Aad Verbaast

te gek voor woorden eigenlijk

Socratische gesprekken. Gemiste kans voor bloggers?

Het vervolg van “geen mening hebben heeft wel wat“. Nu een blog over een gesprekstechniek geïntroduceerd en gebruikt door socrates. Een gesprekstechniek die eigenlijk op maat is gemaakt voor het bloggen maar waar vrijwel niemand gebruik van maakt. Vreemd eigenlijk.

Socrates leefde van 470-399 (v. Chr.) in Griekenland. Zelf heeft hij geen verhandelingen achtergelaten. Wat over hem bekend is werd opgetekend door anderen. Onder andere door Plato en Xenophon. Beiden hebben veel gesprekken met hem gevoerd.

Kern van zijn denken was dat wijsheid enkel in jezelf zit (“ken u zelf”). Het is de kunst om die er uit te halen. Hij had daar een bijzondere techniek voor ontwikkeld: enkel vragen stellen aan degene die iets (veronder)stelt.

Daarmee verschafte hij de stellingnemer meer inzicht over de onderbouwing van diens eigen stelling. En op welke gronden deze zelf tot deze mening was gekomen. Veelal leidde dat er toe dat de stellingnemer tot een gewijzigde en beter onderbouwde stelling kwam of moest komen. Of niet, ook goed, dan was er wel meer inzicht verkregen. Van veronderstelling naar stelling.

Schematisch wordt in een dergelijk gesprek de volgende 3 stappen doorlopen:
 
1. contact maken: niet de mening ontkrachten, maar ‘meegaan’ door het stellen van open vragen naar de verbijzondering van de mening. Dit wordt ook wel de “Socratische ironie” genoemd.
 
2. op de proef stellen, ook vragenderwijs. Socrates kon uiterst bekwaam, slechts door het stellen van de juiste vragen, de stellingnemer laten inzien dat de gesprekspartner het ‘eigenlijk ook niet (meer) weet’. Dan is er heel wat bereikt. De gesprekspartners staan nu opener en hebben behoefte om samen uit te zoeken wat dan wel een genuanceerde mening zou kunnen zijn.

3. “het baren van kennis” volgens de ‘de kunde der vroedvrouwen’. Een beetje trekken, duwen en geleiden dus. Door het wederom enkel stellen van vragen leidt je de gesprekspartner naar de kennis die hij dan wel bezit. En stuurt hem op die manier naar betere antwoorden. Antwoorden die uiteindelijk tot een gezamenlijke opinie kunnen leiden. Waar geen speld meer tussen te krijgen is, of lijkt te zijn. Het doel is bereikt.
 
Zonder zelf stelling te nemen, kon Socrates met iedereen op deze wijze het gesprek aangaan. Vruchtbare gesprekken waar veel bereikt werd. Soms ook met hele grote gevolgen (zie zijn levensbeschrijving in de eerste link).
 
Enkel door het stellen van vragen wordt vooruitgang geboekt en komen er oplossingen. De methode staat daarmee haaks op wat veelal in debatten wordt toegepast: stelling(en) (in)nemen en dan de eigen stellingen verdedigen. Veelal tot niets leidend. Hoogstens “agree to disagree?”.

Iets wat je ook hier regelmatig op het VKblog kunt lezen. Meestal op het eind van een eindeloze en inmiddels vastgelopen discussie. Ook gemiste kansen.

Voordelen van de Socratische gesprekstechniek ten opzichte van de ‘welles-nietes’ debatten zijn:
a. verhelderende inzichten in de problematiek.
b. betere afstemming van het denkpatroon van de deelnemers.
c. ruimere begripsvorming voor de andere standpunten.
d. snellere ontmaskering van vooroordelen.

Met als uiteindelijk doel: “agree-to-agree”.

Socratisch Bloggen.
Bloggen biedt het ideale podium voor Socratische gesprekken. De blog is de kapstok. De lezers kunnen samen met de schrijver immers in een dialoog middels het stellen van vragen gezamenlijk de veronderstellingen van de stelling(en) onderzoeken en daardoor het inzicht in het onderwerp vergroten. De ‘notulen’ worden bij het bloggen direct opgesteld. Elke lezer kan op elk moment inhaken (en ook afhaken) en het gesprek nalezen. Vervolgens kiezen om er weer aan mee te doen.

Mogelijkheden die er niet waren toen Aristoteles zijn gesprekken hield. Je moest er toen letterlijk en figuurlijk constant bij blijven.

Dat kunnen boeiende(r) gesprekken worden. Met meer resultaat dan nu gemiddeld wordt bereikt in de 150 blogs die hier worden neergezet per dag. En de miljoenen in de wereld. Toch zie je het zelden gebeuren. Ook een gemiste kans lijkt me. Wie wil er immers geen goed gesprek?
 
Resumerend:
“Geen mening hebben heeft wel wat”, kan leiden tot een ander bloggedrag. Bloggedrag wat nóg meer kan opleveren. Voor bloggers en de reaguurders. En uiteindelijk bijdragen tot vergroting van kennis en met behoud van de ‘lieve vrede’.

Een pleidooi om meer “Socratische gesprekken” te voeren. Hier en in de echte wereld. Een kans? Het proberen waard? Niet eenvoudig zeg ik er meteen bij. Maar het heeft mij al langer veel opgeleverd.
 
Vragen?
 
Bronnen:
Wikipedia: Socrates.
Wikipedia: Socratische methode.
Philocon.org: meer gedetailleerde uitleg over socratische gesprekken.
FAQ Socratisch gesprek

Terug lezen:
Dit is de het vierde deel uit een serie over ‘blog-gesprekken’:
Blog 1: Het feestje: mijn metafoor voor het bloggen.
Blog 2: Alles is perceptie. De paradox.
Blog 3: Geen mening hebben heeft wel wat.

176 Reacties op “Socratische gesprekken. Gemiste kans voor bloggers?

 1. lebonton 6 februari 2009 om 08:23

  beste aad, noem je het een gemiste kans omdat men er reeds aan voorbijging?

 2. laila 6 februari 2009 om 08:48

  Een van mijn ex-collega’s, hij is 69, is oprichter van het Filosofisch Café hier. Hij ( filosoof/pedagoog) volgt nu een training Socratische Gespreksvoeing in Amsterdam. Zo eenvoudig is dat niet:-)
  Zelf gebruik ik de Socratische methode voor zover ik die beheers bij mijn lessen beroepsethiek en een interessant boek is Socratisch Motiveren van Appelo( psycholoog)
  Maar het stellen van goede vragen is mijns inziens in discussies van groot belang.

 3. Theodorus 6 februari 2009 om 08:49

  * Wil je de mening van een ander echt leren kennen of toch liever je eigen opinie ventileren?
  * Voorziet een blog in de kern niet in de behoefte om het eigen ik tentoon te stellen?
  * Biedt juist de veelzijdigheid van het bloggen niet de grootste aantrekkingskracht?
  * Kun je in deze reactieruimte voorkomen dat je je meningen, c.q. oordelen geeft?
  * Zijn dit socratische vragen?

 4. Lisette 6 februari 2009 om 08:58

  Heel interessant, ik kwam Socrates ook weer tegen tijdens huiswerkbegeleiding, toevallig had mijn zoon nog interesse ook.
  Als je iemand om hulp wilt vragen (en bijvoorbeeld op school) is het misschien te tijdrovend, of niet?
  Gisteren heb ik een instantie een gepeperde mail gestuurd, ze ontkenden het bestaan van problemen als waar ik over blog. Ik wilde hen die mening doen heroverwegen, omdat het een instantie is waar naar geluisterd wordt. Wat zou een betere manier zijn dan argumenten aandragen en die van de andere partij ontkrachten? Was dit, zoals Th. aandraagt, een manier om mijn eigen ik tentoon te spreiden?

 5. pacopainter 6 februari 2009 om 09:01

  Er zullen dan heel wat ego’s opzij gezet moeten worden.

 6. wj-tje 6 februari 2009 om 09:20

  Mag ik u een vraag stellen?
  En eis dat u daarop antwoodt!
  Waar kennen we dat van?

 7. Rubio 6 februari 2009 om 10:04

  Is dat nu Socrates’ wijs- of middelvinger?
  Of zit Socrates links na te denken en is JB degene op de ‘rustbank’?
  Grapje Aad, later meer..nog effe nadenken…….!Reactie is geredigeerd

 8. Aad Verbaast 6 februari 2009 om 10:09

  @Lebonton:
  hoort dat in zekere zin niet bij elkaar: dat als je een kans mist, dat je er aan voorbij gegaan bent?
  @Laila: het is inderdaad helemaal niet eenvoudig. Maa zelfs als je het maar voor en deeltje toepast, kan het een krachtig instrument zijn is mijn ervaring.
  Met name (je noemde het woord al) in relatie tot motiveren van mensen in organisaties. Als mensen zelf ies ‘bedenken’, is het veel effectiever dan dat iets wordt ‘opgelegd’ toch?
  P.S. Dank voor de boektip. Ik ga even zoeken.Reactie is geredigeerd

 9. peter louter 6 februari 2009 om 10:11

  Socrates had natuurlijk wel een van de beste tekstschrijvers uit de toen bekende wereld.

 10. Aad Verbaast 6 februari 2009 om 10:17

  @Theodorus: het zouden zomaar allemaal Socratische vragen kunnen zijn.
  Goede vragen ook nog.
  En een zeer goede illustratie van de kracht van vragenderwijs reageren!
  Je had immers ook de vragen als stellingen kunnen neerzetten. Dan had het zomaar een wellis-nietes situatie kunnen worden. Of ik had de stellingen slechts eals weer een stelling terzijde kunnen leggen. Gemiste kans?
  Met een vraag nodig je immers uit tot een reactie (gesprek) en een wederzijds onderzoek over de individuele invulling en motivatie van het bloggen.
  Veel interessanter!!
  Uiteraard kan ik je vragen wel specifiek van een reactie voorzien. Zou je dat willen?

 11. Summer 6 februari 2009 om 10:22

  @ Aad, Ben zeer benieuwd. Mij lijkt dat goede wil en gelijkwaardige vaardigheden wederzijds aanwezig dienen te zijn, om een vruchtafwerpende discussie te kunnen voeren. Ik prefereer een win-winresultaat. Iedereen happy. Onmogelijk als gesprekspartner(s) coute que coute zijn/hun gelijk willen halen…dan is `t einde oefening. Het gáát niet om `t gelijk, maar om `t(hopenlijk positieve)resultaat.
  By the way: "Draaikonten" ( al dan niet met "lekker kontje"… is dat een veroorloofde discussietechniek ?
  pacopainter en wj-tje dragen voorbeelden van herkenbare obstakels aan: Een discussie tussen iemand met een opgeblazen ego en iemand met een bescheiden ego, kan dat werken? Heeft b.v. Ghandi de grootste egotrippers kunnen overtuigen en van gedachten doen veranderen?
  Jammer dat er zovelen op de wereld zijn die menen dat persoonlijk gelijk zo belangrijk is…
  Dit was een schot voor de boeg, zonder voorkennis. Nu eerst dit blog verder uitdiepen.

 12. Aad Verbaast 6 februari 2009 om 10:31

  @Lisette:
  "tijdrovend": Socratische gesprekken vragen meest nogal wat tijd. Maar is iets tijdrovend als het wel tot een oplossing kan leiden ten opzichte van een (korter) debat wat niet tot een oplossing leidt?
  Je praktijk voorbeeld. Uiteraard wil ik niet stellen dat een Socratisch gesprek in alle situaties de te verkiezen benadering is.
  Maar met name in conflict situaties, of te voorziene conflict situaties, kan het zeer aan te bevelen zijn.
  Een brief (of blog) zoals je geschreven hebt kan de aanzet zijn. En kan dan ook bst stellend zijn.
  In het gesprek kan je door de gegeven stappen in deze blog slechts door het stellen van (goede) vragen veelal meer bereiken dan ‘het eigen ik’ te laten zien. Met vragen kan je ‘hun eigen ik’ laten zien. En dat heb je zeker nodig toch? Want je wilt toch dat zij gaan bewegen in hun standpunten?
  En het komt minder bedreigend over.
  Mooie illustratie hiervan wordt beschreven in de eerste link. Het stukje over zijn proces die uiteindelijk tot zijn dood leidde (plaatje hierboven). Een wonderlijk verhaal.. Hoe het kan, maar ook dat je er te ver in kunt gaan..
  Het bewijs van de enorme potentie?

 13. Aad Verbaast 6 februari 2009 om 10:33

  @Pacopainter: tja, het vereist in eerste instantie wel een zekere moed om je kwetsbaar te durven opstellen. Maar toch ook genoeg potentie om het ego te kunnen strelen?
  @WJ-tje: geen idee 🙂
  @Rubio: "vinger", het zou zomaar een ‘verwijzing’ kunnen zijn inderdaad.. Elke overeenkomst met bekende personen (op het schilderij) berust op louter toeval :-))Reactie is geredigeerd

 14. Aad Verbaast 6 februari 2009 om 10:42

  @Peter Louter: van je vrienden moet je het hebben toch?
  @Summer: een socratisch gesprek geeft meer ruimte aan elkaars ideeën en wijsheden, juist zonder als uitgangpunt te nemen dat iemands gelijk hoeft te worden behaalt.
  Het is meer een gezamenlijk zoektocht naar meer wijsheid. En minder naar het verdedigen van het ‘eigen gelijk’.
  Is dat niet in vele gevallen waar het eigenlijk om zou moeten draaien? Meer kans op win-win?
  En niet om de ‘draaikonten’? 🙂

 15. Summer 6 februari 2009 om 10:46

  @Aad, " Agree to agree", mooi gezegd.
  Dat lezende in jouw blog bracht mij in hoopvolle stemming. De stemming zat er meteen in:))) Wat is het fijn om gelijkgestemd te zijn! Al dan niet met behulp van Socrates.
  Ik zag dat je zojuist hierboven antwoordde. Mijn reactie stond er al:
  Fijn om gelijkgestemd te zijn…met z`n allen als het kan. Verschil van mening is uiteraard niet verboden, maar als het om ernstige situaties gaat moeten ego`s (trouwens altijd nutteloos) opzij worden geschoven. Zelfdicipline is veel belangrijker. Niemand is volmaakt maar we kunnen ons best doen.
  O, what a beautiful day! Tralalala.Reactie is geredigeerd

 16. .Martijn. 6 februari 2009 om 10:51

  Wat betekent Sokratische gespreksvoering voor het publieke debat in het huidige politieke klimaat? En wat betekent het voor de snelheid van de besluitvorming?

 17. nelus 6 februari 2009 om 10:56

  @Summer:" O, what a beautiful day! Tralalala"
  Niet te vroeg juichen. Want onze vriend aan de Vecht is nog niet wakker. En die heeft de pik goed op ons in. Dus prijs de dag niet voordat het avond is zou ik zeggen.

 18. Aad Verbaast 6 februari 2009 om 10:56

  @Summer: dan is er alweer grote winst (win-win) geboekt: je dag is al weer goed begonnen.
  Leuk om van je te horen. :-)Reactie is geredigeerd

 19. nelus 6 februari 2009 om 10:59

  @Aad: wat heb ik al vaak met die socratische methode te maken gehad. En ohooh, wat was het moeilijk om " buiten jezelf " te blijven.
  Iedere keer weer die mening die er zo nodig toe deed. Als je traint met deze methode blijkt maar al te zeer dat die vaardigheid moeilijk is. En als voorwaarde: afzien van je eigen ego.
  En of dat ons mensen nou gegeven is ?
  We willen wel, we weten ook hoe het moet (sommigen dan he ?) maar dan nog toepassen.
  Een opgave voor het leven zowel zakelijk als prive.

 20. wj-tje 6 februari 2009 om 11:02

  goh, heb ik tijdens onderhandelings cursussen geleerd dat de wijsvinger nimmer als klein pistooltje gebruikt mag worden.
  De opponent die dat doet zet zichzelf daarmee te kijk, omdat hij of zij zich op de persoon gaat richten.
  Da’s meestal "BINGO !!!" voor degene waarop het vingertje is gericht op het eind van een dicussie over wat voor een onderwerp dan ook.
  Geduld oefenen en luisteren en inderdaad, vragen stellen. Informatie vergaren en daarmee je voordeel doen. En zelf niet in die valkuil lopen, de les lezen of vroegtijdig conclusies trekken, met als gevolg dat de boel alleen maar verder escaleert..
  Nietwaar Bush, Balkenende, Kok, Andries Knevel, Radzinger, dominee’s en nog velen meer?Reactie is geredigeerd

 21. LIsette 6 februari 2009 om 11:06

  DAnk je wel AAd, ik had nog geen tijd gehad om het aan iemand anders te vragen….

 22. Iers Dagboek 6 februari 2009 om 11:28

  @Paco
  Wat is een Ego??
  @Aad
  Wat is gelijk hebben?
  @Summer
  wat is gelijkgestemd?

 23. satuka 6 februari 2009 om 11:41

  Een zinvol en mooi uitgangspunt. Maareh.. loop je dan niet het risico een conversatie te krijgen die alleen maar uit vragen en tegenvragen wordt opgebouwd ;-)?

 24. Aad Verbaast 6 februari 2009 om 11:52

  @Martijn: het bijzondere is dat juit in de politiek nog het meest elementen van de Socratische methode terug te vinden zijn. Politici maken er wel een sport van om vragenderwijs de politiek tegenstanderin de hoek te drijven. Zie vragenuurtje, kamervragen, interruptiemicrofoon etc.
  "Publieke debat": er zijn er enkele officiële geweest. En hebben niet veel opgeleverd.
  Uit mijn pleidooi mag e opmaken dat ook her het van toegeveogde waarde ha kunnen zijn. Nu moet wel als kanttekening er bij gezet worden dat de methode niet of nauwelijk in grotere groepen werkt..
  "snelheid": wat heeft je voorkeur:
  a. snelle besluitvorming met kans op minder kwaliteit.
  b. tragere besluitvorming maar met hogere kans op kwaliteit.

 25. Aad Verbaast 6 februari 2009 om 11:58

  @Nelus: bijzonder dat je er al veel mee hebt gewerkt. Ook jij noemt het ego in relatie tot het kunnen nemen van afstand van het ego als je deze methode wilt gaan gebruiken.
  Maar is dat wel zo? Zou Socrates niet iemand geweest zijn met een enorm ego?
  Druipt dat er niet vanaf aleen al in de korte beschrijving van zijn even in de ggeven biografie?
  Kan het b.v. niet een enorme kick voor het ego zijn als je een complete jury de hoek in drijft, door slechts het stellen van vragen?
  Etc etc?
  Ik vermoed dat Socrates’s ego flink wel gekieteld omdat hij middels vragen welbespraakte denker (Plato etc) tot gedachten kon brengen die ongetwijfeld in lijn lagen met de gedachten die Socrates ook gehad had.. Anders is het toch waarschijnlijk dat ook Socrates ‘wel even had doorgevraagd’ toch?
  Hij is ook maar een mens..
  De kracht van sturende vragen kan overweldigend zijn..
  @WJ-tje: een hele lijst mensen zou nog wel even op een cursusje mogen inderdaad..Reactie is geredigeerd

 26. Aad Verbaast 6 februari 2009 om 12:04

  @Iers dagboek: bestaat er wel "een gelijk"?
  En kun je dat dan hebben?
  Of heeft het iets te maken met "gelijk zijn"?
  In andere woorden: het eens zijn..
  Waarheid bestaat niet heb ik wel eens betoogd (zie blog 2 uit deze reeks).

 27. Aad Verbaast 6 februari 2009 om 12:08

  @Satuka:
  Waarom is dat een risico?
  Je kan toch prima een conversatie opbouwen en resultaat boeken tussen Socrates 1 en Socrates 2.
  Mits inhoudelijke vragen aan elkaar worden gesteld.
  Net zo goed toch als dat er in een standaard debat de juiste inhoudelijke reacties worden gegeven.
  Elk gesprek heeft een afbreukrisicio.
  Ook deze gesprekken.
  @Lisette: geen dank. Kun je er iets mee?Reactie is geredigeerd

 28. martin 6 februari 2009 om 12:10

  Mooie onderbouwing bij je rotvragen ;->
  Een opmerking plaatsen onder een blog hoeft toch niet als reden te hebben dat de schrijver de dialoog zoekt?

 29. woordzoeker 6 februari 2009 om 12:40

  @ Aad
  Velen worden gek als er meer dan één vraag gesteld wordt.

 30. Aad Verbaast 6 februari 2009 om 12:54

  @Martin: dit is nu de tweede keer dat ik van je lees dat ik ‘rotvragen’ zou stellen.
  Wat bedoel je daar precies mee?
  Of is dit ook een rotvraag? 🙂
  "Dialoog zoeken": hoeft niet uiteraard, ieder zijn eigen reden en motivatie. Maar kun jij me vertellen waar dan wel naar wordt gezocht?
  @Woordzoeker: er zijn ook velen die gek worden van de antwoorden :-))Reactie is geredigeerd

 31. jan bouma 6 februari 2009 om 13:20

  Voorlopig slechts wil ik, nadat u bent uitgekletst en eenieder heeft, zoals u meent, u aangehoord.., dit blog een aanbeveling geven in afwachting uiteraard van het verlossende woord dat ik u zal geven.
  Voordat dat echter het geval zal zijn kletst u alstublieft even voort.. omdat ik mij daarmee vermaak. En, zoals we allen weten, "het vermaak" kan of mag niet te lang duren hedentendage! Daarom: hierbij de 22e aanbeveling voor uw vermakelijke geklets.
  En later hoort u nog wel van mij wie er onzin sprak…; of niet. -:)) JB

 32. jan bouma 6 februari 2009 om 13:22

  de 22e aanbeveling dient al gelezen te worden als de 24e aanbeveling; u bent nog slimmer dan ik dacht…

 33. Summer 6 februari 2009 om 13:27

  @Nelus, 10.56, alweer een tijdje geleden. Zojuist terug en reageer: Mijn dag kan niet meer stuk, dat bedoelde ik letterlijk. "Onze vriend" kan daar niks aan veranderen.
  Heb je toevallig gisteren gezien in DWDD dat dierenaktivisten, met de wet achter zich, voor elkaar heeft gekregen dat tijgers niet meer mogen optreden in dat circus? Schending komt het circus op 10.000 euro per dier te staan. Nadeel dat de dieren in hun kooi moesten blijven. Ook heel erg. Hoop dat er gauw een oplossing komt en dat die dieren( met welpjes) naar een reservaat of zo kunnen. Laten die circuslui zelf maar in kooien gaan zitten en door hoepels springen en anders ophoepelen. Er komt trouwens nog maar weinig publiek. Omdat men wakker is geworden?
  Ik hoop het!
  @Aad 10.56 "Dag goed begonnen".. Recept(vermoedelijk) positieve perceptie n.a.v. contructieve interactie en alles drùm und dr`an.

 34. Aad Verbaast 6 februari 2009 om 13:44

  @Jan dank voor de aanbeveling. Nog vragen?
  Of heb je wederom enkel de anwoorden (al) op een rijtje?
  @Summer: "dag": volhouden!
  Cirque du Soleil: een fantastisch voorbeeld hoe een volstrekt verouderd concept geheel op de schop ging en het circus nieuw leven in blies.
  Zonder één dier!!

 35. VSp 6 februari 2009 om 13:45

  Waar gaat in Zeus’naam dit alles nu naar toe?
  De Egyptenaren vroegen zich al af "Ra, Ra" en later een mandje in de Nijl dreef.
  Nou ja, een kopje Senseo met aqua uit de Rijn, gewonnen in de Betuwe door de Batavieren is ook nooit weg.
  Met een vers broodje, eitje erbij
  "MAY I TROUBLE YOU FOR THE SALT, PLEASE ?????"Reactie is geredigeerd

 36. peter louter 6 februari 2009 om 13:51

  @Aad, als je Socrates zegt, zeg je óók, of waarschijnlijk vooral: Plato.
  De socratische tehniek ontaardt nogal eens in een kunstje waarmee je iemand met wat vraagstappen op een door jou bedacht en geprefereerd antwoord kunt laten uitkomen. De beste schaker wint.
  Balkenende is misschien wel een mooi voorbeeld!
  Als het dan toch om vragen stellen gaat, geef mij dan maar Diogenes die de confrontatie zocht met pijnlijke vragen en mensen verder aan hun lot overliet bij het zoeken naar antwoorden.

 37. jan bouma 6 februari 2009 om 13:55

  @Allen
  het discours gaat door op alle fronten voor de moderne mens dus kunt u nu – wel of niet – kennis nemen van m’n comment als volgt bij de Haagse redactie van de Volkskrant die zich ook bezighoudt met de alledaagse filosofische vragen waar ik het antwoord op gaf als volgt:
  quote:
  De continuïteit van ons moderne bestaan wordt tevens gekoppeld aan de hedendaagse opvattingen over de waarderingen die we toekennen in het mondiale toekomstige economische circuit.
  Welnu.
  Deze stelling – "het mondiale circuit" – veronderstelt VOORAF al een begrijpelijke premisse van u. De mondiale, geglobaliseerde economie, is ook voor u een wezenlijk begrip geworden en u rekent ermee; idem de pensioenfondsen etc. die uw "oude dag" zouden moeten waarborgen.
  Er worden alom wissels getrokken.
  "Hoe ziet uw oude dag eruit?" Weet u inmiddels al iets over stagflaftie, inflatie, muntwaarderingen qua koopkracht, etcetera… in de toekomst?!
  Nee! U weet helemaal niks! Niemand kan in de toekomst kijken om met zekerheid die toekomst te kunnen duiden of te voorspellen! Ik ook niet. Geen misverstand. Maar waar ik u wel op wil wijzen dat is dat met de huidige wetenschap en het te veronderstellen daarbijhorende gedrag… u toch beter kennis kunt nemen van mijn analyses. Zie daarvoor: http://www.villamithras.com ; en leest u ook nog eens m’n laatste samenvatting onder "column" te vinden. Of niet; u ziet maar.
  ———————————————-
  Kijk maar.. Of u iets snapt van bovenstaand commentaar. Want ik verdedig Socrates wel maar u wilt hem verkrachten met uw bekrompen ideeën. Nam hij uiteindelijk niet de gifbeker om aan uw gezwets te ontvluchten?

 38. Summer 6 februari 2009 om 13:56

  Iers dagboek 11.28 : In jouw plaats zou ik er de voorkeur aan geven die vragen zelf te beantwoorden door simpelweg in een woordenboek te kijken. Zonder wat basiskennis en basisvocabulaire lijkt het moeilijk van gedachten te wisselen.

 39. martin 6 februari 2009 om 14:05

  Aad ik verwees alleen terug naar die ene keer dat ik die opmerking maakte. Vond dat hier wel mooi passen. Als jij me vraagt om de achtergrond van de Nederlandse buitenlandse politiek op lange termijn aan te geven en ik vraag een deskundige en lees bij verschillende vermaarde deskundigen en kom geen stap verder dan ik al was, dan denk ik wat een rot vraag (= goed onderwerp voor een blog).
  Volgens mij zijn er mensen die een zeepkist zoeken. Je komt die mensen in Nederland op straat ook wel tegen, doorgaans met verwarde haren, steken ze betoog af over het einde van de wereld, of God die komt. Bij gematigde rustige meningen valt dit minder op, maar ook die lijken vaak bedoeld om iets van de schrijver te laten zien (niets mis mee, wat mij betreft, het is ook een vorm). Overigens ik gebruik mijn blog ook als zeepkist en neem regelmatig de vrijheid dat wat ik de wereld inslinger met stellingen te verdedigen tegen commentaar in de reactieruimte.
  Bij anderen ben ik bescheidener en probeer me meer aan de mores van de gastheer, -vrouw aan te passen. Zeg nu niet dat dat bij jou niet hoeft, want dat weet ik al en stel ik ook zeer op prijs.Reactie is geredigeerd

 40. Aad Verbaast 6 februari 2009 om 14:09

  @Peter Louter: ik ben niet erg thuis in de filosofen. Voor mij zijn ze veelal onbegrijpelijk en creëren meer verwarring (voor mij) dan ze ambiëren op te lossen.
  Dat geldt dan ook voor Plato. Geen mening dus. (heb je ook gemerkt met jouw blogs over hem).
  Dat Plato en Socrates uit hetzelfde hout zouden zijn gesneden is voor mij dus slechts een vraag. Geen weet. Ik kijk enkel met bewondering naar de gebruikte techniek van Socrates, en heb uit eigen ervaring gemerkt dat het uiterst plezierig kan werken. Het past bij me.
  Overigens is de techniek verder uitgewerkt en geformaliseerd begin 20ste eeuw door een andere filosoof: Nelson.
  Aardig om te vermelden is dat een van de voorwaarden van een dergelijk gesprek is dat je in de onderbouwing van argumenten geen citaten van andere zouden moeten worden gebruikt om er kracht aan te ontlenen. Iets wat mij gevoelsmatig ook aanspreekt.
  (ik ontkom er trouwens ook niet altijd aan..)
  Diogenes: (zie hierboven) ook niet echt studie van gemaakt dus. Ik zal eens wat rondsnuffelen.
  ‘Iemand aan het lot overlaten’ is al iets wat niet bij me past overigens. Lijkt me geen convergerende werking hebben in een gesprek toch?
  Overigens kan ik wel met je meevoelen dat het ook een kunstje kan lijken. Zeker als het een patroon is dat door weinigen wordt gebruikt, dan is het immers geen norm en wordt het al gauw een kunstje.
  Ook voel ik ergens aan mijn water dat Socrates er ergens een satanisch genoegen in kon scheppen om gesprekspartners aan de muur te nagelen..
  Het lijkt er op dat dat hem ook de das heeft omgedaan..
  Ook dat gevoel?
  Balkenende.. Ik zie hem niet als het sprekende voorbeeld va deze ‘techniek’.
  Wel springt me onmiddelijk een fragment van hem te binnen in de 2e kamer:
  "de VOC mentaliteit!" om onmiddellijk daarna te zeggen: "toch?" :-))
  Pechtold, maakt er veel gebruik van. En bereikt er ook veel mee. Die heeft het wel in zich.. Hij kan vragen erg scherp formuleren. n brengt veelal de gsprekspartner er mee in de nodige problemen. Van Mierlo trouwens ook.. Zijn leermeester?

 41. jan bouma 6 februari 2009 om 14:11

  @Summer…(13:56)… "De" waarheden staan niet in woordenboeken!

 42. landheha 6 februari 2009 om 14:11

  Hum…
  Meestal is het socratische gesprek niet zo open en begripvol. Als je zo toegevend een aantal keer op de rug van iemand anders zijn stokpaard bent beland leer je langzamerhand achteromkijken hoe dat zo gekomen is.
  Heel veel "begeleiding" bestaat uit wat hier drogredenen worden genoemd en simplificaties. Geen nuances toestaan of ja-of-nee eisen op extreme overdrijvingen.
  Dan voel ik me een oor aangenaaid.
  Dat zal mijn ego-tje dan wel zijn.
  Bij wederzijds respect werkt het prima. Ben maar wat vaak apart gaan zitten om elkaars ontwerpen helemaal door te zagen. Worden ze alleen maar beter van.
  Zolang het maar eerlijk en open gebeurt.

 43. Aad Verbaast 6 februari 2009 om 14:12

  @Jan: even teruggrijpend op de blog, en de grondgedachte van Socrates: "kennis zit in jezelf".
  Waarom zou ik de kennis die jij bezit dan als leidraad moeten nemen en op voorspraak van jou klakkeloos over moeten nemen?

 44. Rein-John 6 februari 2009 om 14:14

  Beste Aad,
  De Socratische gesprekstechniek vooronderstelt een "open mind", een intrinsieke wetenschappelijke nieuwsgierigheid en bovenal zelfbeheersing en geduld.
  Het is volgens mij de voorloper van de wetenschappelijke methode.
  En bescheidenheid is ook vereist. Ik weet één ding zeker, namelijk dat ik niets weet.
  Niet ellenlange citaten van anderen voor het voetlicht halen om je eigen gelijk te bewerkstelligen.
  Oorspronkelijkheid. Op eigen kracht en toch met de steun van anderen tot het juiste wetenschappelijke inzicht komen.
  Is het niet een beetje te hoog gegrepen? Ik denk dat wij onze vooroordelen en misinterpretaties te veel koesteren om ze te laten vermoorden door een oude Griek!
  Op hoop van zegen, zou ik zeggen.
  Het ga je goed.

 45. Aad Verbaast 6 februari 2009 om 14:14

  @Martin: ik snap nu beter wat je daar mee bedoelde..
  Eenvoudige vragen zijn de moeilijkste om te beantwoorden. In die zin kunnen het rotvragen zijn.
  Maar even terugkijkend, had je je er toch aardig uitgered. Ik kon er wel wat mee.
  Vooruitgang toch? :-))
  "Zeepkist": dat is zeker een functie van het blog.
  Voor mij geldt het blog zelf ook als een soort zzeepkist. En dus herkenbaar wat je schrijft. Daarmee slinger je immers een boodschap de ether in. Heerlijk op zich al.
  Maar voor mij begint de echte pret dan pas.
  Ook herkenbaar voor jou?Reactie is geredigeerd

 46. Aad Verbaast 6 februari 2009 om 14:22

  @Landheha: dank voor je reactie.
  En je opgeworpen reserves zijn zeker legitiem.
  Reserves overigens die bij elk gesprek, debat, discussie ook van toepassing kunnen zijn, en mede de kwaliteit er van bepalen respectievelijk neerhalen.
  Kernwoorden ook hier zijn wat je terecht aangeeft: wederzijds respect.
  Daar staat of valt immers alles mee in het leven?
  Net als openheid en eerlijkheid.

 47. Aad Verbaast 6 februari 2009 om 14:25

  @Rein John, als (worstelende) vrijdenkers onder elkaar: daar zijn we toch zelf bij?
  En ook een vrijdenker heeft een spiegel nodig om het denken niet te laten ontsporen 🙂
  "Hoog gegrepen": leven zonder illusies, is toch ook geen leven?Reactie is geredigeerd

 48. jan bouma 6 februari 2009 om 14:26

  @Aad 14;12
  Dat is nu precies wat ik beweer. De toegedachte onafhankelijke menigsvorming van de hedendaagse mens verdraagt zich ook niet de indoctrinatie van andere meningen.
  Evenwel, indien men zich op eigen kracht en op eigen denkvermogen wil baseren, zal men wel of niet mijn voorstellen voor die WERELDRAAD MOETEN KUNNEN AANVAARDEN OF NIET.
  En als men kiest voor "niet"; so be it! Want ik kan dan wel de onwetenden gaan kritiseren dat zij mijn standpunten niet willen erkennen of delen maar DU MOMENT dat ik dat doe… ontkracht ik dan mijn eigen stellingen.
  Die luiden:
  Komt u wel of niet tot een acceptatie van mijn bevindingen en conclusies om te aanvaarden dat er een WERELDRAAD moet komen die het totale belang der mensheid in ogenschouw heeft en wil nemen… en houdt!
  Tot later…; we zien wel wat dit comment weer oplevert (of niet) bij je lezers.Reactie is geredigeerd

 49. martin 6 februari 2009 om 14:37

  Aad, leuke vraag.
  Ten eerste kan ik niet zo mooi antwoorden als jij.
  Ten tweede geef ik een ander soort aftrap. Die minder boeiend is om een discussie/dialoog op te starten, blijkt.
  Ten derde is ook dit blog weer een voorbeeld van de wet van de exponentiele voorsprong van grote cijfers (hier zit geen kinesine in).
  Nee het start dan nauwelijks en als ik het daar voor deed zou ik het beter laten.

 50. Motek from Space 6 februari 2009 om 14:49

  Hoe meer ik luisterde, hoe meer ik dacht; hoe meer ik minder praat natuur m’n tong verzacht..

 51. Rubio 6 februari 2009 om 15:13

  Het innemen en verdedigen van ‘stellingen’, ‘agree to disagree’..Laten we het Dorenbos, Andries Knevel en Arie Boomsma vragen, die zijn daar ‘keien’ in…Zeker weten!

 52. Iers Dagboek 6 februari 2009 om 16:00

  @summer,
  zie Jan Bouma.

 53. Summer 6 februari 2009 om 16:14

  Iers Dagboek,
  Ou ils se trouvaient ensemble :))
  Addendum:
  Zie internet èn woordenboekReactie is geredigeerd

 54. Summer 6 februari 2009 om 16:16

  @Aad 13.44, Doet me deugd: Circe du Soleil.
  Die heeft nu vast volle tenten!!

 55. Aad Verbaast 6 februari 2009 om 16:21

  @Jan (14:26): zo maar een paar vragen aan die bij me opkwamen toen ik je reactie las:
  1. Is het jou wel eens opgevallen dat jij zelden of nooit een vraagteken in je reacties zet? Maar deze waar dat zou kunnen, vervangt door een uitroepteken?
  2. Kun jij je voorstellen dat dat de communcatie verward? Ter illustratie: je laatste zin: "Komt u wel of niet.."
  Je stelt net daarvoor dat het een stelling is.
  Je eindigt met een uitroepteken.
  Het is dus geen vraag, als ik je goed lees.
  Op deze stelling kan ik het toch altijd eens zijn?
  Immers: Ik kom wel of niet tot etc…
  En toen?

 56. Aad Verbaast 6 februari 2009 om 16:23

  @Martin: door mijn hoofd schiet: "Tom Poes verzin een list" 🙂
  Socratische gesprekken?
  @Motek: Friese achtergrond? (dit is overigens mijnerzijds vragen naar de bekende weg 🙂
  Ik moest er aan denken omdat je reactie een wat spiritueler uitwerking lijkt te zijn van:
  ik sis mar sa, ik sis mar neet dan ha’k al te protte sian (of zoiets, mijn Fries is roestig..)
  Jij hebt het veel mooier gezegd.Reactie is geredigeerd

 57. Aad Verbaast 6 februari 2009 om 16:32

  @Rubio: ik zag gisteren bij DWDD daar weer fraaie voorbeelden van.
  Doorenbos noemde de bijbel daar wetenschappelijk. En omdat dat wetenschappelijk is is de evolutie dus "onzin". Bij uitstek de kandidaat om eens stevig door Socrates onderhanden genomen te worden lijkt me zo 🙂
  @Summer: een feest om naar te kijken. Met ook weer een zekere reserve trouwens. Is het gezond dat iemand zich zo kan kronkelen dat hij/zij zichzelf ‘in de rug kan bijten’?Reactie is geredigeerd

 58. Theodorus 6 februari 2009 om 16:49

  Marcel van Dam hanteerde menigmaal de socratische leervorm. In Achterkant van het Gelijk. Boeiende televisie.
  Ik hoef niet direct antwoorden op mijn vragen. Ik volg de reacties met interesse.

 59. nelus 6 februari 2009 om 16:59

  @summer:13:27 ja, ook mijn dag kan niet meer stuk na dit verhaal van die tijgers en hun welpjes. Heb jij dat filmpje wel eens gezien op Youtube ? Cathy wees ons daar toe op. Van 2 Engelse mannen die een welpje hadden grootgebracht, hem weer uitgezet hebben in de vrije natuur. En toen ze een jaar later kwamen kijken hoe het hem verging: je weet niet wat je ziet. Een grote kat die zijn oude baas omarmt, likt en helemaal door het dolle heen is. Misschien dat Cathy nog weet hoe dat filmpje heette.
  Cirque du Soleil: schitterend. Een paar keer gezien: in Antwerpen en in Londen. Een fantastich alternatief voor al dat dierenleed in het vroegere circus. Afschaffen, net zoals bij jou het stierenvechten. Ook niet meer van deze tijd. Hoe vergaat het de jonge poesjes ?

 60. nelus 6 februari 2009 om 17:00

  @Aad: asl ik de suggestie heb gewekt dat ik een deskundige ben op het gebied van socratisch bevragen dan moet ik een beetje inbinden. Ik heb het gehad in opleidingen, in trainingen, in inter- en supervisies. En het is heel handig in casuistiek bespreking.
  Dus even down to earth

 61. jan bouma 6 februari 2009 om 17:05

  Kan mij sowieso natuurlijk wel vinden in de medestanders van mijn standpunten. Ik verwijs u verder naar:
  http://nl.wikipedia.org/wiki/Filosofie
  en dan leest u aldaar wat ik bedoel.
  Nu stel ik bovendien dat per seconde zich wijzigen de paradigma, ook zijnde de toetsstenen voor de Filosofie zich per seconde wijzigen waardoor u slechts idem zou kunnen erkennen: "dat u zich geen waarheid kunt aanmeten noch toekennen die zich per seconde wijzigt…!"
  Snapt u dit?
  Zoniet: Dit begrip is kennelijk een Hogere School der Wetenschappen der Wijsbegeerte voor de aanhangers die het wel onderkennen.
  "U hebt de waarheid niet in pacht; evenmin ik, maar accepteert u wel de "waarheid" van de verandering per seconde op uw levenspad!"
  En als u dat doet, komt u zichzelf tegen. En niet iemand anders waarachter u zich kunt verschuilen.

 62. nelus 6 februari 2009 om 17:05

  @Theodorus: dat waren nog eens tijden. Prachtige televisie met Marcel van Dam.
  De achterkant van het gelijk.
  @Aad: nou ja: Doorenbos en Arie: ik vond het niet verheffend. En jij…..? Wat een eng mannetje die Doornbos. Andries Knevel is er heilig bij. En Andre: de mooie jongen van de EO. Heeft het programma 6 weken zonder sex gedaan. En daar veel over lopen te oreren.
  Misschien ook een socratisch interviewtje waard.

 63. Aad Verbaast 6 februari 2009 om 17:07

  @Theodorus: Marcel van Dam ja. Met die techniek een beetje in huis zijn dat uiteraard ook vaak geknipte kandidaten voor interviewers.
  @Nelus: In het land der blinden kan éénoog toch koning/koningin zijn? Dus zeker met trainingen e.d. ben jij Koningin..
  En er zijn nogal wat blinden op dit gebied. Jij ‘kent’ ze toch ook :-)))
  "Verheffend": ik vond dat die Arie er nog een verzoenende draai aan probeerde te geven. Dat vond ik wel te waarderen.Reactie is geredigeerd

 64. Aad Verbaast 6 februari 2009 om 17:12

  @Jan: om eerlijk te zijn, ik begrijp niet waar je het over hebt.
  Maar kun je me uitleggen waarom het belangrijk voor mij zou moeten zijn om het wel te snappen?
  Ik constateer dat je mijn vragen van 16:21 niet hebt beantwoord. Klopt die constatering?

 65. nelus 6 februari 2009 om 17:13

  @Aad: naturellement. Soit.
  En 16:23 schitterend fries. De griezel gaet mie oer de grauwel, soer mien hait sisse

 66. Summer 6 februari 2009 om 17:17

  @Aad, Niet helemaal on- topic maar jezelf in de rug kunnen bijten… een circusact? …:))) maakt wel nieuwsgierig en dat zullen mensen en kinderen natuurlijk willen zien. "Komt dat zien"! Die tijgers en olifanten die hebben we nu wel gezien.
  Of in eigen rug kunnen happen lijkt me niet ongezond voor wie dit kan. Er bestaan toch mensen die buitenproportioneel lenig qua aanleg zijn? Voorbeeld de zogenoemde "slangenmens" die zichzelf kan opvouwen in `n klein boxje. De extreem flexibele mens heeft van nature katachtige lenigheid, en zal met veel oefenen verder komen dan de "stijve hark"-figuur die zelfs na uitentreure oefenen de benen nog niet in de nek kan leggen.Kwestie van aangeboren fysieke kenmerken? `t Zal in de genen zitten. Zo kon Rita Corita op haar oude dag nog vrijwel moeiteloos in een spagaat neerzijgen:)

 67. Robert Kruzdlo 6 februari 2009 om 17:18

  Ik sluit mij aan bij de laatste opmerking van peter louter / 06-02-2009 13:51
  Ik ben tevens bang dat het eerder een expiriment is wat je doet dan dat je naar een filosofisch debat vraagt met mensen…, of helder debat bedeld…(…)
  Socrates dat was en man die verstrikt raakte in zijn eigen retorica, van jongentjes hield en de kunst geen plaatst gav.
  Zijn naam al. Ba…nee. Ik doe hier niet aan mee.
  Wel staat er op mijn blog een ander vorostel.
  groet

 68. niko 6 februari 2009 om 17:21

  De juiste vragen stellen is gemakkelijker gezegd dan gedaan. In mijn werk maak ik gebruik van deze en andere (oplossingsgericht) gespreksvoering. Maar één verkeerde vraag en de cliënt maakt een bocht richting emoties, problemen, klagen etc.. Het is dan weer hard werken om Socrates in te zetten. De workshops Socraties gesprekvoering zitten niets voor niets vol.

 69. jan bouma 6 februari 2009 om 17:27

  @Aad 17:12
  De taal, ons uitdrukkend vermogen om te communiceren, gaat ervan uit dat de taal zich daarvoor laat dienen.
  Welnu.
  Wittgenstein zag erin het probleem dat de taal zich niet laat dienen ten behoeve van de communicatie. Ik ben dat met hem eens.
  Als de communicatie, via de taal, zich afspeelt tussen elkaar niet begrijpende mensen/partijen blijkt de communicatie vruchtenloos.
  Ergo: men kieze eerst de taal die men wenst te verstaan als een erkend communicatiemiddel. De rest blijkt bulshitt!

 70. Robert Kruzdlo 6 februari 2009 om 17:29

  Op mijn blog doe ik iets anders dan oude filosofische technieke te her-gebruiken

 71. Summer 6 februari 2009 om 17:42

  @Nelus, voor ik het vergeet: ik heb dat filmpje denk ik ook gezien. Die tijger keek, aarzelde even en kwam toen op een draf naar die man toegesneld. Hij herkende hem. Heel mooi!

 72. Aad Verbaast 6 februari 2009 om 17:55

  @Robert: bedankt voor je reactie. Eerder hierboven schreef ik al wat over mijn onkennis over filosofen en de redenen waarom (14:09).
  Ik spreek hun taal niet en zij niet de mijne.
  Met alle respect voor jouw filosofische verhandelingen en spreekwijze, maar ik kan er (dus) veelal geen touw aan vastknopen. Net als vele filosofen. Dat ligt aan mij. Spreek ik de taal niet dan ik immers niet ‘verstaan’.
  Jammer maar het is niet anders.
  Ik heb je blog bekeken. Maar snap niet eens wat je voorstel is.
  Kun je het voor me vertalen? Is het te vertalen?
  Verder:
  a. ik vraag niet naar een filosofisch debat. Is dat niet duidelijk uit de blog?
  b. je refereert naar enkele karakteristieken van Socrates. Wat is de relatie met de kwaliteit (of zin en onzin) van ‘Socratische gesprekken’?Reactie is geredigeerd

 73. Aad Verbaast 6 februari 2009 om 18:02

  @Niko: ik erken meteen dat het een worsteling kan zijn en helemaal niet eenvoudig.
  Je hebt er ervaring mee in je werkomgeving schrijf je. Het je er profijt van?
  @Jan: fijn voor je dat je iemand hebt gevonden waar je het mee eens kan zijn: Wittgenstein. Ik ken de goede man niet. Je buurman? :-))Reactie is geredigeerd

 74. Summer 6 februari 2009 om 18:14

  @Aad, hahaha!! : "Wittgenstein, ik ken de goede man niet. Is dat je buurman "? Gortdroge humor.
  *Herinnner ik me opeens die anekdote van het "verplichte" diner bij de sjieke verre overburen. Zij was een "kakwijf" maar hij was wel "te pruimen", aldus de buurman van Wittgenstein. Het was te hopen dat het echtpaar het niet zou lezen.

 75. vroems 6 februari 2009 om 18:15

  Ik had nog nooit van de socratische methode gehoord maar het sluit aardig aan op de suggestie die ik bij je vorige opstel deed. M.a.w. als Socrates me niet net voor was geweest was het de Vroems methode geweest.
  =Kern van zijn denken was dat wijsheid enkel in jezelf zit ("ken u zelf=
  Dit lijkt mij vreemd maar misschien bedoeld als volgt?: toets wijsheid voor u het als wijsheid aanvaardt. (Beetje zoals Knevel nu aan het leren is).
  Net verhaal Aad.

 76. Aad Verbaast 6 februari 2009 om 18:27

  @Summer: één van de regels van een ‘socratisch gesprek’ is dat het gebruik van citaten van anderen om kracht te (ont)lenen aan je eigen argument niet is toegestaan. De wijsheid zit immers in jezelf. 😉
  Jan leent zijn buurman..
  Mischien een idee om met de pet rond te gaan om Jan een cursusje ‘socratisch gesprek voor beginners’ te kunnen aanbieden.
  In het kader van: een beetje ontwikkelingshulp is nooit weg?Reactie is geredigeerd

 77. Aad Verbaast 6 februari 2009 om 18:30

  @Vroems: het zou wel fantastich zijn toch, als men het duizenden jaren later over de ‘Vroems methode’ zou hebben?
  Maar kansen genoeg. De boekdrukkunst is ook twee maal uitgevonden. Wat let je? 🙂

 78. niko 6 februari 2009 om 18:56

  @Aad
  O ja, zeker!
  Het doet een beroep op ‘de zelfredzaamheid’.
  Je zelf leren vragen stellen heeft als gevolg dat men vanzelf in mogelijkheden gaat denken i.p.v. probleem denken. En dat beschouw ik als een verrijking, voor ons als mens, maar ook voor mij vak. (loopbaanbegeleider en coach in werk gerelateerde vragen)

 79. jan bouma 6 februari 2009 om 19:22

  @Aad en Summer… domheid verraadt zich.
  @Allen
  Niets zal blijvend blijken te bestaan, noch te beschrijven, als de aard en de omstandigheid van het object zich wijzigen.
  Zelfs Socrates ging niet zo ver om in de Politeia van Plato deze waarheid te onderkennen. Dat neemt niet weg dat ik wel kies voor de Socratische wereldbeschouwing omdat alle andere beschouwingen nog beroerder zijn uitgepakt voor de mensen in de praktijk.
  Het Recht en de Filosofie blijken onderhevig aan de veranderingen door de Tijd. En de opvattingen (en omschrijvingen) die men dan voor "Waarheid" houdt zouden zich dan weerspiegelen.
  Uiteindelijk dronk Socrates wel de gifbeker om geen geweld te hoeven doen aan zijn waarheidsbeleving van dat moment.
  Zie morgen wel verder wat u ervan bakt, of niet. JB

 80. Aad Verbaast 6 februari 2009 om 19:27

  @Niko: Ik ben erg verheugd met je reaktie.
  Een reaktie helemaal naar mijn hart!
  Met name ook om dat je benoemt: "je zelf vragen stellen".
  Eeen Socratisch gesprek met je zelf. Ik herken dat tijdens mijn ‘mijmerwandelingen’. En kan ik echt iedereen aanraden. Het heeft mij heel veel gebracht.
  Met jezelf in conclaaf minimaal een uurtje per dag. Dat zal je dan toch ook wel herkennen?
  Voor jouw vak lijkt me dit inderdaad een ideale methode. Je wil immers mensen het maximale uit zichzelf kunnen laten halen. En dat kunnen ze uiteindelijk alleen zelf ontdekken. Met hulp van de ‘kunde der vroedvrouw’ wellicht.. 🙂

 81. Summer 6 februari 2009 om 19:31

  En nou wordt het tijd om ook eens
  die Aad-riaanse humor te conserveren
  Niet om te pronken met Aad z`n veren
  maar om het lachen niet te verleren
  en op z`n tijds ook eens te citeren":
  @Aad:18.30
  "De boekdrukkunst is ook
  twee maal uitgevonden"…
  hahahahaha!
  En het wiel vele malen…

 82. Summer 6 februari 2009 om 19:41

  Hoewel @jan bouma zichzelf had beloofd zich niet meer per reactie tot mij te richten, kon hij wederom de verleiding niet weerstaan. Zie om 19.22.
  @ jan bouma, het verbaast mij maar `t is me geen eer, dat je je alweer met een "dombo" zoals ik wilt meten. Ik ben toch geen partij? Daar ben jij toch veel(s) te erudiet voor?
  Of ben je stiekempjes toch bezig in mijn "harte Brettern te bohren" ? Daar heb ik geen permissie voor gegeven. Ik ben nu met de firma Socrates in zee.
  Maar vooruit met de luim, de dag kan niet meer stuk.

 83. Cathy 6 februari 2009 om 19:50

  @Aad.
  Fijn dat je weer beter bent hoor. Ik ben helaas vreselijk druk maar ik lees elke dag nog even mee. Ik ben dus net thuis en er zijn al weer 86 nieuwe reacties geplaatst op jouw nieuwe blog. Fantastisch. Fijn weekend.
  @Nelus.
  Dat filmpje even opzoeken op Youtube en intikken: Christian the Lion Reunion. Plezier ermee, ik vond het ook zo fantastisch! Fijn weekend ook voor jou/jullie.

 84. de Stripman 6 februari 2009 om 20:19

  Interessant, Aad ! Het komt er ook een beetje op neer dat je niet elke discussie moet willen winnen. Het lijkt trouwens ook op de techniek die we vroeger gebruikten met onze telefonische enquetes…;o)

 85. Aad Verbaast 6 februari 2009 om 20:34

  @Cathy: je leeft nog!! :-))
  Ik ben echt nog niet beter hoor. Ik wist niet de keel reikt tot in de diepste krochten van de onderbuik. Hoesten vanuit je tenen, ken je dat? Ik nog niet.. tot een paar dagen geleden.
  Jij ook een fijn weekend. Op naar een nieuw begin. 😉
  @Stripman: zeker interessant! Ben jij die man die mij elke keer opbelde met van die indringende vragen? Ik weet nog de antwoorden niet.. :-)Reactie is geredigeerd

 86. Rubio 6 februari 2009 om 21:04

  Aad; Wees (voorlopig) effe blij dat ‘de keel reikt tot in de diepste krochten van de onderbuik’, teneinde ‘minimaal een uurtje met je zelf in conclaaf te kunnen zijn’. Immers;
  "De wetende is karig met zijn woorden, de woordenrijke is onwetend"……….
  Lao-Tse, Chinees filosoof, levend ca. 600 v. C.Reactie is geredigeerd

 87. niko 6 februari 2009 om 21:09

  @Aad, we begrijpen elkaar:)
  En werkgerelateerd wou ik vandaag maar aan elkaar schrijven:-))

 88. Summer 6 februari 2009 om 21:10


  @Nelus en Cthy, dames hartelijk dank voor de you tube verwijzing. Ik heb `m ooit gezien en wist niet meer onder welke naam ik mest zoeken. Daarnet weer bekeken. Ik moet zeggen: heel ontroerend. Ik vond nog een zo`n filmpje van een mannetjesleeuw die ook zijn redder of beschermer herkent en hem/haar zelfs "zoent". Dat dieren wel degelijk gevoelens van naastenliefde kennen… Hierboven de you tubelink. Nogmaals dank!
  @Aad, ik wist niet dat je nog ziek bent en zo moest hoesten. Dan vind ik het een hele prestatie dat je nog zo iedereen te woord staat. Hoop voor je dat je snel opknapt. Het allerbeste en hierbij een virtuele anti-hoestdrank.

 89. Afi 6 februari 2009 om 21:25

  Beterschap en compliment voor vooral je antwoorden….
  Interessant onderwrep. Daar kun je heel lang over praten…
  Groet van Afi (ben ook ziek, neem nu hoestdrank)

 90. Rubio 6 februari 2009 om 21:25

  Summer, Cathy, Nelus; Heb als grote kerel van 1.90 zitten janken als een kind bij ’t aanschouwen van die filmpjes, had ze overigens al eerder gezien.
  Op zo’n moment zou je zèlf gewoon willen dat dat enorme beest bij jòu om je nek hangt..Hè jôh niet doen, ik bèn al gewassen..!

 91. Aad Verbaast 6 februari 2009 om 21:34

  @Rubio: je kent die Lao als de beste. Buurman in een vorig leven?
  @Niko: aan elkaar of niet aan elkaar, we begrijpen elkaar zo ook wel 🙂
  @Afi: ook beterschap. Kunnen we niet een hoestkoortje beginnen?
  @Summer: dank, wil jij de dirigent zijn van dat koortje? Wel af en toe even voorhoesten. Wij doen de rest.

 92. Rubio 6 februari 2009 om 22:06

  Aad, allen althans degenen met griep; Bij griep en verkoudheid een teentje knoflook op een geroosterd sneetje brood wrijven tot het ‘slijt’, wordt opgenomen door het brood. Hoeft niet helemaal, de helft is genoeg. Vervolgens opeten. Werkt ook perfect tegen opkomend chagrijn, hihi, helpt gelijk.
  Vervolgens, tegen lopende neuzen;
  Wodka ophalen met je neus en weg is de griep.
  Ook bij griep veel kippensoep eten. Natuurlijk antibiotica.
  Wanneer je dit achterwege zou laten denk ik dat je idd veroordeeld bent samen met Afi in een ‘hoestkoortje’ terecht te komen bij Henny Huisman met Summer als dirigent(e)…..
  Hiervan is overigens geen woord van gelogen…m’n oma wist immers alles beter…!?Reactie is geredigeerd

 93. Summer 6 februari 2009 om 22:20

  @Rubio, ik ook hoor. Liever een man van 1.90 die oprecht jankt, dan zo`n klein ettertje van rond de 1.65 -1.70 dat met de minste wroeging dieren kwelt, en dat dan ook nog kan goedpraten als zijnde "ten dienste van de mens"…
  @Aad, ik moet je eerlijk bekennen: ik heb nog nooit een koortje gedirigeerd:)))
  Ik dirigeer ook niet op enigerlei andere wijze, want het dirigeren zit niet in m`n bloed. Ik laat me liever soms dirigeren, maar dan wel door de juiste persoon(en) die sommige dingen echt beter weten en anders maar niet. En zo gebeurt het zomaar dat men zichzelf kan dirigeren… wat me voldoende lijkt. O, als iedereen zichzelf kon dirigeren, en op een goede manier, wat zou dat utopisch wezen. Je ziet, melig ben ik wel een beetje maar in de lang niet verkeerde zin des woords.
  Wordt er nog geborreld vanavond en gefrituurd? Eens per week moet dat kunnen.
  @ Aad, "voorhoesten", dat zal nog net lukken":)))

 94. satuka 6 februari 2009 om 22:35

  Aad, ik zat half te geiten en ja, risico’s houdt je altijd.
  Maar de antwoorden op de vragen en wedervragen zullen toch ook weer stellingnames zijn. Je kunt wel veel leren door elkaar vragen te stellen en de kans bestaat dat één van de partijen zijn mening bijstelt, maar dat hoeft niet perse. Ik kan prima leven met het gegeven dat ik het lang niet altijd eens zal en kan worden met mensen.
  Wat ik belangrijke voorwaarde vind is dat er een basisvertrouwen in elkaar’s integriteit is, ook al liggen je standpunten mijlenver uit elkaar. Als dat er niet (meer) is, dan kan er ook geen echte inhoudelijke discussie meer ontstaan. De oordelen zijn immers al geveld?

 95. Aad Verbaast 6 februari 2009 om 22:49

  @Rubio: hoestte jou oma wel eens?
  Ik hoorde net dat als je de hele dag met twee uien onder je oksels loopt je ook nergens last van schijnt te hebben. Behalve van die uien natuurlijk..
  @Summer: "borrelen en frituren": ga je gang. Vanavond voor iedereen gratis hoestdrank en ik laat een schaal hoestpastilles aanrukken.
  Morgenvroeg hoestbonbons bij de koffie!!

 96. Aad Verbaast 6 februari 2009 om 22:59

  @Satuka: elk systeem kan gekraakt worden als mensen niet van goede wil zijn natuurlijk.
  Toch zie ik in de praktijk, dat als mensen dat enigzins zijn, ze ook middels deze methode vrij snel tot een betere en genuanceerde mening komen dan dat in een discussie of debat gebeurd.
  Kort ‘hilarisch’ praktijk voorbeeld:
  Groep: een 10-tal startende ondernemers.
  Mijn vraag: wat is het doel van jullie ondernemen?
  Antwoord (in 60% van de gevallen): veel geld verdienen.
  Mijn vraag (na even gewacht te hebben): waarom handelen jullie dan niet in drugs?
  Tja, dan gaan ze even nadenken en proberen het dan naarstig te nuanceren..
  Etc etc.. dat zijn altijd leuke momenten.. 🙂
  Ook nog eens een voorbeeld van de denkwijze van Socrates (die me aanspreekt): wijsheid zit in jezelf. Komt er niet altijd zo duidelijk uit. Dat vergt wat inspanning en soms wat hulp (baren van kennis).Reactie is geredigeerd

 97. satuka 6 februari 2009 om 23:41

  Aad: dat is een leuk voorbeeld. Wat voor antwoorden kreeg je zoal en op wat voor nuances liep dat uit? Of wordt dat een antwoord op blogformaat?

 98. Aad Verbaast 7 februari 2009 om 00:01

  @Satuka: dat zou te lang voeren. Kon zo maar een boek worden.
  Met deze techniek hielp ik bedrijven die waren vastgelopen in het opstellen van hun strategische plannen. Met het hele team. Niet door ze te vertellen wat ze moesten doen, maar door ze drie dagen stap voor stap hun eigen wijsheden te laten ‘baren’ door enkel te vragen.
  Na drie dagen een kant en klaar compleet plan van begin tot eind, waar ze met zijn allen achter stonden: ze hadden het immers zelf gemaakt.
  Fascinerend proces overigens.Reactie is geredigeerd

 99. Summer 7 februari 2009 om 00:25

  @Aad: Tjakka!!! ???
  Je bent wel op dreef! Hoe zieker hoe meer compensatie met luim? Hoe werkt dat? Een of andere oosterse wijsgeer,(be)scheurkalender humanistisch verbond dacht ik, schijnt gezegd te hebben: "De mens, het meest lijdende dier op aarde, heeft voor zichzelf de humor uitgevonden.
  Hoestbonbons bij de koffie? Voor mij dan bonbons NA het hoesten, als variant op de spreekwoordelijke mosterd na de maaltijd.

 100. nelus 7 februari 2009 om 01:06

  @Aad: de vrouw van de ronde getallen: nummero 100. That’s mine. Welterusten en tot morgen.Socrates ligt ook al te slapenReactie is geredigeerd

 101. 100_woorden 7 februari 2009 om 04:23

  Wat is het doel van "de blogger"?
  Sluit de stelling (dat het uitblijven van socratische gesprekken een gemiste kans is) aan bij dat doel?

 102. Plato 7 februari 2009 om 06:56

  Ik zou zeggen wat let je?
  Reken echter niet op mij want ik ben dan weliswaar met pensioen, maar om nu de hele dag voor het scherm te blijven om strikvragen te beantwoorden, nou nee. Bovendien zou ik dan de hele nacht op moeten blijven.

 103. Motek from Space 7 februari 2009 om 08:19

  Aad Verbaast / 06-02-2009 16:23
  Bokertov en bon giorno 🙂

 104. Aad Verbaast 7 februari 2009 om 09:06

  @Summer: hoofd koel houden en de keel smeren. Alle beetjes helpen!
  @Nelus: tot straks? Bij alweer een rond getal?
  @Motek: ook goedemorgen!

 105. Aad Verbaast 7 februari 2009 om 09:18

  @100_woorden: goede vraag.
  Overigens het was geloof ik geen stelling maar een vraag van me dacht ik.
  Uiteraard heeft elke blogger weer zijn/haar eigen doel al bloggend. Dat is dus niet te generaliseren, en ik zal dat ook niet doen.
  Ik denk dat voor specifieke deelverzamelingen van de bloggers mijn gestelde vraag wel tot stelling zou kunnen komen:
  – de groep bloggers die een ‘gesprek’ ambieert.
  – de groep bloggers die over een stelling wil discussieren.
  – de groep bloggers die klaagt dat ze toch zulke goede blogs schrijven maar zo weining reacties krijgen.
  – de groep bloggers die ruzie maakt met andere bloggers en vervolgens klaagt dat er ruzie wordt gemaakt
  – de groep bloggers die stellingen willen verdedigen en vervolgens klagen dat de discussies uit de hand lopen, en afhaken omdat reactieruimten uit de hand lopen.
  – de groep bloggers waar wel wordt gedebatteerd, maar het beperkt blijft tot een een wellis-nietes ping-pong gesprek, zondere enige vooruitgang.
  etc. etc.
  Wat is jouw doel?

 106. Aad Verbaast 7 februari 2009 om 09:20

  @Plato: niets let me, sterker nog, ik maak er regelmatig gebruik van. Niet in de strikte vorm maarin een mengvorm. Met veel genoegen overigens.
  Waarom denk je dat het strikvragen zijn?

 107. VSp 7 februari 2009 om 10:05

  Nu even niet even om het 1 of het ander.
  Wat is de werkelijke doelstelling van de PCM uitgevers om zo’n niet onaanzienlijk VK-blog te faciliteren?
  Iemand daar al een vinger achter gekregen?
  Mijn gesnuffel leverde weinig of niets op. Maar ben gewoonweg nieuwsgierigReactie is geredigeerd

 108. Aad Verbaast 7 februari 2009 om 10:57

  @VSp: dan toch maar het een of ander.
  Ik heb wel eens gelezen dat de oorspronkelijke bedoeling was om de (opkomende) burgerjournalstiek meer ruimte te geven. Nu is daar niet zo veel van terechtgekomen.
  Het zal wel met klantenbinding en geld te maken hebben. Maar ja, met name dat laatste is natuurlijk een open deur.
  Ik denk wel dat een goede marketeer er wel mee uit de voeten kan. Nu al. Als meetpunt voor verschillende dingen.
  Of het ook gebeurd? Geen idee..Reactie is geredigeerd

 109. Jim Hasenaar 7 februari 2009 om 11:03

  Interessant.
  Meer vragen stellen dus.

 110. Aad Verbaast 7 februari 2009 om 11:25

  @Jim: het proberen waard voor je?

 111. 100_woorden 7 februari 2009 om 12:33

  @Aad
  =Overigens het was geloof ik geen stelling maar een vraag van me dacht ik.=
  Is een vraagteken achter een stelling zetten voldoende om het geen stelling meer te noemen?
  Als metafoor zou ik ook kunnen vragen of een man in vrouwenkleren primair wordt gezien als man of als vrouw?– de groep bloggers die een ‘gesprek’ ambieert.
  Is bloggen de beste methode voor een gesprek?– de groep bloggers die over een stelling wil discussieren.
  Is dat een andere groep dan de groep bloggers die graag gelijk wil hebben?– de groep bloggers die klaagt dat ze toch zulke goede blogs schrijven maar zo weining reacties krijgen.
  Is netwerken niet veel effectiever om reacties te krijgen?– de groep bloggers die ruzie maakt met andere bloggers en vervolgens klaagt dat er ruzie wordt gemaakt.
  Zullen die niet ook ruzie maken over de vraag wat wel en niet tot de socratische methode behoort, wat wel en wat geen vraag is, wat wel en wat niet relevant is, etc.?– de groep bloggers die stellingen willen verdedigen en vervolgens klagen dat de discussies uit de hand lopen, en afhaken omdat reactieruimten uit de hand lopen.
  Als de maatschappij een onafhankelijke scheidsrechter nodig heeft (de rechterlijke macht) om de boel binnen de perken te houden, als elke sport onafhankelijke scheidsrechters nodig heeft om de boel binnen de perken te houden, als zelfs de Tweede Kamer een onafhankelijke scheidsrechter (voorzitter) heeft om de boel binnen de perken te houden, zou het blog dan zonder onafhankelijke scheidrechter kunnen?– de groep bloggers waar wel wordt gedebatteerd, maar het beperkt blijft tot een een wellis-nietes ping-pong gesprek, zondere enige vooruitgang.
  Wordt vooruitgang vooral bepaald door de gehanteerde methode of vooral door de insteek/mentaliteit/wil van de "debaters"?
  Met andere woorden: wat is het probleem precies en lost de voorgestelde remedie wel het probleem op?Wat is jouw doel?
  Is het noodzakelijk om een (concreet) doel te hebben?
  Resumerend: welk vernieuwend inzicht hebben alle vragen die in de vele reacties onder dit blog gesteld zijn jouw gegeven in de onderbouwing van je stelling, in casu, wanneer kunnen we een "gewijzigde en beter onderbouwde stelling" tegemoet zien?

 112. jan bouma 7 februari 2009 om 12:46

  @Aad 9:18 aan 100-woorden
  Je zou aan je lijstje kunnen toevoegen de bloggers (of reageerders zoals ik) die in totale vrijheid de lezer latend zijn (provocerende) stellingen poneert en vervolgens daarover discussie wil voeren. Zijn de Stellingen provocatief genoeg gesteld wekken die reacties op. (Nou! Daar weet ik alles van).
  De navolgende conclusies trok ik:
  – geen antwoord = wel een antwoord
  – men reageert geïrriteerd en afwijzend vanwege de provocatie plus de toonzetting ervan
  – men wil trachten een "ouwewijvendiscussie" te gaan voeren; = niet inhoudelijk ingaan op de argumentatie of de stelling(en), en de juistheid ervan, maar men tracht dan het onderwerp te wijzigen bij gebrek aan verweer…
  Tot zo ver even. Herkent men hier wat in? Wat u ook zegt…; ik heb altijd gelijk! -:)) = geen grap.

 113. 100_woorden 7 februari 2009 om 13:06

  @Jan Bouma
  Als geen reactie ook een reactie is, hebben er naast ondergetekende meer dan 6.000.000.000 miljard mensen op jouw vorige reactie gereageerd. Ga die die allemaal persoonlijk antwoord geven?
  Ik bewonder je wel om je tomeloze inzet voor je eigen gelijk dat door zo weinigen wordt gedeeld.

 114. jan bouma 7 februari 2009 om 13:11

  @100_woorden
  @Summer… in reactie op het vorige blog.
  Jullie kunnen wel iets met het navolgende antwoord dat ik maar even kopiëerde VOORDAT het hier al nodig blijkt.. Lezen jullie even mee?
  jan bouma / 07-02-2009 13:06
  @Summer…10:35…
  1. Er komen ca. 300 a 400 titels (boeken) per week op de Ned. markt!
  2. men stuurt recensie- en presentie-exemplaren rond; sowieso naar redacties van de media; etc.
  3. men maakt afspraken met individuen VOORDAT wordt toegezonden; bij mij waren dat velen.
  Oordelen?
  4. in 2004 lag de Nobelprijswinnares Elfriede Jelinek met haar boek in Nederland al in de ramsj… toen men er achter kwam dat het een internationale bestseller was en een goed boek. De uitgever trachtte alles weer op te kopen; schrijfster J.K. Rowling (Potterboeken) versleet een aantal uitgevers die zich nu de haren uit het hoofd trekken; de schrijver James Redfield (Celestijnse Belofte) liet de eerste 3000 ex. eerst maar zelf in eigen opdracht drukken totdat zijn bestseller ontdekt werd (ik vind het een waardeloos boek). Enzovoorts..
  Kijk! Je matigt je alweer een oordeel aan vanuit je totale onkunde. Laat dat nou eens. En advies. Een Socratisch advies zelfs…
  Prettige dag verder, hoor. Ik zeg het nog maar eens: Ik heb altijd gelijk! -:))= geen grap.

 115. Aad Verbaast 7 februari 2009 om 13:14

  @100_woorden. Dank voor de uitgebreide reaktie met vele vragen. Zeker gezien het onderwerp van deze blog extra aan te bevelen. Ik zal ze stuk voor stuk beantwoorden:
  == Is een vraagteken achter een stelling zetten voldoende om het geen stelling meer te noemen? ==
  Ja. Daar zijn deze tekens toch voor uitgevonden lijkt me.
  == Is bloggen de beste methode voor een gesprek? ==
  Nee, de beste methode voor een gesprek lijkt me als alle zintuigen kunnen worden ingezet. Met bloggen kan dat niet. Dat is behelpen dus.
  Reden te meer om naar extra ‘tools’ te zoeken om wel tot een hanteerbar gespek te komen.
  == de groep bloggers die over een stelling wil discussieren. Is dat een andere groep dan de groep bloggers die graag gelijk wil hebben? ==
  Ja, het zijn twee groepen die elkaars deels overlappen.
  == de groep bloggers die klaagt dat ze toch zulke goede blogs schrijven maar zo weining reacties krijgen. Is netwerken niet veel effectiever om reacties te krijgen? ==
  Het een kan niet zonder de ander, blijkt.
  Beiden dus noodzakelijke voorwaarden en in combinatie ook nog.
  == de groep bloggers die ruzie maakt met andere bloggers en vervolgens klaagt dat er ruzie wordt gemaakt. Zullen die niet ook ruzie maken over de vraag wat wel en niet tot de socratische methode behoort, wat wel en wat geen vraag is, wat wel en wat niet relevant is, etc.? ==
  Ongetwijfeld. Staat los van de vraag of het een gemiste kans is. Dat kan het dus nog steeds zijn. Mijn meing is dat dat ook zo is.
  ==de groep bloggers die stellingen willen verdedigen en vervolgens klagen dat de discussies uit de hand lopen, en afhaken omdat reactieruimten uit de hand lopen. Als de maatschappij een onafhankelijke scheidsrechter nodig heeft (de rechterlijke macht) om de boel binnen de perken te houden, als elke sport onafhankelijke scheidsrechters nodig heeft om de boel binnen de perken te houden, als zelfs de Tweede Kamer een onafhankelijke scheidsrechter (voorzitter) heeft om de boel binnen de perken te houden, zou het blog dan zonder onafhankelijke scheidrechter kunnen? ==
  Vandaar ‘de gemiste kans’: de enige die bij het bloggen die rol op zich kan nemen (en dat is blijkbaar nodig) is de schriver van de blog waaronder de discussie zich afspeelt. Als die rol niet op zich wordt genomen, is die kans gemist. Moeten ze ook niet klagen…
  == de groep bloggers waar wel wordt gedebatteerd, maar het beperkt blijft tot een een wellis-nietes ping-pong gesprek, zondere enige vooruitgang. Wordt vooruitgang vooral bepaald door de gehanteerde methode of vooral door de insteek/mentaliteit/wil van de "debaters"? Met andere woorden: wat is het probleem precies en lost de voorgestelde remedie wel het probleem op? ==
  Het kan het geschetste probleem oplossen omdat de discussie omgezet kan worden in het wederzijds onderzoeken van elkaars argumenten.
  En dus geen ping-pong zonder resultaat.
  Vragen voegt dan wat toe.
  == Wat is jouw doel? Is het noodzakelijk om een (concreet) doel te hebben? ==
  Niets is noodzakelijk. Maar zonder doel, blog je maar wat doelloos in de rondte toch? Is dat wat je wilt? Iedereen lijkt me heeft ergens een doel, respectievelijk een verwachting.
  == Resumerend: welk vernieuwend inzicht hebben alle vragen die in de vele reacties onder dit blog gesteld zijn jouw gegeven in de onderbouwing van je stelling, in casu, wanneer kunnen we een "gewijzigde en beter onderbouwde stelling" tegemoet zien? ==
  Diverse vernieuwde inzichten of verbeteringen daarvan zijn weer tot me gekomen. Een aantal voorbeelden:
  – het concept is snel uit te leggen.
  – het concept spreekt meer mensen aan dan ik dacht.
  – ik zie een aantal mensen pogen om niet te stellen maar te gaan vragen.
  – ik zie dat hier gesprekken plaatsvinden, en op veel plekken niet terwijl de onderwerpen er zich wel degelijk toe lenen.
  etc. etc.
  Maar de het belangrijkste inzicht (voor mezelf) is dat ik de vraag die ik stelde (geen stelling, die hoef ik dus ook niet aan te passen) in de blog: "gemiste kans voor bloggers?" nu wel zou durven omzetten in een stelling:
  Voor een niet onbelangrijk deel van de bloggers zou het gebruik van de Socratische gesprektechniek een te adviseren methode zijn om effectiever de eigen blogdoelstellingen te bereiken.
  Eens?
  Ik kan er overigens nog wel meer bedenken..Reactie is geredigeerd

 116. Aad Verbaast 7 februari 2009 om 13:19

  @Jan: ik wil er nog graag een niet onbelangrijke doelgroep aan toe voegen die ik eerder aan 100_woorden schetste:de Jan Bouma’s van deze wereld!
  De doelgroep die het het hardste nodig heeft. En er het minste gebruik van maakt. En daardoor de meeste kansen missen..
  Ik heb lang niet altijd gelijk. En het is (ook) geen grap :-)Reactie is geredigeerd

 117. Motek from Space 7 februari 2009 om 13:21

  ach bloggen doe ik gewoon omdat "men" weigert bij de krant de "andere kant" te plaatsen; en zo kom ik een heel end 🙂

 118. Summer 7 februari 2009 om 13:33

  @jan bouma, je schreef daarstraks deze reactie:
  jan bouma / 07-02-2009 13:06
  @Summer…10:35…
  1. Er komen ca. 300 a 400 titels (boeken) per week op de Ned. markt!
  2. men stuurt recensie- en presentie-exemplaren rond; sowieso naar redacties van de media; etc.
  3. men maakt afspraken met individuen VOORDAT wordt toegezonden; bij mij waren dat velen.
  Oordelen?
  Antwoord Summer 13.33 :
  Als er tussen de 300-400 boeken per week op de markt komen dan is de wachtlijst lang voordat de door de ballotage komt. Misschien zit je in de wacht en ben je nog niet aan de beurt.
  Kunde of onkunde zijn niet aan de orde. Als je het over "Socratische adviezen hebt, hier eentje voor jou. Zoals je in Aad`s onderhavige blog kunt lezen is volgens Socrates het een basisvoorwaarde om CONTACT met je toehoorders/lezers te krijgen. Daar zou ik dan maar mee eens beginnen, als ik jou was. Je maakt geen contact maar jaagt juist (bijna:))) iedereen weg…
  N.B. Verkoopaantallen en Nobelprijzen staan in geen verhouding tot elkaar. Zegt ook niets over de kwaliteit van een boek. Waarom spiegel je je zo aan b.v het boek over Harry Potter?Reactie is geredigeerd

 119. Aad Verbaast 7 februari 2009 om 13:36

  @Motek:een goede reden lijkt me.
  Wat is je doel er mee? En hoe meet je dan of aan die doelstelling tegemoet wordt gekomen?

 120. jan bouma 7 februari 2009 om 13:37

  @Aad… 13:19… Je weet dat de "term" IK HEB ALTIJD GELIJK afkomstig is van Willem Frederik Hermans die een gelijknamig boek uitbracht. Een opzienbarend boek waarover ook nog geprocedeerd is; etc. Nu werd Hermans eens in alle ernst gevraagd of hij dat nou werkelijk meende: ‘Ik heb altijd gelijk’. Daarbij keek hij de vraagsteller aan alsof de man een worm was die zo dom was als die worm en dus de hyperbool niet begreep… Af-en-toe bedien ik me er ook van. En ondertussen probeer ik wat recht te zetten zoals in m’n comment van 13:11 uur; punt 4.
  Vraag:
  Wat versta je eigenlijk onder ‘de jan bouma’s van deze wereld’? Is dat een positieve of negatieve omschrijving?
  ps
  let op wat je nu gaat zeggen…:-))= een grap. Idem @Summer… (redigeertermijn) maar heb er eigenlijk geen zin in.Reactie is geredigeerd

 121. Summer 7 februari 2009 om 13:42

  @Aad , 9.06 Hoest ( = hoe is `t:)) nou met je ?
  Hoest jij of hoest ik? Ik hoest al vijf weken niet meer.
  Stap één "Contact" Socrates, een moeilijke les.. Heel fijn om te weten jan bouma dat je het raadzaam vindt om vraagstellers aan te kijken of het een domme worm is… Hoe weet jij trouwens of wormen dom zijn. Zij redden zich anders best in hun taakuitvoering in de natuur. Geen stagnaties, alles loopt gesmeerd… hetgeen je van jou en jouw vorderingen niet kunt zegggen…:)
  Wie is er uiteindelijk dan dommer, de worm of jij?
  Je redeneringen kloppen weer als een bouma!Reactie is geredigeerd

 122. nelus 7 februari 2009 om 13:43

  @Aad: misschien moeten we even op de socratische manier zoeken naar een beeld van Jan Bouma, dat we allemaal delen.
  Want ik heb nu wel een beeld op mijn netvlies, maar heeft een andere blogger datzelfde beeld ?
  En wat zijn de Jan Bouma’s van deze wereld dan ? Ik weet, ik vraag naar de bekende weg. Maar voor de discussie is het noodzakelijk dat we op een lijn zitten voor de beeldvorming.
  Nou als Jan nu nog vindt dat hij geen aandacht krijgt. Tsjonge, tsjonge, in het middelpunt. Hij heeft er lang over gedaan om er te komen maar he he, eindelijk is hij er dan.
  (Ik zie hem al zitten: glimlachtend in de stoel, "ik heb mijn doel bereikt")

 123. jan bouma 7 februari 2009 om 13:56

  @Nelus.. Je spreekt in contradicties! (13:43); want ik beweer dat er geen inhoudelijke discussie gevoerd wordt omtrent de stellingen. Of Jantje, Pietje of Klaasje die voorstellen poneert maakt natuurliojk niets uit. Dit is nu een voorbeeld van een "ouwewijvendiscussie"; uitzwenken naar een ander onderwerp! Mijn persoontje doet er in het geheel niet toe. M’n boek en onderwerpen wel. Laat het daar dan over gaan! Sjonge, sjonge… wat een domheid moet ik steeds bestrijden…-:)) = wel en geen grap tegelijk! Hahahaha…

 124. Summer 7 februari 2009 om 14:15

  @jan bouma Heel fijn om te weten dat je het raadzaam vindt om je vraagstellers aan te kijken of het een domme wormen zijn … Hoe weet jij trouwens dat wormen dom zouden zijn? Zij redden zich anders best in hun taakuitvoering in de natuur. Geen stagnaties, alles loopt gesmeerd… hetgeen je van jou en jouw vorderingen niet kunt zegggen…:)
  Wie is er uiteindelijk dan dommer, de worm of jij?
  Je redeneringen kloppen weer "als een bouma"!
  By the way: Niemand als jij schijnt zoveel verstand te hebben van "ouwewijvendicussies". Jij, als geen ander suggereert daar verstand van te hebben. Verkeer je te veel en te vaak tussen de vrouwen als enige man. Denk aan je fameuze woensdagavonden waarover je je in bedekte termen steeds uitlaat.:))
  Zoals jij schrijft kan ik me voorstellen, evenals Nelus al opmerkte, hoe jij met een besmuikte lach voor je pc zit, voornamelijk te lachen om je eigen "grappen", die je natuurlijk het leuktst van allemaal vindt.Reactie is geredigeerd

 125. Aad Verbaast 7 februari 2009 om 14:26

  @Jan: wie is die W. Hermans nou weer, is dat je andere buurman? Ook een "Jan Bouma"?
  Op je vraag: "Wat versta je eigenlijk onder ‘de jan bouma’s van deze wereld’? Is dat een positieve of negatieve omschrijving?" het volgende.
  Pesoonlijk ‘ken’ ik er maar één die er onder deze deelverzameling zou vallen en dat is Jan Bouma zelf.
  ‘Is het positief of negatief?’ Het is niet een kwestie van positief of negatief. Daar hoef ik dus niet over na te denken.
  Maar ik denk dat de gemiddelde lezer hier vrij eenduidig zal herkennen dat deze deelverzameling een bijzonder positie inneemt tussen alle andere deelverzamelingen die men kan bedenken. Een doelgroep overigens waar deze blog voor op het lijf geschreven is.
  Ik ben altijd bereid om iemand een beetje op weg te helpen :-))Reactie is geredigeerd

 126. Aad Verbaast 7 februari 2009 om 14:35

  @Summer: die hoest is nog niet over. Ik hoest het er wel een keer uit. Net als uitzieken een aardige remedie schijnt te zijn voor ziek zijn.
  Mijn vroegere huisarts sprak altijd de wijze woorden: "Als ik er wat aan doe is het over in twee weken. Als ik er niets aan doe in veertien dagen." Waarna die vervolgens snel een rekening ophoestte. Kon ik dat maar 🙂
  @Nelus: niet echt nodig denk om aan beeldvorming te doen over Jan Bouma.
  Hij kan dat als geen ander haarscherp neerzetten toch?
  Hij is ook de enige die wat aan beeldvervorming zou moet gaan doen. Hoognodig.
  @Jan: heb je je al ingeschreven voor die cursus "Socratische gesprekken voor beginners"?
  Of die andere: "Socratische gesprekken voor dummies"?
  Pick your choice. Ze zijn allebei bijzonder nutttig voor je.Reactie is geredigeerd

 127. jan bouma 7 februari 2009 om 14:40

  @Aad 14;26… je maakt weer geen keuze. So be it!
  @Summer… ook jouw simpele suggestieve opmerkingen vullen geen gaatjes in mijn verweer. Je hebt geen enkel inhoudelijk antwoord geboden op mijn opmerkingen van 13:11 en 13:37 uur.
  Opmerking:
  Men stelle zich eens de vraag voor "hoe de lafheid er eigenlijk uitziet?" Of heeft nu specifiek juist de lafheid geen gezicht? Dan snap ik het. En dan in relatie met mijn herhaalde vraag aan u: WAAR STAAT U VOOR?
  (wordt het toch nog interessant op dit blog als u gaat antwoorden…)
  ps
  Ik wou werkelijk dat ik niet zo vaak mijn gelijk zag maar dat u in staat zou zijn tot een inhoudelijk wederwoord waardoor dat gelijk van mij tot mijn ongelijk zou kunnen veranderen.
  Dus… @Aad: misschien heb ik je nu een beetje geholpen i.p.v. dat je mij denkt te helpen.
  Kom ter zake! Man!
  Ik vroeg je onomwonden naar je standpunten die ik vertolk; idem ik dat doe aan eenieder die dit leest. Cut the crap! Verder.

 128. Summer 7 februari 2009 om 14:48

  @jan bouma, Heb jij de Celestijnse belofte dan gelezen? En wi heeft jou dat aanbevolen?
  Ik geloof er niks van. Je weet niet war het over gaat, lijkt me duidelijk. Maar wel oordelen dat je het een "waardeloos boek" vindt.

 129. Aad Verbaast 7 februari 2009 om 14:49

  @Jan: ik heb je in deze blog meerdere malen vele vragen gesteld. Je geeft niet eens antwoord. Reden te meer om naar de beginnerscursus te gaan.
  Mischien eerst nog naar de voorafgaande introductie cursus: "luisteren naar anderen, de basisprincipes van een gesprek." Met daarin (vlak na de pauze) de oefening: "Cut the Crep: hou je klep!"Reactie is geredigeerd

 130. jan bouma 7 februari 2009 om 15:06

  @Summer.. 14:48. Door dit antwoord van je aan mij (!) bevestig je nu precies mijn gerechtvaardigde bezwaren tegen je. Je argumentatie deugt niet. Je neemt, à priori, wat voor waarheid aan terwijl je die niet kent!
  Onderhand vind ik wel dat ik vanaf nu genoeg (vruchtenloze) woorden aan je verspild heb. Ik laat het hierbij dus.
  @Aad
  Welke vragen heb je mij gesteld? Ja, ik stelde wel mijn vragen aan je middels die Stellingen die ik poneerde. Daar krijg ik geen antwoord op. Nevertheless..: stel je vragen aan me (waarop ik niet geantwoord zou hebben), en ik doe dat alsnog. Daarna kunnen de lezers van dit blog misschien dan zelf vaststellen WIE er naar een beginnerscursus "luisteren naar anderen" moet… Hahahaha… Ja, jongen.. ik ben niet te verslaan en heb ook altijd gelijk! -:))… We maken er een grap van en geen grap tegelijkertijd! Het simultaan denken tijdens het schaakspel der discussie valt ook wel eens van het schaakbord, zelfs voor "professionals" als jij!
  Hahahaha.. alweer een memorabele uitspraak van me die ik hier voor het simpele kl********volk ten beste gaf… Hahahahaha…

 131. Aad Verbaast 7 februari 2009 om 16:29

  @Jan: "Welke vragen heb je mij gesteld?"
  Als je nu even alle reacties doorloopt die voldoen aan de volgende criteria:
  1. kijk even naar die rode ‘punaise’ er voor.
  2. Dan alleen waar "@Jan" in staat.
  3. dan alle zinnen met "?" op het einde.
  Denk je dat dat gaat lukken?
  Of moet er eerst nog een cursus "begrijpend lezen voor beginners" voor doorlopen worden door je?
  "Zoekt en ge zult vinden", het zijn er minimaal 15..Reactie is geredigeerd

 132. jan bouma 7 februari 2009 om 17:07

  @Aad (16:29) we beginnen onderaan.
  @Jan: heb je je al ingeschreven voor die cursus "Socratische gesprekken voor beginners"?
  Of die andere: "Socratische gesprekken voor dummies"?
  Antwoord: Nee! ik zou niet weten wat ik daar moest leren ten voordele van eenieder. t Is geklets. En waarom is het geklets? Omdat je de vragen retorisch stelt. Het is flauwekul. Geen verband in relatie tot onderwerpen.
  Daarboven staat je volgende "vraag".
  @Jan: wie is die W. Hermans nou weer, is dat je andere buurman? Ook een "Jan Bouma"?
  Ook alweer een vraag die nergens op slaat. natuurlijk kent eenieder WFH en het is onzin van je om te veronderstellen "dat hij mijn buurman" zou zijn. Geklets dus.
  Vervolgens stel ik je een wedervraag inzake je bewering:
  "…de Jan Bouma’s van deze wereld!"
  en wie en wat dat voorstelt?
  Geen antwoord.
  Vervolgens moet je helemaal terug naar mijn opmerkingen/stellingen van 06/02 en 19:22 uur waar ik ook geen antwoord op kreeg.
  Nee! Ik geloof niet dat ik enig relevante vraag van je gemist heb of onbeantwoord zou hebben gelaten….
  Idem ik van @Nelus en @Summer iets hoor waarmee ik (en de lezer) verder kan.
  Nou… we zien wel of niet. Groeten! JB

 133. bert (nog eens op het web) 7 februari 2009 om 17:18

  een stevige doordenker – merk ik ook aan de reacties die het losmaakt. Alles wat aanzet tot denken en andere inzichten geeft (en dat was toch de bedoeling van Socrates denk ik) zet aan tot meer wijsheid …

 134. nelus 7 februari 2009 om 17:36

  @Aad:16.29 hahahahahahahaha,hahahahahaha. Geweldig.hahahahahah. Daar heeft Jan niet van terug. Het bljft toch wel heel erg leuk dat bloggen. Ga zo door mijn vriend en ge zult bitterballen met roode wijn bekomen. Of jonge. Mag ook.

 135. nelus 7 februari 2009 om 17:39

  @Jan: waarop wil je antwoord van mij ? Dat ik bevestig dat ik tot het domme volk behoor ? Nou, als dat jouw gemoedsrust positief beinvloedt dan heb ik daar geen enkele moeite mee. Ik weet zelf wel beter namelijk. Een goed verstaander heeft een half woord nodig Jan. Je moet tussen de regels doorlezen. Dan lees je heel veel genegenheid. Maar ‘k weet niet of jij die wel kunt lezen. Je bent een beetje van de : wat er staat lees ik en als het er niet staat dan zie ik het niet.

 136. Summer 7 februari 2009 om 17:48

  @jan bouma, je kunt één vraag per keer stellen. Of helemaal niet. De dubbele moraal waarmee je enerzijds mij vragen stelt en aderzijds het niet de moeite waard vindt om met mij te communiceren, lijkt me vreemd, maar is niet mijn probleem.
  Ik had slechts één vraag aan jou: of je de Celstijnse Belofte had gelezen? Zo niet dan is jouw MENING dat het een waardeloos boek is van nul een gener waarde. We zijn momenteel aan `t Socrates oefenen. Jij hebt punt één nog niet onder de knie, namelijk, eerst contact met je toehoorder(s) zien te maken. Lukt dat(nog steeds) niet dan kun je de rest ook wel vergeten. Jammer dan.
  Om 14.40 "verzucht" je: "Ik wou dat ik werkelijk niet zo vaak mijn gelijk zag"… Eindelijk van jou een "Celestijns inzicht" want díe mening zullen vermoedelijk wèl velen met je delen. Het wordt toch tijd dat je ook eens andermans gelijk erkent. Niet het mijne, want mijn behoefte daaraan is beduidend minder dan het jouwe.
  Maar ik zag even schot in de zaak: "Nader tot U.Reactie is geredigeerd

 137. Aad Verbaast 7 februari 2009 om 17:53

  @Bert: helemaal gelijk: "alles wat aanzet tot denken en andere inzichten zet aan tot meer wijsheid" Mooi omschreven. En raakt de kern van deze blog.

 138. Aad Verbaast 7 februari 2009 om 18:00

  @Jan: QED!
  Ik verwijs ook even naar de reactie van Bert.
  Misschien kun je je daar ook nog even bij in de leer. Je cursusagenda stroomt al aardig vol!! Bij elk certificaat van goed gedrag van één van de door mij gesuggereerde cursussen koop ik een boek van je bij de ramsj. Mooie deal lijkt me voor jou. "An offer you cannot refuse." toch?
  @Nelus: Ik lach me deze kriek met je. Ik zit helemaal in een hoestbui van het lachen.
  De Jonge is net ingeschonken. Ik kan inmiddels wel wat verwijderde bloedvaten gebruiken :-)Reactie is geredigeerd

 139. Summer 7 februari 2009 om 18:23

  @Aad, een grapige grap van die dokter…ik kende deze variant: "een behandelde griep
  duurt veertien dagen, een niet behandelde twee weken. Uitzieken duurt even lang. Als je ermee doorblijft lopen wordt `t chronisch.
  Momenteel ben ik tijdesn het, ook al, "kriekenlachen"bezig met de bloedvaten te verwijden met wodka. Advies van Rubio. Werkt zowel preventief als curatief. Ach `t is toch weekend.
  Dit vond ik de uitspraak van de dag van jan bouma om 14.40:
  "ps
  Ik wou werkelijk dat ik niet zo vaak mijn gelijk zag maar dat u in staat zou zijn tot een inhoudelijk wederwoord waardoor dat gelijk van mij tot mijn ongelijk zou kunnen veranderen."
  Impliciet betekent dit: Ik wilde dat anderen ook mijn gelijk zagen.
  Ondanks de cursus zou ik weleens willen weten wat Socrates hiermee aan zou vangen…
  Proost!

 140. wj-t je 7 februari 2009 om 20:02

  Goh, ontwaakt wj-tje uit z’n avonddutje met een soort idefix, een parijse straathond toch?, en komt de gendarmerie langs omdat notabene op zaterdag de boel weer eens uit de hand dreigt te lopen.
  Voor straf geen extra rondje en geen bitterballen namens de VSP, de Gulden Draak, de Pallieter en wj-tje.
  Wel straks s.v.p. de rotzooi opruimen van de rondvliegende bitterballen, anders doe ik een oproep aan de ‘Vliegende Brigade’ om te voorkomen dat "Kamp Holland" ge-exporteerd wordt naar een gezellig avondje bloggen.
  Volgens de VSp zijn er ergens grenzen.
  Nou ja liever een bitterbal, al of niet gaar, dan een bermbommetje die een of andere onverlaat ergens op een onverwacht moment als verrassing uitdeelt.
  Verder over tot de orde van de dag.
  "Ober, mag ik een Bloody Mary, met peper en zout?"Reactie is geredigeerd

 141. jan bouma 7 februari 2009 om 20:03

  Ik kijk af-en-toe even tussendoor… naar al het gebabbel dat ik genereer…; en zou dan ook kunnen denken:
  1. "any publicity will do.." (ik gooi er nog ’n schepje bovenop!)
  2. ik kan ook denken…: "door mij worden die blogs van Aad altijd een groot succes want men reageert en schrijft zich lam en steeds verder het moeras in.." (ook leuk voor de lezer)
  3. ik zou kunnen denken: je kunt nu wel heel hard roepen, zoals Aad en Nelus doen "dat jullie geweldig gelachen hebben"; maar dan wel als de boeren met kiespijn want mijn argumentaties worden niet weerlegd.
  4. Je kunt ook ook constateren dat er hoegenaamd niets inhoudelijks bediscussiëerd wordt. After all… hoe gaat het er nou al sinds Socrates aan toe op de wereld en in al die gremia en fora die er ook maar op los zwetsen – op Socratische wijze of niet – maar zonder ook maar enige vooruitgang te boeken.
  Of zien jullie met z’n allen wel ’n grote vooruitgang (qua resultaten dan in positieve zin die de mensheid kan boeken?)
  Enfin… Men kan weer vooruit met deze lesstof tot morgenochtend of minstens tot Sint Juttemis. Dat zie ik ook dan wel weer; of niet. Het laatste zal het geval wezen.
  Opmerking:
  @Aad en vooral Nelus – anderen mogen ook meedoen – tellen jullie voor de aardigheid nou eens het aantal aan mij gerelateerde reacties… Tot morgen.

 142. Motek from Space 7 februari 2009 om 20:25

  Aad Verbaast / 07-02-2009 13:36
  @Motek:een goede reden lijkt me.
  Wat is je doel er mee? En hoe meet je dan of aan die doelstelling tegemoet wordt gekomen?
  Doel: de andere k(r)ant plaatsn 🙂
  Meten: ik meet niet, verwacht niets; dus alles is meegenomen 🙂
  Emotie: ik vind het wel grappig hoe men zichzelf tracht in te halen 🙂
  En zwaai even naar je omdat ik nog elders iets te doen heb..

 143. Motek from Space 7 februari 2009 om 20:30

  PS…heb jij een huisdier Aad?Reactie is geredigeerd

 144. Aad Verbaast 7 februari 2009 om 21:42

  @Jan Bouma: even je resumerende 4 behandelend:
  inderdaad:
  1. je bediscussieerd niets inhoudelijks.
  2. je boekt geen enkele vooruitgang.
  3. je genereert niets, behalve het opwekken van de lachspieren.
  @Summer: Socrates zou er wel wat mee aan willen vangen, heeft dat ook geprobeerd. Maar een gesprek aangaan met ‘doof-stommen’ en zonder webcam brengt alleen maar vragen op maar geen antwoorden. Socrates gaat dan ook maar aan de wodka en richt zich op anderen.
  Nog eentje?
  @WJ-tje: niet zo somber, Bloody Mary voor jou. "Hoe perper hoe heter", volgens het oude spreekwoord, en zo zout hebben we nog nooit gegeten. Proost!

 145. Aad Verbaast 7 februari 2009 om 21:46

  @Motek: je bent een bescheiden mens :-))
  Of ik een huisdier heb?
  Naast mezelf, berust ik in het feit dat er af en toe een wat spinnen huizen, een vlieg rondvliegt (die ik bij gelegenheid een dodelijke klap toe dien), wat muggen, en miljoenen huismijten.. Naast natuurlijk nog veel onzichtbare ander kleingedierte.
  Dat leek me meer al dan genoeg. Ik heb er de handen al vol aan om dat allemaal te verzorgen en in de klauwen te houden 🙂
  Dat laatste is me ook niet eens gelukt..

 146. Summer 7 februari 2009 om 22:30

  @Aad, Kijk even tussendoor, want je begrijpt dat ik eigenlijk belangrijker dingen heb te doen dan alsmaar dat "gebabbel" te lezen. Maar, elk nadeel hep se voordeel want nu genereer ik toch weer aandacht voor mijn boek der boeken, via alle, aan mij gerelateerde, reacties. Als ìk er niet was, dan had jouw blog amper bestaansrecht. Dus blij mag je zijn met mijn aanwezigheid, "mien jong". Kijk! Dat zet zoden aan de dijk. Enfin, je ziet maar, wel of niet. Ik ben weg en lees `t morgen wel weer of niet. Enfin, je ziet, dit is weer het bewijs dat ik de enige ben die een reactie kan schrijven die hout snijdt. Als je voortaan een comment wilt schrijven, mail het dan eerst even naar mij, dan kan ik je helpen met de censuur. Ik ben daar, als geen ander expert in. Enfin, nu eindelijk enfin.
  @Aad, dit comment was van mijn alter ego. Degene die zonder wjn in de man zijn pappenheimers kent en wijsheden kan debiteren. De waarheid staat niet in een woordenboek maar in mijn boek. Hoe vaak moet ik dat nog zeggen? Ik heb altijd gelijk.
  Ik ook!
  Ik ook!
  En ik ook!!!
  Sorry dat waren de andere personen van mijn multiple standvastige, niet buigzame persoonlijkheid. Ik ben de vriendelijkheid zelve.
  Ik ben niet voor één gat te vangen, laat staan zes à zeven.
  Enfin U ziet maar. Hahahahahahaha! Ik lach als een boer zonder kiespijn, maar wel met pragmatisch cynisme. En wie niet luisteren wil smijt ik, bij voldoende hoogte, gewoon driehoog het raam uit, of laat m`n krodil happen naar z`n bil. We maken er maar weer een grap van. Een fijne avond nog met stukjes spekjes. Toedeloedoki.
  ==========
  Dit was de derde oefening van Socrates: het "baren" van "opgelopen" kennis…
  En nu lust ik wel een Bloody Limit Mary. Ik heb ook kramp in de lachspieren.
  Gezellig, proost!

 147. Aad Verbaast 7 februari 2009 om 23:28

  @Summer: Bloody Mary was al voor VSP-tje.
  Jij krijgt van mij die dubbele bloody limit!!
  Goed gevonden :-))

 148. Summer 8 februari 2009 om 01:04

  @Aad, Dank voor de drank. Heb geprobeerd de rollen om te draaien. En… aan het einde van een doodlopende weg kun je niet anders dan omkeren. Heel anders dan "beer ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald". Maar van fouten kunnen we leren.
  "Elke fout draagt iets bij aan de wijsheid van toekomstige tijden", heb ik ook alweer van een (be)scheurkalender geciteerd. Dank voor de dubbele Bloody Limit, de bloederige limiet… Proost.
  P.s. Net een beetje gewend aan dat woord "redigeertermijn", wat slechts door één persoon gebruikt wordt, komen er opeens "gremia en fora" bij.
  Wie als doel heeft zich algemeen goed verstaanbaar te maken "bediene" zich niet onnodig van vakjargon. Dit komt niet over bij de beoogde doelgroep en aldus schiet men z`n doel voorbij.
  En dan schreef jan bouma nog wel om 15.06:
  Onderhand vind ik wel dat ik vanaf nu genoeg (vruchtenloze) woorden aan je verspild heb. Ik laat het hierbij dus.
  —– aldus jan bouma.
  Wie "vruchtenloze woorden" aan iemand "verspilt" hoeft zeker niet te verwachten dat deze vruchten af zullen werpen.
  Dus jan, voortaan GEEN vruchtenloze woorden meer gebruiken:)))) want dat zal de oorzaak zijn.
  Je zegt het zelf, dus dat moet wel waar zijn.Reactie is geredigeerd

 149. Plato 8 februari 2009 om 06:14

  Ik bedoelde ‘strik’

 150. jan bouma 8 februari 2009 om 08:23

  Wel degelijk kan men slechts tot de holle vaten spreken en de woorden aan ze verspillen, Summer 01.04 uur.
  Leest u maar even mee. Als volgt staat geschreven in het boek der boeken over de tekstverklaring en analyse aan de hand van een column van H.J.A. Hofland:
  quote: (zie pg. 56 en Aad kan het nalezen)
  == Noot: hij vergist zich hier op groteske wijze; bij uitstek immers is "de manier waarop we ons uitdrukken" een vormkwestie en die heeft NIETS te maken met "de inhoud", anderzijds een columnist schrijft per definitie geen Filosofische Tractaten maar "columns". Zou de pretentie, van de te communiceren ‘inhoudelijke boodschap’, waarheidsgetrouwer, of wat daar subjectief voor moet doorgaan anders, beter dienen te zijn, bezige men ook een ander taalgebruik. En dat ander taalgebruik vind je per definitie niet in een krant… //// (paar regels verder)
  Overigens is het natuurlijk wel zo dat de "effectiviteit van de taal", indien er stellingen worden verkondigd, gemeten zou moeten kunnen worden aan de hand van empirische gegevens die vaststellen of de (voorgestelde) veranderingen en/of communicaties door de adressanten wel of niet worden aanvaard of begrepen… (Nadat zij door "de effectiviteit van de taal" daartoe zijn overtuigd). Anders gezegd: wanneer u zich niet door mijn stellingen en aanbevelingen in dit boek heeft laten overtuigen (en daar dan concrete gedragswijziging aan verbindt) ben ik mislukt in de "effectiviteit van mijn taal", en is mijn gehele (taal)inspanning van nul en generlei waarde geweest. Wordt er "waardevrij" geleuterd of zomaar wat gekletst kunt u ook desgewenst vaststellen (door een onderzoek) of uw "geleuter" bij adressant is "aangekomen" en begrepen. Ik vervolg zijn column…:)
  einde citaat.
  Voorbeeld Socratische aanpak
  Nu pas ik de vraag/antwoord methode van Socrates ook toe; en dat is het onderwerp van dit blog. Uiteindelijk gaat het om "de effectiviteit van de communicatie/de taal". Nu kapittelde ik vriend H.J.A. Hofland (hij kan daar wel tegen, hoor) inzake zijn column; als ik dat hier ook doe levert dat me wat domme reacties op. Welnu; als bewijs voor mijn Socratische aanpak het volgende citaat van mijn website geplukt. EN DAARMEE kom ik aan de eindconclusie van mijn kritiek hier en die luidt "dat er slechts geleuterd wordt" zonder dat de stellingen onderbouwd worden middels het traject en de discussietechniek: these – antithese – synthese. Daarin ga ik nu voorzien met het volgende citaat dat EVENMIN tot een reactie leidde a l h o e w e l het een voorbeeld is van de Socratische aanpak die succesvol zou moeten zijn. Niet dus.
  En daarom nam Socrates uiteindelijk de gifbeker. De moraal is immers: ook al voldoe je aan alle voorwaarden om tot resultaat te komen je uiteindelijk toch wel integere gesprekspartners nodig hebt die je serieus willen nemen. Daarbij past het dan niet om te slijmen of te bedelen om hun instemming maar dient de kracht van de inhoudelijke argumentatie.
  Het citaat van een Socratische aanpak dat zonder resultaat bleef vanwege "het laffe zooitje" luidt als volgt:
  1. Wilt u Oorlog of Vrede?
  2. Welke "Weltanschauung" verkiest u? De Platoonse of die van Socrates? – Dit moet uitgelegd worden in de media wat die keuzebepaling betekent –
  3. Acht u zich in staat om "de eeuwigdurende domheid" te doorbreken? – de premisse is dan dat die bestaat –
  4. Bent u het dan eens, dat indien u op vraag 3 met "Ja!" antwoordde, om dan UW politieke vertegenwoordiging OP TE DRAGEN HET NAVOLGENDE TE DOEN:
  5. De top van 192 huidige staatshoofden, die toch in grote mate verantwoordelijk voor DE huidige NEGATIEVE BALANS, in allerlei opzicht: economisch, ecologisch, en in hun humanitaire beleid – want het zijn de egomaniakken die de verkeerde belangen dienen – om die dan door 192 anderen, op integriteitsvoorwaarden gekozen, landenvertegenwoordigers te vervangen?
  6. Indien u kiest voor "de Vrede", en niet voor de ‘Mutter Courages’ van Bertold Brecht en u kiest ook niet voor het "militaire industrieële complex", om dan de voorstellen van Mithras te ondersteunen?
  7. Die houden in: teruggave van de hoop en het vertrouwen der mensheid – en die Nietzsche, Hegel, Hobbes e.a. niet nodig achtten?
  8. Vervolgens dan te kiezen voor de conversie van de 1200 a 1300 miljard dollars per jaar die door alle landen ter wereld nu tesaam besteed worden aan Defensie om die gelden cumulatief met 2% op jaarbasis civiel te gaan besteden? Na 50 jaar is de conversie dan compleet afgerond. Begrijpt u dan ook dat, voordat zoiets kan, de volken onderling moeten afspreken de waanzin van oorlogsvoering af te zweren en nog slechts de Vrede zullen dienen? Zei Edmund Burke niet: "Niet de oorlog dient gewonnen te worden maar de Vrede!"
  9. Die vrijkomende gelden te investeren namens de wereldpopulatie in het oplossen van "het energieprobleem" – de eindigheid van de fossiele brandstoffen staat vast maar daarnaast dient aardolie niet zomaar alleen t.b.v. de energieopwekking te worden verbrand, maar dient gereserveerd te blijven voor de productie van duizenden derivaten?
  10. Bent u bereid dan in te zien dat er een WERELDRAAD moet komen waarin er geen MACHTSPOLITIEK gericht denken meer kan worden gehandhaafd dat slechts gericht is op het belang van de eigen staat maar dat een INTEGRITEITSDENKEN noodzakelijk is voor alle 192 naties (op dit moment)? Indien u "Ja" zegt dan is het logisch dat u terzake de 3 HOOFDZAKEN de macht gaat abstraheren en die onder het beheer van de wereldraad moeten komen. Te weten: 1) Defensie, 2) Energievoorziening, 3) Zoetwaterbeheer.
  Allen een prettige zondag, hoor. JB

 151. Aad Verbaast 8 februari 2009 om 09:26

  @Plato: ik had het niet anders gelezen dat dat er "strikvragen" stond :-)))

 152. Aad Verbaast 8 februari 2009 om 09:32

  @Jan:
  "de gifbeker": je verdraaid de historie (als ik goed ben voorgelicht door de gechiedenis boeken).
  Socrates wist door zijn succesvolle vraagmethodiek zelfs de jury en rechters te overtuigen dat de doodstraf niet was gerechtvaardigd en hij zou vrij gesproken zijn.
  Echter omdat hij onmiddellijk daarna zijn hand overspeelde door de rechters en jury volkomen belachelijk te maken joeg hij ze zo het harnas in dat hij het het alsnog kreeg. Hij verkoos de gifbeker…
  Wel even een ander verhaal.
  Moraal van dit verhaal: Overspeel je hand niet. En jaag al helemaal je toeschouwers niet het harnas in.
  Een wijze les die jij daaruit zou moeten leren? Het kon je zomaar de kop kosten immers. :-)Reactie is geredigeerd

 153. jan bouma 8 februari 2009 om 10:00

  @Aad 9:32
  You are missing the point van m’n hele betoog dat er in de kern op neer komt dat je niet, geen enkele, discussie kunt voeren met niet integere gesprekspartners.
  Voorts hoor ik (weer) helemaal niks over toch een prachtig voorbeeld van me dat de gehele "discussie" hier weergeeft. Ik blijf maar paarlen voor de zwijnen gooien; dat gaat vervelen. Zeg nou zelf…?! Ik heb – veronderstellenderwijze – toch niet te maken met "toeschouwers" hier…, zoals jij stelt, maar met "gesprekspartners".
  Aan die "zijlijners" (= het laffe zooitje) daar heeft de wereldgemeenschap geen boodschap aan. Kijk aan; spam 14! Hahaha..

 154. nelus 8 februari 2009 om 10:31

  @zo, een prachtige zondagochtend. Lappen tekst waar niet doorheen te komen is. Ik probeer het dan ook maar niet.
  Maar……………..spam 14 bij Jan, dat is bijzonder dat hij daar gewag van maakt. Zo weinig heb je dus nou ook weer geen boodschap aan me Jan.
  Socrates: dat houdt me bezig @Aad. Dat heb ik ook geleerd, die gifbeker. Waarom zou hij dat toch gedaan hebben ? Je gaat toch niet je eigen straf uitvoeren ? Als ik door rood licht rijd dat geef ik mezelf toch geen bekeuring ? En dan gaat het hier nog niet eens over leven en dood.

 155. nelus 8 februari 2009 om 10:41

  @Jan: 10.00 uur "de man van de ronde getallen". Het staat je natuurlijk vrij Jan om dit blog te verlaten. Het lijkt me inderdaad dat het moet gaan vervelen voor je al die lui die maar niets willen snappen van je. En dan die pareltjes van je. Voor de zwijnen. Niet doen Jan, niet doen. Zonde van die pareltjes.
  En dan die goedverlaten niet integere gesprekspartners. Niet om vol te houden voor je. Wij moeten ons veel meer nederig opstellen naar zo’n cadeaujtje op het blog: JAN.

 156. Aad Verbaast 8 februari 2009 om 11:33

  @Jan: laten we geen discussie beginnen, over wie is "missing the point".. Dat lijkt me voor de lezer wel duidelijk: met één uitzondering.. en die ken je als geen ander :-))
  @Nelus: gekozen voor de gifbeker: gevoel voor een zekere dramatiek was mensen (en zeker Socrates) niet geheel vreemd. Misshien is dat het?

 157. wj-tje 8 februari 2009 om 11:33

  Nou ja, er is er maar een die hier de baas is.
  En de baas beslist.
  In mijn destijds produktieve tijd, wel eens iemand op elegante wijze gewezen om als enig alternatief z.s.m. naar een andere werkgever op zoek te gaan. De betrokken persoon had het voor elkaar gekregen om zelfs de Ondernemingsraad in het harnas te jagen.
  Het was een verademing om te constateren dat de aanwezige creativiteit van de rest plotseling constructiever en effektiever gestalte kreeg.
  Afijn, veel meer kon ik er ook niet meer van makenReactie is geredigeerd

 158. jan bouma 8 februari 2009 om 11:40

  @Nelus 10:41
  Nooit eens een inhoudelijke reactie. Slechts badinerende opmerkingen. Maar ik snap jou wel, ik begrijp zo’n beetje alle reacties wel. Het gaat altijd in het leven om én, én; niet alleen de prietpraat komt dan aan bod maar ook de serieuze zaken waarvoor je niet kunt weglopen. Het gezwets zal wel blijven (prima) maar daarnaast blijven ook de vragen die overblijven voor een inhoudelijke discussie. Daar kun je niet met gezwets voor wegvluchten. Het lijkt af-en-toe of de wereld niets anders wil dan het oeverloze gezwets; er worden geen stellingnamen betrokken waar men voor staat. En soms doe ik wel mee met het gezwets en de prietpraat en dan krijg ik complimenten van je; zolang het maar prietpraat is. Maar er is meer.
  Wordt mijn verhaal te moeilijk voor je? Wil jij me bannen? Jij gaat niet over dit blog; dat doet Aad. En als hij vindt dat ik te scherp analyseer dan zegt hij me dat maar. Niet jij. Ondertussen gaf ik @Summer een repliek en impliciet jou ook met weer een degelijke analyse. Zie comment 8:23 uur. Geen antwoord op.

 159. Aad Verbaast 8 februari 2009 om 11:47

  @W-tje: misschien moet ik deze blog herplaatsen met een kleine aanpassing in de titel:
  "Socratische gesprekken. Gemiste kans voor Jan Bouma?"
  Soms kun je niet duidelijk genoeg zijn.. :-))
  @Jan: je ziet: we hebben het beste met je voor.. Maar ja het blijft ‘boren in harde balken..’. Beton zelfs..Reactie is geredigeerd

 160. Summer 8 februari 2009 om 11:57

  jan bouma / 08-02-2009 08:23
  Wel degelijk kan men slechts tot de holle vaten spreken en de woorden aan ze verspillen, Summer 01.04 uur. Aldus de woorden van jan bouma…
  ****
  @jan bouma, Nu heb ik ten leste eens in jouw taal en met jouw "vruchtenloze" woorden ( je eigen woorden) geschreven, kun jij dat ook al niet goedkeuren.
  Anders gezegd: je keurt je eigen woorden en uitlatingen af. Dezelfde woorden die je wel aan alle lezers presenteert….
  Het kwartje wil maar niet vallen…
  Ik zie hierboven weer zo`n eisende toon van je: Je verwachtte dat ik speciaal om jou te antwoorden vandaag( zondag) niet uit zou mogen slapen maar meteen in de houding springen om ene jan bouma onmiddellijk te antwoorden.., Op dat tijdstip lag ik nog op één oor en was niet weggevlucht. Mag dat òòk al niet vanuit jouw optiek ? Gisteravond was jij er niet om reacties aan jouw adres te beantwoorden. Daar heeft niemand zich over beklaagd. Interacties met jou (en niet met anderen) ontaarden telkens in "overloos gezwets". Daar ben je zelf bij. Hoezo "vruchtenloos"? Ik bedoel maar.
  Niemand heeft jou ooit gecomplimenteerd met jouw prietpraat.
  Zoals Aad hierboven stelt: Men heeft het beste met jou voor, met engelengeduld zelfs, maar dat wil of kun jij niet zien. Er zijn jou al zovele parels toegeworpen…Ga even in andermans schoenen staan, maar je wilt die schoen zelfs niet eens passen. Dan kom je toch nooit een steek verder?Reactie is geredigeerd

 161. wj-tje 8 februari 2009 om 12:12

  @Aad
  Wat je wilt, chef. Inspraak is nog geen uitspraak. Een tweede blog erbij, chef?
  Mag ik vragen ‘waarom???’

 162. nelus 8 februari 2009 om 12:33

  nelus / 08-02-2009 12:30
  @Jan: ik heb niet badinerend willen doen. Dat is 1. Ik heb je willen aangeven dat je een vrij mens bent. Dat je in een vrij land woont. Dat het je vrij staat om te bloggen, maar ook om niet te bloggen. Ik krijg steeds meer de indruk dat jij je helemaal niet meer prettig voelt hier. Zie ook je eigen veelvuldige uitlatingen daarover. Je vindt ons maar nitwits, dom gepeupel, geen standpunt innemende mensen. Oeverloze zwetsers. En alles van jou is parels en die gooi je voor de zwijnen (dat zijn wij dan weer). En ik ben al zo vaak inhoudelijk op je ingegaan. Maar het is een gebed zonder einde. Het houdt maar niet op. Zoals al vaker gezegd: de 1e les van Socrates moet je nog volgen: luisteren en vragen stellen. Erachter willen komen wat die ander wil of bedoelt. Snap dat nou toch eens Jan. En hou nou eens op met ons te vertellen hoe de wereld in elkaar zit.

 163. jan bouma 8 februari 2009 om 12:34

  @Summer… De ene voetstootse (onjuiste) aanname stapel je maar op de andere, Summer. Je hebt het zelf niet eens in de gaten.
  Hoezo? Zou je van mij niet kunnen of mogen uislapen?
  Hoezo? Zeg ik je waar en wanneer je mij zou "moeten" antwoorden? Je kletst. Ik stelde slechts dat ik je antwoord gaf, uitgebreid zelfs, om 8:23 uur hedenochtend op je verhaal van afgelopen nacht: 1.04 uur…
  Niks meer, niks minder. Je persifleerde mijn teksten? Prima! Ga je gang, joh. Je veronderstelt verder alles van mij te weten en te kunnen becommentariëren? Wel… Dáár zeg ik (soms) wat van ja. Dus… nogmaals HOEZO? Wat heb jij nou te klagen over mij? Ik constateer dat ik geen antwoorden krijg op mijn stellingnamen. Soit! Ook goed. So be it! Take it or leave it. Pick your choice! Maar laat wel mij mijn eigen conclusies daaraan verbinden dat ik geen antwoorden krijg. Ook al passen ze je niet! Mag ik?
  Snap je het nu of moet ik het nog eens uitleggen?
  @Aad.. Jouw tactiek is om wat algemene steun te vragen in de geest van… "nou dat snapt eenieder hier wel". Of… je probeert mijn argumentatie te ridiculiseren. Nooit eens concreet worden. Nooit eens een stellingname. Ik herinner je anderzijds er wel aan dat je ook wel eens "de oorverdovende stilte" vaststelde op één van je vorige blogs. En toen had je het ook over je aanhang… Groeten! Ik ga nog wat anders doen. Ik denk wel dat dit blog over de vraag of de Socratische aanpak gekozen zou moeten worden alleen door mij beantwoord is. Zie 8:23 uur.
  @Nelus… tot slot en tevens antwoord aan @Summer. Ergens schreef je dat je mij toch maar "de beste" vond. @Summer mag er ook naar gaan zoeken i.v.m. zijn laatste zin hierboven 11:57 uur.

 164. nelus 8 februari 2009 om 12:41

  @Jan: ik zei: You’re simply the best. En ik heb er niet bijgezegd of ik dat vond of niet. Misschien was het wel een knipoog naar jouw eigen uitspraken.
  En dan nog even naar het bannen. Nee, Jan. Daar ga ik niet over. Aad is hier de baas en niet ik. En ik ben het met Aad eens: bannen is een slecht middel in de democratie. (Heb ik dat goed weergegeven Aad voor wat jou betreft ? Dit zijn mijn woorden hoor)Reactie is geredigeerd

 165. Summer 8 februari 2009 om 13:41

  @jan bouma, Inderdaad, ieder lijkt me toch wel het beste met je voor te hebben Niemand is perfect maar met( indien nodig) wat meer meegaandheid komt men eerder tot eensgezindheid.
  Wat betreft @Aad, die heeft bij mijn weten nimmer "tactiek" toegepast of steun bij anderen gezocht. Hij komt over als mans genoeg om jou zonder steun te kunnen pareren en kan jou te woord staan zonder onparlementaire woorden. Woorden welke jij nogal eens als noodmaatregel meent in te moeten zetten. Desondanks probeer jij hem dat etiket op te plakken. Ik zag hier zovele reacties met goede intenties en getuigend van gevoel voor rechtvaardigheid.
  Wil je medestanders dan zijn dat fundamenten om op te bouwen en niet dat vervelende hoogelach waar je je herhaaldelijk van bedient. C`est le ton qui fait la musique. Het is nog de vraag wie het allemaal niet in de gaten heeft…Reactie is geredigeerd

 166. Aad Verbaast 8 februari 2009 om 13:41

  @WJ-tje: "een tweede blog erbij"?
  Nee hoor, ik heb aan deze mijn handen vol…
  Geen denken aan.. Ik had het over herplaatsing toch?
  @Nelus: nee ik heb nog nooit geband. De lezers zijn uitstekend in staat elke reactie op hun waarde te schatten.
  En als iemand zijn eigen schandpaal opzet, dan ook maar in het zicht 🙂
  Ik verwijder reacties als iemand privacy wordt geschaadt (een keer gebeurd, ook nog in overleg overigens).
  En ik wil nog wel eens een reactie redigeren, door er dingen uit te halen die naar mijn smaak helemaal nie kunnen.. Ook pas na een aantal waarschuwingen..
  Dat heb ik een keer of tien gedaan.. Bij één lezer/schrijver hier.
  @Jan: even serieus in een laatste poging je aan te praten dat wellicht een wat andere benadering van je, voordelen kan opleveren voor je zelf en de anderen hier:
  Ik heb één keer een uitvoerig Socratisch gesprek met je gevoerd. Ik stelde de vragen en bleef doorvragen. Jij gaf de antwoorden. Je deed inhoudelijk en positief mee.
  Dat was onder de blog:http://www.volkskrantblog.nl/bericht/181208
  Je kan het allemaal nog nalezen..
  Uitendelijk leverde dat zo veel op dat het leidde tot de inmiddels zeer bekende en inmiddels historische blog:http://www.volkskrantblog.nl/bericht/182403
  Een eigen gezamenlijk voorbeeld hoe goed en productief een Socratisch gesprek kan werken.
  Om nooit te vergeten. Het lijkt wel dat je dat vergeten bent… Breng het maar teug in je eigen herrinnering zou ik zeggen. Het zou de samenwerking weer op wat hoger niveau brengen.. En productiever maken.

 167. Aad Verbaast 8 februari 2009 om 13:43

  @Allen: vanmiddag naar een ‘kerkconcertje’ hier in de buurt..
  Eind van middag een blog in de categorie: "humor"
  Het wordt weer eens tijd :-))

 168. nelus 8 februari 2009 om 16:46

  @Aad: humor. Nou leuk. Heb trouwens hier ook wel gelachen. Eens kijken wie van ons de meeste of de kwalitatief meest hoogwaardige humor heeft. Hoe te meten ? Het aantal mensen dat er om moet lachen en het niveau van de grap.

 169. Aad Verbaast 8 februari 2009 om 17:02

  @Nelus, ik ben benieuwd, of je om het niveau van de volgende blog kunt lachen.. Ik denk het wel overigens..

 170. nelus 8 februari 2009 om 17:10

  @Aad: je hebt hier al zoveel humor ten beste gegeven dat ik er alle vertrouwen in heb dat we een paar leuke dagen tegemoet gaan.
  Kom maar op zou ik zo zeggen. ‘k Ben heel benieuwd.

 171. Motek from Space 8 februari 2009 om 17:53

  plies…lame lachuh..

 172. Aad Verbaast 8 februari 2009 om 18:08

  @Nelus & @Motek en eigenlijk aan @allen:
  vooruit dan maar me de volgende blog:http://www.volkskrantblog.nl/bericht/245391

 173. jan bouma 9 februari 2009 om 08:57

  Inzake dit blog wat mij betreft als naschrift:
  ===============================================
  Aangezien uiteindelijk niet de discussie het doel is maar het middel komt aan elke discussie, ook een Socratische, een einde wanneer de eindconclusies moeten en kunnen worden getrokken. Ik begrijp het wel dat Socrates toen nog slechts de gifbeker zag als ontsnapping want zijn spot en kritiek dienden ook geaccepteerd te worden.
  Dat laatste gebeurt zelden of nooit. Men weigert dan ten ene male om de getrokken conclusies te aanvaarden en in besluitvorming om te zetten. Men ziet verder maar; of niet.
  ===============================================
  Groeten! JB

 174. Ingrid 10 februari 2009 om 16:24

  Vind jij ook niet Aad dat dit allemaal wel erg theoretisch klinkt?
  En dat ik nog veul moet oefenen?
  Dan zijn wij het samen eens.Reactie is geredigeerd

 175. Aad Verbaast 10 februari 2009 om 18:39

  @Ingrid: ik heb er veel goede praktijk ervaringen mee.
  Anders had ik het niet durven opschrijven.. 🙂

 176. Ingrid 10 februari 2009 om 19:44

  Dat ik nog veel moet oefenen was (uiteraard) ironisch bedoeld. Ik denk dat velen onbewust al toepassen wat hier in theorie is beschreven.
  Dat was de boodschap die ik met een kwinkslag wilde brengen, maar niet elke kinkslag treft zijn doel.
  Het blijft een leerzame bijdrage, aad, om over na te denken.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: