Aad Verbaast

te gek voor woorden eigenlijk

Er is meer tussen hemel en aarde.

Een opmerking die je nog al eens hoort. Met name als losstaande gebeurtenissen een meer dan toevallige samenloop van omstandigheden lijken te zijn. Wie kent niet de voorbeelden uit eigen praktijk? Op zoek naar wat er dan “tussen hemel en aarde” zou kunnen zijn, kwam ik weer tot verrassende ontdekkingen en voor mij passende verklaringen.

Ons waarnemingsvermogen.
De mens beschikt over slechts een beperkt aantal zintuigen . “Daar zult u het mee moeten doen”.
Onze hersenen zijn geprogrammeerd om die input te verwerken tot een voor ons acceptabel en begrijpelijk geheel (output). Maar beperkt is het. We kunnen maar een gedeelte van het licht zien, we kunnen maar een gedeelte van het geluid horen, om maar iets te noemen.

Er zijn andere dieren die met een geheel andere set zintuigen werken dan wij. En hun wereld (op hun wereld toegespitst) zal er dan ook anders uitzien. Twee voorbeelden: ‘zien’ met echolocatie . Of elektrische velden ‘zien’.

Moraal van dit verhaal: als je iets niet kunt waarnemen, betekent dat niet dat het er niet is.

Drie dimensies.
We denken en we leven in drie dimensies. En beleven het ook zo. Maar betekent dat dan dat er ook maar drie dimensies zijn?

Een gedachte-experiment.
Stel je een (belevings)wereld voor in twee dimensies. Kijk bijvoorbeeld naar de tafel voor je, en stel je voor dat er zich een heel bijzonder leven in enkel twee dimensies bestaat (dus) enkel op de oneindig uitgestrekte tafel. De wezens daar ‘levend’ kennen geen andere, en ‘zien’ ook geen andere wereld boven en onder hun. Het bestaat eenvoudig niet voor ze.

Maar jij weet wel beter. De stap naar de volgende dimensie heb je immers onder de knie. Met dat in gedachten kun je je voorstellen wat een ongelooflijke stap het zou betekenen als er in je leven ineens slechts één extra dimensie wordt toegevoegd. Je hoeft maar even rond te kijken, en dan weer even naar de tafel. Van 3 dimensies naar 2 en omgekeerd…

Je kan je ook voorstellen dat voor die beperkte wezens (die slechts in twee dimensies leven en denken) bijzondere dingen kunnen gebeuren. Voorbeeld: neem een voorwerp, en leg dat op tafel. Voor jou een normale gebeurtenis. Voor de 2-dimensionele wezens een waar wonder. Ineens zien ze ‘iets’ wat er vlak daarvoor nog helemaal niet was!! Een mirakel!! Een Gods wonder!! Een verschijning!! Zouden ze kunnen zeggen..

Moraal van dit verhaal:
1. slechts één dimensie toevoegen aan je eigen (bestaans)wereld opent een ongelooflijke hoeveelheid extra ruimte, en ook mogelijkheden.
2. Vanuit je eigen bestaanswereld zal al die extra ruimte uit die andere dimensie, onverklaarbaar zijn. Maar ook zullen, om het verklaarbaar te maken, er een of meerdere verklaringen voor worden gezocht.
Denk aan ‘oplossingen’ als telepathie,  verplaatsen van materie, Goden en wonderen, spiritualiteit, zieners etc…

Eigenlijk vrij complexe verklaringen met nogal wat heisa, gegoochel en gedraai. Zou er niet een veel eenvoudiger verklaring zijn?

De natuurwetenschappen.
Toen ik (in een ‘vorig’ leven) werd ingewijd in de wiskunde, was ik stomverbaasd. Het rekenen in meerdere dimensies (dan 3) was net zo makkelijk. Sterker nog, soms was het wel eens handig er een extra dimensie aan te voegen (te lenen), omdat dan het rekenen wat makkelijker ging, om daarna weer te terug te keren naar de eigen vertrouwde omgeving. Bij differentiaalvergelijkingen bijvoorbeeld wordt dit veel gebruikt. Wetmatigheden in de wiskunde trekken zich weinig aan van ‘onze’ 3  dimensies.
Wonderlijk ja, maar een wonder? Nee hoor,gewoon even verder kijken dan je neus lang is.
Dat heeft me sindsdien altijd geïntrigeerd. En nog.

De moraal van dit hele verhaal:
Met Ockham in gedachten:  we zien maar 3 dimensies, we denken in 3 dimensies, we leven in 3 dimensies, we zijn geprogrammeerd in 3 dimensies. Maar misschien zijn er wel 4! Of misschien nog wel meer!
Dat accepterend kan alles wat ik niet zie, maar heel soms denk te voelen of denk waar te nemen, hoe wonderlijk dan ook, verklaard worden.
Er is meer tussen hemel en aarde dus ook.

Daarmee kunnen alle andere redeneringen voor mij overboord. En rest slechts een zeker respect voor die enkelingen op aarde, die misschien iets verder kunnen kijken dan ikzelf, en wellicht een fractie van een andere dimensie kunnen zien, zonder dat ze dat misschien zelf zo benoemen.

Want ik zou maar al te graag willen dat ook ik verder kon kijken dan mijn neus lang is. In de volgende dimensie(s) namelijk! Er zou een heel wonderlijke wereld voor me opengaan.

Noot:

1. Er zijn wetenschappers die de theorie aanhangen (inclusief het stellen te kunnen onderbouwen) dat er 11 dimensies zouden zijn. Gaat me uiteraard boven de pet, maar hier kun je er wat meer over lezen.

2. Plaatje:  een gedeelte van http://www.casa-in-italia.com/arte/Pozzo_nl.html
Ik vond in dit schilderij een glimp van wat ik bedoel te zeggen. Een plafondschildering in 2 dimensies, waarin dimensies worden doorbroken.

205 Reacties op “Er is meer tussen hemel en aarde.

 1. jan bouma 11 augustus 2009 om 09:54

  Fantastisch onderwerp. @Aad.
  Denk ook zeker te weten dat er vele dimensies zijn die we niet kennen, Een voorbeeld dat eenieder wel kent is het vaak genoeg bewezen experiment tussen ééneiïge tweelingen. Hoewel gescheiden – de een zit bijv. in Australië en de ander in Engeland maar beiden voelen TEGELIJKERTIJD een schop of pijn. Dit is een totaal onbegrijpelijk en natuurkundig niet te verklaren fenomeen. En wat denkt men van de aura’s die sommige mensen zien rond de persoon? Er zijn inderdaad vele dimensies die we niet (nog) niet kennen. Zo denk ik ook dat het intellect meer vormen kent. Misschien zelfs wel "out of space…"
  Neemt niet weg… dat er misschien weer iets is
  met mijn blog dat over MITHRAS zou gaan…;
  ook onvermoede krachten misschien…? De vorige
  keer was de opmerking genoeg..:))

 2. Aad Verbaast 11 augustus 2009 om 10:16

  @Jan: de eeneiige tweelingen zijn inderdaad onderdeel van bekende voorbeelden, waar men geen raad daar passende verklaringen voor te vinden. De sceptici hebben het over toeval. De gelovigen ‘weten’ precies hoe dat allemaal kan.
  Aura’s worden zelfs gefotogafeerd!
  Mithrasblog? Ik dacht dat die morgen zou komen.. ? De vorige was immers gisteren nog maar..
  Morgen?

 3. jan bouma 11 augustus 2009 om 10:36

  Beste Aad…
  Ik meende dat dat vandaag zou zijn… maar morgen… is ook goed
  … You are the boss…. Ik vind alles goed. Gelet op anderzijds de doeken
  nog te gaan lijkt me 2 dagen wel genoeg… want ik ben de duimschroeven aan het
  aandraaien waardoor er natuurlijk steeds minder zal worden gereageerd….
  Maar dan hebben we het maar gehad voordat je vertrekt. Ik heb wel zojuist een
  fantastisch bewijs op m’n blog neergezet dat gaat over "het mannetjesmaken" en
  dat van "de Kunst" wel of niet tussen aanhalingstekens…
  Succes met dit blog! Het lijkt me ongelooflijk belangrijk. Maar ja, wie ben ik…?:))

 4. Aad Verbaast 11 augustus 2009 om 10:41

  @Jan: goed dan wordt het morgen. Een 2 dagelijkse cyclus aanhoudend van je meesterwerken.. 🙂
  Dit onderwerp lijkt me inderdaad ook heel belangrijk. Maar ook: Maar ja, wie ben ik?

 5. De Stripman 11 augustus 2009 om 10:55

  Mooi onderwerp, Aad ! Maar de wetenschap ploetert vlijtig verder. Wat voor de een gefotografeerde aura’s zijn is voor de ander een elektrisch veld om een voorwerp heen. http://en.wikipedia.org/wiki/Aura_photography#Comparison_with_aura_photography
  We moeten ook niet vergeten dat mensen erg sterk zijn in het trekken van verkeerde conclusies en aan elkaar knopen van dingen die weinig verband met elkaar hebben. Alles om er voor ons brein een acceptabel geheel van te maken. We hebben er zelfs de godsdienst voor uitgevonden…;o)

 6. coby 11 augustus 2009 om 11:04

  Ons brein is beperkt inderdaad.
  Wat te denken van al die mensen die na een bijna-dood-ervaring opeens over genezende krachten beschikken en andere dimensies kunnen zien?
  Ook uit eigen ervaring weet ik dat wie bijvoorbeeld opgroeit onder onveilige omstandigheden er gebieden in de hersenen ontwikkeld worden om te overleven en er dus ook op andere gebieden kan worden waargenomen, alles ten dienste van de overleving. Ik moet ook denken aan een bijdrage volgens mij van Pierra, die schreef over verschillende stromingen in de wetenschap over leven op aarde en daarbuiten, die hele kleine organismen die we wel of niet kunnen zien simpel omdat wij ze niet kennen en dus niet zien.
  Boeiend onderwerp!
  Hartelijke groet, Coby

 7. Aad Verbaast 11 augustus 2009 om 11:11

  @Stripman: dank voor de link.
  Fotografie van elektrische velden, maar er zijn mensen die beweren het te kunnen zien met het ‘blote oog’.
  Ik ken geen onderzoek, waarbij die twee technieken nu eens naast elkaar worden gezet en vergeleken.
  a. waarom niet eigenlijk?
  b. Zouden veel ‘zieners’ door de mand vallen?
  De rest van je reactie kan ik alleen maar onderschrijven. Waarbij ik naast religies e.d. ook mezelf moet relativeren.. Ik knoop er ook maar een ‘verklaring’ aan vast.. Met dat onderschied dat ik niet stellig stel, dat het zo is, zoals ik het verklaar 😉

 8. Aad Verbaast 11 augustus 2009 om 11:18

  @Coby, het boeit mij ook in het bijzonder, al lang.
  Ik heb vele boeken gelezen rond spiritualitieit, religie, en allerlei wonderlijke ‘genezers’ en ‘zieners’, paragnosten etc.
  Waar ik altijd verbaast over ben in al deze stromingen, dat ‘men’ het alijd zo precies weet te duiden en te verklaren, en me zelfs van allerlei dingen proberen op te dringen "hoe het zit"…
  Dat maakt me altijd wat huiiverig.
  Aan de andere kant kan ik niet ontkennen dat er bijzondere dingen gebeuren, die moeilijk verklaarbaar zijn.
  Uiteraard bestaat er ook veel kaf, en misschien toch ook wel wat koren. Het onderscheid is voor mij niet te maken.
  Deze ‘verklaring’ hierboven ben ik nog nooit tegengekomen. Waarom niet eigenlijk?

 9. jan bouma 11 augustus 2009 om 11:55

  What about Uri Geller?
  Fake of echt? Of geënsceneerd?
  Herinner me dat hij in een uitzending van P&W
  VOORAF had getekend een bank en het "no smoking" signaal
  dat Jeroen Pauw bedoelde…
  Fake of echt? Doorgestoken kaart of niet?
  That’s the question.

 10. jan bouma 11 augustus 2009 om 12:07

  Nog even doorgaand op dit fascinerende onderwerp… als volgt:
  Ik heb gekend en ook persoonlijk meegemaakt de paragnost Gerard Croiset
  die ik ergens in 1975 consulteerde omtrent mijn vader die op dat moment in
  het ziekenhuis lag.
  Lang verhaal nu kort.
  Croiset wist mij PRECIES te vertellen wat eraan scheelde en de artsen
  hebben mij met verbijstering aangehoord de diagnose die Croiset stelde.
  Ze wilden toen ook autopsie verrichten. Dat heb ik geweigerd.
  Er is inderdaad meer dan ‘tussen hemel en aarde verklaard kan worden’
  maar soms doet iemand als Gerard Croiset dat toch… Onbegrijpelijk.
  Meer over Croiset toets in: "Croiset in Japan" (of zoiets) via youtube.com en realiseert u
  zich dan dat hij over onvermoede gaven beschikte die wij simpele stervelingen niet
  kunnen verklaren. .

 11. Aad Verbaast 11 augustus 2009 om 12:08

  @Jan: tik evenin goegel de drie woorden: uri geller fake, in, en je zit hele waslijsten van links waarin hij ontmaskerd wordt..
  Maar ik zou het niet weten..
  Het enige wat mij altijd verwonderd: waarom willen deze mensen zich niet onderwerpen aan harde tests?
  Char? Whisperers? etc. etc.
  Voorspellers? Zelden of nooit lees je of werkelijk is gebeurd wat ze voorspeld hebben. Die ene, die dat ene ‘toevallig’ wel heeft voorspelt scheeuwt dat ene natuurlijk van daken..
  Veel kaf en koren, maar alles kaf? Ik weet het niet.
  Religies? Veel kaf en koren, alles kaf? Weet ik ook niet.
  Als er zich een heel leven afspeelt in meerdere dimensies dan degenen die wij kunnen zien, bescheuren ze zich misschien daar wel van het lachen over die hulpeloze wezentjes.. Wij dus.
  Croiset was een bijzonder man inderdaad. Veel over gelezen.
  Hier nog een link over hem.. met nogal wat informatie..http://www.skepsis.nl/croiset.html

 12. jan bouma 11 augustus 2009 om 12:31

  @Aad…
  Over Croiset in Japan…
  bekijk even als-tie werkt navolgende youtubefilm:http://www.youtube.com/watch?v=UwNzk3ToZbQ
  En voor de rest kan ik opnieuw verklaren, als een cynische pragmaticus,
  dat er meer is ‘tussen hemel en aarde’ dan de mens kan verklaren…
  ps
  Ik laat nu verder graag het podium aan al die anderen die
  hun ervaringen willen delen. Groet! JB

 13. ron 11 augustus 2009 om 12:33

  Dat er meer dan 3 dimensies bestaan, daar twijfel ik niet aan. Maar ik denk dat de toegankelijkheid daartoe veel te maken heeft met erfelijkheid en vooral het ‘gedwongen’ worden om de poorten van die dimensies te openen (zoals Coby al min of meer aangaf). Een heel interessant onderwerp.
  Wat de menselijke ‘input’ en ‘output’ betreft, in de ruimte daartussen zit dikwijls een boel geluk wat weinig met dimensies te maken heeft. 😉

 14. Aad Verbaast 11 augustus 2009 om 12:37

  @Jan: filmpje is bijzonder inderdaad.
  De japanse ondertiteling is voor mij ook onbegrijpelijk 🙂

 15. Aad Verbaast 11 augustus 2009 om 12:41

  @Ron: eens met je dat er tussen input en output, ons beperkend tot de bekende dimensies, nog heel wat te optimalisren valt. En nog veel ruimte geschapen kan worden.
  === Maar ik denk dat de toegankelijkheid daartoe veel te maken heeft met erfelijkheid en vooral het ‘gedwongen’ worden om de poorten van die dimensies te openen ===
  Interessante opmerking. De moet ik echt even laten bezinken. Die invalshoek had ik niet kunnen bedenken. Wat bedoel je met "gedwongen worden om de poorten van die dimensies te openen".
  Het beeld: poorten openen, spreekt we wel heel erg aan trouwens.

 16. Robert 11 augustus 2009 om 13:35

  Aanbevolen. Het brein weet meer van ons dan wij weten van ons brein.

 17. Marjelle 11 augustus 2009 om 13:42

  Interessant onderwerp, Aad. 🙂 Er is meer tussen hemel en aarde, iets dat ik zelf ook vaker ervaren heb.Als je iets niet kunt waarnemen, betekent dat niet dat het er niet is.
  Mee eens, niet alles is waarneembaar en niet alles is verklaarbaar (of valt binnen een specifiek kadertje). We zijn ook maar beperkte wezens idd die slechts een deel kunnen (zien) of benutten van de mogelijkheden die er wellicht zijn.

 18. Aad Verbaast 11 augustus 2009 om 13:44

  @Robert, dank.
  "Het brein weet meer van ons dan wij weten van ons brein."
  Wat er in zit, komt er lang niet altijd uit. En als er dan iets wonderlijks uitkomt, meer dan wat als normaal wordt gezien, noemen we het dan maar ook ‘paranormaal’..

 19. Aad Verbaast 11 augustus 2009 om 13:47

  @Marjelle: het houdt al lang bezig. Leujk te lezen dat je het herkent.
  En dat we beperkte wezens zijn mag wel duidelijk zijn. Iets waar ik me we bijkan neerleggen, maar de wens blijft om er toch iets meer van te maken dan nu.
  Zou zo maar een van de vele illusies zijn of dat ook maar enigszins gaat lukken :-))

 20. Marjelle 11 augustus 2009 om 13:57

  Ja, ik herken het zeker wel, Aad, ik heb ook wel vaker gesprekken gehad met mensen die alles wat ook maar voor 1 mm buiten hun eigen gezichtsveld of denkkader valt afdoen als ‘flauwekul’. 😉 Laat staan als je het woord ‘sjamaan’ noemt, dan rennen ze al helemaal gillend weg. 😉 Ik heb zelf een paar jaar een ziekte gehad waarvan de reguliere medische wereld niet wist wat het was (verkeerde diagnoses, pijnlijke onderzoeken and all that) en ben toen uiteindelijk viavia terechtgekomen bij een sjamaan waar ik veel aan heb gehad. Je eigen beperktheid en nietigheid inzien vind ik al heel wat. 😉

 21. Smokey Robbinson 11 augustus 2009 om 14:09

  @Aad, boeiende materie, vooral omdat men gemiddeld over die materie zal weten. Een uitzondering daargelaten, zoals o.a. Croiset. Hoogstwaarschijnlijk zal dergelijke materie dan ook met daarvoor beperkte wetenschappelijke middelen nooit bewezen kunnen worden. Althans dat geloof. ik Er zullen altijd "geheimen" blijven bestaan, die door de mens, die daarvoor niet toegerust is (wederom een enkele uitzondering daargelaten) niet te doorgronden zijn. Zoals je als duidelijk voorbeeld stelt, de tafel. Je kunt niet zien wat eronder zit zolang je er zelf op staat. Altijd en overal is er kaf onder het koren.Dus niet expliciet in die sector.
  Vermoedelijk , maar hypothetisch gesteld zou het kunnen zijn: hoe over minder kaf je zelf beschikt hoe meer koren je zult kunnen ontwaren. Zuivere waarneming vergt zuiverheid des persoons (vrij naar Spinoza) Loffelijk om naar die zuiverheid te streven. Wie, noodgedwongen in omstandigheden terechtkomt waar het op zuiver surviven aankomt, zal zich misschien op ontwikkeling van onderontwikkelde zintuigen moeten beroepen. Zie Coby en Ron.
  Het is me opgevallen dat Skepsis altijd maar de onwaarheid wil bewijzen wat niet uit eigen koker komt en per definitie al het andere wenst uit te sluiten. Uit wiens belang overigens…
  Ja, zo blijft men wel kortzichitg en allesbehalve helder(der) ziend.

 22. Flip Willemsen 11 augustus 2009 om 14:12

  Ik denk dat een blinde veel mee hoort dan een niet-blinde. Een dove veel meer ziet dan een horende. Iemand die niet kan ruiken veel meer ziet en hoort. En zo stel ik me dat ook voor bij geestelijke gebreken. Compensatie. En hoever gaat die? Misschien wel heel heel ver. Daar moest ik aan denken. Ik weet niet of dit met het onderwerp te maken heeft.

 23. Aad Verbaast 11 augustus 2009 om 14:24

  @Marjelle:
  == Je eigen beperktheid en nietigheid inzien vind ik al heel wat ==
  De wereld zou er heel anders uitzien, als het meer algemeenheid zou zijn.
  De para geneeskunde is een nog onontgonnen gebied, wellicht een ‘wetenschap’ die we met voortschrijden van de wetenschap ergens in dat proces verloren zijn. Oervolken hadden (hebben) denk ik meer voeling daarmee, en wellicht zelfs meer me wat ik hier dan maar de vierde, vijfde of zelfs meer dimensies noem.
  De tol die we betalen door meer afstand van de natuur te nemen vermoed ik.

 24. Aad Verbaast 11 augustus 2009 om 14:28

  @Smokey:
  Mooie stellingen van je:
  "Hoe over minder kaf je zelf beschikt hoe meer koren je zult kunnen ontwaren."
  "Zuivere waarneming vergt zuiverheid des persoons."
  "Wie, noodgedwongen in omstandigheden terechtkomt waar het op zuiver surviven aankomt, zal zich misschien op ontwikkeling van onderontwikkelde zintuigen moeten beroepen"
  "dat Skepsis altijd maar de onwaarheid wil bewijzen wat niet uit eigen koker komt en per definitie al het andere wenst uit te sluiten"
  Daar kan ik allemaal wel wat mee.
  Open staan voor wat anders dan het eigen beperkte denkraam is voor mij juist een bron van vermaak, en lering. Vanuit het besef dat dat denkraam beperkt is, ga je toch op zoek naar meer?

 25. Aad Verbaast 11 augustus 2009 om 14:33

  @Flip Willemsen: inderdaad bijzonder dat de geest blijkbaar wel in staat is om tot compensatie over te gaan als een der zintuigen het (deels of helemaal) af laat weten.
  Het wekt de schijn dat de optelsom der delen een soort van communicerend vat is.
  Jammer eigenlijk: er valt immers ook met de delen veel en veel meer winst te behalen.
  Soms wordt dat (bescheiden) getalenteerd genoemd, soms benoemen mensen het zelfs dat ze over bovennatuurlijke gaven beschikken, of zelfs contact hebben met andere werelden dan de onze.
  Alle schakeringen (die ons beperkte brein weer kunnen bedenken) komen voor 😉
  == Ik weet niet of dit met het onderwerp te maken heeft. == het heeft er alles mee te maken!

 26. jan bouma 11 augustus 2009 om 14:38

  @allen
  Misschien nog een interessante link is die naar prof. Piet Vroon; neuropsycholoog met een flink aantal publicaties op z’n naam. Ondermeer die gaan over de oorsprong van het Godsbegrip en dat van de Religie.
  Tenslotte, zo merk ik op, zou het toch per definitie erg vreemd moeten zijn dat men "een heilige Eik"
  erkend. Meer waardering heb ik dan voor de zonnegod Mithras. Als je daarin keek werd je tenminste blind… dat wil zeggen als je geen zonnebril op had… Grapje.
  Maar Piet Vroon hoort bij dit onderwerp. Daarom hierbij de link:http://nl.wikipedia.org/wiki/Piet_Vroon

 27. Smokey Robbinson 11 augustus 2009 om 14:40

  @Aad, het was mij al langer duidelijk dat jij je gezichtsveld niet beperkte tot…eh. beperkingen. Maar die palfondschildering is daar wel illustratief bij. Hoger dan de hemel durven denken…ja, dat heeft zeker wat.

 28. Aad Verbaast 11 augustus 2009 om 14:48

  @Jan: ik kende hem niet, dank.
  Ik lees dat hij gepromoveeerd is op het begrip Tijd. Ook een interessant onderwerp natuurlijk.
  Religie: ik kan heel goed voorstellen dat de oervolken ergens naar oplossingen zochten om allerlei onverklaarbare zaken te verklaren, en het in de schoenen te schuiven van de ‘de Goden’.
  PEr slot van rekning is het nog niet zo heel lang geleden dat men bij een zonsverduistering dacht dat de aarde ten onder ging.
  Verrassender vindt ik dat deze oereigenschap wel nog actief is gebleven en andere (zie reacties hierboven), met het voortschreiden van ‘de beschaving’ uit ons gezichtsveld is verdwenen, behoudens een enkeling.

 29. Aad Verbaast 11 augustus 2009 om 14:59

  @Smokey: spectaculaire schildering toch?
  Er zijn natuurlijk meer kunstenaars die plavonds (logisch) hebben bschilderd met hemelse poorten e.d.
  De sixtijnse kapel bijvoorbeel hangt er vol mee, zoals eenieder bekend. Dit plaatje viel me extra op door het ongelooflijk perspectief, waardoor het duizelingwekkend driedimensieel lijkt te zijn.
  Perspectief, en dimensies. Beiden associaties die wel bij deze blog passen..
  Als je op de link onderaan klikt zie de hele schidering in volle glorie.
  Je zult dan ook zien dat ik er een stuk heb uitgeknipt (‘mijn format’) en het 180 graden heb gedraaid.. Vond ik persoonlijk weer mooier..
  En: laten we eerliijk zijn. Probeer maar eens een begrijpelijk vierdimensioneel plaatje te vinden :-))
  (p.s.: ook daar zijn mensen op internet te vinden die dat overigens wel denken te kunnen. Mij zei het niets..)

 30. wj-tje van de VSp 11 augustus 2009 om 15:15

  fascinerend.
  twee jaar een relatie gehad met een 1-eiige 2-ling. Zij is inmiddels overleden.
  Als ik over haar droom, over haar denk, een afgeknipte roos in een waterbakje op de keukentafel zet in herinnering tot haar, belt haar tweeling zusje met de vraag; ‘ Waarom droom of denk je over mijn zusje? Laat haar met rust. En mij’.
  Midden in de nacht., overdag. Maakt niet uit.
  Ze belt of stuurt een kaartje.
  Op mijn vraag hoe en waarom ze dat weet komt steevast het antwoord;
  "WJ, ieder zintuig heeft viijf dimensies, begrijp je het nog steeds niet? Ik kan het ook niet verklaren, maar moet er mee leven. Maak het verder goed"
  Eindeloos? Zo iets? Tot de dood ons scheidt?
  Blijkbaar niet. Onverklaarbaar dus, maar de realiteit ligt ongrijpbaar voor het oprapen.
  Fucking hell bloody shit. Soms driedimensionaal vloeken, 3 maal in de rondte gaan en weer terug. Life goes on

 31. Serial 11 augustus 2009 om 15:24

  @ Aad
  Er bestaan oefenboeken voor voor je paranormale vermogens. Ben er ook (wegens tijdgebrek) kort mee bezig geweest en heus, die oefeningen hadden na enkele dagen al resultaat.
  Ben van mening dat we nog maar een klein deel van ons brein gebruiken. Lees ook het boek van Rupert Sheldrake over biologische morfogenese, oftwel hoe het kon dat zwaluwen in Ierland zilverpapieren melkdoppen openpikten van de flessen die destijds nog voor de deur werden gezet, en zwaluwen aan de andere kant van de wereld dat ook opeens konden, terwijl daar die melkflessen niet voorkwamen.

 32. Aad Verbaast 11 augustus 2009 om 16:25

  @Wj-tje: een treffende illustratie. Eng haast. Alles loopt dan in elkaar over. Heel bijzonder het te lezen.

 33. draakhond 11 augustus 2009 om 16:27

  Een mooi onderwerp. Doet veel stof opwaaien. De meningen zullen flink uiteen lopen. Mag ik ook twee duiten in het zakje doen? Een citaat van mezelf (uit het bericht Waarheid en Werkelijkheid):
  "Er is meer tussen hemel en aarde. (…) Wat er meestal wordt bedoeld is dat niet alles te begrijpen is. Waarom zou dat zo moeten zijn? Wat schieten we daarmee op? We kunnen er beter van uit gaan dat theoretisch alles te begrijpen is, al zullen we dat punt nooit bereiken. Laten we vooral ons best doen om wel op alle manieren te blijven zoeken".
  Een afbeelding met vier dimensies: Je hebt vast wel eens gezien hoe je een kubus (als dobbelsteen) maakt van papier. De kubus is uitgevouwen tot zes vierkanten die aan elkaar vast zitten. Er is een schilderij waarin Salvador Dali een ‘vierdimensionale kubus’ uitgevouwen heeft als acht kubussen die aan elkaar vast zitten: http://www.virtualdali.com/54Crucifixion.html

 34. Aad Verbaast 11 augustus 2009 om 16:33

  @Serial. Ik heb dat verhaal over die zwaluwen (en vergelijkbare verhalen) ook wel eens gelezen. Iets wat geleerd is schijnbaar overdragen zonder directcontact met soortgenoten over grote afstanden.
  Konden wij dat maar eens beter..
  Ik ken ook een paar mensen uit mijn directe omgeving waar het toch wel bijzonder opvalt dat ze betere antennes hebben (zo noem ik maar even, om het woord paranormaal er nog maar even niet op te plakken) dan ik voor mogelijk hield. Ik oefen wel eens met ze, maar de resultaten zijn pover moet ik toegeven.
  Het schijnt (je zegt het al) ook wel deels aan te leren te zijn. Of misschien beter gezegd: de latente aanwezigheid er van iets op te schudden. Het goede nieuws is natuurlijk dat er latent iets zit wat opgeschud kan worden.

 35. Aad Verbaast 11 augustus 2009 om 16:43

  @Draakhond: Helemaal met je eens dat niet alles helemaal begrepen hoeft te worden. De mens zal toch blijven vorsen dat wel te doen. Ik kan uitstekend leven met iets dat ik niet begrijp.
  Makkelijk zelfs dan met een overtuiging (over de dingen des levens, zoals deze) in mezelf dat ik precies zou weten hoe het zit.. Dan sta je immers ook niet meer open voor andere ideeën.
  Prachtig schlderij van Dali (mijn favoriete schilder overigens) de ik ook weer tegengekomen was bij het zoeken naar een passene illustratie. Je uitleg dat het e relatie heeft met vier dimensies kan ik niet volgen. Niet darmee zeggend dat het onjuist zou zijn. Ik kan het eenvoudig niet snappen.. Vandaar dat ik het ook niet heb gebruikt.
  Ik heb wel even zitten twijfelen over zijn schilderij: http://www.art.com/products/p10285200-sa-i740278/salvador-dali-the-sacrament-of-the-last-supper-c1955.htm
  The sacrement of the last supper.
  Dali speelde veel met dimensies en gezichtsbedrog..

 36. Ina Dijstelberge 11 augustus 2009 om 16:53

  Onze waarneming is beperkt en bovendien hebben we hersens die rare kronkels kunnen maken. Onze taal is ontoereikend en met logica kunnen we alleen de geldigheid vaststellen.
  Bovendien hebben we een rijke fantasie….

 37. Aad Verbaast 11 augustus 2009 om 17:03

  @Ina: en waar dat allemaal toe leidt wat je daar opsomt kun je dagelijks in de kranten lezen, en in de geschiedenisboeken en bibliotheken.
  Sterker nog: overal kun je het meemaken.. Zelfs hier op het VKblog!! -))

 38. nelus 11 augustus 2009 om 17:05

  Mooi onderwerp Aad. Ik geloof er ook heilig in dat er meer tussen hemel en aarde is zonder nu meteen aan religie te denken.
  Zo hoorde ik eens – als ik lieg dan lieg ik in commissie – dat er in Oosterse landen aan spirituele kontakten wordt gedaan. Ze treffen elkaar tijdens de slaap door middel van dezelfde droom.
  Ik heb het zelf eens meegemaakt toen ik werkte voor een uitzendbureau dat ik ’s nachts droomde dat ik werd gebeld of ik wilde werken. Ik antwoordde in mijn droom dat dat niet kon omdat ik die dag jarig was en veel bezoek zou ontvangen. De volgende morgen om 10 uur – op mijn verjaardag – ging de telefoon.
  Of ik wilde komen werken want er was zoveel uitval t.g.v. ziekte. Ik antwoordde dat dat niet kon omdat ik………..enzovoort enzovoort. Ik heb dat altijd heel bijzonder gevonden.

 39. jan bouma 11 augustus 2009 om 17:35

  @Aad
  @allen… allemaal even kijken en zeker de eerste 40 seconden… spannend!http://www.youtube.com/watch?v=RUB3eZKwvgI
  en gaarg daarna een verklaring…
  ben benieuwd… er zijn talloze verslagen met geen verklaring.
  ook hoaxes… tuurlijk.
  Ben van plan ook ‘ns zo’n performance te maken…:))

 40. Aad Verbaast 11 augustus 2009 om 17:41

  @Nelus: het bijzonder is dat eigenlijk (jij betn blijkbaar ook geen uitzondering in deze) iedereen wel uit ‘eigen praktijk’ heel bijzondere samenlopen van omstandigheden kan aangeven.
  Te toevallig om waar te zijn. En zo.
  Dromen is natuurlijk weer een heel apart hoofdstuk waar hele bibliotheken over zijn volgeschreven maar waar de ‘geleerden’ het helemaal niet over eens zijn.
  Ik ben eens met ‘een spiritueel verslaafde’, een dagje naar Amsterdam geweest onder andere naar dat grote spirituele huis (Obibio) van Ronald Jan Heijn (zoon van AH)http://nl.wikipedia.org/wiki/Ronald_Jan_Heijn
  Dar vond ze een heel dik boek, waarin alle dromen werden uitgelegd.. Een soort enceclopedie op steekwoorden. Nog beter: een soort van determinatieboek..
  Dat werd haar bijbel, voor als ze droomde.. Je kan me mijn scepsis voorstellen..
  Ze hadden daar wel lekker broodjes overigens :-)))

 41. Aad Verbaast 11 augustus 2009 om 17:46

  @Jan: ufo’s.. weer een heel ander verhaal, maar kan ook naadloos passen in deze blog..
  Fragment doet me sterk denken aan de beginscenes van "close encounters of the third kind".. Een van mijn favoriete all time highs trouwens.
  Mooi fragment trouwens.
  Tja wie zal het zeggen? Als je (slechts) één extra dimensie extra ter bechikking hebt, zie redenering hierboven van de tafel) gaat er een ongelooflijk extra wereld voor je open. Beyond imagination.
  Zelfs Einstein (met zijn tijd-riumtekrommingen) heeft daar niet aan gedacht..
  Misschien zijn er wel beschavingen elders waar dat voor hun een eitje is..
  Die vinden onze wereld dan maar een wereldje in een notedop.

 42. zaaikort 11 augustus 2009 om 18:20

  buitenzintuiglijk
  paranormaal
  andere dimensies
  magnetiseren
  morphogenetische velden
  Allemaal woorden die suggereren dat de bekende fysieke werkelijkheid geen plaats zou bieden voor verklaring. Om een bijzondere waarneming of gebeurtenis te verklaren wordt er een nog te ontdekken fysiek veld of een dimensie bij gehaald, of juist iets buiten het fysieke.
  Een groot misverstand!
  ‘Paranormale’ waarneming is niet anders dan elke andere waarneming.
  Het brein (re)konstrueert een kompleet verhaal uit een handejevol prikkeltjes.
  Bekend voorbeeld: beeld. Het oog vangt een pietsie licht op uit een heeeel beperkt deeltje van het spektrum, uit een bepaalde richting, van de buitenkant van één zijde van het onderwerp, op een kort moment. (Bij een film is het nog verder beperkt tot wat pixels met begrensde kleuren en enige beelden per sekonde.)
  Uit die lichtvlekjes kan een oplettend brein een heel levensverhaal van een persoon halen. Wat je hier leest komt tot je via een paar zwarte stipjes…
  Ik pretendeer zeker niet alles te kunnen verklaren wat er bijvoorbeeld met die tweelingen gaande is, maar om een roman te begrijpen ga je niet op zoek naar een nog onzichtbaar soort letters tussen de regels.
  Heb ik ik nou de pret bedorven? Die aliens uit de vijfde dimensie zullen zich toch niet laten afbluffen door een paar over-rationele grijze cellen?

 43. jan bouma 11 augustus 2009 om 18:22

  Nog eentje dan uit Mexico…
  Verklaringen graag,,,http://www.youtube.com/watch?v=KRvWRrf__XA
  Geïnteresseerden kunnen via youtube ook zoeken naar:
  The disclosure project…
  Aad
  Even serieus. Het is best mogelijk dat ons voorstellingsvermogen
  van de fysieke verschijningsvormen ook beperkt is en dat er
  intelligenties zijn in de vorm van licht. Doet me denken aan mijn "Licht"
  maar dit terzijde…:)) Onzichtbaar infrarood kan ook nog…

 44. Aad Verbaast 11 augustus 2009 om 18:42

  @Zaaikort: wees niet bezorgd dat je de pret zou bedorven hebben. Integendeel.
  "Het brein (re)konstrueert een kompleet verhaal uit een handejevol prikkeltjes."
  Een voor mij kloppende stelling.
  Maar de intrigerende vraag blijft (in het kader van deze blog) blijft dan ook: zijn die prikkels beperkt tot de ons bekende zintuigelijke en beperkte waarneming? Of fantaseert dat brein er lustig op los..
  Als dat laatste al het geval zou zijn, hoe zit het dan dat meerdere mensen soms tegelijkertijd, dezelfde bijzonder onwaarschijnlijke waarnemingen doen?
  Parallele fantasie?
  Wel mee eens overigens, dat er veel fictie wordt geschreven.
  Als (willekeurig) voorbeeld. ik kreeg eens een boek over engelen onder de neus gedrukt waarvan de schrijver mij probeerde te vertellen, precies welke engelen er allemaal waren en welke ‘taken en bevoegdheden’ ze allemaal hadden op dees aardkloot. Met als bonus, nog een leuke invuloefening welke engel toch wel bijzonder aandacht voor mij had..
  Tja, dan denk ik altijd: hoe zou die man/vrouw dat nou allemaal zo precies ‘weten’??
  Kan die engel dat mij niet zelf even meedelen? Scheelt weer een boek. Moet toch ook een eitje zijn voor hun, als ik lees wat ze allemaal kunnen.

 45. draakhond 11 augustus 2009 om 18:55

  Aad, die vierdimensionale kubus is eigenlijk iets visueels en als het je boeit kun je op het web uiteraard afbeeldingen vinden (hyperkubus, Tesseract). Ik hoop dat je het niet erg vindt als ik je aan de wiskunde in je vorige leven herinner. Ik doe toch één poging om het toe te lichten:
  Een lijn heeft 1 dimensie.
  Met 4 lijnen maak je een vierkant. Die heeft 2 dimensies.
  Met 6 vierkanten maak je een kubus. Die heeft 3 dimensies.
  Met 8 kubussen maak je een rare kwibus met 4 dimensies.
  Het blijft natuurlijk behelpen om je voor te stellen hoe dat ding er dan uit ziet. En het is maar een heel klein zijspoortje van ‘meer tussen hemel en aarde’.
  Oh ja, het schijnt dat Dali ook veel belang hechtte aan zijn dromen.

 46. Aad Verbaast 11 augustus 2009 om 18:57

  @Jan: Ook weer een aardig filmpje.. zo zijn er duizenden en duizenden verschijningen geweest natuurlijk, waar de am goed gekozen is. Unidentified Flying Object.. Niets meer en niets minder.
  De sceptici van de UFo die-hards gebruiken altijd het sterke argument: het moet toch wel een zeer vergevorderde beschving zijn om even hier rond te gaan vliegen, komend van lichtjaren ver. Waarom handelen ze dan zo (relatief) primitief?
  Maar ik ben eerlijk, ook ik heb de boeken verslonden. In de hoop dat het eens echt zou gebeuren!
  Nu even(zo) serieus.
  We kunnen met ons beperkte brein natuuriljk best fantaseren over welke verschijningsvormen allemaal mogelijk zijn. Maar het blijft beperkt.
  Er zijn mensen die beweren dat God een boek heeft gedicteerd, en zijn tien commando’s automatisch in steen heeft laten beitelen. Is dat een bewijs dat hij zijn tijd ver vooruit was??
  Nadenkertje..

 47. Aad Verbaast 11 augustus 2009 om 19:04

  @Draakhond: dank voor je uitleg. Ik snap nu beter wat je bedoelde of waar de 8 kubussen zouden kunnen representeren. Het is een leuke gedachte.
  Met tien kwibussen maak je een …. met 5 dimensies?
  Blijft natuurlijk dat ik me er niets bij kan voorstellen. Mijn brein laat dat eenvoudig niet toe.
  Dali/dromen: niets voor niets een surrealist.. Geweldige ideeën had die man..
  Heb je (in de musea kan je ze wel vinden) wel eens zijn driedimensionele schilderijen gezien?
  Weer een staaltje van zijn perfecte techniek.. Twee ‘dezelfde’ schilderijen, maar net even een ander perspectief. Kijk je met het ene oog naar de ene en met het andere oog naar de ander dan zie je de diepte..
  De Mailyn Monroe bank is natuurlijk ook een ludiek experiment van hem.. MInder spectaculair vind ik overigens..

 48. ramirezi 11 augustus 2009 om 19:54

  Tja, eerlijk gezegd ben ik bijzonder ongelovig wat een hoop dingen betreft, ondanks dat ikzelf ook een mooie UFO aanval op YouTube heb gezet http://www.youtube.com/watch?v=2z12LMNln9s&feature=channel_page , maar er is uiteraard wel meer dan we nu al weten….

 49. Aad Verbaast 11 augustus 2009 om 20:06

  @Ramirezi. Eeen opvallend beeld. Aardse vligtuigen hebben altijd knipperende lampjes, de aliens weten niet hoe ze dat voor elkaar moeten krijgen. Dat is nou weer zo’n wezenlijk onderscheid..
  Maar even serieus, lijkt me wel spannend om zoiets mee te maken, wat het dan ook is..

 50. Annelies 11 augustus 2009 om 20:15

  Interessant onderwerp Aad, zelf geloof ik iets pas als ik het zie (of snap), dus voor mij blijven er nog vele dimensies te doorgronden! Sinds kort ben ik geïnteresseerd in astronomie, voor mij een nieuwe dimensie*-*!

 51. Aad Verbaast 11 augustus 2009 om 20:33

  @Annelies:
  "zelf geloof ik iets pas als ik het zie". Dat kon dan nog wel eens een lange weg zijn.
  Over lange wegen gesproken, als je je intereseert in astronomie heb je nog minimaal 13 miljard lichtjaar voor je. Feitelijk oneindig zelfs. Iets wat ons brein weer niet kan bevatten :-))

 52. jan bouma 11 augustus 2009 om 20:36

  Nog een onverklaarbaarheid zijn de handopleggers en misschien hier nog niet behandeld… nee, de discussie gaat niet richting Jomanda en die nep-dominees in de VS die onder luid geschreeuw
  de boze geest eruit jagen… Enz.. enz…
  (ze hadden trouwens die Bush ‘ns moeten behandelen in die tijd maar ja die was ook zo gek als een deur…"Mission accomplished" terwijl de bommen en granaten tot op de dag van vandaag zijn blijven vallen..) – maar ik dwaal af…
  Die handoplegger die ik heb gekend – hij was een hele nuchtere zakenman – kon OP AFSTAND warmte veroorzaken en je ook genezen… Niet van alles maar op sommige psychosomatische ziekten had hij invloed. Tenslotte was het ook MEETBAAR wat hij deed. Die temperatuurverhoging was immers te meten. Hij heeft mijn moeder zo’n 20 jaar behandeld… Dus ik spreek uit betrouwbare bron.
  Ook dit verschijnsel is volstrekt onverklaarbaar. Weet iemand hoe dit rationeel verklaard kan worden?
  Enfin… Dat lees ik morgen wel weer… moet wat anders gaan doen. Verhalen schrijven bij m’n schilderijen… Dat is ook alleen mogelijk via een hogere en onbegrepen macht voor jullie stervelingen… :))

 53. Aad Verbaast 11 augustus 2009 om 21:03

  @Jan: ook een bijzonder verschijnsel inderdaad..
  Ik heb (om er nog maar eentje te noemen) bijzondere coincidenties meegemaakt met wichelroedelopers. Waarvan eentje mijn huis eens heeft doorgemeten op waterlijnen en leilijnen.
  Die twee kwamen heel erg overeen. Waarbij de een het heeft doorgemeten op meer dan 100 km afstand terwijl hij er nog nooit geweest was….De ander in huis…
  Snap jij dat?
  Bush was een alien, misschien moeten we het daar maar op houden :-0

 54. rene louman 11 augustus 2009 om 21:29

  Dat van die 11 (ik dacht zelfs 12) dimensies had ik ook al eens gehoord, het schijnt o.a. (?) bij de snaartheorie te horen.
  Een van de opvattingen over 2012 is dat we van onze derde naar de vijfde dimensie gaan. En dat zou dan b.v. inhouden dat we elkaars gedachten . kunnen "lezen", dat gedachte-overdracht niet via het gesproken of geschreven woord hoeft. Dat vind ik eigenlijk niet eens ZO spectaculair.

 55. ron 11 augustus 2009 om 21:40

  @Aad.
  Wat ik bedoelde met het gedwongen worden om de poorten van andere dimensies te openen…
  Als je in een uitzichtloze situatie zit en alles wat je weet, wat je bekend is, biedt geen uitweg. Als die situatie lang genoeg aanhoudt (of liever, als je lang genoeg blijft overleven) kunnen er volgens mij uitwegen ontstaan die er eerst niet waren. De oude Japanse krijgsheren, en ook Julius Cesar maakte van dit gegeven gebruik: ze brachten, als het nodig was, een deel van hun troepen midden in bezet gebied, omringd door de vijand. De soldaten kregen in deze redeloze positie de meest genieuze ideeën om eruit te komen, en hun kracht groeide tot ongekende proporties. Wellicht ging dit niet altijd op.
  Maar de poorten tot een andere dimensie worden volgens mij pas zichtbaar als je in een bijzondere situatie verkeerd. Ziekte, bijna dood, handicap, isolatie. Op de een of andere manier kom je ‘buiten de groep’ te staan, kun je niet meer vooruit met de kennis die je hebt, de dimensies die je kent. En daarna hangt het van de betekenis van de door jou betreden poort af hoe de groep, met haar gevestigde 3 dimensionele visie reageert: genees je van een ongeneeslijke ziekte, of kom je terug uit die ‘tunnel van de dood’, dan is het een wonder. Maar als je enkel de wereld kunt horen draaien en verder niks, dan ben je gek en wordt je ‘gave’ als gek verklaard. De Beatles wisten het al… The fool on the hill.

 56. Rubio 11 augustus 2009 om 21:42

  Aad; Wederom interessant.
  Weet niet zo gauw ergens te beginnen want men heeft het hier over alles tegelijk; UFO’s, eeneiige tweelingen, Gerard Croiset, engelen, Jomanda, morfo genese e/o morfische resonantie enz.
  Heb een redelijk gevulde boekenkast daarover, van Cayce tot Sheldrake.., waarvan de eerste door de wetenschap als een charlatan werd afgeschilderd en de laatste tot op heden zelden nog serieus wordt genomen door collegae.
  Het gaat er uiteindelijk om dat de èchte wetenschappers die ècht capabel zouden kùnnen zijn en weten waar ze het ècht over zouden kunnen hebben (maar kennelijk niet willen om ‘bepaalde redenen’), eindelijk eens hun heilige huisjes verlaten en ophouden met hun serieuze collega’s pootje te lichten en de ‘gelovige’ leken zoals wij het hierover hebben eindelijk eens serieus willen benaderen e/o tegemoet treden.
  De wetenschap en de mensheid zou dan al een stuk verder gevorderd geweest kunnen zijn dan tot nu toe het geval is.
  Charlatans als bv archeoloog dr. Zahi Hawass zijn oa de mensen die belangrijke ontwikkelingen tegenhouden zonder wie we allang zouden kunnen weten wie we zijn, door wie of wat we gecreeerd zijn, hoelang we bestaan e/o waar we vandaan komen, enz. zodat we eindelijk eens dat achterlijke darwinisme overboord kunnen gooien…..maar nu dwaal ik ook af….

 57. Aad Verbaast 11 augustus 2009 om 21:57

  @Renee Louman. De M-theorie is inderdaad een soort van verzameling van de snaar theoriën..
  Ik schreef haast sneer theorieën, dat is weer wat anders..
  Dat er veel geschreven wordt over het magische jaar 2012 was me al opgevallen.. Dat het zou te maken hebben met een uitbreiding naar meerdere dimensies niet. Daar ga ik natuurlijk verder op goegelen. Interessant, ik hoop het mee te maken.
  Dank.

 58. Aad Verbaast 11 augustus 2009 om 21:59

  @Ron, bedankt voor je uitgebreide uitleg. In het nauw, kun je meer deuren openen dan je zelf kan vermoeden, als ik zo kort even mag samenvatten. Ik herken dat wel.
  Dank.

 59. Aad Verbaast 11 augustus 2009 om 22:03

  @Rubio: je geeft me een hoop huiswerk. Namen waarvan ik nou nooit weer gehoord heb.
  Wat heb ik me nu weer op de hals gehaald :-))
  Dat wordt morgen nog meer goegelen dan ik ierboven al had beloofd.
  – Cayce
  – Sheldrake
  – Hawass
  Darwinisme achterlijk? Daar wil ik het nog wel eens met je over hebben. Bij de borrel natuurlijk 😉

 60. Pierra 11 augustus 2009 om 22:13

  Prachtige koepel. Deze schilderingen werden ook wel ‘trompe l’oeil’ genoemd ofwel ‘gezichtsbedrog’. Het is dus duidelijk dat het om bedrog van de zintuigen gaat.
  Mensen die écht aan hallucinaties lijden kunnen genezen worden met medicijnen. Daarmee wil ik niet zeggen dat ‘paranormaal begaafde mensen’ aan hallucinaties lijden. Het blijft een interessant fenomeen.
  Zo zijn psychiaters en psychologen vaak in staat heel veel op te maken uit het gedrag van hun patienten, iets tot waar een leek niet toe in staat is omdat hij dit niet geleerd heeft.
  Over de zwaluwen van Serial: het waren geloof ik kraaien, maar goed. Bij de mens schijnt dit ook te gebeuren en wordt dan zo mooi ‘Zeitgeist’ genoemd.
  Wat ik zelf net gelezen heb is dat het universum plat is (2-dimensonaal?). Maar vanaf de Aarde kunnen met telescopen in alle richtingen binnen 1 cm oppervlakte van de hemel wel zo’n 200.000 sterrenstelsels waargenomen worden. Hoe zit dat nou?
  @Rubio,de vragen die je stelt worden toch juist door Darwin beantwoord.

 61. Aad Verbaast 11 augustus 2009 om 22:23

  @Pierra:
  Waar zou je gelezen hebben dat het universum plat is?
  MIsschien van een halliucinerende wetenschapper?
  Nu is natuurlijk ‘gek’, ‘voor gek verklaard’ worden (en de pogingen om ‘genezen’ te worden) in het licht van deze blog ook maar weer relatief. Wat is normaal? Dat we beperkt zijn?

 62. zaaikort 11 augustus 2009 om 22:26

  Rubio bedoelt het zeker ironisch… ehh… hoop ik?
  Waarom is Hawass een charlatan? Omdat hij tegenhoudt dat de pyramides helemaal worden gesloopt op zoek naar een verborgen buitenaardse teleportatie-machine of zoiets?

 63. zaaikort 11 augustus 2009 om 22:39

  Pierra (plat universum):
  Ging dat soms over een planetarium??
  Nee he?
  Waarschijnlijk werd er bedoeld: ‘plat’= overal hetzelfde?

 64. Pierra 11 augustus 2009 om 22:42

  @Aad, ik vond het hier: http://nl.wikipedia.org/wiki/Vlakke_heelal
  Het is natuurlijk een theorie, die weer wel door een aantal gegevens bevestigd zou worden.
  Idd, voor gek verklaard worden is heel wat subjectiever en meer eerlijk en bescheiden.
  Groet,

 65. Pierra 11 augustus 2009 om 22:48

  @Zaaikort, OK het heet vlak universum (‘flat’), misschien betekent dat inderdaad wat anders. Ik stelde me daar een ‘plat’ universum bij voor.

 66. Rubio 11 augustus 2009 om 22:57

  Aad; Wellicht met een jointje en een absintje, wie weet hoe gezellig (daar heb je het weer) het wederom kan worden.
  Edgar Cayce; Helderziende, klik effe youtube Edgar Cayce Atlantis prophecies.
  Dr. Rupert Sheldrake; Engels bioloog.
  Zaaikort; Die piramides zijn allang (bijna) gesloopt in vroegere tijden met name, maar dan om geheel andere redenen….of zoiets…….Wil jij niets zeker weten dan?
  En waarom houdt Hawass Gantenbrink tegen om achter ‘die deur’ te kijken…?
  Om een mythe in stand te houden……………?
  Ja joh tuurlijk, zo blijft voorlopig nog effe alle aandacht op hem gevestigd! Cameraatje hier cameraatje daar..heerlijk toch?
  Pierra;
  Met alle respect maar heb ik vragen gesteld dan?

 67. Aad Verbaast 11 augustus 2009 om 22:59

  @Pierra, dank voor de link.. Ik schrok al even, maar het blijkt toch wel mee te vallen.
  Vlak wordt hier in een andere betekenis gebruikt dan wat we tweedimensionaal noemen.
  Eens?
  Zo is er ook nogal wat misverstanden ten aanzien wat in het dagelijks leven de relativieitstheorie tot gevolg zou hebben. Velen gaan er mee aan de haal. Einstein zou zich zomaar kunnen omdraaien in zijn graf..

 68. Pierra 11 augustus 2009 om 23:12

  @Rubio, hier zei je het volgende: ‘zonder wie we allang zouden kunnen weten wie we zijn, door wie of wat we gecreeerd zijn, hoelang we bestaan e/o waar we vandaan komen,’ Ik zag dat als vragen en persoonlijk vind ik dat de evolutietheorie daar een goed antwoord op geeft. Maar misschien komt dat bij jullie absintje wel ter sprake. 🙂
  @Aad, ik neem aan dat je gelijk hebt, want ik begreep er al niets van. Toch vergelijken ze de ruimte met een vel papier dat hier en daar gekromd is naar gelang er een massa in de buurt is. Het doet dus toch wel denken aan een vlak. Maar ja….astronomie is niet mijn sterkste kant.
  Groet,

 69. Aad Verbaast 11 augustus 2009 om 23:27

  @Pierra, nu raak je aan de tiijd-ruimte kromming therorieën. Als astronomie niet je sterkste kant is, dan zou ik dat niet eens proberen daar te beginnen als je geïnteresserd bent in astronomie.
  Dan zijn er eerst nog bibliotheken door te worstelen, die nog wel enigszins te begrijpen zijn.
  Ik heb er wel over die tijd-ruimte krommingen wel eens wat geprobeerd te lezen, maar moet dan toch ook heel gauw afhaken. En beperk me dan ook veel liever tot de combinatie: nog te volgen en nieuw.
  Het heelal zit er vol mee :-))
  Einstein of Steven Hawking zal ik nooit worden!!

 70. Aad Verbaast 11 augustus 2009 om 23:32

  @Rubio:
  ik ga dat zeker bekijken op basis van je recommendatie. Ik had het al over huiswerk 🙂
  Het zal wel morgen worden, na een bepaald aantal uren op de dag kan ik nog slechts manouvreren op de automatisch piloot zoals je weet. Op weg naar de zachte landing..
  Daar heb ik geen absintje of joint voor nodig.
  Mag absint nog verkocht worden?

 71. zilver 11 augustus 2009 om 23:42

  Prachtig onderwerp, we weten nog maar een beetje, er stond laatst in de kracht over een onderzoek van het in gedachten trainen, van je spieren, alleen dus passief, dus in je hoofd en het was meetbaar, de spieren werden sterker! ( alleen maar door het te denken, ik vond het geweldig! ) welterusten.

 72. Rene Scheffer 11 augustus 2009 om 23:43

  Aad
  Het is laat; ik heb het blog gescrold en krijg het te warm.
  Morgen nog eens lezen.

 73. Rubio 11 augustus 2009 om 23:50

  Pierra;
  Ik voel me zeer onbehaaglijk met de evolutietheorie voor zover die van toepassing is op Homo Sapiens en dat is nogal eufemistisch uitgedrukt.
  Er is nog steeds een missing link waar Darwin altijd opvallend zwijgzaam over is geweest itt mede onderzoeker Alfred Wallace, die stelde/dùrfde te stellen dat de eoa intelligente kracht de ontwikkeling van de mens heeft gestuurd of bepaald…..
  Zullen we het hierbij laten en een jointje nemen Pier…?

 74. Aad Verbaast 11 augustus 2009 om 23:59

  @Zilver: ken je die verhalen over boedhistische monniken die van dergelijke dingen een hobby maakten?
  (om het maar even populair uit te drukken)..
  Je verhaal (zonder daar wat af te doen hoor) doet me er meteen aan denken dat er vast wel goeroes zijn die je denken te kunnen leren, af te vallen enkel door denkkracht :-))
  En als het er nog niet is: gat in de markt!
  @Rene: ik zie je dan gaarne morgen terug.

 75. Aad Verbaast 12 augustus 2009 om 00:02

  @Rubio: ik wil het daar nog wel eens uitgebreider met je over hebben..
  Mijn gevoel is met al die verschillende theoriën hoe de wezens op aarde zich ontwikkelden (danwel ontstonden) dat er altijd fel gediscussiëerd wordt of de ene gelijk heeft en de andere niet.
  Maar veel van die theorieën kunnen toch ook elkaar aanvullen? In plaats van elkaar uitsluiten.
  Lijkt me niet zo’n eye-opener, maar ja, wie ben ik.

 76. Pierra 12 augustus 2009 om 00:03

  OK, @Rubi, goed idee. (Het Darwinjaar is voorlopig nog niet voorbij….zucht).
  Dat wat Zilver zegt heb ik ook gehoord. Fenomenaal!

 77. Joostx 12 augustus 2009 om 00:32

  De enige dimensie is huidige waarneming;
  je hebt tijd en gedachten nodig om er meer van te maken.
  Losvallen van dat meer ervan maken heet stille waarneming
  waarin alle dimensies rustig vallen.

 78. Rubio 12 augustus 2009 om 00:33

  Pierra, Aad, zilver; Denkkracht had ik nog nooit van gehoord, laat staan dat het zou bestaan, maar ik zal de laatste zijn die zegt dat het niet zo is.
  Zen-Boeddhisten proberen ook wel zoiets te bewerkstelligen door zich te concentreren op hun ademhaling om gedachten uit te kunnen schakelen maar dat staat er uiteraard weer haaks op….
  Ach, wie zijn wij….oren en ogen (zintuigen, hee weer on-topic!) zoveel en zovaak mogelijk proberen open te houden.
  Denk dat we daar het verst mee komen..nuchter hè..?

 79. Rubio 12 augustus 2009 om 00:36

  Joost je verwoordde het effe beter dan ik. (00.33)
  Hoe gaat ie?

 80. Rubio 12 augustus 2009 om 00:46

  zilver;
  Effe zonde dolle! Nee, ècht waar!
  Ik sla wel eens een enkele keer met een hamer op m’n duim (per ongeluk uiteraard…)
  Dan wilde ik vroeger wel eens ‘*&(%^$#@’ roepen van de pijn.
  Tegenwoordig kan ik dat (soms) uitschakelen……

 81. zilver 12 augustus 2009 om 06:53

  Nee, ken alleen dat krantenbericht. Helaas.

 82. easywriter6616 12 augustus 2009 om 07:25

  Twee dimensies, dat is zo beperkt nog niet, getuige die schildering boven je blog… en wat zitten we hier, met dat tweedimensionele scherm, te doen? Hoe meer dimensies, hoe verwarrender het wordt; ik begrijp best dat veel mensen drie dimensies meer dan genoeg vinden en veiligheidshalve een vierde liever ontkennen.

 83. jan bouma 12 augustus 2009 om 08:16

  Goedemorgen…
  Ook nog even behandelen svp: Nikola Tesla : http://www.mind-course.com/wireless.html ????????
  idem: free energy zie: http://www.youtube.com/watch?v=uWOxnXKB8VQ ???????????????????
  Allen prettige dag. Als het bovenstaande even uitgezocht kan worden… graag… plus al die andere varianten erop.
  Tenslotte is @Aad een natuurkundige…
  en dus een deskundige!
  Dit rijmt toch? Ik zie u allen wellicht in de Tijd van Mithras terug… zo dadelijk op mijn blog… ook alweer dankzij @Aad…
  @easywriter… hierboven.
  Veelal wordt men tegen wil en dank bij meer dimensies betrokken dan men zou wensen… Soms. :))

 84. paco painter 12 augustus 2009 om 09:02

  Zeer boeiend. Omdat ik zelf en docher heb die helderziend medium is kan ik uit ervaring spreken.
  Zij zegt, weet en doet dingen die "wetenschappelijk" eigenlijk niet kunnen. Wij ontdekten het al toen ze nog maar 2 jaar was.
  Toen ze vier was,wees ze naar haar oma. Oma, moet naar dokter. Ze bleef het herhalen totdat haar oma, uit pure wanhoop haar bloed maar liet nakijken. Binnen een week werd oma, net op tijd, succesvol geopereerd aan een tumor.
  Op dit moment heeft mijn dochter een grote praktijk en een wachtlijst van 5 maanden. Sterker nog; zij werkt samen met een huisarts, die ,wanneer ze echt geen diagnose kan stellen, mijn dochter raadpleegt.
  Zij gaat niet raden naar dingen.Een klant krijgt naam en toenaam.en als ze niets weet dan zegt ze dat.
  Zelf zeer sceptisch, ben ik overtuigd van meerdere dimensies.Als mijn dochter m ij bezoekt, dan springt de tv aan,gaat de kraan lopen en andere geestige dingen. Zelf kijk ik nergens meer van op.
  Ik was huiverig hier over te praten maar omdat het onderwerp hier serieus werd gebracht besloot ik het toch te melden.

 85. Aad Verbaast 12 augustus 2009 om 09:59

  @JoostX: "stille waarneming.". Ook een nieuw begrip voor me. Is daar mee over te vertellen?
  @Rubio:
  0:33: het gaat nog wel wat verder dan dat volgens mij. Nou wil ik niet direct levitatie als vorbeeld noemen, maar wel beïnvloeding van werking van organen door denkkracht. Bio-feedback etc. Dan zit je toch al dichtbij wat Zilver wellicht bedoelde.
  0:46: je bent al aardig ver ingevorderd je geest in bedwang te houden lees ik 🙂
  @Zilver, jammer dat je geen linkje te voorschijn kunt toveren..

 86. Aad Verbaast 12 augustus 2009 om 10:02

  @Easywriter:
  "ik begrijp best dat veel mensen drie dimensies meer dan genoeg vinden en veiligheidshalve een vierde liever ontkennen."
  Interessante invalshoeken geef je daar: er zijn meerdere dimensies, maar ze worden ontkend!
  Hoe minder dimensies, hoe overzichtelijker het leven wordt. Is misschien nog wel waar ook 🙂

 87. Aad Verbaast 12 augustus 2009 om 10:18

  @Jan: free energy en Tesla zijn natuurlijk wel off-topic en hebben weinig met wonderen in reltie met bijvoorbeeld extra dimensies te maken.
  Tesla heeft vele (voor die tijd zeker) schijnbare tovertrucs laten zien, maar was gewoon basic natuurkunde.
  Hoge frequency voltages kunnen zich door de lucht verplaatsen (over beperkte afstanden). Je kan bijvooorbeeld een TL buis daardoor laten branden, zonder dat deze aan ‘draadjes’ is aangesloten.
  Typisch voorbeeld van: het lijkt een wonder (het is een bekende goocheltruc) maar is het niet.
  Free energy, en de ‘motor die op water loopt’ lijken me broodje aap verhalen. Maar het is bekend dat het weer voer is voor de complotliefhebbers.

 88. Aad Verbaast 12 augustus 2009 om 10:22

  @Paco: wat een bijzonder verhaal wat je daar vertelt. Bijzondere dochter heb je.
  MIsschien wel een mooie voorbeeld van wat er mogelijk is als je wel een kijkje kan nemen in extra dimensies. Ook al is het maar door een kiertje.
  Misschien stuurt ze je ook de inspiratie door voor je constante stroom verhalen?
  Op zich ook een bijzondere prestatie van je. Elke dag weer!!

 89. jan bouma 12 augustus 2009 om 10:28

  @Aad… 10;18
  Ik plaatste ook de nodige vraagtekens erachter!
  Iets anders:
  Onze regie, om op het door jou bepaalde tijdstip die blogs van mij om 9:09 uur te laten verschijnen…,
  lijdt ook ergens aan. In het renvooi ter rechterzijde staat ‘MITHRAS’ al aangekondigd om 9:09 uur maar in werkelijkheid gebeurt er niks… Waarom niet?
  Ik wil mijn "God – Mithras" wel even blijven verdedigen…. Snap jij het? Dan snap ik het ook.
  De grap is… na dit soort opmerkingen van me "ineens" het "systeem" zich gewonnen geeft en… staat het erop!
  Er blijkt inderdaad meer dan tussen hemel en aarde te verklaren is. Idem wat hier op die Vkblogs gebeurt… Groet! JB
  ps
  Ben het overigens niet met je eens dat het hele natuurkundige verhaal al is geschreven, zou zijn geschreven zonder de vragen van Tesla te hebben beantwoord. Idem die ter zake de ‘free energy".
  Tenslotte zit er meer energie in de materie dan we eruit halen… Zoveel is zeker. De atoomkracht bleek een aanvullende eerste dimensie die we begrepen.
  Er zijn er meer… Denk ik….
  Eigenlijk zeg ik tegen je: haal jezelf ook uit de begrensde ideeën van… de begrenzingen!

 90. Smokey Robbinson 12 augustus 2009 om 10:42

  @ Aad , Wat Zilver zegt: Ook gedachten hebben krachten. Het onzichtbare aspect en spectrum zijn over het algemeen nog het ondergeschoven kind van de rekening. Sommige mensen zijn daar allang aan toe, als toevoeging welteverstaan en niet in de plaats van. De factor tijd valt dan weg.
  Hildegard von Bingen wist in haar tijd ook veel meer dan gemiddeld. Ze pareerde met gemak de paus, die zich daar zo ongemakkelijk bij voelde dat hij tegen haar ten strijde trok. Hij voelde zich bedreigd. Deze metafoor is door de tijden heen van toepassing. Er bestaat feitelijk geen tijd, maar gelijkertijd. Moeilijk te vatten, omdat wij niet alles tegelijkertijd kunnen waarnemen. Net als een film die je niet in één keer kunt zien, maar van begin tot eind dient te bekijken. Hoe meer mensen dergelijke dingen kunnen begrijpen hoe eerder de "mensheid" enzo doorstoomt naar de vierde dimensie, om te kunnen zien wat zij daarvoor niet konden zien. Veel van ieders perceptie zit tussen de oren. Vooroordlene weerhouden mensen ervan om dingen te kunnen zien. Wie open staat naar alles in de kosmos, onbevangen, zonder vooroordelen, ziet, wat bijvoorbeeld
  @Paco`dochter kan zien. Een bijzondere en over de linie genomen uitzonderlijke dochter, maar ook heel kwetsbaar. Gelukkig begeeft zij zich in goed gezelschap, want een eenzame weg zoals bijvoorbeeld Hildegard, is zwaar.
  Harry Mulisch schreef in zijn boek "De compositie van de wereld" (1986) een filosofisch- wetenschappelijk werk) o.a. over acht dimensies( snarentheorie). Een boek, dat ondanks heldere uiteenzetting met veel illustraties, door weinigen (zelfs wetenschappers) niet kon worden begrepen, simpel omdat men eerst zelf die ontwikkeling moet hebben doorgemaakt.
  Kortom: kortzichtigheid is het obstakel. Men behoeft immers niets aan gedachtengoed in te boeten, slechts uit te breiden. De ongelovige Thomas gelooft zichzelf nog niet…

 91. Aad Verbaast 12 augustus 2009 om 11:49

  @Jan:
  over of je blogs al verschijnen, of niet, daar hebben we het eerder over gehad. Daar zit iets in het caching gebeuren. Weinig wonderlijks aan. En niet vallend (letterlijk) onder het thema "verschijningen" zoals beschreven in de blog.
  Met een beetje geduld komt het allemaal goed. Soms is niets doen, de te verkiezen weg 🙂
  Je "P.S.": wel wat generaliserend van je gesteld. Met verregaande conclusies ook nog.
  Ik maakte schts een onderscheid wat volgens de huidige kennis (zonder de pretentie te hebben dat ik daar exact van op de hoogte ben trouwens) je wel degelijk onderscheid kan maken, tussen wat mogelijk een broodje aap is, en wat tot de mogelijkheden zou kunnen horen.
  Zonder wederom uit te sluiten dat ik het geheel mis heb..

 92. Aad Verbaast 12 augustus 2009 om 11:55

  @Smokey: mooi betoog van je.
  Helemaal mee eens!
  Je kan het ook weer mi opschrjven:
  "Kortom: kortzichtigheid is het obstakel. Men behoeft immers niets aan gedachtengoed in te boeten, slechts uit te breiden. De ongelovige Thomas gelooft zichzelf nog niet… "
  Het inspireert me ook weer om mijn CD-tje van Hildegard von Bingen nummers weer eens uit de kast te halen.
  Dat werk van Harry Mulisch ken ik niet. Boeiend. Ik heb me wel wat op mijn hals gehaald met dit blog..
  Nog meer huiswerk :-))

 93. Smokey Robbinson 12 augustus 2009 om 12:23

  @Aad, Merci voor je begripvolle reactie. Ik sla ook telkens interessante links op, die ik ga uitpluizen wanneer ik er rustig even de tijd voor heb. Gebruikmakende van het stempelsysteem O.K.selecteer ik wat bruikbaar is en wat niet, voor mijzelf uiteraard. Ik zal het boek van Mulisch even raadplegen… het is bladzijde 112-113. Het is lang geleden dat ik het heb gelezen en herinner me er veel niet meer van. Maar evenals jij Hildegard von Bingen er op na gaat slaan( uiteraard wanneer je tijd hebt) zal ik fragmenten uit Mulisch boek (535 blz.). op gaan frissen.
  Ja, ben het met je eens: we bezorgen elkander veel huiswerk, maar je hoeft `t niet te maken. Deed ik vroeger ook niet:)) en ik leef nog..

 94. Aad Verbaast 12 augustus 2009 om 12:31

  @Smokey:
  "Huiswerk": je hebt gelijk, ik sloeg ook wel eens wat over. Ik vergeet ook wel eens wat. Maar een overmatige nieuwsgierigheid is wel een van de valkuilen van me. Ik zou alles wel will weten, met onmiddellijk ter relativering, dat ik besef dat mijn geheugen uiterst selectief blijkt te werken. Zoveel geweten, en vrijwel net zoveel weer vergeten.
  Niet zo erg als Einstein overigens die het desondanks wel ‘leuk gedaan heeft’.
  Je kent de anecdote van hem (toen hij in Amerika woonde en werkte):
  Zijn secretaresse wordt gebeld: "kunt u mij het adres van Einstein geven?"
  Zij: "dat mag ik niet geven"
  Hij: "Maar ik ben Einstein, ik ben vergeten waar ik woon".
  Alles is relatief, dat is de praktijk, en niet eens een theorie :-))

 95. jan bouma 12 augustus 2009 om 12:59

  @Aad… 12:31 en 11:49
  Even vasthouden die quote van je hierboven:
  ==Alles is relatief, dat is de praktijk, en niet eens een theorie :-)) ==
  en toen kwam ik tot de conclusie dat er ook geen "tijd" gekend wordt
  in absolute zekerheid wat die "tijd" betekent… in relatie met de onbekendheid van de Tijd.
  Het wordt nu wel erg abstract. Maar dat is het gevolg van dit blog
  waarin veronderstelt wordt "dat er meer is tussen hemel en aarde" dan wij
  mensen ervaren en kunnen begrijpen.
  Waaronder dus ook ons begrip van "de Tijd" en ter relativering meteen
  dan de absolute betekenis van onze wetenschappelijke ervaringen, die uitgedrukt worden
  in "de Tijd", ook niets voorstellen.
  Eigenlijk is dus alles, zoals je al opmerkte: relatief. Dat is de praktijk.
  En geen theorie.
  Om met Einstein te beëindigen en één van z’n talloze quotes:
  "…The whole of science is nothing more than a refinement of everyday thinking."
  :))

 96. Smokey Robbinson 12 augustus 2009 om 13:06

  @Aad, hoe meer je weet hoe meer je er achter komt dat je weinig weet. Het "geluk"zou met de dommen zijn… Ja, die grap over Einstein heb ik eerder gehoord. Van jou?
  Einstein relativeerde ook met humor..

 97. Rubio 12 augustus 2009 om 13:07

  Aad 00:02;
  Eea zal ongetwijfeld nog wel eens ter sprake komen, zeker op jouw blogs en hou me gaarne aanbevolen.
  Waarbij ik me natuurlijk wel terdege bewust ben van het feit dat je natuurkundige bent…en blijft….!
  Hoop echter met jou ook dat in de nabije toekomst theorieen elkaar gaan aanvullen.
  ’t Zal immers tijd worden?
  Zijn we tenminste ook van dat Dorenbosjes en Kneveltjes ge-ouwehoer af…

 98. paco painter 12 augustus 2009 om 13:23

  Zoals Boeddha zei:"als in een bos een boom omwaait maar niemand ziet het, bestaat die boom dan niet?’

 99. Rubio 12 augustus 2009 om 13:31

  Paco; Sorry voor mijn ongenuanceerde uitval naar jou toe enkele weken geleden.
  Begrijp je nu!

 100. zilver 12 augustus 2009 om 13:35

  Had het in de krant gelezen, ik vind het ook jammer, vond het zo bijzonder.

 101. Rubio 12 augustus 2009 om 13:38

  Aad 09:59;
  Interessant wat zilver aanhaalde om daar nog even op door te gaan.
  Ik had het over Zen-Boeddhisme maar denk dat jij transcedente meditatie bedoelde wbt die levitatie(s), overigens zo oud als de mensheid en helemaal terug zou gaan tot ‘die… schepper’. (Wiki)
  Interessant om te lezen.
  Maar tja, ‘hoppen’ of ‘yogisch vliegen’?
  Gooi het maar in m’n pet……!

 102. Aad Verbaast 12 augustus 2009 om 13:51

  @Jan: tijd is ook maar een conventie die we met zijn allen hebben afgesproken omdat we het allen op dezelfde manier waarnemen.
  Tenminste als we ons relatief ten opzichte van elkaar niet met duizelingwekkende snelheid bewegen.
  Als we extra dimensies tot onze beschikking hadden zou dat trouwens wel eens anders kunnen worden, wie zal het zeggen?
  "Einstein": die uitspraak, neem ik aan, is cynisch bedoeld van hem. Het staat nogal haaks op zijn andere uitspraak jouw welbekend over de hedendaagse probemen die niet kunnen worden opgelost door de mensen die het bedacht hebben..
  @Smokey: zou zo maar kunnen dat ik dat al eens eerder heb geschreven over Einstein. De kracht van de herhaling is mij niet geheel vreemd.. Ook vergeten wat ik gezegd heb, ook :-))

 103. Aad Verbaast 12 augustus 2009 om 13:55

  @Rubio: we gaan er nog wel eens tegenaan dan over dat onderwerp. Met ernst en luim uiteraard.. Dan weer met een zacht sasje dan weer sambal gepeperd. 🙂
  Overschat niet dat ik natuurkundige ben.. Na mijn opleiding heb ik er weinig mee gedaan. Niet veel verder dan de wet van Ohm..
  Mijn eerste baan was een commerciële baan bij een weerstandenfabrikant in het zuiden des lands..
  Heeft me trouwens geleerd hoe je met weerstanden om moet gaan.. :-))
  "levitatie": wodt toch wel gezien als een heel breed begrip:http://nl.wikipedia.org/wiki/Levitatie_(bovennatuurlijk)
  Ik lees net, dat ook Fransicus van Assisi die truc zou hebben beheerst..
  Ons aller Jezuke misschien ook wel, toen hij over het water liep.
  In dromenoverigens ook een veel voorkomend verschijnsel. Ik herrinner me ze als mijn mooiste dromen.
  Aanpalend hieweer aan: uittreding.. Ook weer erg interesant..
  Kon zomaar weer de inspiratie worden voor een hele serie blogs..
  Levitatie zou ik heel graag willen beheersen. Kunnen al die vliegtuigmaatschappijen wel inpakken :-))

 104. jan bouma 12 augustus 2009 om 14:01

  Precies… En dat heb je niet geleerd in die "weerstandenfabriek!"
  Daar had je die hele f*cking klotefabriek niet voor nodig…! :)))
  ps
  Blijven er eigenlijk tussen hemel en aarde nog wel zekerheden bestaan…,
  of zetten we alles op losse schroeven todat meerdere dimensies zich zullen
  hebben aangediend of gemanifesteerd…? That’s the question.

 105. Aad Verbaast 12 augustus 2009 om 14:03

  @Paco: die Boeddha had wel een scherp oog voor veel dingen. Kunnen wij nog een puntje aan zuigen.
  @Zilver: michien komt een van ons het nog wel weer eens tegen.. En dat horen we dan wel!

 106. Aad Verbaast 12 augustus 2009 om 14:07

  @Jan: toen ik die weestanden(business) overwonnen had, mocht ik vanwege getoonde capaciteiten naar mijn volgende baan: condensatoren.. Op zijn Nederlands: capaciteiten.. :-))
  "op losse schroeven": ook nog in de martitieme wereld gewerkt trouwens..
  Tja, over losse schroeven gesproken.
  Er zijn wel een paar zekerheden, maar een gezonde twijfel is altijd aan te raden.
  Men kan dan voor grote verrassingen komen te staan. Als de ogen worden opengehouden tenminste.

 107. Rubio 12 augustus 2009 om 14:28

  Aad 13:55;
  Inderdaad, vliegen is veel te duur…maar ik heb ook nog een opgeknapte eend met een nieuw ‘onderstel’ voor je in de garage staan, interesse..?
  Aha, 4 ohm en 8 ohm zijn impendanties van speakers en versterkers.
  Op 4 ohm kunnen de versterkers meer leveren, vaak 1.5 x zoveel als 8 ohm.
  Let op de impendantie van je speakers want dat is de imp die je versterker aanneemt.
  Ik heb ‘missions’ max vermogen van 80 watt.
  Nou, zo kan ie wel weer…
  Do I have a drinking problem?
  I ‘ve got two hands, one mouth…….

 108. Aad Verbaast 12 augustus 2009 om 14:34

  @Rubio:
  "opgeknapte eend", "levitatie": nog even en je krijgt vleugels.
  "impedantie": wordt met verschillende betekenissen gebruikt..
  Met luidsprekers (en telefoonlijnen en zo) wordt het als maat gegeven om impedanties op elkaar af te stemmen, omdat anders signalen tegen afwijkende impedanties die ze tegenkomen gaan ketsen en stuiteren (echo’s en zo).
  Aardige metafoor voor het leven natuurlijk..
  "Drinking problem"? Altijd bezopen is ook een regelmatig leven.

 109. Rubio 12 augustus 2009 om 14:46

  Geintje Aad, baldadigheid!
  Hoewel iemand ooit eens heeft gezegd; ’t Is beter om 2x per jaar eens goed dronken te worden dan elke dag een beetje….
  Zit nog steeds over die van Boeddha en Paco te prakkizeren….

 110. Aad Verbaast 12 augustus 2009 om 14:50

  @Rubio: natuurlijk baldadigheid. Ook van mezelf.
  Ik heb geen zin om er uit te gaan zien als een vleesgeworden wandelende lever :-))
  Maar een paar borreltjes op zijn tijd niets mis mee. Goed voor de hart en blodvaten, en het houdt de lever wel in conditie!
  En als bonus een beetje licht in het hoofd. Nog net geen levitatie, maar kniesoor die daarop let. 😉
  Als je uitgeprakkizeerd bent, dan horen we het wel, of niet natuurlijk..

 111. Rubio 12 augustus 2009 om 19:42

  Aad 13:55;
  Best wel interessant die levitatie..dat zou vroeger (ja, door wie of wat eigenlijk) best wel eens gebruikt kunnen zijn om stenen van 3 t/m 20 ton zwaar door denkkracht of concentratie/meditatie/mantra’s/hoge tonen door de lucht te kunnen vervoeren.
  Het kan er bij mij niet in, althans niemand kan mij wijsmaken, dat toenmalige primitievelingen die stenen van Stonehenge, de pimamiden (M en Z-Amerika en Egypte), Machu Picchu ed. met de blote handen en primitief materieel vervoerd zouden hebben.
  En om dan ook nog eens die stenen te bewerken met bronzen gereedschap en ze dan nog eens kaarsrecht op elkaar te zetten zonder cement zodat je er tot op heden geen scheermesje kan tussen steken.
  Bovendien dan ook nog zo wiskundig nauwkeurig gebouwd dat met zonne-en winterwendes de zon precies door een bepaald gat kan vallen.
  Ik vind het vaak lach-en meelijwekkend om zo af en toe een paar ‘geitenwollen sokken’ bij Discovery of NGC zie proberen met houten stokken, boomstammetjes en bootjes die tonnenzware stenen te vervoeren, waar dan ook geen snars van terechtkomt.
  Kortom die denkkracht, of wat het ook zijn moge, van zilver ga ik steeds interessanter vinden.

 112. Aad Verbaast 12 augustus 2009 om 20:01

  @Rubio: wie weet heb je gelijk. Het zou natuurlijk de meest ‘eenvoudige’ verklaring zijn voor die vele duizenden jaren oude bouwerken, waar wij nog niet van begrijpen hoe ze dat toen ooit voor elkaar hebben gekregen.
  Aan je lijstje kan je nog zo maar toevoegen: hunebedden, menhirs, dolmens, etc etc.
  Aan de andere kant. Als ze dat al zouden gekund hebben is het wel bijzonder dat bijvoorbeeld die culturen die het schrift al meester waren (Maya’s, Egyptenaren) daar geen ‘tekeningetje’ van gemaakt hadden..
  Zwevend rotsblok of zo.
  Niet voor niets is "Waren de Goden kosmonauten" een bestseller geworden..
  Die heb je vast ook wel gelezen.
  Met denkracht dingen kunnen verplaatsen, daar is wel wel veel ‘bewijs’ voor trouwens..
  Handen-op-de-tafel-en-de-tafel-gaat-zweven seances…
  En Hollywood sprong er uiteraard ook op.. De Excorcist heb je vast ook wel gezien..

 113. Rubio 12 augustus 2009 om 20:44

  Aad;
  Ja, Erich von Daniken was idd degene die destijds m’n interesse daaromtrent heeft gewekt.
  Overigens waren Immanuel Velikovsky en Secharia Sitchin hem al voor, die ik ook inmiddels allemaal gelezen heb.
  En alles en nòg meer gekocht bij Oibibio (jou ook bekend zag ik) en Himalaya in Amsterdam.
  Ben overigens nog steeds ‘bezig’ en lees nu een werk van Alan F. Alfond, ook al zo’n gedreven type die er naar mijn mening hoort te zijn als tegenwicht van de gevestigde wetenschap.
  Heb trouwens pas het Tibettaanse dodenboek uit…
  Er is inderdaad meer tussen hemel en aarde, mijn waarde vriend Horatio, dan waarvan Uw wijsheid kan dromen….
  Overigens Aad, wel eens gehoord van het deksel van de tombe in Palenque Mexico?
  Daarop is onmiskenbaar een astronaut op afgebeeld, kan niet missen….

 114. jan bouma 12 augustus 2009 om 20:54

  @Rubio…over de bouw van de piramides zie; http://www.youtube.com/watch?v=znQk_yBHre4
  @Aad… nu is er ook nog een Amerikaan die op geheimzinnige wijze tonnen zware blokken
  wist te stapelen, op vrachtauto’s te laden etc. maar altijd als er niemand bij was… Fascinerend filmpje; ook ergens op youtube.
  Alweer een mythe betreft de bouw van de piramides door aliens of geheimzinnige krachten
  misschien opgelost. Dit wordt nog een wetenschappelijk blog…:))
  .

 115. Aad Verbaast 12 augustus 2009 om 21:13

  @Rubio: ik leer allemaal (voor mij) onvermoede interesses van je. Leuk!!
  Obibio was me inderdaad bekend. Himalaya weer niet.
  Nu kwam ik niet zo vaak in boekhandels gespecialisserd in spirituele boeken. Die vriendin waar ik het eerder over had, had immers zelf al een bibliotheek 😉
  deksel van de tombe in Palenque Mexico?
  Nee, ken ik niet, of niet meer.. Ik heb wel vaker plaatjes gezien, warvan men claimt dat het onmiskenbaar astronauten/kosmonauten zouden zijn. Ik ga je plaatje eens opzoeken..
  "Nog steeds bezig": blijft een boeiend onderwerp natuurlijk.
  Waar gaat dat Tibetaans dodenboek over?

 116. Aad Verbaast 12 augustus 2009 om 21:21

  @Jan:
  "maar altijd als er niemand bij was… "
  Ik kan ook van alles….. als er niemand bij is..
  Dat filmpje wat je linkte.. dat is wel weer boeiend natuurlijk.. Nooit gezien..
  Mij bekend zijn alleen de ‘oprijlaan’ theorieën.
  Maar dat je zegt dat er een mythe is ontkracht is mij wat te snel geconcludeerd…
  Jij gaat toch ook niet over één nacht ijs?

 117. Rubio 12 augustus 2009 om 22:59

  Jan, tja wederom een lachwekkend fimpje over goedwillende amateurs ‘die maar wat verzinnen’.
  Ze hebben het hier gemakshalve even niet over de reusachtige granieten stenen van 20 ton die kaarsrecht ‘uitgehouwen?’ zijn in de grote galerij van de grote piramide van Cheops.

 118. Rubio 12 augustus 2009 om 23:09

  Aad;
  Nou…eerlijk gezegd moet ik het nog een keer lezen omdat het bijna letterlijk vertaald is uit de/een Oud-Tibettaanse spreektaal en ook nog eens via via is overleverd.
  In het kort, althans wat ik ervan heb begrepen, wijdt de tekst in in de zin van het leven dat de doodservaring omvat, niet als gebeuren op een bepaald tijdstip maar als een voortdurend bereid-zijn dat werkelijk leven mogelijk maakt…….pfff, ’t is eruit….!

 119. Aad Verbaast 12 augustus 2009 om 23:13

  @Rubio: 22:59
  hoe denk jij dat ze het voor elkaar hebben gekregen?
  Enkel geduld en veel menskracht?
  Ik zou het niet weten trouwens. Dat is wat ‘men’ nu denkt, als je even de kosmonauten theorieën buiten beschouwing laat. Of doe jij dat laatste niet..
  23:13:
  een ingewikkelde zin, paar keer lezen. Dank voor de welgemeende poging.
  Wat ik eruit begrijp: een verwevenheid van het leven en de dood?

 120. martin 12 augustus 2009 om 23:51

  Heel bijzonder blog. Ik neig ook naar een reactie als:
  ik geloof het pas als ik het zie of weet dat het er is. Toch
  moet ik zeggen dat ik zeer verrast ben door het verhaal
  van Paco die ik slechts ken uit zijn schrijfsels, maar
  beschouw als iemand waar je op kan bouwen en
  geen ouwehoer.
  Nu maar naar bed.

 121. jan bouma 12 augustus 2009 om 23:57

  @Rubio…
  @Aad
  Vrijwel alle beschikbare docus over de piramiden heb ik op youtube wel gezien.
  Tuurlijk zijn er vele onverklaarbare zaken. Die obelisken uit één stuk denkt men dat dat gedaan
  is met vuur en snelle afkoeling zodat de rots krimpte en uitzette. Is ook in de praktijk getest.
  Schijnt te werken. Maar zeker is er niets… Raadsels. Toch acht ik het ondenkbaar dat er ooit
  buitenaardse krachten of aliens aan te pas zijn gekomen zonder enig achtergelaten bewijs anders
  dan de bouwwerken. Ik bedoel dan zou er meer bewijs voor moeten zijn geweest. Raadsels… Herinner je ook die granieten doodskist uit één stuk. Zelfs met onze hedendaagse apparatuur zou dat haast onmogekijk zijn. Raadsels genoeg.. De Sfinx schijnt ook veel ouder te zijn.

 122. Rubio 13 augustus 2009 om 00:00

  Aad;
  Ook geen idee hoewel ik natuurlijk net als vele anderen ook m’n eigen ideeen en gedachten heb.
  Misschien is de mens sinds 6 of 7000 jaar, in dit geval in Egypte, geestelijk wel gedev(a/o)lueerd ipv geevolueerd.
  In die zin zijn de profetieen van Edgar Cayce erg interessant over Atlantis, 15000 tot 10000 jaar geleden waarin ie daarover ziet/slapend vertelt dat de ‘mensheid’ toen alleen uit geestelijke wezens bestond.
  Edgar Cayce over Atlantis, ISBN 90 6556 061 0.
  Dodenboek,,Inderdaad, maar het gaat zelfs meer over de toestand van het dood-zijn en het voorbereiden daarin tot het weer-geboren worden.
  Zeker, onlosmakelijk met elkaar verbonden.

 123. Aad Verbaast 13 augustus 2009 om 00:09

  @Martin, dank..
  Je bent een nuchtere man begrijp ik. "ik geloof het pas als ik het zie of weet dat het er is"
  En ik had nog wel zo mijn best gedaan, je (iedereen) er van te overtuigen dat als je iets niet ziet, het nog niet betekent dat het niet kan bestaan..
  Omgekeerd kan overigens ook gelden: je ziet het maar het bestaat niet.. Daarover wellicht nog wel eens een andere keer 🙂
  Maar ik lees toch dat je wel enigszins open staat voor meer tussen hemel en aarde..
  Welterusten!

 124. Rubio 13 augustus 2009 om 00:10

  Jan zeker, je bedoelt de kist in de grote piramide met een stuk eraf.
  Beschreven/besproken door Alan F. Alford, raasels inderdaad.
  De sfinx is nog zo’n 2000 jaar ouder en er schijnt nog een geheime kamer in te zitten ook.
  Is gescand met de modernste apparatuur.
  Openmaken die ‘hap’, waar wachten ze nog op?
  Is het Vaticaan bang, de Moslimwereld, de heilige-huisjes-en-kruiwagentjes-wetenschap(pers)?
  Wie zal het zeggen….
  Sorry zaaikort……

 125. Aad Verbaast 13 augustus 2009 om 00:17

  @Jan: die kist kan ik me herinneren ja. En nog wel meer bijzondere prestaties die zijn overgeleverd, of waar de resten nog van zichbaar zijn.
  Bliijven raadsels voor ons eenvoudige mensen van nu.. die wel in staat blijken een paar mannetjes op de maan te zetten met niet dan een enkele microprocessor (nog haperend ook) en wat knap werk van "Joe the plumber".. Ook eigenlijk wel een wondertje..
  Het wonder van de sfinx is ook nog steeds niet ontrafeld.. Zelfs niet eens hoe oud dat ding eigenlijk is, ook nog diverse theorieën over..
  Die neus wel: ik heb Asterix en Obelix ook gelezen…

 126. jan bouma 13 augustus 2009 om 00:23

  Niks openmaken Rubio… Laat de mensheid maar op andere wijze deze raadsels oplossen
  en anders blijven het maar raadsels tot in eeuwigheid. Goed voor de nederigheid weet je wel.
  Ik ga naar bed.. Misschien tref ik daar een alien van de vrouwelijke kunnen… Misschien komt
  Jezebel bij me vannacht…; die van de bijbel bedoel ik want ik schreef de hoofdbel…, hoort ze die ook eens klingelen… plus mijn klokkenspel…hahahahaha….:))

 127. Aad Verbaast 13 augustus 2009 om 00:25

  @Rubio: ik denk wel degelijk dat wij mensen sinds de afgelopen duizenden jaren veel zijn kwijtgeraak van wat we wisten in de honderdduizenden jaren er voor.
  Al was het maar kunnen leven in de natuur, en met de natuur, om het maar even simpel te houden.
  Natuurlijk is er heel veel kennis bijgekomen.
  Maar er hoeft maar ‘dat’ te gebeuren, of we staan als een klein kind te kijken hoe we moeten overleven.
  Helemaal afhankelijk geworden van de service industrie..
  Weet jij nog in een bos te overleven?
  Ik vind het ook een raadsel, waarom die ‘vermeende’ geheimen dan niet worden echt worden onderzocht.
  Er zijn er zovelen..
  De geheime archieven van het Vaticaan? (om ook maar eens een plaats te noemen).

 128. Aad Verbaast 13 augustus 2009 om 00:31

  @Jan: wat een onzin van je.. Niet openmaken. Natuurlijk openmaken.
  Onebgrijpelijk.. Jij die een boek schrijft met als bedoeling alles te openbaren en te duiden, wil raadselen hebben tot in de eeuwigheid?
  Je kan trouwensook achter deze waarheden komen zonder iets tot de laatste steen af te breken. Eitje met de moderne technieken..
  die Jezzebel… tja, het was maar rustig zonder haar op je laatste blog..
  Is ze (op je) uitgekeken?
  Ik vind de serie steeds interessanter worden juist..
  Laat ik nou vanavond op de platte plaat twee keer het woord "museabel" gehoord hebben..
  Ik moest toch wel even aan je denken :-))

 129. zaaikort 13 augustus 2009 om 00:32

  Rubio, van mij mogen ze net als vroeger dynamiet gebruiken om dat laatste deurtje in die pyramideschacht op te blazen. Er zit toch vast niks achter.

 130. Rubio 13 augustus 2009 om 00:39

  Aad;
  Gelukkig ben ik niet de enige die er zo over denkt, maar weinigen durven zich daarover uit te laten uit angst voor ‘gek’ verklaard te worden.
  Overleven in een bos?
  Nou nee, ik moet dan meteen even aan het wolvenlied (troika hier troika daar) van Drs P denken.
  Maw. ik zou meteen opgevroten worden.
  Daarbij doemt dan meteen een lied van Herman van Veen op; Kon ik maar toveren…
  Ja Aad, wat zou ik daar graag een kijkje willen nemen met een wetenschapper die de boel voor me zou vertalen en uitleggen.

 131. jan bouma 13 augustus 2009 om 07:30

  @Aad… 00:31…en @Rubio:
  Aangezien er geen absolute criteria bestaan inz. de beoordeling van kunst blijft de beoordeling daarvan volstrekt ambivalent, subjectief en de waan van de dag regeren. Ik verwachtte het verloop van deze dia-show ook wel zoals die zich nu voltrekt. Het bewijs wordt geleverd door m’n comment bij "Het Licht", dat, als het goed is, zich vandaag zal vertonen…
  ———
  Terug naar dit onderwerp. Als ik me niet vergis verdubbelt binnen de 2 a 3 jaar de hoeveelheid kennis van de mensheid. Waarom wachten we dat proces ook m.b.t. de laatste raadselen op dees aardbodem ook niet af? Het is erg primitief om iets letterlijk op te blazen. En lijkt me niet in overeenstemming met "een wetenscgappelijke aanpak".
  Vraag: Wanneer gaan we nu eindelijk eens dat Heelal opblazen dat we ook niet begrijpen? :))
  Vraag: Ja. Wanneer blazen we de mensheid niet op? Dan zijn er ook geen vragen meer te beantwoorden!
  Allemaal logica! Ik denk dat deze laatste variant ook DE meest simpele oplossing is!
  Allen prettige dag. Helaas was de bijbelse Jezebel afgelopen nacht niet bij me. Vermoedelijk had ze
  gezien dat het slecht met haar zou aflopen… Kan zomaar gebeuren als je de bijbel verkiest boven de hoofdbel.. zal ik maar zeggen… Ook een kwestie van voortschrijdend wetenschappelijk inzicht dat nog niet overal gedeeld wordt. Dit is ook één van de meest onbegrepen raadselen van de wereld. Dit hoogst belangwekkende blog gaat misschien daar ook een antwoord op geven?
  Het raadsel van de Religies en hun bedienaren….

 132. Aad Verbaast 13 augustus 2009 om 10:04

  @Zaaikort:
  Jij gaat wel voor ‘van dik hout zaagt men planken’.
  Ik ben meer voor: dun gaatje boren en een cameraatje inbrengen. Zou ook moeten kunnen werken. Ik hou wel van een beetje duidelijkheid 🙂

 133. Aad Verbaast 13 augustus 2009 om 10:15

  @Rubio:
  Bang om voor gek verklaard te worden? Die angst kun je beter maar in zijn geheel overboord gooien, en er voor gaan.
  De ene helft van de wereld verklaard de andere helft voor gek immers, en omgekeerd ook. Als je het daar van moet hebben, kom je nergens meer. Dan maar gestoord door het leven :-))
  Trouwens, om alles maar weer eens wat te relativeren: veel van de raadselen van de wereld worden bewust in stand gehouden vanwege met name het grote geld natuurlijk.
  Want tel dat na diepgaand onderzoek de mthe wordt doorbroken, en er helemaal niets te vinden is, dan zal het resultaat zijn dat de betalende bezoekers die er op af komen het ook af zullen laten weten.
  Kun jij niet iets verzinnen dat je toch wel aansprekende ‘bewijzen’ hebt dat die heilige graal naast je bootje ligt?

 134. Aad Verbaast 13 augustus 2009 om 10:26

  @Jan:
  evenzozeer voor jou natuurlijk:
  Kun jj niet iets verzinnen, gebruik makend van de goedgelovigheid van mensen, dat die heilige graal onder je gifbelt ligt?
  Dan kun je nog kiezen of je de bezoekers in grote getale grof geld gaan betalen (De entree voor de Rosslyn Chapel – een bouwval waar je niet in mag wegens instortingsgevaar- is 6 pond, tegen 300.000 bezoekers per jaar) of dat je op kosten van de wetenschap de hele gifbelt laat afgraven.. OOk goed natuurlijk.
  "Het bewijs wordt geleverd door m’n comment bij "Het Licht", dat, als het goed is, zich vandaag zal vertonen… "
  Je vergist je weer een dag Jan.. Morgen zal je het licht zien. Je denkt sneller dan het licht.
  "Als ik me niet vergis verdubbelt binnen de 2 a 3 jaar de hoeveelheid kennis van de mensheid."
  ik denk ook hier dat je je vergist. Nog afgezien van de definitie en hoe je apples en peren denkt te kunnen vergelijken. Verder: de kennis die verloren gaat per jaar is ook niet onaanzienlijk.
  Soms lijkt het er immers op dat we in al die duizenden jaen nog niets geleerd hebben van wat er in de historie allemaal is gebeurd. Ik schreef daar al menig blog over.
  "Het raadsel van de Religies en hun bedienaren…."
  Mij ook een raadsel dat de ‘religieuzen’ hier niet op zijn gesprongen. Als ze het woord willen verkondigen, dan staan ze met de voet (en het hoofd, want dan kunnen ze doorpraten) tussen mijn voordeur en het kozijn daarvan.
  Nu krijgen ze de kans, een logische verklaring te ontkrachten, en dan hoor je ze niet :-)))

 135. jan bouma 13 augustus 2009 om 10:43

  @Aad… een fascinerende film van ruim 20 minuten. Humor zit erin maar staaft tevens mijn eerdere opmerking "about doubling science…" Zie hierna: http://www.youtube.com/watch?v=2HgL5OFip-0
  Hoor graag van je over deze ervaring.
  Wat betreft het misbruik van de goedgelovigheid… ja. Dat zijn we wel eens.
  Ik ga maar ‘ns verder met "Pauze"…. :))

 136. zaaikort 13 augustus 2009 om 11:50

  @ Aad 10:04
  Ik heb het lontje van mijn dynamietstaaf maar weer snel geblust.
  Zouden ze nog vaart gaan maken met dat gaatje?
  Zo moeilijk kan het toch niet zijn, er zijn al gaatjes geboord in Mars!

 137. Aad Verbaast 13 augustus 2009 om 12:57

  @Allen: even tussendoor:
  Mijn oog viel op en zeer recent reli-blog hier op het VKblog…http://www.vkblog.nl/bericht/273364/Georgia_en_Mozes_Guidestones
  Ik heb daar het volgende neergezet, die ik maar even hier inkopieer, want het zou zo maar kunnen dat die weggemodereerd wordt..
  =====
  Mooie verzameling onzin heb je hier neergeschreven en bijbedacht, met name je afsluiter als conclusie en samenvatting van je blog: "Bekeer je tot God, hou je aan zijn geboden. Begin daarmee vandaag nog nu we nog mogen leven in de tijd van Gods genade…"
  Eerder: "De hersenspoeling is zo gigantisch en effectief dat de mensen zelf het idee hebben dat er niets aan de hand is."
  Het had zo maar achter die laatste zin kunnen staan van je…
  ==============
  Interessant overigens die Georgian Guidestones.. Ik kende ze niet.
  kon zo maar eens een vervolgblogje van me worden..

 138. Aad Verbaast 13 augustus 2009 om 12:59

  @Zaaikort: ik zou er een voorstander van dergelijke gaatjes..
  Ze hebben toch een gaatje in hun hoofd het na te laten?

 139. Aad Verbaast 13 augustus 2009 om 13:00

  @Jan: als ik even de tijd er voor heb, ga ik die lange film nog wel bekijken.
  Laten we maar even kijken, of de reli’s nog de discussie hier aandurven.. :-))
  Die link hierboven: ook interessant voor jou.. Zag ik daar niet een ‘wereldraad’ voorbijkomen op die Georgian Guidestones?

 140. Rubio 13 augustus 2009 om 13:23

  Tja Aad, ‘iedereen’ heeft het hier maar over opblazen, (Jan, laat dat maar aan ‘anderen’ over..haha) ik heb dat woord niet 1 keer in m’n mond genomen. of het moet ‘openmaken die hap’ geweest zijn.
  Het meest barbaarse wat je kunt doen met cultureel erfgoed.
  Opblazen laten we maar lekker over aan de Taliban die het zo nodig vonden om twee eeuwenoude Boeddhabeelden op te blazen en moslimextremisten in Bagdad die het zo nodig vonden om delen van het Nationaal Musem van Irak op te blazen en te plunderen.
  Niet te vergeten ook hoe de Spanjaarden in Midden en Zuid-Amerika tekeer zijn gegaan.
  Die hebben het nog het bontst gemaakt door gouden voorwerpen van Inca’s, Maya’s en Azteken eenvoudig om te smelten.
  En 10:15;
  Ben je gek..ik bang?
  Ben blij dat ik hierover eindelijk eens iets ‘in de groep’ kan gooien!
  Wakker schudden.. daar weet Jan ook alles van…
  Maar hoef er niks aan te verdienen want dan zou ik mezelf ook als een barbaar beschouwen…..
  Overigens……gralen genoeg aan boord….!

 141. ramirezi 13 augustus 2009 om 13:35

  Och, spannend – vooral zoonlief vond het eng. Maar na ruime discussie houden we het maar op van die Thaise(?) ballonnen – al vind ik ze daar wel erg snel voor gaan…

 142. jan bouma 13 augustus 2009 om 13:46

  @Allen
  Merkwaardig…
  Volgens @Rubio 13:23 ("die er niets aan hoeft te verdienen") overleeft de filosoof nog steeds in de woestijn met slechts de lucht om in te ademen en eet verder sprinkhanen. Zoniet is hij een barbaar.
  Over simpelheid gesproken.
  Terug on topic van dit blog:
  ik signaleerde ook nog het volgende voor hem:http://www.youtube.com/watch?v=3p_tvjqSrBk
  High Folks.. tot later…

 143. Aad Verbaast 13 augustus 2009 om 13:49

  @Ramirezi: wat zijn nou weer Thaise ballonen?
  Maar je kan in ieder geval wel stellen dat je een bijdrage hebt geleverd aan de verzameling fimpjes van UFO.. Zolang je ze niet ‘identiied’ zijn ze dat immers!

 144. Rubio 13 augustus 2009 om 13:58

  Hee Bouma, voelde je je weer aangevallen?
  Ik probeerde Aad alleen maar uit te leggen dat als die Heilige Graal bij mij in de Vecht gevonden zou worden ik daar in ’t geheel niet blij mee zou zijn.
  Overigens voor jou te hopen dat ie dan richting Maarssen gedreven is en bovendien niet door gif aangetast is geworden.
  Iedereen dan blij,
  inclusief…. ik en jij!
  Ik zou overigens meteen naar Lourdes vluchten omdat daar dan geen hond meer te bekennen zou zijn……..

 145. Aad Verbaast 13 augustus 2009 om 14:00

  @Rubio:
  Ik las laatst dat ze in Afganistan bezig zijn die boeddha’s te restaureren, of ik zag er een korte reportage er van… even zoeken..
  en jawel: http://nl.wikipedia.org/wiki/Boeddha's_van_Bamyan, daarin staat overigens te lezen dat het vaker gebeurd.. Schandalig inderdaad. Ook allemaal verschrikkelijke reli-uitingen..
  Je geeft er zat, terechte, afschrikwekkende voorbeelden van.
  "genoeg gralen aan boord": mogen we je opgraven zo nu en dan? :-))

 146. Aad Verbaast 13 augustus 2009 om 14:03

  @Jan: zit jij de hele dag te grasduinen op youtube of zo?
  Jouw bron van lering en vermaak?
  Over simpelheid gesproken 😉

 147. Rubio 13 augustus 2009 om 14:17

  Aad 14:03;
  Whahaaha, Jan al sprinkhanen etend en joetjoepend als een barbaar….
  Als een soort Catweazle achter de PC, die voor het eerst het lichtknopje heeft ontdekt….
  Overigens, je bovenstaande link werkt maar voor de helft, zou het graag even willen lezen.
  Heb al even gezocht naar het speldje in de hooiberg….

 148. Marius van Artaaa 13 augustus 2009 om 14:20

  @ Aad
  het oude brein is het brein van Willem Koos
  die allerindividueelste ervaring strijdt al eeuwen om gehoor
  de belangrijkste functies van religie vragen om een democratisering
  pas als we allemaal aan het scheppen van nieuw waarheden mogen deelnemen van elkaar
  als we de liefde delen voor wie het diepste, het mooiste en het beeldendst vorm kan geven wat we vanbinnen voelen als een echte band, een vrede met elkaar
  en daarbij een knipoog naar God niet vergeten om hem te bedanken die zich als liefdesobject voor allen aan iedereen aanbood
  en blijven toetsen of wat we voelen, waar en hoe helder allemaal geen heerschappij is van een of andere goeroe die dat bij je weet aan te raken, wat slechts een dringende boefte is
  ja dan zijn we in de 4e dimensie en kunnen we dansen en zingen en kletsen tot we een ons wegen, want het doet er allemaal niet meer toe, we weten dat we van elkaar houden en elkaar niet meer loslaten, waarom, we zijn familie
  die flowerpower werkt alleen als niemand een tegenvoorbeeld kan geven dat we dromen…..

 149. jan bouma 13 augustus 2009 om 14:33

  @Marius… 14:20
  Dat was nou eens ’n mooie toespraak van je!
  Heb ervan genoten!
  Ook @Jezzebel zal zich erin kunnen vinden.
  Man, man, zo zal zij zeggen: "wat heb je dat toch mooi gezegd!"
  De grap is… ik presenteer veel mooiere dromen.
  De droom dat de mensen elkaar niet meer zien als concurrenten
  en leven bij de gedachte; "wij tegen zij".
  Als dat kwartje is gevallen – veelal gaat het ook om geld – kunnen
  wij de planeet leefbaar maken voor ons allen.
  Groet! JB

 150. jan bouma 13 augustus 2009 om 14:33

  @Marius… 14:20
  Dat was nou eens ’n mooie toespraak van je!
  Heb ervan genoten!
  Ook @Jezzebel zal zich erin kunnen vinden.
  Man, man, zo zal zij zeggen: "wat heb je dat toch mooi gezegd!"
  De grap is… ik presenteer veel mooiere dromen.
  De droom dat de mensen elkaar niet meer zien als concurrenten
  en leven bij de gedachte; "wij tegen zij".
  Als dat kwartje is gevallen – veelal gaat het ook om geld – kunnen
  wij de planeet leefbaar maken voor ons allen.
  Groet! JB

 151. jan bouma 13 augustus 2009 om 14:37

  Blijkbaar vonden de Goden het terecht dat mijn bericht tweemaal verscheen…
  Kan ik niets aandoen. Gods wegen en die van de techniek blijken nu eenmaal ondoorgrondelijk.

 152. Marius van Artaaa 13 augustus 2009 om 14:39

  @ Jan
  natuurlijk is jouw pik veel mooier jan
  en daarom laat God hem niet makkelijk los
  beter dan niet rukken
  dan krijg je een kopietje

 153. Aad Verbaast 13 augustus 2009 om 14:46

  @Rubio: komt ie nog een keer speciaal voor jou!http://nl.wikipedia.org/wiki/Boeddha's_van_Bamyan
  Krijg nou wat, doet ie het weer niet..
  foutje in het VK vertaal programma..
  Maar goegel dan maar even op:
  wikipedia boeddha afghanistan.. dan staat die wel ergens bovenaan..
  Of plak in je browser: nl.wikipedia.org/wiki/Boeddha’s_van_Bamyan
  dan vindt die wel automatisch hetgeen er voor moet komen: http://
  Kan je ook zelf aan elkaar plakken natuurlijk :-))

 154. jan bouma 13 augustus 2009 om 14:48

  "..Beter teveel dan te weinig, Marius!"
  De Goden zorgen goed voor mij. Zodat jij niets tekort komt….

 155. Aad Verbaast 13 augustus 2009 om 14:58

  @Marius van Artaaa.
  Dank voor de reactie.
  "Wiilem Koos": ik zie dat je regelmatig met die naam schermt, maar ik heb (had inmiddels) er nog nooit van gehoord. Is dat een ernstig gemis in mijn opvoeding?
  Verder: ik zie dat je veel probeert te zeggen (ook in je enorm bombardement van blogs die soms meerdere malen per dag over het scherm denderen). Intrigerend, het wekt de schijn dat je veel te vertellen hebt. In ieder geval letterlijk mag ik dat zo opvatten.
  Nu is er nog iets wat mij intrigeert: ik moet bekennen dat ik er eigenlijk de ballen van snap wat je wilt vertellen, in je blogs, maar ook nu weer.. Het lijkt wel of we in geheel andere dimensies zitten (om het maar even de terminologie van het blog te blijven gebruiken).
  Ben ik teveel beta, en jij teveel alpha?
  Wonderlijk overigens..
  Voor mij orakeltaal. Met alle respect overigens..

 156. Rubio 13 augustus 2009 om 15:15

  Aad;
  Heb het zelf in z’n geheel ingetikt en jawel, bingo!
  Heb het inmiddels gelezen, blij dat ze weer hersteld worden, dat wist ik nog niet.
  Was weer een vies politiek spelletje van die Taliban jongens.
  Als je het over barbaren hebt, die Taliban hebben het uitgevonden; Atilla de Hun en Dzengis Khan waren er niks bij…

 157. Aad Verbaast 13 augustus 2009 om 15:24

  @Rubio:
  Barbarij is van alle eeuwen en zal dat ook blijven.
  Barbarij is van alle regio’s en zal dat ook blijven.
  Vraag is wie het heeft echt heeft uitgevonden…
  En dan ben je zo maar weer in de discussie over wie of wat de wereld heeft geschapen.
  Het is immers daarmee onlosmakelijk verbonden.
  Ook als je de boeken leest waar velen erg veel antwoorden in vinden om hun ‘te gidsen’ omdat daar de waarheid in te vinden zou zijn.
  Zpu het daarmee zijn begonnen? Of was het er al, en zijn die boeken daar weer ‘slechts’ een uiting van?

 158. Rubio 13 augustus 2009 om 15:44

  Tja, het kan nooit de bedoeling van ‘God’ geweest zijn om barbaren te scheppen. ‘Allah’ misschien? Of is dat dezelfde?
  Had het er gisteren nog over, waarom zouden ‘ze’ (de ANNUNAKI) dan toegestaan hebben dat de mens (de LULU, hun eigen creatie nota bene) kennelijk in staat was zichzelf toch te willen e/o kunnen deva(o)lueren?
  Onbewust geworden kennelijk toen de eersten vertrokken…., vandaar allllll die boeken again and again….!
  Wie was overigens JHWH, de god van Israel, die iedereen destijds persoonlijk kon horen bulderen?
  De hoofdletters zijn de benamingen van goden en mensen opgetekend op de Soemerische kleitabletten.

 159. Marius van Artaaa 13 augustus 2009 om 16:00

  @ Aad
  Een belangstellende, die ook betrokken wil zijn in wat ik loos, dat mis ik vaak. OK daar ga ik graag voor zitten.
  "het oude brein is het brein van Willem Kloos"
  ons brein blijkt moeilijkheden met logisch te blijven denken te hebben en maakt er een potje van als het er niet uitkomt. Dat heet in de psychologie cognitieve dissonantie. Tegenspraken, daar kan het oude brein niet tegen.
  Bijvoorbeeld: een groep mensen gelooft dat morgen de laatste dag is en dat God hen dat heeft geopenbaard. Tot zover allemaal consonant. Dan breekt de morgen aan. Er gebeurt niets. De groep is in de war. Tot de leider roept: we hebben gewoon niet goed ons best gedaan. We hadden hier meer mensen naarttoe meoten halen enz. enz. Als hij gelooft wordt is alles weer consonant.
  dat oude brein kun je ook zo zien omgaan met de rekensom: ik heb een tekenblok en een potlood bij de Hema gekocht voor 1,10 euro het tekenblok kostte 1 euro meer, hoeveel kost het potlood dan? 1)
  "die allerindividueelste ervaring strijdt al eeuwen om gehoor"
  het oude brein heeft Willem Kloos ingefluisterd dat hij een God is in het diepst van zijn gedachten…
  Kloos heeft daar een hele dichtbundel aangewijd en uiteindelijk daarin bekend dat hij een waarheid kwijt was en een leugen rijker kon zijn
  Hij kwam er niet meer uit.
  Ook dat klopt als je beseft dat hij dan onsterfelijk zou moeten zijn en dat was hij niet.
  Dat zijn vondst voor iedereen geldt en dan lag God in stukken.
  Dat hij dan de Messias was, maar dat geloofden zijn tijdgenoten niet.
  "de belangrijkste functies van religie vragen om een democratisering"
  al die denkbeelden over God, zijn verblijfplaats, zijn geboorteplaats, zijn verwekker enz. hebben in datzelfde brein hun oorsprong.
  ik probeer die oorsprong te vinden op zo’n Vrolijk Mogelijke Wetenschappelijke Wijze..
  Ik besefte dat het idee God dieper in ons te plaatsen een blamage was voor al degenen die het tegendeel ervaren. Zij zouden niet hard genoeg door hebben gedacht. Maar eventjes verder dan Kloos kon grijpen lag de verklaring al klaar DAT HIJ DAT WEL MOEST DENKEN WANT hij wilde immuum zijn voor kritiek. Door God daar te verankeren, had hij hem onderworpen. God was absoluut een idee en niet meer dan dat. Een mooi idee, dat gaf hij wel toe.
  Dat je God kunt denken als een deel van je bewustzijn had hij echter niet ermee gepareerd, uitgesloten.
  Dat hij daarvoor zich in gedichten emotioneel zo moest manipuleren dat hij bijkans op zijn sterfbed zich aan Hem over wilde geven, is aan de aandacht van al zijn lezertjes ontsnapt.
  Hij had God moeten opeisen als collectief cultuurbezit van de Republiek der Letteren, daarom had hij kracht en steun moeten vragen.
  Dat is namelijk de functie van geloven en die is wetenschappelijk aantoonbaar.
  Namelijk dat geloven een zaak is van het hart of de buik. Je hart gaat ernaar uit.
  Dat heb ik met de liefdesmeter aangetoond. Dat je een hartmeter niet kunt gebruiken om het harder kloppende hart voor de ander te meten, of de vlinders in de buik, of het flauwvallen enz. Dat je wel moet aannemen datb mensen die liefde zo voelen en beleven. Dus waarom niet de liefde voor God?
  Als ik die vraag wil beantwoorden dan kom ik in de heerschappij, de botte heerschappij van priesters, geleerden, koningen, schrijvers, poltici enz. die allemaal roepen God bestaat niet en godsdienst is eenm manipulatie. Als ik dan zeg dat die manipulatie ons weleens het rijk en de vrede kan bezorgen die WE IN ONS HART WILLEN, DAN (haast hé) haasten ze zich te zeggen dat ik me juist verre vAN MANIPULATIES MOET HOUDEN.
  Ik houd het erop dat we nooit godsdienstvrijheid hebben gekend, waarin we zelf konden uitzoeken of zo’n God niet nog altijd beter is dan een Menselijke Geest die ons (DIT) alles openbaart.
  "pas als we allemaal aan het scheppen van nieuw waarheden mogen deelnemen van elkaar"
  DUS ALS WE ALLEMAAL ONS ZEGJEv (godver die capslock is wel koppig zeg) mogen doen over geloofszaken en daar oprecht en eerlijk in zijn dan moet het lukken
  De rest behoeft voor jou dan ook geen toelichting meer, Aad, of wel? Zeg het maar
  Oh ja het tekenblok kost 1 euro en 5 cent
  als we de liefde delen voor wie het diepste, het mooiste en het beeldendst vorm kan geven wat we vanbinnen voelen als een echte band, een vrede met elkaar
  en daarbij een knipoog naar God niet vergeten om hem te bedanken die zich als liefdesobject voor allen aan iedereen aanbood
  en blijven toetsen of wat we voelen, waar en hoe helder allemaal geen heerschappij is van een of andere goeroe die dat bij je weet aan te raken, wat slechts een dringende boefte is
  ja dan zijn we in de 4e dimensie en kunnen we dansen en zingen en kletsen tot we een ons wegen, want het doet er allemaal niet meer toe, we weten dat we van elkaar houden en elkaar niet meer loslaten, waarom, we zijn familie
  die flowerpower werkt alleen als niemand een tegenvoorbeeld kan geven dat we dromen…..

 160. Aad Verbaast 13 augustus 2009 om 16:09

  @Rubio:
  "het kan nooit de bedoeling van ‘God’ geweest zijn om barbaren te scheppen".
  Als ik dan maar even onder die ‘God’ waar je naar refereert alle mono-theïstische goden schaar, dan vraag ik me werkelijk af wat dan wel de bedoelingen van ze geweest zijn.
  Ik lees in het woord Gods nogal wat barbarij. Als dat niet de bedoeling geweest zou zijn, zou Hij zich dan vergist hebben? Gelovigen zeggen dan weer dat dat onmogelijk is. Nogal wat onduidelijkheid voor mij.

 161. jan bouma 13 augustus 2009 om 16:20

  @Rubio….vraagt naar de Steen der Wijzen… en hij treft het!
  Die heb ik. Kijk! Beste Rubio… ’t Is allemaal "des mensen". Wat je
  je nog toe las of vernam van deze of gene of zus en zo boek: het is "des mensen".
  Nog nimmer is er een bewijs geleverd dat er werkelijk een Goddelijk Wezen was
  dat zich manifesteerde ZONDER dat de mens er voor zorgde dat Hij er was
  of dat men daarin zou kunnen geloven. Niet op gezaq van die onbewezen God
  maar op gezag van je sterfelijke medemens die toevallig… dominee, rabbijn, pastoor, imam,
  boeddhistische monnik of Jehovagetuige was….. maar nog nooit op gezag van de onbewezen
  God wordt de wereld verklaard.
  Ben ik nu je nieuwe heilssoldaat van het ongeloof? Welnee! Ik hoop wel dat je de mens vanaf nu
  beschouwen wilt als een product van eigen makelij. Darwinistisch bepaald en gericht
  op zijn overleving. Maar als je daar een onbepaalde "God" of "goden" aan wilt
  vastknopen? Doe dat! Maar dan wel op je eigen gezag. En niet dat van de Goden want die deden dat niet.
  En aangezien jouw "eigen gezag" niet verschilt van dat mijne… kies ik mijn vertolking
  van de duiding der mensheid zonder de Goden die bedacht zijn door de mensen die
  eraan verdienen konden omdat zij de Goden bedachten.

 162. Rubio 13 augustus 2009 om 16:36

  Aad;
  Kan je niet helpen, ben a-theist, tenminste….in de ‘oude’ vorm dan.
  Misschien kan hij je helpen?
  Citaat Alan F. Alford;
  ‘In de moeilijke tijden die voor ons liggen zullen velen van ons misschien in de verleiding komen achterover te leunen en op de terugkeer van onze oude goden te wachten.
  Dit zou een gevaarlijke strategie zijn want de terugkeer van de goden is geenszins zeker en we kunnen het niet aan hen overlaten de aarde te redden van al haar problemen.
  Aan de andere kant zullen velen onder ons dit als een tijd zien om ons geloof in een Geestelijke God, een Allereerste Schepper, die misschien zelf de goden heeft geschapen die ons hebben geschapen, te herstellen.
  Maar wàt onze innerlijke religieuze gedachten ook mogen zijn, ik zou willen voorstellen dat wij allemaal de ontwikkelingen op aarde en in de ruimte in de gaten houden; want de mensheid staat wellicht op het punt haar scheppers te ontmoeten in een rendez-vous dat het grootste wetenschappelijke geheim vormt van de moderne tijd’.

 163. jan bouma 13 augustus 2009 om 16:36

  @Marius… Jij en ik zeggen ongeveer hetzelfde maar je kletst er teveel over met overbodige uithalen die mij al verweten worden terwijl ik slechts de helft van de tekst nodiog had om hetzelfde te zeggen.

 164. Aad Verbaast 13 augustus 2009 om 16:43

  @Marius van Artaa.
  Bedankt voor je uitvoerige toelichting.
  De rekensom van het tekenblok en de pen, kan ik helemaal volgen. Het sleutelwoord is uiteraard "meer".
  Goed voorbeeld ovrigens hoe moeilijk scherp lezen is.. en elkaar verstaan.
  De rest moet en heb ik heel zorgvuldig doorgelezen, meerdere malen. Het zit me dwars dat ik het moeilijk te begrijpen vindt, beter dan eerst (dank) maar nog steeds erg moeilijk voor me.
  == ons brein blijkt moeilijkheden met logisch te blijven denken te hebben en maakt er een potje van als het er niet uitkomt. Dat heet in de psychologie cognitieve dissonantie. Tegenspraken, daar kan het oude brein niet tegen.==
  Kan ik helemaal volgen (ook het voorbeeld).
  Dat leidt naar een beter begrip over je term "oud brein".
  Nog (voor mij althans) niet wat dan de defintie van het nieuwe brein zou kunnen zijn.moeten zijn..
  Dan begin je weer over Kloos. Nu ken ik hem niet, dus ik kan dat moeilijk volgen. Ik begrijp niet het proces waar hij doorheen gegaan is.. en waarom dat voor ons mensen zo belangrijk zou moeten zijn..
  Van gedichten begrijp ik al helemaal niets, dus hem eens gaan lezen, is geen aantrekkelijke optie. Althans met weinig zicht op enig resultaat hem te kunnen begrijpen. Hij begreep zichzelf al niet is wat ik er uit begrijp 🙂
  Dan wel een paar opmerkingen (stellingen?) van je waar ik wel wat mee kan:
  == Namelijk dat geloven een zaak is van het hart of de buik. Je hart gaat ernaar uit.== Daar mag van mij gerust het brein bij staan overigens.
  == Ik houd het erop dat we nooit godsdienstvrijheid hebben gekend, waarin we zelf konden uitzoeken of zo’n God niet nog altijd beter is dan een Menselijke Geest die ons (DIT) alles openbaart. ==
  == …. we weten dat we van elkaar houden en elkaar niet meer loslaten, waarom, we zijn familie ==
  Wat er tussen staat, als opbouw van het betoog die leidt tot die laatste conclusie hierboven, is lastig te grijpen voor mij. Maar via een andere weg kan ik daar wel komen..
  Het beeld wat me overigens wel opdringt, de tekst op me in laten werkend (voorzover mogelijk nogmaals) is dat het bij mij het beeld zich opdringt, dat je een God (waar die zich ook in zou kunnen bevinden) toch nog ziet als iets, iemand, etc…
  Ik heb me altijd verzet tegen dat idee, met name als groepen/organisaties etc. mij ook nog eens een idee willen overbrengen hoe hun God ‘er uit ziet’.
  Altijd vanuit de basisgedachte: dat bepaal ik zelf wel! En daar heb ik jou en geen jouw ‘God’ voor nodig.
  Is dat oud of nieuw brein :-))

 165. Aad Verbaast 13 augustus 2009 om 16:53

  @Rubio: dank voor je citaat.. even snel gegoegeld op zijn naam en kwam uit op zijn website..http://www.eridu.co.uk/
  Nu kan ik het citaat ook beter plaatsen.. zonder er overigens een studie van gemaakt te hebben, er staat nogal wat info.
  Wat me wel snel even opviel was dat ik eerder aan je aangaf, dat meerdere theoriën over het ontstaan van ons allen die er nu zijn, elkaar niet altijd hoeven uit te sluiten. Is dat niet wat hij ook probeert te zeggen? Op geheel eigen wijze overigens.
  Oud en nieuw brein? (deze verdeling van Marius intrigeert me wel.., zonder nou precies te snappen wat waar de scheidslijn ligt).

 166. Aad Verbaast 13 augustus 2009 om 17:03

  @Jan (en @Marius):
  === @Marius… Jij en ik zeggen ongeveer hetzelfde maar je kletst er teveel over met overbodige uithalen die mij al verweten worden terwijl ik slechts de helft van de tekst nodiog had om hetzelfde te zeggen. ===
  Ik moet hier wel weer smakelijk over lachen, Jan.
  Je weet ook vast wel waarom.
  Opvallend voor mij is dat zowel jij als Marius (en voor het gemak schaar ik daar dan ook Jezzebel even onder) in die onbegrijpelijke taal (voor mij) onderling kunnen spreken, en uitvoerig ook nog.
  Jullie lijken die taal onderling wel te kunnen spreken (zie jullie conversaties onder jullie respectievelijke blogs). Overigens zonder elkaar volledig te begrijpen.. :-))
  Ik spreek die taal niet. Helaas?
  Reden overigens om zowel bij jou Marius, als bij Jezzebel zelden of nooit te reageren.
  Ik begrijp meestens niet eens waar het over gaat!! Laat staan dat ik er een enigszins zinnig commentaar op zou kunnen geven..
  P.S. met Jan zijn er overigens ook zeeën met water naar de zee gedragen voordat er enig begrip ontstond waar hij het over had.. En dan nog :-)))))

 167. Marius van Artaaa 13 augustus 2009 om 17:18

  @ Aad
  we zullen het met de inzichten van het oude brein moeten doen, want dat verander je niet 1,2,3 van structuur, dat houdt verband met de biologische anatomie enz. Kort gezegd: onze hersenstam reageert dierlijk (instinctief) op situaties en onze hypothalamus menselijk (emotioneel), beide overrulen de lichamelijke en chemische reacties enz.
  je behoefte om God niet als persoon te denken maar anders had Leo Vroman ook, de dichter die zo mooi over Liefde enzo schrijft. Hij zegt: meneer God, ik kan er niks mee, wel met Het Systeem dat nooit mag ophouden adem te halen, waar de kosmos door kan zwellen en inkrimpen. Hij wil daar liever mee sterven, met die gedachte, dat hij in Het Systeem zijn werk heft gedaan, zijn taak heeft verricht.
  wat ik zoek is natuurlijk eerst die God die geschreven en gesproken zou hebben volgens getuigen en dan wil ik die getuigen aan de tand voelen en de echtheid weten. Als ze er niet zijn dan is wat zij weten geen geloofszaak meer voor mij en kan ik verder afstrepen
  de functie die ik al in de religie zelf als fenomeen waarneem onder vrijwel alle gelovigen is dat het hen optilt, levenskracht geeft en die wil ik valideren
  wanneer is dat geldig, hoe, onder welke voorwaarden enz.
  we zitten bij die toetsing altijd met het probleem dat de gelovige zich niet afstemt op wat hij voelt maar wat hij moet voelen van zijn meester
  dat realiseer ik me, er is geen machtsvrije situatie te bedenken meteen voor een open mind over wat echt als zekerheid in iemand huist en wat niet
  daarom zit ik nu bij de moederbuik, waar de buikgevoelens mee bestudeerd kunnen worden om die als indicatoren voor een echte geloofszaak te gebruiken, daar zit dan misschien wel ons brein, ons nieuwe brein
  de buik is namelijk zeer gevoelig voor prikkels die ons verstand te boven gaan
  net als de huid is het een enorme massa gevoelsorganen
  de OUde anatomie en geneeskunde en filosofie maakte daar vaak gebruik van om onverklaarbare zaken te duiden en manipuleerbaaar te mAKEN
  {COLLEGEstof genoeg}

 168. Aad Verbaast 13 augustus 2009 om 17:36

  @Marius van Artraaa:
  Dit is voor mij wel leeesbaar (dank daarvoor), het ‘college’ kan ik nu aardig volgen.
  Mijn observatie is gelijk aan de jouwe. Ook ik zie dat vele gelovigen geweldig ondersteunt kunnen worden in hun geloof en door hun geloof. In die zin heeft het wel degelijk een functie voor zeer velen.
  Ik kan die functie zelfs benijden, als een (in hun ogen) ongelovige. Ik moet het immers dan maar zelf uitzoeken. Toch past dat beter bij me.
  Ook ik heb geleerd beter te voelen naar de andere organen dan enkel het brein.
  Vanuit de gedachte dat een mens pas in balans is als de ratio en het gevoel in overeenstemming is (dat punt kan uiteraard van mens tot mens verschillen) kwam ik vanuit de ratio waar ik dan de geest bij zocht.
  Inmiddels is dat andersom geworden. Het begint met het gevoel.
  Dat past (inmiddels) ook beter bij me.
  Terugkomend op religie.
  Mijn gevoel keert zich tegen veruit de meeste mono-religies, en zeker die onze cultuur hebben bepaald en beïnvloeden. En dan met name de wijze waarop ‘de waarheid’ aan de niet gelovigen verkondigd wordt.
  Mijn ratio heeft er genoeg argumenten voor kunnen vinden.
  Het gevoel blijft en versterkt zich nog herhaaldelijk.. de ratio vindt er steeds meer argumenten bij..

 169. jan bouma 13 augustus 2009 om 18:31

  @Aad.. 17:36
  @Marius… 17:18
  Opnieuw heeft Marius naar mijn idee "mooi gesproken" en hoewel ik dit tussen aanhalingstekens
  zet bedoel ik daarmee geenszins een neerbuigendende badinerendheid.
  Waar ik @Aad kan volgen is in zijn betoog dat de Ratio NIET TEN KOSTE GAAT van de onderbuikgevoelens van @Marius doch dat die zelfs versterkt kunnen worden om als mens een beter afgestemd wezen te worden op de Kosmos, en het ons omringende mysterie.
  Er wordt verondersteld een tegenstelling. Die zie ik niet. Daarom zeg ik altijd; "de Goden zullen hun exclusiviteit ook niet opeisen bij de mens maar ze zouden willen dat de gelovigen hun geloof in goden zouden opheffen!" Want nogmaals. WIJ MENSEN hebben de goden bedacht! En niet andersom.
  Eveneens is de hele religieuze basis bedacht door mensen. En die mensen hadden er voordeel bij dat hun gelovigen, de andere mensen, hun bull shit zouden geloven! Ja! Ik ben hard in m’n oordeel.
  De bevrijding van de mens – ofwel wat Kloos bedoelde "ik ben ’n God in het diepst mijner gedachten" doelt nu juist op die bevrijding. Al wat des Goden is blijkt immers door de mens aan die Goden gegeven.
  Nou ja… morgen dan maar mijn "Licht" met een onbegrijpelijk schilderij dat werkelijk licht op de zaak zal werpen! Hahahahaha….. :))

 170. Aad Verbaast 13 augustus 2009 om 19:00

  @Jan:
  === WIJ MENSEN hebben de goden bedacht! En niet andersom. ===
  Ik heb dat gevoel ook. Vreemd gevoel?
  == En die mensen hadden er voordeel bij dat hun gelovigen, de andere mensen, hun bull shit zouden geloven! ==
  En ook dat nog..
  == ofwel wat Kloos ==
  Is het nu Koos (waar Marius het over heeft) of Kloos (waar jij het over hebt).
  Misschien dat na je verschijning van je blog "het licht" de mensheid nog eens het licht gaat zien.

 171. jan bouma 13 augustus 2009 om 19:13

  @Aad…
  Ja. Willem Kloos. Zie: http://nl.wikipedia.org/wiki/Willem_Kloos
  En hij vond wat ik ook vind. Zonder te provoceren overigens. Tenslotte zou je
  ook nog kunnen redeneren dat "de mens een schepsel Gods is..", en zoals vaak gezegd
  wordt. En dan denk ik erbij.. Nou! Prima zaak! Ik ben een God in het diepst mijner gedachten!
  Het hele gedicht is ook op internet te vinden.

 172. Aad Verbaast 13 augustus 2009 om 19:17

  @Jan..
  En ik maar goegelen op Willem Koos…
  13-08-2009 14:20 en 14:58…
  Kan ik weer opnieuw beginnen 😉
  Trouwens een leuke gedachte dat een mens een schepsel Gods is, terwijl God een schepsel mens’s is.
  Moeten we het nog over misbaksels hebben?

 173. Marius van Artaaa 13 augustus 2009 om 19:37

  @ Aad
  vaststellen wie of wat iets is, is natuurlijk Vrolijke Wetenschap bedrijven
  maar wel met de bedoeling om te weten wat ons boeit aan het opknippen van een God die juist voor eenwording in liefde voor de mens gelooft
  ik bedoel de zoektocht naar wat geloofszaken zijn stopt voor mij niet bij de constatering dat dat privézaken zijn
  sinds de godsdienstvrijheid betwist wordt voor moslims is het een publieke zaak
  en zijn wij verantwoordelijk voor de vrijheid van de ander in zijn heilige werkelijkheid te geloven
  voor die vrijheid moeten we wel gronden hebben, echte, oprechte en geen rotsen in de branding
  het gaat mij natuurlijk om de geestgronden in onszelf dat we hun geloof authentiek vinden, geloofwaardig
  die zijn er niet met louter tolerantie voor irrationele denkbeelden of laisser faire, laissez allez, iedereen in zijn waarde laten, maar eigenlijk die waarde lager achter dan de drager
  dan zal er pas geloofszaken gedaan kunnen worden in Nederland
  en onstaat er een markt voor wat er allemaal niet om de hoek komt kijken om die godsdienst in ere te houden
  en hoe we daar nou al onze museumdrang op kwijt kunnen
  enz. enz.

 174. Aad Verbaast 13 augustus 2009 om 20:42

  @Marius:
  == vaststellen wie of wat iets is, is natuurlijk Vrolijke Wetenschap bedrijven ==
  Vrolijke wetenschappen bedrijven: voor!
  == maar wel met de bedoeling om te weten wat ons boeit aan het opknippen van een God die juist voor eenwording in liefde voor de mens gelooft ==
  Geen idee, waar die ‘man’ in gelooft.. Hij heeft een voor mij warrig verhaal verteld.
  == ik bedoel de zoektocht naar wat geloofszaken zijn stopt voor mij niet bij de constatering dat dat privézaken zijn ==
  Enns: het zijn geen privézaken, tenzij je als kluizenaar leeft.
  == sinds de godsdienstvrijheid betwist wordt voor moslims is het een publieke zaak ==
  Godsdienstvrijheid is altijd betwist. Door ongelovigen en gelovigen. Daar valen Molsims ook onder, maar niet "sinds". Dat het een publieke zaak is: eens.
  == en zijn wij verantwoordelijk voor de vrijheid van de ander in zijn heilige werkelijkheid te geloven ==
  Niemand zou zich moeten ontrekken aan welke verantwoordelijkheid dan ook. Ook al is die gedeeld.
  Vrijeheid verdien je, die krijg je niet.
  == voor die vrijheid moeten we wel gronden hebben, echte, oprechte en geen rotsen in de branding ==
  eens: zie hierboven.
  == het gaat mij natuurlijk om de geestgronden in onszelf dat we hun geloof authentiek vinden, geloofwaardig ==
  Ieder mens kent een referentiekader. Je kunt twisten of die breed genoeg is. Autentiek is ook maar een relatief begrip.
  == die zijn er niet met louter tolerantie voor irrationele denkbeelden of laisser faire, laissez allez, iedereen in zijn waarde laten, maar eigenlijk die waarde lager achter dan de drager ==
  Tolerantie hoeft er slechts te zijn of er acceptatie is dat andere mensen andere ideeën mogen hebben ja of nee.
  Tolerantie betekent niet dat je niet mag laten weten ergens een volstrekt ander idee over te hebben.
  == dan zal er pas geloofszaken gedaan kunnen worden in Nederland ==
  zaken worden wel degelijk gedaan. Men kan twisten of die zaken winstgevend zijn.
  == en onstaat er een markt voor wat er allemaal niet om de hoek komt kijken om die godsdienst in ere te houden ==
  Je wekt de schijn dat er al vanuit gegaan zou moeten worden dat het in ere gehouden moet worden. Persoonlijk heb ik wel wat moeite of het de eer verdient die ze zich zelf aanmeten. Dat mag wel wat minder.
  == en hoe we daar nou al onze museumdrang op kwijt kunnen ==
  Het heeft zeker museale waarde. Ik bezoek dergelijke musea gaarne. En altijd geboeid.
  Zin voor zin, mijn persoonlijke (eerste) asociaties met je reactie.
  Kun je er wat mee?

 175. Marius van Artaaa 13 augustus 2009 om 21:19

  @ Aad
  het volgt geheel mijn geest
  wel denk ik dat die gedachte om iemand boven ons te bedenken niet vastzit aan welke andere tekst dan ook
  wat ze over hem zeggen of schrijven, dat wordt altijd al betwist
  dat hij ons spreken en ons schrijven waard is dat wordt nu pas betwist met de Koranfagie van Wilders
  daarom is het wel belangrijk om het in ere te houde n wat we nu nog niet kunnen doorgronden
  de grieken wisten dat ver voor ons al

 176. Rubio 13 augustus 2009 om 21:56

  Aad 16:53;
  Leuk dat je even de moeite nam, idd veel info maar zeer de moeite waard.
  Wellicht iets voor een regenachtige zondagochtend als je geen zin in preken hebt..
  Maar maak je geen zorgen hoor Aad, ik sta immer open voor ieders mening en voor elke theorie waar ik tegenan loop.
  Kortom, ik ben dus van mening dat er veel meer van gedachten moet worden gewisseld en naar elkaar geluisterd worden.
  Scheelt immers weer een paar oorlogjes. Het probleem is echter wel vaak dat juist de gevestigde wetenschap, die ook vaak niet alles ‘weten’, zeker in de archeologie waar soms zo maar wat idioots verzonnen wordt, alles wat door ‘derden’ te berde wordt gebracht meteen van tafel wordt geveegd om vele uiteenlopende redenen.
  Daar hebben Alford ea dus wel (terecht) problemen mee.
  Wbt Marius, voorlopig kan ik er effe geen kant mee op…..nog maar een paar keer lezen dan.
  Vooralsnog zou ik ‘onze vriend’ Lao Tse in deze nog maar weer eens aanhalen:
  "De waarheid klinkt als haar tegendeel"..

 177. Aad Verbaast 13 augustus 2009 om 22:00

  @Marius:
  == daarom is het wel belangrijk om het in ere te houde n wat we nu nog niet kunnen doorgronden ==
  In principe ben ik daar wel een voorstander van.
  Maar dan met de beperking dat het ingeven zou moeten zijn door de wens middels een bredere uitwisseling van gedachten te doorgronden hoe iemand tot een bepaalde gedachte is gekomen. En waarom en of het niet te doorgronden is.
  Nieuwsgierigheid dus. En niet uitgaande van een van rotsvast dogma wat door iemand als een rotsvast gegeven wordt vastgesteld, op basis van geloof (of zoals men aangeeft) door een ‘boek’. Met de calim dat ZIJ het wel degelijk doorgrond hebben…
  Als ik dan (zoals vandaag weer eens lees) dat de oplossing van alle problemen is je afhankelijk te maken van "Gods genade", en daar verder geen discussie over mogelijk is (welke god?, wat is genade?, en waarom is zo bevrijdend?, en oplossend) dan zakt letterlijk en figuurlijk mijn broek weer af.
  Genade… Genade… :-))

 178. Aad Verbaast 13 augustus 2009 om 22:05

  @Rubio: maak je geen zorgen, ik maak me daar geen zorgen over, en zeker niet als het jou betreft :-))
  Helemaal eens met je verdere betoog.
  In aanvulling, op je Lao Tse quote (wijze man), nog een die we volgens mij al eerder hebben uitgewisseld maar ook weer zeer toepaselijk in dit kader:
  "Vraag me niets, ik weet het antwoord toch niet."
  Kijk dat is nog eens openstaan voor iets!

 179. jan bouma 14 augustus 2009 om 08:01

  @Aad
  @Allen
  Men kan gevoegelijk aannemen dat veel, zeer veel "onbegrijpelijke zaken"
  zich ook aandienen als "onbegrijpelijk" vanwege het gebrek aan communicatie.
  Bijvoorbeeld.. Als het goed is zal vandaag verschijnen "Het Licht" op m’n blog
  en dat klinkt veelbelovend, nietwaar? Het zal je maar aangeboden worden om Het Licht
  te zien waar de hele mensheid naar op zoek is… Welnu! Ik ben er vandaag niet
  om Het Licht toe te lichten. Toevallig weet @Aad dat.., maar ’n andere niet.
  Daarom las ik in wat ik zojuist schreef op m’n blog met het verzoek om
  aan @Aad het te herhalen na de verschijning van Het Licht…
  14-08-2009 07:50
  @Jezz… dat "Licht" verschijnt vandaag en zal je hullen in duisternis!
  Want het is een onbegrijpelijk schilderij. Daarom is het getiteld: Het Licht.
  @Allen…
  Ik moet vandaag naar Amsterdam wegens
  een afspraak met de chroniqueur des vaderlands H.J.A. Hofland,
  tevens The Journalist of the Century en hoofdrolspeler in m’n boek
  en co-auteur. Gezamenlijk zullen hij en ik het ook hebben over "het Licht" dat
  wij zo geregeld doen schijnen over de Lage landen… Dit betekent
  dat ik vanaf 10.00 uur hedenochtend vertrokken ben en al uw
  commentaren op "Het Licht" niet eerder kan
  beantwoorden dan ergens later in de middag.
  Excuses daarvoor.
  Eenieder krijgt wel antwoord….
  Groet! En prettige dag! JB

 180. Marius van Artaaa 14 augustus 2009 om 08:07

  @ Aad
  genade stamt uit de tijd dat God een dubbele baan had: Heer der Heerscharen en Opperrechter
  zijn loopbaan moet je inderdaad niet voor zoete koek slikken als je niet van auwel houdt
  maar ook niet onmiddelijk wegwuiven als een vervalst CV
  beschouw mijn methode nog wat beter er zit veel meer in dan een methodologie om de authenticiteit van geloofszaken te taxeren voor een veiling of een ander goed doel
  het is een datatheorie die ik ontvouw in 3 panelen voor een vrouw die Geloof, Hoop en Liefde in 6 beelden weet te wikkelen
  meer kan ik nog niet verklappen, maar de data zijn: vandaag, morgen en op de zondag, wanneer mijn broer in Delft preekt

 181. Aad Verbaast 14 augustus 2009 om 10:14

  @Jan: ik zag inmiddels het licht..
  Nou ja, beter gezegd: je licht.
  "Ik ben er vandaag niet om Het Licht toe te lichten."
  Ik las daar dat je dat niet eens kunt!!!
  Over communicatie gesproken :-))
  Tot later op de dag, ik hoop dat jullie je licht laten schijnen op heldere én duistere zaken de mensheid betreffende.
  En uiteraard dat er licht in de duisternis zal komen. Wie hoopt dat niet?

 182. Aad Verbaast 14 augustus 2009 om 10:18

  @Marius:
  Mij zegt het nog niets: je datatheorie.. Maar ik zal er een oog op houden nu je aankondigt die te gaan ontvouwen in 3 panelen.
  Vervalst CV. Daar ben ik dan benieuwd naar hoe je dat duidt.
  Het ‘CV’ wordt door veel gelovigen dogmatisch bestempeld als het enige en ware origineel..
  Wie wil overgeleverd zijn aan de genade van een ander?
  Dan ben je toch overgeleverd aan de Goden? 😉

 183. Aad Verbaast 14 augustus 2009 om 15:43

  @allen:
  Nu dit serieuze onderwerp weer tot veel nieuwe inzichten heeft geleid, waar ieder weer zijns weegs mee mag gaan, kwam ik tot de schrikbarende ontdekking dat ik al lang geen kroeggesprek heb gevoerd.
  Onvergeeflijk natuurlijk..
  Vandaar. Vanaf morgen is de kroeg weer open in volle hevigheid, en kan ander geweld weer worden aangedaan. Waaronder de waarheid.
  Ik kondig het vast maar even aan:
  Morgenvroeg (rond de klok van 10) weer een "Mijn gesprek met……"
  Met wie, dat verklap ik nog maar even niet..
  Uiteraard, altijd actueel..

 184. Rubio 14 augustus 2009 om 16:50

  Zit ik in mijn stamkroeg op mijn leiptob nog eens ‘mijn gesprekken met’…..te lezen.
  Denk ik; het zullen toch niet weer Bea, Wilders, Rouvoet, Eveline Herfkens wezen..?
  Het waren al zovelen in z’n kroeg
  Maar ’t is kennelijk niet genoeg.
  Dan vraag ik me maar weer eens af, wie zijn er dan nog over
  Ach la maar het is gewoon weer Aad’s getover.
  Toch zal het me alweer benieuwe
  Wie zal het nu weer zijn, die ‘nieuwe’…!

 185. jan bouma 14 augustus 2009 om 17:31

  @Aad… "Back on stage!"
  Schreef al m’n dankwoord plus uitgebreid comment aan je op m’n vorige blogs. Mithras en Het Licht.
  Hopelijk is dat voldoende duidelijk.
  Overigens… t is maar een idee "Een gesprek met…" met ondergetekende!!!
  Dat is het!
  Kan ik vast oefenen bij je voordat ik bij P&W zit, op de voorpagina van alle kranten sta.. (ja, het gesprek was zeer succesvol met HJA) en dan heb jij maar vast de primeur…! :))
  Bovendien… @Rubio wil ook alleen maar de highlights horen en meemaken.
  Enfin… de stemming zit er alweer in. Ben wel wat laat uit Amsterdam teruggekeerd want je
  weet… daar zitten een heleboel mooie dames die veel tijd kosten… Hahahahaha…
  Ja! HJA en ik hebben genoten…

 186. Aad Verbaast 14 augustus 2009 om 17:52

  @Rubio: er zijn nog meer dan genoeg kandidaten die voldoen aan het juiste profiel:
  BN-ers, die van zichzelf een karikatuur kunnen maken.
  Jij kan er vast genoeg bedenken..’inside en outside’
  Ik luister slechts naar hen :-))
  Pas als ik ze allemaal gehad heb heb ik het helemaal gehad!
  Die van morgen komt er niet mee weg. Die hint kan ik avast wel geven.
  Overigens ik moest aan je denken. NIet vanwege het verhaal, maar wel dat het hoogste tijd werd voor kroeggesprekken. Je hebt het te lang moeten missen, dacht ik maar zo..

 187. Aad Verbaast 14 augustus 2009 om 17:56

  @Jan:
  Jan, je voldoet deels aan het profiel wat ik hierboven ontvouwde.
  Je kan uitstekend een karikatuur van jezelf maken.
  Maar of je al een BN-er bent, daar is nog wat discussie over.
  Mocht je bij P&W aan tafel komen, dan is er natuurlijk vooruitgang geboekt. Het zou zomaar stof kunnen opleveren voor een vervolggesprek in ‘de kroeg’. Wees gewaarschuwd!!
  P.S. Hofland: komt er nog een verslag van op je blog? 😉

 188. jan bouma 14 augustus 2009 om 18:16

  @Aad…
  Kort gezegd inz. HJA… Hij heeft mij e.e.a. toegezegd.
  Tenslotte was hij op z’n 40e al Hoofdredacteur van NRC Handelsblad..
  dus heb ik hem gewezen waar de primeurs lagen….:))
  Maar we hebben het ook uitgebreid gehad over z’n mémoires…; en die
  zullen inslaan als een bom. Allerlei vetes en kwesties in het journalistenland
  enfin… dat worden smeuïge en opzienbarende zaken!
  Dat verslag waar je naar vraagt schrijf ik pas als de toezeggingen blijken te worden gerealiseerd.
  Bovendien… "Der Feind hört mit…!" Zie: http://de.wikipedia.org/wiki/Feind_h%C3%B6rt_mit
  waarmee ik niet gezegd heb dat ik het 3e Duitse Rijk vereenzelvig met mijn strijd…
  Men hoort t.z.t. later wel hoe en of wat. Zoveel is zeker! Weet je wat?!
  Ik zal HJA dit even mailen…

 189. Aad Verbaast 14 augustus 2009 om 18:34

  @Jan:
  het leven zit vol verrassingen.
  Je hebt wel vaker bommen aangekondigd, terwijl het losse flodders waren.
  Niet getreurd edoch.
  Soms slaat onverwacht toch de bom in.
  Ik kijk er naar uit!

 190. Rubio 14 augustus 2009 om 18:41

  Nou nee hoor Aad, heb me tot nu toe kostelijk vermaakt met goddelijke wezens, engelen, goden, ‘helderen’, Marius, onze vriend Lao, enz. maar last but not least van ‘onze gròte vriend’ Jan de Grote……jawel, kortom, weer een hoop ‘geleerd’…….!
  Toch niet wèèr Jan Smit hè, of ze moeder….

 191. Aad Verbaast 14 augustus 2009 om 18:59

  @Rubio:
  Nee, Jan Smit is niet degene die ik heb uitgenodigd. Straks komt moeder ook nog mee..
  Bespaar me, er zijn grenzen!! :-))
  En je hebt gelijk, er is gelukkig geen onderwerp, of we bedenken er wel een luim-element in.
  Het houdt me op de been!!

 192. jan bouma 14 augustus 2009 om 19:24

  @Aad… Je kent de criteria. Ik had natuurlijk die cultuurbarbaren en criminelen gewoon
  overhoop moeten schieten op 19 juni (en dat heb ik ze wel gezegd ook!) en je staat op
  de voorpagina van elke krant en je haalt het Journaal ook.
  De beschaving "verkoopt niet" in een krant. Evenwichtigheid evenmin. Lange ingewikkelde
  juridische stukken lezen..? Ook niet interessant. Je weet toch hoe het werkt? Het volk wenst Brood en Spelen… Liefst dan met schreeuwende tetterende commentaren voor de zogenaamde "beschaving".
  Wel eens opgelet hoe Matthijs van Nieuwkerk werkt? Binnen elke 10 seconden moet er een grap of giechel gedebiteerd worden anders blijft men niet "aan de buis gekluisterd!"
  Wat een zooitje tinnef…
  Maar we houden het leuk.
  Sprak ook met HJA over het verschijnsel: "any publicity will do.." Dus misschien vind ik nog
  wat echte Maffia om de criminelen af te maken als onze "Rechtspraak" het niet doet.

 193. Aad Verbaast 14 augustus 2009 om 19:58

  @Jan:
  we hebben het al eerder over de eerste wet van marketing gehad:
  "Maakt niet uit hoe, als je maar in het nieuws komt."
  Ik kan zo 100 manieren bedenken (en ik heb er al meerdere bedacht voor je, waar je niet op in bent gegaan) om dat te bereiken.
  Allemaal aan jou natuurlijk. Het leven is een opeenstapeling van gemiste kansen.
  Bestuurders komen er meestens nog mee weg ook nog.
  @allen: dit laatste was natuurlijk weer een hint naar de volgende blog..

 194. jan bouma 14 augustus 2009 om 20:50

  @Aad.. ik geloof niet dat ik nog meer had kunnen doen dan dat er gedaan is..
  Met de mogelijkheden die ik had… Jij hebt ook meer dan je deel geleverd
  voor de verbreiding van ons gedachtegoed.. We houden simpel de moed erin
  tot de Overwinning ons is… En je kent de mensen die daar niets van willen weten.
  Wellicht ook die, die je op de korrel gaat nemen met je nieuwe blog…. Misschien is er
  wat synergie in ons streven. Ben benieuwd hoe en of wat. Dat zien we morgen begreep ik.
  Succes. Tot morgen! jb
  .

 195. Rubio 14 augustus 2009 om 21:14

  Aad 18:59
  Goed om te horen……!
  Laten we het maar bij Snip en Snap houden…….of Mini en Maxi, ik mini en jij maxi….hahaha!

 196. Smokey Robbinson 14 augustus 2009 om 22:25

  Of Mini Mouse…even de 200 reacties vol maken. Mogen we raden Aad, met wie jij een gesprek in de kroeg hebt in het nieuwe blog ? C. E.?

 197. zaaikort 14 augustus 2009 om 23:05

  Voor wie goden en kosmonauten in maya-tempels herkent:
  ken je deze al? http://www.vkblog.nl/bericht/273590/Antiek_mysterie

 198. Rubio 15 augustus 2009 om 00:17

  Hoi zaaikort, volgens mij is het een moonwalker op een gerestaureerde kathedraal.
  Michael Jackson misschien?
  Het gebouw lijkt me Spaans of Z-Amerikaans.
  Opblazen die hap…..barbaars!

 199. Smokey Robbinson 15 augustus 2009 om 00:40

  Zaaikort, dat is een bijzondere foto. Het kan van alles zijn, maar `t is mooi.
  Rubio, laat toch zitten dat maanmannetje. Weer es wat anders en niemand tot last….
  Hoeveel reacties nog tot de tweehonderd?

 200. Smokey Robbinson 15 augustus 2009 om 00:41

  TWEEHONDERD!!!!!

 201. jan bouma 15 augustus 2009 om 07:48

  Baas boven baas met 201…
  maar ik begin aan "de Pauze…"

 202. Aad Verbaast 15 augustus 2009 om 10:07

  @Zaaikort: ik zag net je link naar dat mannetje. Nee, die kende ik nog niet. Is wel bijzonder..
  Nu kan ik me voorstelen dat een krijger met helm er al aardig zo uitziet. Maar die moonboots…
  Of is het ergens in Disneyland?
  waarom geen reacties toestaan overigens?

 203. Aad Verbaast 15 augustus 2009 om 10:09

  @Jan: je geeft nogal wat weg zeg.
  "ons gedachtegoed", "tot de overwinning ons is".
  Het is jouw feestje hoor!!

 204. Aad Verbaast 15 augustus 2009 om 10:12

  @Rubio: helaas, snip en snap zal het niet zijn..
  @Smokey: Mickey Mouse en/of C.E. ook niet..
  en dank voor de 200, ik hou wel van ronde getallen :-))

 205. zaaikort 15 augustus 2009 om 10:13

  Mogge Aad!
  Reageerders zouden de oplossing kunnen weggeven, maar ik zal ze wel weer toestaan.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: