Aad Verbaast

te gek voor woorden eigenlijk

Alles is perceptie. De paradox.

Perceptie betekent eenvoudigweg waarneming. niets meer en minder. waarnemen doen we met de zintuigen die wij hebben. onze sensoren. zonder sensoren geen input. zonder input geen leven.

Wij mensen hebben (slechts) de volgende zeven sensoren onder te verdelen in twee groepen:
speciale zintuigen: ogen, oren, reuk, smaak.
somatische zintuigen: tast, temperatuur, pijn.

Meer input is er niet helaas. Onze waarnemingen zijn beperkt. Voorbeeld: ‘zichtbaar licht’. Er is meer dan we kunnen ‘zien’. Is wat we waar nemen waar? Of zijn het hier al halve waarheden?

Onze hersenen, gaan deze voor waar aangenomen signalen vervolgens verwerken. Geen eenduidig proces: “nature and nurture”. Ook nog eens met een zekere willekeur en selectief. Sappige onderdelen van de cognitieve wetenschappen.

Eigen ‘logica’s’ ontstaan en komen tot stand. Gebaseerd op drijfzand. Om vervolgens opgeslagen te worden in een warrig opslagsysteem Het selectieve geheugen. Aan verval onderhevig ook nog eens.
  
We gaan communiceren. Output! Wat we hier van geleerd denken te hebben brengen we graag over. Met onze beperkte gereedschapskist: spraak, lichaamstaal, teksten, ‘kunst’.
Wat verzonden wordt wordt zelden geruisloos ontvangen.
 
Bij ons mensen is er weinig relatie tussen input en output. Er tussen liggen verstoorde en gestoorde processen. De input is al onbetrouwbaar. Laat staan de output.

Dé waarheid bestaat niet. Alles is perceptie.
 
En daar ligt de paradox op tafel. Immers enkel in het besef dat we beperkt zijn, beperkingen hebben, kunnen we ruimte scheppen voor anderen. Andere meningen, andere gevoelens, andere logica’s.

Besef van eigen beperkingen schept ruimte.
Met de uitspraak: “alles is perceptie”. “Dit is de mijne, en ik neem slechts waar dat dat de jouwe is, en zelfs dat hoeft niet waar te zijn” kun je je nooit aangevallen voelen, noch de behoefte voelen iemand aan te vallen. Men hoeft zich niet meer aangesproken te voelen. Letterlijk en figuurlijk.
Je kan dan slechts aangesproken worden. Aan te bevelen overigens. “Kun je me vertellen hoe je tot een dergelijke conclusie bent gekomen?”. Dan ben je open in gesprek immers. Wederzijdse interesse. Dat schept ruimte voor oplossingen. Duurzame oplossingen. Ruimte. Integratie.
 
Geen besef van eigen beperkingen begrensd.
Het omgekeerde. Pesterijen, ruzies, bekvechten, oorlogen, terreur. Waar slechts het eigen gelijk wordt bevochten. As je je kwetsbaar opstelt wordt je genadeloos afgeschoten. Op dat slagveld is daar geen ruimte voor. Grenzen worden gesloten en bevochten. Op alle fronten. Met alle middelen. Met enkel verliezers. Segregatie.
 
Gelukkig heeft de overgrote meerderheid besef (bewust of onbewust) van de eigen beperkingen. Een glijdende schaal, maar toch. Het schept wel ruimte. We zijn een beschaving. Daarom nog.

Een kleine minderheid heeft dat besef niet, of nauwelijks. Deze groep valt op in een beschaving. Vanwege de onbeschaafdheid. Op zich is dat goed. Het wekt de weerzin op. Maar ze vergallen het met hun vuurspuwende gal voor de rest van de wereld. Enkel verliezers immers in hun oorlogen met hun strijders. Bloedende slachtvelden achterlatend.
 
Nog een stelling: Macro=micro.
 
Macro
Behoeft weinig toelichting. De kranten staan er bol van. Waarbij ook nog eens gesteld moet worden dat ondanks alle mogelijke waarnemingen, de verwerking en rapportage daarvan aan ernstige verkleuring lijdt. Laat staan onze verwerking daar weer van. Dé waarheid bestaat daar ook niet. Alles is perceptie.

Micro
Als voorbeeld ons “destillaat van de echte wereld”: het VKblog. Let wel. In deze (blog)wereld kan slechts gebruik gemaakt worden van één enkel zintuig: het oog. Geen zeven! Geen giga uitdaging dat te beseffen, wel een giga uitdaging om daar over heen te stappen!
 
Net als in de echte wereld lukt dat verreweg de meesten. De laatste week zijn hier 1100 blogs geplaatst. Door 350 bloggers. Ieder probeert in harmonie samen te leven en te overleven inclusief  deze giga beperkingen. Ruimte scheppend. Integrerend. En dat lukt, zelfs op dat ene zintuig! Een ware prestatie. Hulde.
 
Ieder? Een stuk of 5 bloggers (<1,5%) plaatsten ongeveer 10 blogs (<1%) deze week, waardoor er een ongekende oorlog uitbrak. Daar. Deze wereld stond er wel bol van. Van de reacties, van de aanbevelingen (!?!?), en van de ad hominems. De rotte vis werd er zeer duur betaald. Door het elkaar betaald te zetten. Elkaar daar begrenzend. Grenzen van goed fatsoen overschrijdend. Segregerend. Niets oplossend. De VK vredesmacht probeerde zelfs in te grijpen. Net als in de echte wereld ook weer tot ruzies leidend. Lijdend.

Een ernstig gebrek aan besef van de eigen beperkingen?

Alles is perceptie, dé waarheid bestaat niet. Dit waren mijn percepties, mijn ‘waarheden’.
 
Het is overal hetzelfde gedonder. Wanneer houdt dat eens op? En wanneer ontstaat ook bij die altijd kleine groep (waar dat besef ontbreekt) de oprechte en onbevangen interesse voor de ander? Dan is alle gedonder immers echt afgelopen. Duurzaam.

In de echte wereld en dus ook hier. Overal. Hard nodig!

Meer lezen:
Wikipedia: Perceptie
Wikipedia: Visuele perceptie
Wikipedia: Zintuig
 Wikipedia: Cognitie
 Wikipedia: Cognitiewetenschap
en de kranten natuurlijk!
en die 1100 andere blogs…

Terug lezen:
De grondstoffenoorlog: het wordt erger en erger..
Oorlog? Het is al lang oorlog, en dat zal alleen maar erger worden..

Eigenlijk niet lezen:
enkele illustratieve blogs voor het maco=micro en ‘het besef’ wat er zich kan afspelen als het besef (en gebrek aan interesse voor de ander) waar ik op doel ontbreekt (zie met name de reactie-ruimte – over ruimte gesproken):
Ik interesseer me niet…
Peter Louter….
De verzuiling..
De strontkar ….
Louter en de ….
Moderatie …..
Blogpauze
En/maar ook:
Overdenkingen – analyses

Nabericht:
Drie blogs zijn deze week in het geweld ‘gesneuveld’. Twee door de VK vredesmacht, één door de auteur zelve  die zich door medebloggers liet overtuigen dat het niet gepast was.
De vorige slachtvelden nog niet eens achtergelaten, zonder besef, zonder leervermogen, zijn de pijlen alleen vandaag al weer op twee nieuwe doelen gericht. De huurlegers liften grimlachend mee mee de grenzen over. Wat zouden ze denken?

Nabericht 24/11:
De VK Vredesmacht heeft vandaag goed werk verricht. Vrijwel alle blogs uit het hierboven gegeven lijstje zijn inmiddels verwijderd: vandaag alleen al: 
“Ik interesseer me niet..”, “Peter Louter..”, De strontkar..”, Louter en de..”, De moderatie…”,”Wat zouden ze denken…” 
Dat maakt een totaal van inmiddels 8 verwijderde blogs, plus één op voorhand verwijderde blog door de blogger zelf.
Verder heeft één blogger vandaag een blogverbod/ban gekregen tot 1 december 2008. En zijn vier blogs van hem verwijderd door de redactie.
In totaal dus 12! Misschien volgen er nog meer: grote schoonmaak. Hoog tijd.

250 Reacties op “Alles is perceptie. De paradox.

 1. Ruud Zweistra 21 november 2008 om 15:21

  Je voorbeelden maken veel duidelijk.
  Maar let op: ook "Alles is perceptie" is een relatieve waarheid!
  Al was het maar dat alle "Alles …" uitspraken, indien waar, zinloos zijn.
  Dit alles volgende uit de oude Chinese wijsheid: Hij die denkt dat hij door overal de grond met een meter op te hogen, hij bij alles kan zonder te reiken, loopt het risico van een hoge hernia.Reactie is geredigeerd

 2. Aad Verbaast 21 november 2008 om 15:31

  @Ruud Zweistra: uiteraard is "alles is perceptie" een relatieve waarheid. Relatief ten opzichte van andere ‘waarheden’.
  Al is het maar omdat als dé waarheid niet bestaat, deze ook niet waar kan zijn..
  Maar ook, zou er een kern van waarheid in kunnen zitten? 🙂
  De Chinese muur die ze hebben opgetrokken: was die nou om de Mongolen buiten te houden, of de Chinezen binnen?Reactie is geredigeerd

 3. Marjelle 21 november 2008 om 15:56

  Interessant onderwerp en mooi blog, Aad. 🙂 Communicatie m.n. binnen de beperkingen van de internetwereld is vaak moeilijk, je moet het idd alleen maar met je ‘oog’ doen en zelfs dat is beperkt omdat je alleen letters ziet en niet eens een gezicht, houding of uitstraling.
  ‘Alles is perceptie, er zijn verschillende werkelijkheden’, essentieel vind ik daarbij dat je vragen stelt, openstaat en luistert. Iets wat ik zoveel mogelijk doe, maar ook niet altijd lukt, gisteren nog ging ik even iets te voorbarig te werk en heb ik ‘sorry’ gefluisterd. 😉

 4. wj-tje 21 november 2008 om 16:00

  @ aad hoe kan het nu dat intuitieve gevoelens de deur op slot gooien, zelfs als het ‘blokoog’ rationeel informatie opneemt?
  ik stel de volgende formule voor
  P=somatische gevoelens * speciale zintuigen) verheven tot de macht intuitie minus de faktor ratio* Macro+MHIMC – Micro*MBIMC. H is is gelijk aan B.
  Want er zijn nu eenmaal eigenaarsrechten, ook op een kasteel.
  Soms gaat niet allen de poort op slot, maar wordt de sotbrug ook nog opgehaald.Reactie is geredigeerd

 5. Aad Verbaast 21 november 2008 om 16:03

  @Marjelle: dankjewel.
  Inderdaad, eigenlijk is het onvoorstelbaar dat er niet veel meer mis gaat Met alleen maar het oog (tekst zien) als zintuig. Geen lichaamstaal (80% van de communcicatie), een intonatie van het gesproken woord. Een wonder misschien wel dat toch nog zo vaak goed gaat.
  Het gaat dan ook wel eens (onbedoeld) fout bij mij. En dat vind ik dan zelf ook heel vervelend.
  Vele spanningen zijn toch gebaseerd op misverstanden toch? Misschien ook wel 80%-90%. Wat denk jij?Reactie is geredigeerd

 6. thera 21 november 2008 om 16:03

  Tja, toch vergeet je iets te vermelden. De onbewuste input. Daar waar de hersenen indrukken verwerken, die buiten ons onbewustzijn om gebeuren. Dat gebied waar de reclamewereld dankbaar op inwerkt. Ook daarom is het belangrijk zogenaamd zwartmaakblogs weg te houden. Want ook al lees je ze niet, of slechts zijdelings, ze worden ergens onbewust opgeslagen en gaan van binnenuit jouw meningsvorming bepalen. Op deze wijze is het een langzaam werkend gif.
  Ethischer zijn m.i. de blogs met veel argumenten, voor en/of tegen.

 7. Aad Verbaast 21 november 2008 om 16:09

  @WJ-tje: er lijkt een ware cognitieve wetenschapper in je te zijn opgestaan.
  Over formules: ik zit me wel eens af te vragen of met het groter worden van het intellect, de boerenverstandsfactor afneemt. Wat denk jij?
  Verder: je formule is indrukwekkend. Kun je die toelichten? "P", "MHIMC"..?
  En de eenheden ( ik heb altijd geleerd dat dat zo ontzettend belangrijk is)?

 8. Aad Verbaast 21 november 2008 om 16:14

  @Thera: je kaart inderdaad een belangrijke (en inderdaad onderbelichte factor aan).
  Misschien een beetje (oa) verborgen in de boodschap: "Een kleine minderheid… gal voor de rest van de wereld."?
  Aan de andere kant, als de hersenpan al is geprogrammeerd dat iets weerzinwekkend is (dat kan zo maar), dan het de werking van die software versterken.
  Is het nog niet gprogrammeerd zal het beïnvloeden. Maar kan ook beide kanten op gaan. Eens?
  Nog een belangrijke factor die ik niet genoemd heb (het was al zo lang): de groepspsychose, het laten meeslepen in.
  Vele hooligans zijn, als ze maar alleen zijn, jongens waar prima mee te praten is. In de groep kunnen ze als groep duivelse trekken krijgen.
  Zal wellicht hier ook meespelen?Reactie is geredigeerd

 9. rufenacht 21 november 2008 om 16:37

  Boeiend blog: een goeie les voor nieuwkomers en dus warm aanbevolen.

 10. Aad Verbaast 21 november 2008 om 16:42

  @Rufenacht: dank. Alleen voor nieuwkomers? 😉

 11. Martin Broek 21 november 2008 om 16:44

  De waarheid bestaat wel en soms is het ook waardig om daar voor op te komen, vind ik. De waarheid is dat steeds meer mensen in de wereld arm worden en dood gaan. Die mensen hebben er niets aan dat die waarheid ook anders gezien kan worden: dat ze als het beter gaat met de economie ook meer kruimels van de tafel zullen zien vallen. Zo staan twee waarheden – om het zwart wit te stellen – tegenover elkaar en ik weet wel voor wiens waarheid ik kies. In al mijn bescheidenheid wil ik die heel brutaal verdedigen. Nu nog even snel http://nl.youtube.com/watch?v=jZZ96J_PVbk.Reactie is geredigeerd

 12. Aad Verbaast 21 november 2008 om 17:01

  @Martin Broek: "De waarheid is dat steeds meer mensen in de wereld arm worden en dood gaan."
  Ik denk ook dat dat een warheid is, en is eigenlijk een waarneming, waar weinig mensen aan zouden kunnen onttrekken.
  En toch gebeurd het. Er zijn nogal wat mensen die het niet willen zien/noch horen. Of er niets van willen weten (!). En als ze dat dan als een problem willen zien, dan strijen de partijen nog hoe en of daar iets aan gedaan zou moeten worden. Er zijn immers (politici zelfs) die de ontwikkelingshulp maar helemaal willen afschaffen?
  Ondertussen sterven er duizenden en duizenden mensen van de honger en dorst en (eenvoudig te verhelpen) ziektes. Schandalig!
  Om in de terminologie van deze blog te blijven: gebrek aan besef en interesse?
  Je hebt er een zeer toepasselijk muziekje bij uitgezocht.Aan jou wel toe te vertrouwen 🙂

 13. Klaverblad 21 november 2008 om 17:02

  Lekker diepzinnig en met de aanvulling van Thera heel waardevol. Een kadootje..

 14. Aad Verbaast 21 november 2008 om 17:10

  @Klaverblad, bijzonder dat je het als een kadootje ziet op en voor je verjaardag. Moge het je wel bekomen en dat je er lang plezier van zult hebben..
  Oh ja, gelukkig maar dat je niet gezegd hebt (wat nog wel eens met kadootjes krijgen gebeurd): dat had je niet moeten doen.. :-))
  Nog een fijne dag!Reactie is geredigeerd

 15. Summer Plant 21 november 2008 om 17:38

  @Aad, communicatie via tekst hoeft niet per defintie beperkter te zijn dan communiceren met meer of alle zintuigen. Denk bijvoorbeeld aan dove en/of blinde mensen, die ter compensatie hun goed functionerende zintuigen intensiever gebruiken. Uit andermans geschreven woord kun je toch redelijk veel opmaken, mits men z`n best doet en niet oppervlakking leest,algemeen gesproken. Wie oppervlakking leest en reageert zal dat waarschijnlijk ook vis à vis zijn.
  Goed, ik dacht even hardop over mijn perceptie. In ieder geval weer een nadenkblog:) Helaas wordt leerstof door degene die het `t hardst kan gebruiken, vaak niet in zijn of haar perceptie opgenomen. Nu zal ik niet met de spreekwoordelijke "eerste steen gooien"….

 16. Aad Verbaast 21 november 2008 om 17:51

  @Summer plant: waar je op doelt is dat mensen met bepaalde handicaps (beperktheid van gebruik van bepaalde zintuigen) op vaak zeer knappe wijze de bestaande zintuigen een enorme oppepper kunnen geven (op zich mij betoog ondersteunend naar mijn gevoel). Gelukkig maar overigens.
  Ik heb vele communicatietrainingen mogen geven voor managementteams. Dat begon altijd met een zekere weerstand: "wij communiceen toch prima?".
  Daar waren leuke spelletjes voor om ze te laten zien dat communiceren (zuiver de boodschap over brengen) een ware puinhoop was..
  Dat gaf inzicht, om vervolgens te kunnen bouwen.
  Met intercultuele teams is dat nog moeilijker. Boodschappen lopen nog eens een groot risico ook nog eens door de cultuurfactor volstrekt verkeerd te worden begrepen. Ik ben zelf ook vele malen in die ‘val’ gelopen tijdens mijn woontijd in andere culturen.
  "Nadenkblog": dat is ook precies de bedoeling, dank.
  "eerste steen": grappig dat je dat zegt. Mijn allereerste blog hier een jaar geleden:http://www.volkskrantblog.nl/bericht/168155Reactie is geredigeerd

 17. jan bouma 21 november 2008 om 18:09

  @Aad
  Alweer een belangrijk blog; kom er nog wel op terug. Voorlopig groet…JB

 18. Aad Verbaast 21 november 2008 om 18:10

  @Jan: ik probeer wel een beetje jouw hoge kwaliteitseisen bij te houden natuurlijk.
  Wie zou het aandurven door jou afgeserveerd te worden immers. :-))Reactie is geredigeerd

 19. Ruud Zweistra 21 november 2008 om 18:33

  Waarom die mieren?

 20. Buitendijks 21 november 2008 om 18:39

  @ Aad: een scherpslijper zou in dit blog ook een scheiding kunnen zien tussen mensen die ruimte kunnen maken voor anderen en een minderheid die dat niet zou kunnen. En daar ligt denk ik een gewichtiger paradox, die de laatste tijd handig wordt uitgebuit door bepaalde lieden: in het verlengde van tolerantie ligt intolerantie voor de intoleranten, of, in dit geval, in het verlengde van een besef van de eigen beperkingen ligt het besef van en een intolerantie voor hen die zich hun beperkingen niet lijken te beseffen. Zelfs de meest tolerante persoon kan dusdanig worden gemanipuleerd dat zijn of haar intoleranties boven komen.
  In die zin is je besef een eerste stap. Vervolgens je besef van jezelf en anderen ontstijgen is een stap richting zuivere mystiek en berusting. Maar wie die kant opgaat houdt zich waarschijnlijk allang niet meer ledig met ideologische praatjes, linksom of rechtsom, laat staan met blogvetes. Misschien moet het besef van je eigen beperking daarom wel samengaan met een beeld van de betere persoon die je zou kunnen zijn c.q. bewondering voor sommige anderen, ook op het blog. Ik weet wie ik nomineer 😉
  ‘Ego’ blijft een lastig en glibberig iets, dat maak je eens temeer duidelijk…Reactie is geredigeerd

 21. Aad Verbaast 21 november 2008 om 18:39

  @Ruud Zweistra: je leert snel :-)))
  Goede vraag! Ik hoopte dat iemand die vraag zou stellen. Extra leuk dat jij dat doet.
  Ik zou je dat graag willen vertellen en zal dat ook zeker doen.
  Maar eerst een vraag aan jou: welke associaties (percepties) heb jij er mee?

 22. Ruud Zweistra 21 november 2008 om 18:47

  Pfff, Aad, leg jij eerst maar eens al de witzen in mijn eerste reactie uit 🙂
  Maar ik moet bekennen dat ik deze opmerking maak ten einde nog wat denktijd te versieren …
  Zo meteen ga ik uit eten, dus het wordt sowieso later.Reactie is geredigeerd

 23. Rubio 21 november 2008 om 18:49

  Mieren/mensen die vechtend ten ‘onder’ gaan? Of ben ik nu juffrouw Snap??Reactie is geredigeerd

 24. Johan Peters 21 november 2008 om 18:51

  Mieren: hebben een geheel eigen perceptie en groepsgevoel …

 25. Summer Plant 21 november 2008 om 18:52

  Ha! Aad, dat bedoelde ik precies, volgens de letter dus. Zie je? Het kàn!
  Daarom ook mijn: Hij die zonder zonder is…etc.
  Wist niet dat je er ooit een blog over had gemaakt. Ik bedoelde echt dat ik in elk geval niet zonder zonde(n) ben en dàt ik daarom de eerste steen ook niet zou willen gooien:)). Toch mooi, dat we elkaar met verschillende percepties kunnen begrijpen. Voor mij is perceptie dus niet doorslaggevend bij miscommunicatie.Reactie is geredigeerd

 26. Aad Verbaast 21 november 2008 om 18:53

  @Buitendijks: dank voor je bespiegelingen.
  ===scherpslijpen ===: prima, zo lang het niet met messen wordt uitgevochten denk ik dan..
  === intolerantie voor de intoleranten ===: intolerantie kan op vele manieren worden geuit. Het kan ook door mensen in hun eigenwaarde te laten en inspanningen te verrichten (je uiterste best doen) hen andere inzichten te geven toch? Geïnteresseerd laten raken in anderen bjvoorbeeld? Naast besef uiteraard. Zonder inzicht geen uitzicht.
  === Misschien moet het besef van je eigen beperking daarom wel samengaan met een beeld van de betere persoon die je zou kunnen zijn c.q. bewondering voor sommige anderen ===
  Niets mis mee toch? Maar ook lessen in nederigheid. Gewoon accepteren dat iemand anders iets beter kan dan jezelf. Heeft mij overigens veel pijn en moeite gekost.. Een zelfinzicht (erg laat) dat ik pas de afgelopen vijf jaar heb verkregen..
  === Zelfs de meest tolerante persoon kan dusdanig worden gemanipuleerd dat zijn of haar intoleranties boven komen. ===
  Ik laat me graag uitdagen in deze. Maar ook in het besef dat ik ook daar mijn beperkingen/grenzen heb.
  === Ik weet wie ik nomineer ;-)===
  Ik weet niet wie jij nomineert. En moet nog even nadenken wie ik zou nomineren. Er komen wel een paar namen boven borrelen.Reactie is geredigeerd

 27. Ruud Zweistra 21 november 2008 om 18:53

  Op de valreep:
  Twee eenzame zielen die elkaar op sympathieke wijze begroeten op een barre vlakte, geteisterd door een hete zon?
  Jij en ik op het weblog!

 28. Aad Verbaast 21 november 2008 om 18:56

  @Ruud Zweistra: dat is er één van inderdaad. :-))
  Althans met de variatie: ondergaande zon..
  Voordat ik de mijne geef: nog andere associaties?Reactie is geredigeerd

 29. Aad Verbaast 21 november 2008 om 19:00

  @Rubio: het kan er zomaar eentje zijn.. ga door welke nog meer als je die foto ziet?

 30. Aad Verbaast 21 november 2008 om 19:01

  @Johan Peters: zou zomaar kunnen: welke in jouw perceptie?

 31. Aad Verbaast 21 november 2008 om 19:03

  @Summer plant: precies. Het kan prima, er zijn vele goede voorbeelden van.
  Maar een zekere zelfrelativering van de eigen beperkingen moet je niet vreemd zijn.. Dan kan het.. Precies het thema van deze blog..
  Je moest eens weten wat ik allemaal niet kan :-0Reactie is geredigeerd

 32. Rubio 21 november 2008 om 19:20

  Aad; Er is meer dan ik kan ‘zien’. Ik zie een halve waarheid

 33. Rubio 21 november 2008 om 19:32

  Toch maar eens een Peridoot aanschaffen…

 34. Aad Verbaast 21 november 2008 om 19:38

  @Rubio: geldt voor mij ook uiteraard dat er meer is dan wij ‘zien’. Maar uit interesse vraag ik toch nog even door: wat zie je nog meer? Of blij je er bij: "Mieren/mensen die vechtend ten ‘onder’ gaan".?
  "Peridoot": hahaha.. kan nooit kwaad Rubio: je weet maar nooit.Reactie is geredigeerd

 35. de Stripman 21 november 2008 om 20:17

  Wijze woorden, Aad ! Maar ik heb niet de indruk dat het VK-blog verpest wordt door ongenuanceerde herrieschoppers, hoor.
  Naar mijn idee kun je hier heel plezierig bloggen, zonder je iets van deze blogs aan te trekken. En ik heb veel liever dat heetgebakerde types elkaar de hersens inslaan in de virtuele wereld dan in het echt.
  Persoonlijk lees ik dan wel om hun vechtpartijen heen…;o)
  En van je onderbewuste (Thera) moet je je gewoon niets aantrekken, Het is een populaire theorie, maar het is nog niemand gelukt om te bewijzen dat het onderbewuste echt bestaat…;o)Reactie is geredigeerd

 36. Aad Verbaast 21 november 2008 om 20:30

  @Stripman: je hebt gelijk dat hét VKblog niet verpest wordt. Het is zoals ik aantoonde op basis van cijfers van de Volkskrant zelf immers maar ongeveer 1%..
  99%% heeft het uitstekend naar de zin denk ik!
  "Vituele wereld": helemaal gelijk.
  "Onderbewustzijn": ik zou het niet weten.. Er gebeuren bij mij soms rare dingen. Ik weet niet waar het vandaan komt. Heb jij dat ook wel eens 🙂

 37. de Stripman 21 november 2008 om 21:18

  O, ja, maar dat is natuurlijk ook een kwestie van perceptie. Of toeval, inspiratie, gelukkige invallen, of dommigheid, net hoe je het noemen wil.
  Het onderbewuste als een gedachtenstroom die onder de oppervlakte bezig is en af en toe de kop op steekt om ons dagelijks leven te beïnvloeden, is een verzinsel van Freud en co. Daar geloof ik niet zo in. Er zijn allerlei dingen waar we ons niet van bewust zijn, maar dat is iets anders.
  Het onderbewuste als donkere onderstroom, zoals veel mensen dat in hun leven ingebouwd hebben, dat is nog nooit wetenschappelijk aangetoond…;o)

 38. Aad Verbaast 21 november 2008 om 21:37

  @Stripman: zou zo maar kunnen.
  Freud heeft denk ik (ik zou niet ens weten hoe) overigens veel te grote sporen achtergelaten in het leven. Veel van zijn ideeën zijn nog steeds verweven in ons denken, zonder dat er iets is van aangetoond.
  Over "verwerken" gesproken. Het brein wil blijkbaar ook maar al te graag iets voetstoots aannemen. Goedgelovigheid heet dat toch? :-0Reactie is geredigeerd

 39. de Stripman 21 november 2008 om 21:43

  De ideeën van de oude Sigmund zijn heel hardnekkig. Een andere is dat we nare dingen zouden verdringen. Dat is absoluut niet zo, de meeste mensen hebben juist grote problemen met het vergeten van nare dingen. Toch geloven we het tegenovergestelde.
  Het onderbewustzijn is ook zo’n tot de verbeelding sprekende uitvinding. Maar het gekke is dat het verdomd lastig wordt als je het probeert te omschrijven. Wat is het dan ? Gedachten die je wel hebt, maar je hebt er geen erg in ? In dat geval zijn het ook geen gedachten zou ik zeggen. En zodra je er wel erg in hebt zijn ze niet onderbewust meer…;o)

 40. Katz 21 november 2008 om 21:47

  Aad, over halfedelstenen en mineralen gesproken. Als ik lees waar een peridoot allemaal goed voor is. Ik heb ooit een aventurijn geadviseerd gekregen. Daar zou je wat harder van worden. Minder gevoelig qua karakter dus. Gewoon "haar op de tanden" laten groeien wat er met geen enkel scheerapparaat af te krijgen is:)). Nou, ik werd me toch assertief! (niet te verwarren met aggressief). En dat al na enkele dagen. Kan natuurlijk suggestie zijn geweest. Blijft de vraag hoe suggestie zo sterk kan zijn. Vanaf dat moment slik ik uiteraard slechts placebo`s inplaats van medicijnen. De medicijnenindustrie zal aan mij geen cent meer verdienen. De placeboindustrie daarentegen weer wel. Het is een keuze, ontstaan door mijn perceptie.
  Groeten!Reactie is geredigeerd

 41. Aad Verbaast 21 november 2008 om 21:52

  @Stripman: je haalt me letterlijk de woorden uit de mond: verdringen. Typisch een begrip van hem komen en wat vaste voet heeft gekregen. Ik had het hierboven al bijna neergeschreven. Dromen, nog zo eentje..
  Tja.. ik ben niet zon kenner overigens hoor. Ik zal het wel verdrongen hebben 🙂
  Kon ik maar bewust iets vedringen. Dat zou toch wel mooi zijn eigenlijk. Ken jij daar een cursusje voor?
  "Gummen voor beginners"?

 42. Aad Verbaast 21 november 2008 om 21:58

  @Katz: hahaha.. tja die steen zal wel van je hat zijn gvallen. Geen bittere pillen meer voor jou. Ach die stenen, ik heb met al dat soort dingen: hoe zou ik het moeten weten? En hoe kunnen anderen het weten? Niet dus.. Maar ja, dan is er ook geen reden het te ontkennen..
  Die peridoot had ik een keer toevallig gekocht omdat ik hm zo mooi vond. Later ben ik eens gaan opzoeken wat dat betekende. Ik zag wel fraaie eigenschappen daaaan toegedicht. Ik wilde me zelf daar wel aan spiegelen.
  Pas deze maand las ik (jir op het blog overigens) dat peridoot ook nog een hele fraaie oplossing kan bieden voor het CO2 probleem.. Tja, dan wodt het ineens wetenschappelijk en nog aantrekkelijker!
  En uiteraard zeggen de spiitualisten dan: dat (die steen die je ‘gekozen’ hebt is geen toeval. Wie weet? 🙂 Weet jij het?
  Maar met die perceptie kan ik wel leven 🙂
  Er moet natuurlijk wel een beetje romantiek overblijven toch?Reactie is geredigeerd

 43. de Stripman 21 november 2008 om 22:14

  @ Aad: Een verdringingscursus ? Daar moet voor een handige spirituele entrepeneur een leuke boterham in te verdienen zijn. Maar eerst ga ik nu de vermoeidheid een beetje verdringen. Tot morgen…;o)

 44. Aad Verbaast 21 november 2008 om 22:35

  @Stripman: leuk idee toch? Staan ze vast voor de duer met zijn alle de dringen voor de deur om naar binnen te mogen. En dan hebben ze niet eens nog in te gaten dat het al een deel van de cursus is 🙂
  Rust ze, tot morgen.
  Beetje ruim bed toch wel? Anders is het zo dringen.

 45. Katz 21 november 2008 om 22:37

  Aad, inderdaad, ha ha! Er viel een steen van mijn hart, figuurlijk gesproken. Allemaal zelfsuggestie, so what? Als `t helpt doet het er niet toe hoe. Alles dus perceptie maar ook veel suggestie.
  Ook leuk: jij koos de steen of de steen koos jou. CO2 te neutraliseren met peridoot? Er bestaan ook koolstoffileters, dus waarom geen peridootfilters? Geweldig nieuws! Skepsis zal er wel weer niet blij mee zijn…
  Allemaal dus aan de peridoot. De een z`n peridood is de ander zijn brood! Als we moeten wachten tot de wetenschap die CO2 eigenschappen eindelijk ontdekt heeft, is het te laat. Als het kalf verdronken is…enzovoorts. De wetenschap loopt nog weleens achter de feiten aan, wil het wiel nogmaals uitvinden en te forse winst maken uit node van zieke mensen. Filantropisch zou ik dat niet willen noemen. Mag ook weleens een bezempje door. M.a.w. minder winst, minder imposante gebouwen, minder "dikke" auto`s en bolknaksigaren en meer mensen daadwerkelijk helpen.
  Die romantiek die je noemt snap ik niet. Zal misschien wel door de aventurijn komen:).
  Ik ga slapen nu. Tot "kijk"!

 46. 100_woorden 21 november 2008 om 22:51

  Mierenneuken over waarneming, dat was mijn eerste associatie 😉
  Laat ik het eens helemaal omdraaien en zeggen dat niets perceptie is. Ik ben massaloze informatie die zichzelf telkens rangschikt tot nieuwe patronen. Dit blog, iedereen die reageert, de hele wereld, ja zelfs het hele universum is een creatie (misschien is illusie een beter woord) van dat wat ik nu maar even "ik" noem die "bestaat" tot het moment dat de informatie dusdanig is gerangschikt dat het huidige patroon is overgegaan in een nieuw patroon dat geen enkel kenmerk meer vertoont van het voorgaande. Eenzaam eigenlijk, mijn perceptieloze edoch goddelijke bestaan.

 47. Aad Verbaast 21 november 2008 om 22:55

  @Katz: echt waar hoor van de CO2. Kijk even rechts bij hetinfoblok: Bij de peidoot staat inmiddels ook een link naar het desbetreffende artikel daarover. Erg interassant!
  Over minder: heb je toevallig gisteren die doumantaire gezien ovr een Fins gezin die alles anders ging doen om de olie uit hun gezin te bannen (geen palstics en bienzine meer etc. Alles om hun 20.000 kilo CO2 uitsoo per jaar te verminderen? Ook weer erg boeiend.
  Romantiek snap je niet? Niet heel erg ingewikkeld dat uit te leggen: er moet iets te domen en te fantaseren over blijven vind ik, ik noem dat gewoon de romantiek.
  Betkent ook dat ik uitstekend van iets kan genieten zonder er in te geloven, of te willen weten of het waar of niet waar is. Snap je?
  Slaap ze, leuk dat je er weer was!

 48. Aad Verbaast 21 november 2008 om 22:58

  @100_woorden: je kan alles omdraaien natuulijk.
  Maar ik snap even niet: "dat niets perceptie is". Bedoel je daarmee: niets wordt waargenomen?
  Wat moet ik me daar bij voorstellen?
  Je refereert als ik het geod begrijp naar een vorm die lijkt op creationisme of zoiets?
  Alle bestaat al, en we spelen er een nutteloze rol in?
  Zoiets? Ik kan je niet goed volgen.
  Bij uitzondering overigens :-))
  Tja die mieren: een aantal mensen zijn nog aan het nadenken wat daar nou mee bedoelt is.. Daar wordt nog op teruggekomen.
  Zal ik jouw associatie maar bij het lijstje zetten? Ik weet niet goed hoe mieren het doen, maar dit lijkt me toch meer het voorspel of zoiets dan. :-0Reactie is geredigeerd

 49. 100_woorden 21 november 2008 om 23:46

  Zie het bestaan als een illusie, een hersenspinsel van een wezen dat geen hersens heeft in de letterlijke betekenis van het woord.
  Het vraagt voorstellingsvermogen, maar laat het idee los van een wereld met materie en mensen en probeer je een wereld voor te stellen die alleen uit informatie bestaat. Mijn reactie aan jou komt niet van mij, maar is onderdeel van jezelf. Als de schrijver die een dialoog voert met zijn protagonist. Termen als input en output zijn irrelevant omdat er geen binnen en buiten is. Het is eindeloze variatie in een punt, in één dimensie zo je wilt.

 50. Rubio 21 november 2008 om 23:51

  Aad; Tja, zoals je weet ben ik geen mierenneuker, vandaar…Zat eerst te kijken of er geen UFO was waar te nemen met ET erin, dan zouden de rapen immers gaar geweest zijn…Reactie is geredigeerd

 51. 100_woorden 21 november 2008 om 23:54

  Wat de mieren betreft, die doen het in een groep, net als veel bloggers 😉
  Wat je in de mieren ziet is perceptie (om in jouw termen te spreken). Je kunt er communicatie in zien, kussen bij een ondergaande zon, de nietigheid van het individu ten opzichte van zijn oneindige omgeving, emotieloze robots die doen wat voorgeprogrammeerd is zonder zelf te denken of te voelen, de drang om woorden kracht bij te zetten met beelden, de onzekerheid van de schrijver over zijn woorden of een variatie op de banner van je blog waarin twee mensen naar de ondergaande zon staren.

 52. Aad Verbaast 21 november 2008 om 23:58

  @100_woorden: n snap ik het beter voorzover mijn fantasie het toelaat overigens. Doet me wel een beetje aan de matrix denken als de Hollywoord variant daarvan.
  Maar stel dat het zo is als jij het stelt. En ik denk/fnctioneer zoals ik nu denk/functioneer, wat is er dan anders aan me? Ik besef het immers niet?
  Snap je?
  Ik kan me (een beetje) een voorstelling maken dat er 4 dimensies zijn. Er zijn’wetenschappers’ die beweren bewezen te hebben dat het er zelfs 11 moeten zijn.
  Maar wat heb ik er aan? Mijn bepertke zintuigelijk waarneming ziet er slechts drie. En mijn beperkte brei tussen de oren komt iet verder dan het denken in drie dimensie en afstanden. Als er al wat anders is, is het niet geprogrammeerd dus wekunnen het niet eens bedenken.
  Kortom: waar wil naar toe?

 53. Aad Verbaast 22 november 2008 om 00:01

  @Rubio: zo goed had ik de foto zelf nog niet eens bekeken..
  Ik vond het wel een mooie overigens. Geleend hoor. Zo mooi als 100_woorden ze maakt, kan niemand. En dat is niet om te slijmen nu 100_woorden hier is (hij weet dat ik dat vind).
  Kijk daar wel eens: nu je kans. Gewoon even op zijn avatar klikken en een beetje bladeren daar
  De foto’s spatten van het scherm af.. Ik wist niet eens dat ik zo’n helder scherm had..
  Bljjkt niet aan het scherm te liggen :-)))Reactie is geredigeerd

 54. Rubio 22 november 2008 om 00:10

  Aad, 100_woorden; Inderdaad zeer indrukwekkend. Is het geoorloofd om deze/sommige foto’s te downoaden en/of te versturen aan liefhebbers/vriendjes?

 55. 100_woorden 22 november 2008 om 00:11

  In dromen registreer je voor je gevoel dingen met je zintuigen, maar eenmaal wakker weet je dat het niet je zintuigen waren, maar ervaringen die opgeslagen zitten in je grijze massa waarmee in feite voor iedereen duidelijk is dat je geen zintuigen nodig hebt om zintuiglijk te ervaren. Trek dat verder door en je hebt geen leven nodig om te leven en geen wereld om "te zijn".
  In The Matrix leef je in een schijnwereld, maar besta je buiten die wereld wel als een mens van vlees en bloed. In "mijn" wereld besta je helemaal niet, dat is de kern.

 56. Aad Verbaast 22 november 2008 om 00:11

  @100_woorden: 23:54..
  Je geeft exact aan waarom ik die foto nou zo sprekend vond bij deze blog.
  Niemand zal ontkennen dat de kijkers naar deze blog een andere foto krijgt voorgescoteld. Die is uitaard hetzelfde.
  Het is ook niet een complexe foto (geheimzinnig of zo). Gewoon twee mieen met de neuzen tegen elkaar en een zon. En ze staan op een vlak.. weinig discussie over mogelijk immers (de zintuigelijke waarneming van een zintuig!)
  Maar er zijn heel vele verschillende mogelijkheden het te interpreteren wat ze an het doen zijn.
  En jij 100_woorden geeft dat precies aan. Je noemt er meerdere omdat jij ook erg associatief ingesteld bent (je blogs getuigen daarvan).
  Niet alle kunnen zo veel variaties bedenken.
  Kortom: er is geen ‘waarheid..’
  Ik heb geen flauw idee wat ze aan het doen zijn, ik kan slechts gissen.
  Dus (ook een conclusie van deze blog): vraag het dan! :-))
  En zeg het me niet..of laten we gezamenlijk onderzoeken of er nog meer mogelijheden zijn voor diet gedrag: door studie vn die beesten te maken.
  Zoiets.. jaja, wat een plaatje al niet kan zeggen en oproepen.Reactie is geredigeerd

 57. 100_woorden 22 november 2008 om 00:13

  @Rubio
  Zolang je er niets commercieels mee doet, kun je wat mij betreft je gang gaan.

 58. Aad Verbaast 22 november 2008 om 00:19

  P.S. ter aanvulling van je alternatieven. Ik heb er een klein beetje van gelezen, en deze zomer ook wel eens een paar uurtjes gefascineerd naar een mierenhopje liggen kijken (ja,ja).
  Nog een paar mogelijkheden (in aanvulling):
  a. mieren hebben werkers, en soldaten (!). Wat zijn dit? Ik weet het niet, maar we ander gedrag..
  b. als mieren elkaar tegen komen in tegengestelde richting op hun autobaan, maken ze altijd even ‘een praatje’.Dan doen door even elkaar met de neus aant tikken (lijkt het). Kan dus ook een gewoon praatje zijn.
  c. Is het een vechtpartij?
  d. gaat de zon onder of komt die op?
  Ieder ziet zijn eigen waarheden…. "Men ziet wat men wilt zien, men hoort wat men horen wil, men voelt wat men voelen wil."is toch ook zo’n uitdrukking?

 59. Rubio 22 november 2008 om 00:20

  100_woorden; Weest gerust, we zijn allen slechts enthousiaste amateurs, op m’n woord. Bedankt.

 60. Aad Verbaast 22 november 2008 om 00:22

  @Rubio
  @100_woorden
  Uiteraad (nnem ik aan) met dikke bronvermelding!
  100_woorden:
  1.exposeer jij we eens?
  2. Ik weet nog steeds niet wat RAW is en hoe dat blijkbaar het zo speciaal kan oppeppen.
  Kun je niet eens een goed linkje sturen of hier neerzetten waar ik daar eens iets over kan lezen? En over de benodigde software?

 61. wj-tje 22 november 2008 om 01:38

  @aad draai ik een aanlooploopje naar E = mc in het kwadraat.
  m= my home is my castle. (MHIMC)
  e =ego
  c = cognitieve perceptie.
  even uitrekenen wat een cognitieve gedachtenflits voor invloed heeft op E.
  Leuk toch zo’n multifunctionele, herleidbare, forumule inzetten op een Ubbo Wockels hoogleraarschap. Omdat mijnheer zich zelf de ‘E"’ toedichtte.
  Wie betaalt E eigenlijk?

 62. Martin Broek 22 november 2008 om 02:45

  Aad Je hebt gelijk het is een waarneming dat wat ik om 16.44 uur nog tot waarheid bestempelde. Met de waarheid moet je voorzichtig zijn en daarom heb ik ooit besloten – weet nog preceies wanneer – dat er maar 1 waarheid is en dat is dat alle mensen van evengrote waarde zijn. Dat bedacht ik me toen ik naar mijn avondje uit fietste.Reactie is geredigeerd

 63. Martin Broek 22 november 2008 om 03:00

  vergeten. Dit past – niet kijken, alleen luisteren – erg goed bij de ‘waarheid’.Reactie is geredigeerd

 64. ceesincambodja 22 november 2008 om 04:07

  Het sop is de kool niet waard.
  En gaat over tot de orde van de dag…
  Metzonnigegroet

 65. satuka 22 november 2008 om 09:24

  De behoefte aan één waarheid is behoefte aan zekerheid, aan kaders, aan hokjes.. aan grenzen… Die behoefte kan helaas eng-religieuze vormen aannemen zonder dat er maar een god aan te pas komt.
  Mooi blog en veel food for thought.

 66. Aad Verbaast 22 november 2008 om 09:32

  @Martin Broek: op de fiets kun je ook tot bijzondere gedachten komen. Het is echter jouw waarheid die hebt besloten aan te nemen. Maar als je om je heen kijkt zul je zien dat dat er ook mensen zijn (vele?) die het oneens met je zijn. Raar voobeeld: is je fiets wel eens gestolen?
  "muziek": ik kan er alleen naar kijken, want de link kan ik niet aanklikken.. :-0

 67. Aad Verbaast 22 november 2008 om 09:34

  Cees In Cambodja: beetje te snel gelezen?
  Ik heb het over oorlogen en onrecht in de wereld. En basis van gedrag van mensen waardoor dit soort oorlogen ontstaan.
  Lijk me toch wel het sop waard: een schoonmaakactie zelfs!
  Jij zit er midden in..
  Dus ik denk: hij heeft het niet goed gelezen, ach komt wel eens voor. Ik zal het je niet euvel duiden overigens. We maken immers gebruik van maar een zintuig hier, en dan nog beperkt… :-)Reactie is geredigeerd

 68. Aad Verbaast 22 november 2008 om 09:39

  @Satuka: dank, eens met je.
  In een weeld van vrijheid bestaan geen hokjes immers. Mensen die mensen in hokjes stoppen of mensen die vrijwillig in hokjes gan zitten, begrenzen de eigen vrijheid.
  Naast de factoren dieje opnoemt (eens), wat dacht je van de factor dat mensen die dat doen blijkbaar een vorm van VEILIGHEID zoeken. En die vinden in een hokje.
  Merkwaardig (vind ik), maar blijkbaar een groot gemeengoed..Reactie is geredigeerd

 69. thera 22 november 2008 om 09:54

  Goedemorgen, ik heb heel wat gemist. Even vluchtig de reacties doorgekeken. hihi
  Stripman, ik heb het niet over het onderbewuste in de zin van het geheimzinnige zintuig. Ik het het over het onbewuste, kortom alles wat je onbewust registreert. Stel dat dit meetbaar zou zijn in bits, is door onderzoek(en) aangetoond, dat de mens bewust ongeveer 60 bits per seconde kan verwerken, dit staat in schril contrast met de 11,2 miljoen bits per seconde die hij onbewust verwerkt. Een groot deel van de handelingen gebeurt bijvoorbeeld ook zonder dat je hiervoor je bewustzijn hoeft in te schakelen, neem naast reflecten, alle automatische handelingen enzovoort. Heel veel neem je waar zonder dat je je er bewust van bent.Reactie is geredigeerd

 70. de Stripman 22 november 2008 om 10:02

  @ Thera En Aad: Goedemorgen ! Goed geslapen en uitgerust ?
  Thera heeft helemaal gelijk als ze bedoelt dat ons lichaam en onze hersenen dus ook, heel veel dingen waarnemen en op zaken reageren en dingen doen, zonder dat we ons daarvan bewust zijn. Dat is maar goed ook want als je je van alle processen bewust moest zijn zou je hoofd omlopen.
  Maar dat is niet het ‘onderbewustzijn’ dat Freud bedoelt en waar veel mensen in geloven. Misschien hebben we elkaar wat dat betreft verkeerd begrepen…;o)

 71. jan bouma 22 november 2008 om 10:04

  @Aad
  en
  @CIC…die ik ook even niet begrijp i.t.t. het grote begrip dat ik hem anders altijd moet toekennen…-:))
  Misschien daalt er een niet acceptabele rust, als een zachte deken, over de wereld als men "uitgepraat" c.q. soms "uitgeraasd" zou zijn en… dan de Stilte vreest. Think! In mijn voorwoord omschreef ik die toestand als volgt:
  "…We zullen – zonodig ! – de grofheid
  met nog grovere middelen bestrijden
  al is het met de Stilte…"
  Tijdens de Stilte heeft men tijd voor een introspectie van "het lawaai" buiten de Stilte en de beantwoording van de vraag "of het lawaai" wel gehoord zou moeten worden.
  Goed en welnu:
  Dat brengt mij op de inlassing van het volgende comment. Dat is geplukt vanaf Maria Trepps megablog over het verhaal van Peter Louter en "het geschreeuw" dat daarop weer volgde. Terzake zou ik willen opmerken dat slechts "de grove evidenties" zich lenen voor het maken van veel kabaal en daar dan ook reden voor is. Voor het overige "is vaak het geschreeuw de wol niet waard!" En daar doelde CIC waarschijnlijk op met z’n comment.
  De inlassing:
  jan bouma / 17-11-2008 14:07
  Als de "communis opinio" van dit discours – zie hierboven – is dat men alle opvattingen zou dienen te huldigen, dan dient men in alle objectiviteit te kunnen vaststellen wat daaraan contrair is. Door het gekrakeel van voor- en tegenstanders kom ik aan zo’n nuchtere inventarisatie niet eens toe. Laat nou, om te beginnen, eenieder even z’n grote waffel houden. En dan daarna pas beginnen met een voorzichtige en schuchtere propositie. Tracht dan eindelijk eens een consensus te bereiken, dat zeg ik als verduidelijking, over JULLIE VERONDERSTELDE UITGANGS- OF REFERENTIEKADERS waaraan het gelijk wordt gekoppeld.
  Of blijft men liever schreeuwen "ja" tegen "nee" tot in eeuwigheid?
  —–
  Wil men geen allesomvattend antwoord op deze vraag? Prima! Soit! Zeg dat dan ook. Maar claim ondertussen dan niet de "waarheid".
  unquote
  Kijk! Laten we ons dus SLECHTS DRUK MAKEN om de "grove evidenties" die fout zitten op deze wereld. Wat, en hoe, en waar kunt u in m’n boek lezen of op de diverse samenvattingen die er inmiddels zijn. Die o.a. in samenwerking met Aad verbaast gemaakt zijn. Google dan even: The world according to Mithras. Groeten…
  (Het sneeuwt hier af-en-toe)

 72. wj-tje 22 november 2008 om 10:08

  @martin broek. nog even teruggelezen.
  ik zal kiri keltisch laten kraaien.
  veel beter dan dat roomse hoorngeschal.

 73. Aad Verbaast 22 november 2008 om 10:19

  @Thera. Wat je aangeeft doet me denken aan een inmiddels verboden techniek in televisie.
  Daar werden tussen gewone beelden, flitsen, (moet 1/50ste seconde zijn geweest minimaal) getoond van bv een hamburger. Mensen zagen dat niet maar kregen er wel zin in!
  Of doelde je daar ook al op in je eerste reaktie?

 74. Aad Verbaast 22 november 2008 om 10:22

  @Stripman: het was weer enen heerlijk nacht. Voor jou ook?
  OP zich weer war wat je zegt. Toch pleit ik voor een beter bewustzijn bij de mensheid. Er gaat toch wel veel voorbij aan de waarneming ook al wordt het op een dienblaadje opgediend. Vind je ook niet?
  En (zie blog) er wordt veel waargenomen wat niet wordt opgediend. Vandaar BETER bewustzijn.Reactie is geredigeerd

 75. Aad Verbaast 22 november 2008 om 10:31

  @Jan:
  "stilte": ik raad iedereen aan per dag menig uurtje te besteden aan het mijmeren.
  Zou het een voorstel zijn om de "nationale mijmerdag" in te stellen?
  Je inlassing:
  Doet me erg denken aan het proces van de meidato wat je daar beschrijft.
  1. Laat de partijen maar even flink uitrazen e uitrazen.
  2. om vervolgens de vraag te stellen: zullen we het nu eens hebben over de gemeenschappelijke belangen/factoren die jullie hebben?
  P.S. : je herinnerd je vast wel de discussie die een aantal blogs geleden al weer hier met Off-topic is gevoerd (nadat die in zijn blog over jouw fulmineeerde) en waar de schoonheid en kracht van die techniek maar weer eens bleek
  Er bleken inderdaad een aantal overeenkomsten te zijn.
  Resultaat: de angel was uit het debat.. :-))
  Moraal van dat vehaal: laten we het in de wereld maar eens wat vaker hebben over de gemeenschappelijke belangen tussen strijdende partijen..Reactie is geredigeerd

 76. Ruud Zweistra 22 november 2008 om 10:35

  satuka / 22-11-2008 09:24
  De behoefte aan één waarheid is behoefte aan zekerheid, aan kaders, aan hokjes.. aan grenzen… Die behoefte kan helaas eng-religieuze vormen aannemen zonder dat er maar een god aan te pas komt.
  Reactie:
  Waar natuurlijk naast staat dat als er wel een god aan te pas komt, je vrijwel zeker bent dat die behoefte eng-religieuze vormen heeft.Reactie is geredigeerd

 77. thera 22 november 2008 om 10:35

  Hihi, Stripman, Freud heb ik inderdaad niet genoemd, zelfs niet aan gedacht. Eerder dacht ik aan Descartes en Ap Dijksterhuis. 😉
  Aad, ja, dat bedoelde ik, maar ook de eenvoudige methode van herhaling. Het veel zien en horen noemen van een naam, waardoor de naam de associatie kan geven borg te staan voor een betrouwbaar product. Even kort door de bocht genomen dan. Dit kan ook de andere kant op werken. Vaak en veel negatieve berichten over iemand, kan door gaan werken en de naam van iemand daadwerkelijk beschadigen, juist bij mensen die zich niet mengen in "de strijd" en deze links laten liggen.Reactie is geredigeerd

 78. Klaverblad 22 november 2008 om 10:54

  De reacties gelezen. Doe ik liever dan mijn katern tegenwoordig. Vooral de dialogen tussen 100_woorden en jou en de bijdragen van Thera. Filosofisch. Houd ik wel van, zeker nu ik weer wat wijzer ben geworden..

 79. Aad Verbaast 22 november 2008 om 11:00

  @Ruud: het is inderdaad een wonderlijk proces dat in de meeste religies de god ergens in de grote uimte wordt geplaatst, terwjl de mensen die in hem geloven, zich laten opsluiten binnen steng afgebakende grenzen.
  Het zou zo maar weer een onderwerp kunnen worden voor een van mijn mijmerwandelingen en inspiratie voor een ‘nadenk’ blog :-))
  Ruud: even terugkomend op wat men kan zien in de foto van de mieren.
  Inmiddels "22-11-2008 00:11" gelezen/gezien?
  Daar staat wel mijn antwoord. Maar als je wilt dat ik het nog even samenvat hieronder, dan doe ik dat gaarne..Reactie is geredigeerd

 80. Aad Verbaast 22 november 2008 om 11:08

  @Thera:
  Herhaling, eens. Het doet me weer denken aan de uitspraak in die documentaire "Super size me van Morgan Spurlock" (waar ik naar refereerde een eerdere blog http://www.volkskrantblog.nl/bericht/230965) waar een ouder verzuchtte: ‘ik kan wel een aantal keren tegen mijn kinderen zeggen dat fastfood ongezond is maar de kinderen krijgen per dag zo’n 500 keer te hoen dat ik ongelijk heb. Daar valt niet tegen op te boksen’.
  "Einstein": wat een geweldige uitspraak!!
  Als ik die had gekend, dan was die zeker in de blog opgenomen.. Ik zal even kijken of ik dat alsnog kan doen. Dank!

 81. Aad Verbaast 22 november 2008 om 11:12

  @Klaverblad: leuk om te horen.
  Ik geniet er ook van.
  Het ondersteunt maar weer mijn eigen overtuiging: in gesprek zijn levert altijd wat op.
  Het inspireert me en ik leer er elke keer weer veel van. Als dat voor anderen ook zo kan zijn, dan is dat heel mooi meegenomen.
  Leuke dag gehad gisteren? Zo van, vooruit, dat doen we dan volgend jaar maar weer? :-))

 82. jan bouma 22 november 2008 om 11:22

  @Aad 10:31
  Zo is het maar net. Kijk maar even wat je kunt (en je lezers) met het navolgende:
  Zou graag het volgende gedachte-experiment met jou en je lezers willen uitvoeren. Stel je voor – binnen het veronderstelde relativerende denkkader dat ik eenieder toewens… – dat je met 6,5 miljard vliegen in een bus zit. Volgens mij moet dat "technisch" kunnen… Het zal er dan wel gigantisch druk aan toegaan in die bus want het lawaai van 6,5 miljard vliegen in zo’n kleine bus is natuurlijk gigantisch!
  Goed..
  Ik zit, zoals altijd, aan het stuur van de bus en bepaal de richting want de herrie achter mij, van die 6,5 miljard vliegen dus.., daaruit kan ik geen overheersende duiding krijgen of uit destilleren "wat de richting zou moeten zijn" en brul dan ook naar achteren: "Nu even iedereen z’n bek houden! Bepalen jullie NU waar je naar toe wilt..; ik kan gvd! niet alle richtingen tegelijk op met deze bus.. DUS MAKE UP YOUR MIND!
  Voorts vertel ik jullie erbij dat deze bus, en met jullie als passagiers erin, nog minder betekent dan een zandkorrel in het UNIVERSUM maar waar jullie toch weer deel van uitmaken.
  Bedenk dat het UNIVERSUM meer sterren en planeten omvat dan deze ene bus!!! Er zijn namelijk nog meer planeten en sterren in het UNIVERSUM dan er zandkorrels zijn op jullie nietige planeet tesamen; jullie leven op de punt van een naald, en nog minder dan die plek! Dus houden jullie NU even je bek! En besef je plaats in het UNIVERSUM met de vraag:
  Waar gaat deze planeet naar toe? That’s the question! De antwoorden gaf ik; maar jullie overschreeuwen mij tot nog toe. De richting wordt niet bepaald.

 83. Aad Verbaast 22 november 2008 om 11:39

  @Jan: Ik moet weer snakelijk (toe)lachen met je vergelijking.
  Uiteraard was het (gezien de foto hierboven) aadiger geweest als het over mieren had gehad. Maar vooruit. Ik zal het je niet euvel duiden.
  Fraaie woorden van je. In het nieuws heb je kunnen lezen dat buschauffeurs als ze het zat zijn inmiddels gewoon stoppen en de passagiers r uit zetten en dan weer doorijden. Maar dat is natuurlijk geen vergelijk en dus geen antwoord op het door jou gestelde dilemma..
  Ik had het hierboven al over mij urenlange observatie (gelegen op de grond en turend op de uitgang) van een mierennest.
  Fascinerend.
  Enkele obervaties:
  leefgemeenschappen van honderduizenden beesten!!
  Zeer krap behuist!!
  Werkmieren en soldaten.
  Met minimale comunciatie mogelijkheden
  Maar er wordt wel druk gecmmuniceerd.
  Ik zag geen vechtpartijen, er werd enkel en contunue gewerkt.
  En men liet zich ook niet door een enkele tegenslag (instortende ingang bijvoorbeeld) va de wijs brengen.
  Veel mieren bezig met onderhoud.
  Anderen uitsluitend bezig met fourage.
  (wat er binnen gebeurde kon ik niet zien uiteraard, ik zag slechts de poort)
  Binnenkomende en uitgaande mieren begroeten elkaar meestal even.
  Als iets te moeilijk leek, kwamen vaak andere mieren even helpen!
  Kortom: het kan!
  Kunnen we nog veel van leren..
  Nog wat keerzijde observaties:
  Een aantal mieren kon eindeloos bezig zijn met ‘mission impossibles’ (een te grote last op de schouders)
  Het gedane werk werd lang niet altijd efficient uitgevoerd..
  Maar ja dat is niet anders dan in onze wereld dacht ik toen….
  Ik heb me kostelijk vermaakt. En er weer lessen uigeleerd.
  Ach het zijn maar mieren, die hebben geen flauw idee wat er zich buiten hun gezichtsveld afspeelt..
  Totdat de grote miereneter langskomt: blinde paniek.. Maar ook dat overleven de meesten..
  Wat voor les moeten we daar nu weer van leren? :-))Reactie is geredigeerd

 84. jan bouma 22 november 2008 om 11:56

  @Aad 11;39
  Of het nu "mieren" zijn of "vliegen" is mij om het even. De vraagstelling blijft. "Waar gaat deze planeet naar toe met die mieren of vliegen" die allen menen de waarheid wel in pacht te hebben; voor zichzelf.
  Ondertussen moet er wel gestuurd worden in de richting van de SURVIVAL voor alle passagiers van de planeet want rijdt de bus de afgrond in is het ook gedaan met de passagiers die meenden "hun juiste richting te hebben bepaald!" Maar de chauffeur, of "het noodlot", bepaalde dat de bestemming was of had: AFGROND.
  Dus je vraag: welke les moeten wij leren uit deze vertelling?
  Dan luidt HET ANTWOORD dat we, slechts in eensgezindheid met ons allen, kunnen bepalen de richting en de survival van "de bus" met zijn passagiers.

 85. jan bouma 22 november 2008 om 12:02

  11:56 uur is nog net binnen 5 minuten voor twaalf… (grapje). Spamgetal blijkt: 13!

 86. Summertime and the Living is Easy 22 november 2008 om 12:02

  Aad, je moest "snakelijk" lachen (11.39) ..daarom moest ik ook even lachen (uiteraard jou TOELACHEN!!
  Ik las over Einstein en z`n mooie definitie c.q. uitspraak over wat werkelijkheid is bij de reactie van Thera. Toeval wil dat ik eergisteren een blog maakte over diens relativiteitstheorie: Einstein kon als geen ander relativeren!
  Techneuten hebben Einstein als persoon zelfs nagebouwd! Nee, niet als beeld bij Madame Tussaud`s. Meer daarover in mijn parate blog.Reactie is geredigeerd

 87. eva 22 november 2008 om 12:28

  Ik ben te beperkt om op alle beweringen uitgebreid te antwoorden.
  Ben al blij dat ik met mijn beperkingen dit kan lezen en volgen en dat heb ik graag gedaan!
  gr eva

 88. Martin Broek 22 november 2008 om 12:29

  WT-je smaken verschillen, maar op Aad’s vorige blog niet alleen rooms hoorngeschal, als je het zo wilt noemen, maar ook Dame Kiri te Kanawa, met veel fluit erom heen. Ze kwinkeleerde dus al, mischien heb jij het gemist.
  De http://nl.youtube.com/watch?v=WSxDjW9bLCQ, die leidt alleen tot onenigheid, al blijft hij toch het ijkpunt waarop ik mezelf de maat neem.

 89. Aad Verbaast 22 november 2008 om 12:33

  @Jan Bouma: inmiddels 12:30 en ik leef nog 🙂
  Tja, wie jan het me conclusie oneens zijn?
  Nu ik dat zit op te schrijven besef ik dat mijn vingers sneller iets op dit bord kwakten an mijn eigen gedachten. De realiteit leert ons immers dan er helemaal geen overeenstemming is met jouw gedachte!
  Het eigen gelijk is geen vergelijk. Alweer een gedachte die tot nadenken stemt!
  Wat nu?

 90. Aad Verbaast 22 november 2008 om 12:40

  @S&LIE: nu ik het nalees, was het inderdaad een snaakse opmerking.
  Mooie man die Einsein!
  Mooie anecdote (echt gebeud dus schijnt het)toen hij in Amerika werktzaam was.
  Zijn secretaresse kreeg een telefoontje: "kunt u me het adres geven waar Albert Einstein woont?".
  Dat mogen we niet geven, zei de secretaresse.
  "Ja maar ik ben vergeten waar ik woon"..
  Maar de mooiste van hem (ook vaak gebruikt in mijn blogs) en ook voor deze blog weer toepasbaar:
  "Today’s problems cannot be solved if we still think the way we thought when we created them"
  (P.S: suggestie: als je ingelogd reageert zou dat makkelijker zijn. Zeker als je verwijst naar je eigen blog: dan kan ik daar zo naartoe klikken, zeker als men nogal eens van nickname verandert, zoals jij nog al eens doet. 🙂

 91. Aad Verbaast 22 november 2008 om 12:42

  @Eva: ik denk zo tussen je regels door te lezen dat je het heel goed gelezen hebt 🙂

 92. Aad Verbaast 22 november 2008 om 12:46

  @Martin Broek. Eens. En over jouw ijkpunt: het is ook de mijne! Kijk dan zijn er alweer twee in ieder geval.
  Satie: staat hier ook in het rek, ook genieten. Leuk om dat zo van bovenaf te zien.

 93. jan bouma 22 november 2008 om 12:56

  @Aad 12:33
  Doe me ’n lol en her-redigeer nu even je comment hierboven. Je hebt een hekel, net als ik, aan het nalezen.. maar ik besteed er een paar seconden aan om de fouten eruit te halen..
  Doe jij dat nou ook even want ik kan er geen "chocola" van maken.
  Toch je bedoelde te schrijven:
  @Jan Bouma: inmiddels 12:30 en ik leef nog 🙂
  Tja, wie kan het met je conclusie oneens zijn?
  Nu ik dat zit op te schrijven besef ik dat mijn vingers sneller iets op dit bord kwakken dan mijn eigen gedachten. De realiteit leert ons immers dan dat er helemaal geen overeenstemming is met jouw gedachte!
  Het eigen gelijk is geen vergelijk. Alweer een gedachte die tot nadenken stemt!
  Wat nu?
  ———————————————–
  Dan zeg ik als antwoord daarop: MAKE UP YOUR OWN MIND! Take it or leave it! And pick your choice! Die keuzebepaling is niet mijn zorg maar de uwe! Trek wel je kop uit het zand bij die keuzebepaling. Dat is een algemeen erkend valide advies.

 94. Aad Verbaast 22 november 2008 om 13:08

  @Jan: ik ontdek alweer een nieuw talent van je: de kunst van het redigeren! Kan ik je daarvoor blijvend inhuren?
  Even om het nog duidelijker te maken gezien je reactie:
  Ik was/ben het eens met je reactie van 11:56.
  Ik zie enkel dat er over je conclusie aldaar niet veel eensgezindheid is in de wereld.
  Te betreuren uiteraard.
  Dat brengt me er vervolgens weer toe om je laatste conclusie in je reactie van 12:56 te ondersteunen.
  Duidelijk genoeg?
  P.S. Ik ben benieuwd of de lezers dezes, hier nog brood van kunnen bakken 🙂

 95. Ruud Zweistra 22 november 2008 om 13:13

  @Aad,
  Ik heb nu net 100-00:11 en jouw reactie gelezen, en mijn spontane reactie is deze:
  Laat ik eens een steen pakken, en die op de locatie in het midden van de foto met een klap neer laten komen. En laten we dan discussieren over zintuigelijke relativiteit van dit gebeuren.
  Ik wil deze reactie ook wel kort voor je samenvatten, hoor – het kan in vijf letters – beginnende met een "o".
  Maar er is wel degelijk te discussieren over de fundamentele rol van de perceptie.
  Heb je er zin an…?

 96. jan bouma 22 november 2008 om 13:21

  @Aad…13:08
  Ach bedenk dat dit recept het meest eenvoudigste recept is waar de mens ooit mee te maken kreeg: brood bakken!
  Als je de juiste ingrediënten toepast.. en je weet dat er ook nog gist in thuishoort.. kan het haast niet misgaan.
  Aardigheidje.
  Had zojuist een voormalige Engelsman bij mij op bezoek; hij woont nu in mijn buurt, zo vertelde hij, al 20 jaar! Zijn Nederlandse taal was daarom vlekkeloos.
  Hij komt a.s. donderdagavond ook om de internationale taal te vernemen en te leren.
  "Dat bennen leuke dingen voor de mensen!" Wie volgt?

 97. jan bouma 22 november 2008 om 13:25

  @Zweistra 13:13
  Ik schreef ook voor jou dat boek (en dat je kreeg en royaal betaalde) maar ook het bovenstaande. Als er iemand is die mij begrijpt zou jij dat moeten zijn….

 98. Aad Verbaast 22 november 2008 om 13:27

  @Ruud: hahaha: een verpletterende actie van je!!
  === Maar er is wel degelijk te discussieren over de fundamentele rol van de perceptie.
  Heb je er zin an…? ===
  Ik ben altijd in voor een goed gesprek. Jij toch ook? Ga je gang..

 99. Ruud Zweistra 22 november 2008 om 13:28

  Nee, nee, nee, jan … het resultaat van jouw broodbakken hangt vokomen af van de perceptie.
  Dat wil zeggen: ook als je er geen ingredienten in stopt, kan je er door de juiste perceptie toch brood uitkrijgen.
  Trek dat verder door en je hebt geen leven nodig om te leven en geen wereld om "te zijn".
  Net als in "The Matrix" …

 100. Ruud Zweistra 22 november 2008 om 13:28

  Sorry jongens, maar deze was te mooi om te laten liggen …
  En Aad: je wordt op je wenken bediend.Reactie is geredigeerd

 101. Ruud Zweistra 22 november 2008 om 13:33

  Vervolg Aad: deze algemene vorm van relativiteit die je introduceert is nogal ongeschikt om verder mee te discussieren. Het leidt bij de meeste mensen razendsnel tot vormen van relativisme zoals 100_w ze verwoordde.
  Als je op een dergelijk niveau van denken gaat werken, dan is het veel beter om net te doen alsof wat je waarneemt de waarheid is – als eerste benadering.
  Anders eindig je wereldbeelden als van de cynici. Ik zal geen namen noemen.

 102. jan bouma 22 november 2008 om 13:46

  @Ruud 13:28
  Er bestaan geen verschillen van inzicht "hoe dat brood zou moeten smaken en moeten worden bereid voor de verschillende volken".
  Ergo:
  Zonder de juiste ingrediënten en de bereidingswijze zal het nergens naar smaken. Voor geen mens!
  Okay… let op!
  Nu ben ik (ook) liefhebber van Turks brood! En ik vraag me af of jij die variant ook "lekker vindt!" Snap je? Of zal de eigenheimersrol, van de uit de klei getrokken Nederlander, die appreciatie niet delen? Terwijl ik in een kosmopolitische en dus geglobaliseerde wereld leef?
  Daar verander jij niks aan.
  Idem dat niet zullen kunnen de "Verdonks" en "de Wilders" van Nederlandse huize. Hun blikveld blijkt te beperkt voor het vinden van de continuïteit voor eenieder. Niet alleen voor het Nederlandse volk maar ook dat van de totale mensheid. Want we zitten met z’n allen in MIJN bus! En die rijdt nu naar de afgrond.
  Je kunt eenvoudig weg de rest van de mensheid niet scheiden van de ‘Nederlandse mensheid’ die ook op weg is naar een bestemming.
  Het zou te wensen zijn dat men dit feit nu eindelijk eens ging onderkennen. En vervolgens dan ook daar de conclusies aan zou willen verbinden. Die wereldraad moet er komen.

 103. Mephisto 22 november 2008 om 13:49

  Ik hoorde pas een wetenschapper verklaren dat de reden van onze grote hersenen het oog is. Voor de perceptie van 25 beelden per seconde hebben wij een heel groot brein ontwikkeld. Dit is ten koste gegaan van de reuk- en smaakzin, volgens diezelfde wetenschapper. Een mooi beeld; de enige reden van onze grote hersenen en ons daaruit ontsproten ‘zelfbeeld’ zijn die 2 hyper-ontwikkelde ogen…
  Een jonge kat, als je die ziet, die heeft nauwelijks ogen. Dat is plat, verschrompeld. Pas na 6 maanden (ofzo) beginnen die een beetje vorm aan te nemen!

 104. Aad Verbaast 22 november 2008 om 13:50

  @Ruud: 13:33.
  Waarom kom je tot de conclusie dat ik ‘deze algemene vorm van relativiteit’ zou bedrijven?
  Om vervolgens door te redeneren, dat die ongechikt zou zijn om ‘verder mee te discussieren?
  Om daaruit weer te concluderen dat hat dan maar beter zou zijn om te over te gaan dat datgene wat waargenomen wordt, dan maar de waarheid is.
  Om vervolgens daar weer aan te gaan hangen, dat ik (of men ) anders zouen eindigen als cynicus?
  Je gaat me veel te snel. Je schakelt de ene naar de andere schakel aan elkaar.
  Afgezien de vraag of de schakels onvoorwaardelijk aan elkaar kunnen worden gekoppelt, blijft altijd staan: de sterkte van de ketting hangt af van de zwakste schakel..
  Ik vond de eerste al niet zo sterk.
  Kun je bij het begin beginnen?
  Ik bouw bij voorkeur een gezamenlijk huis op een gezamenlijk fundament. :-))Reactie is geredigeerd

 105. Aad Verbaast 22 november 2008 om 13:55

  @Mephisto: interessant verhaal. Maar wat ik me meteen afvroeg, is of het me logisch voorkomt.
  Waarom heef een vlieg met zijn facetogen dan geen kolossaal brein?
  Of andere dieren, waarvan er veel zijn die veel beter zien dan wij? Ook nog eens soms buiten het spectrum wat wij kunnen waarnemen…

 106. Ruud Zweistra 22 november 2008 om 13:55

  @jan,
  Aan jouw opmerkingen over onze relatieve waardering van Turks brood ligt ten grondslag, en kan ook alleen ten grondslag liggen, dat we het hebben over hetzlefde Turks brood. Dat het niet zo is dat mijn Turkse brood een ander is dan jouw Turkse brood, omdat onze percepties verschillen.
  Het is hetzelfde Turkse brood, onafhankelijk van percepties.
  Waar jij het over hebt is een volgende laag: hoe waardeert de ene persoon die percepties ten opzichte van de andere. De een houdt van de luchtige structuur, de ander mist de zemelen.
  Laten we even de maatschappelijke toepassingen erbuiten laten. Want dat leidt razensnel tot controverse. Voorbeeld: mijn reactieop jouw voorzet zou zijn: "Mijn niet-houden van Marokkaans brood is geen kwestie van perceptie, maar omdat er slechte ingredienten in verwerkt zitten."Reactie is geredigeerd

 107. Aad Verbaast 22 november 2008 om 13:58

  @Jan: als jij (ik weet niet of je van kokkerellen houdt, maar toch) eens een keer soep kookt. Maak je dan een soep met één ingredient, of denk je: ik gooi er maar eens wat verschillende ingredienten doorheen want dat zal de smaak ten goede komen?
  Gewoon een open vraag hoor.. :-))
  Leuke vraag, al zeg ik het zelf.. Ik vermaak me overigens kosteljk..Reactie is geredigeerd

 108. Ruud Zweistra 22 november 2008 om 14:02

  @Mephisto, Aad,
  Het is onwaarschijnlijk. De beste reden die ik heb gehoord is dat we ons grote brein nodig hebben om andere mensen te kunnen begrijpen. Dit is de stap die men veronderstelt gedaan zijnde door homo ergaster/erectus.
  Dat is namelijk hetzelfde als je voorstellen dat er andere werelden bestaan. Omdat, op dat hogere niveau van aanschouwen, de menselijke wereld inderdaad een van perceptie is.
  Secundaire bron http://www.rijnlandmodel.nl/onderwerpen/klimaat_milieu/toekomst.htm.Reactie is geredigeerd

 109. Aad Verbaast 22 november 2008 om 14:02

  @Ruud (en Jan): 13:55..
  Alweer een aardige nieuwe dimensie er aan toegevoegd:
  "smaken verschillen"
  Waarom? De sensoren (smaakpupillen, en reuk, en een beetje tast) nemen immers ongeveer hetzelfde waar.
  Maar die divers geprogrammeerde en altijd haperende en matig functionerende broodbakmachine bakt er ander brood van…
  QED?Reactie is geredigeerd

 110. Ruud Zweistra 22 november 2008 om 14:04

  Aanvulling bij Aad 13:58.
  Tussen "verschillende" en "ingredienten" graag het woord "willekeurige" invoegen,

 111. Aad Verbaast 22 november 2008 om 14:08

  @Ruud:
  "ons grote brein nodig hebben om andere mensen te kunnen begrijpen."
  Even tussendoor: gezien de gemiddelde gebrekkige resultaten, na 100.000 jaren evolutie: kijken we uit naar een uiteindelijk bein te grootte van een container?
  Zo maar even een grapje. Tussendoor..
  Nu even serieus: ik heb ook wel eens begrepen dat we maar 10% van ons brein effectief gebruiken.
  Nou dat blijkt wel!!!
  (dit laatste was weer een grapje, met een serieuze ondertoon uiteraard: ernst en luim gaan vaak samen. (dit was weer serieus.)
  14:04: de toevoeginging van "willekeurige" is een aardig filosofische toevoeging :-))Reactie is geredigeerd

 112. Ruud Zweistra 22 november 2008 om 14:08

  Aad Verbaast / 22-11-2008 14:02
  @Ruud (en Jan): 13:55..
  …Maar die divers geprogrammeerde en altijd haperende en matig functionerende broodbakmachine bakt er ander brood van…
  QED?
  Reactie:
  Nee hoor – dat deed ik gisteren nog: "De uiensoep is vandaag wat minder dan de vorige keer – maar die was ook super". En daar was de andere partij het mee eens.
  Oftewel: dit is gewoon een andere factor naast de al genoemde.

 113. jan bouma 22 november 2008 om 14:08

  @Ruud 13:55
  De premisse is hier wel – daarin geef ik je absoluut gelijk – dat er geen verschillen bestaan, of zouden moeten bestaan met betrekking tot ‘de samenstelling en de bereidingswijze van dat Turkse brood’. Als daar ingrediënten inzitten die de onverdraagzaamheid aangaan, de corruptie, dan smaakt dat Turkse brood nergens naar. Ook al trachten de Turkse bewindvoerders hun volk te laten geloven dat het "lekker is!" Geen misverstand! Ik heb het ook over de NOODZAKELIJKE ingrediënten. Vrijheid van meningsuiting, van godsdienst, ook om die af te wijzen als agnosticus of atheïst, de algemene burgerrechten van vergadering dienen te worden gerespecteerd. Kijk! En dan geef ik je zondermeer gelijk. De voorwaarden voor een "acceptabel brood voor de mensheid kennen universele waarden". Die overigens alle volken hebben geratificeerd door de ondertekening van de handvesten uit 1948 en 1981.
  @Aad.. over je soep///; als de totale mensheid die ‘en masse’ vreten wil… wie ben ik dan om de receptuur te veranderen!!!!!?????Reactie is geredigeerd

 114. Ruud Zweistra 22 november 2008 om 14:11

  @Aad Verbaast / 22-11-2008 14:08,
  Dat is niet waarschijnlijk. Hoewel de groei ervan inderdaad die van een exponentiele curve is. En ik vermoed dat er op zijn minst nog één evolutionaire stap nodig is.
  En dat van die 10 procent is een sprookje. Dat kon/kan de natuur zich echt niet veroorloven. Lees de bron.Reactie is geredigeerd

 115. Aad Verbaast 22 november 2008 om 14:12

  @Ruud en Jan:
  Om de metafoor van het brood maar even door te trekken:
  "wiens brood men eet, wiens woord men vreet"
  Daar zouden we eens helemaal van af moeten toch?

 116. Ruud Zweistra 22 november 2008 om 14:14

  jan bouma / 22-11-2008 14:08
  @Aad.. over je soep///; als de totale mensheid die ‘en masse’ vreten wil… wie ben ik dan om de receptuur te veranderen!!!!!?????
  Reactie:
  Ik wil juist dat die dezelfde receptuur behouden, en niet dat er van alles bij wordt gegooid – onder het motto: hoe meer ingredienten, hoe lekkerder.
  Nog afgezien van het feit dat je dan overal dezelfde soep te eten krijgt … getverderrie!Reactie is geredigeerd

 117. Aad Verbaast 22 november 2008 om 14:17

  @Ruud: 14:11:
  "grootte van het brein": laten we proberen bij het fundament te blijven en verder daarop te bouwen. Dit wordt een zijlijntje (op zich wel interessant maar we hadden het over perceptie en de consequenties daarvan).
  Idee?
  Ik vind het overigens allemaal best hoor. We zien wel waar dit gesprek zich toe laat leiden.
  @Ruud: 14:14:"zelfde receptuur": een vraag:
  "wat de boer niet kent..": voor velen een waar gezegde. Maar het zou (naar mijn mening en ovetuiging juist een aanbeveling moeten zijn. Althans in de zin dat wat men niet kent, altijd de moeite waard is om te proeven..
  Illustratie: Vele Nederlanders in het buitenland op vakantie hebben hun eigen ‘iegenheimers’ in de overvolle laadbak liggen..Reactie is geredigeerd

 118. Ruud Zweistra 22 november 2008 om 14:17

  @Aad Verbaast / 22-11-2008 14:12
  Ja, maar het is wel veel makkelijker als je je eigen brood kan bakken.

 119. Ruud Zweistra 22 november 2008 om 14:20

  @Aad Verbaast / 22-11-2008 14:17
  Nou heeft de grootte van het brein hier wel direct mee te maken, omdat het mijn vermoeden is dat naarmate je brein groter is, je beter in staat bent om uit de diverse percepties de aard van de werkelijkheid te destilleren.
  Als in de Bommelse uitdrukking: "Een groot denkraam."

 120. jan bouma 22 november 2008 om 14:24

  @Aad
  @Ruud
  Dan zijn we het dus redelijk eens. Maar dit is een conclusie van de ‘ratio’. Helaas bestaat de mensheid uit een allegaartje van irrationele idioten die zich verliezen in hun preoccupaties maar wel de grootste bek hebben.
  Ook dit feit is een gegeven.
  Vraag: Hoe reguleren we de waanzin van de mensheid zodat er toch nog een positief resultaat is of overleving?
  Lees jullie antwoord later wel… moet nu even m’n wereldtuin IN om wat te oogsten.Reactie is geredigeerd

 121. Aad Verbaast 22 november 2008 om 14:26

  @Ruud:
  Een groot denkraam: ik denk niet zozeer aan de twijfelachtige stelling dat groter beter zou zijn. Ik denk meer aan effectiever en efficienter gebruik er van, en een grote schoonmaak van het brein. Naast een APK en de grote beurt uiteraard.
  Zelfs een PC, waar input nog veelal wel output is, gaat langzamer lopen met al die troep die je nooit meer gebruikt..
  De gemiddelde mens gebruikt ook maar 5% van wat er in de PC aan mogelijkheden zit. En dan ben ik nog conservatief in mijn inschatting denk ik.. :-0
  Defragmentatie van onze harde schijf :-)))Reactie is geredigeerd

 122. Summertime and the Living is Easy 22 november 2008 om 14:52

  @ Aad, alweer vele commentaren terug vroeg je mij of ik voortaan wil inloggen. Wil ik best maar sons denk ik er niet bij na en meen soms ook zeker te weten dat ik ingelogd was. Dus nooit expres of bewust gedaan( of liever niet gedaan, om het zoals jij in jouw "onrealiviteitstheorie" vandaag had uitgevonden. Ditmaal had ik zo`n haast dat ik niet eens heb gekeken of het er ingelogd opstond. Zo zit `t dus. Bij deze rechtgezet hoop ik, want ik wil ook graag misverstanden vermijden dan wel uit de weg ruimen. Bij deze: excuus!
  Heb het nu gecheckt.. voeg ik er even aan toe.Reactie is geredigeerd

 123. Aad Verbaast 22 november 2008 om 15:37

  @S&LE: het was enkel een suggestie van me. Je moet vooral handelen zoals je wilt handelen.
  Een overweging: er zijn mensen hier op het blog die uit principe niet antwoorden op niet ingelogden. Hun motivatie is dat ze dan geen flauw idee hebben wie er achter zit. Het zou zomaar de koningin kunnen zijn!!
  Ik vind dat pesoonlijk niet zo’n sterk argument.
  Wel een argument dat ik je wil meegeven: het helpt je wel in zekere zin, omdat als je ergens eens reageert, en de eigenaar van het blog je niet goed kan plaatsen ze dan even op je naam klikken om op jouw blog te kijken.. Dat is wel weer leuk natuurlijk dan. 🙂

 124. PACO PAINTER 22 november 2008 om 15:51

  Leerzaam.Toch voel ik als bijkomend zintuig ook de intuitie

 125. wj-tje 22 november 2008 om 15:58

  @aad soep? laat het maar! wilde ongebonden kippengroentesoep maken. Buiten sneeuwt het als een gek -tot nu toe 25 cm- en de boel volledig uit de hand gelopen. Resultaat om de boel op smaak te krijgen:
  15 liter kippen- rollade- lettervermicelli-hongaarse puztasuppe. En buiten ook een soepzooitje vanwege die winterbanden die alsmaar doorploegen.
  wel gezellig binnen met uizicht op die smeltende witte zooi.

 126. wj-tje 22 november 2008 om 16:07

  @ paco. hoe zat ’t nu ook weer met intuitief cognitief gedrag?
  prettig weekend, althans wat er nog van over is.

 127. Aad Verbaast 22 november 2008 om 16:16

  @Paco: heette dat vroeger (definitie van de zintuigen is veranderd) niet "het zesde zintuig"?
  Ik moet wel onmiddellijk aan je verhalen denken.
  Er mag dan wel geen waarheid zijn. Maar er wordt door jou en de jouwen daar toch dagelijks stevig de waarheid vertelt aan anderen!:-))Reactie is geredigeerd

 128. Aad Verbaast 22 november 2008 om 16:19

  @WJ-tje: laat die soep dan maar zitten. Je kan er beter garen bij gaan spinnen.
  Maar dat was toch al een van je doelstellingen en die van de VSP?

 129. jan bouma 22 november 2008 om 16:42

  @S&L …: hou het nou eens bij 1 naam die herkenbaar blijft!
  Maar ook je Einsteinverhaal kent wel wat nuanceringen. De beste quote van Einstein "dat je nooit de oude veroorzakers van het niet goed functioneren moet gebruiken voor de oplossingen"(o.i.d) spreekt mij nog het meeste aan.
  De Nederlander/Oostenrijker Ehrenfest bracht Einstein tot aanvullende quotes terzake zijn relativiteitstheorie die men maar liever vergeet. Zoek het maar op. Het onderstaande biedt aanknopingspunten.
  …..
  Terwijl Einstein op de voltooiïng van zijn theorie van de zwaartekracht zwoegde, probeerden zijn vrienden Lorentz en Ehrenfest in Nederland wanhopig zijn gedachten te volgen. Januari 1916 schreef Lorentz zijn opvolger in Leiden dat hij ‘Einstein met zijn briljante resultaat had gefeliciteerd’. Ehrenfest antwoordde dat Lorentz’ gelukwens hem deed denken aan ‘de ene Vrijmetselaar die de ander een geheim teken van herkenning geeft’. Einstein schreef Lorentz dat hij blij was met het eindresultaat maar dat hij zijn afleidingen ‘afgrijselijk’ vond: wilde Lorentz ze niet polijsten? Maar deze hield de boot vaderlijk af en Einstein kweet zich toen zelf maar van de taak. Maart 1916 publiceerde hij in de Annalen een synopsis. Die werd in vakkringen zo goed ontvangen dat hij als separaat boekje werd herdrukt en in het Engels vertaald.
  Het succes inspireerde Einstein tot het schrijven – nog altijd in 1916, zijn energie kende geen grenzen – van het populair-wetenschappelijke Über die spezielle und die allgemeine Relativitätstheorie, gemeinverständlich. Na een bescheiden start was er na de zonsverduistering van 1919 geen houden meer aan. Het boek werd in vele talen vertaald en onlangs verscheen bij Het Spectrum de vierde Nederlandstalige druk onder de titel Einstein: mijn theorie. ‘Vereist is slechts een middelbare-schoolniveau’, schreef de auteur in zijn voorwoord, ‘en – ondanks de beknoptheid van het boekje – vrij veel geduld en wilskracht van de kant van de lezer.’ Tegenwoordig zou een uitgever zo’n bekentenis annex waarschuwing onmiddellijk schrappen, zijnde dodelijk voor de verkoop. Elegantie streefde Einstein in de presentatie van zijn theorie niet na, dat was iets voor kleermakers.
  Sinds 1919 is Einstein de beroemdste fysicus aller tijden. Al eerder ventileerde hij ideeën over pacifisme, zionisme en internationalisme, maar na zijn werelddoorbraak was alles wat hij zei nieuws. Met groot gemak tekende hij het ene na de andere politieke manifest. De keerzijde van de roem was dat Einstein een prominent doelwit werd van antisemitische uitlatingen. Zo belegde de Arbeitsgemeinschaft deutscher Naturforscher zur Erhaltung reiner Wissenschaft op 24 augustus 1920 in Berlijn een bijeenkomst waarop de relativiteit en de ‘smakeloze propaganda’ van de bedenker van de theorie aan de kaak werden gesteld. Het was de eerste in een niet-aflatende reeks aantijgingen.
  In Nederland betekende Einsteins relativiteitstheorie in het interbellum een impuls voor politieke en onderwijskundige vernieuwing, zoals onlangs beschreven in het proefschrift De relativiteitstheorie in Nederland van H.A. Klomp. Vooral de natuurkundige en pedagoog Kohnstamm liet zich in zijn ideeën over democratisch onderwijs door Einsteins denkbeelden inspireren. Dit tot verdriet van iemand als Dijksterhuis, die een autoritair onderwezen wiskunde voorstond in de geest van Euclides.
  De Einstein die wij kennen – wilde haren, slordige sweaters, verstrooid geleerde – is in de eerste plaats een product van de reclame. Bierbrouwers, nylonkousfabrikanten, de universiteit van Amsterdam: alle misbruiken ze zijn beeltenis om maar slim bij de consument over te komen. Ook de kunst heeft in Einstein een gewild icoon. Friedrich Dürrenmatt stopte Einstein in zijn toneelstuk Die Physiker in een inrichting, Nicholas Roeg liet de meester in zijn film Insignificance de relativiteit uitleggen aan Marolyn Monroe en Philip Glass’ bekendste opera heet Einstein on the beach. Dat het niet altijd goed gaat bewees Mrs. Einstein op het jongste Songfestival.
  Met alle misbruik van zijn naam is het goed te beseffen dat Einstein ook voorbij het hoogtepunt van zijn creativiteit alleen de natuurkunde serieus nam, de rest was bijzaak. Begin jaren twintig, toen hij werd gecanoniseerd, was van een fotogeniek voorkomen geen sprake. De veertiger Einstein oogde als een brave burgerman, mede door toedoen van zijn tweede vrouw Elsa – de burgerlijkheid zelve. Niet om zijn uiterlijk werd Einstein beroemd en ook niet om zijn politiek, het geheim was zijn natuurkunde.
  ———————————————-
  Tot zo ver even. Met de aantekening erbij dat zelfs Einstein zijn eigen woorden en stelling geloochenstraft zag nog tijdens zijn leven door de Oostenrijker/Nedelander Paul Ehrenfest. Zie: http://www.nieuwsdossier.nl/dossier/1933-09-25/Natuurkundige+Paul+Ehrenfest+pleegt+zelfmoord en zijn relatie met Einstein.

 130. wj-tje 22 november 2008 om 16:44

  @ ik garen spinnen?
  1. die soep is overheerlijk, buren krijgen ook een bakje.
  2. Het is "VSp" en niet ‘VSP’. Anders treedt onherroepelijk verwarring op. De VSp gaat ook mee doen in Seisbierum. Daar schijnen ze een hekel te hebben aan stofzuigers die niet werken.
  3. geldt je ‘aanwijzing’ d.d. 22-11-2008 15.37 ook voor Bouma en Rubio?
  4. soep op smaak. nu nog wat strooizout op de stoep, met grind, strooien.

 131. Aad Verbaast 22 november 2008 om 17:01

  @Jan: een fraai overzicht (ook gekopieerd en neergezet bij de blog van Sumertime?
  In het kader van deze blog nog een mooie uitspraak van hem:
  Einstein: “If we knew what we were doing, we wouldn’t call it research”
  Verder: hij kon ook toegeven dat hij fouten gemaakt heeft. Enig besef had hij wel degelijk!
  :-))

 132. wj-tje 22 november 2008 om 17:06

  @bouma. goed verhaal. lees of blader eens door
  ‘hitlers gift, scientists who fled nazi germany’.
  jean medawar&david pyke zijn de co-auteurs.
  isbn 0 7499 2239 7
  verwar het duitse ‘gift’ niet met het engelse ‘gift’.
  mooi is de foto van de verzamelde wetenschappers van het 3e solvay congres in brussel in 1927 die bijna allemaal duitsland zijn ontvlucht.
  dat was hitler’s kadootje aan de
  ge-allieerden. En die misdadiger en de rest van de onbenullen het max planck instituut ontmantelden.Reactie is geredigeerd

 133. Aad Verbaast 22 november 2008 om 17:07

  @WJ-tje:
  1. da’s aardig van je.
  2. Ik zal er opletten, anders krijg ik die vetleren medaille uiteraard nooit van je.
  3. Geldt ook, maar aangezien ze geen eigen blog hebben,valt er niets te verwijzen.. Ik heb Jan wel vaker gesuggereerd om steevast te beginnen met een link naar zijn site (zou zeer aan te bevelen zijn natuurlijk) maar hij weet nog steeds niet hoe dat moet.. Tja, en eigenwijs natuurlijk.. Nou voouit zal ik het nog een keer doen: http://www.villamithras.com/main.html
  4. Beetje van dat stoepzout vooraf al in de soep gegooid? Geen wonder dat die op smaak is.

 134. wj-tje 22 november 2008 om 17:33

  @aad niemand krijgt van mij een vetleren medaille. krijg ik later het verwijt dat ding weer opgepoetst moet worden. geen trek in.
  re 3. ik ben een ‘hinky pinky’ met ‘linkie pinkie’ en al blij dat ik een blauw linkie naar de avonturen op de ‘gulden draak’ heb die driedubbel verstopt kan worden. quo patet orbis.
  veni, vedi, foetsie.

 135. Aad Verbaast 22 november 2008 om 17:38

  @WJ-tje: waar blijft die foto nou op je blog.
  Of is dat ook stteds een kwestie van hinkypinkylinkiepinkievenividifoetsie?Reactie is geredigeerd

 136. jan bouma 22 november 2008 om 17:46

  @WJ’tje
  Ken dat verhaal over de raketbasis Peenemünde en de Duitse raketgeleerden die daar vandaan vertrokken naar de USA. Zonder het op te zoeken denk ik dat je verwijzing daar over gaat. Iets anders is wel de conclusie dat VOOR en NA de WO II de mensheid hetzelfde handelde; net zo corrupt dus zodra het eigen- of staatsbelang betreft.
  Dit opportunisme is onuitroeibaar. Je kunt er dus maar beter rekening meehouden met al je beleid en je voorstellen. Ook de wetenschap blijkt "te koop!".

 137. Aad Verbaast 22 november 2008 om 18:00

  @Jan: 17:46.
  De huiden werden duur verkocht (dit was zwarte humor): de Russen en de Amerikanen waren er als de kippen bij om de raketgeleerden van Duislan, die inmiddels door oefening baart kunst tot grote hoogte waren gekomen, in hun gelederen te sluiten. Er is om die heren ook letterlijk gevochten.
  Waar voert opportunisme geen hoogtij?

 138. jan bouma 22 november 2008 om 18:17

  @Aad 18:00
  Had een prachtig antwoord geschreven maar dat is verdwenen; kreeg als eindstation de "voorpagina" van dit Vkblog. Ik barst dan in woede uit met de opmerking… "WAS HET MAAR WERKELIJK DE VOORPAGINA!!!"
  Enfin.. wat ik geschreven had kwam erop neer dat je maar beter ALTIJD rekening kunt blijven houden met een onuitroeibaar opportunisme doch tegelijkertijd dan daar gebruik van moet maken door middels MANIPULATIE het volk tot handelingen te brengen en het inzicht waardoor zowel het eigenbelang als het gemeenschappelijke belang gediend wordt.
  Je snapt dat dit de Gouden Sleutel is op de communicatie.., en misschien liet Mithras die uitleg daarom wel verdwijnen (….!) ‘ns kijken wat er nu gebeurt…

 139. Aad Verbaast 22 november 2008 om 18:25

  @Jan: het had een stevige discussie kunnen worden.
  Ik ben principeel tegen MANIPULATIE!!
  In het besef (in de geest van dit blog) dat ook me er wel eens schuldig aan maak :-0
  Doet me denken (deze grap is dan weer speciaal voor Ruud – die las ik sinds vanmiddag bij de psycholog zit in lange en intensieve sessies) aan de grap:
  ik ben principieel tegen twee dingen:
  1. discrimintatie
  2. negers
  Een oude grap.. dat zie je wel aan 2.
  Sinds Obama bergijp ik, hebben er immers historische verschuivingen plaats gevonden, zeggen veel mensen die daar in geloven 🙂

 140. jan bouma 22 november 2008 om 18:34

  @Aad
  Zodra ik uitgelegd heb WAT DE MANIPULATIE inhoudt… is het geen manipulatie meer. Ik vertel dat er namelijk bij.
  Inderdaad had ik in dat verdwenen stuk ook deze uitleg erbij gegeven. Het is ook tegen mijn principes om het volk voor te liegen of de manipulatie erop los te laten. De crux van het verhaal is hier dat er ogenschijnlijk tegenstellingen zijn die door het volk zijn te begrijpen als "manipulatie". De volken moeten wat met de eigen geest doen om die voorstellen te begrijpen. Tenslotte zijn ze al 3000 jaar lang slachtoffer van de manipulatie ZONDER UITLEG!!!
  Daar doe ik niet aan mee.Reactie is geredigeerd

 141. Aad Verbaast 22 november 2008 om 18:37

  @Jan: dan zijn we het weer eens. Ook dat doelen zonder manipulatie menigmaal moeilijker te bereiken zijn (niet onmogelijk overigens). Maar dat is dan maar zo.
  Een schoon geweten is belangijker immers.
  Althans voor mij. Ik slaap graag zacht en goed.Reactie is geredigeerd

 142. jan bouma 22 november 2008 om 18:42

  @Aad 18:37
  Gelukkig bewees ik voorgaande uitleg zonder je opmerking..; je hebt wel eens mensen die iets beweren (wat niet deugt); zich daar dan rot over schrikken en zich in alle bochten wringen om eruit te komen met ’n andere uitleg en die ze helemaal niet bedoelden! Ook een kwestie van perceptie om dat gedrag te doorzien.Reactie is geredigeerd

 143. Aad Verbaast 22 november 2008 om 18:52

  @Jan: als iets krom is kan men het niet recht praten dat blijkt veelal. Men kan het alleen zo krom praten (blijkt) dat ze er zelf van in de knoop raken.
  Ik neem wel een voorbeeld aan Socrates (in deze, voor de rest ken ik hem niet zo persoonlijk)
  Enkel door het stellen van de juiste vragen (over interesse tonen gesproken) kon hij menig mens zelf laten inzien dat wat krom is, krom is..
  Waar of niet waar? :-)Reactie is geredigeerd

 144. jan bouma 22 november 2008 om 19:05

  @Aad 18:52
  Als je de geest van Socrates hebt, misschien. Dan zal er wel ’n onherroepelijk en definitief uitsluitsel moeten bestaan over de vraag wat "krom" is of niet…:-))
  Ben vanaf nu weg tot morgenochtend; dus ik hoop dat de lezers hier misschien het antwoord op weten of daarover percepties hebben. Groet! Het was interessante stof tot nadenken in je kroeg.

 145. Aad Verbaast 22 november 2008 om 19:12

  @Jan: ik denk dat Socates het besef had en de realiteitszin dat zelf ook niet te weten. Hij was immers filsoof? :-))
  Veel plezier vanavond. De dg was weer plezierig. We zien morgen wel weer wat de avond en de nacht weer heeft opgebracht.
  Never a dull moment!Reactie is geredigeerd

 146. Zilvertje 22 november 2008 om 19:16

  Aad ik heb het gelezen en ga stilletjes weer weg. Fijne avond.

 147. Aad Verbaast 22 november 2008 om 19:38

  @Zilvertje: dan zeg ik stilletjes: dankjewel, en nog een heel fijn weekend voor je!

 148. tandwielfabriek 22 november 2008 om 22:20

  De waarheid bestaat niet: dat is waar.
  En nu een glas wijn.

 149. Aad Verbaast 22 november 2008 om 23:01

  @Tandwielfabriek: wat vertel je me nou, het zal toch niet waar zijn? 🙂
  Verse fles, of nog een restje geantichambreerde van gisteren? Oh ja, en de kleur?

 150. de Stripman 23 november 2008 om 08:55

  Goedemorgen, Aad en alle andere bezoekers…;o)
  Hoewel dit blog nauwelijks extra aandacht nodig heeft heb ik er toch naar verwezen in mijn bijdrage van vandaag. Verschijnt om 10.30 uur als iedereen wakker is.
  Een fijne dag nog, met sneeuwwandelingen en nieuwe discussies…;o)

 151. Aad Verbaast 23 november 2008 om 09:26

  @Stripman: bedankt voor de ‘pre-warning’..
  Nou mis ik eigenlijk nooit jouw blogs (het zet mijn zintuigen altijd op plezierige wijze verder open) maar ik zal na deze persoonlijke aanbeveling van je zeker gaan kijken 🙂

 152. petrus 23 november 2008 om 11:14

  Beste Aad,
  De schriftelijke ruzies zijn me ontgaan en dat wil ik zo houden.
  Alles is betrekkelijk behalve je dood. Die is absoluut voor jou en de rest van de wereld. Je bent er niet meer. Niet voor jezelf niet voor de ander.
  Ik weet niet of mijn ogen maar slechts de helft zien omdat ik via andere (wetenschappelijke) instrumenten meer zou zien. Per slot hebben we dat ook zelf (wetenschappelijk) verzonnen. En waarom zou wat ik zie minder zijn dan wat ik (wetenschappelijk) verzonnen heb dat er meer te zien zou zijn?
  Geweld is helaas niet puur rationeel te bestrijden (het gesprek, de logica) omdat een mens nooit helemaal rationeel is. Bovendien heeft de een meer ratio dan de ander.
  mooiwinterswitkleedgroeten

 153. Aad Verbaast 23 november 2008 om 11:25

  @Petrus:
  "schriftelijke ruzies" een verstandige opgelegde zelfbeperking van je je er afzijdig van te houden.
  Mijn keuze is dat ik ze volg. Niet om er aan mee te doen (dat vermijdt ik, ook een zelfbeperking) maar als onderdeel van mijn bovenmatige interesse voor de cognitieve wetenschappen. Goed studiemateriaal…
  ‘Meer zien, minder zien’: terechte overwegingen van je. Mijn gevoel: inzicht in de eigen beperkingen kan verrijkend werken. Zonder dat het je ongelukkig maakt. Integendeel.
  De paradox..
  Winters? Hier is het groen. Of is dat ook perceptie? :-))Reactie is geredigeerd

 154. jan bouma 23 november 2008 om 11:56

  @Aad
  Ook goeiemorgen.
  Was al even (zojuist) bij @Stripman op jouw aanraden.. "it ’s all in the family!" – was dat niet van Archie Bunker? Pas op met mijn melige stemmingen waardoor weer hele serieuze wetenschappelijke discussies de mist ingaan..; ook een vorm van communiceren. Maar goed. Ik ga je toch even provoceren met je eigen woorden als je tegen Petrus zegt hierboven:
  quote
  Mijn gevoel: inzicht in de eigen beperkingen kan verrijkend werken. Zonder dat het je ongelukkig maakt. Integendeel.
  De paradox.
  unquote
  …Dan is dat toch een houding die je anderzijds "de mens" weer kwalijk neemt om nu juist niet die al te defaitistische houding aan te nemen. Tenslotte staan wij toch op de barricaden met onze overtuigingen, daar vechten we voor. En niemand zal een vruchteloos gevecht aangaan. Daarom wil ik nooit iets horen van mensen die zeggen: ‘ach.., ja, ik ben ook maar ’n klein radertje in het geheel..’ En… ‘wat kan ik eraan doen..’ Je snapt wat ik bedoel. De mens heeft namelijk wel de keuze om tot een STELLINGNAME te komen in het stemhok. Hij veroorzaakt dan op afstand iets (benoeming wereldraad) waardoor zijn defaitistische houding volledig wordt geloochenstraft. Met andere woorden: men kan zich de "eigen beperkingen" ook wel wat al te gemakkelijk laten aanleunen als excuus… En dat constateer ik binnen mijn perceptie ook even.
  Zie later wel wat "men" van deze opmerking vindt; of niet. groet! jb
  (oh ja.. hier is het ook groen!:-))

 155. wj-tje 23 november 2008 om 12:24

  @bouma. peenemunde was maar een deel. de uittocht van -niet alleen joodse- wetenschappers uit nazi duitsland heeft er ook voor gezorgd dat er nu vrijheid van meningsuiting is.
  echter, geschiedenis is niet uit te gummen. zeker in deze recessie tijden niet. Dan wordt geschiedenis weer opgerakeld. Ooh, ooh, ho….
  vertel jou wat………..

 156. Ruud Zweistra 23 november 2008 om 13:29

  Dit gaat niet erg meer over perceptie. Hoe nu verder?

 157. Aad Verbaast 23 november 2008 om 13:33

  @Jan: niet als excuus hoor. Althans niet voor mij. Je weet ik loop niet weg voor stellingen innemen. Zolang het niet een loopgaven oorlog wordt, sta ik op de baricaden!

 158. Aad Verbaast 23 november 2008 om 13:37

  @Ruud: is dat jouw perceptie? :-))
  Mijn pereptie is anders: alles is perceptie immers.
  Jammer dat ons gesprek gisteren werd verbroken door onder andere je afspraken elders met de psychologen die zijn/haar praktijk(en) opende.
  Nu moet ik helaas weg. ik ben vanavond weer redelijk op tijd terug. Ik zet graag ons gesprek dan weer voort..
  Gelukkig zijn er nog andere gesprekpartners over op dit blog waar je ook je gesprek mee kan vootzetten ovrigens.
  Partners die ook niet om het ventileren van eigen meningen verlegen zitten :-))
  Ik wens iedereen een plezierige middag hier, ik lees wel wat er is gebeurd in de late namiddag.

 159. jan bouma 23 november 2008 om 13:47

  @Ruud 13:29
  Wat bedoel je met "Dit"?
  en
  Als je zegt: "Hoe nu verder?"…. dan mag ik aannemen dat je een bepaald doel voor ogen hebt WAAR we verder naar toe kunnen (gaan).
  En voor je het weet zitten we dan over alle ideeën van de filosofen te debatteren.
  Maar goed.
  Ik zeg tegen eenieder hier: "Shoot!"
  Want die 2 vraagjes vullen – en dat is dan mijn perceptie – de inhoud van alle blogs en onderwerpen die je maar bedenken kunt.
  (Ook tot later voor de antwoorden..:))

 160. Summer Errol Garner 23 november 2008 om 14:04

  @ Aad, (22-11 15.37)over dat doorlinken c.q. aanklikken van ingelogde namen, waarover je mij duidelijk wilde maken dat ik vooral moet handelen zoals ik wil handelen(?).
  Gar nicht im Frage, want ik had slechts achteraf gemerkt dat ik niet ingelogd was. Onbewust dus en ik had er pertinent niet die bedoeling mee, zoals jij suggereert.
  Verder reageer ik vooral niet om reageerders naar mijn blog te dirigeren,met de "simpele bedoeling" grote aantallen reacties te collecteren. Het is mij om het even. Gaat mij zuiver om `n eventuele dialoog, meer niet. Dat mag dan weer duidelijk zijn, hoop ik.
  Er zijn hier trouwens meer reageerders die niet of nooit ingelogd zijn. Heb je het ook niet over. Meet je dan met twee maten?
  Lees maar even je eigen reactie hieronder na. Wat mensen er mogelijk van denken, dat is toch niet jouw "pakkie an"?
  Kopie:
  Aad Verbaast / 22-11-2008 15:37
  @S&LE: het was enkel een suggestie van me. Je moet vooral handelen zoals je wilt handelen.
  Een overweging: er zijn mensen hier op het blog die uit principe niet antwoorden op niet ingelogden. Hun motivatie is dat ze dan geen flauw idee hebben wie er achter zit. Het zou zomaar de koningin kunnen zijn!!
  Ik vind dat pesoonlijk niet zo’n sterk argument.
  Wel een argument dat ik je wil meegeven: het helpt je wel in zekere zin, omdat als je ergens eens reageert, en de eigenaar van het blog je niet goed kan plaatsen ze dan even op je naam klikken om op jouw blog te kijken.. Dat is wel weer leuk natuurlijk dan. 🙂
  Einde kopie.
  Opmerking en vraag: als de eigenaar van een( of ander) blog mij "niet kan plaatsen", spreek je dan voor jezelf of ook voor al die anderen?
  Voor de rest: misverstanden zijn er om opgelost te worden. Ik dacht dat we toch wel redelijk kunnen communiceren.
  @ jan bouma. Ik kan me niet bekommeren om jouw probleem met mijn namen. Je bent wel ongeveer de enige. De reactie was rouwens ook niet aan jouw adres, dus wat zeur je nou? "Take it or leave it"!

 161. jan bouma 23 november 2008 om 14:43

  WJ’tje 12:24
  Als we het hebben over ‘de perceptie’ – en daar versta ik nog steeds onder ‘het zo volledig mogelijk begrijpen van een bepaalde toestand’; en je betrekt daarin dit tijdperk, anno NU, met de financiële crisis, dan ontkom je er niet aan om de huidige toestand te vergelijken met die uit het verleden. De mens zoekt naar overeenkomende en bekende kaders om zich een oordeel te vormen. Niets mis mee. Bijvoorbeeld ‘The great crash’ van 1929 komt dan in beeld. De mens kan immers slechts terugkijken naar het verleden en tracht daaruit dan een model te zien dat ook zou (kunnen) gelden voor de toekomst. Het bewijs daarvan komt echter pas achteraf. Ondertussen doen zich de navolgende psychologische verschijnselen voor:
  1. Self-fulfilling prophecy: zie: http://nl.wikipedia.org/wiki/Selffulfilling_prophecy
  2. Het onafhankelijk geachte denken van de mens dat daar tegenover staat.
  Als je beide indicatoren nu in ogenschouw neemt zal de défaitist kiezen voor de eerste optie en de – zoals ik mij noem – "onverbeterlijke cynische pragmaticus tevens zijnde de optimist" kiezen voor de 2e variant.
  Want..:
  "Moed verloren – al verloren!" is maar al te waar een bekende en ware volkswijsheid die serieus genomen moet worden.
  Tot zo ver even. Groet! JB
  @Summer.. or whatever your name is…; probeer het bovenstaande eens te begrijpen.

 162. Ruud Zweistra 23 november 2008 om 14:49

  @jan,
  "Dit" betekent het laatste deel van de discussie.
  "Hoe nu verder": wat Aad daarmee wil doen.

 163. Potjandorie 23 november 2008 om 15:01

  Hoi Jan, Deze ontmoetingsplek kenmerkte zich tot nu toe door een andere houding dan waar jij hier je laatste bijdrage mee eindigt. Als we over namen beginnen dan kunnen we nog wel even bezig blijven. Als je ook nog de schoolmeesteer uit wil hangen doe dat dan op een manier waarmee je andere stimuleert en niet zo schofferend. Ik vind het wat waard je daar op te wijzen.Reactie is geredigeerd

 164. jan bouma 23 november 2008 om 15:22

  re: "potjandorie" 15:01
  Ik tracht altijd de discussie ‘basic’, down to earth te houden en te voeren zonder de verheven geachte ideeën van de minkukels, die aanspraak maken op meer, daarbij te betrekken.
  En daaronder reken ik mezelf! Als je kunt aangeven waar mijn conclusies onterecht of onjuist zouden zijn – en je vindt daarvoor de gemene deler – de communis opinio – dan zal ik me daarbij neerleggen. Hoewel soms zelfs.. ‘de communis opinio’ niet de waarheid blijkt te bevatten.
  De Katholieke Kerk wilde daarom Galileï pas na eeuwen erkennen dat hij gelijk had "dat de Aarde om de Zon draaide en niet andersom…"
  Eenzelfde toestand zie ik hier op deze blogs. Je hebt mensen die volkomen geblindeerd slechts de oude toestanden willen accepteren en niet openstaan voor de nieuwe inzichten.
  Ergo: ik voel me dus niet zo aangesproken door je "terechtwijzing". Speelt hier niet een rol de vraag die ik aan eenieder stel:
  WAAR STAAT U VOOR? En die beantwoording dan wel geven liefst zonder een fake-name of met gebruikmaking van een pseudoniem?
  Ai, ai, ai…

 165. Summer Errol Garner 23 november 2008 om 15:39

  @jan bouma. 14.43. `@Summer.. or whatever your name is…; probeer het bovenstaande eens te begrijpen
  `Jouw probleem en niet het mijne. Die belerende toon van je komt ook vervelend over, bouma!
  Ik heb niet de minste behoefte om jou of al wat je aanreikt, te begrijpen.
  Verspil je energie eleders, zou ik zeggen, tenzij het oreren in bla bla blavorm een hobby van je is. Dan wil ik je desnoods wel een handje over thee edge helpen met je `bus`/autobus zul je wellicht bedoelen en geen blik vol…lemmingen, die je de afgrond in wilt rijden, zoals je in een voorgaande reactie zo ondoeltreffend beschreef.

 166. Martin Broek 23 november 2008 om 16:05

  Hoi Jan, Ik gebruik altijd mijn naam (niet mijn geboortenaam, maar dat lijkt me overdreven), maar wel zowel mijn voor als achternaam. Je hoeft van mij niet te controleren of het hier een speudoniem betreft, maar als ik het dan een keer niet doe loop dan niet gelijk te zaniken.
  Mijn bescheiden verantwoordelijkheid in het leven neem ik zo goed en kwaad als het gaat. Ja inderdaad bescheiden. Maar als het moet ook zeer brutaal, maar niet altijd. Ik roep Galileo er niet bij alsof het mijn vriend is. Overtuigen is niet alleen een zaak van argumenteren, maar ook van een heel breed spectrum aan andere middelen en mogelijkheden.
  Liever http://nl.youtube.com/watch?v=U_IF3qGrc3w.Reactie is geredigeerd

 167. jan bouma 23 november 2008 om 16:13

  @Summer..etc. 15:39
  Geen antwoord is soms weer wel ’n antwoord.
  HET antwoord van het onvermogen dan wel te verstaan om een inhoudelijke kritiek slechts met inhoud te kunnen pareren. Dat doe je niet.
  Ergo: beste Summer enzovoorts en huppelepup..; niemand werd iets wijzer van je repliek naar mij. Terwijl ik wel scherpe kaders trok omtrent de persoonlijke vraag aan eenieder: WAAR STAAT U VOOR?
  Gelijk jij je die dus kunt stellen; idem elk ander individu op deze planeet. En dan doel ik op de persoonlijke verantwoording die niet in een oeverloos gezever en het gezwets mag verzanden en in het moeras mag eindigen.
  Zolang de treffende omschrijving van mij hierop geen antwoord biedt, ook niet van jou, omdat de passagiers in de bus daarover niets inhoudelijks hebben medetedelen noch te vertellen…, rijd ik met die bus de afgrond in!
  Domheid is en blijkt meestal toch mijn grootste tegenstander. Voel je aangesproken.

 168. Summer Errol Garner 23 november 2008 om 16:18

  @ Martin Broek. Joe Jackson met "The Blaze of Glory", de enige cd die ik van `m heb. Aparte "vogel",die man, positief bedoeld.
  Martin Broek, discjockey?
  @jan bouma, Heey "bouwie", heb je ooit weleens "sorry" gezegd maar dan van ganser harte? Dat je het weleens helemaal verkeerd had?
  Je beet waarschijnlijk nog liever je tong af, of at een van je vele hoeden / hoofddeksels op. Deksels nog an toe!!
  Soms lijkt het erop dat je geen compassie en/of affiniteit hebt met de buitenwereld.
  Zelfs ongelooflijk bang bent voor een onschuldige nickname die iemand gebruikt.
  Je zult het ermee moeten doen "mien jong"..
  Waarom richt je je niet gewoon op het positieve. Actie is reactie en je zult zien dat je er "garen bij kunt spinnen".
  Wat een retorische en ook wel aanmatigende vraag stel je daar : "Waar staat u voor"? Alsof er ook mensen op vkblog zijn die voor het verkeerde zouden kiezen. Er is toch niemand die zegt: Ik kies voor de ondergang van de wereld? Nou dan!

 169. Summer Errol Garner 23 november 2008 om 16:22

  jan bouma, ging het je niet snel genoeg, dat antwoord? Of iedereen de hele tijd op jouw zit te wachten en als een marionet aan jouw touwtjes moet zitten.. Je bepaa;lt maar voor eenieder hoe laat en wanneer. Kun je je voorstellen dat niet iedereen de godsganse dag met z`n hoofd in de pc kan duiken om aan jouw commando`s te beantwoorden? Je ziet er vijf minuten verschil in, wederzijdse reacties. Toch blèrde je alweer!Ben je zo verwend dan?

 170. jan bouma 23 november 2008 om 16:36

  @@Summer 16:22
  Welnee! Beste man of vrouw! Ik beantwoordde slechts je geneuzel in een wat breder filosofisch kader.
  Als je dat wat al te ingewikkeld voorkomt; sla het dan maar over. Maar soms richt ik ook het woord tot de mensen die meelezen over je schouder. De "discussie" (met aanhalingstekens) die ik met jou voer duurt al vanaf het blog van @Tank Girl, Joke Mizée. Je kunt hoogstens wat in de marge roepen wat dan geen hout blijkt te snijden. Don’t blame me for it dat ik dergelijke nutteloze en principeloze figuren daar dan maar eens op wijs…!
  Anders gezegd:
  Je leest hierboven mijn comment aan @Aad inzake de STELLINGNAMEN die dienen te worden ingenomen door de wereldburger. Zijn antwoord voldoet (i.t.t. dat van jou) want ik heb van @Aad verbaast wel bevestigd gekregen dat ‘die wereldraad er moet komen’.
  Waar sta jij nu eigenlijk? Terzake deze vraag.

 171. Summer Errol Garner 23 november 2008 om 16:49

  @ jan bouma, de Tankgirl zit je nog danig dwars.. zo te merken en dat kan ik begrijpen!. Zij heeft de capaciteit jou, als geen ander in de spiegel te laten kijken. Je bent zodanig van dat spiegelbeeld geschrokken dat je met de @ staart tussen de benen bent weggerend: het wbleek allemaal jouw projectie. Skriek! Ja, dat was schrikken, maar dan moest je ook maar niet een vrouw, in dit geval een dame, schofferen! Als je het overloos vindt om met mij te comminuceren, wel, wat let je dan om mij te negeren? Gelukkig dat JIJ je achter Aad`s opinie over jouw standpunt kunt scharen…(verschuilen) jij hebt dat hard nodig: die luwte en gelijkgestemdheid. Je kunt de medestanders dus nog steeds op één vinger van één hand tellen? Tenminste, zoals je het schetst:)

 172. Martin Broek 23 november 2008 om 17:03

  Jan Bouma, Ik ben in mijn activisties leven al heel wat mensen tegen gekomen die zo vol van zichzelf en hun ideeen zijn dat ze niet luisteren. Die alleen nog willen praten met mensen die hun oplossing willen bespreken. Ik ben tot de conclusie gekomen dat het niet mijn stiel is deze mensen tot een productieve houding te brengen. Vaak is het gevolg van hun gedram dat de organisatie waar ze zitten leeg loopt. Ga gerust je gang Jan. Dan doe ik het gewoon op mijn manier. Vrede en alle goeds, etcReactie is geredigeerd

 173. jan bouma 23 november 2008 om 17:06

  @Summer 16:49
  Dat antwoord van je (16:49) is helaas alweer het zoveelste bewijs van je foute perceptie. Ik ondervind namelijk steeds meer erkenning voor de feiten en niet voor het vrijblijvende geneuzel van de zijlijners die aan de kant willen blijven staan en mij (en de mensheid) dus niets te bieden hebben op de vraag: WAAR STAAT U VOOR?
  Dat ik die vraag ook aan @Aad verbaast stelde.. – en die hij beantwoordde – is wat wrang voor je. Ik snap dat. Desalniettemin. De feiten blijven de feiten.
  Wat @Joke Mizée nog betreft. Ik ben glorieus uit die discussie gekomen. Daarom verwijs ik er ook naar. De verliezer van zo’n discussie zal dat nooit doen. Dus je vergist je hier alweer grotesk!
  Nou.. ik heb weer genoeg woorden aan je besteed. Doe er ‘ns een keer iets mee zonder de feiten of de (subjectieve) waarheid te verkrachten. Daar worden de mensen niet veel wijzer van.
  @Martin Broek
  Idem mutatis mutandis t.k.n. hetgeen ik aan "Summer’ schreef. Kon dit nog net toevoegen bij mijn verzending aan hem terwijl ik je comment las.
  Misschien een aardige quote van mij luidt nog:
  "Alsje veel van ’n ander overneemt blijft er weinig van jezelf over!" Heb stellig de indruk dat dit een rol speelt bij de (negatieve) commentaren die ik krijg tot nog toe. Men gaat zelden in op de feitelijke getrokken conclusies.Reactie is geredigeerd

 174. Martin Broek 23 november 2008 om 17:17

  Jan Ik had me voorgenomen om niet meer te reageren, maar dit moet me van het hart. Je manipuleert niet, maar je discussieert wel vuil en gemeen. Ga daar eens over nadenken in je kelder en kruip daarna pas weer achter je toetsenbord.
  Ik klim nu weer van de kast af en je krijgt me er niet meer op. Ik herhaal mijn groet, vrede en alle goeds, Martin

 175. Aad Verbaast 23 november 2008 om 17:18

  @Summer Ernol Garner : 14:04;
  Ik geloof, je reactie lezend, dat je je ergens in een wiek van je geschoten voelt. Dat was nou juist niet de bedoeling van mijn reactie. Jammer. Ik zal het nog eens kort uitleggen.
  Kijk als je niet ingelogd reageert, nu met "Summer Ernol Garner", eerder met, "Summertime and the living is easy", hoe kan ik dat dan weten dat dat "smokey Robbinson" is?
  Mijn suggestie (meer is het niet) is enkel bedoeld om de communiciatie (die toch al ingewikkeld genoeg is, zie blog) eenvoudiger te maken. Je helpt elkaar als het ware. Da’s toch mooi? Maar ik kan (gelukkig niemand iets verplichten. Doe zoals je wilt.
  "Mete met twee maten": zoals ik je eerder uitlegde: gelukkig zijn er ook mensen (stamgasten zelfs) die van buiten de VK wereld hier willen deelnemen aan het gesprek. Dat is mooi. Maar ik kan ze natuurlijk niet iets vragen wat niet kan..
  Je discussie met Bouma is je discussie met Bouma. Ik lees met genoegen mee.. :-)Reactie is geredigeerd

 176. Aad Verbaast 23 november 2008 om 17:22

  @Martin Broek: Je laat je toch niet op de kast jagen door Jan? Door niemand niet toch?
  Doe ik ook niet, en dan blijkt dat er met iedereen een gesprek mogelijk is.
  Het is ieders eigen keuze om een gsprek aan te gaan, of niet.
  Je kan er ook voor kiezen het gesprek niet aan te gaan met Jan. Ook hij zal er niet mee zitten.
  Dan praten wij wel door, en luister (en kijk) ik naar je muziek :-))

 177. jan bouma 23 november 2008 om 17:26

  @Martin Broek 17:17
  Dank je. Het enige wat mij interesseert is of je die vraag die ik stelde voor je rekening wilt nemen; of niet. Idem ik die vraag overigens stel aan elke wereldburger.
  Maar zeker zal ik die vraag stellen aan diegene die zich manifesteert in het publieke domein met "meningen"… No offense verder.
  Ik distantiëer me van je opmerking dat ik "vuil en gemeen" zou discussiëren. Ja.. wel genadeloos voor diegenen die mij niet antwoorden wil. Maar ga gerust van je kast af! Ik heb je er namelijk nimmer bovenop willen krijgen! Hahahaha.. De groeten! JB

 178. Aad Verbaast 23 november 2008 om 17:30

  @Ruud: zoals je ziet ben ik weer terug om eventueel het gesprek te vervolgen.
  Misschien gezien je betrokkenheid bij de blog van de blogpsycholoog is dat in het kader van de cognitieve wetenschappen het er eens over te hebben over wat daar gebeurde. Nite zozeer over de letterlijk inhoud, maar ik vond het een bijzonder fraai voorbeeld van de stelling ‘alles is sperceptie’
  Want was het niet overduidelijk dat er op basis van bijzonder weinig informatie (de blog zelf), over de achtergronden druk werd gepercipieerd?
  Horen wat men wil horen?
  Zien wat men wil zien?
  Interpreteren wat men wil intepreteren?
  Het ging nergens anders over. Ik vond het een zeer geslaagd experiment eigenlijk. Een betere spiegel naar de VKbloggers heb ik eigenlijk nog niet gezien hier.
  In die zin een uiterst boeiende vertoning!
  MIsschien was ik het wel.. Misschien ook wel niet..Reactie is geredigeerd

 179. jan bouma 23 november 2008 om 17:30

  @Aad 17:22
  Als ik nu zou opmerken dat jij me (vrijwel) volledig begrijpt… wekt dat weer de woede en de kinnesinne op van de andere debaters.
  Dus: als strateeg van de discussie zou ik je willen voorstellen… "laten we af-en-toe net doen ALSOF we elkaar niet begrijpen..!"
  Hahahaha..

 180. Aad Verbaast 23 november 2008 om 17:45

  @Jan:
  "Als ik nu zou opmerken dat jij me (vrijwel) volledig begrijpt… wekt dat weer de woede en de kinnesinne op van de andere debaters."
  1. ik begrijp je heel vaak niet of helemaal niet. Jij mij ook niet. Wat we beiden wel begrijpen van elkaar is dat dat eerder een reden is voor het gesprek, in plaats van het af te kappen! Kijk dat is lang niet altijd het geval onder de mensen, maar zou juist een kans zijn. Die kans nemen we beiden. Hebben we bewezen.
  2. Als zoiets al de ‘woede’ van anderen zou opwekken (ik denk dat dat wel meevalt overigens) dan zie 1. Daarenboven, dan zegt dat iets over degene die woedend wordt en minder over mij respectievelijk jou. Ik kan dar dus niet zo mee zitten. De ‘woedende’ zit er mee immers, wiens prikkelzenuw opspeelt.
  "laten we af-en-toe net doen ALSOF…"
  Jan, we hoeven niet te doen alsof (zie hierboven) het is zo! :-))
  Nog een aardige stelling in deze: elk probleem is een kans.
  Heerlijk dat het leven soms zo eenvoudig kan zijn..

 181. Summer Errol Garner 23 november 2008 om 18:18

  Nou @ Aad, nee, toch niet. Namelijk die ene keer dat ik simpelweg onbedoeld niet had ingelogd, heb je mij erop "geattendeerd". Gebeurt trouwens elders op het blog niet…Ik heb uitgelegd dat ik dit niet expres had gedaan!
  Daarop kreeg ik van jou adviezen alsof ik niet begreep hoe het hier werkt, vandaar. Twee keuzes voor mij: of ik zet het recht en hoop herhaling te voorkomen (vergeten in te loggen is toch geen halszaak?) of het maar zo laten, waardoor er onnodig "iets" blijft hangen. Dat zou jammer zijn. Soortgelijk misverstanden zijn toch ook bij " Door de Doornen naar de Sterren" uit de weg geruimd. Bekijk de metafysica maar. Nu lijkt het of ik willens en wetens het laatste woord wil hebben. Niet dus.
  Maar, illustratief dat je die "miraculeuze" @ @ jan bouma erbij aanhaalt. Zodra er iemand een vermeende "attaquering" in het discours krijgt, snellen er enkele andere(zwakke) medebroeders te hulp. Samen sterk, zogezegd. Vanwege geprojecteerde zwakte? Iedereen is toch sterk dan wel capabel genoeg om voor zichzelf op te komen? Ik wel en ik bedoel het niet verkeerd ook nog!
  Ik laat me alleen maar af en toe het beleg niet van het brood eten, alleen door wie echt honger heeft dus. (Nee Aad, ik zeg niet dat jíj mijn beleg afpakt!!) Ik zou het gênant vinden als iemand voor mij opkwam.Tenzij ik compos mentis was…. Aanmatigend, net of de persoon in kwestie een watje is. Wat @jan bouma, de Miraculeuze aangaat: ik geloof dat het wederom een projectie van hemzelf is als hij meent woede en kinnesinne van anderen te kunnen opwekken. Maar als hij die intentie heeft..is het een kwalijke zaak. Dat hoeft een ander niet te raken maar men kan het wel feitelijk registreren. Je zegt bijvoorbeeld ook over @jan(tegen Martin Broek: "Hij zal er niet mee zitten"… Je spreekt voor @jan( en hij ook vaker voor jou, dus toch duo Snip en Snap?:) alsof je vooraf al weet wat diens mening is…
  Je zegt overigens wel terecht @Aad, dat het met die woede wel meevalt.Er is geen sprake van woede maar wel van onrechtvaardighedi. Ik weet wel wat ik erger vind: het laatste.

 182. Summer Errol Garner 23 november 2008 om 18:31

  Lees en lach:
  jan bouma / 22-11-2008 18:42
  @Aad 18:37
  Gelukkig bewees ik voorgaande uitleg zonder je opmerking..; je hebt wel eens mensen die iets beweren (wat niet deugt); zich daar dan rot over schrikken en zich in alle bochten wringen om eruit te komen met ’n andere uitleg en die ze helemaal niet bedoelden! Ook een kwestie van perceptie om dat gedrag te doorzien.
  Tot zover de onwijze woorden van de heer bouma…
  Ha! Dit noem ik nog eens projectie!!!
  jan bouma, je bent de enige bij wie dit idee opkomt: zoals de waard is….
  Wat een "geneuzel" om jouw woorden maar eens off topic aan te halen.Reactie is geredigeerd

 183. Summer Errol Garner 23 november 2008 om 18:45

  @Aad, mijn excuse, ik was tweemaal niet ingelogd en wederom niet opzettelijk. het gebeurt op mijn pc als ik tussendoor mijn mailbox heb gecheckt. Ik wil dit even goed zetten om wederom mogelijke misverstanden te voorkomen en omdat ik weet dat je er prijs op stelt te weten of ik de echte Summer/smokey ben. En dat nog wel terwijl ik niet eens weet of jij de echte Aad Verbaast bent. je ziet, ik vertrouw je blindelings met een zonder peridootsteen.

 184. Aad Verbaast 23 november 2008 om 18:53

  @SEG: ik snap niet goed waarom je je nou zo druk maakt..
  Ik deed slechts een suggestie. Niets meer en niet minder. Kunnen we het daarbij laten?
  Verder nog even over Jan (die gewoon meeleest):
  Bij het blog van Satuka van gisteren kun je lezen dat ik in discussie met Peter Louter ben over zijn mogelijke aanpak na zijn zelfverkozen ‘blogpauze’ nadat een open zenuw was geraakt bij hem.
  Ik heb daa de paralel getrokken met astma.
  Iemand die last eft van astma, zoekt bij voorkeur niet een plek op vol met fijnstof. Maar een plek met zuivere lucht. Welicht zelfs Davos.
  Nu to the point: als je last hebt van Jan Bouma, ga je het gesprek gewoon niet aan. Het is jouw keuze om je te laten uitdagen of niet (Jan daagt zeer graag uit, dat is zijn keuze). Davos: je kan kiezen om hier wel met andere mee te discussieren (met mj en anderen zo je wilt). Uitgenodigd zoals je weet.
  Je kan er ook voor kiezen om voorlopig helemaal niet mee te doen (een soort van Davosplek zoeken, er zijn er genoeg: 1100 per week hier gemiddeld).
  Allemaal jouw keuzen.
  Ik persoonlijk zou het leuk vinden als je er bent. Ik ben altijd in voor een open gesprek.
  Met jou, met Jan met wie dan ook. Ik leer er van, en dat is mijn vreugde. Juist dooe de verschillen tussen mensen die ik hier (en leders) tegenkom.

 185. Aad Verbaast 23 november 2008 om 19:00

  @SEG: 18:45: ik las het net.
  Je hoeft je niet te excuseren! Doe zoals je wilt.
  "terwijl ik niet eens weet of jij de echte Aad Verbaast bent"
  Ik reageer daarom juist overal en altijd ingelogd. Dan weet je het immers wel.
  Weet je waarom? Door schade en schande.
  Ik ben ook wel eens (meerdee malen) belaagd door pesters.
  Die gingen ergens anders idiote en pesterige reakties plaatsen onder de naam ‘Aad Verbaast’
  om te trachten mij in kwaad daglicht te stellen bij andere bloggers!!!
  Het kan eenvoudig immers. Maar niet ingelogd, want dat kunnen ze niet onder die naam…
  Ja, ja, ik ken ‘mijn’ pappenheimers.
  Ik hou niet van misverstanden. Ik ben voor duidelijkheid.
  Snap je nu waarom?
  Zo niet: zal ik het eens illustreren met een voorbeeld?Reactie is geredigeerd

 186. Summer Errol Garner 23 november 2008 om 19:27

  @Aad en voor mijn portie ook @jan bouma, omdat Aad mij "geleerd" heeft om niets om iemand hen te praten: Even ter illustratie en ten bewijze dat er maar één is die telkens in woede uitbarst( hij zegt `t nota bene zelf!!)en vervolgens, als hij antwoord krijgt, al zijn frustratie op een ander projecteert. Weerwoord is dus niet gewenst, slechts beamen is toegestaan:
  jan bouma / 22-11-2008 18:17
  @Aad 18:00
  Had een prachtig antwoord geschreven maar dat is verdwenen; kreeg als eindstation de "voorpagina" van dit Vkblog. Ik barst dan in woede uit met de opmerking… "WAS HET MAAR WERKELIJK DE VOORPAGINA!!!"
  Enfin.. wat ik geschreven had kwam erop neer dat je maar beter ALTIJD rekening kunt blijven houden met een onuitroeibaar opportunisme doch tegelijkertijd dan daar gebruik van moet maken door middels MANIPULATIE het volk tot handelingen te brengen en het inzicht waardoor zowel het eigenbelang als het gemeenschappelijke belang gediend wordt.
  Je snapt dat dit de Gouden Sleutel is op de communicatie.., en misschien liet Mithras die uitleg daarom wel verdwijnen (….!) ‘ns kijken wat er nu gebeurt…
  Einde citaat(lees:kopie).
  Zover dus.
  Jammer Aad , want je leek( 17.18) de "discussie" tussen jan bouma en mij wel genoeglijk (:))) te vinden.
  Altijd en telkens weer moet eerst de weg geëffend worden voordat er überhaupt sprake kan zijn van een discussie met jan bouma. Het komt altijd weer uit op een goed- of afkeuring van hem voor iemands mening. Er wordt niet naar een compromis of een gezamenlijke oplossing gestreefd, al beweert hij immer luidkeels van wel.
  Menigeen heeft al afgehaakt in dit soort "miraculeuze" discussies. Ik word er niet(meer) warm of koud van maar registreer wel het zinloze van het oeverloze en dan had ik `t nog niet eens over de kostbare tijdsverspilling.
  Wie een Wereldraad wil creëren en realiseren moet toch niet op het vk-blog zijn , dunkt mij… Ja!!
  Alsof hier de lokatie bij uitstek is waar het centrale betsuur van Nederland plaatsvindt, laat staan van Europa, laat staan van de hele wereld.
  @jan bouma, ja, ik sprak ook al die tijd tegen jou… `k Wou je even zeggen dat je net wethouder Hekking lijkt van vroeger bij Koot en Bie.

 187. Summer Errol Garner 23 november 2008 om 19:49

  @ Aad, nu deed je het weer! Je zegt dat je overal ingelogd reageert. Alsof ik dst niet zou willen. Zolang het niet duidelijk overkomt moet ik het herhalen: ik wil juist welzeker ingelogd zijn, maar het lukt me niet telkens. is dat jou dan nooit overkomen ?Het is per ongeluk gebeurd en als je dat pareert met dat jij wel altijd ingelogd bent, sorry, dan praten we langs elkaar heen. En, ik vind het een tikkie ondermijnend om te pareren met: "Ik snap niet goed waar je je druk om maakt". Ik maak me niet druk, ik helder e.e.a. op. Dus waarom zo`n opmerking???
  Als blijkt dat jij mij niet hebt begrepen ga ik `t nogmaals uitleggen. We houden toch geen flutcommunicatie? Wees misschien blij dat ik moeite doe( heel iets anders dan je druk maken..) anders was dit alles niks waard! Nu heb je weer iets anders, namelijk het onnodige voorbeeld van Davos. Als ik zou willen wegblijven kan ik dat ook zelf wel verzinnen, dus vanwaar dan zo`n voorbeeld.Alsof ik opeens zou kunnen denken: Ah, ja ik kan wegblijven, dat ik daar zelf niet oogekomen ben! Het slaat dus nergens op.
  Ten overvloede: ik ben niet bezig met welles-nietes maar met gelijke afstemming.
  Doe ik alleen als ik `t de moeite waard vind.
  Bereidheid tot leuk met elkaar omgaan dient van beide kanten te komen ..0)Reactie is geredigeerd

 188. Aad Verbaast 23 november 2008 om 20:22

  @SEG:
  "je leek( 17.18) de "discussie" tussen jan bouma en mij wel genoeglijk"
  Alles is perceptie, ook dit. De jouwe. Enkel ik weet wat ik schreef en met welke gedachte er achter. Dat dat verwarrend kan overkomen ligt per defintie aan de zender én de ontvanger. Daar ging de blog overigens over.
  "Ik snap niet goed waar je je druk om maakt"
  Mag ik niet eenvoudig toegeven dat ik iets niet snap? Ik snap een heleboel niet… Dan vraag ik het gewoon. Is daar iets mis mee?
  Lijkt me persoonlijk toch een opener benadering dan wat vele mensen doen: ‘ik snap alles, en zal je dat even meedelen’.
  "Bereidheid tot leuk met elkaar omgaan dient van beide kanten te komen"
  Ware en wijze opmerking. Ik doe mijn best, binnen mijn beperkingen. Jij ook, ga ik van uit.Reactie is geredigeerd

 189. wj-tje 23 november 2008 om 21:44

  @allen
  waar halen jullie in godsnaam de tijd van daan, daan, daan, zoveel tekst te produceren om elkaar in de haren te vliegen? Niets beters te doen dan anoniem de kroeg op stelten te zetten, SEG-tje?
  Waar woon jij eigenlijk, SEG? op drie hoog voor-en achter, of uitzicht op een postzegeltuintje met aan beide kanten coniferen die de executiewaarde van je rijtjeshuis verknallen?
  Wil je de muziek s.v.p. wat zachter zetten? Anders burenoverlast.

 190. Aad Verbaast 23 november 2008 om 22:00

  @WJ-tje: in de haren vliegen? Ik vond het best wel gezellig hier, ook al was ik even we vanmiddag.. Tja, dan kan het wel eens een beetje uit de hand lopen. Maar komt altijd weer goed overigens.
  Hoe zit dat nou met die fotootjes?
  Lig je nog in de sluis?

 191. jan bouma 23 november 2008 om 22:01

  WJ’tje
  Je haalt me de woorden uit de mond! Ben net terug en krijg zowat buikkrampen van het lachen over de ophef…
  @Aad kan er ook om lachen…
  maar …
  @Summer enzovoorts… verontschuldigt zich maar iedere keer "dat hij niet ingelogd is"… of zoiets… terwijl niemand dat wat interesseert…
  Come on folks! Nu we het over de perceptie hebben doen we er ’n schepje bovenop!
  Laten we even een borrel nemen…; voor Summer een Ranja! En elkaar niet in de haren vliegen; soms gebruik – hoe vaak heb ik het niet gezegd – de hyperbool en de provocatie. Nou ik lees morgen wel verder. Inderdaad Aad – voor de goede orde – wij zijn het vaak ook oneens. No big deal! What’s so ever. Tot morgen en neem ’n drankje van… het huis.

 192. Aad Verbaast 23 november 2008 om 22:20

  @Jan: een mooie ben je, ga je nu al drankjes van dit huis zomaar weggeven, terwijl het je huis niet eens is?
  Nou vooruit: dan geef ik er een weg. Misschien wel twee. Omdat ik in zo’n goede bui ben..
  Jan hoe ging het eigenlijk donderdag avond? In dit feestgedruis hier heb ik daar niets meer van gehoord?
  Uiteraard ben ik benieuwd!

 193. jan bouma 23 november 2008 om 23:22

  @Aad 22:20
  Dat heeft ook veel te maken met "de perceptie" waar dan ook vaak een "verwachtingspatroon" bijhoort. De bezoekers hebben zich soms wat voorbereid; maar er zijn er ook bij die komen dan meer voor Hugo van Neck (en diens bekendheid en pianospel) en nemen mij dan maar "op de koop toe!" en hebben niets voorbereid. Vreemd vind ik dat maar. Soit!
  Het verwachtingspatroon dat mensen ergens van hebben blijkt ook belangrijk. Ik vraag daar ook altijd naar. Als je van tevoren al meent te weten "hoe ik, of dat boek, in elkaar zou zitten" kom je van een kouwe kermis thuis.
  Zelfs bij de meest eenvoudige boeken trekt de auteur dan ook het land in en "..leest voor uit eigen werk.." Ik moet dan altijd een beetje lachen als het om hele simpele werken gaat. Maar zeg dat niet hardop tegen je collega.. of tegen sommige scribenten hier op dit blog!!! (Grapje)
  Maar we gaan het groots aanpakken. Mogelijk – ik herhaal mogelijk – zullen we ook andere en veel bekendere auteurs (dan ik) laten optreden. Dus.. wie weet. Als bijv. dan @Summer een grote waardering heeft voor Hofland kan hij misschien ook eens zo’n happening meemaken met Hofland in de hoofdrol. Dan wel 20 euro meebrengen, Summer… anders krijg je alleen Vechtwater te drinken waarvan sommigen weer zeggen dat het vuurwater is..:-))

 194. Aad Verbaast 23 november 2008 om 23:53

  @Jan: je maakt me wel heel erg benieuwd.. Misschien dat ik eens incognito bij een donderdag avond langs zal komen. Uiteraard veinzend dat ik ook slecht ben voorbereid!! :-))
  En ik moet er voor waken dan uiteraard dat ik niet zal zeggen: doe mij maar een borreltje..
  Tja want dan val ik wrs door de mand bij die ‘dure’ mensen daar langs de Vecht.. Allemaal aan de wijn natuurlijk..Reactie is geredigeerd

 195. Ruud Zweistra 24 november 2008 om 09:37

  @Aad,
  Dat er in intermenselijk zaken veel perceptie is, geef ik toe. Maar ook in die wereld is er toch sprake van enige perceptie-overstijgende werkelijkheden.
  Als je daarvan nog overtuigd moet worden, is het misschien handig eens een afspraakje te maken, zodat ik je eens gevoelig tegen de schenen kan schoppen.
  Daarna praten we over de perceptie van de pijn die je voelt – een perceptie die ik in het geheel niet heb, dus die pijn kan nooit iets meer zijn dan dat: perceptie. En die je dus even makkelijk anders kan percipieren.
  Psychologen, al dan niet Blog-, hebben hier wat meer moeite mee. Dat is een van de vele beroepsrisico’s. Veel therapie in de vorm van het dagelijkse leven is de enige remedie. Denk aan collega Vroon.Reactie is geredigeerd

 196. jan bouma 24 november 2008 om 10:13

  @Aad 23:53
  Je bent van harte hierbij uitgenodigd. De boekingen lopen via de website van HUGO VAN NECK. De naam Googlen is genoeg en je komt erop. Aangezien ik geen identiteitscontrole hou bij de ingang kun je elke gewenste naam opgeven. Dus X, IJ of Z. Nu wordt mij dit misschien weer kwalijk genomen door diegenen die mij hier op deze blogs bestrijden als ik erop aandring dat de IDENTITEIT bekend moet zijn. Welnu. Ik leg het nog maar eens uit: DAT GELDT ALLEEN VOOR M’N TEGENSTANDERS. (Die ik eventueel voor het gerecht moet kunnen dagen). Je snapt dat ik mijn bezoekers daartoe niet kan rekenen, tenzij het infiltranten, contra-agenten van de AIVD, CIA en FBI zijn en toch mijn tegenstanders zouden zijn. Dat gelt ook voor de woensdagavond studieclub van de dames. Onder valse voorwendselen kan er een dame zich in die club weten binnen te dringen. Maar meestal ruik ik ze wel en vallen ze met een paar strikvragen zo door de mand als… contra-agenten! -:))))
  @Ruud
  Wil het wat "gevoeliger maken"… begrijp ik hierboven. De "perceptie"; c.q. de overdracht van ideeën – soms die van de dictators die gebruik willen maken van de Gestapo – gooit hij in de strijd. Laat ik dit ervan zeggen.
  1). Om te beginnen hoeft de psycholoog of filosoof niet te voldoen aan zijn eigen leerstellingen in de praktijk. Die vergissing speelt mij ook altijd parten wanneer sommige (domme) mensen mij verwijten "dat ik een wereldraad heb ontworpen" maar niet aan de gestelde eisen voldoe die je aan de vertegenwoordigers in zo’n raad moet stellen…
  2. Nee! Dat hoeft ook niet. Dat dank je de koekkoek zou ik haast zeggen. Dus Piet Vroon kan wel degelijk goede analyses hebben geschreven maar hoefde daar niet zelf aan te voldoen. Dit is ook een kwestie van "perceptie". Ben overigens benieuwd wat jouw antwoord aan @Ruud is; of zal zijn. Heb je hem ondertussen geschreven dan verander ik niks meer aan voorgaande tekst. "Collega Vroon?" (….?!)
  Tot zo ver even.

 197. Summer Bear ;) 24 november 2008 om 10:29

  Goedemorgen, wat gezellig allemaal.
  @Aad, was ik reuze content dat men hier vrijuit mag "praten", heb ik van mij hart geen moordkuil gemaakt, dan is het weer niet goed..? Jij schreef zelfs te kunnen "genieten" van de verbale ("hanen")gevechten tussen jan bouma en mij… Nu jij mijn "hyperbolen"die aan die van bouma niet ééns kunnen tippen, wel goedkeurt, althans niet afkeurt, is er ene WJtje, tjeetje wat een moeilijke naam, die zich plaatsvervangend druk maakt. Olie op het vuurtje, Wt-je? Lang leve de LUIM!!! Geef maar wat richtlijnen, zoals je het graag wilt hebben Aad, dat lijkt de beste oplossing . Of… weet jij een betere? Altijd welkom.
  Groet, uit het flatje, driehoog achter( inderdaad wtjetjetjetje… je zat er niet ver naast.. projectie van jouw situatie?
  Alles is perceptie en ook projectie. `t Is maar een weet!
  Wanneer weer verder tot de orde van de dag( Mieren)?
  Met name @ WTJE schijnt zich nogal te storen aan mijn aanwezigheid

 198. Aad Verbaast 24 november 2008 om 10:40

  @Ruud: ik heb dat exact dat voorbeeld al eens eerder gehoord. Mischien zelfs wel van jou.
  Om mijn redenering maar eens strikt te blijven volgen:
  de sensoren zullen die schop tegen de schenen ongetwijfeld registreren (aangenomen dat de sensoren nog werken uiteraard)en laten we er dus even van uit gaan dat de pijn zenuw wordt geprikkeld.
  Dan gaan de hersenen werken. Mogelijk dat er zelfs een reflexmatige beweging van de kaak-, mond, en spraakspieren op gang komt: au!
  Maar dan?
  Ik heb me laten vertellen dat er mnsen zijn die dan ook gaan schoppen.
  Ik heb me ook laten vertellen dat er mensen zijn die het heerlijk vinden. En zelfs etablassementen bezoeken waar ze gof geld betalen om zich pijn te laten doen.
  En wat dacht je van een populaire, waar ze na twee keer drie kwartier zich tegen de schenen laten schoppen zeggen: weer heerlijk gevoetbald, leuk sport!
  Ok, de voetballer met enige visie schaft zich scheenbeschermers aan.
  Tja, bij mensen geldt niet: input = output.
  Het is een bijzondere computer, waarbij bij iedereen ander software draait, en behoorlijk random ook nog. Veel bugs..
  Nu jij weer :-)Reactie is geredigeerd

 199. Aad Verbaast 24 november 2008 om 10:43

  @Jan: Laat ik nou altijd gedacht hebben (ook uit je boek) dat de woensdag avond altijd een vast en select groepje incrowders en wereldverbeteraars was. Ga je me nu vertellen dat ‘iedereen’ daar naar binnen mag?

 200. Aad Verbaast 24 november 2008 om 10:57

  @Summer Bear:
  Je vraagt om richtlijnen, ik zal er een paar geven:
  1. maak hier van je hart geen moordkuil (die had je gelukkig al begrepen en getracht toe te passen).
  2. realiseer je dat sommige anderen regel 1. ook toepassen (daar kan nog wel aan gewerkt worden door je)
  3. als 2 redelijk onder de knie is, verzin je een antwoord met gebruik van regel 1.
  4. algemene regel: je kan slechts worden aan gesproken, maar voel je je nooit aangesproken (behoeft nog verbetering?)
  Kijk en dan kan er zo maar een goed gesprek ontstaan 🙂
  Verder: lees blog: dé waaheid bestaat niet, alles is perceptie.
  Mensen zijn veelal niet zo boosaardig als ze lijken/proberen over te komen. Soms is dat andersom.
  Dat weet je nooit.Kun je pas enigszins achterkomen na veel gesprekken. En dan nog.Reactie is geredigeerd

 201. Aad Verbaast 24 november 2008 om 11:30

  @allen:
  nabericht:
  Er zijn inmiddels weer twee blogs gesneuveld dor de VK Vredesmacht die in mijn illustraieve lijst is opgenomen in de blog:
  "Ik intersseer me niet voor .." Maria Trepp. met daarbij het uitdrukkelijke verzoek van de VK om haar redactieriumten op te schonen..
  "Louter en de …" van Rob van Kan.
  Misschien volgen er meer..
  Totaal stand nu:
  4 door de VK Vredesmacht
  1 door Maria Trepp al eerder.
  Totaal 5.

 202. Aad Verbaast 24 november 2008 om 11:48

  @allen:
  Correctie: "de strontkar.." van Muthert is inmiddels ook verdwenen..
  Totaal 6!

 203. jan bouma 24 november 2008 om 12:26

  @Aad 11:48
  Kijk jij nu ook maar uit! -:))))))
  Maar ik schreef onder het blog van @Maria Trepp het volgende:
  jan bouma / 24-11-2008 12:12
  Niemand zal, wat mij betreft, iets schrappen van een ander. Sowieso is dat zinloos. Dit soort "breidelingen" blijken in de praktijk van alledag toch niet te werken. Gechargeerd: denk aan de Russissche dissidenten en hun Samizdat… het is altijd een teken van zwakte als er een moderator, breidelaar of censor meent anderen monddood te moeten maken. Nog daargelaten dat er meestal een tegenovergesteld resultaat uit voortvloeit. De (verwijderde) teksten gaan "ondergronds" en worden daardoor nog aantrekkelijker.
  Ik vind het overigens jammer dat dat Louterblog verdwijnt want er stond ook iets van mij op; slechts 2 inzendingen waarvan ééntje een gedicht van Kavafis als ‘eyeopener’ bedoeld voor "de barbaren en dictators" die willen wissen en bannen. Dat is hun zwaktebod. De democratie niet waardig. En het recht op de vrije meningsuiting. Art. 7 van de Grondwet wordt geschonden.
  ———————————————–Kijk, we hebben te maken met een Internetwereld en vrije communicatie waarbij zelfs maar DE VERMEENDE "ONTSPORING" al luidkeels door velen "aan de kaak wordt gesteld!" De idee dat men nog leeft in de tijd van Julius Streicher uit de Nazi-tijd is echt wel voorbij. Toch suggereert men steeds dat die "breidelingen" ergens goed voor zouden zijn. Belachelijk! Je kunt zelfs stellen dat "gevaarlijke communicaties" inderdaad zeer gevaarlijk zijn en worden… A L S… ze ondergronds gaan. Bijvoorbeeld de "neo-nazis" beramen wat aanslagen of anarchisten willen bloedbaden, of sharia-aanhangers willen ook hier "vrouwen stenigen" of… de Hells Angels verklaren de oorlog aan de maatschappij.. IK NOEM MAAR WAT, mensen maar weest op uw hoede!
  Het middel (censureren) is erger dan de kwaal die het censorschap beoogt te bestrijden.
  Waarom?
  Omdat ik maar liever lees in alle open publiciteit "wat er gaande is!" Think!
  Kijk! Dit is nou een goed voorbeeld van de redegeving van dit blog: "het hebben en tonen van een goede perceptie".

 204. Aad Verbaast 24 november 2008 om 12:36

  @Jan: in essentie wel eens.
  Ook ik ben voor een zeer grote mate van vrije meningsuiting. De lezer is wijs genoeg om te beoordelen of iemand zichzelf er mee aan de eigen schandpaal nagelt of niet.
  Of iemand dat juist of inziet of uberhaupt inziet, is natuurlijk weer de mogelijk volgende schandpaal.
  Laat schandpalen maar staan is dan mijn opinie.
  Als voorbeeld hoe het niet moet. Met weghalen isdie functie immers verloren.
  P.S.: het gegeven lijstje in mijn blog is inmiddels met meer dan de helft gereduceerd.
  Men kan denken: opgeruimd staat netjes. Maar waar zijn de schandpalen, waar men zich aan kan spiegelen?

 205. jan bouma 24 november 2008 om 13:01

  @Aad 12:36
  Wij, jij en ik, en andere gelijkgezinden zouden zich NU moeten laten horen!
  Waarom?
  Omdat de zogenaamde "gevestigde orde, het establishment" nu de strijd zal hebben gewonnen als het kan breidelen en monddood maken naar hartelust en willekeur.
  Dit is een gevaarlijke ontwikkeling.
  Want wie kritiseert zo dadelijk nog wie en wat als dat recht wordt ingeperkt door wie dan ook?!
  Voor de rest ben ik het met je eens. Hierbij verwerp ik dus overigens ook de kritiek van diegene die menen dat ik weer niet zou openstaan voor kritiek op mijn ideeën, althans daar geen kritiek op zou velen. Onzin! Ik weerleg alleen die ‘kritiek’ dan meestal beter en dan wordt men daardoor weer boos om roept dan om breidelingen… Zo draait inderdaad de wereld door.

 206. Summer Bear ;) 24 november 2008 om 13:04

  @ Aad, prima, deze richtlijnen daar kan ik me in vinden. Helaas waren het geen nieuwe voor mij en ik had zo gehoopt dat jij, die altijd dé "Aad weet raad" bent( en dat kun je zowel als grap alsook serieus opvatten, maar ik bedoel het laatste), goed, dat jij dus met een eyeopener zou komen.
  Gaan we met frisse moed verder? Je moet mij natuurlijk ook eerst beter kennen, voordat je een schifting tussen de "boosaardige"types , de aardig boze typers en degenen die achteraf wel meevallen, kunt maken. Dat geldt ook voor mij, ik weet het.
  "Hij die zonder zonde is.." etc.
  Toch wordt ook hier, als ik zo vrij mag zijn dit op te merken, nu weer blog Maria Trepp besproken( die ook gewoon kan meelezen…). Blogregels zijn dan toch flexibel, als het zo uitkomt.Tot waar ligt de grens van het tolerabele? M.a.w. wanneer ga je een uitspraak als "mest" van de St***kar bestempelen?
  Soms zie ik dat er erg veel mag en kan en soms mag iemand nog niet het geringste wederwoordje uiten. Daar verbaas ik me over.
  Ik hoef trouwens niet naar Davos hoor, geen last van "amechtige" toestanden.
  Doorgaan dus, met z`n allen meespelen in de VK-blog Soap waarin men zelf desgewenst een hoofd-dan wel bijrolletje mag spelen.
  Fijne middag en dank voor `t aangenaam verpozen.
  Aad, ik vind het leuk om met je te communiceren,al is het op een ietwat uitzonderlijke manier, maar verandering van spijs doet eten. En…" als je honger hebt en goed, smaken rauwe bonen zoet". Waarmee ik uiteraard voor mezelf spreek, want ik lust weleens wat anders dan elke dag een eenheidsworst:)))Reactie is geredigeerd

 207. wj-tje 24 november 2008 om 13:37

  @summer bear. ik stoor me in principe nergens aan, mits AFN in acht worden genomen. AFN gelden ook voor bezoekers van een virtuele kroeg die de kroegbaas heeft opgetuigd.
  Meestal wordt de soep niet zo heet ingeslikt als ie wordt opgediend.
  Wie dat wel doet, loopt te hard van stapel en kan de boel omkieperen, ofwel kapseizen. Dan nog verder van huis, en moet alles weer het droogdok in.
  scheepvaart metaforen zijn mijn rijkdom. En dat eerste niet alleen.
  Anderen doen dat anders. So, what?
  @aad virtueel lig ik nog in de sluis, maar het is echt gebeurd in juni 2004. Dit verhaal heeft nog een apestaartje. Daarna maar eens kankeren op de VSp die niet aan de bak komt.
  Mijn intuitie zegt dat er vervroegde verkiezingen aankomen. Hallelujah.Reactie is geredigeerd

 208. Katz 24 november 2008 om 13:42

  @ Jan Bouma, ben ik dan niet uitgenodigd op een van je muziekavonden ? "Het beste paard van stal " vergeten, of ?
  Nu moest ik dat via dit weblog van Aad Verbaast lezen. Hoe zit dat? Heb je mij soms afgedankt?
  Hoe kun je mij nu over het hoofd hebben gezien ? Ik hoor trouwens helemaal niets meer van je… alleen maar radiostilte.
  Groet ,
  Katz
  (K3 uit je boek als je dat beter herkent).

 209. jan bouma 24 november 2008 om 14:03

  @K3 of Katz…
  Na onze laatste persoonlijke en gewisselde mail sprak daaruit zoveel kilte in je reactie dat ik het niet aandurfde om je persoonlijk uit te nodigen. Maar je bent van harte welkom op één van de komende donderdagavonden hoewel die boeking via de website van HUGO VAN NECK verloopt. Ik blijk namelijk te selectief en te kortaf om hier de potentiële bezoekers te woord te staan. Enfin.. je kent me ’n beetje om dit ook weer te begrijpen. Maar kom gerust.
  Ook zelfs zonder die boeking via de website van Hugo van Neck. Je krijgt een ereplaats maar wel zonder je identiteit te onthullen niet anders dan dat je "K3"; ofwel Kruimeltje 3 bent uit m’n boek. Zo goed?
  Het spamgetal blijkt ook nog: "3"!

 210. jan bouma 24 november 2008 om 17:25

  Dat hele "Internet" bleek vanaf 14:03 uur, zie hierboven – in ieder geval voor mij – niet te betreden.
  Congestie op het Net? (Is dat de oorzaak?)
  Of zijn het de…:
  Belangen die spelen om de beschikbare ruimte aaan "bytes" voor te behouden aan de exclusieve bespelers van het "Internet?"
  Wie zal het zeggen?
  Feit is, en waar ik op doel, is dat de "snelle communicatie per Internet zich soms langzamer manifesteert als dat van de ruiter en het paard uit de vorige eeuw!"Reactie is geredigeerd

 211. Summer Bear ;) 24 november 2008 om 18:00

  WT-je, welk een onverwacht en wonderlijk genoegen om een preekje van jou te mogen ontvangen. Kun je misschien aangeven wat je precies onder die door jou genoemde fatsoensregels versaat en tevens aangeven waar ik die, volgens jou dan, heb overtreden? En, sprak je voor jezelf of namens anderen die zich mogelijk aan mij hebben
  gestoord? Noem gerust man en paard.
  Als wij dit rechtgezet hebben is The Air weer clean nietwaar? Ik begrijp nu niet waar jij je terecht dan wel onterecht druk over maakt…Zie je misschien beren op de weg? :))
  Ik heb met Aad Verbaast nog geen onoverkomelijke problemen gehad. Aad vindt alles bespreekbaar en amuseert zich kostelijk. Zou jij dan ook kunnen doen. Ik heb met jou tot dusver geen onenigheid, als misschien dat je met een wat cryptische reactie op m`n weblogje kwam "stengen" zoals je dat noemde. "Anderen doen dat anders. So what"? , zet je in je reactie. Wel, ik doe dat ook anders, so what! Goed AFN dus…
  Maar, vertel het maar.Reactie is geredigeerd

 212. Aad Verbaast 24 november 2008 om 19:00

  @Jan: 13:01 niemand mag de mond worden gesnoerd!
  Mar ook: als men vrijwillig zonder onderwerpt aan de spelregels van dit blog de Volkskrant dan moet men niet zeuren, anders gaat men maar ergens anders spelen.
  De vrijheid van meningsuiting laat overigens wel weer toe dat mn over mag kankeren 🙂
  Inderdaad was de Volkskrant, de NRC en Trouw niet bereikbaar vanmiddag!! Bewijst maar weer eens dat het allemaal één pot nat is, in een andere vepakking. Een natte krant zogezeid.!
  Dus maar even heerlijk wezen wandelen, tot de borrel en de plicht me weer tot deze orde riep!Reactie is geredigeerd

 213. Aad Verbaast 24 november 2008 om 19:03

  WJ-tje, vergeef me, maar wat is AFN?
  Ik ken het alleen als de afkorting van American Forces Network..
  Maar ik neem niet aan dat jij daar op doelt.
  Ik begrijp dat de VSp nog niet de aanzuigende werking heeft die je had verwacht/bedacht?

 214. wj-tje 24 november 2008 om 19:05

  @hallo summer bear. blijkbaar nog niet in de winterslaap. ik mag dat wel.
  mijn situatie projecteren op jouw situatie is niet aan de orde met 250 mtr woonruimte, 1600 mtr tuin, beek met bron en historisch waterrad in de achtertuin.
  ik reageerde slechts op uw schrijven dat ik mij stoorde aan uw aanwezigheid. Hetgeen een voljuiste foutieve en te voorbarige conclusie is.
  En, qte ‘vertel het maar’ unqte lukt niet op een weblog. "Schrijf het maar" lijkt mij een betere optie en mijn naam is minder moeilijk dan ‘summer bear’. scheelt vier aqanslagen op het toetsenbord.
  bovendien opereer ik niet anoniem. Maar een aanmatigend deuntje afdraaien?
  "Maar vertel het maar". Dat klinkt als een bevel.
  Net naar de kapper geweest en dan gaan de stekeltjes overeind staan. Verder niet andermanshoeder, alhoewel ik daar wel ben voor opgeleid. Gelukkig geen last van beroepsdeformatie.
  Mijn negende zintuig -intuitie- zegt dat we het hier maar beter bij kunnen laten.
  Ik heb het druk genoeg met de Verenigde Stofzuiger partij i.o., de Gulden Draak -alias Pallieter-, een a.s. nieuwe ex, een Green Card, twee lease koeien en de hond
  -Nozemientje- uitlaten.
  Maar goed dat er geen bitterballen meer verkocht worden.

 215. Aad Verbaast 24 november 2008 om 19:10

  @Summer Bear:
  === Tot waar ligt de grens van het tolerabele? ===
  Antwoord: als de privacy van iemand wordt geschonden. Voorde rest alles wat de wet verbiedt.
  == M.a.w. wanneer ga je een uitspraak als "mest" van de St***kar bestempelen?
  Soms zie ik dat er erg veel mag en kan en soms mag iemand nog niet het geringste wederwoordje uiten. ===
  Antwoord: voor mij is niet "maw". zie boven.
  Het is niet een ketie van "mag iemand nog niet".
  Iedereen "mag" (hier) van alles (mits… zie net hierboven).
  Maar diegene kan ook weerwoord verwachten. En in dat weerwoord mag ook van alles (mit, etc..)
  Het is niet ingewikkelder.
  Voor de rest zie mijn eerdere guidelines, waar je naar vroeg. :-))
  === Aad, ik vind het leuk om met je te communiceren ===
  Summer: ik ook met jou!Reactie is geredigeerd

 216. Aad Verbaast 24 november 2008 om 19:12

  @WJ-tje: negende zintuig?
  Wat is de achtste, of ben je inmiddels door alle drukte de tel kwijt geraakt? :-0
  Nog een goede boekhouder/hoeder nodig?

 217. Katz 24 november 2008 om 19:14

  @ Aad. Ik heb je vanmiddag niet bedoeld gepasseerd. Ik richtte mij tot Jan Bouma. Toen wilde ik jou ook even begroeten. Ik werd vanmiddag opgehaald wegens sinterklaasinkopen en moest er snel vandoor. Op dit moment weinig te melden. Ik had even op jouw weblog gelezen, zodoende.
  Kom nog wel op bezoek bij je, maar kan daar geen continuïteit in waarborgen.
  Groet en het ga je goed!

 218. Katz 24 november 2008 om 19:17

  @ Jan Bouma .Niet aardig van je, "kilte" in mijn reactie? Jij had mij niet teruggemaild, sedert 17 sept. j.l. Had geschreven dat het toen niet goed met me ging, waarop jij taal noch teken gaf. Misschien had je het druk? Je mail er op nageleze. Als je al kilte bespeurd had, was je er anders ook niet de persoon naar om dat te laten liggen.
  Wél reuze aardig dat je mij "spontaan" uitnodigt. Heb ik wel verdiend . Maar waarom suggereer je over "niet bekendmaken van mijn identiteit" Is zoiets dan aan de orde ? Vreemd!
  De mensen waren daarvan bij dat vorige concert op 7 januari, al op de hoogte, dat ik K3 uit je boek was. Echter toen had ik nog nooit op VK blog gereageerd. Eerst in april, op jouw verzoek. Graag eventjes rechtzetten Jan, want van dat "kille"dat is quatsch en dat weet je. Okay?

 219. wj-tje 24 november 2008 om 19:25

  @aad
  ‘AFN’? "Ausreichend Faselei Negieren".
  Beetje (zelf)spot mag toch? Heeft niets te maken met "Algemeen Fatsoenlijk Nederlands".
  Alles op z’n tijd. Deze rentenier heeft een GC aan z’n verzameling toegevoegd.
  Nu de VSp op de kiezersmarkt zetten. Druk genoeg hier. Alle kamerleden terug van Kerstreces, lijkt me wel wat!
  Loesje gaat ook meewerken vanuit Arnhem. Geen brug te ver!Reactie is geredigeerd

 220. jan bouma 24 november 2008 om 19:47

  @Beste Katz of K3 : 19:17
  Ik heb terzake onze laatste mailwisseling gereageerd zoals ik gerageerd heb. Namelijk door niet te reageren op je bitse antwoord.
  Dus… dat was dan mijn "perceptie" van je antwoord. Kijk! Ik laat mensen graag in hun waarde als ze er menen prijs op te stellen of op hun gelijk en niet tot andere gedachten te bewegen zijn.
  Veelal blijkt dat ook een "waste of energy" om mensen van een bepaalde gedachte – die zij als waarheid beschouwen – te doen laten veranderen. Ik maakte een afweging om, na je reactie, niet meer daarop te reageren.
  Wellicht had jij mij dus ook op andere gedachten kunnen brengen door te vragen WAAROM ik niet reageerde.
  Niets van dat al. Kom – als je dat wenst – alles maar even uitpraten op één van de komende donderdagen.. En let nou op: Donnerstag is geen "donderdag" in het Nederlands. Of toch weer wel? Ik verneem het nog wel; of niet. Liefst per persoonlijke mail. Je kent m’n adres.

 221. Aad Verbaast 24 november 2008 om 21:05

  @Katz: ik had je al gezien, en gezien dat je Jan aansprak. Allemaal prima hoor. Gewoon fijn dat je er was! Altijd leuk.
  Ik zie je wel weer langskomen. Voel je nergens toe ‘verplicht’ hoor 🙂

 222. Aad Verbaast 24 november 2008 om 21:08

  @WJ-tje: AFN: dank.
  Maar nu kom je weer met GC…
  En vol met plannen zie ik. Vind je het erg dat ik er er geen barst van snap welke? :-)Reactie is geredigeerd

 223. Aad Verbaast 24 november 2008 om 23:26

  @Allen: hoog tijd voor een nieuwe blog..
  Wel over bloggen, maar dan over iets heel anders. Onze toekomst er van. Hier.
  Dat is immers ook weer een belangrijk onderwerp. Voor mij althans..

 224. Cathy 24 november 2008 om 23:40

  @Aad.
  Ik vind het nu de hoogste tijd om even bij jou aan te wippen Aad. Het is nu even rustig, iedereen moet natuurlijk een beetje bijkomen van de drukte van de afgelopen dagen. Zit je al lekker aan de borrel? Geniet daar lekker van en voor straks welterusten en morgen gezond weer op.

 225. Aad Verbaast 24 november 2008 om 23:48

  @Cathy!!
  Nou zeg, het was inderdaad een drukte van jewelste. Genieten voor een hobbyist in de cognitieve wetenschappen, zoals ik…
  Niet aan de borrel, sapje slechts. Ik dink eigenlijk alleen boreltjes voor het eten, daarna eigenlijk nooit meer. Ik ben een mens met vreemde gewoonten 🙂
  Alles goed met je? Bibberen buiten? Of lekker binnen gezeten..Reactie is geredigeerd

 226. Aad Verbaast 24 november 2008 om 23:52

  Cathy: nog special een grapje voor je, daar hou je wel van geloof ik:
  In de gehoorapparatenwinkel: kunt u eens kijken in mijn oor, mijn gehoorapparaat werkt niet goed en ik kan het er niet meer uitkrijgen.
  Maar meneer, er zit een zetpil in uw oor!
  Oh ja? Waar zou dan mijn gehoorapparaat gebleven zijn..

 227. Cathy 24 november 2008 om 23:55

  @Aad.
  Alles goed hoor. Bibberen buiten? Nou nee, bibberen binnen, was een beetje ziek het weekend maar vandaag weer gezellig gewerkt. Er ligt nog steeds sneeuw in mijn tuin (op het gras) en ik zou er nog best een sneeuwpop van kunnen maken.

 228. Martin Broek 25 november 2008 om 00:08

  Aad ik wacht met smart, naast de kast, op je glazenblogbal.Reactie is geredigeerd

 229. Cathy 25 november 2008 om 00:35

  @Aad.
  Heel leuk mopje Aad. Bedankt! Net als Martin zit ik nu ook te wachten op jouw nieuwe blog of komt dat morgen?
  Nou Martin, zet dan maar een muziekje op!

 230. Aad Verbaast 25 november 2008 om 00:56

  @Cathy: hier vrijwel geen sneeuw.. Maar ja dit is het hoge Noorden 🙂
  @Martin&@Cathy: die nieuwe blog komt er morgenvroeg op. Staat er al op, maar kunnen jullie nog niet lezen… Ik wel..
  Kan ik nog even uitslapen nameljk.. terwijl de rest al aan het werk is, en zo hoort het ook..
  Een heel verhaal, maar gaat over onze toekomst hier.
  Ach, en die gaat me aan het hart natuurijk. Het houdt me van de straat, en inspireert me (dankzij medebloggers en meelezers en -lezerinnen), en daar gaat het tenslotte om. 🙂
  P.S.Wat is de vrouwelijke vorm van blogger? Bloggerin? Bloggeres?Reactie is geredigeerd

 231. Cathy 25 november 2008 om 01:00

  @Aad.
  Voor jou ook een mopje.
  Een oude man kreeg van zijn arts het advies een gehoorapparaat aan te schaffen.
  Een maand later bracht de man de dokter een bezoek.
  "Hoe gaat het?" vroeg de dokter.
  "Wel dokter, ik heb de afgelopen maand dingen gehoord die ik nog nooit gehoord had.
  "Dat is prachtig" zei de dokter.
  "En, wat vindt Uw familie daarvan?"
  "Oh, ik heb het hen nog niet verteld. Ik amuseer mij rot en heb mijn testament al viermaal veranderd".Reactie is geredigeerd

 232. Cathy 25 november 2008 om 01:04

  Aad, wat denk je van blogster?

 233. Aad Verbaast 25 november 2008 om 01:06

  @Cathy: ja, die is leuk!
  Ik ga nu de klamme lappen opwarmen!
  Iedereen een goede nachtrust gewenst en een mooie dag en dagen!
  Blog-ster! Ik had het zelf moeten bedenken: natuurlijk! Dank!Reactie is geredigeerd

 234. wj-tje 25 november 2008 om 07:07

  In het duits zou dat ‘blogsterin’ worden. net zoals b.v.’beraterin’. daarvoor kan men dan ‘steuer’, ‘sozial’, versicherungs’ of z.B ‘architectur’ plaatsen.
  Duitsers willen graag weten met wie ze te maken krijgen. ‘Polizistin’ of ‘Polizist’

 235. Aad Verbaast 25 november 2008 om 09:53

  @WJ-tje: de Duitsers zijn grondig. Heeft dat iets me onzekerheid te maken 🙂

 236. Aad Verbaast 25 november 2008 om 09:55

  @Allen: de volgende staat er weer op:http://www.volkskrantblog.nl/bericht/232964
  Over de toekomst of niet van mijn hobby, en die van vele anderen die hier rondzwerven..
  Kunnen we staks nog wel rondzwerven, is de hahmvraag, en de zorg.

 237. Ruud Zweistra 25 november 2008 om 12:03

  @Aad,
  Je bewijst dat de perceptie zodanig intersubjectief is, dat ze er zelfs spelletjes met regels aan verbonden hebben. Als je dat niet objectief kan noemen, dan kan je de twee begrippen helemaal afschaffen, en is het even geldig om allles objectief te noemen als alles subjectief.
  En gezien de basale ervaring met het au-gebeuren, waar simpele statistiek op valt los te laten door het op veel personen uit te voeren, gaat de voorkeur van de bewijsvoering dan uit naar objectiviteit.
  En nu jij weer!Reactie is geredigeerd

 238. Aad Verbaast 25 november 2008 om 22:53

  @Ruud: nu ga je toch een aantal dingen even door elkaar heen gooien in een poging alles af te breken om de brokstukken vervolgens dan weer op vernieuwde wijze op elkaar te lijmen.
  Je lijkt wel een psycholoog.. (niet een directieve, maar een klassieke)!
  Nee, nee, daar werk ik niet aan mee (je ziet ik begin al in de Sint stemming te komen..)
  Terug naar waar we waren.
  Alles is objectief is niet te bewijzen. Alles is subjectief wel te bewijzen.
  Nu probeer jij op basis van democratie te bewijzen dat iets objectief is omdat de meeste mensen die mening zijn toegedaan. Maar dat is natuurlijk geen zuivere redenering.
  Het blijft subjectief.
  Een idooit voorbeeld (alle voobeelden zijn idioot immers):
  de meeste mensen vinden dat rijk zijn fijn is.
  Conclusie (in jouw denktrant): rijk zijn is fijn, is daarmee objectief vastgesteld.
  Ik zeg dan: interessante enquete.. Maar laat ze maar eens ijk worden, dan piepen ze wel anders. "de kredietcrisis: au!" :-))
  En nu jij weer..

 239. Ruud Zweistra 26 november 2008 om 19:14

  @Aad,
  Welke dingen heb ik afgebroken?
  Waarom heb ik ze door elkaar gegooid, en hoe heb ik dat gedaan?
  Wat heeft die referentie aan het vak van psychologie met het voorgaande te maken?
  Waarom is jouw bewering over ‘alles’ meer dan dat: jouw bewering?
  Wat is jouw bewijs dat alles subjectief is?
  Definieer subjectief.
  Wanneer kom je bij me langs om die schop tegen je schenen in ontvangst te nemen? Ik heb er veel zin in, en voor jou is het toch maar een kwestie van perceptie.
  Dus het uitvoeren ervan verhoogt het geluk in de wereld.

 240. Ruud Zweistra 26 november 2008 om 19:15

  En, is dat geen redelijk volledige deconstructie van jouw "alles is subjectief" idee?

 241. Aad Verbaast 26 november 2008 om 19:51

  @Ruud: complimenten voor je dat je de Socratische benadering al aardig onder de knie lijkt te hebben!
  Heb je mijn voorgaande reakties gelezen?
  Heb je ze goed gelezen?
  Waarom vind je daar de antwoorden op je gestelde vragen niet?
  Waren ze te onduidelijk, en zo ja waar?
  Vond je ze te subjectief?
  Kun je mijn reaktie op die schop tegen mijn schenen niet inschatten?
  Zo ja. waarom niet?
  Herken je niet dat de kassieke psycholigie eerst alles afbreekt om dat te proberen weer op te bouwen?
  Herken je niet dat de directieve (wat modernere aanpak) psychologie probeert zich te beperken tot ‘het omgaan met’?
  Ben je oprecht geïnteresseerd in mijn mening?
  Zo ja, denk je dat je er wat van kan leren?
  En nu jij weer :-))Reactie is geredigeerd

 242. Ruud Zweistra 26 november 2008 om 23:32

  Ja.
  Ja.
  Omdat ze er niet staan.
  Je hebt het over andere zaken gehad.
  Wat is subjectief, als alles subjectief is?
  Ik heb geen inhoudelijke reactie gekregen.
  Zie voorgaande.
  Nee. Er zijn diverse vormen van psychologie.
  Ja.
  Zeer zeker. Anders deed ik deze moeite niet.
  Zeker. Namelijk wat er allemaal subjectief en perceptie is, en wat niet.
  Zo, mag ik nu antwoord op míjn vragen? :)))

 243. Ruud Zweistra 26 november 2008 om 23:34

  Trouwens, is er een keer een aardige inhoudelijke discussie, luistert er niemand.
  Het is toch altijd wat met de wereld, hè…

 244. Aad Verbaast 27 november 2008 om 11:47

  @Ruud:
  == Trouwens, is er een keer een aardige inhoudelijke discussie, luistert er niemand.==
  Altijd hetzelfde: ze zijn er nooit als je ze nodig hebt. En er wel als je ze niet kan gebruiken! 🙂
  De antwoorden (19:14):
  = afbreken =: husselen van de onderdelen om ze vervolgens een andere vorm te geven.
  = waarom =: ik hoopte dat jij daar een antwoord op kon geven. Ik heb geen idee.
  = referentie aan psych. ==: hebben daar ook wel een handje van.
  = Jouw/alles =: ik begrijp je vraag niet
  = bewijs =: zie blog. Ik hoef overigens niets te bewijzen: alles is perceptie immers.
  = def subjectief =: alles wat niet objectief is. Niets is objectief, dus alles is subjectief.
  = wanneer langskomen =: niet. Ik heb geen zin om vrijwillig een schop tegen mijn schenen te krijgen waar ik "au" zal zeggen. Ik ken mezelf wel een beetje 🙂
  Nu zal tch wel alles duidelijk moeten zijn, of is dat enkel mijn perceptie, en een subjectieve mening van me? :-))

 245. Ruud Zweistra 27 november 2008 om 16:32

  Zullen we even samen hard lachen …? :)))

 246. Aad Verbaast 27 november 2008 om 17:02

  @Ruud: laten we dat dan maar even doen!!
  h4h4h4h4.
  Soms zelfs nog het enige wat uitkomst biedt!

 247. wj-tje 19 januari 2009 om 23:28

  Kostelijk vermaak hier.
  hoe was dat spreekwoord ook al weer?
  ‘Wie het eerst lacht, lacht het best’
  ‘Pick your choice, take or leave it or take the rest’.
  Wel een leuke kermis hier, alles vliegt weer driemaal in de rondte.
  Echter, echter, waar zijn ‘de kruidjes roer me nietjes’, die als muurbloempjes de boel op afstand bekijken?
  En later de boel op stelten zetten omdat ‘genoeg genoeg is’.
  Dan is het feest helemaal kompleet of zijn de feestdagen echt voorbij?
  Oh jee, dat wordt nog wat met de afwas in de kroeg van Aad

 248. Aad Verbaast 5 september 2016 om 16:32

  Lekker rustig op dat terras. Of zijn ze allemaal ergens naar toe gegaan toen ze Juncker zagen aankomen? Perceptie?

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: