Aad Verbaast

te gek voor woorden eigenlijk

Ayaan Hirsi Ali de diagnose?!

 Een feest van herkenning als ik de discussies zie op de recente Vblog van Maria Trepp. Maar waarom toch??

De titel van die blog: P.C. Hooftprijswinnaar Abram de Swaan over Hirsi Alin.. Hetzelfde zie ik gebeuren (even terugkijkend) bij een voorloper de Ayaan-afvalligen ( 11/10/07).

Ja hoor: de naam Hirsi Ali duikt op…. En dan gebeurd het weer….

Elke keer als ik Hirsi Ali ergens zie optreden/opduiken, zie ik een fascinerend proces zich afspelen.

Hirsi Ali neemt het woord. Gooit er op zeer charmante wijze een onderwerp in.
Binnen de kortste keren rollen de tafelgenoten vechtend en woedend over tafel.
Hirsi Ali, trekt zich vervolgens glimlachend terug uit de discussie (“‘dat mag ik toch gewoon zeggen?” “met u heb ik niets te maken”) om naar een volgend podium te vertrekken. De tafelgenoten hebben het nauwelijks in de gaten. Ze zijn onderling met elkaar (en zichzelf) helemaal bezet.
De ontketende emotionele discussies denderen nog lang na. Daarbinnen en nog lang daarbuiten….

Wat gebeurd daar toch elke keer weer? Wat voor een persoonskenmerk (kracht?) zit daar achter?

Ik struin internet maar weer af.
Meer en meer tekent een beeld zich scherper af.
Ik lees bij een bepaald type persoonlijkheidstoornis o.a.:

Verbaal vaak zeer sterk.
Zet mensen tegen elkaar op.
Meestal een normaal of hoog IQ.
Polariserend, tegen elkaar uit te spelend.
Geniaal in het observeren, taxeren en manipuleren van zijn omgeving.
Counterfobisch gedrag: opzoeken van het gevaar en uitlokken van agressie.
Er is een permanente machtsstrijd gaande die niet waarneembaar is door derden.
Gedrag dat erop gericht is zelf ongeschonden uit de strijd te komen en de ander verantwoordelijk te stellen.

En ook:
Almachtsgevoelens.
Voelt zich altijd te kort gedaan.
Gevoelens als eenzaam en alleen.
Overlevingsgedrag en schijnaanpassing.
Stelt zich vernietigend op tegen de omgeving.
Geen vriendschappen kunnen aangaan of in stand houden.
Legt oppervlakkig gezien makkelijk contacten, zo lang er baat bij is.
Emoties kunnen direct aan- en uitgeschakeld worden. De knop gaat om.
Emotioneel overreageren als reactie op het nooit erkend zijn in eigen gevoelens.
Alleen negatieve dingen komen binnen, positieve ervaringen worden niet opgenomen.
Kan niet goed denken in oorzaak en gevolg. Ziet de gevolgen van het eigen handelen niet.
Liegen, ontkent fouten en probeert middels liegen de problemen op een afstand te houden.
Als ik harder roep zullen ze me misschien wel ooit eens au serieux nemen” met het omgekeerde resultaat.
 ‘Dubbele’ boodschappen begrijpen ze niet. Ze nemen alles letterlijk, of ze luisteren helemaal niet naar wat er gezegd wordt.

Allemaal kenmerken van “De ongeremde hechtingsstoornis!”  (zie ook icd 10, F94.2)

Ik ben geen psycholoog, ben ook niet in staat noch gerechtigd ooit een diagnose vast te stellen. Dat doe ik dan ook niet. Verre van dat!!
Maar het was wel een feest van herkenning voor me!!!
Snel wisselende contacten (PVDA, VVD, Amerika), de noodzakelijke persoonlijke beveiliging (ongeremde uitspraken, polarisatie, agressie), verdraaien van feiten rond haar afkomst (liegen?) en vluchtverhaal, etc. etc.
Maar ook: ‘de hechtingstoornis ontstaat in de eerste levensjaren‘.
Haar biografie lezend heel  erg begrijpelijk!

Ik wil ook geen enkele poging doen haar op welke wijze dan ook te stigmatiseren.
Wel een poging, vanuit een voor mij mogelijke verklaring, haar handelen beter te begrijpen.

Deze persoonlijke analyse heeft me dat wel gebracht (beter begrip voor het gedrag) en  kan ik eindelijk eens echt gaan luisteren (aansluiten?) naar de belangrijke issues die ze wel degelijk op tafel heeft gelegd (bijvoorbeeld vrouwenbesnijdenis, walgelijk!!).

Daarop voortbordurend: ik las ook wat de beste behandelmethode is voor deze stoornis.
1. leren verantwoordelijkheid te nemen voor eigen gedrag.
2. in een veilige en verzorgende omgeving onderbrengen.
3. in een gestructureerde omgeving plaatsen.

Op 16/5/06 schreef ze in haar persverklaring : “Verdrietig en opgelucht zal ik opnieuw mijn koffers pakken. Ik ga door.” 

Ik hoop echt voor haar op een andere manier. Het zou ‘haar zaak’ ten goede komen.
Maar ik snap nu wel beter dat ze het ook niet anders kan….. In die zin kun je ook een gevangene zijn: van jezelf.  

Dat brengt me wel weer tot de volgende vragen: Is met deze vorm die zaak wel met Ayaan Hirsi Ali gediend? Of is ze contraproductief bezig?

Zal ze het ooit nog anders kunnen? Zullen de ‘tafelgenoten’ van Hirsi Ali zich ooit zich kunnen beheersen, als ze aanschuift?

Of vallen deze vragen onder ‘de ‘retorische’?

Bronnen (o.a.) ayaanhirsiali web-log
Wikepedia: Ayaan Hirsi Ali
Wikepedia: Ayaan Hirsi Alin – jeugd
De Knoop: ontremde hechtingsstoornis
De Knoop: werkstuk hechtingsstoornis
Hechtingsproblematiek bij volwassenen
Rygaard (2007) Hechtingsstoornissen
Ttrouw: Voorspoedig maar ook boos
 Endstra hechtingsstoornis
En: DSM IV, ICD-10 (boeken over diagnostiek in de psychologie/psychiatrie).
Vele links op internet – over verhitte discussies…

94 Reacties op “Ayaan Hirsi Ali de diagnose?!

 1. Leo 17 december 2007 om 17:35

  Tsja, en wat nou als deze ‘ongeremde hechtingsstoornis’ het gewoon bij het rechte eind heeft? Het gaat er toch niet om hoe je iets zegt, maar wat je zegt?

 2. Aad 17 december 2007 om 17:39

  Leo, is dat nu net niet het punt? ‘wat je zegt’ wordt hier wel verduisterd door ‘hoe je het zegt’.. en wat er om je heen gebeurd… (rollebollende omstanders).
  Hoe je het zegt, kan veel betekenen voor wat je wilt bereiken.. want ook hier: ze wil toch iets bereiken?Reactie is geredigeerd

 3. Leo 17 december 2007 om 17:43

  HA is meer opiniemaker dan beleidsmaker.En dat opiniemaken doet ze heel goed. Ze polariseert, en dat schept duidelijkheid in het debat. Maar een scherpe mening wordt in Nederland -het land waar het polderen is uitgevonden- niet altijd gewaardeerd.

 4. Aad 17 december 2007 om 17:48

  @leo:
  Opniemaken doet ze niet goed (hangt er uiteraard van af wat je daaronder verstaat): ze wakkert discussies aan. Dat heeft ze haast tot kunst verheven…
  Maar dat er een eenduidige opinie aan het ontstaan is door haar optreden kan ik (met de beste bedoelingen) niet ontdekken… Integendeel het polariseert.. Ze was ook immers eens ‘vriendjes’ met Wilders.. heeft ook maar kort geduurd…
  Die polariseert ook..
  Een kenmerk..
  Je hebt helemal gelijk overigens als je zegt: het wordt niet altijd gewaardeerd.. dat blijkt… waardering is ook een combinatie van vorm én inhoud.Reactie is geredigeerd

 5. Leo 17 december 2007 om 17:51

  Beste Aad, we leven nu eenmaal in een democratie. Dat betekent onder meer dat mensen van mening kunnen verschillen. Ik was het vaak met Ayaan eens, ik heb zelf een keer op haar gestemd. Ik hou er wel van als er wat te kiezen valt.
  Bovendien heeft A veel lef. Haar uitgesproken standpunten hebben ervoor gezorgd dat ze de rest van haar leven zwaar bewaakt moet worden. En dat vanwege het feit dat verschillende moslim-extremisten geen respect hebben voor het vrije woord. Verschrikkelijk toch?Reactie is geredigeerd

 6. jan bouma 17 december 2007 om 17:51

  @Aad
  Sleep mijn commentaar van je vorige blog; dat eigenlijk over "de effectiviteit van de politiek" ging maar even door naar dit blog over AHA. Tenslotte betreffen mijn opmerkingen inzake haar (AHA) ook nog wat andere discussianten… Derhalve: zie hieronder
  jan bouma / 17-12-2007 17:35
  @Aad
  "Uiteraard" scheppe men zich bij voorbaat de maximale vrijheid…; zo blijkt de HSL-lijn 3 x duurder uit te vallen dan de begroting… (in noem maar wat); maar dat wisten we "in den beginne" ook wel. En eigenlijk speculeert "de politiek" erop dat het domme volk een dergelijk "resultaat" op voorhand ook wel zal voorzien. Immers: als je iets voorziet… KAN het "resultaat" niet (meer) tegenvallen…!
  Idem opereert de politiek t.o.v. alle andere zaken.
  Op het wereldpolitieke toneel verzet ik toch wat bakens als men mij serieus wil gaan nemen..
  Ik blijf (noodgedwongen) nog maar even "de roepende in de woestijn" met die voorstellen.
  Brengt me op je in voorbereiding zijnde blog inzake AHA. In m’n boek heb ik (relatief) veel aandacht aan haar besteed (o.a. i.v.m. haar bemoeienis met Theo van Gogh en de Submission-film waar zij het script voor schreef).
  Nu maken @Maria en @An van den Burg zich vanaf de zijlijn bozig "dat AHA zelf eigenlijk niet zoveel betekent, in concreto dan, voor de vluchtelingen en de verdrukte moslima op de wereld". Ik glimlach dan slechts met mededogen over hun ("bozige") standpunt en oordeel want ZELF zijn die dames te beroerd om wat "fundamentele zaken" ZELF te benoemen. Dat deed AHA in ieder geval nog wel.
  Enfin… voorlopig hierbij even ’n voorzetje inzake AHA. Vermeldenswaard is verder nog voor je toekomstige blog over AHA dat @Lucida ook duchtig erover kan mee discussiëren, niet in de laatste plaats omdat zij ook mijn boek heeft maar ook, zoals ik begrepen heb, zij geregeld Ayaans Hirsi’s webblog vertolkt.
  Ondertussen:
  @Maria wil vrijblijvend, en zonder enig daadwerkelijk te tonen commitment, blijven babbelen tot St Juttemis. Zie haar weigering om mij INHOUDELIJK te antwoorden op haar lopende blog inz. De Swaan en AHA.

  @Philotuut:
  Daar heb je gelijk in. De allereerste foute uitleg omtrent de motivaties van ’s mensens handelen begon in het hoofdstuk Genesis met Adam en Eva… Zie ook mijn boek! Groet! JBReactie is geredigeerd

 7. peter louter 17 december 2007 om 17:57

  Aad, dit blog is wel een erg gemakkelijk vluggertje. Je baseert je op feitjes die je zelf een betekenis geeft.
  Hier een http://users.skynet.be/sky50779/mohammed%201.htm van een gedegener aanpak.
  Dat betreft de profeet zelf!
  H.A. heeft 5 jaar samengewoond met ene Marco en is al jaren bevriend met een aantal Nederlanders waaronder de Hoofdredactrice van Opzij en Neelie Kroes e.a.
  Dus met die hechting valt het nog wel mee.
  Ik zie alleen maar een zeer gedreven vrouw!
  Als je haar per sé wil typeren, zou ik het eerder zoeken in de strijd om onthechting van de islam
  In de kamer heeft haar motie over eerwraak het gehaald, evenals als haar motie voor videobewaking van blijfvanmijnlijfhuizen.Reactie is geredigeerd

 8. Aad 17 december 2007 om 17:57

  @Leo (je laatste).
  "veel lef’: ja dat is zeker zo. Ik herken dat ook, zoals ik schrijf, maar snap ook dat ze niet anders kan.. Lijkt zelfdestructief te werken, dat blijkt ook… drama..
  ‘vrije woord’: ja, verschrikkelijk..

 9. Aad 17 december 2007 om 18:00

  @jan.
  Je mengt een aantal discussies door elkaar.. maakt het niet gemakkelijk voor me daar snel even op in te gaan.. Ik zie wel dat je snel kunt typen.. 30 jaar over een boek doen?

 10. Leo 17 december 2007 om 18:03

  @ Aad
  Met verkondigers van het vrije woord loopt het lang niet altijd goed af. Toch is het belangrijk dat ze hun zegje kunnen doen en dat ze gehoord worden. Dat heeft niks met destructief gedrag te maken, maar veel meer met het vasthouden aan je overtuiging. Lovenswaardig!

 11. Aad 17 december 2007 om 18:04

  @ Peter Louter.
  Bedankt voor je reactie.. waardeer dat.
  ‘vluggertje’ jammer dat je dat zegt. Ik ben hier al jaren mee bezig (de verbazing) en denk dat ik het redelijk heb onderbouwd (men mag van mening verschillen uiteraard , met argumenten).
  Je geeft me een hoop huiswerk met je link (een heel boek haast), maar ik ga die uitdaging aan.. (over vluggertje gesproken). Ik kom er op terug..
  En: inderdaad een bijzonder gedreven vrouw: tot zelfdestructie (zie kenmerken in de blog) toe!!!Reactie is geredigeerd

 12. jan bouma 17 december 2007 om 18:20

  @Aad
  De belangrijkste tijd voor een boek zit in de voorbereiding. Het opschrijven zelf is geen moeite..

 13. Aad 17 december 2007 om 18:23

  @leo:
  Mee eens dat het heel belangrijk is dat men zijn zegje kan doen!!! Een hoog goed en maat voor beschaving!!!
  ‘vasthouden aan je overtuiging’: daar herken ik mezelf ook wel in, tenzij er een krachtig en sluitend tengenargument komt.. Prima..
  ‘Destructief’ waar je vraagtekens bij zet..: persoonsbveiliging? Schuiladressen??? Vluchten???

 14. Aad 17 december 2007 om 18:24

  @ Jan bouma:
  Mee eens!!! Zeg ik, als schrijver van een boek, geen bestseller overigens.Reactie is geredigeerd

 15. Leo 17 december 2007 om 18:30

  Aad, HA heeft in Nederland dingen gezegd en gedaan die volgens onze wet prima kunnen. Dat ze vervolgens bedreigd wordt en voor haar leven moet vrezen, valt haar toch niet aan te rekenen? Of vind je dat ze haar mond had moeten houden?

 16. maria 17 december 2007 om 18:32

  @Aad, toevallig ben ik echt opgeleid als psycholoog, en juist daarom verzet ik me met macht tegen het hobby-psychologisieren van anderen, en al helemaal als de slachtoffers van deze hobby-psychologen andere politieke spelers zijn.
  Ayaan Hirsi Ali dient serieus worden genomen in haar inhoud, en ook in haar manier waarop ze vecht ( die ik als problematisch beschouw, maar om politieke en maatschappelijke redenen).
  Ik vind dat ik haar in mijn harde kritiek meer recht doe dan jij in je psychologische analyse.Reactie is geredigeerd

 17. Leo 17 december 2007 om 18:36

  Hirsi Ali doet hetzelfde als de 1e en 2e generatie feministen. Daar hoorde je uit linkse hoek nooit kritiek op. Maar nu haar emancipatieboodschap zich keert tegen nieuwkomers afkomstig uit een middeleeuwse cultuur, is haar manier van doen plotseling ‘problematisch’. Erg hypocriet, vind ik.

 18. peter louter 17 december 2007 om 18:37

  Aad, aan feiten heb je niet meer dan:
  =Snel wisselende contacten (PVDA, VVD, Amerika), de noodzakelijke persoonlijke beveiliging (ongeremde uitspraken, polarisatie, agressie), verdraaien van feiten rond haar afkomst (liegen?) en vluchtverhaal, etc. etc.=
  =Onze MP heeft ook snel wisselende contacten, die is al aan zijn zoveelste coalitie bezig. Hierboven heb ik al aangegeven dat ze duurzame vriendschappen heeft.
  -Ongeremde uitspraken, polarisatie, agressie. van Tilborgh heeft aangetoond dat moslima’s haar openlijk afwijzen, maar zich wel door haar laten inspireren.
  Toon maar aan dat ze structureel ongeremd, polariserend en agressief is. Ik kom niet verder dan provocerend.
  Leugenachtig? Er bestaan nauwelijk vluchtverhalen die niet van leugens aan elkaar hangen. Asielzoeker geven aan elkaar door wat ze wel en niet moeten vertellen. Verder betekent dat niet dat ze structureel leugenachtig is.
  Je zegt: =Ik ben geen psycholoog, ben ook niet in staat noch gerechtigd ooit een diagnose vast te stellen. Dat doe ik dan ook niet. Verre van dat!!=
  Maar je trekt wel vergaande conclusies: =En: inderdaad een bijzonder gedreven vrouw: tot zelfdestructie (zie kenmerken in de blog) toe!!!

 19. Aad 17 december 2007 om 18:43

  @maria.
  Bedankt voor je reaktie.
  Ik kan me helemaal voorstellen dat je je daartegen verzet (‘hobby-psychilogosieren van anderen’).
  Terecht. Ik ben een psycholoog van de koude grond. Ik heb het niet over een diagnose, maar over herkenning….
  Ik vind ook dat HA serieus moet worden genomen worden.. (dat vindt ik overigens altijd, tenzij het generaliseren betredt in algemene zin).
  Dat doe ik ook, gezien mijn blog, ik denk serieuzer dan wat ik links en rechts lees! ook bij jou (in je reacties).
  Mijn blog is juist een poging haar beter te begrijpen.. Ik wilde (alle uitlatingen over haar lezend, ook in jouw blogs) daar juist een lans voor breken!! Ook naar anderen toe…
  Misschien vanuit deze invalshoek, de blog nog eens lezen??

 20. maria 17 december 2007 om 18:44

  @Aad, nog over hobby-psychologie:
  Ook psychologen doen mee aan het ont-politiseren van politieke kwesties. Dat vind ik zeer kwalijk.
  Jouw argumentatie, Aad heeft twee dimensie: sociaalpsychologisch en individuaalpsychologisch. Het eerste is voor mij in orde, je vraagt je af hoe het komt dat Aha zo vel los maakt.
  Maar de individuaalpsychologie: Laat haar met rust!!!!!
  @Leo: over emancipatie en AHA heeft Haleh Gorashi zeer goed geschreven:
  “Emancipatie van moslimvrouwen is een ‘hot issue’ in het huidige integratiedebat in Nederland. Zowel de voor- als de tegenstanders van Ayaan Hirsi Ali geven haar krediet voor het feit dat dit thema hoog op de agenda van de politiek en de opinieleiders is komen te staan.”
  Gorashi beklemtoont dat de vrouwen uit minderheidsgroepen hebben vaak met een dubbele emancipatie te maken; enerzijds emancipatie als een minderheidsgroep en anderzijds emancipatie als een vrouw.
  “In plaats van anti-islam kreten te slaken en tegelijkertijd de Verlichting als verlosser verklaren, is het tijd om meer aandacht te schenken aan de reële verbeteringen, zoals bijvoorbeeld de oprichting van meer‘blijf van mijn lijf huizen’ en het onafhankelijke verblijfsrecht voor migrantenvrouwen. De
  arrogante en zelfgenoegzame vorm van ‘sisterhood’ is ouderwets en onrealistisch. Het is tijd om te luisteren naar de migrantenvrouwen zelf, de diversiteit van hun keuzes en wegen tot
  emancipatie te respecteren en de emancipatiedrang te faciliteren in plaats van het tegen te gaan door het roepen van lege leuzen.”Reactie is geredigeerd

 21. maria 17 december 2007 om 18:46

  Aad, de "diagnose" staat wel in de titel, en je geeft DSM-referenties!!!
  Maar het is wel een belangrijke discussie: op welk niveau willen we AHA bespreken: politiek of psychologisch. In die algemene zin vindt ik het debat belangrijk.Reactie is geredigeerd

 22. Aad 17 december 2007 om 18:54

  @ Peter Louter..
  ‘Vriendschappen’: hoe lang? Ik zag meerdere vriendschappen (Wilders) verdampen..
  ‘Van Tilborgh’: aantonen? polariserend… Voor en tegen..
  ‘Structureel’ ‘toon maar aan’: zie de links en internet: ik zie niet anders…
  ‘leugenachtig’: mee eens met je observatie. Er zijn legens (door haar zelf aangegeven), ik kan niet aantonen dat het structureel is..
  ‘zelfdestructie’: Theo was ook een boegbeeld van zelfdestructie… Beveiliging, acties voor geld voor beveiliging, onderduiken….??
  En: het is geen conclusie van me… het is een serieuze gedachte, waar ik aan vasthoud totdat iemand het echt kan ondergraven… Een beetje in de stijl van HA………….

 23. Leo 17 december 2007 om 19:00

  @ Maria
  Haleh Gorashi lijkt me nu typisch een Islamiet die het eigen nest niet wil bevuilen. Prachtig hoor, die praktische verbeteringen die hij voor onderdrukte moslimvrouwen heeft, maar de analyse dat de Islam de emancipatie tegenhoudt, durft hij niet te maken.
  Ik heb altijd geleerd dat je pas tot een oplossing kunt komen nadat je het probleem helder hebt omschreven, maar daar denken jij en meneer Gorashi blijkbaar anders over.

 24. Aad 17 december 2007 om 19:00

  @maria:
  ‘"de diagnose" staat wel in je titel’: klopt!! maar wel met een vraagteken!!!!
  ‘op welk niveau’: politiek wordt er genoeg over gediscussieerd… ik vond dat het wel eens tijd werd om ook eens aandacht te besteden aan de achtergonden.. Let wel: om te proberen beter begrip te kweken (voor Hirsi Alin) zodat de ‘politieke’ discussie ook inhoudelijker kan worden gevoerd, en beluisterd…ipv rollebollen
  ‘debat’: altijd belangrijk!!! Daar weet je ook alles van, opzoeken dat debat dus…
  Dat doe ik dus ook..Reactie is geredigeerd

 25. Sandra 17 december 2007 om 19:05

  Ik ben ervan overtuigd dat iemands persoonlijke (kinder)ervaringen iemand op ‘scherp’ kunnen zetten als het om het uitdragen van persoonlijke waarden gaat. Na het lezen van de biografie van Ayaan afgelopen voorjaar, is me duidelijk waarom ze doet wat ze doet. Ook al ben ik het niet altijd met haar eens, ik begrijp het wel. Ayaan voegt een hele nuttige voetnoot toe in de Nederlandse (politieke) geschiedenis.

 26. jan bouma 17 december 2007 om 19:05

  @Maria
  Opnieuw ontwijk je hier, en voor de zoveelste keer, wat houtsnijdende argumentatie (van mij) die je onbeantwoord laat.
  Het voorgaande neemt niet weg dat ik op grond van mijn gehanteerd pragmatisch cynisme en inzicht een dergelijk vluchtgedrag van de "intellectuelen" heb voorzien. Je kunt het nalezen op pg. 171 t/m 172 (en nog vele andere) waar ik dat wraak! Lafheid alom. De intellectuelen hebben zich verenigd met de criminelen ter behoud van hun posities. Kijk! Je moet mij niet alleen gelijk geven dat "een gedwongen boerka" onaanvaardbaar is; nee, een luidkeels protest en STELLINGNAME – publiekelijk! – is dan VEREIST! Idem je dan nog veel andere zaken ook zou moeten veroordelen. Zie mijn conclusies.
  En als je dat gedaan hebt kun je jezelf in de spiegel aankijken. (Zal Ruud Zweitstra ook wat minder problemen met je hebben).

 27. Aad 17 december 2007 om 19:14

  Sandra: helemaal mee eens!! Je slaat de spijker op de kop!! Begrip van de achtergond waarom iemand acteert zoals die doet, geeft een beter resultaat die persoon te respecteren waarom ze zo acteert. Dat was ook één van mijn doelstellingen..
  En inderdaad, ze voegt wel degelijk nuttige dingen toe.. Dwingt zeker respect af..(op een aantal kenmerken van HA)
  Bedankt!!Reactie is geredigeerd

 28. Aad 17 december 2007 om 19:18

  @jan:
  Nogmaals, maria is ‘mans’genoeg hier zelf op te reageren (als ze dat wilt), dat doe ik dus niet.
  ‘VEREIST!’: je mening neem ik aan, niet meer en niet minder..

 29. maria 17 december 2007 om 19:30

  @Leo: “Haleh Gorashi lijkt me nu typisch een Islamiet die het eigen nest niet wil bevuilen”
  Ga in op haar argumenten. Zij, een vrouw, is geen islamiet, maar dat doet er niet toe.
  Afkomstig uit Iran, en altijd seculier geweest.
  Verder over de psychologie: natuurlijk spelen voor ons allen, en ook voor Ayaan psychologische factoren een zeer grote rol.
  Maar ik vind het niet fair het daarover te hebben betreffende een ander, een politiek ge[profileerde vrouw.
  Ayaan profileert zich politiek, en wil daarop worden aangesproken .
  Ik vind dat gepsychologiseer iets hebben van haar uitkleden, zeer onethisch.
  Laat ons psychologiseren over ONS; waarom zijn we zo geïnteresseerd aan AHA? Waarom bloggen wij zo veel??
  Psychologie gaat niet over een ander, psychologie gaat over ons zelf, ten minste zo lang we er niet voor worden betaald.Reactie is geredigeerd

 30. Leo 17 december 2007 om 19:40

  @ Maria
  Wat ik zeg: je moet het probleem -de extreem conservatieve opvatting in de Islam wat betreft de rol van de vrouw- aankaarten en bespreekbaar maken. Want dat is namelijk de oorzaak van de onderdrukking van moslimvrouwen. Maar dat wil jij niet.

 31. Aad 17 december 2007 om 19:41

  @maria:
  ‘Ayaan profileert zich politiek, en wil daarop worden aangesproken’: mee eens, past in het herkenbare profiel..
  ‘niet fair’: ook zij zoekt het debat.. mag, mag dit ook?
  ‘waarom zijn we zo geïnteresseerd aan AHA? Waarom bloggen wij zo veel??’: deze blog probeert daar juist een antwoord op formuleren. Een opening…
  Psychologie gaat niet over een ander, ‘psychologie gaat over ons zelf, ten minste zo lang we er niet voor worden betaald.’: ik heb het in deze blog over mezelf en over HA..
  ‘Ik vind dat gepsychologiseer iets hebben van haar uitkleden, zeer onethisch.’ : de achtergond van mijn blog was haar aan te kleden in de zin meer begerip te kweken, is dat onethisch?

 32. Aad 17 december 2007 om 20:02

  @leo: je moet het probleem -de extreem conservatieve opvatting in de Islam wat betreft de rol van de vrouw- aankaarten en bespreekbaar maken.
  Mee eens ,en ook HA werkt daar aan mee, maar op haar manier. Vraag is of dat dé effectieve manier is..

 33. PHM van de Kletersteeg 17 december 2007 om 20:10

  Motief voor AH is natuurlijk ook wraak en woede.
  Het is niet niks–besneden te zijn.
  En-omdat zij dat verwijt aan de islam- heeft ze zich daarop gefocussed.
  Voor alles moet ze zich uiten zoals ze dat wil.
  Als dat voert tot bewakingskosten: so what?
  Maar de ironie is dat in veel landen het niet de islam is, het niet de mannen zijn, maar de andere vrouwen die elkaar dwingen tot besnijdenis; vaak als enige motief penisnijd.
  maar goed, zij heeft wat dingen in beweging gezet–en dat werd hoog tijd.
  Polariseren geeft duidelijkheid.
  Vooral in de kwaliteit (de afwezigheid ervan) van het vertegenwoordigen van het volk.
  @leo: De islam is extreem concervatief; is waar.
  Maar soms heerst de islam in streken die ook zonder islam extreem primitief zijn; de kaukasus en Albanie.
  Daar steken vrouwen zichzelf in brand om aandacht te krijgen en heerst de vendetta.
  Psychologie is vooral leuk voor degene die het bedrijft.

 34. Leo 17 december 2007 om 20:14

  @ Aad
  Mensen zoals Maria trekken dat -het bespreekbaar maken van de vrouwonvriendelijke kantjes van de Islam- in twijfel.
  Wat doet Ayaan volgens jou niet goed?

 35. jan bouma 17 december 2007 om 20:15

  @Aad
  (inz.: je reactie 19.18 uur)
  Ik richt mijn betoog ook aan @Maria en NIET aan jou. Tuurlijk is ze "mans" genoeg als… ze de moed vindt die daarvoor nodig is om "mans" dan wel als "vrouws" genoeg zich te betonen. In mijn optiek heeft de vraagstelling: "Waar staat u (zelf) voor?" ook niets te maken of je nu man of vrouw bent.
  Dus.. ik wacht wel af wat ze ervan vindt. Daarbij komt wel, zoals je weet, "dat geen antwoord altijd weer WEL ’n antwoord is!"
  Die conclusie wil ik nog niet trekken. Want ze kijkt, op mijn advies, nu in haar spiegel.

 36. Ruud Zweistra 17 december 2007 om 20:28

  @Aad,
  De nuchtere aanpak: gewoon maar even je lijstje bekijken en afwerken. Dit is je lijstje:
  1. Verbaal vaak zeer sterk.
  2. Zet mensen tegen elkaar op.
  3. Meestal een normaal of hoog IQ.
  4. Polariserend, tegen elkaar uit te spelend.
  5. Geniaal in het observeren, taxeren en manipuleren van zijn omgeving.
  6. Counterfobisch gedrag: opzoeken van het gevaar en uitlokken van agressie.
  7. Er is een permanente machtsstrijd gaande die niet waarneembaar is door derden.
  8. Gedrag dat erop gericht is zelf ongeschonden uit de strijd te komen en de ander verantwoordelijk te stellen.
  Nu even objectiveren, en een andere volgorde:
  3. Een normaal of hoog IQ.
  1. Verbaal zeer sterk.
  5. Geniaal in het observeren, en taxeren van de omgeving omgeving.
  4. Polariserend, leidend tot discussie.
  2, 6b. Leidt tot intens debat.
  6a. Moed: mijdt het gevaar niet.
  8a. Gericht op zelfbehoud
  8b. Stelt andere verantwoordelijk.
  7. Er is een permanente machtsstrijd gaande die niet waarneembaar is door derden.
  Zo, dat ziet er meteen een stuk helderder uit: 3, 1, en 5 zijn zaken die bijna automatisch leiden tot 4, 2 en 6b. 6a is dan bijna vanzelfsprekend, en 8a is iets dat ieder verstandig persoon doet.
  Blijven over 7 en 8b. 7 is zonder meer strijdig met 4 en 2 – het slaat zo te zien nergens op. 8b is ok al heel weinig bij voor te stellen.
  Kijken we nu terug naar het oorspronkelijke rijtje, blijken de opmerkingen over Ayaaan Hirsi Ali niets meer zijn dan iedereen op het eerste of tweede gezicht al op televisie kan zien. Meer valt er af te leiden over de opvallende subjectieveringen die er van de hand van de auteur zijn ingeslopen. Die vervormingen van de objectieve werkelijkheid laten een behoorlijk aantal ietwat minder prettige trekjes zien.
  Maar mischien is deze openbare plek niet helemaal de juiste gelegenheid om daar verder op in te gaan – tenslotte is Aad een gewone man, en geen bekende Nederlander.Reactie is geredigeerd

 37. Aad 17 december 2007 om 20:38

  @Kletersteeg: Nee het is inderdaad niet te benijden wat ze in haar in haar jeugd allemaal heeft moeten meemaken… Dat vormt je persoonlijkheidskenmerken..
  ‘Penisnijd’ interessante visie: waarop gebaseerd?
  ‘Psychologie is vooral leuk voor degene die het bedrijft.’: en voor diegenen die op basis van opleiding een zekere autoriteit trachten te ontlenen, en mede daardoor dikke rekeningen kunnen schrijven behorend onder het ‘kaf van het koren’…
  ‘De islam is extreem concervatief; is waar.’: niet mee eens: de Islam is gedifferentieerd, er is geen sprake van ‘dé Islam’..
  ‘maar goed, zij heeft wat dingen in beweging gezet–en dat werd hoog tijd" helemaal mee eens: zeker haar kracht.
  ‘polariseren geeft duidelijkheid’: lijk me alleen voor degenen die polariseert..Reactie is geredigeerd

 38. Aad 17 december 2007 om 20:54

  @ Ruud Zweitstra
  Bedankt voor je aangepaste ‘cut&paste mix’ van mijn observaties… Ik ben niet overtuigd dat dat iets toevoegd, laaat staan duidelijk antwoord geeft aan/op mijn gestelde vragen in mijn blog waar ik feitelijk vraag voor meer begrip (niet eens acceptatie) voor HA.
  En: ik kan ook nog wel een blogje schrijven over ‘zogenaamde’ intellectuelen die zich behendig verschuilen achter een complexe opsomming van citaten van bekende schrijvers, filosofen, bekende nederlanders, hoogleraren, etc. zonder gewoon zelf onderbouwd hun eigen mening ten toon te stellen.. Misschien doe ik dat nog wel eens…
  ‘Die vervormingen van de objectieve werkelijkheid’is een generalistische opmerking; je had kunnen weten wat ik daarvan denk.. (zie ‘de maat is vol’)
  ‘tenslotte is Aad een gewone man, en geen bekende Nederlander.’: ook dat is een ongefundeerde opmerking: je hebt geen enkele aanleiding te kunnen concluderen dat ik een bekende Nederlander zou zijn of niet…. Je zou nog wel eens verrast kunnen worden..
  Afgezien daarvan: maakt dat enig verschil: het gaat mij om de inhoud, niet om de vorm… ook daar gaat mijn blog over…Reactie is geredigeerd

 39. Ruud Zweistra 17 december 2007 om 21:14

  Tut tut, Aad, niet zo licht geraakt. Vooral je laatste is meteen weer een goede "witz": de vormgeving van je stukje deed me onmiddelijk denken aan de ultieme vorm van het rederijkersdichten: het schaekberd – mijn literatuurdocent vond dat ook wel enigszins overdreven, waar het vorm versus inhoud betreft …
  En dan dat ‘cut&paste mix’ … die zou ik ook wel eens Sigmund willen voorleggen, tezamen met je eigen stukje – die Peter de Wit kan soms ongelofelijk leuk uit de hoek komen.
  Maar zeg nu eens eerlijk, Aad, want vind je nu ééécht van Ayaan?
  Of kan je dat niet zeggen, omdat je in werkelijkheid Theodoor Holman heet?Reactie is geredigeerd

 40. Aad 17 december 2007 om 21:33

  @ Ruud Zweitstra.
  Ik ben niet lichtgeraakt, dat zou een misverstand kunnen zijn..
  ” cut&mix paste: je opmerking zie ik als een compliment..
  ‘wat vindt je echt van Hirsi Alin’; feitelijk zielig én begrijpelijk (ze kan niet anders dan doen zoals ze is), en blij dat ik nu eindelijk eens kan toekomen aan haar inhoud (die ze ook heeft). Tot nu toe heeft haar vorm me te veel bezet.. dat is nu gelukkig (voor mij) doorbroken, met deze anlayse die tot beter bergrip leidt.
  ‘Theodoor Holman’: verkeerde gok..(alleen al omdat ik geen vriend van Theo van Gogh was)Reactie is geredigeerd

 41. Denkwater 17 december 2007 om 22:29

  Ken je Asterix en Obelix "En de Intrigant"?

 42. Ruud Zweistra 17 december 2007 om 22:40

  @Aad,
  Tja, het zou een misverstand kunnen zijn. En jouw analyse van Ayaan zou ook een misverstand kunnen zijn.
  Ik vind vorm ook wel leuk als het goed gaat -maar mijn ervaring is dat alle aandacht daarvoor boven dat niveau behoorlijk storend op de inhoud werkt.
  Maar één ding moet me toch even van het hart over de vorm: Voor iemand die de vorm belangrijk vindt, maak je echt te veel fouten in de spelling van mijn naam – vele mensen beschouwen dat zelfs meer als een vormkwestie.
  Zou je echt niet ook dat soort fouten kunnen maken met betrekking to Ayaan?

 43. Aad 17 december 2007 om 22:50

  @ Ruud: mijn excuses als ik je naam verkeerd gespeld zou hebben. Dat was uiteraard niet de intentie.
  Uiteraard ben ik de eerste (mogelijk een uitzondering) die niet pretendeert dé wijsheid in pacht te hebben. En ik heb ook duidelijk aangegeven in mijn blog dat het mijn persoonlijke analyse was. Niet meer en niet minder.. Je bent toch ook een voorstander van vrije meningsuiting, en de vrijheid die te uiten?? Of mag je volgens jou alleen iets roepen als het dé waarheid is. Zo ja, kun je me dan uitleggen wie dat mag bepalen??
  Wie bepaalt overigens of iets fout danwel goed is?? Uiteraard maak ik fouten. Ik ben een mens.
  Maar aan jou (als je dat verkiest) me te overtuigen dat ik het (in deze) helemaal verkeerd zie.
  In respect, ik had wel wat sterkere argumenten van je verwacht…Reactie is geredigeerd

 44. Aad 17 december 2007 om 22:55

  @denkwater: uiteraard ken ik’de intrigant’.. Grote fan van zelfs (Asterix en Obelix).
  Had ik ook aan gedacht in mijn omzwervingen te trachten het fenomeen te begrijpen…
  Veel kenmerken maar toch niet ‘de herkenning’ waar ik naar zocht.. Ik herkende (te)veel in de omschrijving die ik beschrijf.
  Dat leidde overigens tot de ‘erkenning’ zoals je misschien hebt begrepen.Reactie is geredigeerd

 45. Leo 17 december 2007 om 23:33

  Begrijp ik nu goed dat Denkwater Ayaan een intrigant vindt? Oeh, foute opmerking!

 46. Aad 17 december 2007 om 23:42

  Leo:
  Ik vroeg me net af in bovenstaand commentaar op Ruud, wie er mag bepalen wat goed en fout is…
  Interessante opmerking..
  Aan de andere kant: accepterend dat recht op vrije meningsuiting een heel belangrijk recht is; ‘alles’ mag.. AH als intrigant bestempelen, en dat fout vinden… Toch?

 47. Leo 18 december 2007 om 00:07

  Denkwater mag Ayaan een intrigant vinden en ik mag dat weer een foute opmerking vinden. Zo werkt het toch?

 48. PeterV 18 december 2007 om 00:53

  Misschien ten overvloede, maar ik ga me toch maar even aansluiten bij het rijtje dat hierboven Aad al zwaar bekritiseerd heeft.
  Aad, het is inderdaad psychologie van de kouwe grond geweest. Zéér kouwe grond trouwens. Vrije meningsuiting is een heel belangrijk recht, inderdaad. Maar hoe zou jij het vinden om door je omgeving te worden afgeschilderd als psychopaat, om maar eens een andere psychische stoornis te noemen, omdat je weleens boos wegloopt en dan godver#@$% vloekt en met een deur gooit? En dat je dan protesteert tegen die titel en dat de ander dan zegt "Ja maar ik heb toch recht op een eigen mening?!" Zou je natuurlijk alle begrip voor opbrengen?!Reactie is geredigeerd

 49. Sandra 18 december 2007 om 01:18

  Andere vraag. Waarom kan iemand zich niet bedienen van psychologische termen bij het onderzoeken van de drijfveren van een publieke persoon zoals Ayaan Hirsi Ali? Hebben enkel academisch opgeleide psychologen het recht om zich te bedienen van de vaktaal?
  Sterk staaltje territoriumdrift. Aad zegt er n.b. duidelijk bij dat hij geen psycholoog is en derhalve ook geen geldige diagnose kan stellen.

 50. peter louter 18 december 2007 om 10:04

  @Sandra, wat Aad doet is suggereren. Hij maakt niets waar.
  De omschrijving van het ziektebeeld moet in overwegende mate van toepassing zijn om een geldige conclusie te trekken. Dat laat hij na, op wat nauwelijks relevante feitjes na.
  Er zijn nog genoeg andere ziektebeelden die je op HA kunt plakken. Het is net als met dagbladhoroscopen. Er lijkt altijd wel wat van te kloppen.
  Aad schrijft: =Meer en meer tekent een beeld zich scherper af.=
  Dat geldt voor hem, maar dat heeft hij volstrekt niet over kunnen brengen of geloofwaardig kunnen maken.
  Ik denk dat hij een beetje aan het hineininterpretieren is.Reactie is geredigeerd

 51. Aad 18 december 2007 om 10:08

  @PeterV:
  wellicht is een toelichting op zjn plaats..
  Met alle respect (iedereen heeft uiteraard recht op een eigen mening). Maar, zoals ik dat geleerd heb, probeer die mening dan wel te te onderbouwen. En zorgvuldig te zijn.
  1. ‘kouwe grond’ ik ben geen psycholoog. Maar wie zegt je dat ik niet omringd ben met uitstekende psychologen/psychiaters, en dat dit onderwerp mede is opgekomen door zich herhalende analyses die mij via hun bereikten?
  2. ‘Psychopaat’: ik heb nergens het woord psychopaat (dat is een andere stoornis) genoemd in mijn stuk. Nu meld je dat ik haar ‘afschilder’ als psychopaat. Wie praatte over ‘kouwe grond’? Wat doe je nu zelf?Incorrect!
  3. ‘Omdat..’: ik denk dat ik mijn stuk zeer nauwkeurig heb onderbouwd met links etc.. Het gaat wel over meer dan eens een keer vloeken en de deur dichtgooien.. Wat overigens niet een typische eigenschap is van HA. Dus ook dat klopt niet: ze is uiterst charmant..
  4. Als je het stuk gewoon goed leest, heb ik slechts aangegeven dat ik grote en opvallende paralellen zie met iemand met een ongeremde hechtingsstoornis en HA. Ik heb nergens gesteld dat ik tot de conclusie kom dat HA die stooris heeft. Ik heb ook bergens gesteld dat ik vind dat ze dat heeft.
  Ik stel enkel dat dit een poging is haar beter te kunnen begrijpen, even kijkend naar een mogelijke verklaring voor haar gedrag (achtergronden). De analyse, heeft tot beter begrip geleid. En kan daardoor beter naar luisteren. Is dat ook niet wat ze zelf wil? Dat mensen beter naar haar luisteren??
  HA is omstreden, voor en tegen.
  Ik denk dat ik niet tot de groepen behoor die zomaar hard tegen, of zomaar hard voor zijn, en vervolgens met elkaar rollebollend over tafel vliegen. Want dat gebeurd te vaak..
  Ik doe haar (en haar zaak),denk ik, vervolgens hier meer recht mee! De nuance.
  En als afsluiting een pleidooi dat er minder zou worden geruzied, als een wat vaker mensen even nadenken, en zorgvuldig lezen/luisteren voordat er geroepen wordt. Nu worden teveel meningen er lukraak uitgeflapt. Ik doel niet specifiek op jou, maar in het algemeen.

 52. Aad 18 december 2007 om 10:09

  @ Sandra: precies!
  Overigens, over psychologen en diagnose. Psychologen maken in drie sessies van drie kwartier een diagnose én behandel plan van mensen die ze nog nooit gezien hebben. Het oordeel staat dan vervolgens vast. Over zorgvuldigheid gesproken…
  HA volg ik al, met zeer veel interesse, al jaren. In deze analyse zijn heel wat gesprekken vooraf gegaan (zie mijn commentaar hierboven), en veel meer dan drie uur onderzoek..
  Afijn, wellicht moet de echte psycholoog hier dan maar eens diagnose, behandel plan neerzetten.. Onderbouwd, materiaal genoeg (haar boeken, de diagnose boeken – zie links- en internet).Reactie is geredigeerd

 53. Aad 18 december 2007 om 10:32

  @Peter Louter.
  Ik verschil van mening: ‘overwegend’. Uiteraard is een blog niet toereikend genoeg om ook die uitgebreide analyse toe te voegen. Maar HA is een publiek figuur. Er is genoeg gebeurd (waar ik ook meerdere voorbeelden van heb gegeven, en links).
  "horoscoopgehalte": dat zit er altijd in. Punt.
  "hineininterpretieren". Ben ik niet mee eens.
  Ter relativering: de psychologen doen ook aan hineininterpretieren. Hun eigen diagnosehandboek (DSM IV) geeft bepaalde kenmerken. Vervolgens wordt per beeld aangegeven dat als een (vastgelegd) aantal van die criteria herkenbaar zijn (let wel: lang niet alle zijn noodzakelijk) dan mag de diagnose gesteld worden!! Bingo!
  Gaat dus ook nog wel eens mis… want die omschrijvingen laten ook nog wel eens redelijk veel ruimte. Over etiket opplakken gesproken trouwens.. De behandeling van de patient kan beginnen!

 54. jan bouma 18 december 2007 om 10:32

  @"Sap..dra!" Hierboven. Nee! Die Peter Louter zit ertussen. Enfin… Je moet toch niet zo laat naar bed en bovendien heb je ongelijk dat "psychologen een geldige diagnose" kunnen stellen; ik weet daar alles van als voormalig ontslagene van de Mesdagkliniek door "een geldige vakidioot…!" Aan de lopende band worden "de psychologen" door de nog veel slimmere "psychopaten" in het ooitje genomen. De bewijzen lees je haast dagelijks in de krant.
  Het voorgaande om er even in te komen. Een stukje schrijven op dit blog van @Aad is soms voor mij een soort Youp van ’t Hek-voorstelling. Maar goed. Een flexibele geest onderscheidt vanzelf en automatisch de spot en de ironie met ook weer de ernst (als dat laatste bedoeld wordt). Nietwaar Sandra? Alhoewel… "Sap..dra" bij mij, als "psychopaat", ongekende visioenen opent…
  Toch een paar opmerkingen:
  @Aad jij betitelt (zie helemaal bovenaan) Ayaan Hirsi Ali ook met Alin. Reden?
  @Ruud Zwei(t)stra: ook ik heb me soms vergist; sorry old chap! want…
  @Maria d a c h t ook ten onrechte haar hele leven lang dat het Bertol(t) Brecht was terwijl ik wist, maar zij niet!, dat het BERTOLD BRECHT was..
  @Maria ontkent vervolgens de oorsprong van haar "running gag" met dat boerka-verhaal waarin ze zich nu hult. Te lang! Als je pretendeert, als "serieuze commentator", te willen promoveren bij Abu Nasr Zayd kun je EENMALIG een grap maken. Soit! Maar ga je hele, verondersteld "serieus" bestaan, daar niet verder mee vullen en aan ophangen als ‘een running gag’. Dat is trouwens ook mijn bezwaar tegen "de Meiden van Halal" en de "Fatimas Elatik" van deze vrije Westerse wereld die een slechte dienst bewijzen door de onderdrukkende symbolen van de klederdracht te zien als een ondersteuning aan honderden miljoenen moslimvrouwen elders op de wereld die daarin geen keuze hebben.. Denk er verdomme even over na! Zij geven een verkeerd "signaal" af. Zij nemen zichzelf niet serieus. Op zich ook weer niets mis mee als je er teminste bij zegt dat je "een running gag" WILT zijn maar pretendeer dan niet dat je "iets" wezenlijks te berde brengt dat er toedoet. Je bent een "running gag" niks meer niks minder.
  Hoe ziet AHA dat? (Want daar gaat dit blog over: hoe moeten we haar definiëren en karakteriseren?).
  Welnu: naar mijn opvatting s i g n a l e e r t AHA uitstekend allerlei bestaande, soms gruwelijke, misstanden in de Islamitische wereld. De oplossing heeft zij niet. Daarvoor moet u toch bij mij zijn. Bedenk dan, terwijl ik dit zeg, dat "gekte" en "genialiteit" vaak dicht bij elkaar liggen. Ook dit laatste kunnen ‘de psychologen" u weer bevestigen.
  Prettige dag verder… stuntelaars van de geest.Reactie is geredigeerd

 55. Aad 18 december 2007 om 10:39

  @Peter,Peter én Sandra: ik durf de uitdaging wel aan met menig psycholoog qua zorgvuldigheid.
  Menig diagnose behandel plan is minder zorgvuldig opgesteld… De goede nagelaten.
  En over ‘vakbroeders’gesproken: werkte Einstein niet als klerk op een patentbureau toen hij in zijn vrije tijd de relativiteitstheorie opbouwde?
  En nog ter verdere relativering: vertelde Einstein ook niet zelf dat hij in zijn eigen theorieën ook wel eens grote misinterpretaties/fouten had gemaakt??Reactie is geredigeerd

 56. Aad 18 december 2007 om 11:02

  @Jan Bouma:
  Je hebt helemaal gelijk; Het is Ali en niet Alin.. aangepast inmiddels. Bedankt voor je waardevolle bijdage: je bent de eerste die dat ziet :-))
  Ik ben Ayaan,
  de dochter van Hirsi,
  die de zoon is van Magan,
  de zoon van Isse,
  de zoon van Guleid,
  die de zoon was van Ali,
  die de zoon was van Wai’ays,
  die de zoon was van Muhammad,
  van Ali, van Umar,
  van het geslacht Osman, de zoon van Mahamud.
  Ik ben van deze clan. Mijn oervader is Darod, die achthonderd jaar geleden vanuit Arabië naar Somalië kwam en de grote stam van de Darod stichtte. Ik ben een Darod, een Macherten, een Osman Mahamud, en een Magan.
  Vorige week was er nog enige verwarring over mijn naam.
  Hoe ik heet ?
  U weet nu hoe ik heet.
  Ja, de beruchte persconferentie. Deed me denken aan de eigenschap die ik mee aanhaalde: "liegen en ontkend fouten" en "Overlevingsgedrag en schijnaanpassing" en nog wel meer uit het lijstje
  De rest van je commentaar is aan anderen gericht..Reactie is geredigeerd

 57. jan bouma 18 december 2007 om 11:11

  @Aad
  Ik geef toe dat mijn commentaren soms wat meer tijd vergen om erop te kunnen reageren; men heeft dan soms last van "verdringing" en "blinde vlekken" tengevolge van die verdringing… Ben nochtans benieuwd hoe dat bij jou zit… Groet! JB

 58. Aad 18 december 2007 om 11:12

  @Jan Bouma:
  Je wil niet weten waar ik allemaal last van heb :-))

 59. jan bouma 18 december 2007 om 11:15

  @Aad
  Sorry! Mijn ongeduld speelt me parten; en scheelde slechts 9 minuten! Kun je nagaan hoe kort ik aangebonden ben. De resterende opmerking van je: "dat gaat een ander aan" daarin heb je ook gelijk. Laten evenwel die aangesprokenen zich nu horen want ik heb een enorme prullenbak waarin zij, als ze niet antwoorden, dan thuishoren…Reactie is geredigeerd

 60. Aad 18 december 2007 om 12:07

  @ Jan Bouma: ze signaleert zeker. Dat is zeker een grote verdienste van haar.
  In het kader van ‘gekte’ en ‘genialiteit’zoals je eerder aangaf: hier een fraaie spreuk van een oude Chinese wijsgeer (Yunn Pann):
  ‘Before a brilliant person begins something great, they must look foolish to the crowd.’
  (heb maar even niet vertaald.., zo heb ik het hier liggen).
  Zal je zeker aanspreken!!!! Het had zomaar de subtitel van je boek kunnen zijn, begrijp ik uit je commentaren.
  Ach, ik ben bereid iedereen een beetje te helpen. :-)Reactie is geredigeerd

 61. Ruud Zweistra 18 december 2007 om 12:21

  Aad / 17-12-2007 23:42
  Leo:
  Ik vroeg me net af in bovenstaand commentaar op Ruud, wie er mag bepalen wat goed en fout is…
  Interessante opmerking..
  Aan de andere kant: accepterend dat recht op vrije meningsuiting een heel belangrijk recht is; ‘alles’ mag.. AH als intrigant bestempelen, en dat fout vinden… Toch?
  Reactie:
  Dan is er toch ook niets mis mee als AHA de islam als fout bespempelt? Wat is dan überhaupt een probleem?
  En wat is er dan mis met het bestempelen van Aad als iemand die gewoon een multiculturalitische mening heeft, en die mening voorziet van een zeer gemakkelijk onderuit te halen bouwsel van beweringen?
  Aad is gewoon de zoveelste multiculturalistische idealist, die hier zijn dwaasheden komt verspreiden, omdat dit nu eenmaal de plaats is om dat te doen. Want hier heb je nog veel meer van die dwazen, en die kunnen je dan lekker steunen. En jij hen.

 62. jan bouma 18 december 2007 om 13:03

  @Ruud Zweistra
  Specificeer even of je mij ook tot (die) "nog veel meer dwazen rekent?" Dit soort veralgemeniseringen kun je niet maken. Vandaar deze reactie.

 63. PeterV 18 december 2007 om 13:04

  @Aad om 10:08 schrijft o.a.: En als afsluiting een pleidooi dat er minder zou worden geruzied, als een wat vaker mensen even nadenken, en zorgvuldig lezen/luisteren voordat er geroepen wordt. Nu worden teveel meningen er lukraak uitgeflapt.
  Ja, ik weet, je bedoelde niet specifiek mij. Maar wat vind je van jezelf? Vind je dat jijzelf goed leest? Neem nou jouw reactie op mijn opmerkingMaar hoe zou jij het vinden om door je omgeving te worden afgeschilderd als psychopaat, om maar eens een andere psychische stoornis te noemen…
  Daarop reageer je met2. ‘Psychopaat’: ik heb nergens het woord psychopaat (dat is een andere stoornis) genoemd in mijn stuk. Nu meld je dat ik haar ‘afschilder’ als psychopaat.
  Ik zou zeggen, lees nog ‘es wat ik schreef.Reactie is geredigeerd

 64. Aad 18 december 2007 om 13:06

  @Ruud Zweitstra..
  ‘Multiculturalistische idealist’, hmm daar voel ik wel wat voor..
  ‘makkelijk onderuit te halen beweringen’. Ik begrijp dat je daar (ook in zijn algemeenheid) een probleem mee hebt. Om vervolgens iemand (mij en velen met mij hier, lees ik) te bestempelen als ‘dwaas’.
  Tjonge jonge, je bouwt niets op, je toont niets aan, je haalt niets onderuit etc..
  Je roept alleen maar!
  Mag hoor.. maar ‘verwijt’ niet iemand iets (de methode en de inhoud) als je daar zelf hier niet eens aan toekomt..
  Roept u maar!! Dat kunnen we allemaal. Lekker gemakkelijk?Reactie is geredigeerd

 65. jan bouma 18 december 2007 om 13:10

  @Aad
  Ook Schopenhauer onderkende het fenomeen dat: eerst de "ridiculisering" optreedt van de nieuwlichter (lees: van de "gek"), vervolgens de "kritiek" losbarst en daarna "de acceptatie" volgt van diens inzichten… Meestal moet "de gek" dan wel eerst dood zijn voordat dat gebeurt. Dan is hij namelijk niet gevaarlijk meer.

 66. Aad 18 december 2007 om 13:24

  @Peter V, hmm er ging iets mis met mijn antwoord op je (zie het niet terug), nog maar eens een poging.
  Bedankt voor je reactie.
  Ik heb je reaktie wel goed gelezen maar de context er van anders geïnterpreteerd.. Ik snap de context nu beter. En zal in die context er dan ook een antwoord op geven.
  Uiteraard is het niet leuk als iemand tegen je zegt dat je een psychopaat zou zijn..
  Maar de onvangst hangt wel af van de zender in deze:
  Als de bewering:
  1. zomaar een kreet is (de Wilders opmerkngen bv, knettergek): negeren, doet ook geen pijn.
  2. onderbouwd en behoedzame analyse: naar luisteren, misschien heeft hij/zij wel gelijk.
  3. Bedoeld is om tot beter begrip te komen voor iemands handelen (en dan daarmee kunnen relativeren en er beter mee omgaan): aanbevolen
  4. een uiting van zorg is: ook naar luisteren, altijd fijn als iemand je wilt helpen..
  Zomaar wat mogelijkheden (er zijn er meer uiteraard). Maar om aan te geven dat de context en achtergronden waarom iemand iets zegt (en hoe) heel belangrijk kunnen zijn voor de wijze waarop iets ontvangen wordt…
  Mijn stuk zat meer in de richting van punt 3 hierboven….

 67. Aad 18 december 2007 om 13:32

  @Jan Bouma:
  Ik hoop niet voor je, Jan dat je eerst doodgaat voordat je ideeën enige voet aan de grond krijgen..
  Chaos theorieën.. Zelfde chinese wijsgeer waar ik het over had zei:
  Before the beginning of great brilliance, there must be chaos.
  Een ongewone invalshoek voor chinezen overigens, die zijn meer van het hout gesneden: elke lange reis begint met een eerste stap. (een chinees spreekwoord).
  Mijn vertaling hiervan is : de paradox van de disharmony..ik zal daar nog wel eens een blogje aan wagen..Reactie is geredigeerd

 68. Ruud Zweistra 18 december 2007 om 13:55

  @jan bouma,
  Zekers niet.

 69. jan bouma 18 december 2007 om 13:56

  @Aad
  Thanks! Ter info.: ik ga in onderhandeling met de BRUNA om mijn inderdaad provocatieve boek te distribueren als ik dat rond de 20e januari a.s. in Nieuwspoort zal presenteren aan 225 Leden der Staten-Generaal. Dood zal ik dan nog wel niet wezen! Zo helpe mij God, Allah of Brahma almachtig! Hahaha.

 70. Aad 18 december 2007 om 14:01

  @jan Bouma.. succes.. dat gun ik iedereen.. en je kunt volgens mij wel wat hulp gebruiken: ‘Zo helpe mij God, Allah of Brahma almachtig!’ :-)Reactie is geredigeerd

 71. Ruud Zweistra 18 december 2007 om 14:06

  Aad / 18-12-2007 13:06
  @Ruud Zweitstra..
  ‘Multiculturalistische idealist’, hmm daar voel ik wel wat voor..
  ‘makkelijk onderuit te halen beweringen’. Ik begrijp dat je daar (ook in zijn algemeenheid) een probleem mee hebt. Om vervolgens iemand (mij en velen met mij hier, lees ik) te bestempelen als ‘dwaas’.
  Tjonge jonge, je bouwt niets op, je toont niets aan, je haalt niets onderuit etc..
  Je roept alleen maar!
  Mag hoor.. maar ‘verwijt’ niet iemand iets (de methode en de inhoud) als je daar zelf hier niet eens aan toekomt..
  Roept u maar!! Dat kunnen we allemaal. Lekker gemakkelijk?
  Reactie:
  Maar beste Aadt … zo zat je eigen stukje toch ook in elkaar?
  Mijn voorgaande reactie waren probes om te kijken hoeveel je hard kon maken. Nou, dat was evenveel als je mij nu verwijt.
  En denk je dat dat niet zo is, mag je mij de verschillen aanwijzen.
  Nog even voor de duidelijkheid: AHA werd omschreven door termen als (samenvattend): mensen-uit-elkaar-speler, manipulator, uitlokker-van-agressie, paranoide, gebrek-hebbend-aan-verantwoordelijksbesef, en vinger-wijzend.
  Daarmee vergeleken is mijn "dwaas" maar kinderspel.
  Maar, om met Hans Teeuwen te spreken: "De avond is nog jong …"

 72. Aad 18 december 2007 om 14:28

  @Ruud Zweistra:
  "Nog even voor de duidelijkheid: AHA werd omschreven door termen als (samenvattend): mensen-uit-elkaar-speler, manipulator, uitlokker-van-agressie, paranoide, gebrek-hebbend-aan-verantwoordelijksbesef, en vinger-wijzend."
  Voor de duidelijkheid: ik heb haar niet als zodang ‘omschreven’. Ik spreek wel over ‘een feest van herkenning’ als ik gebruikte (en gekopieerde, niet gemanipuleerde) kemerken zie van de sites!
  In de beperkte ruimte hier, is het niet mogelijk om op elke punt ‘de bewijsvoering’ uit te werken.
  Maar er zijn genoeg links aangegeven om het te onderbouwen.
  Maar misschien dan een paar: je kunt niet ontkennen dat AH poliserend werkt op ‘de menigte’, je kunt ook niet ontkennen dat ‘vingerwijzen’ vaak zichtbaar is.
  Net als ‘agressie’ die het resultaat is (beveiliging..)
  ‘Verantwoordelijkheidsbesef’: ook naar zichzelf toe, en naar anderen. Lijkt me ook duidelijk: ze heeft de neiging weg te lopen (vluchten) als het haar te heet onder voeten wordt (te nabij).. puinhopen achterlatend.
  Kijk naar het fotootje: I am lonely, but I must go on, zegt genoeg.
  Ook (in de blog) verdrietig en opgelucht pak ik mijn koffers, ik ga door..
  Maar een serieuze suggestie: waarom begin je niet zelf een blog hier: je hebt een duidelijke mening over veel dingen, en draagt die graag uit. De typische doelgroep lijkt me.Reactie is geredigeerd

 73. Sandra 18 december 2007 om 15:19

  Zo, ’t is hier knap druk.
  @Jan Bouma: Ik kan soms niet slapen van alle dwaasheden die door mijn hoofd tollen. En voor de rest snap ik geen moer van wat je schrijft! 🙂
  @Ruud: Ter overweging: Soms heeft een dwaas gelijk.Reactie is geredigeerd

 74. Peter Hoopman 18 december 2007 om 15:21

  Het is jammer dat Hirsi Ali niet erg uitnodigend is naar Moslims, haar aanpak is vaak eerder afstotend in plaats van ontmoetingsplek tot uitwisseling.
  Dit is jammer, want dat ze een enorm potentiëel heeft is, wel duidelijk.

 75. jan bouma 18 december 2007 om 15:46

  @Sandra
  Zie mijn commentaar aan @Aad van 11.11 uur. Ik beantwoordde overigens volledig je opmerkingen over "de geldigheid van de psychologen en hun uitspraken". (Met daarnaast wat relativerende en absurde opmerkingen die je ontgaan zijn) Laat maar.

 76. Aad 18 december 2007 om 15:57

  @Peter Hoopman.
  Ja het is een zeer getalenteerde vrouw. Maar inderdaad meer splitsend dan verbindend. Jammer dat die talenten niet op een andere manier ingezet worden. Maar dat was ook de kern van mijn betoog: ze is zoals ze is, ze kan niet anders. Jammer maar helaas.

 77. Vroems 18 december 2007 om 17:15

  Nou ik weet nie hoor.
  Als ik dat rijtje eigenschappen doorneem die bij het "ziektebeeld" horen.
  Die zijn ook van toepassing op een heleboel andere politici.
  Tel daarbij op dat de meesten ook nog last hebben van machtswellust, geldingsdrang en narcistische neigingen…
  Dan lijkt mij een gedwongen opname voor de hele sector onvermijdelijk.

 78. Aad 18 december 2007 om 17:27

  @vroems
  Er is wel een gezamenlijke (andere) eigenschap van alle politici, die hun drijft om voor dit bijzondere vak te kiezen.. Ga daar nog wel eens een blog over schrijven..
  Maar nog een geduld, want gezien enkele bovenstaande opmerkingen, zal ook deze weer goed onderbouwd worden.. daar is tijd voor nodig. Net als deze blog tijd nodig had (een paar jaar..)
  Ik wil de criticasters het niet gemakkelijk maken met een mogelijk vluggertje..

 79. Vroems 18 december 2007 om 17:44

  Nou, dat zien we dan over een paar jaar wel komen.
  Zou je dan misschien deze week iets kunnen zeggen over de drijfveren van de doorsnee blogger?
  Dat kan niet zo moeilijk zijn.

 80. PHM van de Kletersteeg 18 december 2007 om 17:55

  @aad: de besneden vrouwen hebben iets niet wat de kinderen nog wel hebben.
  Als die kinderen groot worden, zouden ze sexueel bevredigd kunnen worden.
  Die besneden vrouwen niet.
  Die reageren gemotiveerd door penis nijd.
  De mannen zijn als categorie tegen besnijden.
  Maar het zijn de vrouwen in de omgeving die dwang zetten en soms zelfs ontvoeren.
  Isniezomoeilijk…
  De grootste vijanden van vrouwen zijn: andere vrouwen.
  AH is niet gek.
  Ze weet wat ze mist.
  en daar is ze pisnijdig over–terecht
  daar veandert geen broek van Armani iets aan.

 81. Aad 18 december 2007 om 18:02

  van de Kletersteeg:
  Net als dat besnijdenis walgelijk is, komt dat woord ook op bij het lezen zeker van jouw ‘analyse’ over besnijdenis, en de gevolgen daarvan, maar wellicht heb ik daar iets gemist..
  AH is zeker niet gek, heb ik ook niet gesteld.
  Dat ze ‘pis-nijdig’ is, kan ik heel goed begrijpen. Zou ik ook zijn! Woedend!! Maar wel om andere redenen dan jij suggereert..
  En alle hulde aan haar dat ze deze walgelijke praktijken op de kaart heeft gezet. Wereldwijd. Dat is een grote verdienste van haar!!Reactie is geredigeerd

 82. tandwielfabriek 18 december 2007 om 18:04

  oefh, Aad, ik waag me niet meer in een discussie van 83 reacties maar heb je blog gelezen. Ik was Ayaan al weer vergeten.

 83. Aad 18 december 2007 om 18:13

  @tandwielfabriek:een goed samenvatting:vaak wordt HA zelf vergeten, door de rollenbollende mensen die over de tafel gaan (ook dit is daar een voorbeeld van). Ook deze blog was bedoeld om hier wat aan te doen: meer begrip voor de achtergronden.. Als dat zo is kun je mensen (als HA) ook beter begrijpen.In veel processen (een duidelijk voorbeeld: misdaad) wordt ook immers altijd gezocht naar het achterliggende motief…En dat was en is het motief voor mijn blog/pleidooi… niet meer en minder..
  Het heeft mij inmiddels wel zover gebracht dat ik beter door de ruis, en mist (van haarzelf en omstanders) heen kan kijken. Dat is (voor mij) van toegevoegde waarde.Reactie is geredigeerd

 84. Aad 19 december 2007 om 10:34

  @ruud Zweistra:
  Nog even terugkomend op mijn suggestie om je eigen blog te beginnen. Ik werd er op gewezen dat je dat al gedaan hebt. Om vervolgens hier verbannen te worden als Vblogger. Ook dit inzicht geeft mij een beter begrip.
  Of is dat ook psychologie van de koude grond?Reactie is geredigeerd

 85. Ruud Zweistra 19 december 2007 om 11:15

  @Aad,
  Dat is een combinatie. Ten eerste ben ik niet formeel verbannen, maar twee weken geschorst met een volkomen ten onrechte aanleiding, na jarenlang gestook van de multiculturalisten tegen mijn nuchtere weergave van de interculturele oorlog.
  Ik ga echter natuurlijk niet mijn mening laten modereren door minkukels met een machtsknopje, vandaar dat ik hier niet meer inlog, een doodenkele uitzondering daargelaten.
  Dus de basis van je psychologietje is onjuist.
  En natuurlijk is het psycholochietje zelf nog veel onjuister.
  Dat is een soort continuiteit der dingen waar ik me nog steeds over verbaas: hoe het ene foute naadloos aansluit bij het andere, en idem voor het goede.
  Zoals ook mijn vermoedens omtrent jou algehele positie, destijds op verzoek nog voorzien van: "We zullen afwachten", volkomen bewaarheid worden. Terwijl de basis voor die vermoedens inderdaad flinterdun was.
  Wonderlijk.
  Dat zijn nu verschijnselen waarmee die gelovigen als Denkwater en Ekajana zich heel leuk zoet zouden kunnen houden, in plaats van zich onledig houden met een poezie-album vol plakplaatjes.

 86. Aad 19 december 2007 om 12:19

  @ruud: verbannen – geschorst, what’s in a name..
  Ik zal afwachten.. Wonderlijk en verbaasd.

 87. Ruud Zweistra 19 december 2007 om 17:34

  @Aad,
  What’s in a name? Heel simpel: verbannen is meestal definitief.

 88. Aad 19 december 2007 om 18:03

  @Ruud: maak je geen zorgen: Napoleon werd ook verbannen en kwam terug!! 🙂

 89. jan bouma 19 december 2007 om 19:14

  maar stierf eenzaam en ellendig op St Helena-eiland. Dat wil ik Ruud niet aandoen! Aad! Wat mij betreft is er plek voor alle mensen onder de zon met daarbij hun (soms wonderlijke!) meningen. Waarmee ik weer niet wil zeggen dat Ruud… enz. (grapje, jongens!)

 90. Ruud Zweistra 19 december 2007 om 19:21

  Jongens, jongens, geen zorgen, ik ben Napoleon zeker niet, en sinds ik mijn snor heb afgeschoren en de rechter armhefspier heb laten ontkoppelen, herkent niemand wie ik werkelijk ben …Reactie is geredigeerd

 91. Aad 20 december 2007 om 00:53

  @ruud en Zweistra: de discussie kan worden voortgezet op mijn nieuwe blog. Een soort vervolg.. en hier mag ook, dit gezegd hebbende.. het is per slot van rekening een vrij land.Reactie is geredigeerd

 92. Aad 20 december 2007 om 00:55

  @jan: Ik ben eigenlijk verbaast, dat je nog niet in de gaten had dat er een nieuwe blog is van mij.. met je scherpzinnige geest,die ales ziet. Normaal ben je een van de eersten, om je wijsheden rond te strooien

 93. Henk Daalder 21 december 2007 om 20:03

  Aad,
  Ik vind dat je Hirsi Ali te kort doet. Ze zou een goede minister van buitenlandse zaken zijn.
  En als je psychologen hun gang laat gaan, dan vinden ze bij iedereen een afwijking.
  Heb je wel eens gehoord van het verschijnsel "projectie van eigenschappen"?

 94. Aad 22 december 2007 om 10:19

  @Henk: Uiteraard doe ik HA tekort! (zie ook mijn mijn bijdrage vlak er na: Ayaan Hirshi Ali…QED
  Ik zou niet graag AH als minister van buitenlandse zaken zien: dan zitten we al gauw in meerdere heilige orrlogen..
  Psychologen: mee eens..
  Projectie van eigenschappen: van gehoord ja. Er is veel te vinden bij mij, geef ik onmiddellijk toe, maar van een ‘ongeremde hechtingsstoornis’ is echt geen sprake, dat kan ik je verzekeren. Blijven genoeg andere mogelijkheden over..Reactie is geredigeerd

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: