Aad Verbaast

te gek voor woorden eigenlijk

Dreiging met geweld werkt blijkbaar..

fitna, the movie, net op het net. reden te meer voor deze blog. immers waar is de hand in eigen boezem?

De titel van deze blog is dezelfde als de titel van een blog van PeterV  (26/3) die kernachtig de felle discussies, grote twijfels, en sentimenten in huidig Nederland samenvat.

De discussies in Nederland centreren zich mede rondom de overtuiging dat je de rechten die je hebt opgebouwd in je eigen land dient te verdedigen tegen dreigingen van buitenaf, zelfs als daar een hoge prijs voor betaald moet worden.
Een zeer goed houdbare stelling, waar ik achter kan staan.

Ook dat je je niet moet laten verleiden, door externe dreigingen, over te gaan tot zelfcensuur. Vrijwillig noch opgelegd.
Vrijheid van meningsuiting en handelen daarnaar (binnen de eigen wetten) is een groot goed, dat mag niet teloor gaan.
Ook goed verdedigbare stellingen. Alhoewel ook ik me realiseer dat er grenzen aan zijn.

In dezelfde blog staat echter ook:
“Deze Wilders en Jami casussen moeten gebruikt worden om de moslims – óók de fundamentalistische – ervan te overtuigen dat goede omgangsvormen van twee kanten moeten komen en dat hún bijdrage moet zijn dat zij stoppen met hun negatieve bejegening van het westen en alles waar dat westen voor staat.”

“.. van twee kanten moeten komen..”,  “stoppen met hun negatieve bejegening..” , “waar het westen voor staat”.

En dan loop ik helemaal vast in deze (oprechte vertaling van de) landelijke discussie…

Want waar blijft de hand in eigen boezem? Ik zie veel boter op ‘onze’ hoofden!

Wij  Westen, met Sheriff Amerika die voorop deze westerse troep(en) loopt, doet immers niet anders dan dreigen!

Irak: ‘weapons of mass destruction’ er uit, Saddam Hussein eruit, ander halen we ze er zelf uit! En toen men niet zwichtte voor deze dreigementen, gebeurde het ook..

Iran: ophouden met die centrifuges, jullie maken vast een atoombom, ophouden anders gaan we daar zelf een stokje voor steken, pas op. Wees gewaarschuwd! We schuwen geen geweld!
Noord-Korea: stoppen met het maken van de atoombom, anders vallen er klappen.

Afghanistan: jullie huisvesten Bin Laden, daar gaan we een stokje voor steken. Jullie zijn boeven! En zo geschiedde.

Midden Oosten: een hopeloos kruidvat vol wederzijdse dreigementen en vergeldingen.

Global War on Terror: wij voelen ons bedreigd, ‘alles’ mag om die bedreiging te ‘onthoofden’.

Zo’n beetje alle VN-resoluties zijn dreigementen. Ophouden anders…Veelal beginnend met economische sancties, soms eindigend met een vrijbrief voor oorlog.

“Dreiging met geweld werkt blijkbaar” komt zo wel in een heel wrang daglicht te staan.
Is het niet vreemd dat de bedreigde roept: we voelen ons bedreigd?

Het moet van twee kanten komen wordt zeer terecht gesteld.

Gaan we dan ook zeggen tegen die landen, en groeperingen:

a. Trek je niets aan van onze bedreigingen? Je hebt toch ook recht op jouw meningsuiting?
b. Ga gewoon je eigen gang. Doen wij toch ook.. wij willen er immers ook voor vechten.

Of gaan we eindelijk eens zeggen:

Ophouden met al dat dreigen.. Doen wij ook, wij zijn er ook inmiddels mee gestopt. Het wordt immers hoog tijd voor echte wereldvrede!

Dan is er pas sprake van ‘recht van spreken’ immers. Nu niet.

Hoogste tijd voor een VN resolutie die elke dreiging afkeurt, en overgaat tot beloningen voor goed gedrag.

Albert Einstein “Today’s problems cannot be solved if we still think the way we thought when
we created them”
Noot:
De eerste regel van deze blog is aangepast sinds vanavond de film van Wilders is verschenen. 
Het algemene eerste sentiment van de commentaren is er een is van ‘teleurstelling’, die ik vertaal als ‘schaamrood’ over de debatten die hebben rondgewaard in Nederland.
Ik zie dan ook geen enkele reden de tekst van deze blog ook maar enigszins aan te passen.
Integendeel.
Het thema is alleen maar nog actueler geworden immers.

190 Reacties op “Dreiging met geweld werkt blijkbaar..

 1. Leo 27 maart 2008 om 18:10

  Om iets te bereiken bij iemand kun je belonen en straffen. Soms werkt het een, soms het ander.
  Door te dreigen met geweld en ook door het gebruiken van geweld is bijvoorbeeld Milosovic uit Joegoslavie verjaagd. Er zijn nog steeds een boel problemen in Servie, maar dat land staat er anno 2008 wel beter voor dan 15 jaar geleden. Oftewel, geweld werkt in bepaalde gevallen. Lees ook ‘Les mains sales’ van Sartre, waarin verdedigd wordt dat je soms vuile handen moet maken om een doel te bereiken.Reactie is geredigeerd

 2. Aad Verbaast 27 maart 2008 om 18:20

  @Leo: ik kan het niet principeel onseens met je zijn in deze Leo.. Maar ik erger me mateloos aan een schijnbaar alleenrecht van de Westerse wereld om te bepalen wie wel en wie niet geweld en waarvoor mag gebruiken..
  Vuile handen inderdaad wat mij betreft!
  Wij (als onderdeel daarvan) spreken schande dat iemand een pop verbrand in een ver land.. wat wij met zijn allen met donder en geweld zijn binnengelopen! Hebben wij eerst netjes hun mening gevraagd?Reactie is geredigeerd

 3. Leo 27 maart 2008 om 18:29

  In Afghanistan is een afschuwelijk bewind weggejaagd. En daarna zijn er democratische verkiezingen gehouden. Wat is daar op tegen?Reactie is geredigeerd

 4. Aad Verbaast 27 maart 2008 om 18:36

  @Leo: daar kan men over van mening verschillen en dat doe ik ook.
  a. bepalen wij (voor de wereld) wat een afschuwelijk is?
  b. het ging er niet om een ‘afschuwelijk’ bewind weg te jagen.
  c. waren het democratische verkiezingen, of zijn er marionetten in het zadel geholpen?
  etc etc..http://www.volkskrantblog.nl/bericht/181208gelezen?
  en:http://www.volkskrantblog.nl/bericht/173089
  Er kan nogal wat op tegen zijn! Ik was altijd tegen, jij voor?Reactie is geredigeerd

 5. Leo 27 maart 2008 om 18:41

  Volgens mij is er een handvest voor de rechten van de mens. Daarin staat dat mensenrechten absoluut zijn. De Taliban verkrachtten die mensenrechten op een afschuwelijke manier. Bovendien steunden ze terroristen die 3 duizend burgerslachtoffers maakten in New York. Alle reden dus om ze weg te jagen.
  De verkiezingen verliepen natuurlijk niet perfect, maar waren redelijk democratisch te noemen. Een novum in het Midden Oosten, afgezien van Israel.

 6. Aad Verbaast 27 maart 2008 om 18:53

  @Leo: (ineens uitgelogd??)
  Volgens mij is er ook een handvest voor de rechten van de mens… Een bijzonder en uniek document.
  In debat met je: je vergoeilijkt de actie van Amerika (en wij hobbelden daar achter aan en nog steeds) op basis van dit document, Afghanistan binnen te vallen en te bezetten..
  Waarbij Amerika vervolgens duizenden gevangen zonder enige vorm van proces (en aanklacht) jaren en jaren gevangen zet in hun cubaanse gevangenis en daar martelt…
  etc. etc..
  Kun je je voortellen dat er bevolkingsgroepen in de wereld zijn die stellen dat er met hun rechten wordt gesold?
  In Irak zijn volgens de schattingen sinds de inval van Amerika tussen de 100.000 en 1.000.000 miljoen burgers omgekomen.. (ongelooflijk dat men zo kan van mening kan verschillen over het aantal doden overigens..)
  4000 Amerikanen..
  Ook een novum, schrijf ik wrang..Reactie is geredigeerd

 7. christinA IP213.84.211.137 27 maart 2008 om 18:53

  Het simpelst, maar mede daarom ook het moeilijkst is ophouden in termen als "wij" en "zij" te denken.

 8. Aad Verbaast 27 maart 2008 om 18:56

  @Christina: je hebt helemaal gelijk, en ben blij dat je deze kernachtige samenvatting geeft.
  Ik zou er veel, zo niet alles voor over hebben dat we eens gaan denken/beslissen in ‘ons’ terminologie!
  Die Einstein was nog niet zo dom 🙂
  Maar: hoe krijgen we dat nou voor elkaar????Reactie is geredigeerd

 9. Klaverblad 27 maart 2008 om 18:58

  Het is een illusie om internationale problemen, spanningen, conflicten te kunnen beslechten met resoluties van de VN. Of met het refereren aan verdragen, akkoorden.
  Maar wat dan?
  De geschiedenis leert dat veel afhangt van leiderschap, staatsmanschap. In NL werd paars mogelijk (PvdA en VVD) door Van Mierlo (D66). Internationaal roep ik Begin-Sadat, DeKlerk-Mandela, Reagan-Gorbatsjow, Brandt-Ullbricht in herinnering.
  Ik wil dit nog wel eens uitwerken.

 10. jan bouma 27 maart 2008 om 19:02

  @Aad
  Een paar premissen.
  1. Een "Gandhiaanse opstelling"; dus een houding van totale non-agressie betekent de dood voor de aanvaller zoals de Engelsen ondervonden.
  Voorbeeld uit m’n boek (zie pg. 80/81)
  citaat:
  ‘..wanneer er een toedichting van ernstige dreiging wordt gedaan, zoals thans alle geheime diensten ter wereld die aan Al Qaeda toedichten, dan is het per definitie uitgesloten dat Al Qaeda (of Staten) dat toedichtsel zal gaan ontkennen door te zeggen: "Jullie hebben het allemaal mis, wij zijn helemaal niet bedreigend, komt u maar kijken bij ons, we hebben niks te verbergen, wij zijn geen bedreiging voor de wereld…" Idem handelen Staten doordat zij menen dat hun Statelijke identiteit en nationale grandeur eronder zouden lijden wanneer een dergelijk, welhaast ‘Gandhiaans’, standpunt zou worden vertolkt.
  STAAT EN INDIVIDU BLIJKEN GEVANGENE VAN HET PRISONERS DILEMMA BY STATUS…
  Nochtans was voorgaande voorstelling in 1988 zeer concreet aan de orde toen Gorbatsjov zijn militair onttakelde Sovet-Unie niet wenste te verdedigen tegen aantijgingen uit het Westen dat verklaarde dat de Sovetunie "nog wel zeer bedreigend en niet te vertrouwen zou zijn" en ik tegen Bolkestein opbotste die toen kortelings minister van defensie werd. (zie ook de weekly).
  einde citaat.
  2. Vervolgens leg ik uit dat:
  a) de defensieinspanningen van een land hierdoor worden gelegitimeerd;
  b) Onder de vlag van de "bedreiging" economische doelen worden gerealiseerd als het beslag op de olie in het Midden-Oosten;
  c) Kennelijk nog steeds "de nationale grandeur" van een natie verband zou moeten houden met de in standhouding van "de bedreiging".
  Enfin… eventjes genoeg nu. Vraag me wel af of je, al lezende deze teksten, ook daardoor mede tot dit blog bent gekomen.

 11. Leo 27 maart 2008 om 19:03

  @ Aad
  Gevangenen op Cuba: gaat om een paar honderd, waarvan de meesten terecht zijn opgepakt. Een van de gevangenen die werd vrijgelaten, pleegde later een grote aanslag in het Midden Oosten.
  Die duizenden doden in Irak zijn bijna allemaal gedood door fanatieke moslims/Al Qaida aanhangers. Ook in Irak zijn verkiezingen geweest, met een opkomst boven de 60 procent.

 12. Aad Verbaast 27 maart 2008 om 19:07

  @Klaverblad: dank voor een aantal voorbeelden van goed staatsmanschap.. dat gaf/geeft een zekere hoop.. hard nodig om overiend te blijven letterlijk en figuurlijk.
  Ik ben wel zo vrij om een duidelijk verschil te maken tussen staatsmanschap en politici (generaliserend overigens).
  Laat je niet tegenhouden dat eens uit te werken, ik zal er in ieder geval met veel interresse naar uitkijken..
  "Maar wat dan": suggesties? Jij hebt ook in de politiek rondgezworven.. hoe deed jij dat? En hoe ging jij daar mee om?

 13. Jim Hasenaar 27 maart 2008 om 19:10

  Wordt het Midden Oosten, of slechts Israel, binnenkort bevrijd?
  Door wie?

 14. Aad Verbaast 27 maart 2008 om 19:11

  @Jan Bouma: alles wat ik lees, vormt me uiteraard.
  Ghandi: leef alsog je morgen door gaat, maar leer alsog je het eeuwige leven hebt.
  Ik kan met je reactie (en je citaten uit je eigen boek hiet gegeven) niet anders dan eens zijn.. trieste constateringen overigens..

 15. Aad Verbaast 27 maart 2008 om 19:20

  @Leo: (nog steeds niet ingelogd?, vond het wel een mooie avatar.:-)
  Paar honderd? Dream on mij friend!
  Verkiezingen Irak: westerse marionettten verkiezingen dat weet je ook toch?
  Duizende doden: tienduizenden doden. (vrij naar den Uil (twee dingen goed onthouden):
  a. door ‘Amerikaanse’ bombardementen
  b. door (inderdaad) moslims onderling, de terreur waar wij zo angstig over zijn heeft met name wereldwijd molsims gedood.
  Nou vooruit: nog een derde: Al Qaida is een westerse naam voor vele splinterbeestjes… Geen sprake van dat da de geöliede machine is die de westerse leider ons wil doen geloven dat ze zijn!!
  Of zie jij dat allah-ma-halal anders.. :-)Reactie is geredigeerd

 16. Aad Verbaast 27 maart 2008 om 19:23

  @Jim: ze zullen zichzelf moeten bevrijden, ismijn mening..
  En niet zozeer van die anderen.. zie ook commentaar van Christina hierboven..
  Geldt naar mijn mening overigens universeel..
  Dus ook daar!Reactie is geredigeerd

 17. jan bouma 27 maart 2008 om 19:43

  @Jim Hasenaar 19;10
  Ook de problematiek van het Midden-Oosten kan door de (desastreuse!) onderkenning van ‘het prisoners dilemma by status’ worden opgelost. Israël zal de dreiging van de omliggende Arabische Staten immers als legitimatie zien voor haar defensie-inspanningen en vice versa. Hoe lang nog wordt de domheid van de mensheid geprolongeerd vraag ik me af.. (zie pg. 80)Reactie is geredigeerd

 18. Aad Verbaast 27 maart 2008 om 19:55

  @Jan:
  Inderdaad: hoe lang nog..
  Ik hoop niet té lang..
  Knap, van je, overigens dat je nog niet hebt geroepen: de wereldraad moet er komen!!
  Dus dan roep ik het maar.
  Waarom?
  Omdat als men er zou achterstaan dat er een wereldraad zou komen, dat dan de wereldproblemen achter de rug zouden zijn!Reactie is geredigeerd

 19. jan bouma 27 maart 2008 om 20:15

  @Aad
  Ik had die conclusie wel achter de hand als de enige en juiste oplossing. Maar democraat zoals ik ben had ik gehoopt dat er nog wat "domme lieden" zouden zijn waarmee ik de vloer had aangeveegd…
  Maar WIJ hebben gelijk. Ook de waanzin van "de bedreiging" wordt door de wereldraad weggenomen en daardoor tevens de "legitimatie" van de bestedingen van $ 1300.000.000.000,– ten behoeve daarvan. Die worden omgezet naar "civiel" (dus ik neem de belanghebbenden niks af) over een looptijd van 50 jaar.
  Waar blijven mijn tegenstanders van dit plan?

 20. Aad Verbaast 27 maart 2008 om 20:32

  @Jan
  Ik zou niet weten waar ze blijven.. kijken ze allemaal met (het schaamrood op de kaken) naar de film van Wilders??
  "het valt allemaal wel mee" hoor ik als eerste reacties..

 21. Aad Verbaast 27 maart 2008 om 21:06

  En wat ik gezien heb aan fragmenten tot nu toe, hoef ik ook geen enkele letter aan deze blog te wijzigen.. Integendeel..

 22. willem jan van der woude 27 maart 2008 om 21:09

  idealistische overtuiging is een fantastisch instrument om elkaar nu juist niet in de haren te vliegen. Fanatische vasthoudendheid wel. Dan komen er lekke banden en moet alsnog van de fiets gestapt worden. En welk weldenkend mens heeft geen fiets? Ik heb zelfs mijn autoped uit 1958 nog.

 23. Aad Verbaast 27 maart 2008 om 21:13

  @Willen jan van de woude:
  Van de geschiedenis kun je toch alleen maar leren..
  Helaas dat de meeste van onze verkozen politici slechts een geheugen hebben korter dan na de laatste verkiezingen.. Let wel: na!
  Da’s pas echt auto-pet!
  Wees op de jouwe maar zuinig..

 24. tandwielfabriek 27 maart 2008 om 21:50

  Hoi Aad. Interessant om te lezen en daarbij te beseffen dat terwijl deze discussie woedt de film Fitna verschijnt.
  We zullen het de komende uren, dagen en weken weer weten.

 25. jan bouma 27 maart 2008 om 21:59

  @willem jan van der woude 21:09
  Heb even getracht je comment van hierboven voor mijzelf toepasselijk te achten:
  "idealistische overtuiging…"; ja, daar kan ik wel wat mee.
  daarover moet je dan vervolgens "elkaar niet in de haren vliegen"..
  en dan
  weer wel met een ‘fanatische vasthoudendheid"
  "lekke banden" en een "autoped" worden dan ook nog vervolgens in je "betoog" verweven tot iets wat we als zinnig zouden moeten aanmerken…
  Stop ermee!
  Kies gewoon voor de aanstelling van een wijs en integer forum op het wereldtoneel, als de wereldraad, die een drietal hoofdzaken gaat regelen. Kunnen we de autoped thuislaten…

 26. Aad Verbaast 27 maart 2008 om 22:07

  @Tandwielfabriek.. Wilders had geen beter moment kunnen kiezen!!
  Wat ik er nu van begrijp (want kijken: er is geen doorkomen aan, PrdV is er niets bij)
  a. Het Nederland’s vingertje heeft weer hoogtij gevierd.
  b. ‘We’ hebben laten zien waar we ons met zijn allen druk om maken.
  c. ‘We’ hebben laten zien dat we zoveel boter op het hoofd hebben.
  d. Wilders laat zien dat je een filmpje kunt maken ook met knippen en plakken.
  e. Ik hoef niets te veranderen aan deze blog: ‘we’ hebben veel boter op het hoofd..
  Of heb je daar heel andere ideeën over?

 27. Aad Verbaast 27 maart 2008 om 22:09

  @Jan: ik neem het even op voor de ‘gulden draak’ JWvdW.. als je het over de drie hoofdzaken hebt.. lijkt me (jwvdW is nogal nieuw hier op dit blog) dat je even zou moeten uiteggen welke..
  Ga je gang.. (kort 🙂

 28. jan bouma 27 maart 2008 om 22:28

  @Aad 22:09
  De snelste en kortste verwijzing voor jwdvw is:
  http://www.villamithras.com/Extraatje.htm
  daar leest hij de samenvatting (als hij wil) van de 3 hoofdzaken en nog meer. Op 1,5 pagina samengevat. Dus dat is te doen.

 29. Aad Verbaast 27 maart 2008 om 22:47

  @Jan en @JWvdW: of kijk even (Jan is niet zo van de techniek, het zijn zijn woorden:) kijk op:http://www.volkskrantblog.nl/bericht/182403
  Ook daar staan ze..Reactie is geredigeerd

 30. jan bouma 27 maart 2008 om 23:00

  @Aad
  Dank je wel voor de techniek!
  Nu we het toch even hebben over de titel van dit blog: "dreiging met geweld werkt blijkbaar.." (maar dat niet acceptabel zou mogen zijn) moeten we met z’n allen daar toch afstand van kunnen nemen. De stelling immers impliceert dat het ontoelaatbaar is. Als de mensen nu zinnige vervolgconclusies kunnen trekken dan kom je uit – als oplossing – bij die wereldraad. Hoe je het ook draait wendt of keert. De bestaande wereldleiders zullen hieraan niet tegemoet willen komen.
  Opnieuw heb ik nu deze stelling geponeerd en ik verzoek alle tegenstanders nu te reageren omtrent de juistheid van de stelling. Voorstanders hoor ik natuurlijk ook graag. Maar die hoef ik niet meer te overtuigen. Het gaat mij om de tegenstanders.. Ze hebben hierna het podium!

 31. Aad Verbaast 27 maart 2008 om 23:09

  @Jan Bouma: zolang de mensheid gemiddeld het mechanisme hanteert dat dreigen met geweld werkt (Zie VN, USA, maar ook Rusland – gaskraan – etc, China – geldkraan, nu Tibet etc..), zal er veel verdoemenis blijven bestaan.
  Ten aanzien van de film van Wilders van vanavond: hij laat slechts een selectie van geweld zien.. een selectie is per definitie propaganda en doet eerder denken aan weleer..
  Het goede nieuws: veel mensen doorzien dat gelukkig.
  Mijn pleidooi: nu nog even verder doordenken..Reactie is geredigeerd

 32. jan bouma 27 maart 2008 om 23:22

  @Aad
  Heb getracht die film te zien: mislukt. Te druk misschien.
  Maar je hebt gelijk. Sinds mensenheugenis wordt het conflictmodel als het perpetuum mobile gezien voor de "voortgang" van de mensheid. Dat scenario is pas goed fout gaan lopen sinds 1989 toen de wereld niet zo eenvoudig meer was in te delen. We zijn nu immers allemaal "overwinnaars" geworden. En elke domeinjager zorgt wel voor zijn aanhang.
  Zal voor morgen een toepasselijk stuk uit m’n boek uitzoeken als "preek"; valt er misschien nog wat zuur bij te lachen ook.
  Opmerking: ik hoor niks van m’n tegenstanders sinds 23.00 uur. Voorlopig houden ze wel "de eeuwigdurende domheid" van de mensheid in stand door hun stilzwijgen.
  Tot morgen!

 33. PeterV 27 maart 2008 om 23:37

  Toch nog ook even een reactie van mij hier. Even op m’n gevoel afgaan en dat betekent dat ik er helemaal naast kan zitten, maar dat risico neem ik dan meer even.
  In mijn blog stel ik dat DREIGEN MET GEWELD blijkbaar werkt. Daarmee doel ik op woeste menigten en fanatieke groeperingen, niet op overheden of overkoepelende instanties als de VN. Zo beschouwd ga je met mijn stellingname nogal aan de haal, want jij komt wel met overheden en instanties op de proppen. Tussen landen zijn onderlinge bedreigingen altijd het gevolg van uit de hand gelopen serieuze meningsverschillen tussen landsvertegenwoordigers of dictators. Zeker de democratische landen zijn in eerste instantie uit op vredelievende oplossingen. Pas als die er maar niet komen en zij de aanpak van de ander BEDREIGEND vinden, zullen zij zelf overgaan tot BEDREIGEN.
  Het probleem met woeste menigten en fanatieke groeperingen is dat die geen partij kunnen (of horen te) zijn op het politieke wereldtoneel omdat ze niet een heel land kunnen vertegenwoordigen en er daarom niet effectief zaken mee gedaan kunnen worden. In feite hoort elk land zelf zijn woeste menigten en fanatieke groeperingen in de hand te houden en hulp te bieden aan andere landen als die last van deze mensen heeft.
  Samengevat, je probeert mijn DREIGEN MET GEWELD stelling te relativeren, maar je hebt het feitelijk over een vorm van DREIGEN MET GEWELD die op een ander niveau speelt.

 34. Aad Verbaast 27 maart 2008 om 23:52

  @PeterV: mijn dank dat je op dit vervolgblog (van jou en anderen overigens) reageert.
  Ik ben het met je eens dat je onderscheid maakt tussen regeringen en groeperingen en individuen. Het is terecht.
  Ik relativeer dat overigens wel..
  Aan de ene kant relativeren we zelf (als democraten) dat de groepen in met name dictatoriale staten, worden aangestuurd door de regeringen zelf.. anders, is ons argument worden dit soort ‘demonstraties’ immers niet toegestaan zeggen we dan.
  Het zijn dus ook daar regeringen.
  Blijven over de ‘individuen’, wel of niet gegroepeerd tot ‘cellen’: die vallen onder extremisten, daar is geen misverstand over wereldwijd denk ik.
  Bliven dus de regeringen over, daar verwijs ik dan ook naar.
  Je zegt hier:
  "Zeker de democratische landen zijn in eerste instantie uit op vredelievende oplossingen."
  Ik heb daar mijn grote twijfels over.. zie mijn eerdere blog: http://www.volkskrantblog.nl/bericht/181208
  Ik heb helemaal niet de indruk dat de Westerse ( wereld en Rusland, China)er alles aan doet vredelievende oplossingen te vinden voor zijn egen gecreëerde problemen. Uitaard (‘politiek correct’) roepen ze dat wel..
  De vorbeelden die ik geef over de huidige en potentiële oorlogen zijn illustratief genoeg in deze..
  Nogmaals: ik was het niet oneens met je blog, en het klopt: ik trek het verder: dreigen met geweld wordt overal gedaan, en dat gebeurt omdat het blijkbaar werkt.. en daar kom ik tegen in opstand hier..
  Net als jij overigens.. Ik zie het echter op micro en macro schaal.. Op macro schaal (omdat we onze regering democratisch kiezen) werken we er nog aan mee ook! Vandaar ‘boter’ en ‘boezem’.
  Kun je deze redenering volgen?

 35. Aad Verbaast 27 maart 2008 om 23:58

  @Jan Bouma: De film: een beetje een PrdV effect: iedereen zit te kijken naar de ontknoping en iedereen (die het inmiddels na lang wachten op internet vanwege de wachtrijen) is eigenlijk teleurgesteld.. ook een beetje in zichzelf proef ik naar de commentaren op de TV (die jij niet hebt) kijkend. Op zich goed nieuws..
  Inderdaad, triest om te moeten constateren dat het conflictmodel een motor zou zijn voor vooruitgang..
  Schreef ik al eerder over: http://www.volkskrantblog.nl/bericht/185884
  Ik snap even niet waarom je het jaartal 1989 noemt? Kun je dat even toelichten. Je presenteert het als de grote ommekeer in het denken..

 36. VolkskrantWatch 28 maart 2008 om 00:14

  Leo, Leo toch.Om iets te bereiken bij iemand kun je belonen en straffen.
  Heb je wel eens aan praten gedacht?In Afghanistan is een afschuwelijk bewind weggejaagd. En daarna zijn er democratische verkiezingen gehouden. Wat is daar op tegen?
  Wat daar op tegen is, is dat de Taliban nog steeds niet is verjaagd maar weer oprukt, en de NAVO nog steeds burgerslachtoffers maakt, en de opiumhandel groter is als ooit tevoren. En dat de democratische verkiezingen zo democratisch waren dat alle oude corrupte warlords weer in een machtspositie zitten, en er miljoenen ontwikkelingshulp verdwijnen, met name weer terugvloeien naar het Westen in de vorm van winst voor Westerse bedrijven. Alle basics zijn geprivatiseerd. Nu is er wel water, zo af en toe electriciteit, en ziekenhuizen, maar de Afghaan kan het niet meer betalen. Iedereen profiteert, maar niet de Afghaan. Ze beginnen al te verzuchten, was de Taliban er maar, dan waren we tenminste veilig. Net als met Saddam Hoessein in Irak.Bovendien steunden ze terroristen die 3 duizend burgerslachtoffers maakten in New York.
  Zal ik je wat cijfers geven van slachtingen die het Westen steunde en nog steeds steunt? Of zal ik je wat cijfers geven van de slachtoffers van de Taliban toen die door ons werden gesteund, bewapend en gefinancierd, en er nog absoluut geen sprake was van problemen met hun regime? Moeten we dan onszelf niet eens gaan verjagen Leo?Die duizenden doden in Irak zijn bijna allemaal gedood door fanatieke moslims/Al Qaida aanhangers. Ook in Irak zijn verkiezingen geweest, met een opkomst boven de 60 procent.
  Slechts "duizenden" doden Leo? En "bijna allemaal" gedood door fanatieke moslims/Al Qaida aanhangers? Sinds wanneer worden slachtoffers van Westerse legers geteld? Van welke planeet kom jij?
  Gek is dat met Irak. Onder Saddam Hoessein geen enkele terrorist daar. Mensen hadden zelfs electriciteit. En na de invasie zit het helemaal vol. Hoe verklaar jij dat Leo?

 37. Aad Verbaast 28 maart 2008 om 00:25

  @Vokskrantwatch:
  dank voor je reactie hier.
  Praten: uitstekende suggestie! Begrip tonen zou ik nog willen toevoegen, net als emphatisch vermogen leren..
  Afghanistan: onder verkeerde voorwendselen er naar toe gegaan, en er nog gebleven.. en veel vergeten, immers: zijn er niet door het westen wapens geleverd aan de Taliban om ze te helpen de Russen er uit te meppen? Maar dat geef je in je volgende commentaar ook al aan..
  Geef de cijfers maar, ik zie ze graag hier, schudt wat meer mensen wellicht wakker.
  Irak: het zal (hoop ik en verwacht ik) de geschiedenis ingaan als een van de grootste blunders van het Westen..
  Schrale troost voor die miljoen doden..
  En wij maar rustig blijven tanken..
  En Amerika wil zich maar niet onderwerpen aan international oorlogstribunalen.. Nee, natuurlijk niet: ze worden veroordeeld, en dat weten ze.. en wij steunen dat ook nog (Amerika, zal zelfs Nederland binnenvallen als dat toch zou gebeuren.., en ook dat pikken we), ja, dreigen werkt.. daar weten we alles van toch? Als dreiger en bedreigde..
  Nogmaals: ik ben blij dat je hier ook wat vuur spuwt :-)Reactie is geredigeerd

 38. PeterV 28 maart 2008 om 00:30

  @Aad
  Irak, Afghanistan, in beide gevallen werd wel degelijk gepraat voordat werd ingegrepen. Met Hoessein en met de Taliban, zonder succes. Met Iran zitten we nog steeds in dat stadium en met het Midden-Oosten bemoeit de buitenwereld zich ook nog steeds voornamelijk met woorden.
  Wapenleveranties zijn een apart verhaal, hoewel van groot belang als het om bedreigen gaat. (Wat mij altijd weer opvalt is hoe al die lui in die straatarme, onderontwikkelde landen rondlopen met bazooka’s. Waar betalen ze het van. Waar halen ze het vandaan.) Leveranties van landen aan landen worden wellicht gerechtvaardigd door vrees voor een worst case scenario of door het idee dat afschrikken helpt. Wat als de vijand van mijn vriend daar toch zus en zo gaat doen, dan moet mijn vriend daar wel voorbereid zijn. Of, als ik mijn vriend daar nu maar die en die wapens geef, dan kijkt mijn en zijn vijand daar wel uit om met mijn vriend daar ruzie te zoeken. Zelfbeschermen en afschrikken zijn iets anders dan bedreigen.
  Kortom, ik denk dat het westen behoorlijk vredelievend is. Ze willen het liefst met iedereen leuke zaken doen. Maar ze zijn tegelijk niet van lotje getikt en weten zich prima te verweren als het erop aankomt. Niet iedere hond die vecht is een pitbul.

 39. jan bouma 28 maart 2008 om 00:32

  @Aad 23:58
  In 1989 viel de Muur en werd de wereld verlost van het standaardconflictmodel dat tot dat moment gebruikt werd om "de dreiging" te legitimeren tussen Oost en West. De communisten tegenover ‘the free Western world. (In grote lijnen; er valt nog veel meer over te zeggen; dat leest men in m’n boek maar) Zie ook m’n comment van 19:02 hierboven (desgewenst uiteraard!)

 40. Aad Verbaast 28 maart 2008 om 00:40

  @PeterV: je vroeg aan me in je eigen blog hieraan voorafgaand: "Lees je de kranten wel goed, kijk je wel voldoende tv?".
  Mijn suggestie zou zijn: struin eens wat dieper dan de media als kranten en TV, die immers maar’gemiddeld ‘brood en spelen’ leveren..
  Israël heeft wapens geleverd aan Hamas.
  Amerika heeft wapens geleverd aan de Taliban.
  Amerika heeft in Midden Amerika zo’n beetje alle contra regeringen gesteund.
  China levert wapens aan Darfur..
  De wereld ligt vol van met mijnen door wie geleverd, en waarom?
  En jij gelooft dat het Westen, (en voor mijn part Rusland – aan gaskranen draaiend), en China vredelievend zijn?
  Lees (en dan met namede links erachter: http://www.volkskrantblog.nl/bericht/181208
  Ik suggereerde het ook al eerder aan je hierboven.
  En: lees ook eens wat vaker de blogs van Volkskrantwatch die net hierboven reageerde..
  Of de blogs van Willem Jan van Waaning..
  Over het nieuws achter het nieuws..
  Ik praat graag verder met je hierover!Reactie is geredigeerd

 41. jan bouma 28 maart 2008 om 07:38

  @Aad & PeterV
  goedemorgen..
  Zouden we nu echt het stadium niet voorbij zijn dat we niet langer meer hoeven te praten omdat alle oorzaken (en de oplossingen!) geduid zijn en we NU nog slechts staan voor de uitvoering van de conclusies?
  We blijven anders tot Sint Juttemis kletsen…
  ps
  (ik zit tot ca. 12.30 uur in bespreking; da’s in ieder geval niet tot St. J.))

 42. VolkskrantWatch 28 maart 2008 om 07:44

  Peter, is er met Saddam Hoessein ‘gepraat’? Nee, er is hem iets opgedragen. En toen hij braaf deed wat hem werd opgedragen, toen kwam daar opeens een Powerpoint presentatie.
  Is er met de Taliban gepraat Peter? Natuurlijk, eerst wordt hen geld toegestopt, en wapens. En toen werd hun verteld dat ze op moesten rotten. Dat is geen praten Peter.Leveranties van landen aan landen worden wellicht gerechtvaardigd door vrees voor een worst case scenario of door het idee dat afschrikken helpt.
  Het is precies dit idee waardoor miljoenen onschuldige burgers omkomen. En jij vind dat te rechtvaardigen. Tja, dan houdt het op.Kortom, ik denk dat het westen behoorlijk vredelievend is.
  Hé ga je mee naar Smurfenland. Of bekijk eens wat statistiekjes.

 43. Aad Verbaast 28 maart 2008 om 08:25

  @Jan Bouma: niet geheel met je eens Jan. Nog niet aan iedereen is het probleem duidelijk zo mag blijken uit de reacties (hier en elders).
  Dys het duiden van het probleem dient gewoon door te gaan.
  Wilders heeft met zijn film slechts laten zien wat we al wisten, nameljk dat extremisme bestaat. Nu dat wist iedereen al. dus daar hoeven we weinig woorden aan vuil te maken.
  Oplossingen: ja, daar kunnen we het ook over hebben. Ik gaf aan het einde van de blog een duidelijke dacht ik..
  Wat ik wel boeiend vindt na het publiceren van de film: dat ik een kop zie op de voorpagina van de Volkskrant: "Opluchting over ‘milde’ Fitna"
  Dus:
  Dreigen met geweld werkt blijkbaar..
  QED!Reactie is geredigeerd

 44. Aad Verbaast 28 maart 2008 om 08:34

  @Volkskrantwatch: ter aanvulling op je reactie:
  Vlak voor dat Amerika Irak binnenviel (wat gewoon volgens ‘moest’ gebeuren, hebben ze gerobeerd een breder draagvlak te creëren in de VN door de beruchte toespraak van Powell over de weapens of mass detruction waar Irak bezaait mee zou zijn…
  Heel Irak is letterlijk omgespit om die te vinden.. Niets maar dan ook werkelijk niets gevonden..
  Misschien wordt er wel gepraat, maar dat is één kant op en met dubbele tong, die leugens verspreidt.
  Luisteren is een kunst die men niet verstaat…

 45. nelus 28 maart 2008 om 08:47

  @aad: even een snelle reactie, het weekend wel verder maar………..vraag het eens aan de bewoners van die landen wat ze ervan vinden. En of ze dat ingrijpen als overheersing zien of wellicht als iets anders ?

 46. ReD 28 maart 2008 om 09:06

  IFFH.International film festival hezbollah; and the winner is..

 47. Aad Verbaast 28 maart 2008 om 09:36

  @Nelus: in onze kranten staan niet veel berichten daarover.. Logisch.. maar wat rondstruinend heb ik niet de indruk dat de bewoners van die landen er nu zo gelukkig mee zijn.. (eufemistisch gezegd..)
  Denk even omgekeerd: stel je voor dat er een vreemde en verre mogendheid Nedrland zou bezetten, om hun systeem (zonder veel respect voor onze eigen cultuur) en hun cultuur hier op te leggen.. Daar worden films over gemaakt door mensen die daar nu al heel boos over kunnen worden..

 48. Aad Verbaast 28 maart 2008 om 09:40

  @ReD ik weet niet precies waar je op doelt, maar heb zo’n vermoeden.. 🙂
  Ik zal hier maar eens neerzetten wat ik links en rechts in reactieruimten heb geplaats waar de film van Wilders ter sprake komt..
  En waar ik me dus weer erg over verbaas dat niemand anders het daar over heeft (over praten vanuit eigen parochie gesproken….), namelijk:
  ——————–
  Wie heeft Wilders een dienst bewezen?De eerste 14:45 minuten zijn direct te gebruiken als trainings- en propagandafilm van terroristische splintergroepen..Even de aftiteling er af en klaar..
  ————-
  Als ik het kan bedenken, zal het dus gebeuren.

 49. Zilvertje 28 maart 2008 om 09:47

  Ja, die wereldvrede, daar ga ik ook voor en het is net als de klas met een meester die fout is, die scheldt en vloekt en de klas dreigt en dan verwacht dat de leerlingen als makke lammetjes alles slikken, wij moeten eerst ons zelf zuiver gedragen en dan komt alles goed, je opsomming van wat wij allemaal doen, vind ik zo gaaf, dat wordt zo vaak vergeten. We moeten praten met elkaar en niet dreigen en schieten, als we meer met elkaar doen, merken we hoe gelijk we denken en handelen, dat we allemaal ons gezin willen beschermen, dat we allemaal willen eten, vrijen en wonen in harmonie. Natuurlijk er zijn verschillen, maar dat maakt het leven zo aangenaam, niks zo saai als eenheidsworst.

 50. Aad Verbaast 28 maart 2008 om 09:52

  @Zilvertje, wat heerlijk om zo te horen dat je er ook gaat. Waren er maar meer zoals jij.
  Helaas is er veel te veel tunnnelvisie en slechts "preken uit eigen parochie".. Een gevaarlijk combinatie..
  Hoe kunnen we dat toch veranderen??
  Hoe kunnen we de ogen openen?Reactie is geredigeerd

 51. Klaverblad 28 maart 2008 om 10:05

  Je blog heeft veel reacties opgeleverd. Dat vind ik altijd weer knap van je. (De aanbevelingen zijn "mooi" meegenomen; ik weet dat het jou daarom niet gaat). Veel inhoudelijke reacties ook.
  We zien ook bij GW hoe de politiek verpersoonlijkt. Eigenlijk al sinds Kennedy. En de opmars van de media in de beeldvorming.
  Hij heeft in filmvorm zijn kwalijke denkbeelden uitgedragen, want het zijn beelden van extremistische daden, die ook van andere religies en ideologieën te maken zijn. Dat weet hij, dat weet ik, dat weet iedereen.
  Hij is uit frustratie weggegaan bij de VVD en was aanvankelijk helemaal niet zo uiterst-rechts. De aansluiting van Turkije bij de EU was voor hem een breekpunt. Daarna is hij geradicaliseerd, louter voor eigen electoraal gewin. Daar misbruikt hij gevoelens van angst voor. Een gevarlijke narcistische man.

 52. Aad Verbaast 28 maart 2008 om 10:33

  @Klaverblad eens met je analyse.. ik schreef er al diverse malen over (Wilders), in een poging te verklaren waarom hij zo geradicaliseerd is, en wat hem zo motiveert..
  En heb daar zo wel mijn vermoedens over, zoals je daar hebt kunnen lezen.
  Ik ben altijd geïnteresseerd in het verhaal achter het verhaal. Dat is veel interressanter en leerzamer dan het verhaal zelf immers :-))
  Dat herken jij toch ongetwijfeld ook?Reactie is geredigeerd

 53. de Stripman 28 maart 2008 om 12:26

  Mijn getekende commentaar op de film staat op http://www.volkskrantblog.nl/bericht/192723.
  Verder hoop ik dat we het nu snel weer over belangrijkere onderwerpen gaan hebben…;o)Reactie is geredigeerd

 54. Helena 28 maart 2008 om 12:48

  Lees wat Rolf Bos schrijft over de rol van China in Darfur (olie in ruil voor wapens)… en bedenk je ook dat de VS wapens verkoopt aan landen waar geen sprake is van democratie. Men verdient meer aan wapenhandel dan dat men aan ontwikkelingshulp uitgeeft. En de landen die de wapens kopen (wellicht hebben ze veel geld omdat ze olie hebben) zouden dat geld eigenlijk aan onderwijs etc moeten uitgeven en gezondheidszorg.
  Wilders legt te eenvoudig een verband tussen islam en terrorisme.
  Het zit veel ingewikkelder in elkaar.
  Wat betreft het geweld dat vrouwen wordt aangedaan door die islam, dat speelt helaas in veel landen, waar niet altijd sprake is van een meerderheid van moslims.

 55. Aad Verbaast 28 maart 2008 om 13:04

  @Stripman: een bijzondere komkommer aldaar, eigenlijk een kwamkwammer hoop ik.. 🙂

 56. Aad Verbaast 28 maart 2008 om 13:14

  @Helena: Ik had al kennis genomen van dat artikel.. dank voor de tip.
  Voor de rest eens met je betoog.
  Ik heb (in dit kader) ook nog een tip voor jou, wat je misschien ook al gezien hebt.. (knip en plak even hier, dan vergeet ik ook niet). Ook weer zo’n schieten in je eigen voet verhaal van ‘grootmachten’:
  26 maart P&W: daar was Klaartje Quirijns.. een documantaire maakster die net een docu heeft gemaakt over de voormalige dictator van Tsjaad, Hissène Habré, aan. Deze potentaat voerde van 1982 tot 1990 een waar schrikbewind in het Afrikaanse land. Habré werd door de Amerikanen en Fransen gesteund omdat hij strijd leverde met Gadaffi. Onder Habré werden 40.000 mensen vermoord en 200.000 mensen gemarteld. Door Human Rights Watch wordt Habré de Tsjadische Pinochet genoemd.
  Wilders dan nog even: Ik heb al regelmatig over hem geschreven.. en niet mals.. met name over de motivatie en achtergronden van de man.
  Zelfs een "geprek met Wilders".
  Een gestoorde man. Maar wat ik nog veel gestoorder vindt is dat er nogal wat mensen achter hem aan lopen, dat verontrust me veel meer..

 57. jan bouma 28 maart 2008 om 13:39

  @Allen
  (verhaaltje)
  Men zucht, steunt, kijkt bedenkelijk, roept ‘ach en wee’, draait en keert de patiënt, pampert wat, klopt en bevoelt hier-en-daar, kijkt dan nog zorgelijker en gaat vervolgens dan hoofdschuddend in bespreking terwille van de patiënt…
  De "deskundigen" doen dat al 3000 jaar. En met succes! De patiënt wordt namelijk nooit beter want ondertussen mompelen ze tegen elkaar wat u niet hoort: "Hou jij ze dom, dan hou ik ze arm!"
  En ze schrijven hun nota’s.
  Hoe lang duurt de eeuwigdurende domheid van de mensheid? "Nou eeuwig!" Zult u uitroepen.

 58. Aad Verbaast 28 maart 2008 om 13:49

  @Jan: ik was al aan het wachten op je aangekondigde preek.. weer een toepasselijk fragment uit je boek der boeken 🙂
  Het woord "onderwijzer" is weer verkeerd gekozen, dat heeft dit allemaal tot gevolg..
  Ze moet immers streven naar boven-wijzer..
  De truuk van het leven is om het simpel te maken..
  Ik ben overigens vanmiddag weer aan het uitlaten.. tot einde van de middag mag jij hier de honneurs waarnemen 🙂

 59. jan bouma 28 maart 2008 om 14:24

  @Aad 13:49
  (aardigheidje)
  Een prettige wandeling is je toegewenst! Bij terugkomst lees je dan dat ik dit nieuwtje voor je heb; namelijk dat ik hedenochtend mijn innovatief project (HET boek) heb aangemeld voor:
  De Herman Wijffels Innovatieprijs 2008.
  Tenslotte zou ik bij de heer Wijffels hoge ogen kunnen gooien omdat ik hem wel eens heb horen spreken voor een integrale aanpak die zich zou kunnen verstaan met de oplossingen van Mithras.
  Enfin..; mocht iemand anders zich ervoor interesseren (er staat 50.000 euro als hoofdprijs vermeld) dan handele hij snel want per 1 april sluit de inzendingstermijn. Hopelijk is het geen 1 April-grap want dan zou ik de heer Wijffels verkeerd hebben verstaan.

 60. Aad Verbaast 28 maart 2008 om 18:04

  @Jan Bouma:
  dat is een innovatieve gedachte van je geweest.
  Op zich al een prijs waard zou ik zeggen.
  Jij gaat ongetwijfeld voor de Wijffel!!
  Voor 1 april zeg je is de sluitingstermijn.. dan kan ik dus ook nog van alles indienen??
  P.S. ik had toch wel gehot bij terugkomst dat je hier ook op innovatieve hele debatklubs naar toe had getrokken..
  Kun je die kruimelaars van jou niet eens opstoken om buiten hun woensdagavond hier ook eens hun ongetwijfeld geweldige gedachten te ventileren?Reactie is geredigeerd

 61. jan bouma 28 maart 2008 om 20:08

  Aad 18:04
  Zonder de ‘Kruimeltjes’ zou m’n boek er niet geweest zijn. Ik zeg dat ook op. 210. Dus alle lof voor de K. Ze zijn de krachten op de achtergrond. De "K’s" maken overigens weer geen deel uit van "het vrouwengezelschap" dat in de catacomben afdaalt. Ja, ’t is ingewikkeld met de dames bij mij.
  Iets anders:
  Je merkt wel dat ik de ene na de andere provocatie kan opschrijven zonder dat men reageert (zoals bijv. op die van 13:39). Je blijft je suf piekeren in welke vormen je het nog gieten moet om de stellingnamen te vernemen. Men zwijgt in alle talen. Het voorstellingsvermogen of het cynisme zullen daar de oorzaak van zijn. Denk ik. Enfin.. misschien zijn er vanavond nog ‘durfallen’ die zich willen laten horen; mij desgewenst verketteren willen of wat dan ook. Niënte, nada, niks; vrees ik. Dat schiet niet op.

 62. Aad Verbaast 28 maart 2008 om 20:49

  @Jan Bouma, ach, iedereen is ‘opgelucht’ over de film van Geert, die was het aankijken niet weert.. Ze zijn allemaal wat stomgeslagen en met het schaamrood op de keken terug het hok in..
  Men zal nog wel twee keer nadenken om ergens vooraf een mening over te hebben….
  Tja, wat moet je dan nog bedenken, om iemand te prikkelen?? 🙂

 63. Aad Verbaast 28 maart 2008 om 21:18

  Misschien moeten we Cathy (ook al een paar dagen niet gezien) en Nelus (die zei gisteren er te zijn..) uitnodigen voor een virtueel potje klaverjassen.. in de tussentijd kunnen we dan alle wereldproblemen even oplossen..
  Ik trek de Grand Cru open..
  Jij had trouwens een preek aangekondgd gisteren.. daar is ook het wachten op.. :-)Reactie is geredigeerd

 64. Cathy 28 maart 2008 om 22:49

  @Aad.
  Leuk dat je mij toch een beetje mist. Ja ben gisteren wel naar Den Haag geweest maar echt beroerd thuisgekomen. Griep! Balen! Koort! Hoofdpijn! Zo af en toe jullie wel gevolgd, doe ik altijd maar te beroerd om even te reageren. Ben blij dat ik weer even uit mijn bed ben, kopje thee erbij en nu gaat het weer wat beter hoor.

 65. Aad Verbaast 28 maart 2008 om 23:07

  @Cathy, ja het was wel wat stil hier.. het lijkt wel of men door iets anders was afgeleid, iets over een film of zo.
  Vervelend dat je je niet goed voelde. Inmiddels (vast na wat stevige grogs neem ik aan) weer wat beter gelukkkig!!
  Nog wel wat kranten en zo gelezen?

 66. Cathy 28 maart 2008 om 23:21

  Nee Aad, zelfs dat niet. Vandaag ook nog de hele dag beroerd, niets gegeten en gelijk twee kilo afgevallen! Zonder Sonja. Je ziet het, ieder nadeel heeft zijn voordeel.

 67. jan bouma 28 maart 2008 om 23:25

  @Aad … hallo Cathy erbij;
  wil even terug Aad naar je opmerking van 20:49 en je vraag: "Tja, wat moet je dan nog bedenken, om iemand te prikkelen??"
  Toen dacht ik, ik sla op enig willekeurige bladzijde het boek der boeken open en zal dat gebruiken als antwoord op je vraag. Wat schetst mijn verbazing?! Op pg. 328 staat het stukje dat antwoord geeft op je vraag. Dat antwoord wordt tegelijk mijn "preek" in een moderne variant… De titel van de preek luidt namelijk..:
  "…MAAR IK BEN ERUIT !;
  ’t IS EEN EINDSTUK HOUT!"
  Daar heeft zelfs Wilders niet van terug!
  Wat erop volgt ga ik hier niet vertellen; dat begrijp je! Lijkt me prikkeling genoeg.
  Zeg tot morgen; ‘ns kijken wie er bewusteloos geslagen is met het.. "eindstuk hout!"Reactie is geredigeerd

 68. Aad Verbaast 28 maart 2008 om 23:29

  @Jan: gisteren viel je nog in slaap achter je computer.. nu kom je met een stuk hout, ik snap er soms geen hout meer van..
  Maar aan de andere kant: je onderschrijft wel weer je stelling: alles staat in mijn boek!

 69. Aad Verbaast 28 maart 2008 om 23:31

  @Cathy: twe kilo.. Ik had wel eens bedacht om een lintworm pil uit te vinden.. het schijnt dat je daar ok enorm van kan afvallen..
  Zoals je hebt kunnen lezen is Jan vandaag voor de Wijffels prijs voor innovatie gegaan..
  Maar goed dat ik die pil nog niet heb ingebracht.
  Sonja zou van de markt zijn geveegd!! 🙂
  Maar nu voel je je toch weer wat beter begrijp ik..
  Wel een beetje on-topic houden hier overigens besef ik net 🙂

 70. Cathy 28 maart 2008 om 23:33

  @Jan.
  Prikkeling genoeg Jan, alsof ik met een knuppel op mijn kop geslagen ben, zo voel ik me op dit moment. Dus ik ben de eerste die het gevoel heeft bewusteloos geslagen te zijn met het "eindstuk hout".Reactie is geredigeerd

 71. Cathy 28 maart 2008 om 23:38

  @Aad.
  Ja het gaat wel beter hoor. Ik kan me niet herinneren dat ik een hele dag in mijn bed heb gelegen. Jan heeft weer voor wat prikkeling gezorgd dus wat wil ik nog meer?

 72. jan bouma 28 maart 2008 om 23:39

  @Aad jij hebt je bio weerstation toch voor Wijffels…
  @Cathy… trek je niet teveel van mij aan op dit moment; ik heb inderdaad de neiging om wat rond te knuppelen. Toch verbazingwekkend dat we met z’n allen naar "de prikkeling" of de "provocatie" (a la Wilders) aan het zoeken zijn als verwachtingspatroon. Enfin. Ik zie wel; jij zo snel mogelijk beterschap. Wellicht tot morgen. Idem @Aad en allen.

 73. Aad Verbaast 28 maart 2008 om 23:43

  Jan: het lijkt wel of je werkelijk moe gestreden bent.. Het zal toch niet waar zijn??
  En natuurlijk heeft Wijffels dat Bio-weerstation al.. je zult het merken: het staat al op de shortlist begrijp ik.
  En Wilders: mislukte provocatie is toch het algemene sentiment in Nederland (en in het buitenland overigens ook).Reactie is geredigeerd

 74. Aad Verbaast 28 maart 2008 om 23:46

  @Cathy: (geen plank voor je hoofd maar) een stuk hout in je kop begrijp ik..
  Dat eerste heb ik niet kunnen ontdekken, maar het tweede geef je nu toch toe.
  Gelukkig dat er een weekend aan komt.. KUn je lekker het hele weekend uitzieken, waar je werkgever uiteraard erg blij mee zal zijn 🙂

 75. Cathy 28 maart 2008 om 23:57

  @Aad.
  Ik ben nog nooit thuisgebleven voor een griep, morgen ben ik weer kiplekker, dat weet ik zeker!

 76. Aad Verbaast 29 maart 2008 om 00:00

  @Cathy: ik kan me ook werkelijk niet meer herinneren wanneer ik voor het laatst de gripe heb gehad, moet dus lang geleden zijn. Komt uiteraard door mijn gezonde levensstijl 🙂
  Allemaal in het kader van Einstein’s uitspraak:
  "Today’s problems cannot be solved if we still think the way we thought when
  we created them"
  Hoe ben jij aan dat probleem gekomen eigenlijk 🙂

 77. Cathy 29 maart 2008 om 00:01

  @Jan.
  Doe jij wel een beetje rustig aan Jan? Veel te druk geweest ben jij die laatste dagen met Aad. Ben benieuwd of Aad nu weer een foto plaatst van Wijffels met dat bio-weerstation, net zoals hij deed bij Nelus. Zo nu lekker slapen anders kunnen wij jou morgen ook bij elkaar rapen.

 78. Aad Verbaast 29 maart 2008 om 00:06

  @Cathy: Jan veel te druk geweest hier? Hij is al weken niet zo rustig geweest hier, mischien wel sinds maanden!!
  Lees eens even de reacties door.. Ik had hem van te voren gemeld (zie laatste blog aan het eind) dat deze blog eigenlijk een kolfje naar zijn hand zou worden.. Dat is het ook geworden..
  Maar wie schetst mijn verbazing??
  Het woord ‘wereldraad’ heeft hij nog niet in zijn bovenstaande reacties één keer genoemd..
  Dat terwijl het eigenlijk een soort van voorzetje was..
  Het lijkt haast dat hij ook de griep heeft gekregen..
  Het zal toch wel goed met hem gaan??Reactie is geredigeerd

 79. Cathy 29 maart 2008 om 00:23

  @Aad.
  Zie je nou wel, heb ik Jan toch aangestoken!
  En inderdaad,als hij 1 dag het woord wereldraad niet heeft genoemd dan moet hij bijna wel ziek zijn. Ach goh, moet ik zo toch de deur nog uit om hem een warme kruik te brengen. Eerlijk is eerlijk, Jan fungeert ook altijd als straalkachel voor de dames, dat heeft hij hier ergens onthuld en ik heb dat mogen ondervinden, dat weet jij.Reactie is geredigeerd

 80. Aad Verbaast 29 maart 2008 om 00:28

  @Cathy: ik wist het wel, en had er links en rechts ook wel over gelezen.. wisselende contacten, daar komt allemaal narigheid van.
  Het is dat ik niet zozeer over dit soort thema’s schrijf, maar anders zou ik er een felle blog over gaan schrijven!!
  Hebben jullie weer geluk bij, want anders kregen julie er uiteraard flink van langs..
  En de rest van de Nederlanders ook!! 🙂
  (die zijn toch altijd de klos hier..)

 81. Cathy 29 maart 2008 om 00:36

  @Aad.
  Nou dacht ik toch echt dat hier niemand iets van af wist! Denk jij dat hier iemand nog mee leest op dit uur?
  Ik heb jou toch verteld dat ik gisteren naar Den Haag ging? Ik was daar in de Bonneterie, een Haags modehuis. Komt er ineens en man uit een pashokje.
  Zegt de verkoper:
  "Die broek past u ongelooflijk goed"
  Zegt de klant:
  "Nou, ik weet het nog zo net niet"
  "Hij knelt een beetje onder de oksels".

 82. Aad Verbaast 29 maart 2008 om 01:05

  @Cathy: het zijn de stille uurtjes dus dat leest niemand meer, liggen allemaal te slapen.
  Krijgt wel haast de slappe lach van deze grap, ik zie het voor me 🙂
  Ik ga overigens ook maar eens tussen die klamme lappen schuiven.
  Jij nog een stevige grog!!
  Want je kent toch dat oude Friese spreekwoord?
  As te grieze stolle, skieten de bolle.
  Vraag me niet wat het betekent.. :-))
  Een rustige nacht toegewenst..
  Morgen moeten we er nog even hard tegenaan hier!!Reactie is geredigeerd

 83. Cathy 29 maart 2008 om 01:08

  @Aad.
  Wacht nog even met tussen die klamme lappen schuiven en voordat ik een stevige grog ga nemen want er komt er nog 1 aan.
  Moest net wel lachen om jouw reactie bij een ander. Wauw! Maar goed, nog 2 minuutjes wachten, komt nog een klein mopje ok?Reactie is geredigeerd

 84. Cathy 29 maart 2008 om 01:12

  Een zwaar loensende man komt de kroeg van Aad binnen en roept:
  "Vlug, een pils, ik zie scheel van de dorst"
  Hij drinkt het glas in 1 teug leeg.
  Aad zet ongevraagd een tweede pint voor zijn neus.
  "Hier jongen, drink er nog maar 1 want ik zie dat het nog niet over is".Reactie is geredigeerd

 85. Aad Verbaast 29 maart 2008 om 08:42

  @Cathy: volgens mij ben je al aardig opgeknapt inmiddels 🙂

 86. jan bouma 29 maart 2008 om 09:25

  @Aad
  Ook goeiemorgen…; las even je laatste opmerkingen aan mijn adres hierboven. Een ietwat impliciet verwijt dat ik mij onvoldoende zou hebben laten horen en ook het woord ‘wereldraad’ niet te hebben genoemd. Ten onrechte! Ik tel zo maar een 14-tal bijdragen waarin soms LETTERLIJK het woord ‘wereldraad’ is gevallen.
  Men leeft zo snel… dat men daardoor niet leest!
  (zou zomaar een Fries spreekwoord kunnen zijn)
  Waar ik wel me ergernis over gespuid heb is de totale non-response tot nog toe op mijn bijdragen; behalve van jou. En dan krijg ik inderdaad de neiging "een stuk hout" te pakken om daarmee de gezapigheid, de inertie van een laf publiek, wat "wakker te slaan!"
  Heb jij eigenlijk nog wel tijd om ook nog verder te lezen na pg. 95 in m’n boek? Want dan krijgen we genoeg stof voor de wereldrevolutie… Verneem gaarne.

 87. Cathy 29 maart 2008 om 09:29

  Goedemorgen Aad!
  Ja, ik ben weer helemaal fit! Kort maar goed geslapen en nu schijnt de zon hier al dus tijd om heerlijke wandeling te gaan maken langs het kanaal. Fijne dag Aad, maak je borst maar nat want Jan had gisteren al de neiging om "lekker rond te knuppelen". Volgens mij ben jij er helemaal klaar voor en Jan komt er zo aan hoor.

 88. Cathy 29 maart 2008 om 09:34

  @Jan.
  Oo.k goedemorgen. Ik moet nodig zeggen: "Jan komt er zo aan", je bent er dus al en al goed wakker ook merk ik.
  Nou mannen, werk aan de winkel zie ik, hoop dat het een discissievolle dag wordt.

 89. Aad Verbaast 29 maart 2008 om 10:16

  @Jan: ja had het toch over ‘prikkelen’…
  Trouwens: ik meen toch wel de op zijn kop in dat hout van je geslagen te hebben:
  Je hebt het immers net over:
  "soms LETTERLIJK"…. dat is toch wat anders dan letterlijk, of niet soms? :-))
  Dus dat prikkelen lijkt toch wel gelukt te zijn, maar ik verwijt je niet hoor, zelfs niet impliciet.
  Ik had gewoon de behoefte om dit blog even vol te praten.
  Over de gezapigheid: terecht, helemaal terecht.
  Daar probeer ik ook wat aan te doen.
  We hebben het al eens eerder geconstateerd dat er veel wordt meegelezen hier. En nog meer als het aantal reacties opvallen (hoog dus)..
  En dat niet iedereen reageert is een gegeven.
  Maar ook daar werk ik hard aan op vele manieren…. 🙂
  In de tussentijd ploegen we door op de nu nog onvruchtbare akkers van de Nederlanders!!
  Gooien er lekker veel mest (stront is een wat platvoerser woord in deze) op, en dan zal er uiteindelijk worden geoogst :-))
  P.S. dat lezen: ik hoop dit weekend er weer een heel stel pagina’s aan toe te voegen!Reactie is geredigeerd

 90. Aad Verbaast 29 maart 2008 om 10:18

  @Cathy: knuppelen in het hoenderhok: ja ik ben er weer helemaal klaar voor!
  Jij een lekkere wandeling, en tot later..
  P.S.: weer een onheil overwonnen: je bent weer helemaal opgeknapt lees ik.

 91. Aad Verbaast 29 maart 2008 om 10:25

  @Jan en @allen: net even nog wat knip en plak werk uit het oude testament achtergelaten bij de blog van "gouddelver", waarin hij en secularist probeerden te vertellen dat de Koran toch wel veel erger is dan de bijbel..
  Daar toch maar even wat relevantie in gebracht.
  Het oude testament staat bol en vol van genocide….
  tip: even kijken aldaar..
  Hoe mensen slecht kunnen lezen, of zelfs niet lezen maar wel en mening hebben..
  "Men leeft zo snel… dat men daardoor niet leest!
  (zou zomaar een Fries spreekwoord kunnen zijn)"
  Precies Jan: wijze mensen die Friezen 🙂

 92. Aad Verbaast 29 maart 2008 om 10:48

  @allen: ik plak die hele reactie maar even hieronder in: ik realiseer me ineens dat het wel heel erg on-topic is namelijk: "
  dreiging met geweld werkt blijkbaar"
  Het oude testament is immers één grote verzameling dreigementen!!
  En hoeveel gelovigen zijn er wereldwijd??
  De reactie die ik bij Gouddelver achterliet:
  ———–
  @Gouddelver en @securalist: ik verwijs naar het OT (voor vele genoemde goeddiensten nog steeds het basisboek).
  @Secularist: dat klopt: dat heb jij en ik nog nooit gehoord.. Maar het werd wel geroepen.
  Door de inquisitie (om maar eens wat te noemen) zijn meer dan 2 miljoen mensen gedood, op basis van teksten uit de bijbel).
  Goed,ik laat me uitdagen: jij selecteerde op "dood", ik even "op uitroeien"
  Slechts een paar (want ik krijg wel meer dan 5 pagina’s teksten uit de officiële bijbel (OT).
  Ezechiel 25 7
  Daarom, ziet, Ik zal Mijn hand tegen u uitstrekken, en u den heidenen ten buit geven, en zal u uit de volken uitroeien, en u uit de landen verdoen; Ik zal u verdelgen; en gij zult weten, dat Ik de HEERE ben.
  Ezechiel 25 13
  Daarom, alzo zegt de Heere HEERE: Ik zal ook Mijn hand uitstrekken tegen Edom, en Ik zal mens en beest uit haar uitroeien; en zal haar [tot] een woestheid stellen van Theman af; en zij zullen [tot] Dedan [toe] door het zwaard vallen.
  Ezechiel 25 16 Daarom, alzo zegt de Heere HEERE: Ziet, Ik strek Mijn hand uit tegen de Filistijnen, en zal de Cherethieten uitroeien, en het overblijfsel van de zeehaven verdoen.
  Ezechiel 29 8
  Daarom zo zegt de Heere HEERE: Zie, Ik zal het zwaard over u brengen, en Ik zal uit u mens en beest uitroeien.
  Ezechiel 30 15
  En Ik zal Mijn grimmigheid uitgieten over Sin, de sterkte van Egypte; en Ik zal de menigte van No uitroeien.
  Ezechiel 35 7
  En Ik zal het gebergte Seir tot de uiterste verwoesting stellen; en Ik zal uit hetzelve uitroeien dien, die er doorgaat, en dien, die wederkeert.
  Leviticus 17 10
  En een ieder uit het huis Israels, en uit de vreemdelingen, die in het midden van hen als vreemdelingen verkeren, die enig bloed zal gegeten hebben, tegen diens ziel, die dat bloed zal gegeten hebben, zal Ik Mijn aangezicht zetten, en zal die uit het midden haars volks uitroeien.
  Jesaja 14 22
  Want Ik zal tegen hen opstaan, spreekt de HEERE der heirscharen, en Ik zal van Babel uitroeien den naam en het overblijfsel, en den zoon en den zoonszoon, spreekt de HEERE.
  ——–
  Moet ik nog even doorgaan? De bijbel staat vol met verhalen over genocide..
  Ik blijf adviseren, lees het gewoon eens door.. Het is geen fris boek.
  Het verschil is wel dat er vrijwel geen Christen meer te vinden is die het wil gebruiken om terroristische acties te verantwoorden. Die tijd ligt gelukkig (vrijwel) achter ons.
  ——————–
  tot zover..Reactie is geredigeerd

 93. Aad Verbaast 29 maart 2008 om 10:53

  @Allen: oh ja, voor de luien onder ons nog even de link naar de blog:http://www.volkskrantblog.nl/bericht/192895
  Het betoog aldaar is: nee, dus…
  Niet te geloven.. letterlijk en figuurlijk!!

 94. jan bouma 29 maart 2008 om 11:13

  @Aad
  Hoe was het ook al weer?
  Politiek x Religie x Economie = vrijwel altijd Criminaliteit.
  Dat de "heilige Boeken" van alle religies bol staan van de bedreigingen passen uiteindelijk in het kader van Bertold Brechts uitspraak: Zuerst kommt das Fressen und dann die Moral.
  Men is blijkbaar niet in staat om deze conclusies te willen delen waardoor er een WERELDRAAD benoemd zou kunnen worden die geen last, noch boodschap heeft aan de (betwiste) inhoud van ‘de heilige Boeken’.
  Wanneer eindigt nu eens de "eeuwigdurende domheid van de mensheid"? Vraag ik maar weer eens.

 95. Aad Verbaast 29 maart 2008 om 11:20

  @Jan: ik heb de heren al daar ook maar eens uitgenodigd om hier hun meningen te komen verdedigen 🙂
  En laat dat ‘vrijwel altijd’ maar gewoon weg, je houdt toch ook wel van ferme formules?
  En jawel!! de eerste keer: wereldraad, en nog wel in grote letters 🙂
  En ik geef je gelijk!
  Als ik het eens ben met de stelling: dreigen met geweld helpt, misschien moet ik dan maar eens links en rechts gaan dreigen?Reactie is geredigeerd

 96. Aad Verbaast 29 maart 2008 om 11:24

  Ik heb overigens(zie boven) er nog maar even een reactie bij geplaatst in die blog:
  —————-
  Aad Verbaast / 29-03-2008 11:06
  Nog ter aanvulling:
  Ik schreef vlak voor het uitkomen van "de film"
  Dreiging met geweld werkt blijkbaar..
  De koran en het oude testament staat bol en vol van de dreigementen..
  En hoeveel ‘gelovigen’ zijn er?
  Dreigen helpt blijkbaar!!
  Ik nodig jou en secularist (en andere mogelijke lezers hier) gaarne uit om ook daar dit debat te voeren..
  P.S. ook ik ben christelijk opgevoed, ik ken ook de dreigementen..
  ——————
  nog geen reactie terug.. 🙂

 97. jan bouma 29 maart 2008 om 11:29

  @Aad
  1) Wie zwijgt.. stemt toe.
  2) Geen antwoord… is altijd weer wel een antwoord.
  Ergo: de aangesprokenen hebben geen antwoord op onze keiharde conclusies. 1) en 2) treden dan in werking…

 98. Aad Verbaast 29 maart 2008 om 11:37

  @Jan: stelling 1, dat weet je volgens mij, daar ben ik het niet mee eens.
  Stelling 2. wel!
  ad stelling 1.: als dat waar zou zijn zou de wereld een nog grotere rotzooi worden dan het al is..
  Ik zou die stelling 1, willen vervangen door:
  ‘Wie zwijgt gaat tenonder aan de eigen gezapigheid.’
  Kijk ik begin al een beetje te dreigen hier!!
  of:
  Wie zwijgt, moet niet klagen.
  Die laatste had zomaar een oud Fries spreekwoord kunnen zijn :-)Reactie is geredigeerd

 99. jan bouma 29 maart 2008 om 11:46

  @Aad 11:37
  Ik heb altijd een ongelooflijk groot respect voor oude volkswijsheden die soms in de loop van eeuwen zijn ontstaan. Zo ook met het gezegde: "wie zwijgt stemt toe!" Het gezegde is immers per definitie een logisch vervolg van 2)… (!)
  Je kiest namelijk stelling door te zwijgen; en als je "zwijgt", kies je tegelijkertijd voor de handhaving van de bestaande toestand.
  Je hebt ongelijk!

 100. Aad Verbaast 29 maart 2008 om 12:19

  @Jan: ik kan het daar in zijn algemeenheid niet mee eens zijn en blijven Jan. Er zijn andere mogelijkheden:
  1. de steling is niet onder ogen gekomen. Dan kun je niet stellen dat als je zwijgt het er mee eens bent.
  2. de stelling is wel onder ogen gekomen, maar men zwijgt want de stelling is niet te begrijpen.. De laat-maar-lullen houding.
  3. ad 2 maar men vindt het buitengewoon oninteressant : de ver-van-mijn bed houding
  4. ad 3 maar men vindt het abject en onwaardig om te reageren: de zonde-van-mijn-tijd houding.
  etc. etc.
  Stel je voor zeg dat ik een lijst moest maken van alles waar ik niet op gereageerd heb in de wereld, om daarmee te weten waar ik mee heb ingestemd!!
  Omgekeerde wereld immers.. 🙂
  Als ik je heb overtuigd van het bovenstaande (en dat kan niet anders uiteraard..): wordt die stelling dan ook uit je boek verwijderd??Reactie is geredigeerd

 101. Peter Hoopman 29 maart 2008 om 12:48

  Prima blog Aad, m’n compliment!
  De essentie dat wat belangrijk is verwaterd, daarvoor is vooral "angst" in de plaats gekomen.
  De meest winstgevende bedrijfstak.
  Verder doe ik er het zwijgen toe. 😉

 102. jan bouma 29 maart 2008 om 12:49

  @Aad 12:19
  Nee natuurlijk wordt die stelling niet verwijderd in m’n boek.
  De "denkfout" die je hier maakt zit nu precies in je 4 genoemde "excuses":
  1. de stelling van ‘The world according to Mithras’ ofwel m’n boek IS gepresenteerd;
  2. De stelling is evenmin meer als "niet te begrijpen" aan de kant te zetten. Tot in den treure hebben we de stelling op de proefbank gehad en uitgelegd. Kul dus om te zeggen dat er dan nog iets "niet te begrijpen zou zijn".
  3. "Oninteressant?" Dat is wel de meest domme en gruwelijke vergissing die men dan kan maken. Tenzij je je kop in het zand wilt houden om de negatieve Balansopmaking niet te willen zien.
  4. Uit 3) vloeit dan voort de stellingname dat het ook niet "abject" of "onwaardig" is om te reageren.
  Nee. Je hebt ongelijk. Diegenen die blijven zwijgen, NADAT ze geduid zijn op de dwingende parameters voor de verandering of de wereldrevolutie, maken zich schuldig aan de bestaande negatieve toestand.
  Ofwel: "wie zwijgt stemt toe!"
  Toch goed dat we dit even vaststellen. De illusie dat ik dan m’n boek zal afwijzen kun je daarom wel vergeten… :))
  (volgens mij zit je me wat te provoceren.. tot dit aanvullende antwoord; ik ken je zo langzamerhand. Sic!)Reactie is geredigeerd

 103. jan bouma 29 maart 2008 om 12:53

  @Hoopman
  Je doet je naam geen eer aan en aan je zwijgen heb ik ook niet veel…

 104. Aad Verbaast 29 maart 2008 om 12:56

  @Peter Hoopman:
  Angst is inderdaad al sinds de mensheid bestaat een van de belangrijkste drijfveren van handelen.
  De recente reacties hier over Bijbel en Koran, zijn daar ook sprekende (letterlijk en figuurlijk voorbeelden van.
  Maar je hoeft maar even in het dierenrijk te kijken (waar we per slot van rekening vandaan komen) dat het ‘in onze botten’ zit..
  Angstzaaien wordt door sommige politici tot kunst verheven.. Jij kunt vast ook wel een rijtje opnoemen toch?
  En over je zwijgen: wil je daarmee zeggen: wie zwijgt stemt toe? (Jan zijn pleidooi)
  Of ga je meer mee met mijn stelling dat dat een verkeerd gezegde is.. In dat geval, ga hier je gang! :-))

 105. jan bouma 29 maart 2008 om 13:01

  @Aad 12:56
  Niks "pleidooi"; een louter nuchtere CONSTATERING maakte ik dat de oude volkswijsheid juist is. "Wie zwijgt stemt toe!"
  (in handhaving van de bestaande toestand)

 106. Aad Verbaast 29 maart 2008 om 13:06

  @Jan:
  je reactie hierboven doet me denken aan een spreekwoord wat ik zeer recent kreeg toegeworpen door een zeer belezen man, die nog suggereerde dat het zomaar een oud Fries spreekwoord had kunnen zijn:
  "Men leeft zo snel… dat men daardoor niet leest!"
  Ik had het in mijn betoog helemaal niet over jouw boek!!
  Mijn betoog was in het algemeen gesteld!!
  Voel je niet aangesproken, je weet, dat ik er een voorstander van zou zijn dat je boek veel meer aandacht zou krijgen..
  Ter lerinck ende vermaeck..
  Dat je boek nog geen bestseller is, kan best komen om de redenen die je in je boek zelfs al aanhaalt, en nu weer op reageert hierboven.
  Maar ik zelf houdt het (en dat heeft wel met hierboven te maken) op de reden 1 die ik hierboven aangaf:
  1. de steling is niet onder ogen gekomen. Dan kun je niet stellen dat als je zwijgt het er mee eens bent.
  Het moet dus onder ogen komen.. En dat heeft te maken met het boren in hardhout (variatie van je eigen stelling..). En dat gebeurd gelukkig..
  En je reactie over dat ik die beschreven illusie zou hebben, is geheel verkeerd begrepen. De gesuggereerde illusie heb ik immers niet gesuggereerd..
  Ik stelde je alleen voor je stelling: wie zwijgt stemt toe, er uit te halen, danwel te nuanceren :-))
  Snappie?

 107. jan bouma 29 maart 2008 om 13:19

  @Aad 13:06
  Onjuiste redenatie van je Aad. Waarom? Omdat immers de (provocatieve) stelling in m’n boek staat. Er is een zeer duidelijke context voor de stelling. En de "grap" is hier nu op dit blog dat ALLE aangeroerde zaken nu tegelijkertijd ook onderwerpen zijn uit m’n boek. Als men jammert en klaagt moet je daarmee stoppen want de oplossing daarvoor is gegeven. Dus niet alleen:
  wie zwijgt stemt toe
  maar ook nog
  wie jammert en klaagt
  IS SCHULDIG!
  Weet je waar ik mee te maken heb? Een godvergeten lafheid en het motto: "het zal mijn tijd wel uitduren!" Ziedaar de oorzaken voor..’wie zwijgt stemt toe’.
  Ergo: ik hoef niks te nuanceren;
  " : en al helemaal niet de stelling(en) eruit te halen.

 108. Aad Verbaast 29 maart 2008 om 13:41

  @Jan:
  Je bent niet makkelijk te overtuigen Jan.. Maar dat meende ik al te weten..
  Je suggereerde overigens eerder dat ik met suggesties van aanpassingen zou mogen/moeten komen waar je nog verwees naar WF Hermans die ok regelmatig aanpassingen in volgende drukken maakte, te verbetering van vorige drukken..
  Maar je weigert!! 🙂
  Je toevoeging overigens hierboven is toch al een duer op een kiertje meen ik te bespeuren, je zegt nu:"wie zwijgt stemt toe, maar ook nog, wie jammert en klaagt, IS SCHULDIG!
  Ook een stelling overigens waar ik nog wel op kan aanmerken..
  Maar toch al iets dichterbij mijn eerder aangegeven gezegde (van mij):
  "Wie zwijgt, moet niet klagen."
  Ter aanvulling van deze wijsheid overigens, nog een andere:
  "Wie zwijgt, mag niet klagen" in combinatie met:
  "Hij die roept: ik mag niet klagen, kan beter zwijgen!" :-))
  Leuk, die gezegden met dubbele wijsheden..

 109. Aad Verbaast 29 maart 2008 om 13:51

  Ga me even uitlaten..
  Ga rustig door: hier zijn we nog niet over uitgepraat!! :-))

 110. jan bouma 29 maart 2008 om 14:00

  @Aad
  Prettige wandeling Aad.
  Veel meer heb ik overigens niet te "praten" want ik heb gesproken en de stellingen zijn geformuleerd. Het antwoord is nu aan diegenen tot wie gesproken is en tot wie de stellingen gericht zijn. Aan oeverloos om de hete brij heendraaien met geleuter en overbodig gejammer heb ik een hekel. ‘Take it or leave it!’ zeg ik standaard er achteraan. Op dit punt zou WFH ook niets toe te voegen of te veranderen willen hebben.

 111. herman de winter 29 maart 2008 om 15:09

  Meningsvorming is een proces en geen toestand. Het verloopt volgens het voortschrijdend inzicht. Binnen haar kader zijn alle middelen geoorloofd, zoals in liefde, kunst of oorlog. Propaganda en intimidatie zijn geen vieze woorden maar blinkende instrumenten onder de paraplu van de evolutie der waarheden. De best aangepaste waarheid overleeft nu eenmaal. Sommige waarheden hebben bijvoorbeeld een geraffineerde camouflage van leugens.

 112. jan bouma 29 maart 2008 om 15:55

  @Aad
  en @Herman
  Men drukt op wat willekeurige knoppen voor tekst uit de voorgaande blogs… en zowaar!
  Zie hierna! Ik heb niet eens lang hoeven zoeken; wat dat betreft schijnt er voor mij een onzichtbare hulp te bestaan; misschien die van WFH wel…!)
  jan bouma / 08-03-2008 12:34
  @allen
  (even tussendoor) no. 3.
  …terwijl Aad nog even nadenkt.., ben ik natuurlijk allang weer terug op de barricaden en verwijs even naar het volgende dat u op m’n website kunt lezen..:
  Gesprekje:
  “Tja…; je hebt ze nou zo verpletterd dat ze daarom niks meer kunnen zeggen!”
  • Nietwaar! Praktisch alle mensen ontsnappen aan die verplettering…. Alleen je hebt wel gelijk, waar je stelt dat diegenen die ik “verpletterd” zou hebben, tegelijkertijd ook diegenen zijn die mijn boek zouden moeten verklaren en verdedigen…
  Kijk! Lezers! laten we nou ophouden om verstoppertje te spelen over "het belang van de belanghebbenden" en waardoor het al 3000 jaar een puinhoop is op deze wereld. U kunt zich als domme schapen blijven gedragen doch daar kunt u wel een eind aan maken door mijn voorstellen te ondersteunen. De belanghebbenden zullen dat niet doen. Nee. U bent op uzelf aangewezen om nu eindelijk eens "orde op zaken" te gaan stellen. Die macht hebt u. Gebruik ‘m dan ook!
  (ben benieuwd wat Aad hier weer op te zeggen heeft…)

 113. Aad Verbaast 29 maart 2008 om 16:02

  @Herman de Winter:
  Ik kan het met je eens zijn dat meningsvorming een prcces is en geen toestand.. tenzij de mening door dwang wordt opgelegd. en dat gebeurd helaas in een aantal landen in deze wereld ook.
  Voorschrijdend inzicht: een bijzondere uitdrukking die overigens in vrijwel geen land ter wereld voorkomt: het is een typsch Nedrlandse uitdrukking.. die ik overigens ook gaarne gebruik hoor, als Nederlander.
  Over je waarheden: mag ik het als volgt samenvatten: alles is perceptie?Reactie is geredigeerd

 114. Aad Verbaast 29 maart 2008 om 16:04

  @Jan: "(ben benieuwd wat Aad hier weer op te zeggen heeft…)"
  Al je dan toch inmiddels zo handig bent in het opzoeken en met name vinden, zou ik je willen vragen om er dan ook bij te zetten wat ik erover te zeggen had :-))
  BVD!

 115. jan bouma 29 maart 2008 om 16:53

  @Herman
  Zelfs aan het proces van de doorgronding, de "perceptie", komt op gegeven ogenblik een einde wanneer alles, wat er te perceptiëren en te evalueren is, achter de rug is. Althans geldt dit voor zaken die geen uitstel kunnen lijden en er beslissingen moeten worden genomen. Dat moment is "NU !"

 116. jan bouma 29 maart 2008 om 16:58

  @Aad 16:04
  Je gelooft dat niet maar ik kwam binnen 10 seconden op dat comment van 15:55 wat het bericht van 8 maart j.l. betrof. Eénzelfde toestand constateerde ik toen.. Als je denkt dat ik een wezenlijk commentaar van je erop achterwege hebt gelaten….; haast je nu dat hieronder te zetten want ik denk niet dat WFH mij weer wil helpen…:))

 117. Aad Verbaast 29 maart 2008 om 17:06

  @Jan: Ik wil best zelf wel even dat commentaar hier inplakken, maar dan zul je toch even moeten aangeven welke blog dat was.. nu weet alleen dat het van of voor 8 maart was.. kun je de titel even geven?
  Je weet toch: ik ben lui.. 🙂

 118. nelus 29 maart 2008 om 17:38

  @aad: nog even terugkomen op mijn vluggertje van gisteren. "Vraag het ens aan de bewoners van die landen……"Ga even met me mee naar 1945. Vonden wij het toen niet geweldig om bevrijd te worden van het juk dat onderdrukking heet ? Wat denk je van die mensen in Irak, Afganistan, Iran, Zuid Amerika, Zimbabwe en ga nog maar even door. In zekere zin kun je de vergelijking trekken met ons in de jaren 40 en met de bewoners van genoemde landen.Met het verschil dat ons land binnen werd gevallen door de onderdrukker en dat de dictators de interne onderdrukkers zijn.
  Maar het onderdrukt worden is volgens mij vergelijkbaar. Het mooiste zou zijn geweest als deze onderdrukten hun eigen vrijheid hadden kunnen bewerkstelligen, zoals in de jaren 80 in het Oostblok is gebeurd. En misschien hadden we dat proces niet moeten willen versnellen door onze interventies.
  Maar toch: waar het om gaat is dat mensen vrij zijn om te geloven wat ze willen, doen wat ze willen, kunnen zeggen wat ze willen.
  De motieven voor ingrijpen deugen misschien niet. Maar soms heiligt het doel de middelen.

 119. jan bouma 29 maart 2008 om 17:53

  @Aad 17:06
  Je plaatste dat blog op 4.03. "De vogelverschikkers..de Voorstelling".
  En als jij nou dacht dat je er relevant comment op had? Een misverstand. Zie hieronder hoe dat verder ging na het comment van 15:55 hierboven. Iets over mijn "tegenstanders" in alle hoeken en gaten zitten:
  jan bouma / 08-03-2008 12:40
  @Aad
  Er kruiste weer wat. Laten we nu wel even onze discussie afwerken die ik toevoegde met mijn comment van hierboven 12:34.
  Die "vrouwenbelangen" heb ik uitstekend gediend middels mijn boek. De tragiek wil echter hier dat het feministische blad ‘Opzij’ van Ciska Dresselhuys ook liever niet ziet dat ik gelijk ga krijgen want dan verwordt haar blad tot de zoveelste "Libelle" of "Margriet", etc. Dus ook de zogenaamde "strijders" voor iets hebben er belang bij "dat de strijd kan worden voortgezet terwille van hun legitimatie".
  Een moeilijk doordenkertje? Dacht het niet. Omdat ik het nu verklaard heb.
  Ergo: alle strijdende partijen hebben belang bij voortzetting van de strijd.
  jan bouma / 08-03-2008 12:53
  @Aad
  @allen
  Ter illustratie over de positie van de vrouw, en het voorgaande, las ik hierna in een een "stukje" van m’n website. Te vinden onder "column". Er staat ook nog ’n fantastische tekening bij van Hans Rijpma, illustrator. Die bekijkt u desgewenst maar even.
  Ciska…..
  Vechtstreek, 23 februari 2007
  Column door Jan Bouma/illustratie Hans Rijpma
  “…De werkelijkheid meneer! Daar gaat het om! Niks geen bedenkseltjes… U schudt die stukjes van u maar uit uw mouw…; die prakkiseert u maar…; u bent een fantast! U moet alleen de werkelijkheid beschrijven. Dus.. iets wat u werkelijk meemaakt in het leven en dat moet u dan opschrijven in die stukjes van u…. De mensen zitten niet te wachten op wat u bedenken kunt maar dat zich in werkelijkheid toch niet heeft voorgedaan… Ik bedoel de echte werkelijkheid daar gaat het om… Zou een mooie boel worden als iedereen er maar op los fantaseerde zoals u doet! Daar moet u mee ophouden! U moet ook niet zo ingewikkeld schrijven… En ja… de humor mis ik! Er moet meteen humor in die stukjes zitten. Als je moet nadenken is er geen plek meer voor de humor!!! Oooh…! Wat zeg ik nou weer toch iets fantastisch!!! Dat er geen plek voor de humor is als je moet nadenken… Kijk! Dat moet u nou opschrijven..: dat is de werkelijkheid!”
  Ik: “Ja, mevrouw Ciska, ik ga al voor u opzij!”
  U komt zich bij mij beklagen
  dat ik u verhalen wil over
  al mijn dalen en uw versagen.
  De vergezichten die ik u
  bieden kan krijgen geen gezichten
  want u wilt mij beentje lichten.
  En de bergen die ik slechten
  wil… stuiten niet op uw wilde haren
  maar op uw gesloten bastion.
  Dus laat ik alles maar zoals het was
  totdat men lezen wil.
  en kom jij met dit aanzetten….
  Aad Verbaast / 08-03-2008 13:36
  @Jan: jij hebt je persoonlijk bijdrage aan vrouwendag al weer geleverd.. 🙂
  Maar het kan heel gemakkelijk naadloos worden voortgezet in de volgende blog..
  Toch telepatisch?
  Ik ga nu weer even aan uitlaten doen, om straks weer geheel uitgelaten, me aan verse uitlatingen ‘schuldig’ te maken..
  vervolg..
  jan bouma / 08-03-2008 13:44
  @Aad
  Ben je eruit inmiddels? Of heb ik je toekomstige "vrouwenblok" inmiddels ook al even afgewerkt en beantwoord?
  Zo ja. Dan kunnen we terug naar de analyse omtrent de vraag: "wie de belanghebbenden zijn".
  Is dat het volk, de kiezers, of zijn dat de representanten van het volk in de vorm van ‘politiek’, ‘religie’, ‘intelligentsia’ of ‘de pers en media’. Die laatste, pers en media, heb ik nog het voordeel van de twijfel gegund om bij hun functioneren hierboven te zeggen: "voorlopig".
  Inzake Ciska Dresselhuys en haar feministische blad: daar ben ik klaar mee. Zond ze, na uitvoerige telefonische toelichting, hun mijn boek toe.. dat vervolgens "zoekraakte". Ammehoela!
  De ontnuchtering, die ze lazen, omtrent de positie van de vrouw daarin beviel ze niet; daarom raakte het zoek.
  en dan jij weer:
  Aad Verbaast / 08-03-2008 18:00
  @Jan, weer terug op het honk..
  Ik denk dat wij geen misverstanden hebben over het antwoord op de vraag wie er belanghebbenden zijn: dat is de ganse wereldbevolking natuurlijk.. Inclusief alle dwarsdoorsneden en groeperingen ervan. Laat daar geen twijfel over bestaan naar mijn mening.
  Ik constateer slechts dat die wereldbevolking daar zelf nog niet van overtuigd is..
  Dus: ik ga weer door met het verschaffen van inzicht..
  Geef me even en dan laat ik wel weer wat zien..
  Misschien een onderwerp wat wat meer mensen laat roepen: het zijn allemaal boeven!
  ——–
  Aan exclamaties geen gebrek! Dames en heren!Reactie is geredigeerd

 120. Aad Verbaast 29 maart 2008 om 18:00

  @Nelus: je bent er weer!! 🙂
  Ik had je al te lang gemist..
  1940-45: natuurlijk vonden we dat geweldig!! we kwamen van een cultuur van een zekere vrijheid en werden toen binnengevallen door een monocultuur die niet de onze was.. Terecht dat we blij waren.
  Maar ik probeer toch een nuance te geven in je redenering dat wij het volk (in alle landen die je aangeeft en er zijn er meer) daar bevrijden.. Nee, we dringen hun ons model op..
  Maar ook (zie mijn oorlog blog) om onze belangen veilig te stellen..
  Maar houden we rekening met de andere culturen, die wellicht hele andere concepten hebben over wat vrijheid voor hun betekent?
  Dat kon wel eens een heel ander cultureel concept zijn..
  Zijn wij wel vrij als we hun ons model willen opdringen. Denk even omgekeerd (actueel): zouden wij ons vrij voelen als iemand anders ons hun model wil opdringen?
  Eeen oude Chinese wijsheid (een echte dit maal): elk volk krijgt de leider die het verdient..
  Laten we niemand ons (in brede zin) leiderschap opdringen..
  Het zal ook niet lukken overigens, dat blijkt wel, ook daar in Irak, en Afghanistan..Reactie is geredigeerd

 121. Aad Verbaast 29 maart 2008 om 18:04

  @Jan: je hebt je huiswerk goed gedaan zeg!!
  Laat daar in ieder geval geen misverstand over bestaan.. Hulde!
  Ik herinner me nu deze discussie..
  Ook daar heb je je inzichten niet gewijzigd..
  Jij geeft niet op, ik ook niet 🙂
  Maar ik pas ze soms wel aan..

 122. jan bouma 29 maart 2008 om 18:08

  Aad 18:04
  Evenmin ben ik star in m’n opvattingen als ze door betere inzichten worden overruled. Sowieso verandert alles per seconde en dien je je aan te passen. Het gaat echter om "het framework"; als het hele bouwwerk niet deugt zal je dat toch eerst moeten slopen. De nuanceringen volgen daarop dan wel weer.

 123. nelus 29 maart 2008 om 18:19

  @aad: ik zie dat toch anders. Ik heb niet de idee dat de Amerikanen hun model willen opdringen aan de Iraakse bevolking. Net zo min als ik de idee heb dat wij dat doen in Afganistan. Naar mijn opvatting ondersteunen we daar de processen die moeten leiden naar (meer) democratie. En hoe dat moet worden ingevuld, dat bepaalt de bevolking zelf door de mensen te kiezen waar ze vertrouwen in hebben. Mensen van het eigen volk. In dat opzicht hoop ik dat het de Zimbabwanen vandaag is gelukt om door middel van vrije verkiezingen hun leider Mogabe naar huis te sturen. Zo had ik het ook graag in genoemde landen gezien. Maar helaas, de belangen van de dictators waren te groot en de macht van het volk te klein.

 124. Aad Verbaast 29 maart 2008 om 18:23

  @Jan ik moet weer erg lachen om je, dank daarvoor.
  Je zegt: "Evenmin ben ik star in m’n opvattingen als ze door betere inzichten worden overruled".
  Met name dat laatste geeft de clue: ik heb je nog nooit kunnen betrappen dat je ooit toegaf, dat je werd overruled.. Dan is het makkelijk zeggen: dat je felxibel bent in je opvattingen..
  Of laat je je nu overrulen?? :-))

 125. jan bouma 29 maart 2008 om 18:26

  @Nelus 18:19
  Nergens ter wereld worden op dit moment "wereldleiders" gekozen, of die zichzelf benoemen – nog erger! – die voldoen aan de eisen. Die eisen, waaraan ze zouden moeten voldoen, staan geformuleerd op dat ‘The world according to Mithras-blog’ en in m’n boek. Zolang dat niet gebeurt blijft het hommeles. Dus: de keuze lijkt me duidelijk.

 126. jan bouma 29 maart 2008 om 18:27

  @Aad 18:23
  Ik heb altijd gelijk! Wie zei dat voor mij?

 127. Aad Verbaast 29 maart 2008 om 18:32

  @Nelus: uiteraard mag je vinden wat je vind.
  Ik zie het anders.
  Irak: uiteraard waren velen niet blij daar met iemand als Saddam..
  Mar zijn ze blij met de 1 mijoen doden die er nu inmiddels gevallen zijn? Met de oplopende dodencijfers?
  Met de marionetten regering?
  Met de groeiende terreur?
  Met de uizichtsloze situatie?
  Afghanstan.. ik heb daar vele blogs over geschreven, zal het hier maar niet herhalen.. we zitten in een land waar we de cultuur (warlords etc) nooit zullen begrijpen.. we hebben en hadden daar niets te zoeken, geld ook voor Rusland overigens.
  Zimbabwe: vergeet dat er democratische verkiezingen zijn.. nieuws gelezen dat er door de zittende dictator twee maal zoveel stembijetten zijn gedrukt als er mensen zijn..
  Een berooide bevolking.. Inflatiecijfers gezien??
  Wat vindt je van mijn pleidooi in deze blog: "Hoogste tijd voor een VN resolutie die elke dreiging afkeurt, en overgaat tot beloningen voor goed gedrag."
  Ik kan alleen maar bedenken dat de Dalai Lama als een van de weinige deze resolutie opvolgt.. Maar die zit in een regering in ballingschap.. Geeft wel te denken..

 128. Aad Verbaast 29 maart 2008 om 18:34

  @Jan Bouma: "ik heb altijd gelijk, wie zei dat voor mij?". Nou.. ik (met een denkraam met berperkingen uiteraard) kan alleen bedenken dat jij dat gezegd hebt.. 🙂
  Of was dat iemand als Multatuli: jj bent belezener dan ik..Reactie is geredigeerd

 129. jan bouma 29 maart 2008 om 18:36

  Nee, Aad dat was Willem Frederik Hermans met zijn gelijknamige boek… IK HEB ALTIJD GELIJK! En aangezien men zegt dat ik zijn reïncarnatie ben..; met daarnaast nog Multatuli.. wordt het wel tijd dat ik eens serieus genomen word!

 130. Peter Hoopman 29 maart 2008 om 18:38

  Dieren zijn over het algmeen een stuk zuiverder in hun instincten, de mens krijgt maar lastig instinct, denken en intuïtie op één lijn.
  Ach ja er is in ieder geval een uitdaging voor de individuele mensheid.
  Soms is het een kunst om te zwijgen. Begrijp wel de context waarin Jan het gebruikt en ja mischien moet je dat soort zwijgen eigenlijk vervangen door ‘slapen’. Blijkbaar is de behoefte/prikkel om wakker te worden niet erg groot.
  Maar het vraagt ook voorzichtigheid, doorzettingsvermogen en geduld.

 131. Aad Verbaast 29 maart 2008 om 18:41

  @Jan Bouma: da’s weer een leuke wending die je er aan geeft…
  Zei jij niet: als je veel van anderen overneemt blijft er weinig van jezelf over :-))
  Gewetensvraag dus nu: zou je die reïncarnatie willen zijn, of jezelf..Reactie is geredigeerd

 132. Aad Verbaast 29 maart 2008 om 18:47

  @Peter Hoopman:
  Als je instincten vervangt door beschaving krijg je ongetwijfeld spanningen daartussen. Dat is ook duidelijk te zien in de wereld..
  Ik denkwel dat als er echt grote spanning ontstaat, de oerinstincten weer de overhand krijgen.
  Je wijst overigens terecht denk ik op selectief zwijgen.. Daar maak ik ook regelmatig gebruik van..
  Met een knipoog naar Nelus zijn commentaar (culturen) en hier op voortbordurend:
  er is slechts een spel ter wereld waar je kunt kiezen geen volgende zet te doen: het Japanse spel Go..
  Een voorbeeld hoe het anders kan! De keuze te zwijgen..
  Jan?

 133. jan bouma 29 maart 2008 om 18:56

  @Aad 18:41
  Simpel, Aad. Er blijken universeel geldende waarheden te bestaan waarin nog veel meer mensen zouden kunnen geloven. Soms zijn er dan mensen die dat ook durven te zeggen. Als je blijft zwijgen maak je jezelf een corrumperend lid van de bestaande toestand. Dus men dient zich uit te spreken; zwijgen betekent de bestendiging. Mede deze opmerking aan het adres van @Hoopman.

 134. Aad Verbaast 29 maart 2008 om 19:02

  @Jan: ik blijf het oneens met je generaliserende opmerking over ‘zwijgen’..
  Kunnen we het eens worden dat er meerdere redenenen kunnen zijn voor ‘zwijgen’??
  En denk daar even goed over na.. want als het nu afwijst zal ik je eens goed achter het behang plakken :-))Reactie is geredigeerd

 135. jan bouma 29 maart 2008 om 19:08

  Aad 19:02
  Als men zo’n boek schrijft als ik: spreek je je uit! Waarom? Omdat ik na 30 jaar geen zin had om het proces te laten voortduren wat ik hierboven al schreef. Herhaal dat wel even voor je; zal het hieronder zetten.

 136. jan bouma 29 maart 2008 om 19:12

  Aad
  Het waarom er gesproken moet worden:
  jan bouma / 28-03-2008 13:39
  @Allen
  (verhaaltje)
  Men zucht, steunt, kijkt bedenkelijk, roept ‘ach en wee’, draait en keert de patiënt, pampert wat, klopt en bevoelt hier-en-daar, kijkt dan nog zorgelijker en gaat vervolgens dan hoofdschuddend in bespreking terwille van de patiënt…
  De "deskundigen" doen dat al 3000 jaar. En met succes! De patiënt wordt namelijk nooit beter want ondertussen mompelen ze tegen elkaar wat u niet hoort: "Hou jij ze dom, dan hou ik ze arm!"
  En ze schrijven hun nota’s.
  Hoe lang duurt de eeuwigdurende domheid van de mensheid? "Nou eeuwig!" Zult u uitroepen.
  ————
  En nou ben ik benieuwd waarmee jij mij achter het belang denkt te plakken…

 137. Aad Verbaast 29 maart 2008 om 19:12

  @Jan: vooruit (met de geit): zet het hieronder!!

 138. Aad Verbaast 29 maart 2008 om 19:16

  @Jan: je was me te snel af..
  Ik lees het nu:
  Commentaar, (het zal je niet verbazen dat er een commentaar komt):
  "Nou eeuwig" roep ik niet!! ik ben een idealist immers..
  Maar het is een ander behang dan waar ik je achter had willen plakken.
  Dat ging over zwijgen.. En ik roep!Reactie is geredigeerd

 139. jan bouma 29 maart 2008 om 19:24

  @Aad
  Heb jij ook gemerkt dat ik b e l a n g schreef i.p.v. b e h a n g. Zal vast WFH geweest zijn die me "belang" liet schrijven. Ja, jij "roept" zeg je, en ik schrijf.., en de rest zwijgt! Een enkele uitzondering daargelaten. Hoe lang nog?
  Wat een laf zooitje.

 140. Aad Verbaast 29 maart 2008 om 19:54

  @Jan: zelfs ik geef nog wel eens een foutje toe..
  Ik head inderdaad behang in plaats van behang gelezen.. punt voor je!
  Maar ik heb je nog niet echt zien reageren op mijn prikkelende vraag van 19:02..
  Je draait om je hete brij heen..

 141. Peter Hoopman 29 maart 2008 om 19:55

  @ Aad,
  De oerinstincten hebben in zekere zin de overhand, maar we zijn ze niet erg bewust van. Bovendien gaan we er vaak minder zuiver mee om, dan in de dierenwereld. We knoeien tussen ratio, oerdriften, gewoontes en intuïtie.
  Ben het dus mee eens dat er erg grote spanningen zijn ontstaan en ontstaan.
  Bewustwording is dan nodig om hun ontwrichtende krachten te neutraliseren.
  Grappig ik wist niet dat je bij GO een beurtje kan overslaan.
  @ Jan,
  Ja ik kon ook na 15-30 jaar niet meer blijven afwachten, dus probeer ik van de invalshoek die mij ligt het chronische onrecht aan de kaak te stellen.

 142. jan bouma 29 maart 2008 om 19:58

  @Allen
  "…Aad is bezig met een 6-gangen diner..; heeft de mond dus vol en kan ondertussen dan natuurlijk niet roepen..; je spuugt de disgenoten dan onder en voor je het weet zeilen de volle potten en pannen over de tafel; net als het betere gooi- en smijtwerk met taarten in de film.." (intermezzo).

 143. Aad Verbaast 29 maart 2008 om 20:01

  Peter Hoopman: ik zal je nog een bijzondere anecdote over dit wijze spel vertellen..
  Go in Japan is zo’n beetje als schaken.. In go heb je ook echte grootmeesters.
  In een heftige partij (op hoog niveau) werd aan een van de gesettelde grootmeester gevraagd: wat is uw mening over die laatste zet?
  Zijn antwoord: very good, maybe..
  Kijk dat is nu echte wijsheid..
  Daar kunnen we met onze wijzende vinger nog een hoop van leren..

 144. jan bouma 29 maart 2008 om 20:01

  @Hoopman 19:55
  Advies: gewoon ophouden met wat er staat in mijn herhaalde bijdrage hierboven van 19:12 uur.
  Voor de simpele oerdriften zie hierboven 19:58 uur.

 145. Aad Verbaast 29 maart 2008 om 20:25

  6- gangen diner achter de kiezen inmiddels, ik heb de rustjes vlees nog tussen de tanden zitten.. (vrij naar het blog: Paaseiland..)

 146. jan bouma 29 maart 2008 om 20:52

  Aad 19:02
  == kan het soms beter zijn om te zwijgen?==
  1. Ja. In ondergeschikte, niet van belang zijnde, zaken.
  2. Nee. In alle andere gevallen
  Wie bepaalt de relevantie of iets van "ondergeschikt belang" is of niet?
  Uiteindelijk is dat je eigen geweten.
  Daarnaast zijn er echter objectieve parameters (zoals mijn ‘balansopmaking’) die ook aangeven dat er onbetwistbare grote belangen in het geding zijn waardoor niet gezwegen kan worden.
  Kijk! Aad…, laten we de context niet uit het oog verliezen, en wat er op het spel staat. We hebben het over de toekomst van de mensheid (als die er nog is). Dan dient er niet langer gezwegen te worden. Je kunt deze vraag dus onmogelijk met een eensluidend enkel categorisch "ja" of "nee" beantwoorden. De beantwoording hangt van het voorgaande af.

 147. Aad Verbaast 29 maart 2008 om 21:04

  @Jan: nog een poging Jan.
  Als men zwijgt nadat men iets heeft gehoord of gezien, dan is dat laakbaar..
  Of in jouw woorden te spreken: waar sta je!!
  (of zoiets – jij weet beter de letterlijke tekst van je..).
  Ik ga ook met je mee, als je aangeeft dat veel mensen in Nederland (en daarbuiten) zich blijkbaar wel durft te laten zien bij onzinnige zaken, maar als het zinnig wordt er van stelselmatig duikgedrag sprake is.. ook laakbaar..
  Daarmee spreek ik ook beroepsgroepen als politici, media etc.aan..
  Eens?Reactie is geredigeerd

 148. jan bouma 29 maart 2008 om 21:14

  @Aad
  Ha! Da’s een goeie van je! Moet jij eens aan de beroepsgroepen "politici", "media", "religie", "intelligentsia" vragen of ze zich met onzinnige zaken bezig houden? Met veel bombarie zullen ze je dan vertellen "dat ze natuurlijk met enorm belangrijke zaken bezig zijn!" (en dat is ook zo!)
  DAARDOOR hebben ze zich dan wel aan mijn beoordeling uitgeleverd en aan de beoordeling van alle anderen. En als ik dan een negatieve balans moet opmaken over hun "prestaties"’: dan presenteer ik die.
  Dus: Ja, ik ben het met je eens dat ze zich aanspreekbaar weten.

 149. Aad Verbaast 29 maart 2008 om 21:29

  @Jan Bouma:
  "Met veel bombarie zullen ze je dan vertellen "dat ze natuurlijk met enorm belangrijke zaken bezig zijn!" (en dat is ook zo!)"
  Natuurlijk zeggen ze dat..
  Maar ik zal je een exclusief voorproefje geven van een citaat in een volgend blog van me..
  ""Er zijn twee soorten politici: zij die in hun leugens geloven en zij die niet in hun leugens geloven."
  Mag jij raden van wie die is, hint: ook een schrijver..

 150. nelus 29 maart 2008 om 21:37

  Er zijn breed gedragen internationale verdragen, er is een handvest voor de rechten van de mens e.d. die veelal als referentiepunt dienen voor de VN. Als er ergens in de wereld ontwikkelingen in gang gezet worden of zich reeds voltrokken hebben die strijdig zijn met genoemde internationale verdragen en handvesten of een bedreiging vormen voor de veiligheid in een bepaalde regio, dan neemt de VN (een soort wereldraad zak maar zegge)stelling in de vorm vam een resolutie. Als de hele VN accoord gaat met de resolutie dan betreft het breed gedragen redelijk besluit. Als landen zich daar niets van aantrekken dan volgt dan er eerst wat dreigende taal, vervolgens wellicht economische santies en in een enkel geval wordt een mandaat gegeven voor interventies (die niet noodzakelijk militair van aard zijn). Dit hele proces kun je natuurlijk opvatten als dreigen, maar ik zie geen andere mogelijkheid. Ik zou het ook geen dreigen noemen; eerder bewaken van algemeen aanvaarde uitgangspunten met de mogelijkheid om santies uit de delen. Niets mis mee. Ophouden met resoluties die dreigen of een resolutie aannemen die dreigen verbiedt, betekent het einde van de VN. Belonen van goed gedrag werkt als gedragsbeinvloeder meestal wel goed maar is hier niet geindiceerd. De meerderheid van de VN landen gedraagt zich goed (volgens internationaal afgesproeken verdragen). Dat worden nogal wat resoluties.
  De VN heeft geen mandaat voor militair ingrijpen in irak afgegeven en voor afghanistan intervenieert de navo met een VN mandaat.
  De positie en handelswijze van de VS is uiteraard een ander verhaal. Zij gaan hun eigen gang, resolutie of niet. Het militair ingrijpen van de VS staat los van de VN.
  Verder ben ik het wel met je eens dat het een onmogelijke opdracht is op westerse concepten ongevraagd op te dringen aan anderen. Heilloze weg.

 151. jan bouma 29 maart 2008 om 21:38

  Aad 21:29
  Geen idee. Als wetenswaardigheidje misschien interessant om te weten welke schrijver dat over politici gezegd heeft. Het raakt de zaak niet. De balansopmaking blijft negatief. Of die politicus nu wel of niet in zijn eigen leugens geloofde. Doet niet ter zake. Ik heb voor beide soorten maar één en dezelfde balans op te maken. Anders gezegd: beide soorten voldoen niet omdat ze zich gediskwalificeerd hebben. Wel bij de les blijven!Reactie is geredigeerd

 152. Aad Verbaast 29 maart 2008 om 21:58

  @Nelus: het model wat je uitlegt is inderdaad zoals het zou moeten werken. Met het handvest als uitgangspunt ook nog..
  Ik heb echter grote vraagtekens of het in werkelijkheid zo werkt..
  De grote staten (en ik zeg het weer) met Amerika voorop , gebruiken uiteraard de VN om resoluties af te dwingen.. soms lukt dat, en dan wordt dat onmiddellijk gebruikt als ‘vrijbrief’..
  Dat is bij Irak geprobeerd en gelukt..
  Bij Afghanistan..
  En recent nog weer bij Iran..
  Het gaat maar door en door..
  Als het niet lukt, dan gebeurd het uiteindelijk toch..
  Ik krijg daar toch een vieze smaak van in mijn mond..
  Konden we eens elkaar maar eens met rust laten in de wereld.

 153. Aad Verbaast 29 maart 2008 om 22:00

  @Jan: Bij de les blijven? Ik vertel je net dat ze zichzelf diskwalifieren!! En allang overigens.. Had jij het niet over 3000 jaar?

 154. jan bouma 29 maart 2008 om 22:09

  @Aad
  Je kwam met ’n raadseltje…, Aad. Nog niet opgelost: wie was die schrijver nou?
  2.
  Nu we het dan eens zijn over die al 3000 jaar durende diskwalificatie dwingt zich toch wel de vraag op: wat gaan we nu veranderen? En je weet dat er dan maar één antwoord mogelijk is.
  Zorg dat vanuit bottom-up de kiezers de juiste topdownbesturing tot stand brengen in de WERELDRAAD. @Nelus zijn probleem wordt dan ook opgelost.

 155. nelus 29 maart 2008 om 22:21

  @aad: ja maar dan heb je het inderdaad over de VS. Ben ik het in grote lijnen wel mee eens. Ik reageerde m.n op je uitnodiging om te reageren op je stelling; dreigen en belomnen.
  Je zult er niet van op kijken dat ik mijn hoop nu maar vestig op Obama.
  En nu aan de borrel.
  Citaat zou van Komrij kunnen zijn.

 156. Aad Verbaast 29 maart 2008 om 22:22

  @Jan: oplossing van her raadsel: het was Cees Buddingh..
  En dat andere radsel is met jouw oplossing wel gebaat.. nu nog genoeg mensen die dat bottom-up proces aan de gang weten te krijgen..
  Boren in hardhout!! 🙂
  En die Nelus heeft volgens mij niet een groot probleem hoor, en als al zo is, dan komt dat ook wel goed!!Reactie is geredigeerd

 157. jan bouma 29 maart 2008 om 22:36

  @Aad 22:22
  Prima! So far so good. Als alle lezers het nu ook maar begrepen hebben. Over Cees Buddingh heeft WFH heel wat hilarische verhalen verteld. Herinner me bijv. dat hij een "versje" van Buddingh belachelijk maakte:
  De zon gaat op, de zon gaat onder.
  Langzaam telt de oude boer zijn kloten.
  Ik bedoel maar.. WFH zag Cees niet zo zitten; telde soms ook 50 fouten op 1 pagina tekst bij Cees.. enz. Dus dat citaatje van Cees geeft me ook weinig vertrouwen. Vandaar.
  Maar: ik zou zeggen tot morgen. Ga nog wat anders doen!

 158. Peter Hoopman 29 maart 2008 om 22:45

  Wat is je "uitweg" Jan of hoe je het ook maar zou noemen?
  @ Aad,
  Heb heel lang geleden wel eens go gespeeld, maar dan echt als absolute beginneling. Weet dat Nash een "perfect spel" heeft proberen te maken. Het werd op princeton "Nash" genoemd. Er is me te weinig van blijven hangen, weet alleen nog dat het een wiebertjes oppervlak had. Kwam het tegen in de biografie van John Nash waar de film "A beautifull mind" op gebasseerd is.Reactie is geredigeerd

 159. Aad Verbaast 29 maart 2008 om 23:06

  @Nelus:
  Ok, maar zou het dan niet een goed idee zijn om eens meer te belonen?
  Obama was vanaf het begin al je favoriet..
  Ik wist het niet, maar het lijken wel 10 kleine negertjes die verkiezingen…
  Nog een republikein? Nee, laart maar, zeker niet een oorlogsveteraan zoals je zult begrijpen..
  Billary? Nee, is de laatste tijd wel door de mand gevallen zeg..
  Tja, dan blijft nog maar één kleine negertje over.. 🙂

 160. Aad Verbaast 29 maart 2008 om 23:10

  @Peter: ik heb het vroeger wel gespeeeld als absolute beginneling..
  Wel een fraai haast spiritueel spel..
  Heel eenvoudige regels immers.. maar met schoonheid en je moet over topkwaliteiten beschikken om echt de top te bereiken..
  Echt iets anders dan de echte wereld.. De omgekeerde wereld eigenlijk, bedenk ik net 🙂

 161. Aad Verbaast 29 maart 2008 om 23:12

  @Jan: Buddingh is ook maar een mens.. maakt dus wel eens een foutje.. Hermans verbeterde toch ook zijn boek telkens bij een volgende druk?? Wat praat je me nou??

 162. Aad Verbaast 29 maart 2008 om 23:48

  Ik ga er overigens een eind aan breien al hier.. de nacht is per slot van rekening een uur korter, of zoiets..
  Tot morgen!

 163. Aad Verbaast 30 maart 2008 om 09:59

  Een volle kerk hier, maar niemand op de kansel?
  Deze week geen preek, vraagt de goegemeente, waaronder (vele beminde en minder beminde goedgelovigen) zich af?

 164. jan bouma 30 maart 2008 om 10:10

  @Aad
  Ook goeiemorgen.
  Eerst nog even WFH vs Buddingh. Hoewel WFH een scherp polemist was behandelde hij Buddinhgh op een milde spottende manier. Buddingh was toch ook de tragikomische figuur die ontzettend veel fouten maakte en daardoor de spot van WFH over zich afriep…
  Iets anders:
  Ben jij nou tevreden met mijn antwoord op je vraag van gisteren 20:52 ? (Wanneer er gesproken MOET worden)
  Zo ben ik het niet eens met jouw vervolg daarop van 21:04 met de stelling:
  == Als men zwijgt nadat men iets heeft gehoord of gezien, dan is dat laakbaar. ==
  Deze stelling is mij veel te categorisch. Vele gevallen zijn immers denkbaar waarbij/waarover men beter kan zwijgen… Of ga jij je (vermeend overspelige) buurman verraden of aanklagen? Ik noem maar iets discutabels…
  Mooi voorbeeld omtrent de relevantie. Verneem toch graag even of je je in mijn antwoord kunt vinden.

 165. jan bouma 30 maart 2008 om 10:11

  dominee heeft eerst even bovenstaande vraag aan je gesteld…

 166. Aad Verbaast 30 maart 2008 om 10:40

  @Jan: je schreef daar 20:52
  == kan het soms beter zijn om te zwijgen?==
  1. Ja. In ondergeschikte, niet van belang zijnde, zaken.
  2. Nee. In alle andere gevallen.
  Om daar vervolgens te stellen dat het geweten bepaalt wat van belang is en niet van belang (ondergeschikt).
  Vervolgens ga je door met te zeggen dat er objectieve parameters zijn die aangegeven dat er in dit geval gesproken MOET worden, zoals je nu zegt..
  Ik kan me daar in vinden. Ik vind ook dat er gesproken met worden!
  Nu ben ik wel wat in verwarring, dat je nu ineens aangeeft dat het in sommige gevallen beter is te zwijgen.
  Je voorbeeld vind ik niet sterk. Overspel is in dit niet land niet strafbaar. Dus ik klaag hem niet aan (aangifte). Het vormt wel mijn mening over de man en dus mijn gedrag jegens hem (als het niet gemend maar waar is overigens)
  Laten we discussie zuiver houden: je stelling was: wie zwijgt stemt toe. En die bestreed ik. Niet catagorisch, omdat ik vond dat deze juist niet catagorisch kon worden toegepast.
  Ik was dus op zoek naar een betere stelling.
  Ik had al wat alternatieven bedacht, maar die wijs je allemaal af.
  En ik kan hem wel weer aanpassen hoor, gezien je commentaar van 20:52.
  Wie zwijgt, over een onderwerp wat nauw het geweten raakt, is in gewetensnood.
  Of:
  Wie zwijgt, over een onderwerp wat het geweten raakt, maakt zichzelf monddood.
  Of:
  Wie zwijgt, over een onderwerp wat het geweten raakt, verliest zijn recht op spreken.
  Of omgekeerd: Kies er voor het geweten te laten spreken! (dat klinkt wat positiever immers)
  Maar ja, als je over geweten spreekt (als trigger om te handelen) dan zijn we het wel eens dat dat geweten wel bij velen een stevige opknapbeurt nodig heeft omdat ze niet door de APK keuring komen..Reactie is geredigeerd

 167. Aad Verbaast 30 maart 2008 om 10:43

  Jeetje, nu zit ik hier te preken vanaf de bankjes beneden in de kerk.. we hebben hier in deze ‘parochie’ een moderne dominee die is afgestapt van de monoloog naar een interactief debat :-))

 168. jan bouma 30 maart 2008 om 10:53

  @Aad
  @Allen
  Beminde gelovigen! Hierboven leest u een redenatie die niet deugt in relatie met wat ik u eerder voorhield. Immers! Zo kunt u allen hierboven nog eens nalezen dat u zelfs SCHULDIG bent als u zwijgt maar had dienen te spreken. Leest u dus het navolgende met mij en constateert dan dat uw ouderling Aad niet ver genoeg gaat. Zoals altijd alles rijmt het bij mij wel…; Leest u mee:
  jan bouma / 29-03-2008 13:19
  @Aad 13:06
  Onjuiste redenatie van je Aad. Waarom? Omdat immers de (provocatieve) stelling in m’n boek staat. Er is een zeer duidelijke context voor de stelling. En de "grap" is hier nu op dit blog dat ALLE aangeroerde zaken nu tegelijkertijd ook onderwerpen zijn uit m’n boek. Als men jammert en klaagt moet je daarmee stoppen want de oplossing daarvoor is gegeven. Dus niet alleen:
  wie zwijgt stemt toe
  maar ook nog
  wie jammert en klaagt
  IS SCHULDIG!
  Weet je waar ik mee te maken heb? Een godvergeten lafheid en het motto: "het zal mijn tijd wel uitduren!" Ziedaar de oorzaken voor..’wie zwijgt stemt toe’.
  Ergo: ik hoef niks te nuanceren;
  " : en al helemaal niet de stelling(en) eruit te halen.
  U begrijpt, beminde gelovigen dat u zich ook schuldig kunt maken als u zwijgt…

 169. Aad Verbaast 30 maart 2008 om 11:15

  Jan: maar dat is vloeken in de kerk!! Het GVD woord is gevallen..
  De naar de mening van de dominee laffe gelovigen (omdat ze zwegen), keken met stomheid geslagen naar de afdalende en nog na-briesende dominee met rood aangelopen kaken.
  De ouderlingen zullen zich even moeten beraadslagen of hier stappen dienen ondernomen te worden.
  Nog maar net hadden ze op het nieuws de preek van Balkenende gehoord:
  Laten we het hoofd koel houden.
  Laten we elkaar niet provoceren.
  Ook vrij naar Balkenende (naar aanleiding van de film) hebben ze inmiddels wel de randgemeenten ingelicht en uiteraard verteld dat dit de mening van deze dominee was..
  De ouderlingen waren wel verheugd over de reacties van de randgemeenten: die schreven eigenlijk allemaal terug: "het zal mijn tijd wel uitduren!"
  Uiteraard met de gebakken peren zittend, besloten ze om de kerkgangers daarop te trakteren.. Zo werd het toch nog een genoeglijk smulfestijn..
  Onder het nieuwe motto: "Want smullen zullen we"
  "Ach, hij heeft eigenlijk wel gelijk dat hij zich zo boos maakt" zei die goede peer nog, zijn mondhoek afvegend..
  "Het is de manier waarop hè" zei de slager, "En ik kan het weten, want ik hak er ook wel eens stevig in de rondte".
  "Laten we er geen doekjes om winden" zei de juffouw van naaiwinkel.
  "Nee, en gen zoete broodjes meer bakken" zie de bakker.
  Afijn, het kwam uiteindelijk toch allemaal goed, en de goegemeente ging toch tevreden naar huis..
  De dominee stond naast de kerk nog bij zerken te roepen: en jullie ook maar blijven zwijgen als het graf!! Opstaan moeten jullie!!Reactie is geredigeerd

 170. jan bouma 30 maart 2008 om 11:28

  @Allen
  U merkt, gelovigen, dat de ouderling Aad inmiddels teruggekeerd is in de zuiverheid van de Leer en die u allen kwelt!
  Ja! Inderdaad u bent dat laffe zooitje dat geen stelling wilt kiezen omdat u meent "dat het uw tijd wel zal uitduren…" (en die van uw kinderen?)
  Dus… ga heen laf schoelje! Blijf mijn boek doodzwijgen! En verliest u zich in nutteloos gejammer en geklaag terwijl ik u de weg wees.
  U bent zelf de oorzaak van uw gejammer! Ga heen schoelje! En overweegt mijn woorden opnieuw!
  (En de ouderling Aad gelieve zich bij mij te melden voor het aanhoren van een aanvullend commentaar!)

 171. 100_woorden 30 maart 2008 om 11:53

  @Aad
  Ik lees je blogs wel, maar de lust om er iets inhoudelijks over te zeggen wordt me vaak ontnomen door de ellenlange draad reacties eronder (die lees ik niet) en het gevoel dat alles allang gezegd zal zijn…

 172. jan bouma 30 maart 2008 om 11:56

  @100 woorden
  Ook in minder dan 100 woorden is mijn verhaal je wel duidelijk. Het gebrek aan response is de oorzaak dat er meer dan "100 woorden" aan vuil worden gemaakt. En als je meent dat "alles al gezegd is" merk ik verdomd weinig van de conclusies die je dan moet trekken!

 173. Aad Verbaast 30 maart 2008 om 12:05

  @100 woorden, ik ben al verheugd als je reageert op de inhoud van de blog.. Ik ga er echt niet van uit dat iedereen die reageert ook alle reacties leest..
  Dat doe ik ook niet als ik ergens reageer, soms wel, meestal niet.
  Dus: dank en ik zie je graag reageren, bij mijn blogs!!
  Net zoals ik graag bij jou reageer: zo kompact ik ik niet schrijven, en dat bewonder ik van je!!

 174. Aad Verbaast 30 maart 2008 om 12:08

  @Jan: ouderling Aad meldt zich bij de dominee om het aanvullend commentaar aan te horen…

 175. jan bouma 30 maart 2008 om 12:23

  @Aad 12:08
  Luister goed m’n waarde Aad! We hebben eerder vastgesteld dat "het schoelje" in het stemhok zal kunnen gaan beslissen dat de huidige representanten niet voldoen op het wereldtoneel. De verbreking van die representant (die wij nog steeds aanstellen) verstaat zich tot nog toe alleen met het partijpolitieke, economische, dan wel religieuze belang van groeperingen in de samenleving die zij zeggen te vertegenwoordigen. Het algemene "wereldbelang" wordt daarmee niet gediend. Hun parameters deugen immers niet!
  Eis dan vervolgens van je discipelen dat zij zich uitspreken voor het communale wereldbelang dat tegelijkertijd het private belang dient van je discipelen. Er is dan namelijk geen inhoudelijke contradictie in de diening van alle belangen. Ofwel, zoals ik eerder heb gezegd: "het communale wereldbelang dient tegelijkertijd het private belang!"
  Wat vind je trouwens van mijn antwoord aan "100 woorden" hierboven binnen deze context?

 176. Aad Verbaast 30 maart 2008 om 12:36

  @Jan: je antwoord aan @100: En als je meent dat "alles al gezegd is" merk ik verdomd weinig van de conclusies die je dan moet trekken!
  Ik had liever gezien dat je "je" had vervangen door "men".. 100 woorden spreekt zich zeer duidelijk uit: in maximaal 100 woorden, maar krachtig genoeg lijkt me.. Daarom reageer ik gaarne bij hem trouwens. Hij slaat de spijker menigmaal boven op de kop (van anderen)!
  Verder: eis van de discipelen.. het zijn niet mijn discipelen, ik ben net door je gebombardeerd als ‘ouderling’..
  Ik zal deze verantwoordelijkheid serieus nemen. En neem dat ook.. Ik heb niets te eisen ovrigens.. Maar ga het debat niet uit de weg, en zal ze proberen de weg te wijzen.
  Ik ga dan ook nu een paar uurtjes aan de praat met de jongelingen (in een groep ouderlingen).. stille diplomatie (ook van Balkenende en Verhagen gehoord dat dat wel een kan werken.. Dus heb even geduld..
  Verder over het stemhokje: je weet ook dat je/we het dan eerst in het verkiezingsprogramma dienen te krijgen (waar ik voor ben hoor).. dan kan men pas kiezen..
  En over politici: dar kom ik vandaag nog zeker op terug!! :-))

 177. jan bouma 30 maart 2008 om 12:43

  @Aad 12:36
  Wil je erop wijzen dat "100 woorden" zich specifiek uitsprak. Daarop reageerde ik vervolgens specifiek. Maar ga je even uitlaten… met deze nagalming in je oren. Verneem na je terugkomst graag meer.

 178. nelus 30 maart 2008 om 12:49

  @jan: even heel wat anders. Ter bewijsvoering dat ik wel degelijk bij Aad heb gegeten en de prijs in ontvangst heb genomen.
  Het bio-weerstation is nat. En volgens de gebruiksaanwijzing regent het dan.
  Ik check het even en ja, inderdaad, het regent.
  @aad: wat is het toch een bijzondere uitvinding van je. Geniet er nog steeds van.
  Loopt de verkoop nog steeds ?

 179. jan bouma 30 maart 2008 om 13:31

  @Nelus 12:49
  Voodoo-prietpraat zal soms zijn zonder schaad;
  geniet dan, en denkt: dit kan geen kwaad!
  ’t Is al wat ik te zeggen heb en het daarbij laat.

 180. 100_woorden 30 maart 2008 om 13:55

  @Jan Bouma
  Ik schreef inderdaad specifiek en wel het volgende: het gevoel dat alles allang gezegd zal zijn
  Ik baseer me dus niet op de feiten (daarvoor zou ik alle reacties door moeten worstelen) maar op mijn intuïtie die deels ingegeven wordt door ervaring. Die ervaring is dat in lange threads vaak dezelfde mensen aanwezig zijn die tot in het oneindige hun stokpaardjes berijden en oude "vetes" steeds weer opnieuw proberen uit te vechten.
  Dat mag natuurlijk – de vrijheid van meningsuiting is een groot goed – alleen ontneemt het mij vaak de lust om me daarin te mengen. Ik vind het tijdrovend en weinig productief hoewel ik de aanzet tot discussie, die de blogs van Aad zijn, op zich waardeer, wat ik in feite alleen maar tot uitdrukking kan brengen via een reactie waardoor ik mezelf in een soort Catch 22 manoeuvreer, maar goed.

 181. jan bouma 30 maart 2008 om 14:42

  @100 woorden 13:55
  "Het gevoel" wat je noemt vertaal ik liever naar de harde realiteit. Vervolgens wil ik daar zo weinig mogelijk misverstand over laten bestaan. En ook zo weinig mogelijk "woorden" aan verkwisten. Steek je kop in het zand om ze niet te horen. Ik heb niks aan vrijblijvend gezwets zonder dat die harde realiteit, weliswaar gehoord…, maar niet beantwoord wordt. En als je jezelf serieus wilt nemen zou ik toch dat blog van Aad en mij ‘The world according to Mithras’ (of m’n boek) tot je bagage willen rekenen. Tot dan blijft het oeverloos en zinloos gezwets.

 182. jan bouma 30 maart 2008 om 15:40

  @Allen
  Terwijl Aad aan zijn uitlating bezig is zoek ik even naar een passend aanvullend citaat voor het bovenstaande. Het is het slothoofdstukje uit m’n boek. Getiteld: "Een Griekse tragedie". Het eindigt met dezelfde open vraag die ik hierboven stelde:
  citaat:
  Terwijl Gij daar nog de ‘slaap-der-onschuldigen’ slaapt.. (alhoewel wie is er bij wake wel schuldig en in zijn slaap niet?!) hebben hedenochtend Sophocles en Socrates voor mij besloten U dit bericht met foto, en die handelen over een heuse Griekse Tragedie, te doen toezenden…
  Mijn verweer door verwijzing naar Menander bij Socrates baatte niet; hij baste mij toe "dat hier de intrinsieke waarde van de Tragedie uwen tongafbijting onnodig maakt… want als een Tempel – gelijk het Parthenon – ligt ook Uwen Tempel op de Acropolis!"
  "En" – zo vervolgde hij – (en nu ook met instemmend knikken van Sophocles en Protagoras die zich in het discours mengen) "laat varen uwen overweging, die van Menander die zegt:
  Zo vele gevallen heb ik gekend
  Van mensen die, niet van nature schurken,
  Het werden door tegenslag gedwongen.
  Want uwen zaak verdient alle aandacht, niet alleen van de dommen en onwetenden, maar ook van diegenen die al wisten maar blijven zwijgen; ik zal ze wraken!"
  Stilzwijgend heb ik zijn woorden aangehoord en staak voorlopig mijn rusteloze tijgertred achter de tralies.
  Gaarne vernemend wat de "Nieuwe Wereld" te zeggen heeft.
  Met groet!
  einde citaat.
  Het verhaal wat ik hier beschrijf is al zo oud als er mensheid bestaat. "Waar staat u voor?" is het eindeloos terugkerende refrein.

 183. 100_woorden 30 maart 2008 om 16:19

  @Jan
  Ik reageer in algemene zin op een blog van Aad, heb geen woord gewijd aan iets dat jij geschreven hebt en nu ga jij mij vertellen dat ik mezelf alleen serieus kan nemen als ik jouw boekje lees en tot die tijd alleen maar "oeverloos en zinloos gezwets" produceer?
  Je kunt niet beter duidelijk maken waarom ik dit soort discussie vermijd. Mensen die alleen hun eigen stokpaardje berijden, boeien me niet. Veel plezier met je eigen gelijk, ik hoop dat het niet al te eenzaam is.

 184. Aad Verbaast 30 maart 2008 om 16:41

  @100 woorden:
  Ook je eerdere reactie van hierboven: ik ben het helemaal met je eens 100 woorden. Dat is precies de reden dat ik me zelden uitgebreid in lange reactieblogs meng..
  Het onthoudt me echter niet te reageren als ik affiniteit heb met het onderwerp van de blog zelf.
  De catch 22 sitiuatie waar je over spreekt, vermijd ik dan door enkel nog eens teug te kijken en snel bladerend te kijken of en zo ja wat de auteur op mijn reactie gereageerd heeft.
  Dat blijkt efficient te werken.
  Ik hoop dat je regelmatig even ook bij mij op mijn bog reageert, ik stel je mening en visie er op op prijs..!!

 185. Aad Verbaast 30 maart 2008 om 16:45

  @Nelus:
  Ongelooflijk hè, dat weerstaion, net ook even hier er op gekeken: hier regent het ook!
  Weinig onderhoud, en foolproof..
  Succes? Uiteraard..
  Leuk detail: Net nog weer een container vol stenen (en wat touw) verscheept naar Canada.
  Ze willen daar een netwerk van bio-weertations opzetten langs de randen van de geletchers in de Rocky Mountains om op deze wijze nauweurig de eventuele opwarming (en de effecten daarvan) te monitoren..

 186. Aad Verbaast 30 maart 2008 om 17:03

  @Jan: net terug van het overleg tussen jongerlingen en ouderlingen.
  Dit onder het motto (op variatie van het thema van het boekenbal): je bent zo jong als een oudere zich kan voelen), rapporteer ik even de conclusie die wij hebben getrokken uit de gebeurtenissen vanmorgen en vanmiddag ook hier..
  Enfin:
  1.dat mensen niet zwijgen kan meer oorzaken hebben..
  2. Dat mensen niet zwijgen overigens ook.
  3. Het zich aangesproken voelen (letterlijk en figuurlijk) werkt niet direct uitnodigend om te spreken, maar eerder om te zwijgen..
  4. Mensen de kerk uitjagen, nodigt niet direct uit om in gesprek te blijven.
  5. In gesprek te blijven is toch wel een nobele doel naast een edel streven, wt wordt nagestreefd.
  6. Niemand hoeft zich overigens hiermee aangesproken te voelen.
  De jeugd heeft de toekomst zo zie je maar weer!! Helder als glas.
  Sterker nog, ze kwamen met een advies in deze:
  1. Kan een ouderling niet een keer een blog schrijven (jongerlingen – gezien de staat van het taalonderwijs zijn zeer onzeker geworden) waar de aanhoorders en (gezien dit medium) de aanzieners zich niet direct persoonlijk op aangesproken zouden hoeven voelen.
  2. ad 1: dat zou wellicht een aantal nieuwelingen kunnen aanzetten tot een reactie, om dan vervolgens een voorzichtig gesprek aan te gaan..
  3. ad 1: suggestie om dan wel met een zekere dosis humor en relativeringsvermogen dit verhaal op te stellen..
  4. Doel: volle kerken, en buurthuizen!!
  Vervolgens werd er verwachtingsvol rondgekeken..
  Aad heeft vervolgens aangegeven deze uitdaging aan te willen gaan, en is naar huis gesneld om dit voor elkaar te krijgen..
  En zo zal het geschieden.. :-))
  Binnenkort te zien op het Vblog!!
  Thema: waar staan zij voor in de ogen van de anderen!!Reactie is geredigeerd

 187. jan bouma 30 maart 2008 om 17:14

  @Aad
  Heb getracht nog wat aanvullend @100 woorden te sturen zeggende: "dat je het détail moet kunnen zien in het grotere geheel"; en nog een paar opmerkingen. Ze zijn letterlijk en figuurlijk niet aangekomen. Soit! Gelukkig zeg ik ook altijd; ‘take it or leave it!’ over mijn détails en het grotere geheel. En hiermee sluit ik aan bij je opmerkingen. Bovendien realiseert eenieder zich dat: geen antwoord altijd weer wel ’n antwoord is.
  Zo is de cirkel rond. Uiteindelijk is hierboven weer een heftig blog geschreven.

 188. Aad Verbaast 30 maart 2008 om 17:38

  @Jan: inderdaad een heftig blog is hier weer geschreven..
  Cathy heeft overigens nog vel bij te lezen.. Zou ze toch weer in bed liggen met een grog, na die ‘kanaal’ behandeling van gisteren??
  En nu geen vreemde associaties Jan: ze zei gisteren dat ze een wandelingetje langs het kanaal ging maken: vandaar..
  Maar met je mooie afsluitenden woorden, waar veel verzoening uit sprak is het inderdaad de hoogste tijd voor een nieuw blog.. in het kader van de opdracht: niemand hoeft zich op dez tekst aangesproken te voelen..
  Hoogstens deen enkele politicus die hier ook schrijft.. Maar bij voorbaat geef ik ze het voordeel van de twijfel..
  Want de politici gaan er aan.. van enige verzoening met mij ten aanzien van deze beroepsgroep is vooralsnog geen sprake :-))

 189. Aad Verbaast 30 maart 2008 om 17:39

  @allen:
  de titele van de nieuwe blog:http://www.volkskrantblog.nl/bericht/193175
  Ik zie jullie graag ook daar!! :-))

 190. Aad Verbaast 30 maart 2008 om 18:16

  En nog hier uiteraard..

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: