Aad Verbaast

te gek voor woorden eigenlijk

Oklahoma Dust Bowl

Tijdens de grote  trek naar het westen vonden de pioniers van amerika de uitgestrekte prairies die zich uitstrekten van canada tot aan mexico. Na de indianen en het wild verdreven te hebben werd het land (oklahoma regio) ontdaan van de spaarzame bomen (huizenbouw) en werden de eindeloze vlakten voortvarend omgeploegd om (met name) graan te verbouwen.

In de jaren 20 groeide de behoefte aan graan enorm. De boeren maakte gouden tijden mee. De uitgestrekte prairies waren omgetoverd tot een van de rijkste landbouw gebieden van het land. Toen het land in een diepe depressie raakte (1930) was dit gebied de graanschuur van Amerika. Reden temeer om nog voortvarender elke vierkante meter om te ploegen tot landbouwgronden. De regen zorgde voor natuurlijk irrigatie. Het land kende geen grote rivieren om af te tappen, geen irrigatie systemen, maar dat leek ook niet nodig.

Wat niet werd beseft (maar door de indianen wel voor was gewaarschuwd) was dat de taaie grassoorten er in duizenden jaren voor hadden gezorgd dat er slechts een dunne vruchtbare toplaag was ontstaan, en dat de wortels letterlijk hun vaste grond onder de voeten vormde.
 
Dit ging nog goed totdat er in de 30-er jaren een langere periode van aanhoudende droogte aanbrak. Het grondwater zakte meer dan een meter. Het zou al met al  tien jaar duren. De losgewoelde aarde verdroogde, en vele oogsten mislukten. Er was ook niets meer om de aarde vast te houden. Het was los zand geworden.

De wind kon er vat op krijgen. Dat gebeurde dan ook. Meerdere heftige stormen bliezen telkens weer gedeeltes van de toplaag weg. Dramatisch dieptepunt was Black Sunday (14 april 1935, zie foto) waar een enorme stofstorm honderden miljarden tonnen zand kilometers de lucht in blies, het zicht was nog geen 50 cm. De statische elektriciteit opgewekt door de storm maakte dat het dodelijk kon zijn elkaar aan te raken. Het zand uit Oklahoma zou later de sneeuw in London nog rood kleuren…

400.000 vierkante kilometer werd uiteindelijk onbewoonbaar, de vruchtbare grond was verdwenen een kale lege zandvlakte achterlatend. Ruim 2,5 miljoen mensen trokken uit de regio weg, en probeerden als berooide immigranten een nieuw bestaan op te bouwen in voornamelijk Californië. Ze waren er niet welkom en werden zwaar gediscrimineerd. “Okies, stay out!”. Het was immers crisis.

President Roosevelt werd er mee geconfronteerd in zijn eerste 100 dagen termijn. Hij introduceerde uitgebreide steunprogramma’s en plantte 200 miljoen bomen om als windbreker te gaan fungeren en de grond vast te houden. “Laten we zuinig zijn op ons land en haar bewoners”, waren zijn historische woorden.. Allemaal in het kader van “dit nooit weer!”.

Dit nooit weer?
Door de mens veroorzaakte bodemerosie per jaar op onze planeet is inmiddels tien maal zo groot als de totale natuurlijke bodemerosie van de afgelopen 500 miljoen jaar. Belangrijkste oorzaak: verkeerde landbouwmethoden, waaronder ongecontroleerd omploegen van de aarde. Enkele voorbeelden?
Kazachstan had in 1980 nog 25 miljoen hectaren graanakkers, nu nog amper 14 miljoen. Uit de Bodélé-regio in Tsjaad waait per jaar 1,3 miljard ton vruchtbare grond weg, tien keer meer dan in 1947, toen de metingen begonnen. Mongolië moest de voorbije 20 jaar de helft van zijn tarweakkers opgeven en zag de productiviteit op de overblijvende akkers halveren. Allemaal ver van ons bed? De helft van Spanje is aan het verwoestijnen..

Door de mens veroorzaakte bodemerosie is de laatste 50 jaar meer dan vertienvoudigd. Op een derde van alle akkers in de wereld gaat er meer van de teeltlaag verloren dan er vruchtbare grond wordt bijgevormd. Meer dan de helft van de landbouwgronden van de miljard al hongerende mensen op aarde heeft ernstig te kampen met een stevig eroderende bovenlaag. En heeft de kritische grens bereikt. Het zal de voedseltekorten doen toenemen voor de mensen die het het hardste nodig hebben.
Verwacht wordt dat meer dan tientallen miljoenen mensen hierdoor op de vlucht zullen slaan in de komende 10 jaar. Het is al al lang begonnen. Ook nu worden ze tegengehouden.
Het zijn de Okies. van onze moderne tijd..

“Laten we zuinig zijn op ons land en haar bewoners.”

Bronnen (o.a):
Oklahoma Dust Bowl:
Wikipedia Dust Bowl
u-s-history.com: Dust Bowl
weru.ksu.edu: foto’s van de Oklahoma Dust Storms
Lied van Woody Guthrie over deze periode (aanrader)

Erosie/verwoestijning.
FAO.org: National soil degration maps.Aanrader: de hele wereld in kaart gebracht!.
Spectaculaire recente foto’s en films van recente grote zandstormen!!!! Aanrader!!
Kennislink.nl: mens zorgt voor meer erosie dan alle natuurlijke processen samen
ipsnews.be: erosie haalt boeren de grond onder de voeten weg
Willem Frederik Hermans: De geschiedenis van erosie
Wikipedia.org: Verwoestijning

Terug lezen:
Klimaatvluchtelingen zijn we altijd al geweest.
Paaseiland – metafoor voor onze planeet..
Onze planeet, hel en verdoemenis!

158 Reacties op “Oklahoma Dust Bowl

 1. nelus 26 januari 2009 om 17:37

  @Aad: wat jammer dat kokepelli niet meer meeblogt. Over dit onderwerp kunnen we elkaar vinden in Neil Young. Die heeft hier een prachtig nummer over geschreven.
  Ik zal eens even kijken of ik dat er met een linkje in kan krijgen. Voor de liefhebber.
  En….je hebt hier een onderwerp te pakken waar ik heel veel zorgen over heb. Over de ontbossing op de aarde. Over de korte-termijn strategie die we allen hanteren omtrent dit onderwerp. Over het foute hout dat we nog steeds kopen. OVer de regeringen die niet te stoppen zijn. Over alle apen die het veld moeten ruimen omdat criminelen zonodig de bossen moeten hebben. Verschrikkelijk allemaal.

 2. peter louter 26 januari 2009 om 17:42

  Weer een doorwrocht verhaal.
  Voor zover ik kan nagaan is het wel weer een beetje goed gekomen met Oklahoma. Je links volgend kwam ik tegen dat het landschap zich kenmerkt door gras (veeteelt in het Zuiden) en mais (akkerbouw in het Noord Westen).
  Tegenwoordig zijn er dacht ik nogal wat programma’s om erosie tegen te gaan, maar ik heb geen flauw idee over hub effectiviteit.

 3. Aad Verbaast 26 januari 2009 om 17:46

  @Nelus: Koko blogt nog steeds hoor. Kan ook niet inloggen overigens net zoals HetNet zovelen. Hij schreef er vandaag nog een blog over.
  Ja, een complex en onderbelicht onderwerp. Ik vond het ook tijd worden hier eens wat over te schrijven. De kop wordt ook hier in het zand gestoken, als het al niet is overgewaaid..
  Krijgt wellicht nog wel wat vervolgen van me op zijn tijd.

 4. antoinette duijsters 26 januari 2009 om 17:48

  Prima blog, Aad. Als de mens meer van de aarde wilt als zij kan geven.
  Nu nog een over het opdrogen van de Colorado rivier.

 5. Aad Verbaast 26 januari 2009 om 17:50

  @Peter Louter, dank.
  Uiteindelijk is het daar wel weer goed gekomen. O.a. door goede irrigatie (studwdammen) en sterk veranderende landbouwmethoden. Bedoeld om de bodem vast te kunnen houden en vruchtbaar te houden.
  Internationaal zijn er inderaad programma’s om in de getroffen gebieden dergelijke programma’s te introduceren. Maar bij lange na niet genoeg.
  De gevolgen zijn bekend.. Op alle vlakken.
  Door mijns inziens falend internationaal beleid, die nu met hun eigen onkunde geconfronteerd worden.Reactie is geredigeerd

 6. Aad Verbaast 26 januari 2009 om 17:53

  @Antoinette Duijsters.
  Zo zijn er nog genoeg onderwerpen. Amerika heeft een energieprobleem, maar ook wel degelijk een groot waterprobleem (net als veel landen in de wereld). Over dat waterprobleem hoor je zelden wat. Zonder water kan je niet overleven.Reactie is geredigeerd

 7. jan bouma 26 januari 2009 om 18:11

  @Aad
  @Antoinette Duijsters
  Niet zonder reden dient dan ook de wereldraad ook te gaan over de beslissingsbevoegdheid inzake het beheer van de zoetwatervoorraad op de planeet. Dat is één van de drie hoofdthema’s. 1) Defensie, 2) Energievoorziening – Zonne-energie, 3) Zoetwaterbeheer. Zie even mijn website: http://www.villamithras.com voor meer info.
  @Aad
  Goed blog idem het vorige van je.. Alle antwoorden zijn evenwel niet simpel te geven noch te duiden noch dat die zullen zijn onomstreden. Alleen middels goeie discussies komt men misschien wel aan het "goeie oordeel". Dat zal zich moeten laten blijken gedurende de decennia hierna. De vraag blijft of we die tijd hebben.

 8. Summer 26 januari 2009 om 18:13

  @Aad, roofbouw,erosie, intensieve landbouw,kortom uitmergeling van de aarde.
  Je hebt er een goed informatief blog over geschreven. Ik heb nog niet alle links "gehad" maar wel vast meteen de muziek("aanrader") beluisterd.
  Kun je nagaan: al in de dertiger jaren vorige eeuw, met name na die storm, zou men meer dan voldoende gewaarschuwd moeten zijn geweest. Geen intensieve landbouw meer, maar wat zien we? Ook vandaag de dag nog steeds( maar hopenlijk na al die gifspuiterij over the top)en meer dan ooit tevoren, wordt de grond uitgeperst tot de "laatse drup". De biologische landbouw heeft al die tijd niet noemenswaardig voedingsbodem kunnen vinden, althans op zo`n kleine schaal dat ze bijna tot doodbloeden gedoemd werd. Ondanks al die hardleersen zijn er altijd weer idealisten die hun schouders eronder zetten en zich letterlijk niet uit het veld laten slaan. En eigenlijk valt dit over de hele linie te bespeuren.
  Toevallig heb ik vandaag, zij het summier, een blog over biologische olijventeelt en olijfolieproduktie gemaakt, wat er overigens straks pas op staat. Misschien is langzamerhand de tijd er eindelijk rijp voor?Reactie is geredigeerd

 9. Aad Verbaast 26 januari 2009 om 18:18

  @Jan: een compliment uit jouw mond (vingers in dit geval) is natuurlijk een grote uitzondering, waarvoor dank.
  Als jij er nou voor zorgt dat die wereldraad er snel komt, dan komt het misschien nog wel goed 🙂

 10. Aad Verbaast 26 januari 2009 om 18:20

  @Summer. De mensheid is hardleers zo bljkt. Vandaar de koppeling maar weer eens naar de historie. Het lijkt er op dat we elke keer proberen het wiel weer opnieuw uit te vinden..
  Collectief bewustzijn is een schaars goed..
  Triest toch?
  Als je nieuwe blog er op staat, kom ik zeker kijken. Je kamelen overigens passen hier ook wel bij, die weten als geen ander wat waterhuishouding is :-)Reactie is geredigeerd

 11. A C T U A L I T Y 26 januari 2009 om 19:04

  Meneer U laat er ook geen Zand over
  Groeien met Uw artikel..mooi
  om te grasduinen in uw brede Oeuvre
  van aandacht – gebieden….
  Ooit overwogen Presisdent for Live of your Own Institute te worden ..Mr America??
  Bye for now mijn stem heeft U alsvast!!Reactie is geredigeerd

 12. Aad Verbaast 26 januari 2009 om 19:09

  @Actuality: als jij je stem laat horen, zal ik ze tellen 🙂
  Koppen uit het zand! Een inkopper uiteraard 🙂

 13. Rubio 26 januari 2009 om 19:24

  Aad; Wààr haal je het allemaal vandaan! Wellicht ook wat geinspireerd door de clip van de ‘geleerde?’ op Anno Zijlstra’s blog? Klinkt niet echt lekker allemaal..eufemistisch gesproken..

 14. Aad Verbaast 26 januari 2009 om 19:29

  @Rubio: waar ik het vandaan haal? Van internet natuurlijk -)
  Nee, die ‘geleerde’ (ik weet niet eens zijn naam) heeft me hiervoor niet geïnspireerd. Die inspireerde helemaal niet eigenlijk.
  Een milieublog op zijn tijd is hard nodig, het was al weer even geleden. Verandering van spijs doet eten, om er maar weer eens een voedselterm er in te gooien..Reactie is geredigeerd

 15. Summer 26 januari 2009 om 21:05

  @Aad, er komt erg veel informatie tot ons, maar we kunnen kiezen, wat ons het meest interesseert en bij onze individuele past. Ik ben me ervan bewust soms nog niet zover te zijn om "alles" te kunnen vatten omdat je daar basis van know how voor nodig hebt. En dan te bedenken dat er hele hordes zijn die nooit iets lezen, laat staan een boek. Hoe moeten die mensen dan op de hoogte raken van het gevaar in de wereld? Eigen schuld…etc. Ik vind dat m.n. die groep eigenlijk wel bewuster mag worden.
  Verder: ook tegen beter weten in wordt er BEWUST roofbouw gepleegd. Als de grond is uitgemergeld wordt die vanzelf geschikt als bouwterrein. Mooi excuus toch om alles maar vol te bouwen? Alsof de natuur zichzelf om zeep heeft geholpen. Projectontwikkelaars stonden altijd in de rij.
  Wat die kamelen betreft, dar valt ook veel van te leren. Er zit een link bij naar een verhandeling hoe ze water kunnen opslaan (nee, niet in de bulten) en terugwinnen via een ingenieus en uniek nierensyteem. De natuur is toch onovertroffen! Mensen kunnen daar eigenlijk niets aan verbeteren. Maar, als men de natuur met als inzet hebzucht (zie ook de tropische regenwouden) heeft leeggezogen, komt men met "fantastische" uitvindingen en plannen,waar we aanvankelijk helamaal niet op zaten te wachten maar uiteindelijk noodgedwongen wel…
  Je droge humor Aad is in het zand- en woestijnverhaal in je blog wel helemaal on topic:) o…

 16. Aad Verbaast 26 januari 2009 om 21:54

  @Summer: de unversele wetenschapper is niet meer, er is te veel om te kunnen bevatten.
  Des te meer reden om gezamenlijke kennis op te tellen, te delen en open te staan voor andermans ideeën en concepten. Dat in plaats van ze neer te sabelen en af te kraken. En te vechten voor ieders gelijk.
  Alleen dan is er genoeg optelsom om er samen een betere wereld van te maken. Hard nodig.
  De kameel is een fraaie metafoor daarvoor. Aanpassing in plaats van verwerpen.

 17. martin 26 januari 2009 om 23:06

  Je hebt het weer mooi neergezet mijnheer Verbaast. Toch wilde ik wel eens wat vrolijkers toevoegen. Dit is een eerste treffer:Landdegradatie in Bolivia vormt een ernstige bedreiging. Is het te stoppen? Hoewel boeren bezorgd zijn wordt er weinig actie ondernomen. De uitdaging is hoe boeren te motiveren om conserveringsmaatregelen op grote schaal te adopteren. Dit vierjarige onderzoek in samenwerking met Boliviaanse boeren concludeert dat land degradatie alleen gestopt kan worden als mensen – op verschillende niveaus – bewogen kunnen worden om collectief actie te ondernemen. Op boerenniveau is het leggen van een solide fundament van daadwerkelijk participerende boeren met betere toekomstperspectieven cruciaal voor het succes van ontwikkelingactiviteiten. Op institutioneel niveau moet adequaat beleid zich richten op capacity building en het motiveren van mensen op de lagere schaalniveaus, waar vooral de lokale overheden (gemeentes) een belangrijke rol hebben in het coördineren van activiteiten. Dit vereist “excellent governance”, samenwerking van de top tot aan de bodem, en collectieve acties van donoren om sectorbreed beleid te ondersteunen. Nu, met een nieuwe socialistische regering in Bolivia, is het moment om in actie te komen.

 18. Aad Verbaast 26 januari 2009 om 23:40

  @Martin: dat is nou een mooie voorbeeld hoe het zou kunnen. Zie ik ook mijn reactie naar Peter 17:52. Nu nog op veel bredere schaal. Collectief!

 19. martin 27 januari 2009 om 00:11

  Ja op een nog veel bredere schaal, waarom? Zelfs dit is al over the top. Bolivia bestaat niet. Er is een rijk en een arm Bolivia en die moeten verschillend worden aangepakt. Er zijn zaken die centraal moeten en kunnen, maar niet alles.

 20. Aad Verbaast 27 januari 2009 om 00:18

  @Martin: ik ben niet genoeg bekend met Bolivia hoe het precies in elkaar zit. Is weer reden om wat te leren voor me via internet? Of van een ander?
  Ik begrijp (grotere schaal) dat er wel vele (en ook VN) organisaties allerlei programma’s hebben om tot landbouwverbeteringen te komen. Daar zou toch de sleutel moeten liggen lijkt me.Reactie is geredigeerd

 21. wj-tje 27 januari 2009 om 00:43

  @ aad met alle respect. Waarom steeds teruggrijpen op Amerika op je bijdrage’s Tot drie maal toe? Toch het grote voorbeeld, Amerika?
  Terwijl elders in de wereld de voedselproduktie om tal van oorzaken veel meer ernstige redenenen tot bezorgdheid leiden.
  Of wil je daarmee duidelijk maken dat de ‘Graanschuur van Amerika’ een lichtend voorbeeld is voor de rest van de wereld.
  Overigens, ooit een graan- of rijstzak gezien van de ‘Chinese Development Company from the CDRoC of de "Indian Welfare Commission?
  Niet bezig met een ‘overshoot’ om voor de derde keer the USA in het zonnetje te zetten.
  Waar zit de Nederlandse graanschuur, of is het alleen mais om de koeien melkprodukten voor de export te produceren.
  Een kilo "Old Amsterdam" is hier 20% procent goedkoper dan bij Super de Boer in kikkerlandje.
  Wat zouden die ‘Caroliners’ aan boord gegeten hebben, voordat ze deze vruchteloze poging waagden om disproportioneel 120 mtr de diepte werden ingesleurd.
  Huisje, Boompje, Beestje, Water, Voedsel. Zonder gaat het niet. En sinds het wiel , vleugels zijn uitgevonden is het feest helemaal compleet. Op naar de resources.
  Het wordt tijd voor de Chinese Reminbi, waarmee de $ en de Euro stelselmatig ondermijnd wordt.
  Dit gaat botsen, ook demografisch gezien.
  Mney makes the world turn around.Reactie is geredigeerd

 22. Aad Verbaast 27 januari 2009 om 01:13

  @WJ=tje, je leest me toch al een tijdje, ik dacht toch niet dat ik te boek sta als iemand die Amerika in het zonnetje zet. Ik schrijf regelmatig over Amerika puur als tegenwicht, omdat het me erg dwarszit dat de wereld waar ik in woon er nog steeds zo ongelooflijk mee weg loopt en achterna loopt en dus vrijwel niet klaagt en moppert. Ik hou wel van balans.
  In dit geval tegenwicht dus.
  Maar het jaar is nog lang, maak je niet ongerust :-)Reactie is geredigeerd

 23. martin 27 januari 2009 om 01:32

  Aad, volgens mij was mijn eerste treffer (ik ging wel gelijk naar de Landbouwuniversiteit Wageningen) een hele goede. Je moet de mensen meekrijgen en die internationale programma’s zijn daarin faciliterend, maar niet doorslaggevend. Er zijn natuurlijk ook grensoverschrijdende problemen. Dat is ook poltieke facilitatie van belang. Maar het gaat om de programma’s op de grond en niet om die achter bureaus. Bovendien van de top naar de basis en luisteren naar die basis anders luistert die basis ook niet naar jou.

 24. Aad Verbaast 27 januari 2009 om 01:39

  @Matins: eens! De macro getallen die ik vond over de wereldwijde situatie liegen er dan ook niet om. Er gebeurd gewoon veel te weinig.
  Op het nieuws wel de pleisters op hun wonden: illegale boorvluchtelngen die moeten worden teruggestuurd. Wordt er ooit bijverteld waarom die mensen vluchten?
  Soms wel: "voor eigen economisch gewin.." "Foei, gauw terug" zeggen we dan.. Merkwaardig. Wat doet het rijke Westen wel niet allemaal voor eigen economisch gewin. Alles toch? Zelfs ten koste van alle anderen.Reactie is geredigeerd

 25. ceesincambodja 27 januari 2009 om 07:03

  Alarmerend blog Aad.
  Leerzaam.
  Ik houd mijn hart vast want hier in Cambodja zie je ook al de tekenen van roofbouw.

 26. pacopainter 27 januari 2009 om 08:45

  Zeer leerzaam, Aad.En inderdaad alarmerend

 27. Aad Verbaast 27 januari 2009 om 09:27

  @Cees: volgens mij wordt er in Cambodja, als ik je blogs lees, op alle fronten roofbouw gepleegd. Ook op mensen bijvoorbeeld.
  @Paco: dankReactie is geredigeerd

 28. martin 27 januari 2009 om 09:54

  Even terug op bezoek. Faciliterend is bijvoorbeeld dit. Cees ziet, FAO meet. Geeft je bovendien snel een overzicht van de probleem gebieden. Even niet naar het Zuiden, maar hier en in de VS kijken. In de VS lijkt het inderdaad ernistiger dan in Nederland. Maar de VS heeft ook omvangrijke gebieden waar geen erosie plaats vindt, die heeft Nederland niet.http://www.fao.org/landandwater/agll/glasod/glasodmaps.jsp?country=KHM&search=Display+map+%21
  Plak er nog even een http://www.fao.org/countryprofiles/maps.asp?iso3=KHM&lang=en in speciaal voor Cees. Hij ziet waarschijnlijk direct heel veel op die kaartjes.Reactie is geredigeerd

 29. wj-tje 27 januari 2009 om 09:56

  dagmenu
  3 koppen koffie met koffiepads van senseo 0.40
  2 boterhammen met kaas en ham 0.55
  2 uitgeperste sinasappels 0.60
  1 glas melk 0.27
  2 ltr kraanwater 0.08
  middag
  1 beker bosbessen yoghurt 0.48
  avond
  2 bier 1.08
  200 gram gekruide koolvis van iglo 1.30
  125 gram klare rijst uit magnetron 0.50
  bakje verse sla van de pizzaboer 1.50
  toetje, gevuld flensje uit diepvries 0.43
  capuccino 0.20
  1 napoleon vsop 1.25
  verder
  1 multivitamine + calcium tablet 0.10
  aandeel ei per dag/wk 0.05
  totaal 8.79
  gemiddeld BTW aandeel 13%, voedsel 6 % 1.14
  ga nu maar eens uitrekenen wat de overheid opstrijkt op jaarbasis op alleen de eerste levensbehoeften.
  de economen onder jullie weten vast wel de totale BTW opbrengsten overal verstopt in dat koffertje op de 3e dinsdag te voorschijn te toveren.
  persoonlijk schat ik dat op circa 120 miljard euro, maar kan dat niet staven.
  Overigens koopt de overheid BTW-vrij in.
  Ook het voedsel voor de kantines, JSF, wapens, computers, brandstof voor PH-BPX, je kunt het zo gek niet bedenken, wat nog niet meer.
  maar goed, voedsel produktie.
  rond 40 miljard BTW alleen in NL. Waar blijft dat geld? Hersluizen naar andere speeltjes van en voor politici?
  Corruptie? Welnee, is allemaal wettelijk geregeld, met de handtekening van het staatshoofd eronder.Reactie is geredigeerd

 30. Aad Verbaast 27 januari 2009 om 10:56

  @Martin: wat een geweldige link is dat!!
  In een oogopslag wereldwijd het probleem in kaart.
  Ik zet het staks even bij de links boven in de blog. Dank!

 31. martin 27 januari 2009 om 11:10

  Aad, ja de VN doet wel wat. Al krijg je soms het idee dat ze nog uitgevonden moet worden.

 32. Aad Verbaast 27 januari 2009 om 11:11

  @WJ-tje: 16 miljoen*1,20*365= 7 miljard BTW aan eerste levensbehoeften.
  Totale BTW inkomsten is
  Op een totaal aan inkomsten van 180 miljard..
  Nu mag jij uitleggen wat de link is met wereldwijde bodemerosie 🙂

 33. jan bouma 27 januari 2009 om 11:11

  De vernietiging van de ecosystemen is m.i. louter het gevolg van de OVERPOPULATIE en verkeerde beslissingen. De laatste decennia neemt de wereldbevolking dramatisch toe. De mens stapelt dan de ene fout op de andere om die gevolgen op te vangen met domme ingrepen in de ecosystemen.
  Paar voorbeelden die me te binnen schieten:
  – het platbranden van bossen waardoor tijdelijk de grond "bemest" wordt met de as. Berucht zijn de branden in Indonesië waardoor soms half Z.O.-Azië in de smog zit gedurende het "droge seizoen".
  – de monoculturen die aangelegd worden in het Amazonegebied. Vrnl. soyateelt. Er schijnt ook slechts een relatief zeer dunne laag vruchtbare aarde te bestaan die uiteindelijk door erosie door de rivieren wordt afgevoerd naar de oceaan…
  – de bouw van stuwdammen, als de Assoeandam in de Nijl en de Drieklovendam in China. Voorheen viel het vruchtbare slib over de delta van de Nijl zoals we allen weten uit de geschiedenis van de Egyptenaren… ; nu heeft men kunstmest en pesticiden nodig voor die Nijldelta…
  – Het Aralmeer een ecologische ramp zie: http://nl.wikipedia.org/wiki/Aralmeer; vrnl t.g.v. de katoenteelt…
  Dus… ook hier zou een wereldraad haar diensten wel bewezen hebben want je hebt nu eenmaal wat meer verstandige(r) mensen nodig dan de egotrippers die we nu aan het bewind hebben en de ene fout na de andere begaan… Maar ja, hè… naar mij wordt niet geluisterd.

 34. wj-tje 27 januari 2009 om 11:13

  @aad
  maar is oklahoma niet een vrij extreem voorbeeld om de zoektocht naar voedsel te illustreren?
  de links zijn er.
  345% meer kans op tornado’s
  martin vanburen
  the trail of tears
  Oklahoma neemt een bijzondere positie in dankzij die 8e president van de VS.
  nog even terug teruggelezen naar 07/03/08 op je bijdrage op je weblog.
  ‘De wereld biedt genoeg voor ieder mens, maar niet voor ieders hebzucht’
  Dat je alles goed doorwrocht hebt, en gelijk hebt, is onbetwist maar onbelicht is wat de indirekte rol van Nederland is geweest in Oklahoma in de jaren 1830. Dat zijn de jaren van m’n overgrootvader. En nu een nieuwe generatie rijp maken voor 2050, als deze generatie er niet meer is.
  Of was het Peter Stuijvesant die de boel daar al verstierde.

 35. jan bouma 27 januari 2009 om 11:13

  laat maar WJ’tje dat deed ik al… zie tweemaal 11:11… sneller kan ik niet mijn helderziendheid bewijzen als op slag van… 11:11… Nu u weer!

 36. Draver 27 januari 2009 om 11:22

  Aad weer een geweldige bijdrage van een groot probleem wat we helaas nog niet kunnen stoppen, maar door hier veel aandacht aan te besteden kan mogelijk toch helpen dat men gaat beseffen dat deze roofbouw op onze mooie planeet niet kan blijven doorgaan op deze manier.

 37. Aad Verbaast 27 januari 2009 om 11:27

  @Jan Bouma: een mooi lijstje van goede voorbeelden, van verkeerd ingijpen geef je daar.
  Ik moet meteen denken aan de documentaire: http://en.wikipedia.org/wiki/Darwin's_Nightmare.
  Een afschrikwekkend voorbeeld hoe menselijk verkeerd ingrijpen rampzalige gevolgen kan hebben voor de ecologie. Op alle vlakken.

 38. Aad Verbaast 27 januari 2009 om 11:30

  @WJ-tje: voor alle duidelijkheid ng maar een keer: deze blog gaat net over Amerika, Oklahoma was slechts een aanloopje. Het gaat over de wereldwijde bodemerosie door verkeerd gebruik van landbouwgronden. Gronden die we hard nodig hebben in de wereld om de komende wereldwijde voedseltekorten (die er nu al zijn)te vermijden.
  (Verder natuurlijk wel met een onderliggende boodschap: amerikanen zijn wederom hardleers en kijken niet verder dan hun eigen neus lang is…)Reactie is geredigeerd

 39. Aad Verbaast 27 januari 2009 om 11:31

  @Draver: dank, de boodschap van de blog is gelukkig goed over gekomen. Dat doet me deugd 🙂

 40. Summer 27 januari 2009 om 12:02

  Veel voorkomende jongensnamen in Amerika zijn:
  Storm, Dustin, Dusty…
  Misschien daarvan afgeleid…?
  Erosie tegengaan: voorkomen beter dan genezen. Kostbare methoden erosie te "genezen".Reactie is geredigeerd

 41. Aad Verbaast 27 januari 2009 om 12:04

  @Summer: h4h4h4!! Nog eentje: Sandy..
  Zou Wot, Wotty etc. als naam al zijn doorgedrongen?

 42. wj-tje 27 januari 2009 om 12:14

  @aad heus wel je intenties begrepen. Draait het niet om. Daarover geen discussie.
  Maar de centen moeten terugvloeien naar waar ze gegenereerd worden en niet elders verdwijnen. Daar draait het ook om.
  absolute cijfers ga ik uitzoeken, voor zover niet gemanipuleerd.
  ik voel op m’n klompen in de klei aan, nou ja, hier in het kalksteen, dat dit niet gebeurt.
  @bouma. Helemaal mee eens met je voorbeelden. Geen speld tussen te krijgen.
  Maar die wereldraad, dat is andere koek. En iedereen is bereid te vechten voor z’n koekje van andermans deeg.
  Dat deed de koekoek in de natuur al.
  Als jij nu eens de Wereldraad gewoonweg even weg laat, garandeer ik vele luisterende oren, wat mijn inschatting dan ook waard is. Eigenlijk zijn sprookjes toch al de wereld uit?
  Obama moet ook uitkijken.Reactie is geredigeerd

 43. Thera 27 januari 2009 om 12:17

  Amen!
  Prima stuk, en denk dan nog aan het kappen van de longen van de aarde, het Amazonegebied, de mijnbouw op Nieuw-Guinea en meer van die ellende.

 44. de Stripman 27 januari 2009 om 12:20

  Een boeiend verhaal, Aad. De dustbowlsongs van Woodie Guthrie schieten me onmiddellijk te binnen, maar ook de tv-serie Carnivale, die zich in deze periode afspeelt.
  We hebben trouwens ook in ons land het nodige meegemaakt wat bodemerosie betreft. Hier in Soest hebben we bijvoorbeeld de Soesterduinen, een stuifzandgebied dat ontstaan is door het wegkappen van de oorspronkelijke begroeing, gevolgd door afplaggen van de daarna ontstane heidevelden.
  De Veluwe is daar een groter voorbeeld van. We beschouwen die gebieden nu als ‘natuur’, maar ze zijn ontstaan door onverstandige land- en bosbouwmethoden in voorgaande eeuwen.
  En we moeten nu ons best doen om ze zo te houden als ze nu zijn. Laat je de natuur zijn gang gaan dan groeit een zandverstuiving weer dicht en vormt zich een nieuwe humuslaag.
  Uiteindelijk is dat ook de oplossing. Of de mensheid daarop kan wachten is de vraag…

 45. Aad Verbaast 27 januari 2009 om 12:58

  @WJ-tje: ik heb hetzelfde ‘klompen gevoel’.
  Ik ben benieuwd naar de uitkomsten van jou gegraaf. Ik graaf ook graag verder 🙂

 46. pierra 27 januari 2009 om 12:59

  Ook al gaat dit interessante blog niet alleen over de VS. Maar als je daar bent ‘onderga’ je als het ware dat opslokken van energie, met idioot veel verlichting van gevels en straten, hotelhallen, fonteinen, en vooral de airco waardoor je altijd met een verkoudheid thuiskomt. Wat dat betreft is Las Vegas waarschijnlijk het uiterste. Als je daar rondloopt snap je ineens waarom de woestijnen in Afrika groter worden.

 47. Aad Verbaast 27 januari 2009 om 13:03

  @Thera: dank. Terechte onderwerpen die je aangeeft. Ik zal er ongetwijfeld nog wel eens bloggen aan wagen.
  @Stripman: (dustbowlsong van Guthrie, staan bij de links in de blog).
  Natuurlijk is natuurlijke erosie bron geweest van veel ellenden maar ook veel moois. Vakantievierders wereldwijd gaan graag naar die natuurparken waar de natuur heeft huisgehouden. ook in Nederland.
  Het zorgelijke is echter dat door menselijk handelen de bodemerosie nu sneller per jaar gaat, dan alle natuurlijke erosie van de afgelopen 500 miljoen jaar. Verder dat er meer af gaat dan er bij komt. Geen goede trend. Het zou immers andersom moeten zijn, alleen dan kan het voedselprobleem worden opgelost.

 48. Aad Verbaast 27 januari 2009 om 13:07

  @Pierra: inderdaad walgelijk. Je noemt Las Vegas. Als er ergens een groot waterprobleem is in Amerika, dan is het daar wel. Enorme politieke gevechten. En zelfs waterpolitie om door de buurten te surveilleren of mensen niet per ongeluk een kraan hebben openstaan, of een vijvertje in de tuin. Dat is verboden.
  En in de 1000-en kamers in al die hotels, wat dacht je daar van? Stad van de pure verspillingswaanzin..
  Omgeven door barre woestijn..Reactie is geredigeerd

 49. de Stripman 27 januari 2009 om 13:18

  @ Aad: Voor de mensheid en de natuur zou het veel beter zijn om verstandiger om te gaan met de beschikbare bronnen, daar heb je uiteraard groot gelijk in.
  Maar wat wij in ons land natuur noemen is in werkelijkheid ook ontstaan door menselijk ingrijpen. De Veluwe is een uit de hand gelopen en uitgeput cultuurlandschap. Het is juist de ironie dat we dat nu in stand proberen te houden, tegen de natuur in…

 50. Aad Verbaast 27 januari 2009 om 13:28

  @Stipman, je hebt al weer gelijk. "Terug naar de natuur" is ook een rekbaar begrip wat door de natuurorganisaties wordt gehanteerd. Want welk moment kies je dan? Teruggeven aan de natuur is misschien een betere invalshoek. Dat hoor je de ook vaker.
  Wereldwijd gezien (zie ook blog) natuurlijk wel een luxe probleem wat we daarmee aan het ‘oplossen’ zijn.. Ook wel weer dubbel toch?

 51. wj-tje 27 januari 2009 om 14:11

  Misschien SBB inhuren? Hebben ook internationale aspiraties. God verhoede het.
  Zijn al gesignaleerd in Mozambique.
  Zijn goed in groene bordjes op hangen.
  De goede verstaander moet maar eens vragen gaan stellen wat in Machangulo met subsidiegeld gebeurd.
  Les geven door een afgestudeerde boswachter aan de oorspronkelijke bevolking die steentje op steentje gaan stapelen, terwijl de uitgezonden boswachter in z’n 4-WD de omgeving bekijkt.
  Alles BTW vrij.

 52. Aad Verbaast 27 januari 2009 om 14:42

  @WJ-tje: "SSB"??

 53. jan bouma 27 januari 2009 om 15:08

  SSB is natuurklijk `StoomSchipBeatrix…´ bij WJ´tje moet je alles binnen de koninklijke kringen afrekenen.

 54. nelus 27 januari 2009 om 15:32

  @Jan: fout. S.B.B. en geen S.S.B.
  ik gok op Stuntvrouw Beatrix Behartigt haar belangen (en wel een beetje meer dan dat….)

 55. wj-tje 27 januari 2009 om 15:36

  @aad& @bouma @Nelus
  laten we het maar even houden op "Single Side Board"
  Dit is een integere site, weblog, het is ‘SBB’, maar zat ondertussen te vogelen op mijn tweede computer, waar ik ondertussen wat andere dingen uitzocht.
  Oprechte computer excuses en voornamelijk van mijzelf.
  Ik ga nu even in het stof.Reactie is geredigeerd

 56. nelus 27 januari 2009 om 16:35

  @Aad: zou nog een linkje aanleveren van Neil Young maar ik heb me vergist. Dat gaat niet over de dust bowl maar over een ander natuurverschijnsel. "Mother nature on the run" van After the Goldrush, de moeite waard om te beluisteren overigens, erg mooi. Ook heel mooi vertolkt door de 3 dames: Emmylou Harris, Dolly Parton en Linda Ronstedt. Prachtig. (Trio 11)

 57. nelus 27 januari 2009 om 16:44

  probeerseltje vanuit Youtube is mislukt.Reactie is geredigeerd

 58. nelus 27 januari 2009 om 16:49

  nog een poging http://www.youtube.com/watch?v=PfyPS7gbVl4 Het linkje wordt niet blauw. Nog een cursus linkje youtube nodig dus.Reactie is geredigeerd

 59. Aad Verbaast 27 januari 2009 om 17:09

  @Nelus: ik zal je even helpen:http://www.youtube.com/watch?v=PfyPS7gbVl4
  @WJ-tje/@Nelus/@Jan: SBB of SSB, nog steeds geen flauw idee.Reactie is geredigeerd

 60. wj-tje 27 januari 2009 om 17:33

  ssb -sociaal statistisch bestand.
  ook te vinden onder CBS

 61. nelus 27 januari 2009 om 17:35

  @aad: wat ben je toch een kei. Je kunt mij zelfs op afstand bedienen. Geweldig. Nou kan iedereen genieten van dit prachtige nummer. Mijn dank is groot.

 62. nelus 27 januari 2009 om 17:38

  @wj-tje: ongehoord hoe creatief jouw gedachten zijn. Wie komt hier nou op ? Sociaal Statistisch Bestand. In het vervolg moet je ons dat wel even uitleggen. Want zo;n snelle creatieve geest is niet altijd goed te volgen.
  En ik ben helemaal weg van jouw VSp avatar. Prachtig. Wat een mooie, trotse presentatie heb je nou.

 63. Aad Verbaast 27 januari 2009 om 17:39

  @Nelus: geen dank..
  Korte instructie nog even (en kijk even met een schuin oog naar het reactievak rechtsonder aan waar de ‘formule’ precies staat):
  1. knip en plak in de reactieruimte de link.
  2. ga dan met de muis voor de link staan.
  3. typ achtereenvolgens voor de link exact:
  [a href=" ([vervangen door < anders kan ik het hier niet intikken…)
  4. dan na de link exact intikken:
  "] hier typ je de naam die je aan de link wil geven[/a]
  en klaar is Kees/Nelus..
  Nogmaals waar hierboven [ staat deze vervangen door < etc. En exact overtypen anders gaat het fout.
  Even oefenen, dan is het een eitje!
  @Wj-tje: eindelijk snap ik het, ik leer elke dag :-)Reactie is geredigeerd

 64. nelus 27 januari 2009 om 18:05

  @AAd, ik ga even oefenen met Neil Young, de songwriter van dit nummer. Het spamgetal is 7-tien, dat ziet er dus goed uit.

 65. Jim Hasenaar 27 januari 2009 om 18:33

  Reuze interessant. Ik zal me er wat meer in gaan verdiepen. Uit jou verhaal is al een hoop aan bronnen te halen.

 66. Aad Verbaast 27 januari 2009 om 18:47

  @Nelus: nog even door oefenen lijkt me 🙂
  P.S. Geen nood: lege reacties verwijder ik maar..

 67. Aad Verbaast 27 januari 2009 om 18:50

  @Jim: speciaal voor jou, kijk even op de eerste en tweede link onder "erosie/verwoestijning" in deze blog. Dan weet je precies hoe het er in jouw regio mee gesteld is.Reactie is geredigeerd

 68. martin 27 januari 2009 om 19:23

  Nelus de drie dames, nuh, maar good old Neil staat nu al weer 20 nummers te zingen. Op dit moment het prachtige http://nl.youtube.com/watch?v=03SmkMXR7MU. Er zijn afspeellijsten die je eindeloos muziek – in alles soorten en maten – verschaffen. (Ik heb er samen met een zoon een van Drs. P gemaakt. Ik weet niet of je die ook kunt linken http://nl.youtube.com/view_play_list?p=204A2BE99D312EBB&playnext=1&v=pahJyN79O6s).
  Overigens vergeet ook niet de ] te vervangen door een > als je het 25 keer hebt gedaan gaat het daarna bijna altijd goed.

 69. Ramirezi 27 januari 2009 om 19:24

  Boeiend, weer wat geleerd (elke dag iets)…

 70. Aad Verbaast 27 januari 2009 om 19:35

  @Ramirezi: zo leren we weer van elkaar, en dat is nou net het mooie van bloggen 🙂
  @Martin: dank voor de extra tip aan Nelus..
  Net als fietsen: als je het kan is er geen klap aan, als je het nog niet onder de knie hebt, lijkt het een onmogelijke acrobatische truuk.. 🙂
  Nog een tip: je kan ook het geheel even oefenen in een word document, zodat alles er staat, en dan in een keer kopiëren en plakken in de reactieruimte. Zo doe ik het soms ook.Reactie is geredigeerd

 71. Rubio 27 januari 2009 om 19:41

  Vraagje aan de VSp van WJ-tje; Die door jou en ook door mij in sommige opzichten, (ben ook in wezen een rebel dus geen monarchist) tot op zekere hoogte ‘vermaledijde’ PWA… ja die van het ‘watermanagement’ zet vooralsnog een behoorlijk punt in deze (oa òòk binnen dit topic) voor het oog der gehele aarde. ’t Komt wel allemaal domineesachtig, wijsvingerig en truttig over maar hij zet wel een punt vooralsnog…..Er mòet immers een begin worden gemaakt in deze? Waarbij ik en passant Al Gore ook ff niet wil vergeten c/q zèker wil aanhalen. We kunnen wel allemaal gaan zitten ouwehoeren over hoe het wel en/of niet moet maar deze mensen maken wèl degelijk inhoudelijk duidelijk waar begonnen dient te worden binnen het kader van ‘globale bewustwording’.., hoe je het ook wendt of keert.Reactie is geredigeerd

 72. wj-tje 27 januari 2009 om 20:21

  voordat er misverstanden ontstaan
  ssb hierboven reeds verklaard
  sbb is de staats bibliotheek berlin, waar een schat aan info opgevraagd kan worden
  en wie mijn antwoord of mijn weblogje associeert met die andere dubbel ‘s’ omdat ik in DLD woon wordt het carnaval.
  Daar weet Brown & Blackstone aardig weg mee tot groot verdriet van oude a.s. exen.
  Het kost even tijd, maar als dat balletje gaat rollen.
  Nu eerst HKH om advies vragen, daarna @Rubio antwoorden
  Geduld is een schone zaak.

 73. Rubio 27 januari 2009 om 21:58

  WJ-tje; Tja, geduld is een schone zaak…come on, ladies and gentlemen….! Be honest, what we’ll do about it! Of ben ìk nou alleen zo slim/honest..of naief? om ff in JB’s (afgezien van ’t laatste woord) terminologie te ‘lullen/blijven..’?Reactie is geredigeerd

 74. Aad Verbaast 27 januari 2009 om 22:12

  @WJ-tje en @Rbio: ik ben wel even de draad kwijt met WJ zijn verhaal. Of ben alleen zo naiëf.
  En Rubio: waaraan gaan we wat doen? Ik ben nog steeds met dit blog bezig.. Daar aan?

 75. martin 27 januari 2009 om 22:28

  Ja Aad heb je daar een idee over. Wat gaan we er aan doen? Een oliepalmactie steunen? Bomen planten? Voorlichting. Anders consumeren? Wat? Heb jij ideeen?Reactie is geredigeerd

 76. Aad Verbaast 27 januari 2009 om 23:07

  @Martin: ik heb daar (over de blog) wel ideeën over.
  Maar mijn vraag was gericht aan de heren, omdat ik geen idee hebben waar ze het over hebben 🙂

 77. wj-tje 27 januari 2009 om 23:09

  @aad
  de draad? niet leuk om via de achterdeur en op e-mail, eufemistisch geschreven, minder aardige reakties te krijgen op de VSp .
  @rubio. Preken over waterbeheer voor eigen parochie is een koud kunstje. Vooral als er daar een zoetwaterdestillator wordt ingebouwd omdat een regenton in Machangulo in het droge seizoen niet voldoet als je wilt douchen naast het zwembad.
  Of gaat de Waterprins in de Negev, de Sinai wonen?Reactie is geredigeerd

 78. Aad Verbaast 28 januari 2009 om 00:00

  @WJ-tje: dat is inderdaad niet leuk.
  Maar je laat je door diegenen toch niet van de wijs brengen? Op een onderwerp waar je achter staat?
  Als je je nek uitsteekt zijn er altijd mensen die er een vreemd genoegen in vinden die te grijpen.
  En een grotere groep die dat juist waardeert. Richt je maar op die laatste zou ik zeggen.

 79. wj-tje 28 januari 2009 om 00:44

  @aad
  juist daarom is de Verenigde Stofzuiger partij ook opgericht.
  Voor andersdenkenden doet uiteindelijk de stofzuiger ook z’n werk.
  Alle meningen, overtuigingen en wat dies meer zij op een hoop in de zak waar geen Sinterklaas met z’n knechten aan te pas komen. Opnieuw beginnen
  Een geconserveerd maaiveld voor de volgende generatie is van levensbelang.
  Quo Patet Orbis
  Non vigilante

 80. jan bouma 28 januari 2009 om 07:41

  @Aad
  Ook goedemorgen. Stel vast dat retorische vragen als die 21:58 en 22:28, met of zonder opmerkingen, door mij beschouwd worden als een provocatie en een belediging. En wel vanwege uiteraard het feit dat ik op dit blog (en het vorige) wel degelijk een gedetailleerd antwoord heb gegeven op die vragen.
  Ik laat het bij deze mededeling. Een serieuze discussie voeren blijkt niet mogelijk. Voorts heb ik mijn overige bezwaren ook al geventileerd maar die kan ik niet meer terugvinden… (?)
  Ik begrijp dan maar dat je die verwijderd hebt!!
  Zo voert men geen discussie.
  Enfin:
  Allen een prettige dag verder!
  POST SCRIPTUM
  Ik schrijf mijn comments inmiddels vrijwel dagelijk bij de columnisten van zowel de VK als bij de NRC. En blijkens mijn statistiekcijfers worden die goed gelezen…

 81. Aad Verbaast 28 januari 2009 om 08:32

  @Jan Bouma: met het verkeerde been uit bed gestapt?
  21:58: Rubio stelde vragen/omerkingen aan WJ-tje, niet aan jou.
  22:28: de vragen waren aan mij gesteld. Niet aan jou.
  Verder: ik heb geen enkele reaktie van jou in zijn geheel verwijderd.
  Kortom: je bazelt maar wat.
  Draai de boel dus niet om, want met wie is geen discussie te voeren? Vooralsnog slaat die balans naar jou door. Je geeft zelf de redenen waarom in de laatste reaktie.
  Een fijne dag nog verder.
  Te beginnen met een stevige kop koffie en een kaakje? :-)Reactie is geredigeerd

 82. Aad Verbaast 28 januari 2009 om 08:41

  @WJ-tje: mainiers weten er wel weg mee. Met de toevoeging: semper penis, begrijp ik van de manschappen zelf..

 83. martin 28 januari 2009 om 09:23

  IK wilde even het cijfer contreleren dat ik gebruikte op het laatste blog van summer over de wereldbevolking. Zoals altijd kwam ik op wiki terecht. http://en.wikipedia.org/wiki/File:WorldPopulation.png. Kan je ook naar kijken i.p.v. professor Dr. Albert Bartlett, waar ik gisteren een uur naar heb zitten luisteren.

 84. wj-tje 28 januari 2009 om 09:39

  @aad je doelt toch niet op een staatsgreep of een revolutie omdat ik het woord ‘ geconserveerd maaiveld’ ‘zo wijd de wereld strekt’ en ‘zonder geweld’ in politiek opzicht gebruikte? Het gaat toch om het beheer van landbouwgronden op je bijdrage hier?
  Je toevoeging ‘altijd de …’ neem ik als kennisgeving aan.
  Ik wist overigens niet dat onder ‘the boys from rotterdam’ ongenoegen de kop opsteekt.
  Nou ja, al doende leert men. Het is en blijft een wespennest.
  okiedo?Reactie is geredigeerd

 85. Aad Verbaast 28 januari 2009 om 10:02

  @WJ-tje: we praten wel eens langs elkaar heen, maat we begrjpen elkaar uiteindelijk altijd. En hebben beeden het beste voor met de wereld.
  Alles te meerdere eer en glorie van behoud en creatie van een betere wereld! Ook al is het soms een wespennest.
  Staatsgrepen ben ik niet zo dol op. Maar revoluties daar kan ik onder omstandigheden en onder voorwaarden wel wat bij voorstellen.

 86. Aad Verbaast 28 januari 2009 om 10:05

  @Martin: 6,8 miljard klopt wel ongeveer. Snel groeiend nog..
  Bartlett: ik heb dat nog niet bekeken.
  Kleine samenvatting van je? Korte recensie?
  Dan weet ik ook of ik een uur (op herhaaldelijke voorspraak van een enthousiaste reageerder hier) daar aan moet besteden.. 🙂
  Link?Reactie is geredigeerd

 87. martin 28 januari 2009 om 10:23

  Het uur nadat ik naar Barlett heb gekeken, heb ik naar Gong geluisterd. Eind jaren zeventig hadden zij een liedje dat hete ‘Ooby Scooby Doomsday or the Day the DJ’s got the DDT blues’.
  Dat was het gevoel dat ik bij deze emiritus professor kreeg; een profeet die ons waarschuwd voor de exponentiele groei van de wereldbevolking, het einde aan de grondstoffen en de dunne laag beschaving die er is. Het gaat niet om het voortoveren van zwarte scenario’s. Dat kunnen veel mensen. Het gaat om oplossingen en die engert stopt contraception bij de foute kant, zoals oorlog, en niet bij de goede zoals gezondheidszorg.
  Overigens vond ik zijn uitleg over exponentiele groei aanhoren geen tijdverspilling (deel 1).

 88. jan bouma 28 januari 2009 om 10:24

  @Aad 8:32
  Nog daargelaten dat ik altijd met het goeie been uit bed stap; en een zeer inschikkelijk en gemoedelijk mens ben totdat ik word getart.., lees jij toch niet goed i.p.v. ik.
  Want ik kopiëer daar als volgt:
  == naief? om ff in JB’s (afgezien van ’t laatste woord) terminologie te ‘lullen/blijven..’? ==
  (wie is hier JB, Aad… die zou "lullen?")
  Kijk! Ik heb eerder aangegeven dat men hier ernst en scherts niet weet te scheiden en zeker al niet in de "kroeggesprekken". Daarnaast zou men dan ook nog wat kunnen zeggen over het veronderstelde "lolbroekenniveau" als… men meent "grappig" te zijn waar dan mijn broek weer van afzakt! Maar ja.. niet eenieder kan alles zoals ik! Goeie argumentatie en ook nog goeie humor…-:))
  @Martin:
  Doet me deugd dat je Bartlett een uur hebt willen aanhoren. En dan "verbaas" ik me weer over de reactie van "verbaast" die mij dan weer becommentariëert als… "enthousiaste reageerder hier"..-:)) Ondertussen is dit advies van mij inzake Bartlett ook alweer maanden oud maar TOEN werd ik zeker nog niet "serieus" genomen… we maken er weer ’n grap van…:-)))
  Zo! nu staat alles in de grappenmakerij-sfeer en doet men nog onder luid gegiechel een plas en late men alles zoals het was! En maar vragen wat er gebeuren moet:))
  Allen – desondanks – een fijne dag hoor met aan het eind ook een fijne maaltijd met stukjes spek en of zo….-:))))))

 89. Aad Verbaast 28 januari 2009 om 10:57

  @Martin: doet sterk danken aan de club van Rome, die in die periode hard gewerkt heeft aan bewustwording. Met enige (niet genoeg) resultaten overigens.
  Ik zal binnenkort eens een blik werpen op Bartlett..

 90. Aad Verbaast 28 januari 2009 om 11:01

  @Jan Bouma:
  Uit je quote maak ik slechts op dat Rubio enkel zichzelf aanspreekt en verwijst naar eigen gebruik van terminologie die jij wel eens gebruikt. Het zou je goed moeten doen dat in ieder geval iets van je wordt overgenomen. Het is een begin, mogelijk va een sneeuwbal.
  Maar goed te horen dat je de humor er in weet te houden. Zelfs bij zulke seriueze onderwerpen als hier worden besproken.
  Ernst en luim, die combinatie daar houd ik wel van immers.
  Nu in alle ernst. Om de wereldraad wat levendiger te maken voor de grote schare lezers hier is het misschien een leuk idee, om weer te geven wat de wereldraad in werking in de dagelijkse praktijk zou besluiten als ze dit probleem/blog op de agenda hebben. Gewoon de praktische besluiten weergeven.
  Idee?Reactie is geredigeerd

 91. wj-tje 28 januari 2009 om 11:36

  @aad over luim gesproken.
  ik heb 30 aforismen op het VK-blog gezet, die dagelijks de ‘Spreuk van de Dag’ worden.
  Nu maar eens kijken of de continuiteit van het VK-blog dat aankan.
  Dus kan een maandje vooruit om tussendoor de VSp verder vorm te geven.
  En kom me niet aan met die ‘Scheurkalender’.
  Nu Nozem uitlaten en onderweg gniffelen.

 92. Aad Verbaast 28 januari 2009 om 11:38

  @WJ-tje: 30? elke dag één?
  Je bent een waarlijk voor-uit-denker :-)Reactie is geredigeerd

 93. Summer 28 januari 2009 om 11:39

  @Martin, het lijkt nu of ik een blogje over de wereldbevolking heb geschreven.Niets is minder waar. Ik snap jouw zin wel maar het staat er tweeërlei uitlegbaar
  in jouw reactie alhier om 9.23.
  Leuk jouw avatar trouwens. Je hebt jezelf een gezicht gegeven. Ik had me je anders voorgesteld: iets jonger, want pappa van o.a. een jongetje van acht. Niet oncomplimenteus bedoeld Martin.

 94. martin 28 januari 2009 om 11:47

  Nee hoor Summer het gaat over LIEFDE en VREDE.
  Grijs en kaal, ja en die foto is ook al weer drie jaar oud. Uit een ander leven toen ik nog op de baricaden stond. (Ik maak overigens geen geheim van mijn leeftijd.)Reactie is geredigeerd

 95. Summer 28 januari 2009 om 11:52

  @Aad, zag te laat dat ik (weer eens ) niet ingelogd was. Ik wil je nog bedanken voor de hint naar de link, die inderdaad verwijst naar een andere pagina dan de link. Gelukkig is het noet bloedlink, dus heb ik er een linke oplossing voor gevonden en een uitspraak uit de link intergraal geplakt. Hij is maar kort en dus menig lezer welkom:))
  Het deed me plezier dat je any moment je scherpe blik benut: zelfs op een tocht door het soms bloedhete Andalusië. Die scherpzinnigheid is vast representatief voor alles wat je entameert. Niemand kan alles weten maar het is in elk geval een voorbeeld dat jij de dingen grondig aanpakt en beziet. Het is overigens nog meer een feit als een compliment, wat op zich een compliment is…Reactie is geredigeerd

 96. jan bouma 28 januari 2009 om 11:55

  @Aad 11:01
  De fricties duren al langer, Aad…; en dat weet je.
  Verder:
  De maatregelen die de Wereldraad k a n nemen hebben e e r s t een basis nodig in de bewustwording van de mensheid. Voordat die bewustwording er zal zijn moet die schokgolf veroorzaakt worden bij de totale wereldbevolking WAARNA pas de voorgestelde maatregelen EFFECTIEF zullen zijn.
  Je kunt dan denken aan maatregelen die:
  1. het stoppen van de groei van de wereldbevolking beoogt; ofwel de gevolgen van de overpopulatie teniet doen. Dit is een tot op heden onbespreek geacht onderwerp.
  2. stoppen met erosieveroorzakend handelen door de mens (Brazilië, Indonesië en tal van andere landen); de corrupte TOP laat het wel toe.
  3. investeringen in duurzaamheid, energie en milieu kunnen worden voorgesteld. Zo is de zonne-energie ook toereikend om het tot nog toe te kostbare waterstofenergieproces te bekostigen maar waardoor er veel tot nog toe "onvruchtbare gebieden" geïrrigeerd kunnen worden.
  4. de handhaving (en de interpretatie) van al wel alle "schone doelstellingen" van NU worden continu gesaboteerd door de machthebbers; Kyoto blijkt niet haalbaar. Onlangs in Polen ook weer geen concreet resultaat met die milieuconferentie. Etc.
  Men kan eindeloos om mijn hete brij heen blijven draaien en mijn voorstellen niet willen aanvaarden; soit! De wal zal het schip wel keren. Uiteindelijk kom je terecht bij de Top die tot op heden verkeerd gekozen wordt door de volken en waardoor het wereldschip op de klippen loopt.
  Men begint inderdaad met BOTTOM-UP om de volken voor te lichten via pers en media. Die zijn tot op heden – kennelijk – mijn verklaarde tegenstanders.
  Anderzijds: de natuur regelt zich zelf wel. Bijvoorbeeld: als de zaadcel van de man helemaal geen enkele vruchtbaarheid meer zal hebben is het ook binnen één generatie afgelopen met de aanslagen van de mens op de natuur. Men is aardig op weg in die richting. Overigens… Laat mij maar kletsen, joh… want hier op je blog vraagt men wel om concrete maatregelen maar men doet er niets mee.. -:))
  Alles begint wel met een te bereiken eensgezinde consensus over de diagnose en de oplossing.

 97. Summer 28 januari 2009 om 12:05

  @Martin: enchanté!

 98. Aad Verbaast 28 januari 2009 om 12:17

  @Jan:
  dankvoor je de lijst met concrete maatregelen. Zo wordt de wereldraad inderdaad levendiger. Goede zaak.
  Ik kan me best vinden in je lijstje. Meer beleidsmaatregelen overigens. Maar dat zou ook wel heel ver voeren.
  Dank! Nu de reacties er op nog.
  Bewustwording: dat is waar ik me hier in mijn blogs op concentreer.
  @Summer: ik ben een nieuwsgierig aagje, die zich niet gauw iets laat aanpraten. Om vervolgens niet makkelijk iets als waarheid aan te nemen. En er dan plezier aan beleef om iets verder uit te zoeken.
  ‘Verbazen’ samengevat, om vervolgens van de ene verbazing in de andere te vallen :-)Reactie is geredigeerd

 99. wj-tje 28 januari 2009 om 12:23

  sorry, wil me nergens mee bemoeien maar
  TOP-DOWN en BOTTUM-UP kan leiden tot een piramide waar het middelpunt reasonably in the middle is.
  Anders stort het bouwwerk in, en ontstaat alleen maar rotzooi.

 100. nelus 28 januari 2009 om 12:27

  @Jan: nou Jan, laat ik het nou helemaal met je eens zijn met dat lijstje van je. Er kunnen nog wel meer onderwerpen aan toegevoegd worden. Maar laten we het hier eerst maar eens bij laten. Verrassend moet dit voor je zijn of niet ?
  Die zaadcel/ de natuur. Ik ben ervan overtuigd als de mensheid allang is uitgestorven door een zichzelf aangedane misdaad, de natuur heel erg goed verder zal zijn. Die trekt zich nergens iets van aan. Gaat gewoon door met waar hij voor geschapen is. Een zegen zou dat zijn voor dier en natuur als die mens er niet meer was.

 101. martin 28 januari 2009 om 12:34

  Jan laat ook ik het nu bijna met je eens zijn. Alleen de laatste zin: "Alles begint wel met een te bereiken eensgezinde consensus over de diagnose en de oplossing," is er een er een garantie voor dat er niets zal gebeuren.

 102. Rubio 28 januari 2009 om 12:35

  Allen; ‘k Ga vandaag met mijn buurman c/q vriend zijn oude vieze en dure SUV inruilen voor een kleinere Japanse Hybride die, waarbij we ervan uit mogen gaan, geen fijnstof/dust/roet meer procuceert. Ik verheug me erop en heb het gevoel dat we daarmee de c/q een eerste ‘stap’ zetten. Daarna een broodje gezond en hoop later in de middag jullie er in dit milieubewuste praathuis onder het genot van een Dom Perignon nader over te informeren….Schuss!

 103. jan bouma 28 januari 2009 om 12:43

  @Nelus 12;27
  Inzake de dieren heb je gelijk. Zo voer ik in m’n boek ook even het woord (en een dialoog) namens de olifanten die het veld moeten ruimen voor de mens.
  Inzake de plantenwereld ligt het anders. De planten kennen hun afweermechanismen door… uitsterven waardoor de noodzakelijke diversiteit en biotoop voor de mens OOK onvruchtbaar wordt. Dit proces onderkent en doorziet men nog niet geheel in de totale samenhang.
  Overigens: als je mij nu gelijk geeft zou ik het wel weten..!
  In de redigeertermijn @Martin 12:34:
  Onjuiste gevolgconclusie trek je daar. Ik verdedig de stelling in mijn boek dat de eeuwigdurend geachte domheid van de mens wel degelijk kan worden doorbroken door ca. 2 miljard, tot op dit moment geëvolueerde, KIEZERS die voor mijn aanpak in het stemhok kunnen kiezen. DAAR ligt de beslissingdbevoegdheid voor… ook de Top.
  Ergo: als door de goeie voorlichting van pers en media die 2 miljard kiezers de domheid gaan doorbreken zal er zijn nu juist WEL de garantie "dat er iets zal gebeuren!" Compris?
  Ben ben je het hier niet mee eens kies je immers anders voor die eeuwigdurende domheid.Reactie is geredigeerd

 104. nelus 28 januari 2009 om 12:57

  @Jan: niet te gretig Jan. Count your blessings, zou ik zo zeggen.

 105. rijmelaar 28 januari 2009 om 13:18

  Jan toch blijf ik denken dat hij niet, maar ook weer wel een beetje, klopt. De eewigdurende domheid lijkt me wel gezellig.

 106. jan bouma 28 januari 2009 om 13:19

  @Nelus 12:57… niet alleen in Zeeland zegt men "ons bent zuunig" maar ook in Groningen en omstreken in Nederland!"
  De groeten! Ik ga vanaf nu wat verder bij de nationale columnisten… Amuseer je maar..-:))
  Oh ja!
  Gewoon bij de Bruna, of elke andere boekwinkel, is m’n boek te bestellen, hoor! ISBN-nummer en titel is genoeg. Zie m’n website.
  @Rijmelaar 13:18
  ..behalve wanneer jij en/of je kinderen erbij verzuipen, Martin. Dan lijkt me de "gezelligheid" wel over…Reactie is geredigeerd

 107. Summer 28 januari 2009 om 13:49

  In `t algemeen en niet in het bijzonder:
  Een spreekwoord:
  "HET GELUK IS MET DE DOMMEN"
  …..hetgeen nog niet waar behoeft te zijn:)
  @Aad,12.17 "Dat zèg ik! Gamma"!
  M.a.w.helemaal eens.
  Diverse malen vergat ik te melden dat ik heel even verbaasd was toen ik achter een van jouw links over W.F. Hermans las ,dat hij ook al over erosie had geschreven. Geniaal was die man!Reactie is geredigeerd

 108. rijmelaar 28 januari 2009 om 13:53

  Het is precies deze reactie die me afstand van je doet nemen, niet alleen intellectueel, maar ook omdat in jouw wereld de ernst verbeten lijkt. Daarmee ontken ik je eveneens aanwezige luim niet. Verder denk ik dat er niet zoveel licht tussen onze meningen door kan schijnen (dat heeft een prachtig natuurkundig effect).Reactie is geredigeerd

 109. jan bouma 28 januari 2009 om 14:11

  @rijmelaar… 13:53;
  …graag gun ik eenieder het zijne – onvervreemdbaar – zoals het hoort. Over de "natuurkundige effecten" zijn we het niet eens? Soit! Misschien zijn die wel door geen enkel mens te doorgronden met een enkel antwoord want… afgewacht zal immers moeten worden de beantwoording door de natuur! En die zwijgt maar elimineert de dissonanten.
  Tenslotte! Wie spreekt er nu eigenlijk wel of niet met gezag namens "de natuur"? Terwijl die omschrijving van "de natuur" van ons mensen afkomstig is zonder inmenging van de natuur?
  Niemand toch! Behalve de natuur. Welnu!
  Je matigt je alweer een oordeel aan. Ook over het veronderstelde "natuurkundige effect". Wat de mensen vertolken maar niet de natuur.
  Wetenschap, en filosofie van de wetenschap, vergen toch wat meer dimensies dan men tussen hemel en aarde verwachten mag.

 110. Aad Verbaast 28 januari 2009 om 14:53

  @Rubio: goed dat je buurman tot inkeer is gekomen!
  @WJ-tje: eens!
  @Jan: wat een ongekende bijval voor je fraaie lijstje. Een historische dag! 🙂
  @Nelus: inderdaad "count you blessings"..
  En niet "te gretig".
  @Summer: ik was ook verbaasd, maar niet helemaal zeker (nog) of het dezelfde W.F. Hermans is.. Is dat zeker?
  @Martin: je bent in de rijmelen en mijmelen mood :-))
  @allen: ik ben even snel, want ik ben wat gehaast wegens andere bezigheden en wederom wat uitzoekwerk..
  Met uiteraard weer verbijsterende resultaten 🙂
  Verder: keuvel rustig door, ik lees het met genoegen..Reactie is geredigeerd

 111. rijmelaar 28 januari 2009 om 15:07

  Jan als ik me al een oordeel aanmatig dan is het niet dat een bewezen natuurkundig effect optreedt als licht door een nauwe ruimte moet, maar dan gaat het over het dicht bij elkaar liggen van onze visies. Van mij mag je de ruimte daartussen groter maken, als je dat beter bevalt. Maar dat wordt dan je tweede mand die verspeelt. Hopelijk ben je instaat het nu wel te lezen. Jouw zinnen zijn ook niet altijd zo duidelijk. Anders even goede vrieden, inderdaad. Ik zat nog binnen de redactietijd bijna drie uur later.Reactie is geredigeerd

 112. jan bouma 28 januari 2009 om 15:22

  @Aad 14:53… zou mij toch wat matigen inzake die bijval want zie:
  http://www.nbi.dk/~emmeche/cePubl/97g.complisci.html
  en als je dan nog kunt zeggen na kennisneming:
  "Je hebt gelijk!" Begint daarna de victorie pas. Niet eerder.
  In de redigeertermijn @Martin; 15:07 uur.
  Nee! Verklaar je nader. Teveel en te vaak ben ik het bos ingestuurd met non-descripte algemene kletskoek die nergens voor diende dan slechts om het verhaal te ondersteunen van mijn tegenstanders. Ik merk ook op dat je zinnen niet goed lopen, noch volgens de grammatica, noch volgens de logica.
  Doe er wat aan, of niet.. Je bekijkt het maar. Even goede vrieden. Maar diskwalificeer mij niet op basis van slechts je onsamenhangende verhaal.Reactie is geredigeerd

 113. Summer 28 januari 2009 om 16:09

  @Nelus 12.27 Mooi gesproken.
  Het is, toen de mens nog niet bestond/ was geschapen, de natuur( flora en fauna) heel goed zonder de mens kon bestaan. Het omgkeerde is niet evenredig.
  Zonder de natuur zal de mens uiteindelijk niet meer kunnen bestaan. De mensheid( de "kwaaien" daaronder, waaronder de goeden moeten lijden) zal zichzelf van de aardbol prijzen. En voor mijn part verdwijnen in een groot zwart gat. Dan heeft zo`n gat ook een geweldige functie..:)
  Zag ik vandaag op msn-pagina weer een andere vreselijke uitvinding van de wetenschap(ook daar zitten goeien en kwaaien onder)die gaskamers voor varkens hebben uitgevonden. Brrr. Doel: ze te verdoven voor de slacht. Welke monsters doen er zulke uitvindingen. Weg met die lui!! Als je die you tube ziet draait je hart om, zo wreed. Als gewoonlijk wordt de schuld en verantwoordelijkheid bij de consument gelegd die "zonodig speklapjes moeten eten", zoals zij stellen.

 114. Summer 28 januari 2009 om 16:15

  @Aad, 14.53 Over W.F. Hermans. Via jouw link onderaan dit blog heb ik de voorpagina van dit boek over bodemerosie(o.a. in Drente destijds),opgezocht. Jij vroeg je ook af of het dé W.F. Hermans is geweest. Het boek is, als ik het goed heb gelezen, in 2007, dus posthuum, gedrukt of verschenen. In naam van de Erven W.F. Hermans. Meer informatie staat er niet bij.

 115. nelus 28 januari 2009 om 16:31

  @summer: ik wil het allemaal niet meer weten. Die verschrikkingen die dieren moeten doorstaan omdat wij zonodig moeten. Gewetenloze mensen ook die zoiets uitvinden. Je mag hopen dat ze zelf nog eens zo’n wreed proces moeten ondergaan. Dat soort lui verdient niet beter. Trouwens ook niet diegene die voor een dubbeltje op[ de 1e rij willen om vlees te kunnen eten. Biologisch en een paar dubbeltjes duurder: nee, dan geven we het liever aan wat anders uit. Ik kan niet meer tegen al die misstanden in de bio-industrie. Maar ook niet tegen alle andere zaken tegen de kwetsbare in de samenleving, zoals kinderen.
  Soms denk ik, wil ik nog een beetje kwaliteit van leven hebben, dan moet ik mijn ogen sluiten voor al het onrecht. Maar ja, hoe doe je dat ? Of beter: hoe kom je ertegen in opstand zonder er zelf aan onderdoor te gaan ?
  Een zwarte blik. Maak je geen zorgen. Ik red het wel. Maar zwart ben ik wel over de toekomst. We doen het gewoon niet goed met zijn allen. De goeien zijn te weinig in aantallen om zoden aan de dijk te kunnen zetten. En de kwaaien lijken vooralsnog in de meerderheid. Het is somber weer buiten, daar zal ik mijn somberheid maar aan wijten.

 116. jan bouma 28 januari 2009 om 16:56

  @Nelus 16:31
  Men verdele de wereld, noch haar bewoners, niet in "goed en/of kwaad" zonder uw algemene gelijk te hebben wat goed en/of kwaad is. Ik deed ’n poging tot vaststelling. En binnen dat kader, waarin ik u aansprak, (zie: 15:22 uur) hoorde ik u niet.
  De werken van WFH werden overigens tot kinderspel gedeklasseerd door kenners die mijn werk wel kennen. Maar dit terzijde. Zie mijn website! De eerste pagina.

 117. nelus 28 januari 2009 om 17:11

  @Jan: 16:56 ik heb niet de indruk dat je je tot mij richt Jan in 15.22 u. Bescheiden als ik ben geef ik ook pas een reactie als ik dat idee wel heb. Dus……… En sinds wanneer begin je in de u-vorm tegen me te praten ?

 118. Aad Verbaast 28 januari 2009 om 17:58

  @Jan: bedankt voor de link. Ik het bekeken, maar niet gelezen en wel om de volgende redenen:
  1. Ik heb een gezonde weerzin tegen filosofen.
  2. Het is wel haast (weer) een boek.
  3. "Als je veel van een ander overneemt.." etc. etc.
  Ik kies zelf wel waar ik voor sta 🙂
  En je weet waar ik voor sta, dus geen misverstanden.

 119. Summer 28 januari 2009 om 17:59

  @Nelus, Ik kan je helemaal volgen over die wantoestanden met dieren. Al schijnt de zon dan kun je nóg somber over dit soort zaken zijn. Beter ook om niet naar die video`s te kijken maar de anderen, ik bedoel degenen die zich van geen kwaad bewust zijn, die zouden eens moeten lijken dan waren ze ook genezen. Bewustwording gaat met stappen en stapjes en… `t doet altijd pijn.
  Vroeger als kind vond ik circusdieren al vreselijk, maar de andere vriendjes lachten en vonden het leuk. Als je niet meedoet word je een buitenbeentje. En dat werd uiteindelijk: so, what! Maar ik doe niet mee.
  @ Ah, jan bouma 16.56 doet ook alweer een duit in het zakje. Wederom in de aanvoegende wijs: "men verdele"…:)))of het een smeuïg recept betreft.
  Jouw "poging tot vaststelling" is geen woord meer of minder waard dan het woord van Nelus of mij of wie dan ook.
  Nou ga je nog arrogant doen ook door dat grijsgeredeneerde boek van je te verheffen boven de werken van W.F. Hermans. Misschien zit er in jouw boek een tig-voudige dosis zwaveligzuur?
  RECEPT voor een Boekje van eigen deeg:
  Men neme: naar persoonlijke smaak en behoefte: vermeng diverse liters zwavelzuur met enkele honderden blanco, zeer geduldige vellen papier. Laat een razend bevlogen kok dertig jaar in deze brij roeren. Af en toe een snufje filosoof die ooit wel iets zinnigs wist te melden en….sudderen maar.
  Het op deze manier bekokstoofde gerecht geeft men het predikaat: "het boek der boeken". U wilt niets anders meer lézen(eten).
  N.b. de mandarijntjes mag u desgewenst weglaten.
  P.s. Noem man en paard: "Kenners die het werk van WFH klassificeerden als kinderspel", bij uw veelbesproken boek vergeleken.
  Daar zal wel geen antwoord op komen….
  Ach, "Geintje meneer Sonneberg". Moest opeens associëren met de bekende kroketten die lagen te pruttelen in de frituur en die in de pauze van een medisch congres over zwerende wonden, zouden worden opgediend. Niemand lustte nog kroketten.
  O ja, jan bouma, als je zo graag wilt dat ik die bewieroking van derden aan jouw adres op je website ga lezen dan moet je maar presies doorlinken op de regel en anders plak je `t citaat maar.Reactie is geredigeerd

 120. jan bouma 28 januari 2009 om 18:01

  @Nelus 17:11
  Er zijn er velen die zich ook niet aangesproken willen weten en daarom zeg ik maar "u" (hier in Nederland) om in ieder geval de schijn van familiariteit te vermijden.
  Kletskoek dus van je! Eenieder kan zich aangesproken weten die aangesproken wordt met "u" of met "jij". In het Engels speelt dit probleem niet maar doet men er ook niet veel mee ondanks de voorsprong die hun taal biedt. Have you any idea? Why?
  In de redigeertermijn t.a.v. ene Summer.
  Niet ik besprenkel mij met de genoemde adjectieven omtrent "Multatuli" of "WFH" maar diegene die dat schreef op mijn website. Je dient toch wat beter te lezen en mij niet vals te betichten.Reactie is geredigeerd

 121. Aad Verbaast 28 januari 2009 om 18:03

  @Summer: dus door dè WF Hermans! Dan heb ik een boeiend stuk op internet gevonden dus..
  Leuke vondst: "boekje van eigen deeg"!! :-))
  @Nelus: goed om je niet te laten ‘besomberen..’.
  Ik ben vanmiddag weer eens stevig aan het huiswerk gaan zitten. Een hele klus weer.
  Ik word zoals gewoonlijk niet somber doch slechts woedend over wat ik nu weer heb gevonden door een en ander op te tellen!!
  Maar dat komt morgen op het scherm..Reactie is geredigeerd

 122. Summer 28 januari 2009 om 18:19

  @Aad, inderdaad. dat moet Willem Frederik Hermans beslist zijn.Het leek me de moeite waard er meer van te lezen.
  @jan bouma, mij "vals" te noemen doet jouw populariteit niet toenemen.
  Ik elk geval constateer ik dat je die bewieroking aan jouw adres maar al te graag nog eens gebruikte,om jeself te kietelen, "bescheiden als je bent":)))
  Ja, jan, de "dombo`s" zijn het die `t je lastig maken.Reactie is geredigeerd

 123. rijmelaar 28 januari 2009 om 19:02

  Jan had ik toch nog een foutje laten zitten waar je over kan struikelen en wel in deze zin mijn beste: "Maar dat wordt dan je tweede mand die verspeelt." Die zou ik willen veranderen in: "Het wordt dan wel de tweede mand die verspeelt door er doorheen te zakken." Nu zijn mijn manden van stevig materiaal en je zakt er niet zo snel doorheen, maar jou lukt dat evenwel toch goed. Het lijkt wel alsof je het er om doet. Ik weet niet of ik mijn laatste mand aan jou wil verspelen. Mocht je daar ook doorheen zakken dan kan ik immers niet anders concluderen dat je een zwetser van de eerste orde bent, een charlatan. Niet graag diskwalificeer ik iemand. Daarom eindig ik mijn gesprek maar met je.

 124. jan bouma 28 januari 2009 om 19:14

  @Martin
  @Summer
  Bij gebrek aan argumentatie staakt men veelal het gesprek met mij. Ja, dat klopt. Want @Martin vertel mij nu eens wat over "je manden" waar ik doorheen zou zakken? Je zwetst maar wat, man. Geen referentiekader, geen criteria, helemaal niks.. En ja, vlucht dan maar gauw weg. Mijn zegen heb je! Het ga je goed; idem je kinderen van 8 en 10 jaar, dacht ik.

 125. Summer 28 januari 2009 om 19:23

  @Aad, dat boek van WFH, naar aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid, is dus posthuum door zijn erven/familie uitgegeven. Wie weet wat voor interessant materiaal hij nog meer niet gepubliceerd had!
  ER zijn nog zoveel interessante dingen …èn boeken.. het leven kan zo mooi zijn, maar ook helemaal niet mooi.
  Ja, ik was even geïnspireerd door de andere grote auteur himself door een recept voor een boekje te improviseren.
  Er zijn ook "kletskoekjes" van eigen deeg die door deze "scribent"(van hem geleend woord) gul op `t blog worden uitgedeeld. Ja…ons bin niet zuunig daarmee:)))
  "Men kijke":)))
  "Enfin"(ook al geleend…je kunt zowaar geen enkel woord meer gebruiken… een goed idee lijkt me
  @jan bouma, om de lezers op je voordelige kanten te laten focussen. Nu benadruk je zelf telkens al rariteiten. Kleine moeite om wat ABV over te nemen. Algemeen Blog Vocabulaire welteverstaan. Of: AABV Algemeen Aangepast Blog Vocabulaire.
  Doe je best en wij doen de rest.
  By the way: Over het feit dat je soms met "u" aanspreekt. Jouw vriend Hofland had je ook al in de NRC krant gevousvoyeerd. Reden die je eerder je eerder aan Nelus opgaf was omdat… lees je eigen reactie:
  jan bouma / 28-01-2009 18:01
  @Nelus 17:11
  Er zijn er velen die zich ook niet aangesproken willen weten en daarom zeg ik maar "u" (hier in Nederland) om in ieder geval de schijn van familiariteit te vermijden.Reactie is geredigeerd

 126. Rubio 28 januari 2009 om 19:44

  Dames en heren ‘debaters’.. Tijd voor e/o zin in luim..? Allen ‘versomberd’ op deze zonnige dag, althans ‘sommigen’ binnen deze Gooi-en Vechtstreek contreien? Heb zowaar nog een rondje Vecht kunnen fietsen..maar heb uiteraard Maarssen dus angstvallig vermeden…Aad, Nelus; Bij jullie grijs en grauw? Half Groningen ligt schijnbaar plat op bed met griep. Mag ik overigens tutoyeren? hihi……Reactie is geredigeerd

 127. jan bouma 28 januari 2009 om 19:57

  @Summer & Rubio… het blijft kwakkelen met jullie. De redenaties kloppen niet. Maar dat is mijn mening. Hadden jullie nu nog maar iets te melden over de inhoud van mijn werk, zo zou men er nog vrede mee kunnen hebben. Jammer!
  Tot morgen! JB

 128. Summer 28 januari 2009 om 21:22

  @jan bouma. Zo te zien bent u nog niet "uitgeluimd". Vooruit dan maar weer.
  Merkwaardig fenomeen om mensen als duo aan te spreken: "Martin en Summer", "Summer en Rubio"… Welke "redenaties kloppen niet"? Er waren geeneens redenaties, mán, wat "bazel je nou toch"?
  Rubio is met een grote boog om je villa heengereden las ik. Op je website zag ik een link naar de foto`s van je Nieuwjaarsconcert, waar de doorsnee-vk bloggers volgens jou jaloers op mochten wezen.
  En…wat schetst niet eens mijn verbazing? Inderdaad was de hele fanfare er met supporters en al, zo te zien. Zie wat je allemaal onbewust liet doorschemeren.
  Vreemd object: op tafel tussen de pindabakjes een(opgezette?) krokodil. Is dat je waakhond?
  En waar waren dan de BN-ers?
  Iets melden over de inhoud van je werk? Hoe kan dat nu? Alsof we dagelijks op je vingers kunnen kijken hoe je je werk doet ….Wat een "kletskoek" (bron van dit woord: je raadt het al:)Reactie is geredigeerd

 129. EJW 28 januari 2009 om 21:49

  Niet iets om vrolijk van te worden
  Maar dat is de waarheid meestal niet.
  Goede documentatie, maar dat zijn we van je gewend

 130. Aad Verbaast 28 januari 2009 om 22:44

  @EJW: weer een zorg meer inderdaad. Ook hier leest me weinig over. Enkel over de incidenten ten gevolge er van. Merkwaardig eigenlijk toch?

 131. Aad Verbaast 28 januari 2009 om 22:55

  @Rubio: helaas was de Vecht wat te ver weg voor een rondje. Ik heb toch het grootste gedeelte van de dag van binnen naar buiten gekeken. Fris en grijs 🙂
  @Summer: ik was de nieuwsjaareceptie al haast weer vergeten.
  Voor de liefhebbers (Jan kan nog steeds niet linken) hier de foto’s:http://vechtkronkels.nl/Fotoverslag.php?id=nieuwsjaars%20vechtborrelt%202009
  Ook interessant bij de beschrijving als inleiding op de foto’s:
  "Tevens werd deze Vecht Borrelt de Vereniging Vrienden van de Vechtkronkels (VVV) opgericht."
  Flink geborrlt zo te lezen..
  @Jan: Zo krijg je wel een huis vol ;-)Reactie is geredigeerd

 132. martin 28 januari 2009 om 23:06

  Summer ik vond het wel gezellig staan zo samen toegesproken door JB. 😉

 133. jan bouma 29 januari 2009 om 00:04

  @Aad : Thanks dat je die foto’s hier ook even plaatst. Die brassband heet BEATRIX en kwam uit Hilversum; ’n fantastisch orkest dat met liefde speelde. En dan gaat het meestal ook wel goed. Ik kijk met plezier erop terug. Het orkest bestaat al 25 jaar in die samenstelling en bestaat uit rasmuzikanten. We hebben veel schik gehad. Inderdaad staan er 2 (opgezette) krokodillen op de vleugel vanwege "het krokodillenverhaal" uit het boek. Ik heb begrepen dat Maria Trepp erover gaat schrijven; zie ergens op één van haar laatste blogs. Hugo van Neck moest met Jan Vayne elders spelen die avond.

 134. jan bouma 29 januari 2009 om 10:22

  Na de ‘Homo ludens’ hierboven te (00:04 uur) te hebben erkend als iemand met een verworven evolutionaire status kijken we als de ‘Homo intellectualis – intellectualis’ nu weer even naar de werkelijkheid waardoor die "spelende mens" (Homo ludens) ook nog kans van overleven heeft.
  Oei, oei, alweer moeilijke tekst van die Bouma! En nou verwijst hij natuurlijk naar z’n boek waarin dat allemaal staat…
  "hoe je door de crisis heenkomt.., en ook nog kunt blijven spelen als de.. Homo ludens! Ammezolen, man! Hij is gek! Na mij de zondvloed en of m’n kinderen nog zullen kunnen blijven spelen zal mij een rotzorg wezen. Ik leef nu… en ik wil ook NU: een bitterbal!"
  Grapje, beste lezers van dit blog. Een wranger en humoristischer persoon dan ik moet u nog tegenkomen op uw levenspad. Desalniettemin: allen een prettige dag vandaag. Misschien fietst er weer iemand voorbij mijn huis vandaag zonder aan te bellen… Groeten: JB

 135. wj-tje 29 januari 2009 om 10:25

  Goh, heeft @rubio een fiets? Ik dacht een bootje. Dat moet wel een stofwolk veroorzaakt hebben. Da’s wel heel bijzonder!
  Alhoewel, met dit weer. Een beetje rijp en een glijpartij lijkt mij meer voor de hand liggend en een bezoekje aan de huisarts wegens opkomende griep.

 136. Aad Verbaast 29 januari 2009 om 10:59

  @Jan: Geen dank voor het plaatsen van de foto’s . Altijd bereid iemand te helpen die eenvoudige dingen maar niet onder de knie kan krijgen. Over homo intellectualis gesproken, gisteren toch even meegedaan aan de Nationale IQ test (je moet toch wat). Tevreden ben ik het bed ingedoken 🙂
  @WJ-tje: flink aan de grog! Of ontgiften/ontsmetten. Doe ik elke dag en nooit griep 🙂
  @Allen: vandaag onderweg tot eind van de middag.
  Wordt weer tijd voor een nieuwe blog..Reactie is geredigeerd

 137. Summer 29 januari 2009 om 11:31

  @ Martin, 28-1-23.06 Inderdaad. Maar door @jan bouma als "koppelbaas" als zodanig neergezet gaat me "a bridge too far" ( met bronvermelding: uitspraak bouma :))

 138. Summer 29 januari 2009 om 11:40

  @Aad, ik ben wat laat maar keek even of de stofstorm ( zoals WF Hermans `m noemde) al voorbij was. De storm gaat liggen, zoals je aangekondigt hebt.
  Nog even en je kunt Piet Paulusma vervangen. Het begon vermoedelijk al met het plaatsen van die buienradar.
  Zeer benieuwd waar je volgende blog over gaat!
  P.s. Had je echt nog nooit (iets) van Sousa gehoord?`t Is wel een halve eeuw geleden dat je die marsen bijna dagelijks op de radio hoorde.

 139. Aad Verbaast 29 januari 2009 om 11:47

  @Summer:
  Weer: ik heb nu eenmaal iets met ‘weten is weten’ 🙂
  Volgende blog: over internationaal terrorisme.. meten is weten..
  Sousa: marsen wel gehoord, maar de naam nog nooit…

 140. jan bouma 29 januari 2009 om 11:53

  @Aad 10:59
  Ik plaats zonder enig probleem wel verwijzingen en links die er toedoen, bijv. die uit de Wikipedia. Die fotoserie achtte ik nu juist niet van belang om je lezerspubliek daarmee te vermoeien. Jij beoordeelde dat anders; soit! Jij snapte dat je lezerspubliek het wel van belang achtte. Maar ja… Dat stapt ook met veel gewichtiger tred door het leven of fietsen maar wat… rond de Vecht; zogezegd! La-me-nie-lachen!

 141. Rubio 29 januari 2009 om 13:00

  WJ-tje; De fiets herontdekt! Bovendien, zuiniger, schoner en gezonder dan auto/boot. ’t Lijf ‘ontgift’ ook sneller…. Men/we moet(en) immers èrgens beginnen nietwaar?
  Ha, opgezette krokodillen, bijvoegelijk naamwoord expliciet meegedeeld, op de vleugel aan beide zijden van de zes moeizaam te verkopen ‘Heilige Kindjes’ (zie foto’s), doet dus vermoeden dat er ook èchte (van dit soort) reptielen zouden kunnen rondlopen/zwemmen…So, voorlopig niet met fiets en boot richting Maarssen…waarvan acte.Reactie is geredigeerd

 142. Summer 29 januari 2009 om 13:52

  Aad, bedoelde ik ook: alleen de muziek.
  Geschikten arbeidsvitaminen rondom de
  "cup a soup tijd".
  Internatioaanl terrorisme, ik kijk uit naar dat blog. Weer zo`n onbegrijpelijk voorbeeld:
  Ook gelezen van die bloedlekkende koffer op Schiphol? Grote consternatie. Bleek later LEGAAL te zijn!! Plus ook nog jachtgeweren!!Dat zoiets mag. Een moeder mag nog niet eens een flesje water voor babyvoeding meenemen. Dat is echt meten…met minstens twee maten.Ik probeer de link dadelijk hieronder te plakken. Eerst opzoeken:
  http://www.webregio.nl/amsterdam/regionaalnieuws/0101476860000000/bloed+loopt+uit+koffer+op+bagageband+schiphol.aspxReactie is geredigeerd

 143. jan bouma 29 januari 2009 om 15:47

  @Summer 13:58
  Even voor de duidelijkheid van de lezer. Jouw suggestie is ook duidelijk maar die krokodilletjes zijn circa 100 jaar oud (en dood) en zijn toen, 100 jaar geleden legaal opgezet; beetje minnetjes van je om te suggereren dat ik beschermde dieren clandestien in met bloed doorlopen koffers via Schiphol zou invoeren! Bah!
  Wat ben je voor iemand? Of suggereer je dat niet met dit waanzinnige verhaal?
  @Rubio 13:00
  Tot je grote vreugde kan ik je melden dat mijn boek verkoopt als een tierelier… zolang jij er maar over blijft schrijven. Snap je?!
  Hahaha… Op naar de volgende hilarische verdachtmaking van het duo. Any publicity will do! Hahahaha..
  Summer gaat nu natuurlijk weer ontkennen dat ik helemaal ongelijk heb en dat-tie zomaar wat "ineens" ging kletsen… Wedden?

 144. Summer 29 januari 2009 om 15:59

  @jan bouma: "La me niet lache", laat ons lezer dan ook niet lachen. Wat schrijf je nou weer? Eerst maak je de lezers nieuwsgierig,probeert ze zelfs afgunstig te maken, omdat zij het fabuleuze Nieuwjaarsconcert niet zullen bijwonen. Vervolgens maak je iederen "lekker" met de aankondiging dat ze er "morgen op staan" en dan staan ze er na drie dagen, dan schrijf je dit:
  jan bouma / 29-01-2009 11:53
  @Aad 10:59
  Ik plaats zonder enig probleem wel verwijzingen en links die er toedoen, bijv. die uit de Wikipedia. Die fotoserie achtte ik nu juist niet van belang om je lezerspubliek daarmee te vermoeien. Jij beoordeelde dat anders; soit! Jij snapte dat je lezerspubliek het wel van belang achtte. Maar ja… Dat stapt ook met veel gewichtiger tred door het leven of fietsen maar wat… rond de Vecht; zogezegd! La-me-nie-lachen!
  _____ einde reactie jan bouma.
  Nobel van je om dat lezerspubliek dat met "gewichtige tred door het leven fietst"
  (heel bijzondere beeldspraak, voor een auteur)niet te willen "vermoeien" met foto`s…!!!! Heel zorgzaam.
  Ik weet warempel wel iets wat vermoeiender is dan die foto`s bekijken. Raad eens?
  Ik vind de foto`s niet vermoeiend maar wel vermakelijk, waar ze toch voor zijn bedoeld? Zal dat muziekkorps fijn vinden om te lezen: "vermoeiend"…
  Ik ben stikjaloers, dat mag je best weten. met Pasen heb jij krokodilleneieren..of zijn ze nu al van de leg?
  Dit was natuurlijk weer een prachtige annonce om je boek te verkopen. Ik gun je de tierelierverkoop van harte!
  P.s Ik heb niet gesuggereerd met die krokodilletjes. Volstrekte betrekkingswaan om die link te gaan leggen! Dan zou ik nog maar eens goed nalezen. Het gaat hier over iets heel anders, waar elders al over geschreven werd. Kom nou!!!Reactie is geredigeerd

 145. wj-tje 29 januari 2009 om 16:04

  @bouma
  tik ik in ‘bouma + villa mithras’ op google en wordt me toch een partijtje het bos ingestuurd…
  Aardig voor elkaar, dat moet ik je meegeven.
  Door de bomen zie je/ik het bos niet meer.
  Terwijl daar helemaal geen bos is.
  Hoe kan dat nu met kroko’s op de vleugel?
  Aan parkeerplaatsen geen gebrek, terwijl een aanlegplaats ver te zoeken is.
  An boord wordt Amstel uit de waterkraan getapt. Kwestie van afsluiter omzetten.Reactie is geredigeerd

 146. jan bouma 29 januari 2009 om 16:06

  …dan gewoon door blijven kletsen, Summer… 15:59; en bekijk voor de aardigheid dan ondertussen eens een gieter…!
  Get a life man! And get off my back met je geklets! Nou de groeten; opnieuw hierbij! JB
  @WJ’tje 16:04
  heb jou en eenieder hierboven alles al uitgelegd. Die "kroko’s" zijn 100 jaar oud! Je sloopt toch ook niet het ivoor uit een vleugel van 100 jaar oud? Of moet ik vanwege idioten die "kroko’s" dumpen in de vuilnisbak? Geschiedvervalsing, man. En..: Bah! Over zoveel domheid.Reactie is geredigeerd

 147. Summer 29 januari 2009 om 16:11

  @jan bouma, ik heb je rare commentaar gelezen. Onlangs heb je mij "vals" durven noemen, nu weet ik heel zeker dat het projectie van jezelf is.
  Eigenlijk is het benedenmaats wat je doet, namelijk liegen. Gelukkig kan ik tegen een stootje.
  Zomaar het een met het andere combineren. Ik heb e.e.a. nagelezen en nu maak je van Rubio en mij één persoon omdat het je goed uitkomt. Over "minnetjes" gesproken.
  @Aad, als jij het ook leest, zou je dit even willen controleren? Dit gaat wel erg ver wat bouma doet.Reactie is geredigeerd

 148. Summer 29 januari 2009 om 16:16

  @Bouma, betrekkingswaan is verwant aan paranoia. Wat jij aan het verhaal knoopt is te gek voor woorden. Niemand heeft in deze context jouw gemummificeerde kroko`s,aangekaart, dood is dood, en het zal mij verder een zorg zijn als jij er ingenomen mee bent. Soit!
  Om mijn bericht bestemd voor @Aad nota bene (het bericht is nieuws vandaag) op jouw beestenboel te gaan betrekken. Dan had ik jou wel persoonlijk aangesproken!!!!
  Het is buitenproportioneel wat je doet. Je denkt dat je je alles maar kunt permitteren. Er zijn grenzen.Reactie is geredigeerd

 149. jan bouma 29 januari 2009 om 16:52

  @Summer…16:16
  Je verhaal/verweer slaat als een tang op een varken en is in ieder geval volledig buiten de context van DIT blog dat over bodemerosie gaat. Voornamelijk. Heb je wel eens gehoord van "off topic" – reacties?
  Wat is nu eigenlijk de relevantie van jouw comment dan in relatie met dit blog dat over bodemerosie gaat? Niente, nada, nulkommanul.
  Maar ach, we liggen al langer dan een halfjaar met elkaar overhoop sinds je meent "mee te kunnen praten" met de grote mensen.
  Wat ga je nu hier weer op antwoorden? Wat het ook is (of niet), ik zal er niet meer op antwoorden. Dag! dag! JB

 150. wj-tje 29 januari 2009 om 17:00

  Bouma, je gaat te ver. Wj-tje heeft nooit en te nimmer gesuggereerd dat jouw kroko’s in de vuilnisbak gegooid moeten worden.
  Of ivoor uit je vleugel idem dito.
  Dat sleep je zelf erbij. Bljkbaar aangesproken door je eigen ondoordachtheid.
  No sweat, Soit, take or leave it, pick your choice!
  Reciprociteit staat hoog in het vaandel bij mij.
  Gaarne excuses voor foutieve insinuaties, foutieve associaties en imago beschadiging.
  Overigens, waar kwamen die honderdjarige dingen vandaan, inclusief dat ivoor.
  WJ-tje heeft zo z’n twijfels over de oorzaak en de oorsprong, waarmee de huidige bezitters pronken en die opstellen naast’ May all others flags burn in Hell’.
  Olifant z’n kop geslacht, of is die kroko van plastic?
  Succes met Steinway.
  Klopt, Bah, ik ken mijzelf heel veel domheid toe. Geen moeite mee, mr. Drammer met je wereldraad en je onverkoopbare boek en utopische, ellenlange mononologen, die tot niets leiden.
  Wel leuk overigens, het houdt de luim er in als afleiding van het oorspronkelijke thema.
  Zo slim ben je wel.
  Of niet? Jouw kop boven het maaiveld is een uitnodiging om rustig te laten ronddolen op andermans tuintjes.

 151. jan bouma 29 januari 2009 om 18:01

  @WJ’tje… Welnee! Dat zeg ik ook niet wat jij beweert. Dus ‘take it easy!’
  Ik snap dat jij wel snapt wat ik ook snap! Al dit gepalaver dient nergens anders voor dan te dienen het gezegde: "zolang men maar over u ouwehoert is het goed!" Any publicity will do, zogezegd. Maar hierboven… – ik krijg haast schik in dit stukje – zei jij toch: (quote 16:04 uur):
  == Hoe kan dat nu met kroko’s op de vleugel?
  Aan parkeerplaatsen geen gebrek, terwijl een aanlegplaats ver te zoeken is. ==
  tsja… toen beantwoordde ik je vraag simpel en doeltreffend en naar waarheid: "hoe dat kan met die kroko’s op de vleugel?"
  Ach, mensen.. u hebt ’t allemaal al lang door hoe het zit en werkt. Ik werk met de Voorzienigheid die u moet missen; vandaar dat ik al op het volgende blog van @Aad antwoordde… terwijl u nog te slapen lag. Nou groet, hoor!
  @WJ’tje… wij zijn het helemaal eens, man! Niet zeuren dus.

 152. Summer 29 januari 2009 om 18:18

  @jan bouma. Mag ik even braken… Je hebt glashard gelogen en gaat nu proberen WJ-tje te paaien met hem "gelijk te geven". Excuses aan het adres van: Wj-tje, Rubio zijn beslist op z`n plaats en zo zijn er nog veel meer te noemen. Hierboven heb je er opeens een draai aan gegeven, namelijk dat negatieve publiciteit ook reclame voor je prachtboek kan wezen. Je waait en draait met met alle winden mee. Het verhaal over het Schipholincident heb je maar wat gretig naar je toe getrokken.Je hebt gemanipuleerd! Te koppig ben je om dat toe te geven. Als bij jou ook al de leugen regeert…
  En dat voor zo`n "keurige villameneer".
  Alsof die fanfare zo on topic was..Reactie is geredigeerd

 153. Aad Verbaast 29 januari 2009 om 19:01

  Heren, heren, ik ben even weg en het gekrokodilleer begint hier weer ernstige vormen aan te nemen.
  Jan krijgt bij deze een gele kaart (ja,ja).
  Ga eens werken aan vrede en niet aan het stichten van oorlog, danwel ophouden met het gebruik van terroristische methoden..
  Voor de rest (hoe toepasselijk) ga ik me concentreren op de volgende blog over terrorisme.
  @Allen:
  Het volgende blog, al weer in een langere reeks inzicht vergrotende blogs:http://www.volkskrantblog.nl/bericht/243651

 154. Summer 30 januari 2009 om 10:50

  @jan bouma, "De grap is" dat jijzelf altijd je gasten op het blog presenteert. Hoe hadden de lezers anders van het bestaan van deze mensen kunnen weten? Vraag je eens af of zij daarmee instemden…Bij jou is iemands privacy niet in goede handen.
  Het was slecht een spiegel die ik je voorhield.

 155. wj-tje 30 januari 2009 om 12:32

  @allen
  nu even stoppen om elkaar te overtreffen met dialectisch de handjes niet te wensen te schudden.
  Er is groot nieuws!
  Vier dagen geleden is er bij de BD-boer in Denver, Colarado, een kalfje geboren.
  Moeder en dochter maken het goed.
  Moeder, Claartje, heeft haar ‘Esther’ genoemd en is aangemeld bij de veterinaire dienst aldaar.
  Het is me toch wat in het leven?
  Heb ik een Maartje, een Claartje, een Esther, een HKH (nou ja?), een bootje, de VSp en een Green Kaartje. Nu nog een OV Chipcard om het feest kompleet te maken.
  Aad, open die kroeg, ik betaal, met bitterballen! Of elders een feestje bouwen. Maar niet op de Pallieter. Dan kiepert dat ding geheid om.
  De verzamelwoede houdt niet op

 156. jan bouma 30 januari 2009 om 12:55

  @Summer
  Hoe je het draait wendt of keert ik heb eigenlijk geen boodschap aan mensen die menen wel van alles te kunnen zeggen en/of opmerken over HUN ideeën HOE ik inelkaar zou steken of mijn argumentatie beoordeeld zou moeten worden maar… als de grondslag voor zo’n discussie geheel ontbreekt (men kent dan bijv. mijn boek niet, maar draaft maar wat door op basis van een paar citaten) tsja… dan neem ik die criticasters niet serieus. Terecht lijkt me.
  @WJ’tje : gefeliciteerd met je nieuws uit Colarado en de opbrengst – zo begrijp ik – van je "leasekoeien" aldaar.

 157. Aad Verbaast 30 januari 2009 om 12:59

  @WJ-tje: gefeliciteerd met je heugelijke nieuws.
  Om dit te vieren vandaag aan alle gasten aangeboden door de kroegbaas een vol glas verse melk ter ere van Claartje en Esther.
  We lusten er wel pap van!! 🙂

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: