Aad Verbaast

te gek voor woorden eigenlijk

The World according to Mithras..

jan bouma is een frequent bezoeker van de vblog. zijn vast thema is zijn pleidooi voor een ultieme oplossing voor alle wereldproblemen. de nieuwe wereldorde.

Een ware wereldrevolutie wordt door hem gepredikt. Aan iedereen die het horen wil en niet horen wil..

Naar aanleiding van mijn blog Oorlog? Het is allang oorlog, en het zal alleen maar erger worden.. ontspon er zich daar een interessante discussie.
 
Ik gaf in die blog mijn zorgen aan. Jan Bouma kwam met zijn oplossingen. Uiteraard altijd positief als iemand oplossingen heeft, we mopperen met zijn allen al genoeg, soms te veel..

In de discussie met Jan werd zijn boek (May all other Flags burn in Hell) door Jan en mij gefileerd tot op het bot. Het werd de kortst mogelijke samenvatting, maar wel de essentie.

Reden genoeg voor mij om in deze blog een overzicht te geven van zijn concept van de nieuwe wereldorde, zoals hij dat noemt. Maar wel in mijn eigen woorden..

Ik geef de samenvatting zonder enig waardeoordeel. Ik zal me hier ook onthouden van mijn mening over de waarde van zijn oplossingen, noch het realiteitsgehalte er van.

Bij wijze van hoge uitzondering  wordt deze reactie ruimte geheel aan Jan Bouma ter beschikking gesteld. Hier dan de samenvatting:

De nieuwe wereldorde, de wereldrevolutie, de wereldraad.

Fundament: De Universele Verklaring van de Rechten van de Mens

Noodzakelijke voorwaarden en spelregels voor alle landen:
1. Acceptatie dat het uitgangspunt van handelen voor iedereen is: Handvest voor de Rechten van de Mens.
2. Het Handvest definieert tevens het begrip integriteit.
3. Erkenning (eenmalig) dat het Machtsdenken heeft geleid tot niet integer handelen in het verleden.
4. afstand nemen van Machts-denken en accepteren van Integriteits-denken.
5. Onvoorwaardelijke acceptatie van wereldraad, zijn taken en bevoegdheden en besluiten.
6. Non proliferatie verdrag voor alle landen.
7. Onvoorwaardelijke steun voor het sanctiebeleid en de consequenties daarvan (zie hierna).

Taken van Wereldraad.
1. defensie
2. oplossing energievraagstuk
3. beheer zoetwatervoorraden

Samenstelling en werking van de wereldraad, taken en bevoegdheden.
1. Elk land heeft één afgevaardigde door het land zelf te bepalen (ongeveer 192 landen nu).
2. Elke afgevaardigde heeft één stem (ongeacht grootte etc.).
3. Voorstellen mogen van ieder land worden ingebracht.
4. Voorstellen kunnen worden ingebracht eerst nadat deze zijn getoetst (Internationale Hof van Justitie) of deze aan de Noodzakelijk Voorwaarden en Spelregels (zie boven) voldoen.
5. Voorstellen kunnen slechts met een unaniem nee, of unaniem ja worden verworpen respectievelijk aangenomen.
6. Tegenstemmers (behalve bij unaniem nee), worden buitengesloten van de wereldraad.
7. Staten die zijn buitengesloten worden onder eensluidende vooraf afgesproken regels, gesanctioneerd.
8. Deze sancties zijn: economische, politieke, en sociale sancties.
9. Uitgesloten landen kunnen zich alsnog weer aansluiten eerst nadat ze alle voorgaande besluiten ratificeren en conform uitvoeren.

Tot zover mijn samenvatting. Door Jan goedgekeurd overigens..

Een oude Chinese wijsheid (Yunn Pann):
Before the brilliant person begins something great, he must look foolish to the crowd.

Mijn thema en open vraag: ‘brilliant’ or ‘foolish’?
Of zoals Jan Bouma wel eens door een van zijn referenten is genoemd: “een nieuwe Multatuli”?
 

Jan Bouma:  the Floor is all yours!!

Jan zit al te popelen in de reactieruimte..  Hij houdt het integer heeft hij beloofd..

Verdere bron: de website van Jan Bouma: Villa Mithras

358 Reacties op “The World according to Mithras..

 1. Aad Verbaast 3 februari 2008 om 17:16

  Jan, ga je gang… Ik pak vast een borrel 🙂

 2. jan bouma 3 februari 2008 om 17:22

  "The floor is all yours!" Aad. Thanks. Waardeer dat zeer. En zeker dat je je kolommen wilt openstellen aan…, ja, hoe zal ik het zeggen: een (voorlopig) mislukte acceptatie van de universele menselijke waardigheid van individu en natie in de praktijk?
  Volgens het Handvest (zie hierboven) zouden we er wel recht op hebben. Mogelijk zal dit blog op de vraag antwoord bieden waarom dat niet het geval is. Zijn we het eens dat het Handvest niet wordt uitgevoerd? Dat is de eerste vraag. En, zo ja, waarom niet?

 3. sjors 3 februari 2008 om 17:31

  Leuk idee, maar erg utopisch. Feit is dat je als Nederlander helemaal geen sociale wereldorde wilt omdat we er dan in Nederland economisch hard op achteruit gaan. JE hebt er geen idee van hoe hard wij van onze macht buiten onze landsgrenzen profiteren.

 4. Aad Verbaast 3 februari 2008 om 17:33

  @Jan, Handvest: ik kan daar heel duidelijk in zijn: het is een grote schande dat het handvest door vele landen met voeten worden getreden!!

 5. Aad Verbaast 3 februari 2008 om 17:36

  @Sjors.. Ik heb beloofd (aan me zelf) om niet op het model van Jan verder in te gaan. Dat is aan Jan.
  Maar als je stelt: achter uit gaan, of profiteren.. kunnen er natuurlijk nog best andere oplossingen zijn waar we met zijn allen beter van worden.. Toch?
  Kunst is die oplossing te vinden..
  Of is het systeem waar we nu met zijn allen in ronddraaien de enige goede??
  Of geef aan wat er dan anders moet en kan..Reactie is geredigeerd

 6. jan bouma 3 februari 2008 om 17:51

  @sjors 17:31
  Maar als nu zou blijken, na gedegen analyse, dat "de Nederlander" niet in werkelijkheid "zijn eigen belang dient" en "erop achteruit gaat"?
  Zou het dan geen aanbeveling zijn om eerst te definiëren of het belang van Nederland toch ook niet samenvalt met het belang van de wereld?
  Tenslotte leven we wel in een tijdperk van de geglobaliseerde wereld. Ook wat betreft dus de onderlinge economische verbondenheid en verwevenheid van de economieën.
  Daarnaast blijft de vraag bestaan of het gerechtvaardigd is, geredeneerd vanuit het Handvest dat we ondertekenden, of dan OOK niet de geldende universaliteit moet worden onderkend?

 7. jan bouma 3 februari 2008 om 18:01

  @allen
  Tussentijdse opmerking.
  U ziet hier in a nutshell al waarom het draait door de opmerking van @Sjors hierboven. Achten wij ons wereldburger of alleen maar inwoner van een bepaald land. De "Amerikaan according Bush" denkt dat hij geen boodschap eraan heeft om die vraag te beantwoorden. Doen we dat ook niet in Nederland? (Zomaar even tussendoor een opmerking).
  En als u zegt: "geen boodschap!" Wat is dan wel uw legitimatie?

 8. Dwarsligger 3 februari 2008 om 18:10

  @Aad: Mooie samenvatting in eigen woorden van jouw succesvolle discussieblog. Hoewel ik voor mijn gevoel (zeker als ik vanuit het denkraam van mijn alter-ego Kokopelli redeneer) toch nog wel een aantal zaken mis. Ten eerste de definitie van ‘integriteit’. Wat valt daar allemaal onder? Verder is weliswaar de gelijkwaardigheid van alle landen ter wereld vastgelegd, maar hoe zit het met de gelijkheid van mensen binnen één land. Hoe gaat dat geregeld worden? En ik mis uiteraard een zeer heet hangijzer: hoe wordt met religie omgegaan. Want Macht = Olie = Zoetwater en omgekeerd, maar de diversie religies lopen als een (soms) verborgen rode draad door alles heen. Ik zie daarover nog niet zo gek veel concreets in jouw definities staan. Net zoals individuele sociale en culturele rechten en plichten.
  Het klinkt me allemaal nogal utopisch in de oren, maar ik realiseer me ook dat je tenslotte érgens moet beginnen wil je ergens komen.
  En ik noem ook maar wat hoor. 😉
  Ik wacht met spanning het vervolg van de discussie af…
  Dwarsligger / Kokopelli

 9. Aad Verbaast 3 februari 2008 om 18:12

  @Dwarsligger: bedankt voor de uitgebreide reactie.. Maar ik houd mijn lippen even stijf dicht ten aanzien van je (terechte) vragen.. De vloer in deze is immers voor Jan.. Hij mag daar (en doet dat ook weet ik) zijn antwoorden op geven.. Die kans wil ik hem graag geven!!
  Het zijn overigens (en dat kan ik wel zeggen) absoluut to the point punten die je geeft..
  Geeft mij wel een kik, en ook ik wacht me spanning de (zinvolle) discussie hierover af..Reactie is geredigeerd

 10. jan bouma 3 februari 2008 om 18:23

  @Dwarsligger 18:10 uur.
  Het is niet waar wat u opmerkt over een niet bestaand universeel geldend begrip omtrent de Integriteit en de menselijke waardigheid. Men leze het Handvest. Er is geen misverstand mogelijk.
  Voorts heb ik uw (terecht opgemerkte!) storende en frustrerende belemmeringen opgeruimd door die nieuwe voorgestelde wereldrevolutie. We kiezen immers dan representanten die WEL boodschap hebben aan het Handvest.
  Graag uw commentaar op dit. Anders draaien we ’n beetje om de hete brij heen denk ik.

 11. Erik van Donk 3 februari 2008 om 18:29

  Samengevat: Jan Bouma is een Wellsiaanse anti-religieuze socialist, die veel heil ziet in een wereldregering. Die wereldregering zou niet gebaseerd moeten zijn op parlementaire democratie; het stemrecht zou volgens hem alleen weggelegd moeten zijn voor wetenschappers, ingenieurs etc.
  Voor een vergelijking: lees http://etext.library.adelaide.edu.au/w/wells/hg/w45th/ van H.G. WellsReactie is geredigeerd

 12. jan bouma 3 februari 2008 om 18:37

  @Erik van Donk
  Volkomen onjuiste conclusie. Terwijl u dit ook wel weet want ik heb eerder aangegeven dat de wereldraad slechts 3 belangrijke onderwerpen onder haar hoede zal nemen. Dat zijn – inderdaad – de belangrijkste machtsfactoren op basis waarvan…. ja, let u nu op! we moeten concluderen dat ze misbruikt worden door de huidige politieke representanten en waardoor die negatieve Balans ontstaat.
  U verwijt mij iets ten onrechte! Tenzij u zou menen een positieve Balans te kunnen opmaken.
  Daarnaast maakt u nog een fatale en kardinale onjuiste fout in uw redenatie:
  die wereldraad wordt volledig door de nationale parlementen gemandateerd in mijn model. Dus niks! "Niet gebaseerd op parlementaire democratie!"Reactie is geredigeerd

 13. Erik van Donk 3 februari 2008 om 18:44

  @Jan,
  Nou, nou, nou, niet gelijk vuur spugen. Ik lever niet eens kritiek!
  Als ik je even mag citeren:
  "1. Elk land heeft één afgevaardigde door het land zelf te bepalen (ongeveer 192 landen nu).
  2. Elke afgevaardigde heeft één stem (ongeacht grootte etc.)"
  Dit klinkt mij meer als een meritocratie, dan als een democratie in de oren.

 14. jan bouma 3 februari 2008 om 18:47

  @allen
  tussentijdse opmerking no. 2
  Indien u, en ik mag aannemen dat dat zo is, uw toekomstige wereld voor u en uw kinderen werkelijk interesseert moge ik aanraden toch het vorige blog @Aad te lezen. Uit de reacties van @Sjors en @Erik van Donk blijkt dat ze dat niet gedaan hebben.
  (Uiteraard mag u deze conclusie bestrijden als u er redenen toeziet dat ik ongelijk heb)

 15. jan bouma 3 februari 2008 om 18:50

  @Erik
  zie mijn commentaar no. 2.
  Er is geen sprake van "de meritocratie". Dat zijn veelal lieden die de toets van INTEGRITEIT niet kunnen doorstaan. Geen misverstand!

 16. Erik van Donk 3 februari 2008 om 18:57

  @Jan
  Hoor eens, als je het niet wilt lezen, houdt het op, hoor… Leg me maar eens uit in Jip en Janneke taal welke conclusie ik nog niet getrokken zou hebben.
  En meritocratie betekent zoveel als bestuur door de juiste man op de juiste plaats.Reactie is geredigeerd

 17. Dwarsligger 3 februari 2008 om 19:00

  @Jan: Naar aanleiding van jouw reactie op Erik (18.37 uur). Een vraag dan maar: Als de wereldraad gemandateerd wordt door alle parlementen, dan heb je toch twee problemen. Allereerst is niet ieder parlement per definitie democratisch te noemen. Kijk maar naar ‘democratieën’ zoals Kenia, Afghanistan en, als we Bush mogen geloven, binnenkort ook Irak. Een land dat tot op het bot verdeeld is in Koerden, Shiieten en Soennieten. Welke religie denkt u dat ‘het parlement’ in dat hypothetische geval zal gaan vertegenwoordigen?
  Helaas is deze lijn naar vele landen door te trekken. Een mandaat van ieder nationaal parlement geeft dus geen enkele garantie dat datzelfde mandaat ook voor ieder individu binnen die natie zal gelden.
  Overigens, en dat is misschien mijn punt van zorg: u beweert dat Erik een ‘fatale onjuiste fout’ maakt. Dit klinkt mij bijna dogmatisch in de oren en maakt een open discussie een stuk moeilijker. Voor je het weet hebben we hier, à la de Wilderiaanse controverse, straks ook met twee verstarde kampen te maken die definitief hun stellingen hebben betrokken. Wordt het alleen nog een kwestie om alternatieve bewoordingen voor ‘Multiculturalist’ en ‘Politiek Correct’ te definiëren.
  Oftewel, laten we deze discussie daarom zo open mogelijk proberen te houden zonder in de aloude valkuil van prematuur gestelde stigmata te vallen.
  Dus ik denk niet dat we hier met zijn allen om de hete brij heen dansen: volgens mij is iedereen behulpzaam in uw (en onze) queeste naar een sluitende definitie van wat een wereldraad zou moeten zijn, inhouden en kunnen.
  En hoe die dan uiteindelijk te kunnen realiseren uiteraard!
  Dwarsligger / Kokopelli

 18. jan bouma 3 februari 2008 om 19:01

  @Erik
  Kijk dan even naar je "conclusie" hierboven van 18:29 uur!!! Je spreekt je hierzelf toch behoorlijk tegen! Logisch dat ik daarop reageer.
  Ga svp terug naar het vorige blog van @Aad en waarin we ongelooflijk veel tegenwerpingen hebben opgelost.

 19. Erik van Donk 3 februari 2008 om 19:01

  @Dwarsligger / Kokopelli
  Juist!

 20. Erik van Donk 3 februari 2008 om 19:02

  @Jan,
  Waar spreek ik mezelf tegen?

 21. Dwarsligger 3 februari 2008 om 19:07

  @Erik: Sorry dat ik ook af en toe eens een duur woord ertussendoor flap. Ik heb Jan in een vorige discussie er ook al eens op gewezen dat het allemaal wat simpeler doch even krachtig gezegd kan worden.
  Dwarsligger / Kokopelli

 22. jan bouma 3 februari 2008 om 19:08

  @Dwarsligger 19:00 uur.
  Goeie opmerkingen. Ik denk dat de ‘bottle-neck’ zit in de erkenning van die universele waarden volgens het Handvest en de respectieve Staten die dat (dus) ook moeten erkennen. Ze hebben er wel voor getekend. Et voilá! Ziedaar de discrepantie tussen Wet enerzijds met Praktijk anderzijds.
  Ook in die landen zal er een oppositie bestaan die dit begrijpt en daar ook voor vecht. Met de steun van de landen (zoals Nederland) zal het hen steunen dat "wij" in ieder geval stelling hebben gekozen.
  Ergo: het mandaat omtrent de geldende universele integriteit is wel degelijk door elk land te geven.

 23. Erik van Donk 3 februari 2008 om 19:13

  Ik denk eerder dat Jan’s Wereldstaat er komt na een katastrofe dan een revolutie…

 24. Aad Verbaast 3 februari 2008 om 19:15

  @Allen (en Jan in het bijzonder): Jan, we hebben in de vorige blog veel bediscussieerd, je verwijst er al veelvuldig naar.
  Maar verwacht niet dat de reageerders dat allemaal gaan lezen..
  We hebben ook niet in gezamenlijkheid veel opgelost..
  Wat we daar wel hebben opgelost is om een heldere samenvatting samen op te stllen van hetgeen je in je boek stelt. Dat is wat anders dan het er over eens zijn wat er in staat..
  Verder: ik lees een pleidooi van de reageerders voor meer Jip en Janneke taal.
  Dat is een vertaling voor ‘een voor iedereen te begrijpen taal’..
  Ik ondersteun dat!!
  Mijn pleidooi aan je: probeer het eenduidig en duidelijk te houden.. Want de discussie is zeker de moeite waard!!! Ga door zou ik zeggen!!Reactie is geredigeerd

 25. jan bouma 3 februari 2008 om 19:15

  @allen
  tussentijdse opmerking no. 3
  Je vraagt je af, zoals ik aan mezelf al eerder deed, wat het belang is van mijn tegenstanders.
  Dat belang is mogelijk eindeloos variabel. Eentje ervan luidt (naar mijn mening): het niet kunnen toegeven dat iemand gelijk heeft. Ik wil best mijn belang opgeven ("van het gelijk") maar daar moeten wel redenen voor zijn.

 26. jan bouma 3 februari 2008 om 19:19

  @Aad
  Zeg mij wat Jip en Janneke-taal is! Ik zou eraan willen voldoen. Maar ik kan niet anders spreken dan zoals ik spreek. De bekende "vogel" weet je wel.
  Dat brengt mij overigens op het punt van de interpreten, de wetenschappers, de recensenten die "mijn taal" (desgewenst) in een andere en begrijpelijker vorm willen vertalen…

 27. Aad Verbaast 3 februari 2008 om 19:21

  @Erik van Donk: je geeft daar een interessant gedachte!
  Misschien is er wel een catastrofe voor nodig om iets geweldigs (afgezien van de mening van Jan dat zijn concept geweldig is) tot stand te brengen..
  De historie leert ons wel dat catastofes tot veel veranderingen hebben geleid…
  Wat voor soort catastrofe denk je dan aan?Reactie is geredigeerd

 28. jan bouma 3 februari 2008 om 19:25

  @allen
  Het voorgaande..; uiteindelijk tracht de mens te communiceren met de ter beschikking staande taal. Eerder heb ik al opgemerkt dat Wittgenstein ook geen filosofische problemen zag doch slechts "taalproblemen". Misschien dat deze opmerkig er toe doet?

 29. jan bouma 3 februari 2008 om 19:28

  @Erik 19:21
  Sorry! Nergens heb ik geponeerd "dat ik iets geweldigs" zou hebben verkondigd. Ik beroep mij op conclusies en presenteer die in bescheidenheid. Met daarbij de uitroep: ‘Take it or leave it!’ Zie overigens hierboven 19:25.

 30. Aad Verbaast 3 februari 2008 om 19:31

  @Jan Bouma: ik weet niet wie Wittgenstein is, laat staan dat ik me er achter kan ‘verschuilen’…
  Dus: het doet er (voor mij) niet toe..
  Spreek de taal van de ontvanger zou ik zeggen. En niet slechts de taal van de eigen zender..
  Tip?
  "take or leave it": lijkt me niet de open instelling voor een zinvol debat Jan: ik weet dat je beter kunt.. :-)Reactie is geredigeerd

 31. jan bouma 3 februari 2008 om 19:39

  @Aad 19:31
  Tip? Ik zou het niet weten of toch weer wel..
  Ik raadpleeg daarvoor mijn goede leermeester Godfried Bomans. Die zei in een van zijn aforismen:
  "Je hoort bij ons zelden discussies in de zin van een gedachtenwisseling. Je hoort twee monologen. Degene, die niet aan het woord is, staat hoofdschuddend te wachten. Hij luistert niet. HIJ VOELT ZICH ONDERBROKEN. En hij duldt deze pijniging alleen door het besef, dadelijk weer aan de beurt te zijn".
  Vaak, beste vrienden, merk ik dat dat op deze blogs ook het geval is en ik wil mezelf er niet aan onttrekken. Maar laten we in godsnaam wel even alles tot ons nemen wat de ander zegt.Reactie is geredigeerd

 32. Aad Verbaast 3 februari 2008 om 19:46

  @Jan Bouma: kijk die Godfried ken ik wel, bewonder hem ook.. Je overweging ondersteun ik dan ook ten volle.. Jij ook, vertrouw ik op.Reactie is geredigeerd

 33. jan bouma 3 februari 2008 om 19:51

  @Erik 19:13 (alsnog)
  "Eerst moet er maar sprake zijn van een catastrophe" alvorens we de bakens willen verzetten. Is dat nou zo? Ik bedoel we kunnen toch alle bekende parameters nu in ogenschouw nemen om vast te stellen: dit gaat zo niet langer. Het zal weinig uitmaken of er nu 9,4 miljard mensen zullen zijn in 2050 (heb je kinderen?) of 200 miljoen minder omdat de demografen iets niet goed hebben ingeschat?Reactie is geredigeerd

 34. Dwarsligger 3 februari 2008 om 19:56

  @Jan: Even iets geheel off-topic. Heb je wel eens voor gein onder http://www.volkskrantblog.nl/blog/6749 gekeken en een paar verhalen van de Kip Nox en haar Zusjes gelezen. Met name de kersttrilogie. Maar er staan nog veel meer van deze sprookjes voor grote én kleine kinderen. Misschien dat je ooit als kinderverhalenschrijver daar ook eens een oordeel over wilt geven. Alvast bedankt.
  Ik moet nu even iets anders gaan doen. Ik kijk straks nog wel even hoe het Aad Vergaat 😉
  Dwarsligger / Kokopelli

 35. Ramirezi 3 februari 2008 om 20:00

  Het zou mooi zijn, maar tot op heden lukt het nog niet eens om een beetje normaal in de gemeenteraad tot oplossingen te komen, laat staan….

 36. Annem van den burg 3 februari 2008 om 20:04

  @ Jan Bouma. In vorige blogs heb ik jou gezegd dat integriteit niet bestaat. Je gaf geen definitie van ‘integriteit".Er zijn geen meetmiddelen voor!
  Vervolgens zei je dat Handvesten inderdaad, zoals ik je zei, niet werden nageleefd.
  Vervolgens schold je mij uit voor van alles en nog wat!
  Jan ik vind het programma niet utopies maar volkomen naief.Ik heb er geen woorden voor, voor jouw naïviteit.
  Groet, An.

 37. alib 3 februari 2008 om 20:05

  Eric van Donk zit er niet ver naast met zijn constatering van 18:29. Mijn aanvulling: het is een variant op ‘De Staat’ van Plato, met dat verschil dat de mensen worden afgevaardigd en man of vrouw kunnen zijn.
  Wie zou er de macht uit handen willen geven aan ‘wijzen’ of technocraten? Ik niet in ieder geval. Wat vandaag integer is kan morgen de nieuwe dictatuur zijn. En niemand die het dan nog kan tegenhouden. Eigenlijk is Jans oplossing de ultieme bevestiging van het verlangen om ‘gestuurd’ te worden, een veilig ‘thuis’ te creeren. Pappie en mammie (de wereldregering) doen dat voor ons, pappie en mammie zijn de baas, laten we ze vooral alle macht geven.
  Integriteit kan nooit een gecontroleerde factor zijn in het bestuur van een regio, staat, statenbond. Integriteit staat altijd ter discussie, kan alleen verkregen worden op basis van vertrouwen. Veel dictators kregen dat vertrouwen van hun volk (Mussolini, Hitler, Perron), een meerderheid (of bijna een meerderheid) van de mensen ging uit van de integriteit van de Leider. Onterecht naar zou blijken. Afzetten was ondertussen moeilijk geworden (volksopstand, geallieerden etc waren daarvoor nodig).
  Een eventuele ‘wereldregering’ kan alleen werken als een democratische controle (mogelijkheid tot wegzending, vervanging etc.) mogelijk is. Geen afgevaardigden van landen of volken aub maar enkel mensen. Een ‘wereldregering’ behoort een beperkte macht te hebben, niet een absolute. Macht dient gespreid te worden; het in handen leggen van een kleine groep is vragen om dictatuur, vragen om onderdrukking, vragen om moeilijkheden, verscherping van de tegenstellingen.
  Alleen bescheidenheid (gespreide macht) kan ons redden. Consensus over wat moet gebeuren.Reactie is geredigeerd

 38. jan bouma 3 februari 2008 om 20:07

  @allen
  tussentijdse opmerking no. 4
  Ik vind het prima hoor als men ‘spaken in mijn wiel’ kan steken waardoor mijn voorgestelde "positieve verandering" (het woord wereldrevolutie heb ik geschrapt) teniet gaat. Maar als u met mij tot de conclusie zou komen: "Waarom doen we dat niet?" Wat ik voorstel, en terwijl u weet dat ik gelijk heb, zou dat dan toch wel ”n bloody shame’ zijn voor uw eigen intellect.

 39. Erik van Donk 3 februari 2008 om 20:10

  @Aad,
  Jan is een voorstander van iets. Het lijkt me onwaarschijnlijk dat je voorstander bent van iets dat niet "geweldig" is.
  Voor de rest: een oorlog tussen de grote mogendheden, een milieuramp, een terroristische aanslag, doorhalen wat gewenst is…

 40. Erik van Donk 3 februari 2008 om 20:13

  @Alib,
  Ter aanvulling:
  "These people will eliminate the old capitalist class, crush the working class, and so organize society that all power and economic privilege remain in their own hands. Private property rights will be abolished, but common ownership will not be established. The new ‘managerial’ societies will not consist of a patchwork of small, independent states, but of great super-states grouped round the main industrial centres in Europe, Asia, and America. These super-states will fight among themselves for possession of the remaining uncaptured portions of the earth, but will probably be unable to conquer one another completely. Internally, each society will be hierarchical, with an aristocracy of talent at the top and a mass of semi-slaves at the bottom." (James Burnham)
  "There will be no curiosity, no enjoyment of the process of life. All competing pleasures will be destroyed. But always — do not forget this, Winston — always there will be the intoxication of power, constantly increasing and constantly growing subtler. Always, at every moment, there will be the thrill of victory, the sensation of trampling on an enemy who is helpless. If you want a picture of the future, imagine a boot stamping on a human face …for ever." (George Orwell)

 41. jan bouma 3 februari 2008 om 20:14

  @Alib 20:05
  Paar opmerkingen:
  1. Plato had geen wereldregering met een geabstraheerd forum voor ogen met betrekking tot de machtsfactoren. Dat zijn bij mij – gedelegeerd – 3 onderwerpen. Natuurlijk heb je gelijk inzake de "individuele integriteit". maar ook die hebben de volken middels het Handvest goed gedefiniëerd. Je beroep daarop dat dat niet zo zou zijn faalt.
  Dank voor je reactie overigens (idem voor elk andere) maar graag antwoord!

 42. Zilvertje 3 februari 2008 om 20:19

  Dit ga ik straks op mijn gemak lezen.

 43. jan bouma 3 februari 2008 om 20:20

  @Erik 20:13
  Acht je genoemd citaat nu relevant in relatie met "de oude" dan wel mijn nieuwe "toekomstige" situatie van betekenis?
  Als je je beroept op geen enkele geabstraheerde vorm van het "machtsdenken", zoals @Aad zo mooi formuleerde, blijf je ronddraaien in een vicieuze niets oplossende cirkel met negatieve uitkomsten.
  Ga nu eens uit van mijn voorgesteld model. Denk je eens in wat er dan gebeurt.

 44. Aad Verbaast 3 februari 2008 om 20:21

  @Erik: omdat je mij direct aanspreekt reageer ik op je reactie:
  Uiteraard stelt iemand (Jan in deze) iets waar hij bijna onvoorwaardelijk in gelooft, dat het geweldig is.. Maar het ontslaat degene dan niet, naar mijn mening, van de verantwoordelijkheid open het debat in te gaan..
  Jan gaat wel het debat aan zie ik.. open: daar kan men van mening over verschillen.
  Je rampen: ja daar kan ik me wel iets bij voorstellen… Ik ga over rampen, en de mogelijke positieve effecten daarvan ook nog wel eens een blog schrijven… Soms zijn rampen, hoe vervelend ook, wel eens nodig..

 45. Aad Verbaast 3 februari 2008 om 20:22

  @Zilvertje… dat zei je bij de vorige blog ook (over oorlogen en zo..).
  En je deed het nog ook!
  Je bent een schat!!

 46. jan bouma 3 februari 2008 om 20:23

  @Zilvertje
  Lief, lief zilvertje: ga je gang! Denk erom ik neem het ook voor de vrouwen op. Tenslotte zal in die afgevaardigde wereldraad onverbiddellijk de eis gelden dat 50% man en 50% vrouw zal zijn…

 47. Erik van Donk 3 februari 2008 om 20:27

  @Jan,
  =Acht je genoemd citaat nu relevant in relatie met "de oude" dan wel mijn nieuwe "toekomstige" situatie van betekenis?=
  Beide… Revoluties hebben de slechte neiging hun kinderen op te eten.
  Uw theorie is krankzinnig, maar niet krankzinnig genoeg om waar te zijn.
  Met alle respect aan je boek en je werk, maar ik merk dat de discussie dreigt dood te lopen.
  Het grootste probleem is dat je "schuldig" maakt aan dead-level-abstracting. Je abstraheert slecht op 1 niveau, en niet naar boven of naar beneden.
  Ik heb al eens blog gewijd aan je revolutie (in wat voor vorm dank ook) en gesteld dat deze sowieso onmogelijk is. Het is namelijk niet mogelijk alle factoren in kaart te brengen die nodig zijn voor je top-down benadering die voorstelt. En dan heb ik het nog niet eens over hoe macht corrumpeert…

 48. jan bouma 3 februari 2008 om 20:28

  @Aad 20:21
  Sorry! Toch een correctie. Ik ruil onmiddellijk mijn "geloof" in voor een beter ander geloof. Ik ben niet dogmatisch. Flexibiliteit in het denkvermogen was, denk ik, nu juist de oorzaak om te breken met oude gedachtepatronen.

 49. jan bouma 3 februari 2008 om 20:38

  @Erik 20:27
  Inderdaad blijken wij gewoon tegenover elkaar te staan. Ik met in handen de dwingend geachte parameters die tot verandering moeten leiden. Jij slechts met je (oude) opmerking; "dat de revolutie haar (eigen) kinderen zou opeten". Idem misken je de selectie-criteria op basis waarvan die afgevaardigden gekozen worden. Bovendien misken je die ‘halfjaarlijkse benoemingen’ waardoor die "corrumperende invloed" tot het minimale of onmogelijke is teruggebracht.
  Ik heb een zeer persoonlijke vraag aan je.
  Wat is nou jouw belang om niet het mijne (en dat van de wereld) te kunnen paralelliseren voor een gezamenlijke oplossing? Ben benieuwd.

 50. Ruud Zweistra 3 februari 2008 om 20:50

  Al eerder opgemerkt: eerst moet een minimum aan landen een minimum aan democratie hebben, voor dat je hogere stappen kunt nemen.
  Aan beide voorwaarden is nog lang niet voldaan.
  De eerste stappen op weg naar verbetering van de democratie is het uit hun huidige macht zetten de alfa-intellectuele taalverkrachters die nu de politiek en de media beheersen. Hun emo-dictatuur is in volkomen tegenspraak met alles waar democratie voor staat.
  Mensen die taal misbruiken om politieke boodschappen in emotionale vorm te gieten, zouden onmiddellijk alle toegang tot de media ontzegt moeten worden. Iemand die wat te berde te brengen heeft, kan dat onbeperkt op inhoudelijke wijze doen.
  Het spreekt voor zich dat dit soort voorstellen, die een stuk haalbaarder zijn dan die van jan bouma, op virulente tegenstand van de taalverkachters zal leiden. Deze voorstellen beschrijven taalverkrachter als het uit handen geven van de macht aan ‘wijzen’ of democraten – een glaszuivere vorm van het cynisme van http://www.rijnlandmodel.nl/achtergrond/algemene_semantiek/hayakawa/ned/voorwoord_boek-1_roodoog.htm.
  Maar het is ook geen wonder: zij, de onwijzen en onderbuikschrijvers en onderbuiksprekers (hé: mooi nieuw begrip), hebben nu de macht.
  En zijn voor een groot deel verantwoordelijk voor de puinzooi in de wereld.Reactie is geredigeerd

 51. Erik van Donk 3 februari 2008 om 20:51

  @Jan,
  Ik heb geen enkel belang, daar ga je de fout in. Ik ben een realist, jij een idealist. En er is niets mis met idealisme, totdat de feiten de idealen inhalen.
  Het grootste probleem in de wereld is het militair-industriele complex in de grote mogendheden:
  "War is a racket. It always has been. It is possibly the oldest, easily the most profitable, surely the most vicious. It is the only one international in scope. It is the only one in which the profits are reckoned in dollars and the losses in lives. A racket is best described, I believe, as something that is not what it seems to the majority of the people. Only a small ‘inside’ group knows what it is about. It is conducted for the benefit of the very few, at the expense of the very many. Out of war a few people make huge fortunes."
  (U.S. Marine Major General Smedley Darlington Butler)
  Iemand als Naom Chomsky stelt dat door de wereld in een staat van semi-permanente oorlog te houden, de belangen van een selcte groep het best gediend is. En zelfs een neo-con als Samuel Huntington heeft toegegeven dat "The West won the world not by the superiority of its ideas or values or religion but rather by its superiority in applying organized violence."
  Ik daag je uit mij 1 geslaagde revolutie te noemen. Geloof me, je vindt er geen een…Reactie is geredigeerd

 52. jan bouma 3 februari 2008 om 20:54

  @allen
  ondertussen opmerking no. 5
  Terwijl @Erik hopelijk nadenkt> Hierbij een paar van zijn (voetstootse) aannames: (zie 20:27)
  1. "uw theorie is krankzinnig, maar niet krankzinnig genoeg om waar te zijn"
  Zo’n uitspraak staat gelijk aan: die kleur is zowel wit/zwart/blauw/en groen tegelijk. Leuke dialectische woordenspelletje. De wereldburger zal er niet veel mee opschieten vrees ik.
  2. "je abstraheert slechts op 1 niveau"
  Onzinnige opmerking. Er worden namelijk ten aanzien van het machtsdenken in de wereldraad 3 belangrijke beleidszaken geabstraheerd. Men moet wel willen lezen wat ik geschreven heb.
  Zomaar een paar opmerkingen…

 53. Erik van Donk 3 februari 2008 om 20:56

  Neem eens een lesje General Semantics
  enne:
  "uw theorie is krankzinnig, maar niet krankzinnig genoeg om waar te zijn" is een uitspraak van Niels BohrReactie is geredigeerd

 54. jan bouma 3 februari 2008 om 20:59

  @Erik 20:51
  Tuurlijk geef ik je gelijk dat er in de achterliggende geschiedschrijving OOIT ook maar een precedent aan vooraf gegaan is met wat ik nu voorstel. En daarmee vergelijkbaar is.
  Het is absoluut niet terecht dat je slechts naar het verleden verwijst om mijn wereldrevolutie af te wijzen. Dat is per definitie onmogelijk. Een mislukking blijkt – ook alweer per definitie! – nu eenmaal ALTIJD achteraf. Nooit vooraf. Logica!

 55. jan bouma 3 februari 2008 om 21:02

  @Erik 20:56
  Ook jouw aangeprezen "General Semantics" kan mijn stelling van hierboven niet weerleggen. Ik hoop dat de lezers van dit blog dat goed begrijpen..Reactie is geredigeerd

 56. Erik van Donk 3 februari 2008 om 21:02

  En als de hemel valt, hebben we allemaal een blauwe hoed. Ook logica.

 57. Erik van Donk 3 februari 2008 om 21:04

  ‘Ook jouw aangeprezen "General Semantics" kan mijn stelling van hierboven niet weerleggen’
  Bewijs het.

 58. jan bouma 3 februari 2008 om 21:05

  @Erik
  Ook dit is een onjuiste aanname van je. Ik verzeker je dat we allemaal een "rooie hoed" zullen hebben… Zie je nou zelf niet in dat je vastloopt? Je roept maar wat; helaas! Sorry!

 59. jan bouma 3 februari 2008 om 21:10

  @Erik
  Er staat sowieso een belangrijke vraag aan je open die je niet beantwoord hebt. Die van 20:38. "Geef nou eens aan wat jouw belang is…enz." Graag antwoord.
  2.
  Je vraagt mij jouw "General Semantics"-opvattingen te weerleggen. Dat deed ik. Je kunt per definitie geen geslaagde of mislukte revolutie VOORAF voorspellen. "Proof of the pudding is eating it!"
  @Ruud, sorry.. ik ga je nu lezen!

 60. nelus 3 februari 2008 om 21:11

  Ajan: ik heb de blog van Aad gelezen waar deze discussie is gestart. En ik heb met verdiept in deze blog. Het kan zijn dat ik iets over het hoofd heb gezien door de hoeveelheid tekst. Maar ik weet niet waarom je deze wereldorde nastreeft. Wat wil je uiteindelijk bereiken ?

 61. Erik van Donk 3 februari 2008 om 21:13

  @Jan,
  Die vraag heb ik beantwoord: ik heb geen belang. Daar moet je het mee doen.

 62. jan bouma 3 februari 2008 om 21:19

  @Ruud 20:50
  Heb daar weinig aan toe te voegen. En door het stilzwijgen op de gestelde vraag: "Zeg mij eens wat uw belang is om mijn voorstellen niet te aanvaarden?" Zegt natuurlijk ook alles.
  @An
  Vrees dat jouw negativisme een grotere naïviteit met zich meebrengt dan mijn voorstellen. Wat heb je behalve die opmerking nu inhoudelijk daarop tegen? Houdt die niet vrije wil je daarvan af?

 63. jan bouma 3 februari 2008 om 21:27

  @Nelus
  Dank voor je aanwezigheid. Waarom ik deze (nieuwe) wereldorde nastreef? En wat ik wil bereiken.
  1. Ophouden met het al eeuwen durende gezeur over "de politiek" en het falen daarvan. We hebben per individu de macht om dat te veranderen via de verkiezingen (ja,ja, in veel landen nog niet). Hier wel.
  2. Je moet wel opzettelijk blind en oostindisch doof zijn om die dwingende paramterers in dit tijdperk niet te erkennen.
  In het jaar 1800 waren er slechts 1 miljard mensen op de wereld. We rennen nu met 6 a 7 a 8 a 9 miljard nu op de afgrond af. "Pick your choice!"
  Opmerking: ik hoop eenieder te kunnen beantwoorden; heb ik u gemist: geduld…Reactie is geredigeerd

 64. Ruud Zweistra 3 februari 2008 om 21:30

  @jan,
  De vraag "Zeg mij eens wat uw belang is om mijn voorstellen niet te aanvaarden?" is natuurlijk een vraag naar een zeer bekende weg:
  Dat is het gevoelde eigenbelang.
  Let hierbij op het woord ‘gevoelde’, want in feite heeft vrijwel iedereen een groter belang bij een goede regeling van de wereld. De mensen die ertegen zijn, doen dat in de stiekeme of openlijke hoop dat ze er beter door af zijn dan de rest.
  Dat is wat in de speltheorie de "non-cooperatieve zet" heet.
  De speltheorie is eigenlijk een integraal deel van de Algemene semantiek.Reactie is geredigeerd

 65. jan bouma 3 februari 2008 om 21:33

  @Erik 21:13
  Je hebt "geen belang" zeg je. Aha! Elk mens op deze wereld zal willen weten wat er over 10 – 20 – 30 – 40 – 50 jaar gebeurt; of is te verwachten. Zeker als kinderen hebt. Het is slechts 1 generatie verder. Je standpunt lijkt me niet houdbaar dan wel buitengewoon kortzichtig en egoïstisch!

 66. Erik van Donk 3 februari 2008 om 21:37

  Nee hoor, je gaat er namelijk van uit dat ik een belang heb om veranderingen tegen te houden. Maar ik heb nergens gezegd dat ik de problemen van de wereld niet onderken.
  Alleen rangschik ik je in het rijtje Fortuyn en Wilders: goede analyse, foute oplossing.

 67. jan bouma 3 februari 2008 om 21:42

  @Ruud
  Je moet nog m’n boek ontvangen (allerlei oorzaken, uitgever, juridische problemen, etc.)
  Daarin zul je wel lezen dat ik na 3000 jaar met die balansopmaking afreken met de filosofen en met de veronderstelde ‘semantiek’ van die filosofen.
  Kant wordt terzijde gezet omdat zijn Categorisch Imperatief niet blijkt te deugen: ‘mensen zijn er niet op uit om uit goed begrepen eigenbelang het juiste te doen’ omdat ze per individu (toch) niet blijken te deugen en als groep helemaal niet.
  Ga je nu met die wetenschap van start haal je de belangrijkste motivaties voor dat verkeerde handelen weg. Eenvoudiger kan ik het niet zeggen. Mijn revolutie kan slagen als men dit accepteren wil.

 68. jan bouma 3 februari 2008 om 21:48

  @Erik 21:37
  Ook hier weer inconsequent denken van je. Als je enerzijds onderkent "de problemen van de wereld" (althans dat die er zijn weerspreek je niet) maak je vervolgens de enige juiste vervolgconclusie niet om dan ook die veranderingen te accepteren die ik voorstel.
  Dat hoef je inderdaad ook niet.
  Kom dan wel met andere! Wat je nu doet is alleen afwijzing zonder een alternatief.Reactie is geredigeerd

 69. Erik van Donk 3 februari 2008 om 21:57

  @Jan,
  =Ook hier weer inconsequent denken van je.=
  Om de bekende Rotterdamse filosoof/Feyenoord-trainer Cor de Kolenboer te citeren: waar staat geschreven dat ik consequent moet zijn?
  Maar om kort te zijn:
  1. omschakeling van het onderwijs naar de meer exacte vakken
  2. omschakeling naar een kleinschalige economie, gericht op zelfvoorziening.
  3. afschaffing van handelsbarrieres, voor eerlijke handel met derde wereldlanden, zodat er een einde komt aan grondstoffen- en mensenroof.
  4. afschaffing van supranationale staten
  En voor meer info, klik http://www.sp.nl of http://www.rijnlandmodel.nl.

 70. alib 3 februari 2008 om 22:02

  Alleen rangschik ik je in het rijtje Fortuyn en Wilders: goede analyse, foute oplossing.
  Kijk, dit is nog eens opzienbarend. Een SP-er die vindt dat Fortuyn en Wilders ‘de goede analyse’ hebben gemaakt. Ik ben zeer benieuwd wat die analyse dan precies inhoudt, want volgens mij heeft hun ‘analyse’ (als het gepruts die naam mag hebben) niets te maken met de economische machtsverhoudingen die socialisten zo graag als de basis van de politieke analyse zien. Voor Fortuyn was ‘het modernisme’ de basis van het denken, het Westerse denken wel te verstaan. Van ‘klassenstrijd’ moest hij niets hebben.

 71. jan bouma 3 februari 2008 om 22:02

  @allen
  tussentijdse opmerking no. 6
  Wil u toch niet teveel ontmoedigen. Er rusten 3000 jaren dociele onderdrukking op uw voorstellingsvermogen. Ik heb daar begrip voor. Neem echter wel de vrijheid die u hebt om zaken te veranderen die u, wij, ons, de mensheid niet langer als acceptabel voorkomen vanwege de "belanghebbenden" die overigens hun belang nu nog slechts voor de korte termijn kunnen laten prevaleren. Op het vorige blog staat ergens de stelling: "uw eigenbelang blijkt gelijk aan dat van de wereldburger."
  Wat denkt u? Is dat een terechte conclusie?

 72. jan bouma 3 februari 2008 om 22:06

  @Erik 21:57
  Je gaat – helaas – volstrekt voorbij aan het mandaat dat die ene representant namens zijn/haar natie meekrijgt.
  Die gaat niet over jouw rijtje 1 t/m 4 maar regelen die 3 hoofdzaken waardoor PER DEFINITIE de wereld zal veranderen. Topdown! Wel te verstaan.

 73. Ruud Zweistra 3 februari 2008 om 22:10

  @jan,
  Je kan de wereld niet top-down veranderen. Dat is al ontelbare malen geprobeerd. Ook jij bent andersom bezig, tenzij achter je naam alhier een multimiljardair, of de persoonlijk adviseur van George Bush schuilt.

 74. jan bouma 3 februari 2008 om 22:10

  @Alib 22:02
  Je zult me niet kwalijk nemen dat ik voorbij ga aan enig niet relevant politiek gekrakeel en/of interpretaties van politieke partijen om die ENE afgevaardigde te kunnen kiezen…
  Weet je wel: geen partijpolitieke binding; geen religieuze binding. Kosmopolitische opvattingen omtrent het Handvest en de Integriteit zijn dan van belang.

 75. jan bouma 3 februari 2008 om 22:14

  @Ruud
  Je vergist je. Tsja… tenzij je me zou willen tegenspreken dat het parlement er niet toe zou kunnen besluiten. Dat parlement komt overigens pas tot actie als er vanuit de bevolking die actie hen wordt opgelegd.
  Dus:
  Als je mij blijft tegenwerken zul je ook je parlementaire vertegenwoordiging niet (willen) instrueren het anders te doen.
  Daar heb je gelijk in. Pick your choice!

 76. jan bouma 3 februari 2008 om 22:18

  @allen
  heb ik eigenlijk wel positief gestemde medestanders op dit blog; vraag je tussendoor.

 77. Erik van Donk 3 februari 2008 om 22:25

  @Alib,
  Fortuyn (en toegegeven in veel mindere mate)Wilders hebben de plek gelegd, waar het in deze maatschappij fout gaat: het doorgeschoten individualisme.
  Neoconservatieve denkers beroepen zich vaak op het ontwikkelen van klassieke deugden, zoals verantwoordelijkheidsgevoel, zelfbeperking en doorzettingsvermogen, essentieel voor het goed functioneren van de samenleving. Dat laatste is ook terug te vinden in het gedachtegoed van de SP.
  Maar in tegenstelling tot de SP, achten Neoconservatieven de westerse beschaving superieur aan alle anderen, in het bijzonder aan de oosterse en islamitische cultuur. Men benadrukt de verschillen, vergroot ze uit en zet er de etiketten "goed" en "kwaad" op. Men verbindt de islam met armoede, gebrekkige ontwikkeling, analfabetisme, onderdrukking, corruptie, frustratie en vooral geweld, even "voor het gemak vergetend" dat de achteruitgang van de islamitische cultuur nu net begonnen is na de val van het Ottomaanse rijk en na de grote kolonisatie door het Westen. Toen de kolonisatie ten einde liep, zette het Westen de autoritaire heersers neer in de voormalige koloniën. Het is dus nog maar de vraag waar die armoede en geweld nu vandaan komen: uit de islam, uit de Arabische cultuur en/of uit invloeden van het Westen.
  Zo reduceert men sociaal-economische problemen tot individuele problemen, namelijk gebrek aan deugdzaamheid, gebrek aan law and order. Er is geen schijn van kritiek op de vrije markt en de demoraliserende werking daarvan. Zo blijft consumentisme een deugd.
  De neoconservatieven willen geen ondersteuning, maar een ‘beschavingsoffensief’ in een paternalistische stijl inzetten tegen de werkloze onderklasse. Armoede en werkloosheid zijn morele problemen, zeggen zij, geen sociaal-economische problemen. Solidariteit wijst men af. Liever staat men een harde vorm van kapitalisme voor met, uiteraard, de VS als het grote voorbeeld – over moraliteit gesproken. De problemen van de jonge kansloze moslims komen door de islam, niet door het harde kapitalisme, onze sociaal-economische ordening. Zelfredzaamheid en zelfverantwoordelijkheid zijn de moderne deugden daarvan.
  En zo zijn we terug bij de klassenstrijd.
  Wat Jan kennelijk moeilijk kan onderkennen, is dat de macht van de neoconservatieven in het Westen inmiddels tot dermate proporties is uitgegroeid, dat een door hem voorgestelde omwenteling nauwelijks nog te bewerkstelligen is. In ieder geval niet op de korte termijn. En het is maar zeer vraag of wij nog wel een lange termijn hebben.
  In zijn boek "De Andromeda Dreiging" trekt auteur Michael Crighton de vergelijking tussen de mens en de dinosaurus. De dinosaurus stierf uit door een gebrekkig aanpassingsvermogen. En soms lijkt het dat ook de mens maar een beperkt aanpassingsvermogen heeft. Wie wel eens kijkt naar een conferentie op TV, ziet slechts breinen gegroepeerd rond tafels die proberen andere breinen gegroepeerd rond andere tafels de loef af te steken.Reactie is geredigeerd

 78. jan bouma 3 februari 2008 om 22:27

  @allen
  tussentijdse opmerking no. 7
  Stel:
  Als we nu tot de ontdekking komen met z’n allen (uiteraard) dat het krankzinnig is om mijn voorstellen niet te aanvaarden.
  Slaapt u dan nog rustig? Zomaar een vraagje…

 79. Erik van Donk 3 februari 2008 om 22:28

  Ja hoor, ik slaap prima.

 80. Ruud Zweistra 3 februari 2008 om 22:32

  jan bouma / 03-02-2008 22:14
  @Ruud
  Je vergist je. Tsja… tenzij je me zou willen tegenspreken dat het parlement er niet toe zou kunnen besluiten. Dat parlement komt overigens pas tot actie als er vanuit de bevolking die actie hen wordt opgelegd.
  Dus:
  Als je mij blijft tegenwerken zul je …
  Reactie:
  Niet doordraven, jan. We verschillen niet in doel, maar alleen in volgorde van handelen. Daarbij is van ‘tegenwerken’ absoluut geen sprake.

 81. Erik van Donk 3 februari 2008 om 22:35

  @Ruud,
  Probeer hem dat laatste nou maar eens wijs te maken….

 82. jan bouma 3 februari 2008 om 22:36

  @Erik
  Al zouden al je opmerkingen van 22:25 uur (en dank ervoor, juist zijn) dan nog zul je moeten erkennen dat mijn model daarop een antwoord biedt. Met name jouw veronderstelde suprematie van het Westen, n’importe welke andere partij dan ook, wordt namelijk geabstraheerd doordat er 192 landen zijn met slechts per natie 192 : 100 = 0,52% stemrecht. Godsonmogelijk dat er dan preferente partijen/naties kunnen bestaan.
  Dit is volledig nieuw. Nooit eerder vertoond. Dus ontbreekt enig referentiekader om hiervan de gevolgen te kunnen indenken.
  Wil men het niet: dat is een andere zaak.
  Maar hou a.u.b. op te verkondigen dat er geen oplossing zou zijn.
  @Ruud
  Okay! Geen tegenwerking zeg je. Waarom geen hartgrondige medewerking dan?Reactie is geredigeerd

 83. Erik van Donk 3 februari 2008 om 22:42

  @Jan,
  Kijk, en dat heet nou dead-level abstracting. Het is een model, meer niet. En een model is per definitie een vereenvoudigde voorstelling van de werkelijkheid.
  " As far as the laws of mathematics refer to reality, they are not certain, and as far as they are certain, they do not refer to reality" (Albert Einstein)
  Enne 192 : 100 = 1,92%Reactie is geredigeerd

 84. jan bouma 3 februari 2008 om 22:47

  @allen
  tussentijdse opmerking no. 8
  De gruwelijke waarheid wordt langzaam maar zeker duidelijk (denk ik); mijn verhaal sluit als een bus.. Wil u overigens niet teveel ontmoedigen hoor want ik heb ook al te horen gekregen: "meneer B. al hebt u duizendmaal gelijk vanwege uw arrogantie krijgt u het niet!" Dus daar moet ik ook voor oppassen. In alle bescheiden nederigheid meld ik u dus dat ik heel, heel voorzichtig d e n k dat ik gelijk heb.

 85. Annem van den burg 3 februari 2008 om 22:48

  @ Jan . Zie je nu dat "anderen" ook zeggen dat integriteit niet te definiëren is? Misschien maakt het voor jou uit dat ik een vrouw ben, die je, gezien je reacties eerder op een ander blog, denigrerend toespreekt, zoals je bij mij deed!
  Nu ben ik niet te kwetsen door mensen die mij niet kennen, maar het zegt wel meer van jou.
  Je hebt zelfs het verkleinwoordje "vrouwtje" genoemd!!!!
  Dat in de context van jouw Wereldrevolutie en integriteit, is dat bizonder misplaatst.
  De "rangorde" waar jij het over had is mij een gruwel in het oor. Of: ja, dat bedoel je natuurlijk: rangorde,de man eerst dan de vrouw. !!!
  Brrrrrrrrrrrrr. Gr. An.Reactie is geredigeerd

 86. Ruud Zweistra 3 februari 2008 om 22:52

  @jan,
  Wat ik al schreef: ik sta een andere volgorde van aanpak voor: eerst op een lager niveau de zaak verbeteren, dan komt het hogere niveau vanzelf.
  Maar zou ik ooit een shortcut zien, dan stap ik daar onmiddellijk in.

 87. jan bouma 3 februari 2008 om 22:56

  @Erik
  Je mag de rekensom maken zoals je wilt: verkeerd denk ik. Bij 100% gedeeld door bijna 200 naties kom ik uit op 0,50% stemrecht per natie.
  Doet er niet verder toe…
  En nu kom ik even op jouw abstractieniveau. Einstein heeft ook gezegd dat er meer waarde schuilt in de verbeelding dan wat je ooit bij elkaar hebt kunnen leren. En de lezers van dit blog kunnen dat onmiddellijk bevestigd krijgen door even youtube.com en "Einstein" in te vullen. Daar ben ik het volledig mee eens. Overigens als er nou iemand was die een Wereldregering voorstond was het Einstein wel. Ook dat citaat kun je bij hem vinden.

 88. jan bouma 3 februari 2008 om 23:03

  @An
  Alles wat je tegen mij zegt is in volledige tegenspraak met wat ik schrijf, geschreven heb en dus kan bewijzen. Ook hiervoor hoeven de lezers maar even mijn voorwoord te lezen waarin ik het al dubbel en dwars voor de vouwen opneem. Niet in de laatste plaats voor je Islamitische seksegenoten elders op de wereld; zoals je ook wel weet.

 89. Erik van Donk 3 februari 2008 om 23:06

  @Jan,
  Er zijn maar twee oneindige dingen, het heelal en de menselijke domheid; maar van het heelal is het niet zeker. Ook die uitspraak is van Einstein. Het hangt er maar vanaf welk citaat je het meest aanspreekt. Volgens mij was hij eerder een Esperantist, dan voorstander van een wereldregering, maar goed.
  Ik sluit me bij Ruud aan. Geen revolutie, maar evolutie.

 90. jan bouma 3 februari 2008 om 23:08

  @Ruud
  Die shortcut is er. Je moet ‘m alleen willen zien en uiteraard ook willen aanvaarden.
  Concreet: Wat verhindert jou nou om het parlement die instructies te geven inzake mijn voorstel. Ja; als je er niks inziet wil ik weten waarom niet. En dan voldoet Eriks logica niet. Men zou gewoon moeten uitvoeren wat ik voorstel. Na 3000 jaar mag dat nu eindelijk wel eens onderkend worden. Hoewel de noodzaak daartoe pas de laatste decennia zich aandient.

 91. jan bouma 3 februari 2008 om 23:10

  @Erik
  Kan mij het nou wat schelen of je het nu "evolutie" of "revolutie" noemt. Wat me wel kan schelen dat we die bakens NU moeten gaan verzetten omdat de huidige representanten dat niet doen. Wees toch ‘ns helder! En draai er niet omheen.

 92. Erik van Donk 3 februari 2008 om 23:10

  =Men zou gewoon moeten uitvoeren wat ik voorstel.=
  Moeten we nou jou tot dictator gaan benoemen? Vind ik prima hoor, maar dan ben ik de geheime dienst 🙂
  =Wees toch ‘ns helder! En draai er niet omheen.=
  Ik draai nergens om heen:
  1. Revoluties zijn nog nooit geslaagd, nergens. Het oude regime werd gewoon vervangen door een nieuw corrupt regime. Ik heb geen enkele reden om aan te nemen dat het met jouw revolutie anders zal gaan.
  2. Als je voor een probleem of een situatie met meerdere oplossingen of wegen staat, en er is geen overduidelijke voorkeur, kies dan voor de meest natuurlijke, de geleidelijke, de groeiende. Dit kan iedere beta je uitleggen. Dat heet een heuristische aanpak.Reactie is geredigeerd

 93. Annem van den burg 3 februari 2008 om 23:15

  @ Zweistra, huichelaar. Je bent bang dat je Jan verliest voor je haatclubje! Want hij is het met jouw haatzaaierij wel eens, toont zich solidair; Jan is naïef en zoekt wanhopig "vrienden" die hem steunen. Jij bent glad en zegt niet openlijk hoe dwaas je hem vindt.
  An.

 94. Annem van den burg 3 februari 2008 om 23:23

  @ Jan, ja je bent vòòr vrouwen, op papier! Maar zoals met alles op papier, dus ook met Handvesten: het is maar papier!!!
  Succes met je revolutie. An.

 95. jan bouma 3 februari 2008 om 23:24

  @Erik
  Rustig!!! Heb geen ambitie om dictator te worden. Ik ga vriendelijk met de pet in de hand het Parlement verzoeken (en aan alle mensen doe ik hierbij ook dat verzoek) of ze me willen steunen in dit – inderdaad – revolutionaire plan van aanpak.
  Eerder heb ik je al uitgelegd dat je je niet beroepen KUNT op het verleden omdat deze voorstellen zonder enig precedent zijn.
  Toch doen we hier nuttig werk. Langzaam maar zeker zal ik de harten van de mensen weten te winnen dat "het deugt wat ik voorstel" en dat het bovendien de enige oplossing is. Kijk! We leven nu en met de kennis van nu. Zelfs referentietiekaders van 10 jaar geleden voldoen niet. Dit is een balansopmaking van NU en voor de toekomst.
  @An
  Besef jij eigenlijk dat je behalve mij ook een paar zeer serieuze wetenschappers beschimpt: zie m’n website. Als ik "dwaas" zou zijn zijn zij het namelijk ook.

 96. jan bouma 3 februari 2008 om 23:30

  @An
  Toch jammer dat ik je gedrevenheid moet missen voor de vrouwenzaak wereldwijd bedoel ik..
  @Ina Dijstelberge bepleitte een volledige vrouwenwereldraad. Ik eis dat 50% man en 50% vrouw moet zijn. Vanwege de balans; weet u wel!
  Krijg ik nog medestanders mee?Reactie is geredigeerd

 97. jan bouma 3 februari 2008 om 23:46

  @allen
  tussentijdse opmerking no. 9
  Ik denk dat het juist is dat als u kennis hebt genomen van een bepaalde maar veelzeggende FORMULE dat u die van uw leven niet meer kunt vergeten. Dus hier gebeurt op dit blog wel iets. U snapt de formule. Het betekent het einde van een tijdperk met "nog slechts oude en corrupte politiek!"
  Ja… Tuurlijk! Als u dit zo houden wilt moet u mij blijven doodzwijgen en net doen alsof u die formule niet snapt…

 98. Annem van den burg 3 februari 2008 om 23:49

  @ Jan, net zulke wetenschappers als jij?
  Ik zou niet weten hoe je jezelf meer kan vernederen door "goede vriendjes" te zijn met Zweistra. Lachen met hem, tranen met tuiten om Zweistra`s gorige haat tegen een miljoen islamieten in Nederland.
  Jan, wat ben jij een H(Z)ERO!!!!!!!!!!An.

 99. jan bouma 3 februari 2008 om 23:51

  @allen
  Tenzij @Aad nog wat wil opmerken (graag natuurlijk) wou ik over een kwartiertje of zo voorlopig dit "gesprek" beëindigen en morgen, met uw welnemen, voortzetten. Kan erover geslapen worden.

 100. Erik van Donk 3 februari 2008 om 23:54

  Deal

 101. jan bouma 3 februari 2008 om 23:54

  @An
  Sorry, je schreeuwt nu echt maar wat in het wilde weg. Zweistra staat NIET vermeld op m’n website.

 102. Aad Verbaast 4 februari 2008 om 00:07

  @Allen: ik ben waarlijk onder de indruk!!
  En bedankt allen voor het inhoudsvolle debat, waar ik met plezier heb meegelezen..
  Tot morgen, want het is nog lang niet klaar volgens mij 🙂

 103. alib 4 februari 2008 om 00:21

  Fortuyn (en toegegeven in veel mindere mate)Wilders hebben de plek gelegd, waar het in deze maatschappij fout gaat: het doorgeschoten individualisme.
  Als er iemand een ‘doorgechoten individualist’was, was het wel dhr. P. Fortuyn. Maar goed…
  De rest van je analyse laat duidelijk zien dat je het helemaal niet eens bent met de ‘analyse’
  van Fortuyn. Gelukkig maar.
  Overigens vindt ik alleen de ‘marxistische’ analyse wat magertjes. Van mij mogen daar wel andere analyses naast staan. Ik geloof niet dat er een (1) ware analyse bestaat.
  Overigens is je stelling dat revoluties nooit slagen niet juist. Ze slagen gedeeltelijk. Zonder Franse revolutie zou er nooit een rechtstaat zijn ontstaan, zonder Cubaanse revolutie zouden alle staten in Z.Amerika nog dictatoriaal worden geregeerd etc. De revoluties uit onze geschiedenis zijn vaak tussenstappen, of tijdelijke oplossingen. Het idee dat een revolutie slaagt in die zin dat er een einddoel bereikt kan worden is absurd. Er is geen einde, ook niet als je dat probeert af te dwingen (de Jacobijnen, de Sovjets etc).

 104. Aad Verbaast 4 februari 2008 om 01:01

  @Alib: even inhakend met een vraag ten aanzien van revoluties.. UIteraard zijn er vele en vele revoluties geweest overal op de aardbol en door onze hele geschiedenis heen..
  Mijn stelling in deze zou zijn: alle revoluties hebben één ding gemeen: ze zijn door het volk gestart en tot wasdom gekomen. Niet door het gevestigde establishement.
  Eens?Reactie is geredigeerd

 105. Qabouter 4 februari 2008 om 08:32

  Misschien begrijp ik het verkeerd hoor, maar een lid brengt een voorstel in bij dr wereldraad. Dat wordt getoetst en besloten dat het juridisch gezien kan. Dan komt de stemming in de wereldraad, waar 192 landen hun zetel hebben.
  En dan dit.
  "5. Voorstellen kunnen slechts met een unaniem nee, of unaniem ja worden verworpen respectievelijk aangenomen.
  6. Tegenstemmers (behalve bij unaniem nee), worden buitengesloten van de wereldraad."
  Stel nu dat 60 procent voor stemt en 40 procent tegen. Dan wordt de wereld effectief onmiddelijk gesplitst in 2 machten. Eentje dat voor is en eentje dat tegen is. En de tegenstemmers worden automatisch uit de wereldraad geknikkerd en bestraft?
  En als je dit zo leest, dan gebeurt dat zelfs als er een voorstel wordt ingebracht, 3 landen stemmen voor en de overige 189 stemmen tegen. Die 189 tegenstemmers zijn stout, mogen niet meer meedoen en krijgen straf? Ik kan me niet voorstellen dat dit de bedoeling is.
  Ik begrijp best dat je een mechanisme zou willen inbouwen om een kleine minderheid van vervelende dwarsliggers niet de machtspositie te geven die ze in de huidige VN hebben. Zeker als unanimiteit noodzaak is voor aanname.
  En theoretisch is het mooi, 192 zetels, eentje per land. Maar als er een heel sociale en eerlijk-verdelende resolutie wordt ingebracht, en de meeste landen zijn voor, behalve de 5 of 6 grote landen die hun rijkdom ineens moeten gaan uitdelen, dan kan je sancties opleggen, maar die paar rijke landen zijn wel degenen met de legers en de middelen om sancties af te dwingen. Dus dan wordt de wereldraad een lege huls. Een praatclub zonder enige macht.
  De VN heeft ook alleen maar daadkracht als de VS achter een resolutie staan. Want zoals we gezien hebben, hebben de VS ook als enige de capaciteit om unilateraal te gaan, wanneer de VN niet doet wat de VS willen.
  En dat is het dilemma van deze nieuwe wereldorde ook. Hij is alleen bereikbaar als die grote machtsbolwerken worden afgebroken. De bevolkingen van de machtige landen hebbengeen reden om deze machtsbolwerken zelf weg te stemmen. En dus zul je ze moeten afreken, waarschijnlijk met geweld. Probeer de wereld maar weer eens te verenigen nadat de 3e wereldoorlog alles in het as heeft gelegd.

 106. jan bouma 4 februari 2008 om 09:05

  @Alib 00:21
  Voor eenieder "ook goeiemorgen" ; fris en monter staan we weer op de barricaden en ik lees van bovenaf de reacties. Voor wat die betreft van @Alib het volgende:
  1. Ik heb niet beweerd dat "revoluties" niet zouden werken dat was @Erik die dat zei.
  2. Nog steeds, ook door @Alib, wordt er geredeneerd vanuit partijpolitieke belangen die de nationale parlementen vullen. Ja, ze zijn "democratisch" gekozen in die landen waar er vrije verkiezingen zijn. (Voor zover ook daar niet gesjoemdeld wordt; maar a la!)
  De (wellicht) shockerende ontdekking voor u is nu het feit en het inzicht dat letterijk BOVEN DIE PARTIJEN STAAT de af te vaardigen wereldvertegenwoordiger die… geen binding met die partijen mag hebben NOCH enige religieuze binding. Alle partijen, zeker als die van Wilders (PVV; nationalistisch) maar ook "religiegebonden" partijen en de sociaal-economisch georiënteerde, zullen moeten erkennen dat in de mondiale representaties zij contraproductief werken. Dit is een gruwelijke waardheid blijkens mijn balansopmaking.
  Wijst het parlement van een natie zich nu eigenlijk innerlijk af en niet toereikend om op te treden voor het mondiale forum. Ja! Want de conclusie is uiteindelijk: "Uw eigenbelang is gelijk aan het belang van elke wereldburger!" En dat inzicht (noch doelstelling) heeft geen enkele partij.
  Aangezien er evenwel nog geen wereldraad is te verkiezen in rechtstreekse verkiezingen (o.a. door die 2 miljard mensen die niet in een "slavenbestaan" zitten, voldoende onderwijs hebben genoten en daarom dit plan snappen) zullen we het moeten doen dat VIA de parlementen dat vertegenwoordigende Lid gekozen wordt.
  Ja! Die staat inderdaad letterlijk boven de partijen.

 107. jan bouma 4 februari 2008 om 09:08

  @Aad 1:01
  Je hebt gelijk! En het voorbeeld van je gelijk staat op dit en je vorige blog. We schrijven sowieso geschiedenis. Thanks!

 108. jan bouma 4 februari 2008 om 09:20

  @Qabouter 8:32 (hedenmorgen)
  Jij schetst nu precies het doemscenario waar ik geen genoegen meeneem. Zeker niet met je eindopmerking. Kijk! Als je dat als onacceptabel beschouwt ga je klinisch analyseren oorzaak en gevolg. De eindconclusie daarvan zie je vertolkt in mijn voorstellen.
  Op het vorige blog van @Aad hebben we in een slopende (maar fascinerende) sessie je overige bezwaren ontleed inzake "hoe de representatie moet werken". In de kern komt het erop neer dat de mensheid de wijsheid zal moeten hebben om het gezegde: "mijn eigenbelang blijkt gelijk aan dat van de wereldburger" te aanvaarden.
  Er is geen andere weg mogelijk.Reactie is geredigeerd

 109. jan bouma 4 februari 2008 om 09:25

  @Nelus (aanvullend inzake 3.02 ; 21:11)
  De wereld zit ook te wachten op een positieve schokgolf. Daar is de tijd voor rijp. Je leest (o.a.) bij Qabouter hierboven dat dat wel nodig is. Het gezegde: "Moed verloren is al verloren!" is maar al te zeer een terechte waarheid. Overigens beschouw ik mezelf als een cynische pragmaticus.

 110. Aad Verbaast 4 februari 2008 om 09:34

  @Jan Bouma: nog een vraag die bij mij opkwam (en niet eerder hebben uitgekauwd in de vorige blog). Deze vraag kwam bij me op toen ik je commentaar hierboven las op je commentaar (04-02-2008 09:05)op Alib.
  Hetgaat over de aan te wijzen vertegenwoordiger in de wereldraad door de deelnemende landen. Je stelt daar:
  "de af te vaardigen wereldvertegenwoordiger die… geen binding met die partijen mag hebben NOCH enige religieuze binding."
  twee vragen:
  1. zijn die te vinden?
  2. wie of wat stuurt hen aan in het bepalen van hun stemgedrag?

 111. jan bouma 4 februari 2008 om 09:50

  @Aad 9:34
  ook goeiemorgen… beetje laat in de wijngaard!
  Vraag 1: "Is die te vinden?"
  Goeie vraag. Kijk! het inzicht is hier dat de integriteitsvraag aan de orde komt. Zo’n introspectief onderzoek overstijgt dan alles wat tot op heden "politiek" betekent.
  Concreet: Het zou slecht gesteld zijn met de wereld wanneer er niet 1 integer mens per natie is aan te wijzen door het parlement. Ja, de gruwelijk te erkennen ondergang van wat de huidige "politiek" betekent gaat er dan wel aan vooraf. Na 3000 jaar mag dat!
  Vraag 2: "stemgedrag"
  Hun toegekende integriteitsopvatting(en) zullen daadwerkelijk in de praktijk hier het richtsnoer voor zijn. Ga je hier niet vanuit dan is die delegatie niet mogelijk.
  hoor wel of je je erin kunt vinden…..

 112. Qabouter 4 februari 2008 om 10:17

  Jan Bouma,
  Is dat de enige weg? Via oorlog en rampspoed kan de wereldbevolking aardig uitdunnen. Daarna zal de overgebleven bevolking het te druk hebben met opbouwen en overleven om elkaar veel dwars te zitten. Totdat de mens weer zo massaal aanwezig is dat gebrek aan ruimte en middelen tot problemen leidt.
  Ik denk dat DE grote wereldproblemen niet op te lossen is door het ontmantelen van machtsbolwerken. De oorzaak van die problemen is namelijk niet het bestaan van die bolwerken. De echte oorzaak ligt tegenwoordig in de grote massa wereldbevolking. We zijn met te veel.
  Het is met de huidige wereldbevolkingsaantallen een utopie te denken dat je van het totaal de belangen kan behartigen. Met de helft van de mensen zou het theoretisch kunnen. Maar dan nog is je systeem altijd kwetsbaar voor de corrupte individuen.

 113. Aad Verbaast 4 februari 2008 om 10:33

  @Jan Bouma:
  Nog even reagerend op je antwoord op mijn vraag.
  Het aardige van jouw model en redenering is natuurlijk dat je uitgaat van de premisse dat het integer denken wordt toegepast!
  Als dat inderdaad gebeurd, kun je elke vraag (en nog afdoend ook) beantwoorden!! 🙂
  Zoals je zelf zegt: dat is nog niet vertoond.. (Jij zegt 3000 jaar, ik zeg sinds ‘de eerste mens’)
  Dus vraag aan je: waarom niet? Zit het er wel in?
  Of anders (voor de discussie): noem eens een paar bekende mensen in onze wereld die integer zijn in jouw perceptie of volgens het Handvest.. (het begin..?).
  En niet antwoorden met:
  Jan Bouma natuurlijk… :-))Reactie is geredigeerd

 114. Annemarie van den Burg 4 februari 2008 om 10:50

  @ Qabouter.
  Hoezo teveel? De wereld heeft meer lege, dan volle plekken.
  Dat mensen naar volle plekken schuiven is kudde-gedrag; men wil als eerste bij de trog zijn.Voedselverdeling is het probleem!
  Mensen kunnen niet delen, anders dan in hun eigen belang.

 115. Annem van den burg 4 februari 2008 om 10:55

  @AAD.
  == revoluties worden door het volk opgestard=
  Het volk start niets op, ja relletjes, maar geen intelligente revoluties. Of noem mij een revolutie die door "het volk"is opgestard zònder een voorgekookt programma van het establishment s.v.p. Groet, An.

 116. jan bouma 4 februari 2008 om 10:58

  Quabouter 10:17
  Pg. 135 (citaat)
  Althans…, dit is de best denkbare oplossing. Men zou mij overigens van inconsequent denken betichten omdat ("we zijn allemaal crimineel") ik eerder iedereen dat epitheton toekende… Daar hebt u gelijk in. MAAR WE MOETEN WAT… OMDAT MITHRAS EERDER GECONSTATEERD HAD DAT DE INTERNATIONALE FORA, ALS DE VN, NIET GOED WERKEN. (einde citaat).
  Kijk! Niets is onfeilbaar te achten. Wat ik wel denk is dat de best denkbare oplossing nu is gepresenteerd. En die oplossing is uitvoerbaar. Al vaker heb ik opgemerkt: "Pick your choice!" Hoop dat je hiermee kunt leven. Ik wel.

 117. peter louter 4 februari 2008 om 11:01

  Alib heeft terecht al gewezen op de relatie met ‘de Staat’ van Plato. Het verweer van Jan dat Plato nog niet dacht over een wereldregering, neemt niet weg dat Jan een ‘superstaat’ ontwerpt die erg platoons is.
  De superstaat beheerst schaarste met integriteit. Een soort Opec voor energie en water. Misschien moeten we daar ook nog maar ‘lebensraum’ aan toe voegen.
  Ik ga graag mee met Q. beheersing van bevolkingsaantallen is zinnig als we het over schaarste hebben.
  Het platoons gedachtegoed is via Hegel uitgelopen op ontaarde en onmenselijke regimes. Ook religies hebben platoonse kenmerken.
  Als vertegenwoordiger van mijn land zou ik de sluwste inwoner inzetten. Als het om de verdeling van schaarste gaat, wil ik de best denkbare kansen bij de verdeling. We zullen hem vermommen als mister integriteit himself.
  Dan is nog het begrip ‘ínteger’ een struikelblok. Een eensluidende definitie zal de wereld nog eeuwen bezig houden.
  Ik geloof in Jan’s bedoelingen, niet in de werkzaamheid van zijn ideeën.
  Zijn idee kan worden toegevoegd aan ‘The Faber boek of Utopia’s’ waarin John Carey de bekendste bij elkaar bracht. (Erik, ook Wells staat er uitvoerig in. Q. zie diens boek ‘When de sleeper wakes’ over de nachtmerrie van overbevolking.)
  Mijn belangrijkste conclusie na dat boek is dat we allemaal ons eigen utopia met ons meedragen, maar dat we moeten voorkomen dat het iemand lukt om uitvoering te geven van de zijne.
  De inhoud van het begrip íntegriteit is wereldwijd omstreden en in de dagelijkse praktijk van beperkte houdbaarheid. Het is niet voor niks dat miljarden mensen daarom maar kiezen voor een god om de wereld te leiden.
  Het is een mooie utopie om eerst die goden maar eens om zeep te brengen, want ze hebben utopische neigingen.Reactie is geredigeerd

 118. Qabouter 4 februari 2008 om 11:03

  Jan,
  Mensen concentreren zich van nature op de plaatsen waat ze zich in leven kunnen houden. Dus de vruchtbare plaatsen in bereik van water. De grote lege gebieden betreffen gebieden waar voedsel lastig te verbouwen is. Er is fysieke ruimte zat, daar heb je helemaal gelijk in. Maar de fysieke ruimte is NIET de beperkende factor, dat is een misvatting.
  De beperkende factor zijn de overige middelen. Voldoende voedselvoorziening? Vast wel, als je alle landbouwgrond inzet voor alleen voedselverbouwing en vlees productie flink beperkt. Dan kunnen we in principe de dubbele wereldbevolking voeden. Maar er is niets extra’s en vele industrieën zijn niet langer mogelijk.
  Als je een lijst zou maken van zaken die men in de westerse en 2e wereldlanden zouden moeten opgeven om deze eerlijke verdeling te krijgen, zou niemand daarmee instemmen. Want auto’s zijn niet langer mogelijk. Openbaar vervoer slechts beperkt, is namelijk ook energie intensief.
  De zorgsector zou beperkt worden en de meest geavanceerde behandelingen kunnen niet meer, omdat ze te duur zijn geworden. Of omdat de industrie die de medicijnen maakt niet langer kan opereren onder de beperkingen die zo’n eerlijke verdeling dicteren.
  En vergeet ook de internet communicatie maar. Internet en alle servers en computers die dat mogelijk maken kosten teveel energie. Hooguit wordt internet een systeem, zoals het bedoeld was, waarmee overheidsinstanties snel en makkelijk kunnen communiceren.

 119. jan bouma 4 februari 2008 om 11:07

  @Aad 10:33
  Het voorstellingsvermogen. Via inzicht komt men wel terecht bij een, zeg zo iemand als wetenschappers die Internationaal recht of in VN-recht doceren. Uit hun publikaties (bijvoorbeeld) kan dan blijken of het Parlement ze wil verkiezen. Daaraan vooraf gaat dan wel wat baanbrekend inzicht bij dat parlement zelf.
  Je kunt ook nog denken aan de voordracht van zo’n kandidaat aan het volk en dat dan (als die veronderstelde wijze 2 miljard) die man/vrouw massaal zal kunnen accepteren of afwijzen als representant. Tenslotte hebben we nu daartoe geëigende publicitaire kanalen en Internet. Dus: die mensen zijn te vinden. Er gaan belangrijke inzichten aan VOORAF.

 120. Aad Verbaast 4 februari 2008 om 11:08

  @An vd Burg. Aangezien ik beloofd heb me afzijdig te houden van de algemene discussie (de vloer is voor Jan), maar wel vragen direct aan mij gesteld antwoord, beantwoord ik jouw reactie bij deze.. gezien je @Aad..
  Uiteraard (ook ik ben sceptisch) raak je een punt wat ik ook niet kan ontkennen noch bevestigen.
  Ik kan slechts de schijn aanduiden dat revoluties door het volk worden opgestart.. en waar mogelijk snel opportunistisch nieuw establishment gebruik van maakt..
  voorbeelden vraag je, een paar recente dan:
  . uiteenvallen russische federatie
  . Hongarije
  . ‘omvallen muur’
  genoeg?
  En een voorspelling: china.. eerste begin: de man voor de tank… Herinner je je vast nog wel.. gaat een keer gebeuren, het borrelt al.
  Toch heb ik de schijn mee: waarom zou het establisment zelf een revolutie opstarten? Het ondergraaft immers per definitie hetzelfde establishment..Reactie is geredigeerd

 121. jan bouma 4 februari 2008 om 11:16

  @Peter Louter
  Het ontwerp gaat niet over een allesoverheersende wereldraad. In feite worden vaste denkpatronen doorbroken. Men maakt een intellectuele fase door met een opstap naar een abstract Forum dat die 3 hoofdzaken gaat regelen. Jouw vergelijking met "utopische Superstaat" is onjuist. Overigens: ik zou me daar ook zeer tegen verzetten want dan komen Nietzsche en Hobbes in opstand! Nee: goed begrepen eigenbelang is hier de "trigger".
  Tenslotte wijs ik je nogmaals erop dat deze voorstellen ongekend zijn (tot op heden) en dus ook geen precedent kennen waaraan ze kunnen worden getoetst op de werkbaarheid in de praktijk. Men denkt nog steeds in oude patronen. Zie je reactie zou ik haast zeggen.

 122. jan bouma 4 februari 2008 om 11:24

  @Aad
  aanvullend op je antwoord aan @An.
  De voorbeelden die je (terecht) noemt waren de gistingen per natie. Wereldwijd zijn er nu andere parameters dwingend aan de orde. Dus dient ook de zinnig nadenkende wereldbevolking (voorlopig die 2 miljard) hierover te discussiëren. Zolang dat nog kan. Er is geen tijd te verliezen.

 123. Annem van den burg 4 februari 2008 om 11:25

  @ Aad. Merci voor je antwoord.
  Bovengenoemde landen, uitgezonderd China, hebben jaren infiltranten gehad uit het Westen. Een lange heftige koude oorlog, met veel wapengekletter van het wapenestablishment, heeft een programma voorgelegd aan het volk van die landen: kapitalisme is het ultime geluk.
  Men hield het volk voor dat hun leiders de slechte en de onzen de beste waren, zoals nu nog: het Westen: "De As van het Kwaad" is het Midden-Oosten. Waar onze grondstoffen kunnen worden gestolen, daar duiden wij "het kwaad" aan. Ik sprak met oud-Oostblokburgers. Zij zien nu West-Europa als een grote leugen, maar worden niet meer gehoord.
  China: eerste man voor de tank? Nee, in China komt nooit een revolutie. Of het moet de huidige evolutie zijn die revolutionaire trekken heeft en gestoeld is op economie.
  @ Establishment komt er altijd achteraf achter dat een nieuwe elite de macht zal consolideren en hen verjaagt. Dat is al tijden herhaald. Voor de goede orde: ik ben tegen totalitaire regiems. Gr. An.
  P.S. Aad ik moet naar de rechtbank. Graag nog je antwoord – lees ik als terug kom.Reactie is geredigeerd

 124. jan bouma 4 februari 2008 om 11:28

  @allen
  tussendoortje..
  Veroorloof mezelf even een cynische grap: "als er nu op dit moment even 200 miljoen boeken van mij gedistribueerd zouden kunnen worden..; als een klein beginnetje van veel meer natuurlijk…: zijn we er ook!"
  Humor houden we er wel bij…

 125. peter louter 4 februari 2008 om 11:30

  Jan, laten we ons dan maar toespitsen op jouw begrip van integriteit, waarvan ik denk dat daar het eerste struikelblok ligt.
  Jouw beperkte wereldregering heeft ook een enorm ambtenarenapparaat nodig en sancties/macht om onwilligen te dwingen en locale conflicten te reguleren.

 126. jan bouma 4 februari 2008 om 11:33

  @An 11:25
  aan
  @Aad
  Veroorloof me ook op te merken om jouw constant verkeerd gehanteerde parameters uit het verleden en het heden te gebruiken, of te misbruiken, in relatie met mijn voorstellen.
  Dat kan niet!

 127. Anno Zijlstra 4 februari 2008 om 11:34

  ik vrees dat het niet gaat werken zo, maar positieve impulsen zijn altijd welkom natuurlijk

 128. jan bouma 4 februari 2008 om 11:38

  @Peter 11:30
  Nee. Onjuiste onclusie. Alle huidige ambtelijke representaties blijven gewoon in stand. Zie de samenvattingen.
  Wat er wel zal gebeuren is "dat ambtenaren zich richten naar wat "de Top" wil, ze zijn in wezen loyaal." Dus verwacht ik ook dat ze de zaken vallende onder die 3 hoofdzaken conform de wensen van de wereldraad zullen uitvoeren.
  Toch dank voor de mogelijke progressie m.b.t. de erkenning van de nieuwe parameters in de rest van je commentaar.

 129. Aad Verbaast 4 februari 2008 om 11:40

  @Ann: antwoord, niet te uitgebreid, omdat het een zijdelings onderwerp betreft.
  Maar interessant genoeg (ga ik nog wel eens een blogje aan agen denk ik). Kort:
  1. als mensen een lage welstand hebben, hebben ze weinig middelen om weerstand te bieden.
  2. als de welstand groeit, dan meer middelen, mondiger, en groeit de eigen wil..
  3. het groeien van eigen wil, leidt tot groeiend individualisme.
  4. dat vormt de aanzet tot revoluties (vanuit geleide markteconomieën naar kapitalistische vormen).
  Nu China: een bijzonder verhaal.
  1. Chinezen zijn in de kern erg individuelastisch, meer dan welk volk ter wereld die ik heb gezien..
  2. maar ook zeer pragmatisch.
  3. Ze zijn bereid elk systeem en offer te ondergaan, zoalng ze het gevoel hebben ‘er persoonlijk beter van te worden’..
  4. Duidelijk voorbeeld is bijvoorbeeld Sngapore: een waar fascistisch regime.. (waarom horen we daar noooit iets over..ver weg?). Maar ik heb letterlijk singaporianen horen zeggen: je hebt gelijk, maar zoalgn we het goed hebben, en het beter krijgen, wat is het probleem?
  5. In China krijgen mensen het beter.. het fundament is dus gelegd..
  6. De regering heeft dat in de smiezen..
  7. ze laten dan ook geleidelijk de teugels vieren.
  8. om te vermijden dat er revolutie uitbreekt..
  9. slim/sluw? race tegen de klok?
  Uiteraard heb je gelijk, als je zegt dat buitenlandse mogegenheden nog wel eens de loop van de historie willen beïnvloeden..
  Ook dan vervolgens vaak in hun eigen voet schieten..
  Slechts twwe voorbeelden (ik hou het kort 🙂
  Het westen voorzag de Taliban van wapens (tegen Rusland).
  Israël/Amerika voorzag de Hamas van wapens.. als tegenwicht tegen de ‘gevestigde orde’ van de palestijnse leiders…Reactie is geredigeerd

 130. jan bouma 4 februari 2008 om 11:43

  @Anno Zijlstra 11:34
  Waarom nou toch dat negatieve!? U had ook kunnen zeggen: "ik hoop dat het gaat werken!" Een wereld van verschil!

 131. jan bouma 4 februari 2008 om 11:45

  @Aad 11:40
  Verklaar je svp nader. Hier kan ik ook geen chocola van maken.

 132. Aad Verbaast 4 februari 2008 om 11:53

  @Jan Bouma: net gedaan, er ging wat mis..Opnieuw mijn verhaal er in moeten tikken..
  Nu wel chocola?
  Excuses voor de typefouten.. kan niet meer redigeren..Reactie is geredigeerd

 133. Ruud Zweistra 4 februari 2008 om 12:15

  @jan,
  1. Je stelling dat je aanpak uniek is, lijkt me onjuist. Het is hoogstens een wat andere versie van andere "instant" oplossingen. En er komen vast weer nieuwe.
  2. Je stelling van "baadt het niet dan schaadt het niet" is bediscussieerbaar: een zoveelste mislukking op dit pad geeft voer aan cynici, zoals onze onafscheidelijke hartsvriendin Annemarie (Dag dag, Annemarie (en denk hier een vrolijk wuivend handje bij)).Reactie is geredigeerd

 134. jan bouma 4 februari 2008 om 12:23

  @Aad 11;40
  Zouden wij, de lezers van dit blog, het nu over 1 belangrijke ondrliggende premisse het eens kunnen worden.
  Die luidt: er bestaat geen referentiekader om de toekomstige "World according to Mithras" af te wijzen of om voor onmogelijk te houden.
  Ook jij draait rond met op zich (wellicht) juiste beschrijvingen en analyses over China, Singapore, Afghanistan (Taliban) etc. etc. die NIETS te maken hebben met de stelling van Mithras.
  Kunnen we het daar eens worden? Het is mijn continue probleem dat ik afgerekend word op oude denkpatronen. Dat is op zich wel begrijpelijk hoor: we hebben – denken we! – geen andere. Dit is een onjuiste conclusie. Als je die blijft handhaven komen we er nooit en zal de wereld gedoemd zijn en blijven.

 135. jan bouma 4 februari 2008 om 12:29

  @Ruud 12:15
  Over onze cynische medebegeleidster @An kunnen we het eens zijn.
  De andere reactie: "of dit nieuw en zonder precedent is" zal me eerlijk gezegd een rotzorg zijn. Is ook niet relevant. Wat relevant is de beoordeling van mijn voorstellen. Ook hier ben ik (blijkbaar) volgens jou al afgeschreven als "de zoveelste".
  Ten onrechte. Tenzij je natuurlijk uiteindelijk het cynisme van @An deelt…
  Zou daarnaast wel graag horen "welke andere instant-oplossingen" je eerder hebt gelezen die zich EXACT spiegelen aan mijn voorstellen?
  Ik ken ze niet.

 136. jan bouma 4 februari 2008 om 12:36

  @allen
  en ondertussen vraag ik me af of ’n andere stelling van mij hier de criticasters in de weg zit. Die luidt:
  "Als je veel van ’n ander overneemt, blijft er weinig van jezelf over!"
  Toch heb ik me die vraag ook zelf gesteld. Ik denk dat het juist een verrijking van je denkwereld betekent als je je openstelt voor nieuwe gezichtspunten.

 137. Aad Verbaast 4 februari 2008 om 12:53

  @Jan Bouma: helemaal eens met het gestelde in je bovenstaande reactie van 12:36!!
  En dat wist je al, en heb je ook gezien van me!! 🙂
  Je @Aad daarboven: reken me niet af op het gestelde aldaar ("die NIETS te maken hebben met de stelling van Mithras"): ik stelde daar al dat het een zijdelings onderwerp was..
  En eerder gaf ik ook al aan: als integriteit het absolute fundament is van je model (en dat is het), dan zal ook dit model werken.
  Vraag is: als absolute integriteit echt een absoluut fundament is van het menselijk handelen (daar is wel een revolutie voor nodig) kan ik ook stellen dat er geen wereldraad meer nodig is.. Toch?
  Of geldt daar dan ook: baadt het niet dan schaadt het niet?
  (ik had beloofd me er niet tegenaan te bemoeien, en nu doe ik het toch… :-)Reactie is geredigeerd

 138. Ruud Zweistra 4 februari 2008 om 13:01

  @jan,
  Nee, ik schrijf je niet af. Als je ergens een opening krijgt, duw ik graag en fanatiek mee.
  Maar ik heb je al eerder geschreven over mijn inschatting: instant oplossingen hebben het altijd moeilijk gehad.
  En "Als je veel van ’n ander overneemt, blijft er weinig van jezelf over!" is redelijk universeel, en slaat bijvoorbeeld ook op de gemakkelijke manier waarop jij met de voorstellen van Erik en die van mij omgaat.
  Je bent hierin eenzijdig, jan, en daar moet je boven staan.

 139. jan bouma 4 februari 2008 om 13:13

  @Ruud
  en blijkbaar volgens jou ook aan
  @Erik
  Met verbazing neem ik kennis van je mededeling dat jij, of @Erik, "voorstellen (als alternatief!) zouden hebben gepresenteerd!"
  Waar, Wanneer en welke dan?
  Het enige wat ik ondervind is "bij voorbaat een afwijzing" omdat jullie parameters niet de mijne zijn. Daaruit vloeit dan vervolgens geen bewijs uit voort omtrent jullie (mij onbekende! Sic!) voorstellen.
  Aardigheidje:
  In mijn boek behandel ik op begrijpelijke wijze Heisenbergs onbepaaldheidsbeginsel (dit is iets voor de filosofen onder ons)
  Ik kom tot de stelling:
  "De positiebepaling van de waarnemer bepaalt diens blikveld!"
  En dat is iets anders dan Heisenberg bedoelde..
  Laten we evenwel dit blog leesbaar houden voor "de gemiddelde lezers"; die hebben ook inderdaad geen boodschap aan wat de "filosofen" na 3000 jaar van waarde hebben weten te verkondigen. Dat is namelijk niks!
  Graag terug naar de werkelijkheid. En mijn voorstellen!Reactie is geredigeerd

 140. Erik van Donk 4 februari 2008 om 13:24

  @Jan,
  =Met verbazing neem ik kennis van je mededeling dat jij, of @Erik, "voorstellen (als alternatief!) zouden hebben gepresenteerd!"
  Waar, Wanneer en welke dan?=
  Halloho! 3 februari 21.57. Even terugscrollen, daar staan ze…

 141. jan bouma 4 februari 2008 om 13:25

  @Aad 12:53
  Die interventie is toch noodzakelijk. De delegatie van de bevoegdheden voor die 3 onderwerpen door de mensheid aan dat Forum vereist wel degelijk het inzicht "dat wij allen slechts kruimelaars, grabbelaars zijn met de daaraan toe te kennen gebreken."
  Jouw stelling: (niet de mijne) "Baat het niet schaadt het (ook) niet!" is in het licht van het voorafgaande onjuist. Wel degelijk verwacht ik dat er "baat" voor de totale mensheid is.

 142. Erik van Donk 4 februari 2008 om 13:30

  @Jan,
  Waarom verspreid je je boek niet electronisch? PDF’je maken en op je site zetten. Lijkt me een leuke uitdaging… Desnoods met betaalde toegang.

 143. jan bouma 4 februari 2008 om 13:35

  @Erik 13:24
  Heb die opnieuw gelezen. Constateer dat ik nog veel meer ga oplossen dan wat jij daar als "alternatieve oplossingen" ziet.
  Je verwijzingen ("klik hier") heb ik niet gelezen; zal dat later doen. Als ik tijd heb.
  Waar het omgaat is dat als je kennis hebt genomen van mijn voorstellen je je daarin kunt vinden. Wijs je die af op grond van die "verwijzingen" (inhoudelijk) zullen de alternatieven breeduit door de mensheid besproken moeten worden in relatie met mijn voorstellen.
  Eens?
  Of anders geformuleerd: geef nu even aan wat de bezwaren zijn van de 21e eeuwer tegen mijn voorstellen. En daar reken ik jezelf ook bij. Geen verwijzingen graag. Jijzelf bent aan het woord.

 144. jan bouma 4 februari 2008 om 13:38

  @Erik 13:30
  Geef mij daarnaast dan even de nodige leeftocht in de vorm van een vergoeding voor mijn al miljoenen kostende investering! So far!
  Zelfs al zou men mijn boek willen vergoeden met 30.000 euro per stuk ben ik nog niet uit de kosten. Ik ben een cynische pragmaticus die ook overgeleverd blijkt aan de wetten van de economie!

 145. jan bouma 4 februari 2008 om 13:49

  @Aad
  Alles goed so far bij jou…?

 146. Ruud Zweistra 4 februari 2008 om 13:51

  jan bouma / 04-02-2008 13:13
  @Ruud
  en blijkbaar volgens jou ook aan
  @Erik
  Met verbazing neem ik kennis van je mededeling dat jij, of @Erik, "voorstellen (als alternatief!) zouden hebben gepresenteerd!"
  Waar, Wanneer en welke dan?
  Reactie:
  Naast de terechte terechtwijzing die je al van Erik hebt gekregen, wil ik daar de mijne aan toevoegen: naast wat ik hier schrijf, heb ik je meerder malen gewezen op mijn website, die minstens zo uitgebreid is als jouw boeken plus site.
  Het feit dat deze voorbeelden je volstrekt door het hoofd geschoten zijn, zegt iets over de aandacht waarmee je anderen benadert. Begrijpelijk misschien, voor iemand met een sterk eigen doel, maar als je je voor wilt staan op superieure gaven voor jezelf en de daarbij horende superieure giften voor de mensheid, is het leren van wat andere mensen je zeggen toch wel een voorwaarde – lijkt mij.
  Om een strijd te winnen heb je ook medestanders en vrienden nodig.

 147. Erik van Donk 4 februari 2008 om 13:52

  @Jan,
  Goed, die handschoen neem ik graag op.
  Ik denk dat ik niet veel ruimte hoef te besteden aan de bedreigingen/uitdagingen waar de mensheid voor staat. We zijn het daar denk ik wel over eens: overbevolking, milieuproblematiek, politieke instabiliteit, verspreiding van kernwapens, terrorisme, noem het maar op.
  Resteert dus de oplossing. Het valt me trouwens op dat voornamelijk "de beta’s" op het VK-blog tegengas bieden. Ik heb al eens een blog gewijd aan je plannen. Om onnodig doorlinken te voorkomen, hier de integrale tekst:
  Waarom de revolutie van Jan Bouma gedoemd is te mislukken
  Geplaatst op 01-11-2007 20:01 door Erik van Donk in categorie volkskrantblog – Bewerk dit bericht
  " As far as the laws of mathematics refer to reality, they are not certain, and as far as they are certain, they do not refer to reality" (Albert Einstein)
  Stel dat Karl Benz de auto wil uitvinden, zoals we deze heden ten dage kennen. Hoewel onze auto gebaseerd is op het originele ontwerp van Benz uit 1896, is onze moderne auto een product van een evolutie. Immers, Benz’ originele auto had niet de beschikking over veiligheidsgordels, airbags, ABS of andere moderne technieken. In Benz’ tijd was er nog geen behoefte aan veiligheidssystemen, of was men technologisch nog niet zo ver gevorderd.
  Als Karl Benz de moderne auto, zoals wij die nu kennen, had willen uitvinden, d.w.z. de hele evolutie ervan topdown had willen benaderen, had hij alle aspecten van het moderne autoverkeer in kaart hebben moeten brengen.
  Ik wil aan de hand van de chaostheorie en de algemene semantiek aantonen, waarom Benz dit proces onmogelijk in kaart had kunnen brengen.
  Alfred Korzybski, grondlegger van de algemene semantiek, stelt in zijn boek Science and Sanity dat de mens in twee werelden leeft: de wereld van de spraak en symbolen en in de werkelijke wereld. Bij het zien van een voorwerp, bijvoorbeeld een auto, hebben we niet werkelijk de auto in ons hoofd, maar vertalen we deze naar elektrische en chemische processen in onze hersenen. We zijn daarom niet in staat deze werkelijkheid exact gelijk op te slaan. De essentie van Korzybski is de claim dat mensen gelimiteerd zijn in wat zij weten, door de structuur van het zenuwstelsel en de structuur van de taal. Mensen kunnen de wereld niet direct ondervinden, maar alleen door abstracties van de werkelijkheid:
  1. Non-verbale impressies van het zenuwstelsel en
  2. Verbale indicatoren uitgedrukt en onttrokken aan taal.
  Hieruit kun je al concluderen dat het voor Benz al heel moeilijk geweest zou zijn, om alle aspecten en gevolgen van zijn uitvinding te overzien.
  Daarnaast stelt de chaostheorie, of beter gezegd, het vlindereffect, dat kleine zaken binnen bepaalde gevoelige systemen grote gevolgen kunnen hebben.
  Stel nu, dat alle 192 regeringsleiders in de wereld, tot dezelfde slotsom zouden komen, namelijk dat wij er als mensheid slecht voorstaan, en dat het roer om moet. Allereerst lijkt het me al onwaarschijnlijk dat al die regeringsleiders dezelfde conclusie zouden trekken. Immers, ieder mens heeft een eigen interpretatie van de realiteit om hem of haar heen, maakt een eigen landkaart van die realiteit. En zoals de algemene semantiek al stelt is de kaart niet het grondgebied.
  Daarnaast zorgt het vlindereffect ervoor dat kleine beslissingen grote gevolgen kunnen hebben. Wat als Karl Benz had besloten zijn dochter anders te noemen? Een groot Duits automerk had een andere naam gehad.
  Om Jan’s genoemde topdown benadering te laten slagen, zullen alle eventualiteiten in een dergelijke aanpak moeten worden uitgesloten. En de enige manier om dat te laten slagen, is het heelal opnieuw uitvinden.
  "If you wish to build an apple from scratch, you must reinvent the universe." (Carl Sagan – Cosmos)

 148. Ruud Zweistra 4 februari 2008 om 13:52

  Trouwens, Aad heeft te druk met het overal verspreiden van zijn kennelijk belangrijke boodschap, dat Peter R. een narcist is …

 149. Erik van Donk 4 februari 2008 om 13:54

  @Ruud,
  Dat is toch ook zo?

 150. Ruud Zweistra 4 februari 2008 om 13:54

  Dat is heel mooi beargumenteerd, Erik.
  P.S. De reacties kruisten, en je had je antwoord dus al.Reactie is geredigeerd

 151. Ruud Zweistra 4 februari 2008 om 14:00

  En jan, je stelt Erik de vraag waarop je van mij al antwoord op hebt gekregen: we verschillen niet in doel, maar in aanpak. Waarom zou jij onze aanpak niet kunnen overnemen, en moeten wij beslist wel de jouwe overnemen? Kan jíj daar vigerende redenen voor noemen?

 152. jan bouma 4 februari 2008 om 14:28

  @Ruud
  @Erik
  Ik ken jullie "aanpak" niet voor een integrale oplossing. Die van mij kun je in samenvatting lezen op 1,5 pagina tekst op m’n website. Als je jouw "oplossing" en die van @Erik ook idem kunt duiden wil ik daar graag kennis van nemen. Het lijkt er hier een beetje op "wie er hier het primaat toekomt" voor "de oplossing!"
  Een soort egotripperij!
  Als jouw verhaal (en dat van @Erik) nu evident genoeg is, en als "alternatief" zou kunnen gelden, zou ik je aanraden aan @Aad te vragen een soortgelijk blog te presenteren als hij voor mij gedaan heeft! Ja?!
  Nog beter is natuurlijk je eigen verhaal via je eigen blog te presenteren. Ik vind de hele discussie hierover wat kinderachtig. Het doet denken aan een van m’n stellingen: "Als je veel van ’n ander overneemt, blijft er weinig van jezelf over!" Ben je daar gevoelig voor?
  Voor mij geldt dat niet. Dus – graag zelfs – probeer jouw (alternatieve) ‘universele verhaal’ hieronder te presenteren. En laat de lezers oordelen. Idem ze dat voor mijn verhaal doen.

 153. jan bouma 4 februari 2008 om 14:36

  @Erik 13:52
  Ten overvloede:
  Die "uitleg" van je. Daar hollen de lezers gillend bij weg. Het staat bol van axioma’s. Zonder enige praktische aanduiding. Totale humbug. Vandaar dat je er ook nooit enige response op hebt gekregen.

 154. Erik van Donk 4 februari 2008 om 14:58

  Ten overvloede: 19 reacties en 9 aanbevelingen, vind ik lang zo slecht niet, hoor. Maar goed, dat zal wel aan mij liggen…
  Als je het over "ego-tripperij" van Ruud en mij hebt, mag je wel eens goed in de spiegel kijken.
  General semantics is een serieuze tak van http://nl.wikipedia.org/wiki/Algemene_semantiek. Dat je er niet aan wil, is voor mij eerder een aanwijzing dat je het type idealist bent, dat als hij zich geconfronteerd ziet met feiten, uitroept dat dat des te erger voor de feiten is. Het is mijn ervaring dat het kwaad kersen eten is met dergelijke idealisten.
  Bovendien zie ik een gevaar in je veelgeprezen revolutie. Als deze mislukt, of zelfs maar ten dele slaagt, kunnen mensen teleurgesteld afhaken. Met ruim baan voor de cynici die zullen beweren dat ze altijd al geweten hadden dat het niet zou werken.

 155. jan bouma 4 februari 2008 om 15:01

  @Ruud 14:00
  en voor jou ten overvloede:
  Nog even ’n misverstand oplossen. Je moet en hoeft helemaal niks van mij. Eén van de heldere kenmerken van mijn verhaal is nu juist dat ik "de individuele wereldburger" absoluut in zijn (gerechtigd!) onafhankelijk denken laat. Ja, ik spreek ‘m er wel op aan. Maar in totale vrijheid met het eindeloos door mij herhaalde:
  ‘Take it, or leave it!’
  Ook hierin verschillen we blijkbaar van mening.

 156. jan bouma 4 februari 2008 om 15:06

  @Erik 14:59
  Je antwoord is te grotesk voor woorden. 19 reacties zeg je? Hier haast het tienvoudige!
  Lees even aanvullend wat ik vervolgens nog @Ruud heb voorgehouden hierboven…
  De wereld zal – terecht – geen boodschap hebben aan je "tot oplossing verheven semantiek!"
  Die quatsch hebben we nu na 3000 jaar wel ontmaskerd!

 157. Erik van Donk 4 februari 2008 om 15:10

  =Je antwoord is te grotesk voor woorden. 19 reacties zeg je? Hier haast het tienvoudige!=
  Ja? En? Zegt het aantal reacties iets?
  =Lees even aanvullend wat ik vervolgens nog @Ruud heb voorgehouden hierboven…
  De wereld zal – terecht – geen boodschap hebben aan je "tot oplossing verheven semantiek!"=
  Waar heb ik gezegd dat General semantics deoplossing zal brengen?
  =Die quatsch hebben we nu na 3000 jaar wel ontmaskerd!=
  Wie is we?
  Wat is er ontmaskerd?

 158. jan bouma 4 februari 2008 om 15:25

  @allen
  "…en ondertussen kunt u hier het bloedstollende vervolg lezen van de door mij beschreven "met plechtstatige tred voortschrijdende pseudo-intellectuelen die, als de bekende mr Toads, hun gewauwel aan het volk trachten te verkopen!" (met of zonder semantiek, sic!)
  Het wordt wat grimmiger zoals u merkt.
  Maar als men mij provoceert kan de reactie niet uitblijven.
  Ik reken eigenlijk op wat positieve ondersteuning van diegenen die begrijpen waar ik mee bezig ben. Inhoudelijke, houtsnijdende kritiek op die voorgestelde formules zal ik serieus nemen.
  Dit was even een opmerking tussendoor…Reactie is geredigeerd

 159. jan bouma 4 februari 2008 om 15:32

  @Erik
  Je vragen.
  1. Onder "we’ versta ik de mensheid die mijn voorstellen begrijpt.
  2. "Wat er is ontmaskerd?" Dat bewijzen de uitkomsten van mijn negatieve Balansopmaking.
  De wereld zal het wel redden met mijn voorstellen niet met de jouwe. Wat die ook mogen voorstellen.
  Zet die dus even hieronder nou puntsgewijs en zonder abacadabra op ’n rijtje zodat de lezers kunnen oordelen. Wil je?

 160. Erik van Donk 4 februari 2008 om 15:55

  =1. Onder "we’ versta ik de mensheid die mijn voorstellen begrijpt.=
  Hier probeer je de juistheid van een stelling te bewijzen door aan te voeren dat er een meerderheid voor te vinden is. Je onjuiste premisse luidt dus: de meerderheid heeft altijd gelijk.
  =2. "Wat er is ontmaskerd?" Dat bewijzen de uitkomsten van mijn negatieve Balansopmaking.=
  Wat is je negatieve Balansopmaking? En nu niet aankomen met je boek, dat beschouw ik als ontduiking van de bewijslast. Ik ben zo vriendelijk geweest mijn blog te herhalen met mijn standpunt. Ik mag je dus vragen om uitleg.
  =De wereld zal het wel redden met mijn voorstellen, niet met de jouwe. Wat die ook mogen voorstellen=
  Als je mijn standpunten niet kent, hoe kun je ze dan afwijzen?
  Ik merk dat je probeert je publiek over te halen door middel van debattrucs i.p.v. inhoudelijke argumenten:
  1. je verwijst constant naar je boek, zodat je daarmee de bewijslast kunt ontduiken.
  2. je herhaalt een niet-onderbouwd standpunt telkenmale, zodat een opponent in de discussie geen nieuwe argumenten kan aandragen, omdat steeds op hetzelfde gereageerd moet worden.
  3. je probeert de stelling van de ander met welsprekenheid te weerleggen. Niet alleen ik, maar ook Kokopelli en Aad hebben je gevraagd "Jip en Janneke taal" te gebruiken.

 161. jan bouma 4 februari 2008 om 16:24

  @Erik
  Ik ben overgeleverd aan de vertolkers de interpreten van die voorstellen die hierboven door @Aad zijn samengevat. Ook op het vorige blog hebben we plussen en minnen daarvan behandeld en staat er zeer veel info.
  Waar staat jouw verhaal? En dan ook zo helder geformuleerd?
  Op een gegeven moment is het voor mij dan klaar en af en wordt de mensheid uitgenodigd daarop te reageren. Wanneer daar "ja" of "nee" tegen gezegd wordt zullen we wel of niet merken. Idem of er een meerderheid is of niet.
  Kijk! Ik laat mij niet vangen met jouw nog steeds niet vermelde zogenaamde alternatieven, noch dat je reageert op de HIER geformuleerde voorstellen. Ik word daar wat moe van.
  Het is een eindeloze cirkelredenatie van "welles" en "nietes" roepen waar ik geen zin in heb.
  Take it, or leave it!
  Balansopmaking:
  Kom met je alternatieve, zonodig – graag zelfs – positieve balansopmaking. Bestrijdt de mijne nadat je de conclusies gelezen hebt over de voorhanden zijnde parameters die allemaal op "rood" staan; negatief zijn dus.
  Doe je dat allemaal niet zal ik geen tijd meer aan je besteden.
  Tenslotte: dit is buitengemeen heldere Jip en Janneke-taal.

 162. Aad Verbaast 4 februari 2008 om 17:30

  @Jan Bouma: je vraag: 13:49
  @Aad
  Alles goed so far bij jou…?
  Jazeker, had vanmiddag even andere bezigheden buitenshuis, maar inmiddels weer de interessante debatten geheel bijgelezen :-))

 163. jan bouma 4 februari 2008 om 17:45

  @Aad
  Vraag me het volgende af. Je hoeft geen oordeel te geven over de inhoud van wat jezelf hierboven samenvatte. Blijft wel de vraag of die samenvatting, technisch gesproken, nu wel of niet begrijpelijk is geformuleerd en voor een beoordeling gereed ligt?
  Ik dacht zeer zeker van wel. We hebben er, ook met vorige blog, erbij zeer veel tijd ingestoken. Alles lijkt me duidelijk.
  Hoe verklaar ik dan toch reacties zoals die van @Erik?
  Als je het te lastig vindt om erop te (kunnen) antwoorden. Hoeft dat niet, hoor!
  Ikzelf denk dat het te maken heeft met dat iets "nieuw" is; dat "nieuwe" wordt onwennig en argwanend bekeken..; vrijwel per definitie; dat vind ikzelf ook een goede zaak, maar op gegeven ogenblik snap je het dan toch en ga je over tot beoordeling.
  Enfin: zomaar een opmerking. En – nogmaals -ik vraag je niets over de INHOUD doch slechts over de "taalkundige technische samenvatting". Me dunkt dat die buitengemeen helder is.
  Maar wellicht hebben de andere lezers hier ook ideeën over.Reactie is geredigeerd

 164. Aad Verbaast 4 februari 2008 om 17:56

  @Jan Bouma:
  Ik zal me (zoals aan mezelf beloofd) onthouden van mijn ‘oordeel’. The floor is yours.. immers..
  Ik waardeer de pogingen van eenieder hier, om inhoudelijk het debat met je aan te gaan.. Het gaat wel ergens over, en zijn geen ‘gemeenplaatsen’. Daar ben ik zeer content over.
  Je hebt het specifiek over Erik van Donk in je bovenstaande reactie/vraag naar mij.
  Ik vind dat hij een zeer waardevolle bijdrage levert aan het inhoudelijke debat!!
  Net als jij trouwens..
  Ik koester dat.. Ik hoop @allen..
  Ik leer weer veel, en volg het allemaal met veel genoegen.
  En niet elk debat hoeft ‘winnaars’ en ‘verliezers’ op te leveren.. Er is al veel bereikt in mijn overtuiging..

 165. Erik van Donk 4 februari 2008 om 18:13

  @Aad,
  Dank je voor de reactie.

 166. Ruud Zweistra 4 februari 2008 om 19:14

  @Jan,
  Dat een oplossing van de wereldproblemen in drie zinnen of één A4’tje is samen te vatten, is wat mij betreft geen aanbeveling.
  Het lijkt mij te sterk op:
  "Volk van Israel! Ik breng jullie van God deze Twintig Heilige Geboden …."
  (luid gekraak, terwijl de helft van de stenen tafelen uit Mozes’ hand glippen en in gruzelementen vallen)
  " … deze Tien Heilige Geboden …"Reactie is geredigeerd

 167. Aad Verbaast 4 februari 2008 om 19:54

  @Eric van Donk: geen dank.
  @Ruud: ik moet wel weer lachen om je ‘logica’, waarvoor dank..
  Doe jij anders?
  Niet eens A-4tjes, meer neiging naar one-liners..
  Als ik je zou moeten volgen op je woord verdien jij geen aanbeveling immers…Reactie is geredigeerd

 168. Jasper 4 februari 2008 om 19:56

  The significant problems we have cannot be solved at the same level of thinking with which we created them.
  (toegeschreven aan Albert Einstein)
  Voorzover ik ze begrijp zie ik daar wel een probleem voor Bouma’s ideeën. Ze bieden weliswaar een oplossing voor de problemen in het huidige systeem (INTEGRITEIT vs MACHT) maar lijken geen rekening te houden met het feit dat een systeem zichzelf vaak organisch ontwikkeld en pas ‘a posteriori’ in nette hokjes gedacht wordt. Een systeem als democratie is ook gebaseerd op hoogstaande principes met de bijbehorende spelregels/voorwaarden, maar het systeem dat in de praktijk gegroeid is brengt een clown als Bush aan de macht.
  Hoe zorg je voor een kritische massa wier ‘gut feelings’ ook echt harmoniseren met het intellectueel onderschrijven van je ideeën? Macht zit in je buik, integriteit (en moraliteit) in je hoofd.

 169. nelus 4 februari 2008 om 20:06

  @jan: kan de vorming van de wereldraad nog een subdoel toevoegen: het oprichten van de taalunie. Alle deelnemers mogen alleen maar communiceren als ze kort en bondig formuleren.

 170. Yvesvanderp 4 februari 2008 om 20:09

  Zeg Aad, waarom plak jij onder elk blog dat over Joran en Peter gaat dezelfde reactie? Beetjen makkelijk en flauw hè?

 171. Ruud Zweistra 4 februari 2008 om 20:10

  Beste Aad: alles wat ik beweer kan ik uitvoerig onderbouwen en documenteren. Kijk zelf op mijn website, of vraag naar die onderbouwing op moment dat de behoefte zich voordoet.
  En ook als je dat niet doet, zou je je dan in het vervolg van dit soort zwartmakerij willen onthouden? Alvast dank.

 172. jan bouma 4 februari 2008 om 20:38

  @Ruud 19:14
  Ruud maakt het je nou iets uit dat er 360 pagina’s zijn? Ik denk het niet. De sneer druipt zo beetje van alle commentaren af. Blijkbaar wordt de zaak met Joran en Peter door @Yvesvanderp (20:09) ook nog relevant geacht. @Ruud blijkt ook nog ’n vete uit te vechten met @Aad… Dat was het wel zo’n beetje denk ik.
  Graag even terug naar (mogelijk) nog wat zinnige opmerkingen van de discussieleider?

 173. jan bouma 4 februari 2008 om 20:48

  @nelus
  Zelfs al spreekt men dezelfde taal…
  Graag reacties op de stellingen van dit blog!
  Bijvoorbeeld: is die politieke macht er niet van de individuele wereldburger?
  Of lonkt de afgrond zoveel meer. Om zelfs daarover niet na te denken?

 174. Ruud Zweistra 4 februari 2008 om 20:50

  Beste jan, de meeste sneren komen van jou hand. Hier is het begonnen richting Erik – je eerste reactie:
  jan bouma / 03-02-2008 18:37
  @Erik van Donk
  Volkomen onjuiste conclusie. Terwijl u dit ook wel weet … U verwijt mij iets ten onrechte!
  Vervolg:
  Later werd het nog iets onvriendelijker.
  Niet onoverkomelijk – maar dat wordt het meteen wel, als je constateert dat andere mensen hetzelfde doen (wat in mijn geval totaal onjuist is), en daarvan een beschuldiging maakt.
  Alsjeblieft, jan … Bij de multiculturalistische horken is dit soort redelijkheid tevergeefs gebleken. Doe ons dit niet aan.

 175. jan bouma 4 februari 2008 om 20:51

  @Jasper
  Als je nu toch eens "aan de top" zou willen beginnen door vanaf "de basis" je verantwoordelijkheid te nemen? Jij bent namelijk verantwoordelijk voor "die top".

 176. jan bouma 4 februari 2008 om 20:58

  @Ruud
  Ik denk dat je je vergist. Waarom? Welke stellingen staan nu concreet geformuleerd hierboven dit blog? Als je daar de semantische trucendoos gaat op opentrekken blijft van geen enkel voorstel iets over. In 1 regel kun je namelijk worden veroordeeld, geprezen, belachelijk gemaakt en misgeïnterpreteerd worden.
  Uiteindelijk herhaal ik Wittgenstein die constateerde dat er geen filosofische problemen zijn doch slechts taalproblemen.
  Wat er hier gebeurt is nu juist de oorzaak van alle ellende. 3000 jaar lang wordt er al ter wille van de belanghebbenden niet goed gecommuniceerd.

 177. jan bouma 4 februari 2008 om 21:04

  @allen
  Aan u allen vraag ik eigenlijk misbruiken we de taal niet?
  "Mensen van goede wil zouden elkaar verstaan"; ik denk dat "de wil" ontbreekt.

 178. Aad Verbaast 4 februari 2008 om 21:08

  @Yves van der Erp:
  Er zijn vandaag minstens 15 blogs alhier verschenen over hetzelfde onderwerp.
  Beetje flauw vind ik,(om jouw term te gebruiken).
  Lekker belangrijk?
  Ik werd daar ook een beetje flauw van. Was al een beetje flauw van alle aandacht die het vooraf kreeg..Laat staan achteraf.
  "Hetzelfde commentaar": Klopt: ik ben tenminste consequent! En geef een consistent verhaal.. Ook al niet goed in jouw ogen? :-))
  Kun je niet van de andere spelers in dit mediaspektakel zeggen.. want veel meer is het niet het..
  Maar dit onderwerp is geheel off-topic hier (vrij naar Peter Louter). Zal er dus ook verder geen woorden aan vuil maken.. Is al genoeg gedaan..
  P.S.: om het toch maar eens even naar dit onderwerp te trekken:
  Jan Bouma is hier (en in de voorafgaande blog hieraan) aan het onderbouwen dat alle ellende in de wereld ten gronslag ligt aan het niet integer zijn – pathologisch liegen valt daar onder – narcistisch gedreven acties ook). En wij Nederlanders kijken met 7 miljoen man naar een pathologisch leugenaar en een narcist, en houden ons met niets anders bezig….. En jij vind jezelf niet flauw??Reactie is geredigeerd

 179. jan bouma 4 februari 2008 om 21:29

  @Aad 21:08
  Hebben we de kakelende kipjes – met of zonder kop – (vrij naar @Dijstelberge) nu weer in het hok?
  Grapje, hoor!
  Maar ik wil door!

 180. Ruud Zweistra 4 februari 2008 om 21:34

  jan bouma / 04-02-2008 20:58
  @Ruud
  Ik denk dat je je vergist. Waarom?
  Reactie:
  We waren bezig met een debat over de vorm die je gebruikt. Nu ga je zonder overgang over op de inhoud. Een voorbeeld uit die 3000 jaar van niet-goed communiceren.
  Beste jan, als je net met veel getrompetter verkondigt dat er een groot probleem zit in communicatie, en dat het al 3000 jaar niet goed gaat, lijkt het me raadzaam zelf met betrekking tot die communicatie de grootst mogelijke zorgvuldigheid te betrachten.

 181. Aad Verbaast 4 februari 2008 om 21:35

  @Jan Bouma: ik ook!!
  @Allen: laten we even bij het onderwerp blijven.. hier…
  In mijn kroeg (Beatrix kwam even langs…met een pleidooi voor verdraagzaamheid, maar daarover in een latere blog) kan er gekakeld en geroddeld worden..
  Nu even on-topic: het is belangrijk genoeg.. vind ik.. Jan ook!
  En er wordt vooruitgang geboekt!! :-)Reactie is geredigeerd

 182. jan bouma 4 februari 2008 om 21:40

  @Aad
  Dank! Hierna @Ruud.

 183. Ruud Zweistra 4 februari 2008 om 21:47

  Dan de inhoud:
  ‘Als je daar de semantische trucendoos gaat op opentrekken blijft van geen enkel voorstel iets over. In 1 regel kun je namelijk worden veroordeeld, geprezen, belachelijk gemaakt en misgeïnterpreteerd worden.’
  Reactie:
  Daar heb je volkomen gelijk in. Maar naast die vormtechnische bezwaren, zijn er ook inhoudelijke bezwaren tegen stelling 1 te formuleren – als je althans de eerste 1 bedoelt (en daar heb je al zo’n onduidelijkheid, hè):
  1. Acceptatie dat het uitgangspunt van handelen voor iedereen is: Handvest voor de Rechten van de Mens.
  Het inhoudelijke bezwaar is deze:
  Het handvest voor de rechten van de mens lijkt in zijn huidige vorm op een hamer geschapen door voornamelijk Amerikaanse politici en aanverwanten om de rest van de wereld mee te op hun falie te slaan – want ze houden zich er zelf voor geen meter aan.
  En om de rest van het debat maar alvast te verraden: tegen de tijd dat we dit goed hebben doorgesproken, zijn we precies bij het punt wat ik al eerder heb genoemd: wil je een algemeen ingevoerd systeem gebaseerd op korte en dudielijke regels, moet je eerst de toestand scheppen dat genoeg mensen zich individueel en in groepsverband aan korte en verstandige regels willen houden. En dan heb je nu nog zowat het hele weblog tegen, onder aanvoering van Spuiten & Slikken fanaat alib bondon.
  En dan ben je dus bij het bezwaar waar ik mee ben begonnen.

 184. jan bouma 4 februari 2008 om 21:49

  @Ruud
  Wat bedoel je met "de vorm?" Het zou een vraag van @Erik geweest kunnen zijn.
  Bedoel je met "de vorm" de technische representatie van die vertegenwoordiging; in "de vorm" van een formule?
  Dan zeg ik: er is geen (innerlijke)tegenstelling met "de vorm" en de omschreven doelstelling, "de inhoud".
  Laten we derhalve de discussie over "vorm" en "inhoud" in ons voorstellingsvermogen nu eens samen laten vallen. Dan kunnen we de gevolgen inschatten (denk ik) van de machtsdoorbreking van de huidige politieke representatie. Aan de top welteverstaan doordat we vanaf "de basis" die macht hebben om dat te bewerkstelligen.
  Ziedaar denk ik je afdoende antwoord.

 185. Ruud Zweistra 4 februari 2008 om 21:52

  @jan,
  De "vorm" is hier jouw verwijt dat je sneren krijgt. We hebben dat weersproken en weerlegt.
  De inhoud staat in mijn vorige reactie. Die qua aanpak niet anders is dan de eerdere die je hebt afgedaan als sneren. Wat dus in feite een sneer van jouw kant was.
  Houd je aan de laatste oproep in de bijdrage van Aad.Reactie is geredigeerd

 186. jan bouma 4 februari 2008 om 21:55

  @Ruud 21:49 (kruising)
  Deels heb ik je al geantwoord. Aanvullend je kritiek op de huidige toestand is volkomen terecht maar, om daar nu verandering in te brengen, zul je "de top" moeten veranderen. C’est si simple comme bonjour.
  Ik heb nog geen antwoord op de politieke individuele macht van de wereldburger om die omwenteling er door te drukken. Of is die er niet? Of wanneer men mijn voorstellen aanvaardt weer wel? Ik denk dat het laatste onbetwistbaar het geval is.

 187. Ruud Zweistra 4 februari 2008 om 22:06

  @jan,
  In niet-democratieën is er geen enkele manier om machthebbers weg te krigen, behalve door middel van de lantarenpalen.
  In democratieën is er maar één manier om de machthebbers weg te krijgen, en dat is stemmen op een zo links mogelijke partij.
  Om dat laatste te bereiken moet je naast het grootste deel van de lagere klassen, op zijn minst een aanzienlijk deel van de middenklassen achter je krijgen.
  Dat laatste is bijzonder moeilijk, daar de middenklassen aanzienlijke voordelen bij het handhaven van de macht van de huidige stelende top. Kijk maar op dit weblog: ze haten de SP.
  Dus ga je gang – doe je best. Ik zal je van ganser harte helpen.

 188. jan bouma 4 februari 2008 om 22:18

  @Ruud
  Thanks!
  Nu is jouw voorstellingsvermogen beslist voldoende om je in te denken dat de volken, en dus de individuele wereldburgers de politieke macht hebben (en niet de politici). Ik ga er maar vanuit dat je stilzwijgen op die vraag van mij (hierboven) als instemmend is.
  Vervolgens verordonneren diezelfde kiezers hun partijen om mijn voorstellen in meerderheid er door te drukken. Waarom zou dat niet kunnen?
  Dan gaat er sowieso geen Balkenende (meer) naar het Witte Huis.

 189. Ruud Zweistra 4 februari 2008 om 22:37

  @jan,
  Het volk heeft in principe altijd de macht – ze durven echter vrijwel nooit. Wat ik zei: je hangt de machtigen aan de lanterenpalen, of je stemt ze eruit.
  In beide gevallen moet het volk wel bereid zijn tot het brengen van offers. Want je moet wel eerst de vriendjes van de machtigen met overmeesteren – en die vechten terug.

 190. Ruud Zweistra 4 februari 2008 om 22:52

  Laaste "met" weghalen.

 191. jan bouma 4 februari 2008 om 22:54

  @Ruud
  (sorry tel. tussendoor)
  Ben het niet met je eens. Deze draconische aanpak doet aan Pol Pot denken! Kijk! Laten we gewoon zeggen: "parlement stuur die afgevaardigde!" Wij, het volk, verordonneert jullie daartoe. Daarvoor – en, ja ik simplificeer niet – is het nodig dat "het individu" snapt zijn macht en… mijn voorstellen.
  De lantaarnpalen zijn niet nodig. We noemen dit "de intellectuele revolutie"; of, als men daar van schrikt heel eufemistisch "de positieve verandering!"
  Het moet en het kan!

 192. jan bouma 4 februari 2008 om 23:13

  @Ruud
  aanvullend:
  Denk erom ik heb in mijn model ALLE politieke partijen (dus ook de uiterst linkse) gediskwalificeerd om ook maar enige invloed te hebben op die afgevaardigde. Geen bindingen.
  Nog een opmerking:
  Dat er dan alleen een technische meritocraat zal worden benoemd is ook onjuist want de criteria voor die keuze staan hierboven op:
  4.02. : 11.07 uur.Reactie is geredigeerd

 193. Erik van Donk 4 februari 2008 om 23:13

  Vrij naar de SP: hoe dan, Jan?

 194. jan bouma 4 februari 2008 om 23:18

  @Erik"
  "hoe dan" Wat?
  Bedoel je dat het een probleem is om 150 2e Kamerleden in meerderheid een besluit te laten nemen? Gewoon wordt in stemming gebracht mijn voorstellen met in de wettekst de verwijzing voor de redegeving.
  "In aanmerking nemende de dwingend aanwezig geachte noodzaak te komen tot de vorming van een wereldraad besluit… enz. enz."
  Erik.. toch! Zo doen we dat. Of bedoel je wat anders?

 195. Erik van Donk 4 februari 2008 om 23:27

  De rechtse boodschap is veel aantrekkelijker: beleef het mee in de wereld van Peter Stuyvesant… Klets daar maar eens overheen.

 196. Ruud Zweistra 4 februari 2008 om 23:31

  Makkelijk:
  "Consumeer, consumeer, consumeer!!!"

 197. Ruud Zweistra 4 februari 2008 om 23:33

  Nog hoger:
  "Auto, auto, auto!!! Vakantie, vakantie, vakantie!!!"

 198. jan bouma 4 februari 2008 om 23:42

  @Ruud
  @Erik
  Zodra het serieus wordt vluchten jullie voor het debat. Beperk je nu even tot die 3 hoofdzaken die die afgevaardigde moet gaan regelen en de verantwoording krijgt.
  Maar ’t is misschien ook een optie: om gekscherend de afgrond op te zoeken in jullie nihilisme.
  —————————————-
  Zeg beste mensen.
  Onze geachte discussianten kunnen er eens ’n nachtje over slapen of ze dit blog serieus willen nemen. Wat mij betreft zie ik u allen mogelijk morgen weer tenzij "de baas van het spul" anders beslist. Groet ! "Hé Ruud doe jij het licht even uit?!"

 199. Erik van Donk 4 februari 2008 om 23:46

  Ik ga maar eens met http://www.volkskrantblog.nl/bericht/178882 wandelen…Reactie is geredigeerd

 200. Aad Verbaast 5 februari 2008 om 00:08

  @Allen: zzzzzzzzzzzzzzzzzzz….. morgen gezond weer op.. nog niet klaar, of moet ik zeggen gereed?

 201. Aad Verbaast 5 februari 2008 om 09:24

  @allen en Jan Bouma: goedmorgen: het beloofd weer een mooie dag te worden!
  Nog lang niet uitgepraat toch?

 202. jan bouma 5 februari 2008 om 09:43

  @Aad
  @Allen
  Goedemorgen! Zie hieronder de kern van uw probleem m.b.t. mijn voorstellen.
  Het sluit aan op de discussie van gisteren door "de ongelovigen". Het ‘stukje’ is letterlijk overgenomen van m’n website en gedateerd 23 juli 2007: Laat speciaal @Ruud er kennis van nemen:
  23 juli 2007
  Meneer! Uw voorstellen zijn zo waanzinnig, daar wil ik zelfs geen seconde over nadenken!
  – Maar hebt u die voorstellen dan wel goed begrepen?
  Jazeker! U wilt elk land, groot of klein, slechts 1 stem geven in de
  vertegenwoordiging van de Verenigde Naties! Waanzin, meneer! U bent gek!
  – Maar als de inwoners van alle landen dat nu toch willen?
  Die zullen dat niet willen, want zij zeggen, net als ik, dat u volslagen gek bent met
  die voorstellen! Het is niet in hun belang! Bovendien zullen zij dat ook te horen
  krijgen van hun politieke bazen…; die gaan immers hun macht niet inleveren!
  U bent gek!
  – U hebt toch mijn voorstellen niet goed begrepen! Bovendien: wie is er nu eigenlijk de baas in elk land? Zijn dat de politici of de mensen, de inwoners, van die landen? In de democratische landen hebben de politici de macht gedelegeerd gekregen van de inwoners. Ik begrijp uw probleem niet….
  Maar beste man! Je kunt toch niet in ernst menen dat de 1,3 miljard Chinezen net zoveel gewicht en stemrecht in de schaal leggen en krijgen als…. de inwoners van Togo, ik noem maar een klein land! U bent gek! Trouwens dan heb ik het nog niet eens over de Amerikanen!
  – U maakt nu een ernstige denkfout. U gaat er namelijk a-prioristisch al vanuit dat bij het “one-man-one-vote-systeem” voor de landen – groot of klein – , dat er bij dat systeem nadelen zouden bestaan voor de inwoners. Dat is klinkklare onzin zolang u daarvoor niet de bewijzen levert. Nog daargelaten dat indien u eenzijdige voordelen zou toekennen aan grote naties (die de andere dus niet hebben) dat dat geen te verdedigen situatie is. Alle wereldbewoners zullen immers begrijpen dat dat niet kan vanwege de integriteitsbasis die de afgevaardigde hanteert voor zijn beslissingen voor de drie hoofdzaken . Vooral de “gelovigen” zullen dit begrijpen want die zeggen toch altijd: “Wat gij niet wilt dat u geschiedt, doe dat ook een ander niet!” Nee, u hebt mij nog steeds niet overtuigd waarom ik gek zou zijn; leest u opnieuw mijn boek waarin ik uitleg hoe de wereldrevolutie, zonder dat de volken iets inleveren, een feit kan worden. Daarnaast verzoek ik u mij niet afwisselend “gek” te noemen en ook weer uw “beste man”. Ik ben uw beste man niet evenmin ben ik gek. Zullen we deze discussie dus even op niveau verder blijven voeren, ja? U geeft zich uit voor “intellectueel” (en die komen er, niet zonder reden, ook slecht vanaf in mijn boek) vermoedelijk wordt uw weerstand deswege gevoed. Uw hersens koken over…; u kunt de immense betekenis van deze wereldrevolutie niet vatten! Leest u daarom nogmaals mijn boek of de korte samenvatting daarvan op mijn website onder “Extraatje”. Ook kunt u daar nog lezen een felicitatie van mij (en commentaar) aan H.J.A. Hofland wegens zijn 80-jarige verjaardag. Ook dat commentaar lijkt me zinnig dat u er kennis van neemt. Idem geldt dit voor u lezer… . Tot volgende week. Groet! JB
  PS
  Soms blijkt de wereldrevolutie ergens te beginnen door het maken van een intellectuele opstap.

 203. jan bouma 5 februari 2008 om 09:51

  @Allen
  Bovenstaande dialoog zou op de voorpagina van elke krant dienen te worden afgedrukt. Komt er eindelijk eens wat schot in de zaak. Ook graag daarop uw reactie of dat een goede zaak zou zijn…

 204. Aad Verbaast 5 februari 2008 om 10:03

  @Jan Bouma: dat je getuigt van moed kan niemand ontkennen. 🙂
  Ik blijf toch nog met de vraag (10:33) zitten: "noem eens een paar bekende mensen in onze wereld die integer zijn in jouw perceptie of volgens het Handvest.. (het begin..?)."
  Je verwijst in je antwoord (11:33) naar wetenschappers, of juristen werkzaam bij internationale hoven, of toch een massale acceptie van een voorgestelde kandidaat in een democratisch proces.
  Nu even naar de het bijzondere mediaspektakel van de afgelopen dagen.
  Nedderlanders lopen massaal uit (7 miljoen kijkers) voor een naar mijn mening onzinnig mediaspektakel.
  Zou de Nederlander massaal op de integrteitskandidaat PrdV stemmen, zou hij zich opwerpen in jouw voorstel, omdat ze vinden dat hij zo integer is?
  Ik hoop toch van niet, maar zou er niet over willen wedden..
  Ik blijf bij de vraag: wie wel? Namen? Mogen ook wel buitenlanders zijn..
  Als er niet hele rijtjes te noemen zijn door je, is er nog heel wat zendingwerk te doen lijkt me.. Maar dat wisten we al toch?Reactie is geredigeerd

 205. jan bouma 5 februari 2008 om 10:18

  @Aad
  Voor het eerst in de geschiedschrijving wordt het thema INTEGRITEIT geïntroduceerd in "de Politiek" als enig referentiekader. Dat is nieuw. Ook de parlementen zullen hier op reageren zoals "de ongelovige" in bovenstaande dialoog. Aanvankelijk ja.. totdat ze de onverbiddelijkheid van de waarheid moeten erkennen.
  Nu je vraag over: wie is daarvoor beschikbaar?
  Ik ben een pragmatisch mens. VIA de – liefst landelijke discussie – kan iemand zich kanditeren. Dat zal een persoon zijn (man/vrouw) die volledig begrijpt de essentie van de "positieve verandering". ("revolutie" noemen we het maar niet meer vanwege de negatieve connotatie). De vertegenwoordiger heeft daarnaast uiteraard kennis van het VN-recht en kan bogen op voldoende publikaties waaruit al eenzelfde soort opstelling blijkt als die van mij.
  Concreet zou ik je in dit stadium geen naam kunnen noemen. Die publieke discussie gaat eraan vooraf en een gigantische omwenteling in het denken van de individuele burger die de politieke macht TERUG NEEMT door het parlement te verordonneren tot uitvoering.
  Je off-topic onderwerp "mediaspektakel"… Besteedt die maar aan mijn onderwerp. Lijkt me zinniger. Daarnaast zijn we allemaal "kleine grabbelaars" dus begrijp ik PrdV wel en SBS en al die andere grabbelaars.. Laten ze zich bezig houden – nogmaals – met wat werkelijk van belang is.Reactie is geredigeerd

 206. Aad Verbaast 5 februari 2008 om 10:45

  @Jan Bouma: die laatste opmerking van je is precies wat ik bedoelde Jan. En helemaal met je eens..
  Het illustreert precies de barrière waar je tegen vecht: 7 miljoen mensen vinden dat blijkbaar wel ‘belangrijk’.. maar vergeten in hun eigen spiegel te kijken: het schaamrood zou op hun eigen kaken meteen zichtbaar moeten worden. Het gebeurd echter niet..
  Als zodanig geheel on-topic.. 🙂
  Ook het gegeven dat je niet uit de losse pols honderden namen kunt noemen van mensen die nu al zo in de wereldraad zitting zouden kunnen nemen, maakt het een lange weg..
  Waar ik overigens niet mee wil zeggen dat het streven (en vechten daarvoor) niet nobel is!Reactie is geredigeerd

 207. jan bouma 5 februari 2008 om 10:58

  @Aad
  Die "lange weg" hoeft niet lang te zijn als pers en media dit onderwerp willen zien als een werkelijk belangrijk onderwerp. Wat denk jij wat er nu zou gaan gebeuren wanneer werkelijk die "dialoog" op de voorpagina’s van de kranten zou komen? Of anders toch breeduit op de opiniepagina’s. Ik ben overgeleverd aan de vertolkers. Ik denk zelfs dat het zo snel kan gaan dat je na een maand goeie discussies (ja, ik ben ook even bij P&W en al die andere ‘human interest programs’ op TV te zien…) al kandidaten bij naam zult horen noemen. We moeten er gewoon aan beginnen. Men moet mij niet langer doodzwijgen.
  Maar jij doet goed werk. Ik ben benieuwd wat dit blog uiteindelijk gaat opleveren. Het woord is aan de lezer en het individu. Ook dhr. J.J.W. van Maning (die dit vermoedelijk leest) wordt hierbij van harte uitgenodigd te reageren. (!) Daarbij merk ik wel op "dat geen reactie, toch altijd weer wel een reactie is!"Reactie is geredigeerd

 208. jan bouma 5 februari 2008 om 11:38

  @Aad
  Doordenkertje. SBS en PrdV kunnen natuurlijk wel bewijzen dat jij en ik ongelijk hebben door mij uit te nodigen in hun nieuwsrubrieken… Howzat! Man!
  "..Aaardigheidje! Meneer Sonnenberg!" Sic.

 209. Ruud Zweistra 5 februari 2008 om 12:36

  jan bouma / 04-02-2008 23:42
  @Ruud
  @Erik
  Zodra het serieus wordt vluchten jullie voor het debat. Beperk je nu even tot die 3 hoofdzaken die die afgevaardigde moet gaan regelen en de verantwoording krijgt.
  Reactie:
  En alweer een sneer, jan.
  Ik begin zo langzamerhand te concluderen dat je zelf ook leidt aan de euvelen die je zo uitvoerig uit de doeken doet.
  1. Je volgt volkomen je eigen programma.
  2. Je bent overgevoelig voor opmerkingen.
  3. Je sneert.
  4. Je hebt totaal geen belangstelling voor de ideen van anderen.
  Ad. 1: Zie je opmerking boven – jij zegt ons waarover we moeten debatteren.
  Ad. 2: Zie boven en andere reacties.
  Ad. 3: Zie boven (2e keer)
  Ad. 4: Zie reacties boven.
  En nee, ik heb geen zin om te praten over wat die afgevaardigen moeten gaan regelen, als jij het debat afbreekt over hoe die afgevaardigeden in die positie van afgevaardigde moeten komen. Want dan voeren we een "Als de maan van groene kaas was…" debat. En daarvoor moet je bij Mihai zijn.
  Ik heb dan wel geen Mel om mee te gaan wandelen, maar ook geen zin mijn tijd te gaan verdoen met haarkloverijen. En dat laatste is een sneer!

 210. jan bouma 5 februari 2008 om 12:53

  @Ruud
  Je zult het als mijn probleem zien dat ik het niet zie… maar ik bezweer je dat het nooit mijn bedoeling is te sneren dan slechts trachten HET ONDERWERP binnen de kaders te bespreken. Nu staan jou die "kaders" niet aan; als ik je goed begrijp. Maar die "kaders" zijn niet zomaar willekeurig en ongerangschikt geformuleerd. Als je over die prioriteitsstelling een andere volgorde wil, of een totaal ander alternatief biedt, is dat uiteraard bespreekbaar.
  Ergo: neem mij nou niet kwalijk dat er een gedegen uitgebalanceerd onderwerp IS geformuleerd en dat ik daar naar verwijs.
  Ik begrijp dat je die "dialoog" (9:43 uur) niet wilt becommentariëren ter zake de juistheid of onjuistheid?
  Groet! jb

 211. Ruud Zweistra 5 februari 2008 om 14:13

  jan bouma / 05-02-2008 12:53
  @Ruud
  …Ik begrijp dat je die "dialoog" (9:43 uur) niet wilt becommentariëren ter zake de juistheid of onjuistheid?
  Groet! jb
  Reactie:
  Ik was nog pas bij:
  jan bouma / 04-02-2008 23:42
  De zaken één voor één behandelen, en een klein beetje geduld, zijn ook belangrijke waarden als je de wereld wil verbeteren.

 212. Aad Verbaast 5 februari 2008 om 14:51

  @Jan, ben uithuizig, pas morgen weer van de partij.. Discussieer rustig verder.. Lees me morgen weer bij 🙂

 213. jan bouma 5 februari 2008 om 14:59

  @Ruud 14:13
  Graag! We behandelen dan de zaken één voor één. Hopelijk niet met lange tenen. Schreef zo-even iets ook over "humor" op je blog. En je moet toch toegeven dat: "Ruud doe jij straks het licht uit!" daarvan getuigt.
  Je hebt mij gezegd: "als ik mee kan duwen!" Doe ik dat. Ja, ’t is mijn makke wellicht dat ik zeer resultaatgericht ben, vaak ongeduldig, onredelijk, kortaf, cynisch, ironisch en alles tegelijk ben. Ik lijk waarachtig wel een mens!
  Enfin. We gaan hopelijk verder met al deze wijsheid in acht nemend? En uiteraard excuses als ik me eraan bezondig. groet! jb

 214. Ruud Zweistra 5 februari 2008 om 15:43

  @jan,
  Je lijkt wel heeeeel veel mens te zijn. Een beetje geduld met je medemensen …
  We gaan rustig verder.
  Maar nu even niet zo snel, want ik moet hard werken voor de baas.Reactie is geredigeerd

 215. jan bouma 5 februari 2008 om 15:49

  @Ruud 15:43
  "…dacht dat die al bungelde aan een lantaarnpaal..!" (als die dit leest, die baas van je, moet je tegen hem zeggen: "dat zegt een buitengewoon humoristisch mens, je.., pardon! U hoeft dat niet letterlijk te nemen!"
  Baas: "Maar hoe komt hij dan aan die uitspraak?!"
  Ruud: "Zou het niet weten..!"
  Werk ze! En we zien wel. JBReactie is geredigeerd

 216. jan bouma 5 februari 2008 om 19:08

  @Ruud
  Om de discussie weer op gang te krijgen… (jij zal denken: hij begint het te leren!) even de navolgende uitspraak van 04.02 : 22:37 onder de loep.
  Daar schrijf je:
  "In beide gevallen moet het volk bereid zijn tot het brengen van offers. Want je moet eerst de vriendjes van de machtigen overmeesteren – en die vechten terug." (einde quote)
  Daar heb ik het volgende op gevonden en antwoord op:
  1. Neem nooit het volk iets af, althans begin niet met zo’n boude aanval en aankondiging om de "positieve verandering" te verkopen aan het volk.
  2. Ga ervan uit dat "het volk" ook inderdaad als "volk" wordt aangesproken en er vanuit "het volk", als massa, toch anoniem gereageerd kan worden. Weliswaar is de verzameling "individuen" ook weer tesaam het volk maar men kan (hier) wel geheim stemmen.
  3. ALLE politieke partijen zouden binnen hun verkiezingsprogramma’s wel "de wereldraad" als belangrijk punt kunnen opnemen. Staat men in het stemhokje zou een aparte stemming daarover geëntameerd kunnen worden. De kiezer, het volk kan zich daarvoor dan uitspreken: ja of nee.
  Voorwaarde lijkt me dan wel dat men precies weet waarover het gaat. Daar ligt de taak voor Pers en media.
  Enfin, ik denk maar even hardop: hoe jouw bezwaar kan worden ondervangen.
  (Ik zit hier met wat vingertromgeroffel op m’n bureau de "positieve verandering" te verdedigen, dat snap je).
  ps
  grap en ook weer niet:
  @Maria wil echt de vredesdwarsfluit voor je spelen. Zo zie je maar dat ik in wezen een zeer vredelievend mens ben…

 217. jan bouma 5 februari 2008 om 21:42

  @allen
  Leuk muziekje dan maar? U hoort het niet bestaande Larghetto van Chopin, als improvisatie, gespeeld door Hugo van Neck. Eenander (miskend) genie…

 218. Aad Verbaast 6 februari 2008 om 00:02

  @Jan Bouma en Ruud: net weer terug, even kijken of jullie er al uit waren..
  Ruud schreef om 15:43,
  "Een beetje geduld met je medemensen …
  We gaan rustig verder.
  Maar nu even niet zo snel, want ik moet hard werken voor de baas."
  Daarna Ruud niet meer gezien.. Ik maak we wel wat zorgen..
  Ruud die zegt: geduld met de medemens..
  Ruud die zegt: we gaan rustig verder..
  Ruud die zegt: niet zo snel..
  Ruud die zegt: ik moet hard werken voor de baas..
  Ruud, je bent toch niet ziek met zeer hoge koorts: het lijkt welhaast of je aan het ijlen bent. :-))))
  Dit soort ontboezemingen van je laten immers weer een hele andere kant van je zien.. Helemaal geen verkeerde overigens 🙂
  Jan: heb jij je nog een beetje vermaakt??

 219. jan bouma 6 februari 2008 om 00:16

  @Beste Aad
  Met je welnemen schrijf ik morgenochtend "Hoe".
  Er staat in ieder geval giga veel info. op dit blog en op het vorige. Daar ben ik sowieso dankbaar voor.
  Tot morgenochtend dus graag en hou svp daarom het blog nog even open. Mischien zijn er nog wel meer mensen (dan wellicht Ruud!!!) die willen reageren.
  En nu snaveltjes toe… zzzzzzzzzzzzzReactie is geredigeerd

 220. Aad Verbaast 6 februari 2008 om 00:58

  @Jan Bouma: dit blog blijft altijd open!!
  (Ook als er nieuwe blogs bijkomen..).
  En je hebt helemaal gelijk: giga veel info zeker samen met de vorige.. En van hoge kwaliteit!! Mede dankzij jou, en de reageerders..
  En over een echt belangrijk onderwerp!!

 221. jan bouma 6 februari 2008 om 10:55

  @Aad
  @allen
  Dank voor je laatste opmerking van vannacht om 0.58 uur geschreven. "De nieuwe morgen" was toen al vanaf 12.00 uur ingetreden.
  Hoe ziet mijn balansopmaking van deze twee blogs eruit?
  Ik zeg uitdrukkelijk hier 2 blogs omdat in het vorige: "Oorlog? Dat is het allang en dat zal alleen maar erger worden" de blauwdruk, het ontwerp van Mithras’ voorstellen op de pijn- en testbank werden gelegd.
  In dit blog werden de conclusies uit het vorige samengevat en in dit blog gepresenteerd.
  Naar mijn mening in heldere en begrijpelijke taal werden ze concreet gemaakt en vertolkt. Dat is voornamelijk de verdienste van @Aad geweest om het geheel samen te vatten.
  Ik denk dat de mensheid de slag zal hebben gewonnen. Op geen enkel punt zijn de gedane voorstellen "onderuit gehaald". De tegenstanders hebben geen inhoudelijke weerleggingen gepresenteerd die de conclusies ondermijnd hebben inzake de haalbaarheid of technische onuitvoerbaarheid. De mens, de individuele kiezer KAN de keuze maken om die wereldraad via de parlementen te verordonneren. Of men het wil en doet is niet aan mij. "Pick your choice!"
  Nog een opmerking aan het adres van de tegenstanders die niet HUN model hier in stellingen geagendeerd zagen. Inderdaad! Het waren dan ook de concrete voorstellen voor "de positieve verandering" die werden gepresenteerd en niet hun model.
  Om dat te accepteren gaf dat op enig moment wat wrevel; desondanks moge men begrijpen, ook in semantische zin (!), "dat je geen appels en peren kunt vergelijken" behalve dan de opmerking dat het over fruit gaat. Voor de aanhangers van "de semantiek" is voorgaande opmerking "gefundenes Fressen" om er dan juist tegenin te gaan. Ik bedoel te zeggen dat ik de "effectiviteit van de taal" niet heb misbruikt door dat bekende gezegde te misbruiken. Die werd dan ook in die begrijpelijke syntaxis gecommuniceerd. Die werd niet ondermijnd door de humbug van de verwarring, die optreedt als men verschillende begrippen tegelijkertijd door elkaar haalt.
  Het is een beproefde methode gedurende 3000 jaar geweest van "de met plechtstatige tred voortschrijdende intellectuelen geweest" en waardoor zij HUN belang(en) wisten gediend.
  Gooi zand in de communicatie waar mogelijk. Dat is hun legitimatie.
  Niet voor niets worden "de intellectuelen", wegens hun negatieve resultaten voor de mensheid als geheel blijkens de balansopmaking, dan ook vernietigd in mijn boek.
  Vooralsnog wil ik het hier bij laten. Men reagere – woedend, vriendelijk, instemmend of begrijpelijk, naar men wil.
  @Aad nogmaals dank voor een groots werk. En ja – uiteraard – men kan altijd reageren omdat dit blog "open" blijft… We zien wel of niet wat er vandaag bijvoorbeeld gebeurt. Groet! JB

 222. Aad Verbaast 6 februari 2008 om 11:10

  @Jan: dank voor jouw krachtige en terechte samenvatting van deze boeiende discussie van de afgelopen dagen.
  Ik vond ook deze dagen groots. Dank ook aan allen die daar bijdragen aan hebben geleverd!!
  En de discussie hier over deze blog en de achterliggende motieven, mag wat mij betreft gewoon doorgaan.. Kan niet lang genoeg duren, het is nogal een onderwerp!!
  Nogmaals bedankt Jan, het was een inspirerende samenwerking in deze..
  P.S.: ik heb nog even bij Maria gereageerd.
  Minder groots onderwerp, maar het gewone leven gaat ook gewoon door 🙂

 223. Ruud Zweistra 6 februari 2008 om 11:35

  Goedemorgen jan, en eventuele andere kijkbuiskinderen. Vandaag heb ik vrij, dus wat meer tijd voor schrijven.
  We gaan verder met de vervolg opmerkingen van jan, naar aanleiding van míjn opmerking over de noodzaak van offers om bestaande machtigen eruit te krijgen, en te vervangen door betere krachten, eventueel leidende tot jan’s machtige plan:
  Citaat:
  1. Neem nooit het volk iets af, althans begin niet met zo’n boude aanval en aankondiging om de "positieve verandering" te verkopen aan het volk.
  Reactie:
  Begrijpelijk, maar niet geheel juist. Je kan het volk best offers vragen, mist dudielijk waarom, en mist een andere positief vooruitzicht – of het afwenden van een zeer negatief vooruitzicht.
  Maar dit alles draait om de oprechtheid van de betrokkenen. De huidige hypocrieten, leugenaars en graaiers komen daar natuurlijk totaal niet voor in aanmerking.
  Citaat:
  2. Ga ervan uit dat "het volk" ook inderdaad als "volk" wordt aangesproken en er vanuit "het volk", als massa, toch anoniem gereageerd kan worden. Weliswaar is de verzameling "individuen" ook weer tesaam het volk maar men kan (hier) wel geheim stemmen.
  Reactie:
  Dit begrijp ik niet helemaal, maar dit lijkt me een kwestie van goed verwoorden. Er is een volk, en er zijn verschillende groepen met verschillende belangen – een situatie niet geheel ongelijk aan die van het gezin. Op een gegeven moment moeten er in alle oprechtheid besluiten genomen worden tegen deelbelangen, maar voor het geheel.
  3. ALLE politieke partijen zouden binnen hun verkiezingsprogramma’s wel "de wereldraad" als belangrijk punt kunnen opnemen. Staat men in het stemhokje zou een aparte stemming daarover geëntameerd kunnen worden. De kiezer, het volk kan zich daarvoor dan uitspreken: ja of nee.
  Reactie:
  Je brengt hier een kunstmatige scheiding aan tussen volk, kiezers en partij. Dit komt neer op hetzelfde.
  Citaat:
  Voorwaarde lijkt me dan wel dat men precies weet waarover het gaat. Daar ligt de taak voor Pers en media.
  Reaqctie:
  Precies. Dus waar ligt het eerste brandpunt van je streven: een eerlijkere en betere pers en media. En dus ook een eerlijker en beter taalgebruik.
  En, jan, zo zijn we dus al razendsnel gekomen daar waar Erik je al op wees, waar George Orwell al op heeft gewezen, en waar ik je nu nog eens op wijs: alle streven naar verbetering van de menselijke toestand verloopt via meer eerlijkheid in media, bestuur, en taal.
  Dat hier op dit weblog een clubje mensen door een veel grotere grope mensen in staat wordt gesteld stelselmatig de taal te verkrachten, met eigen- en groepsbelangen als doelstelling, is net zo schadelijk voor de wereld als de misdaden van Adolf Hitler en Idid Amin. Het enige verschgil is dat de laatsten door toeval ook de omstandigheden kwamen om hun verdorvenheid bot te vieren.
  Het feit dat deze schadelijke toestand op het wqeblog heeft kunnen ontstaan en voortwoekeren is mede door het gedogen, en excusez, voorbeelden zijn af en toe noodzakelijk, en de steun van mensen als Maria en Aad.
  Evenzeer als de schadelijke toestand veroorzaakt door Adolf Hitler en Idi Amin alleen heeft kunnen ontstaan door het gedogen en de steun van een flink deel van het volk.
  Waar je streven is om de "Hitler en Amin" toestanden in de wereld te voorkomen, zou je je streven alvast kunnen oefenen door op dit weblog de racistische sekte van bondon weg te krijgen (althans, hen tot paria’s te maken), door zijn gedogers en steuners te overtuigen.
  Snap je waarom ik inschat dat jouw streven wel heel nobel is, maar nog lange tijd zal vergen, en dat het dus beter is om te beginnen met meer haalbare doelen – bijvoorbeeld het aan de kaak stellen van de manipuleerders, leugenaars, en hypocrieten in je eigen omgeving. En het aanwijzen van de oorzaak van de manipulatieve, leugenachtige, en hypocriete gedrag: hun emo- en ego-gedomineerde alfa-geesten.Reactie is geredigeerd

 224. jan bouma 6 februari 2008 om 11:48

  @Aad 11:10
  Dank voor je commentaar. Ik heb inmiddels even voor "de verbindende factor" gespeeld tussen jou en @Maria. Op haar blog. En hoe gek het ook moge klinken ook daar vindt @Ruud al een handreiking. Maar ik ga hieronder apart op zijn commentaar in.

 225. jan bouma 6 februari 2008 om 12:25

  @Ruud 11:35
  Toch sportief van je. Je reactie. Dank daarvoor.
  Antwoord:
  Citaat 1: "Neem nooit het volk iets af..etc."
  Dat is wel degelijk een terechte conclusie van mij. De nieuwe wereldraad hoeft ook "het volk" niets af te nemen want er ontstaan giga-verschuivingen in de bestedingspatronen. Alleen al doordat het rendement, tengevolge van die 2%-regeling (conversie: militair – civiel) ONEINDIG veel groter zal zijn dan de huidige bestedingspatronen in de wereldeconomie. Tel daarbij de macro-economische gevolgen van de stopzetting(en) van oorlogen en destructie. Tel vervolgens op de gevolgen van "de oplossing van het energievraagstuk". Ik noem nu slechts een paar indicatoren waardoor ik "het volk" inderdaad kan beloven "het niets te willen afnemen."
  Vanzelfsprekend zul jij hier zeer cynisch op kunnen reageren. Maar dan schiet je jezelf in eigen voet door mijn voorstellen weer niet serieus te nemen en "de boel te laten zoals-ie is!" en niet de "positieve verandering" na te willen streven die voorhanden ligt.
  Citaat 2 : volk versus individu en omgekeerd.
  Ook hier is het ontegenzeggelijk waar dat alle individuen tesamen het volk vormen. Jij ziet dan de individuele belangenbehartiging gekoppeld aan de sociale klassen, gezin, groep, etc. Dat moge zo zijn!
  Maar… het voorgaande zal niet beslissend zijn voor de keuze van een wereldraad wel of niet. AL JOUW GENOEMDE FACTOREN, in de afweging van die keuze, vallen immers daarbij in het niet. Uiteraard spreek ik hier de premisse uit "dat men dat overheersende belang zal willen onderkennen." Daarom is trouwens deze discussie van zo’n ongekend belang.
  Citaat 3 : "de kunstmatige scheiding tussen volk – kiezer en partij!"
  Driewerf Nee! Kijk! We hebben in de 2 andere eerdere citaten immers geconcludeerd dat een OVERSTIJGEND belang door het individu, ongeacht diens positie, uiteindelijk in het stemhokje wordt erkend en dat hij/zij die wereldraad zal kiezen. Door dat overstijgende belang te onderkennen worden ALLE partijen geconfronteerd met de noodzaak van die wereldraad. Dat moet de kiezer die partijen dan maar duidelijk maken. Het fraaie van het geheel is dat zo’n opstelling nu niets afdoet aan dat "partijbelang". Anders neem je die partijen weer macht af en zullen ze mijn voorstellen saboteren.
  Ergo: de individuele kiezer is hier aan het woord; en hij heeft ook het laatste woord.
  Pers:
  Daar zijn we het over eens. Maar, zo verwacht ik, ik zit de Pers hier niet voor niets uit te dagen om ook daar haar belang te zien. (Neem ze niks af.., weet je wel). Dus de Pers kan mijn voorstellen best gaan verdedigen, bespreken, aannemen of verwerpen, etc. Laat het evenwel WEL gebeuren.
  Dat het tot op heden niet gebeurt. "Men acht zich gevangene van het systeem waar men inzit!" Ten onrechte.
  Overigens: in mijn boek komt vanwege dit falen "de pers en media" in Dante’s Inferno aan haar einde. Dit terzijde… als waarschuwing!
  Tenslotte de bestaande en vroegere criminelen die je noemt. Tsja… ’t is hoe je draait of wendt: in mijn systeem zouden ze nimmer aan de macht zijn gekomen. De wereldburger zal ze namelijk niet kiezen. Die keuzemogelijkheid moet er dan wel zijn.
  Hopelijk zover mijn (mogelijk) toereikende reactie. Ik hoor wel…

 226. Ruud Zweistra 6 februari 2008 om 13:10

  jan bouma / 06-02-2008 12:25
  Citaat 1: "Neem nooit het volk iets af..etc."
  Dat is wel degelijk een terechte conclusie van mij. De nieuwe wereldraad hoeft ook "het volk" niets af te nemen want er ontstaan giga-verschuivingen in de bestedingspatronen. Alleen al doordat het rendement, tengevolge van die 2%-regeling (conversie: militair – civiel) ONEINDIG veel groter zal zijn dan de huidige bestedingspatronen in de wereldeconomie. Tel daarbij de macro-economische gevolgen van de stopzetting(en) van oorlogen en destructie. Tel vervolgens op de gevolgen van "de oplossing van het energievraagstuk". Ik noem nu slechts een paar indicatoren waardoor ik "het volk" inderdaad kan beloven "het niets te willen afnemen."
  Reactie:
  Mijn zeer ernsigte vermoeden is dat jouw plan voor een rechtvaardiger maatschappij alleen kan bestaan tezamen met een rechtvaaidiger economie.
  Een rechtvaardiger economie betekent als eerste het uit hun macht zeten van alle huidige economische machthebbers, die dictators van nhet zuiverste water zijn.
  dat betekent het overhoop ha;len van de hele kapitlatische maatschappij, hetgeen bijna noodzakelijkerwijs gepaard gaat met een economische teruggnag.
  Nummer twe is een rechtvaardiger economie ook rechtvaardiger is voor de aarde. Dit houdt volkomen zeker een teruggang in economische activiteit in, daar een flink deel daarvan pure verspilling is.
  Dus een rechtvaardiger wereld houdt bijna volkomen zeker een (misschien tijdelijke) neergang in economische activiteit in.
  Een reusachtig offer, voor mensen die twee auto’s en driee vakanties gewend zijn.

 227. jan bouma 6 februari 2008 om 13:33

  @Ruud 13:10
  Onjuiste conclusie denk ik van je. Kijk! Tesamen geven alle landen ter wereld op dit moment zo’n 1500 miljard dollar uit aan "defensie". Dat enorme kapitaal wordt op basis van 2% per jaar (dus 30 miljard) geconverseerd naar civiele doeleinden. En dan cumulatief: het jaar daarop 4%, 6% etc. Zelfs de jaarlijkse indexering blijft in stand maar na 50 jaar is de totale conversie afgerond. De crux, de essentiële voorwaarde is hier dat die wereldraad eerst moet worden opgericht. Waarom? Er mag natuurlijk geen "vraag" meer bestaan van "de criminelen!"
  Ik bestrijd dus je opvatting "dat de economie erop achteruit gaat" omdat de hoeveelheid geldstromen in stand blijven doch die worden slechts omgebogen in andere, rendabeler (!) bestedingen.
  Nog een belangrijke opmerking. Ik zie zelfs geen contradictie, om dit te bewerkstelligen, met Hobbesiaanse of (oude) Nietzscheaanse Weltanschauungen. Het private eigenbelang wordt oneindig beter gediend. Idem dat voor de naties zal zijn.
  Nog een opmerking:
  Als we "op tijd zijn" met deze "positieve verandering" zullen er ook demografische gevolgen optreden m.b.t. de groei van de wereldbevolking. Je zou zelfs kunnen denken dat dan aan jouw (redelijk extreme!) consumptiemodel van 2 auto’s en 3 vakanties door een minder omvangrijke wereldbevolking kan worden gehandhaafd. Verspillingen als economische ‘motor’; ik wil dat niet ontkennen. Maar met meer inzicht ontstaat vanzelf dat bewustzijn dat dat ook niet langer kan. Men is tenslotte een volwaardig wereldburger of niet…..
  Mag ik wel even alsnog een reactie van je op mijn antwoord inzake die 3 citaten?Reactie is geredigeerd

 228. jan bouma 6 februari 2008 om 15:32

  @allen
  tussentijdse opmerking:
  "…vraag me grimmig af of die KNAW en WRR hier meelezen..; die hebben (goddamn it!) al ruim 1 jaar lang m’n boek doodgezwegen.."

 229. Ruud Zweistra 6 februari 2008 om 16:29

  @jan,
  Die 1500 miljard worden nu in de economie gepompt. Als dat niet uitgegeven wordt, zakt de economie in. Er is onmogelijk binnen afzienbare tijd evenveel alternatieve activiteit te ontwikklen, afgezien van het feit of dat gewenst is.
  Je opmerking over KNAW en WRR zijn grenzeloos naief – dit zijn clubs van oudere heren uit het establishment, die als laatsten aan verandering zullen beginnen of zelfs denken. Van der Donk: burgemester Dickerdack type.

 230. jan bouma 6 februari 2008 om 16:53

  @Ruud
  Je vergist je opnieuw grotesk omtrent de gevolgen van de macro-economische bestedingen van dat bedrag. Dat wordt dus WEL uitgegeven! Aan bijvoorbeeld de vervangende investeringen ten behoeve van de oplossing van het energievraagstuk.
  Er zijn giga-bedragen voor nodig.
  En, als econoom, vraag ik je ook te realiseren dat de bestaande geldstromen in tact blijven. De koopkracht die daaruit voorvloeit blijft.
  Dit betekent dat zelfs.. al zouden de ontvangers van die gelden (de defensie-industrie, het militair industriëel complex) niet onmiddellijk vervangende civiele investeringen weten te bedenken dat dat niets uitmaakt voor de wereldeconomie als geheel.
  De geldstroom wordt er niet minder om. Maar… alles beter dan de destructie die er, met minder economisch voordelig gevolg, voor de wereld als geheel uit voortvloeit. Er zijn namelijk alternatieven. En die zijn er in overvloed. Denk allleen maar aan de problemen die als "ecologisch" dienen te worden opgelost en aangemerkt.
  Kortom: je antwoord voldoet niet. Er zijn alternatieven.
  Over de KNAW en de WRR nog dit. Het is aan die organisaties de erkenning of zij zich als "een club van oudere heren, en het establishment" nog zouden kunnen verantwoorden aan de individuele wereldburger die dat niet meer accepteren wil dat zij falen en mij doodzwijgen.
  Dus je conclusie dat:
  Die 1500 miljard dollar niet met gemak alternatief zouden kunnen worden besteed is onjuist. Die alternatieven zijn er wel degelijk.
  Opmerking: (vrijblijvend) laat nou even je gram zitten om je aartsvijanden op dit Volkskrantblog Bondon, en god weet wie nog meer, in de afhandeling en concludering van onze dialoog als relevant te beschouwen.
  Ongetwijfeld zullen zij de kleinere sujetten, die ook niet het grotere geheel snappen, zijn. Zolang jij je met hen bezig houdt, beschouw ik je als aan hen gelijk. Sorry!Reactie is geredigeerd

 231. Ruud Zweistra 6 februari 2008 om 17:10

  @jan,
  Die investeringen in energievoorziening zie ik niet zitten, tot ze bijna alle olie opgestookt hebben, en inmiddels aan de kolen zijn begonnen. Tot nu toe is de mensheid zeer hardnekkig gebleken.
  En wat betreft bondon: ik moet me érgens mee amuseren tot de mensheid voldoende verstand krijgt, en wat anderen daarvan denken zal me worst wezen.

 232. jan bouma 6 februari 2008 om 17:51

  @Ruud
  Et voilá! De ultieme uitspraak van Zweistra die zegt: "zal me een worst wezen!" Lijkt me een weinig verantwoordelijk gedrag van een wereldburger. Maar goed, Ruud. Als jij slechts "amusement" ziet in je afrekeningen met Bondon c.s. houdt het voor mij op.
  Ik hoop dat je dit snapt. Je sprak zo-even hierboven een gruwelijk oordeel over jezelf uit.
  Terzake de "resterende olievoorraden" die zijn zeer eindig gebleken. En "kolen", als fossiele brandstof, is vanwege de CO 2 uitstoot en als broeikasgas niet meer acceptabel.
  Je maakt je er erg gemakkelijk vanaf. Want "het verstand", dat jij de mensheid zou kunnen bieden door je "strijdjes" met Bondon en consorten uit te vechten, draagt daar weinig aan toe bij.
  Ergo: (voorlopig) geen inhoudelijk antwoord van Zweistra op mijn commentaren dusverre.Reactie is geredigeerd

 233. Aad Verbaast 6 februari 2008 om 18:32

  @Jan en Ruud.. jullie zijn nog steeds goed bezig 🙂
  Ik zet er wel even een nieuwe bijdrage op (Mijn gesprek met Beatrix..).
  Maar laat je niet afleiden, ga lekker door zou ik zeggen.. Ik zie een zeker wederzijds begrip nog steeds groeien..
  En ik blijf meelezen uiteraard, het is zeer boeiend! Blijft boeien!Reactie is geredigeerd

 234. Ruud Zweistra 6 februari 2008 om 18:38

  @jan,
  Als jij ook maar iets inhoudelijks te berde te brengen hebt aangaande mijn interacties met bondon c.s., nodig ik je vriendelijk uit dat onmiddellijk te doen. Wat je nu daarover te berde hebt gebracht, zijn in de lucht zwevende onderbuikgevoelens, geworden tot niet-welriekende scheten.
  En als mijn overige opmerkingen niet inhoudelijk genoeg zijn, zeg je het maar nog een keer. Dan heb ik weer wat meer tijd voor andere dingen.
  Ga ik Erik even gezelschap houden bij het honden uitlaten.

 235. jan bouma 6 februari 2008 om 18:51

  @Aad
  Thanks dat je het volgt. Omdat ik toch tijd over heb (Ruud besteedt z’n tijd elders denk ik i.p.v. mij te antwoorden) heb ik hier alvast iets voor je "Beatrix-item".
  Het is geplukt uit m’n boek. Pg. 338. We hadden, toen ik het schreef, net de nodige misére met Trix achter de rug vanwege een uitspraak van haar:
  enfin kijk maar of je het begrijpt:
  In de majesteitsmeervoudsvorm:
  "…Zoals Wij u alreeds waarschuwden…
  ligt er inmiddels een dooie lakei…*)
  – met z’n harses dwars door de beeldbuis –
  In de Paleisstraat!"
  wg. Beatrix
  *)Wij verzoeken u het kadaver te doen afvoeren.
  Noot*)
  H.M. Koningin Beatrix heeft zich dezer dagen negatief uitgelaten over de Pers en schreef de missive. "De leugen regeert" is daaruit voortgevloeid. Die "dooie lakei" hier, neemt u dat maar van mij aan. is "de Pers!"
  Kijk! Ik denk dat Zweistra nu alweer tot leven komt als hij dit leest… Het Koninklijk Huis valt niet meer onder zijn "lantaarnpalen!" Haha!

 236. jan bouma 6 februari 2008 om 19:05

  @Ruud 18:38
  Bondon c.s. zijn voor mij, en in het kader van dit blog en waarover we het hebben, volstrekt niet relevant. Ik heb serieus getracht al je opmerkingen over:
  – dictators
  – economie en de werking daarvan
  – verkiezingen
  – verantwoordelijkheid van de individuele kiezer
  – volgorde van de vorming van een wereldraad
  – etc. etc.
  allemaal te beantwoorden.
  Kijk! Je kunt blijven steken in de opvatting: "alles en iedereen opknopen aan de lantaarnpalen!" Of strijd veronderstellen, terwijl de beslissingen in het stemhok worden genomen en die strijd niet nodig maakt, omdat de individuele burger daartoe de kans krijgt.
  Doet die dat niet: geen wereldraad!
  Laten we wel concluderen dat dat dan niet aan mijn systeem ligt maar aan de onwil van de kiezer.
  ps
  Dat over "Beatrix" hierboven is humor. Ik zeg het er maar bij mocht je (en ’n ander) het verkeerd verstaan. Nochtans: er is altijd een serieuze basis voor humor aanwezig…

 237. Aad Verbaast 6 februari 2008 om 19:13

  @Jan: je suggesties hierboven..
  Te laat, het staat er op: http://www.volkskrantblog.nl/bericht/182997
  Maar de eerste reactie was al de suggestie voor een vervolggesprek 🙂
  Dus wie weet..
  Maar laat je hier niet afeleiden, blijf bij het onderwerp!

 238. Annem van den Burg 6 februari 2008 om 19:19

  Nou, de wereldraad is rond.
  1 – Zweistra President (mensenhater)
  2 – Jan Bouma (naief als een kind)
  3 – Aad Verbaast (toezichthouder). Administrateur.Reactie is geredigeerd

 239. Aad Verbaast 6 februari 2008 om 19:35

  @ann vd burg: Ik zal je voorstel inbrengen als jij kunt aantonen dat het aan het integriteitsprincipe voldoet..
  Wacht met spanning 🙂
  P.S. lang niet gezien ook.. of mag ik je toevoegen aan je eigen lijst als:
  4. Ann vd Burg: grote afwezige..Reactie is geredigeerd

 240. jan bouma 6 februari 2008 om 19:37

  @allen
  Het lijkt me verstandig dat ik nu even dit podium verlaat voor anderen om te reageren.
  Dus: u ziet maar of u dat wilt.
  Ik kijk zelf weer morgenochtend of dat dat het geval is geweest. U hebt sowieso enorm veel te lezen wat hierboven staat en eventueel het vorige blog.
  @Ruud
  Mocht je mij nog serieus nemen met mijn analyses op je opmerkingen (en daarop willen reageren) zie ik dat ook morgenochtend wel.
  De lezers moeten maar oordelen wiens argumentatie tot nog toe het sterkst is.
  Tot morgen vrienden! En laat u zich nou eens niet ervan weerhouden om te reageren.
  @Aad: hoop dat je het begrijpt. idem: tot morgen.
  Groet aan u allen. jb

 241. jan bouma 6 februari 2008 om 19:43

  @An 19:19
  Ik zag jouw reactie nog net toen ik het bovenstaande verzond. Onverminderd maak je je schuldig (bewust on onbewust) aan wat kretologie. Misschien leuk voor jezelf. Mij, en wellicht de lezers, zegt het niet zoveel. Het is niet eens grappig.
  Je hebt nu tijd om werkelijk met iets grappigs uit de hoek te komen. Dat lees ik dan morgenochtend wel. Ga wat broeien op iets venijns.. Lukt je vast wel; zuurpruimpje.

 242. Ruud Zweistra 6 februari 2008 om 21:04

  Jan:
  Laten we wel concluderen dat dat dan niet aan mijn systeem ligt maar aan de onwil van de kiezer.
  Reactie:
  Dat is de kern van mkijn betoog: je moet eerst de kiezer is het volk veranderen – zie:
  Ruud Zweistra / 03-02-2008 20:50
  Al eerder opgemerkt: eerst moet een minimum aan landen een minimum aan democratie hebben, voor dat je hogere stappen kunt nemen.
  Aan beide voorwaarden is nog lang niet voldaan.
  De eerste stappen op weg naar verbetering van de democratie is het uit hun huidige macht zetten de alfa-intellectuele taalverkrachters die nu de politiek en de media beheersen. Hun emo-dictatuur is in volkomen tegenspraak met alles waar democratie voor staat.
  Aanvulling:
  dat is een deel van bemoeinis met taalverkrachters en tegenstanders van jouw wereldraad, alhier bekende als de bondob-sekte. Volge hun blog, en je ziet wat ik bedoel: leden van de meest zwarte kerk.
  Met als erelid ons aller Annemarie.
  En met deze laatste clou weet je vast wel welk geloof deze sekte en kerk belijdt.
  Toch?

 243. Ruud Zweistra 6 februari 2008 om 21:34

  Addendum: hier nog wat reclame: ook de http://www.volkskrantblog.nl/bericht/183035 zijn er tegen, dus mijn voorstellen moeten wel goed zijn!

 244. Aad Verbaast 7 februari 2008 om 09:11

  @Jan: goedemorgen.. Hier nog (gelukkig) wat werk voor je aan/in de winkel.. 🙂
  Maar tussen deze bedrijvigheden door, kom ook even langs in de http://www.volkskrantblog.nl/bericht/182997
  Daar kan ik ook wel wat discussie gebruiken..Reactie is geredigeerd

 245. jan bouma 7 februari 2008 om 09:33

  @Aad
  Ook goeiemorgen: "At your service!" wat Beatrix betreft… nu Zweistra…

 246. jan bouma 7 februari 2008 om 10:20

  @Ruud 21:04 en 21:34
  Ik zal trachten je zo volledig mogelijk te antwoorden. Deze premisse houdt al in bij voorbaat dat, zoals ik het noem "de effectiviteit van de taal" zijn beperkingen kent. Ik heb in m’n boek een stukje "taalanalyse" opgenomen waarin ik uitleg dat langs empirische weg uiteindelijk wel "de effectiviteit van de taal" gemeten en onderzocht kan worden. Ik ga hier niet verder op in; maar jij als semanticus moet begrijpen waar ik het over heb.
  Kijk! Als ik op voorhand beschouwd word door de domme massa als een "naïeveling", een "arrogante zwetser", een "idioot", en niet als de nieuwe Multatuli die een fantastisch boek geschreven heeft, zal alles wat ik poneer worden weggehoond. De ontvanger tot wie ik mij richt (het volk) is dan niet gedisponeerd. Ook zeggen mijn woorden van logica en reden het volk dan niets.
  Het misbruik van de taal is zo oud als de mensheid. Met die quote van Wittgenstein maar ook ikzelf heb hierboven (06.02 ; 10.55) dat nog eens duidelijk aangemerkt.
  Ik zit wat mijn wereldrevolutie betreft nu in het stadium:
  ridiculiseren
  kritiseren
  accepteren.. maar dan moet je eerst dood zijn!
  Ergo:
  Ik richt mij tot de wereldgemeenschap die wel of niet geconditioneerd blijkt om mijn oplossing serieus te nemen, en de kiezer heeft wel degelijk de macht die te realiseren.
  De kracht van mijn voorstellen overstijgt al jouw genoemde bezwaren als hij (de kiezer) in het stemhokje staat. Dus ik zie eigenlijk geen belemmeringen waarom hij dat niet zou doen; noch daargelaten dat mijn negatieve Balansopmaking hem daartoe zou moeten dwingen.
  Het er gaat slechts om dat die kiezer mijn voorstellen begrijpt en ze aanvaardbaar acht als een noodzakelijke escape voor de mensheid naar de toekomst. Cynici en nihilisten wijzen die af. Bijvoorbeeld zo’n mevrouw als @An hoort daar bij; ik heb begrepen dat zij ook nog voor de klas staat en onderricht geeft aan kinderen. (Sic!)
  Dus: Inderdaad! Ik ben aangewezen op de vertolking in Pers en Media. Ik ben aangewezen op de "opiniemakers" die mijn boodschap serieus willen bespreken en het volk rijp willen maken voor deze omwenteling die niets kost, uitvoerbaar is, maar ook dramatische (positieve) gevolgen zal hebben op het wereldpolitieke toneel.
  Tenslotte: de lieden die jij bestrijdt (vaak in terminologieën die niet de mijne zouden zijn) zijn voor mij van secundaire betekenis als individuen. Jij zult ze echter zien als de representanten waar ik ook op doel in het grotere geheel en als zodanig dan zijn aan te merken als "de tegenstanders".
  Ik merk op…. dat verklaren (zoals ik m.b.t. @An deed) en ze daarop aanspreken, "effectiever" is dan ze geregeld verrot schelden.
  Dat doen @An en consorten wel… Hier laat ik het even bij. Groet! JB

 247. Annem. Van den burg 7 februari 2008 om 11:20

  @ Aad, dit is een triootje geworden: jij, Jan en Zweistra!
  Alle anderen zijn afgetaaid. Ik niet, dat is toch bizonder?
  AAD, IK ZEG HET EVEN HARDOP: INTEGRITEIT BESTAAT NIET. ER IS GEEN MEETAPPARATUUR VOOR!
  Groet, An.
  Groet, An.

 248. jan bouma 7 februari 2008 om 11:29

  @An 11:20
  Je liegt! Je wilt alleen niet accepteren dat er een discrepantie is tussen de wel degelijk geformuleerde Integriteit, die blijkt uit de papieren Overeenkomsten, als het Handvest enerzijds met anderzijds jullie vrijblijvend gezwets om daar geen inhoud aan te geven. Wet en Praktijk blijken bij jouw cynisme zogenaamd onverenigbaar. Je liegt! Je vernachelt jezelf.
  De handhaving wordt wel degelijk, door mijn voorstellen te aanvaarden, ook geen probleem meer. Je vlucht in je "vrijblijvendheid" terwijl die er niet is.
  Ik beklaag de kinderen aan wie je les geeft met deze verradelijke instelling.

 249. jan bouma 7 februari 2008 om 11:58

  @allen
  Om u mijn commentaar aan @An (en mijn tegenstanders) wat te verduidelijken wil ik wijzen op het "Islamitische Handvest" dat, in reactie op het VN-handvest van 1948, werd opgesteld, als reactie, in 1981 door de Islamitische staten werd opgesteld en wel ten aanzien van de positie van de vrouw. U leest daar in Art. XIX de formulering: "dat de vrouw niet tegen haar wil kan worden uitgehuwelijkt!"
  Als er ooit sprake is van de huichelachtigheid tussen "Wet" en "Praktijk" blijkt dat wel uit dat artikel. Hou nou toch op mensen!Reactie is geredigeerd

 250. Aad Verbaast 7 februari 2008 om 12:00

  @An: een triootje??? Kwam je daarom nog even langs?
  Je mag nog steeds proberen mee te doen hoor!!
  Welkom!!

 251. jan bouma 7 februari 2008 om 14:47

  @Ruud
  Inzake mijn commentaar van 10:20 uur hedenochtend: krijg ik daar nog ’n reactie op van je?
  Daarna kan ik namelijk een resumé geven van dit hele blog. Anderzijds: zoals je weet is "geen antwoord" altijd weer wel "een antwoord".
  Verneem graag even…

 252. Aad Verbaast 7 februari 2008 om 14:54

  @Jan: ik ben wel heel benieuwd naar jouw resume van dit blog Jan..
  Maar ik heb de tijd… "effe wachten" op Ruud?

 253. Zilvertje 7 februari 2008 om 15:14

  De reacties en de linken heb ik nog niet gelezen, de tekst wel en dat klinkt heel goed en is een duidelijke weergave. Alleen doorzie ik nog niet daar waar ruimte zit, soms lees ik wel eens iets en denk ik: top helemaal mee eens, maar als er dan reacties opkomen, dan denk ik, oei, het kan anders opgevat worden, maar zoals ik het nu lees, denk ik, hier kan de wereld alleen maar mooier van worden en het allermooiste vind ik nog wel, dat landen zich weer kunnen aansluiten.
  Nou hoop ik, dat ik ook nog aan de bron toe kom en de reacties.

 254. jan bouma 7 februari 2008 om 15:28

  @Zilvertje 15:14
  Ogenschijnlijk is het een "wir-war"; maar dat kan ik makkelijk zeggen. Ben al heel blij met je idee "so far". Wat die "kritiek" betreft daar loop ik op tegen de criticasters die eigenlijk geen inhoudelijk verweer of alternatieven hebben doch slechts willen afkraken.
  Daar gaat mijn weerwoord aan @Ruud hierboven ook over. Enfin… als je de tijd wilt nemen: begin op het vorige blog waarbij @Aad en ik alles hebben doorgeploegd. Vervolgens staan de conclusies daarvan op dit blog. Ik denk dat het fascinerende lectuur is (zou moeten zijn) omdat het over onze toekomst gaat.
  Groet & Dank voor je reactie. JB

 255. Ruud Zweistra 7 februari 2008 om 18:32

  Heren/dame: crisis op werk. Nu eten. Vanavond. Ruud.

 256. Aad Verbaast 7 februari 2008 om 18:51

  @Zilvertje: ik ben werkelijk ontroerd (echt gemeend hoor) dat je al die moeite wilt nemen om dit allemaal nog eens door te lezen.. Is haast/echt een boek geworden.. Maar (alle hulde aan alle reageerders en Jan natuurlijk) een mooi boek.. Het lezen waard!!
  En een waarachtig belangrijk onderwerp ook nog!!Reactie is geredigeerd

 257. Aad Verbaast 7 februari 2008 om 19:22

  @Ruud: ik kijk er naar uit!!

 258. Ruud Zweistra 7 februari 2008 om 19:46

  @jan,
  Zou je uit je verhaal van 10:20 alle referenties aan je eigen persoon, en aan het feit dat er niet naar je geluisterd wordt kunnen weghalen, en het resultaat hieronder publiceren? Het was een vermoeiende dag.
  An, er is wel degelijk een maatstaf voor integriteit: het omgekeerde van percentage dat iemand lijkt op Annemarie van den Burgh is een goede maat voor integriteit.
  Nou, Aad, is dit weer niet innovatieve aanpak?Reactie is geredigeerd

 259. Aad Verbaast 7 februari 2008 om 20:00

  @Ruud: ik haal niet weg.. (behalve als de privacy weteen worden doorbroken..).. Daar ben je vast niet ongelukkig mee..
  Innovatieve aanpak: kan ik niet echt beoordelen.. Maar ik vind het wel weer getuigen van je gevoel voor humor!

 260. Ruud Zweistra 7 februari 2008 om 20:06

  @Aad en jan: ik bedoel alleen dat het verhaal aanzienlijk bekort kan worden. Vrijheid blijheid verder.

 261. Zilvertje 7 februari 2008 om 20:21

  Die bijdrage heb ik vorige keer gelezen, behalve de linken, ik ga vanavond mijn best doen.

 262. Aad Verbaast 7 februari 2008 om 20:26

  @Zilvertje.. kalm aan hoor..

 263. Aad Verbaast 7 februari 2008 om 20:27

  @Ruud: mischien je eigen samenvatting?
  Mooie wens overigens van je!! 🙂

 264. jan bouma 7 februari 2008 om 20:42

  @Ruud
  Laat ik het dan maar opnieuw samenvatten als volgt:
  Kunnen we nu wel of niet die wereldraad kiezen via het stemhok? (1)
  Kunnen we nu wel of niet dan vervolgens aan die wereldraad die 3 hoofdzaken delegeren? (2)
  Veel eenvoudiger kan ik het niet opschrijven.
  Kijk maar of je nog energie hebt om er op te antwoorden; moe is moe! Dan zien we morgen anders wel verder. Okay?
  (Ik ben ook geen slavendrijver; bovendien loop ik die kroeg van @Aad in en uit; en raak bijna beschonken van wat hij allemaal schenkt…)
  Dus kijk maar. Iets weghalen? Inkorten? Denk dat alles relevant is maar ook dat bepaal je uiteindelijk zelf. Als je vervolgconclusies onjuist zijn (naar mijn mening!) hoor je dat wel. Groet! JB

 265. Ruud Zweistra 7 februari 2008 om 21:47

  @jan,
  Nu bespeur ik een semantisch misverstand over "kunnen":
  1. Ja, het zou kunnen als genoeg mensen het erover eens zijn.
  2. Nee, want het duurt praktisch gesproken tot St. Juttemis tot genoeg mensen het erover eens zijn.
  (St. Juttemis: buiten de ons voorzienbare en in enigerlei mate voorspelbare horizon).
  En dus eigenlijk alweer een nieuwe versie van hetzelfde verhaal.
  Nogmaals: probeer nou als oefening eerst eens bondon te overtuigen van een redelijke, of jouw redelijke, aanpak. Je krijgt meteen de termen "Communist!" en "Dictator!" naar je hoofd. En dan heb je een nog miljoen moslims, een paar miljoen rechtse cynici, een paar duizend echte economische dicatators, en 5 miljoen+ meelopers te overtuigen.Reactie is geredigeerd

 266. jan bouma 7 februari 2008 om 22:00

  @Ruud
  Bij een – lach niet – "brede maatschappelijke discussie" lijkt me ’n nationale consensus zelfs binnen 2 a 3 maanden te bereiken. Jij barst nu in ’n Homerisch gebrul uit.
  Voorwaarde: "dan moeten jan en alleman weten waarover het gaat!"
  Dus:
  de Pers en de Media zijn hiervoor noodzakelijk. Dan ligt daar het eerste struikelblok.
  Zeg, laten we eventueel morgen maar (verder) kijken. Ik ben zo sociaal voelend dat ik je je rust gun na een vermoeiende dag. Groet!

 267. Aad Verbaast 7 februari 2008 om 22:38

  @Ruud: als ik je getallen eens optel (stel dat je niet overdrijft) is het nog altijd een minderheid..

 268. Ruud Zweistra 7 februari 2008 om 22:45

  @jan,
  Je bent een carriere als prognosticus misgelopen 🙂
  Pers en media veranderen…. nogmaals: begin met bondon – die is daar heel populair. Ik heb alweer een dreigbrief gekregen van een corrupteling bij de redactie – omdat ik een moslim een sharia-aanhanger had genoemd.
  @Aad,
  Die getallen waren pure verzinsels – je snapt wat ik bedoel: het is minstens 2/3 tot 3/4 die gewoon niet voldoende deugt in dit opzicht.

 269. Aad Verbaast 7 februari 2008 om 23:04

  @Ruud: sportief van je dat je ook eens toegeeft dat je voor je onderbouwing ook wel eens iets verzint… "pure verzinsels" zelfs..
  Ik zal het niet tegen je gebruiken. Wees niet bevreest..
  Ik snap wat je bedoelt.. Nu althans 🙂

 270. jan bouma 7 februari 2008 om 23:15

  @Ruud
  Je bent blijkbaar nog niet moe! Zeg, ik kom er morgen op terug (wat uitgebreider) maar denk ondertussen even aan:
  a) "een representatieve steekproef"
  en
  b) "het parlement!" Wel te rusten schrijf je daar meestal achteraan; maar ik krijg ze wel wakker. En aan het vegen met 225 bezems…; zal jij eens zien hoe schoon het Binnenhof wordt!Reactie is geredigeerd

 271. Ruud Zweistra 7 februari 2008 om 23:18

  Houdt er de moed in, jan. Ik werk ook rustig door.

 272. jan bouma 8 februari 2008 om 11:07

  @Ruud
  goeiemorgen. Even to-the-point:
  Wij beiden gaan uit van aannames:
  Jij zegt: "het duurt tot St. Juttemis!"
  Ik zeg: "binnen 2 a 3 maanden IS die consensus er voor mijn voorstellen!"
  Ik heb hier het voorwaardelijke "KAN" omgezet in "IS" omdat er geen andere uitkomst zal kunnen zijn; het hoeft ook niet langer te duren. Positief dan wel negatief. Ik ga uit van positief ook alweer omdat er geen andere conclusie zal kunnen zijn.
  Bij "positief" betekent dat: er is overleving
  Bij "negatief" betekent dat: er is ondergang
  Bij die afweging weet ik bij voorbaat wat de kiezer zal kiezen. Voorwaarde blijft dat deze discussie gevoerd moet kunnen worden en dat men weet waarover men het heeft. That’s all, my friend!
  Wil er verder slechts nog op wijzen: dat mijn vertolkers tegelijkertijd ook mijn tegenstanders kunnen zijn omdat zij menen hun (kortzichtige) belangen te dienen door mijn verhaal te saboteren en het niet te willen vertolken voor een groter publiek. Zie ook:
  http://www.villamithras.com/Extraatje.htm alwaar ik dat ook al opmerkte. Maar… dan zijn er altijd blogs zoals deze!
  Slotopmerking:
  De wereld staat als geheel voor de zwaarst mogelijke beslissing ooit wat de mensheid aangaat. Die wereldraad komt er sowieso wel maar zal, bij de verkeerde beslissing, in handen geraken van de criminelen. "Pick your choice!"
  Ik reken erop dat Victor Hugo gelijk zal krijgen met zijn uitspraak: "Niets is zo machtig als een idee waar de mensheid rijp voor is!"
  Laat het dan wel mijn idee zijn en niet dat van de criminelen. "Pick your choice!"Reactie is geredigeerd

 273. Aad Verbaast 8 februari 2008 om 11:40

  @Jan Bouma (je bovenstaande opmerking was in het kader van je dialoog met Ruud, maar als ik zo vrij mag zijn, toch even een tussenvraag daarover aan je te stellen:):
  Je schrijft:"Die wereldraad komt er sowieso wel maar zal, bij de verkeerde beslissing, in handen geraken van de criminelen".
  Dit is de eerste keer dat ik een dergelijke opmerking van je zie en lees..
  Vragen: welke verkeerde beslissing, en waar en hoe wordt die dan genomen?
  Je model gaat geheel uit van het fundament van het integriteitsdenken..
  Hoe kan dan de wereldraad in handen vallen van de criminelen??
  Ik ben nu even de draad van je kwijt.. Mis ik iets??

 274. jan bouma 8 februari 2008 om 13:30

  @Aad
  Nee, Aad je hebt wel degelijk gelijk met je opmerking. De verklaring is hier dat onstuitbaar de globalisering zich toch doorzet. Je ziet steeds grotere verbanden als de EU, en tot veler schrik ook een NAU ontstaan; dat laatste is een soort EU maar dan voor de VS, Canada en Mexico. De grenzen zijn aan het vervagen. Zeker voor de economische machthebbers. Die zullen hun belang willen dienen en niet staan te dringen om mijn model te promoten waarbij de individuele wereldburger hun macht heeft GEABSTRAHEERD!
  Think! And think twice! Zeg ik tegen de mensheid.
  De keuze gaat hier dus om de redding van de individuele wereldburger enerzijds met daaraan gekoppeld het enige overlevingsmodel voor de mensheid als geheel VERSUS anderzijds de concentratie van macht bij de criminelen.
  Zeer goede vraag. En ik stel er prijs op nadere toelichting te geven als ik onduidelijk ben geweest. Dit begrip zal mede de doorslag moeten voor de juiste beslissing.

 275. jan bouma 8 februari 2008 om 13:38

  aanvullend: gelukkig staat het meeste er. Maar herredigering mislukte: NAU staat voor North American Union. En achter "geheel" moet ’n komma.

 276. jan bouma 8 februari 2008 om 13:40

  corr.: en uiteraard: "moeten geven" in de laatste regel.

 277. Aad Verbaast 8 februari 2008 om 13:55

  @Jan: nee toch nog niet geheel duidelijk..
  Ik snap (als ik je reactie doorlees) dat je constateert dat er nu eerder een tegengestelde beweging aan de hand is dan dat jij voorstaat.. kan ik me iets bij voorstellen..
  Maar mijn vraag was over de wereldraad (in die zin dat hij dus al geïnstalleerd is en dus bestaat… in de toekomst dus in jouw ogen..)
  Dan nogmaals: hoe kan die dan bij verkeerd stemgedrag in handen van’criminelen komen??Reactie is geredigeerd

 278. jan bouma 8 februari 2008 om 14:09

  @Aad 13:55
  Nee, Aad die komt dan niet in handen van de criminelen maar… DAN MOETEN WE MET Z’N ALLEN WEL OP TIJD ZIJN OM ZE V O O R TE ZIJN!
  Dus:
  Zodra de wereldraad naar mijn model is opgericht hebben de criminelen het nakijken.
  Dan is de slag gestreden.
  Bij een (alreeds) geïnstalleerde wereldraad, met dat abstracte Forum, hebben de criminelen – nogmaals – de slag om de wereld verloren. Vandaar dat het nu de hoogste tijd is dit belang te onderkennen.
  Al met al zijn dit belangrijke slotopmerkingen om de motivaties nog eens toe te lichten. Hoop dat nu alles duidelijk is. Alhoewel…. men vraagt maar.

 279. Aad Verbaast 8 februari 2008 om 14:17

  @Jan Bouma: hè gelukkig, ik dacht genoeg van je model begrepen te hebben, dat als het integriteitsprincipe als fundament is geaccepteerd, dat dan de criminelen het nakijken hebben..
  Daar vroeg ik naar, en dat bevestig je nu.
  Had ik het toch goed begrepen..
  Duurt even maar dan heb je ook wat :-))Reactie is geredigeerd

 280. Aad Verbaast 8 februari 2008 om 19:08

  Ik zit nog wel te wachten, Jan, op je alles omvattende samenvatting van deze blog…
  en de discussie die daar weer op volgt uiteraard 🙂
  Enig idee wanneer die komt.. Kijk er met genoegen op vooruit!!

 281. jan bouma 8 februari 2008 om 20:54

  @Aad 19:08
  Ik zal @Ruud ’n mailtje sturen met het verzoek zo mogelijk (en desgewenst) toch nog te reageren op 08.02 : 11:04 van hedenochtend. En wat ik speciaal voor hem schreef en beloofd had.
  Zo zou hij zich ermee kunnen verenigen met wat daar staat, en hij bevestigt mij dat, heb ik zelfs zijn instemming met die conclusie. Anderzijds mocht hij blijven zwijgen en niet reageren: ook goed want: "wie zwijgt, stemt toe!"
  Daarna zal ik resumeren. Ik zal dat doen morgenochtend. Desgewenst kan @Ruud nog reageren en dan kan ik zijn commentaar erin meenemen. Zo niet? Even goeie vrienden.
  "Take it or leave; it goes without!"Reactie is geredigeerd

 282. Aad Verbaast 8 februari 2008 om 23:02

  @Jan Bouma: lijkt me een goede actie… juist omdt hij ook een belangrijke bijdrage aan het debat heeft geleverd.. en nogal wat punten heeft openstaan van jou om te beantwoorden..hoor en wederhoor.. de rest van je benadering kan ik ook goed volgen..

 283. Ruud Zweistra 8 februari 2008 om 23:53

  @jan,
  Stop met dat gezeur over niet-reageren – daar heb ik het te druk voor. Morgen lees ik alles wel.Reactie is geredigeerd

 284. jan bouma 9 februari 2008 om 00:16

  @Ruud
  Je bent en blijft een hork in de communicatie. Ik zeur nooit. Nog korter van je zou zijn geweest: "even geen tijd; komt morgen!". Had je tijd gescheeld…

 285. jan bouma 9 februari 2008 om 10:45

  @Allen
  Als prelude op het resumé (later op de dag):
  Zie hieronder het begin op 29 januari j.l. van 2 blogs. Ik herhaal dat begin omdat tussentijds tot op heden 9 februari de uitvoerbaarheid van het onderstaande concrete voorstel is getest; althans naar beste kunnen. Ik herhaal het hier ook opdat u niet iedere keer terug hoeft te switchen:
  (iets overbodigs heb ik geschrapt).
  jan bouma / 29-01-2008 11:05
  @Aad en allen.
  De onuitroeibare wens van de mens om DEUS EX MACHINA te spreken dan wel EX CATHEDRA zal zich wellicht ook weerspiegelen in het onderstaande. Het is een samenvatting van een voorstel dat ik schreef op 24.12.2007 in de discussie op @Ina Dijstelberge’s blog omtrent de vorming van een WERELDRAAD.
  Wat valt daarover te zeggen? Behoudens de aanbeveling om die formulering van het onderstaande voor "waarheid" aan te nemen als men wil kiezen voor "een oplossing"?
  Misbruik van de taal ligt sinds Genesis (Adam&Eva) op de loer en dient verdisconteerd te worden.
  Ook wordt er wel opgemerkt dat "je dan aan de basis moet beginnen"; ja, bij jezelf!"
  Een axioma. Een onbewezen stelling en "waarheid" omdat immers, als je de BALANSOPMAKING van @Aad hierboven parallelliseert met die van mij in m’n boek, ER GEEN VERSCHIL BLIJKT QUA DE NEGATIEVE UITKOMST VAN DIE BALANSOPMAKING.
  Schikken we ons in die negatieve uitkomst?
  U ziet maar of u zich met onderstaande voorgestelde wereldhervorming wel of niet kunt verenigen. Tevens vraag ik u wel, indien hier afwijzend op wordt gereageerd, aan te geven wat dan wel uw alternatieven zijn om mijn negatieve BALANSOPMAKING (en die van @Aad) positief te maken zodat de mensheid enig perspectief zal hebben voor een toekomst.
  Een stappenplan voor de voorgestelde wereldrevolutie: (niet uitputtend)
  Ik doe dat aan de hand van de Nederlandse situatie.
  1. Premier Balkenende blijft gewoon onze nationale premier.
  2. Premier Balkenende is niet meer onze internationale vertegenwoordiger in de wereldraad.
  3. Het parlement, dat ook gewoon blijft bestaan, kiest binnen of buiten haar gelederen een door een ieder, in meerderheid te aanvaarden vertegenwoordiger die zitting zal nemen in de Wereldraad.
  4. Selectiecriteria, van de te kiezen persoon, zullen uitsluitend gelden de overwegingen die te maken hebben met de Integriteit.
  5. Enige partijpolitieke, en/of religieuze binding, van de te kiezen persoon is dan vrijwel per definitie en bij voorbaat uitgesloten*).
  6. De benoeming van de man en of vrouw geldt voor een halfjaar om corruptie van een langduriger termijn zoveel mogelijk uit te sluiten.
  7. Alle ambtelijke diensten blijven gewoon bestaan en staan dus ook ten dienste van de gekozene.
  8. De bevoegdheden van de de gekozene, en waarover zij/hij beslissingsbevoegdheid krijgt, leest u helemaal bovenaan dit blog.
  9. Aangezien verondersteld wordt dat er 192 gekozenen in de wereldraad zullen optreden met de bevoegdheid en stemrecht van slechts 1 stem per natie zal er een Forum ontstaan dat in meerderheid geen onjuiste beslissingen kan nemen. Ook dient (vrijwel) uitgesloten geacht te worden dat er zelfs "krappe meerderheden" zullen blijken omdat immers de basis van elk die der gekozenen ligt in de universaliteit en toepasselijkheid van het begrip Integriteit waarop de beslissingen worden genomen.
  toevoeging:
  *) zie punt 5: inderdaad hebben de theocratische staten een probleem als er geen vertegenwoordiger te vinden is zonder de binding met de religie, bijv. de islam.
  Wat anderzijds dan ook maar eens uitgediscussiëerd zou moeten worden is de vraag omtrent het wel of niet bestaande failliet van "theocratische staten" in relatie met de Integriteit. Immers die staten zouden evenzogoed in staat moeten worden geacht om een "onafhankelijke integere vertegenwoordiger" af te zenden in dat Forum?
  Opmerking:
  Wat zijn nu de belangrijkste "triggers".
  1. Definitief brevet van onvermogen voor huidige representaties wordt afgegeven; er dienen dwingende veranderingen te worden doorgevoerd.
  2. In principe er geen verschil bestaat met dit voorstel en de 192 wereldleiders die nu "het gezicht" bepalen middels hun ONJUISTE (!) representatie.
  De wereldraad van 192 individuen wordt een abstractie waardoor de hele EGOMANIE van "de mannetjesmakerij" teniet wordt gedaan. Denkt u over dit laatste even na…
  Wellicht heeft @Ruud ook nog iets aan bovenstaande samenvatting.
  Tot later…

 286. Aad Verbaast 9 februari 2008 om 10:56

  @Jan BOuma: Bedankt voor deze eerste samenvatting..
  Een zin viel me in het bijzonder op:
  "..stemrecht van slechts 1 stem per natie zal er een Forum ontstaan dat in meerderheid geen onjuiste beslissingen kan nemen..".
  In meerderheid?? Ben je om? Of snap ik het even niet.. je had het eerder over unanimiteit (voor of tegen, en geen andere optie..).
  Leg uit..

 287. Ruud Zweistra 9 februari 2008 om 10:59

  @jan,
  Citaat:
  Anderzijds mocht hij blijven zwijgen en niet reageren: ook goed want: "wie zwijgt, stemt toe!"
  Reactie:
  En dit is de tweede of derde opmerking van gelijke soort.
  Dus wie de hork-schoen past, trekt hem aan -even wachten had minder tijd gekost!

 288. Aad Verbaast 9 februari 2008 om 11:02

  @Ruud en @Jan Bouma.. de gemoederen lopen even op blijkbaar.. Doe toch nog even (in het zicht van de haven) een appèl op beiden om door te gaan op de eerder ingeslagen weg.. Daar was het immers boeiend genoeg voor..

 289. jan bouma 9 februari 2008 om 11:17

  @Ruud
  het is een soort snel ping-pongspel hier op die blogs. Weet je ook wel. Als er dagen tussen gaan zitten kan geen mens het meer volgen. De dialoog en niks meer.
  Voel je tot niets verplicht. Het is en was pure ridderlijkheid van mij om je te laten reageren geheel volgens de spelregels van hoor en wederhoor. Tenslotte beantwoordde ik met reactie van 8.02 : 11:02 uur je commentaar wat erboven staat.
  Ik concludeer vanmiddag, of vanavond. Maakt trouwens niks uit. Al kom je daarna met relevant commentaar daarop kan ik altijd nog reageren. Okay?
  En zet ‘ns wat zonniger hoed op man! Heb op het blog van @Alib ook even uitgehaald door daar de zon van Mithras te laten schijnen met de vraag: WIE ZIJN ER NOU DE CRIMINELEN?

 290. jan bouma 9 februari 2008 om 11:24

  @Aad 10:56
  Nee Aad. Later kwamen we er achter dat UNANIMITEIT vereist was. Dus geen "meerderheid" maar unanimiteit. Dat was een foutje. Correctie is daarna gevolgd in dat blog eronder. Jij ziet ook alles, hé!
  (moet nu effe weg…; over 1 uur terug).

 291. Aad Verbaast 9 februari 2008 om 11:45

  @Jan BOuma: "later kwame we erachter.." Wie zijn we Jan? Of heb je dat afgekeken van Beatrix.. 🙂
  Je wist al (zie onze eerdere discussies) dat ik het jammer vind dat de eis van unanimiteit er ingekomen is…
  Ik zou meerderheid (zoals oorspronkelijk dus) eleganter (ook al was dat bijvoorbeeld 75%)hebben gevonden persoonlijk. En wrs was daardoor je model ook gemakkelijker en breder te accepteren geweest..
  Maar ja, jouw model: jouw keuze..

 292. jan bouma 9 februari 2008 om 12:10

  @Aad
  Nee, die unanimiteit is vereist want als 1 land niet meedoet wordt daardoor het hele systeem niks waard. Dat hebben we, dat zijn jij en ik, helemaal uitgefileerd en bediscussiëerd in dat blog. De mensen zouden dan die execercitie even moeten willen lezen die we daaraan gewijd hebben op het vorige blog. D.w.z.: ‘take it or leave it!’, hoor! Ik verordonneer niemand tot iets. Onderdeel van het respect dat een nadenkende wereldburger toekomt; vind ik.

 293. Aad Verbaast 9 februari 2008 om 12:31

  @Jan Bouma, ik weet dat we dat helemaal hebben uitgefileerd hoe je daar over denkt en waarom..
  Ik was alleen (terecht blijkt) verbaasd over je ‘meederheid’, en ik gaf slechts aan dat ik dat (nog steeds) een betere oplossing vind.
  Ik begrijp nu: jij oorspronkelijk ook, maar bent daar in de loop van het denkproces op terug gekomen. BR>Een andere oplossing kies je: snap ergens best wel waarom overigens..
  Snap je?Reactie is geredigeerd

 294. jan bouma 9 februari 2008 om 12:46

  @Aad 12:31
  Wil daarover nog wel wat opmerken. Kijk! Als je met 192 individuen de grote problemen, waar de wereld voorstaat en die we benoemd hebben – de 3 hoofdzaken – begint te bespreken, begin je met zo’n FORUM of WERELDRAAD niet blanco.
  Er bestaat dan al wereldwijd een enorme consensus over de basisvoorwaarden HOE en WAT moet worden opgelost. (Die 3 hoofdzaken). Dan komen de détails, het nader tot elkaar komen.
  Die 192 individuen hebben, als voorsprong, die overheersende kosmopolitische blik op het geheel en snappen dan ook dat ze ALLEN en UNANIEM met hart en ziel de voorgestane voorstellen moeten accepteren en uitvoeren.
  Ik laat de begrippen "het communale wereldgeweten" en "communale wereldkennis" hier maar weer even vallen. Door de globalisering zijn er overigens NU AL geen landen ter wereld meer die niet zouden begrijpen wat hiermee bedoeld wordt.
  Eenieder die het voorgaande leest, begrijpt dan ook dat we afmoeten van "de egomanie van de mannetjesmakerij" zoals we die heden ten dage kennen.
  Ik zie dus als noodzakelijk dat er niet 192 "egotrippers" op dat politieke wereldtoneel staan maar een college van wijsheid.Reactie is geredigeerd

 295. Aad Verbaast 9 februari 2008 om 12:56

  @Jan Bouma: ik snap heel goed wat je argumenten zijn voor het unanimiteitsprincipe Jan.
  Ik ga met je mee dat dat principe best kan werken in je model waar van uitgegaan wordt dat eenieder het integriteitsdenken hanteert (en niet het machtsdenken..).
  Sterker nog: jouw redenering in deze volgend, kan ik (zal ik niet doen hier) nog goed beargumenteren dat dan een dergelijke wereldraad niet eens meer nodig is.. Alles loopt immers op rolletjes in de wereld..
  In mijn denken: (meerderheidsprincipe): je kan best (in jouw fundament) uitgaan van integriteit. Maar daarmee is niet gezegd dat als twee personen absoluut integer zijn, ze wellicht toch ergens over van mening kunnen verschillen..
  Snap je?
  Ik vraag je niet je model te veranderen hoor..
  Het is mijn gevoel in deze..
  Of wordt ik er hier nu uitgegooid hier, net als diegenen in de wereldraad die tegenstemmen??
  :-))

 296. jan bouma 9 februari 2008 om 13:19

  @Aad 12:56
  De noodzaak van unanimiteit is onweerlegbaar noodzakelijk gebleken. Dat hebben we als conclusie moeten aanvaarden.
  (De mensen zullen hopelijk toch niet verwachten dat we ons hele vorige blog hier gaan herhalen WAAROM die unanimiteit noodzakelijk is..)
  Ook hebben we vastgesteld dat er maar 1 soort acceptabele Integriteit wereldwijd kan bestaan en waarmee niet gesjoemeld kan worden. Ook voor deze argumentatie zouden de mensen maar even terug willen gaan naar het vorige blog om dat te begrijpen. Met universele Integriteitswaarden valt niet te sjoemelen. Zie het vorige blog.
  "Die wereldraad is niet nodig" zeg je. Sorry! Aad, hier ga je de mist in. "V o o r dat het op rolletjes loopt" zoals je zegt, heb je per definitie wel degelijk die wereldraad nodig met de bijbehorende bevoegdheden.
  Dus ik kan je logica hier niet volgen.
  Daarnaast is er een dynamisch proces van wat "het communale wereldgeweten" inhoudt; dat is niet statisch, dat verandert voortdurend; en ook voor de bewaking van dat proces heb je die wereldraad nodig.
  Je wordt er pas uigegooid als je het niet snappen wil; dan moet er voor jou iemand anders benoemd worden die het wel snapt…; snap je?

 297. Aad Verbaast 9 februari 2008 om 13:26

  @Jan Bouma: dat ‘we’ moet je toch een klein beetje voorzichtig mee zijn..
  "we" zijn in het vorige blog intensief bezig geweest de essentie van je concept te doorgronden..
  "we" hebben dat wel bereikt..
  En daar ben ik heel blij mee overigens: de mist is voor mij zeker opgetrokken!!
  Maar dat betekent niet dat "we" het helemaal eens hoeven zijn toch? (zie de tekst van deze blog).
  Maar dat hoeft ook niet, toch?
  En fijn van je dat ik nog even mag blijven hangen hier :-))

 298. jan bouma 9 februari 2008 om 13:36

  @Aad 13:26
  Nee "we" hoeven hier geen eensluidende mening over te hebben maar je kunt dan niet volstaan door alleen maar te zeggen: "ik ben het er niet mee eens, of ’n beetje, zonder een deugdelijke en steekhoudende argumentatie waarom niet!" Ik sta open voor kritiek. Moet ik wel vernemen welke dat is.
  PS
  Met Trix gaat het gelukkig wel goed (op je andere blog) zij begrijpt mij tenminste! Sic!

 299. Aad Verbaast 9 februari 2008 om 13:44

  @Jan: bedankt voor je bemoedigende woorden..
  Ik voel me overigens niet aangeproken door je kwalificaties over deugddelijke argumenten. Wij hebben daar onderling veel en boeiend over gedebatteerd toch?
  Van mij heb je de argumenten wel gekregen.. Ik de jouwe. Soms mee eens, soms niet. Maar wel respect voor je concept!! En je niet aflatende strijd het te verdedigen!!
  Sommige andere alhier beargumenteren, sommige anderen niet..
  That’s life :-))

 300. Aad Verbaast 9 februari 2008 om 13:45

  @allen: en dit is dan de 300-ste reactie op dit blog..
  Jan, je hebt geschiedenis geschreven!!!!!

 301. jan bouma 9 februari 2008 om 13:57

  @Aad
  Dan 301 ook maar. Waar het mij omgaat is de inhoud van het verhaal. En soms heb je, zoals blijkt, daar kennelijk veel "interactie" voor nodig om het helder te krijgen. So be it!
  Ik hoop wel dat er later, vanmiddag, vanavond, voor mij nog wel iets te "resumeren" valt na het vorige. Ook moet ik er nog rekening meehouden dat @Ruud zich zal melden. Enfin. Ik zie wel.
  Laten we hopen "dat de wereldraad geschiedenis zal schrijven" doordat we mogelijk hier de basis ervoor gelegd hebben.

 302. Ruud Zweistra 9 februari 2008 om 14:01

  @jan,
  Ik ben wat praktische zaken voor je aan het schrijven.
  Met betrekking tot de vraag: Hoe zorg je dat er een parlement komt dat bereid is om integriteit als norm, in welke mate dan ook, te erkennen?
  Je mag ondertussen ook zelf suggesties doen, natuurlijk.

 303. jan bouma 9 februari 2008 om 14:26

  @Ruud
  Dank.
  Je vraag: "Hoe zorg je dat er een parlement komt dat bereid is om integriteit als norm, in welke mate dan ook, te erkennen?"
  Zeer goede vraag. Het antwoord luidt:
  De discrepantie tussen "Wet" en "Praktijk" bewijst dat zij (het Parlement dus en de regeringsleiders cum suis) dat zullen moeten erkennen dat die discrepantie bestaat. Daar vloeide immers mijn negatieve Balansopmaking, als bewijs, uit voort. Vervolgens wordt er effectieve Rechtspraak en… HANDHAVING uitgeoefend door het afgeleide, door de wereldraad te benoemen, Internationale Hof van Justitie. Die valt onder de jurisdictie van de wereldraad.
  Ik heb hier, op dit blog en het vorige, veel klinkende voorbeelden van gegeven. Met name de schipperaars en de criticasters (als @An en jij weet er vast nog wel ’n paar) vallen dan door de mand.
  Dus:
  De norm staat geformuleerd als referentiekader,
  en, als je de bestaande discrepantie erkennen moet, dwingt die vanzelf tot verandering waardoor Wet en Praktijk wel met elkaar in overeenstemming gebracht worden. Het défecit voor de huidige representatie is dan inmiddels wel uitgesproken.
  Hopelijk is dit voldoende?Reactie is geredigeerd

 304. jan bouma 9 februari 2008 om 15:43

  @Allen
  …tussendoortje…
  In 1968, of daaromtrent, was ik ooit even werkzaam op een bepaald Instituut alwaar ook de eerbiedwaardige Prof.mr. W.P.J. Pompe werkzaam was. Tijdens een van onze vele discussies met andere (toekomstige) rechtsgeleerden verzekerde hij mij: "dat ik ooit nog wel eens "Doctor Honoris causa in het in Recht" zou worden… (ik vermeld dit maar als inside-story en als oppeppertje voor degene die mij onderschatten; een aardigheidje hoor; terwijl @Ruud nadenkt…)
  Ja, dat haalt de fut er wel uit, hé? Bij mijn tegenstanders, bedoel ik.

 305. Ruud Zweistra 9 februari 2008 om 15:46

  @jan,
  De discrepantie tussen "Wet" en "Praktijk" bewijst dat zij (het Parlement dus en de regeringsleiders cum suis) dat zullen moeten erkennen dat die discrepantie bestaat.
  Reactie:
  Wie dwing dit af?
  Citaat:Daar vloeide immers mijn negatieve Balansopmaking, als bewijs, uit voort.
  Reactie:
  Reproduceer die balansopmerking nog eens.
  Citaat:
  Vervolgens wordt er effectieve Rechtspraak en… HANDHAVING uitgeoefend door het afgeleide, door de wereldraad te benoemen, Internationale Hof van Justitie. Die valt onder de jurisdictie van de wereldraad.
  Citaat:
  Dat is een cirkelredenatie: die wereldraad zorgt voor de handhaving van integriteit, maar om die wereldraad in te kunnen stellen, is integriteit nodig als norm en leidraad.
  Het kernpunt: waar gaat de invoering van die integriteit beginnen?

 306. jan bouma 9 februari 2008 om 16:28

  @Ruud
  Vraag 1: "Wie dwingt dit af?" (bedoeld wordt de erkenning van de discrepantie)
  Dat is "de communis opinio" van het volk dat inmiddels in de gaten krijgt dat die desastreuse discrepantie bestaat. Inderdaad moet ik over de hoofden heen van de belanghebbenden "het volk" daarvan zien te overtuigen. De interpreten, de belanghebbenden staan mij in de weg. Daarom ben ik aangewezen op moedige wetenschappers en intellectuelen die mijn verhaal willen vertolken naar "het volk" dat vervolgens dan in het stemhok dat gaat verwezenlijken en rechtzetten.
  ‘A hell of a job!" zul je uitroepen. Daar heb je gelijk in. Er is evenwel geen andere weg te gaan.
  Opmerkingen: Karel Knip, wetenschapsredacteur van NRC Handelsblad, idem H.J.A. Hofland onderschrijven volledig mijn visies. verklaar je mij voor gek; idem zij.
  Reproduceer die "negatieve Balansopmaking".
  Tjsa.., als men in twijfel wil trekken de demografische voorspellingen als dat er 9,4 miljard bewoners zullen zijn in 2050, dat de eindigheid van de fossiele brandstoffen met daaraan verbonden de broeigas-effecten niet zouden gelden, als de schandalige verkrachtingen van omschreven Handvesten, die van de VN in 1948 of die van de Islamitische wereld in 1981, maakt niet uit, niet zouden gelden…!
  "Wet" en "Praktijk" blijken ten ene male niet met elkaar in overeenstemming.
  De "cirkelredenatie" die je veronderstelt klopt niet. Die universele geldende "Integriteit" is namelijk wel degelijk goed onderkend door de wereldgemeenschap. Men houdt zich er alleen niet aan. Dat betekent in concreto dat de Islamitische Staten op papier wel erkennen dat "de vrouw, het meisje, niet tegen haar wil mag worden uitgehuwelijkt" (zie Art. XIX van hun "Handvest" (sic!) maar eenieder weet dat de Praktijk anders is.
  "Waar gaat de invoering van de Integriteit beginnen?"
  Hier! In eigen land! Ik heb wel nodig een integere Pers om dat te begrijpen en vertolken wil. Vooralsnog word ik doodgezwegen.Reactie is geredigeerd

 307. jan bouma 9 februari 2008 om 18:39

  @Allen
  …tussendoortje… no.2
  Hieronder leest u mijn VERKLARING, als doodklap voor "de gevestigde orde" inclusief die van de uitgevers, het NUV. Het Nederlands Uitgevers Verbond. En dat mijn boek boycotte.
  U kunt ‘m ook nalezen op mijn website.
  VERKLARING
  “Ik ben makelaar in boeken, en woon op de Herengracht No. 613”
  terwijl @Ruud nadenkt….
  Sinds Eduard Douwes Dekker zijn ‘Max Havelaar’ schreef is er in de voorbije 147 jaar niet veel veranderd. “De makelaar in koffie van de Lauriergracht No. 37” blijkt slechts te zijn verhuisd naar de Herengracht No. 613…; en noemt zich nu “makelaar in boeken” . Sic! Ook ‘de Jacobsen’ verhuisden met hem mee. Jacob van Lennep was, zoals u weet, destijds de uitgever van Multatuli’s werk. Hij verkrachtte dat werk door er veel data en feiten uit te halen die hij te “polemisch” achtte om te publiceren. Eduard Douwes Dekker ontstak hierover in woede en maakte zelfs een rechtszaak tegen Van Lennep aanhangig om die aanslag op zijn werk ongedaan te maken. Latere edities hebben die “opschoningen” van Van Lennep ongedaan gemaakt. Multatuli was toen echter al lang dood en begraven. Je zou het “het Van Gogh-syndroom” kunnen noemen. Mijn boek vindt u niet in de boekhandel. Het wordt ook te polemisch geacht. Geen enkele uitgever durft het aan. Ik noem namelijk ook de feiten, de personen, en de data. Maar anders dan bij Multatuli laat ik mijn werk niet verkrachten door “de Jacobsen”. Deswege moest ik toen wel “eigen uitgever” worden. Het woord is nu aan u, lezer. Ook u kunt mij blijven doodzwijgen, gelijk de "Jacobsen”, die mijn boek willen verkrachten. Maar misschien hebt u wél de moed om er kennis van te nemen en het te bestellen via deze website! Multatuli had in zijn tijd het internet niet als communicatiemiddel tot zijn beschikking. Ik wel! Derhalve nodig ik u, u als nuchtere moderne 21ste eeuwer, uit om te reageren en stelling te kiezen inzake de voorwaarden waaronder ik de survival van de mensheid heb beschreven. U levert daarbij niets in; die geruststelling kan ik u geven. Slechts een stellingname is vereist. Ik dank de wetenschapper, Dr. Evert du Marchie van Voorthuysen, die zich bezig houdt met de definitieve (technische) oplossing van het toekomstige energieprobleem van de mensheid (zie zijn website http://www.gezen.nl ), voor zijn stellingname. (Zie geheel boven).
  Oh ja. Wie er woont op Herengracht No. 613 ? Dat is de uitgever Van Oorschot die het aanvankelijk wel zag zitten “de nieuwe Max Havelaar” uit te geven… Echter ook bij hem blijken “de Jacobsen” de scepter te zwaaien. Het is dat u het maar weet. Wilt u mij -mogelijk desgewenst anoniem want dat kan ook- steunen? Uw donaties zijn welkom op rek.no.: 1237.86.401 tnv Villa Mithras. Beter is het boek te bestellen waardoor ik u uw enige en unieke getal kan geven.
  Met dank en groet verblijvend, Jan BoumaReactie is geredigeerd

 308. jan bouma 9 februari 2008 om 20:37

  @Allen
  …tussendoortje.. no. 3
  Omdat de mens ook nog kunst en cultuur heeft gekapitaliseerd hierbij een uiting. Het is een Bach-improvisatie van Hugo van Neck:

 309. Aad Verbaast 10 februari 2008 om 08:07

  @Jan Bouma: is het al zover?
  Komt er nog een allesomvattend resumé?
  Of een nieuwe bundel, gezien de discussies die ook hier weer hebben gewoed??Reactie is geredigeerd

 310. jan bouma 10 februari 2008 om 10:23

  @Aad & Allen
  Een samenvatting.
  Zal dat trachten te doen hoewel deze discussie nog lang niet is afgelopen. Met name alle mensen die nog hun oordeel zouden willen geven hebben dat (uiteraard) nog niet gedaan. Zij hebben tijd nodig om tot een oordeel te komen.
  Een definitieve eindsamenvatting is overigens voor geen enkel onderwerp mogelijk. Dit terzijde.
  Het voorgaande neemt niet weg dat ik hoop dat onze inspanningen een soort veenbrand hebben doen ontstaan. De discussie over deze voorgestelde "positieve verandering" zal zich voortzetten. De mensen zijn nu aan het woord. Willen zij de veenbrand doven of laten zij hem voortbranden in het belang van de mensheid. De Pers en Media zijn nu aan het woord. Zwijgen zij deze hele discussie dood of doen ze er iets mee. In feite is elke wereldburger, die zichzelf serieus wil nemen om "wereldburger" genoemd te willen worden, nu aan het woord. De voorstellen zijn geformuleerd. Men kan oordelen.
  De toekomst voor de mensheid, de ecologische redding van de planeet, de uitbanning van "de foute criminelen aan de top"…; alles ligt binnen de mogelijkheid van het individu om dat te realiseren.
  In de afgelopen 10 a 11 dagen, dat deze beide blogs de aandacht vroegen – en dank zij de lezers ook kreeg – meen ik te mogen concluderen dat er geen inhoudelijke tegenargumenten zijn geformuleerd waardoor de mensheid de voorstellen niet zou kunnen aanvaarden noch realiseren.
  Met deze stelling wil ik de samenvatting beëindigen hoewel, zoals gezegd, de discussie maar pas is begonnen. Reacties kunnen worden toegevoegd…
  Ik dank @Aad en alle lezers voor hun inspanningen. Hoop wel nader van u allen te mogen vernemen. There’s always a day after…

 311. Aad Verbaast 10 februari 2008 om 10:47

  @Jan Bouma: een waardige samenvatting en aanzet tot vervolg van deze inspirerende weken.
  Ik dank in het bijzonder jou. Er is (zei ik al eerder) geschiedenis door je geschreven hier.
  Ik hoop voor je dat je geschiedenis blijft schrijven over een fraaie toekomst!
  Ik dank ook allen die bijdroegen aan de vele boeiende discussies alhier.
  En om Jan’s woorden te herhalen:
  "There’s always a day after"

 312. Ruud Zweistra 10 februari 2008 om 11:33

  @jan,
  Nagekomen de gisteren beloofde reactie (gisteravond klaargekomen, ik vergat het even hier te melden).
  Intro; integriteit is de kern van je zaak. Integriteit op de mnaier die jij het gebruitk is een kwestie van intermenselijke interactie. Intermenselijke interactie op het niveau dat jij het gebruikt is verbale interactie, bij monde of op geschrift.
  Stelling: mondelingen of schriftelijk communicatie over integriteit is alleeen mogleijk als de elementen van die communicatie, de woorden, integer gebruikt worden.
  De studie van de integriteit van woorden is de Algemene semantiek.
  Een voorbeeld van zo’n algemeen semantische analyse van het gebruik van woorden staat achter deze http://www.rijnlandmodel.nl/achtergrond/algemene_semantiek/semantiek_toepassingen_multiculturalisme_bronnen.htm (te lang om hier te plakken).
  Dit voorbeeld gaat over het multiculturalisme, en laat zien dat niet-integer woordgebruik daar de normale manier van communiceren is.
  Die niet integre manier van communiceren zie je ook in overevloed op dit weblog, met name bij de grope die ik de bondon-sekte heb genoemed – in wat plattere taal: ze liegen en bedriegen waar je bij staat, en zijn ook nog eens enorm hypocriet.
  Jouw plannen, jan, omhelzen het omturnen van een meerderheid van de burgers/kiezers weg van dit soort vlotpratende hypocriete leugenaars, naar stroefpratende integere mensen.
  Hier op dit weblog blijkt het in een wat minder grote kwestie en met een beperkt publiek al een hels karwei – ook mensen als Aad, die wel enige integriteit hebben, kiezen op esentiele momenten voor de vlotpratende leugenaars.
  De conclusies lijken mij duidelijk. Vooruitgang is slechts mogelijk, als de middengroepen zich afwenden van dit soort, merendeels in de alfa/gamma intellectuele alfa/literaire groepen zittende leugenaars.
  Hier in Nederland is vooruitgang pas mogelijk, als veel meer mensen stemmen op de SP. In de woorden van Wouter Bos: het is de enige manier waarop de uitwassen van het kapitalisme, de meest grootschalige vorm van de verkrachting van integriteit, bestreden kan worden.Reactie is geredigeerd

 313. Aad Verbaast 10 februari 2008 om 11:46

  @Ruud, dank voor deze uitgebreide reactie, ik laat het aan Jan om daar in detail (als hij dat verkiest) op te reageren.
  Ik reageer wel even op je: "ook mensen als Aad, die wel enige integriteit hebben, kiezen op esentiele momenten voor de vlotpratende leugenaars."
  Je hebt dat niet onderbouwd.. Hoeft ook niet, maar wel even een nuance: je hebt me links en rechts op blogs, inclusief de mijne.. zien acteren en reageren. Je zou beter moeten weten denk ik.
  Ik geef je mijn onderbouwing: ik kies nooit voor iemand. Ik tracht een vrijdenker te zijn.
  Soms kan ik het met een stelling/zin eens zijn van iemand, soms niet. Dat laat ik dan weten, en ook waarom.. En daar beperk ik me toe.
  Je hebt ook gezien (zie bijvoorbeeld ‘discussies’ op blogs van Maria Trepp..), dat ik afstand neem van stellingen in blogs waar mensen ‘kracht’ ontlenen aan uitspraken van ‘bekenden’..
  Heeft in mijn opinie weinig met kracht te maken: ik ontleen kracht aan mijn eigen hersenspinsels..
  Uiteraard worden die ook beïnvloedt door mijn eigen waarneming.. Dat is de ruimte en tegelijk de beperking..
  Duidelijk? :-))
  En: ik volg je: uitwassen in elke vorm, bestrijdt ik ook!!
  Leugenaars ook!!

 314. Ruud Zweistra 10 februari 2008 om 13:10

  Aad Verbaast / 10-02-2008 11:46
  @Ruud, …
  Ik reageer wel even op je: "ook mensen als Aad, die wel enige integriteit hebben, kiezen op esentiele momenten voor de vlotpratende leugenaars."
  Je hebt dat niet onderbouwd..
  Reactie:
  Onderbouwing:
  Geplaatst op 10-02-2008 07:00 door Cees Chamuleau in categorie buitenlandMeerderheid voor algemeen zonnebrilverbod
  Reuter. Regering en parlement zijn het eens geworden over een algemeen zonnebrilverbod in het openbaar vervoer en de horeca. Op vragen van de pers heeft de minister-president geantwoord dat het verbod ook geldt voor overheidspersoneel en dienstverlening.
  Aad Verbaast / 10-02-2008 09:26
  Eens! 🙂
  Conclusie:
  Cees’ bijdrage is een voorbeeld van het verkondigen van leugens met behulp van vlotte praat.
  Aad Verbaast geeft zijn hartelijke steun aan deze vlotgebekte leugen.
  Dus: waar ik Aad Verbaast nu redelijk goed ken, en op grond daarvan hem enige integriteit toedicht, heb ik hem ook vaak genoeg zien reageren om te weten dat hij op beslissende moemtnen voor de vlotgebekte MC leugenaars kiest.
  Dat al vele keren, waarvan bovenstaand een voorbeeld.
  Beste Aad, jij zou mij beter hebben moeten kennen in dat ik zelden niet onderbouwde of onderbouwbare beweringen doe.
  Het zou handig zijn als je daar je ideeen en houding aan aanpastte.
  Het is vrij zeker dat je dat niet zult doen. En dat is de reden voor mijn skepsis ove de plannen van jan op de korte termijn.Reactie is geredigeerd

 315. jan bouma 10 februari 2008 om 13:37

  @Ruud inzake je antwoord van 11:33 uur hedenochtend op mijn reactie van 09.02 : 16.28 uur.
  Vervolgens schreef je dan hedenochtend je commentaar van 10.02 : 11.33 uur.
  In zorgvuldigheid en met aandacht heb ik die gelezen en herlezen.
  Wat is dan mijn antwoord daarop? Ik verwijs je naar 2 reacties van mij die op dit blog staan en daar kun je het antwoord vinden.
  1. Die van 6.02 : 10.55 uur.
  Ik verzoek je met dezelfde aandacht, als ik aan jouw antwoord besteed, dat te lezen. Wat is de essentie daarvan?
  Die luidt: het misbruik van de taal blijkt in confesso tussen partijen die m e n e n het allesomvattende antwoord te kunnen bieden al sinds Genesis. Dit is een premisse, een niet bewezen stelling.
  Het "misbruik van de taal" wordt anderzijds alom geaccepteerd als een feit terwijl tegelijkertijd het tegendeel daarvan wordt beweerd dat er "misbruik" zou zijn. Door jou en je tegenstanders! Jij beweert geen misbruik van de taal te bezigen als je jouw voorstellen maar wilt accepteren. (Sic!) Idem doen je tegenstanders dat. Wederom: ‘Sic!’
  Het misbruik van de taal werd in mijn commentaar van 06. 02 deugdelijk geadstrueerd met die "appels en peren vergelijking". ook met name door de "semantici". Met name zou je dan mijn stelling "dat je geen appels en peren kunt vergelijken" niet onderschrijven als je jouw semantische betekenis eraan wilt toekennen. Jij, en elk ’n ander misbruikt de taal. En wel op de manier zoals Wittgenstein dat bedoelde. Jij doet dat omdat je een wereldbeeld w e n s t te herkennen in je projecties en die je vervolgens voor waarheid wenst aan te nemen. Die worden weggehoond door je tegenstanders. Terecht! Je verwijt namelijk je tegenstanders iets waaraan je jezelf schuldig maakt en je kunt aanrekenen: misbruik van de taal ten behoeve van eigen vooraf ingenomen projecties.
  Laten we wel wezen. Je verwijst naar de SP. Wij allen herinneren ons maar al te goed dat Jan Marijnissen ooit aanhanger was van het Maoïstische model. Later stelde hij dit bij. Maar wat zal verhinderen dat een opvolger van Marijnissen, ofwel de SP, dat niet opnieuw als zijn "model" wil zien? En die daar als "alles zaligmakend" op wil terugvallen?
  Daarom pleit ik voor de nieuwe wereldorde dat die GEEN ENKELE binding met "partij" noch met "religie" zal hebben. Je valt anders in de valkuilen van je pre-disposities. Je dient niet het te abstraheren wereldbelang doch gaat slechts uit van je eigen, vooraf ingenomen, "oplossingen" en Weltanschauungen.
  Punt 2. Mijn reactie van 07.02 : 10.20 uur.
  Daarin ga ik opnieuw in op: het misbruik van de taal ten eigen behoeve. Daarover zullen we het eens zijn dat dat het geval is. Je snapt anderzijds dan ook wel dat er hier, in filosofische zin, een abstrahering dient te worden doorgevoerd om de taal niet langer te misbruiken. Als de "taal" misbruikt wordt (en dat is zo) geldt dat ook voor jouw taal en… het mijne. Geen misverstand.
  Nochtans kun je dan wel, als een chirurg, de taal ontleden en in zijn "effectiviteit" aanwenden op objectieve betekenissen van de taal. Dat doe je niet. Mijn voorstellen voldoen daaraan wel.
  Ik bepleit in mijn voorgestelde wereldraad een college van wijze mannen en vrouwen die daar rekening meehoudt en ook afstand wil nemen van a-prioristische aannames die niet blijken te werken voor de gehele wereld. Met name zal dat gelden voor jouw aanbeveling!
  Jouw tegenstanders, je noemt ze iedere keer bij name omdat zij zich als zodanig aan je manifesteren, zullen ook dit feit niet kunnen weerleggen en zelfs gebruiken (terecht) om je eigen woorden te ontkrachten. Nochtans.
  Ook zij redeneren vanuit vooraf ingenomen Weltanschauungen. Dat is onjuist. Voor hen, maar ook voor jou.
  Derhalve bepleit ik een objectieve analyse, zonder enig vooraf ingenomen pre-dispositie waarop men wenst uit te komen, om de wereldgemeenschap zonder die pre-disposities een toekomst te bieden.
  Graag je antwoord. We staan wellicht toch voor een bijzondere interessante follow-up van de beoordeling van Mithras’ voorstellen.
  Oh ja. Ik denk wel dat @Aad je een juist commentaar bood hierboven. Hij voldoet aan mijn toegedachte menselijke individuele waardigheid om als burger in het stemhok te beslissen. Daar heb jij geen moer mee te maken.Reactie is geredigeerd

 316. Aad Verbaast 10 februari 2008 om 13:38

  @Ruud: haha die Ruud… moeilijk voor je om satire, humor, grappen en grollen en serieuze praat te onderscheiden…??
  Afijn: Nederland heeft een gebrek aan humor met ernstige gevolgen (staat in mijn infoblok)..
  Toch heb ik van jou ook wel eens zeer humorvolle blogs gezien.. Of het ik me daar in vergist, en was het zeer serieuze praat??
  Maar laten we terug gaan naar het onderwerp: Jan Bouma..
  En je: "En dat is de reden voor mijn skepsis ove de plannen van jan op de korte termijn."
  Die scepsis deel ik met je overigens. Jan denk ik zelfs ook. Maar dat mag hij zelf zeggen..Reactie is geredigeerd

 317. jan bouma 10 februari 2008 om 14:01

  @Aad
  slechts 1 minuut verschil in toezending. Ik blijf me verbazen!

 318. jan bouma 10 februari 2008 om 14:22

  @Allen
  Even tussendoor toch nog ’n opmerking.
  Als iemand zijn "gelijk" poneert veronderstelt hij/zij dat er objectieve criteria zouden zijn waaruit dat "gelijk" zou blijken. Dit is een onjuiste voorveronderstelling. Het "gelijk" bestaat immers niet zolang we met ons allen niet hebben gedefiniëerd wat dat "gelijk" betekent.
  Zo ziet u maar eens hoe de filosofen en de semantische kwakzalvers zich met elkaar bezig kunnen houden, royaal door u betaald, zonder enig besef te hebben omtrent "het objectieve gelijk".
  Dat is er niet. Althans niet zonder dat we het r met z’n allen daarover eens zijn.
  Daarom reken ik met het schoelje af in mijn boek, idem op dit blog. Men zwetst maar wat.Reactie is geredigeerd

 319. Ruud Zweistra 10 februari 2008 om 15:29

  Heren heren, jullie zijn beide bezig op behoorlijk glad ijs:
  – Aad, als jouw opmerkingen slechts grapjes zijn, waarom zijn de mijne (met name degene waarop je zo serieus inging…) dat niet?
  – Jan, als mijn gelijkhebben een probleem is, waarom is het jouwe dat dan niet?Reactie is geredigeerd

 320. Victor Onrust 10 februari 2008 om 16:17

  Raaskallers aller lander verenigd u. Onder het wapperend banier van Jan Bouma. Wat een ongelofelijke tijdsverspilling van allen hier om met dit idee in de slag te gaan. Vrees dat een aantal bloggers, niet in de laatste plaats Aad en Ruud die ik doorgaans hoog heb zitten hier de tijd voor neemt. Kunnen jullie mij dat uitleggen ? Het voorgestelde loopt over van de vreemde tegenstellingen en bevat 0,0 aanknopingspunten over hoe dit te bereiken vanuit de bestaande situatie. Zo dit wenselijk zou zijn. Ik vind het communistisch manifest dan toch nog beter.
  VO

 321. jan bouma 10 februari 2008 om 16:19

  @Ruud 15:29
  omtrent "het gelijk".
  Precies! dat ontken ik ook niet. Vandaar dat ik de lezers laat oordelen die… "het gelijk" ook weer niet hebben noch claimen kunnen of "in the pocket" hebben. We komen evenwel wel verder met de besluitvorming, hoe moeizaam ook, als er besluiten op worden gebaseerd die in meerderheid worden besloten als juist.
  Anders gezegd: de mens zal het moeten doen met de meerderheidsopvatting omtrent "het gelijk".
  Ik acht mijn argumenten beter en sterker dat ik daar een meerderheid voor vind dan de jouwe.
  En met dat proces zijn we hier bezig! Wie krijgt de meerderheid voor "het gelijk" aan zijn kant.

 322. jan bouma 10 februari 2008 om 16:23

  @Victor Onrust 16:17
  U hebt duidelijk mijn antwoord aan @Ruud 16:19 uur nog niet gelezen noch begrepen. De muur viel voor uw "manifest" in 1989!
  Het ware te wensen dat u zich nu eens als verantwoordelijk wereldburger zou willen gaan gedragen en mijn oplossing wilt bedoordelen. Aan gezwam heeft niemand wat. U het allerminste, zoals u beweert. Maakt u zich er dan niet aan schuldig. We hebben niets, maar dan ook niets aan uw antwoord. Ik poneer stellingen. Concrete stellingen. Graag antwoord daarop.Reactie is geredigeerd

 323. jan bouma 10 februari 2008 om 16:37

  @Allen
  Om van bovenomschreven nutteloos en oeverloos gezeur af te wezen verwijs ik opnieuw naar mijn concrete voorstel voor de Nederlandse situatie.
  Dat staat op 09.02 : 10:45 uur in heldere bewoordingen beschreven. Graag daarop dus een antwoord.

 324. Victor Onrust 10 februari 2008 om 16:57

  Om je een plezier te doen heb ik het gelezen. Kort: Het is nog gekker geworden. Waarschijnlijk bestaat je wereldraad al maar merk je er niets van. Onze ambtelijke diensten onder leiding van Balkenende hebben namelijk alle oekazes zorgvuldig in het ronde archief opgeborgen bij gebrek aan middelen, rechtsgeldigheid, sterke armen en de problemen met onze zuiderburen (deze opsomming is willekeurig en onvolledig).
  Verder ben je inderdaad een onwillige lezer:
  (1) Ik heb niet gezegd dat ik het communistisch manifest goed vind in de zin van goed genoeg als programma of manifest om de wereldproblemen mee op te lossen. Het is alleen een stuk zinniger dan jouw schrijfsels.
  (2) Je verondersteld een grote domheid in mij door er van uit te gaan dat ik de USSR ook maar in enigerlei zin kan zien als een uitvoering of zelfs maar uitvloeisel van het Communistisch Manifest.
  Dit is kennelijk de wijze waarop je datgene wat te weten is tegemoet treed: negeren.
  VO
  *leuk als jullie eens langs komen*Reactie is geredigeerd

 325. Ruud Zweistra 10 februari 2008 om 17:16

  Victor Onrust / 10-02-2008 16:17
  …Het voorgestelde loopt over van de vreemde tegenstellingen en bevat 0,0 aanknopingspunten over hoe dit te bereiken vanuit de bestaande situatie.
  Reactie:
  Wat ook mijn punt richting jan is.
  Over het discussieren zelf: Reden één: het is uitstekende ontspanning bij mijn huidige werk dat veel concentratie vergt. Reden twee: discussieren met jan is verschilt niet veel van veel discussies, en de meerderheid is slechter.
  Maar belangrijker: heb jij een idee voor een actie die effectiever is in de zaak van de verbetering van de maatschappij?

 326. jan bouma 10 februari 2008 om 17:20

  @Victor
  U neemt blijkbaar uw eigen woorden niet serieus als u zegt (quote): "dan vind ik het communistisch manifest dan toch nog beter." Schrijft u dat dan zonder enige onderbouwing noch adstructie. U roept maar wat.
  2e opmerking:
  In mijn model speelt Balkenende geen enkele rol meer. Hier dient zich aan opnieuw uw gebrek aan voorstellingsvermogen om iets nieuws op z’n waarde te beoordelen. Dat wordt dan afgerekend op uw oude denkbeelden. Men kan zich er niet van losmaken. Uw parameters zijn niet die van de toekomst in een geglobaliseerde wereld. De mensheid heeft niets aan uw vrijblijvende nietszeggende exclamaties!
  Derhalve: zie mijn commentaar en vraag inzake mijn voorstel: 09:02 ; 10;45 uur. Daar graag een inhoudelijk antwoord op.
  Ook uw laatste opmerking: "negeren" (?) is onterecht en onjuist. Hiervoor leest u wel wat anders. Of niet soms?Reactie is geredigeerd

 327. jan bouma 10 februari 2008 om 17:26

  @Ruud
  Blijk tot mijn verrassing jou tegelijkertijd te hebben beantwoord in mijn reactie op die van Victor. Je gaat niet in op mijn gedane concrete voorstel. Waarom niet?

 328. Aad Verbaast 10 februari 2008 om 17:48

  @Victor Onrust: onder het motto: beter laat dan nooit, welkom om deze discussie verder mee op te fleuren!!
  @Ruud: Ook jij kan grappen maken Ruud, ik weet het.. Soms is het moeilijk onderscheid te maken (zie ik van mezelf overigens ook) wanneer iets een grapje is en wanneer niet.. Daarvoor zijn de blogteksten en reacties soms te kort..
  Verder is belangrijk: de opmerkingen links en rechts (ook die van mij) kunnen uiteraard niet altijd de gehele context waarin ze geplaatst zijn weergeven.. Dat weet jij toch ook..
  Een als je iets uit de context trekt kunnen er rare/rake dingen gebeuren.. Dat is precies wat ik mede ook wil aantonen in de serie "mijn gesprekken met…"..
  We zij het niets oneens in deze denk ik..
  @Jan Bouma..: hulde: we zijn hier al net meer dan een week bezig, volgens mij weer een record! Maar ja, het onderwerp (integriteit in feite) verdient het!!
  @Allen (zie ook in deze reactie @Ruud): life goes on…
  Dus maar weer een nieuwe blog.. Precies een week na de uitzending.. (over integriteit gesproken en dus actueel ook als vervolgje op deze blog: http://www.volkskrantblog.nl/bericht/183706
  Veel plezier hier (nog) en daar..

 329. Ruud Zweistra 10 februari 2008 om 18:17

  @Aad,
  Laten we elkaar geen mietje noemen: jouw opmerkingen, met welke sausje overgoten dan ook, hebben een serieuze achtergrond – net als de mijne. Inclusief die over integriteit.
  @jan,
  Er is geen voorstel van jou op 9:02 (ik gebruik de zoekfunctie). Dit is een heel lang blog – wees exact.
  Ik maak me boven die sterk dat ik het belangrijkste al heb aangekaart: wat voor voorstel dan ook: essentieel is de weg naar realisering. En daarover doe je onvoldoende voorstellen.
  Dus: heb je nog iets concreets, reproduceer het, of geef exacte referenties.

 330. Aad Verbaast 10 februari 2008 om 18:33

  @Ruud: inderdaad, laten we elkaar geen mietje noemen: eens!
  Rest van je reactie @aad: ook eens!!
  Hier gebeuren mooie dingen!!

 331. jan bouma 10 februari 2008 om 18:34

  @Ruud
  Behalve 09.02 gaf ik het tijdstip erbij aan; meerdere keren overigens.
  Je kunt het vinden op 9.02 om 10:45 uur.
  Noot*
  Al je overige bezwaren hebben we al behoorlijk uitgediscussiëerd waarbij we, dacht ik, consensus hadden inzake het feit "dat er in het stemhok beslist kan worden" en er geen belemmeringen zijn waardoor dat niet zou kunnen.

 332. Ruud Zweistra 10 februari 2008 om 20:15

  @jan,
  Ik heb jouw gegevens in het zoekscherm gec0pieerd: je 9:02 had (0)9-02 moeten zijn…
  Inhoudelijk:
  Citaat:
  3. Het parlement, dat ook gewoon blijft bestaan, kiest binnen of buiten haar gelederen een door een ieder, in meerderheid te aanvaarden vertegenwoordiger die zitting zal nemen in de Wereldraad.
  4. Selectiecriteria, van de te kiezen persoon, zullen uitsluitend gelden de overwegingen die te maken hebben met de Integriteit.
  Reactie:
  Het huidige parlement is hopeloos niet-integer, en zal altijd een niet-integere vertegenwoordiger kiezen – type Maxime Verhagen of Jaap de Hoop Scheffer.
  Dus: eerst moet je het parlement integer maken.
  Dus: moet je eerst de meerderheid van de kiezers integer maken.
  Dus: moet je eerst de media integer maken.
  Dus: moet je eerst de taal integer.
  En we zijn weer terug bij af: Wat Erik al zei, en ik nu voor de zoveelste keer.
  Sorry hoor, jan.
  Maar heel hartelijk dank voor de exercitie. Ik ben er nu zekerder van dan ooit. Lees mijn website zorgvuldig, om te weten te komen hoe je je plan zo snel mogleijk ingevoerd kan krijgen. Begin met de Algemene semantiek.

 333. jan bouma 10 februari 2008 om 21:07

  @Ruud
  Ben redelijk met stomheid geslagen door je "antwoord". Je laat daarbij weg de genoemde voorwaarden dat de te kiezen vertegenwoordiging:
  1. Geen partijpolitieke binding
  2. Geen religieuze binding mag hebben
  Vervolgens: er zijn geen belemmeringen van welke aard dan ook te bedenken waarom de kiezer in het stemhok hun partijen daartoe niet zou kunnen verordonneren. De macht ligt bij de kiezer.
  Integriteit.
  Die zal niet gediend worden door de huidige machthebbers (waren we het over eens) dus concludeerden we vervolgens: "dat ik over de hoofden heen van de belanghebbenden" de kiezer moet zien te bereiken. Het overstijgend belang voor de kiezer hadden we ook vastgesteld.
  Communicatieprobleem:
  Er resteert mij, zoals gesteld, slechts een beroep te doen op integere wetenschappers en commentatoren.(Zoals Knip en Hofland en nog een aantal: zie website) En wel omdat we ervan uitgaan dat "de Pers" ook niet integer is/zou zijn. De bewijsvoering daarvoor moet ik overigens nog afwachten. Vooralsnog is er wel dit blog! En met groot succes.
  Verkrachting van de taal.
  Ook daarover zijn we het eens. Zie daarvoor mijn uitgebreide commentaren, o.a. die van 10.02 : 13:37 uur, en waarop je in het geheel niet gereageerd hebt. Terwijl het een antwoord was op je reactie van 10.02 : 11:33 uur.
  Weet je hoe we dit noemen in de semantiek en de communicatie: "ouwewijvenpraat!"
  Driekwart van de informatie wordt niet door je gelezen maar genegeerd. Valt me wat wat van je tegen. Dit niveau van discussiëren.
  Zoals ik al constateerde: "Gooi zand in de machine van de communicatie!" Dat is jouw parool en dat van de "semanticus".Reactie is geredigeerd

 334. Ruud Zweistra 10 februari 2008 om 21:15

  @jan,
  Wie gaat bepalen dat er alleen niet-politiek en niet religieuze mensen verkozen mogen worden?
  En geef eens een schatting van wat jij van mijn ideeen hebt gelezen?

 335. Aad Verbaast 10 februari 2008 om 21:23

  Heren: ik weet dat jullie niet graag iemand een plezier doen.. 🙂
  Maar het lijkt ofhttp://www.volkskrantblog.nl/bericht/183706
  de lezers het schaamrood op de kaken geeft..
  Geef even een reactie daar.. dan komt het hopelijk een beetje los…
  Men durft niet zo goed te reageren lijkt…
  (Jan, ik zal nu eens een reactie verwijderen, deze namelijk… want is wel érg off-topic..)
  Alvast bedankt.. 🙂
  En Ruud: jij moet toch ook een mening over die Peter hebben??

 336. jan bouma 10 februari 2008 om 21:50

  @Ruud
  Ik heb je hele Vademecum doorgeworsteld en kom op mijn conclusies uit die in m’n boek staan. De belanghebbenden hebben inderdaad belang bij "zand in de machine van de communicatie". Al sinds Genesis is dat het geval. Vraag me wel af wat nou jouw belang is om niet voor 100% mijn wereldrevolutie te willen ondersteunen.. Of moet ik net als Galilei daar 500 jaar erop wachten?
  Ik ga nu naar @Aad in zijn kroeg en zie zo mogelijk je antwoord later wel.

 337. jan bouma 10 februari 2008 om 22:18

  @Ruud
  Je vraag nog: "Wie gaat bepalen dat er alleen niet-politieke en niet religieuze mensen verkozen mogen worden?"
  Dat is het volk; de "communis opinio", de kiezer in het stemhok en die eindelijk zal begrijpen dat dit een essentiële voorwaarde is voor het welslagen van de gehele "positieve verandering". Het parlement zal dan niet anders kunnen.
  Vicieuze cirkel: Om dat te communiceren heb je vervolgens weer wel die integere Pers nodig en de (moedige) commentatoren, etc. Enfin. zie hiervoor. Compris?Reactie is geredigeerd

 338. jan bouma 11 februari 2008 om 08:09

  @Allen
  Dankzij een paar opgeblazen prollerige kikkers a la de bekende Mr Toads, de heren Zweistra en Onrust, die hier op de valreep dit blog met hun prietpraat nog even zijn komen ontsieren, en daardoor het brandmerk van hun eeuwige ontmaskering verdienen, moet ik nog even het slot van dit blog opnieuw schrijven. Bij dezes dus.
  Zij, de lieden Zweistra en Onrust, zijn de prototypen van mijn tegenstanders. Hun opgeblazen prollerigheid en hun taalmisbruik zijn zij even komen demonstreren op dit blog.
  Waarom?
  Ja, logisch ze zien hun wereldje in elkaar storten; hun bestaantjes moeten ze verloochenen en… daar offeren ze ook gerust het wereldbelang aan op.
  Ik heb ze gefileerd en geanalyseerd in mijn boek als – inderdaad! – de taalverkrachters waar ze zogenaamd tegen ageren. Ze maken er zelf deel vanuit.
  Toch kunnen ze de geschiedschrijving op dit en het vorige blog niet meer ongedaan maken. Laat u zich niet door hen misleiden. Ze hebben geen enkel inhoudelijk verweer kunnen aanvoeren die mijn wereldrevolutie zou kunnen ondermijnen.
  Het spijt me eigenlijk dat ik met dit bittere slotcommentaar moet eindigen. Het tekent anderzijds wel de weerstanden van mijn tegenstanders. Zij moeten hun, op valse retoriek en taalmisbruik gestoelde bestaan, gaan loochenen. En ja… ‘that’s a bridge too far!’
  Ben benieuwd of ze de guts hebben hierop te gaan reageren want dan zal ik de strijd nog wel even voortzetten met ze.. We zullen zien.

 339. Aad Verbaast 11 februari 2008 om 08:56

  @Jan Bouma: klinkt uitnodigend, of doe ik dan aan taalverkrachting?

 340. jan bouma 11 februari 2008 om 09:07

  @Aad
  Nee, ik moest wel wat zaken rechtzetten die door de echte taalsaboteurs waren ontregeld!

 341. Victor Onrust 11 februari 2008 om 10:40

  @Ruud: Ideeën heb ik wel. Ik hoopte zelfs dat ik daar al eens iets van had laten blijken. Hier op het blog vooral door te propageren dat er een http://www.volkskrantblog.nl/bericht/161513 komt. "Grote stappen snel klaar oplossingen" heb ik natuurlijk niet.
  De "heilige graal" kan gezien worden als een klein kristal waaromheen zich een sneeuwbal van wereldformaat moet vormen. Ik hem nog niet gevonden. Ondanks dat ik bang ben dat die niet op tijd gevonden wordt, dat ik niet degene zal zijn die hem vindt of dat die zelfs niet bestaat blijf ik nog even zoeken.
  @all In mijn kritiek probeer ik serieus te blijven. Al is dat niet altijd gemakkelijk.
  Ik nodigde hierboven anderen uit om eens langs te komen op mijn blog. Niet om daar dan een potje te gaan schelden, maar om te reageren op wat daar staat, het liefst positief maar serieuze kritiek kan natuurlijk ook. JB heeft die gelegenheid aangegrepen om nog eens wat terug te schelden omdat hij zich onbegrepen weet. Die reacties heb ik verwijderd en bovendien JB gebanned (je bent de eerste). Natuurlijk stuurt hij dan nog een mailtje om mij van lafheid te betichten. Waarvan akte.
  Er zijn een aantal vormen van argumentatie die zo mogelijk vermeden moeten worden: psychologische opmerkingen over de schrijver, ad hominems, argumenteren over taalgebruik, het roepen om bewijs als iemand alleen maar zijn mening geeft,…. .
  Ik geef toe dat mijn eerste bijdrage hier de regels enigszins overtreed. Dat kwam omdat hij vooral bedoeld was als samenvatting van wat anderen (Ruud bijv) reeds geconstateerd hadden. Hij was feitelijk ook niet aan JB gericht, aangezien ik geen enkele behoefte heb om aan wat anderen over de voorstellen gezegd hebben nog iets toe te voegen.Reactie is geredigeerd

 342. jan bouma 11 februari 2008 om 12:33

  @Victor Onrust 10:40
  De contradicties in je verhaal zijn voor elke lezer van dit blog hierboven te verifiëren.
  "Je geeft wat toe" zeg je voor de terechtheid van mijn commentaar. Kletskoek! Ik beschuldig je ervan totaal geen notie te hebben van mijn voorstellen omdat je die… "Kort!" zoals je zegt met dédain… ook even tot je gedachtegoed zou hebben gemaakt. Niet dus. Mijn grootste tegenstanders blijken iedere keer de intellectuele non-valeurs die wel wat "alternatiefs" roepen maar kennelijk nog nooit iemand bereid hebben gevonden ernaar te luisteren. En dat in tegenstelling met 2 blogs die over mijn voorstellen gaan.
  Ergo: je gaf niet zomaar "een mening". Nee! Je meende wat simpele laagbijdegrondse opmerkingen te kunnen plaatsen op mijn blog zonder daarvoor ook maar in enige mate op bewijsvoering te kunnen terugvallen. Ach, ik verspil mijn woorden aan diegenen die ik al vernietigd heb in mijn boek. Zij zullen, tot het laatst toe, de goegemeenschap met hun prietpraat het bos in willen sturen terwille van hun posities.

 343. jan bouma 11 februari 2008 om 14:01

  @Onrust
  Nog even aanvullend op mijn commentaar van 12:33. Ik heb je "democratisch systeem van moderatie" bestudeerd inclusief de reacties daarop. En die getuigden allemaal van een begrijpelijke afwijzende meewarigheid over zoveel onzin die je debiteerde. Inclusief "je moderatie" (la-me-nie-lachen!) heb je dus niks alternatiefs van waarde gepresteerd noch geformuleerd. Wil je dit even in je zak steken, ja?!

 344. Victor Onrust 11 februari 2008 om 14:05

  Als het je oplucht om nog een potje door te schelden op deze "intellectuele nonvaleur": be my guest. Mijn positie hoeft niet vernietigd te worden. Zij is nonexistent evenals de posities van bijna alle deelnemers aan het VK-blog in het algemeen en aan deze bijdrage in het bijzonder.
  Uit je wil tot vernietigen spreekt wel de wijze waarop je uiteindelijk te werk denkt te moeten gaan: eliminatie van alles wat het niet met je eens is. Zo kan ik ook de wereld op orde krijgen. Maar eh… is dat niet al eens geprobeerd ???? Aanbevolen boek: "Woede en Tijd" van Peter Sloterdijk.
  Ik verzoek Aad na te denken over voortzetting van zijn gastvrijheid want het wordt er niet gezelliger op.

 345. jan bouma 11 februari 2008 om 14:15

  @Onrust
  Dat boek kun je gerecenseerd terugvinden op mijn website nadat Sjoerd de Jong, de NRC-filosoof, zijn oordeel er over velde. Idem heb ik het besproken met @Maria Trepp op haar blog over het Dadaïsme dat zij met mij maakte. Dit vergt enige research. Redelijk kwalijk vind ik dat je mijn inhoudelijke kritiek niet kunt pareren. Je komt zwetsend en badinerend je zegje even doen op dit blog terwijl je van "toeten noch blazen" weet. Compris?
  Overigens: "die woede van Sloterdijk" is nog kinderspel in vergelijking met wat je vindt in mijn boek wanneer het gaat om de waardeloos gebleken filosofen sinds Plato en waarmee ik afreken.Reactie is geredigeerd

 346. Aad Verbaast 12 februari 2008 om 18:02

  @Jan Bouma.. Jan, je hebt hier heel veel aangetoond…
  Ik wil niet zeggen dé waarheid, maar wel je eigen gelijk.
  Hier heb je geschiedenis geschreven, daar is geen twijfel aan.
  Ik hoop echt voor je dat je ook in bredere kring geschiedenis gaat schrijven.
  Dat heb je al geschreven, maar nu nog de verspreiding en acceptatie daarvan!!
  Alle succes toegewenst!!

 347. Kruimeltje K 3 7 april 2008 om 14:49

  Aad Verbaast en Jan Bouma. Het verbaast mij dat er na al die lezers en reageerders nou niemand weet te melden dat hij/zij het boek heeft aangeschaft en inmiddels gelezen. I am very impressed about this book. Van wereldbelang en zelfs meer dan die film van Wilders.Ik heb `t boek dus gelezen en moet zeggen: "Dàt zouden meer mensen moeten doen"!
  By the way: May all other flags is- voor degenen die daar behoefte aan hebben- inderdaad ietwat meer in simpeler,zogeheten Jip en Janneke taal geschreven.

 348. Aad Verbaast 7 april 2008 om 19:08

  Kruimeltje: eens: behalve je bewering dat het boek in Jip en Janneke taal is geschreven..
  En: film van Wilders: "van wereldbelang"????
  En: "niemand": ook een generalisatie: ik heb het boek gekocht.. en meerdere met mij..
  Te weinig: ok..

 349. Kruimeltje K 3 7 april 2008 om 20:32

  Aad,In tegenstelling tot wat je misschien denkt, ik ben het met je eens. Edoch: iets genuanceerder gezegd bedoel ik met Jip en Janneketaal aangaande het boek van Jan Bouma dit: Het boek "May all other flags burn in hell" is in iets begrijpelijker taal geschreven dan welke hier op dit weblog gehanteerd wordt o.a. door Jan Bouma. Het zal ook door allerlei reacties komen hier, want vooral de mannetjes willen, zoals het ook in haantjespolitiek gebruikelijk is, elkaar aftroeven met eruditie, citaten uit boeken
  en de niet- Jip-en Janneke- woorden als "semantiek" enzovoort.Ik ben niet voor het gebruik van veel niet courante woorden.Dat leidt volgens mij tot de Babylonische verwarringen. Liefst klare taal en duidelijkheid dus.
  Maar ja, we zitten hier wel op een pagina van de intelligentsia. Waar ik mezelf overigens niet toe wil rekenen.Die mensen hèbben doorgaans hun eigen jargon(evenals potjeslatijn) waarbij zij zich kennelijk prettig voelen.
  Van "wereldbelang" dat bedoelde ik min of meer gekscherend: door velen en niet in de laatste plaats de regering, is die film toch wereldkundig gemaakt, terwijl deze daarvoor in `t geheel niet interessant was.
  De film is, vind ik, met gretigheid aangegrepen als stok om mee te kunnen slaan.
  Zo ook met die vlagverbranding in een land waar doorgaans helemaal geen Nederlandse vlaggen zijn te verkrijgen. Laat staan dat de gemiddeld bewoner daar weet wat er in Nederland te koop is. Dat riekt naar onraad, maar we trappen er toch niet in? Excuses voor mijn uitweiding.

 350. Aad Verbaast 8 april 2008 om 00:57

  @Kruimeltje: ik ben aan het lezen (nu 195 pagina’s). Over erudiet en Jip en Janneke: wellicht heb je daar flink in gesneden om tot dat nveau af te dalen. Maar ik kan je verklappen dat ik toch regelmatig even de van Dale dan wel ‘Google’ er bij moet halen om tot beter begrip te komen..
  Allen daarom is er al sprake van leereffect 🙂
  Wilders: ik heb daar egelmatig over geschreven.. en ook met hem een "gesprek" gehad..
  Kijk maar even rechts (als je wilt) in het infoblok naar twee blogs dicht bij elkaar over vreemde vogels (de diagnose) en vogelverwschrikkers.. eind februari en begin maart..

 351. Kruimeltje K 3 8 april 2008 om 10:30

  Aad, dank voor bovenstaande reactie. Ik zal het door jou aanbevolene- twee blogs over vogels- a.s.ap. gaan lezen.
  Tweede: voor er misverstanden rijzen en ter verheldering: "Het Boek" is integraal door Jan Bouma geschreven. Ik heb daar part noch deel aan gehad. Toen ik de "dummy", het allereerste nog niet gedrukte exemplaar, van hem ter inzage kreeg, hebben we, eerst ik alleen en toen gezamenlijk een aantal dagen vooral de taal-, typ- en stijlfoutjes( eufemisme en ik bedoel ook de soms grove, maar volgens Jan functionele, bewoordingen) onder de loep genomen. Toen heb ik- escalerend- heftig gepleit voor een eenvoudiger taalgebruik, om een breder leespubliek te kunnen bedienen. Zeker in het belang van de belangrijke boodschap van het boek. Achteraf moet ik bekennen dat ik bij Jan niet hard genoeg gepusht heb. M.a.w. ik heb niet eens de kans gehad om in het boek te "snijden".
  Jan vindt zelf overigens dat zijn boek voldoende à la Jip en Janneke is geschreven. Hij realiseert zich kennelijk niet dat velen daar anders over kunnen denken(hetgeen overigens vaak het geval is bij hoogbegaafde mensen)…..
  Maar het gaat om het boek. En dat bevat een schat aan informatie en oplossingen.Het is een van een veelheid, maar wel gecollecteerd in de voorgaande pakweg dertig jaar. Ga er maar aanstaan!
  Tenslotte: je moet van goeden huize komen om Jan te kunnen pareren…
  Er zijn maar weinig mensen die heel veel van allerlei onderwerpen weten. Jan is er één van. Hij is niet verzand in één specialisme.
  Wat betreft de van Dale en Google er bij moeten halen: ik herken dat. Maar Jan is zelf een "Google"doch niet altijd een dikke Van Dale.Ik heb er toch veel van geleerd en ben Jan daarvoor dankbaar. Het gaat er dus om de goede dingen uit het door hem gebodene te halen en niet om te proberen zijn stellingen te ontkrachten.Ze kloppen en omdat voor jezelf te ontdekken kost ook leertijd. De meesten zijn nog niet zover om hun ingesleten(voor)oordelen in te durven leveren. Men is daar veelal nog niet aan toe. Alles op z`n tijd.Reactie is geredigeerd

 352. Aad Verbaast 8 april 2008 om 19:15

  @Kruimeltje K3:
  Ik herken veel van wat je zegt..
  Eigenlijk geen discussie over mogelijk.
  "Anders zijn" (en dat is Jan) is voor mij eerder van toegevoegde waarde dan een reden voor afwijzing..
  Maar ik besef ook dat ik daar in mogelijk een uitzondering in ben (generaliserend gesproken).
  Ik geniet er van. Ik hoop (en denk te weten) Jan ook.
  Ik leer er ook van. Dat is ook zeker meegenomen.

 353. Kruimeltje K 3 8 april 2008 om 23:03

  Aad, inderdaad! Dat rijmt op tweeerlei wijze, want ik stem hierin geheel met je in.
  Jan wordt gewaardeerd, ook zeker door mij, maar hij beseft dit , zo lijkt het, niet helaas. Maar ik zal ook een der laatsten zijn die zegt dat hij zichzelf niet mag zijn. Ik ken hem als mijn broekzak, zoals Jan vaak pleegt te zeggen.
  Niet ten faveure van Jan maar vanwege de inhoud van zijn boek mag ik hopen dat snel meer mensen van de inhoud kennis zullen nemen. Het is even doorbijten, maar al je er inzit kun je ook nog allerlei educatieve graantjes meepikken. En, last but not least: je wordt ook nog `ns beter opgewassen tegen de harder wordende maatschappij. Streng en rechtvaardig is okee. Toch blijft de behoefte aan respect gelijktijdig aanwezig.
  In ieder geval ben ik blij dat we van elkaar mogen leren. Heel constructief!

 354. Aad Verbaast 9 april 2008 om 00:20

  @Kruimeltje: respect en nieuwsgierigheid. Met die combinatie zou de wereld er behoorlijk op vooruit kunnen gaan..
  Beide is een schaars goed, helaas.Reactie is geredigeerd

 355. Kruimeltje K 3 10 april 2008 om 10:15

  In het algemeen en niet in het bijzonder: er wordt hier nogal vaak het woord "parameter" gebruikt. Ook schijnen er, zo ik lees, verschillende parameters te worden gebruikt ( b.v. de befaamde "appels en perenvergelijking"), hetgeen het onderlinge begrip nooit ten goede kan komen. Zo blijft het continu langs elkaar heen redeneren inplaats van te pogen nader tot elkaar te komen.
  Ik vroeg me opeens af of ikzelf wel goed versta wat er exact met het begrip parameters bedoeld wordt:
  PARAMETER(wiskundig) bepaalde grootheid in vergelijking v.e. kromme door verandering waarvan men een andere kromme verkrijgt die tot dezelfde familie behoort…
  —–
  Zijn we met deze verklaring nu wijzer geworden? Geen wonder dat veel reageerder om zgn. Jip-en-Janneketaal vroegen.
  De onbegrepene begrijpt helaas ook vaak zijn medemens niet meer goed. Er onstaat geleidelijk aan een schisma. Het is eenzaam aan de top. De top-man kan ook niet meer anders zeggen dan: "Hier sta ik. Ik kan(en kon) niet anders"( Maarten Luther).Sic! Deze laatste uitroep wilde ik liever niet gebruiken. Wordt zó vaak toegepast dat ik er een "sik"(allergie)van krijg, zoals met alle te veel gebezigde uitdrukkingen en bewoordingen. Het veelgebruik ontkracht en doet afbreuk aan de serieuze bedoeling. Laten we, terwille van de goede verstaanbaarheid proberen "hoogdravend" taalgebruik terug te dringen naar iets gemiddelder niveau en dus niet meer dat elitaire. Wie dat laatste prefereert kan toch beter een boek lezen dat bol staat van(in de volksmond geheten) "dure" woorden? Zowel dure als andere woorden zijn allemaal pro deo…
  En,inderdaad, "Jip en Janneke in de taalcontext begint me ook al te vervelen. Daarom voor de broodnodige variatie nu maar "Ot en Sien"?Reactie is geredigeerd

 356. Aad Verbaast 10 april 2008 om 18:20

  @K3: de ware communcator past zijn taalgebruik aan aan de toehoorder.. Als de groep toehoorders verbreedt, dan zal het taalgebruik nivellerend dienen te worden toegepast..
  Het is net veel ingewikkelder, lijkt me..
  Jip en Janneke, Ot en Sien het zal me allemaal wat..
  Spreek elkanders taal, lijkt me een gezonde invalshoek.

 357. K 3 10 april 2008 om 20:20

  @Aad. Dat is pas klare taal!

 358. Pingback:In memoriam Jan Bouma « Aad Verbaast

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: