldomvattende maatstaven die van alle smet integriteit te maken hebben. Handvesten, internationale rechtsorde etc.
  Punt is dat deze deels wel erkend worden, maar grotendeels aan de laars worden gelapt. Internationale rechtsorde wordt niet eens erkend. Al zeker niet de sanctie mogelijkheden die er zijn.
  Dát is pas de echte vrijbrief voor de crimininelen!
  We zullen het daarover niet oneens zijn.
  == (als je iets anders bedoelt hoor ik dat nog wel). ==
  Dat bedoel ik met handhaven.
  Het heeft geen zin om met elkaar af te spreken dat je niet door rood licht mag rijden en dan vervolgens een deel van de ‘bevolking’ zegt: goede afspraak, maar als ik het zelf doe dan kun je me een brief sturen, maar die lees ik niet. En daarmee weg kan komen..
  Wat en bende!!

 188. wj-tje van de VSp 18 november 2009 om 10:20

  @ bouma
  1. Existentiëel? Ja! simple as that
  2. De huidige VN voldoen niet. Klopt, maar handig hulpmiddel?
  3. Je loopt de kiezer voorbij Bullshit, de opkomende stemgerechtige kiezer is slechts 30% van de bevolking. Ik kies voor de rest. Keuze staat vrij
  4. Je referentiekaders voldoen dus nietLast van konklusienorerend, tunnel visionerend kadrerend etiktjes plakkend, projekterend, stemmingsgedrag? Oh, nee, of ja? Op basis van jouw konklusies?
  Jouw raadgevingen, met alle respekt, ditjes of datjes dan wel weer, zijn onaccomodeerbaar.

  Boer Koekoek deed het zelfde toen hij poneerde bij een opgetrommelde minister en half Barneveld met hun kippenkontjes voor de buis lagen, de Kamer in een deuk lag van het lachen en zei Wilt u nu eindelijk eens uw ei leggen?
  Ver(s)makelijker kan ik het niet bedenken indien iemand zo iets over het Koningrijk der Nederlanden lardeert.
  Een poppenkast dus die er een ongeloofljke rotzooi-8’ge bende van maakt.
  Het is nog steeds een waar genoegen. Probeer dat bijvoorbeeld in’Verweggigstan landen’.
  Dan gaat je kop er echt af.
  Beschaafder kan ik het niet maken, waarheidsgetrouwer wel.

 189. Smokey 18 november 2009 om 10:28

  @Aad, n.a.v. jouw reactie op Santanameisje. Je had had protestsong "Obamanation" waarschijnlijk nog niet beluisterd… hierbij dus:http://www.youtube.com/watch?v=ZtcWU1lyssk
  Ze wil de waarhied wel (laten) horen:))

 190. Smokey 18 november 2009 om 10:30

  @Wj-tje van VSP Wat een geweldig proza, m.n. punt 4! Meen ik oprecht.
  Nix kryptisch, glasduidelijk.

 191. jan bouma 18 november 2009 om 10:48

  @WJ’tje….10;20
  @Smokey…. hahahaha… die weer ‘ns z’n kans schoon ziet…10:30
  Mihai zou zeggen: "Bewijs!"
  Inzake je stelling dat de antwoorden op die vragenlijst "niet te accomoderen" zouden zijn. (Wat een taalgebruik, overigens!) = "onaccomodeerbaar".
  Het is het typische wollige politieke taalgebruik dat de kiezer razend maakt.
  Bewijs!
  Waarom die kiezer niet zelf zou kunnen beslissen over de basale vragen die
  ik aan de orde stel in die vragenlijst?!
  Op de keper beschouwd degradeer je zijn oordeel al bij voorbaat.
  Lijkt me geen te accepteren (en te verantwoorde) positie van die kiezer
  die, als men de politici zou moeten geloven, huichelachtig zeggen:
  "de kiezer moet meer participeren in de besluitvoeringen en het beleid!"
  Vind je het gek dat de opkomsten bij verkiezingen steeds lager worden OMDAT ER NIKS TE KIEZEN VALT DAN UIT DE VOORGELEGDE PARTIJPROGRAMMA’S EN PERSONEN!
  "Hou jij ze dom, dan hou ik ze arm!"
  Dat is het antwoord dat je geeft WJ’tje

 192. wj-tje van de VSp 18 november 2009 om 11:59

  @bouma
  ik moet belegde broodjes halen, zoals iedere inwoner z’n wellicht andere happie ergens vandaan moet halen. Vreten moet.
  En nu in hoofdletters:
  70 % van de INWONERS MAG, KAN, WIL, NIET STEMMEN OM WAT VOOR REDENEN DAN OOK.
  STEMRECHT – NEE LIEVER PLICHT- VANAF 16 JAAR. PARTICIPATIE ZOALS IN IEDERE GELEDING DER MAATSCHAPPIJ. ZE ROKEN, SNUIVEN, ZUIPEN EN WAT DAN OOK NOG MEER NOG, TOCH OOK?
  POLITIEK HEEFT DE KIEZER BUITENSPEL GEZET, NU DE KIEZER PLICHTSMATIG DE POLITIEK,
  That’s the issue and not the question.

 193. jan bouma 18 november 2009 om 12:24

  @WJ’tje
  Je raakt weliswaar de kern van je conclusie ‘dat de kiezer om talloze redenen niet meer wil kiezen".
  Ik heb je uitgelegd waarom dat het geval is.
  "Er valt namelijk niks te kiezen!"
  (dan uit die voorgelegde partijprogramma’s en de bijbehorende personen die het pluche opzoeken)
  Vraag.
  Hoe lang denk jij dat deze domheid nog zal voortduren? (nu ik eenieder de ogen geopend heb terzake de vraag: "hoe het werkt")?
  Als je dan zou stellen:
  "De kiezer wenst zich niet te verantwoorden voor welk beleid dan ook en ik geef de huidige politieke representatie alle vrijheid om voor MIJ te kiezen…."
  Ja!
  Dan heb je gelijk.
  Maar schrap dan wel de verantwoording van die kiezer. Nu is het zo dat op basis van het
  OPPORTUNISTISCHE GEWAUWEL van zijn huidige representanten – die er bewijsbaar
  een puinhoop van maken – hij vertegenwoordigd wordt door die foute representanten.
  Kijk!
  Als er een negatieve balans moet worden opgemaakt op basis van vele indices als:
  de demografische ontwikkeling, de eindigheid van grondstoffen, de nog steeds zich
  manifesterende criminele representaties, etc.
  dan zeg ik wordt het tijd voor een INTELLECTUELE REVOLUTIE.
  Men hoeft daarvan niet te schrikken want we kennen; de ‘Anjerrevolutie" – Portugal,
  de "Fluwelen revolutie" – Tsjechië- Vaclav Havel, de "Rozenrevolutie" zie: http://nl.wikipedia.org/wiki/Rozenrevolutie
  en nu introduceer ik de allerlaatste bevrijdende revolutie die ik benoem als:
  DE INTELLECTUELE REVOLUTIE.
  Maar met de kanttekening erbij dat die sinds de Club van Rome in 1972 bijeen
  die revolutie wellicht ruim 35 jaar te laat komt.
  Om – niettegenstaande – toch te redden wat er is hanteer ik het adagium:
  Zolang er leven is, is er hoop.
  En voor de rest wens ik je een genoeglijke thuisbasis bij de conservatieven
  en verachterlijke domoren als @Smokey en consorten.

 194. Aad Verbaast 18 november 2009 om 14:26

  @Smokey: Ik had die song Obamanation wel even bekeken, ja. Niet helemaal. De boodschap was immers duidelijk :-))
  Gelukkig dat die ‘embeddd’ was in je blog. Die kan ik wel bekijken. Links naar youtube nog steeds niet grmpffff….

 195. Smokey 18 november 2009 om 15:05

  @Aad, dan is de boodschap goed overgekomen. Andere geluiden immers? Wie weet hoe de blogs er in Amerika er uitzien…
  Vervelend, die pc perikelen, maar er zijn ergere dingen
  .
  @jan bouma, je voelt je kennelijk weer eens te veel aangesproken. Bruikbaar, vast wel, want je trekt weer de aandacht naar je toe.
  Los van wie wat aan wie dan wel schreef vond ik- en vind ik nog steeds- dat
  @ wj-tje een mooie volzin had geschreven. Gewoon een tien met een griffel voor taalvituositeit, niets meer of minder.
  "Kijk"! Als ik m`n ‘kans schoon" had willen zien dan had ik wel meer kansen ( lees inkoppertjes) niet laten lopen. Dus kietel jezelf niet met deze gedachte. Met uitschelden, hoe geweldig jij dan ook kunt, kun jij geen gouden griffel verdienen.
  Een prettige middag met je eigen, niet- "verachtelijke" consorten en naar ik mag hopen geen "zootje".

 196. nelus 18 november 2009 om 15:39

  wj’tje wat ben je toch een orakel. Fantastisch als jij los barst. Ga nog even zo door. Zoals Smokey zegt: een taalvirtuoos.

 197. Aad Verbaast 18 november 2009 om 16:34

  @allen: tja, als de wind om het huis giert dan maar weer even een nieuwe blog geschreven.
  Vandaag weer boeiend nieuws over weer een bijzondere uitspraak.
  Dus (WJ-tje) ook hier ratelde de printer.. er ratelt wel meer..
  Ik val nog wel eens van mijn stoel recentelijk. Nu weer.
  Ernst en luim..
  Ik ga vast de stoelen klaarzetten voor weer een nieuwe lezing.
  Zorgen jullie inmiddels voor de hapjes en drankjes?? :-))

 198. nelus 18 november 2009 om 16:56

  numero: deux cents: qui ? Mais naturellement : Nelus

 199. Aad Verbaast 18 november 2009 om 17:00

  @Nelus: gefeliciteerd. je krigt de vetleren medaille van verdienste!!
  Op naar de volgende 200. Stof genoeg opgeworpen in de volgende blog..
  17:00 sharp!!http://www.vkblog.nl/bericht/287318/%93Ik_doe_God%92s_werk%94.
  "ik doe God’s werk"

 200. jan bouma 18 november 2009 om 17:32

  @Smokey..15:05
  Jij voelt je toch het beste bij wat stoken en inderdaad alleen als je je kans schoon acht.
  Nooit eens een rechtstreekse confrontatie of een inhoudelijk debat voeren.
  Ik heb omstandig @WJ’tje van een INHOUDELIJK antwoord voorzien maar daar lees je overheen.
  Gebrek aan weerwoord en argumenten. Zo lust ik er nog wel een.
  @Nelus…..15:39: Idem.
  Zoek eens op in het woordenboek: "onaccomodeerbaar".
  Wat een zooitje.

 201. wj-tje van de VSp 18 november 2009 om 17:36

  @allen
  We trekken deze on-topic non-conversatie wel door naar Aad’s volgende blog.
  Vol verwachting klopt mijn hart.
  @Bouma
  Wat is jouw culinaire voorkeur?
  En…….. ik ben niet conservatief.
  Hooguit een redelijk beschaafde rasechte, opportunistische, republikeinse vrijheidsdenker die hooguit zo af en toe z’n natte vinger in de lucht steekt om te voelen uit welke richting de lucht wordt verplaatst.
  Make your evening, ich gehe am Abendbrot.
  Zuurkool met een echte Unox rookworst gekocht bij Jumbo in Winterswijk, of all places. Dat wordt smakken geblazen, alhoewel zoiets niet tot de meest welgemanierde gebruiken wordt beschouwd.
  Soit.

 202. Aad Verbaast 18 november 2009 om 17:46

  @WJ-tje: heb je daar geen Hema?
  Elke keer als ik die winkel voorbij loop krijg ik een Paflov reactie…
  Smullen!!

 203. Pingback:Rabobank: de bankwereld is verziekt « Aad Verbaast

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: