Aad Verbaast

te gek voor woorden eigenlijk

Jij bent twee miljoen euro waard!

overheden kunnen koele en kille rekenaars zijn. het goede nieuws is dat jouw leven veel meer waard is dan je denkt.

Bij introductie van nieuw beleid gaan rekenmeesters aan de gang in alle ministeries.
De centrale vraag daarbij is om een meetlat te vinden om vast te leggen hoeveel je mag investeren om daarmee vervolgens levens te besparen.

Je kunt daarbij denken aan onderwerpen als:

 • – Overdag met licht aan rijden overdag om verkeersongevallen en gewonden te beperken
 • – Massaal inenten tegen baarmoederhalskanker om het aantal doden te verlagen (actueel)
 • – Griepvaccinaties
 • – Infrastructuur verbeteringen om het aantal verkeersdoden te verlagen
 • – Maatregelen ter vergroting van algemene veiligheid b.v. terrorismebestrijding.
 • – Dijkverhogingen om overstromingen tegen te gaan.
 • – Maatregelen om sterfte door milieuvervuiling te verlagen.
 • – Bevolkingsonderzoeken voor borstkanker.
 • – Etc etc.

Een aantal koud aandoende begrippen worden hierbij gehanteerd, zoals:
VOSL   : Value of Statistical Life: waarde van een statistisch mensenleven
MKBA  : Maatschappelijke Kosten Baten Analyse.
WTP     : Willlingness to Pay: het bedrag dat mensen bereid zijn te betalen voor een bepaalde afname van het ongevalrisico.

Geen eenvoudige rekensommen uiteraard.

Zo worden er ook hier Europese richtlijnen opgesteld om tot vergelijkbare afwegingen te kunnen komen.
Voor Europa is een richtbedrag ‘berekend’ van ongeveer 1 miljoen euro per ‘bespaard’ mensenleven.
De waarde wordt per land gedifferentieerd, waarbij rekening wordt gehouden met koopkrachtverschillen.
Voor Nederland wordt het bedrag dan ongeveer 1,5 miljoen euro. Belangrijk voor de Europese subsidie potten!

Vervolgens gaat daar uiteraard een sausje overheen van de landelijke politiek.
Is het een stokpaardje van de politieke leiders?
Is het een hot issue bij de burgers (WTP)?

Uiteraard ontstaan dan verschillen bij de diverse ministeries.
Ik zal u niet vermoeien met een uitgebreid overzicht.
Maar de essentie is: het gaat ‘goed’ in Nederland, dus die 1,5 miljoen wordt nog eens verhoogd door de politiek.

Als vuistregel kan gesteld worden: uw (statistisch) leven is de overheid ongeveer 2 miljoen euro waard.

Of omgekeerd gesteld: wij (de overheid) zijn bereid 2 miljoen te investeren om statistisch gezien één leven (jouw leven?) te besparen.

Dat moet toch een heel goed gevoel geven aan de lezer.
Er wordt immers goed omgegaan met onze belastingcentjes.
Aan ons welzijn en leven wordt een ongekend hoge waarde toegedicht!
Uw leven is de overheid veel waard!
Wat leven we in een ongekende luxe!

Ongekende luxe?

Ja, want helaas is er nog een andere regel: “het-hemd-is-nader-dan-de-rok” regel!

Immers:
– wat is de Value of Statistical Life van onze medeburgers in ontwikkelingslanden?
– wat is onze Willingness to Pay voor onze medeburgers in ontwikkelingslanden?

Tientallen miljoenen mensen op ‘onze’ aarde leven sterven jaarlijks aan eenvoudige ziekten, tekorten aan water en voedsel.
Een dergelijk leven kan worden gespaard door 10-30 euro. Een waterputje, een pilletje, een inenting e.d.

Daarmee vinden “we” ons leven ongeveer 100.000 maal (!!) meer waard dan hun leven..

Hoorde ik net niet dat er een politica is opgestaan die als een van haar speerpunten heeft het budget voor ontwikkelingsgelden met twee-derde te verlagen? Met veel tromgeroffel en in een zaal vol applaudisserende mensen? Om nog trotser te worden op ons eigen Nederland!

Moeilijk hoor om ons welzijn en onze welvaart een beetje te delen met onze wereldburgers.
Onze grenzen, die nog verder dreigen te worden dichtgetrokken, zijn al lang dicht.

Grenzeloos!

“De wereld biedt genoeg voor ieder mens, maar niet genoeg voor ieders hebzucht”
Mahatma Gandhi.

Noot:
dit blog maakt onderdeel uit van een serie over ‘hebzucht’.
Eerdere blogs uit deze serie:
Mijn gesprek met Neelie Smit Kroes..
Druk, druk, druk… Vooral met die drukte..

Bronnen (o.a.):
http://www.swov.nl/rapport/factsheets/factsheet_immateriele_kosten.pdf http://www.law.leidenuniv.nl/general/img/BvV2003.04_tcm11-5628.pdf http://www.ggd.nl/ggdnl/uploaddb/downl_object.asp?atoom=32424&VolgNr=222

160 Reacties op “Jij bent twee miljoen euro waard!

 1. herman de winter 9 april 2008 om 18:14

  Mooi stukje. Over de werkelijkheid van statistiek. We betalen dus met z’n allen twee miljoen euri om ervoor te zorgen dat mijn buurman een autogordel draagt, zodat hij zich niet doodrijdt. Hmm. Heeft het zin om te vertellen dat het toevallig een lul van een vent is?
  Voor mij is die kerel nog geen twee cent waard. Eerlijk. En ik geef toch al gauw vijf piek voor een halve haan.Reactie is geredigeerd

 2. Klaverblad 9 april 2008 om 18:20

  Gedegen werk.
  Voor mij een tamelijk onbekende materie.
  Zet aan tot denken!

 3. Aad Verbaast 9 april 2008 om 18:25

  @Klaverblad: ik schrok persoonlijk heel erg van die factor 100.000 die uit dit rekenpartijtje kwam.. Ik was al aan het denken. Maar voor mij is in deze de schok nog groter dan ik al vermoedde! Ik ben er zelf eigenlijk stil van.. en dat gebeurd niet zo snel 😦
  Ik hoop dat het meer mensen aan het denken zet..Reactie is geredigeerd

 4. Aad Verbaast 9 april 2008 om 18:27

  @Herman de Winter: Dank dat je "een mooi stukje vindt".
  Vraag: ik heb er niet zo’n moeite mee dat jij vindt dat je buurman "nog geen twee cent waard is". Dat is aan jou immers..
  Maar wat vind jij dat het leven van iemand in een ontwikkelingsland waard is?

 5. jan bouma 9 april 2008 om 18:33

  Allemachtig! Je graaft nu wel diep! Aad. Zou, afgaande op de titelgeving, voorlopig slechts denken aan: "wat betekent, in domme waarde uitgedrukt, het belang van de kiezer voor me?"
  En dat is een andere invalshoek! Maar wel eentje die dichter bij de waarheid is. Namelijk die van "de politicus" die zich afvraagt "welk belang wordt hier gediend?".
  Ja! Zijn belang natuurlijk! Het wordt tijd dat men m’n boek gaat raadplegen voor wat ontnuchterende conclusies. Godsammekrake!

 6. herman de winter 9 april 2008 om 18:51

  > Maar wat vind jij dat het leven van iemand in een ontwikkelingsland waard is?
  Het ligt aan de persoon. Als diegene een beetje lijkt op mijn buurman, dan zou ik zeggen laat maar waaien. Edoch, als die ontwikkelingslander een beetje op een halve haan lijkt, ja dan wil ik best mijn beurs trekken.
  Gemiddeld gesproken en in materiële termen, wil ik menen dat een mens ongeveer zoveel waard is als het bruto wereldinkomen gedeeld door het bruto aantal wereldburgers. Met ketchup en uitjes. Het is een mooie taak voor de Wereldraad Van Jan om die verdeling erdoor te drukken. Hup Jan!

 7. Aad Verbaast 9 april 2008 om 19:01

  @Herman de Winter: Het doet me dueg dat er een "positieve grondhouding" (een kreet die je haast niet meer hoort) is bij je die bereid is om een gedeelte v jouw welvaart te delen met anderen.
  Factor 100.000! Daar wel eens over nagedacht?
  En je berekening: als dat een waar zou worden bevonden: zou de wereld wel op zijn kop zetten.. Maar waarom niet?

 8. Aad Verbaast 9 april 2008 om 19:04

  @Jan: Ik heb deze parallel (nog?) niet gelzen in jouw boek Jan..
  En het is niet zo zeer diep: gewoon aan de oppervlakte..
  Maar veel mensen verbergen het in hun grootste diepten..
  Al duizenden jaren..
  Schandalig!

 9. petrus 9 april 2008 om 19:10

  Beste Aad Verbaast
  "Trots op Nederland" is volgens mij hetzelfde als "Eigen volk eerst".
  Delen is prima als het gedeelde maar rechtvaardig wordt verdeeld.
  Woensdagavondgroet

 10. jan bouma 9 april 2008 om 19:15

  @Herman de Winter
  Die slimme vrouwen komen zo dadelijk om 20.00 uur die het al wel snappen en zullen afdalen in de catacomben van Mithras (zie het vorige blog van Aad). Laten we nu wel even vanuit een andere verdeelsleutel het probleem benaderen. Dat betekent dat je een evenwichtige, en vooraf noodzakelijke gelijkwaardigheid, dient te onderkennen m.b.t. de positie van man en vrouw op deze wereld. De politici hebben hun beperkte opvattingen die daarmee strijdig zijn; idem "de mannetjes".
  Je denkbeeldige onwaardige buurman speelt daarin geen rol.

 11. Rein Scholtens 9 april 2008 om 19:19

  De heer Gandhi sprak wijze en ware woorden.
  En het beroerde is dat we er hier allemaal aan meedoen, of we nou willen of niet.
  Twee miljoen euro voor een Nederlander! Het zal zijn marktwaarde wel zijn. Zijn intrinsieke waarde is volgens mij veel minder.

 12. herman de winter 9 april 2008 om 19:21

  Nou ik ben niet zo bang voor die factor honderdduizend. Meer dan een dak tegen de regen; een natje en een droogje; een vuurtje voor de gezelligheid en de verhaaltjes; en iemand die van je houden kon, heb ik niet nodig. En volgens mij red ik dat nèt, als Jan het plan eindelijk waarmaakt.
  Een bijkomend efect zou zijn dat de wereldbevolking stabiliseert en vervolgens langzaam daalt. Want hoe rijker en hoe meer vastigheid in het inkomen, deste minder kinderen. En we weten sinds kort van Gunnar Heinsohn dat een daling van het aantal kinderen goed is voor de vrede.
  Nee ik blijf bij mijn verdeling.

 13. Aad Verbaast 9 april 2008 om 19:21

  @Petrus: over het begrip "rechtvaardig" heerst een groot verschil van mening.
  Helaas..
  Een factor 100.000 is wel een erg groot verschil toch?

 14. Aad Verbaast 9 april 2008 om 19:23

  @Rein Scholtens: "Of we willen of niet": hier bepaal je ook wel wat je zelf wilt.. of voel je je gewdongen er aan mee te doen, of juist niet?Reactie is geredigeerd

 15. Aad Verbaast 9 april 2008 om 19:25

  @Herman de Winter: en wat is die verdeling dan? En waarom?

 16. Aad Verbaast 9 april 2008 om 19:26

  @Jan Bouma: ik ben benieuwd wat de discussie in je kelder vanavond gaat opbrengen.. Ik reken op een samenvatting/verslag!

 17. herman de winter 9 april 2008 om 19:45

  > @Herman de Winter: en wat is die verdeling dan? En waarom?
  Oh sorry, ik wist niet dat je doof was. Nou ik herhaal met enige stemverheffing dat het wereldinkomen moet worden gedeeld door het aantal wereldmensen en waarom? Omdat me dat een redelijke verdeling lijkt.

 18. jan bouma 9 april 2008 om 19:46

  @Herman de Winter 19:21
  "Of ik mijn plan waarmaak" (gesteld als premisse) hangt wel even af wat jij doet, en elke andere wereldburger die stem- en kiesrecht heeft, in het stemhok. Allemaal leuk die badinerende commentaren aan mijn adres; het ware beter hier ook even de feiten te zien.
  Je bent er zelf verantwoordelijk voor. Voor zover je het hele verhaal van ‘The world according to Mithras’ hebt kunnen volgen zullen bij aanvaarding van die voorstellen in ieder geval "de eeuwigdurende domheid van de mensheid" doorbroken worden. Zonder nu verder in al te moeilijke begrippen, inzake de Weltanschauungen, verzeild te geraken kan ik je ook verzekeren dat daar dan uit voorvloeit een meer zinnige besteding van de huidige kapitaalstromen die over de wereld gaan. Idem de verdeling daarvan. De totale defensie-inspanningen vergen op dit moment met de huidige dollarkoers zo’n 1300 miljard wereldwijd per jaar. Daar weet ik wel een betere besteding voor… Alleen een idioot niet. Compris?
  @Aad
  Het bovenstaande kun je in m’n boek lezen…Reactie is geredigeerd

 19. de Stripman 9 april 2008 om 19:51

  @ Aad: Ik zou haast zeggen: Geef mij die 2 miljoen maar, dan hoeft de overheid zich verder niet meer met me te bemoeien…;o)
  Het kortzichtige van TON en consorten is dat de boze buitenwereld ons niet vriendelijker gezind zal zijn als we ons achter onze eigen vestingmuren terugtrekken. Met andere woorden: de wereld wordt waarschijnlijk leuker als we er met z’n allen iets van proberen te maken. En dan niet alleen voor ons zelf…;o)

 20. Graaf Geo Hemelschraag 9 april 2008 om 20:00

  Dit geeft te denken.
  Er zijn al veel te veel mensen, en dan is onze overheid ook nog bereid om veel geld uit te geven om mensenlevens te redden.
  Het wordt tijd dat hierover in de kamer eens wat kritische vragen worden gesteld. De redelijkheid lijkt me hier zoek.
  Wat mij betreft mag het allemaal best een stuk onveiliger. Risico’s horen bij het leven en dood ga je toch.

 21. Aad Verbaast 9 april 2008 om 20:01

  @Herman de Winter: ik ben niet doof.. en je geluid in je laatste reactie klinkt me wel als muziek in de oren 🙂
  Hoe krijgen we dat voor elkaar??Reactie is geredigeerd

 22. Aad Verbaast 9 april 2008 om 20:03

  @Graaf etc: al zou de verdeling 10.000 zijn in plaats van 100.000: dat zou toch een eind opschieten denk ik..
  Laat de kamer daar maar eens een stevig debat over hebben ja..

 23. Aad Verbaast 9 april 2008 om 20:05

  @Stripman: Ik kon uiteraard wel wachten op die opmerking van je 🙂
  Rest: eens: met de aanvulling: ik denk dat de wereld er een stuk vriendelijker van zou worden als we ons ook wat meer zouden bekommeren om anderen..

 24. herman de winter 9 april 2008 om 20:14

  > Je bent er zelf verantwoordelijk voor.
  Is dat zo’n dooddoener waar je wel eens van hoort of ben je gewoon blij me te zien Jan?
  Dus ik begrijp goed dat ik persoonlijk aansprakelijk ben voor het tastbare resultaat van mijn idealen?Reactie is geredigeerd

 25. de Stripman 9 april 2008 om 20:26

  @ Aad: Graag gedaan ! Voor snedige opmerkingen kun je altijd bij me aankloppen…;o)
  @ Graaf Geo: Het geboortecijfer daalt als de welvaart toeneemt. We zouden dus meer risico’s kunnen introduceren, of een mensenbestrijdingsmiddel inzetten, maar iedere burger gewoon die 2 miljoen uitkeren helpt op de lange termijn waarschijnlijk net zo goed. En het is wel zo vriendelijk…;o)

 26. jan bouma 9 april 2008 om 20:26

  @Aad 19:26
  Het eerste commentaar "vanuit de kelder" luidt "puberaal gedrag". Die mededeling kreeg ik mee van een oudjuriste, en lid van "het gezelschap", over de reacties tot dusverre en met name die van vorige week.
  Men doet (zo zal zij bedoelen) slechts aan symptoombestrijding zonder tot de kern van de oorzaken door te dringen. Alle uitroepen hierboven klassificeer ik dan ook in die categorie. Het zijn dan ook de uitroepen van de aan de zijlijn staande prevelende zwetsers die niet wensen te kiezen voor het voorhanden zijnde alternatief.
  Ergo: er zal niks veranderen. Enfin. Je vroeg naar een reactie: bij dezes dus.

 27. Aad Verbaast 9 april 2008 om 20:31

  @Herman: ik laat het aan Jan om jij van een reactie te voorzien in deze : ik ben benieuwd 🙂
  @Stripman: er was eens een politieke partij, die als enig programmapunt had Nedrland maar te verkopen: alle burgers zouden dan miljonair zijn.. Maar ja, wie wil dat kopen?
  De rest van je stelling: als we het goed hebben, hebben we nergens meer tijd voor, kinderen maken is er niet meer bij.. 🙂

 28. jan bouma 9 april 2008 om 20:33

  @Herman de Winter 20:14
  Zie hierboven mijn comment van 20:26. En idem dat (opnieuw) van 19:46 uur. Ik wil eens af van het oeverloze gezeur terwijl de oplossingen voorhanden zijn. Mij doodzwijgen betekent tegelijkertijd dat je je conformeert aan de huidige toestand. Dus: ja, inderdaad is elke kiezer verantwoordelijk voor de keuze die hij maakt en wie hij op het wereldtoneel wil zien als zijn representant.

 29. Aad Verbaast 9 april 2008 om 20:37

  @Jan Bouma: geef maar terug aan dat gezelschap in die kelder van je: lekker makkelijk zo vanuit de kelder (dat is welhaast een parallel met ‘de onderbuik de la maison’.. ).
  Wie roept ook altijd: "wie zwjgt stemt toe.."??
  Ik heb nog niemand van jouw gezelschap hier zien optreden..
  Ik dacht toch wel te menen (langzaamd borend in hardhout) tot een aantal essentiële kernproblemen te komen..
  Problemen waar het damesgezelschap slechts (tot nu toe) badinerend op in gaat.. Juriste zijnde of niet..
  Hou ze onder controle Jan!
  Was/ben jij niet een wereldburger??

 30. herman de winter 9 april 2008 om 20:37

  > Ergo: er zal niks veranderen.
  Och Jan, de rol van Don Quichote is een edele aan het eind. Maar bedenk dat de grootte van het concept evenredig is aan die der deceptie.

 31. jan bouma 9 april 2008 om 20:44

  @Herman de Winter 20:37
  Daar zal jij dan wel voor zorgen (die deceptie) als je niks anders weet te antwoorden. Lafheid alom! De grap is, en dat realiseer je je niet eens, dat je bij mij niks hoeft in te leveren. Het enige wat je zou moeten opgeven is mij niet langer Don Quichotte te noemen en je eigen "eeuwigdurende domheid" eens in ogenschouw willen nemen dat die werkelijk bestaat en niet te verdedigen meer is in relatie met 6,5 miljard wereldbewoners! Hou je kop in het zand!

 32. Aad Verbaast 9 april 2008 om 20:53

  @Jan: niet om me er mee te bemeoeien, maarook weer wel.. Een beetje wasverzachter door de woorden sprenkelen zou geen kwaad kunnen..
  Maar ik zie ook gelukkig dat Herman een stevig debat niet uit de weg gaat: die staat wel zijn mannetje!!

 33. jan bouma 9 april 2008 om 20:57

  @Aad 20:37
  Die vrijblijvendheid inzake dat "vrouwengezelschap" en de betekenis daarvan misken je op groteske wijze. Zij spreken zich wel degelijk uit! Hun statement heb ik nu zo vaak weergegeven (= participatie in een 50-50 verhouding in een gewijzigd wereldbestuur) dat ik dat voldoende acht. Hun conclusie: "symptoombestrijding!", zonder een ingrijpen in dat wereldbestuur, is dan ook juist.

 34. jan bouma 9 april 2008 om 21:12

  @Aad 20:53
  Ik had een TON stroop tot m’n beschikking! Die is op! Sic! Men is nu toe aan wat conclusies als we Victor Hugo willen blijven geloven. Herhaal het nog maar even wat hij zei: "Niets is zo machtig als een idee waar de wereld rijp voor is!"
  Maar laat ik het debat hier niet teveel verstoren met mijn apodictische uitspraken. Ik zie wel wat er morgenochtend bijgeschreven staat; of niet.

 35. Aad Verbaast 9 april 2008 om 21:16

  @Jan: iets roepen vanuit de kelder zonder duidelijke uit te leggen waarom kan ik slechts vooralsnog duiden als: platituden..
  Het zou mogelijk waarde krijgen als duidelijk zou worden uitgelegd:
  1. waarom "slechts symptoombestrijding".
  2. wat is dan wel "de kern".
  3. waarom: "zal er niet veranderen"
  4. spreek jij, of ben je slechts de spreekbuis van de vrouwen in de kelder.
  P.S. Is de agenda vanavond verstoort door het aangeven van dit schrijnend contrast??

 36. jan bouma 9 april 2008 om 21:34

  @Aad 21:16
  ad 1) "De symptoombestrijding" is juist als er geen nieuwe politieke representatie op het wereldtoneel door 192 wereldleiders tot stand komt die niet de fouten zullen maken van de oude en waar we nu met z’n allen meezitten en over klagen.
  ad 2) Dat is tegelijkertijd de kern. Je kent de voorwaarden waaronder dat nieuwe forum tot stand moet worden gebracht. Een totale verbreking van de basis, waarop de huidige representanten worden gekozen, is dan een vereiste. Geen partij, reli-bindingen meer.
  De vrees dat er dan een louter technocratisch bestuur ontstaat is ongegrond omdat de criteria waarop het gekozen wordt primair zullen gelden de integriteitsopvattingen van de afgevaardigden.
  ad 3) "waarom er niks zal veranderen". Dat bewijzen 3000 jaren die hieraan voorafgegaan zijn waarbij 1) en 2) nog nooit een rol heeft gespeeld. We doen net nog of we met z’n allen leven rond het jaar 1800 met slechts 1 miljard wereldbewoners. De tijd voor verandering is nu (als men al niet te laat is).
  4) Ik ben woorvoerder en spreekbuis tegelijk. En nee, de agenda is niet "verstoord" door dit onderwerp. Het is altijd al on topic geweest…

 37. Aad Verbaast 9 april 2008 om 22:30

  @Jan: ik vermoedde al zoiets.. 🙂
  Ik hoor later wel wat jullie (vanavond) hebben kunnen besluiten hoe het voor elkaar te krijgen..
  Immers: anders kun jullie nog wel 3000 jaar praten over dat er een oplossing is die maar niet bewaarheid wordt..
  Of zie ik dat weer helemaal verkeerd?

 38. jan bouma 9 april 2008 om 22:44

  @Aad
  Inderdaad. Als je de eeuwigdurende domheid niet wenst te verbreken kun je daar theoretisch wel vanuit gaan maar zo ver komt het natuurlijk niet.
  Andere scenario’s kun je wel inschatten. Zoals
  in 2050 toch ca. 9,3 miljard bewoners. En het hier genoemde effect "dat bij toename van de welvaart de bevolking in omvang stabiliseert of zelfs afneemt gaat dan wel eerst uit van die welvaartstoename! Die zie ik niet zo. Je krijgt, als bij een communicerend vat, een mondiaal gemiddelde! En daar kan men hier in het Westen zich even geen voorstelling van maken. Driekwart van de wereldbevolking wil eerst wat inhalen op ons. Dus die toekomstige 3000 jaar.., zou van dat getal 2 nullen schrappen voordat het vastloopt. Heeft iemand al gemerkt hoe het met de grondstofprijzen gaat op dit moment?
  Andere oplossing is natuurlijk het door mij beschreven aërosol…

 39. Rein Scholtens 9 april 2008 om 22:58

  Als je echt niet mee wilt doen, moet je je buiten deze maatschappij plaatsen. Blijf je meedoen met dit soort decadente en kwalijk georganiseerde samenlevingen dan maak je jezelf automatisch medeplichtig. Zo eenvoudig ligt het nou eenmaal. Ik geloof totaal niet in de wil van de gemiddelde Nederlander om tot ingrijpende veranderingen ten goede te komen. In tegendeel, ik zie steeds meer afstand ontstaan tussen humane oplossingen en de realiteit van machtswellust en consumptieverslaving.
  De wal zal het schip keren. Het is niet anders.
  En ik rommel maar zo’n beetje in de marge en ben dus, net als alle andere Nederlanders, even schuldig aan de instandhouding van deze perfide ongelijkheid. De kunst is om, ondanks alles, een opgeruimd gemoed te houden en dat lukt me met vallen en opstaan. Je kunt de baan van de aarde ook niet veranderen!
  Groeten!

 40. Kruimeltje K 3 9 april 2008 om 23:05

  Toe maar Aad, nog maar net met een nieuw stuk begonnen en nu alweer zoveel reacties!
  Het stuk wat je hierboven hebt geschreven laat ik nog even bezinken. veel stof tot nadenken en er zitten zaken in die mij zeer raken… dat komt nog dus.
  Maar, excusez dat ik even over de hier aangereikte humor wil hebben:
  De reactie van Herman de Winter om 18.14 uur heeft mij doen schaterlachen! En jouw advies om
  "een beetje wasverzachter door de woorden te sprenkelen" een grappige verbale vondst. Meer van die woordgrappen graag! Op die manier is het lachenderwijs van jullie leren. Heren, mijn dank. You made my day!

 41. jan bouma 9 april 2008 om 23:13

  @Rein Scholtens…; wat is het nou een ezel of een paard op dat fotootje?
  De trigger in mijn voorstellen is ook dat er geen macro-economische verschuivingen gaan optreden die een ontwrichtend gevolg zullen hebben. In tegendeel. Bij invoering van die voorstellen gaat er een positieve schokgolf over de wereld. Immers: de veronderstelde "eeuwigdurende domheid" (met een negatief bestedingspatroon van op jaarbasis 1300 miljard dollar) wordt doorbroken. Daarnaast zal men, zoals je terecht stelt, geen cultuuromslag willen doormaken waarbij er iets ingeleverd moet worden. Laat inderdaad die illusie varen. Dat "inleveren" hoeft ook niet. De meesten lezers van dit blog begrijpen vermoedelijk nog steeds niet hoe dat kan en zal werken. Je zit wel met het ontkennende cynisme en ja, die eeuwigdurende domheid… Dat zijn de obstakels die we in het stemhok kunnen elimineren. Pick your choice!
  @Aad
  Deze conclusie is al heel oud bij "het vrouwengezelschap".

 42. Aad Verbaast 9 april 2008 om 23:14

  @Jan: herinner je je nog de blog over 2050 wat ik schreef? http://www.volkskrantblog.nl/bericht/171704
  Natuurlijk gaat het helemaal fout!! En ‘niemand’die het nog ziet..
  De wal heeft het schip al gekeerd, maar het zinkende schip en de schipbreukelingen die met zijn allen het schip in gingen, denken nog steeds met hun oude koers door te kunnen varen..
  Niet te geloven..Reactie is geredigeerd

 43. jan bouma 9 april 2008 om 23:16

  @K3
  Voor nog meer grappen zie hierboven. Je bent wel wat laat, als ik mag opmerken!

 44. Aad Verbaast 9 april 2008 om 23:20

  @Rein Scholtens: "De wal zal het schip keren. Het is niet anders" schreef je net..
  Net daarvoor schreef ik een andere reactie net hierboven (had jouw reactie nog even niet gelezen:
  "De wal heeft het schip al gekeerd, maar het zinkende schip en de schipbreukelingen die met zijn allen het schip in gingen, denken nog steeds met hun oude koers door te kunnen varen..Niet te geloven.."
  Kan haast geen toeval zijn..
  Je suggereert min of meer dat je niets kunt doen aan deze abjecte ongelijkheden..
  Nee, niet alles, maar wel er flink tegen aan gaan.. En hard roepen.. en verder alle kleine beetjes helpen..
  Zo doe ik het.. althans!

 45. Aad Verbaast 9 april 2008 om 23:22

  @K3: een dag niet gelachen is een dag niet geleefd.. :-))
  Ik ben benieuwd naar je reactie als deze klapper wat gezonken/verzonken/bezonken is..

 46. Rein Scholtens 9 april 2008 om 23:27

  Jan Bouma,
  Het is een franse ezel en hij heet Socrates. Elke morgen tijdens mijn vacantie in Frankrijk kwam hij even kijken bij ons huis. Een bekende uitspraak van Socrates is: het enige dat ik weet is dat ik niets weet.
  Misschien is inleveren toch wel gezonder voor ons groene ruimteschip "Aarde".
  Groeten

 47. jan bouma 9 april 2008 om 23:38

  @Rein Scholtens
  Socrates was ook een foeilelijke man; ben je er al achter wat het nut van jouw ezel is? Ik bedoel heb je je auto verkocht en rij je nu energiezuinig op Socrates rond?:-))
  Maar terugkomend op jouw "inlevermodel"; ik zie er niks in. En "men" zal het niet doen ook. Eigenlijk liggen hier de kansen om dan, als alternatief, voor die wereldraad te kiezen met giga-voordelen. Als "de burger" dit ook nog snapt zijn we er!

 48. Rein Scholtens 10 april 2008 om 00:07

  Aad,
  Ik ga er altijd flink tegen aan. Ik ben lange tijd actief lid geweest van Groen Links. En zo nu en dan laat ik mijn stem nog luid en duidelijk horen, al voel ik me zo nu en dan wel een roepende in de woestijn.
  Dat van de wal en het schip is inderdaad frappant! "Zwei Seelen und eine Gedanken"
  Ik ga nog een lekker borreltje drinken en wat muziek luisteren voordat ik naar bed ga. Dat nemen ze me niet af!
  Groeten.

 49. Aad Verbaast 10 april 2008 om 00:07

  @Jan en @Rein;
  Jan: Je praat niet makkelijk, maar je hebt makkelijk praten..
  Jij woont in Mithras (een onderkelderd huis begrijp ik van Jan zelf :-).
  De mensen waar ik het over heb, hebben geen dak boven het hoofd.
  Of bedoel je met niks inleveren, dat voor jou 1000 euro weggeven (om 50 levens te sparen) in feite (want dat is ook zo) niks is?
  Want dan snap ik het.
  @Rein : ik ben het met je eens dat er geen ontkomen aan is om in te leveren.. niet goedschiks, dan zal de wal ons laten zien dat het op een gegeven moment kwaadschiks moet..
  Herinner je je deze nog (was een tune van een bekend radioprogramma): de autoloze zondagen..
  Ik voorspel bij deze: die komen nog weer terug: op de bon worden we geslingerd..
  Even (om er wat humor bij te houden)een citaat van Sjefke van Oekel:
  Veldwachter doe uw plicht: slinger me op de bon!!!!
  @Rein: toepasselijk, als je na wat van die borrels nog op de fiets zou moeten..Reactie is geredigeerd

 50. Antoine (weer met laptop!) 10 april 2008 om 02:38

  Nog nooit geweten dat ik nog zoveel waard was, Aad 🙂 Geldt dit ook voor buitenlandse Nederlanders? 😉 De factor 100.000 zal iedereen, inclusief de overheid, aan het denken moeten zetten. Soms word ik erg moedeloos als ik onzinnige en geldverslindende discussies lees over bijvoorbeeld welk kleurtje met welk verfje een bepaald object moet hebben. Met het geld van dit soort discussies zouden al heel veel mensen in de ontwikkelingslanden kunnen worden geholpen…

 51. jan bouma 10 april 2008 om 07:49

  @Allen
  Goedemorgen
  Tot uw ergernis misschien maar, ik ga even aansluiten op @Antoine hierboven met het volgende citaat: blz. 197 onderaan – en als het goed is, is Aad daar nu ongeveer aanbeland..
  citaat:
  ‘Wat snapt u nog meer? Dit. Dat alle, overigens (misschien) goedbedoelende instanties als de NGO’s, de goedbedoelende particuliere initiatieven en organisaties die aanspraak maken op uw geweten… ”t is voor de arme kinderen van deze wereld..’ u niet langer moeten lastigvallen (ik zeg dit tegen het zogenaamde "rijke" gedeelte van de wereld) met hun gezwets want u kunt – terecht – regen ze zeggen (bijvoorbeeld) "de ontwikkelingshulp aan Afrika op dit moment van ca. 8 miljard dollars per jaar verdwijnt voor de helft in de zakken van de domeinjagers.. Doe daar dus maar eerst iets aan voordat u mij lastig valt, inspeelt op mijn goedwillendheid en compassie met de mensheid.., nog daargelaten dat ik, als ik even arm zou zijn dan diegenen die ik zou moeten helpen.., dat ook niet meer zou kunnen als we niet onmiddellijk de bakens verzetten en de werkelijke veranderingen, die moeten worden doorgevoerd en die aan de orde zijn, ook DAADWERKELIJK doorvoeren. "Scheer u dus weg met uw beroep op mijn te betonen medegevoel met de andere wereldburger want u stelt uw prioriteiten verkeerd en ja… u dient zelfs, als domeinjager, uw eigen belang.. De werken van uw organisaties zouden erop gericht moeten zijn om zichzelf (uiteraard) zo snel mogelijk op te heffen want het kan toch niet uw doelsteling zijn om voor "eeuwig" hulp te willen bieden."
  En met deze conclusie heb ik ook "de ontwikkelingssamenwerkingsindustrie" tegen me in het harnas gejaagd… zij het slechts kortstondig; en alleen als ze niet onmiddellijk Mithras’ plannen (willen) ondersteunen. Een snellere realisatie van hun doelstellingen is namelijk ondenkbaar; zij behoeven slechts daartoe Mithras’ plannen te ondersteunen…
  einde citaat.
  ——————-
  Kijk! Men dient zich niet te vergissen in de vraag (en het antwoord) terzake: hoe de systemen werken in hun onderlinge economische verband. Ik heb u eerder aangegeven dat diplomaten en ambtenaren van het ministerie van ontwikkelingssamenwerking spontaan een lied aanhieven bij het bekend worden van de nieuwe budgetteringen voor het nieuwe jaar en waarbij HUN continuïteit samenvalt met de continuïteit van de ellende die ze zouden moeten bestrijden. Dit mag een buitengemeen cynische analyse zijn: het is de werkelijkheid!
  Voorts verwijs ik naar het blog dat Aad maakte over Eveline Herfkens.
  Enfin.. beste mensen; ik zou zeggen: blijf mij doodzwijgen, laat mijn boek u nog steeds niet beroeren, en schaf het zeker niet aan! Koestert en wentelt u zich maar in uw "onwetendheid" terwijl u hiervoorgaand wel iets anders las en dus ook beter weet. Hou nou toch op!
  ps
  @Aad
  ben tot ca. 12.00 uur vandaag
  in vergadering; vandaar deze vroege
  reactie "vanaf de barricaden!"

 52. Aad Verbaast 10 april 2008 om 09:10

  @Antoine: Het is ook de bedoeling dat die factor 100.000 de lezers wel aan het denken zet.. dat is dan al weer gelukt!
  Zeer eufemistisch gesteld kun je wel stellen dat er sprake is van een behoorlijke scheefgroei. Dat toont ook dit maar weer eens aan.Reactie is geredigeerd

 53. Aad Verbaast 10 april 2008 om 09:16

  @Jan: een toepasselijk citaat.
  Corruptie zal veelal voorkomen.
  In de brede betekenis van het woord is de factor 100.000 feitelijk al corrupt! Niet alleen van de leiders.Reactie is geredigeerd

 54. jan bouma 10 april 2008 om 09:30

  @Aad 9:16
  (m’n vergadering is nog niet begonnen..)
  Zullen we er van maken: "corruptie komt ALTIJD voor!" De kunst is dan, rekening houdend met dit onuitroeibare mensenlijke gedrag, toch methodieken en oplossingen te presenteren? Dat deed ik!
  Tot later…

 55. Aad Verbaast 10 april 2008 om 10:06

  @Jan: daar moeten we het dan nog wel over hebben.
  Als het altijd voorkomt (die stelling wil ik wel onderschrijven) dan zul je er altijd last van hebben..
  De oplossing: "afzweren" en stelling nemen voor "integriteit" is dat dan niet kort door de bocht, om daar vervolgens net zo snel weer uit te vliegen?

 56. willem jan van der woude 10 april 2008 om 10:31

  Prachtig, al die discussies. Now the facts. Statitisch heb ik nog zeven jaar te leven gezien mijn levensstijl.
  Mijn pensioenwaarde is 1,5 miljoen waard voor belastingen. Als ik het uit de BV.NL trek houdt ik €795.000 over. Maar daar gaat het niet om.
  Ik mag de restwaarde van mijn pensioen na mijn overlijden niet eens per testament vergeven aan kansarme kinderen where ever in the world.
  Want als iedereen dat zou doen stort het hele Kaartenhuis NL.BV in elkaar.
  Wedden dat over je leven binnen een paar jaar 25% BTW wordt geheven? Want dat zet zoden aan de dijk…………..

 57. Aad Verbaast 10 april 2008 om 10:36

  @Willem Jan van de Woude: een interressant thema geef je daar aan: pensioenen!
  Ik heb daar wel een duidelijke mening over: het is gelegaliseerde diefstal!!! En dat meen ik!!
  Advies: (voor jou in een volgend leven) en voor iedereen die een (extra) pensioenopbouw overweegt: niet doen! Het is geld over de balk gooien richting de pensioenverzekeraars, jouw geld.Reactie is geredigeerd

 58. willem jan van der woude 10 april 2008 om 10:53

  Op Kaartenhuis NL-dot-com-BV-NL heb ik octrooi aangevraagd. Levert ook weer geld op. Hypotheekvrij.
  Joeppie! Zo heet mijn Bearded Collie. En die overleeft mij statistisch gezien. Officieel geregistreerd en die wordt rijker dan ik. Joeppie blaft alleen maar, maar ik verheug me nu al op het voer voor de advocaten als mijn as verstrooid is over de Noordzee. Dat wordt me een partijtje lachen.
  Gekker kan je het niet maken, leuker wel.

 59. peter louter 10 april 2008 om 11:01

  Het bedrag van 2 miljoen kan ik niet helemaal thuisbrengen, maar het is een feit dat we veel van onze overheid vergen.
  Als burgers zijn we veeleisend

 60. Aad Verbaast 10 april 2008 om 11:09

  @Peter Louter
  Thuisbrengen: een dergelijk bedrag breng ik ook niet elke dag thuis. 🙂
  Maar dat is waarschijnlijk niet wat je bedoeld..
  Het is even zoeken, maar onder aan de blog staan een aantal links waar deze bedragen en de systematiek staat beschreven. Of: googelen op VOSL helpt, als je er nog meer wilt vinden.
  "Als burgers zijn we veeleisend": klopt: voor onszelf wel. De factor 100.000 voor ‘anderen’ is dan wel een extreme uiting van hemd-is nader-dan-de-rok.
  Ook hier een vorm van extremisme!!

 61. Aad Verbaast 10 april 2008 om 11:12

  @Willem Jan van de Woude: over honden: in HonkKong werd (inmiddels denk ik) een hond rondgereden in een Rolls Royce (met chauffeur uiteraard)omdat de familie dacht dat het de reincarnatie was van de rijke opa…
  Als straks dat geld bij jou met bakken loskomt, is dat een idee wellicht voor Joeppie!

 62. Peter Hoopman 10 april 2008 om 11:16

  Olav Velthuis, journalist economie bij de Volkskrant heeft jaren geleden een interessant artikel geschreven met de kop "De man van zes miljoen" of iets in die geest. Het was een verslag van een congres waarbij de deense wetenschapper Blomberg of iets dat daar op lijkt, had uitgerekend dat de westerse mens zo’n 6 miljoen waard is. Blomberg is vooral bekend geworden als relativist van de millieuproblemen, als die er al zouden zijn. 😉
  Ik was erg blij met het artikel omdat het de absurditeit van sommige wetenschap aantoonde.

 63. jan bouma 10 april 2008 om 11:24

  @Aad 10:06
  (vergadering afgelopen…)
  De stelling: "corruptie komt ALTIJD voor" is dus in confesso. Het onderscheidingspunt, de markering, die je dan kunt maken en gelden, is dat je "de grove evidenties" (zoals ik ze benoem in m’n boek) toch gaat elimineren. Die aanpak veronderstelt een doorbreking van "de eeuwigdurende domheid" waarin de mensheid sinds mensenheugenis verkeert. Het KAN namelijk anders. De wissel die ik vervolgens dan trek, is op het "survivalgevoel" van de mensheid. Binnen dat kader moet je dan rekenen met de huidige waanzin "dat de wereld, met 192 naties, zich onderling in een voortdurende staat van oorlog met elkaar acht, en daaraan per jaar 1300 miljard dollars wil besteden terwijl dat geld besteed had moeten worden aan de oplossing van het energieprobleem door CSP-zonnecentrales te gaan bouwen.
  Dat inzicht zal dan de doorslag moeten gaan geven. ‘Take it or leave it!’ Of men tekent voor de eeuwigdurende domheid met geen survival… of wel door die wereldraad te benoemen.
  That’s the question!Reactie is geredigeerd

 64. Lidy 10 april 2008 om 11:32

  Dat zeggen ze ook over de huizen. Die stijgen ook steeds meer in waarde. Je bent een lekkere fantast, dat kan ik wel zien.

 65. willem jan van der woude 10 april 2008 om 11:37

  volgens de Duitse wetgeving, net zoals in Amerika, een hond als erfgenaam verklaren. Karlsruhe, het ultieme Hooggerechtshof in DLED. Pensioengelden verdwijnen niet naar de zoveelste ex, maar op de bankrekening van Joeppie.
  Joeppie heeft inmiddels haar eigen spaarrekening. Volledige naam Joepie de Poeppie. Da’s hier binnen een dag geregeld, op op haar eigen officiele adres, waar ze ook ingeschreven staat voor de hondenbelasting.
  De mensen van de bank gieren zich wild en ik kreeg een zak voer mee.
  De EU en Duitse wetgeving, weet je wel. Probeer dat in NL bij de Rabo. De enige manier dat ik nog terugkom als ik de Duitse Volvo naar Wijk aan Zee of naar Terschelling breng en ik de creditcard van mijn Joeppie mee en bij voorkeur in een PIN-ding van de RABO stop
  Tot aan de grens is het feest, daarna wordt het sukkelen.
  Als ik aan Nederland denk, krijg ik automatisch heimwee naar IBUPROFEN

 66. jan bouma 10 april 2008 om 11:37

  @Lidy
  Heb je het tegen mij? Wat is de relevantie van je opmerking dan? Die stelling van je klopt sowieso niet: er worden op dit moment, zeker in de VS, honderden miljarden afgeschreven door de banken op hun onderpanden…

 67. Ina Dijstelberge 10 april 2008 om 11:56

  Met interesse gelezen. De waarde van de mens als product, het ultieme marktdenken. De koude rillingen lopen mij over de rug.
  Geef mij maar die 2 miljoen, of nee beter nog, geef mij de rente maar van de 2 miljoen.
  Daar kan ik niet alleen mijzelf mee bedruipen, maar ook heel veel andere zogenaamd minder waardevolle mensen.

 68. Aad Verbaast 10 april 2008 om 12:03

  @Peter Hooopman: Olav Veldhuis, ik zal eens even gaan googelen op dit artikel.. Of heb je sneller even een linkje hier neergezet?
  Ik ben wel geïnterresseerd hoe zij daar tot die bedragen zijn gekomen.

 69. Aad Verbaast 10 april 2008 om 12:05

  @Lidy: Ik begrijp deze reactie niet geheel, of geheel niet. De genoemde bedragen (1, 1,5 en 2 miljoen) liggen gewoon vast. Ik verwijs naar de links onder aan de blog. Ze zijn niet door mij bedacht, maar liggen gewoon vast..
  Dus: verklaar je nader!
  P.S.: of reageer je op Jan zijn ideeën?Reactie is geredigeerd

 70. Aad Verbaast 10 april 2008 om 12:07

  @Ina: was die oplossing die je aangeeft maar mogelijk 🙂
  Maar inderdaad: het geeft wel koude rillingen deze koude berekeningen. Maar helemaal niet fris is de waarde die "we" toekennen aan de burgers in de armste landen.. een paar kopjes koffie…. 😦

 71. Aad Verbaast 10 april 2008 om 12:10

  @Willem Jan van de Woude: ibuprofen, is niet de gezondste pijnbestrijder.. Maar werkt wel goed als je kiespijn hebt.. En daar is bij mij wel sprake van: kies-pijn!

 72. Peter Hoopman 10 april 2008 om 12:10

  Heb Olav velthuis en zes miljoen ingetoest en kreeg deze link, alleen interessant wanneer je Volkskrantabonnee bent: http://archief.volkskrant.nl/artikel?text=olav%20velthuis%20zes%20miljoen&FDOC=0&SORT=presence&PRD=20y&SEC=%2A&SO=%2A&DAT=%2A&ADOC=0
  Het bedrag is niet zo moeilijk te bepalen, al weet ik niet hoe blomberg het heeft gedaan.
  De totale waarde van een samenleving, huizen, grond frabrieken, spullen etc.
  gedeeld door het aantal mensen kan een leuk sommetje opbrengen.
  Gooi je daar nog eens de productie voor de komende 10 jaar bovenop, goochel daar een waarde voor uit de hoed en die 6 miljoen kan nog wel eens aan de lage kant zijn.

 73. Aad Verbaast 10 april 2008 om 12:12

  @Jan: 11:24..
  Dat bedrag van 1300 miljard is inderdaad een grote schande.. Ik sta er dan ook helemaal achter dat dat bedrag zonder daar veel over te hoeven nadenken aan veel nuttiger zaken besteed kan en moet worden.. Ook je zonnecentrales!!
  Ik ben nog op zoek naar een goed overzicht op internet waar dergelijk bedragen eens duidelijk in kaart worden gebracht.. als je een tip hebt.. hou ik me aanbevolen..

 74. Aad Verbaast 10 april 2008 om 12:15

  @Peter Hoopman:
  die berekening is dan gebaseerd op berekeningen van alle waarden (stoffelijk) die we bezitten gedeeld door het aantal mensen..
  Dat is wel wat anders uiteraard dan de berekening die gemaakt is in dit kader: de VOSL..
  Maar ook weer: weliswaar een factor 3 (2 tov 6 mln), maar wel van dezelfde orde van grootte..

 75. Peter Hoopman 10 april 2008 om 12:19

  Ja dat is wat mij te binnen schoot, maar er zijn meer wegen die naar 6 miljoen of wat dan ook leiden. 😉

 76. Aad Verbaast 10 april 2008 om 12:22

  @Peter Hoopman:
  "De Man van Zes Miljoen was een populaire Amerikaanse tv-serie uit de jaren zeventig. De reeks liep op de zender ABC van 1973 tot 1978. De hoofdrol van Steve Austin werd gespeeld door Lee Majors die een idool werd in de jaren zeventig." (wikepedia)
  Toeval?? Ook 6 miljoen??

 77. Kruimeltje K 3 10 april 2008 om 12:55

  Aad@ Jouw onderhavige onderwerp acht ik van groot belang om juiste feiten weider te verbreiden.Heilige huisjes(zeg maar HUIZEN) van multinationals kunnen omver worden geschopt.
  Mogen we praten of moeten we zwijgen?
  Waar ligt de macht is vooraf mijn vraag. Bij de intelligentsia( "scientia est potentia". Kennis is macht) of bij het grote geld. "Het slijk der aarde?

 78. Aad Verbaast 10 april 2008 om 13:05

  @Kruimeltje K3:
  "Onderhavige" onderwerp: het is in de bloggerssystematiek meer "boven"havig..
  Heilige huisjes moeten omver worden geschopt, er zijn er veel te veel van. Dan is het niet meer een kwestie van "mogen praten" c.q. "moeten zwijgen", maar "moeten praten"!!
  Waar ligt de macht: vooralsnog bij de onmacht van de gewone burger de huidige systemen te doorbreken, en daarmee dus feitelijk hun eigen pad naar de afgrond in stand houden.
  Het wordt tijd dat die ogen zich eens openen, en dat die burgers gaan roepen: dit pikken we niet langer..Reactie is geredigeerd

 79. jan bouma 10 april 2008 om 13:10

  @Aad 12:12
  De dollarkoers was bij introductie van de Euro in 2001/2002 in de verhouding 1 : 1 waard. Inmiddels is de dollar zwaar gedevalueerd; precies volgens mijn voorspellingen (zie o.a. pg. 89 en 129). In 2005, toen ik m’n boek schreef, was het financieringstekort van de V.S. 17% van de totale begroting (2500 miljard) ofwel 429 miljard die op dat moment geheel opging aan "Defensie". Zou je kunnen zeggen. De totale begrotingen van de andere landen van de wereld zijn bij elkaar net zoveel als die van de V.S. In 2005 dus zo’n 860 miljard. Door de devaluatie van de dollar kom je dan nu uit op die 1300 miljard wereldwijd. De kosten van de oorlogsinspanningen, alleen al in die in Irak, kun je desgewenst zelfs per staat (!) in de V.S. volgen via youtube.com en op vele andere sites. Vraag me niet precies welke sites maar ze zijn er wel. Zelfs op dit Vkblog heb ik tellers gezien die het oplopende bedrag per seconde bijhouden.
  Zoals ik al zei: "de waanzin raast over de wereld!" En dan beschouwen sommigen, als je dat opmerkt, je een Don Quichotte…Reactie is geredigeerd

 80. Peter Hoopman 10 april 2008 om 13:15

  Toeval bestaat niet-wel!
  we moeten nog woorden bedenken waarin ze gelijkwaardig het ene en het tegengestelde betekenen. De alchemie van het woord.
  Keek destijds enthousiast de man van zes miljoen.
  Er is ook nog even de vrouw van zes miljoen geweest met Farah Fawcett als ik me niet vergis.Reactie is geredigeerd

 81. Aad Verbaast 10 april 2008 om 13:15

  @Jan:
  De teller waar je het over hebt kun je hier vinden:http://www.nationalpriorities.org/costofwar_home
  En inderdaad: de totale waanzin raast over de wereld..
  Verder: ik zoek nog wel even door over uitgaven van defensie wereldwijd..
  "Defensie": vreemd woord.. er wordt meer geld aan agressie besteed dan aan defensie… veel meer..

 82. Aad Verbaast 10 april 2008 om 13:17

  @Peter Hoopman: toeval, is slechts iets wat je toe valt. Tot op zekere hoogte heb je daar nog invloed op ook.

 83. nelus 10 april 2008 om 13:31

  @aad: je zult wel hebben gedacht: waar blijft die Nelus toch ? (Vrij naar : Kees de Jongen)
  Even reageren op die 2 miljoen die we allemaal "waard" zouden zijn. Ja, economisch dan wel te verstaan. Zoals ook uit jouw betoog blijkt. Ik ben een groot voorstander van opkomen voor de zwakke in de samenleving. Maar zoals al die preventieve onderzoeken nu, voor borstkanker tot baarmoederhalskanker en nu weer recent injecties hiertegen. Ik zou zeggen: weg uit de AWBZ, zelf verzekeren en alleen voor de kwetsbaren vergoeden. Dan kan dit geld vervolgens naar hen die het echt nodig hebben. Las gisteren nog in de Volkskrant dat een kinderafdeling van een algemeen ziekenhuis niet uit kan. NIET UIT KAN ? OOk dit zijn kwetsbaren waar je voor moet zorgen. Tenminste: als je zover bent gegaan met behandelen dat dit de uitkomst is. Laten we de grenzen van de medische wetenschap maar eens onder de loep nemen. @Jan, jij als filosoof kunt hier een goede rol in spelen.

 84. K 3 10 april 2008 om 13:50

  Nelus@ Al die kosten voor preventieve onderzoeken naar o.a. borstkanker, baarmoederhalskanker en weet ik veel wat nog meer voor soorten kanker( heilige huisjes) mogen wat mij betreft onmiddellijk worden stopgezet en besteed aan bijvoorbeeld de kinderafdeling van een algemeen ziekenhuis.En natuurlijk aan al die zaken die ECHT NODIG zijn. Ik vermoed dat er eerder belangen die met groot geld te maken hebben mee gemoeid zijn,waarop het huidige beleid gestoeld, is waardoor niet de meest noodlijdenden worden geholpen.
  We kunnen, marcherend in de Kees de Jongen z`n "zwembadpas" gaan demonstreren. Wedden dat ons dan de mond wordt gesnoerd? Door wie? Door "prevelende zwetsers" natuurlijk!Reactie is geredigeerd

 85. jan bouma 10 april 2008 om 14:00

  @Nelus 13:31
  "De grenzen van de medische wetenschap". Ben er in ieder geval voorstander van dat ondragelijk lijden van terminale patiënten, dan wel van diegenen die dat na zorgvuldige afweging besluiten, dat de Drionpil wordt ingevoerd. En dat het taboe daarop door "de medische maffia" niet langer als een ethisch probleem zal worden gepresenteerd aan de samenleving. Dat is de andere kant van de medaille. De vrijkomende gelden kunnen dan alternatief worden besteed. Want het gaat mij niet om "krimp van de economie" na te streven maar om een alternatieve besteding.
  Uiteindelijk zie je overigens toch de worsteling van de nationale economieën zich afspelen tegen de geglobaliseerde economie.
  ps
  Misschien herinner je de ‘affaire Brongersma’ die verkoos te kiezen voor de Drionpil maar zijn huisarts werd strafrechtelijk vervolgd toen hij aan zijn wens tegemoet kwam.

 86. K 3 10 april 2008 om 14:02

  Aad@ Dank dat je mij een duwtje in de zeer waarschijnlijk allerbeste richting wilde geven!."Bovenhavig" stukken beter geformuleerd dan onderhavig. Leuke vondst weer!
  Nu is het zaak alle burgers die met drogredenen zijn geindoctrineerd te voorzien van waarachtige feiten. Mensen graven vaak hun eigen graf door achter degenen met de grootste invloed, het meeste geld en onlosmakelijk daarvan ook veelal de niet meest lovenswaardige intenties, aan te marcheren. Waar hebben we dit al vaker gezien? de geschiedenisboekjes puilen er van uit! En dan wordt er telkens weer gesteld dat we van onze geschiednis kunnen/ moeten leren. Nog niet veel van gemerkt!Reactie is geredigeerd

 87. jan bouma 10 april 2008 om 14:07

  @K3 … wij trekken wel gezamenlijk op hier! Die term "prevelende zwetsers" heb je wel uit mijn boek!

 88. K 3 10 april 2008 om 14:14

  @ Nelus. Met die betutteling ten top krijgen we nog een een situatie waarin de Drionpillen in clandestiene achterafschuurtjes worden vervaardigd.

 89. jan bouma 10 april 2008 om 14:19

  @K3.. geen onzin aan Nelus verkopen!

 90. nelus 10 april 2008 om 14:33

  @k3;@jan: nee k3, je mag geen onzin aan me verkopen, daar heeft Jan helemaal gelijk in.
  De grenzen van de medische weten @jan, ik zou ‘m wat ruimer willen inzetten dan voor terminaliteit. Daar zit volgens mij de discussie niet. Maar wel, end at is een hele ethische, hoever mag de wetenschap zich ontwikkelen ? Of de wetenschap ik onafhankelijk en moet doorgaan met zich vragen te stellen en antwoorden te vinden.
  Maar wat als die antwoorden binnen de medische wetenschap moeten worden vertaald naar handelen ? Dat zit m.i. de discussie.
  Moeten we alles kunnen krijgen wat mogelijk is ?
  Boeken vol zijn er over geschreven, maar er is nog steeds geen uitgekristalliseerde opvatting waarin we ons (bijna) allemaal kunnen vinden.
  Ja, zo lang het over anderen gaat, maar als het onszelf gaat raken……….

 91. jan bouma 10 april 2008 om 14:56

  @Nelus 14:33
  Wat mij betreft zullen er geen grenzen gesteld worden aan de medische wetenschap noch de toepassingen daarvan noch aan de gelden voor onderzoek. Dat vervolgens die toepassingen ethisch getoetst zullen worden lijkt me evident. Aan elk handelen zullen er, soms zelfs fysieke, grenzen bestaan qua inzet en offers in de afweging van het te bereiken resultaat. Keuzes worden dagelijks gemaakt. Alleen de huichelachtigheid veronderstelt dat er geen limieten zouden zijn. Die zijn er wel en worden ook toegepast.Reactie is geredigeerd

 92. nelus 10 april 2008 om 15:45

  @jan: ik waag het te betwijfelen. Volgens mij ben je pas medisch uitbehandeld als er helemaal geen toepassingen meer voorhanden zijn. Vaak zijn het de mensen zelf die afzien van verdere behandeling om toch nog wat kwaliteit in het (nog korte) leven te hebben.
  Ik vind dat we in toenemende mate alles onder kontrole en volmaakt willen hebben.
  Kijk naar de ontwikkelingen op cosmetisch gebied. Waar stopt het maar vooral : wie stopt het ? De beroepsgroep zelf ? Zolang er geld (en goed geld) aan te verdienen is bepaalt de vrager alles. Denk maar eens aan die reclame: "Ja jongen, dat is je moeder" van Unox.

 93. Inkomen 10 april 2008 om 16:01

  Ik heb een half uur gedaan over het plaatsen van vier filmpjes bij mijn blog, dus ik ben weer wat minder waard.
  Daarentegen is de cd van Weather Report die ik nu op heb staan meer dan twee miljoen waard.

 94. jan bouma 10 april 2008 om 16:18

  @Nelus 15:45
  Daarom heb ik ook niet de illusie een cultuuromslag te kunnen bewerkstelligen in het gedrag van de mens maar beperk me tot ‘de grove evidenties’ in mijn voorstellen naar de mensheid. Die zouden zonder bezwaar (omdat niemand iets inlevert) wel dienen te worden overgenomen.
  Inzake jouw voorbeeld: kan mij inderdaad voorstellen de vraag of ‘plastische chirurgie’ in alle gevallen dient te worden toegepast. Maar als de dames de borstvergrotingen willen, en er voor willen betalen, is dat hun zaak. Tegelijkertijd wordt daardoor wel ons economische leven bepaald als zij daaraan geld willen besteden. Ook die plastische chirurg besteedt immers zijn ontvangen geld weer aan onze economie.
  Ik houd me dus verre van ‘de cultuuromslag’ van de mens, anno nu, en die wenselijk zou zijn.
  Anderzijds:
  Het krankzinnige is nu dat zelfs, indien je hieraan niet morrelt of over moraliseert, je de dombo’s (lees de mensheid) niet meekrijgt in zaken die hun privéomstandigheden niet raken. Die voorstellen voor die wereldraad, bijvoorbeeld, zouden dan dienen te worden overgenomen en aanvaard.
  Wat betreft: "medisch uitbehandeld". Men kan zich de vraag stellen of een lever- of harttransplantatie voor een 90-jarige nog zinvol moet worden geacht. En zeker als die transplant het leven zou kunnen redden van een 30-jarige. Dat soort keuzes worden dagelijks gemaakt. Medisch uitbehandeld ïs men per definitie nooit. De vraag blijft of het zinvol is dat dat gebeurt. Ik denk van niet.

 95. K 3 10 april 2008 om 16:35

  @ Nelus, ik heb geen onzin aan jou trachten te verkopen, integendeel. Met de betutteling ten top bedoel ik de de betutteling van de overheid. Spijt me dat ik niet wat duidelijker voor je was. Maar eh, niemand koopt er toch iets tegen z`n zin? Behalve als het over bijvoorbeeld ziektenkostenverzekeringen gaat. Dan moet je van alles erbij kopen wat je niet nodig hebt. Geen enkele zeggenschap hierin over jezelf. Kijk, dat vind ik betutteling ten top.
  Maar wees blij dat Jan je te hulp is geschoten. Dat pleegt hij hier vaker te doen voor mannen met name, van wie hij vindt dat ze niet voor zichzelf kunnen opkomen. Hoezo, want wie vertegenwoordigen tegenwoordig "Het zwakke geslacht"?Reactie is geredigeerd

 96. K 3 10 april 2008 om 16:43

  @ Jan, "Prevelende zwetsers" heb ik uit je boek, ja! Maar niet om er "goede sier" mee te maken ! Wees blij, evenzo blij als betrokkende mag zijn voor de door jou gemaakte sluipreclame van een CD, waarop een stukje van Bach wordt geimproviseerd.
  Ik zal, mocht ik ooit nog een van je uitspraken citeren, voortaan de bronvermelding erbij doen. We leven per slot in een maatschappij waar eenieder, daar waar maar mogelijk, graag een forse schadeclaim wil halen. Meestal belangrijker geacht dat recht dat moet zegevieren, helaas.
  Ik heb nog wat: je opmerking:" Je bent wel wat laat"! ( 9-4, 23.16 u.) Hoezo dat? Moet ik op een bepaalde tijd hier op `t blog aanwezig zijn en moet je hier "klokken"?Reactie is geredigeerd

 97. Aad Verbaast 10 april 2008 om 16:55

  @inkomen:
  dank voor de reactie. Helaas kijk ik nooit naar filmpjes.. Volgende keer beter 🙂
  Dan kijk ik weer graag!

 98. nelus 10 april 2008 om 17:00

  @k3: holy shit: "Jan probeert wel vaker op te komen voor met name mannen waarvan hij vindt dat die niet voor zichzelf op kunnen komen".
  Nu maar eens even de ontmaskering.
  1 K3 is volgens mij Cathy (heb ik ergens bij Aad vandaan gesleept)
  2. Ik wil niet die man zijn die niet voor zichzelf kan opkomen en
  3. Ik ben niet een man, ook niet een vrouw maar soms van allebei wat. Je zou het ook het kunnen noemen. Een alien zou Jan zeggen.
  En ik wil al helemaal niet het gevoel hebben dat ik met zachte handschoenen word aangepakt.
  Gewoon: voluit. En geen gedoe.

 99. Aad Verbaast 10 april 2008 om 17:06

  @Nelus
  @K3
  @Jan
  Ik beb verheugd te zien dat jullie elkaar goed kunnen bezighouden 🙂
  Ik ben wel wat verbaasd (ja, ik blijf mijn naam in ere houden) over de bediscussieerde onderwerpen..
  Borstvergrotingen, Drion pillen, medische ethiek (een vak wat ik in een volgend leven overigens zou ambiëren), keuzen tussen massale intentingen of kinderafdelingen in ziekenhuizen.
  Moeilijke afwegingen..
  Maar wat zouden die mensen in die ontwikelingslanden daar nou van vinden zouden ze dit kunnen lezen.. (kunnen ze niet want afgezien van de andere taal, geen onderwijs, analfabeet dus, zitten ze zich suf te piekeren of ze de dag van morgen nog wel halen..
  Geen dak boven het hoofd, geen vers drinkwater, te weinig voedsel, en geen pilletje om die ziekte er uit te kunnen braken..
  Maar ook geen postbode die langs komt met het heugelijk bericht dat een ‘wijze uit het Westen’ hun de middelen verschaft uit deze problemen verlost te raken.
  En "wij" laten onze borsten vergroten, schaamlippen corrigeren, vet afzuigen, haar impanteren en spataderen verwijderen, om daarna in een zorghotel nog even heerlijk daarvan bij te komen, voordat we naar onze ‘beloved ones’ afreizen om ons te laten bewonderen hoe geweldig er we er weer uitzien..

 100. Aad Verbaast 10 april 2008 om 17:08

  Is dit "voluit" genoeg :-))

 101. nelus 10 april 2008 om 17:13

  @aad: ja dat is voluit genoeg Aad. Alleen van een ander kaliber.
  Het is wel een beetje een "open deur" om onze cosmetische neuroses af te zetten tegen de armoe in Afrika (onder andere). Maar gelijk heb je wel. En decadent is het ook. Misschien is het wel deze decadentie waaraan de wereld ten onder gaat. Nog eerder dan de vervuiling wellicht. Denk aan Rome omstreeks de jaartelling. Daar weten anderen nog veel meer van dan ik. Maar standhouden: een kind kan het zien. We gaan aan onze eigen "vlijt "ten onder.

 102. Aad Verbaast 10 april 2008 om 17:43

  @Nelus: rond de jaartelling: wat hebben we in 2000 jaar dan geleerd?
  Het is inderdaad een open deur.. Maar wel een deur die gezien de recente hype in de politiek eerder wordt dichtgesmeten dan geopend.
  Daar heb ik wel moeite mee.
  En over decadentie: dat is wel (op wereldschaal) de decadentie van een klein gedeelte "happy few". Ik denk niet dat een groot deel van de medewoners van dees aardkloot van decadentie beschuldigd kan worden. Je weet waar ik op doel.
  Onderzoeken wijzen overigens uit dat de lineaire relatie tussen inkomen en geluk ophoudt te bestaan op het moment dat er een dak boven het hoofd is, en genoeg voedsel.. Daarna is er geen relatie meer.
  Dus men mag zich afvragen of de "happy few" wel zo ‘happy’ is. Dat is die dan ook niet. Is mijn (generaliserend) statement.Reactie is geredigeerd

 103. nelus 10 april 2008 om 17:57

  @aad: mooi dat van die onderzoeken die aantonen dat als je meest primaire levensbehoefte is vervuld eigenlijk alles is vervuld. Dus kunnen we al dat overdreven gedoe waarmee het zogenaamde geluk gepaard gaat afstaan aan de werkelijk armen in de wereld. En ik weet, ik mag de uitkomsten van die onderzoeken niet verengen naar mezelf. Maar doe het toch. Wanneer was ik het meest gelukkig ? Bij verhuizingen. en er nog helemaal niks van al de materiele welvaart aanwezig was. En ik leefde op sinaasappelkistjes. Of, op de vlonder in het zonnetje, met een glaasje wijn weliswaar, maar toch. Voor mij het ultieme bewijs dat een dak, eten en af en toe iets extra’s genoeg is.
  En al het andere van jouw "happy few"kan naar de wereld waar het tobben is. Zo worden we er beiden gelukkiger van. Ik en de andere wereld.
  Het zou mooi zijn om dat in werking te kunnen zetten. Ieder voor zich of een klein collectief. Ik doe mee in elk geval.

 104. Aad Verbaast 10 april 2008 om 18:11

  @Nelus: ik hode laatst nog een onderzoeker van geluksbeleving (ik ben de naam even vergeten) die stelde dat twwe keer modaal weliswaar ietsjes gelukkiger leek te zijn dan één keer modaal.. Totdat de buurman drie keer modaal bleek te zijn..
  Ook weer zo iets: als we verder dan de buurman zouden kunnen kijken (langs de neus weg, zou je kunnen stellen), wat zouden we dan ongelooflijk gelukkig moeten zijn als je even kijkt naar die honderden miljoenen mensen die geen sou hebben..
  Maar zelfs dat niet: het zich is beperkt tot de buurman gemiddeld genomen.. Volvo stationcar naast de deur: wat nu?? :-))

 105. jan bouma 10 april 2008 om 18:15

  @Aad
  @Nelus
  Zou toch aan beide heren (of aliens?!) willen verzoeken het gekissebis te staken. Waarom? Omdat volgens de Universele Verklaring van de Rechten der Mens uit 1948 er een recht zou moeten bestaan voor elke wereldbewoner op een menswaardig bestaan, vrijheid van meningsuiting, inkomen, etc. Dat is niet het geval. Vervolgens inventariseren we dan de oorzaken WAAROM dat niet het geval is en komen dan terecht bij onze politieke vertegenwoordigers op het wereldtoneel. Die weigeren zichzelf een brevet van onvermogen te geven (begrijpelijk!); maar wat ik dan niet begrijp is dat wij, als kiezers, dan daarin berusten. De oplossing is gegeven. ‘Take it or leave it!’ om een wereldraad te kiezen op basis van de geformuleerde uitgangspunten. Zie ‘The World according to Mithras’ en m’n boek.
  @K3
  Niemand beweert dat je "goede sier" maakt van wat dan ook. En laat @Nelus verder maar gissen wat jij van mij weet en ik van jou…

 106. nelus 10 april 2008 om 18:21

  @aad: uit jouw opmerking blijkt de kortzichtigheid van ons mensen. Alsof de Volvo stationcar iets bijdraagt tot geluk.
  Dat zijn wat mij betreft de gezichtsvervuilers. We laten ons allemaal een oor aannaaien. En geloven alles wat we zien en wat we horen. Het wordt tijd voor objectieve waarneming.

 107. nelus 10 april 2008 om 18:24

  @jan: allemaal mooi en aardig die universele rechten van de mens van 1948. Maar wat is er nou eigenlijk helemaal van terecht gekomen ?
  Nog steeds leeft 3/4 van de mensheid onder de armoedegrens en heeft niets te zeggen over wat dan ook. Dat lost ook de wereldraad niet op Jan. Met alle respect. We zijn 60 jaar verder en de relaliteit leert ons realistisch te zijn en zelf stappen te ondernemen. Zullen we een klein project adopteren ergens in donker Afrika en kijken of we – als we ophouden met het woord en overgaan tot de daad – niet veel meer successen kunnen behalen ?

 108. Aad Verbaast 10 april 2008 om 18:34

  @Jan: ik heb niet de indruk dat Nelus en ik hier aan het kissebissen zijn.. het is meer een onderlinge katalyserende werking te groeien tot iets moois!!
  Nu zie je twee kiezers (akkoord misschien is één daar van wel een ‘alien’, maar toch) die schimpen tegen alle onrecht, en nu zeg jij ze daar maarmee te stoppen..
  Mijn moeder vertelde me dat ze een tien voor stoppen had op de MMS.. Maar ik ga door niet voor :-))
  Ik ga door!!
  P.S.: wannneer ga jij dat "de world according to Mithras" nu eens integraal op je website zetten??
  Ik zal je niet voor geschonden auteursrecht aanklagen.. (mits je de bron er bij zet uiteraard..)

 109. Aad Verbaast 10 april 2008 om 18:38

  @Nelus (en @Jan):
  Jan heeft naar zijn zeggen 1 miljoen euro geïnvesteerd in zijn boek.
  Gewetensvraag (met inleiding):
  1 miljoen euro is de waarde van een half Westers mensen leven..
  Maar komt overeen met 50.000 mensenlevens in een ontwikkelingsland..
  En toen?
  Ik ben ook geen moeder Theresia geef ik grif toe overigens.
  Ok, een soort van missionaris wel..Reactie is geredigeerd

 110. jan bouma 10 april 2008 om 18:39

  @Nelus 18:24
  Onjuiste conclusie van je. En dat weet je ook wel. Nimmer eerder in de geschiedschrijving van de mensheid staan we NU voor die dwingende keuze om te beslissen dat die wereldraad er moet komen. De oude parameters voldoen immers niet meer. Daarom kun je er ook niet meer mee werken om de oplossing te bewerkstelligen. Wel even realistisch blijven. Je zou ook kunnen stellen dat het in 1948 beter zou zijn geweest dat die wereldraad toen werd geformeerd. De tijd en het inzicht waren toen blijkbaar nog niet rijp daarvoor. Nu wel.

 111. Aad Verbaast 10 april 2008 om 18:41

  @Jan:
  Ik zal het nog een keer zeggen: ok, laat die wereldraad er maar komen..
  En wat ga jij nu anders doen?

 112. nelus 10 april 2008 om 18:46

  @jan: oke Jan, die wereldraad die komt er. Ik steun je. Maar je kunt er niet onderuit dat je je niet kunt verschuilen achter het woord.
  Je zult een daad moeten stellen: wederom de vraag: doe je mee aan een adoptatie van een project in donker Afrika? Of om mijn part in Zuid Amerika ? Het maakt niet uit. de wereld zit om goede mensen verlegen. Mooie boeken: soit, voor de intellectuelen maar er zal ook iets moeten gebeuren in praktische zin.
  Beken kleur zo zou ik zeggen.

 113. Aad Verbaast 10 april 2008 om 18:56

  @Jan (zie hierboven):
  Om met je eigen woorden te spreken:
  Pick your choice..
  Take it or leave it..
  Zeg mij waar u voor staat..

 114. jan bouma 10 april 2008 om 19:16

  @Nelus 18:56
  Verzoek je even te willen lezen mijn comment van hedenochtend hierboven van 7.49 uur. Lijkt me een zeer duidelijk antwoord op je vraag; alhoewel ik er sympathiek tegenover sta. Geen misverstand. Idem ik dat ben voor talloze andere goede initiatieven. Die sympathieke benaderingen zullen evenwel niets kunnen afdoen (helaas) aan de conclusies van hedenochtend 7.49 uur.

 115. jan bouma 10 april 2008 om 19:33

  @Aad 18:34 en daarna nog wat…
  1. Heb je goeie suggestie voor een link naar het blog ‘The world according to Mithras’ doorgegeven aan m’n webmaster. Zal er morgen of overmorgen wel opstaan. Die website is niet interactief; vandaar dat ik geswitched ben naar Volkskrantblog en jou daar aan trof.. (!)
  2. Over mijn investeringen en wat dies meer zij..; als eenieder nou net zoveel zou hebben geïnvesteerd als ik was die wereldraad er allang. Ik doe niet aan symptoombestrijding maar pak de kern van alle problemen aan. E.e.a. overigens naar mijn overtuiging. En de missive die ik (kennelijk) heb. Zie verder mijn comment van 7.49 en waarnaar ik @Nelus ook verwees.
  3. Je realiseert je dat misschien niet maar als elke kiezer in Nederland zou begrijpen wat er in dat boek staat zijn we er ook… De "media" zouden wat kunnen helpen. Hoe vaak is dat al gesteld?

 116. jan bouma 10 april 2008 om 20:19

  @Nelus…die denkt dat ik de SHELL ben, en @Aad.. Is mijn comment van hierboven 19:16 en 19:33 uur niet meer dan zelfs beschamend voldoende?

 117. herman de winter 10 april 2008 om 21:23

  Je zou die wereldraad 1.0 alleen al installeren om van het gezeur af te zijn. Kunnen we niet een actiegroep starten?
  Intussen vecht de don niet tegen zo’n klein lullig molentje waar je mee wegloopt, nee, een gigantisch ding is het met wieken als euh… molenwieken, waar je snel een klap van te pakken hebt.
  Ohja nog iets. Niet elke euro die aan defensie of zelfs oorlog is besteed, was weggegooid geld (zoals sommigen eenzijdig willen doen geloven). We zouden zonder, nu niet gezellig samen zitten te ouwehoeren op het internet hier. Denk daar maar eens over na gedurende een zeldzaam moment van reflectie.

 118. Aad Verbaast 10 april 2008 om 21:49

  @Jan: "als eenieder nou net zoveel zou hebben geïnvesteerd als ik was die wereldraad er allang." Dat is uiteraard een waarhied als een koe! Sterker nog als iedereen 50 eurocent had geïnvesteerd, was die wereldraad er ook al..
  "elke kiezer in Nederland zou begrijpen wat er in dat boek staat zijn we er ook.": ja, dan ook..
  Etcetera, toch?
  Link: ik ga morgen even kijken, uiteraard! Mocht deze er niet staan mag ik dan link worden? 🙂

 119. Aad Verbaast 10 april 2008 om 21:55

  @Herman de Winter:
  Jan is al een actiegroep gestart.. Maar Jan zal verheugd zijn om medestanders daarvan te vinden!!
  En geen molenwiek kan hard genoeg klappen voor Jan, om zijn gram aldaar te gaan halen!
  Je verwijzing naar Internet: het is een omgedraaide redenering.. Laten we vooral doorgaan met oorlog voeren (1300 miljard per jaar en 100.000 doden /jaar) want wellicht zijn er nog leuk spin-offs van te verwachten..
  Immers: als we die 1300 miljard euro per jaar ergens anders anders besteden, hebben we geen ‘leuke spin-offs’???Reactie is geredigeerd

 120. jan bouma 10 april 2008 om 23:38

  @herman de winter 21:13
  1) Prima idee (om van het gezeur af te wezen) die wereldraad installeren. (…!)
  2) Alle defensieinspanningen zijn per definitie destructieve investeringen. Alleen barbaren denken daar anders over.

 121. Aad Verbaast 10 april 2008 om 23:46

  @Jan: je maakt vooruitgang: realiseer je je wel dat in korte tijd (in één avond) al drie onafhankelijk geesten hier hun akkoord hebben gegeven die wereldrad dan maar te ondersteunen?
  Da’s toch wel driemaal scheepsrecht!!
  je punt 2: geheel mee eens!

 122. Inkomen 11 april 2008 om 01:02

  @Aad: "Je verwijzing naar Internet: het is een omgedraaide redenering.. Laten we vooral doorgaan met oorlog voeren (1300 miljard per jaar en 100.000 doden /jaar) want wellicht zijn er nog leuk spin-offs van te verwachten.."
  Je bedoelt dat de jeugd zonder oorlog nog een leven had gehad?
  Daar drink ik op.

 123. Inkomen 11 april 2008 om 01:42

  Ik verbouw de zaak hier even tot kroeg; net een alleraardigst Spaans & biologisch (dus goed voor het geweten) wijntje opengetrokken.
  Ik vreesch echter dat ik alleen ben. Hoeveel is mij dat waard?

 124. Inkomen 11 april 2008 om 02:57

  Holadiejee!
  Het wordt steeds leuker.

 125. Inkomen 11 april 2008 om 06:17

  Oké, nu wordt het tijd om naar bed te gaan.

 126. Aad Verbaast 11 april 2008 om 09:18

  @Inkomen, jammer voor je dat de gasten in de kroeg net allen vertrokken waren.. (je hebt het goed volgehouden zie ik (tot 6 uur vanmorgen..)
  Maar dat is maar tijdelijk.. de koffie staat weer te pruttelen..
  Mijn opmerking "Laten we vooral doorgaan met oorlog voeren (1300 miljard per jaar en 100.000 doden /jaar) want wellicht zijn er nog leuk spin-offs van te verwachten.." was er uiteraard één van de meer cynische aard.. Enkel om aan te tonen dat je suggestie dat oorlog voeren ons bijvoorbeeld internet had opgeleverd (als spin-off, wat overigens maar zeer indirect het geval is) een omgekeerde redenering is.
  We gaan immers niet oorlog voeren, vanwege de mogelijk gunstige spin-offs.. Of anders gezegd: we zouden al helemaal niet oorlog moeten voeren vanwege de mogelijk gunstige spin-offs..
  "Je bedoelt dat de jeugd zonder oorlog nog een leven had gehad?"
  Ik begrijp niet geheel wat je bedoeld, maar in het algemeen kan ik stellen dat de wereld er zonder oorlogen er geheel anders had uitgezien.
  Beter, denk ik. Omdat, als we geen oorlogen hadden gevoerd in de wereld, mensen hadden laten zien dat ze wel vreedzaam met anderen hadden kunnen omgaan.
  En daar drink ik op!!Reactie is geredigeerd

 127. lidy 11 april 2008 om 09:38

  jan bouma / 10-04-2008 11:37
  @Lidy
  Heb je het tegen mij? Wat is de relevantie van je opmerking dan? Die stelling van je klopt sowieso niet: er worden op dit moment, zeker in de VS, honderden miljarden afgeschreven door de banken op hun onderpanden…
  Juist Jan Bouma!…
  Nu maar kijken wat er gebeurt als de financiele luchtbel uit elkaar klapt.
  Hoeveel zou er dan op ons worden afgeschreven denk je 🙂
  Overigens reageerde ik niet op jou maar op het verhaal van Aad. Die haalt zoals zovelen, die in verwarring zijn, waarde en kosten door elkaar.Reactie is geredigeerd

 128. Aad Verbaast 11 april 2008 om 09:50

  @Lidy: dank.
  In reactie op je vorige schreef ik:
  "@Lidy: Ik begrijp deze reactie niet geheel, of geheel niet. De genoemde bedragen (1, 1,5 en 2 miljoen) liggen gewoon vast. Ik verwijs naar de links onder aan de blog. Ze zijn niet door mij bedacht, maar liggen gewoon vast.."
  En nog toegevoegd (nu ik zeker weet dat je op mij reageerde), waarom ben ik een fantast??
  Ik zou het waarderen als je die open vragen nog zou willen beantwoorden..
  Overigens: die financiële luchtbel gaat zeker knappen..
  Waarde en kosten door elkaar halen..
  In zekere zin heb je gelijk. Maar ik kan wel degelijk vele en vele projecten verzinnen (met dezelfde getallen overigens; waar dus de factor 100.000 blijft bestaan) die wel degelijk onder dezelfde noemer zouden vallen..
  Dan is er geen verschil tussen waarde en kosten!
  Dus dan komt het me erg makkelijk voor van je, om deze vergelijking ‘neer te sabelen’..Reactie is geredigeerd

 129. Aad Verbaast 11 april 2008 om 09:59

  @Lidy: "die in verwarring zijn" 🙂
  We kunnen het nog wel eens hebben over wie verward is..

 130. jan bouma 11 april 2008 om 10:11

  @Lidy 9:38
  Op dat doemscenario, dat lemmingengedrag, dat sinistere schervengericht, dat neurotische destructieve gedrag, die waanzin en de eeuwigdurende domheid van de mensheid, heb ik HET antwoord geformuleerd. De economie functioneert en bestaat overigens ook en alleen maar bij de gratie van het vertrouwen dat de mensen erin hebben. Ook daarop heb ik HET antwoord om dat terug te geven. ’t Is wel ‘take it or leave it!’
  Vooralsnog word ik door reageerders, als @Herman de Winter, nog gezien als een Don Quichotte. De Winter zit nog in het eerste stadium dat Schopenhauer formuleerde inzake zieners als ik: ridiculiseren – kritiseren – accepteren.
  Dat tijdstraject zal waarschijnlijk wel te lang gaan duren… Het destructieve cynisme blijkt vooralsnog te groot om mij eerder serieus te nemen.
  Misschien dat er wat meer lezers van dit blog zich eens kunnen laten horen wat zij ervan vinden?Reactie is geredigeerd

 131. Aad Verbaast 11 april 2008 om 10:19

  @Jan: ik schreef gisteren nog aan je (23:46):
  "@Jan: je maakt vooruitgang: realiseer je je wel dat in korte tijd (in één avond) al drie onafhankelijke geesten hier hun akkoord hebben gegeven die wereldraad dan maar te ondersteunen?
  Da’s toch wel driemaal scheepsrecht!!"
  (dit even als reactie op je reactie hierboven, het zou je humeur kunnen verbeteren!)Reactie is geredigeerd

 132. jan bouma 11 april 2008 om 10:30

  @Aad 10:19
  Mijn "link" op m’n website bleek niet te werken; vandaar slecht humeur. En nou word jij ook nog "link" zei je; er wordt aan gewerkt!
  En wat die "adhesie" betreft; daar zie ik in de praktijk nog niet de harde bewijzen voor. Maar we blijven optimistisch….

 133. Aad Verbaast 11 april 2008 om 10:39

  @Jan:
  Goed dat je optimistisch blijft! De motor van vooruitgang!
  En maak je geen zorgen: ik word niet zo gauw link :-)Reactie is geredigeerd

 134. tandwielfabriek 11 april 2008 om 10:55

  @Aad. boeiende blog. Nu maar hopen dat ik met de staatsloterij 2 miljoen heb gewonnen. Dan sta ik quitte.

 135. K 3 11 april 2008 om 10:59

  @Nelus ( 10-4 17.00) voor dit antwoord kun je je toch beter tot Jan wenden? En de aanpak ZONDER zachte handschoenen, daarmee ben je ook al bij hem aan het goede adres.Voorts ken ik Cathy niet( dat is de waarheid) en
  @ Jan : "Laat Nelus nu maar verder gissen’.. etc.( 10-4 18.15), wat een vreemde "advies". Als het je op de lippen brandt, wel vertel Nelus maar wat je van mij weet: niets dan goeds of niet veel goeds? Zou bij-god-niet-weten waar je op doelt. Lekker klinkt het in elk geval niet, beetje dreigend wel…en zeker een onnodige waarschuwing, alsof ik niet uit mijzelve maat kan houden. Ook al niet relevant bij het "bovenhavige" (uitdrukking van Aad, eerlijk is eerlijk)subject.
  Ik ben me er van bewust dat ik alwèèr" aan de late kant reageer. Doch ik zit niet continu achter de pc en heb, mede gezien de veelschrijverij(positief uitleggen a.u.b.!) hier een extra taak om allerlei bij te benen.Reactie is geredigeerd

 136. Inkomen 11 april 2008 om 11:34

  @Aad: cynisme & ironie zijn mij niet vreemd – zelfs niet na een fles wijn; mijn reactie was uit dezelfde categorie: immers, Internet staat bekend als Vernietiging van Sociale Levens met Echte Contacten, dus geen oorlog = geen internet = sociale levens.
  Mijn generatie… Tsja.
  Proost!

 137. Aad Verbaast 11 april 2008 om 11:41

  @Tandwielfabriek: als jij twee miljoen wint in de staatsloterij kan de regering jou afschrijven in leven en welzijn!

 138. Aad Verbaast 11 april 2008 om 11:45

  @K3: ik begrijp inderdaad dat je je druk aan het inlezen bent.. Neem de tijd zou ik zeggen.. Aan de andere kant: net als bij schaken komt het hier nog wel eens tot een herhaling van zetten (dus je hoeft niet alles te lezen wat vooraf is gegaan).. maar nooit pat laat staan mat..
  Matten, ja dat komt nog wel eens voor 🙂

 139. Aad Verbaast 11 april 2008 om 11:46

  @Inkomen: een beetje verlaat, maar ook proost!
  "Mijn generatie"?? 🙂

 140. jan bouma 11 april 2008 om 11:52

  K3 10:59
  Men leest en interpreteert maar wat men wil. Zo beter?
  Wat vind je van mijn antwoord aan @Lidy van 10:11 ? Heb jij daar commentaar op? Eventueel en desgewenst?

 141. Aad Verbaast 11 april 2008 om 12:12

  @Jan Bouma: 10:11: ik kan me daar wel in vinden en leidt en lijdt met je mee 🙂

 142. jan bouma 11 april 2008 om 12:46

  @Aad 12:12
  Dit is een onovertroffen en doordachte opmerking van je! Hopelijk zullen @Lidy en @K3 ‘m ook begrijpen als ze dit hier lezen.
  @K3 heb ik zojuist per separate mail verzocht er ook op te reageren.

 143. herman de winter 11 april 2008 om 15:15

  Okee, ik zal het nog eens samenvatten. Dus vrijwel iedereen op aarde is sinds mensenheugenis een stomkop, behalve Don Boumans de Ziener (plus de anderhalve man en een rosinantehoofd, die hem kritiekloos volgen). Ook toevallig zeg.
  Ik zou binnen zulk een wereldbeeld in elk geval nog liever een stomkop of een destructieve cynicus zijn, dan een ziener. Maar ik ben dan ook eerder van het gezonde boerenverstand.
  Zo heb ik ook niets tegen naïevelingen en droomdansers die denken de oorlog te kunnen afschaffen, niet gehinderd door enige kennis van zaken omtrent de achterkant van medailles, maar ik mag er natuurlijk wel mijn zegje over doen.
  Want anders dan bij Don Boumans beschrijven mijn letters een zienswijze en niet een verheven waarheid van de enige niet-stomkop.Reactie is geredigeerd

 144. K 3 11 april 2008 om 15:56

  Aad@. Een veilig onderwerp Over de (schijn) veiligheid van het overdag deelnemen aan `t verkeer met `t licht aan. Zou dat helpen? Bij felle zon sowieso niet. Er is geen licht dat zonlicht kan overtreffen behalve verblindend licht en dat is dan weer niet de bedoeling….Ooit, lichtjaren geleden las ik in een krant in de rubriek In stelling gebracht dat met licht aan rijden slechts de fabrikant van koplamplampjes baat had. Ook deze lampen hebben immers een gelimiteerd aantal branduren?Reactie is geredigeerd

 145. K 3 11 april 2008 om 16:01

  @ Herman de Winter, grapjas! Voor "anderhalve man en een "rossinantenhoofd"( paardenkop) een boek schrijven is niet erg lonend en ook niet bevorderlijk voor de verkoop.Reactie is geredigeerd

 146. jan bouma 11 april 2008 om 16:11

  @Herman de Winter 15:15
  We kunnen het (wellicht) over een paar zaken eens zijn:
  1. Bij de al eeuwendurende stellingname dat de mensheid oorlogsvoering (en de defensieinspanningen) als een onvermijdelijk fenomeen zou dienen te zien, en dat dat niet aan verandering onderhevig zou zijn vanwege de "eeuwigdurende domheid" die daaraan ten grondslag ligt.
  Immers:
  2. De innerlijke contradictie van bovenstaande stelling spreekt voor zich. Zodra de rationele verdediging van de legitimatie tot oorlogsvoering (en de defensieinspanningen) ter discussie worden gesteld lees ik in je antwoord geen argumentatie. Uiteraard zal ik niemand verhinderen er zijn "zegje over te doen" maar kom dan wel met een toetsbare inhoudelijke reactie waaruit de legitimatie zou blijken van defensieinspanningen en oorlogsvoering.
  3. Mijn stellingen worden in totale vrijblijvendheid geöffreerd. Niet voor niets zeg ik talloze malen ‘take it or leave it’. Aangezien ik echter tot op heden geen steekhoudend verweer heb ik gehoord van mijn tegenstanders dicht ik mij de vrijheid ze te beschuldigen van die "eeuwigdurende domheid" omdat nog nimmer in de geschiedschrijving van de mensheid valt te duiden de legitimatie van de oorlogsvoering. De premisse is dan dat mensen middels het voeren van overleg de geschillen dienen op te lossen en niet door oorlogsvoering met onnoemelijk veel offers en leed. Althans bij een voortschrijdend verondersteld beschavingsniveau van de mens mag je dat veronderstellen. Zie het Handvest.
  Edmund Burke verwoordde dat in het Engelse parlement nog op treffende wijze op 22 maart 1775 n.a.v. de Amerikaanse Vrijheidsoorlog tegen de Engelsen: "De vrede moet gewonnen worden en niet de oorlog." (Zie pg. 51 van mijn boek).
  Ergo: op alle fronten faalt de legitimatie voor de oorlogsvoering. Het is een barbaars verschijnsel uit het Stenen Tijdperk… tsja.. wat mij betreft dan! ‘Take it or leave it! En pak nou je knots maar weer voor een antwoord! Sic!
  Oh ja. Mijn naam is gewoon Jan Bouma, hoor.

 147. Inkomen 11 april 2008 om 16:21

  Ik vind het bijzonder spijtig dat ik vergeten ben popcorn te halen.
  Enfin, dat "mijn generatie"-gedoe uit mijn vorige reactie: geen idee. Waarschijnlijk vergat ik halverwege de zin wat ik wilde zeggen, maar ik voel mij dan nog wel zo galant om de zaak enigszins af te maken.

 148. jan bouma 11 april 2008 om 16:58

  @Aad
  @K3
  @Allen (..even tussendoor)
  Het komt zo toevallig uit dat ik vandaag ook nog aanwezig ben met een schilderij op dit Vkblog. Te vinden bij @Maria Trepp ofwel haar "Passagenproject"; zie het alfabet van dit Vkblog. Drie interessante vrouwen @Ina, @Joke en @Maria komen ook nog bij mij op bezoek in mei… Enfin. Ook een invulling die direct niet in geld is te vertalen als het gaat om de waardebepaling van "de mens". U ziet maar.

 149. Aad Verbaast 11 april 2008 om 17:36

  @K3:
  Licht overdag onderwerp: ik heb het er bij gezet, juist om aan te tonen in welk een ongekend luxe land we leven.. De motivatie van deze maatregel ten opzichte van de kosten er van worden wel degelijk ‘afgeregeld’ over dezelfde ‘2 miljoen euro regel’..
  Daarnaast de WTP regel.. en zoals je terecht aangeeft: de lobby van de indutrie, waaronder uiteraard Philips.. een goede bekende van Den Haag..
  Alsje dan over de grenzen kijkt, mag je als wereldburger je toch wel eens achter de oren krabben en denken: waar gaat dit over?

 150. Aad Verbaast 11 april 2008 om 17:41

  @inkomen..: popcorn: kor’n op de mol’n.. zijn we ook niet vies van hier 🙂
  "geen idee": kijk dat is een linke opmerking: je onderscheidt je overigens (mocht dat generalistisch geteld zijn) sterk van de gemiddelde reacties al hier.. 🙂
  Suggestie: trek dat terug.. Iedereen hier, barst van de slimheid, vondsten, strijd om zich te onderscheiden van de ‘eeuwigdurende domheid’ (zoals Jan dat noemt), en lost in een oogwenk de wereldproblemen op door opborrelend lateraal denken..

 151. Aad Verbaast 11 april 2008 om 17:45

  @Jan Bouma: zag even in een oogwenk op je aanraden je schilderij uit de Mithrascollectie.. gewaardeerd.
  Maar was snel weer weg: je weet ik heb niets maar dan ook helemaal niets met slangen.. waar weer deze blog over ging.. men moet keuzen maken in het leven.
  Joke, ik herken deze naam even niet.
  Ina: die wel.. lees en reageer meestal.
  Maria: je weet het..
  Als ze komen: weer een krokodil accident?
  En schoffel je het onkruid in je wereldtuin vooraf eronder, of naderhand :-)Reactie is geredigeerd

 152. jan bouma 11 april 2008 om 18:00

  @Aad 17:45
  Je bent wel erg scherp op dreef vandaag. Je zult toch moeten toegeven dat het aanbevelenswaardig zou zijn om… "van (en op) alle markten thuis te zijn!" Verder: "onkruid vergaat nooit". En over de "krokodil van Mithras" zouden we zwijgen totdat heel Nederland gelezen heeft wat daar weer mee bedoeld wordt. Dan wordt dat geheim ook onthuld. Overigens; bij de KNAW en WRR weten ze het al! -:))
  @Joke = "a tankgirl" (Joke Mizée) hoop dat ik haar naam goed schrijf… anders volgt een correctie.Reactie is geredigeerd

 153. Aad Verbaast 11 april 2008 om 18:06

  @Jan Bouma:
  "vandaag"???: hoezo vandaag.. 🙂
  Uiteraard is het aanbevelenswaardig om van alle markten thuis te zijn.. geen discussie over mogelijk..
  Krokodil: ik zwijg daar verder over.. moeten ze het boek maar lezen..
  Who the *&^%$# is Joke?

 154. Aad Verbaast 11 april 2008 om 18:09

  @allen:
  in het kader van "de ondraaglijke lichtheid van het bestaan", en verwijzend naar Monty Python (waar ik een grote fan van ben): now for something completely different…
  Om 18:15 een nieuw nu wat meer lichtvoetige blog die hoop ik weer andere voeten in de aarde heeft..
  Alhoewel: komt alles niet op hetzelfde neer?Reactie is geredigeerd

 155. jan bouma 11 april 2008 om 18:14

  @Aad 18:06
  Kijk bij ‘Tank Girl’ (zag ik!) voor Joke. Ze is een buitengemeen scherp formulerende dame…
  Monty Python! Fantastisch! Kijk ernaar uit. Trouwens, nu ik eraan denk, je bent ook John Cleese tegengekomen in dat boek!!!
  En in Falwty Tower: "Don’t mention the War!" Zouden ze hier ook moeten doen..-:))

 156. Aad Verbaast 11 april 2008 om 19:01

  @Jan Bouma: ik kan Joke nog steeds niet vinden.. Betere tips?
  Monty Phyton: slechts een verwijzing naar hun uitspraak..
  Fawlty Towers: helemaal geweldig. Wist je overigens dat John Cleese toen zwaar depressief was.. Ongelooflijk dat je dat dan nog kunt opbrengen.. Of juist misschien wel daarom!!

 157. Aad Verbaast 11 april 2008 om 19:02

  @allen:
  De volgende blog (en reactieruimte):http://www.volkskrantblog.nl/bericht/195409

 158. K 3 11 april 2008 om 21:18

  Aad@ PUINRUIMEN..

 159. ramirezi 4 december 2009 om 19:41

  Mooi verhaal Aad, past inderdaad exact bij mijn blogje…. en weer wat geleerd…

 160. Aad Verbaast 5 december 2009 om 11:18

  @Ramirezi:
  ik dacht het al.
  Tja, he ga je je zoon dat nou vertellen, zonder zijn zakgeld te moeten verhogen.
  Hij zal gaan vragen om een voorschot :-))

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: