Aad Verbaast

te gek voor woorden eigenlijk

Na 9/11 kent proportionaliteit geen grenzen meer

Het vervolg van de blog de caroline case. een terroristische aanslag die zijn weerga niet kende in de geschiedenis. ” 9/11“. ruim 3000 doden. een zwaar getraumatiseerd amerika achterlatend. met enorme gevolgen voor de hele wereld.

Woedend startte Amerika onmiddellijk de War on Terror, nog geen maand later (7/10/01) werd Afghanistan massaal gebombardeerd. “we hunt them down en smoke them out”.

Op 20/9/01 in het Congres en nog duidelijker uitgesproken in de historische toespraak in West Point (1/6/02) werd de Bushdoctrine ontvouwd. De  kern van deze doctrine was:

a. Unilateraal (ipv multilateraal): “Either you are with us, or you are with the terrorists “.”We must uncover terror cells in 60 or more countries.” Daarmee verklaarde Amerika eenzijdig de oorlog aan alles wat met terrorisme te maken had. En definieerde alvast 60 landen (!!) die daaraan zouden meewerken. De wereld (inclusief de bondgenoten) werd daarmee gechanteerd. Je doet met ons mee, of we beschouwen je als een vijand. Het is een strijd tussen “bad and evil“. Amerika besluit eenzijdig wat “bad” en wat “evil” is. Mooi als je mee doet, maar als je niet meedoet, doen we het toch!

b. Het recht preventief op te treden: Yet the war on terror will not be won on the defensive. We must take the battle to the enemy, disrupt his plans, and confront the worst threats before they emerge. a military that must be ready to strike at a moment’s notice in any dark corner of the world. And our security will require all Americans to be forward-looking and resolute, to be ready for preemptive action when necessary to defend our liberty and to defend our lives. Hiermee werden de volkenrechtelijke en humanitaire afspraken buiten spel gezet. Afspraken die moeizaam waren opgebouwd. Wie “the enemy” was  had Amerika unilateraal al vastgelegd (zie ad a.).

Nog twee belangrijke onderdelen van de doctrine: Verspreiding van vrijheid en democratie: de veiligheid van Amerika zou het beste gediend zijn met een verspreiding  van hun neoliberaal kapitalisme over de wereld. Een goddelijke missie in hun ogen. “God bless you.”
Verder: de militaire overmacht van de Verenigde Staten kan en mag niet bedreigd worden door andere mogendheden:“America has, and intends to keep, military strengths beyond challenge.”

Terwijl de wereld nog verdoofd was door de beelden van de instortende WTC gebouwen en de rokende puinhopen van het Pentagon werd, door een superpower die zich diep beledigd voelde, in een ongekend tempo de moeizaam opgebouwde internationale rechtsorde unilateraal en substantieel ‘verbouwd’.

Dankbaar gebruik makend wat Noami Klein haarscherp benoemde en in haar gelijknamige boek omschreef als de Shock Doctrine. Een doctrine die er in het kort op neer komt dat als er een schok(golf) is, mensen in een staat van ontzetting bereid zijn (nog) meer macht te verschuiven naar de zittende machthebbers die daar dankbaar gebruik maken. Met als doel hun macht te vergroten. Daar boven op nog een cruciale factor: creëer een vijand. Dat heb je een verbindend effect, en geeft je iets om tegen te strijden. Of de vijand werkelijk bestaat is minder belangrijk. Als het volk het maar gelooft. Daar werd dan ook alles aan gedaan.

En vanwege deze shock, is het volk eerder bereid wat te geloven. Het vraagt toch om goed leiderschap en ‘intelligence’?

De “nieuwe logica” van Bush en zijn regering:
Our enemy is a radical network of terrorists, and every government that supports them. 
Het profiel van ‘de vijand’: Al-Qaeda. Een wereldomspannend netwerk van terroristen. Een centraal geleid en goed getraind statenloos (maar wel gesteund door staten) leger. Met maar één gezamenlijk doel: de vernietiging van alle Westerse waarden.
Er zou geen bommetje meer ergens in de wereld ontploffen  of binnen het uur stond het vast dat het ongetwijfeld een nieuwe streek was van Al Qaeda. Proportioneel?

De enorme gevolgen. Een paar cruciale maatregelen.
Binnen 5 weken (!!) werd er een 342 pagina’s (!!) tellende wet door het Congres aangenomen: de PATRIOT Act. Met verregaande bevoegdheden voor de overheid, resulterend in verregaande beperkingen in bewegingsvrijheid, privacy en rechten voor de bevolking. Niet alleen beperkt tot Amerikaanse burgers overigens. De hele wereld moest er aan geloven!

Amerika haalt in 2002 een streep door (het door Clinton wel ondertekende) Statuut van Rome. Israel volgde onmiddellijk. Het Internationaal Gerechtshof werd niet meer erkend.

In razend tempo volgde de Supplemental Appropiations Act. Kern: militaire steun aan landen aan landen die het statuut van Rome hebben geratificeerd zal worden onthouden. Daarmee werd zelfs de NAVO buitenspel gezet en geschoffeerd. Zij hadden het immers wel geratificeerd. En nu? Ze hadden het nakijken. En deden dat ook. In de wet stond dat alleen Bush zelf tot een uitzondering op de wet mocht besluiten. Een doekje voor dat bloeden? Bush wikt en beslist. Eenzijdig.

Onderdeel van de wet is de American Servicemembers Protection Act. Deze wet maakt het mogelijk een Amerikaanse verdachte (al is het maar één soldaat) van het Internationaal Strafhof (gezeteld in Nederland!) gewapenderhand te bevrijden. Het zou de  “The Hague invasion act” als nickname krijgen.

En om helemaal de handen vrij te hebben, komt er een diplomatiek offensief om de zogenaamde Artikel 98 Verdragen. Er zijn er inmiddels 100 gesloten.
Kern van dit verdrag: beide landen verplichten zich tot elkaar geen verdachten (uit elkaars land) uit te leveren aan het Internationaal Strafhof. Het laat zich raden wie die verdragen heeft getekend. Angola was het honderdste land..

Daarmee had Amerika er alles aan gedaan om elke International rechtsorde inclusief de VN vleugellam te maken. De wereld werd verdeeld in meelopers, en als je niet meeloopt,ben je een tegenstander. Amerika had nu zijn handen vrij om waar ook ter wereld te doen en te laten wat ze wilde. En dat hebben we geweten.
 
De grenzen van proportionaliteit werden letterlijk en figuurlijk verlegd.

Afghanistan werd al in 2001 onder de voet gelopen. Irak zou weldra volgen. Het dodental is daar al opgelopen tot ruim over de 650.000!! In een poging steun er voor te krijgen werd de wereld met leugens bestookt. Geen steun? Dan doen we het toch! Disproportioneel?

Vermeende ‘terroristen’ werden zonder enige rechtsbescherming opgesloten (o.a. Guantánamo Bay), maar er werden nog vele geheime kampen opgezet wereldwijd. De mensrechten ver overschrijdend. Disproportioneel?

Amerika bombardeerde (nog) ‘vermeende’ cellen in elk land. Syrië, Pakistan om maar weer een paar zeer recente bombardementen over de grens te noemen. Disproportioneel?

De recente strijd in Gaza zou zonder deze doctrine onmogelijk zijn geweest. Nu wel. Met alle gevolgen van dien. De wereld zit gevangen tussen de oude en deze nieuwe orde. Disproportioneel?

Is er ook goed nieuws?
Waar Bush in zijn afscheidspeech zijn beleid nog aan alle kanten probeerde te verdedigen, kwam er een paar dagen geleden ineens, uit onverwachte hoek, een geheel ander geluid.
 
Op 15 januari 2009 zegt Miliband (foreign secretary van Engeland en getipt voor een toekomstig premierschap) in een speech in Mumbai:  “War on Terror was a mistake”.

Waar Tony Blair een van de grootste ondersteuners was van deze doctrine, en meevocht op alle fronten (nu Midden-Oosten gezant voor de VN!) staat er een nieuwe generatie op die openlijk afstand neemt, van deze doctrine.
Een aantal uitspraken van Miliband in deze speech:  
“Terrorism is a deadly tactic, not an institution or an ideology,”
“The more we lump terrorist groups together and draw the battle lines as a simple binary struggle between moderates and extremists or good and evil, the more we play into the hands of those seeking to unify groups with little in common.”
“Democracies must respond to terrorism by championing the rule of law, not subordinating.”
 
Goed nieuws!
Hij neemt (als vertegenwoordiger van Engeland) openlijk afstand van de doctrine en alle uitgangspunten daarvan.
Het woord leugen nog net vermijdend. Maar wel impliciet toegevend.

En daarmee zijn we terug bij 1837-1842.
Waar Amerika Engeland toen een lesje leerde. En Engeland toen dat lesje uiteindelijk accepteerde.
De wereld die les overnam en het als fundament gebruikte voor een international rechtsorde in conflicten.
Een les waar Bush eenzijdig afstand van nam. Met wereldwijde dramatische gevolgen. En nog.

En waar 170 jaar later Engeland nu plots dezelfde les wil leren aan Amerika. De les die Amerika en haar vrienden helemaal ‘vergeten’ waren.
Beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald?

En nu maar hopen dat Obama wil luisteren naar dat ‘lesje’. Dat zou pas “change” zijn.

Daarover de volgende blog:  Mijn brief aan Barack Obama..

Extra bronnen:
Trouw.nl: Bush: Na 9/11 werd alles anders.
Guardian.co.uk: war on terror Miliband
Nrc.nl: De allerlaatste keer George W.Bush.
Nrc.nl: Miliband: Oorlog tegen terreur was verkeerd en misleidend.
Nrc.nl: Bush: Mission accomplished was een misser.
Volkskrant.nl: Dodental in Irak geschat op 655.000.
Nrc.nl: Kamerbrede roep om uitleg. Balkenende wil details.
Al voor de besluitvorming over de Irak-oorlog hadden ambtenaren van verschillende ministeries kritische geluiden laten horen over de juridische onderbouwing van de politieke steun. Toen de oorlog, die op 20 maart 2003 begon, eenmaal was begonnen, benadrukten de juristen van Buitenlandse Zaken op 29 april 2003 nogmaals dat de juridische argumentatie „procedureel en materieel” tekort schoot en dat Nederland een eventuele procedure voor het Internationaal Gerechtshof waarschijnlijk zou verliezen. De ambtenaren vonden het belangrijk om een „objectieve volkenrechtelijke inschatting” te geven, naast antwoorden op vragen van de politieke leiding voor „een zo goed mogelijke juridische onderbouwing van het Nederlandse standpunt”.

Terug lezen:
Proportionaliteit buiten alle proporties.
Terrorisme en staatsterrorisme.
All animals are equal, but some are more equal than others.
De grondstoffenoorlog: het wordt erger en erger..

166 Reacties op “Na 9/11 kent proportionaliteit geen grenzen meer

 1. A C T U A L I T Y 18 januari 2009 om 08:41

  De Bron van alle Kwaad
  is de Haat die vandaag
  met Bush ten onder
  gaat…
  War on Terreur was een
  Black -out
  Hopefully maakt de
  volgende Black inn niet
  deze fout

 2. JG 18 januari 2009 om 09:18

  Waarom vergelijkt u appels met peren, (Amerika’s vrijheidstrijd met Engeland.
  Op 30 September 1938 werd het verdrag van Munchen gesloten, door vredelievende staten in Europa, met de oorlogzuchtige Nazi’s.
  Om toen een oorlog te voorkomen, werd Tsjechische Sudetenland door de Europese landen aan Nazi Duitsland aangeboden, in ruil voor vrede.
  Deze domheid leeft staat nu bekend als "Appeasementpolitiek."

 3. antoinette duijsters 18 januari 2009 om 09:30

  Prima blog, Aad.
  Toen een super groot ego zich op zijn tenen getrapt voelde!

 4. martin 18 januari 2009 om 09:37

  Aad heb je dit gezien? Buitenlandse Zaken hield kritisch Irak-advies achter; Juridische onderbouwing van politieke steun aan Amerikaans-Britse inval zorgde in 2003 voor strijd op ministerie http://www.nrc.nl/binnenland/article2122905.ece/Buitenlandse_Zaken_hield_kritisch_Irak-advies_achter.

 5. Aad Verbaast 18 januari 2009 om 09:40

  @actuality: Obama heeft heel wat puin te ruimen. Dat zou pas "change" zijn.

 6. Aad Verbaast 18 januari 2009 om 09:44

  @JG: er zijn toen ook veel fouten gemaakt. De VN is mede opgericht in het kader "dit nooit weer". En het gebeurd toch weer. Waarom "appel" en "peer"?Reactie is geredigeerd

 7. Aad Verbaast 18 januari 2009 om 09:45

  @Antoinette: uit woede, getergdheid handelen kan tot vreemde dingen leiden. Eufemistisch gezegd..

 8. Aad Verbaast 18 januari 2009 om 09:52

  @Martin: er staat onderin de blog een verwijzing naar dit ‘incident’.
  Daar staat ook: benadrukten de juristen van Buitenlandse Zaken op 29 april 2003 nogmaals dat de juridische argumentatie „procedureel en materieel" tekort schoot en dat Nederland een eventuele procedure voor het Internationaal Gerechtshof waarschijnlijk zou verliezen. De ambtenaren vonden het belangrijk om een „objectieve volkenrechtelijke inschatting" te geven, naast antwoorden op vragen van de politieke leiding voor „een zo goed mogelijke juridische onderbouwing van het Nederlandse standpunt".
  Twee opvallende zaken:
  1. de politiek vraagt aan de juridische afdeling enkel een zo goed mogelijke onderbouwing van een al genomen standpunt!! Niet of het kan/mag dus..
  2. de ambtenaren (gelukkig) gaan verder: het is een verkeerd standpunt: het zo tot een veroordeling leiden van het gerechtshof.
  3. De politiek houdt zich desondanks bij haar standpunt.
  Ik denk dat onze ambtenaren gelijk hadden. Waarom draait (zie blog) het verdrag van Rome terug? Is toch wel overduidelijk..Reactie is geredigeerd

 9. martin 18 januari 2009 om 09:54

  Mag ik wijzen op het strategisch document van de Europese Unie (A Secure Europe for a better World van Javier Solana) en het Europese Verdrag waarin preventieve oorlogsvoering zonder mandaat van de VN ook als mogelijkheid wordt gezien. Dat Amerika bij zowel zijn inval in Afghanistan (de NAVO steunde hem op grond van art. 5) en Irak niet alleen stond in dit optreden. Over "A Secure Europe…", zegt Statewatch:In June 2003 (this time in his capacity as EU foreign and security policy chief) Javier Solana set out his vision of “A secure Europe in a better world” to the European Council in Thessaloniki, Greece. Six months later, Solana’s vision was adopted by the EU as the “European Security Strategy”. In more respects than one might expect, the EU strategy closely resembles the infamous neo-conservative “Project for a New American Century” published in 2000 and widely seen as a blueprint for US foreign policy post-11 September 2001.29 http://www.statewatch.org/analyses/bigbrother.pdf
  In een http://www.stopwapenhandel.org/publicaties/boekenbrochures/EUGw1.pdf op de Europese Grondwet schreef ik: Wie in de Grondwet zoekt naar ‘ontwapening’komt dit maar één keer tegen; in de vorm van preventieve oorlog tegen massavernietigingswapens. Artikel I-41-3 stelt: “De (…) missies, waarbij de Unie civiele en militaire middelen kan inzetten, omvatten gezamenlijke ontwapeningsacties (…). Al deze taken kunnen bijdragen tot de strijd tegen het terrorisme, ook door middel van steun aan derde landen om het terrorisme op hun grondgebied te bestrijden.” Dit scenario doet sterk denken aan de oorlog tegen Irak en wekt de indruk dat Europa kiest voor preventieve oorlogsvoering.
  Het wordt misschien zaak pijlen niet alleen of vooral te richten op de Verenigde Staten, maar ook eens meer te onderzoeken wat aan deze kan van de Atlantische Oceaan gebeurd aan beleid dat de internationale rechtsorde ondermijnt en in wiens belang dit is.Reactie is geredigeerd

 10. Summer 18 januari 2009 om 09:58

  @Aad, Nine Eleven, kwam voor de buitenstaanders "zomaar uit de lucht vallen". Wordt sindsdien gebruikt als dé aanleiding om het terrorisme aan te pakken. Als 9-11 niet was gebeurd, hoe zou het dan zijn gegaan..
  De basis van de leugen die regeert( en toen ook al regeerde) was er immers al…
  Ik weet dat je er al eerder over schreef. En nog meer gaat schrijven. Bewust simpele vragen van mij :)… De legpuzzel completeert zich en het gaat steeds sneller.Wie weet wat er volgende week al boven tafel komt.

 11. martin 18 januari 2009 om 10:06

  Sorry Aad de kleine lettertjes niet gelezen.

 12. Aad Verbaast 18 januari 2009 om 10:09

  @Martin:
  Dank voor de extra achtergrond informatie.
  == maar ook eens meer te onderzoeken wat aan deze kan van de Atlantische Oceaan gebeurd aan beleid dat de internationale rechtsorde ondermijnt en in wiens belang dit is. ==
  Naa mijn mening heeft Amerika als ‘grote broer’ er alles aan gedaan om de kleine broers tot de orde te roepen. Je verwijzing is daar weer een voorbeeld van. Net als de 100 artikel 98 verdragen. Die de kleine europeese broers niet ondertekend hebben. Israël uiteraard wel..
  "In wiens belang"? Dat mag toch duidelijk zijn? Niet in het belang van de wereld en de wereldvrede. Dat blijkt immers overduidelijk.
  En ook niet in het belang van de ruim 700.000 doden en het veelvoud aan gewonden sindsdien.

 13. Aad Verbaast 18 januari 2009 om 10:15

  @Summer: terrorisme moet altijd aangepakt worden, daar hebben we geen misverstand over.
  Ik heb wel een ernstig verschil van mening over hoe Amerika/Bush het heeft aangepakt en in zijn kielzog de ‘schandknapen’ van Amerika: disproportioneel (eufemisme).
  Gelukkig begint Engeland dat ookin te zien.
  Er zullen meerdere volgen. Nederland zal het ook in gaan zien. Het net ‘gevonden’ memo, waavan de regering nu zegt het niet gezien te hebben (wie gelooft dat?) krijgt nog wel een flinke staart!
  Alles tussen ‘een vergissing’ (alweer een), tot de val van het kabinet. Denk je ook niet?Reactie is geredigeerd

 14. JG 18 januari 2009 om 10:18

  In de jaren 70 illustreerde Shimon Peres met een citaat al de invloed van de Arabieren op de VN.
  Citaat: ‘Als de Arabieren vandaag besluiten dat de wereld plat is, dan hebben ze daar morgen in de VN een meerderheid voor.’
  Dit hele orgaan is corrupt en moreel failiet, getuige de opeenvolgende mensenrechten afdeling van de VN, die geleid worden door ondemocratische landen, die bekend staan om het schenden van de mensenrechten.
  We hebben geen alternatief, maar we moeten de VN met deze kennis zeker op haar echte waarde gaan schatten.

 15. Aad Verbaast 18 januari 2009 om 10:35

  JG: denk je niet dat Pees zijn uitlating gekleurd kan zijn?
  Of vertrouw jij blindelings op die uitlating als zijn waar?
  Over corruptie (o.a.):http://www.volkskrantblog.nl/bericht/236875

 16. martin 18 januari 2009 om 10:41

  De VS is de kwade genius die de andere landen meesleept? Maar waarom koos Nederland niet de kant van de grote landen op het Europese vasteland en zuiderbuur België? Dat kon ook. Dat kan nog steeds. Nederland heeft een eigen politieke koers gekozen en die is niet opgelegd.

 17. jan bouma 18 januari 2009 om 10:41

  Het gelijk, dat er een wereldrevolutie moet komen, bestaat al 3000 jaar! Het duurt soms "even" voordat "het gelijk hebben" ook daadwerkelijk "gelijk krijgen" betekent. (….)
  1) Waarom is die wereldrevolutie er nog niet?
  2) Waarom is die wereldraad er nog niet?
  Antwoord:
  Omdat de foute belanghebbenden en de criminelen menen dat "de eeuwigdurende domheid" van de mens ook inderdaad eeuwigdurend zal zijn. Tot nog toe hebben zij daar hun gelijk in.

 18. Aad Verbaast 18 januari 2009 om 11:10

  @Martin: wat hebben die andere grote landen en belgië dan gekozen? (Open vraag).
  Dat Nederland ‘een eigen koers" heeft gekozen, is maar hoe je het bekijkt :-))

 19. Aad Verbaast 18 januari 2009 om 11:11

  @Jan Bouma: korte en scherpe analyse van je. Ik kan dat in de basis wel onderschrijven.

 20. martin 18 januari 2009 om 11:22

  Ze waren het openlijk oneens met de invasie in Irak. Op ander gebied is er tegewwoordig een verstandiger politiek t.o.v. Rusland in Duitsland dan in de VS. Nederland is niet verplicht als schoothondje achter de VS aan te lopen. Ze kan anders kiezen. Ze doet het doorgaans niet, maar dat is wat anders. Schijnbaar is de Atlantische elite hier sterker dan de Europese. Ook daarom is het zo erg en begrijpelijk dat de PvdA al zijn kritiek weer heeft laten varen.

 21. K 18 januari 2009 om 11:27

  En dan te bedenken dat 9/11 gelijk Pearl Harbour maar wat goed uitkwam om het volk bereid te krijgen te gaan doden. Vriend en vijand zijn één.

 22. jan bouma 18 januari 2009 om 11:48

  Bij de heer Hans Wansink, Vkcolumnist, zojuist het navolgende geplaatst. Inz. diens column 17.1.2009 over de Irak-enquête.
  (Maakte ik nog een fout m.b.t. de eigen verwijzing; maar die andere lukte wel…)
  schreef op 18-01-2009 11:40
  Voor een wat bredere en diepgaandere discussie met meer achtergronden over het functioneren van de hedendaagse politiek verwijs ik u allen naar: http://www.volkskrantblog.nl/blog/3 54…. En de vorige blogs.
  Tevens kunt even (desgewenst) doorlinken naar mijn website en een samenvatting aldaar: http://villamithras.com/Extraatje.htm voor nog veel meer info.
  Algemene opmerking:
  De registraties van de fouten uit het verleden zijn "geen garantie voor de toekomst" dat de fouten niet meer zullen worden gemaakt. Want zoals we allen weten rekenen de foute belanghebbenden en de criminelen op de "eeuwigdurende domheid" van de mens. En ik moet zeggen: ze hebben (tot nog toe) gelijk.

 23. Aad Verbaast 18 januari 2009 om 11:50

  @K: er zijn velen die dus denken dat er meer achter zat:http://www.911truth.org/
  De liefhebbers van de complottheorieën..Reactie is geredigeerd

 24. Aad Verbaast 18 januari 2009 om 11:52

  @Jan: "www.volkskrantblog.nl/blog/3 54" ….
  Als je dat er neer hebt gezet, zullen niet veel mensen het vinden.. :-0
  Nog even aanpassen?

 25. Aad Verbaast 18 januari 2009 om 11:57

  @Martin: helemaal eens met je. Ik heb me daar vanaf het begin ook flink aan geërgerd.
  Kun je je nog een van de allereerste beelden herinneren uit de Irak oorlog van die persconferentie van de Amerikanen (ergens in het MO, even kwijt waar ook alweer)), waar ‘ineens’ ook een Nederlandse militair bij stond? Die uiteraard trots werd gepresenteerd door de Amerikanen als bondgenoot in de strijd?
  Nederland wist toen nog van niets..
  Foutje, oeps…Reactie is geredigeerd

 26. satuka 18 januari 2009 om 12:24

  hier ging iets mis..Reactie is geredigeerd

 27. satuka 18 januari 2009 om 12:25

  Ik heb me vanaf dag één afgevraagd hoe je een fenomeen als terrorisme kunt bestrijden met conventionele oorlogsvoering. Terroristische aanslagen kunnen overal op drie hoog achter worden voorbereid. Terroristische cellen zijn verspreid over de hele wereld.Dat je een trainingskamp bombardeert kan ik me nog iets bij voorstellen (al is het dan wel weer typisch dat dat dat zelfde trainingskamp ooit met behulp van de CIA is opgezet). Maar een land binnenvallen? Zelfs als je weet dat de regering terroristen steunt dan zul je daar die terroristen zelf nog niet mee te pakken krijgen.9/11 is gebruikt als "pretext", een nieuw Pearl Harbor, dat volgens de denktank %20http://en.wikipedia.org/wiki/Project_for_the_New_American_Century nodig was als legitimatie voor een oorlogsstrategie die het wereldleiderschap van de VS moest waarborgen.Wie zaten er zoal in die denktank?Richard Cheney, Donald Rumsfeld, Paul Wolfowitz en zo nog wat mensen, waarvan een aantal cruciale functies in de regeringen van Bush hebben bekleed.

 28. jan bouma 18 januari 2009 om 12:55

  Aad…11:52
  In de reactieruimte van Wansink staat het WEL goed…; dus die heer Wansink zal zich zo wel bij je melden plus nog x-aantal andere bezoekers. Snap dus niet waarom de overname naar jouw blog mislukte. Nevertheless:
  Hoe luidt evenwel de vervolgconclusie?
  Blijkt die domheid wel of niet "eeuwigdurend"?
  Als "men" hier "Ja" op zegt is de domheid nog groter dan ik dacht…
  (Ben vanmiddag afwezig)

 29. Aad Verbaast 18 januari 2009 om 12:59

  @Satuka: helemaal eens met de inhoud van je reaktie. Wel met een kanttekening:
  "hoe je een fenomeen als terrorisme kunt bestrijden met conventionele oorlogsvoering."
  De vraag is of oorlogvoering (conventioneel of niet conventioneel) uberhaupt nodig is.
  Terrorisme kun je binnen de bestaande wetgevingen bestrijden. Net als bijvoorbeeld criminaliteit. Beide kun je overigens nooit vermijden, maar wel bestrijden.
  Dat het terrorisme de grootste bedreiging is voor de ‘vrije’ wereld (dat zeiden overigens Clinton, Bush en nu ook weer Obama) is een ernstige misconceptie. Het is iets wat ze ons graag willen doen geloven.Reactie is geredigeerd

 30. Aad Verbaast 18 januari 2009 om 13:01

  @Jan: even niet duidelijk waar "men" ja of nee op kan zeggen. Er voor schrijf je immers: Blijkt die domheid wel of niet "eeuwigdurend"?
  Ik zie Wansink gaarne komen. Het zal wel niet gebeuren :-0Reactie is geredigeerd

 31. pacopainter 18 januari 2009 om 13:04

  Nooit heb ik begrepen dat weldenkende intelligente mensen in zoiets konden trappen.
  Ik vind het een knAP blog

 32. A C T U A L I T Y 18 januari 2009 om 13:06

  Goeden middag Meneer
  Ja ha , ik ben niet
  Naief…Vandaar mijn
  Undercoolde -hoge
  Verwachting??
  Zo van : moet het nog
  zien….
  Maar ja , op Puin is Hope
  en vaak wat mmoois gebouwd !!
  Groet van Jee à Vous

 33. Aad Verbaast 18 januari 2009 om 13:16

  @Pacopainter: dank.
  En toch tuinde ‘de hele wereld’ er met open ogen in. Inderdaad onbegrijpelijk!!

 34. Aad Verbaast 18 januari 2009 om 13:19

  @Actuality: de boog kan niet altijd gespannen zijn, mijn spanningsboog richting Obama wel.
  Ik ben benieuwd wat hij gaat veranderen op dit vlak. Vooralsnog niet veel.. Als dat inderdaad blijkt, kijgt hij van mij een stevige elleboog!Reactie is geredigeerd

 35. satuka 18 januari 2009 om 13:30

  Aad: oorlogsvoering is niet "nodig". Totdat iemand er mee begint, dan zal de aangevallen partij zich moeten verdedigen.
  Terrorisme is zeker niet de grootste bedreiging, maar wel een reële. Het is voor een significant deel psychologische oorlogsvoering, maar dat kan ook verstrekkende gevolgen hebben en maakt zeker ook slachtoffers.
  Ken je de documentaire http://video.google.com/videosearch?q=power+of+nightmares+part+2&emb=0#q=power%20of%20nightmares%20&emb=0? De moeite waard.Reactie is geredigeerd

 36. Aad Verbaast 18 januari 2009 om 13:52

  @Satuka: het is juist dat ("verdedigen") wat weer eens fel over gediscussieerd wordt. Want verdedigen mag. Maar (letterlijk en figuurlijk) grenzeloos? Deze twee blogs geven juist daarover de (historische) achtergronden.
  Dat leek me wel hoognodig, gezien alle ‘ervaringsdeskundigen’ en evenzovele meningen.
  Dank voor de link. Het huiswerk stapelt zich op 🙂
  Terrorisme. Even kort (want ik ga er nog wel eens een langere blog aan wagen).
  Jan tromp schreef er al eens een stuk over: historisch gezien, zijn de terroristische aanslagen meer gericht op strijdende molsimpartijen onderling en dood de ene moslim de andere.
  Voor een overzichten van alle terroristische aanslagen van alle jaren (per jaar) zie:http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_terrorist_incidents,_2008
  Boeiend om de landen te zien waar het gebeurd…

 37. jan bouma 18 januari 2009 om 13:56

  @Aad 13:01 (ik was "afwezig" ondermeer ook tengevolge van het onderstaande)
  Inderdaad je vraag over "de domheid"; of die wel of niet eeuwigdurig bestaat is aan de orde. Nu schreef ik zojuist bij H.J.A. Hofland het navolgende als reactie op zijn column in de NRC van afgelopen woensdag.
  (Ik spreek hem deze komende week in Amsterdam en dan zullen we het ook hebben over mijn comment; als volgt:)
  Jan Bouma zegt:
  (NB: Deze reactie moet nog worden beoordeeld)
  zondag 18 januari 2009, 13:38 uur
  Zoals altijd een goed historisch verantwoord overzicht en inzicht, heer Hofland. Een goede analyse, zondermeer.
  Ik val slechts over één terloops gemaakte opmerking van u en wel in de 6e alinea waar u stelt (quote)
  ==Laten we de vraag wie gelijk heeft, even buiten beschouwing.== unquote
  …is dat nu toch precies ‘des Pudels Kern!’
  Zolang die vraag niet definitief door de totale wereldbevolking afdoende beantwoord kan worden heeft ‘de mensheid’ de taak om op zoek te gaan naar dat antwoord. Enfin.. ik verwijs dan toch maar even – bescheidenheidshalve – naar m’n boek waarin dat antwoord staat, en waarin u ook nog de hoofdrol speelt!
  Voor een samenvatting goegelt men: http://www.villamithras.com/Extraatje.htm
  desgewenst uiteraard.
  Ach… daar gaat al de telefoon! Groeten! JB

 38. Aad Verbaast 18 januari 2009 om 14:16

  @Jan: de telefoon gaat al :-)))
  Ik dacht dat jouw relatie met Hofland wel wat persoonlijker was dan het wederzijds (?) aanspreken met "u"..
  Tijd voor een ‘du-sag’ diner, wat de Duitsers nog steeds als een feestelijke gebeurtenis zien?

 39. jan bouma 18 januari 2009 om 14:23

  Aad.. (14:16)
  …ik moet rekening houden met een afgunstig publiek; idd spreek ik hem aan als een ouwe vriend met "jij" maar dat kan ik niet maken in "de publieke ruimte".
  Kijk dus aan hoe prudent ik omspring met mijn vertrouwelingen…-:))
  maar vanaf nu ben ik echt weg… zie vanavond wel weer hoe zich hier het debat ontwikkelt; of niet.

 40. Mostafa Mouktafi 18 januari 2009 om 14:26

  Geachte Aad verbaast,
  Na 11-09-2001 waar 3000 onschuldige Amerikkanen werden vermoord door moslim terroristen, riep de wereld toen, inclusief Nwederland, dat de wereld is veranderd.
  Maar na 1995, teon 7000 moslims in Srebinica werden gedood door radicale christenen in Sevie, moest de wereld blijven hoe hij eruit zag. Hoe is het moogelijk.
  Amerikkanen zijn mensen, moslims uit Srebinica zijn winter wortels??
  Ex-premier Kok, wilde ook geen excuus geven aan de weduwen van Srebinica, deze liep weg uit de politiek en zocht het grote geld,over De socialisten en democratie gesproeken.

 41. Aad Verbaast 18 januari 2009 om 14:52

  @Mostafa: helemaal eens met je, dat was uiteraard een schandaal van ongekende proporties. Elke dode (of gewonde) is er een te veel.
  De direct verantwoordelijken voor Sebrenica kunnen nog (gedeeltelijk) voor de rechter komen.
  Maar er zijn er heel velen met tonnen boter op het hoofd. En daar erger ik me enorm aan.Reactie is geredigeerd

 42. Aad Verbaast 18 januari 2009 om 14:53

  @Jan: ik spreek iedereen aan met jij. Zeker in de publieke ruimte. Nog een fijne dag jij! 🙂

 43. Mostafa Moukrafi 18 januari 2009 om 15:10

  Aad Verbaast,
  …Tonnen boter op het hoofd?
  Nou, verwang die boter op het hoofd met Jam of honing, dan krijgen zij bataljoenen van insecten op hun kop, van muggen tot met gevaarlijke bijtende baaien.
  Aow!ik ben gestoken!zeggen Balkenende en Kamp( VVD)
  Niets Aow,nog meer smeren met dat Jam(smaak abricozen!)

 44. Rein John 18 januari 2009 om 15:12

  Beste Aad,
  De terroristische aanslag die wij de Tweede Wereldoorlog noemen mag er ook wezen!
  Wie is toch die Hofland? :-))
  Het ga je goed.

 45. wj-tje 18 januari 2009 om 15:17

  @aad
  de ‘politionele’ akties uitgevoerd, die al direkt werden gepland in 1945 na de capitulatie van Japan behoorden ook tot het koloniaal immperalisme.
  En dat is van veel recentere aard. Uitgevoerd door de bevolking van het Koninkrijk der Nederlanden. Dus gesanctioneerd door het toenmalige staatshoofd……….
  Heb niet de illusie dat er een parlementair onderzoek komt naar de besluitvorming omtrent Irak. Daar wordt een gesubsidieerde geschiedschrijver opgezet 50 jaar na dato.

 46. Aad Verbaast 18 januari 2009 om 15:17

  @Mostafa, laten we nog maar niet gaan praten over de mogelijke alternatieven. Maar ons allemaal concentreren om de onderste stenen boven te krijgen. De rest komt dan later wel :-)Reactie is geredigeerd

 47. Summer 18 januari 2009 om 15:19

  @jan bouma, wat zet je jezelf weer eigenaardig neer. Jij lijkt nu ècht een dubbele persoonlijkheid te hebben. Welk weldenkend mensen heeft "vrienden" die hij aandraagt als "objecten" waar de rest afgunstig op mag wezen ??? Het dubbele hiervan is dat je dhr. Hofland, die je jouw vriend noemt in zijn weblog vousvoyeert en hier op vk blog al te uit en te na jullie "intieme vriendschap" hebt benadrukt en tegenover de vk- bloglezers helemaal niet dit soort afstandelijke schijn ophoudt. Integendeel kun je wel zeggen. Uiteraard in situaties waarin je goed sier met hem wilde maken. Kun je trouwens een klein citaatje uit je boek, geschreven door "co- auteur" of "sparringpartner" zoals je hem noemt,hier eens kunnen kopiëren? Na al die rare fratsen ben ik er niet van overtuigd dat deze eminence samen met jou een boek heeft geschreven…
  Lees nog even jouw eigen commentaar hieronder, waarin je automatisch deze vragen oproept.
  Het predikaat "predent" is iets wat helamaal niet bij jou past…
  jan bouma / 18-01-2009 14:23
  Aad.. (14:16)
  …ik moet rekening houden met een afgunstig publiek; idd spreek ik hem aan als een ouwe vriend met "jij" maar dat kan ik niet maken in "de publieke ruimte".
  Kijk dus aan hoe prudent ik omspring met mijn vertrouwelingen…-:))
  maar vanaf nu ben ik echt weg… zie vanavond wel weer hoe zich hier het debat ontwikkelt; of niet

 48. Aad Verbaast 18 januari 2009 om 15:23

  @Rein John: om die reden "dit nooit weer" is de VN opgericht… Maar kort daarop al weer de nodige ‘weeffouten’ ingericht. Zie o.a.:http://www.volkskrantblog.nl/bericht/235498

 49. Aad Verbaast 18 januari 2009 om 15:28

  @WJ-tje: Ook dat was natuurlijk helemaal geen zuivere koffie (om maar eens naar een product van het koloniaal imperiaisme te gebruiken!).
  Ik denk wel dat (en ben daar ook een groot voorstander van) dat er een onderzoek komt naar Irak. Zeker gezien de recente ontwikkelngen. Ik denk ook dat her er gaat komen. Volgens mij is er al een meerderheid voor. Of dn alles naar boven komt, dat geloof ik niet. Doofpotten in alle hoeken en gaten.
  Ik denk zelfs dat het mogelijk tot de val van het kabinet kan vallen.
  De pvdA doet het immers weer goed in de peilingen. Was het ‘toevallig’ dat deze brief nu ineens boven kwam? Ik denk van niet..

 50. Mostafa mopuktafi 18 januari 2009 om 15:41

  Een onderzoek naar het niet-oppakken van de rijke Bin Laden is wel broodnodig.
  Hebben misschien de koning van Saoedi Arabie en de rijke families van Bin Laden Bush en zijn vrienden uit betaald met miljarden dolars om die Terririst niet te arresteren?
  De koning zegt nooit wat over Bin laden, wel de families
  bin Laden zijn goede vrienden van die Koning.
  Ik ben bang dat die oolog tegen Irak een idee van de machtige rijke koning van saoedi Arabie.
  Rijke terroristen mogen door leven, arme terroristen moeten in Gouatanamo zitten?
  Bush! geef het geld terug aan Saoedi arabie en pak Bin laden, je hebt nog 2 dagen.

 51. jan bouma 18 januari 2009 om 15:44

  @Aad
  Wil jij Summer even uit diens droom helpen middels dat persoonlijke mailtje dat ik je net zond in relatie met H.J.A. Hofland en waar ik een afspraak meeheb?
  (Anders zet ik dat hier zelf neer maar dat acht ik niet ten goede komen aan mijn relatie en vriendschap met Hofland waaraan Summer wel waarde toekent..; maar dan zonder mij! Zo blijkt.
  Hoe eenvoudig steekt soms de menselijke geest in elkaar. Men loopt zonder probleem achter "een autoriteit" aan, al is dat dan toevallig mijn vriend, maar als ik me er niet op wil beroepen terwille van de eigen zuiverheid, komt het kinnesinne boven van de navolgers, de meelopers.
  Vraag: wat gaat Summer nou doen als Hofland, niet alleen in m’n boek als co-auteur, maar ook nog in het publieke discours mij gelijk gaat geven?

 52. Aad Verbaast 18 januari 2009 om 15:53

  @Mostafa: misschien even wat opfrissen over de nu geldende opvattingen rond Osama Bin Laden.
  – De Taliban heeft vlak voor de Afghanistan oorlog een onvoorwaardelijk aanbod gedaan Osama Bin Laden uit te leveren. Dit aanbod is door Amerika afgeslagen. Ze pakten hem liever zelf.. merkwaardig toch?
  – Osama Bin Laden is geen vriendjes met het heersende regime in SA (zoals je suggereert). Dat is nou de kneep van het hele verhaal. Hij voerde een strijd om het heersende regime in SA aan de kant te zetten. Dat is de kern van zijn strijd en geen andere. In zijn logica is dan ook iedereen die het huidige regime in het zadel houdt, daar mede schuldig aan, en voor hem reden om die ook aan te pakken. Amerika houdt de dictatuur in SA in het zadel (oliebelangen) dus Amerika kijgt ook terroristische aanslagen aan de broek.
  Wel even heel belangrijk om dat voor ogen te blijven houden: Al Qaeda onder de bezielende leiding van Osama is primair gericht tegen Saudi Arabie.
  Amerka wil (zie deze blog) ons graag anders doen geloven.. Met alle gevolgen van dien.Reactie is geredigeerd

 53. Aad Verbaast 18 januari 2009 om 15:56

  @Jan: ik vind het niet de moeite waard om hier (gezien de zwaarte van het onderwerp van deze blog) een discussie te voeren over jouw intieme relatie (of niet) met Hofland.
  Summer kan (als hij nieuwsgierig is) je boek doorworstelen, of niet.
  Jij weet hoe het precies zit. Dat is ook genoeg toch?

 54. Mostafa Mouktafi 18 januari 2009 om 15:57

  Jan bouma,
  Misschien ligt aan mij hoor, ik ben nog aan het integreren, maar en co-auteur bestaat niet.
  Co-assistant wel, in het ziekenhuis.
  Want als ik een vraag stel over een opmerking in dat boek, kan ik verwachten twee verschillende antwoorden, 1 van u( co-auteur) en 1 van de specilist!!

 55. martin 18 januari 2009 om 16:02

  Petje af voor de uitspraak met de winterwortels. Hij is scherp, raak, cynisch, sarcastisch, hard en toch met humor. Ein du sag Diner was ook nieuw voor me, zo verrijkt dit blog ook mijn taal nog eens. Maar wat bedoel je precies met het juist nu lekken van die brief in verband met groei PvdA in de peilingen?

 56. Mostafa Mouktafi 18 januari 2009 om 16:05

  Aad Verbaast,
  Met twee gezichten rond lopen is een
  Arabische nationaal sport, voor de rijken, gelukkig ben ik arm!
  Natuurlijk de koning van SA haat BL, maar zijn families niet, zij zijn de rijkste in SA.
  Natuurlijk moet de koning luisteren wat die familie zeggen.
  De zoon van Bin laden loopt ook nu vrij en het Westen doen hun ogen dicht, geld verblidt.
  Deze terrorist( zoon van BL) heeft jaren in trainingskapm van zijn pa gezetten.
  Heeft de wereld ander bewijzen nodig om die crimineel te pakken?

 57. Aad Verbaast 18 januari 2009 om 16:11

  @Martin:
  PvdA had een harde eis voor de verkiezingen en in de onderhandelingen voor een coalitie over en Irakonderzoek. CDA weigerde dat. PvdA heeft dat moeten inleveren. Tot hun spijt.
  PvdA heeft heel lang ineens heel laag in de peilingen gestaan. Reden om je koest te houden..
  Nu (na ingrijpen Bos kredietcrisis) zijn ze ineens bijna even groot als de CDA.
  Als Balkenende af gaat met een onderzoek, zakt het CDA weg. Dan is PvdA zeker de grootste.
  Nu is het moment dus (in hun ogen). Want als blijkt dat Bos de econonomie ook niet heeft gered (waarschijnlijk), zakt de PvdA weer weg in de peilingen.
  Dus als je wat wilt (de grootste worden) moet je het nu doen..
  Mijn analyse: geen toeval dat die brief nu naar boven komt…
  Ik ken onderhand mijn pappenheimers :-))Reactie is geredigeerd

 58. Zilver. 18 januari 2009 om 16:13

  Bedenk ik nu, dat ik van je vorige bijdrage nog niet de linken heb gelezen. Zal er denk ik niet meer van komen, de vrije dagen zijn bijna weer op, deze keer maar eentje.
  Dat wat Martien schrijft, nou dat hoorde ik op de radio, wat een schandaal. Dinsdag, oh, dinsdag, ik heb zo veel hoop en stel je toch eens voor dat het wel de goede kant op gaat, hij komt aan per trein, of is er nu al (bijna)
  Laat hij zich goed kleden, het is er koud, er is ooit eens een president na de inauguratie
  ( schrijf ik dat nou goed, klinkt zo naar augurk ) aan een longontsteking overleden, had te lang in zijn dunne jasje staan praten tegen het volk en dat er geen mensen met wapens hem willen doodschieten, of noem maar op, zo spannend.

 59. martin 18 januari 2009 om 16:18

  Help het je hopen.

 60. Aad Verbaast 18 januari 2009 om 16:18

  @Mostafa: de familie is goede vrienden. Vandaar dat de familie en OBL geen vrienden van elkaar zijn.
  Zoon: daar ben ik niet precies van op de hoogte: het zijn er toch meerdere?
  De vader had makkelijk gepakt kunnen worden. Meerdere malen. En toch gebeurd het niet. Om geopolitiek belangen? Nu zit Amerika immers in Afghanistan.. en heeft het daar edelijk voor he zeggen. Als Osama Bin Laden was uitgeleverd, hadden ze niets te vertellen in Afghanistan. Wat vinden ze belangrijker?
  Ik denk dat ‘iets te ertellen hebben daar’.
  Osama is goed voor hun beeldvorming naar de wereld dat er een ‘enorme vijand is die bestreden moet worden’ (war on terror). Dat komt goed uit (zie blog). Die wil je dan toch niet ‘vinden’ en ‘oprollen’?
  Ik kan dit niet bewijzen en onderbouwen. Maar menigmaal zijn de simpelste verklaringen de juiste.Reactie is geredigeerd

 61. Zilver. 18 januari 2009 om 16:21

  Bedoel Martien min een e, ja, daar heb ik me al eerder in vergist.:^)

 62. Aad Verbaast 18 januari 2009 om 16:21

  @Zilvertje: laat die linken lezen maar zitten hoor.. het is slechts ter onderbouwing van wat ik beweer. Als je de boodschap van de blog maar doorkrijgt, die je aan het denken zet, dan ben ik helemaal tevreden, en het scheelt jou een hele hoop tijd. En die kom je toch al tekort :-))
  Fijn dat je er weer was!Reactie is geredigeerd

 63. jan bouma 18 januari 2009 om 16:22

  @Allen
  @Aad
  Zelfs in de gruwelkampen van de SS, als in Auschwitz, bestond er onder de veroordeelden, tot de dood middels de gaskamers, een morbide soort humor. Juist in het aangezicht van hun dood. Ik constateer eenzelfde soort lijdzaamheid om de menselijkwe waardigheid nog enigszins overeind te houden en niet te laten verdierlijken tot het niveau van sommige srcibenten hier die alleen hel en verdoemenis zien.
  Dus beste Aad; ik acht je antwoord (15:56) aan mij ontoereikend dat "Summer het zelf maar moet uitzoeken want die verdomt dat!" Soit.
  De tijd zal verder wel leren wie er hier in zijn hemd staat als jij hem dat niet wilt tonen aan de hand van de email die ik je zond.

 64. Aad Verbaast 18 januari 2009 om 16:24

  @Martin: een onderzoek moet er komen. Ik ben immers een groot voorstander van transparantie.
  Maar als mijn theorie waar is die ik opgeschreven heb) dan krijg ik wel een probleem.
  Ik gun iemand die dit soort spelletjes speelt (is immers ook infaam en abject handelen voor eigen gewin) die overwinning niet.Reactie is geredigeerd

 65. Aad Verbaast 18 januari 2009 om 16:27

  @Jan: je lijkt Heintje Davids wel. Je zegt al de hele middag dat je nu echt de hele middag weg bent en je komt elke keer weer terug. :-))

 66. jan bouma 18 januari 2009 om 16:35

  @Aad 16:27
  Ik doe ander werk er tussendoor, maar hou jou en eenieder ander ondertussen wel in gaten. En afhankelijk van wat men beweert reageer ik ja. Maar eigenlijk – omdat ik niks van belang verwachtte – ben ik "afwezig" tot op zekere hoogte. Daarom verlaat ik eigenlijk toch nooit mijn barricaden ondanks andere werkzaamheden. Snap je?

 67. Summer 18 januari 2009 om 16:45

  @Aad, onderaan je huidige blog staat het volgende:
  Al voor de besluitvorming over de Irak-oorlog hadden ambtenaren van verschillende ministeries kritische geluiden laten horen over de juridische onderbouwing van de politieke steun. Toen de oorlog, die op 20 maart 2003 begon, eenmaal was begonnen, benadrukten de juristen van Buitenlandse Zaken op 29 april 2003 nogmaals dat de juridische argumentatie „procedureel en materieel" tekort schoot en dat Nederland een eventuele procedure voor het Internationaal Gerechtshof waarschijnlijk zou verliezen. De ambtenaren vonden het belangrijk om een „objectieve volkenrechtelijke inschatting" te geven, naast antwoorden op vragen van de politieke leiding voor „een zo goed mogelijke juridische onderbouwing van het Nederlandse standpunt".
  *****
  @ Aad, Bedoelden zij dit als schot voor de boeg om alvast de opinie te sturen? M.a.w. er werd ons op voorhand een ontmoedigend scenario door de strot geduwd? Zoals vaker overigens….
  Jouw duif is trouwens al aan zijn vredsmissie begonnen en je ziet hem al elders stelling nemen.
  Voor de rest was ik afwezif, maar ik hield je wel in de smiezen hoor!

 68. Mostafa Mouktafi 18 januari 2009 om 17:09

  Aad, dus Bin laden zou een CIA -agent kunnen zijn, of is hij gemaakt door CIA.
  Maar Bush had toch met God gesproekn? dat zei hij zelf!
  Ik vertrouw niet mensen die met God hebben gesproken.
  Aad, wat erg dat je niet wist van de Zoon Bin Laden, deze haalde ook de Nederlandse panina’s een helf-jaar geleden.
  Zoon woond in Egypt en getrouwd emt een oudere vrouw uit Eingland, deze lijkt precies op zijn vader en wilde aziel aanvragen in England, maar England heeft geweigerd hem binnen te laten, dus is hij terug naar Egypt.
  Die klotte zak Bin Laden stuurde alleen andere moslims naar het Paradijs en de maagden, maar nooit 1 van zijn 15 kinderen!
  Wil die crimineel geen paradijs voor zijn eigen kinderen?
  Wat een monster.

 69. jan bouma 18 januari 2009 om 17:09

  Terwijl eenieder nu het fiasco van Bushs mission in Irak en Afghanistan op z’n conto wenst te schrijven (nu dat fiasco zich onbetwistbaar aftekent) wijs ik erop dat dit de wijsheid achteraf is van diegenen die altijd al wel de "wijsheid in pacht claimden" maar nooit vooraf!
  Zoals ondergetekende dat wel deed en ook Hofland, ja. Dat kunt u inderdaad in mijn boek lezen.

 70. Aad Verbaast 18 januari 2009 om 17:13

  @Jan: 16:35)Ik snap het.
  17:09: er zijn er wel die het metten veroordelen. Een zekere Aad bijvoorbeeld..
  @Summer: ja, dat was even qua timing een interessante ontwikkeling in lijn met deze blog.
  Drie opvallende zaken:
  1. de politiek vraagt aan de juridische afdeling enkel een zo goed mogelijke onderbouwing van een al genomen standpunt!! Niet of het kan/mag dus..
  2. de ambtenaren (gelukkig) gaan verder: het is een verkeerd standpunt: het zou tot een veroordeling leiden van het gerechtshof.
  3. De politiek houdt zich desondanks bij haar standpunt..
  Ik denk dat de ambtenaren gelijk hadden (veroordeling). Waarom draait (zie blog) Amerika (en Israël) het Statuut van Rome terug? Is toch wel overduidelijk..Reactie is geredigeerd

 71. Summer 18 januari 2009 om 17:14

  @Aad, Kijk eens, jouw vredesduif vertaald in het Arabisch!! Zonder gekheid!
  Geplaatst op 18-01-2009 14:35 door Smokey Robbinson in categorie volkskrantblog موقع 18-01-2009 14:35 قبل في فئة فولكسكرانت بلوق
  De foto van deze witte duif mocht ik lenen van Aad Verbaast. صورة حمامة بيضاء يجب الاقتراض من عاد مفاجأة.
  De reden hiervoor is om het dier, in zijn hoedanigheid van سبب الحيوانية ، بصفته
  het symbool voor de vrede, الرمز من أجل السلام ،
  een week, of voor onbepaalde tijd, op die prominente plek te laten staan. في الأسبوع ، أو لفترة غير محددة ، على أن يحتل مكانا بارزا على الرحيل.
  Dit als een statement voor de hopenlijk op handen zijnde vrede op aarde… هذا بيان للسلام على أمل على وجه الأرض…
  In elk geval betekent het "kleur bekennen" en de kleur is uiteraard WIT, في أي حال ، ويناسب هذا اللون الأبيض
  de kleur van de VREDE. لون السلام.
  Misschien dat alle bloggers die hierachter staan, de duif van Aad voor een tijdje op hun blog willen zetten, op de plek van de informatiekolommen, `t liefst bovenaan natuurlijk. ربما في ذلك كل من المدونين الذين يقفون وراء هذا ، وحمامة من عاد لفترة من الوقت على بلوق سوف تستمر على هذا الموقع على معلومات من الأعمدة ، ويفضل أن قمة مؤثرة بالتأكيد.
  Eendracht maakt kracht en geen macht, want dat is zolangzamerhand een lelijk woord geworden. الاتحاد قوة وليس السلطة ، لأنه أصبح zolangzamerhand كلمة قبيحة.
  * *
  المساهمة ، لا يمكن أن تكون هناك مساهمة من التعليقات.
  De ware intentie is simpel: we kiezen niet voor oorlog maar alleen voor VREDE !!!!!! والقصد من ذلك هو حقيقة بسيطة : نحن لا نختار الحرب ، ولكن فقط من أجل السلام!!!!!!
  Hierbij dank voor jouw reactie. "Blij" met bevestiging. Op ons qui vive zijn dus…Reactie is geredigeerd

 72. Aad Verbaast 18 januari 2009 om 17:18

  @Mostafa: Ik neem niet aan dat hij een CIA agent is, of was. Hij gaat zijn eigen gang. En is een terrorist.
  Zjn zoon: ik ken hem wel uit wat berichten, maar ik ken niet het hele verhaal. Dus heb ik daar even geen mening over.

 73. Summer 18 januari 2009 om 17:19

  @Mostafa Mouktafi. Met veel respect voor jouw commentaren. Dat van die zoon van Bin Laden, daar was onlangs nog iets over in een documentaire. Weet helaas niet meer welke!

 74. Mostafa Mouktafi 18 januari 2009 om 17:20

  Marin,
  Die is een ex-groenteman geweest, die Winterwortels blaffer!

 75. Aad Verbaast 18 januari 2009 om 17:20

  @Summer: Nu alle andere talen nog :-))
  Suggestie: even reacties toelaten, anders wordt het beperkt tot een 24 uurs actie, omdat je blog niet op de voorpagina staat.
  Dus even minimaal 4 reacties erop zetten.
  Eeen beetje marketing voor het goede doel is nooit weg immers.
  Wie heeft al overgenomen? Ik heb het nog niet gezien..

 76. Summer 18 januari 2009 om 17:30

  @Aad, okee, ik wilde mezelf wegcijferen, maar op de voorpagina. Daar moet ik dan even een list op verzinnen!!
  Dank voor de tip, terwille van het doel… gôh ik wist dat niet vanb die voorpagina!!

 77. Aad Verbaast 18 januari 2009 om 17:39

  @Summer: zo leer je elke dag.. 🙂
  Nog een truuk (maar dat is wel manipulatie): de reactie ruimte openen onder de voorwaarde: reakties worden eerst bekeken door de auteur.
  Dan kan je er 100 of 1000 zelf opzetten, maar niemand ziet ze…. maar ze worden wel onmiddellijk en blijvend opgeteld.
  Gegarandeerd boven aan de hele week, in de meeste reacties..
  Als je niet wilt manipuleren kan je het toch doen: 100% eerlijkheid: gewoon op de blog in keline lettertjes onderaan zetten dat je dat doet voor het goede doel.. Niets mis mee dan.
  Aan jou 🙂

 78. martin 18 januari 2009 om 17:44

  Het doel heiligt de middelen?

 79. Aad Verbaast 18 januari 2009 om 17:50

  @Martin: "doel heiligt de middelen": onder strikte voorwaarden en in een gezonde begrenzing.
  Vandaar mijn laatste suggestie naar Summer. Dan ben je eerlijk en open immers 🙂
  Ik zag overigens dat Summer net een tweede blog heeft geopend met dezelfde oproep.
  Nu is de reaktie ruimte gewoon open.
  Een tussenweg dus..
  Mooi initiatief overigens! Pleidooien voor vrede kunnen er niet genoeg zijn. Aan vrede kan niet genoeg gewerkt worden toch?Reactie is geredigeerd

 80. Mostafa Mouktafi 18 januari 2009 om 18:01

  Aad, hebben wij hier over goede doellen?
  Lopen hier wat bedelaars?
  Goede doellen ? wat is dat?
  Oh!!de Vrede?
  Ja! maar die komt nooit zolang verschillende religies er zijn.
  De Vrede komt pas als de hele wereld of het zelfde geloof hebben( want God die de mensen eren is het zelfde, God, dieu, Dio, Allah!!)of de hele Wereld moet ateisisch zij.
  Anders zie ik geen vrede, moet je ook luisteren naar demening van de Vries en Rouwvoet over Gaza, ongeloofelijk!!!!
  Summer, bedankt.

 81. Mostafa Mouktafi 18 januari 2009 om 18:03

  Aad, sorry voor de groffe fouten.
  Dank.

 82. jan bouma 18 januari 2009 om 18:08

  En ondertussen…; omdat ik zo af-en-toe toch nog kijk; merk ik op:
  Een opstekertje voor u allen…; zelfs de grootste debiel weet inmidels hoe het werkt. Daarom is het ook altijd raadzaam de communicatie af te stemmen op het "debielenniveau" wat men zoal hier en daar als regelmaat ontmoet. Nietwaar…?
  Vult u nu een x-aantal namen in, waaronder mogelijk de uwe, als u niet snapt wat ik bedoel. Zei daar iemand wat?

 83. Mostafa Mouktafi 18 januari 2009 om 18:14

  Dames eb heren! moet ik in Godsnaam als Marokkaan integreren zoals de heer Jan?
  Moet ik zo leren discussieren? communisren? met Nederlanders? is dat de bedoeling van het geroep om te integreren?
  Wat een toestand in Marokko, sorry in Nederland.
  Gelukkig ben ik aan het integreren zoals menselijke, gewone mensen Nederlanders. Die zijn er gelukkig en heeeeeeel veeeeeel.
  Ben je nou klaar Mostafa!!
  Ja.

 84. Summer 18 januari 2009 om 18:20

  Aad, extra spotje op deze uit jouw tekst:
  Woedend startte Amerika onmiddellijk de War on Terror, nog geen maand later (7/10/01) werd Afghanistan massaal gebombardeerd. "we hunt them down en smoke them out".
  ___________________________
  @Aad, opvallend en verdacht dat men wel heel erg snel een oorlog kon ontketenen…in tegenstelling tot het "veroorzaken" van vrede..
  Waarom dat nu stukken moeilijker is ???

 85. Summer 18 januari 2009 om 18:25

  @Mostafa, Knap! Ge schrijft stukken beter Nederlands dan ik ooit Marokkaans zal kunnen schrijven. Mooie inzichten drag je daar aan!
  Overal in de wereld zijn goede mensen en gelukkig veel meer dan slechte. Waarom dan toch de goeden onder de kwaden moeten lijden… het is een groot raadsel.
  En, eh, dat integratie-initiatief komt niet direct van de mede-landers maar van "hogerhand", dat weet U vast wel. Die verzinnen toch altijd van alles om het moeilijker te maken dan nodig is?Reactie is geredigeerd

 86. Summer 18 januari 2009 om 18:28

  @Aad, 17.37 Deze reactie van jou had ik nog niet gelezen, sorry. Ik was al meteen aan het improviseren geslagen. Maar ik kende die optie die jij noemde nog niet. Inderdaad bleek mijn "truukje " een soort middenweg.

 87. Aad Verbaast 18 januari 2009 om 18:29

  @Mostafa: ik maak zelf ook vele taalfouten, dus dat maakt twee van ons. 🙂
  == De Vrede komt pas als de hele wereld of het zelfde geloof hebben( want God die de mensen eren is het zelfde, God, dieu, Dio, Allah!!)of de hele Wereld moet ateisisch zij.==
  Er komt pas echte vrede als iedereen elkaar in zijn of haar eigen waarde kan laten en niets aan elkaar wil opdringen. Dan maakt het niet meer uit of er honderden Goden, stromingen, idealen, levensovertuigingen, etc zijn.
  Als we dat met zijn allen kunnen is er pas echt duurzame vrede.

 88. Aad Verbaast 18 januari 2009 om 18:36

  @Summer: drie reakties, je komt helemaal los 🙂
  18:20: inderdaad heel opvallend.. Ook heel opvallend dat die wet er ‘meteen’ was (342 pagina’s!). Precies twee van de (vele) redenen voor de complotdenkers..
  18:28: derde variant alsnog plaatsen? Je mag wat mij betreft de verwijzing dat je ik toestemming heb gegeven vor het plaatje wel aanpassen. Ik heb plaatje ook ‘geleend’.. Weet niet eens meer van wie..
  Als je verwijst dat je het ook weer geleend heb is al meer dan genoeg. Kijk maar..
  Niet zo belangrijk immers.
  Ik waardeer je initiatief zeer!!
  Wie heeft het al geplaatst? Bart gaat het al doen begrijp ik..Reactie is geredigeerd

 89. wj-tje 18 januari 2009 om 18:45

  @ allen en i.h.b. Aaad, terugkoppelend naar Aad i.v.m. eerdere blogs.
  – Een domoor kondigt een gigantische gasreverve voor de kust van Haifa aan, 88 miljard kub. mtr, goed voor 12 jaar voor een bevolking van 6.2 miljoen inwoners in Israel.
  Forget it. Dit wordt weer een oorlog om peanuts erbij.
  88 mijard is peanuts, in vergelijking met nederlandse voorraden en andere gasvooraden Israel eigent zich dat gas toe.
  Forget it. Daar is niets zo keurig geregeld als op de Noordzee, waar de ‘poet’ verdeeld wordt tussen overheden onderling (politiek) en oliemaatschappijen onderling (zakelijk)
  – De omvang van dat gasveld strekt zich uit tot op wat tot onoplosbare oost-mediterrane continentale aanspraken, de verdeling daarvan, de opbrengstverdeling en aanspraken op dat peanuts gasveld op basis van de geografische non-overeenkomsten.
  -Daarnaast liggen voor de kust van Gaza ook reeds aangetoonde exploiteerbare gasvelden.
  Om dat gas ‘upstream’ (produceren) en ‘downstream’ (transport, verwerking en distibutie) te krijgen is een ‘headache first class’ in die instabiele regio.Dat lukt dus niet.
  Conclusies:
  – Een nieuwe ‘casus belli’ op basis van een peanuts’ gasveldje ligt wederom in het verschiet.
  – Historische demografie verloochent zich niet, net zoals de strijd om Jordaan water dat heeft bewezen. Net zoals Jericho 10.000 jaar geleden.
  – De Wereldraad van Bouma is goedbedoeld, maar een utopie.
  Nog cynischer? DE NSA heeft allang zeer verfijnd uitgerekend wat de wereldburger per land waard is in relatie tot bijdrage aan het Amerikaans BNP.Reactie is geredigeerd

 90. sprakeloos 18 januari 2009 om 19:19

  wederom bedankt

 91. Mostafa Mouktafi 18 januari 2009 om 19:21

  Aad Verbaast / 18-01-2009 18:29
  Aad, u schrijft,
  ”Er komt pas echte vrede als iedereen elkaar in zijn of haar eigen waarde kan laten en niets aan elkaar wil opdringen. Dan maakt het niet meer uit of er honderden Goden, stromingen, idealen, levensovertuigingen, etc zijn”.
  Juist niet, mensen in hun waarden laten is nooit gelukt bij de mensen, al eeuwen, sinds dat God ontdekt was.Iedereen snapt God op zijn eigen manier, Tot nu toe, denkt aan Balkenende en Zijn normen en Waarden!!!
  Het schijt moeilijk te zijn om mensen anderen met rust te laten en niet met het leven van anderen te bemoeien.
  In de roddelblaatjes lees ik vaak de feiten en realiteit in Nederlandse samenleving!!
  Géén of wel God die voor iedereen is mét 1 heilige boek. dat is vrede.
  Wat ik hier zeg is geen definitie maar een gewone mening.

 92. Aad Verbaast 18 januari 2009 om 19:22

  @Wj-tje: ik las het ook net!!http://www.nrc.nl/economie/article2123698.ece/Enorm_gasveld_ontdekt_voor_kust_Israel
  Mijn bijzondere interesse uiteraard.
  Jij stelt hier dat er ook grote gasvelden zijn voor de Gaza strook. "Volkskrantwatch" liet dat ook wel eens vallen. Ik heb haar gevraagd naar bronnen. Maar nog niet gekregen.
  Heb jij bronnen? Graag!
  Want als de Gaza oorlog ook al om geopolitieke grondstof redenen wordt gevoerd, ga ik er serieus over nadenken om ook maar cynicus te worden..http://www.volkskrantblog.nl/bericht/230283http://www.volkskrantblog.nl/bericht/181208Reactie is geredigeerd

 93. Aad Verbaast 18 januari 2009 om 19:25

  @Sprakeloos: altijd leuk om een bedankje te krijgen. maar waarom precies?

 94. Bart 18 januari 2009 om 19:26

  Aad, bij mij fladdert de witte vredesduif ook in de info-kolom, mogen er maar veel volgen! 🙂
  Hartelijke vredes-groet Bart

 95. Aad Verbaast 18 januari 2009 om 19:29

  @Mastafa: laat dat "u" maar achterwege..
  Vrede: dat het ons niet gelukt is in de afgelopen 3000 jaar is geen reden omer dan maar van af te zien of er niet naar te streven toch?
  Eeen oplossing dat 6.5 miljard mensen in één god of geen god gaan geloven is een utopie naar mijn mening, en niet eens nodig.
  Laat iedereen maar geloven waar hij/zij in wil geloven. Niets mis mee. Onder mijn gegeven handelswijze zit je elkaar immers nooit in de weg. En dan kan er toch vrede zijn?

 96. Aad Verbaast 18 januari 2009 om 19:31

  @Bart: zeer gewaardeerd Bart: er kan niet genoeg om Vrede geroepen worden!!
  Met dank aan jou, en aan Summer voor dit spontane initiatief :-))

 97. jan bouma 18 januari 2009 om 19:32

  WJ’tje 18:45
  Je snapt dat zolang we met z’n allen de belanghebbenden blijven napraten dat: (jouw quote): – De Wereldraad van Bouma is goedbedoeld, maar een utopie. – unquote
  …het natuurlijk nooit wat wordt.
  Conclusie: als men tegen mij is, is men een foute belanghebbende die ook nog dom is. Dat is nog dommer dan mijn voorgestelde utopie.
  Want het tweede punt wat je daar aanroert: ‘de waarde van de wereldburger uitgedrukt in het BNP van Amerika zou je dan net zo goed in het BNP van de maan kunnen uitdrukken. Alles lijkt er immers op dat die "naar de maan is". De schuld van Amerika aan de rest van de wereld. Wanneer komt de nieuwe munt de "Amero"? Die de dollar devaloriseert? Tot 0.

 98. Aad Verbaast 18 januari 2009 om 19:36

  @Jan: dat iemand een iets een utopie noemt betekent geenszins dat men tegen is. Dus weer even goed het onderscheid maken. Dan komen we verder met elkaar.

 99. jan bouma 18 januari 2009 om 19:52

  @Aad 19;36
  Zoals Van Dale aangeeft betekent:
  U hebt gezocht op het woord: utopie.
  RESULTAAT
   uto·pie de; v -pieën onbereikbaar ideaal
  betekent dat men een utopie ziet als iets wat onbereikbaar is; een ideaal. Daar leen ik mijn verhaal niet voor.
  Dus: correctie. We komen NIET VERDER zolang de wereldraad een UTOPIE wordt genoemd.

 100. Mostafa Mouktafi 18 januari 2009 om 20:05

  jan bouma,
  utopie? iets wat onbereikbaar is?
  nou, wat dacht Aad van Vrede??!!
  Is Vrede bereikbaar?
  In de kerk waar de vrede wordt gepredikt,laat staan de politiek!, in de kerk misbruiken sommige priesters kinderen, seksueelle. Trouwens imam’s ook hoor, sommigen zijn ook pedofielen, de vrede.

 101. jan bouma 18 januari 2009 om 20:07

  even ondertussen en tussendoor…:
  Je vraagt je toch in gemoede af waarom de tegenstand tegen die wereldraad voortduurt, dan wel als utopisch wordt gezien. Zou men nu nog kunnen zeggen "ja, daar en daar lever ik in" maar dat is niet het geval. Het individuele beslissingsrecht op het lokale en nationale niveau via de bestaande vertegenwoordigingen tast ik immers niet aan. Er wordt wat BOVENOP die partijprogramma’s gestapeld; ja, dat wel. Voorts bied ik de mensheid de continuïteit aan voor het herstel van het vertrouwen zonder dat zal worden herwonnen door de mensheid terug te bombarderen tot de prehistorie. Dus ook hier zeg ik: waarom worden mijn voorstellen niet aanvaard? Uw eeuwigdurende domheid heb ik immers verworpen als "legitimatie".

 102. Aad Verbaast 18 januari 2009 om 20:32

  @Jan: ik snap er ook helemaal niets van!
  Ik kan wel iets bedenken, maar ik snap er niets van.

 103. Aad Verbaast 18 januari 2009 om 20:36

  @mostafa: vrede mag ook wel als een utopie beschouwd worden. Dus reden te meer er voor te blijven strijden.
  (Jan: heb je dit gelezen? -)

 104. Mostafa Mouktafi 18 januari 2009 om 20:56

  Aad,
  Vierkant met je eens. Wat een wijsheid en geduld.
  Goed, dat is mijn mening en geen overdreven compliment.
  Dank je wel en mischien tot de voilgende keer.
  Mostafa.

 105. Aad Verbaast 18 januari 2009 om 21:03

  @Mostafa, leuk dat je er was. De eerste keer volgens mij. Tot de volgende keer.

 106. A C T U A L I T Y 18 januari 2009 om 21:17

  Laat dat U maar achterwege??
  Universeel bent U léés Ghy wel!!

 107. Aad Verbaast 18 januari 2009 om 21:22

  @Actuality: jij weet anders ook van wanten. Met jou nooit in de kou!

 108. sprakeloos 18 januari 2009 om 21:23

  @ aad, wat dacht je van de mogelijkheid die je stukje mij biedt om ergens (al is het maar even) dieper of anders over na te denken zonder de discussie in te gaan. Ik vind dit stukjes (blogjes) die op een of andere manier meningsvormend kunnen zijn al weet je nooit precies hoe.
  Je hebt bloggen ter leringhe ende vermaeck, de meeste volgens mij. Je hebt blogjes ter vermaak en dit is er een ter lering. Er zit wel wat tijd in volgens mij (tijd die ik niet voldoende heb, dus veelal heb ik mijn blogje in minder dan een uur af) dus vandaar bedankt.
  Voldoende?

 109. Aad Verbaast 18 januari 2009 om 21:36

  @Sprakeloos. bedankt dat je dit hebt willen uitleggen. Is voor mij ook weer motivatie om er weer mee door te gaan. Nu beleef ik er zelf ook plezier aan en leer er veel van door van alles op te zoeken.
  Deze twee waren inderdaad veel werk. Diep de krochten in van het internet. Ik denk al gauw samen een uur of tien mee bezig geweest (want ik wil enkel iets roepen als ik er genoeg onderbouwing voor vind). Maar voor mij zeer de moeite waard. Ik hoop ook voor anderen.

 110. Theodorus 18 januari 2009 om 21:54

  Kom thuis en heb meteen een uitdagende leesachterstand. Je doet je reputatie weer eer aan.

 111. Aad Verbaast 18 januari 2009 om 21:58

  @Theodorus: ik hoop dat het het je kan boeien.
  Een belangrijke blog (naar mijn bescheiden mening), zeker in combinatie met de voorloper!

 112. Draver 18 januari 2009 om 22:19

  Ik worstel met het zelfde probleem lees het morgen nog eens goed door, groet

 113. Summer 18 januari 2009 om 22:26

  @ Aad, Ik las via jouw links hierboven in je blog dit bericht van vandaag. Heb nog gezocht maar kon het niet terugvinden, dus hier(sorry) het bericht integraal met vertaling.
  NRC is de bron:
  Huge gas field discovered off for Israel
  Gepubliceerd: 18 januari 2009 17:03 |
  ANP
  Jeruzalem, 18 jan. Jerusalem, January 18 Voor de kust van Israël is een enorm gasveld ontdekt, dat ongeveer 88 miljard kubieke meter aardgas bevat. Off the coast of Israel is a huge gas field discovered that about 88 billion cubic meters of natural gas contains. Het Tamar-gasveld ligt ongeveer 1700 meter onder de zeespiegel op 90 kilometer voor de kust van de noordelijk gelegen havenstad Haifa. The Tamar gas field is located about 1700 meters below sea level at 90 kilometers off the northern port city of Haifa.
  „Dit lijkt de grootste ontdekking zijn in de geschiedenis van ons bedrijf”, aldus de president van energieconcern Noble Energy, dat de ontdekking vandaag bekendmaakte. "This seems to be the biggest discovery in the history of our company," said the president of energy Noble Energy, which announced the discovery today. Het Amerikaanse Noble Energy en zijn Israëlische partners voeren al vijf jaar proefboringen uit in het gebied op zoek naar gas. The American Noble Energy and its Israeli partners for five years from test drillings in the area in search of gas.
  De waarde van het gasveld wordt door analisten geschat op 26 miljard dollar. Noble is voor 36 procent eigenaar van het veld. The value of the gas field is estimated by analysts at 26 billion dollars. Noble is 36 percent owner of the field. Het Israëlische oliebedrijf Isramco bezit bijna 30 procent en de rest is in handen van andere partijen uit Israël, zoals Delek Drilling. The Israeli oil company Isramco owns nearly 30 percent and the rest is held by other parties in Israel, as Delek Drilling.
  Volgens de Israëlische minister voor Infrastructuur Ben Eliezer kan het gasveld voor vijftien jaar in de gasbehoefte van Israël voorzien. According to the Israeli Infrastructure Minister Ben Eliezer, the gas field for fifteen years in the gas for Israel. „We maken een historisch moment mee voor de Israëlische energiemarkt, dat de toekomst van de energie-industrie zal veranderen”, aldus Eliezer. "We make a historic moment for the Israeli energy market, that the future of the energy industry will change," says Eliezer. Israël importeert nu nog het merendeel van zijn gas uit Egypte. Israel now imports most of its gas from Egypt.
  Op de beurs in Tel Aviv werd vandaag verheugd gereageerd op de ontdekking van het gasveld. On the stock market in Tel Aviv was today welcomed the discovery of the gas field. Het aandeel Isramco sprong 122 procent omhoog en Delek Drilling steeg 42 procent in waarde. The share jumped 122 percent up Isramco and Delek Drilling rose 42 percent in value.
  Kort na de bekendmaking van de ontdekking riep de voorzitter van de Israëlische ultra-orthodoxe partij Miemad op dat de geplande bouw van een steenkolencentrale in Ashkelon moet worden stilgelegd. Shortly after the announcement of the discovery called the chairman of the Israeli ultra-orthodox party Miemad that the planned construction of a coal-fired plant in Ashkelon stone must be stopped. Die zou vervuilend zijn voor de omwonenden. This would pollute for local residents. Volgens rabbijn Michael Melchior moet nu een gascentrale worden gebouwd. According to Rabbi Michael Melchior gas must now be built.
  Einde krantencitaat.
  Misschien heb je er iets aan Aad.

 114. Aad Verbaast 18 januari 2009 om 22:30

  @draver: mooie nieuwe avatar! Tot morgen 🙂

 115. Aad Verbaast 18 januari 2009 om 22:35

  @Summer: wat vreemd dat die link het niet deed bij jou. Als ik er op klik wel.
  Zie 19:22 ‘erorm gasveld ontdekt..’.
  Zelfde tekst zo’n beetje wat jij weergeeft.
  Waar ik naar op zoek ben is wat Joke Mizé én Volkskrantwatch allebei al een keer vertelden in een reaktie ergens: dat het bekend is dat voor de kust van Gaza er een groot gasveld is.
  Die bron van die informatie kan ik niet vinden..Reactie is geredigeerd

 116. Summer 18 januari 2009 om 23:08

  Aad, ik hoop dat je `m nog kunt terugvinden. Interessant. Wanneer moet dat ongeveer zijn geweest?

 117. Aad Verbaast 18 januari 2009 om 23:18

  @summer: deze week ergens. Maar ik heb al een mailtje naar VK watch en Joke mizee gestuurd. Met dezelfde vraag.
  Het waren reakties ergens onder een Gaza blog van iemand. Maar ja, er waren er nogal wat..

 118. Thera 18 januari 2009 om 23:39

  Morgen volg ik de links, wat een werk heb je ervan gemaakt, nu alvast met stilzwijgende instemming aanbevolen.

 119. Aad Verbaast 19 januari 2009 om 00:01

  @Summer: Joke Mizée heeft al geantwoord!! (waarvoor hartelijke dank!! Dat is snel!!
  Mijn klomp breekt inderdaad.. Na mijn blogs over de http://www.volkskrantblog.nl/bericht/230283 had ik nog ergens de indruk/hoop dat dit conflict daar buiten viel (hogstens wat problemen met water).
  Maar nee hoor. Joke gaf me de volgende twee links door:http://www.globalresearch.ca/index.php?context=va&aid=11680
  enhttp://www.nwo-info.nl/2009/01/09/israel-energie-en-het-gasveld-van-gaza/
  Respectievelijk van Globalresearch en NWO. Wel zorgvuldige bronnen lijkt me..
  Nu word ik er helemaal doodziek van!!!
  Dat wordt binnenkort mijn derde grondstoffenoorlog-blog!! @#$@^%$

 120. Aad Verbaast 19 januari 2009 om 00:11

  @Thera: de links gebruik ik altijd enkel en alleen voor de onderbouwing en of verdere achtergrondinformatie (mocht een lezer dat interesseren).
  Ik probeer altijd mijn blogs zo te maken dat de informatie direct leesbaar over moet kunnen komen.
  De links zijn dan speciaal voor de ‘ongelovige thomassen’ en/of de nieuwsgierige aagjes’ :-))
  Maar dank alvast voor de aanbevelingen!

 121. wj-tje 19 januari 2009 om 00:22

  hoe krijg ik die vredesduif erop. met mijn duitse programma’s lukt het niet. ik heb jpeg, jpg, adobe, foto shop. 450 eigene Bilder und dateien, sjouw het het heen en weer tussen duitse, engelse en nederlandse wikipedia
  maar op dat verdomde VK blog gaat de boel naar de knoppen. de mesjogge.
  Is er nu niet een nederlandse duitser die dat wel onder de knie heeft?
  @aad een vissertrawler die keurig buiten de IMCO grenzen blijft met een ‘voelspriet’ die vanaf een helikopterdek met andere dingetjes in het water laat, is de de boell seismografisch geregeld.
  tel daarbij op Egypte, de Gaza strip (geen staat), Israel, Libanon, Turkije, een verdeeld Cyprus en de de aangetoonde gasreserves plus vermoedde reserves, de lengte van de kustlijnen op basis waarvan de boel verdeeld moeten worden versus de oppervlakte beschikbaar, en het ‘feest’ is weer compleet.
  seismische opsporingsmethoden gaan over demo-geografische belangen heen, dus een nieuw kruidvat erbij is voor politici geen enkel probleem.
  rat race?
  Het gevonden gas zou misschien wel eens de Palestijnen kunnen toebehoren…….
  Dat wordt een duur geintje.
  Oorlog om een prutbel. Soms is het beter om je bek te houden.
  Wie maak je blij met een dooie mus?
  <<br /> Socrates zei al dat het geen spelletje is waar slechts een kan winnen? Of twee voor hetzelfde spelletje solliciteren.
  @Bouma? ben benieuwd. tot morgen. HKH is hier en da’s andere koek.Reactie is geredigeerd

 122. Aad Verbaast 19 januari 2009 om 00:44

  @WJ-tje: plaatje overnemen en eerst ergens opslaan op je PC.
  Dan bij (nieuw) infoblok zie je ‘bladeren’: plaatje opzoeken, en dan verzenden. Zou goed moeten gaan..
  Gasbel: ik ga nog een paar dingen uitzoeken daaromtrent. Als ik mezelf kan overtuigen van het meest waarschijnlijke verhaal dan ga ik aan de haal!
  Dus nog even geduld, maar als het weer een verlenging is van de wereldwijde grondstoffenoorlog waar ik van claim dat die derde wereldoorlog al lang aan de gang is, ga ik de vierde blog daarover schijven. Daar kan je op rekenen!

 123. Spuitelf 19 januari 2009 om 04:44

  Zelfs tot in Cambodja reikt de doctrine. Er zitten al een jaar 4 vermeende ‘terroristen’ vast op verdenking van een ‘bomaanslag’ op een monument in Phnom Penh. (Met een beroep op Ze Woor On Terror)! Mensenrechtenorganisaties proberen de willekeurig opgepakte mannen (jongens nog) los te krijgen omdat er geen enkel bewijs is.

 124. jan bouma 19 januari 2009 om 09:04

  @WJ’tje
  wil best wat reclame maken voor je VSp maar dan graag nog ‘ns op ’n rijtje de voordelen plus dat ik bovenaan het partijprogramma wil zien staan de eis dat er een wereldraad moet komen…; dan ga ik er helemaal voor en beloof je een eclatante overwinning bij de verkiezingen!
  Punt 2. Heb je nog comment op dit serieuze verhaal van mij 19:32 uur?
  Want het tweede punt wat je daar aanroert: ‘de waarde van de wereldburger uitgedrukt in het BNP van Amerika zou je dan net zo goed in het BNP van de maan kunnen uitdrukken. Alles lijkt er immers op dat die "naar de maan is". De schuld van Amerika aan de rest van de wereld. Wanneer komt de nieuwe munt de "Amero"? Die de dollar devaloriseert? Tot 0.
  unquote.
  (Is dat de reden dat je nog niet in de VS zit?)

 125. Aad Verbaast 19 januari 2009 om 09:45

  @Cees: het is de ‘grote-excuus-truus’ geworden voor heel veel humanitair onrecht. Je gaf weer een voorbeeld.Reactie is geredigeerd

 126. wj-tje 19 januari 2009 om 10:05

  @bouma ad 19/01.09.04
  ik zal je voorstel voorleggen aan mijn sponsors. en loslaten op de wiskundige formule van de Wet van Murphy.
  ad 19/01.09.04.punt 2
  onjuiste quote van mij en jouw (mag ik tutoyeren?) voorbarige conclusie, stemt tot nadenken over een reaktie. Zowel inhoudelijk als wel voornamelijk je voorwaardelijke intenties om reclame te maken voor de VSp, waarvan het partijprogramma nog niet eens vast staat.
  De reden dat ik nog niet in de USA zit is een HKH uit Oost-Franken.
  Zo zie je maar, de oprichter van de VSp leest grondig z’n stukken. En er is veel werk aan de winkel om de VSp te lanceren met behulp van de Gulden Draak.
  Die GC en twee koeien in Denver zitten toch wel in m’n achterzak.
  Of misschien naar het Franse deel van Canada, omdat HKH vloeiend Frans spreekt?Reactie is geredigeerd

 127. satuka 19 januari 2009 om 10:21

  Aad Verbaast / 18-01-2009 15:53 == De Taliban heeft vlak voor de Afghanistan oorlog een onvoorwaardelijk aanbod gedaan Osama Bin Laden uit te leveren. Dit aanbod is door Amerika afgeslagen. Ze pakten hem liever zelf.. merkwaardig toch?==
  Dat is deels waar, het aanbod is al snel weer ingetrokken en/of werd tegengesproken door andere toenmalige Talibanleiders. Zie http://www.unwire.org/unwire/20010403/13845_story.asp
  Over je reactie van 18-01-2009 13:52:
  Ik weet dat islamterrorisme vooral slachtoffers onder moslims maakt en dat veruit de meeste aanslagen in islamitische landen worden gepleegd. Dat neemt niet weg dat 9/11 en Madrid en Londen ook grote psychologische gevolgen hebben voor het westen. Dat is gebruikt als pretext en door westerse leiders ten bate van hun eigen agenda. Maar dat neemt weer niet weg dat er wel degelijk sprake is van een zekere dreiging.
  Beide partijen proberen daar zoveel mogelijk hun voordeel mee te doen. De VS had er helemaal geen baat bij om het terrorisme uit te roeien, integendeel. De toename ervan “rechtvaardigde” hun aanwezigheid in Afghanistan en Irak immers alleen maar meer…
  De fundamentalistische islam profiteert daar weer van omdat ze het westen als het grote kwaad kunnen neerzetten. De gemeenschappelijke vijand werkt bindend…
  En zo houden twee kwaden elkaar in stand…Reactie is geredigeerd

 128. Aad Verbaast 19 januari 2009 om 10:33

  @Satuka: dank voor je uitgebreide reaktie. Ik kan wat je schrijft helemaal onderschrijven.
  En je brengt er weer meer nuance in. Eens uiteraard met je dat er spake is van twee kwaden. De ene is echter beter (een vreemd woord in deze context) georganiseerd dan de ander. En kan dus helaas meer kwaad aanrichten.
  Het pleidooi moet zijn aan alle partijen op te houden met het kwaad. Alle kwaad.

 129. jan bouma 19 januari 2009 om 11:33

  @WJ’tje…laat ik nou steeds gedacht hebben dat HKH sond voor "Hare Koninklijke Hoogheid" (HKH) maar dat je "Trix" aan de haak geslagen had wist ik nog niet; zij zal zeker niet meegaan naar Denver/Colarado. Dat voorspel ik je sowieso wel zonder de Wet van Murphy.-:))
  @Aad
  @Satuka
  Over de diagnosestelling zijn we het allemaal hartgondig eens. Die behoeft geen nadere adstructie. Waar het nu omgaat is dat er gezocht wordt naar een oplossing die de wereldburger wel weet en kent (ik droeg ‘m aan) maar hij wil er nog maar niet toe besluiten om de oplossing te aanvaarden. Bottom-up en topdown gaan hier samen als de pers en media het stilzwijgen verbreken omtrent de gedane voorstellen. Ik kom tot geen andere conclusie. Dus…: ophouden met het klagen zou ik zeggen (ook voor de zoveelste maal).
  Of… in 2e instantie toch doorgaan ermee totdat "men" het zo hartgrondig zat wordt; met de vuist op tafel slaat en zegt: "Nou is het tijd voor die REVOLUTIE! We pikken het niet meer. 3000 jaar domheid heeft lang genoeg geduurd!" (Ja, dat kan ook – bij nader inzien; maar ik acht het wel een moeizame lange weg, en ook wel weer dom, ja)

 130. Summer 19 januari 2009 om 12:08

  @Aad, eerst een reactie en later ga ik verder lezen. Late boel vandaag, zodoende. Mooi dat je die links van Joke Mizée zo snel kreeg. Ze is zo goed in die dingen. Snel een blik geworpen op die artikelen. Begrijpelijk dat je er doodziek van wordt. Wie weet is het uur van de waarheid nabij en zijn dit allemaal tekens aan de wand…

 131. wj-tje 19 januari 2009 om 12:17

  @martin
  Martin, ben je het eens met de stelling dat, afgezien van financieel gewin, -een welkome bijkomstigheid overigens voor belanghebbenden- slechts een tactisch middel is om de werkelijke strategische doeleinden te bereiken?
  De vraag is dan; Welke werkelijke strategie? Hegemonie over alles?
  Ik loop niet vooruit op conclusies, zoals Bouma doet. Maar hij heeft de wijsheid in pacht, ondanks dat de geschiedenis veelmaals anders heeft bewezen.

 132. Aad Verbaast 19 januari 2009 om 12:27

  @Summer: ik kreeg inmiddels ook nog 4 links van Volkskrantwatch (waarvoor dank!). Ook weer fraai hoe een beetje samenwerking snel tot resultaten kan leiden.
  Inmiddels heb je me je initiatief met de duif al een aantal duiven links en rechts geplaatst gekregen.
  Fraai!! :-))
  @WJ-tje: gaat het (duif) bij jou nog lukken?
  @Jan: eens..Reactie is geredigeerd

 133. wj-tje 19 januari 2009 om 12:30

  @bouma
  Laat ik nu ook nog zo’n modelbaantje hebben met Trix Express, Minitrix, Fleischmann, Marklin, Roco en gebouwen, huisjes van Faller.
  Een druk op de knop en gaat de boel met 10 loc’s, digitaal gecontroleerd, aan de haal.
  Leuk toch zo’n model spoorwegbaantje?
  Ze komen zelfs terug bij drie stations met drie perrons als al die loc’s de opdracht krijgen naar hun eigen perron te gaan. Een drukte van belang.
  Snappu?Reactie is geredigeerd

 134. Aad Verbaast 19 januari 2009 om 12:37

  @Summer: ik zag dat Rein John de duif er ook op heeft staan inmiddels, met een blogje ter introductie ook nog!!
  @allen: reageren daar :-)Reactie is geredigeerd

 135. jan bouma 19 januari 2009 om 12:37

  WJ’tje
  Jij bent snel van begrip dus je snapt dan ook dat indien je zegt: (quote hierboven) : ==Ik loop niet vooruit op conclusies, zoals Bouma doet. Maar hij heeft de wijsheid in pacht, ondanks dat de geschiedenis veelmaals anders heeft bewezen.==
  unquote
  dat je daarmee tegelijkertijd je eigen vonnis voltrok. Immers als – zoals ik stel – die 3000 jarige voorgeschiedenis mijn EN JOUW GELIJK bewijzen wat zeuren we dan nog om niet onmiddellijk mijn oplossingen te verkiezen want die zitten PER DEFINITIE NIET VERDISCONTEERD IN DIE 3000jarige GESCHIEDENIS!?
  Die keuzebepaling om dat te doen vloeit immers voort uit jouw en mijn Balansopmaking. En die is negatief. Om op voorhand ondergetekende, die dat proces onderkende en ontmaskerde, nu aan te wrijven die 3000 jarige negatieve voorgeschiedenis acht ik niet reëel.
  Ik merk op dat men tot op heden geen deugdelijk verweer heeft kunnen voeren noch (blijkbaar) kunnen vinden om mijn Stellingen te ontkrachten.
  In aansluiting op je vraag aan @Martin stel ik dat de afzonderlijke Staten, nu 192 in getal, hun autonomie en staatsrechtelijke inrichtingen kunnen behouden maar op het internationale vlak zouden zij die landenvertegenwoordiger moeten kiezen die geen strijdige belangen heeft met het – ook alweer – PREVALERENDE MONDIALE BELANG, en daarop worden gekozen.
  Voorts stelde ik ook die vraag aan @Aad en @Satuka hierboven 0m 11:33 uur.
  Resumerend. Ik acht mij niet te vergelijken met de veroorzakers van alle ellende; noch aansprakelijk. Voorts verwijs ik je naar Einstein die zei: "de oplossing van een probleem zoeke men per definitie niet bij de veroorzakers"; of woorden van gelijke strekking.
  Ik acht het – nogmaals – opmerkelijk dat je aan @Martin vraagt – hetgeen overigens je goeie recht is – terwijl je mijn betoog al bij voorbaat in de prullenbak hebt gegooid. Ten onrechte. Groet! JB

 136. Summer 19 januari 2009 om 12:55

  @ Aad, Paco heeft `m ook al geplaatst en Zilver. Coby gaat vanavond aan de slag. het is gemakkelijker dan meningeen denkt, zoals blijkt want: je gaat met de rechtermuisknop jouw duif aanklikken en uit het keuzemenu "opslaan als" kiezen.
  Dan staat ie bij je fotobestand en kun je vervolgens als je een nieuw infoblok maakt "bladeren" aanklikken en hem uit je fotobestand toepassen.
  Het zal wel enkele dagen kosten maar, voor je het weet, zullen er heel veel deelnemers zijn.
  Zo gaat dat met de Vrede: het balletje moet eerst rollen en dan krijg je het sneeuwbaleffect. Vandaag is helaas nog te vroeg.Reactie is geredigeerd

 137. wj-tje 19 januari 2009 om 13:02

  @bouma je bent onverbeterlijk. Weer voorbarige conclusies.
  Ik heb een papierversnipperaar.
  Wordt ik nu opgehangen in de hoogste boom, omdat ik mijn eigen vonnis voltrok.
  Overigens, ijkpunt 3000 wil ik terug voeren naar 10.000

 138. jan bouma 19 januari 2009 om 13:21

  WJ’tje… 13:02
  Make up your own mind. Als ik ergens de pesthekel aan heb zijn het wel de gedweeë schapen die achter iets of iemand aanlopen zonder zelf na te denken. Maar ik lees uit jouw comment een veroordeling van mijn stellingen (hoe je dat nu draait of wendt of keert dat is gewoon zo) en dat pik niet.
  Ben het met je eens dat je de ontwikkeling van de mens beter 10.000 jaar terug of nog langer (een paar miljoen jaar zelfs) kunt stellen maar de integrale geschiedschrijving erover begint toch eigenlijk met Herodotus: ca. 3000 jaar geleden.
  Veel eerdere geschreven geschiedkundige verslagen ken ik niet tenzij je daar de eenvoudige rotstekeningen en verhalen wel toe rekent, etc.
  Blijft over de vraag die ik je stelde: (impliciet) kies je wel of niet voor mijn voorgestelde oplossingen inclusief een wereldraad?
  En als je dit antwoord niet wenst te geven (zonder argumentatie) lig jij bij mij in de prullenbak. Snappu?

 139. Summer 19 januari 2009 om 14:59

  @Aad, O, kom er es kijken, wat in in mijn reactie ruimte vind: "Hatemail" van jan bouma(bron):
  jan bouma (ip: 86.90.31.238) / 19-01-2009 14:19
  @Summer
  Gelieve niet mijn teksten te gebruiken voor je eigen verhaal waarvan de obligaatheid mij bij voorbaat al misselijk maakt. Dus als je het hebt over Victor Hugos uitspraak verwijs dan even naar MIJN context waar je dat vandaan haalde. Dat is wel zo beschaafd dacht ik en zal je vrij pleiten van plagiaat.
  Overigens: die vredesduif van @Aad zal blijven vliegen totdat-ie wordt afgeschoten door de realiteit.
  @Summer… ik waarschuw je; ik kopiëer dit verhaal onmiddellijk mocht je het willen verwijderen.uimte vind:
  —— einde bericht jan bouma aan summer.
  @jan bouma, ben je helemaal betoeterd geworden? Uitspraken van Victor Hugo( zie divers websites) zijn van hemzelf en niet van jouw boek, website, blogreacties of waar dan ook gekopiëerd. Je moet het niet gekker maken. Wil je de hele wereld bezitten of naar je hand zetten?
  Als alle woorden die je al gebruikt hebt jouw eigendom zijn, bewijs dat dan maar.
  Verder impliceert jouw reactie een dreigement aan mijn adres. I am not impressed, but amused( gedeeltelijk een uitspraak van oud-minister Luns, zaliger.
  Hoewel..alle woorden aan jouw adres schijnen "wasted words" te zijn, welke regel uit een songtekst "When the good times come" is van de werldberomede Nederlandse popgrope
  ‘Schocking Blue" met de inmiddels overleden zangers Mariska Veres, dochter van de bekende Lajos Veres.
  Jij wilt dus wel dat de hele meute als gedweeë schapen achter jou aan loopt… waar je zo`n "pesthekel"(bron uitspraak jan bouma) zegt te hebben. Alwéér dubbel dus. En, je valt over elke punt komma, en m.n. de aanhalingstekens. Heb je nou niks anders te doen dan muggenziften?
  Absurd al die naams- en bronvermeldingen…in reacties nog wel!Reactie is geredigeerd

 140. jan bouma 19 januari 2009 om 15:17

  @Summer 14;59
  Zou wensen dat je jezelf wat serieuzer nam; maar laat maar jongen, ik had je al eerder afgeschreven als iemand van enig of van weinig belang. Toedeloetje dus maar, hè… De lezer van dit blog is wat slimmer dan jij, zo veronderstel ik.
  Overigens, beste Summer… heb je van popgroepen ook geen enkel verstand want wat je aanhaalt – in een overigens onzinnig verband – is OOK NIET VAN SHOCKING BLUE.. Je bent en blijft een simpele ouwehoer.. Toedeloetje nogmaals!

 141. Aad Verbaast 19 januari 2009 om 16:09

  @Jan: je overschrijdt nu duidelijk een grens. Die van het onbetamelijke namelijk. Ik roep je tot de orde!
  Waar menigeen hier op het blog probeert er alles aan te doen om vrede te promoten, ga jij tekeer en probeert de moeizaam opgebouwde vrede ernstig te verstoren.
  Dat deed je bij de vorige blog, en na enige tijd hier de redelijkheid in acht genomen te hebben ga je weer de mist in.
  Ik accepteer dat niet, verooordeel het, en biedt de andere lezers en schrijvers daarvoor excuses aan.
  Ik verwacht dat van jou ook!
  (werk aan vrede en creëer geen oorlog)

 142. jan bouma 19 januari 2009 om 16:39

  Beste Aad.. (16:09)
  Geloof mij nu maar, dat ik zojuist hoorde op youtube.. dat het nummer, waaraan Summer refereerde, van "The Motions" was… Dus als je nu wilt dat ik alles inlever terwille van Summer… Je zegt het maar hoor.
  Iets anders is, en to the point voor dit blog, is de vraag:
  WAAR STAAT MEN NU EIGENLIJK VOOR?
  Is dat de waan van de dag, of de leugen?
  Zoals Summer die hier presenteerde, of mag ik ook nog afgaan op wat werkelijkheidszin? Je zegt het maar, hoor. En als je hierin de verkeerde keuze maakt heb ik het ook met jou gehad. Maar… dat zie ik wel of niet. Groet! JB

 143. Aad Verbaast 19 januari 2009 om 17:39

  @Jan: je hebt het zelf in de hand. Ik ga vanaf nu reacties van je die anderen hier op fikse wijze onheus bejegenen verwijderen. Je kan me vragen naar de criteria er voor. Het is antwoord is simpel: naar mijn believen in ‘mijn huis’.
  Op je vraag: WAAR STAAT MEN NU EIGENLIJK VOOR?
  Daar sta ik voor!
  Naast vrede in deze tent en in de hele wereld. Macro=micro.
  Pick your choice.
  Take it or leave it.

 144. Summer 19 januari 2009 om 17:44

  @ jan bouma, De wens( "dat ik mezelf serieuzer dien te nemen") is mijn eigen wens niet, maar de jouwe. Míjn grootste wens is namelijk vrede op aarde". Daaraan is in feite alles ondergeschikt. Jij gedraagt je als moeilijkste jongetje uit de klas. Soms moet je jezelf wat weten weg te cijferen terwille van belangrijker zaken. Je kunt schelden wat je wilt, het siert je niet en het raakt niet. Volkomen zinloos dus. Het bevestigt slechts dat ik gelijk heb als ik zeg dat je me als een behoorlijk lastig idividu vindt. Je maakt wel veel drukte om zo`n "onbeduidend persoontje". Wie de wereldraad wil realiseren dient meer in z`n mars te hebben dan het bevechten van een persoontje die "Zomer" heet.
  Kom op dus en zeg waar je voor staat:
  Zelfs de eerste stap in de goede richting doe je niet terwijl juist jij het goede voorbeeld zou moeten geven.
  Ik mag een boon worden als ik snap wat je met deze moord-en-brandschreeuwerij beoogt.
  Kom op dus en zeg waar je voor staat: Meerderen hebben al stelling genomen, namelijk de vredesduif van Aad. Dat rijmt dus.
  Zowel The Motions als Schocking Blue zongen dit nummer. Shocking Blue heeft een wereldhit gescoord en zal het in de Googel(en niet "Goegel" bron: jan bouma) beter scoren.

 145. Summer 19 januari 2009 om 17:47

  @Aad, inmiddels de links van jou, die je van Joke ontving, ook gelezen. Te erg!! En dat die zeepbal nu uit elkaar spat. Zou er dan hoop kunnen zijn. Niemand weet `t mischien en `t is afwachten tot the "game"(sorry) is over.
  Cor heeft trouwens nu een van z`n eigen witte duiven ingezet. De witte duiven winnen terrein.

 146. Aad Verbaast 19 januari 2009 om 18:19

  @Summer: ik zal de links (later) die Volkskrantwatch me toestuurde hier ook nog even bijvoegen. Nog meer informatie!
  Geweldig dat je actie nu nog breder wordt gedragen door het Vkblog: succes!! :-))
  @Wj-tje: dank voor de tips in je mail. Weer exta huiswerk voor me. Maar doe ik graag 🙂

 147. jan bouma 19 januari 2009 om 18:28

  @Aad
  @Summer
  Zouden wij met ons allen zich nu even kunnen beperken tot de beantwoording van de door mij gestelde vraag:
  WAAR STAAT U VOOR?
  En waarbij Summer zich schromelijk overschat inzake diens importantie om daar dan het antwoord op te geven door te verwijzen naar de oorsprong van een liedje.
  Men registreert dat het gejammer niet beantwoord wordt door het bieden van oplossingen. Anders dan door een symbool van gebleken nul en generlei waarde in de praktijk. Die "vredesduif" wordt elke dag afgeschoten omdat het een zinloze metafoor is gebleken. Ik zet daarentegen verbodsborden neer in het internationale rechtsverkeer die toetsbaar zijn en waarop wordt afgerekend met zware sancties bij overtreding.
  Bepleit vervolgens dan ook dat de interpreten, de beheerders, de top van de landenrepresentatie, geen criminelen zullen zijn die de "effectiviteit" van hun eigen wetgevingen toetsen, maar INTEGERE vertolkers van het internationale recht zullen zijn en waarop zij zijn gekozen door die ca. 2 miljard redelijk opgeleide mensen.
  En of je daarbij "googel" of goegel schrijft, Summer, doet niets ter zake. Er is nog ’n lange weg te gaan; zo blijkt, voordat het kwartje bij je valt. Take it or leave it.

 148. wj-tje 19 januari 2009 om 18:41

  Qbouma
  Ik ben zo beleefd geweest om WEL te antwoorden.
  Is er iets mis met je associatievermogen?
  De constante van Murphy:
  De schade aan een voorwerp is recht evenredig aan de waarde ervan.
  Statistisch berekend is de kans dat ‘Murphy’ bij je langskomt 90%.
  Zou maar een extra prullenbak aanschaffen, INDIEN ik in jouw schoenen had gestaan.
  Wat ikzelf, en niet God, wel verhoedt.
  Ik raad je aan 1:COR.13 nog eens te lezen.
  @Aad. geprobeerd, maar het lukt me niet met de duif. Ik loop vast op de aanwijzingen van de VK, die voor een digibeet niet te begrijpen zijn.
  Woensdag komt de computerdokter langs. Wellicht anderen in het buitenland nog met een advies?

 149. Aad Verbaast 19 januari 2009 om 19:07

  @Wj-tje:
  duif: dan weet ik het ook niet meer.
  Behalve dat je mij je wachtwoord geeft (per achterom mail) voor je blog.
  Dan zet ik het er wel even op.
  Maar ja, aan jou om dat te geven of niet..
  Tweede alternatief: anderen geven jou een haarscherpe instructie. Afwachten dus.
  Derde alternatief: life is full of compromises 🙂

 150. Summer 19 januari 2009 om 19:10

  @WJ-tje, Ben benieuwd naar wat er in 1. Cor.13 staat. Ik moet eens kijken of er een bijbel voorhanden is. Wat foto`s plaatsen betreft. Ik ben ook een beetje digibeet. Soms vind ik zelf maar uit en dat heb ik nu maar op m`n blog gezet..
  BR>@janbouma ik geef geen snars om "importantie". Zichzelf belangrijk vindende blaaskaken zijn er al teveel op de wereld. Vroeger zei men terecht: "Doe maar gewoon, dan doe je al gek genoeg":)
  Misschien projecteer je jezelf wel Het liefst zou ik zien dat iemand met invloed de vredesduif ging promoten. Dan was mijn pijp voor Maarten(van Rossum bijvoorbeeld:) Jij daarentegen wilt graag voor BN-er worden versleten. Vreselijke positie als je de tabloids zou lezen (bij de tandarts uiteraard).Merkwaardig dat je nu al afgunstig bent op een duif..Reactie is geredigeerd

 151. jan bouma 19 januari 2009 om 19:59

  @WJ’tje… 18:41 …ik weet niet waarover je hebt. Volgens mij hebben wij geen "onbeantwoorde" kwesties openstaan.
  @Summer en @Aad… jullie doen je best maar met alle duiven van de wereld vanaf jullie platje. Er blijkt geen communicatie mogelijk dan op dat niveau. Soit!
  En @Summer je suggereert en veronderstelt verder maar wat je wilt; je bent mij niets verschuldigd evenmin ik aan jou. En veel plezier verder met je duiven, Shocking Blue, Maarten van Rossum en de hele santekraam die je er verder bij haalt waaronder je aannames. Ik heb er geen boodschap aan en kan er niks mee want ze lossen niks op.
  Lang leve de wereld met jouw "oplossingen".
  Groeten! JB

 152. coby 19 januari 2009 om 20:23

  Had je gisteren al gelezen, maar geen tijd gehad voor een reactie en duifplaatsing.
  Alleen al aan het alle reacties hier lezen was mijn pauze in het tekenwerk opgegaan…. :-))
  Inmiddels is het gelukt vanavond om je duif bij mij op het blog te plaatsen.
  Een hartelijke vredesgroet, Coby

 153. de Stripman 19 januari 2009 om 20:25

  Potjandorie, Aad ! Kom ik weer eens kijken, een dagje te laat…
  Maar goed. Je geeft een mooi overzicht van een oorlog die geen oorlog is en die ook nooit gewonnen kan worden. Het antwoord van Bush op elke tegenslag was altijd: meer ons best doen, meer troepen en materieel. Wellicht gaat dat in de toekomst veranderen, want veel geholpen heeft het niet.
  Ook al omdat bepaalde bevriende landen (Saoudi-Arabië, Pakistan) ontzien zijn en andere landen, waar vaak minder tegenstanders en extremisten te vinden waren, hard zijn aangepakt…
  Het was dus weinig effectief wapengekletter, dat helaas veel mensenlevens heeft verwoest. Laten we inderdaad hopen dat de regering Obama dat anders aan gaat pakken.Reactie is geredigeerd

 154. Aad Verbaast 19 januari 2009 om 20:27

  @Coby: leuk dat je meedoet met Summer’s actie!
  "tekenwerk": voor vrede kunnen niet genoeg mensen tekenen! :-))

 155. Aad Verbaast 19 januari 2009 om 20:29

  @Stripman: goed dat je daar nog even extra op wijst: meten met twee maten.
  Ten koste van velen..
  De hoop is op Obama gevestigd.Ik heb wel een wensenlijstje voor hem :-))

 156. Summer 19 januari 2009 om 21:43

  @ Aad. Er kwam alwéér een duif ingevlogen. Nu bij Actuality. Beetje lobbyen helpt.

 157. wj-tje 19 januari 2009 om 22:17

  @aad de steeg, achterom inlopen. hij komt er aan. No sweat, en alvast bedankt.
  @summer
  al ware dat ik met de stemmen der mensen en der engelen sprak,
  maar ik had de liefde niet
  ik ware schallend koper
  of een rinkelende cimbaal
  ik ware niets.
  verder lezen elders, desnoods in een spaanse bijbel in een kerk, alhoewel God niet aan mij besteed is.Reactie is geredigeerd

 158. martin 19 januari 2009 om 22:21

  WT-tje mooie bijbeltekst. De bijbel staat vast in alle 17.345 talen op het internet. Terwijl hier bijbelteksten worden opgehaald ga ik maar door met zonder duif aanklachten tegen wapenhandel te schrijven.

 159. Aad Verbaast 20 januari 2009 om 00:12

  @WJ-tje: ik zag dat de duif er al opstaat bij je!!
  Geweldig!! :-))Reactie is geredigeerd

 160. Aad Verbaast 20 januari 2009 om 00:13

  @Summer: het gaat goed, zie ook mijn reactie aan WJ-tje, die doet ook mee :-))

 161. bert 20 januari 2009 om 00:20

  sterk vervolg !
  en nu maar hopen dat Obama het puin en de chaos nog ruimen kan na 8 jaar Bush …

 162. Aad Verbaast 20 januari 2009 om 01:08

  @Bert: morgenvroeg (de 20ste) een nieuw blog met weer een vervolg op deze.
  Een brief aan Barack Obama.
  Met daarin wat huiswerk voor zijn eerste werkdag.
  "I will listen to you" zei hij toch? :-))

 163. wj-tje 20 januari 2009 om 06:50

  @aad
  thks, op je volgende bijdrage kom ik er op terug. Een vroegertje, maar ‘Vancouver’ hing aan de verspreker.

 164. martin 20 januari 2009 om 08:47

  Aad bedoelde hij daar niet de American people mee?
  Was de popshow op de trappen van het Jefferson Memorial niet alleen een aanklacht tegen racisme en voor vrijheid, maar ook een nationalistische hymne op de Amerikaanse vrijheid en spirit. (Die vier Ierse jongens waren buitenbeentjes. Net zo als het noemen van de Asian Americans en de Latino’s.)
  Maar zet je voet tussen de deur. Ben benieuwd.

 165. Aad Verbaast 20 januari 2009 om 09:46

  @Martin: helaas heb ik dat concert gemist. Ik was buiten de deur. Ik kan er dus ook niet over meepraten. Jammer genoeg 🙂

 166. Aad Verbaast 20 januari 2009 om 09:47

  @allen: het vervolg van deze blogs staat er weer op:http://www.volkskrantblog.nl/bericht/242063Reactie is geredigeerd

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: