Aad Verbaast

te gek voor woorden eigenlijk

Klimaatvluchtelingen zijn we altijd al geweest.

Al 100.000-en jaren zwerven ‘mensen’ over de aardbol. In deze blog beperk ik me tot de homo sapiens, die ergens in midden afrika 200.000 jaar geleden ‘opstond’.

Andere ‘mensachtigen’ (zoals b.v. de Neanderthaler en de Homo Erectus)  hebben het al lang geleden moeten afleggen. Ze konden zich niet genoeg aanpassen en gingen roemloos ten onder. Er waren mutanten die dat wel en beter konden…. Toen..

Een historisch verslag van uw razende reporter. Startend met:

75.000 B.C.  Populatie: <100.000.  Zeeniveau: minus 70 meter.
In Sumatra barst de supervulkaan Toba uit zijn voegen. Een klap drieduizend keer groter dan de uitbarsting van de Mount St. Helens (1980)! Het zou tot een wereldwijde flinke daling van de temperatuur leiden, en een structurele wereldwijde klimaat wijziging.
De eerste klimaatvluchtelingen waren geboren.
Midden Afrika, waar dit handjevol mensen woonden, droogde rap uit. In kleine groepjes trokken ze de kudden achterna die sappiger weiden vonden om te overleven. Door het lage zeeniveau (geen daar) kon je zo het Midden-Oosten inlopen. Dat gebeurde dan ook. Anderen verspreiden zich over Afrika zelf.

60.000 B.C. Populatie: 100.000. Zeeniveau:  minus 80 meter.
Het was mogelijk over land door te kunnen lopen tot aan Australië toe. Het was één langgerekte landmassa (nu Sahul genoemd). Veel later zouden immigranten afgesloten worden door het stijgende water, en in deze afzondering eigen culturen gaan ontwikkelen.

40.000 B.C. Populatie: 300.000   Zeeniveau: minus 80 meter.
Mensen konden en moesten op blote voeten wandelen als de beste. In ‘no-time’ verspreidden ze zich letterlijk en figuurlijk in alle bochten. Over de “Steppe Higway’ die zich uitstrekte van Europa via China, tot aan Amerika toe. De antilopen, rendieren, mammoeten en bizons achterna, die inmiddels de ‘Beringia corridor‘  hadden ontdekt. Het maakte het mogelijk tot het diepste puntje van Zuid Amerika door te lopen.

20.000 B.C. Populatie: 700.000. Zeeniveau: minus 120 meter!
De laatste ijstijd drukt de kudden, en dus jagers en verzamelaars diep zuidwaarts (o.a.) Europa in. De laatste Neanderthalers kunnen zich niet genoeg aanpassen aan de kou en misten de intelligentie om verfijnde jaagtechnieken te ontwikkelen Hard nodig in deze inmiddels schrale wereld, waar ook veel diersoorten het niet meer redden. Die historische bewoners van Europa delven het onderspit tegen ‘ons’ mensen die dat wel kunnen. Het ‘wij’ gevoel bestond niet.

10.000 B.C. Populatie: 1 miljoen. Zeeniveau: minus 40 meter.
Een opwarmend klimaat en daardoor terugtrekkende gletsjers zorgen er voor dat de jagers zich breed verspreiden, net als de dieren die weer deels noordwaarts trokken. Landbouw werd ontdekt, en zorgde voor grotere groepen mensen die op één plek elkaar konden voeden en verzorgen. De bevolking kon sneller groeien. Het dorp werd uitgevonden.

Start van onze jaartelling: populatie: 100 miljoen. Zeeniveau: iets onder NAP, stijgend.
Het Romeinse Rijk  was al volop met de eerste grote verdringingsstrategie begonnen. Zij of wij. Er werd volop tegen gesputterd. Vele profeten waarschuwden tegen het onheil. Eén daarvan zou door schade en schande wijs geworden een grote invloed hebben op onze cultuur voor de volgende 20 eeuwen. Meerdere zouden volgen. Het zou de verdringingsstrategieën van volkeren niet verdringen. Integendeel. ‘Men’ vond dat er weinig keus was, en die keuzen worden opgedrongen aan anderen.

1600-1700:  populatie 800 miljoen (1800: 1 miljard).
Heerschappij over de wereld word breed bevochten. De Spanjaarden moorden voor eigen gewin (goud) lang bestaande culturen uit in Zuid-Amerika. De latere kolonisten van Amerika vinden dat die indianen daar te veel ruimte innemen. Het Verre Oosten wordt door Europese grootmachten geplunderd. De handel in mensen is begonnen. Wij noemen het onze Gouden Eeuw.

2000: Populatie 6 miljard. Een verdubbeling ten opzichte van 1950 overigens!
De grondstoffen oorlogen woeden wereldwijd in alle hevigheid. Mee dan een miljard mensen leeft onder de armoede grens. Miljoenen mensen moorden elkaar uit. “Ben je niet voor ons, dan ben je tegen ons”, riep de ‘machtigste man van de wereld’. Minder machtigen roepen hetzelfde. De eerste klimaatvluchtelingen zoeken hun heil anders. Eerst waren het gastarbeiders, al gauw kwamen daar de bootvluchtelingen bij. Overvolle vluchtelingenkampen van mensen die niet meer weten waar anders naar toe te vluchten.

2050 9,5 miljard (!!!) mensen op deze aardbol zoeken de uiterste grenzen van de groei als ratten in hun eigen val. Het klimaat barst uit zijn voegen, de grondstof voorraden die we nodig hebben raken echt uitgeput. De IPCC voorspelling dat we snel groeien naar 250 miljoen klimaatvluchtelingen wordt realiteit.
 
Is er veel veranderd? Klimaatvluchtelingen zijn we altijd geweest immers. Er is echter een kapitaal verschil tussen toen en nu:

Waar moeten die mensen allemaal nog naar toe?

En: Waar gaan we met zijn allen naar toe, als de grenzen van de groei zijn bereikt?
Is de Homo Sapiens van nu, de Neanderthaler van toen? Vluchten kan niet meer immers..

Bronnen (o.a.):
Wikipedia: Sea levels
Wikipedia: World population.
 Wikipedia: Historical migration
Universiteit Leiden: history migration
The Genographic Project
‘Stamboom” van alle ‘mensenensoorten’.

Terug lezen:
Oorlog? Het is al lang oorlog, en dat zal alleen maar erger worden..
De grondstoffenoorlog: het wordt erger en erger..
Paaseiland – metafoor voor onze planeet..
Onze planeet, hel en verdoemenis!

Deze blog is een logisch vervolg van: Kan ik nog meer van mezelf ontbloten?

201 Reacties op “Klimaatvluchtelingen zijn we altijd al geweest.

 1. jan bouma 1 december 2008 om 08:18

  @Aad..de vroege morgenstond heeft goud in de mond; alhoewel het hier wat heiïg is… Op naar 200 reacties of meer voor dit onderwerp want dat besprak ik (uiteraard) ook al met de vraag: Stel u eens voor dat het Nederlandse volk eigenlijk altijd in Mali (die Sahelzandbak) zou hebben gewoond vanaf de jaartelling nul. Zou dat volk dan in net zulke voorspoedige omstandigheden leven als wij? Zie pg. 69 onderaan en waarbij ik veronderstel dat "kennis" en "kunde" en "wilskracht" van dat volk hetzelfde zouden zijn geweest. Interessante vraag. Natuurlijk luidt het antwoord (denk ik) dan dat de klimatologische omstandigheden beslissend en bepalend zijn voor het succes of falen van volken. In ieder geval succes met dit blog.

 2. Blauw Oog 1 december 2008 om 08:18

  Zoals je onderzoek laat zien, leken de grenzen van de bevolkingsgroei al een paar keer eerder bereikt, en leidden nieuwe ontdekkingen tot bevolkingsexplosies (bv. begin van de landbouw, de industrialisering). Die bevolkingsexplosies duurden tot de volgende grens was bereikt. Ook nu gebeurt dat weer, zie de prognose van 9,5 (9,2?) miljard. (Eerdere prognoses spraken van 20 miljard, maar dat getal is bijgesteld juist OMDAT men beseft dat het eind van de huidige groeiexplosie in zicht is – ook in ontwikkelingslanden.)
  Als je de lijn der ontwikkeling van de bevolkingsaantallen doortrekt, kun je stellen dat het wachten is op de volgende bevolkingsexplosie. (Bijvoorbeeld als wonen op de maan mogelijk wordt?)

 3. Klaverblad 1 december 2008 om 08:36

  Zo op een informatieve rij gezet bekruipen me ontstellende gevoelens. Gaan mijn kleinkinderen de ramp meemaken? Moeten er überhaupt wel kleinkinderen komen?
  Ook wat bovenstaande reageerders schrijven geeft te denken.
  Ik ga de discussie hieronder weer volgen.

 4. Aad Verbaast 1 december 2008 om 08:56

  @Jan Bouma: het ondewerp zal je aanspreken. Maar ik blijf met de vraag zitten: waar moeten ze allmaal naar toe? Toen was er de ruimte. En nu? De grenzen zijn gesloten immers. Dat zie je nu al gebeuren de laatste 10 jaar. Overduidelijk.

 5. Aad Verbaast 1 december 2008 om 09:12

  @Blauw oog: Het is maar hoe je het bekijkt of het eind van de groeiexplosie (in aantallen mensen) al bereikt is. Exacte getallen
  1950: 2,5 miljard
  2000: 6 miljard (+3,5 miljard in 50 jaar)
  2050: 9,5 miljard (+3,5 miljard in 50 jaar)
  Lijkt nog een zelfde ongelooflijke groei te zijn. Een onmogelijke te ‘managen’ groei lijkt me. Ook dat blijkt nu al.
  == Eind in zicht == : laten we niet dezelfde fout maken (omgekeed weliswaar) als de gebruikte terminologie in de kredietcrisis: "de economie is volledig tot stilstand gekomen". De economie is niet tot stilstand gekomen. Hoogstens de groei.
  Hier: de versnelling in de groei van de bevolking is misschien tot stilstand gekomen. Maar er is nog steeds sprake van spectaculaire groei!
  = Maan = : hoe ga je miljarden mensen naar de maan verhuizen? Op het moment dat dat ooit mogelijk is, zijn we allang ‘naar de maan’. :-0

 6. Martin Broek 1 december 2008 om 09:13

  Hoi Aad, volgens mij is er nog een groot verschil deze klimaatverandering wordt door de mens veroorzaakt. Eerdere klimaat veranderingen niet. (Mogelijk komt mijn opmerking ook voort uit het gegeven dat ik me in jouw opmerking over het einde van de Middeleeuwen niet helemaal kan vinden (zou dat zelf ook een honderd jaar eerder leggen)).

 7. Aad Verbaast 1 december 2008 om 09:15

  @Klaverblad: ik had dezelfde schrikgevoelens toen ik de cjfers op me in liet werken. Met namehet besef dat toen ik geboren werd, de aarde nog maar (minder dan) de helft van de bewoners had dan nu!
  En dezelde hamvraag als jij: waar zadel je je nageslacht mee op? Is dat nog wel ethisch verantwoord?

 8. Aad Verbaast 1 december 2008 om 09:20

  @Martin Broek:
  == klimaatveranderingen door de mens == maakt dat het nog niet veel erger?
  (Afgezien dat er overigens ook theorieën zijn dat grote klmaatwisselingen niet door de mens veroorzaakt worden overigens. Ook deze niet. Maar dat is een heel ander onderwerp, daarover nog wel eens een andere keer).
  == Mogelijk komt mijn opmerking ook voort .. etc ==
  Wat/welke bedoel je precies?Reactie is geredigeerd

 9. Blauw Oog 1 december 2008 om 09:24

  Aad, de vraag was destijds ook al ‘waar moeten we naartoe’. De mens is bijvoorbeeld vanuit Afrika gaan uitzwermen omdat Afrika voor die tijd te vol dreigde te raken.
  De bevolking is steeds explosief gegroeid op momenten dat daar de gelegenheid voor was – dus als die gelegenheid er niet was, groeide de bevolking ook niet explosief. Zoals ik al zei, zo zal dat ook nu weer gaan. Het eind van de huidige bevolkingexplosie (door de industriele revolutie) is in zicht. Pas als er nieuwe ontdekkingen komen waardoor we met NOG meer mensen op de wereld kunnen leven, komt er een nieuwe bevolkingsgroei van betekenis en gaan we boven de 10 miljard.
  Niet te hard zeggen dat er nu geen ruimte meer is, overigens. Er zijn nog plekken op aarde waar de bevolking erg dun gezaaid is. Daarnaast kunnen we nog een flink eind de hoogte in bouwen als het moet.
  Update: had je tegenreactie nog niet gezien.
  Toch is het zo: het eind van de huidige bevolkingsexplosie is in zicht. Bij het begin zagen we dat eerst in de rijke landen het sterftecijfer drastisch daalde, een tijd later gevolgd door een daling van het geboortecijfer. Doordat het geboortecijfer pas op een later tijdstip een daling laat zien, krijg je dus een bevolkingsexplosie. Op dit moment groeit de bevolking in rijke landen nauwelijks meer. In arme landen is eenzelfde ontwikkeling te zien, alleen later dan bij ons. De stijging van de bevolking van nu tot 2050 komt dan ook bijna volledig voor rekening van derdewereldlanden. Maar zoals gezegd, ook daar zal het geboorte en sterftecijfer weer in evenwicht komen.Reactie is geredigeerd

 10. PACO PAINTER 1 december 2008 om 09:25

  Hier kun je niet zomaar op reageren.Even nadenken dus

 11. Blauw Oog 1 december 2008 om 09:31

  Te managen is de bevolkingsexplosie alleen als men drastische maatregelen kan en wil nemen zoals de 1 kind politiek in China, tot op de dag van vandaag het enige land ter wereld waar de bevolkingstoename met succes in korte tijd door politieke maatregelen is beperkt.

 12. Aad Verbaast 1 december 2008 om 09:33

  @Blauw oog:
  == gaan uitzwermen omdat Afrika voor die tijd te vol dreigde te raken. ==
  Eens, alhoewel "vol" erg relatief is aangezien de totale bevolking (homo Sapiens) minder dan 100.000 was.
  Er moest worden gezworven omdat de voedselbronnen leeg raakten: de dieren achterna.
  Onze voedselbronnen raken nu al leeg. Meer dan een miljard mensen leven nu al onder de armoede grens (te weinig eten/drinken, en geen dak boven het hoofd).
  Die mogen toch van ons niet verhuizen? En we geven ze al helemaal niet genoeg te eten, laat staan dat we daar ‘de hoogte in bouwen’?
  Of mis ik iets?
  (Amerika bouwt een ijzeren gordijn langs de hele grens met Mexico, Europa doet hetzelfde met Noord-Afrika, Bootvluchtelingen worden teruggestuurd).

 13. Aad Verbaast 1 december 2008 om 09:43

  @Blauw oog (09:31):
  kijk even naar de volgende link, met veel informatie over de bevolking (en groei) in China, en welke problemen dat met zich meebrengt:
  http://afe.easia.columbia.edu/china/geog/population.htm
  Ook daar is de bevolking in de laatste 50 jaar meer dan verdubbeld.
  Het één-kind-beleid was een maatregel die die groei moet beperken. Maar naast de enorme problemen die dat inmiddels heeft veroorzaakt is het een maatregel aan de ene kant(geboorten). Met een groeiende economie (al tientallen jaren meer dan 10% per jaar) stijgt ook de gemiddelde leeftijd, en dus de aantallen van bevolking.
  Ruimte daar? Zou je zeggen. Maar China heeft nu (al een van) de grootste urbanisatiegraad van de wereld. Het loopt daar nu al fors uit de klauwen. Zoals bekend is.Reactie is geredigeerd

 14. Aad Verbaast 1 december 2008 om 09:45

  @Paco: denk er nog maar even over na 🙂
  Hoop nog van je te horen wat dat heeft opgebracht!

 15. Blauw Oog 1 december 2008 om 09:46

  Inderdaad: het continent Afrika kon in die tijd maar 100.000 mensen voeden, daarna was het vol. De wereldbevolking begon daarom pas serieus te groeien (exploderen) toen men ging migreren.
  In de huidige wereld is migratie inderdaad niet meer zo maar mogelijk, omdat we nu inderdaad de mensen tegenhouden die willen komen halen wat ze nodig hebben en wat in de eerste wereld in overvloed is: voedsel.
  De wereld is op dit moment op zich niet vol – ze kan immers 9,5 miljard mensen dragen. Alleen, er zijn politieke problemen omdat het ene deel zich bedreigt voelt omdat het andere deel zijn aandeel wellicht zal opeisen. Daar ligt een enorm gevaar voor conflict, niemand zal daaraan twijfelen. Maar een invloed op het totaal aantal wereldburgers zal dat verder niet hebben.
  Over China: de groei over de laatste 50 jaar is enorm, de groei over de laatste 25 jaar is als gevolg van de 1kind politiek maar heel klein. Vergrijzing is dan inderdaad weer het volgende probleem, dat is waar.Reactie is geredigeerd

 16. 100_woorden 1 december 2008 om 10:07

  Ach, het regelt zichzelf wel, denk ik.
  Als er te veel van een bepaalde diersoort komen, raakt hun voedsel uitgeput en zonder eten geen leven.
  Ik denk overigens niet dat dit bij 9 miljard al gebeurt. Als we willen kunnen er met gemak 100 miljard mensen op aarde leven, alleen moet je de infrastructuur dan een beetje aanpassen. Net als de mens kan voedsel ook in hoogbouw leven, of in drijvende eilanden en als het echt moet kan het ook in de ruimte worden gekweekt, maar dat is een dure oplossing die voorlopig nog niet aan de orde is.
  Het energievraagstuk vereist uiteraard ook nog wat aandacht, maar ook dat is oplosbaar.
  Het vereist wel dat we "de natuur" grotendeel afschaffen (op wat recreatiereservaten na) maar na een paar generaties weten we niet beter meer en zal het leven zich waarschijnlijk toch grotendeels in een virtuele wereld afspelen.
  Geen reden tot doemdenken dus, ook al zullen vele dit nu zien als een doenscenario.

 17. Aad Verbaast 1 december 2008 om 10:10

  @Blauw Oog:
  Kan de wereld 9,5 miljard mensen dragen, als nu met 6 miljard mensen al één miljard onder de armoede grens moet leven? Geloof jij het?
  China: (nu ongeveer 20% van de wereldbevolking).
  http://www.iiasa.ac.at/Research/LUC/ChinaFood/data/pop/pop_7.htm
  Daar kun je lezen dat rond 2030 (UN getallen) de populatie zal gaan stabiliseren op ongeveer 1,4 miljard mensen.
  Maar ook het probleem wat nu aan het ontstaan is: er onstaat door de schve bevolkingsopbouw een enorm probleem. Er zijn niet genoeg werkenden om de grijze bevolking te voeden.
  De één kind politiek zal mogelijk verlaten woden om dit op gaan oplossen.
  Verder: http://geography.about.com/od/populationgeography/a/chinapopulation.htm:
  Daar:
  "China’s total fertility rate is 1.7, which means that, on average, each woman gives birth to 1.7 children throughout her life. The necessary total fertility rate for a stable population is 2.1; nonetheless, China’s population is expected to grow over the next few decades. This can be attributed to immigration and a decrease in infant mortality and a decrease in death rate as national health improves.
  By the late 2010s, China’s population is expected to reach 1.4 billion. Around 2030, China’s population is anticipated to peak and then slowly start dropping.
  In the next few decades, India, the world’s second most populous country is expected to surpass China in population. By 2040, India’s population is expected to be 1.52 billion; that same year, China’s will be 1.45 billion and India will become the world’s most populous country. As of 2005, India has a total fertility rate of 2.8, well above replacement value, so it is growing much more quickly than China."
  Hoezo grenzen van de groei nog niet bereikt?
  Ik zou willen dat ik je optimisme zou kunnen delen. Dat meen ik. En vind het knap van je. Respect daarvoor.
  Maar, het lukt me niet.

 18. Aad Verbaast 1 december 2008 om 10:16

  @100_woorden: jij krijgt van mij de vetleren medaille van de orde van rasoptimisten!!
  = met gemak 100 miljard =
  = infrastructuur een beetje aanpassen =
  = energievraagstuk vraagt nog wat aandacht =
  Obama met zijn "hope" heeft een ware evenknie/uitdager gevonden in je!! :-))

 19. antoinette duijsters 1 december 2008 om 10:18

  Aad, je ziet toch een kleinigheidje over hooft, de Wallace bariërre tussen Azië en Australië. Deze is ook de oorzaak van verschillende fauna’s aan weerzijde. De mens heeft daar toch moeten zwemmen of varen.
  Het CO2 verhaal is natuurlijk een zoethoudertje, dat de ware problemen verdoezeld. De overbevolking en het consumeren en over consumeren door een deel ervan is het grote probleem.De hele biosfeer wordt door de mens vernield. De grond moet meer produceren als normaal mogelijk is, met vervuiling en woestijnvorming tot gevolg, de zeeën worden leeggevist en de afvalbergen groeien.
  En er is geen plaatst meer waar we na toe kunnen, alle bewoonbare plaatsen zijn nu al overvol.
  We zijn al te ver om gemakkelijk de groei te stoppen en verder verwijs ik naar jou eerdere blogs over grondstof oorlogen die alleen maar erger gaan worden.
  Het word heel zwaar!

 20. antoinette duijsters 1 december 2008 om 10:22

  De oplossing van 100 woorden schaar ik onder SF, hiervoor zijn veel grondstoffen en vooral samenwerking nodig. De grondstoffen zijn er niet of onvoldoende en samenwerking, zucht!

 21. Aad Verbaast 1 december 2008 om 10:28

  @Antoinette Duijsters:
  "Wallace Barriere"? Ik kan het zo snel even niet vinden (google).
  Wat ik begreep is dat met een veel lagere zeespiegel het een grote landmassa was . Met het stijgen van de zeespiegel werden vervolgens bevolkingen afgesneden om bijvoobeeld terug te keren (voordat men kon varen uiteraard).
  Heb jij een link?
  Verder: helemaal eens met je! 🙂

 22. antoinette duijsters 1 december 2008 om 10:37

  Aad, ik heb ook op google gekeken, maar niet kunnen vinden, maar in alle boeken over dit onderwerp wordt dit genoemd. hier ligt een diepe zeestraat die door veel dieren niet kon worden overgestoken, vandaar de fauna van Australië en de andere tot het Sahul continent behorende eilanden zo afwijkt van Azië.

 23. 100_woorden 1 december 2008 om 10:37

  @Antoinette
  Waar baseer je op dat er niet genoeg grondstoffen zijn? Voor het kweken van gewassen (voedsel) heb je hoofdzakelijk zonlicht en water nodig en daarvan hebben we meer dan voldoende. Ook aan mineralen is geen gebrek en mocht dat ooit wel het geval zijn, dan heeft ons zonnestelsel onwaarschijnlijke hoeveelheden opgeslagen in al die hemellichamen die om de zon en om elkaar draaien.
  Natuurlijk, alles wat er nog niet is, is fiction en als het over wetenschap gaat is het science fiction. Ook de 9,5 miljard mensen zijn er nog niet dus dat zal dan wel social fiction zijn.

 24. antoinette duijsters 1 december 2008 om 10:42

  Aad, kijk onder Wallacea, toch gevonden:-)
  100 woorden, het zou kunnen, als we met zijn alle willen, wil jij dat? Mij lopen de rillingen over de rug, geen natuur meer en uit algen bereid voedsel, is dat nog leven?

 25. 100_woorden 1 december 2008 om 10:58

  @Antoinette
  Het gaat er niet om wat ik wil. Zolang er meer mensen geboren worden dan er sterven groeit de bevolking en daar kun je weinig aan doen, of je moet wereldwijd aan verplichte geboortebeperking gaan doen en dat zie ik niet snel gebeuren.
  Ik ben een kind van de wereld waar ik in leef en zou geen wereld zonder natuur willen (natuur zoals we hem nu kennen) maar zou ook niet in de primitieve omstandigheden van de middeleeuwen willen leven. Waarschijnlijk zouden veel “middeleeuwers” ook rillingen krijgen als zij onze wereld zien en daar niet in willen leven. Mijn persoonlijke horizon komt niet verder dan deze eeuw, of de medische wetenschap moet zich zo ontwikkelen dat we een paar eeuwen oud kunnen worden, maar ik denk dat ik ook in zo’n toekomstige wereld wel zou kunnen leven. Aanpassen of sterven, daar komt het uiteindelijk op neer.
  En nu moet ik me weer aan mijn werk aanpassen 😉

 26. Aad Verbaast 1 december 2008 om 11:05

  @Antoinette: Bedankt!
  http://en.wikipedia.org/wiki/Wallacea
  Maar het een sluit het ander niet uit. De aboriginals zijn er toh niet naar toe gevaren?
  Er hoeft maar een corridor er naar toe te zijn geweest..

 27. jan bouma 1 december 2008 om 11:10

  @Aad
  @100woorden
  Hoewel het begrip "overpopulatie", in negatieve zin, pas aan de orde is bij gebrek aan de elementaire voorwaarden om als mens te (kunnen) bestaan – daarin geef ik 100woorden gelijk -, valt niet te ontkennen dat de mensheid nu met open ogen op de afgrond afgaat omdat er niet op duurzame wijze wordt gewerkt aan het scheppen van die noodzakelijke levensvoorwaarden. Met name de energievoorziening baart zorgen.
  Anderzijds er zijn ook stedelijke agglomeraties op de wereld waar al miljoenen mensen meer leven op een bepaalde oppervlakte dan (bijvoorbeeld) bij ons. Dat de zaak wereldwijd aan het vastlopen is blijkt uit de toename van onlusten en oorlogen. Men had het vanaf de Club van Rome (1972) al kunnen zien aankomen. Maar ja.. niemand luistert hè. The Inconvenient Truth is aan de orde. De oplossingen staan in m’n boek; dat is ook een ongemakkelijke waarheid gebleken. "Het zal mijn tijd wel uitduren" zo reageert meestal de cynische nihilist.
  @Aad
  Je vraag "waar die mensen naar toe moeten?" Is slechts te beantwoorden door de principes van "overpopulatie" te onderkennen. Als aan de noodzakelijkste levensvoorwaarden voldaan kan worden is er "ruimte" genoeg…; maar liever niet in mijn tuin.. or "backyard!" Denk aan: NIMBY. Not In My Backyard! En zo redeneert eenieder die macht heeft. Hekken kan plaatsen, militairen kan inschakelen voor de grensbewaking, oorlogen kan voeren, kortom de economische macht heeft. En die macht is aan het verschuiven naar landen als China en India. Voorlopig. De wereldbevolking groeit nu per jaar met 80 miljoen mensen. Dat is de totale bevolkingsomvang van Duitsland die erbij komt. Afname van die groei, zoals nu juist in Duitsland en Italië en mogelijk nog wat landen, kan niet compenseren de toename wereldwijd. Voor meer info.: zie via youtube.com de 8 filmpjes van Dr. Albert Bartlett.

 28. Summer Blues with donky`s.. 1 december 2008 om 11:11

  @Aad, mijn eerste indruk en reactie: boeiend om te lezen! Mooi materiaal bij elkaar verzameld.Zoals je bij 20.000 v. Chr.scrijft, gaan de mensen zich "van nature" al groeperen. De natuur is/lijkt toch perfect?

 29. Aad Verbaast 1 december 2008 om 11:15

  @100_woorden:
  Twee citaten die maar door mijn hoofd blijven razen in dit verband (ik heb ze al vaker gebruikt):
  Albert Einstein
  “Today’s problems cannot be solved if we still think the way we thought when we created them”
  Mahatma Gandhi.
  "De wereld biedt genoeg voor ieder mens, maar niet genoeg voor ieders hebzucht"
  Ik zie in de wereld geen duidelijke nieuwe manier van denken opkomen: het is nog het klassieke oude jij of wij, en verdringensdenken. Onder de Bush doctrine enkel weer versterkt.. wereldwijd.
  Ik zie ook niet dat de hebzucht sterk aan het kantelen is. Integendeel.
  Verder snap ik ook wel dat dat niet even anders kan. Is wel nodig denk ik.
  Maar de schrik in de benen zit er bij mij wel in toen ik me ineens realiseerde dat ik in de 50 jaar dat ik op deze aardbol rondloop de bevolking verdubbbelt is, en de problemen behoorlijk uit de hand lopen. Misschien haal ik de 80/90 wel. Dan is het 2050..
  En er moet wel heel veel anders. Zou het dan ineens in zo’n korte periode (want dat realiseerde ik me ook ineens) gebeuren?
  Is de afgelopen 50 jaar toch ook niet gebeurd?
  De olietanker…

 30. Summer Blues with donky`s.. 1 december 2008 om 11:16

  @ martin broek 9.13. Mee eens: de klimaatverandering wordt en is door de mensen(lees: sommige mensen) veroorzaakt.Smelten van het poolijs? Er staan gigantische antenneparken gekoppeld aan lasers,die hitte van miljoen graden kunnen produceren en somtijds gaten in de ozonlaag branden(google b.v. op HAARP. Daar kunnen uitlaatgassen en spuitbussen echt niet tegenop…

 31. Aad Verbaast 1 december 2008 om 11:18

  @Summer: de natuur kan heel wat hebben, dat blijkt ook uit de historie. De natuur zal de mens overleven, maar of de mens de natuur, en zijn eigen natuur overleeft?
  Veel menssoorten hebben het al niet overleefd..
  Waarom? Omdat ze zich niet konden aanpassen aan de natuur.. en hun natuur.
  Vandaar mijn laatste vraag in de blog: worden wij ‘de Neanderthalers’ van toen?Reactie is geredigeerd

 32. Ruud Zweistra 1 december 2008 om 11:21

  Citaat:
  De laatste Neanderthalers kunnen zich niet genoeg aanpassen aan de kou
  Reactie:
  Onjuist. Het is eerder zo dat de Neandertalers té aangepast waren aan de kou.

 33. Aad Verbaast 1 december 2008 om 11:22

  @Jan Bouma: ik zal de filmpjes eens opzoeken.
  Inderdaad: (zie uitspraken hierboven) zolang het denken in oplossingen gebeurd met als randvoorwaarde: NIMBY dan zal het niets worden.
  Het besef zal moeten ontstaan dat de wereld je backyard is!!Reactie is geredigeerd

 34. Aad Verbaast 1 december 2008 om 11:26

  @Ruud Zweistra: dat zul je moeten uitleggen.
  Naar mijn informatie was het smalle denkraam niet in staat zich aan te passen aan veranderende omstandigheden (temperatuur en voedselvergaren).
  Is ons smalle (iets bredere dan toen, maar toch) denkraam daar nu wel toe in staat? Alles bewijst het tegendeel nu..
  Behalve enkele verlichte geesten wellicht uitgezonderd. Maar die zitten niet in het centrum van de macht.Reactie is geredigeerd

 35. martin 1 december 2008 om 11:27

  Mijn opmerking is gestoeld op jouw ljstje dat je afsluit met "klimaat vluchtelingen" zijn we altijd geweest immers.
  De Spaanse verovering van de Amerika’s (v.a. eind 15e eeuw lijkt mij) heeft niet zozeer met klimaat en overbevolking te maken, maar met wat jij hebzucht noemt en ik kapitalistische expansie zou willen noemen (zie mijn bespreking van http://www.ravagedigitaal.org/index.htm?2008/31aug/artikel.php~mainFrame bijvoorbeeld.) De link met klimaat zie ik helemaal niet. Dat zal aan mij liggen en misschein snap ik het gewoon niet, maar dan krijg ik graag uitleg.

 36. Ruud Zweistra 1 december 2008 om 11:28

  De constatering van deze feiten, vergezeld van een lijstje volken dat hier extra hard mee bezig was, deed mij een waarschuwing/schorsing krijgen.
  In de herhaling: op alle continenten fokken ze de wereld vol: Polen, Mexicanen, Marokkanen, Kenianen, Indonesiers, … en op de meeste van de plaatsen dumpen ze hun overschot in omringende landen.
  Er is maar één remedie: de Chinese.
  De natuur overleeft het – de mens niet. Althans niet de huidige.
  Tijd voor een nieuwe soort: de homo sapiens rationalis, de mens die zijn verstand voor zijn emoties laat gaan. Het huidige bestand is te emotioneel en stompzinnig.

 37. Ruud Zweistra 1 december 2008 om 11:33

  @Aad,
  Je bent niet goed voorgelicht. Zowel Neandertalis als Sapiens stammen af van Heidelbergensis, die zich in het koude noorden ontwikkelde tot Neandertalis, en in het uitdrogende zuiden (Afrika) tot sapiens.
  De extra capaciteiten van sapiens werden gedreven door de nog hardere omstandigheden in het zuiden, waardoor uiteindelijk maar een heel kleine groep overbleef, het topje van de populatie.
  Uit Walking with Cavemen – zie ook mijn http://www.rijnlandmodel.nl/onderwerpen/klimaat_milieu/toekomst.htm – meer artikelen http://www.rijnlandmodel.nl/onderwerpen/klimaat_milieu/klimaat_milieu_lijst.htm.Reactie is geredigeerd

 38. Ruud Zweistra 1 december 2008 om 11:50

  Hierboven wordt enkele malen opgemerkt dat het nog niet helemaal mis is gegaan, en dat dus de eerdere voorspellingen daarover fout waren.
  Dat is een voorbeeld van de stompzinnigheid: op het moment dat je definitief constateert dat het fout gaat, is het al minstens 50 jaar te laat om er nog iets aan te kunnen doen. Dit soort systemen werken op zijn minst in de vele tientallen en honderden jaren. En als dat lager ligt, is het mogelijkerwijs nog erger (instantaan diepgevroren mammoeten!)
  Het moment van definitief constateren nadert razendsnel, zo het niet al gepasseerd is.Reactie is geredigeerd

 39. de Stripman 1 december 2008 om 11:52

  Een mooi overzicht, Aad ! Op details valt vast wel het een en ander aan haren te kloven, maar de grote lijn valt moeilijk te ontkennen. Toch is er wel een beetje hoop. In de rijke westerse landen zie je dat de bevolking krimpt. Vergrijzing noemen we dat en menige econoom en politicus maakt zich er zorgen over en ziet het als een probleem. In werkelijkheid zou het wel eens een deel van de oplossing kunnen worden…;o)Reactie is geredigeerd

 40. Blauw Oog 1 december 2008 om 11:58

  Kan de wereld 9,5 miljard mensen dragen, als nu met 6 miljard mensen al één miljard onder de armoede grens moet leven? Geloof jij het?
  Ja. Dat nu zo veel mensen onder de armoedegrens leven, komt door de ongelijke verdeling van de welvaart. Er is bijvoorbeeld uitgerekend dat er in principe genoeg voedsel is om niemand honger te laten lijden in de wereld zoals die nu is, met de nu beschikbare totale hoeveelheid voedsel. Dat geeft te denken.By the late 2010s, China’s population is expected to reach 1.4 billion. Around 2030, China’s population is anticipated to peak and then slowly start dropping.
  China heeft nu 1,3 mrd mensen, de piek ligt op 1,4 – de explosieve toename is dus al voorbij. In India is de bevolkingsexplosie inderdaad nog in volle gang, maar ook daar zal die niet eeuwig voortduren.De één kind politiek zal mogelijk verlaten worden om dit op gaan oplossen.
  Vergrijzing wordt inderdaad een enorm probleem in China. De eenkindpolitiek wordt nu al jarenlang steeds verder versoepeld.
  Over de bevolkingstoename maak ik me geen zorgen, die prognose van 9,5 miljard klopt wel en die prognose is juist (mede) gebaseerd op wat de wereld aankan, althans kwa aantal mensen.
  Waar ik me wel zorgen om maak, is wat voor politieke consequenties de bevolkingstoename in combinatie met de ongelijke verdeling van de welvaart heeft. Je constateert terecht dat rijke landen politieke grenzen opwerpen (bemoeilijken van immigratie) die een gelijkere verdeling van de welvaart onmogelijk maken. Als rijke landen hun welvaartspeil willen behouden en arme landen gaan proberen om hun welvaartsniveau richting dat van de rijke wereld te krijgen, dan krijg je problemen. Dat kan niet. Dat kan iedereen op zijn klompen aanvoelen.Reactie is geredigeerd

 41. peter louter 1 december 2008 om 12:03

  Het klimaat is één van de redenen van volksbewegingen.
  Overigens verklaart http://williamcalvin.com/BrainForAllSeasons/ de opkomst van het intellect juist uit het aangaan van de strijd met het klimaat (de ijstijd) in plaats van daarvoor op de vlucht te gaan.
  Tenslotte, het zijn juist de religies die geen verantwoordelijkheid nemen voor overbevolking.

 42. Blauw Oog 1 december 2008 om 12:04

  Peter: juist in het atheistische China is de bevolking behoorlijk geexplodeerd, uit nationalistische motieven (nl om het vaderland sterk te maken).Reactie is geredigeerd

 43. peter louter 1 december 2008 om 12:31

  @Blauw Oog, heb je cijfers over de laatste honderd jaar?
  Anders dan de religies heeft China al jaren een beleid voor geboortebeperking dat door religies wordt afgewezen.Reactie is geredigeerd

 44. antoinette duijsters 1 december 2008 om 12:34

  Aad, de archeologen gaan er vanuit dat de Arboriginals wel degelijk over water zijn overgestoken. Misschien wel drijven op een boomstam, ze konden op bepaalde plaatsen de overkant zien.

 45. jan bouma 1 december 2008 om 12:37

  @Allen
  Een wereldraad – gekozen op basis van de juiste voorwaarden en met het juiste mandaat – zou hier de oplossing kunnen bieden. Ik noem dat "de Intellectuele Revolutie" van de mens.

 46. Aad Verbaast 1 december 2008 om 12:38

  @Ruud:
  = niet goed voorgelicht =
  ik verwijs (o.a.) even naar een fraai overicht van de ‘stamboom’ van de huidige mens, in reactie op jouw reactie.
  http://anthropology.si.edu/HumanOrigins/ha/a_tree.html
  Ik zal deze overigens even bij de blog inplakken straks (ik vind deze wel erg mooi 🙂
  Wat jij stelt kan zo maar waar zijn. Het een sluit het ander toch niet uit?
  Fiet is dat vele ‘soorten’ zichzelf in de veranderende omgeving niet hebben kunnen handhaven omdat ze zich niet goed gennoeg konden aanpassen..
  == De Chinese oplossing == (ook in India en andere landen is vrijwillige sterilisatie een staatsprogramma geweest) blijk maar deels een oplossing te zijn (fertility rate naar 1,7 gezakt, in India is dat nu 2,8), maar geeft ook weer andere enorme problemen. Dus of het nu dé oplossong, daarover kan men redetwisten.
  = Tijd voor een nieuw soort mens = eens. Maar te laat zoals je later ook schrijft. Mutaties nemen nogal wat tijd in beslag :-0
  11:50: helemaal mee eens!!
  Vanaf het moment van constateren totdat het effect heeft (grote vranderingen) duren minimaal 50-100 jaar. Over olietankers gesproken!!
  Laatst nog zal ik als voorbeeld een boeiende dcumentaire over IPCC en grote klimaat simulaties tot 2100. Veel boeiender nog dan Gore met zijn verhaal..
  Preciese getallen even niet bij de hand, maar daar werd voorspelddat de CO2 concentratie (nu 200 zal stijgen naar ruim 900). Maar ook: wat je er ook doet om dat te verminderen, met alle mogelijk nu bekende middelen, het zal stijgen tot 700….
  Vechten tegen de bierkaai.
  Wat mij je conclusie doet delen:
  "Het moment van definitief constateren nadert razendsnel, zo het niet al gepasseerd is."

 47. Aad Verbaast 1 december 2008 om 12:42

  @Martin: uiteraard hebben (b.v.) de Spanjaarden niet Amerika ontdekt vanwege een klimaatwijziging. Dat zijn processen van duizenden jaren. Maar wel indirect: expansie, opzoeken van de ruimten.. en hebzucht uiteraard. Wel indirect ‘ten gevolge van’ dus.

 48. Aad Verbaast 1 december 2008 om 12:49

  @Blauwoog: 11:58
  Grotendeels met je eens.
  Ik weet nog of de voorspelde bevolkingsgroei al rekening houdt met ‘wat de wereld aankan’.
  Kip en ei?
  D voorspelling houdt geen rekening met gote mondiale rampen. Maar enkel met ‘business as usual’. Waarvan uud al aangaf dat ookal zou nu besloten woden ‘het substantieel’ anders te dgaan doen, het 50-100 jaar zal duren voordat het structureel anders is!
  Eens met je: je kan op je klompen aanvoelen dat het uit de hand loopt. Mijn stelling: dat is het al.

 49. wj-tje 1 december 2008 om 12:51

  Tsja, in 2050 circa 7.5 miljoen burgers op de vlucht in een van de meest kwetsbare delta gebieden in Europa. Zo’n scenario is niet geheel ondenkbeeldig. Kinderen van de huidige 30’ers kunnen dat meemaken.
  Dan komt het wel heel dicht bij huis en haard.
  Voor zover nog aanwezig.
  Auswandern naar NIMBY-land? Kan rustig een groot ? achter gezet worden.
  "Voetbal is oorlog"; strijd voeren op de helft van de tegenstander.
  Klimaatverandering, grondstoffen, exploderende bevolkingsgroei dat wordt wereldoorlog.
  Nu zijn het nog wereldwijd relatief, weliswaar schrijnende randverschijnselen. Maar tangentiele voorbodes.
  Daar kan men gif op innemen.Reactie is geredigeerd

 50. Blauw Oog 1 december 2008 om 13:01

  D voorspelling houdt geen rekening met gote mondiale rampen.
  Daar is een verklaring voor: uit de demografische geschiedenis van de wereld blijkt dat rampen en oorlogen ed geen invloed hebben op het (uiteindelijke) aantal inwoners. Binnen enkele generaties is dat namelijk al op het oorspronkelijke aantal terug.
  Peter: Ik bedoel vooral te zeggen dat religie kan prediken wat ze wil, maar dat haar invloed op de demografische ontwikkeling van de wereld nergens is terug te zien. De vier bevolkingsexplosies die erin zijn waar te nemen, hadden niets met religie te maken, alles met (technologische) vooruitgang: het uitzwermen van de eerste mensen over het Afrikaanse continent, het uitzwermen van de mensen vanuit Afrika naar de rest van de wereld, het sedententair worden van de mensen, de industriele revolutie.

 51. Aad Verbaast 1 december 2008 om 13:05

  @Peter:
  Je vraag aan Blauwoog over cijfers honderd jaar:
  http://www.iiasa.ac.at/Research/LUC/ChinaFood/data/pop/pop_7.htm
  Dank voor je link! Mooie aanvulling!
  Over de rol van de religies. Om maar eesn een zwarte komische noot toe te voegen: je zou het de grote ‘mentale klimaatcrisis’ kunnen nomen, waar we ons nog steeds niet aan hebben kunnen aanpassen..
  China nog even: met de andere sociale struktuur waar de kinderen voor de ouderen moeten zorgen, heeft dat al tot immense problemen geleid. Geen kinderen geen zorg.
  Doet me denken aan een mislukt beleid van Mao: alle vogels de steden uit! Een sprinkhanenplaag was het gevolg, die alle voedsel opvrat..

 52. Aad Verbaast 1 december 2008 om 13:09

  @Stripman: het enige westerse land waar de bevolking structureel krimpt is Rusland. Overigens erkent als probleem door de Russiche leiders.
  Daarme verklaren enkele ‘kenners’ overigens de expansie politiek van Rusland: meer ‘oorspronkelijke’ Russen annexeren (paspooten uitdelen. En om tegen te gaan dat het land (ook een voorspelling) door scheve inlandse groei in geboorte afstevend op een islamitisch land.. Tja, en daar zitten de leiders niet op te wachten.. Om maar weer eens een paar problemen er bij op te stapelen.

 53. Aad Verbaast 1 december 2008 om 13:12

  @Antoinette: ik geloof meteen dat het waar is wat je stelt. In ieder geval: binnen oogafstand. Dat was dus te overbruggen. (op een boomstam bijvoorbeeld zoals je aangeeft).

 54. Aad Verbaast 1 december 2008 om 13:12

  @Jan Bouma: het zou zeker een bijdrage zijn aan een oplossing. Die wereldraad mag er wat mij betreft dan ook wel komen! Ik vrees alleen dat die er niet komt. Dat weet je.Reactie is geredigeerd

 55. Aad Verbaast 1 december 2008 om 13:16

  @WJ-tje: 7,5? We stevenen af op 750 miljoen!!
  "daar kun je gif op innemen"
  Misschien is gif innemen de enige oplossing?
  Zijn we trouwens al mee bezig: vervuiling…
  We leven imers al op de eigen vuilnisbelt, of schuiven die door (Nigeria) war de mensen nog geloven dat er daar nog wel wat ruimte over voor is). Ook al zo’n vreemd signaal..

 56. Aad Verbaast 1 december 2008 om 13:19

  @Blauwoog:
  Religie: je noemt de grote factoren voor bevolkingsexplosies. Eens.
  Maar erachter ztten wel degelijk (voor een deel) een stuwende kracht van wat ‘religie’ ons (de wereld) gebracht heeft. En nog: "gezin als hoeksteen van de samenleving".
  Meer zieltjes, meer vreugd?
  == rampen == ook eens. Je kan een ramp ok niet voorspellen. Althans je kan ze wel voorspellen, maar je kan er geen rekening mee houden.
  Maar misschien is een grote ramp wel onze mogelijk redding, hoe paradoxaal dat ook mag klinken..Reactie is geredigeerd

 57. de Stripman 1 december 2008 om 13:26

  @ Aad: Je ziet het te somber. In de meeste westerse landen ligt het geboortecijfer lager dan nodig om de huidige bevolking op peil te houden. De enige reden dat de bevolking nog niet krimpt is de immigratie. Per saldo nemen wij westerlingen in aantal af. En gelukkig maar. Nu nog even wachten tot de rest van de werledbevolking ons goede voorbeeld gaat volgen.
  Het is trouwens een volstrekt natuurlijk proces. Als het economisch goed gaat en er geen oorlogen zijn neemt de bevolking af..;o)Reactie is geredigeerd

 58. Aad Verbaast 1 december 2008 om 13:35

  @Stripman: ik twijfel daar aan Stripman.
  Wel een belangijke factor voor stagnerende bevolkingsgroei (in zijn algemeenheid) is een tanend vertrouwen in de toekomst. Het is dé reden voor de afname van de groei in Rusland!
  (even kort door mijn bocht: effect van: wens je je kinderen deze toekomst, als je te kiezen hebt).
  Misschien wel overigens een sleutel tot een oplossing: het natuurlijk eigen begrenzingssysteem.
  Dat zie je bij dieren ook. Er wodt minder genest als er te weinig voedsel is.
  Misschien zit er nog genoeg in onze genen om die genen weer aan te laten slaan..

 59. helena 1 december 2008 om 13:37

  Ik snap weinig van je bij elkaar verzamelde jaartallen met feiten over klimaatvluchtelingen. Net wat Martin Broek al schrijft dat wat in Zuid-Amerika is gebeurd heeft niets met klimaat te maken!
  En ook wat je hier schrijft:De eerste klimaatvluchtelingen zoeken hun heil anders. Eerst waren het gastarbeiders, al gauw kwamen daar de bootvluchtelingen bij. Overvolle vluchtelingenkampen van mensen die niet meer weten waar anders naar toe te vluchten
  Gastarbeiders zijn helemaal geen klimaatvluchtelingen, bootvluchtelingen eigenlijk ook niet! (voor een deel wellicht).

 60. helena 1 december 2008 om 13:39

  Bevolkingsgroei of bevolkingsdaling heeft met heel veel factoren te maken.

 61. Ruud Zweistra 1 december 2008 om 13:44

  Aad Verbaast / 01-12-2008 12:38
  @Ruud:
  = niet goed voorgelicht =
  ik verwijs (o.a.) even naar een fraai overicht van de ‘stamboom’ van de huidige mens, in reactie op jouw reactie.
  http://anthropology.si.edu/HumanOrigins/ha/a_tree.html
  Ik zal deze overigens even bij de blog inplakken straks (ik vind deze wel erg mooi 🙂
  Wat jij stelt kan zo maar waar zijn. Het een sluit het ander toch niet uit?
  Fiet is dat vele ‘soorten’ zichzelf in de veranderende omgeving niet hebben kunnen handhaven omdat ze zich niet goed gennoeg konden aanpassen..
  Reactie:
  Klopt. Neandertalis is de aanpassing aan het koude klimaat en de harde omgeving. Daarvan zijn in de skeletten de bewijzen te vinden.
  Sapiens stamt duidelijk uit een andere omgeving – gezien zijn aanpassingen.
  Beide omgevingen veranderden met het einde van een grote ijstid, en sapiens was kenelijk beter toegerust voor die nieuwe omgeving.
  Grapje tussendoor: welke mensensoort is het beste toegerust voor de stadse omgeving, denk je?

 62. Aad Verbaast 1 december 2008 om 13:46

  @Helena:
  Het overzicht bestrijkt een periode van 70.000 jaar. Heel wat klimaatwijzigen hebben plaatsgevonden die de mensheid gedwongen heeft bepaalde route over de aarde te moeten kiezen.
  Ze werden verdrongen.
  De laatste honderden jaren (waar je in je reacrie naar verwijst) en de gebeurenissen daarin zijn op zich niet direct gerelateerd aan klimaatwijzigingen (die gaan – nog – niet snel), maar passen geheel (naar mijn mening) in de context van gevolgen van klimaatwijzigen: overleven in een explosieve bevolkingsgroei, expansie, verdelng, verdringing etc.
  Macor=micro: een een vol rakende lift, zoeken mensen de ‘natuurlijke’ meest grote afstand tot elkaar… Even over nadenken? 🙂
  Er zijn meer en meer mensen die inmiddels stellen dat de ‘bootvluchtelingen’ een duidelijk voorbeeld zijn van klimaatvluchtelingen. Ik ben die mening ook toegedaan. Er zijn veel meer voorbeelden te noemen.Reactie is geredigeerd

 63. Zilvertje 1 december 2008 om 13:49

  Ja, wat zal ik hier nu op schrijven, met leergierigheid alles gelezen en kom tot de conclusie dat in mijn ogen het nu anders ligt dan voorheen, al heb ik wel eens geluiden gehoord, dat onze levenswijze geen verband houdt met de opwarming van de aarde, maar toch… mijn opa en oma gingen nog buiten zitten kijken naar een rij auto’s, een auto was bijzonder en zeker een stuk of twintig achter elkaar, nu zie ik in de avond vanuit de trein lange linten witte en rode lichtjes, als bolletjes aan een oneindige ketting…. We hebben van alles teveel, behalve van tijd, gunnen elkaar niks en haasten ons van de ene plek naar de ander, denken dingen goed te doen, denk aan gemanipuleerd voedsel, maar maken het alleen maar erger, we nemen geen genoegen meer met een basis, we dumpen ons vuil bij de armen, die niet eens een kraan in huis hebben, we mishandelen dieren en zieken.
  We hebben weinig tot geen begrip. We laten mensen verhongeren om ons zelf vol te vreten en als straks die enorme afvalbom barst en de bom van dat we andere hebben laten stikken, dan hoop ik dat ik er niet meer ben, het lijkt me erg, heel erg.Reactie is geredigeerd

 64. Aad Verbaast 1 december 2008 om 13:52

  @Ruud: wel eens met je toegevoegde analyse. Voor mij een aanvulling en nuancering van mijn blog. Niet in tegenspraak er mee.
  Je grapje: geen zou ik zeggen, als afkerige van het stadse leven. Maar misschien is een antwoord: die moet nog uitgevonden worden? 🙂

 65. Aad Verbaast 1 december 2008 om 13:55

  @Zilvertje: klopt.
  het zijn al spannende tijden, en het wordt nog veel spannender. Triest maar waar, denk ik.
  Ik kom nou eenmaal uit een klompenmakers geslacht heb je in de vorige blog gelezen. Ik voel dit op mijn klompen aan :-0

 66. Ruud Zweistra 1 december 2008 om 14:02

  @Aad,
  Ik geef Aziaten een betere kans – zie Japan, Hong Kong of Singapore.

 67. helena 1 december 2008 om 14:05

  @Aad, bootvluchtelingen zijn voor een deel wellicht klimaatvluchtelingen. Voor een ander deel komen bootvluchtelingen uit Afrika, naar Europa vanwege o.a. het feit dat we daar de wateren leegvissen, of dat we daar goedkope (landbouw)produkten dumpen, zoals kip, waardoor de boeren daar geen kip of varkens meer kunnen houden want dat wordt voor hen te duur. Ik heb daar wel wat over geschreven.
  New York Times heeft er een heel artikel aan gewijd!
  Ik vind dat je het nu echt te makkelijk maakt. Natuurlijk zijn er al heel lang klimaatvluchtelingen. Maar nu som je een lijstje op waar sommige van die door jou genoemd feiten niets met klimaatvluchtelingen te maken hebben.
  Een deel wordt ook veroorzaakt door uitputting van bodems (door steeds dezelfde produkten te telen), door bodemerosie, door de verkeerde producten te telen etc etc. Het is vaak een combinatie van factoren waardoor mensen wegtrekken of waardoor boeren in arme landen hun bedrijf niet meer kunnen handhaven (en waardoor ze wellicht wegtrekken). Denk ook aan veeteelt waardoor ook gebieden kaal worden gegeten.Reactie is geredigeerd

 68. Katz 1 december 2008 om 14:12

  jan bouma / 28-11-2008 01:01
  @Martin 18:12… gewoon overslaan die leesstof van mij, erger je ook niet. Snap werkelijk niet waar je je druk over maakt; je hoeft en moet van mij helemaal niks.
  @Katz: 21:37 (na 3 dagen!) idem. Het was een vergissing van me om je na lange tijd van stilzwijgen een teken van leven te sturen. Goed bedoeld. Heb geen zin om hier op dit blog te gaan bakkeleien met je (schrijf ik dat zo goed? Bakkeleien…; heb ook geen zin om het op te zoeken
  @jan bouma, na ampel beraad antwoord op je reactie welks toonzetting mij doorslag heeft gegeven:
  Je kon het niet laten om op het blog mij als `kil` te bestempelen en jezelf als "goed bedoelend".Je zet bloglezers, manipulerend op het verkeerde been, niet passend bij Mithras, wat o.a. waarheid betekent. Je maakt je er met een Jantje van Leiden af.
  Ik wens rehabilitatie alhier en niet op die betuttelende en respectloze toon.
  Persoonlijke mail? Voor jou idem. Meermaals van jou mails gehad met instructies om op het blog die en die, zus en zo te schrijven: `Zeg nou effe tegen.. schrijf nou effe…etc.` weliswaar met "take it or leave it". Omissie latend, werd ik onbruikbaar. Begrijpelijk dat je buiten schot wilde blijven, maar je schoot wel publiekelijk op mij.
  Hoe vaak je mij in de nek bent gesprongen om een recensie over je boek te schrijven, terwijl ik het nog niet half uit had, gevolgd door je reprimandes.
  Bij actuele muziekavonden heb je mij weg willen houden. Vanwege zekere persoon die niet mocht weten dat wij al die jaren contact hadden. Meermaals heb je mij verkeerd geïnterpreteerd met je "onalledaagse" karaktertrekjes en in bedekte termen gedreigd mijn identiteit te onthullen. Zie ook jouw vorige reactie.
  Jij weet best dat ik niet kil ben of een bitch. Ik was er voor je, maar `t komt je nu niet goed uit.
  Jij met je dooddoener "ons kent ons". Nee, zo kent ons ons niet….
  "Vergissing", hoe verzin je `t.

 69. Marjelle 1 december 2008 om 14:13

  Aad, ik heb net je vorige blog weer bijgelezen, en deze ga ik straks uitgebreider bekijken, er valt bijna niet tegenop te lezen als je een aantal dagen achterloopt, maar ik doe m’n best. 😉

 70. helena 1 december 2008 om 14:14

  Gastarbeiders kwamen uit landen als Portugal, Italië en later uit Marokko en Turkije. Ze kwamen uit gebieden waar armoe was en werkeloosheid. Bedrijven uit NL hadden goedkope arbeidskrachten nodig dus die gingen in die landen werven.
  Wat heeft dat in hemelsnaam met het klimaat te maken?Reactie is geredigeerd

 71. Aad Verbaast 1 december 2008 om 14:16

  @Ruud: wel met je eens. Ik had niet begrepen dat je het in deze zin bedoelde.
  Ik heb tussen de Chinezen gewoond een aantal jaren. Ze zijn pragmatischer dan wij westerlingen, althans nog.. Ze zijn veel meer bereid offers te accepteren (vrijheid etc) zolang ze het gevoel hebben dat ze er qua welstand (hui, eten, etc) nog op vooruitgaan.
  Singapore is daar een spectaculair voorbeeld van. Een ronduit dictatoriaal regiem. Waar dingen ‘gewoon’ gebeuren, waar elke politicus hier (in europa) die dat zou roepen, onmiddellijk zijn positie zou verliezen.
  Daar wordt het geaccepteerd, gedoogd..
  Merkwaardig genoeg, de Westerse wereld gedoogd het ook dat dat daar gebeurd. Maar ja, onze bootjes liggen ook in die haven..

 72. Aad Verbaast 1 december 2008 om 14:21

  @Helena: allemaal waar wat je zegt.
  Maar we praten misschien iets langs elkaar heen. Jij praat over de kote termijn oorzaken (en die zijn terecht).
  Ik duid ze als onderdeel (gevolg) van een langere termijn oozaak.
  In die zin spreken we elkaar niet tegen denk ik.
  Voorbeeld: de mens is oorspronkelijk ook niet in honderd jaar van Europa naar Amerika gewandeld.
  Of: het heeft meer dan 20.000 jaar geduurd om van de zwarte zee naar Zuid Europa te lopen. Met een duizenden jaar lang oponthoud ergens rond Tsjechië..Reactie is geredigeerd

 73. jan bouma 1 december 2008 om 14:22

  @Katz
  Je volgt hier je eigen impressies die niet de mijne zijn. Ook je idee omtrent je contact met mij, en de waarde daarvan, is onjuist. Dat is dan mijn opvatting. Want: een eigengereid persoon als ik zit natuurlijk niet op jouw oordeel te wachten! Snap dit even!
  Maar het verschil tussen ons blijkt nu alweer. Ik heb geen 2 of 3 dagen nodig om een comment te schrijven. Ik vertel je, zoals ik vaker deed, hoe ik erover denk. Snap overigens niet dat je hier via dit blog – en zeker off topic ! – hierover verder wilt jeremiëren.
  Stuur me ’n persoonlijke mail buiten dit blog om. Daarnaast ben je welkom om op één van die komende donderdagavonden hier te verschijnen als mijn gast. Wat wil je nog meer? Dan praten we wat uit; als er iets "uit te praten valt..!" Voor de rest: is het flauwekul wat je beweert. Dag lieve Katz…

 74. Aad Verbaast 1 december 2008 om 14:25

  @Marjelle: ik zie je reactie wel komen. Tja, en ik vind nog wel dat ik me aardig rustig houd, met één blog per ongeveer drie dagen 🙂

 75. Aad Verbaast 1 december 2008 om 14:26

  @Katz: wat vind je van de blog? :-0

 76. Marjelle 1 december 2008 om 14:50

  Maar wat voor een blog, Aad, plus alle reacties! :))

 77. Luna 1 december 2008 om 15:26

  Ik ben het eens met Ruud. Ik ben voor een twee-kinderen-beleid, alhoewel dat een-kind-beleid in China ook niet blijkt te werken. En het is van de zotte dat hij het woord "fokken" niet mag/mocht gebruiken. We fokken ons de afgrond in.
  Groet,

 78. Henk Veenstra 1 december 2008 om 15:44

  Tja,inderdaad raakt de grondstof-koek op. En intussen wordt met de afvalproducten daarvan op steeds grotere schaal het milieu verpest.
  Iets daarvan is te lezen op het web-log OVERDRACHTELIJK.
  Over een "vergeten" onuitputtelijke bron van schone energie zal het groeidocument I-DOC.AARDWARMTE met jullie hulp wat informatie geven. Groet HV.

 79. helena 1 december 2008 om 17:28

  De redenen waarom mensen migreren hebben met push- en pullfactoren te maken. Eén van de push-factoren is het klimaat. Natuurlijk kan klimaat ook de hoofdrol spelen waarom mensen migreren. Maar vergeet niet dat men in vroegere tijden al veel zwierf, pas toen het economischer bleek dat je je in een soort van leefgemeenschap (je noemt zelf ook al dat dorpen ontstaan) ging wonen, en later steden, werd dat rondtrekken ook minder.
  En er zijn verschillende typeringen van migranten.Reactie is geredigeerd

 80. Aad Verbaast 1 december 2008 om 17:32

  @Marjelle: gelukkig maar: het is me ook wel een onderwerp!! Over ons aller toekomst immers.

 81. Aad Verbaast 1 december 2008 om 17:34

  @Luna: ja, het is een zwaar beladen woord geworden in ons taalgebruik. Onterecht denk ik ook. Aan de andere kant mag men ook wel rekening houden met gevoelens van anderen. Dat kan door andere woorden te kiezen, met wel dezelfde boodschap. Werk nog effectiever ook naar mijn mening.

 82. Aad Verbaast 1 december 2008 om 17:38

  @Henk Veenstra: Kun je wat meer informatie geven over dat I-Document?
  Lijkt me wel een belangrijk onderwerp!!
  @Allen: Henk Verwijst naar zijn blog:
  http://www.volkskrantblog.nl/bericht/233683
  Getiteld: "onuitputtijke schone energie"
  Aanrader!

 83. Aad Verbaast 1 december 2008 om 17:42

  @Helena: allemaal eens met wat je zegt.
  Maar bedenk ook: denk je dat de oermensen (zeg 40.000 jaar geleden tot 10.000 jaar geleden) met z’n 100.000 – 1 miljoen mensen op de hele aardbol) verder trokken omdat ze op vakantie wilden (voor de lol’ dus)? Of omdat er tekorten gingen ontstaan?
  Is dat nu veel anders?Reactie is geredigeerd

 84. Luna 1 december 2008 om 18:21

  Aad, dat is ook wel zo, maar soms moet je mensen wakker shockeren. Vind ik tenminste, maar ik besef wel dat je er geen vrienden mee maakt.
  Groet,

 85. Aad Verbaast 1 december 2008 om 18:31

  @Luna: mee eens. Maar shockeren kan op diverse manieren. Sommige manieren kan mensen afleiden van het echte onderwerp wat je over het voetlicht wilt brengen.
  Blijft ingewikkeld, dat realiseer ik me ook.
  En verder: ik vond deze bevindingen in deze blog al in hoge mate shockerend!! :-0

 86. Aad Verbaast 1 december 2008 om 19:08

  @Allen:
  waar blijven Cathy, Nelus, Rubio, Katz e.a. toch?
  Toch geen ‘klimaatvluchtelingen’ geworden inmiddels? :-0Reactie is geredigeerd

 87. de Stripman 1 december 2008 om 20:21

  @ Aad en anderen: Het is echt niet iets dat ik verzin, hoor.De vergrijzing was tot voor kort een groot probleem in de ogen van vele westerse politici en economen. Er was zelfs sprake van stimulerende maatregelen om de bevolking aan te sporen meer kinderen te verwekken. De bevolkingsgroei is in de toekomst echt niet ons grootste probleem. Maar geen nood, er blijven nog genoeg andere problemen over…;o)

 88. Aad Verbaast 1 december 2008 om 20:29

  @Stripman: vergrijzing ‘tot voor kort’… Is dat nu over dan? Ik dacht het toch van niet.
  Dat sommige politici geen andere oplossingen kunnen bedenken dan meer kinderen baren, zegt iets over die politici..
  Dat andere politici, ineesn vinden dat je wel tot je 75ste moet kunnen dooewerken is een andere ‘oplossing’.. Zegt ook genoeg lijkt ,me, toch?
  "Bevolkingsgroei niet ons grootste probleem". Maar toch wel hoog in de top… lijkt me.
  Maar ok: wat is volgens jou wel het grootste probleem? Of probelemen?Reactie is geredigeerd

 89. eva 1 december 2008 om 20:49

  De wereld gaat aan z’n eigen "succes" ten onder!
  gr eva

 90. Cathy 1 december 2008 om 21:04

  @Aad. 19.08.
  Roept U maar…. en jawel hoor, hier ben ik dan. Je hebt weer prachtig werk geleverd Aad. Complimenten! Je hebt het hierboven over "bevolkingsgroei niet ons grootste probleem". Ik moest ineens aan Midas Dekkers denken – aan een uitspraak van hem dan – , hier komt ie:
  "Iedereen die om zich heen kijkt en méér dan twee hersencellen heeft, kan zien dat er van onze soort véél te veel zijn, maar als de buren er weer zo’n milieuvretertje bijgeneukt hebben, gaan wij ze feliciteren en beschuit met muisjes eten. Dit klopt gewoon niet!"
  Voor de rest Aad, volg ik de hele discussie met graagte, dat weet je. Fijne avond verder.

 91. Aad Verbaast 1 december 2008 om 21:15

  @Eva: niet onwaarschijnlijk wat je daar stelt!

 92. Aad Verbaast 1 december 2008 om 21:18

  @Cathy: op jou kun je gelukkig altijd rekenen 🙂
  Prachtige en zeer toepasselijke uitspraak van die Midas Dekkers! Knap gevonden.
  Altijd genieten van die man! Hij zegt immers wel waar het op staat.

 93. de Stripman 1 december 2008 om 21:37

  @ Aad: Van politici en economen zullen we het waarschijnlijk niet moeten hebben…;o)
  Ik heb even geen puf om te zoeken, maar ik heb ooit een bijdrage geplaatst waarin ik de loftrompet stak over de vergrijzing omdat die ons van veel problemen verlossen zal. Een kleinere bevolking is minder vervuiling, minder gebruik van grondstoffen, minder druk op de natuurlijke ruimte, etc…
  Ik werd erom verketterd. Het grootste probleem is waarschijnlijk dat we de grote lijnen niet zien en ons blindstaren op economische groei.
  Vergrijzing is als probleem naar de achtergrond geraakt omdat we nu, door de crisis, ineens weer minder moeten gaan werken. Tragisch, toch dat gehol in de economische tredmolen ?

 94. Klaverblad 1 december 2008 om 21:40

  Meld me weer als reaguurder..
  Lezenswaardige reacties.
  En dat zonder ruzie..

 95. Aad Verbaast 1 december 2008 om 21:55

  @Stripman: ik kan me die aflevering van je niet herinneren. Mijn geheugen is niet altijd meer zo scherp met het ouder worden, of het was voor mijn tijd, kan natuurlijk ook.
  Wel interessant hoe je dat geformuleerd zou hebben.. Mocht je het vinden: alsnog (hou ik me) aanbevolen!
  Het dogma van de economische groei. Ja dat is uiteraard maar een dogma. Ook tijd om maar eens te doorbreken vind ik.
  Het kan allemaal best met minder. Nog een nasleep van ‘onze wederopbouw’ jaren na de oorlog?
  = minder werken = ja, is nodig. Maar langer doorwerken ook. Zeker als de pensioenfondsen ook nog eens onderuit gaan..
  Jij bent nog steeds een rasoptimist. Ik denk dat ook dit signalen zijn van een volstrekt vastlopend systeem: je wordt dan altijd of gebeten door de kat, of door de hond.
  Of heb jij echte oplossingen gezien ergens in de wereld?Reactie is geredigeerd

 96. Aad Verbaast 1 december 2008 om 21:57

  @Klaverblad: Fijn dat jeer weer even bent.
  Ja, het waren weer heel boeiende gesprekken vandaag.
  Ruzie maken gebeurd hier zelden of nooit: een hoog goed. Het kan toch ook gemakkelijk anders, zo blijkt.
  Met veel meer resultaat..Reactie is geredigeerd

 97. jan bouma 1 december 2008 om 22:12

  Aad 13:12
  Je quote:
  ==@Jan Bouma: het zou zeker een bijdrage zijn aan een oplossing. Die wereldraad mag er wat mij betreft dan ook wel komen! Ik vrees alleen dat die er niet komt. Dat weet je.==
  …betekent zo’n beetje het gruwelijkste oordeel wat je kunt vellen. Het is de selfulfilling prophecy waaraan deze planeet tenonder gaat, althans met de mensen erop die zeggen: "Het zal wel niet!"
  Dit is een adagium dat ik niet ken zonder deugdelijke redenen en zonder de inspanningen ook niet zal accepteren. Het is de dood in de pot. Immers: "Hoop verloren – al verloren!"
  Dat is namelijk een cynisch defaitistisch en nihilistisch antwoord dat eigenlijk geen mens ‘past!". Hier spreekt dan wel een cynische pragmaticus die redenereert: "zolang er leven is, is er hoop."
  Enfin… toch nog wat bemoedigende woorden voor het slapen gaan. Tot morgen! Dan lees ik wellicht wie er gelijk heeft (of niet) met dit standpunt.
  Uw kinderen zullen mij gelijk geven.

 98. Aad Verbaast 1 december 2008 om 22:42

  @Jan: Wat maak je me nou?
  "Ik vrees alleen dat die er niet komt." schreef ik. Niets meer en niets minder. Net zo min als dat ik denk dat er afdoende oplossingen zullen worden geïmplementeerd voor de problemen hierboven aangegeven.
  Wat dat betreft zou je de champagnekurken moeten laten ploffen: Ik geef je nog een enorm compliment: jij presenteert tenminste nog een oplossing!
  Die heb ik van nog geen wereldleider gehoord, laat staan gezien. Je ligt mijlenver voor! :-))Reactie is geredigeerd

 99. jan bouma 1 december 2008 om 22:57

  @Aad 22:42
  …omdat het hier om de essentie gaat keek ik – terwijl met wat anders bezig – toch nog even wat je reactie was. Welnu: alleen je uitspraak/opmerking "ik vrees dat die er niet komt" is eigenlijk al onaanvaardbaar en te defaitistisch (althans in mijn opinie). We hebben geen andere keuze als je alle paradigma inventariseert en op ’n rijtje zet dat die wereldraad er wel moet komen.
  Zou de lezers van dit blog graag nog eens willen verwijzen naar een cynische rekenaar; op youtube.com te zien: Dr. Albert A. Bartlett. Maar je kunt ook de rapporten van de Club van Rome er nog eens op nalezen.
  De kop moet uit het zand, dames en heren! Tot morgen in ieder geval..:-))

 100. Aad Verbaast 1 december 2008 om 23:25

  @Jan: natuurlijk vindt jij dat die er moet komen. Ben jij er van overtuigd dat die er ook werkelijk komt?
  En zo ja, wannneer?Reactie is geredigeerd

 101. jan bouma 2 december 2008 om 00:39

  @Aad 23:25
  en het is al morgen.
  "Wanneer?" Vraag je. Eenvoudig antwoord: wanneer die 2 ca. miljard redelijk opgeleide mensen dat à la minute in het stemhok kunnen beslissen. Daarvoor is dan wel nodig dat die 2 miljard (naar schatting) kiezers de "zogenaamde eeuwigdurende domheid" gaan doorbreken waarin ze zitten, en eindelijk hun stemrecht hernemen met een grotere effectiviteit. Dat was in ieder geval de voorafgaande 3000 jaar niet het geval; althans niet zolang er geschiedschrijving bestaat. Zeg vanaf Herodotus. Ik geloof niet dat die erkenning en conclusie (dat er sprake is van de eeuwigdurende domheid) nu zo moeilijk te accepteren is. Tenslotte wijst de voorgaande geschiedschrijving rechtstreeks naar het komende disaster. Maak maar een Balans op; en je kunt niet anders concluderen.
  Ik ga naar bed; heb wat koppijn gekregen. Niet van dit onderwerp maar van iets anders… Tot later op de dag na de nacht.

 102. Aad Verbaast 2 december 2008 om 00:47

  @Jan:
  == wanneer die 2 ca. miljard redelijk opgeleide mensen dat à la minute in het stemhok kunnen beslissen. ==
  Ben jij er van overtuigd dat dat werkelijk gaat gebeuren? (afgezien van dat je "kunnen beslissen" eigenlijk ‘zullen beslissen’ moet zijn. Maar die onzorgvuldigheid vergeef ik je maar even, je hebt per slot van rekening koppijn)
  En zo ja, wannneer?Reactie is geredigeerd

 103. goudstaafje 2 december 2008 om 00:54

  het gaat hier er weer lekker aan toe. elke mening, opinie, overtuiging is goud waard.
  ik zet een eenvoudig verplaatsbare goudstaaf in, in ruil voor de ‘alomvattende oplossing’.
  En niet in geld. Dat is geen cent meer waard.
  Wellink, Bos&Co kunnen de pot op. Ik wil ‘ruilwaar’ voor mijn goud.
  Een pondje uranium bijvoorbeeld en geen aandelen. Laat staan idealistische volksverzuiperaars, die aandelen spekken.
  Vooral dooroeuwehoeren met z’n allen. Zet vooral zandzakken aan de dijk. Zoden zijn voor een habbekrats te krijgen. Wat een zooitje.Reactie is geredigeerd

 104. Aad Verbaast 2 december 2008 om 09:19

  @Goudstaafje:
  Uranium: vakantie naar Tibet al geboekt? Kun je het zo uit de grond halen.
  Goud: vakantie naar Congo al geboekt? Kun je daar ook zo uit de grond halen.
  Dat worden gouden tijden.

 105. jan bouma 2 december 2008 om 09:47

  Aad 00:47
  Ook goedemorgen en ik begin met een correctie: het is wel degelijk KUNNEN beslissen i.p.v. "zullen beslissen" als we tenminste uitgaan van het feit DAT er beslist wordt in het stemhok.
  Waarover dan ondermeer beslist wordt gaat over het inmiddels verkregen inzicht door die kiezer dat de onderstaande samenhang door hem begrepen wordt. Die "samenhang" pluk ik maar even van het intro. dat jezelf maakte. E.e.a. naar aanleiding van het blog: The world according to Mithras. De samenvatting die jij daarvan maakte luidt: (quote)
  ==De nieuwe wereldorde, de wereldrevolutie, de wereldraad.
  Fundament: De Universele Verklaring van de Rechten van de Mens
  Noodzakelijke voorwaarden en spelregels voor alle landen:
  1. Acceptatie dat het uitgangspunt van handelen voor iedereen is: Handvest voor de Rechten van de Mens.
  2. Het Handvest definieert tevens het begrip integriteit.
  3. Erkenning (eenmalig) dat het Machtsdenken heeft geleid tot niet integer handelen in het verleden.
  4. afstand nemen van Machts-denken en accepteren van Integriteits-denken.
  5. Onvoorwaardelijke acceptatie van wereldraad, zijn taken en bevoegdheden en besluiten.
  6. Non proliferatie verdrag voor alle landen.
  7. Onvoorwaardelijke steun voor het sanctiebeleid en de consequenties daarvan (zie hierna).
  Taken van Wereldraad.
  1. defensie
  2. oplossing energievraagstuk
  3. beheer zoetwatervoorraden
  Samenstelling en werking van de wereldraad, taken en bevoegdheden.
  1. Elk land heeft één afgevaardigde door het land zelf te bepalen (ongeveer 192 landen nu).
  2. Elke afgevaardigde heeft één stem (ongeacht grootte etc.).
  3. Voorstellen mogen van ieder land worden ingebracht.
  4. Voorstellen kunnen worden ingebracht eerst nadat deze zijn getoetst (Internationale Hof van Justitie) of deze aan de Noodzakelijk Voorwaarden en Spelregels (zie boven) voldoen.
  5. Voorstellen kunnen slechts met een unaniem nee, of unaniem ja worden verworpen respectievelijk aangenomen.
  6. Tegenstemmers (behalve bij unaniem nee), worden buitengesloten van de wereldraad.
  7. Staten die zijn buitengesloten worden onder eensluidende vooraf afgesproken regels, gesanctioneerd.
  8. Deze sancties zijn: economische, politieke, en sociale sancties.
  9. Uitgesloten landen kunnen zich alsnog weer aansluiten eerst nadat ze alle voorgaande besluiten ratificeren en conform uitvoeren.
  Tot zover mijn samenvatting. Door Jan goedgekeurd overigens..
  Een oude Chinese wijsheid (Yunn Pann):
  Before the brilliant person begins something great, he must look foolish to the crowd.
  Mijn thema en open vraag: ‘brilliant’ or ‘foolish’?
  Of zoals Jan Bouma wel eens door een van zijn referenten is genoemd: "een nieuwe Multatuli"?
  ==
  Voor meer details en de daarop volgende discussie verwijs ik naar dat blog en m’n website. Nu is het zo dat je eindeloos samenvattingen van weer die samenvattingen kunt blijven formuleren maar dan kom je bijkans wel terecht bij de "beroepsouwehoers" waar WJ’tje hierboven op doelde. En ik heb ze genoemd "de prevelende zwetsers" die wagonladingen vol stukken, notities, samenvattingen, rapporten weten te produceren met geen ander doel om dat te blijven doen en waarmee ze hun dagen vullen het liefst tot het einder der tijden dat nu inderdaad ras nadert. Dat is natuurlijk niet de bedoeling hoewel je lieden zult hebben die menen dat dit toch een behoorlijke werkverschaffing is waaraan ruime beloningen gekoppeld zitten en die weer zorgen voor "het rondpompen van geld" om onze economie draaiende te houden. Tsja..; ’t is een opvatting. Enfin. Men kan vooruit om nu even stelling te kiezen en niet het hazepad vanwege The Inconvenient Truth. Niet die van Al Gore maar van Mithras. En die laatste staat, en is gelijk, voor/aan mijn persoonlijke geweten. Dat schijnt eenieder te hebben overigens. Tot zo ver even.

 106. Aad Verbaast 2 december 2008 om 09:55

  @Jan: wat een ongelooflijk fraaie en kernachtige samenvatting van jouw ideeën, al zeg ik het zelf!
  Maar je geeft nog steeds geen antwoord op mijn vragen:
  1. Ben je er van overtuigd dat het werkelijk gaat gebeuren?
  2. Zo ja, wanneer?
  En met "wanneer" bedoel ik een gewoon een datum, en niet allerlei premissen etc.
  Gewoon simpel. Jij noch ik willen toch ook niet uitgemaakt worden voor "prevelende zwetsers" en "beroepsouwehoers"? :-))

 107. jan bouma 2 december 2008 om 10:23

  @Aad
  Je snapt best dat het moment van beslissen in dat stemhok, en d a t er beslist zal gaan worden afhangt van die kiezer. En die moet op zijn beurt weer daartoe in volle overtuiging die beslissing willen nemen. Die overtuiging is dan weer afhankelijk van een COMMUNIS OPINIO die wereldwijd zou moeten prefereren. De "communis opinio" wordt – of zou moeten worden voorbereid – door een vrije en opiniërende pers en media. Nou! Je ziet het rijtje voorwaarden voor je. Morgen zal die beslissing door de kiezer dus nog wel niet genomen worden…:-))
  Ik zit voorlopig, hopelijk niet voor de kat z’n viool, me lens te schrijven op die blogs van die "officiële columnisten", zoals bij die meneer Wansink, en Kalshoven, en vriend Hofland doet er op zijn manier ook aan mee… om die "communis opinio" te bewerken.
  Opmerking:
  Jij hebt overigens wel een verdomd simpele manier om even te vragen ‘wanneer de eeuwigdurende domheid’ zal worden doorbroken. Men zou namelijk kunnen antwoorden: "Nooit!" Want eeuwigdurend is nu eenmaal eeuwigdurend. Maar zo dom acht ik de mensheid nu ook weer niet. Ik zit dus te wachten op ondersteuning van de "niet laffe pers en media". Dan kan het snel gaan.
  Recapitulatie van je vraag:
  1. Ja, indien aan het voorgaande wordt voldaan.
  2. Binnen een half jaar na de vervulling van het ad 1 gestelde.

 108. Aad Verbaast 2 december 2008 om 10:41

  @Jan:
  == Recapitulatie van je vraag:
  1. Ja, indien aan het voorgaande wordt voldaan.
  2. Binnen een half jaar na de vervulling van het ad 1 gestelde. ==
  Ik snap heel goed dat je er niet aan ontkomt (dat blijkt) dat er premissen door je gesteld worden.
  Mijn vragen ontsproten aan mijn brein omdat je eerder flink naar me uithaalde omdat ik het ‘waagde’ te stellen "ik vrees dat die er niet komt"
  Wezenlijk anders dan dat ik gesteld zou hebben: "het zal nooit gebeuren.". Dat zou meer á la Orakel van Delphi geweest zijn, of zoiets.
  Waar jij terecht verwijst naar de eeuwigdurende domheid, en dat die ineens doorbroken gaat worden (premisse van je), zie ik slechts (zie blog en vorige) dat de slachtvelden die zijn achtergelaten door dat gedrag versneld in grootte toenemen. En dat er, om die nog enigszins op te ruimen, een ongekende communale slimmigheid nodig is, die de wereld nog nooit heeft vertoond.
  Ook daar kan ik dus van zeggen: "Ik vrees dat die er niet is, en dat die er niet zal komen".
  Maar dat neemt niet weg dat ik niet hoop dat die er zal komen. En er voor zal ijveren, dat doe jij ook immers.
  Dat probeer(de) ik je slechts duidelijk te maken.
  Is het duidelijk? Anders leg ik het nog wel een keer uit :-))Reactie is geredigeerd

 109. jan bouma 2 december 2008 om 10:58

  @Aad
  Ja, ja, ja, alles is me duidelijk. Maar als je bij voorbaat begint om een evident duidelijk geachte casus – en waarover DUS beslist kan worden – gaat omschrijven met de ondermijnende tekst : "ik vrees dat die wereldraad er niet zal komen" geef je al teveel voeding aan die eeuwigdurende domheid.
  Dit is nu precies het hele probleem van de huidige wereldwijde politieke constellatie.
  Met zwaarwichtige tred blijven de beroepsouwehoers, à la de bekende Mr. Toads, hun gekwaak over ons uit storten met de idee dat daardoor de door hen gewenste eeuwigdurende domheid in stand zal blijven. Die "prevelende zwetsers" hebben er namelijk geen belang bij dat er daadwerkelijk iets ten positieve verandert. Want dan zouden ze mogelijk hun goed betaalde gekwaak moeten staken omdat hun kiezers ze hebben ontmaskerd.
  (Je merkt.. in ben net in de goede stemming om even gehakt van ze te maken; waar is mijn Morgenster?!)

 110. jan bouma 2 december 2008 om 11:10

  Toevoeging: Ook Jan Pronk is welhaast het letterlijke voorbeeld van een Mr Toad; ook fysiek. Onlangs zag ik hem weer in de herhaling bij Pauw en Witteman. Hij heeft nu ook ’n boekje geschreven met de "opzienbarende conclusie" dat de politieke representatie niet deugt. Nou! Als je nu je hele leven deel hebt uitgemaakt van die "politek" kom je er wel erg laat achter. Maar CONCRETE oplossingen heb ik hem niet horen verdedigen noch noemen. Heb de man wel over m’n boek geïnformeerd maar dat zal ‘m wel te moeilijk zijn geweest; of hij zag zijn "kwak- kwak- kwaakwereldje" ineen storten…; dat kan natuurlijk ook. Vertrouw nooit de zittende politieke kaste! Of denk aan Einsteins opmerking dat je voor de oplossing niet bij de veroorzakers moet wezen…
  Is men er al achter wat een Morgenster – behalve de liefdesplaneet Venus – is?

 111. Aad Verbaast 2 december 2008 om 11:13

  @Jan: je kan het ook anders zien.
  Als er geroepen wordt: "maak je geen zorgen het gaat er ongetwijfeld komen", dan gaat de goedgelovige goegemeente achterover hangen, legt de zak chips tussen de dijen en het biertje op tafel, drukt op de aftandbediening en gaat weer goed gemutst kijken naar ‘dancing on ice’. Alles sal reg kom.. Jan bouma is er immers druk mee bezig!
  Kijk en dat wil je ook niet :-0
  Het moet anders!Reactie is geredigeerd

 112. Aad Verbaast 2 december 2008 om 11:17

  @Jan: Jan Pronk: niet vaak met hem eens, maar zijn pleidooi was wel dat al het gekrakeel wereldwijd in essentie veroorzaakt wordt door de politieke keuzen, en niet-keuzen. Dat vond ik wel eens aardig om te horen van een politicus!

 113. jan bouma 2 december 2008 om 11:26

  @Aad 11:13
  Nee op zo’n manier krijg je uiteraard geen effectieve beslissing bij die kiezer. Het omslagpunt is hier de overtuiging die voortvloeit uit het inzicht "dat die domheid eindelijk zal worden doorbroken". Ik verwacht dat er een SCHOKGOLF over de wereld zal gaan die door dit inzicht wordt veroorzaakt. Eindelijk zal dan de Homo Intellectualis zijn opgestaan. Het is de laatste fase waarin de mensheid kan overleven. Als grotbewoner, of als ratten, elkaar de hersens inslaan; of c.q. de laatste grondstoffen bevechten is bepaald geen intellectuele bezigheid. De domheid doorbreken is per definitie afhankelijk van het intellect. We kunnen natuurlijk ook de primitieve weg kiezen van Plato, Hobbes, Nietzsche en dan slechts kiezen voor de overwinnaar en de sterkste. Probleem is dat er eigenlijk geen "sterken" of "zwakkeren" meer zullen zijn NADAT die strijd gevoerd is geworden. We zijn dan namelijk allemaal verliezers. Dus je hebt gelijk: "Het moet anders!" Impliceert die te veroorzaken SCHOKGOLF die de ontmaskering der domheid teweeg brengt. Je kunt het ook een Intellectuele Wereldrevolutie noemen.
  ps
  Las nog je comment inzake Pronk. Aan "aardigheidjes" heb je niks.Reactie is geredigeerd

 114. jan bouma 2 december 2008 om 11:37

  …ben er even "tussenuit". Tot ca. 14.00 uur. Men kan ondertussen prijsschieten op mijn verhaal – desgewenst. U ziet maar.

 115. Kokopelli 2 december 2008 om 12:05

  @Aad: Sjezus, na 114 inhoudelijke reacties kom ik hier helaas waarlijk als mosterd na de maaltijd. Ik ben het spoor even der discussie bijster geraakt. Wel van harte aanbevolen omdat het goed is dit op de kaart te zetten: letterlijk en figuurlijk 😉
  Groet,
  Kokopelli

 116. Aad Verbaast 2 december 2008 om 12:22

  @Koko: long time no see!!
  Dank voor de aanbeveling. Tjsa, het is ook wel een onderwerp! Zelfs de indianen kwamen nog aan bod.. 🙂

 117. Aad Verbaast 2 december 2008 om 12:29

  @Jan:
  == Het is de laatste fase waarin de mensheid kan overleven == eens!
  Jij gokt (rekent op) op de intellectuele revolutie die zal plaatsvinden. Omdat die zal moeten plaatsvinden.
  Ik reken meer op een survival van het gezonde verstand. Of noem het maar het boerenverstand.
  Want weers eerlijk: wat heeft het ‘intellect’ ons nu helemaal gebracht in de afgelopen duizenden jaren?
  Hoe komt het boerenverstand weer boven drijven? Simpel: doordat de wal het schip zal keren, er zijn inmiddels al aardige deuken in geslagen, maar nog niet genoeg.
  Dus mijn benadering (op de mini schaal besef ik uiteraard): zonder inzicht geen uitzicht.
  Maar niet getreurd:
  Jij bewerkt het intellect. Concentreer ik me op iedereen om de vensters wijder open te zetten.
  Als op alle fronten gestreden wordt voor het ene goede doel, dan kan dat enkel versterkend werken toch?

 118. jan bouma 2 december 2008 om 13:41

  @Aad
  Je maakt alweer een dramatische inschattings- en taxatiefout door "het boerenverstand" gelijk te stellen met de door mij vernietigde "intelligentsia". Uiteraard had je EERST even, net zo goed als ik, moeten definiëren wat je onder INTELLECT verstaat. Tsja… dan kom je niet terecht bij diegenen die dat claimen. En dit rijmt ook nog!
  —–
  maar ik ga nu eerst even haspje eten en ben er over een half uur weer. merk ondertussen wel op dat mijn uitnodiging tot verweer – zijdens "de intelligentsia" van hierboven 11:37 uur weinig… ZEG MAAR HELEMAAL niks heeft opgeleverd. Dat geeft het boerenverstand weer wat te denken! :-))

 119. Aad Verbaast 2 december 2008 om 13:48

  @Jan: je maakt alweer een dramatische inschattings- en taxatiefout door ervan uit te gaan dat ik het ‘boerenverstand’ en de ‘intelligentia’ gelijk zou stellen.
  Het tegendeel is waar: ik zie weinig overeenkomsten.
  Vandaar dat ik diegenen die claimen bij de laatste groep te behoren zou willen oproepen hun ‘boerenverstand’ ook eens te re-activeren! :-)Reactie is geredigeerd

 120. jan bouma 2 december 2008 om 14:12

  @Aad 13:48
  …we zijn het helemaal eens, Aad… Wat jij zegt, zeg ik ook. Zo dadelijk krijgen we nog een wedstrijdje "wiens boerenverstand als het meest intellectuele verstand dient te worden aangemerkt!"
  Hahaha.. dat wordt een aardige strijd tussen bijvoorbeeld de "prevelende zwetsers van de KNAW en de WRR – ik noem maar een paar bastions die mij doodzwijgen – versus dan mijn "boerenverstand!"
  Maar ik snap hoe het werkt. Kijk!
  "Het orkest van de intelligentsia" blijft spelen, net als het orkest van de Titanic… TOTDAT die klap met die ijsberg komt. Dan pas is "het orkest der intelligentsia" in rep en roer maar dan nog steeds te dom om de reddingboten te benutten. De helft van die reddingboten van de Titanic waren maar half bezet toen ze te water werden gelaten. Omdat men meende "dat dit onzinkbare schip wel zou blijven drijven!" Je weet ik gebruik altijd metaforen om "de intelligentsia" daarmee te behagen… Of ze ze begrijpen willen is vers twee.

 121. Aad Verbaast 2 december 2008 om 14:28

  @Jan: een aardige metafoor uiteraard weer die Titanic in dit verband.
  Het orkest kon immers niet meer bedenken dan maar gewoon de nummertjes, die ze altijd speelden, doorspelen?
  En dat terwijl het schip ten onder ging?
  Is er veel veranderd?

 122. tandwielfabriek 2 december 2008 om 14:53

  Er is maar 1 oplossing: en tweede aardbol voor al die mensen. Op naar mijn tweede kind!

 123. jan bouma 2 december 2008 om 14:58

  @Aad
  Doordenkertje… zo’n orkest speelt alleen door op last van de superieuren. Reken dus het simpele orkest hun gebrek aan repertoire niet aan. Evenmin de KNAW en WRR werkelijke onafhankelijke denktanks zijn die goed kunnen adviseren, noch andere instanties als de Raad van State, noch de politieke representaties dat kunnen of willen… WANT ZIJ ALLEN ZIJN EN ACHTEN ZICH ONDERDEEL VAN HET SYSTEEM.
  ALLES STAAT TEN DIENSTE VAN DIE ONZICHTBARE OVERHEID.
  Het ware werkelijk te wensen dat de mensen dit inzicht nu eens wilden delen. We worden geregeerd en gemanipuleerd totdat het een lachertje geworden is van de manipulatoren. Dan kan men de facade niet meer overeind houden en stort hun wereld in. Idem dat met de communisten gebeurde in het jaar 1989. Hoe lang nog moet ik wachten op de acceptatie van de inzichten die ik bied? Ook hier op dit blog en die vorige ondervind ik slechts stilzwijgen; althans geen adhesie. Behalve dan die van jou. Waarvoor dank… "zei hij monkelig". -:))

 124. Cathy 2 december 2008 om 15:05

  @Jan. 10.58- en 11.10 uur.
  Ben jij nu echt op zoek naar die Morgenster of heb ik iets gemist? Vreemd dat jij dit niet weet Jan want volgens mij weet jij ALLES. ha ha!
  Maar goed, ik dacht altijd dat een Morgenster een plantensoort is en tevens een straatmadelief. Ik heb het zojuist even nagekeken; dat van die plantensoort klopt wel maar straatmadelief slaat natuurlijk nergens op. Een Morgenster blijkt ook iemand te zijn die voor zijn levensonderhoud in vuilnis en afval zoekt.
  Ik houd het toch liever op een liefdesplaneet, wat jij?

 125. jan bouma 2 december 2008 om 15:12

  Nee, lieve Cathy.. de Morgenster is ook een middeleeuwse knots met punten erop. Nu heb ik mij een onverwoestbare knots met punten erop van titanium aangeschaft (althans in het boek) en daarmee verpletter ik al mijn tegenstanders… Ik weet niet wat je raadpleegde maar ik zeg je dit zonder hernieuwde raadpleging. Groet! JB

 126. Aad Verbaast 2 december 2008 om 15:23

  @Tandwielfabriek: als jij die tweede aarde kan vinden, ga ik met je mee! 🙂

 127. Aad Verbaast 2 december 2008 om 15:27

  @Jan: dat orkest speelde door op eigen doft. In dit geval uit gewoonten danwel wachtend op instructies van de machthebbers, die ofwel bezig waren de opvarenden in de reddingsboten te duwen, ofwel bezig waren hun eigen hachje te redden. Het was chaos immers.
  Op zee werden de drenkelingen veelal ook van gepaste afstand bekeken. Het was immers ‘jij, of wij’.. volgens degenen die veilig in de bootjes zaten, en de rest letterlijk in de kou lieten..Reactie is geredigeerd

 128. Aad Verbaast 2 december 2008 om 15:29

  @Cathy: Jan hecht nogal aan zijn eigen invulling van diverse begrippen, zo ook hier weer begrijp ik 😉

 129. Cathy 2 december 2008 om 15:42

  Hoi Aad.
  Ik moest wel even lachen om die uitspraak van Jan. Valt er hier af en toe nog te lachen ook. Kan bijna niet tikken omdat ik ontzettend koude handen heb. Mijn huis wordt geschilderd en alle deuren staan open. Brrrr.

 130. jan bouma 2 december 2008 om 15:52

  #@Cathy…
  ja, ja, de winterschilder over de vloer… dan kan men beter verhuizen naar andere oorden..
  Cathy.. je moet mij echt vaker eerder raadplegen voordat je wat ongewis doet wat je later opbreekt… Schilderen die lui overigens niet met synthetische verf maar met verf op waterbasis?
  Zou verdomme haast de milieupolitie nu kunnen sturen..:-)))))

 131. Cathy 2 december 2008 om 16:16

  @Jan.
  Zo, ik heb het even gevraagd en ja, het is synthetische verf. Jammer, daar kan ik nu niets meer aan doen. Sterker nog, ik heb er niet eens over nagedacht en ik ga nu gelijk in een hoekje staan om me te schamen. Voortaan zal ik eerst even met jou overleggen, ok?

 132. Aad Verbaast 2 december 2008 om 18:11

  @Cathy en Jan:
  Julie komen wel aardig uit de verf zo 🙂

 133. jan bouma 2 december 2008 om 21:20

  @Aad
  @Cathy…no problem; als je er maar niet misselijk van wordt; van de dampen bedoel ik. Vandaar moeten die deuren open blijven staan.
  @Allen voor de geweldige response:
  we doen net als "business as usual" en of er niets geschreven is vandaag…-:))
  tot morgen! (keek even tussendoor)

 134. Aad Verbaast 2 december 2008 om 21:27

  @Cathy: moet er nu nog de hele avond en nacht een frisse wind door het huis blazen en zit jij nog steeds (het gaat sneeuwen begrijp ik) met dikke winterjassen in je huis en je voeten op de kachel?

 135. Aad Verbaast 2 december 2008 om 21:29

  @Jan: morgen weer een dag. Misschien wordt er weer geschiedenis geschreven. Of het geschrevene verdwijnt weer in de geschiedenis.
  Nooit te voorspellen zoiets.

 136. jan bouma 2 december 2008 om 21:36

  @Aad.. Zoals je weet poogt men altijd de sporen van de geschiedenis uit te wissen.
  Maar…
  Onder de puinhopen van de maskerade kruipt altijd wel een getuige tevoorschijn die geschiedenis schrijft.

 137. Cathy 2 december 2008 om 22:00

  @Aad.
  Nee hoor, de deuren nog op een klein kiertje maar wel lekker warm hier. Komt allemaal goed hoor. Welterusten voor straks.

 138. Aad Verbaast 2 december 2008 om 22:23

  @Jan: je kunt in ieder geval geheel waarheidgetrouw claimen dat je je sporen (voor eeuwig?) bij de Volkskrant hebt nagelaten! -)

 139. Aad Verbaast 2 december 2008 om 22:23

  @Cathy: En morgen alles weer droog en spic en span. Welke kleur?

 140. Cathy 2 december 2008 om 22:44

  @Aad.
  Alles "warm" wit. Ik zit me hier naar te lachen achter mijn pc; alsof iemand het interesseert wat voor kleur het is geworden.
  Ik ben het trouwens helemaal met je eens wat Jan betreft. Allemensen, wat heeft hij hier al veel geschreven. Eigenlijk zou jij hem dit jaar de gouden kerstbal moeten uitreiken op zo’n donderdagavond als hij toch al in zo’n feeststemming is door het prachtige pianospel van Hugo van Neck in Villa Mithras.

 141. Aad Verbaast 3 december 2008 om 00:04

  @Cathy: natuurlijk wil ik weten wat voor kleur je hebt! Althans je muren, bedoel ik. Nou ja, laten we het niet te ingewikkeld maken.
  De Gouden Kerstbal: ja dat was en fraaie prijsvraag. Nelus heeft het er nog over.
  Jan kon er niet tegenaan bomen. Die hing er al in! 🙂

 142. ceesincambodja 3 december 2008 om 05:45

  Komt ie weer met zijn mosterd na de maaltijd…
  Mooi op een rijtje gezet, Aad.
  Leerzaam.
  Maar of we ervan leren?
  Het zal onze tijd duren.
  Mag je hopen.
  Groet.

 143. Aad Verbaast 3 december 2008 om 08:10

  @Cees: het stond er toch al speciaal voor jou om 8 uur ’s morgens op (eergisteren 🙂
  Leren… tja… het begint meer op uitzitten te lijken..

 144. jan bouma 3 december 2008 om 09:40

  @Cathy….. thanks!
  @Aad
  De kwestie van "de nalatenschap" ligt nog aardig ingewikkeld. Behalve dat dat boek er is, is er ook het gebouw Mithras, de wereldtuin en de schilderijen. Als je al mijn sporen wilt uitwissen moet alles op de brandstapel. Dat wordt dan zoiets als de boekverbranding bij de Nazis op 10 mei 1933. Volgens Heinrich Heine: "daar waar men boeken verbrandt zal men ook spoedig mensen verbranden!" Of dergelijke woorden in 1820 door hem gesproken! Probleem lijkt me, zoals de Nazis achteraf kunnen vaststellen, dat je "ideeën" niet verbranden kunt. Dus ik heb mijn afrekening met de geschiedschrijving nog niet gehad.
  Nog daargelaten… (grapje, maar niet heus) dat vanavond de "damesstudieclub van Mithras" weer zal afdalen in de catacomben ter wraking en ridiculisering van een andersoortige geschiedschrijving. Namelijk de geheime initiatieriten van de mannetjes met hun occulte zaken; de hele humbug van onze maatschappij wordt er in feite mee gewraakt.
  Beperken we ons nu tot het gebrek van stellingnamen op dit blog. Zoals ik al vaker stelde is het individu te schijterig of te dom om op eigen kracht een oordeel te vormen. Zodra er echter prominenten zijn, of "deskundigen" – veelal zijn ze dan gepensioneerd – die op het eind van hun leven "nog een krachtig statement willen afgeven" voordat ze de pijp uitgaan.. en wel door de voorstellen vanb Mithras te ondersteunen… nou dan heb je kans dat het simpele volk, zij het schoorvoetend, er achteraan wil gaan lopen. Ook de "deskundige columnisten op de opiniepagina’s", human intrest programs als dat van Pauw en Witteman, boekenprogramma’s als dat van Wim Brands (VPRO), etc. blijken ook wel goed voor de imagevorming. Het kijkvee redeneert dan: "nou, hij heeft ’t in ieder geval tot dat programma weten te schoppen… DUS… moeten we hem wel serieus nemen. Een beroep op de eigen oordeelsvorming moet je achterwege laten; men is er teveel een kuddedier voor dat in de groep meedraaft met een blinddoek op de kop! En voorop draaft dan meestal ook wel een "blind paard" maar dat maakt niet uit.
  Nou! Prettige dag verder, hoor. En snap dat ik de humor niet vergeet in mijn geschriften-:)) Maar ondertussen…

 145. Aad Verbaast 3 december 2008 om 09:50

  @Jan: ik snap je verzuchtingen maar al te goed.
  Zelf vond ik dit een van de sterkste blogs van het afgelopen jaar. Het raakt de kern denk ik.
  Ik klaag niet over de belangstelling overigens.
  Maar ik ben wel elke keer verbaasd dat het moeilijk is om de lezers hier wakker te blijven schudden. Mischien zijn de grenzen van de groei hier ook wel bereikt.
  Schrijf ik een blog: http://www.volkskrantblog.nl/bericht/228008, dan zijn er gedurende twee dagen meer dan 1100 lezers..
  Bij deze één dag 500, en gauw weer afgelopen..
  Het blijkt maar weer dat het VKblog "het destillaat van de echte wereld" is. Het is overal hetzelfde. Ook hier dus.

 146. jan bouma 3 december 2008 om 10:03

  @Aad
  Het gevoel van The Inconvenient Truth blijkt universeel; ook in Nederland en bij je Vkbloggers. Bovendien speculeert men misschien wel: "Komt tijd, komt raad!" voor de toekomstige noodsituaties. Men speculeert dan op het innovatieve vermogen van de mens. Allemaal waar. Feit blijft evenwel dat wil er geen sprake zijn van een onafwendbare catastrofe die "innovaties" zich NU al hadden moeten manifesteren. Ik acht mijn voorstellen daartoe toereikend. Ze worden vanwege het geschetste gedrag (9:40 uur) nog niet serieus genomen.
  (ben vanaf nu ’n paar uur weg; ondertussen kan men mij even flink de les lezen dat ik het allemaal fout heb en zie)

 147. Aad Verbaast 3 december 2008 om 10:34

  @Jan: De klassieke ‘tegenstrijdige belangen’ mentaliteit is die uiteraard de nagel aan de doodskist is van de echte oplossingen. Vervolgens komt daar nog eens de redenering overheen: "wat kan ik er allemaal aan doen", tesamen met het zout in de pap, en nog niet in de wonde: "het zal mijn tijd wel duren".
  Om vervolgens weer over te gaan tot de orde van de dag. Jammer en triest eigenlijk. Maar het is niet anders. In spiegels kijken blijft moeilijk: gemiddeld is men al huiverig bij de gedachte wat men daar zal gaan zien/tegenkomen.
  We kunnen er slechts voor blijven strijden dat het anders wordt. Ieder op zijn eigen manier.
  Morgen maar weer eens een luchtige blog. Het is per slot van rekening bijna Sinterklaas.Reactie is geredigeerd

 148. Martin Broek 3 december 2008 om 11:35

  Maar tegenstrijdige belangen niet willen zien is uiteindelijk reden dat de voorgestelde oplossingen in de lucht blijven hangen of weinig om het lijf hebben. Druk kan je pas zetten als je weet waar de tegenstrijdige belangen zitten.
  Overigens ook weer geen wet van meden en perzen.
  Mag ik nog even een lans breken voor ‘Iets met boeken’, niet om de interviewers, maar wel omdat de uitzendingen spannend zijn, raad ik iedereen aan om te kijken. Zie bijvoorbeeld deze http://boeken.vpro.nl/artikelen/40216593/. Maar ook de laatste vond ik bij tijd en wijle weer heel erg mooi.

 149. Summer Museum 3 december 2008 om 11:38

  Aad, hoe meer ik af en toe uit dit blog van jou lees, hoe sterker op mij overkomt dat de natuur door de tijden heen de altijd sterkste bleek te zijn. Hoe hadden mensenhanden deze "spelingen" van de natuur kunnen voorkomen? Zoals al je eerder opmerkte: we zijn in feite nietig met z`n allen en een voor een.

 150. Aad Verbaast 3 december 2008 om 12:07

  @Martin: ik ken dat programma en kijk er graag naar. Maar nog toegankelijker (voor mij) vond ik ‘leescoupé’. Die miste ik nooit! Maar is er geloof ik niet meer.

 151. Aad Verbaast 3 december 2008 om 12:12

  @Summer: uiteraard is de natuur sterker en gaat ook zijn eigen gang, en zal altijd wel weer ergens een tijdelijk nieuw evenwicht vinden. Met of zonder mens.
  De aade is zo’n 4 miljard jaar oud. De eerste mensachtigen rond de 4 miljoen jaar. Ach dat is op een schaal van 24 uur, maar een paar seconden.. Het kon zomaar eens de laatste seconde zijn ook nog..
  De aarde zit er niet mee lijkt me :-0
  Veel mensen (en dat is wel erg) ook niet lijkt wel….Reactie is geredigeerd

 152. jan bouma 3 december 2008 om 14:59

  @Aad
  @Allen
  Zet even mijn betoog voort van 9:40 uur en dat van 10:03 uur. E.e.a. gerelateerd aan Broeks opvatting van 11:35 uur. Inzake zijn stelling (quote)
  ==Maar tegenstrijdige belangen niet willen zien is uiteindelijk reden dat de voorgestelde oplossingen in de lucht blijven hangen of weinig om het lijf hebben. Druk kan je pas zetten als je weet waar de tegenstrijdige belangen zitten.==
  (unquote)
  ..rammelt aan alle kanten want de premisse daarin is nu juist dat de tegenstrijdigheid al ingebakken zit! Er is geen enkel zinnig denkend mens op deez aardkloot die op dit moment nog in twijfel kan trekken dat "de tegenstrijdige belangen" aan de orde zijn en als oorzaak gelden voor de huidige toestand en die van de toekomst. Althans… en hier komt de domheid en het egoïsme bij – men VERONDERSTELT dat er tegenstrijdige belangen zouden zijn. In deze gedachtegang schuilt nu juist de crux van het falen waardoor ALLEN het slachtoffer worden; en zeker uw kinderen.
  Overigens:
  Blijkens het http://www.21minuten.nl onderzoek van McKinsey en NRC Handelsblad uit 2004 snappen alle geënquêteerden in de leeftijdsgroep 25 – 40 jaar dat ook heel goed. Die leeftijdsgroep heeft veelal dus opgroeiende kinderen en kijkt – terecht – naar de toekomstverwachtingen voor die kinderen die in het volle leven zullen staan rond het jaar 2050 met 9,3 miljard anderen die elkaar de tent (lees: deze planeet) zullen uitvechten. De enquête wees dan ook uit dat 70 à 80% niet verontrust was voor hun actuele situatie maar dat zij wel zeer somber waren voor de toekomst. We zijn vier jaar verder. Hun vooruitziende blik en verwachting blijken te kloppen. Maar ja… zo zou ik badinerend kunnen opmerken: "men kende toen niet de alternatieven waardoor er wel vertrouwen zou kunnen zijn voor de toekomst." ER WAS GEEN ALTERNATIEF!
  Zie dan daarvoor het verhaal dat hierboven staat op 2 december en om 9:47 uur opnieuw geschreven.Reactie is geredigeerd

 153. Aad Verbaast 3 december 2008 om 15:05

  @Jan: nou die Broek kan zijn zijn eigen broek niet eens ophouden. Wat kletst die man nou weer uit zijn nek?
  De stelling zou moeten zijn:
  Gemeenschappelijk belangen niet willen zien, is uiteindelijk de reden dat de voorgestelde oplossingen in de lucht blijven hangen of weinig om het lijf hebben. Druk kan je pas zetten als je weet waar de gemeenschappelijke belangen zitten.
  Wel heel wat anders!Reactie is geredigeerd

 154. jan bouma 3 december 2008 om 15:27

  @Aad.. probeer die broek er nou bij te houden of aan te houden..; we kunnen vrij gemakkelijk eenieders domme broek wel uittrekken maar dat staat zo slordig op straat bovendien is dat een kouwe bedoening in ons klimaat…
  Aha! Zou men dan niet met z’n allen naar de tropen moeten verhuizen? Daar heb je in ieder geval geen verwarming nodig maar wel weer koeling zodat alles blijft lood om oud ijzer.
  Laten we ons dus concentreren op het verhaal van 2:12 en 9:47 uur. Als we het daarover eens kunnen worden (of al zijn) zou ik dat graag overal willen lezen, zien en horen. In de krant, op tv en op de radio.
  We wachten op de ‘outcoming’ van de moedige wetenschapper die dit leest of de moedige programmamakers en redacteuren. Idem eigenlijk ook op de directies van die media. Tenminste als ze verder kijken dan hun neus lang is. Uiteindelijk blijken er – net wat je zegt – er alleen maar gemeenschappelijke belangen te bestaan.

 155. Aad Verbaast 3 december 2008 om 15:36

  @Jan: met de vele druipneuzen die er daar rondlopen, blijkt dat ze niet veel verder kijken dan hun eigen neus lang is. In hun eigen belang? Het zou een gemeenschappelijk belang zijn die druipers af te laten druipen.
  En gewoon met zijn allen aan de gang te gaan, en met schone neuzen die eens in andermans zaken te steken. Hard nodig!

 156. Rubio 3 december 2008 om 15:37

  Aad, ik vlucht ook maar eens voor het klimaat. Gewoon die kroeg van jou in…hoewel hier nu ook weer niet de oplossingen voor het oprapen liggen…Wel veel pogingen tot een reactie gewaagd maar uiteindelijk steeds alles ‘deleted’. Wat valt er immers allemaal over te zeggen? Ja misschien wel, onze ‘Schepper’/ET, wie het ook zijn moge, heeft ons ‘behept’ met een te hoog libido; ‘Gaat henen en vermenigvuldigt U’. Nou da’s niet tegen dovemansoren gezegd. Heb je nog een Rothschildje staan toevallig? M’n laatste hemd heeft immers toch geen zakken..

 157. jan bouma 3 december 2008 om 16:59

  Hadden we het zojuist en hiervoor over "nalatenschappen" enzovoorts; eenander is er niet mee bezig of soms wel. Maar dan wel zoals ik vandaag las op de "dbnl"; oftewel in de maandbrief waarop eenieder zich kan abonneren van de Digitale Bibliotheek van de Ned. Letteren (dbnl) als volgt:
  – beschouwt u het maar als een passend tussendoortje want u loopt de deur hier toch niet plat met uw andere geluiden of frisse ideeën. Dus is er ruimte voor het gedicht dat heet:
  Voor na de dood
  Als het gedicht u bekoort, bedenk dan
  dat het gemaakt is van dode dagen,
  van drankzucht, maagzuur, een vuile tafel
  waarop een leven, ad nauseam.
  En dat het zingt is niet meer dan wat klank
  die bedekt, zoals men een laken legt
  over een lijk, het wekt nieuwsgierigheid
  alsof toch iets bloot kon gelegd,
  iets zuivers, voorbij het zweet en de stank
  dat zin geeft aan dit geschrijf, deze dwang
  zich op te stapelen voor na de dood.
  Zolang er leven is, is er hoop.
  Charles Ducal
  ‘Voor na de dood’ zal eind december verschijnen in het eerstvolgende nummer (nr 101) van De Brakke Hond.
  ———————————————-
  toevoeging van mij: dat "ad nauseam" is ook heel toepasselijk want de Wikipedia zegt daarover:
  Argumentum ad nauseam or argument from repetition or argumentum ad infinitum is an argument made repeatedly (possibly by different people) until nobody cares to discuss it anymore. This may sometimes, but not always, be a form of proof by assertion."
  ———————————————–
  Ik zou zo zeggen… dit kunt u maar weer mooi in uw zak steken; met of zonder broek aan!Reactie is geredigeerd

 158. Aad Verbaast 3 december 2008 om 17:10

  @Rubio: in deze kroeg kunnen alle klimaatvlichteling terecht! Hier hangt immers het beste klimaat wat je je voor kunt stellen.
  Klimaatbeheersing heet dat geloof ik 🙂
  Er valt genoeg over te zeggen Rubio. Of het waar of niet waar is, ach wat zal ik zeggen. Wie heeft de waarheid wel in pacht?
  (P.S. nu krijg ik natuurlijk Jan over me heen.., even kijken wat hij geschreven heeft.)
  Pak ik even een borrel, geestrijk vocht noemen ze dat ook wel eens? Krijg jij van mij een Rothschildje en een sigaar.Reactie is geredigeerd

 159. Aad Verbaast 3 december 2008 om 17:14

  @Jan: Gedichten is veelal niet aan mij besteed. Ik heb last van een ernstige vorm van gedichtenblindheid. De Sinterklaasrijm kan ik nog net bevatten. Soms..
  "Argumentum ad nauseam": kracht ligt soms in de beperking. Maar net zo goed soms in de herhaling. Wie zal het zeggen?
  Verder: het gaat er toch niet om dat er nog over gediscussieerd wordt? Het gaat er om dat er wat gebeurd!Reactie is geredigeerd

 160. jan bouma 3 december 2008 om 17:26

  @Aad
  …als het onderwerp "uitgediscussiëerd" wordt geacht gebeurt er sowieso zeker niks!!!! Dat is ook de bedoeling van het establishment. "Dat er niks gebeurt!"
  (ben vanaf nu bezig met de voorbereidingen voor vanavond: de damesstudieclub; tot later).

 161. Aad Verbaast 3 december 2008 om 17:32

  @Jan: dan moet je ze dus aan hun taas blijven trekken! Net zoals vanavond je dat bij de dames (of zij omgekeerd bij jou) doet.
  Waar zit de ‘taas’ trouwens?

 162. petrus 3 december 2008 om 17:40

  Beste Aad,
  Uhhh, naar de maan of daaromtrent? Kan dat? Mooi vervolg op je vorige blog.
  demaanmarsenvenusgroeten

 163. Aad Verbaast 3 december 2008 om 17:45

  @Petrus: het kan wel, maar enkel voor enkelen weggelegd..
  Hoe ga je miljarden verhuizen (als klimaatvluchtelingen) naar een andere nog meer dorre planeet..
  Grappige (of triest eigenlijk) is dat de eerste speculanten er al vierkante meters verkopen :-)Reactie is geredigeerd

 164. Rubio 3 december 2008 om 19:06

  Aad 17.10; Rothschildje, sigaartje doen wederom wonderen en je automatische airco werkt ook perfect.
  Maar goed dat we de wijsheid nooit ‘in pacht zullen krijgen/hebben’, hoewel andere nietige schepsels op deez aardkloot er nog steeds anders over blijven denken….We blijven immers nietig al zitten we in de toekomst op de maan, Venus of Mars..Wìj zullen het iig niet meer meemaken…Sante! (nog steeds geen accent aigu) maar weer eens een nieuw keyboardje aanschaffen..
  Die vierkante meters op een dorre planeet; Misschien een ideetje voor onze vriend WJ-tje?Reactie is geredigeerd

 165. Aad Verbaast 3 december 2008 om 19:11

  @Rubio: Sante!
  Ik heb nog een keyboardje in de aanbieding overigens. Een van mijn hoopvolle vermeende talenten, waar ook niets van terecht is gekomen om die tot enige bloei te kunnen brengen. Enige verzoek nummer waar ik nog enthousiast op zal reageren: de vlooienmars. En dan nog enkel het begin.
  Ik heb mijn lessen in nederigheid geleerd. Vooruit we nemen er dan nog maar eentje. Of twee..
  Morgen overigens weer een "gesprek met.."
  oogste tijd dat de kroeg weer vol loopt!
  Het was me wel een gesprek zeg.. pfff.., weer scherp op de gulden snede..Reactie is geredigeerd

 166. Rubio 3 december 2008 om 20:42

  Wederom wijs gesproken Aad. Zo zal je kroeg altijd blijven vollopen en wordt je altijd gehoord. Daar kan geen boek ter wereld tegenop…haha.
  PS; Nu alweer een doos keyboards van de vrachtwagen gevallen?
  Bedankt voor het aanbod, ik hobbel wel weer effe naar de Hema..
  Weer een gesprek met…een ‘nietig schepsel?’
  Ben weer zeer benieuwd
  Nog een biertje graag..Reactie is geredigeerd

 167. Cathy 3 december 2008 om 21:17

  @Aad. 17.32 uur.
  "Waar zit de "taas" trouwens?
  Ergens bij de "hurken"?

 168. Aad Verbaast 3 december 2008 om 21:21

  @Rubio: geen nietig schepsel deze keer, maar je zult het wel zien: niet te geloven weer 🙂
  Het werd wel weer eens tijd dat de kroeg weer eens flink de deur openzet.
  Waren me nogal zereneuze blogs de afgelopen tijd..
  Ik tap er nog eentje voor je.

 169. Aad Verbaast 3 december 2008 om 21:23

  @Cathy: geen flauw idee.. De waarheid zal wel weer eens ergens in het midden zitten..

 170. jan bouma 3 december 2008 om 21:26

  "Aardigheidje"
  Laten we even stoppen om de verwoesters met de oogkleppen op steeds maar weer die "kleine nietige mens" te blijven noemen. Het is één van die vaak gebruikte en gemakkelijke excuses. Daar word ik wat misselijk van en daar zou je dan ook zomaar een boek over kunnen schrijven, hè Rubio!?
  Een "nietig schepseltje" kun je natuurlijk geen enkele verantwoording toekennen. De grap is hier dat ik (toevallig of niet) al jaren geleden (in 1999) eens een Chinees aandoend landschap schilderde met daarop in Chinese karaktertekens de tekst: "de mens is nietig!" Afgezet tegen 1,3 miljard Chinezen is dat toch een aardig statement zou ik zo zeggen. Nog een geluk dat het Chinezen waren en geen Amerikanen op dezelfde oppervlakte overigens.
  @Aad
  De groeten van de dames. En ze zijn het unaniem eens dat dit één van je belangrijkste blogs is… na dat van The world according to Mithras.:-))
  Morgen meer nieuws vanuit de kelders.
  las in de correctietijd nog iets over de "taas" en waar die zou zitten… Dat is heel verschillend. Bij sommige mensen zit-ie tussen de oren bij anderen onder hun kont waar je ze dan moet schoppen. De uitdrukking "effe aan zijn taas trekken" is dan ook fout. Veelal is schoppen genoeg.Reactie is geredigeerd

 171. Rubio 3 december 2008 om 21:33

  Cathy; Goed kijken naar Fokke en Sukke…maar eh, we hoeven jou toch niks wijs te maken? Althans, zo schat ik je wel in..
  Waar zou die taas van Jan zitten trouwens..?Reactie is geredigeerd

 172. Aad Verbaast 3 december 2008 om 21:53

  @Jan: dat ik het zo maar eens kan zijn met de dames dat dit wel een van de meest allesomvattende blogs is.
  Vóór Mitrhas natuurlijk. Dat was ‘jouw blog’ immers.. Ik was slechts notulist (en geen slechte al zeg ik het zelf 🙂

 173. Cathy 3 december 2008 om 21:57

  @Rubio.
  Laat ik nou precies weten wat jij bedoelt wat Fokke en Sukke betreft. Goed hè?

 174. Aad Verbaast 3 december 2008 om 23:00

  @Cathy&Rubio: geen idee wat jullie daar mee bedoelen.
  Ik ken alleen Snip&Snap en nog wat andere duo’s.. :-)Reactie is geredigeerd

 175. Cathy 3 december 2008 om 23:13

  @Aad.
  Gewoon brilletje opzetten en dan héél goed kijken. Ja toch, Rubio?

 176. Summer Donkeysociëteit 3 december 2008 om 23:25

  @Aad 12.12. Mooie tijd! Dat is de relativeren ten top: de natuur is altijd sterker geweest en gaat z`n eigen gang, zoals je opmerkte. Kijk, dat vind ik, ondanks de ellende die ons boven het hoofd "zou" hangen, als het zwaard van Damocles, positief en hoopvol klnken. Ellende en oorlogen zijn er altijd al geweest, zullen er helaas ook wel blijven, want we leven niet in Utopia en al helemaal niet in de hemel. Misschien is het leven een grote levensles en moet het zo zijn. Klinkt misschien raar, maar als ik "jouw" ingrediënt perceptie er op los laat wordt de legpuzzel allengs gecompleteerd. De legpuzzel( als metafoor) is al compleet voor degenen die hem af hebben…
  Omdat er altijd verschillende meningen zijn en zullen blijven, is het goed dat die hele wereldkudde mensen, die ook deel uitmaakt van flora, fauna en de natuur, uiteindelijk òòk door Moeder Natuur geregeerd wordt. Niemand heeft de wijsheid in pacht, de wereld draait door, tot in de kleinste details… de mogelijke ondergang van de wereld is niet door mensenhanden te voorkomen. Of die Atlas moet beter opletten:)) Content met je nuchtere opmerking dus. Het lijkt me geen vijf voor twaalf, al reageerde je om twaalf voor twaalf, wat er dicht in de buurt lag:) Als iedereen zijn/ haar positieve bijdrage levert op welk terrein dan ook, i.p.v. doemdenkerij te propageren of aan te hangen, heeft dat wel degelijk nut, lijkt me. Alle beetjes helpen. E.e.a. lezend in jouw vorige bijdragen ben je doorslaggevend positief gestemd, zonder de ernst uit het oog te verliezen. Verademend, zo`n positieve attitude. Vooral dóórgaan!

 177. Aad Verbaast 4 december 2008 om 00:01

  @Summer, dank voor je fraaie bespiegelende woorden. Ik mag dan nog wel een toekomst zien, maar dan moet er nog wel een heleboel gebeuren.
  Of zoals je zelf aangeeft: "Als iedereen zijn/ haar positieve bijdrage levert op welk terrein dan ook".
  Kijk dan komen we nog eens ergens.

 178. Rubio 4 december 2008 om 00:07

  Net bij P&W Hans Dorrestijn gezien. Daar zou ik in je kroeg wel eens een gesprekje mee willen hebben. Maar denk dat Cathy als vrouw meer kans maakt, zo te horen..Reactie is geredigeerd

 179. Aad Verbaast 4 december 2008 om 00:14

  @Rubio: ik zag hem ook net. Ik ken hem niet zo goed, maar heeft wel de soort humor die me aanspreekt! Erg genoten! En het is nog wel een man..

 180. Aad Verbaast 4 december 2008 om 00:17

  @Cathy: ik heb een brilletje op, verder kijk ik meestal goed, en nog zie ik een heleboel niet. Het zou zo maar aan de drager kunnen liggen, zei de opticien nog. :-0

 181. Cathy 4 december 2008 om 00:24

  @Aad.
  Dit vind ik weer eens heel goed bedacht van jou "de drager", hoe verzin jij het toch of is het toeval en weet jij het nog steeds niet?

 182. Rubio 4 december 2008 om 00:33

  Aad; De man heeft een open-en eerlijkheid en zelfspot dat grenst aan naieviteit maar zijn in zijn leven oa wel de weinige mogelijkheden om overeind te blijven. Zulk soort mensen kan ik ‘niet tegen’ in de zin van lachen tot tranens toe.Reactie is geredigeerd

 183. Aad Verbaast 4 december 2008 om 00:37

  @Rubio: ik denk dat ik toch maar eens nar een voorstelling van hem ga kijken. Wellicht met zijn stem en intonatie nog leuker dan zijn boeken. Net als dat vaak de film mooier is dan het boek 😉

 184. w-tje 4 december 2008 om 00:40

  @rubio en overigens @allen.
  Ik moet nog wat problemen oplossen, een plank, losgelaten koeien, een politieboot die niet meer aangelijnd was en de sleutels dregwaardig zijn, de Verenigde Stofzuiger partij.
  Ik ga in retraite in Bayreuth, en in LIEFDE en VRIENDSCHAP alles nog eens op een rijtje zetten.
  Zal ook wel weer gestoethaspel worden.
  Maar……… daar wordt Kulmbacher Bier van 28% uit een vaatje getapt. Google it.
  @ iedereen een prettige reis voorlopig.
  LIEFDE&VRIENDSCHAP, goed voor de gemoedsrust.
  Heb net een treinkaartje versierd voor 730 km reizen, vice versa, -dus 1460 km- voor EUR 65,- met computer aansluiting richting Bayern.
  Veel plezier op het Vrijthof in Maastricht voor die prijs. Lukt dus niet.
  De wet van de GGD?Reactie is geredigeerd

 185. Aad Verbaast 4 december 2008 om 00:41

  @Cathy: Ik weet het inderdaad nog niet. Maar enige naïviteit op vele vlakken is mij geheel niet vreemd.
  Zo zei die opticien ook tegen me, dat hij bij de lens een halfje zou optellen, want dan zou ik natuurlijk met een veel positievere blik de wereld in kijken. Ja, daar is natuurlijk ook geen speld tussen te krijgen!
  Ik kon het ook zo meenemen. "laat ik die nu net hier nog hebben liggen" zei hij blij verrast!

 186. Aad Verbaast 4 december 2008 om 00:45

  @WJ-tje: je gaat toch niet als een heremiet, in stilte, achter een trappistje zitten kniesoren?
  We zullen je toch niet moeten missen!
  Neem in ieder geval een internet schoteltje mee.
  Hardstikke handig: kun je, als je niet aan internetten bent, nog even lekker tussendoor wokken!

 187. Cathy 4 december 2008 om 00:46

  @Aad.
  Hier komt dan een leuke.Tik even in: Martine fokke en sukke en je begrijpt ons meteen. Gaat ook nog eens over Verdonk/Lancee. Bril wel op hè? Ik wacht nog even op jouw antwoord. Groet Cathy.

 188. w-tje 4 december 2008 om 02:35

  @aad do’nt worry, laat er nu al in Bayreuth een Indonesische rijsttafel zijn besteld.
  Overigens krijg ik al jetlag van Australie tot Anchorage op internet en e-mail.
  Heremetiet nog an toe. tussendoor bijslapen.
  laat anderen wokken en mokken.

 189. Aad Verbaast 4 december 2008 om 09:10

  @Cathy: ik moet helaas het antwoord schuldig blijven.. Ik zag wel een Fokke en Sukke over Verdonk en Lancee in NRC next staan van gisteren. Maar?

 190. Aad Verbaast 4 december 2008 om 09:12

  @WJ-tje: gelukkig dan maar weer. Even dacht ik: het zal toch niet waar zijn?
  Maar dat denk ik wel vaker 🙂

 191. Aad Verbaast 4 december 2008 om 09:14

  @allen
  Hoogste tijd voor wat kroeggesprekken.
  Al is Sinterklaas nog zo snel
  In de kroeg kreeg ik hem wel!http://www.volkskrantblog.nl/bericht/234510Reactie is geredigeerd

 192. jan bouma 4 december 2008 om 09:31

  @Summer 23:25
  Uiteraard lees ik je wel "tussen de regels" en dat klinkt als het failliet van de menselijke samenleving omdat de natuur sterker is – enzovoorts… De eigen verantwoordelijkheid daarin wordt geminimaliseerd.
  Nu acht ik mijzelf een onverbeterlijke optimist maar tegelijkertijd ook een cynische pragmaticus die die beide eigenschappen tracht te combineren in het formuleren van een overlevingsmodel waar de kinderen van deze wereld nog iets aan kunnen hebben. Dat is dus geen doemscenario. Maar het tegendeel. Ik ga altijd letterlijk over m’n nek van een andersoortig defaitisme dat uiteindelijk alleen maar blijkt een ongelooflijk EGOÏSME.
  De veronderstelde niet-maakbaarheid van de wereld vindt steun bij dat laffe deel van de mensheid dat sowieso de wereld – en evenmin hun kinderen – iets te bieden heeft.
  Enfin… een aardige opening op deze Sinterklaasdag zou ik zo zeggen. Zal zien of dit comment ook past op het volgende blog van Aad doch dat bekijk ik later (mogelijk) op de dag wel. Ondertussen: veel uitpakplezier.

 193. Aad Verbaast 4 december 2008 om 09:46

  @Jan:
  de mens kan de wereld niet maken
  de mens kan het slechts kraken
  de mens is hard op weg
  voor de mens dikke pech
  Maar Jan geeft ons nog een kans
  In zijn boek breekt hij een lans

 194. jan bouma 4 december 2008 om 10:28

  @Aad…en ondertussen vrat men zich ongans…
  Ik kan ook rijmelarijen, Aad. Toch jammer dat je dat gedicht van die Charles Ducal hierboven terzijde legt. De moedeloosheid van het ad nauseam spreekt bijvoorbeeld uit het comment van Rubio. En van eenieder die uit gemakzucht zich neerlegt bij de bestaande toestand.
  Wat zou Sint hiervan zeggen? Ook zijn bestaan hangt al aan een zijden draad. Soms omdat hij zich bij laat staan door "zwarte pieten" waarin men weer de aloude slavernij in zou herkennen. De mens is een product van op zich een gering aantal eeuwen ontwikkeling – gerelateerd aan de ca. 3,5 miljard jaar dat de Aarde al zou bestaan – maar in die relatief korte tijd toch behoorlijk geëvolueerd. En ik vraag me geregeld verbijsterd af of diegenen die geloven in een hogere macht (God of Goden) dan zo halfslachtig en laf mogen en kunnen omspringen met ook die evolutionaire ontwikkelingen. Per slot van rekening denkt de creationist en de gelovige dat per definitie "alles van God gegeven is of zou zijn.. dan dus ook die opdracht tot een menswaardiger bestaan voor eenieder!"
  Ofwel: de evolutieleer zou ook door de creationisten en gelovigen dienen te worden geaccepteerd. Althans als men konsekwent wilt zijn in zuiverheid van het Geloof…; dat ook maar geloven is. Tsja…
  ps
  Ben vandaag verder druk voor het concert van vanavond. Ook een voorbeeld hoe cultuur en evolutie zich weten te mengen met… en let nou op: een niet-defaitische laffe houding. Want tenslotte zal niemand ontsnappen aan zijn verantwoordelijkheid om keuzes te maken. Al was het maar ten behoeve van de kinderen.
  Wens je een druk Sinterklaasblog toe. Zie je volgende.

 195. Double.Dutch 26 maart 2009 om 10:51

  @ Aad. Uitstekende en handzame samenvatting van gegevens uit verschillende bronnen! Dank voor het werk.Ik zal je tekst ook eens laten lezen aan mijn kinders. Mijn ene islamitische schoondochter zal reageren als gebruikelijk: met een wat meewarig lachje meedelen dat het ‘met allah’s hulp’ uiteindelijk allemaal wel goed komt. Zie ook de reactie van Peter Louter (01-12-2008 12:03).

 196. Aad Verbaast 26 maart 2009 om 11:19

  @DD: wat een wangslijmmonster wel niet allemaal kan opleveren 🙂
  Mischien een aardige wedervraag aan je schoondochter: is het met Allah’s hulp ook allemaal zo gebeurd?
  Deze vraag kan overigens aan elke religieuze gesteld worden. Om het even. 😉

 197. Double.Dutch 26 maart 2009 om 11:40

  @ Aad. ;-)) Dank! Goede wedervraag. 🙂 ’t Valt te proberen. In mijn in een primaire reflex opkomende verontwaardiging ging ik tot nu meestal de strijd aan of ik kreeg opeens haast om iets anders te gaan doen. Ik vergat de creatieve vragen. Maar ik vermoed dat het antwoord zal zijn ‘dat het allemáál in allah’s grote plan past’. "He’s got the whole world…" en "Des Heren wegen zijn ondoorgrondelijk" – zo werd mij vroeger al door mijn ouders voorgehouden als ze het niet meer wisten. De dooddoener aller dooddoeners. Maar daar bedenk ik ook nog wel een leuke vraag op…Reactie is geredigeerd

 198. Wies 26 juli 2009 om 20:10

  Sterk blogje, ik heb alleen bij twee elementjes al een aantal keer iets anders gelezen:
  – de mens in Australië zou over zee zijn gegaan, alleen zouden ze niet weten hoe. Over land is natuurlijk voor de hand liggender als verklaring maar hoe zeker is dat ?
  – de neanderthaler niet slim ? Wellicht even slim of zelfs slimmer op basis van herseninhoud, maar dat is natuurlijk geen zekerheid. Ik las al een aantal keren te gespecialiseerd met zijn stevige body, die hem afhankelijk maakte van de grote dieren die toen verdwenen rond 30.000 en niet 20.000 jaar geleden.
  Maar op die details na, en in zoverre ikzelf met mijn lectuur up to date ben, knap werk proficiat

 199. Aad Verbaast 26 juli 2009 om 22:30

  @Wies: dankjewel.
  Niets is zeker natuurlijk, maar gezien de veel lagere zeespiegel zulen zee-engtes lang niet zo breed zijn geweest als nu. Volgens mij moet dat redelijk te recontrueren zijn wat mogelijke paden kunnen zijn geweest. Of misschien een combinatie: land zien en er naar toe gaan..
  Neanderthaler. Wat ik uit de litteratuur begrijp is dat de Neanderthaler uiteindelijk toch als soort het loodje heeft moeten leggen omdat ze niet zo goed opgewassen waren (qua mogelijk denkwerk) om zichzelf aan te passen aan veranderende omstandigheden.
  "niet slim" is dan wel een ietwat kort door de bocht term wellicht. "Niet slim genoeg" was misschien beter geweest.
  Maar leuk om te lezen dat je het een mooi blog vond, dat doet een mens weer goed, er is per slot van rekening veel werk in gaan zitten. Maar niet erg, ik leer er zelf ook weer veel van. 🙂

 200. Wies 27 juli 2009 om 19:32

  Dank voor de moeite en de interessante info.

 201. Aad Verbaast 28 juli 2009 om 08:33

  @Wies: graag gedaan. Een van de redenen waarom ik blog is om op een bepaald onderwerp het internet af te speuren, en dan er ies over te schrijven. Ik leer er zelf weer veel van.
  En als anderen het ook nog leuk en/of interessant vinden is dat natuurlijk een extra stimulans om er mee door te gaan.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: